INDHOLD. s Ø n æ s BAGGRUND TIDSPLAN OG ORGANISERING PROCES, INDDRAGELSE OG FORMIDLING PROJEKTET OG DEN VANDTEKSNIKE/HYDRALISKE LØSNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. s Ø n æ s BAGGRUND TIDSPLAN OG ORGANISERING PROCES, INDDRAGELSE OG FORMIDLING PROJEKTET OG DEN VANDTEKSNIKE/HYDRALISKE LØSNING"

Transkript

1

2 INDHOLD BAGGRUND TIDSPLAN OG ORGANISERING PROCES, INDDRAGELSE OG FORMIDLING PROJEKTET OG DEN VANDTEKSNIKE/HYDRALISKE LØSNING PROJEKTET OG DE REKREATIVE MULIGHEDER OPSUMMERING

3 BAGGRUND

4 BAGGRUND Gl. Aarhusvej sø næs

5 BAGGRUND sø næs

6 BAGGRUND Gl. Aarhusvej

7 ORGANISERING OG TIDSPLAN

8 OVERORDNET TIDSPLAN PROJEKTETS FASER FASE 1: VISION & FORUDSÆTNINGER FUNDRAISING AKTØRER: Projektgruppe, styregruppe, rådgivergruppe, AKTØRER: Projektgruppe, styregruppe, Partnerskabet, referencegruppe, rådgivergruppe FASE 2: IDEER & INDDRAGELSE AKTØRER: Interessenter, borgere, naboer, brugere, projektgruppe,rådgivergruppe FASE 3: PROJEKTUDVIKLING AKTØRER: Projektgruppe, styregruppe, Partnerskabet, referencegruppe, rådgivergruppe FASE 4: TEST AKTØRER: Interessenter, borgere, naboer, projektgruppe,rådgivergruppe FASE 5: MYNDIGHEDSPROJEKT AKTØRER: Projektgruppe, styregruppe, Partnerskabet, referencegruppe, rådgivergruppe FASE 6: MYNDIGHEDSBEHANDLING FASE 7: HOVEDPROJEKT OG UDBUD AKTØRER: Projektgruppe, styregruppe, Partnerskabet, referencegruppe, rådgivergruppe FASE 8: ANLÆGSPERIODE FORÅR 2015 INDVIELSE OG ÅBNING

9 ORGANISERING Styregruppe Viborg Kommune Jørgen Jørgensen, Chef for Natur og Vand (projektejer) Karl Johan Legaard Jensen, Planchef Ole Brandt Petersen, Sekretariatschef, Kultur Service & Events Lotte Kunstmann, landskabsarkitekt (projektleder) Energi Viborg Spildevand A/S Finn Køhler, Vandchef for Energi Viborg Spildevand AS Ekstern Inge Bak, Viborg Innovation Fond Projektgruppe VANDPLUS Partnerskabet Lokale- og Anlægsfonden Realdania Naturstyrelsen Advisory Board Rådgivergruppe Landskabsarkitektrådgiver Møller & Grønborg Ingeniørteknisk rådgiver Orbicon Viborg Kommune Lotte Kunstmann, landskabsarkitekt, Natur og Vand (projektleder) Mette Hilsløv Hummelshøj, planlægger, Plan Birgitte Strunge, landskabsarkitekt, Plan Teresa Egballe, idrætskonsulent, Idræt og Folkeoplysning Energi Viborg Spildevand A/S Morten Sass Glarbo, civilingeniør Iben Kristensen, civilingeniør Faglig referencegruppe VVM (Plan) 3 (Natur og Vand) Søbeskyttelseslinie m.m. (Byggeri) Parkering m.m. (Trafik og Veje) Sundhed (Kultur og Forebyggelse) Events og kulturelle tiltag (Kultur og Forebyggelse) Skoler og institutioner (Børn og Unge) Borgere Borgerinput via postkort og hjemmeside Borgerinput via borgermøde Arbejds og interessentgruppe Udvalgte borgere på baggrund af postkort Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg The Animation Workshop Viborg Atletik og Motion Viborg Innovations Fond Viborg Kultur og Idrætsfond (24 timers løbet) Naturskolen Viborg Private Realskole Viborg Idrætsråd Bjergsnæs Efterskole Naturvidenskabernes hus m.fl. Egnsteater Carte Blanche Danmarks Naturfredningsforening Naboer Sønæsvej 1, 2, 2A, 3, 6 Grundejerforeningen Teglkrogen

10 PROCES OG INDDRAGELSE

11 PROCES FOR INDDRAGELSE VIND NÆS..., fra B67 s om Søndersø a turen rundt Gl. Århusvej. ra bilruden på både hjælpe dig nu - du skal åbner sig for, du skal klimasikre bedre miljø i Søndersø udendørs også tilbyde nye del, og du skal til mig. t til vand- og parkliv og jeg glæder mig til at dig, for tid pændende ing. kommenter på eller es/ sønæs BIDRAGE? af til udviklingen til at bidrage inviterer Har du lyst og Energi Viborg at deltage i en Viborg Kommune er til sønæs? borgere og organisation Har du gode ideer håber jeg at... interesserede af sønæs. i fremtiden foråret 2015, for udviklingen Viborggenserne arbejdsgruppe sønæs kan give kryds i tilmeldings til, hvilken fortælling to hverdagsaftener, så sæt pen. i arbejdsgrup - og kan du investere ca. 20 borgere Der er plads til den 25. juni feltet herunder. du er med i arbejdsgruppen om Du får besked, Viborg? kan sønæs give UFORMEL r Hvilken fortælling og kommentare af forslag, input Præsentation arbejdsgruppen. gerne tilmeldes Ja tak, jeg vil i og er interesseret år gammel d (sæt ring), Jeg er kvinde/man sønæs fordi... Møder: kl juni 2013 kl okt hilsner sø næs 100 MÅDER AT KOMME OVER VANDET PÅ DU KAN OGSÅ SENDE T ET DIGITALT POSTKOR De 3 bedste postkort på vinder et gavekort 500 kr. til Viborg Handel FYSISK- OG MENTALTRÆNING - CROSS-OVER ailadresse KÆRE Ø S NÆS oktober: Opsamling fra dialogmøder udsendes INTET MEDLEMSKAB FOLKEPARK TIL OPLEVELSER I HVERDAGEN LET TILGÆNGELIG SPONTAN NATURE FITNESS 22. juni: Kære sønæs BORGERE Borgerinput via postkort og hjemmeside. 8. oktober: Borgermøde BORGERE Borgerinput via borgermøde HVERDAGSBRUG STRANDEN ANLØBSBROEN 3. oktober: Dialogmøde m. interessant-arbejdsgruppe STØRRE EVENTS 24. juni: Projektgruppemøde/ udvælgelse PROCES Viborg Innovations Fond, Egnsteater Carte Blanche, Viborg Atletik og Motion, m.fl. FASE 2-4 Primo juli: Opsamling udsendes 1. oktober: Dialogmøde med naboer 3. juni: Dialogmøde med naboer NABOER Sønæsvej 1, 2, 2A, 3, 6 Grundejerforeningen Teglkrogen NABOER Sønæsvej 1, 2, 2A, 3, 6 Grundejerforeningen Teglkrogen 27. juni: Interessantarbejdsgruppemøde FASE 3: projektudvikling OKTOBER AUGUST JULI JUNI FASE 2: inddragelse og ideer SEPTEMBER Viborg Idrætsråd, Danmarks naturfredningsforening, udvalgte borgere, Naturskolen, m.fl. FASE 4: test

12 BIDRAGE? Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes arbejdsgruppen. DU KAN OGSÅ SEN ET DIGITALT POSTK eller kommenter p sønæs PROCES FOR INDDRAGELSE - DELTE GODT 3OO POSTKORT UD - MANGE (FORSKELLIGE) MENNESKER I TALE OMKRING SØNÆS KÆRE SØNÆS... - MANGE POSITIVE TILKENDEGIVELSER - 53 RIGTIG GODE POSTKORT - 8 MEDLEMMER TIL ARBEJDS- OG INTERESSENTGRUPPEN VIND De 3 bedste postkort KÆRE SØNÆS... Jeg kender dig fra turen rundt om Søndersø, fra B67 s boldbaner eller fra bilruden på Gl. Århusvej. Nye muligheder åbner sig for dig nu - du skal både hjælpe med at skabe et bedre miljø i Søndersø, du skal klimasikre den vestlige bydel, og du skal også tilbyde nye udendørs aktiviteter koblet til vand- og parkliv til mig. Det bliver en spændende tid for dig, og jeg glæder mig til at følge din udvikling. Når du åbner i foråret 2015, håber jeg at... vinder et gavekort på 500 kr. til Viborg Handel Har du lyst til at bidrage til udviklingen af sønæs? Viborg Kommune og Energi Viborg inviterer interesserede borgere og organisationer til at deltage i e arbejdsgruppe for udviklingen af sønæs. Har du gode id til, hvilken fortælling sønæs kan give Viborggenserne i frem - og kan du investere to hverdagsaftener, så sæt kryds i tilme feltet herunder. Der er plads til ca. 20 borgere i arbejdsgruppe Du får besked, om du er med i arbejdsgruppen den 25. juni 20 Møder: 27. juni 2013 kl Hvilken fortælling kan sønæs give Vi 03. okt kl Præsentation af forslag, input og kom De bedste hilsner Jeg er kvinde/mand (sæt ring), år gammel og er inte sønæs fordi... DER KOMMER ET SØBAD, OMKLÆDNINGS- FACILITETER, BEACHVOLLEY, CAFÉOMRÅDE TIL AFSLAPNING MED LIGGESTOLE OG HÆNGEKØJER + FITNESSOMRÅDE. Vi kan gå på en oplevelsessti imellem vandet, f.eks. via trædesten, hængebro, svingtov og svævebane. Navn og adresse

13 FORMIDLING

14 SIDE 7 ÅRET PÅ SØNÆS ERFARINGSOPSAMLING OG FORMIDLING Energi Viborg er oplægsholder på Natur- og Miljøkonferencen, hvor erfaringer og viden fra eksempelprojektet Sønæs videregives. ANIMATIONSFESTIVALEN Seks performere rykker ind på Sønæs med 40 vægge, som kan fl yttes, så nye rum opstår. Her mødes børn og voksne fra hele landet og går på opdagelse i et evenntyrligt univers. SPEJDERNES VANDMÆRKE Spejderne fra hele regionen kan tage vandmærket på Sønæs. 1.SØNDAG I ADVENT Skøjtebanen åbnes, og fra (Klub)huset udlejes skøjter og sælges knas. R B E T O N E R O V E M B D E C E M B E R JANUAR Dammene fryser til, landskabet transformes. Man kan gå ud til de små atoller som ellers er utilgængelige. J A N U A R ÅRET PÅ SØNÆS F E B R U A R M A R T S FEBRUAR De første solstråler lokker løberne frem. De varmer op på Sønæs, fortsætter rundt om søen og mødes igen på Sønæs til udstrækning, minder og målsætninger for den kommende sæson. A P R I L Konkurrence på aktivitetsøerne - foreslå og stem din favorit på FITDEAL De lokale idrætsforeninger inviterer i samarbejde med Viborg Idrætsråd til tre tirsdag eftermiddage på Sønæs, hvor der er idrætsaktiviteter for børnefamilier, unge og seniorer. O K VIBORG FESTUGE Kunsthal Brænderigården og studerende på VIA UC går sammen om en udstilling om kroppen på Sønæs, hvor skulpturer, naturen og konkurrencer mellem deltagerne smelter sammen. 24 TIMERS LØBET Eliteløbere, motionister og børn løber side om side, mens mørket falder på. Holdkammeraterne hygger sig på Sønæs med musik, mad og masser af leg og hepper, når de andre løber forbi. E R P T E M B S E S T G U A U SOMMERFERIE 28 graders varme lokker Viborgensere og byens gæster til Sønæs for at soppe, spille strandtennis mv. På forsøgsbasis gives der tilladelse til at Studenterhus Viborg afholder strandbar. L I J U I J U N A J M SKT. HANS AFTEN Flydende bål på dammene på årets længste aften. VANDKULTURFESTIVAL Arrangeres hvert år af Kultur Service & Events og byder på koncerter, konkurrencer og science. Festivalen tiltrækker gæster fra hele landet. HÆRVEJSFESTIVALEN Festivalens årlige inspirationsdag for 7. klasserne afholdes på Sønæs, hvor eleverne sammen med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner sætter fokus på vand, natur og kommende klimaudfordringer. Aktiviteter hele året rundt Efter en monsterregn - sølandskabet Følg med på Sivlandskab 24 timers løbet Strandliv på Sønæs

15 PROJEKTETS VANDTEKNISKE / HYDRALISKE LØSNINGER

16 HVERDAGEN PÅ SØNÆS

17 5 ÅRS HÆNDELSE

18 100 ÅRS HÆNDELSE

19 PROJEKTETS REKREATIVE MULIGHEDER

20

21 MATERIALER Sti i insitu-støbt beton med kanter og detaljer i samme materiale Betonsti Betonsti med kanter og siddelementer i beton landskabet løber helt op til betonstien Pladser i insitu-støbt beton med malede indersider og kanter. Alternativ en let kontruktion med pladebeklædning. Røde markeringer af de særlige steder Røde kanter og markeringer Betonskal med malede indersider

22 STRANDEN,SOLTRAPPEN, BROEN SOLTRAPPEN RØDT URBANT DIGE Nicher og spejlbassinner ligger som foldninger i sandlandskabet Plan Soltrappen 1:500 phold ved vandet Ophold i solen Sopning af afslapning ved spejlbassinnnerne Kajakker kan lægge til Anløbsbroen

23 Rød pavillon Yoga, dans, pilates mm. under overdækningen med udsigt til vandet SØPAVILLONEN SØPAVILLONNEN RØDT URBANT DIGE RENSEDAM Plan Søpavillonen 1:500

24 OVERLØB NORD View Overløb Nord Plan Overløb Nord 1:500 Relief i betonfl aden danner vandmønstre Vand i niveauer Vandstandens foranderlighed sætter sine spor i afl ejringer på trinene

25 OVERLØB SYD View Overløb Nord Plan Overløb Syd 1:500 Vandet løber over ved regnskyl Overløbets rør i fl ere forskellige højder, som man kan træde ud på Flere niveauer knækker omkring overløbet

26 INDLØBET Plan Indløb 1:500 Stien folder ramper ned til vandspejlet- og man kan komme helt ned til vandet Man kan kigge ind i røret fra rampen Iscenesættelse af indløbet

27 ANKOMSTEN Plan Ankomstporten 1:500 Ankomst gennem port og udsyn over sønæs Kontroltårnet, et sted hvor man kan lære om vand og regnvandetskredsløb

28 VANDFALDET Vandet plasker ned over hovedet, der hvor pumpen ledes op over stien og leder regnvandet fra boligområdet, Teglkrogen ind i rensedammen Plan Niche og Vandfald 1:500 Afskærmet niche til det private ophold Kig igennem sivene Nicher mellem høje siv Vandet falder ned foran en, når man går over til øen

29 DET GRØNNE DIGE-LAND- TØMRERFLÅDEN HELIKOPTEREN Plan Picnic og Det grønne Amfi 1:500 Plan vådengen 1:500 Skråningsløb ved Grøningen Det grønne amfi, hvor skoleklasser mødes og familier Picnic og grill ved vandet Zigzag-løb mellem høje siv ved Rørskoven

30

31 OPSUMMERING TRIPLEPROGRAMMERING Viborg NATUR- OG MILJØFORBEDRING FOR SØNDERSØ, EN FREMTIDSSIKRET KLIMALØSNING FOR HELE DEN SYDVESTLIGE DEL AF VIBORG, SAMT EN MÅLSÆTNING FOR PARKEN SØNÆS, SOM SKAL TILBYDE NYE OG INNOVATIVE AKTIVI- TETER KOBLET TIL VAND OG PARKLIV. Søndersø boldklub Viborg 3 Rensedam 3 boldklub Søndersø Viborg boldklub Alger i Søndersø - grundet fosfor Boldbaner ved Sønæs i lavtliggende terræn Gl. Aarhusvej ved Sønæs ved skybrud Rensedam+ overløb+ aktivitetsøer 3 nye aktiviteter Søndersø Fremtid: Søbad i Søndersø Ingen medlemskab påkrævet, aktiviteter og muligheder er for alle Et foranderligt vandlandskab

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING!

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! 1. FORORD OG VISION 5 2. BAGGRUND 7 3. POTENTIALER OG UDFORDRINGER 8 Nødvendigt,

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Beder Malling Idrætsforening - Arbejdsgruppen Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund - Marts 2008 Forord Visioner til Idræts- og Kulturcenter

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme En god omvej Velkommen på kanten af Lihme Projekt indsendt af Skive Kommune Områdetypologi: Landsbyen og det åbne land Anlægsøkonomi: Kr. 3.388.990,- Rådgivere: Møller & Grønborg Projektet tager afsæt

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Mogenstrup Posten. Nr.: 3 2014. Indhold: HHF på lejrtur ved Silkeborg

Mogenstrup Posten. Nr.: 3 2014. Indhold: HHF på lejrtur ved Silkeborg 1 Mogenstrup Posten Nr.: 3 2014 Indhold: Fra redaktøren 2 Invitation til arbejdslørdag 3 Nyt fra ØSB 4 Konstituering i ØSU 6 Naturprisen ved Danmarks Jægerforbund 7 Beach Banen 9 Ringo 9 Mogenstrup Seniorklub

Læs mere

IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009 IDÉKATALOG Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009 INDHOLD 1/ PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB 2/ DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

en platform for et nyt fællesskab

en platform for et nyt fællesskab Projektintroduktion januar 2012 Etape 1 Byggeri 1.700 m2 og 4 ha landskab 32 mio. Etape 2 8 ha læringslandskab 10 mio. Etape 3 Rekreativ vandrerute fra Holmegård Mose til Ravnstrup Sø en platform for et

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

SLAGELSE NU TEMA: FRITIDSLIV. Løb - fra motionister til verdenselite. Lokalråd får tingene til at ske. Slagelse Naturskole - ud i det fri

SLAGELSE NU TEMA: FRITIDSLIV. Løb - fra motionister til verdenselite. Lokalråd får tingene til at ske. Slagelse Naturskole - ud i det fri SLAGELSE NU online-magasin om det gode liv i Slagelse Kommune Løb - fra motionister til verdenselite Slagelse Naturskole - ud i det fri NR. 2 2014 Lokalråd får tingene til at ske Foreningslivet - alle

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2014 Oplag: 2.000 www.ssgsolrod.dk Indhold Solrød Strand 2017 Solrød STRAND 2017 Side 1-2 Solrød Kommunes lokalarkiv Vi vil så gerne have...

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Fritidsforeningen i Andkær ANDKÆR NYT

Fritidsforeningen i Andkær ANDKÆR NYT Fritidsforeningen i Andkær ANDKÆR NYT Program og aktiviteter 2015/2016 Andkær og skolen Andkær-Sellerup er et landsbysamfund på sydsiden af Vejle Fjord. Der bor omkring 1000 mennesker i området - størsteparten

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 VALLENSBÆKNU NUMMER 5 18. JUNI 2013 VALLENSBAEK.DK 05 SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider SOMMERGYMNASTIK Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3 Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 Ungdomskriminaliteten

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere