Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Middelfart Vedlagt fremsendes ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Middelfart om tildeling af økonomiske ressourcer til et fælles projekt mellem Jobcenter Middelfart og Middelfart Erhvervscenter benævnt Kompetenceudvikling det gælder for alle. Der søges om i alt kr ,- Vi håber på en positiv tilbagemelding. Med venlig hilsen Jobcenterchef Per Rasmussen Jobcenter Middelfart Erhvervskonsulent Tina Eisenhardt Middelfart Erhvervscenter

2 Procesresumé: Jobcenter Middelfart og Middelfart Erhvervscenter ansøger om midler til at gennemføre et praktisk anvendeligt Kompetenceudviklingsprojekt til små og mellemstore virksomheder i Middelfart kommune. Det fælles samarbejde har titlen Kompetenceudvikling for alle. Projektet er en udstrakt hånd til de virksomheder, der oplever, at det kan være problematisk i en travl hverdag at få tid og overskud til også at tænke i kompetenceudvikling. Uddannelsen er praktisk orienteret, og ved hvert undervisningsmodul får deltagerne værktøjer, som de har mulighed for at arbejde med i deres respektive virksomheder. De vil hurtigt blive klædt på til at varetage og arbejde systematisk med kompetenceudviklingsopgaver internt. For at undgå at flere ryger ud i arbejdsløshed - og for at skabe muligheder for at dem, der der allerede er blevet ledige, kan komme tilbage til arbejdsmarkedet, er der gennem de seneste år igangsat en lang række initiativer ikke mindst med støtte fra det Lokale Beskæftigelsesråd. Fælles for de fleste af disse initiativer er, at deres succes kræver et tæt samarbejde med de lokale virksomheder dette projekt har til formål at gøre dét samarbejde nemmere ved at opruste virksomhedernes arbejde med kompetenceudvikling - og dermed bidrage til opnåelse af beskæftigelsesministerens mål for Erfaringer fra jobcentrets igangværende jobrotationsprojekt viser, at mange private virksomheder ønsker og har behov for kompetenceudvikling. Virksomhederne har dog ofte svært ved at lave langsigtede planer og strategier om kompetenceudvikling, både på grund af tidspres men især på grund af manglende viden om muligheder og metoder. Projektet vil understøtte virksomhederne, både i forhold til langsigtede uddannelses og kompetenceudviklingsstrategier og i forhold til personlige uddannelsesplaner for den enkelte medarbejder Projektet er et 1-årigt forløb, hvor 20 små og mellemstore virksomheder i Middelfart Kommune tilbydes et uddannelsesforløb, der foregår over 4 moduler samt et efterfølgende pilotprojekt, hvor et valgfrit emne fra undervisningen implementeres i deres egne virksomheder. Via forløbet får virksomhederne derfor muligheden for at få uddannet en medarbejder med konkrete redskaber, og gøre det muligt at samle alle kompetenceopgaver ét sted. Virksomheden kan valgfrit tilmelde, hvilken som helst af medarbejderne til uddannelsen, blot skal denne have fuld commitment fra ledelsen til at gennemgå hele forløbet og efterfølgende varetage initiativet. Samarbejdspartnere: Tietgenskolen, IBC, AMU Fyn, Designskolen Kolding og EUC Lillebælt. Alle uddannelsesinstitutioner bakker op om projektet og byder ind med hver deres undervisningskompetencer på de 8 uddannelsesdage. Herved kan vi ydermere øge samarbejdet mellem de lokale uddannelsessteder og virksomhederne.

3 Baggrund: Kompetenceudvikling i virksomheden - det handler om mennesker Siden den globale finanskrise slog i gennem tilbage i 2007/2008 er behovet for en proaktiv arbejdsmarkedsindsats blevet stadig mere tydelig. For at undgå at flere ryger ud i arbejdsløshed - og for at skabe muligheder for at de mange der allerede er blevet ledige kan komme tilbage til arbejdsmarkedet, er der gennem de seneste år igangsat en lang række initiativer ikke mindst med støtte fra LBR. Fælles for de fleste af disse initiativer er, at deres succes kræver et tæt samarbejde med de lokale virksomheder dette projekt har til formål at gøre dét samarbejde nemmere og dermed styrke beskæftigelsesindsatsen gennem kompetenceudvikling. I Middelfart kommuner er erfaringen, at virksomheder på mellem 10 til 100 ansatte har særdeles vanskeligt ved at finde tid til kompetenceudvikling både strategisk såvel som praktisk. For denne store gruppe virksomheder gælder at. Virksomheder ender ofte med at nedprioriterer kompetenceudvikling overfor driften Virksomheden har ikke tilstrækkelig størrelse til etablering af en egentlig uddannelsesansvarlig. Virksomheden kan ofte have vanskeligt ved at koble vækststrategi til medarbejderudvikling. Virksomhederne har et behov for at arbejde mere systematisk med de ovennævnte aktiviteter. Det betyder, at en stor del af de lokale virksomheder, som ligger netop i denne gruppe, har et behov for en mere systematisk indsats omkring kompetenceudvikling. Det vil projektet supportere ved at tilføre de pågældende virksomheder praktiske værktøjer via enkelte udvalgte medarbejdere, som bliver ansvarlige for at implementere værktøjer og processer for at fastholde kompetenceudviklingen. Formål: Projektet har til formål at styrke de små og mellemstore virksomheders kompetencer indenfor udvikling og fastholdelse af medarbejderne. Det skal ske både via efteruddannelse og netværk, som vil sætte virksomhederne i stand til at foretage systematisk behovsafklaring, uddannelsesplanlægning og øvrig medarbejderudvikling - og herved få redskaber til at udvikle og fastholde medarbejderne. Derudover åbnes der for et tættere samarbejde mellem SMV erne og de førnævnte uddannelsesinstitutioner. Målgruppe: Målgruppen for dette projekt er alle medarbejdere i SMV virksomheder beliggende i Middelfart kommune. Projektets mål er at klæde virksomheden og den enkelte udvalgte medarbejder på, således at der placeres kompetencer in-house til at udvikle og gennemføre langsigtede uddannelses- og kompetenceudviklingsstrategier for virksomheden og personlige uddannelsesplaner for den enkelte medarbejder.

4 Projektets faser: Projektet har tre overordnede faser: 1: Rekruttering af virksomheder 2: Uddannelsesforløb 3: Netværksforløb. 1. Rekruttering af virksomheder: Der vil blive udarbejdet en brochure, som kort fortæller om indholdet af projektforløbet. Denne vil blive distribueret til samtlige SMV virksomheder i Middelfart kommune. Samtidig vil der blive lavet pressemeddelelser til lokal og landsdækkende presse samt lokal annoncering for at vække interesserede medarbejdere, som kan tage budskabet med tilbage i deres virksomhed. Herefter vil Middelfart Erhvervscenter lave opsøgende interview hos potentielle virksomheder for at afdække behov og incitament til at deltage. Det er vigtigt, at pladserne besættes af virksomheder, som virkelig har behov for hjælp. Der skal være plads til 20 virksomheder / medarbejdere. 2. Uddannelsesforløbet: Første halvår af 2012 består af et uddannelsesforløbet fordelt på 4 hele uddannelsesdage. Selve uddannelsesforløbet varetages af de førnævnte uddannelsesinstitutioner. Her lærer deltagerne meget konkret og værktøjsbaseret omkring emnerne: 4 uddannelsesdage 1. Kick-off med strategisk kompetenceudvikling 2. Efteruddannelse 3. Medarbejdersamtaler og medarbejderudvikling 4. Udvikles pt Det endelig indhold for de 4 uddannelsesdagene vil blive endeligt fastlagt i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne samt efter virksomhedernes ønsker og behov. Midtvejskonference Der afholdes en midtvejs konference, som åbnes for alle kommunens virksomheder. Tema for dagen bliver HR og kompetenceudvikling med de hidtidige resultater fra projektets virksomheder samt indlagt workshop.

5 Herved kan det gode budskab omkring, hvad kompetenceudvikling kan gøre af fremskridt for medarbejderne, spredes til andre virksomheder, og inspirere dem til også arbejde med dette. 3. Netværksforløb Projektforløb Andet halvår af 2012 består af et selvstændigt projektforløb, hvor hver enkelt deltager skal arbejde videre med en problemstilling i egen virksomhed. Det vil eksempelvis være udarbejdelse af en uddannelsesstrategi og kompetenceudvikling af udvikling af medarbejderne. Netværksmøder Der afholdes 4 netværksmøder, hvor deltagerne mødes for at fremlægge resultater, erfaringsudveksle og få ny inspiration fra eksterne oplægsholdere. Middelfart Erhvervscenter og Jobcenter Middelfart deltager på alle møder for at sikre kontinuitet, og facilitere at der sker fremdrift på hver enkelt virksomhed. Desuden vil der her være mulighed for at inddrage andre erfarings- og ressourcepersoner. Afslutning og evaluering: Som afslutning på projektet afholdes en afsluttende netværkskonference, hvor der bliver mulighed for at præsentere virksomhedernes resultater, samt netværk med virksomheder udenfor projektet, da dagen er åben for alle. Herudover foretages der en skriftlig evaluering af hele projektforløbet. Desuden præsenteres deltagerne for muligheden for at fortsætte i et netværk for med fokus på kompetenceudvikling i et bredere perspektiv. Gode erfaringer med denne type projektforløb: Ovennævnte projektmetode (med andet indhold) har tidligere været anvendt for 20 lokale virksomheder i Middelfart. Projektets resultater lå betydeligt over gennemsnittet sammenlignet med projekter i andre kommuner, og må derfor betegnes som en stor succes. De vigtigste aspekter ved den ovenfor beskrevne projektmodel er: - Den dybdegående screeningsproces, der sikrer de rette projektdeltagere til projektet i form af engagerede og motiverede deltagere

6 - Netværksmøderne, der skaber de optimale rammer for vidensdeling, sparring og erfaringsudveksling samt tilførsel af ny viden og inspiration. Tidsramme: Marts-april: Maj-juni: August-december Januar-juni: Markedsføring igangsættes. Interview af virksomheder 4 uddannelsesdage 4 Netværksdage samt projektarbejde Budget: Der ansøges om en samlet sum på kr ,-

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere