Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø"

Transkript

1 Vores Hvalsø Vores Hvalsø Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014 Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 3 2. Kort om projektet side 3 3. Formål side 4 4. Projektkontoret byens kontor side 4 5. Succeskriterier side 5 6. Hvalsø Byudviklingsmodel side 6 7. Projektets faser side 7 8. Projek asernes formål, produkter og resultater side 7 9. Projektets organisering side Tidsplan side Budget side Kommunika onsstrategi side 16 Bilag - Tidslinje: Byudvikling i Hvalsø side 20 Projektbeskrivelsen Vores Hvalsø er udarbejdet af Lejre Kommune, Center for Byg & Miljø i tæt samarbejde med konsulentvirksomhederne Dhyrbye - kommunikation, strategi og udvikling & Blue Bakery - urban management & social arkitektur. September side 2

3 1 Baggrund Små og mellemstore byer på landet er udfordret - det gælder også stationsbyer som Hvalsø. Virksomheder drages mod de større byer, hvor der er et stort udbud af arbejdskraft, og borgere fra landdistrikterne følger efter, ligesom mange i stigende grad handler i storbyerne eller i storcentre på vej til og fra arbejde. Regression på boligmarkedet, købstilbageholdenhed hos yngre førstegangskøbere og mindre årgange skærper desuden konkurrencen om tilflyttere blandt landkommunerne. Samtidig er der en demografisk udvikling, hvor gennemsnitsalderen stiger i landdistrikterne og falder i storbyen. Men midt på Sjælland - i Hvalsø stationsby er der vilje og grøde på trods! Her stiger indbyggertallet langsomt, men sikkert, og der er vilje til at tage ansvar for byens fremtid og udvikling både hos byens mange ildsjæle og hos Lejre Kommune. I 2011 gennemførte Lejre Kommune en proces, som afdækkede problemerne i byen og førte til en række anbefalinger for byens udvikling. Meget er allerede sket siden da: Den socialøkonomiske virksomhed, GRO, har pustet liv i den lukkede stationsbygning. Den lukkede Kro er genopstået som Hvalsø Spisehus med fokus på økologiske fødevarer. Kommunen har sammen med Bane Danmark finansieret en tunnel til de bløde trafikanter under jernbanen. En ny og spændende daginstitution er ved at vokse frem i bymidten. Kommuneplanen har udpeget en mere koncentreret bymidte for den fremtidige detailhandel, og der er i området vedtaget en lokalplan for et nyt detailhandelscenter, Søtorvet. Et helt nyt kvarter med institution for unge handicappede, Mariehjemmene, og et økologisk bofællesskab, Frikøbing, er på vej i byens sydlige del. Verdensmesteren i chokoladeproduktion arbejder på at åbne en produktion i Hvalsø. Osv. Indenfor de senere år vidner et stigende antal tomme og forfaldne bygninger i Hovedgaden dog om, at byen har brug for en ny funktionalitet og identitet. Hvalsø og dens lokale aktører besidder et enormt potentiale og masser af drivkraft, der kan styrke Hvalsøs udvikling. Nu er det tid til at finde en fælles vision for byens fremtid og føre de fælles ønsker for byens udvikling ud i livet sammen med de fonde, der vil samarbejde om den spændende opgave. 2 Kort om projektet Vores Hvalsø er en resultatorienteret byudviklingsproces, som faciliteres af Lejre Kommune. Vores Hvalsø vil inddrage alle interesserede nuværende og kommende borgere i erhvervs-, kultur- og foreningslivet i Hvalsø i at udvikle byen. Projektet vil arbejde med konkrete problemstillinger og mod realisering af løsninger. Projektet tager - i et fremadrettet og up-to-date perspektiv - afsæt i den inddragelsesproces, der allerede er pågået, og fokuserer på udviklingspotentialer og synergier mellem de udvalgte indsatsområder: side 3

4 Hovedgaden Søtorvet Byens park og åndehul Stationsområdet Et væsentligt fokus bliver desuden sammenhængen - herunder trafikken - mellem områderne. Projektets metodiske tilgang er inspireret af collective impact tilgangen, der får stadig større bevågenhed i forhold til velfærdssamfundets/det offentliges løsninger af komplekse problemstillinger, og som også Realdania har fokus på. Collective Impact handler grundlæggende om, at løsningen af komplekse udfordringer forudsætter, at der indgås brede samarbejder, og at alle arbejder mod det samme mål. Det skaber synergieffekter og resultater, som den enkelte aktør aldrig ville kunne opnå ved egen indsats. Netop denne kollektive effekt kan opstå, når aktører i Hvalsø og det offentlige og private går sammen i tætte, gensidigt forpligtende samarbejder om at nå et fælles mål. 3 Formål Formålet med byudviklingsprojektet Vores Hvalsø er at kickstarte en helhedsorienteret byudvikling i Hvalsø ud fra en fælles vision. Byudviklingsprojektet skal styrke sammenhængen mellem byens rum og sammenhængskraften mellem byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Hvalsøs potentiale som et attraktivt bosætningssted skal udvikles og formidles og på sigt skabe øget tilflytning. Vores Hvalsø har mange potentialer og skal også bidrage til at styrke erhvervslivet. Den bærende ide i Vores Hvalsø er endvidere at give borgere og øvrige aktører i lokalsamfundet en indledende hjælp til at kvalificere, finansiere og gennemføre projekter, der kan bære bysamfundet videre. Og ikke mindst at skabe en organisering for byudvikling både i Hvalsø by og indadtil i kommunen, som kan sikre tidlig tværfaglig dialog, koordinering, ideudvikling og synergi i arbejdet. 4 Projektkontoret byens kontor Intentionen med Vores Hvalsø er, at alle aktører i Hvalsø kan tage del i byens udvikling. Det gælder både dem, der allerede har engageret sig med en klar agenda og er kendte ansigter, og dem, der enten er flyttet til for nylig, eller som ikke umiddelbart har en ide eller holdning til, hvad der skal ske i Hvalsø. Et fysisk udviklingskontor i Hvalsø skal gøre det let for byens interessenter at være i løbende dialog med hinanden og kommunen. Projektkontoret bliver i projektperioden byens eget hus, som byens interessenter selv skal være med til at drive og skabe. Projektkontoret er påtænkt etableret i et tomt forretningslokale på Hovedgaden 12 i perioden primo oktober 2014 til primo juli side 4

5 Hovedgaden 12, Hvalsø Projektkontoret bliver det sted, man kan udvikle sine idéer, og hvor man kommer i kontakt med andre initiativtagere i byen. Det bliver et lokalt videnscenter for byens udvikling, en mulighed for videndeling, udvikling og test af ideer, og et socialt mødested for de borgere og drivkræfter, der vil være med til at udvikle byen omkring fælles mål. Til at understøtte kommunens drift stiller Lejre Kommune medarbejdere fra administrationen til rådighed. Projektkontoret har også tilknyttet eksterne rådgivere, som borgerne også vil møde i forskellige sammenhænge (se mere om projektets organisering på s ). Samtidig skal projektkontoret drives og bemandes med byens egne ildsjæle - såvel fra erhvervslivet som fra byens borgere og foreninger. 5 Succeskriterier Vores Hvalsø skal skabe en fælles retning/vision for byudviklingen i Hvalsø, og et aktivt byforum. Vores Hvalsø skal bidrage til, at Hvalsø får mest muligt ud af de midler, der politisk er afsat til byudvikling. Vores Hvalsø skal allokere eksterne midler (fonde og puljer) til byudvikling i Hvalsø og kvalificere Lejre Kommune til fremadrettet at rejse penge til lignende projekter. Det skal være synligt i byens rum, når projektet er gennemført. Lejre Kommunes indsats i Hvalsø skal på sigt være kendt som Hvalsø-modellen inden for byudvikling med collective impact i mindre byer/landkommuner. side 5

6 6 Hvalsø Byudviklingsmodel Hvalsø Byudviklingsmodel skal skabe sammenhæng mellem en overordnet fælles vision for byens udvikling, de konkrete fysiske indsatsområder og lokale borgerdrevne projektinitiativer. Samtidig skal byens udvikling understøtte Lejre Kommunes nye branding- og udviklingsstrategi. Der er tidligere udpeget en række fysiske indsatsområder. Nu handler det om at få dem gennemført og skabe synergi imellem dem og få dem konkretiseret i en udviklingsproces, som er koordineret i forhold til en fælles vision for Hvalsø. Samtidig skal de fysiske indsatsområder hver især fungere som en ramme for en mobilisering af borgeres og ildsjæles virkelyst og initiativkraft i Hvalsø. Brandingsstrategi ( Lejre for livet ) Fælles vision ( Vores Hvalsø proces ) Fysiske indsatsområder (udpeget i helhedsstrategien 2012) Hovedgaden Byens park / Åndehul Søtorvet Nye Mobilisering af lokale ressourcer (Vores Hvalsø proces ) side 6

7 7 Projektets faser Fase 1 SEP 2014-JAN 2015 Kortlægning, vision & mobilisering Fase 2 FEB-JUNI 2015 Projektudvikling Drifts fase JULI Projekter på forskellige stadier - nogle under udvikling, andre realiseret Projektet Mit Hvalsø strækker sig fra primo oktober 2014 til ultimo juni Projektperioden er inddelt i to faser: 1) Kortlægning, vision og mobilisering 2) Projektudvikling. Når projektperioden slutter, skal arbejdet med byudviklingsprojekterne overgå til drift. I det følgende beskrives kort formålet i de to faser samt de produkter, hver enkelt fase skal afføde. 8 Projektfasernes formål, produkter og resultater Fase 1 : Kortlægning, vision og mobilisering Formål Formålet med denne fase er at få åbnet projektkontoret og etableret kontakt til lokalsamfundets kendte og ukendte aktører. Byens styrker og svagheder, ressourcer, interessenter og værdier skal undersøges og kortlægges gennem møder og arrangementer i projektkontoret. Parallelt med dette arbejdes der på en synlig PR-indsats i både regionale og nationale medier, fondsansøgninger og udviklingen af en digital idebank til brug for byens aktører. Alle aktiviteter og processer i projektkontoret tilrettelægges med henblik på at finde frem til en fælles vision/retning for byen og en tværfaglig organisering af byens ildsjæle. Samtidig skal der skabes synlige nu- og-her tiltag. Som en opsamling på fasen systematiseres og samles alle input i et udviklingskatalog. side 7

8 Der tages udgangspunkt i det hidtidige arbejde, som har afdækket at: Hvalsø har et relativt stort detailhandelsopland, fordi byen ligger på landet midt på Sjælland. Det er let at komme til hovedstaden og til de andre store byer på Sjælland, og det giver byen et meget stort arbejdsmarkedsopland. Byen har allerede meget aktive borgere og erhvervsfolk, der gerne vil gøre en indsats for at udvikle byen, og der er endnu flere borgere, foreninger og virksomheder, der gerne vil være med til at inspirere og drive arbejdet både strategisk og praktisk. Der er store potentialer i bymidten i Hvalsø, fordi stationen, søen, skolen, hallen, biblioteket og kulturhuset og fremtidens detailhandel ligger tæt, og der kan skabes endnu bedre sammenhænge på tværs af disse steder, hvor folk i forvejen færdes. Der er fælles ønsker om en smuk og blomstrende by i bevægelse, og byens interessenter skal i fællesskab nå frem til, hvad der konkret kan ske i de forskellige indsatsområder eller med andre ord, hvilke funktioner, der skal opfyldes, og hvordan de kan blive det: 1. Søen i centrum - byens åndehul og park Kultur- og friluftsliv for fuld udblæsning? Kan parken med søen blive det sted, hvor byen koncentrerer og forstærker sine udendørs aktiviteter? Kan søen blive badesø, skøjtesø, varme- og regnvandslager og kan det grønne område både rumme Tai Chi, lysfest, teater, cykelbane, petanque-, crossfittbane og solbadere? 2. Stationsområdet byens centralnervesystem Et sundt hjerte med (trafik)sikker puls. Hvordan kan trafikknudepunktet for cyklister og gående, busser, biler og tog spille optimalt sammen med biografen, den socialøkonomiske virksomhed GRO i stationsbygningen, søen/byens grønne åndehul lige nedenfor stationen og det nye Søtorv? 3. Søtorvet byens nye handelscenter Et nyt lokalt samlingspunkt med spændende indretning og aktiviteter. Hvordan kan byens borgere få ejerskab og præge det nye? Hvordan kan Søtorvet tiltrække et varieret detailhandelsudbud og blive bæredygtigt på den lange bane? Med koncentrering af butikker og sundhedstilbud, og med nye lejligheder? Torvehaller med lokale økologiske varer? Hvordan kan der skabes ly og læ, og hvordan kan torvet få liv i samspil med den ny kroplads og Hvalsø Spisehus i den gamle kro? Hvordan kan torvet åbne sig mod og spille sammen med søen/åndehullet? 4. Hovedgaden byens kulturhistoriske rygrad En smuk hovedgade med nye funktioner. Hvad skal der til? Opkøb af ejendomme? Nedrivning af de tomme og ikke bevaringsværdige huse, (energi)renovering af de bevaringsværdige? Omdannelse til boliger og liberalt transportekstensivt erhverv, kunst, blomster og ny asfalt? Medfinansiering fra bl.a. statens pulje til Områdefornyelse? 5. Trafikken - sammenhængene på tværs Trafiksikre, grønne korridorer og stiforløb for de bløde trafikanter. Hvordan kan det forenes med bilernes, bussernes og varebilernes transport og parkeringsbehov? Kan etablering af korridorer tænkes sammen med de kommende regnvandsløsninger i byen? Kan kropladsen eller forpladsen ved stationen bruges som friluftslivets indgang til naturen - med rutekort, vandpost og cykelpumpestation? Skal der laves forsøg med ensretning af Hovedgaden eller Søvej? Kan der skiltes bedre for cyklister? Er en omfartsvej, der leder de store lastbiler udenom byen, en realistisk drøm på sigt? side 8

9 Projektkontor Vores Hvalsø Eksempler på aktiviteter i og omkring projektkontoret. F.eks. workshops, dialogmiddage og debatter Produkter Åbning af projektkontoret Det fysiske projektkontor etableres. Det skal indrettes, gøres funktionelt og tages i brug. Facaden skal være synlig i gadebilledet, og der skal være synlig information om projektkontorets aktiviteter og kalender i vinduespartiet. Synlige her-og-nu-tiltag I løbet af fase 1 arbejdes der med at udvikle borgerdrevne aktiviteter i samspil med projektets ansatte. Både allerede kendte ideer og helt nye. Eksempler på dette kunne være forsøg med trafiktiltag i Hovedgaden, udvikling af juletræsfesten, plantning af blomster på strategiske steder, fordeling af overskudsfrugt fra centralt placerede borde, afprøvning af cykelbane ved søen eller pop-up-cafe i det fri. Udviklingskatalog Der vil blive udarbejdet et udviklingskatalog, som samler de projektideer, byen vil arbejde videre med, og beskriver de muligheder for finansiering af anlæg og drift, der er kortlagt. Hvilke projekter, det umiddelbart besluttes at arbejde videre med, vil blandt andet afhænge af, hvilke projekter de lokale ildsjæle ønsker at tage ejerskab til og være tovholdere på. Hvor Lejre Kommune er grundejer/projektejer, eller det forudsættes, at kommunen skal medfinansiere projekter, fremlægges projekterne til politisk behandling. Aktørerne sammensættes ud fra fælles interesser og ejerskab til ideer. side 9

10 Organisering af lokalsamfundet Projektkontoret arbejder hen imod den bedst mulige organisering af byens aktører. Organiseringen skal styrke sammenhængskraften i Hvalsø, sikre fælles retning i byudviklingsarbejdet, og styrke interessenternes indflydelse på kommunens planer og politikker (se afsnittet Organisering s ). Denne organisering etableres i sin endelige form ultimo januar Eksempler på hvordan projektideer eventuelt kan testes - f.eks trafikalt Eksempler på hvordan projektideer eventuelt kan testes - f.eks ved byens sø- og parkområde side 10

11 Fondsansøgninger og ekstern finansiering Ved udgangen af fase 1 vil der være ansøgt om en række større fonde/puljer og indgået dialog med Realdania om mulig medfinansiering. I denne fase vil der være særlig fokus på at ansøge om landdistrikts-midler inden for puljen Fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer, Områdefornyelse samt en række mindre fonde og puljer til borgerdrevne mikro -projekter. PR/medieomtale Ved fasens udgang skal projektet Vores Hvalsø være synliggjort i regionale og nationale medier; både sociale medier, tv, radio og dagblade. Der skal bringes historier med forskellige vinkler, for eksempel: - Der sker noget spændende i Hvalsø! - Hvalsø får økologisk bofællesskab. - Så mange arbejdspladser kan du nå fra Hvalsø! - Hvalsø har billige erhvervslejemål og ligger strategisk godt på Sjælland. - Fokus på de bløde trafikanter i Hvalsø. - Osv. Udvikling af digital idebank, dialog- og projektplatform I fase 1 pågår udvikling af et brugerdrevet digitalt dialog- og projektværktøj. Dette værktøj retter sig mod alle byens aktører og vil være et vigtigt aktiv i byudviklingen af Hvalsø. Målgruppen er alle byens interessenter. Det digitale Vores Hvalsø har til formål at skabe en eller flere digitale platform(e) for alle i Hvalsø, der gør det muligt at samle og synliggøre ideer, efterlyse samarbejdspartnere, informere om aktiviteter og undersøge ressourcer. Fase 2: Projektudvikling Formål I fase 2 arbejdes der på at udvikle de projektideer, som byens ildsjæle ønsker at tage ejerskab til. Det kan både være projektideer, der udmønter sig i et reelt anlægsprojekt, og projektideer der har en mere kulturel karakter f.eks. et tilbagevendende marked, eller social karakter med f.eks. et formål om at skabe mulighed for møder mellem generationer. Produkter Projektbeskrivelser for udvalgte projekter I projektbeskrivelserne modnes ideerne. Der bliver arbejdet med mål og succeskriterier, og projekternes potentialer for at understøtte visionen for Hvalsø, Lejrestrategien og arbejdet med brandingstrategien beskrives. Der udarbejdes budgetoverslag for både anlæg og drift og anføres tovholdere og organisering af arbejdet. Design, skitsering og prissætning af små og store anlægsprojekter I udarbejdelsen af projektbeskrivelserne kan der opstå behov for faglig bistand til konceptudvikling, skitsering, design eller tekniske forundersøgelser, og der vil så vidt muligt blive tilknyttet rådgivere, der besidder disse kompetencer. Tegninger og visualiseringer kan blandt bruges til prissætning af projekter og til formidling og fondsansøgninger. En tidlig klargøring i forhold til en senere udbudsproces kan desuden være med til at sikre en effektiv gennemførelse af det konkrete projekt i forhold til tid og økonomi. side 11

12 1:1 test af ideer & midlertidige aktiviteter Nogle projekter er det oplagt at teste dele af, imens projektet udvikles. Det kan f.eks. være et marked, der testes en lørdag på torvet eller en cykelbane ved søen for at undersøge, hvordan det virker, eller en butik i hovedgaden, der laver et mobilt udstillingsrum på p-pladsen foran i en periode. Digitalt dialog- og projektværktøj I fase 2 færdiggøres de(t) digitale dialog- og projektværktøj(er). Værktøjet anvendes i projektkontoret og testes og justeres løbende efter behov. Fondsansøgning og ekstern finansiering Fondsansøgning og arbejdet med ekstern finansiering foregår i fase 2 i en parallelproces med udviklingen af projektbeskrivelserne. Hvilke fonde og ekstern finansiering, der arbejdes med, vil afhænge af projekternes karakter. Der arbejdes fortsat videre med mulighederne inden for Landdistriktsmidlerne, Områdefornyelse samt med at understøtte borgerne i at søge mindre fonde og puljer til borgerdrevne mikro -projekter. Samlet er der i budgetaftalen politisk prioriteret mere end 20 mio kr. til byudviklingsprojekter i Lejre Kommune de næste fire år, og det abbitiøse mål er, at beløbet min. tredobles gennem samarbejde med fonde, der ser en interesse i at støtte op om planerne for udvikling af byerne. PR/medieomtale I fase 2 arbejdes der videre på at synliggøre Vores Hvalsø i regionale og nationale medier; både sociale medier, tv, radio og dagblade. Der skal bringes historier med forskellige vinkler. Der vil desuden være fokus på at få projektet synliggjort i relevante faglige fora. Vidensopsamling/værktøj til byudvikling Projektet Vores Hvalsø skal generere viden indadtil i kommunen om, hvordan byudviklingsprocesser kan gribes an. En viden, der kan tilgodese og løfte byudvikling i Lejre Kommune fremadrettet. Både i forhold til organisering og mobilisering af lokalsamfundets aktører og i den offentlige forvaltning indadtil. Overgang til drift Ved projektets afslutning skal byens nye organisering have indgået aftale med kommunen om, hvordan det fremadrettede samarbejde om de konkrete byudviklingsprojekter skal fungere, så arbejdet bliver så effektivt og gnidningsløst som muligt både blandt de frivillige og internt i kommunen. side 12

13 9 Projektets organisering Organiseringen af projektet er bygget op om projektkontorets funktioner, som vist på skitsen herunder. BYENS HUS Vision Organisering af byens ildsjæle Lejre Kommune Kommunalbest. Eksterne samarbejdspartnere Lejre Kommune & Byudviklingskonsulenter Workshops Dialogmøder Åben dør Hvalsø byens interessenter Erhvervs- Phd Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projektkontoret er byens sted. Lejre Kommune stiller et projektteam til rådighed for projektkontoret. Projektteamets rolle er at understøtte arbejdet i projektkontoret, og gennem projektteamet er der en kobling til administrationen og det politiske system. Projektteamet består dels af medarbejdere fra administrationen dels af to eksterne byudviklingskonsulenter. Administrationens medarbejdere har ansvaret for at sikre projektkontorets drift, bemanding og økonomi, samt varetager håndtering og organisering af de idéer og projekter, der bliver bragt ind i kontoret. Medarbejderne er også den direkte kobling til administrationen og det politiske system. Byudviklingskonsulenterne kan bidrage med facilitering af visionsproces og workshops, events, midlertidig test af projektideer, udviklingskatalog, fondsansøgninger, kommunikation, støtte til udvikling af de forskellige projekter - og meget andet. side 13

14 Organisering af byudviklingsarbejdet også efter projektet Det er en krævende og langvarig opgave at omdanne og udvikle en by. Det kræver, at man i byen tager ejerskab for udviklingen, kan nå frem til fælles mål og får mobiliseret en fælles handlekraft. Et mål med projektet er derfor at skabe en organisering på tværs af Hvalsøs forskellige interessenter, så alle, der brænder for det, kan komme i spil med deres forskellige viden, erfaringer, kompetencer og netværk. Organiseringen skal gerne omfatte såvel almindelige borgere som ildsjæle fra erhvervsliv og foreninger. Det er vigtigt, at organiseringen både giver rum for de, der ønsker at arbejde strategisk med byens langsigtede udvikling og de, der blot ønsker at gennemføre et temamæssigt eller tidsmæssigt afgrænset projekt. Før og under udarbejdelsen af denne projektbeskrivelse har Lejre Kommune været i tæt dialog med en række af byens interessenter, som gerne vil drive en udvikling i Hvalsø. Den tætte dialog med disse interessenter om kursen for arbejdet fortsætter i fase 1, hvor der også i dialog med interessenterne tages stilling til anvendelsen af ressourcer til samarbejde med fonde om visionsudvikling og gennemførelse af synlige her-og-nu-tiltag. Det forventes, at mobiliseringen i fase 1 vil føre til, at flere interesserede melder sig på banen, og på den bagrund vil projektteamet også konsultere de nye interessenter og bistå byens interessenter med at etablere et nyt forum for byen ultimo januar Tidsplan 2014 / fase 1 AUG SEP OKT NOV DEC Udarbejdelse af projektbeskrivelse Forberedelse af fase 1 & indretning af projektkontor Projektkontor åbner og byudviklingen starter op. Kortlægning, mobilisering og visionsproces Synlige her & nu tiltag Udarbejdelse af fondsansøgninger til byudviklingsprocessen 2015 / fase 2 JAN FEB MAR APR MAJ JUN Evaluering af aktiviteter og justering af proces Afrundende opsamling på proces & resultater Opsamling & produktion af udviklingskatalog Opsamling & produktion af projektbeskrivelser Forberedelse af fase 2 Byudviklingen fortsætter, Projektudvikling af konkrete projekter i Hvalsø Test af ideer 1:1 og midlertidige aktiviteter Forberedelse til fase 3 - driftsfasen side 14 Udarbejdelse af fondsansøgninger til specifikke projekter og initiativer i Hvalsø

15 11 Budget Fase 1 Økonomi (sept.-dec. 2014) Projektkontor istandsættelse, inventar og drift Husleje, varme, el, internet, istandsættelse og inventar ca kr. Kommunikation, dialog & formidling Fysisk model over Hvalsø Digitalt dialog & projektredskab Grafisk layout, bannere, PR m.m. ca kr. Pulje til her-og nu tiltag, event, workshop Mindre, synlige forandringer i byen, Materialer og forplejning til events, workshops, dialogmøder m.m. Ekstern bistand til visionsproces, workshops, dialogmøder, events m.m. PR og presse. ca kr. Fase 2 - Økonomi (jan.-juli 2014)* Beløb er skøn, der vil afhænge af erfaringerne fra fase 1 engagementet og deltagelsen fra byen, typen af projekter m.m.. Der er i 2015 afsat i alt 5.5 mio. kr. til byudvikling i hele Lejre Kommune. Der forventes at indgå følgende poster i fase 2: Projektkontor, drift (jan juli) Husleje, internetadgang, varme, el m.m. ca kr. Kommunikation og formidling Digitalt dialogværktøj (idébank)/katalog over projektideer PR/medieomtale Events i byen Evt. filmdokumentar ca kr. Pulje til realisering og udvikling af projekter fastsættes af ØU i feb Midler til arbejdet i byens nye forum Handlingsplaner for konkrete projekter (fysiske og sociale projekter) Midlertidige test af projektidéer Realisering af mindre projekter Events i byen Medfinansiering til fonde Rådgiverhonorar til skitser, illustrationer, design m.m. Alle beløb er eksklusiv moms side 15

16 Frigivelse af midler til fase 2 Det er endnu ukendt både, hvor mange midler, der politisk prioriteres til Vores Hvalsø i 2015, og hvilke projekter, der kræver økonomisk og procesmæssig støtte for at kunne realiseres. Det er også ukendt, hvilke potentialer, der er for at skaffe eksterne midler til projekterne, når vi endnu ikke kender projekterne. Udviklingen af Hvalsø har både i budget 2014 og i borgmesterens budgetforslag for 2015 høj prioritet. I opbygningen af projektet er der derfor taget udgangspunkt i, at Vores Hvalsø vil få høj prioritet. Det forventes, at den økonomiske ramme for fase 2 kan fastsættes af Økonomiudvalget på deres møde i februar Administrationen vil indstille, at rammen fastsættes på baggrund af dels den politiske prioritering af den samlede byudviklingspulje, dels et udviklingskatalog over de projektidéer, der er kommet frem i fase Kommunikationsstrategi Et visionært projekt med store potentialer for støttemidler Vores Hvalsø er et ambitiøst projekt, der skal positionere Lejre Kommune og tiltrække ekstern finansiering i form af fonde og puljer til større projekter i Hvalsø. Derfor skal Lejre Kommune fokusere på at tiltrække sig opmærksomhed i medier og offentlighed generelt: Lejre Kommune og Hvalsø projektet skal formidles, og der skal stilles skarpt på den innovative og virksomme udviklingsproces inden for arbejdet med borgerinvolvering og Byudvikling af mindre provinsbyer. Vores Hvalsø tænkes og tilrettelægges kommunikativt som en del af det igangværende brandingprojekt Lejre for Livet. De to projekter har store muligheder for fælles synergier. Dels er der mulighed for at Mit Hvalsø kan kommunikeres ud via Lejre for livets nyhedsmail, der kan skabes synergieffekt mellem brugere på begge projekters sociale medier, og rent mediemæssigt vil Lejre for Livet kunne bruge nogle af aktiviteterne fra Hvalsø som cases og vinkler. Dertil kommer arrangementer og planlagte events fra begge projekter, der skal tilrettelægges, så de ikke spænder ben for hinanden, men understøtter begge projekter. Kommunikation har høj prioritet i alle faser og i særdeleshed op til og i fase 1. Både imellem projektkontoret og lokalbefolkningen i Lejre og i forhold til at skabe synlighed i offentlighed og medier. I denne projektbeskrivelse redegøres for kommunikationsaktiviteterne for fase 1. Målgruppe 1: Hvalsøs interessenter Det primære formål med kommunikationen i og op til fase 1 bliver at synliggøre og formidle projektet, så lokalbefolkningen tager godt imod det, og får lyst til at blive en del af det. Budskaber til målgruppe 1 Nu sker der noget, vi er i gang Kommunen går aktivt ind i samarbejdet med Hvalsøs erhvervsliv, foreninger og borgere Sammen går det bedst: Om sammenhængskraft og samarbejde Velkommen inden for i Hvalsøs eget projektkontor side 16

17 I pressemeddelelser vil der indgå direkte citater, der adresserer ejerskab til projektet fra start, fra både borgere, foreninger- og erhvervsliv. Der er desuden brug for at udmelde og anerkende det arbejde, der allerede er pågået. At understrege, at arbejdet ikke er glemt, men det med Vores Hvalsø sættes ind i en ny fremadrettet agenda med afsæt i en langsigtet fælles vision. Fokus på; Vi har været længe undervejs, meget er sket siden sidst, men der er stadig masser at tage fat på. Nu er vi her, og nu går vi i gang med at realisere vores fælles drømme! Medier og kanaler for målgruppe 1 Lokalaviser Kommunens hjemmeside Lejre for Livet nyhedsmail Vores Hvalsø IT-platform (Andre relevante sociale medier) Plakater/fliers i Hvalsø Infoskilt i projektkontoret Oplev Lejre Foreningers hjemmeside, sociale medier og nyhedsmails Målgruppe 2: Offentligheden generelt (nationalt og regionalt) Budskaber til målgruppe 2 Velfærdssamfundet og det offentliges kerneydelser er udfordret. Landområderne og provinsbyerne affolkes. Der skal tænkes på nye måder, og vi må gå nye veje i nye fællesskaber det kræver mod, tillid og forandringsvilje hos alle involverede. Både det kommunale embedsværk og lokalsamfundet. I vores Hvalsø åbner vi kommunen op og flytter os derhen, hvor borgerne rent faktisk bor. Her skal vi lytte, støtte og samarbejde med lokalbefolkningen om at realisere deres drømme og ønsker. Kommunen flytter hjemmefra Mi Casa es su casa Vi kan kun gøre det sammen (collective impact) Medier og kanaler for målgruppe 2 DR 2 Morgen DR 2 Deadline TV2 Lorry, regionale nyheder Information Politiken Berlingske (business) P1 kultur P1 kultur (P1 morgen) Radio 24/7 side 17

18 Målgruppe 3: Relevante faggrupper, organisationer og tænketanke Budskaber til målgruppe 3 Det fysiske projektkontors betydning/metodisk tilgang Kollektiv effekt i udviklingen af landområder/provinsbyer Medier og kanaler for målgruppe 3 DR 2 Morgen P1 Morgen Nyhedsmails og relevante Linked-in grupper, seminarer og øvrige sociale medier side 18

19 side 19

20 side 20

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter STRAM STYRING I EN ÅBEN PROCES Fokuseret og effektiv proces - gennemsigtig - dokumenterende - argumenterende

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Holbæk Byråd Borgermøde afholdes den 3.4.2012 kl. 19-21, på biblioteket i Holbæk DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Høringsperiode fra den 14.3 til den 13.4.2012 Visualisering

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 Dagsorden Velkomst v. Jørgen Christensen Status for områdefornyelsen Præsentation af indsatsområderne

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Udfoldet projektbeskrivelse Projektets formål Målgruppe(r) (inkl. overvejelser vedr. valg af målgrupper for læseaktiviteterne)

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere