Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport"

Transkript

1 Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 1

2 Baggrund I løbet af 2012 genudbydes færgebetjeningen på Bøjden- Fynshav ruten i en ny 5-årig kontraktperiode. Trafikstyrelsen ønsker i den forbindelse en evaluering af den nuværende færgebetjening samt en beskrivelse af det fremtidige marked for færgetrafik imellem Sydfyn og Als. Samtidig ønsker Trafikstyrelsen at belyse potentialet ved en ændring af den nuværende kapacitet og frekvens på ruten. Herunder betydningen af den nye motorvej imellem Kliplev og Sønderborg som åbner Formålet med undersøgelsen sammenfattes som følger: a) Kortlægning af brugsstrukturen for Bøjden-Fynshav ruten samt en beskrivelse af det nuværende marked for færgetrafik - herunder identifikation af eventuelle trafikpotentialer, der ikke i fuldt omfang udnyttes ved det nuværende færgekoncept. Kortlægningen foretages på segment og trafikkorridor niveau. b) Evaluering af den nuværende færgebetjening, specielt med henblik på identifikation og prioritering af ønsker fsva. kapacitet, sejltid, pris og frekvens samt analyse af de trafikmæssige konsekvenser ved ændringer i disse parametre. c) Betydningen af den nye motorvej imellem Kliplev og Sønderborg ift. nuværende og fremtidige trafikstrømme. Bøjden Fynshav Den nye 26 km. lange motorvejsstrækning fra Sønderborg til Kliplev betyder, at det f.eks. fra Ringe syd for Odense bliver hurtigere at komme til Tyskland via Bøjden-Fynshav end via Lillebæltsbroen, hvilket faktisk ikke er tilfældet i dag. Til gengæld er der i dag lige lang rejsetid (1 time 50 min.) imellem Sønderborg og Langeskov (E20 ved Odense) men 100 km kortere at køre ved brug af Bøjden-Fynshav ruten. Denne balance ændres med ca minutter. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 2

3 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i tre separate målgrupper: Personer i alderen år med bopæl i Sønderborg kommune Personer i alderen år med bopæl i Assens, Faaborg-Midtfyn eller Svendborg kommune (syd for E20) Personer i alderen år med bopæl i Nordfyn, Odense eller Kerteminde kommune (nord for E20) samt på Sjælland Undersøgelsen er gennemført vha. onlineinterviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen i de nævnte områder. Respondenterne er yderligere screenet, således at der i undersøgelsen kun indgår respondenter, som indenfor det seneste år har foretaget en bilrejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland (Sjælland dog to år). Spørgsmålene i undersøgelsen er udformet i henhold til de overordnede formål med undersøgelsen, men vægtningen af spørgsmål varierer på tværs af de tre målgrupper. Alt i alt er der gennemført interviews efter screening af deltagerne i Sønderborg kommune, 400 i de Sydfynske kommuner, 200 i de Nordfynske kommuner og 200 på Sjælland. Kortlægning af trafikstrømme, brugs- og præferencestruktur I undersøgelsen afdækkes trafikmønsteret i følgende 4 nøglekorridorer: Imellem Sydfyn og Sønderborg kommune (lokal trafik imellem de primære oplandsområder) Fra Sønderborg kommune til Nordfyn/Sjælland/Sverige Fra Sydfyn til Als/Sønderjylland/Tyskland Fra Nordfyn/Sjælland til Als/Sønderjylland/Tyskland Målgruppe 3: Nordfyn, Odense, Kerteminde kommune samt Sjælland Målgruppe 2: Assens, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommune Målgruppe 1: Sønderborg kommune Indenfor hver trafikkorridor undersøges penetration og rejsehyppighed for henholdsvis Bøjden-Fynshav ruten og ruten via Lillebæltsbroen. Markedsandelen beregnes, til og fravalgsårsager kortlægges og præference strukturen fsva. pris, sejltid og afgangsfrekvens analyseres. Dermed belyses også eventuelle uudnyttede trafikpotentialer. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 3

4 Om undersøgelsen (fortsat) Evaluering af den nuværende færgebetjening Specielt i målgruppe 1 og 2 gennemføres en evaluering af en nuværende færgebetjening. Evalueringen gennemføres med henblik på at opnå input fra brugerne i nærmarkedsområdet omkring ønsker og præferencer ift. ændringer af den nuværende færgebetjening. Evalueringen gennemføres både vha. åbne kvalitative spørgsmål, som efterfølgende kodes og bearbejdes - men også i form af lukkede spørgsmål, til afdækning af brugernes prioriterede ønsker for den fremtidige færgebetjening. Et væsentligt element i evalueringen er input til vurderingen af det fremtidige kapacitetsbehov på ruten. Dvs. de nuværende brugeres oplevelse af eventuelle kapacitetsproblemer, samt overvejelser og adfærd i forbindelse med konkret planlægning af rejser med Bøjden-Fynshav ruten og/eller den alternative rute via Lillebæltsbroen. Sammenholdt med kortlægningen af trafikstrømme og præferencestrukturerne samt betydningen af den nye motorvejsstrækning imellem Kliplev og Sønderborg kan det fremtidige kapacitetsbehov vurderes. Betydningen af den nye motorvej imellem Kliplev og Sønderborg Den nye motorvejsstrækning på 26 km. imellem Kliplev og Sønderborg åbner som nævnt den Den nye motorvejsstrækning betyder, at det bliver hurtigere at køre fra Fyn og Sjælland til Sønderjylland/Tyskland via Bøjden- Fynshav ruten. Men omvendt også, at det bliver hurtigere at komme fra Sønderborg Kommune til det jyske motorvejsnet. I undersøgelsen kortlægges og vurderes betydningen af den nye motorvejsstrækning ift. de nuværende trafikstrømme på ruten. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 4

5 Rapportens indhold Rapporten er struktureret i henhold til de tre hovedformål med undersøgelsen. Først gennemgås datamaterialets sammensætning på baggrundskriterier og der redegøres for den anvendte vejning. Hernæst følger kortlægningen af de forskellige målgruppers brug af færgeruten Bøjden-Fynshav og ruten via Lillebæltsbroen. Fremtidens marked beskrives og der redegøres for brugernes evaluering af Bøjden-Fynshav ruten. Under evalueringen beskrives potentialet ved kortere sejltid, mere kapacitet og lavere billetpriser. Der afsluttes med resultaterne vedrørende den ny motorvejsstrækning imellem Sønderborg og Kliplev. Bilagsoversigt : Åbne besvarelser: Årsag til fravalg af færgeture kategori andet Årsag til tilvalg af færgerute kategori andet Evaluering af den nuværende færgebetjening - positive kommentarer Evaluering af den nuværende færgebetjening - kritiske kommentarer Spørgeskema for undersøgelsen I det omfang at samme spørgsmål er stillet til flere af de tre målgrupper er resultaterne vist i samme grafik og for at lette læsningen er der forsøgt anvendt det samme farvevalg for målgrupperne igennem hele rapport. Efter hvert hovedafsnit, indeholdende en grafisk præsentation af resultaterne, følger en kort vurdering af resultaterne samt en konkluderende opsummering. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 5

6 Vejning Fordelingen på køn og alder i hver af de fire målgrupper er gengivet nedenfor for både stikprøver og populationer. For alle målgrupperne er der foretaget vejning af datamaterialet i henhold til populationens fordeling på køn og alder. For målgrupperne Sydfyn og Nordfyn er der yderligere vejet i henhold til befolkningens størrelse i henholdsvis kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn og Svendborg samt Nordfyn, Odense og Kerteminde. Målgruppen Sjælland er vejet i forhold til befolkningens størrelse i regionerne Sjælland og Hovedstaden. Sønderborg Sydfyn Nordfyn Sjælland Køn Stikprøve Population Stikprøve Population Stikprøve Population Stikprøve Population Kvinder 48,6% 49,7% 52,5% 49,5% 53,3% 50,0% 49,9% 50,4% Mænd 51,4% 50,3% 47,5% 50,5% 46,7% 50,0% 50,1% 49,6% Alder år 8,7% 27,6% 5,4% 25,5% 31,4% 35,9% 30,4% 33,2% år 41,9% 42,4% 48,2% 43,2% 43,1% 39,0% 43,8% 41,4% år 49,4% 30,0% 46,3% 31,3% 25,5% 25,1% 25,8% 25,4% Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 6

7 Bøjden Fynshav Brugsstruktur og markedsbeskrivelse for Bøjden-Fynshav ruten Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 7

8 Penetration (andel af befolkningen der rejser) Sjælland, Nordfyn og Sydfyn: Har du indenfor det seneste år (Sjælland: 2 år) foretaget rejser i bil med enten erhvervsmæssigt eller privat formål til Als, Sønderjylland eller videre over den faste grænse mellem Jylland og Tyskland? Angiv gerne flere svar. Sønderborg: Har du indenfor det seneste år foretaget rejser i bil til Fyn eller via Fyn med enten privat eller erhvervsmæssigt formål? Du bedes medregne både de gange, hvor din destination har ligget på Fyn og de gange, hvor du bare har kørt over Fyn, f.eks. på vejen til Sjælland eller Sverige. Angiv gerne flere svar. Sjælland 36% 6% 62% Nordfyn 51% 8% 46% Sydfyn 63% 11% 35% Sønderborg 82% 17% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Sjælland: 596 (alle før screening) Nordfyn: 404 (alle før screening) Sydfyn: 669 (alle før screening) Sønderborg: 384 (alle før screening) Ja, privat Nej Ja, erhverv Husker ikke Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 8

9 Rejsefrekvens Sønderborg og Sydfyn: Gennemsnitligt antal rejser seneste år mellem Sønderjylland/Als og Fyn/Sjælland med overnatning, uden overnatning og alle rejser opdelt efter brug af færgeruten Bøjden-Fynshav. Nordfyn og Sjælland: Gennemsnitligt antal rejser seneste år (Sjælland: seneste 2 år) mellem Sønderjylland/Als og Fyn/Sjælland med overnatning, uden overnatning og alle rejser opdelt efter brug af færgeruten Bøjden-Fynshav. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Sønderborg Rejser med overnatning Rejser uden overnatning Alle rejser 1,4 1,4 2,8 1,8 2,2 4,0 Rejser med overnatning 0,4 0,6 Sydfyn Rejser uden overnatning 0,5 1,5 Alle rejser 0,9 2,1 Rejser til Als 0,2 0,4 Nordfyn Rejser til Sønderjylland Alle rejser 0,1 0,3 1,9 2,3 Rejser til Als 0,1 0,3 Sjælland Rejser til Sønderjylland Alle rejser 0,04 0,1 1,1 1,4 Rejser med færge Rejser uden færge Sjælland: 596 (alle før screening. Heraf svarer 43 husker ikke antal rejser) Nordfyn: 404 (alle før screening. Heraf svarer 25 husker ikke antal rejser) Sydfyn: 669 (alle før screening. Heraf svarer 32 husker ikke antal rejser) Sønderborg: 384 (alle før screening. Heraf svarer 30 husker ikke antal rejser) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 9

10 Markedsandel Sønderborg og Sydfyn Procent af angivne rejser hhv. med overnatning, uden overnatning og samlet, der foretages med færgeruten Bøjden-Fynshav. 50% Sønderborg og Sydfyn. 45% 40% 35% 44% 38% 41% 40% 30% 31% 25% 26% 20% 15% 10% 5% 0% Markedsandel rejser med overnatning Markedsandel rejser uden overnatning Samlet markedsandel Markedsandel rejser med overnatning Markedsandel rejser uden overnatning Samlet markedsandel Sønderborg Sydfyn Sønderborg: 265 (alle, undtagen husker ikke antal rejser) Sydfyn: 370 (alle, undtagen husker ikke antal rejser) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 10

11 Markedsandel Nordfyn og Sjælland Procent af angivne rejser til hhv. Als, Sønderjylland eller videre ned i Europa og samlet, der foretages med færgeruten Bøjden-Fynshav. 40% Nordfyn og Sjælland. 35% 35% 30% 25% 20% 21% 15% 10% 12% 5% 0% Markedsandel rejser til Als 6% Markedsandel rejser til Sønderjylland mv. Samlet markedsandel Markedsandel rejser til Als 3% Markedsandel rejser til Sønderjylland mv. 8% Samlet markedsandel Nordfyn Sjælland Nordfyn: 178 (alle, undtagen husker ikke antal rejser) Sjælland: 162 (alle, undtagen husker ikke antal rejser) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 11

12 Trafikkens nuværende geografiske sammensætning på Bøjden-Fynshav ruten Beregnet vha. befolkningens størrelse, penetration, frekvens og markedsandel. 28% 35% Sønderborg Sydfyn Nordfyn Sjælland 14% 23% Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 12

13 Kendskab til færgeruten Bøjden-Fynshav Hvor godt føler du, at du kender færgeruten Bøjden-Fynshav imellem Sydfyn og Als? Alle respondenter, inkl. de, der slet ikke har rejst mellem Als/Sønderjylland og Fyn/Sjælland det seneste år (Sjælland: de seneste 2 år). Sjælland 32% 36% 18% 8% 5% Nordfyn 11% 30% 32% 20% 7% Sydfyn 21% 29% 27% 23% Sønderborg 3% 13% 32% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sjælland: 596 (alle før screening) Nordfyn: 404 (alle før screening) Sydfyn: 669 (alle før screening) Sønderborg: 384 (alle før screening) Aldrig hørt om Kender kun lidt til Kender meget godt Kender kun navn Kender rimeligt godt Ved ikke Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 13

14 Kendskab til færgeruten Bøjden-Fynshav Hvor godt føler du, at du kender færgeruten Bøjden-Fynshav imellem Sydfyn og Als? Kun respondenter, der har rejst mellem Als/Sønderjylland og Fyn/Sjælland det seneste år (Sjælland: de seneste 2 år). Sjælland 16% 33% 27% 15% 8% Nordfyn 8% 26% 31% 25% 10% Sydfyn 15% 25% 29% 30% Sønderborg 2% 9% 33% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Aldrig hørt om Kender kun lidt til Kender meget godt Kender kun navn Kender rimeligt godt Ved ikke Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 14

15 Destination for seneste rejse Tænk nu på din seneste rejse til Als, Sønderjylland eller videre over den faste grænse mellem Jylland og Tyskland (Sønderborg: til Fyn eller via Fyn). I hvilket af følgende områder lå destinationen for denne rejse? Sjælland 19% 35% 31% 13% Nordfyn 21% 23% 45% 11% Sydfyn 17% 22% 53% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Als Tyskland Andet område Øvrige Sønderjylland Øvrige Europa Husker ikke Sønderborg 32% 25% 36% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Sydfyn (syd for motorvej E20) Nordfyn (nord for motorvej E20) Sjælland og øer Sverige Andet område Husker ikke Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 15

16 Hovedformål med seneste rejse Tænk fortsat på din seneste rejse. Hvad var hovedformålet med rejsen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sønderborg 50% 7% 10% 12% 11% 7% Sydfyn 16% 14% 9% 8% 10% 33% 6% 4% Nordfyn 21% 15% 16% 6% 5% 26% 4% 5% Sjælland 24% 28% 19% 8% 4% 10% 5% 2% Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Besøg af venner og familie Ferie (mere end 4 overnatninger) Erhvervsrejse Indkøbstur til f.eks. Tyskland Andet formål Ved ikke Miniferie (1-4 overnatninger) Rejse mellem hjem og arbejdsplads Éndagsudflugt Privat ærinde Husker ikke Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 16

17 Brug af Bøjden-Fynshav ruten på seneste rejse Tænk fortsat på din seneste rejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland. Benyttede du på denne rejse færgeruten Bøjden-Fynshav i mindst den ene retning? Sjælland 7% 6% 5% 80% Nordfyn 8% 4% 5% 84% Sydfyn 24% 10% 7% 58% Sønderborg 33% 19% 5% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Ja, jeg benyttede Bøjden-Fynshav på både udturen og hjemturen Ja, jeg benyttede Bøjden-Fynshav på udturen Ja, jeg benyttede Bøjden-Fynshav på hjemturen Nej, jeg benyttede ikke Bøjden-Fynshav Husker ikke Ved ikke Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 17

18 Brug af Bøjden-Fynshav ruten på seneste rejse Tænk fortsat på din seneste rejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland. Benyttede du på denne rejse færgeruten Bøjden-Fynshav i mindst den ene retning? Opdelt efter destinationen for seneste rejse Sjælland og Nordfyn Als Øvrige 4% 7% 21% 23% 89% 55% Sønderborg Sydfyn Als Øvrige Sydfyn Øvrige 21% 20% 40% 15% 58% 24% 25% 64% 23% 55% 33% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Begge veje Én vej Ingen veje Husker ikke / ved ikke Sjælland: 200 (alle, hvoraf 2 ikke husker destination, og ikke indgår) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle, hvoraf 1 ikke husker destination, og ikke indgår) Sønderborg: 293 (alle, hvoraf 4 ikke husker destination, og ikke indgår) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 18

19 Grunde til ikke at benytte Bøjden-Fynshav Hvad er de primære årsager til at du fravalgte at benytte færgeruten Bøjden-Fynshav på din seneste rejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland? Angiv gerne flere svar. Sjælland 31% 29% 13% 15% 28% 29% 13% 6%3% Nordfyn 18% 29% 24% 27% 3% 41% 30% 9% 5% Sydfyn 8% 16% 30% 29% 11% 35% 5% 22% 18% 7% Sønderborg 5% 42% 33% 13% 43% 18% 17% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% Manglende kendskab til færgeruten Bøjden-Fynshav Det er for dyrt at benytte færgen Der var ikke en færgeafgang, som passede Jeg ville ikke være afhængig af færgernes afgangstider Det er mere bekvemt at køre på motorvejen Andet, notér Sjælland: 161 (alle, der har rejst uden at benytte færge i nogen retning) Nordfyn: 168 (alle, der har rejst uden at benytte færge i nogen retning) Sydfyn: 233 (alle, der har rejst uden at benytte færge i nogen retning) Sønderborg: 126 (alle, der har rejst uden at benytte færge i nogen retning) Jeg tænkte ikke på, at jeg kunne benytte færgeruten Den samlede rejsetid er længere Der var ikke plads på den ønskede færgeafgang Jeg bryder mig ikke om at sejle med færger Jeg havde et ærinde undervejs, som ikke passede med ruten Ved ikke Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 19

20 Andre grunde til ikke at benytte Bøjden-Fynshav Hvad er de primære årsager til at du fravalgte at benytte færgeruten Bøjden-Fynshav på din seneste rejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland? Angiv gerne flere svar. Uddybning af svarkategori Andet "Kørevejledning omtaler ikke færgeruten." Mand 69, Sjælland. "Afgang kl. midnat mod Europa er der sandsynligvis ikke færgeafgang. Og om der var, orker man ikke at skulle vække børn mv. - så er en rolig lang tur på motorvejen at foretrække." Kvinde 46, Nordfyn "Dårlige trafikforhold til og fra færgerne." Mand 38, Sydfyn. Sjælland: 161 (alle, der har rejst uden at benytte færge i nogen retning) Nordfyn: 168 (alle, der har rejst uden at benytte færge i nogen retning) Sydfyn: 233 (alle, der har rejst uden at benytte færge i nogen retning) Sønderborg: 126 (alle, der har rejst uden at benytte færge i nogen retning) "Tidspunkterne passer ikke sammen med mine - særlig om morgenen." Kvinde 66, Sønderborg. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 20

21 Grunde til at benytte Bøjden-Fynshav Hvad er de primære årsager til at du valgte at benytte færgeruten Bøjden-Fynshav på din seneste rejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland? Angiv gerne flere svar. Sjælland og Nordfyn 7% 24% 40% 37% 3% 14% 13% Sydfyn 14% 27% 63% 53% 11% 8% 9% Sønderborg 8% 28% 60% 44% 12% 6% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% Det er billigere at benytte færgen Jeg skulle ikke køre så langt hvis jeg benytte færgen Jeg har altid benyttet færgen Jeg havde et ærinde undervejs, som passede med ruten Ved ikke Den samlede rejsetid er kortere Jeg kan godt lide pausen om bord på færgen Jeg tænkte ikke over, at jeg også kunne køre udenom via Lillebæltsbroen Andet, notér Sjælland: 37 (alle, der har rejst, og benyttet færge i min. én retning) Nordfyn: 32 (alle, der har rejst, og benyttet færge i min. én retning) Sydfyn: 164 (alle, der har rejst, og benyttet færge i min. én retning) Sønderborg: 167 (alle, der har rejst, og benyttet færge i min. én retning) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 21

22 Andre grunde til at benytte Bøjden-Fynshav Hvad er de primære årsager til at du valgte at benytte færgeruten Bøjden-Fynshav på din seneste rejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland? Angiv gerne flere svar. Uddybning af svarkategori Andet "For hyggens skyld." Mand 55, Sjælland. "Jeg ville gerne give mine børn en færgetur." Kvinde 38, Nordfyn. "Tilbuddet om rabat v. indkøb i Tyskland." Mand 46, Sydfyn. "Dejligt at slippe for trekantsområdet og den fynske motorvej." Kvinde 55, Sønderborg. Sjælland: 37 (alle, der har rejst, og benyttet færge i min. én retning) Nordfyn: 32 (alle, der har rejst, og benyttet færge i min. én retning) Sydfyn: 164 (alle, der har rejst, og benyttet færge i min. én retning) Sønderborg: 167 (alle, der har rejst, og benyttet færge i min. én retning) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 22

23 Kapacitet på Bøjden-Fynshav Har du nogensinde oplevet, at du ikke kunne få plads på færgeruten Bøjden-Fynshav, og du derfor valgte en anden rejserute, eller helt undlod at rejse i den pågældende situation? Sjælland 2% 67% 6% 24% Nordfyn 2% 76% 4% 18% De, der har oplevet ikke at kunne få plads, har gennemsnitligt oplevet det 0,6 gange i løbet af det seneste år. Sydfyn 12% 72% 6% 10% Sønderborg 21% 70% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Husker ikke Ved ikke Sjælland: 165 (alle, der kender ruten) Nordfyn: 185 (alle, der kender ruten) Sydfyn: 399 (alle, der kender ruten) Sønderborg: 292 (alle, der kender ruten) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 23

24 Summary Brugsstruktur Ikke overraskende er der stor variation, på tværs af de fire geografiske områder, i andelen der har rejst imellem Als/Sønderjylland og Fyn/Sjælland - og som dermed er potentielle kunder på Bøjden-Fynshav ruten. Således har 84% af befolkningen i alderen år med bopæl i Sønderborg kommune rejst enten privat eller i forbindelse med erhverv. Dette er kun gældende for 38% af sjællænderne. Brugsstrukturen for færgeruten Bøjden- Fynshav viser ligeledes, at der i Sønderborg kommune rejses mest frekvent, med 2,8 færgerejser pr. år, Sydfyn 0,9, Nordfyn 0,3 og Sjælland kun 0,1 rejser pr. 2 år. Markedsandelen, altså andelen af alle rejser, der foretages med færge, er samlet 41% for Sønderborg, 31% for Sydfyn, 12% for Nordfyn og 8% for Sjælland. Den geografiske sammensætning af trafikken på Bøjden- Fynshav ruten viser, at den største gruppe, ca. 35%, er rejsende fra Sønderborg. Men pga. befolkningens størrelse udgør Sjællændere imidlertid den næststørste gruppe med ca. 28% af den nuværende trafik på ruten. Bøjden-Fynshav ruten er dog i høj grad profileret som en lokalrute og så godt som alle fra Sønderborg og på Sydfyn har en form for kendskab til færgeruten i Sønderborg angiver hele 52% før screeningen, at de kender ruten meget godt. På Nordfyn er der 11%, som aldrig har hørt om færgeruten, mens der på Sjælland er hele 32%. Ser man på respondenter efter screeningen, er kendskabet generelt højere, men stadig har 16% af sjællænderne aldrig hørt om færgeruten, og 33% kender kun ruten af navn dvs. at ca. halvdelen af de sjællændere, som har foretaget en rejse til Als eller Sønderjylland indenfor de seneste 2 år, reelt ikke har kendskab til eksistensen af Bøjden-Fynshav ruten. Adspurgt til den seneste rejse, viser det sig igen, at brugshyppigheden er højest i Sønderborg - 33% har således benyttet Bøjden-Fynshav i begge retninger, mens i alt 24% kun har rejst med færgen den ene vej heraf har 19% benyttet ruten på udrejsen hvor der typisk i højere grad er mulighed for at planlægge efter færgeafgangene. På Sydfyn har 58% fravalgt færgen, mens fravalget er hhv. 84% på Nordfyn og 80% på Sjælland. Brugen af færge er, for alle målgrupper, markant højere, når destinationen for rejsen ligger i nærheden af færgen. Værd at bemærke er dog, at 55% af de rejsende fra Sjælland og Nordfyn fravælger færgen, på trods af, at destinationen er beliggende på Als. Grunden hertil er især manglende kendskab til færgeruten og/eller relevansen af at benytte ruten. I Sønderborg og Sydfyn er årsagen til fravalg i højere grad, at de finder færgeturen for dyr. I disse befolkningsgrupper har hhv. 21% og 12% endvidere oplevet kapacitetsproblemer i en sådan grad, at de måtte ændre rejseplaner. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 24

25 Evaluering af den nuværende færgebetjening Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 25

26 Overordnet vurdering Hvis du helt overordnet skal vurdere den nuværende færgebetjening af Samsø, hvor mange point vil du da give færgeruten Bøjden-Fynshav på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Beregnet gennemsnit 7,8 7,6 7,7 7,5 7,4 7,2 7,0 7,0 6,8 6,6 Sønderborg Sydfyn Sjælland og Nordfyn Sjælland: 36 (alle, der har rejst med færgen indenfor de seneste 2 år, hvoraf 1 har svaret ved ikke og ikke indgår i beregningen) Nordfyn: 39 (alle, der har rejst med færgen indenfor det seneste år) Sydfyn: 173 (alle, der har rejst med færgen indenfor det seneste år, hvoraf 3 har svaret ved ikke og ikke indgår i beregningen) Sønderborg: 186 (alle, der har rejst med færgen indenfor det seneste år, hvoraf 1 har svaret ved ikke og ikke indgår i beregningen) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 26

27 Åbne spørgsmål: særlig ros og kritik Ros: Tænk nu på færgebetjeningen på Bøjden-Fynshav ruten. Er der noget som du synes er specielt godt? Noget du er specielt glad for? Kritik: Er der noget ved færgebetjeningen på Bøjden-Fynshav ruten, som du synes er mindre godt? Noget du er specielt utilfreds med? 35% 30% 31% 33% 25% 26% 20% 15% 23% 20% 19% 10% 5% 9% 8% 0% Sønderborg Sydfyn Nordfyn Sjælland Ja, særlig ros Ja, særlig kritik Sjælland: 36 (alle, der har rejst med færgen indenfor de seneste 2 år) Nordfyn: 39 (alle, der har rejst med færgen indenfor det seneste år) Sydfyn: 173 (alle, der har rejst med færgen indenfor det seneste år) Sønderborg: 186 (alle, der har rejst med færgen indenfor det seneste år) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 27

28 Ros (åbent spørgsmål) Tænk nu på færgebetjeningen på Bøjden-Fynshav ruten. Er der noget som du synes er specielt godt? Noget du er specielt glad for? Udvalgte kommentarer Samtlige kommentarer fremgår af bilag Når jeg har tid, nyder jeg virkelig sejlturen. Det er ligesom gamle dage over Storebælt. Kvinde 56, Nordfyn. Let at booke & betale. Kvinde 55, Sjælland. Jeg har altid nydt det afbræk det er at sejle med færgen og mine børn nyder det også. De vil helst med færgen. Kvinde 38, Sønderborg. At der har været timedrift i sommerperioden. Mand 67, Sønderborg. At den findes! Kvinde 49, Sønderborg. Det er en dejlig tur og man sparer rigtig mange kilometer. Mand 53, Sydfyn. De er altid venlige og hjælpsomme. Lige fra kvinden i kantinen, til manden på dækket. Kvinde 43, Sønderborg. Overholder tiden. Kvinde 66, Sønderborg. Jeg kan bruge pausen til at forberede mig til møder. Mand 46, Sydfyn. "Det er charmerende, at man træder ind i en tidslomme, da færgen er i original interiør." Kvinde 34, Sjælland. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 28

29 Kritikpunkter (åbent spørgsmål) Er der noget ved færgeruten Bøjden Fynshav ruten, som du synes er mindre godt? Noget du er specielt utilfreds med? Udvalgte kommentarer Samtlige kommentarer fremgår af bilag Priserne i restaurant/cafe er helt urimeligt høje set i forhold til det, der tilbydes. Mand 61, Sønderborg. Afhængighed. Kvinde 58, Sydfyn. Mødetid for reservation er for lang - kunne nøjes med 5 minutter. Kvinde 54, Sønderborg. For få afgange. Mand 58, Nordfyn. Vejene på Fyn er ikke de bedste. Mand 53, Sjælland. At der mangler sene afgange. Mand 36, Sønderborg. Dyre priser om sommeren. Kvinde 52, Sønderborg. Meget kedelig færge - alt ser trist og gammelt ud. Kvinde 53, Sydfyn. De pakker bilerne så tæt at man ikke kan komme ud af bilen. Mand 58, Sønderborg. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 29

30 Forbedring af Bøjden-Fynshav Sejltiden på færgeruten Bøjden-Fynshav er i dag 50 minutter. I højsæsonen er der i hver retning afgang hver time, mens der i lavsæsonen er afgang hver anden time. Tænk på den nuværende færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten og de rejser du foretager imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland. Hvis du skulle vælge imellem flere afgange, kortere sejltid, lavere billetpriser eller mere kapacitet (større skibe) på de attraktive afgangstidspunkter, hvad ville du så prioritere? Selvom det er svært, vil vi bede dig om kun at vælge én af mulighederne nedenfor. Sjælland 24% 8% 9% 2% 14% 43% Nordfyn 36% 9% 11% 3% 9% 32% Sydfyn 38% 12% 9% 2% 17% 22% Sønderborg 48% 13% 12% 5% 18% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lavere billetpriser Kortere sejltid Ingen af delene - jeg syntes færgebetjeningen fungerer godt. Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Flere afgange Mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter (større skibe) Ved ikke Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 30

31 Forbedring af Bøjden-Fynshav Hvis du skulle vælge imellem flere afgange, kortere sejltid, lavere billetpriser eller mere kapacitet (større skibe) på de attraktive afgangstidspunkter, hvad ville du så prioritere? Opdelt efter kendskab til færgeruten Bøjden-Fynshav Stort kendskab 44% 19% 8% 5% 23% Rimeligt kendskab 45% 13% 11% 26% 4% Lille kendskab 46% 9% 5% 2% 25% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lavere billetpriser Kortere sejltid Ingen af delene - jeg syntes færgebetjeningen fungerer godt. Flere afgange Mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter (større skibe) Ved ikke Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 31

32 Udbytte af forbedring af Bøjden-Fynshav Forestil dig, at der fremover blev svar på forrige spørgsmål (lavere billetpriser / flere afgange / kortere sejltid / mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter (større skibe)) på Bøjden-Fynshav ruten. Hvilken betydning tror du, at dette vil få for dit valg af Bøjden-Fynshav ruten til de rejser, som du foretager imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland? Sjælland 7% 23% 41% 18% 8% 2% Nordfyn 27% 41% 25% 5% Sydfyn 13% 34% 40% 7% 4% 2% Sønderborg 23% 37% 31% 8% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Stor betydning Mindre betydning Ved ikke Sjælland: 86 (alle, der har angivet særlig forbedring) Nordfyn: 120 (alle, der har angivet særlig forbedring) Sydfyn: 244 (alle, der har angivet særlig forbedring) Sønderborg: 227 (alle, der har angivet særlig forbedring) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 32

33 Udbytte af forbedring af Bøjden-Fynshav Forestil dig, at der fremover blev svar på forrige spørgsmål (lavere billetpriser / flere afgange / kortere sejltid / mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter (større skibe)) på Bøjden-Fynshav ruten. Hvilken betydning tror du, at dette vil få for dit valg af Bøjden-Fynshav ruten til de rejser, som du foretager imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland? Opdelt efter foretrukken forbedring Mere kapacitet 7% 41% 29% 13% 5% 6% Kortere sejltid 9% 25% 40% 22% 4% Flere afgange 11% 35% 36% 8% 7% 3% Lavere billetpriser 16% 33% 37% 10% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Stor betydning Mindre betydning Ved ikke Sjælland: 86 (alle, der har angivet særlig forbedring) Nordfyn: 120 (alle, der har angivet særlig forbedring) Sydfyn: 244 (alle, der har angivet særlig forbedring) Sønderborg: 227 (alle, der har angivet særlig forbedring) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 33

34 Udbytte af forbedring af Bøjden-Fynshav Forestil dig, at der fremover blev svar på forrige spørgsmål (lavere billetpriser / flere afgange / kortere sejltid / mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter (større skibe)) på Bøjden-Fynshav ruten. Hvilken betydning tror du, at dette vil få for dit valg af Bøjden-Fynshav ruten til de rejser, som du foretager imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland? Opdelt efter kendskab til færgerute Stort kendskab 23% 40% 29% 6% 2% Rimeligt kendskab 12% 35% 41% 10% 2% Lille kendskab 5% 22% 43% 19% 8% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Stor betydning Mindre betydning Ved ikke Sjælland: 86 (alle, der har angivet særlig forbedring) Nordfyn: 120 (alle, der har angivet særlig forbedring) Sydfyn: 244 (alle, der har angivet særlig forbedring) Sønderborg: 227 (alle, der har angivet særlig forbedring) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 34

35 Opfattelse af pris Dyr billetpris: Tænk fortsat på den nuværende færgebetjening på Bøjden-Fynshav. Ved hvilken pris opfatter du billetprisen som dyr, for en enkeltbillet til en almindelig personbil inklusiv passagerer? Billig billetpris: Ved hvilken pris opfatter du billetprisen som billig, for en enkeltbillet til en almindelig personbil inklusiv passagerer? Beregnet gennemsnit Sjælland: 200 (alle, heraf har 84 svaret ved ikke i min. det ene spørgsmål og medtages ikke) Nordfyn: 201 (alle, heraf har 66 svaret ved ikke i min. det ene spørgsmål og medtages ikke) Sydfyn: 400 (alle, heraf har 96 svaret ved ikke i min. det ene spørgsmål og medtages ikke) Sønderborg: 293 (alle, heraf har 40 svaret ved ikke i min. det ene spørgsmål og medtages ikke) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 35

36 Opfattelse af pris Sammenhæng mellem opfattelse af billig og dyr billetpris Sønderborg og Sydfyn Sønderborg Sydfyn 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 100 kr. 140 kr.180 kr. 220 kr.260 kr.300 kr. 340 kr.380 kr. 420 kr. 0% 100 kr. 140 kr. 180 kr. 220 kr. 260 kr.300 kr. 340 kr. 380 kr. 420 kr. Billig billetpris Dyr billetpris Billig billetpris Dyr billetpris Lige mange opfatter prisen som henholdsvis billig og dyr ved ca. 170 kr. Lige mange opfatter prisen som henholdsvis billig og dyr ved ca. 180 kr. Sydfyn: 400 (alle, heraf har 96 svaret ved ikke i min. det ene spørgsmål og medtages ikke) Sønderborg: 293 (alle, heraf har 40 svaret ved ikke i min. det ene spørgsmål og medtages ikke) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 36

37 Opfattelse af pris Sammenhæng mellem opfattelse af billig og dyr billetpris Nordfyn og Sjælland Nordfyn Sjælland 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 100 kr. 140 kr.180 kr. 220 kr.260 kr.300 kr. 340 kr.380 kr. 420 kr. 0% 100 kr. 140 kr. 180 kr. 220 kr. 260 kr.300 kr. 340 kr. 380 kr. 420 kr. Billig billetpris Dyr billetpris Billig billetpris Dyr billetpris Lige mange opfatter prisen som henholdsvis billig og dyr ved ca. 160 kr. Lige mange opfatter prisen som henholdsvis billig og dyr ved ca. 180 kr. Sjælland: 200 (alle, heraf har 84 svaret ved ikke i min. det ene spørgsmål og medtages ikke) Nordfyn: 201 (alle, heraf har 66 svaret ved ikke i min. det ene spørgsmål og medtages ikke) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 37

38 Summary Evaluering af den nuværende færgebetjening På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest, opnås den bedste evaluering af færgeruten Bøjden-Fynshav blandt brugerne fra Sydfyn. Gennemsnittet er her 7,7, mens den gennemsnitlige evaluering i Sønderborg er 7,5 og brugere fra Sjælland og Nordfyn gennemsnitligt vurderer ruten til 7,0. Af positive ting ved færgeruten nævnes især, at det er en hyggelig og afslappende tur og at personalet er meget venligt, mens kritikpunkterne omvendt drejer sig om bla. priser og forhold ifm. check-in. På spørgsmålet om hvilken forbedring af færgeruten, brugere såvel som ikke brugere, ville foretrække, tegner der sig et overordnet billede af, at flest ønsker lavere billetpriser dette på tværs af geografiske områder. Herefter ønsker ca. lige mange kortere sejltid og flere afgange, mens et fåtal ville vælge større kapacitet. Opdeles ønskerne i stedet efter kendskab til færgeruten, stiger andelen, der ønsker flere afgange og mere kapacitet, blandt de der har bedst kendskab til ruten. Ligeledes tillægger gruppen med det bedste kendskab til Bøjden-Fynshav, forbedringer på ruten, størst betydning for det fremtidige valg af færgen som alternativ til turen via Lillebæltsbroen. 23% mener således, at det vil have meget stor betydning og 40% at det vil have stor betydning for det fremtidige valg af Bøjden-Fynshav ruten. Der tegner sig dermed et billede af, at de, der i forvejen bruger færgen og dermed kender ruten bedst, også reagerer mest på positive ændringer. En nærliggende fortolkning er derfor, at det nuværende færgekoncept på Bøjden-Fynshav ruten indeholder et reelt forbedringspotentiale - dvs. at forbedringer på ruten i form af kortere sejltid, flere afgange og/eller mere kapacitet kan afstedkomme et trafikspring på ruten dvs. en stigning i trafikken, som ligger udover den stigning der kan forventes, som følge af den generelle markedsudvikling. Alle målgrupper har ligeledes vurderet, hvornår de finder billetprisen hhv. billig og dyr. Udsvingene mellem de geografiske område er begrænsede, da den gennemsnitlige opfattelse af billig billetpris spænder fra 129 kr. til 140 kr., og den dyre fra 216 kr. til 238 kr. I målgrupperne Sydfyn og Sjælland finder lige så mange billetprisen dyr som billig ved ca. 180 kr.. I Sønderborg sker dette ved ca. 170 kr., og på Nordfyn allerede ved ca. 160 kr.. Prisen for en almindelig personbil inklusiv passagerer er i dag 219 kr. i lavsæsonen og 309 kr. i højsæsonen. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 38

39 Bøjden Fynshav Betydningen af den nye motorvejsstrækning imellem Sønderborg og Kliplev Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 39

40 Betydningen af den nye motorvejsstrækning 31. marts 2012 åbner den ny 26 km lange motorvejstrækning imellem Kliplev ved E45 motorvejen og Dybbøl/Sønderborg på Als (den røde strækning på kortet). Dette vil reducere køretiden imellem Sønderborg og E45 motorvejen med ca minutter. Hvis Bøjden-Fynshav ruten forbliver uændret, hvordan tror du så, at åbningen af den ny motorvejsstrækning vil påvirke dit fremtidige valg af rejserute ifm. rejser til Sønderjylland eller Tyskland (Sønderborg: Fyn eller Sjælland)? Sjælland 17% 49% 2% 31% Nordfyn 2% 17% 63% 3% 15% Sydfyn 5% 21% 62% 2% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg vil i langt højere grad end nu benytte Bøjden-Fynshav ruten Jeg vil i højere grad end nu benytte Bøjden-Fynshav ruten Det får ingen betydning jeg vil fortsat vælge rejserute som jeg gør i dag Jeg vil benytte Bøjden-Fynshav ruten mindre hyppigt Ved ikke Sønderborg 3% 71% 12% 6% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Jeg vil benytte Bøjden-Fynshav ruten hyppigere Det får ingen betydning jeg vil fortsat vælge rejserute som jeg gør i dag Jeg vil i højere grad end nu køre via Lillebæltsbroen, i stedet for at benytte Bøjden-Fynshav ruten Jeg vil i langt højere grad end nu køre via Lillebæltsbroen, i stedet for at benytte Bøjden-Fynshav ruten Ved ikke Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 40

41 Betydningen af den nye motorvejsstrækning Tænk igen på din seneste rejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland. Forestil dig nu, at du skal gentage rejsen, og at den nye motorvejsstrækning imellem Kliplev og Sønderborg var åbnet. Hvor sandsynligt er det, at du ville benytte Bøjden-Fynshav ruten i mindst den ene retning? Sjælland 3% 20% 24% 19% 33% Nordfyn 4% 18% 40% 25% 14% Sydfyn 14% 33% 22% 11% 20% Sønderborg 21% 26% 28% 12% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg ville helt sikkert benytte Bøjden-Fynshav ruten Jeg ville sandsynligvis benytte Bøjden-Fynshav ruten Jeg ville sandsynligvis ikke benytte Bøjden-Fynshav ruten Jeg ville helt sikkert ikke benytte Bøjden-Fynshav ruten Ved ikke Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 41

42 Betydningen af den nye motorvejsstrækning Hvor sandsynligt er det, at du ville benytte Bøjden-Fynshav ruten i mindst den ene retning? Opdelt efter brug af færge ingen veje, én vej eller begge veje ved seneste rejse Ingen veje 22% 35% 17% 26% Sønderborg Sydfyn Én vej Begge veje Ingen veje Én vej Begge veje 16% 15% 21% 46% 47% 49% 41% 69% 35% 31% 16% 19% 2% 5% 9% 3% 10% 6% 9% 15% 20% 11% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg ville helt sikkert benytte Bøjden-Fynshav ruten Jeg ville sandsynligvis benytte Bøjden-Fynshav ruten Jeg ville sandsynligvis ikke benytte Bøjden-Fynshav ruten Jeg ville sandsynligvis ikke benytte Bøjden-Fynshav ruten Ved ikke Sydfyn: 401 (alle, heraf svarer 2 ved ikke til brug af færge på seneste rejse, og medregnes ikke) Sønderborg: 294 (alle, heraf svarer 2 ved ikke til brug af færge på seneste rejse, og medregnes ikke) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 42

43 Interesse for éndagsbillet Forestil dig nu, at du kunne købe en éndagsbillet til færgeruten Bøjden-Fynshav for en bil inklusiv passagerer. Billetten koster 225 kr. tur/retur, men du skal rejse ud og hjem samme dag. Hvor attraktivt syntes du muligheden for at købe en éndagsbillet til 225 kr. (tur/retur) på færgeruten Bøjden-Fynshav er for dig? Sjælland 6% 22% 23% 31% 19% Nordfyn 5% 31% 28% 24% 12% Sydfyn 20% 45% 19% 10% 5% Sønderborg 28% 33% 23% 12% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget attraktiv Kun lidt attraktiv Ved ikke Attraktiv Slet ikke attraktiv Sjælland: 200 (alle) Nordfyn: 201 (alle) Sydfyn: 400 (alle) Sønderborg: 293 (alle) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 43

44 Interesse for éndagsbillet Hvor mange gange i løbet af et år tror du, at du vil benytte dig af muligheden for at købe en éndagsbillet til færgeruten Bøjden-Fynshav? Potentiel markedsandel af endagsrejser beskriver forholdet mellem hvor mange éndagsbilletter interviewpersonerne har angivet, at de vil købe i løbet af et år og hvor mange éndagsrejser (med eller uden færge) de tidligere har angivet at have foretaget i løbet af det seneste år. 80% 70% 74% 60% 50% 64% 40% 30% 38% 20% 26% 10% 0% Nuværende markedsandel af éndagsrejser Sønderborg Potentiel markedsandel af éndagsrejser Personer i analyseudvalget fra Sønderborg foretager i gennemsnit 3,3 éndagsrejserpr. år. Nuværende markedsandel af éndagsrejser Sydfyn Potentiel markedsandel af éndagsrejser Personer i analyseudvalget fra Sydfyn foretager i gennemsnit 2,6 éndagsrejserpr. år. Sydfyn: 351 (alle, undtaget husker ikke antal rejser og ved ikke hvor attraktiv en éndagsbillet vil være) Sønderborg: 254 (alle, undtaget husker ikke antal rejser og ved ikke hvor attraktiv en éndagsbillet vil være) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 44

45 Potentiale i forbedring af rutekonceptet Forestil dig, at det fremover på Bøjden-Fynshav ruten ikke vil være nødvendigt med en pladsreservation. Der er afgang med halvanden times mellemrum i begge retninger, sejltiden er 35 minutter og du skal blot møde op i havnen 10 minutter før afgang for at komme med færgen. Hvis billetprisniveauet yderligere er som nu, hvor stor betydning vil du så tro, at dette kan få for trafikniveauet på Bøjden-Fynshav ruten? Sjælland, Nordfyn og Sydfyn Rejste med færge begge retninger 18% 33% 31% 9% 2% 7% Sønderborg Rejste med færge begge retninger 23% 33% 20% 11% 4% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Stor betydning Mindre betydning Ved ikke Sjælland: 16 (alle, der har benyttet færge begge retninger v. seneste rejse) Nordfyn: 16 (alle, der har benyttet færge begge retninger v. seneste rejse) Sydfyn: 100 (alle, der har benyttet færge begge retninger v. seneste rejse) Sønderborg: 99 (alle, der har benyttet færge begge retninger v. seneste rejse) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 45

46 Potentiale i forbedring af rutekonceptet Forestil dig, at det fremover på Bøjden-Fynshav ruten ikke vil være nødvendigt med en pladsreservation. Der er afgang med halvanden times mellemrum i begge retninger, sejltiden er 35 minutter og du skal blot møde op i havnen 10 minutter før afgang for at komme med færgen. Prisniveauet er som nu. Du har tidligere svaret, at du ifm. din seneste rejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland benyttede Bøjden- Fynshav ruten i den ene retning. Hvis du skulle gentage denne rejse, og der på Bøjden-Fynshav var afgang hver halvanden time og du kunne være sikker på plads uden pladsreservation - tror du så, at du ville benytte Bøjden- Fynshav ruten i begge retninger? Sjælland, Nordfyn, Sydfyn og Sønderborg Rejste med færge én retning 14% 39% 22% 10% 5% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt sikkert Måske Helt sikkert ikke Sandsynligvis Sandsynligvis ikke Ved ikke Sjælland: 24 (alle, der har benyttet færge i én retning v. seneste rejse) Nordfyn: 16 (alle, der har benyttet færge i én retning v. seneste rejse) Sydfyn: 67 (alle, der har benyttet færge i én retning v. seneste rejse) Sønderborg: 69 (alle, der har benyttet færge i én retning v. seneste rejse) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 46

47 Potentiale i forbedring af rutekonceptet Forestil dig, at det fremover på Bøjden-Fynshav ruten ikke vil være nødvendigt med en pladsreservation. Der er afgang med halvanden times mellemrum i begge retninger, sejltiden er 35 minutter og du skal blot møde op i havnen 10 minutter før afgang for at komme med færgen. Prisniveauet er som nu. Du har tidligere svaret, at du ifm. din seneste rejse imellem Fyn/Sjælland og Als/Sønderjylland ikke benyttede Bøjden-Fynshav ruten. Hvis du skulle gentage denne rejse, og der på Bøjden-Fynshav var afgang hver halvanden time og du kunne være sikker på plads uden pladsreservation - tror du så, at du ville benytte Bøjden-Fynshav ruten i mindst den ene retning? Sønderborg Sydfyn Nordfyn Sjælland Rejste ikke med færge Rejste ikke med færge Rejste ikke med færge Rejste ikke med færge 2% 15% 12% 15% 4% 25% 38% 35% 39% 37% 21% 30% 24% 17% 14% 11% 22% 9% 6% 11% 8% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt sikkert Måske Helt sikkert ikke Sandsynligvis Sandsynligvis ikke Ved ikke Sjælland: 161 (alle, der har ikke har benyttet færge v. seneste rejse) Nordfyn: 168 (alle, der har ikke har benyttet færge v. seneste rejse) Sydfyn: 233 (alle, der har ikke har benyttet færge v. seneste rejse) Sønderborg: 124 (alle, der har ikke har benyttet færge v. seneste rejse) Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 47

48 Summary Betydningen af den nye motorvejsstrækning og fremtidige trafikpotentialer for Bøjden-Fynshav Den nye motorvejsstrækning mellem Kliplev og Sønderborg ser, som forventet, ud til at øge trafikken på Bøjden-Fynshav fra Sydfyn, Nordfyn og Sjælland men omvendt mindske trafikken fra Sønderborg kommune. Af førstnævnte grupper vil hhv. 26%, 19% og 18% således generelt benytte Bøjden-Fynshav ruten i højere eller i langt højere grad efter motorvejsåbningen (og kun 2%, 3% og 2% vil benytte den mindre). Omvendt vil 18% fra Sønderborg i højere eller i langt højere grad køre via Lillebæltsbroen i stedet (og kun 3% vil benytte Bøjden- Fynshav hyppigere). Dette underbygges yderligere når respondenterne skal gentage deres seneste rejse imellem Als/Sønderjylland og Fyn/Sjælland og forestille sig, at den nye motorvej er åbnet. Potentialet for endagstrafik ligger naturligt nok primært i nærområdet. Fra Sønderborg kan der identificeres et potentiale for en stigning i den nuværende markedsandel for éndagsrejser, fra de nuværende 38% og helt op til en andel på 64% af alle éndagsrejser, afhængig af prissætningen på endagsbilletten. Og fra Sydfyn kan markedsandelen, der nu er 26%, stige op til 74% - og potentialet for en stigning i éndagstrafikken syntes dermed at være størst på Sydfyn. Eksempelvis er der fra Sydfyn oplagte muligheder for at tiltrække en markant større andel af grænsehandelstrafikken til Tyskland. Biltrafikken på Bøjden-Fynshav ruten er siden 1998 steget med 69%. Og der syntes at være gode muligheder for en fortsættelse af denne udvikling. En styrkelse af færgebetjeningen på Bøjden-Fynshav ruten til 1½ times drift og 35 minutters sejltid vurderes meget positivt blandt både nuværende brugere og ikke brugere. Blandt de der ifm. seneste rejse har benyttet Bøjden-Fynshav ruten i den ene retning, angiver ca. halvdelen, at en styrkelse af færgebetjeningen vil betyde, at de helt sikkert (14%) eller sandsynligvis (39%) vil benytte Bøjden-Fynshav ruten i begge retninger. På samme måde angiver mellem 12% og 29% af de som ikke benyttede Bøjden-Fynshav i nogen af retningerne, at de fremover vil benytte Bøjden- Fynshav ruten i mindst den ene retning hvis færgebetjeningen forbedres. Samlet set kan kombinationen af den nye motorvejsstrækning og et forbedret færgekoncept (1½ times drift og 35 minutters sejltid) på Bøjden-Fynshav ruten betyde en markant styrkelse af trafikkorridoren imellem Fyn/Sjælland og Sønderjylland/Tyskland. Korridoren vil således i højere grad kunne udgøre et alternativ til den længere tur via Lillebæltsbroen og den ligeledes stigende trafikintensitet i trekantsområdet. Udløsningen af potentialet vil dog kræve et forbedret kendskabsniveau til ruten på Nordfyn og Sjælland og trafikpotentialet vil ligeledes være stærkt følsomt overfor prissætningen gældende for såvel transit som for endagstrafikken. Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide 48

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Kundepræferencer. Jesper Wibrand Trafikselskabet Movia - Analyse & Indtægter. 28.08.2012 / Aalborg

Kundepræferencer. Jesper Wibrand Trafikselskabet Movia - Analyse & Indtægter. 28.08.2012 / Aalborg Kundepræferencer Jesper Wibrand Trafikselskabet Movia - Analyse & Indtægter 28.08.2012 / Aalborg Kundepræferencer Agenda Highlights fra Movias kundepræferenceundersøgelse Hvordan er indsamlet og behandlet?

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Undersøgelsen viser, at reduceret eller slukket gadebelysning i en eller anden form er meget udbredt og findes i 4/5 af de svarende kommuner.

Undersøgelsen viser, at reduceret eller slukket gadebelysning i en eller anden form er meget udbredt og findes i 4/5 af de svarende kommuner. Notat 7. december 2010 Resultat af kommunal høring vedr. gadebelysning Sammenfatning Denne undersøgelse er foretaget for at få mere, og landsdækkende viden om kommunernes praksis med at reducere eller

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer PIXI-UDGAVE

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse. Baggrund Summary Grafikker Slide 1

Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse. Baggrund Summary Grafikker Slide 1 Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse Baggrund Summary Grafikker Slide 1 Baggrund Thorsager Distriktsråd har ønsket at undersøge behovet for et trinbræt i Thorsager, således

Læs mere

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning.

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 16 Implementering af nye stoppestedstavler på A-bus linjerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt)

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Resumé 2011: Svært år for branchen med nødvendige omstruktureringer hos Mols-Linien 2011 var et udfordrende år for den maritime branche,

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere