Bæredygtighedsværktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighedsværktøj"

Transkript

1 Bæredygtighedsværktøj

2 2

3 FORMÅL København vil være verdens førende bæredygtige by, der trives både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Ambitionerne er at gøre København til et forbillede og inspirations by for storbyer verden over. Derfor skal alle nye byudviklingsprojekter bæredygtighedstjekkes, og bæredygtighed skal være et vigtigt tema i dialogen med projektudviklere fra første idé til et nyt byområde står færdigt. Værktøj skal sikre at der tænkes tværfagligt. HVEM OG HVORNÅR? Værktøjet har tre hovedfunktioner, der skal medvirke til, at den fremtidige byudvikling i København lever op til kommunens ønsker om en bæredygtig byudvikling. Værktøjet skal bruges i planlægningen af nye og større byudviklingsprojekter. Som udgangspunkt skal det være byudviklingsprojekter der er lokalplanpligtige. Værktøjet beskæftiger sig således med bæredygtighed på planlægningsniveau, og henvender sig til projektudviklere. 3

4 HVORDAN INDGÅR VÆRKTØJET I DEN NUVÆRENDE PLANPROCES Københavns Kommunes planproces består af 5 faser. Varigheden af de enkelte faser varierer fra projekt til projekt og afhænger bl.a. af projektet størrelse og kompleksitet. 1. VEJLEDNING I denne første fase yder Københavns Kommune vejledning til bygherrer og borgere, der henvender sig med en idé til et projekt. Vejledningen skal sikre, at projektet lever op til relevant lovgivning, til kommunens politikker, og at bygherren får relevant viden om de redskaber, kommunen stiller til rådighed. Vejledningen skal munde ud i en aftale mellem bygherren og kommunen om, hvilke forhold der skal være opfyldt, for at projektet kan overgå til næste fase. 2. VURDERING OG KVALIFICERING I denne fase forudsættes, at projektet har en detaljeringsgrad der gør, at kommunen kan begynde at kvali! cere projektet. I denne fase foretages der en vurdering af: Arkitektur, sammenhæng med naboområder m.v. Bæredygtighed Sektormyndighedsforhold, herunder tra! k m.m. Behov for tidlig dialog med borgerne og brugerne 4

5 3. MYNDIGHEDSBEHANDLING I denne fase forudsættes, at projektet har en kvalitet, der gør, at det kan fremmes som et planforslag. Kommunen sender planen i offentlig høring til alle relevante myndigheder og lokaludvalg, og udarbejder forslag til lokalplan, evt. med tilhørende kommuneplantillæg. Planforslaget indstilles til politisk behandling. 4. POLITISK BEHANDLING OG OFFENTLIG DEBAT Denne fase begynder med at planforslaget bliver politisk behandlet og efterfølgende sendt i offentlig høring. 5. ENDELIG POLITISK VEDTAGELSE Der sker en endelig politisk behandling af planforslaget på baggrund af den offentlige debat. 5

6 HVORDAN ANVENDES VÆRKTØJET? VÆRKTØJET BESTÅR AF 3 HOVEDFUNKTIONER 1. Dialog Når en projektudvikler eller grundejer går i dialog med Københavns Kommune om et nyt byudviklingsprojekt, holdes det op imod værktøjets 14 bæredygtighedshensyn. Bæredygtighedslisten fungerer som et overbliksredskab og en tjekliste. Dette skal sikre, at man når hele vejen rundt og får tænkt bæredygtighed ind fra starten af byudviklingsprojektet. 2. Prioritering Dialogen mellem projektudvikleren og Københavns Kommune fører til et antal prioriterede bæredygtighedshensyn, som skal være fundament for den videre proces. For et konkret byudviklingsområde foretages der ud fra listen over bæredygtighed en prioritering af hvilke hen- KOMMUNIKATION WWW HJEMMESIDE MED LISTE OVER BÆRDYGTIGHEDSHENSYN PRIORITERING PROJEKTOMRÅDETS PRIORITEREDE BÆRDYGTIGHEDSHENSYN syn, der er de centrale for det pågældende byudviklingsområde. Her vælges 3-5 hensyn ud. De prioriterede hensyn indarbejdes i et evt. opdrag/program. 3. Vurdering Når projektudvikleren har fået udarbejdet et eller " ere projektforslag, foretager Københavns Kommune en bæredygtighedsvurdering af dette eller disse. For at sikre, at der vælges et projektforslag, der lever op til Københavns Kommunes ambitioner, vurderer forvaltningerne, i hvor høj grad det enkelte forslag tilgodeser bæredygtighedshensynene, og hvordan de forskellige prioriterede bæredygtighedshensyn er indarbejdet i forslaget. Vurderingen foretages med henblik på, at der kan træffes en politisk beslutning, eller at der kan gives et input til en evt. dommerkomite. VURDERING VURDERING AF PROJEKTFORSLAG SUPPLERENDE VURDERINGSMULIGHED +. Over bedste praksis. Bedste praksis. Over standard. Standard. Under standard? VÆRDISÆTNING AF DE PRIORITEREDE HENSYN 6

7 DE 14 BÆREDYGTIGHEDSHENSYN MILJØ SOCIAL ØKONOMISK 1 AREALUDNYTTELSE TRANSPORT ENERGI VAND MATERIALEKREDSLØB GRØNNE OG BLÅ OMRÅDER SOCIAL MANGFOLDIGHED BYENS RUM BYENS LIV IDENTITET ERHVERVOG SERVICE KOMMUNAL ØKONOMI PROJKETØKONOMI LANGTIDSHOLDBARHED 7

8 HVORDAN VURDERES DE INDKOMMENDE FORSLAG Når der vurderes på henholdsvis de prioriterede hensyn og de 14 hensyn fra den samlede liste afgives der en score til hvert hensyn. Afgivelsen af score er en kvalitativ vurdering, som tildeles på baggrund af nedenstående skala: 1. De stillede krav/målsætninger beskrevet under hensynet i bæredygtighedsværktøjet kan ikke ses eller læses i besvarelsens projekt. 2. Besvarelsen af projektet forholder sig til krav/målsætninger under hensynet, men opfylder dem ikke på tilfredsstillende måde. 3. STANDARD understøtter de krav/målsætninger der er nævnt under det enkelte bæredygtighedshensyn. 4. Forholder sig til krav/målsætninger under hensynet ved at anvende kendte løsninger og udnytte dem optimalt i forhold til områdets muligheder best practice. 5. Forholder sig innovativt til opfyldelse af krav/målsætninger. 8

9 RESULTATET AF VURDERINGERNE FORMIDLES I ET BAROMETER OG EN ROSETTE Projektforslagets score for de prioriterede hensyn formidles gra! sk i et barometer og projektforslagets score for indarbejdelse af alle de 14 hensyn formidles gra! sk i rosetten. Barometeret viser, i hvor høj grad projektforslaget har det rette fokus på de prioriterede hensyn. Rosetten viser, hvilke scorer projektforslaget har opnået på hvert enkelt af de 14 bæredygtighedshensyn. For begge værktøjer gælder det, at desto længere ude mod periferien hvert enkelt felt er udfyldt, desto bedre er hensynet tilgodeset. Figurerne illustrerer projektforslagets overordnede styrker og svagheder inden for de tre områder: Miljø, social og økonomisk bæredygtighed : uacceptabelt 2: under standard 3: standard 4: over standard 5: bedste praksis 1: uacceptabelt 2: under standard 3: standard 4: over standard 5: bedste praksis 1. En miljøvenlig by 2. En levende by 3. En by for alle 4. En by ved vandet 5. En dynamisk by 6. En by med grøn transport + BYENS RUM AREALANVENDELSE BYENS LIV TRANSPORT ERHVERV OG SERVICEFUNKTIONER VAND KOMMUNAL ØKONOMI LANGTIDSHOLDBARHED SOCIAL MANGFOLDIGHED IDENTITET ENERGI PROJEKTØKONOMI GRØNNE OG BLÅ OMRÅDER MATERIALEKREDSLØB j k NR 48 ØKONOMISK SOCIAL MILJØMÆSSIG 9

10 LÆS MEGET MERE Du kan læse mere om bæredygtighedsværktøjet på hjemmesiden: På hjemmesiden formidles Københavns Kommune forståelse af bære dygtighed, og hvordan kommunen bruger værktøj et i den indledende dialog, til prioritering af hensyn og til at vurdere indkomne projektforslag. Hjemmesiden rummer et kort over København med aktuelle byudviklingsprojekter og giver et overblik over den planproces, Københavns Kommune benytter sig af i forbindelse med byudviklingsprojekter. Spørgsmål vedrørende værktøj et kan sendes til 10

11 11

12 KØBENHAVNS KOMMUNE RÅDHUSET 1599 KØBENHAVN V 12

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vil skabe mulighederne for, at Fuglebjerg Kommune bliver en kommune, hvor det er muligt et leve et indholdsrigt

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere