INDHOLDSFORTEGNELSE. Automatiske ure. Kronografer. Quartz-kronografer. Automatiske kronografer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Automatiske ure. Kronografer. Quartz-kronografer. Automatiske kronografer"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 449 International garanti Særlige anbefalinger Tolerancer Ækvivalenstabel Piktogrammer Månekalender Gummirem Foldespænde Ægthedscertifi kat Vandtæthed / Skruekrone og skrueknapper Indstilling af tiden (Generel information) En PDF-version af denne brugsanvisning kan downloades fra vort website Automatiske ure L607, L L602, L L Tidszoner L704.2, L L633 Diver Date L699 The Lindbergh Hour Angle Watch L699 The Longines Weems Second-Setting Watch L697, L698 3X / 4X Retrograde L707 4X Retrograde Kronografer Generel information Quartz-kronografer L L L Automatiske kronografer L650, L L674, L L688 Column-Wheel, L L788 Kronograf med en trykknap L t/en trykknap L678 Månefaser DANSK

2 450 INTERNATIONAL GARANTI LONGINES er glad for, at du har valgt en model fra vor ansete kollektion. Det lille, tekniske vidunder, du nu er ejer af, vil være dig tro i mange år. De mest avancerede teknikker er blevet brugt ved fremstillingen, og det har gennemgået strenge kontroller, inden det er blevet frigivet til salg. Dit LONGINES -ur er omfattet af en garanti fra Longines Watch Co. Francillon Ltd.* Garantien gælder i en periode på fireogtyve (24) måneder fra anskaffelsesdatoen på nedenstående betingelser. Den internationale LONGINES-garanti omfatter eventuelle fabrikations- og materialefejl ( mangler ), som måtte bestå på tidspunktet for leveringen af det LONGINES-ur, du har købt. Garantien vil kun kunne gøres gældende, såfremt garantibeviset er dateret og fuldstændigt og korrekt udfyldt og stemplet af en autoriseret LONGINES-forhandler ( gyldigt garantibevis ). I garantiperioden er du berettiget til gratis at få repareret enhver mangel mod forevisning af et gyldigt garantibevis. Hvis en reparation ikke vil være tilstrækkelig til at sikre, at dit LONGINES-ur igen kan anvendes normalt, garanterer Longines Watch Co. Francillon Ltd vederlagsfri udskiftning med et LONGINES-ur af samme type eller med tilsvarende egenskaber. Garantien for erstatningsuret udløber fireogtyve (24) måneder efter datoen for anskaffelsen af det udskiftede ur. Denne producentgaranti omfatter ikke: batteriets holdbarhed; almindelig slitage og ælde (f.eks. ridset glas; farveforandring og/eller forandring af det materiale som ikke-metalliske remme eller kæder er lavet af, såsom læder, tekstil, gummi; afskalning af belægning); enhver skade på nogen del af uret, der er opstået som følge af unormal eller hårdhændet brug, mangelfuld vedligeholdelse og omhu, uheld (stød, buler, tryk, smadret glas og lignende), ukorrekt brug af uret samt undladelse af at følge den brugsanvisning, som følger med uret fra Longines Watch Co. Francillon Ltd; indirekte skader eller følgeskader af enhver art, der er opstået f.eks. som følge af anvendelsen af uret, manglende funktionsdygtighed, mangler ved uret eller på grund af LONGINES-urets manglende præcision; LONGINES-uret, hvis det har været overgivet til ikke autoriserede personer (f.eks. i forbindelse med batteriskifte, service eller reparationer), eller hvis det er blevet grundlæggende ændret i forhold til dets oprindelige tilstand, efter det ikke længere er under Longines Watch Co. Francillon Ltds kontrol. Ethvert yderligere krav mod Longines Watch Co. Francillon Ltd f.eks. på erstatning ud over den ovenfor anførte garanti er herved udtrykkeligt udelukket, undtagen for så vidt angår eventuelle obligatoriske lovhjemlede rettigheder køberen måtte have mod producenten.

3 International garanti SÆRLIGE ANBEFALINGER 451 Den ovenfor anførte producentgaranti: er uafhængig af enhver garanti, som sælger måtte yde køber, idet sælger alene bærer ansvaret for en sådan garanti; påvirker ikke købers rettigheder over for sælger eller nogen andre præceptive lovhjemlede rettigheder, som køber måtte have mod sælger. Longines Watch Co. Francillon Ltds kundeservice sikrer den bedst mulige vedligeholdelse af dit LONGINES- ur. Hvis dit ur trænger til service, bør du benytte en af de på medfølgende liste anførte autoriserede LONGINES- forhandlere eller service-centre, som garanterer dig en service, der er i overensstemmelse med Longines Watch Co. Francillon Ltds krav. * Longines Watch Co. Francillon Ltd, CH-2610 Saint-Imier, Schweiz. LONGINES er et registreret varemærke. KONTROL / SERVICE: Hvor ofte skal mit ur til kontrol? Vi anbefaler, at du lader dit urs vandtæthed kontrollere hvert år (partiel service, der omfatter en kontrol af urværket). Hvor ofte skal mit ur til service? Som ethvert præcisionsinstrument bør et ur serviceres jævnligt for at sikre sig, at det virker perfekt. Vi kan ikke sige, hvor ofte du bør lade dit ur servicere, da dette afhænger af modellen, det klima, du bor i, og hvor godt, du selv passer på uret. Som en hovedregel bør et ur til service hvert 4. eller 5. år afhængigt af, under hvilke forhold det bæres. Hvor skal jeg henvende mig for at få mit ur serviceret eller for at få et nyt batteri? Det anbefales, at du henvender dig til en autoriseret LONGINESforhandler. De er de eneste, som råder over de nødvendige værktøj og apparater til at foretage indgreb på dit ur og udføre de nødvendige test på et professionelt niveau. Desuden kan kun specialister garantere, at deres arbejde lever op til LONGINES strenge kvalitetskrav.

4 452 SÆRLIGE ANBEFALINGER / TOLERANCER Hvad kan jeg gøre for at sikre mig, at mit Longines-ur virker perfekt i mange år? Magnetfelter: Undgå at anbringe uret i nærheden af magnetfelter. Sådanne felter er usynlige og kan stamme fra kilder som for eksempel harddiske, medicinsk udstyr, højttalere, fjernsyn og køleskabsdøre. Cases til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc'er samt magnetspænder på håndtasker og punge skaber også kraftige magnetfelter. Saltvand: skyl altid dit ur i ferskvand efter et havbad. Chok: undgå at udsætte dit ur for chok, inklusive pludselige temperaturændringer. Skruekrone: sørg altid for at skrue kronen helt ind for at undgå, at der trænger fugt ind i urværket. Trykkrone: tryk altid kronen tilbage i den neutrale position for at undgå, at der trænger fugt ind i urværket. Rengøring: brug en tandbørste og sæbevand til at rengøre urremme af metal og vandtætte urkasser, og tør efter med en blød klud. Kemikalier: undgå direkte kontakt med opløsningsmidler, rengøringsmidler, parfume, kosmetik og lign., som kan beskadige armbåndet, urkassen eller pakningerne. Temperaturer: undgå at udsætte dit ur for ekstreme temperaturer (over 60 C (140 F) og under 0 C (32 F)) eller pludselige temperatursvingninger. Vandtæthed: vi kan ikke garantere, at dit ur vil forblive vandtæt for evigt. Pakningen kan påvirkes af slid eller af slag på kronen. Som anbefalet i vore serviceanvisninger bør du lade de vandtætte pakninger kontrollere af en godkendt LONGINES-forhandler en gang om året. Kronografknapper: undlad at benytte knapperne under vand, da der herved kan trænge fugt ind i urværket. TOLERANCER / OPTRÆKNING Mekaniske urværker Et mekanisk urværks præcision varierer afhængig af bærerens vaner. De fleste LONGINES-ure har en præcision på mellem 5 og + 15 sekunder i døgnet. Optrækning (kronen trykket helt ind) Dit håndleds naturlige bevægelser trækker automatisk dit Longines-ur op, og det har en gangreserve på adskillige timer (se ækvivalenstabellen på side ). Det er kun nødvendigt at trække uret/ kronografen op manuelt, hvis du ikke har haft det på i flere dage. Lejlighedsvis optrækning: hvis du ikke har haft dit ur på i et døgn eller mere, bør du trække det op manuelt med kronen i position 1.

5 ANBEFALINGER 453 QUARTZ-URVÆRKER Den omgivende temperatur påvirker et quartz-urværkets præcision, som vil ligge på mellem 0,3 og + 0,5 sekunder om dagen. Hvis du har et quartz-ur, forsynes det med energi af et batteri. Non-lithium-batterier vil kunne holde i 12 til 18 måneder, inden et pludseligt energitab vil få uret til at standse. Visse ure er forsynet med en batteriindikator for «end-of-life» (E.O.L.): når batteriet er ved at være opbrugt, begynder sekundviseren at hoppe hvert fjerde sekund over. Når dette sker, skal batteriet udskiftes omgående. Et afladet batteri inde i uret kan beskadige værket. Håndtering af quartz-ure efter endt levetid* Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Produktet skal afleveres på en lokal godkendt genbrugsstation. Ved at følge disse retningslinjer bidrager du til at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Gælder kun for quartz-ure * Gælder i EU-medlemsstaterne og i lande med tilsvarende lovgivning. Udskiftning af batteriet Vi tilråder at kontakte et godkendt LONGINES servicecenter eller en godkendt LONGINES forhandler. De råder over det nødvendige værktøj og de nødvendige apparater til at udføre dette arbejde professionelt. Brugte batterier bør udskiftes med det samme, så man undgår syreudslip med deraf følgende beskadigelse af urværket. Batteritype Zink sølvoxid knapbatteri.

6 454 ÆKVIVALENSTABEL * Omfatter kun kalibre med flere end 3 visere og dato. Øvrige kalibre, se side Ref. Kaliber* Kollektion Gangreserve Side L L651 The Longines Master Collection 42h 488 L L635 The Longines Master Collection 38h 466 L L650 Longines evidenza 42h 488 L L607 The Longines Master Collection 42h 464 L L693 The Longines Master Collection 46h 465 L L651 The Longines Master Collection 42h 488 L L678 The Longines Master Collection 48h 492 L L699 The Lindbergh Hour Angle Watch 46h 470 L L696 The Longines Master Collection 46h 490 L L602 The Longines Master Collection 42h 465 L L699 The Longines Weems Second Setting Watch 46h 472 L L697 The Longines Master Collection 48h 473 L L698 The Longines Master Collection 48h 473 L L704.2 The Longines Master Collection 46h 468 L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54h 490 L L707 The Longines Master Collection 48h 474 L L707 The Longines Master Collection 48h 474 L L688 Conquest 54h 490 L L683 Longines Heritage h 489 L L674 Longines Heritage h 489 L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54h 490 L L704.3 Longines Twenty-Four Hours 46h 468 L L688 The Longines Saint-Imier Collection 54h 490 L L636 The Longines Master Collection 38h 464 L L688 The Longines Master Collection 54h 490 L L707 The Longines Saint-Imier Collection 48h 474 L L678 The Longines Master Collection 48h 492 Dit urs referencenummer er indgraveret bag på urkassen.

7 ÆKVIVALENSTABEL 455 * Omfatter kun kalibre med flere end 3 visere og dato. Øvrige kalibre, se side Ref. Kaliber* Kollektion Gangreserve Side L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 54h 491 L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 54h 491 L L788 The Longines Avigation Watch Type A-7 54h 491 L L688 The Longines Telemeter Chronograph 54h 490 L L688 The Longines Tachymeter Chronograph 54h 490 L L688 The Longines Saint-Imier Collection 54h 490 L L688 Conquest Classic 54h 490 L L688 The Longines Heritage h 490 L L651 The Longines Heritage Diver 42h 488 L L789 The Longines Twenty-Four Hours Single Push-Piece Chronograph 54h 491 L L678 Conquest Classic 48h 492 L L704.2 Conquest Classic 46h 468 L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 54h 491 L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Pulsometer Chronograph 54h 491 L L635 The Longines Master Collection 38h 466 L L688 The Longines Heritage Diver h 490 L L704.2 The Longines Avigation 46h 468 L L541 Conquest QUARTZ 487 L L633-Diver The Longines Legend Diver Watch 38h 469 L L704.2 Conquest 46h 468 L L696 Conquest 46h 490 L L440 Conquest QUARTZ 478 L L442 Conquest QUARTZ 482 L L440 HydroConquest QUARTZ 478 L L688 HydroConquest 54h 490 L L636 Flagship 38h 464 L L688 Flagship 54h 490 Dit urs referencenummer er indgraveret bag på urkassen.

8 456 PIKTOGRAMMER Urværk Quartz Automatisk Kolonnehjulsværk Manuel optrækning Vandtæthed Vandtæt ned til 3 bar (30 m)* Vandtæt ned til 5 bar (50 m)* Vandtæt ned til 30 bar (300 m)* Urkassens materiale Rustfrit stål Glas Guld 18 karat PVD Stål / PVD Rustfrit stål / Guld 18 karat Rustfrit stål/gold Cap 200 Rustfrit stål/gold Cap 200 PMMA af HT-kvalitet (polymethylmethacrylat) Safirglas Safirglas med et lag antirefleksbelægning på indersiden Safirglas med flere lag antirefleksbelægning på indersiden * De angivne værdier af vandtætheden i meter svarer til det påførte overtryk ifølge standarden ISO ** ISO 764 Diverse Cal. Kaliber Ref. Reference E.O.L Batteriets resterende levetid Afstand mellem hornene Konvention om International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter d extinction T Gennemsigtig bagkasse T Gennemsigtig bagkasse med dæksel Skruebagkasse Skruekrone Skruekrans Enkeltknapkrone Envejsroterende krans Drejelig yderring Tachymeter Antimagnetisk** Indstillingsspids Antal og karat af Top Wesselton VVS diamanterne Antal og karat af Top Wesselton VS eller SI diamanterne Perlemorsurskive Super-LumiNova Foldespænde Ekstra hæfte 1/100 sekund Urkassens størrelse (i mm)

9 MÅNEFASER / MÅNEKALENDER 457 Nymåne Første Kvarte Fuldmåne Sidste Kvarte December December December Januar Januar 16 Januar 24 Januar 1 Februar 8 Februar 15 Februar 22 Februar 1 Marts 9 Marts 15 Marts 23 Marts 31 Marts 7 April 14 April 22 April 30 April 6 Maj 13 Maj 21 Maj 29 Maj 5 Juni 12 Juni 20 Juni 27 Juni 4 Juli 12 Juli 19 Juli 26 Juli 2 August 10 August 18 August 25 August 1 September 9 September 16 September 23 September 1 Oktober 9 Oktober 16 Oktober 22 Oktober 30 Oktober 7 November 14 November 21 November 29 November 7 December 14 December 21 December December Januar Januar Januar Januar 4 Februar 11 Februar 18 Februar 26 Februar 5 Marts 12 Marts 20 Marts 28 Marts 3 April 11 April 19 April 26 April 3 Maj 10 Maj 19 Maj 25 Maj 1 Juni 9 Juni 17 Juni 24 Juni 1 Juli 9 Juli 16 Juli 23 Juli 30 Juli 7 August 15 August 21 August 29 August 6 September 13 September 20 September 28 September 5 Oktober 12 Oktober 19 Oktober 27 Oktober 4 November 10 November 18 November 26 November 3 December 10 December December December Januar Januar Januar 24 Januar 31 Januar 7 Februar 15 Februar 23 Februar 2 Marts 9 Marts 17 Marts 24 Marts 31 Marts 8 April 16 April 22 April 30 April 8 Maj 15 Maj 22 Maj 29 Maj 6 Juni 13 Juni 20 Juni 28 Juni 6 Juli 13 Juli 19 Juli 27 Juli 4 August 11 August 18 August 26 August 3 September 9 September 16 September 25 September 2 Oktober 9 Oktober 16 Oktober 24 Oktober 31 Oktober 7 November 15 November 23 November 30 November 7 December 15 December 22 December 29 December

10 458 GUMMIREM Fremragende modstand mod vand og ældning Glimrende mekaniske egenskaber God modstand mod aggressive og ekstreme omgivelser Uforlignelig smidighed og blød overflade 1. Tag de to dæksler af lukketøjet ved at trykke på stifterne. Højteknologisk produkt Højeste kvalitet Bearbejdet i hånden 4. Indfør de to stifter i de to dele af gummiremmen. 2. Mål omkredsen af dit håndled ved at sno urremmen omkring håndleddet. Den længde, der svarer til din arm, bestemmes af halvdelen af antallet af overliggende huller. Eksempel: halvdelen er et lige tal: 8 overliggende huller, halvdelen af 8 er 4, skær 2 huller af på hvert stykke af remmen. Halvdelen er et ulige tal: 14 overliggende huller, halvdelen af 14 er 7, skær 4 huller af på det stykke rem, der svarer til kl. 12, og 3 huller på det stykke, der svarer til kl Skær remmen over langs de tilsvarende inddelinger. 5. Montér remmens to stykker på lukketøjet, så siden med inddelingerne vender ind mod din hud, og indfør stifterne i hullerne nærmest midten af spændet. 6. Prøv uret. 7. For en finjustering af urremmen flyttes stiften til et af hullerne i spændet. Hvis remmen er for lang, kan du skære yderligere et hul af. Hvis det er nødvendigt at justere længden af din urrem, anbefaler vi dig at lade en Longinesforhandler gøre det. Det anbefales at vaske gummiremmen jævnligt med vand og sæbe, især på indersiden.

11 FOLDESPÆNDE 459 Justering af spændet 1. Frigør justeringsmekanismen ved at trække stiften ud af hullet i det lange stykke af urremmen. Lukning af spændet 5. Sæt urremmen på håndleddet og før det lange stykke af remmen gennem det lille faste spænde. 2. Skub mekanismen hen ad dette lange stykke rem og fastgør den igen ved at trykke stiften ind i det ønskede hul. 6. Luk foldespændet, så der lyder et klik. Før om nødvendigt det lange stykke af remmen gennem det lille forskydelige spænde. Åbning af spændet 3. For at åbne spændet trykkes på knapperne på begge sider samtidig. 4. Spændet åbnes for at udvide urremmen, så uret kan tages af og på håndleddet.

12 460 ÆGTHEDSCERTIFIKAT Longines bøjer sig for den ultimative skønhed: diamanten Dette ægthedscertifi kat garanterer kvaliteten af hver enkelt ædelsten, der er udvalgt af Longines specialister. Slibningen: Longines diamanter slibes i den traditionelle brillantstil. Renheden: renhedsgraden for en af Longines diamanter er VVS (very very small inclusions). Det betyder, at den kan indeholde ubetydelige ufuldkommenheder, som dårligt nok kan ses ved en tidobbelt forstørrelse. Farven: farven af de diamanter, der anvendes af Longines, er Top Wesselton. Vægten: vægten af en diamant måles i karat, en karat svarer til en femtedel af et gram.

13 VANDTÆTHED / SKRUEKRONE OG SKRUEKNAPPER Forholdsregler vedrørende vandtæthed Hvis dit ur er vandtæt, er det meget vigtigt, at pakningerne kontrolleres hvert år inden badesæsonens start, da de, uden at du opdager det, kan være blevet beskadiget af et hårdt slag. Hvis urkassen af en eller anden grund skal åbnes, skal pakningerne ved glasset, urkassens bagkasse og kronen (og/eller knapperne) kontrolleres og om fornødent udskiftes. Skruekrone og skrueknapper Visse Longines-modeller er forsynet med en skruekrone, som skal løsnes før hver indstilling ved at dreje den mod uret (fi g. ). Efter brug sættes kronen tilbage i position 2, trykkes ind og skrues godt fast i position 1, så den slutter tæt mod urkassen (fi g. ). VIGTIGT! Husk altid at trykke kronen (og/eller knapperne) helt i bund og skru den godt fast, så den slutter tæt mod urkassen. Bevæg aldrig kronen (og/eller knapperne), når uret befinder sig i et fugtigt miljø.

14 462 INDSTILLING AF TIDEN GENEREL INFORMATION Model med time- og minutviser Krone med 2 positioner Gælder for alle ure, der ikke er opført i ækvivalenstabellen side Model med time- og minutviser og dato Krone med 3 positioner Gælder for alle ure, der ikke er opført i ækvivalenstabellen side Indstilling af tiden Træk kronen helt ud i position 2. Indstil viserne ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Tryk kronen tilbage i position 1. Det kan være nødvendigt at trække selvoptrækkende ure op manuelt, hvis de ikke har været brugt i længere tid. Indstilling af tiden Træk kronen helt ud i position 3. Indstil viserne ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Tryk kronen tilbage i position 1. Hurtig indstilling af datoen (standardmetode) Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns, og tryk så kronen i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. 8:00pm :00 0am Det er ikke muligt at indstille datoen mellem kl. 20 og kl. 3.

15 INDSTILLING AF TIDEN GENEREL INFORMATION 463 Model med time-, minut- og sekundviser og dato Krone med 3 positioner Gælder for alle ure, der ikke er opført i ækvivalenstabellen side Gangreserveindikator Visse ure er forsynet med en gangreserveindikator (kaliber L602, L693, L697). Hvis uret bæres sjældent eller slet ikke, vil denne viser gradvis bevæge sig mod uret. Når den angiver en gangreserve på under 1/4, bør uret enten trækkes op eller bæres for at undgå, at det går i stå. Når uret trækkes op, bevæger gangreserveindikatoren sig med uret Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren (standardmetode) For at synkronisere uret med et offi cielt tidsignal (telefon, radio, mv.), træk kronen helt ud i position 3 i det øjeblik, hvor den lille sekundviser står på 60, og tryk så kronen tilbage i position 1 samtidig med bippet i tidssignalet. Datoen skifter, hver gang timeviseren passerer midnat. Hurtig indstilling af datoen (standardmetode) Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns*, og tryk så kronen i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. *Undtagen kaliber L619, hvor kronen skal drejes tilbage

16 464 L607, L636 Automatiske ure Krone med 3 positioner Krone med 3 positioner Sekundviser Vindue Vindue med med stor dato Sekundviser dato og ugedag L607 L636 Viser timer, minutter, sekunder og dato. Krone med 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Hurtig indstilling af datoen Viser timer, minutter, sekunder, ugedag og dato. Krone med 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Hurtig indstilling af datoen og ugedagen Træk kronen ud i mellempositionen 2, drej den forlæns for at indstille datoen eller baglæns for at skifte ugedagen, og tryk den tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage.

17 Automatiske ure L602, L Sekundviser Krone med 3 positioner Sekundviser Krone med 3 positioner Gangreserveindikator Datovindue Gangreserveindikator Datovindue L602 L693 Viser timer, minutter, sekunder og dato samt gangreserven. Krone med 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Hurtig indstilling af datoen Viser timer, minutter, sekunder og dato samt gangreserven. Krone med 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Hurtig indstilling af datoen

18 466 L TIDSZONER Automatiske ure 24-timers-urskive Ring med bynavne Krone med 3 positioner Sekundviser Datovindue L tidszoner Viser timer, minutter, sekunder og dato samt tiden i 24 tidszoner, hvor der er et referencepunkt (Longines patent nr /92-3). Krone med 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Træk kronen helt ud i position 3, hvorved sekundviseren standser. Indstil tiden ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Når kronen drejes, drejer 24-timers-urskiven også. Synkroniser uret med et tidssignal (telefon, radio, tv, mv.), og tryk så kronen tilbage i position 1. Indstilling af tidszonen og datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Drej kronen forlæns eller baglæns for at bevæge timeviseren i den tilsvarende retning i successive hop af 1 time uden at påvirke minut- eller sekundviseren. Når timeviseren passerer midnat, skifter datoen automatisk og viser enten den næste dag eller den foregående dag afhængig af, i hvilken retning du drejer kronen. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. Tryk kronen tilbage i position 1.

19 Automatiske ure L TIDSZONER 467 Brugsanvisning til dit Longines-ur med 24 tidszoner Træk kronen helt ud i position 3. Sekundviseren vil derved standse. Drej kronen i den ene eller den anden retning, så din lokale tid (vintertid) vises på 24-timers-urskiven over for byen i den tidszone, hvor du befi nder dig. Tryk kronen tilbage i mellempositionen 2 og indstil timeviseren på lokal tid, idet du tjekker, at datoen skifter ved midnat. Tryk kronen tilbage i position 1. Dit ur viser nu universaltid på 24-timers-urskiven og lokal tid med viserne. Eksempel: den 23. februar i Paris er GMT (London) kl. 12, viserne angiver 10 timer og 8 minutter, og på urskiven står 10 over for Paris. Brugsanvisning på rejser Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil timeviseren, så den svarer til tidszonen i den by, hvor du befi nder dig (jf. tabel over byer). Tryk kronen tilbage i position 1. Visse lande har sommertid. Følg samme procedure for at indstille dit ur. Eksempel: den 23. februar i Tokyo er GMT (London) kl. 12, viserne angiver 18 timer og 8 minutter, og på urskiven står 10 over for Paris: Det betyder, at klokken er i Paris.

20 468 L704.2, L704.3 Automatiske ure (24 timer) Datovindue Krone med 3 positioner 24-timers-indikator Krone med 3 positioner Sekundviser 24-timers-indikator Datovindue Sekundviser 24-timers-viser (24 timer - anden tidszone) Knap til åbning af urkassens bagkasse L timer, 2 tidszoner Viser timer, minutter, sekunder og dato samt tiden i en anden tidszone. Krone med 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Hurtig indstilling af datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns. Tryk kronen tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. Indstilling af tiden i en anden tidszone (24-timers-viser) på rejser Træk kronen ud i mellempositionen 2. Drej kronen baglæns for at indstille 24-timers-viseren, så den svarer til tidszonen i den by, hvor du befi nder dig. Tryk kronen tilbage i position 1. L704.3 Longines Twenty-Four Hours Viser 24 timer, minutter, sekunder og dato. Krone med 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Hurtig indstilling af datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns. Tryk kronen tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage.

21 Automatiske ure L633 DIVER DATE 469 Drejekrans DIVER Krone til at låse/frigøre drejekransen Datovindue Sekundviser A Krone med 3 positioner L633-Diver Date Dit Longines Legend Diver Watch har 2 kroner, og DIVER for særlige funktioner (fi g. ). Viser timer, minutter, sekunder og dato og sætter des uden brugeren i stand til at tjekke sin dykketid. Krone : 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Skru kronen løs og træk den helt ud i position 3, hvorved sekundviseren standser. Indstil tiden ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Tryk kronen tilbage i position 1 samtidig med bippet i et tidssignal (telefon, radio, tv, mv.), og skru kronen fast igen. Indstilling af datoen Skru krone løs og træk den ud i mellempositionen 2. Drej den forlæns, indtil den ønskede dato vises. Tryk krone tilbage i position 1 og skru den godt fast. DIVER -skruekrone Sådan tjekker du din dykketid Skru DIVER -kronen løs. Ved dykningens start indstilles drejekransen, så pilen står ud for minutviseren. Tryk kronen ind igen og skru den godt fast (fi g. ). Du kan afl æse din dykketid ved hjælp af minutviseren og skalaen på drejekransen (fi g. ). Eksemplet viser: 15 minutters dykketid.

22 470 L699 THE LINDBERGH HOUR ANGLE WATCH Automatiske ure C Drejelig yderring Sekundviser Krone med 3 positioner A Central urskive for timer, minutter, sekunder, timevinkel D B Knap til åbning af urkassens bagkasse Drejelig central urskive for sekunder L699-Lindbergh The Lindbergh Hour Angle Watch blev oprindeligt designet af Charles Lindbergh som et navigationshjælpemiddel til piloter. Brugt sammen med en sekstant og en nautisk almanak sætter uret brugeren i stand til let at bestemme timevinklen i forhold til Greenwich, dvs. længdegraden. Dette ur adskiller sig i kraft af sin sindrige kombination af urskiver fra almindelige ure på tre områder: Urskiven er beregnet til på samme tid at vise klokken (i timer, minutter og sekunder) og timevinklen (i buegrader og -minutter). Den drejelige centrale urskive viser sekunderne. Den kan drejes ved hjælp af kronen for at synkronisere uret med et tidsignal. Yderringen kan drejes for at korrigere tidsækvationen (som varierer fra dag til dag). Krone med 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Synkronisering af uret med et tidsignal I mellempositionen 2 kan kronen bruges til at dreje den centrale urskive (i den ene eller den anden retning). Træk kronen ud i mellempositionen 2 og drej den centrale urskive, så sekundviseren peger på positionen 60/15, når det sidste bip i tidsignalet lyder. Tryk kronen tilbage i position 1. Knap D ud for kl. 4 Denne knap bruges til at åbne urets bagkasse, hvorved urværket kan ses gennem et beskyttende safi rglas.

23 Automatiske ure L699 THE LINDBERGH HOUR ANGLE WATCH 471 Rum/tid-urskiven, og hvordan den fungerer The Lindbergh Hour Angle Watch er designet på baggrund af det faktum, at jorden drejer 360 på 24 timer, 180 på 12 timer, 15 på 1 time og 15 bueminutter på 1 minut. Følgelig: en bevæger sig 15 i timen. Et helt gennemløb af urskiven (12 timer) svarer til 180. en bevæger sig 1 hvert 4. minut, med andre ord 15 i timen. Hver af de 15 er inddelt i fi re sektorer på 15 bueminutter. Alle disse angivelser er indgraveret på den drejelig yderring. Den centrale sekundvisers gennemløb af en hel omgang svarer til 15 bueminutter. Den drejelige centrale urskive er inddelt i 60 buesekunder og 15 bueminutter. Brugsanvisning til The Lindbergh Hour Angle Watch Synkroniser uret med et tidsignal. Når du afl æser dit ur, viser det for eksempel 4 timer, 37 minutter og 12 sekunder. Tidsækvationen for den betragtede dag er minus 4 minutter og 50 sekunder. Flyt derfor mærket, der sidder ved 15 på yderringen, 4 enheder mod venstre. Disse enheder, der svarer til minutterne, er indgraveret på kanten af urkassen. Dine data er som følger: Sekundviser (central urskive) 3 (yderring) (hovedskive) 60 Da du kun har drejet yderringen 4 minutter, mangler du stadig at tage højde for de 50 sekunder (idet tidsækvationen jo var på minus 4 minutter og 50 sekunder for den betragtede dag). På den centrale urskive står 50 over for 12½. /. 12½ Angle horaire Greenwich du soleil (din længdegrad) 70 5½

24 472 L699 THE LONGINES WEEMS SECOND-SETTING WATCH Automatiske ure Krone med 3 positioner Sekundviser Drejelig central urskive A Knap til åbning af urkassens bagkasse L699-Weems Viser timer, minutter og sekunder. Den drejelige centrale urskive viser sekunderne. Den kan indstilles ved hjælp af kronen for at synkronisere uret med et tidsignal uden at påvirke sekunderne, minutterne eller timerne. Krone med 3 positioner Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren Synkronisering af uret med et tidsignal I mellempositionen 2 kan kronen bruges til at dreje den centrale urskive (i den ene eller den anden retning). Træk kronen ud i mellempositionen 2 og drej den centrale urskive, så sekundviseren peger på positionen 60, når det sidste bip i tidsignalet lyder. Tryk kronen tilbage i position 1. Knap A Denne knap bruges til at åbne urets bagkasse, hvorved urværket kan ses gennem et beskyttende safi rglas.

25 Automatiske ure L697, L698, L Ugedag Knap til indstilling af 24-timers-viser 24-timers-viser (24 timer - anden tidszone) Sekundviser Gangreserveindikator C A Knap til indstilling af ugedag Krone med 3 positioner Knap til indstilling B af datoviser Datoviser Ugedag Knap til indstilling af 24 timers-viser 24-timers-viser (24 timer - anden tidszone) Lille retrograd sekundviser C B A Knap til indstilling af ugedag Krone med 3 positioner Knap til indstilling af datoviser Datoviser L697 3X Retrograde Viser timer, minutter, sekunder og gangreserve, med retrograd visning af ugedag, dato og tiden i en anden tidszone. Krone med 3 positioner (L ) Kronen kan bruges til at indstille ikke blot time-, minut- og sekundviserne, men også, uafhængigt af disse, ugedagen, datoen og tiden i en anden tidszone. Gangreserveindikatoren (L697) bevæger sig automatisk, når uret trækkes op manuelt eller af dit håndleds bevægelser. L698 4X Retrograde Viser timer og minutter, med retrograd visning af sekunder, ugedag, dato og tiden i en anden tidszone. Indstilling af tiden og standsning af sekundviseren (L ) For at synkronisere uret med et offi cielt tidsignal (telefon, radio, mv.), træk kronen helt ud i position 3 i det øjeblik, hvor den lille sekundviser står på 60, og tryk så kronen tilbage i position 1 samtidig med bippet i tidssignalet. Datoen skifter, hver gang timeviseren passerer midnat. Denne indstilling påvirker også tiden i en anden tidszone samt ugedagen og datoen, hver gang viseren passerer midnat, idet indstillingen træder i kraft, når kronen trykkes tilbage i position 1. Viserne for ugedagen, datoen og 24-timers-tidszonen bevæger sig uden for de retrograde sektorer, når kronen trækkes ud i position 3.

26 474 L697, L698, L707 Automatiske ure 24-timers AM/PMindikator Knap til indstilling af 24 timers-viser Ugedagsviser C A Knap til indstilling af ugedag Krone med 3 positioner 24-timers-viser (24 timer - anden tidszone) Knap til indstilling af månefaser D B Datoviser Knap til indstilling af datoviser Lille retrograd sekundviser Månefaser L707 4X Retrograde Viser timer og minutter, med retrograd visning af sekunder, dag, dato, tiden i en anden tidszone samt månefaser og dag/nat-indikator. Hurtig indstilling af tiden (L ) Træk kronen ud i mellempositionen 2. Drej den i den ene eller den anden retning. en bevæger sig frem i hop af 1 time uden at påvirke minut- eller sekundviseren. Tryk derefter kronen tilbage i position 1. Denne indstilling påvirker også ugedagen og datoen, hver gang viseren passerer midnat, idet indstillingen træder i kraft, når kronen trykkes tilbage i position 1. Viserne for ugedagen, datoen og 24-timers-tidszonen bevæger sig uden for de retrograde sektorer, når kronen trækkes ud i position 2. Indstilling af formiddag (AM) / eftermiddag (PM) (L ) Urskiven er inddelt i 12 timer. Datoen og ugedagen skifter kun en gang hver 24. time (hver gang timeviseren har gennemløbet urskiven to gange). For at sikre dig, at datoen og ugedagen skifter ved midnat, skal du følge nedenstående anvisninger, før datoen og ugedagen ændres. Bemærk den ugedag, der vises på urskiven. Træk kronen ud i position 2 (Hurtig indstilling af tiden) og drej den med uret, indtil timeviseren har været en omgang rundt. Tryk kronen tilbage i position 1 (Optrækning). Kontroller, om ugedagen er skiftet.

27 Automatiske ure L697, L698, L I bekræftende fald vil uret nu vise formiddag (AM). Hvis uret viser formiddag, men det rent faktisk er eftermiddag, trækkes kronen ud i position 2 (Hurtig indstilling af tiden) og drejes, indtil timeviseren har været en omgang rundt. Hvis ugedagen derimod ikke er skiftet, vil uret nu vise eftermiddag (PM). Hvis uret viser eftermiddag, men det rent faktisk er formiddag, trækkes kronen ud i position 2 (Hurtig indstilling af tiden) og drejes, indtil timeviseren har været en omgang rundt. Tryk kronen tilbage i position 1 (Optrækning). VIGTIGT! Du vil ikke se nogen ændringer på urskiven, mens du benytter kronen i position 2 og 3. VIGTIGT! Undgå at skifte datoen eller at bruge knap (for ugedagen) eller (for datoen) mellem kl. 21 og kl. 3, da urværket derved kan beskadiges. Indstilling af tiden i den anden tidszone (24-timers-viser) Tryk på knappen for at indstille tiden i den anden tidszone i successive trin af 1 time uden at påvirke minut- eller sekundviseren. Eksempel: du befi nder dig ved Geneve-tid (hjemme), og klokken er 8 om formiddagen. Du ved, at der er en tidsforskel på +8 timer mellem Schweiz og Japan. 24-timers-viser: hvis du ikke ønsker at bruge funktionen Anden tidszone, kan du omdanne den til en 24-timers-viser. Du vil således kunne undgå denne operation fremover. Se under: Synkronisering af tiden i den anden tidszone / 24-timers-viser. De 3 knappers funktioner (L ) De 3 knapper kan bruges med kronen i en hvilken som helst position. Indstilling af ugedagen Tryk på knappen for at indstille ugedagen. Indstilling af datoen Tryk på knappen for at indstille datoen. C C L697 C D L698 L707 Variant a: du lader dit ur stå på Geneve-tid og-dato. Tryk på knappen for at indstille tiden i den anden tidszone, så 24-timersviseren står på 16 (kl. 4 om eftermiddagen japansk tid).

28 476 L697, L698, L707 Automatiske ure L697 L698 L707 Indstilling af månefaserne (L707) Tryk på indstillingsknappen, indtil fuldmånen vises i midten af månefasevinduet. Bestem datoen for den seneste fuldmåne ved hjælp af månekalenderen på side 457, og tryk på indstillingsknappen en gang til for hver dag siden den seneste fuldmåne. Undgå at indstille månefaserne mellem kl. 15 og kl. 18, da denne funktion ikke er aktiv i dette tidsrum. Synkronisering af tiden i den anden tidszone / 24-timers-viseren (L ) Brug knappen til at synkronisere tiden i den anden tidszone med den aktuelle tid, der hvor du befi nder dig. Hvis uret går i stå, vil du straks kunne se på klokken i den anden tidszone, om dit ur viser formiddag (AM) eller eftermiddag (PM). Bemærk, at synkroniseringen mistes, hvis du benytter funktionen Hurtig indstilling af tiden (kronen i position 2). Variant b: du rejser til Japan og ønsker, at dit ur skal vise japansk tid og dato. Indstil tiden ved at dreje kronen (i position 2) med uret, så 24-timers-viseren står på 4 (kl. 4 om eftermiddagen japansk tid). Tryk kronen ind igen. Den tid, der vises i den anden tidszone, er stadig kl. 8 om formiddagen (Geneve-tid: hjemme).

29 KRONOGRAFER GENEREL INFORMATION 477 KRONOGRAFEN Kronografer er instrumenter til måling af korte tidsrum. De bruges især inden for sportsverdenen men også for eksempel inden for luftfart og videnskabelige forsøg. Kolonnehjul (Column-Wheel) Kolonnehjulsværket er kendt for den følelse af præcision, det bibringer. I særdeleshed forøger trykknappernes øjeblikkelige reaktionsevne fornøjelsen ved at betjene kronografen. Tachymeterskala Kronografen er forsynet med en skala, som gør det muligt at aflæse hastigheden i km/time. Mål den tid, det tager at tilbagelægge 1 kilometer (eller 1 mile). Sekundviserens position, når den standser, angiver gennemsnitshastigheden. Hvis det tager 30 sekunder at tilbagelægge 1 km (eller 1 mile), vil skalaen angive en gennemsnitshastighed på 120 km/ time (eller 120 mile/time). Telemetrisk skala Kronografens urskive er forsynet med en telemetrisk skala, der gør det muligt at kende afstanden, der adskiller en hændelse fra observationspunktet ved hjælp af lydens hastighed. Pulsometerskala En kronograf, hvor urskiven har en skala, som brugeren kan bruge til at aflæse sin hjertefrekvens direkte ved at starte kronografen og tælle 30 slag. Kronografstandardfunktioner Standard start/stop-funktion Add Rally-funktion (deltider) Standard start/stop-funktion Bruges til tidtagning af en enkelt begivenhed: Tryk på knappen for at starte kronografen. Tryk på knappen for at stoppe kronografen. Tryk på knappen for at nulstille kronografen. Add Rallye-funktion (deltider) Bruges til at tage tid på fortløbende begivenheder men ikke på intervallerne imellem dem. Hvert resultat føjes automatisk til det foregående. Sådan tages der tid på de forskellige etaper, for eksempel under et rally: Ved starten af første etape: tryk på knappen for at starte kronografen. Ved afslutningen af første etape: tryk igen på knappen for at stoppe kronografen. Gentag denne procedure for hver etape i rallyet. Ved afslutningen af sidste etape viser kronografen den samlede tid for hele rallyet, dvs. den totale tid for alle etaper. Tryk på knappen for at nulstille kronografen. VIGTIGT! Tiden må ikke indstilles, mens kronograffunktionen er i brug. Asthmometerskala En kronograf, hvor urskiven har en skala, hvor brugeren kan aflæse sin vejrtrækningsfrekvens (pr. minut) ved a starte kronografen og tælle 5 åndedræt.

30 478 L440 Quartz-kronografer Kronografens 1/100-sekundviser 1/100-sekundtæller 12-timerstæller 30-minutterstæller Knap Start-Stop Krone med 3- positioner Kronografens sekundviser Knap til nulstilling af viser og tællere Lille sekundviser Datovindue L440 Longines quartzkronograf med kaliber L440 viser lokal tid (timer, minutter, lille sekundviser) og dato i et vindue. Hurtig tidszone og datoindstilling. Time og minut vises med 2 de to store visere i midten. Den lille sekundviser vises på tælleren i positionen kl. 6. Præcision ±0,07 sekunder pr. dag (PreciDrive). 12-timerskronografen viser time, minut, sekunder og 1/100- sekund. Hurtige kronografvisere. Elektronisk quartzbevægelse med 5 motorer og 7 visere. Time med tidszonemekanisme. Tidsmålingen og visernes bevægelse styres af en mikrocontroller. Sekundbevægelserne styres af et PreciDrive- urmodul. Krone med 3 positioner Enkel funktion I denne funktion, hvor kronen står i position 1, bruges drejeknappen til at skifte kronografens status mellem START og STOP. Når der er trykket på START, angiver viserne i tælleren den målte tid. Viseren i tælleren for 1/100-SEKUND fl ytter sig ikke. Når der er trykket på STOP, stopper viserne i tællerne for 60 SEKUNDER, 30 MINUTTER og 12 TIMER. Viseren i tælleren for 1/100 SEKUND fl ytter sig for at vise værdien for hundrededele af et sekund. En ny tidsmåling foretages ved at trykke på knappen til nulstilling af tællerne (RESET). Alle viserne vender hurtigt tilbage til udgangspunktet i urets retning, og kronografen vender tilbage til urfunktionen.

31 Quartz-kronografer L Indstilling af sekunder for tid og stop Løsn om nødvendigt kronen. Uret synkroniseres med et officielt tidssignal (radio, telefon etc.) ved at trække kronen ud i yderste position 3, når den lille sekundviser står på 60. Tryk derefter kronen ind igen til position 1 ved tidssignalet, og skru den ind. Kalenderen skifter, hver gang timeviseren passerer midnat. Indstilling af minut og sekund Når kronen er løsnet (hvis nødvendigt) og trukket ud i yderste position 3, flyttes de tre visere i tællerne til kl. 12 middag. Drej kronen for at stille time- og minutviseren. Kronen kan drejes begge veje for indstilling af minut. Tryk derefter kronen ind til position 1 igen, og skru den ind. Indstilling af tidszone og dato Løsn kronen (hvis nødvendigt), og træk den ud i mellempositionen 2. en flytter sig i hop af 1 time, hvilket gør det muligt at foretage hurtig indstilling af tidszonen. en kan flyttes i begge retninger, uden at minut- og sekundviseren påvirkes. Når kronen passerer midnat, skifter datoen. Kronen kan drejes i begge retninger. Tryk derefter kronen ind til position 1 igen, og skru den ind. Kronografens funktioner Almindelig Start-Stop-funktion Enkel tidsmåling Tidtagning 100 meter. ADD-funktion (splittider) Lægger flere tider sammen Tidtagningsperioder i en ishockeykamp eller et etapeløb mm. Split-funktion (mellemtider) Denne funktion bruges til at måle mellemtider i en begivenhed. Mellemtiderne akkumuleres gennem begivenheden. Almindelig Start-Stop-funktion Bruges til at tage tid på en enkelt begivenhed: Tryk på knappen : for at starte kronografen. Tryk på knappen : for at stoppe kronografen. Tryk på knappen : for at nulstille. ADD Rally-funktion (splittider) Bruges til at måle flere på hinanden følgende begivenheder uden at måle pauserne imellem dem. De enkelte resultater lægges automatisk sammen med de foregående. Kan eksempelvis bruges til at tage tid på etaperne i et rallyløb: Når første etape starter, trykkes på knappen for at starte kronografen. Når første etape stopper, trykkes på knappen igen, og kronografen stopper med en nøjagtighed på 1/100 sekund. Gentag denne procedure for alle etaper i rallyet. Når den sidste etape er slut, viser kronografen den samlede tid for rallyet, dvs. de sammenlagte tider for alle etaper. Tryk på knappen for at nulstille.

32 480 L440 Quartz-kronografer Split-FUNKTION (mellemtider) Denne funktion bruges til at tage tid på en enkelt begivenhed. Mellemtiderne akkumuleres gennem begivenheden. VIGTIGT! Kronograffunktionen tager fortsat tid på begivenheden, mens uret viser en mellemtid. Tryk på knappen ved starten af den begivenhed, du vil tage tid på, eksempelvis et skiløb. Tryk på knappen for at få vist den første mellemtid. Viserne i tællerne for 60 sekunder, 30 minutter og 12 timer stopper, og tælleren for 1/100 sekund, flyttes til det målte 1/100 sekund. Tryk på knappen igen. Kronografens visere springer til den korrekte tid siden løbets start. Gentag denne fremgangsmåde for at få vist den anden mellemtid. Tryk på knappen én gang for at få vist den anden mellemtid målt med en 1/100 sekunds nøjagtighed, og tryk igen for at få kronografens visere til at springe til den aktuelle tid. Når løbet er slut, trykkes på knappen for at se den samlede tid for løbet. Tryk på knappen for at nulstille. BEMÆRK: Split-funktionen/mellemtider kan også bruges til at måle tiden for forskellige konkurrenter efter hinanden, efterhånden som de kommer i mål. Nulstilling af kronografens visere Hvis kronografens visere af en eller anden grund ikke vender nøjagtig tilbage til nul, gøres som følger: Løsn om nødvendigt kronen. Træk kronen ud i mellempositionen 2. De 4 kronograftælleres visere, 1/100 SEKUND og 60 SEKUNDER i midten, 30 MINUTTER i positionen kl. 2 og 12 TIMER i positionen kl. 10 nulstilles, normalt til kl. 12 middag. Hvis uret står i RESET-status, er viserne allerede nulstillet. Hvis der er et tidtagningsforløb i gang, vender viserne tilbage til udgangspunktet. Derefter kører de alle en hurtig omgang på urskiven. Ved tryk på knappen flyttes den valgte viser for at angive, hvilken viser, der flyttes, når der trykkes på knappen. Hver gang, der trykkes på, vælges den næste viser. Ved et kort tryk på knappen flyttes den valgte viser et trin med uret. Når knappen holdes inde i mere end et sekund, roterer viseren hurtigt.

33 Quartz-kronografer L Kronografens 1/100-sekundtæller (midten): Når kronen står i positionen 2, trykkes på knappen. 2. Kronografens 60-sekunderstæller (midten): Når kronen står i positionen 2, trykkes på knappen. Juster ved hjælp af knappen. 3. Kronografens 30-minutterstæller (postion kl. 2): Når kronen står i positionen 2, trykkes på knappen. Juster ved hjælp af knappen. 4. Kronografens 12-timerstæller (i positionen kl. 10): Når kronen står i positionen 2, trykkes på knappen. Juster ved hjælp af knappen. Tryk derefter kronen ind igen til position 1), og skru den ind. 1 2 Vælg tælleren for at nulstille (den valgte viser bevæger sig) Krone til indstilling af tid VIGTIGT! Tiden samt andre visninger må ikke indstilles, mens kronograffunktionen anvendes. Vigtige bemærkninger a) De forskellige kronograffunktioner (SIMPLE, ADD og SPLIT) kan kombineres i den samme tidstagningsbegivenhed. b) Kronografens visere holder ikke op med at bevæge sig, medmindre kronografen stoppes (der trykkes på STOP). Ved at lade kronografen køre kontinuerligt reduceres bevægelsesautonomien betydeligt. Tilstand for tomt batteri (E.O.L) Hvis batteriets spænding falder, og der er risiko for tab af funktioner, aktiveres E.O.L-tilstanden. Hvis spændingen er under E.O.L-niveau, låses kronograffunktionerne, og den lille sekundtæller i positionen kl. 6 stopper. E.O.L-tilstanden aktiveres, hvis batteriet spænding er lavere end E.O.L-niveauet i mere end en time. Hvis batteriets spænding stiger til over E.O.L-niveauet i mere end 15 minutter, deaktiveres E.O.Ltilstanden. Denne situation kan især opstå, hvis uret har midlertidigt har været udsat for lave temperaturer. Nulstiller den valgte viser I denne tilstand: Bevæger den lille sekundviser sig i ryk. Viseren fl ytter sig 4 trin hurtigt og står derefter stille i 4 sekunder. Kronografen kan ikke længere aktiveres (START) ca. en time efter at E.O.L-tilstanden er aktiveret. Hvis kronografen var aktiveret på dette tidspunkt, vil den fortsætte med at fungere. Der kan dog ske tab af trin.

34 482 L442 Quartz-kronografer 60-sekunders-tæller Knap C 30-minutters-tæller 60-sekunders-tæller (splitsekund-viser) Lille sekundviser /10-sekund-tæller Knap A Krone med 3- positioner Knap B Datovindue L442 Når Longines L442 QUARTZ-kronografen bruges som ur, vises lokal tid (time, minut og lille sekundviser) samt dato i et vindue, og det har hurtig indstilling af tidszone. I kronograffunktionen kan denne model tage tid på begivenheder, der varer op til 30 minutter, og resultaterne vises ned til nærmeste 1/10 sekund. Hurtige PowerDrive-kronografvisere. PreciDrive-præcision med COSC-certifi cering. PreciDrive kaliber Elektronisk quartzbevægelse med 5 motorer og 7 visere. Time med tidszonemekanisme. Tidsmålingen og visernes bevægelse styres af en mikrocontroller. Bevægelsessekunderne styres af et PreciDrive Watch Module, der omdanner denne kaliber til et kronometer med en mærkepræcision, der overstiger kravene i COSC. Tidtagningsfunktion Enkel funktion I denne position, hvor kronen står i positionen 1, bruges knappen til at skifte kronografens status mellem START og STOP. Når der er trykket på START, angiver viserne i tælleren den målte tid. 60-sekundersviseren og splitsekund-viseren kører samtidig og viser den målte tid i sekunder. Når der er trykket på STOP, standser 60-sekundersviseren, splitsekund-viseren og 30-minuttersviseren. 1/10-sekundviseren viser værdien i tiendedele sekund mens den går. En ny tidsmåling foretages ved at trykke på knap for at nulstille tællerne (RESET). Alle viserne vender hurtigt tilbage til udgangspunktet i urets retning, og kronografen vender tilbage til urfunktionen. Tilstand for tomt batteri (E.O.L) (Se side 481)

35 Quartz-kronografer L Nulstilling af tællerne/kronen i position 2 Indstilling af tid og justeringer/kronen i position 2 eller 3 1 Vælg tælleren for at nulstille (den valgte viser bevæger sig) 2 Krone til indstilling af tid Juster time- og minutviserne, og juster datoen, hver gang timeviseren passerer midnat 2 Nulstiller den valgte viser Justering af dato og tidszone Bemærk! Krone til indstilling af tid i position 3: STOP SEKUNDER Nulstilling af tællerne Indstilling af tidszone og dato Løsn om nødvendigt kronen. Træk den ud i mellempositionen 2. en fl ytter sig i hop af 1 time, hvilket gør det muligt at foretage hurtig indstilling af tidszonen. Når kronen passerer midnat, skifter datoen. Kronen kan drejes i begge retninger. Tryk derefter kronen helt ind igen (pos. 1), og skru den ind. Tidsindstilling og justering Indstilling af minut og sekund Løsn om nødvendigt kronen. Træk kronen ud i yderste position 3; De 3 tællervisere fl yttes til kl. 12. Drej kronen for at stille time- og minutviseren. Kronen kan drejes begge veje for indstilling af minut. Når kronen er trukket ud i yderste position, bevæger sekundviseren sig ikke. Hvis kronen er trukket ud, når sekundviseren peger på nulpositionen, skal der trykkes på kronen ved tidssignalet for at korrigere sekunderne nøjagtigt. Tryk derefter kronen helt ind igen (pos. 1), og skru den ind.

INDHOLDSFORTEGNELSE 389

INDHOLDSFORTEGNELSE 389 INDHOLDSFORTEGNELSE 389 International garanti... 390 Anbefalinger... 391 Tolerancer... 392 Ækvivalenstabel... 394 Piktogrammer... 396 Månekalender... 397 Gummirem... 398 Foldespænde... 399 Ægthedscertifikat...

Læs mere

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR JUNGHANS THE GERMAN WATCH D A N S K Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans.

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugsanvisning H162 BY2000

Brugsanvisning H162 BY2000 Brugsanvisning H162 BY2000 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares

Læs mere

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Navigator 3000 Brugsanvisning

Navigator 3000 Brugsanvisning Navigator 3000 Brugsanvisning Tillykke Tak, fordi du har valgt at købe et ur fra TISSOT, et af de mest velrenommerede schweiziske varemærker i verden. Dit Navigator-ur indgår i serien af ure med touch-screen

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. F A B G E H C I D Tillykke med dit nummererede eksemplar af Le Mans uret årgang 2006. Dansk Dit ur er ét eksklusivt nummer ud af de kun 777 ure, som den 7-dobbelte Le

Læs mere

CAMPANOLA Kaliber 6702

CAMPANOLA Kaliber 6702 CAMPANOLA Kaliber 6702 Tak for køb af dette CITIZEN Quartz ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Indhold: 1. Bemærkninger 2. Urets komponenter 3. Skiver

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Quarzwerk Quartz movement

Quarzwerk Quartz movement Quarzwerk Quartz movement J644.83, J644.92 J645.30, J645.31 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR DA N S K 64 65 JUNGHANS THE GERMAN WATCH Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans. Det, der

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SEA-TOUCH Brugsanvisning

SEA-TOUCH Brugsanvisning EA-TOUCH Brugsanvisning Tak Tak, fordi du har valgt et ur fra TIOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit EA TOUCHur omfatter de nyeste tekniske innovationer. Uret har permanent analog

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

Kaliber No. C440 & C450

Kaliber No. C440 & C450 Bliv fortrolig med uret Kaliber No. C440 & C450 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

TAKTILE MULTISPORTSURE BRUGSANVISNING

TAKTILE MULTISPORTSURE BRUGSANVISNING BRUGAVIIG Tak Tak, fordi du har valgt et ur fra TIOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit taktile multisportsur har de nyeste tekniske funktioner. Uret har permanent analog visning

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

Authorized service centres 305-309

Authorized service centres 305-309 INSTRUCTIONS AND WARRANTY FOR CHRONOGRAPHS English 2-26 Français 27-53 Deutsch 54-79 Italiano 80-105 Español 106-130 Português 131-155 Svenska 156-180 Norsk 181-204 Suomi 205-228 Dansk 229-253 Nederlands

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

T-Touch, multifunctions Brugsanvisning

T-Touch, multifunctions Brugsanvisning 138_da / 03.11 1/14 www.tissot.ch T-Touch, multifunctions Brugsanvisning Minutviser Timeviser Korrektion + / krono Drejelig krone Aktivering / validering Digital visning Korrektion - / krono Berøringsfølsomt

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Forord. Ordforklaring. Kære kunde,

Forord. Ordforklaring. Kære kunde, Brugsanvisning Forord Kære kunde, Leica-navnet står over hele verden for førsteklasses kvalitet, finmekanisk præcision med en fremragende pålidelighed og lang holdbarhed. Vi ønsker dig stor fornøjelse

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7 BRUGSANVISNING H144 CB0021-57E Indholdsfortegnelse Specifikationer Komponent identifikation... 2 Kontrol af gangreserve... 3 Kontrol af radiosignal modtagelse... 4 Indstilling af by...4 Bemærkninger om

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktivitets tracker med App til smartphone / tablet. Funktioner: Skridttæller Søvn overvågning Kilometer tæller Kalorietæller Aktivitetsmåler Søvn

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth.

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth. DANSK 1 (A.L.T.) Funktionstaster MODE = Funktion NE/RE/- = Næste/nulstil/minus ST/SP/+ = Start/stop/plus EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth Indhold Afsnit Side Funktioner... 3 Symboler... 3 Opsætning/app...

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere