Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø"

Transkript

1 Vores Hvalsø Vores Hvalsø Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014 Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 3 2. Kort om projektet side 3 3. Formål side 4 4. Projektkontoret byens kontor side 4 5. Succeskriterier side 5 6. Hvalsø Byudviklingsmodel side 6 7. Projektets faser side 7 8. Projek asernes formål, produkter og resultater side 7 9. Projektets organisering side Tidsplan side Budget side Kommunika onsstrategi side 16 Bilag - Tidslinje: Byudvikling i Hvalsø side 20 Projektbeskrivelsen Vores Hvalsø er udarbejdet af Lejre Kommune, Center for Byg & Miljø i tæt samarbejde med konsulentvirksomhederne Dhyrbye - kommunikation, strategi og udvikling & Blue Bakery - urban management & social arkitektur. September side 2

3 1 Baggrund Små og mellemstore byer på landet er udfordret - det gælder også stationsbyer som Hvalsø. Virksomheder drages mod de større byer, hvor der er et stort udbud af arbejdskraft, og borgere fra landdistrikterne følger efter, ligesom mange i stigende grad handler i storbyerne eller i storcentre på vej til og fra arbejde. Regression på boligmarkedet, købstilbageholdenhed hos yngre førstegangskøbere og mindre årgange skærper desuden konkurrencen om tilflyttere blandt landkommunerne. Samtidig er der en demografisk udvikling, hvor gennemsnitsalderen stiger i landdistrikterne og falder i storbyen. Men midt på Sjælland - i Hvalsø stationsby er der vilje og grøde på trods! Her stiger indbyggertallet langsomt, men sikkert, og der er vilje til at tage ansvar for byens fremtid og udvikling både hos byens mange ildsjæle og hos Lejre Kommune. I 2011 gennemførte Lejre Kommune en proces, som afdækkede problemerne i byen og førte til en række anbefalinger for byens udvikling. Meget er allerede sket siden da: Den socialøkonomiske virksomhed, GRO, har pustet liv i den lukkede stationsbygning. Den lukkede Kro er genopstået som Hvalsø Spisehus med fokus på økologiske fødevarer. Kommunen har sammen med Bane Danmark finansieret en tunnel til de bløde trafikanter under jernbanen. En ny og spændende daginstitution er ved at vokse frem i bymidten. Kommuneplanen har udpeget en mere koncentreret bymidte for den fremtidige detailhandel, og der er i området vedtaget en lokalplan for et nyt detailhandelscenter, Søtorvet. Et helt nyt kvarter med institution for unge handicappede, Mariehjemmene, og et økologisk bofællesskab, Frikøbing, er på vej i byens sydlige del. Verdensmesteren i chokoladeproduktion arbejder på at åbne en produktion i Hvalsø. Osv. Indenfor de senere år vidner et stigende antal tomme og forfaldne bygninger i Hovedgaden dog om, at byen har brug for en ny funktionalitet og identitet. Hvalsø og dens lokale aktører besidder et enormt potentiale og masser af drivkraft, der kan styrke Hvalsøs udvikling. Nu er det tid til at finde en fælles vision for byens fremtid og føre de fælles ønsker for byens udvikling ud i livet sammen med de fonde, der vil samarbejde om den spændende opgave. 2 Kort om projektet Vores Hvalsø er en resultatorienteret byudviklingsproces, som faciliteres af Lejre Kommune. Vores Hvalsø vil inddrage alle interesserede nuværende og kommende borgere i erhvervs-, kultur- og foreningslivet i Hvalsø i at udvikle byen. Projektet vil arbejde med konkrete problemstillinger og mod realisering af løsninger. Projektet tager - i et fremadrettet og up-to-date perspektiv - afsæt i den inddragelsesproces, der allerede er pågået, og fokuserer på udviklingspotentialer og synergier mellem de udvalgte indsatsområder: side 3

4 Hovedgaden Søtorvet Byens park og åndehul Stationsområdet Et væsentligt fokus bliver desuden sammenhængen - herunder trafikken - mellem områderne. Projektets metodiske tilgang er inspireret af collective impact tilgangen, der får stadig større bevågenhed i forhold til velfærdssamfundets/det offentliges løsninger af komplekse problemstillinger, og som også Realdania har fokus på. Collective Impact handler grundlæggende om, at løsningen af komplekse udfordringer forudsætter, at der indgås brede samarbejder, og at alle arbejder mod det samme mål. Det skaber synergieffekter og resultater, som den enkelte aktør aldrig ville kunne opnå ved egen indsats. Netop denne kollektive effekt kan opstå, når aktører i Hvalsø og det offentlige og private går sammen i tætte, gensidigt forpligtende samarbejder om at nå et fælles mål. 3 Formål Formålet med byudviklingsprojektet Vores Hvalsø er at kickstarte en helhedsorienteret byudvikling i Hvalsø ud fra en fælles vision. Byudviklingsprojektet skal styrke sammenhængen mellem byens rum og sammenhængskraften mellem byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Hvalsøs potentiale som et attraktivt bosætningssted skal udvikles og formidles og på sigt skabe øget tilflytning. Vores Hvalsø har mange potentialer og skal også bidrage til at styrke erhvervslivet. Den bærende ide i Vores Hvalsø er endvidere at give borgere og øvrige aktører i lokalsamfundet en indledende hjælp til at kvalificere, finansiere og gennemføre projekter, der kan bære bysamfundet videre. Og ikke mindst at skabe en organisering for byudvikling både i Hvalsø by og indadtil i kommunen, som kan sikre tidlig tværfaglig dialog, koordinering, ideudvikling og synergi i arbejdet. 4 Projektkontoret byens kontor Intentionen med Vores Hvalsø er, at alle aktører i Hvalsø kan tage del i byens udvikling. Det gælder både dem, der allerede har engageret sig med en klar agenda og er kendte ansigter, og dem, der enten er flyttet til for nylig, eller som ikke umiddelbart har en ide eller holdning til, hvad der skal ske i Hvalsø. Et fysisk udviklingskontor i Hvalsø skal gøre det let for byens interessenter at være i løbende dialog med hinanden og kommunen. Projektkontoret bliver i projektperioden byens eget hus, som byens interessenter selv skal være med til at drive og skabe. Projektkontoret er påtænkt etableret i et tomt forretningslokale på Hovedgaden 12 i perioden primo oktober 2014 til primo juli side 4

5 Hovedgaden 12, Hvalsø Projektkontoret bliver det sted, man kan udvikle sine idéer, og hvor man kommer i kontakt med andre initiativtagere i byen. Det bliver et lokalt videnscenter for byens udvikling, en mulighed for videndeling, udvikling og test af ideer, og et socialt mødested for de borgere og drivkræfter, der vil være med til at udvikle byen omkring fælles mål. Til at understøtte kommunens drift stiller Lejre Kommune medarbejdere fra administrationen til rådighed. Projektkontoret har også tilknyttet eksterne rådgivere, som borgerne også vil møde i forskellige sammenhænge (se mere om projektets organisering på s ). Samtidig skal projektkontoret drives og bemandes med byens egne ildsjæle - såvel fra erhvervslivet som fra byens borgere og foreninger. 5 Succeskriterier Vores Hvalsø skal skabe en fælles retning/vision for byudviklingen i Hvalsø, og et aktivt byforum. Vores Hvalsø skal bidrage til, at Hvalsø får mest muligt ud af de midler, der politisk er afsat til byudvikling. Vores Hvalsø skal allokere eksterne midler (fonde og puljer) til byudvikling i Hvalsø og kvalificere Lejre Kommune til fremadrettet at rejse penge til lignende projekter. Det skal være synligt i byens rum, når projektet er gennemført. Lejre Kommunes indsats i Hvalsø skal på sigt være kendt som Hvalsø-modellen inden for byudvikling med collective impact i mindre byer/landkommuner. side 5

6 6 Hvalsø Byudviklingsmodel Hvalsø Byudviklingsmodel skal skabe sammenhæng mellem en overordnet fælles vision for byens udvikling, de konkrete fysiske indsatsområder og lokale borgerdrevne projektinitiativer. Samtidig skal byens udvikling understøtte Lejre Kommunes nye branding- og udviklingsstrategi. Der er tidligere udpeget en række fysiske indsatsområder. Nu handler det om at få dem gennemført og skabe synergi imellem dem og få dem konkretiseret i en udviklingsproces, som er koordineret i forhold til en fælles vision for Hvalsø. Samtidig skal de fysiske indsatsområder hver især fungere som en ramme for en mobilisering af borgeres og ildsjæles virkelyst og initiativkraft i Hvalsø. Brandingsstrategi ( Lejre for livet ) Fælles vision ( Vores Hvalsø proces ) Fysiske indsatsområder (udpeget i helhedsstrategien 2012) Hovedgaden Byens park / Åndehul Søtorvet Nye Mobilisering af lokale ressourcer (Vores Hvalsø proces ) side 6

7 7 Projektets faser Fase 1 SEP 2014-JAN 2015 Kortlægning, vision & mobilisering Fase 2 FEB-JUNI 2015 Projektudvikling Drifts fase JULI Projekter på forskellige stadier - nogle under udvikling, andre realiseret Projektet Mit Hvalsø strækker sig fra primo oktober 2014 til ultimo juni Projektperioden er inddelt i to faser: 1) Kortlægning, vision og mobilisering 2) Projektudvikling. Når projektperioden slutter, skal arbejdet med byudviklingsprojekterne overgå til drift. I det følgende beskrives kort formålet i de to faser samt de produkter, hver enkelt fase skal afføde. 8 Projektfasernes formål, produkter og resultater Fase 1 : Kortlægning, vision og mobilisering Formål Formålet med denne fase er at få åbnet projektkontoret og etableret kontakt til lokalsamfundets kendte og ukendte aktører. Byens styrker og svagheder, ressourcer, interessenter og værdier skal undersøges og kortlægges gennem møder og arrangementer i projektkontoret. Parallelt med dette arbejdes der på en synlig PR-indsats i både regionale og nationale medier, fondsansøgninger og udviklingen af en digital idebank til brug for byens aktører. Alle aktiviteter og processer i projektkontoret tilrettelægges med henblik på at finde frem til en fælles vision/retning for byen og en tværfaglig organisering af byens ildsjæle. Samtidig skal der skabes synlige nu- og-her tiltag. Som en opsamling på fasen systematiseres og samles alle input i et udviklingskatalog. side 7

8 Der tages udgangspunkt i det hidtidige arbejde, som har afdækket at: Hvalsø har et relativt stort detailhandelsopland, fordi byen ligger på landet midt på Sjælland. Det er let at komme til hovedstaden og til de andre store byer på Sjælland, og det giver byen et meget stort arbejdsmarkedsopland. Byen har allerede meget aktive borgere og erhvervsfolk, der gerne vil gøre en indsats for at udvikle byen, og der er endnu flere borgere, foreninger og virksomheder, der gerne vil være med til at inspirere og drive arbejdet både strategisk og praktisk. Der er store potentialer i bymidten i Hvalsø, fordi stationen, søen, skolen, hallen, biblioteket og kulturhuset og fremtidens detailhandel ligger tæt, og der kan skabes endnu bedre sammenhænge på tværs af disse steder, hvor folk i forvejen færdes. Der er fælles ønsker om en smuk og blomstrende by i bevægelse, og byens interessenter skal i fællesskab nå frem til, hvad der konkret kan ske i de forskellige indsatsområder eller med andre ord, hvilke funktioner, der skal opfyldes, og hvordan de kan blive det: 1. Søen i centrum - byens åndehul og park Kultur- og friluftsliv for fuld udblæsning? Kan parken med søen blive det sted, hvor byen koncentrerer og forstærker sine udendørs aktiviteter? Kan søen blive badesø, skøjtesø, varme- og regnvandslager og kan det grønne område både rumme Tai Chi, lysfest, teater, cykelbane, petanque-, crossfittbane og solbadere? 2. Stationsområdet byens centralnervesystem Et sundt hjerte med (trafik)sikker puls. Hvordan kan trafikknudepunktet for cyklister og gående, busser, biler og tog spille optimalt sammen med biografen, den socialøkonomiske virksomhed GRO i stationsbygningen, søen/byens grønne åndehul lige nedenfor stationen og det nye Søtorv? 3. Søtorvet byens nye handelscenter Et nyt lokalt samlingspunkt med spændende indretning og aktiviteter. Hvordan kan byens borgere få ejerskab og præge det nye? Hvordan kan Søtorvet tiltrække et varieret detailhandelsudbud og blive bæredygtigt på den lange bane? Med koncentrering af butikker og sundhedstilbud, og med nye lejligheder? Torvehaller med lokale økologiske varer? Hvordan kan der skabes ly og læ, og hvordan kan torvet få liv i samspil med den ny kroplads og Hvalsø Spisehus i den gamle kro? Hvordan kan torvet åbne sig mod og spille sammen med søen/åndehullet? 4. Hovedgaden byens kulturhistoriske rygrad En smuk hovedgade med nye funktioner. Hvad skal der til? Opkøb af ejendomme? Nedrivning af de tomme og ikke bevaringsværdige huse, (energi)renovering af de bevaringsværdige? Omdannelse til boliger og liberalt transportekstensivt erhverv, kunst, blomster og ny asfalt? Medfinansiering fra bl.a. statens pulje til Områdefornyelse? 5. Trafikken - sammenhængene på tværs Trafiksikre, grønne korridorer og stiforløb for de bløde trafikanter. Hvordan kan det forenes med bilernes, bussernes og varebilernes transport og parkeringsbehov? Kan etablering af korridorer tænkes sammen med de kommende regnvandsløsninger i byen? Kan kropladsen eller forpladsen ved stationen bruges som friluftslivets indgang til naturen - med rutekort, vandpost og cykelpumpestation? Skal der laves forsøg med ensretning af Hovedgaden eller Søvej? Kan der skiltes bedre for cyklister? Er en omfartsvej, der leder de store lastbiler udenom byen, en realistisk drøm på sigt? side 8

9 Projektkontor Vores Hvalsø Eksempler på aktiviteter i og omkring projektkontoret. F.eks. workshops, dialogmiddage og debatter Produkter Åbning af projektkontoret Det fysiske projektkontor etableres. Det skal indrettes, gøres funktionelt og tages i brug. Facaden skal være synlig i gadebilledet, og der skal være synlig information om projektkontorets aktiviteter og kalender i vinduespartiet. Synlige her-og-nu-tiltag I løbet af fase 1 arbejdes der med at udvikle borgerdrevne aktiviteter i samspil med projektets ansatte. Både allerede kendte ideer og helt nye. Eksempler på dette kunne være forsøg med trafiktiltag i Hovedgaden, udvikling af juletræsfesten, plantning af blomster på strategiske steder, fordeling af overskudsfrugt fra centralt placerede borde, afprøvning af cykelbane ved søen eller pop-up-cafe i det fri. Udviklingskatalog Der vil blive udarbejdet et udviklingskatalog, som samler de projektideer, byen vil arbejde videre med, og beskriver de muligheder for finansiering af anlæg og drift, der er kortlagt. Hvilke projekter, det umiddelbart besluttes at arbejde videre med, vil blandt andet afhænge af, hvilke projekter de lokale ildsjæle ønsker at tage ejerskab til og være tovholdere på. Hvor Lejre Kommune er grundejer/projektejer, eller det forudsættes, at kommunen skal medfinansiere projekter, fremlægges projekterne til politisk behandling. Aktørerne sammensættes ud fra fælles interesser og ejerskab til ideer. side 9

10 Organisering af lokalsamfundet Projektkontoret arbejder hen imod den bedst mulige organisering af byens aktører. Organiseringen skal styrke sammenhængskraften i Hvalsø, sikre fælles retning i byudviklingsarbejdet, og styrke interessenternes indflydelse på kommunens planer og politikker (se afsnittet Organisering s ). Denne organisering etableres i sin endelige form ultimo januar Eksempler på hvordan projektideer eventuelt kan testes - f.eks trafikalt Eksempler på hvordan projektideer eventuelt kan testes - f.eks ved byens sø- og parkområde side 10

11 Fondsansøgninger og ekstern finansiering Ved udgangen af fase 1 vil der være ansøgt om en række større fonde/puljer og indgået dialog med Realdania om mulig medfinansiering. I denne fase vil der være særlig fokus på at ansøge om landdistrikts-midler inden for puljen Fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer, Områdefornyelse samt en række mindre fonde og puljer til borgerdrevne mikro -projekter. PR/medieomtale Ved fasens udgang skal projektet Vores Hvalsø være synliggjort i regionale og nationale medier; både sociale medier, tv, radio og dagblade. Der skal bringes historier med forskellige vinkler, for eksempel: - Der sker noget spændende i Hvalsø! - Hvalsø får økologisk bofællesskab. - Så mange arbejdspladser kan du nå fra Hvalsø! - Hvalsø har billige erhvervslejemål og ligger strategisk godt på Sjælland. - Fokus på de bløde trafikanter i Hvalsø. - Osv. Udvikling af digital idebank, dialog- og projektplatform I fase 1 pågår udvikling af et brugerdrevet digitalt dialog- og projektværktøj. Dette værktøj retter sig mod alle byens aktører og vil være et vigtigt aktiv i byudviklingen af Hvalsø. Målgruppen er alle byens interessenter. Det digitale Vores Hvalsø har til formål at skabe en eller flere digitale platform(e) for alle i Hvalsø, der gør det muligt at samle og synliggøre ideer, efterlyse samarbejdspartnere, informere om aktiviteter og undersøge ressourcer. Fase 2: Projektudvikling Formål I fase 2 arbejdes der på at udvikle de projektideer, som byens ildsjæle ønsker at tage ejerskab til. Det kan både være projektideer, der udmønter sig i et reelt anlægsprojekt, og projektideer der har en mere kulturel karakter f.eks. et tilbagevendende marked, eller social karakter med f.eks. et formål om at skabe mulighed for møder mellem generationer. Produkter Projektbeskrivelser for udvalgte projekter I projektbeskrivelserne modnes ideerne. Der bliver arbejdet med mål og succeskriterier, og projekternes potentialer for at understøtte visionen for Hvalsø, Lejrestrategien og arbejdet med brandingstrategien beskrives. Der udarbejdes budgetoverslag for både anlæg og drift og anføres tovholdere og organisering af arbejdet. Design, skitsering og prissætning af små og store anlægsprojekter I udarbejdelsen af projektbeskrivelserne kan der opstå behov for faglig bistand til konceptudvikling, skitsering, design eller tekniske forundersøgelser, og der vil så vidt muligt blive tilknyttet rådgivere, der besidder disse kompetencer. Tegninger og visualiseringer kan blandt bruges til prissætning af projekter og til formidling og fondsansøgninger. En tidlig klargøring i forhold til en senere udbudsproces kan desuden være med til at sikre en effektiv gennemførelse af det konkrete projekt i forhold til tid og økonomi. side 11

12 1:1 test af ideer & midlertidige aktiviteter Nogle projekter er det oplagt at teste dele af, imens projektet udvikles. Det kan f.eks. være et marked, der testes en lørdag på torvet eller en cykelbane ved søen for at undersøge, hvordan det virker, eller en butik i hovedgaden, der laver et mobilt udstillingsrum på p-pladsen foran i en periode. Digitalt dialog- og projektværktøj I fase 2 færdiggøres de(t) digitale dialog- og projektværktøj(er). Værktøjet anvendes i projektkontoret og testes og justeres løbende efter behov. Fondsansøgning og ekstern finansiering Fondsansøgning og arbejdet med ekstern finansiering foregår i fase 2 i en parallelproces med udviklingen af projektbeskrivelserne. Hvilke fonde og ekstern finansiering, der arbejdes med, vil afhænge af projekternes karakter. Der arbejdes fortsat videre med mulighederne inden for Landdistriktsmidlerne, Områdefornyelse samt med at understøtte borgerne i at søge mindre fonde og puljer til borgerdrevne mikro -projekter. Samlet er der i budgetaftalen politisk prioriteret mere end 20 mio kr. til byudviklingsprojekter i Lejre Kommune de næste fire år, og det abbitiøse mål er, at beløbet min. tredobles gennem samarbejde med fonde, der ser en interesse i at støtte op om planerne for udvikling af byerne. PR/medieomtale I fase 2 arbejdes der videre på at synliggøre Vores Hvalsø i regionale og nationale medier; både sociale medier, tv, radio og dagblade. Der skal bringes historier med forskellige vinkler. Der vil desuden være fokus på at få projektet synliggjort i relevante faglige fora. Vidensopsamling/værktøj til byudvikling Projektet Vores Hvalsø skal generere viden indadtil i kommunen om, hvordan byudviklingsprocesser kan gribes an. En viden, der kan tilgodese og løfte byudvikling i Lejre Kommune fremadrettet. Både i forhold til organisering og mobilisering af lokalsamfundets aktører og i den offentlige forvaltning indadtil. Overgang til drift Ved projektets afslutning skal byens nye organisering have indgået aftale med kommunen om, hvordan det fremadrettede samarbejde om de konkrete byudviklingsprojekter skal fungere, så arbejdet bliver så effektivt og gnidningsløst som muligt både blandt de frivillige og internt i kommunen. side 12

13 9 Projektets organisering Organiseringen af projektet er bygget op om projektkontorets funktioner, som vist på skitsen herunder. BYENS HUS Vision Organisering af byens ildsjæle Lejre Kommune Kommunalbest. Eksterne samarbejdspartnere Lejre Kommune & Byudviklingskonsulenter Workshops Dialogmøder Åben dør Hvalsø byens interessenter Erhvervs- Phd Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projektkontoret er byens sted. Lejre Kommune stiller et projektteam til rådighed for projektkontoret. Projektteamets rolle er at understøtte arbejdet i projektkontoret, og gennem projektteamet er der en kobling til administrationen og det politiske system. Projektteamet består dels af medarbejdere fra administrationen dels af to eksterne byudviklingskonsulenter. Administrationens medarbejdere har ansvaret for at sikre projektkontorets drift, bemanding og økonomi, samt varetager håndtering og organisering af de idéer og projekter, der bliver bragt ind i kontoret. Medarbejderne er også den direkte kobling til administrationen og det politiske system. Byudviklingskonsulenterne kan bidrage med facilitering af visionsproces og workshops, events, midlertidig test af projektideer, udviklingskatalog, fondsansøgninger, kommunikation, støtte til udvikling af de forskellige projekter - og meget andet. side 13

14 Organisering af byudviklingsarbejdet også efter projektet Det er en krævende og langvarig opgave at omdanne og udvikle en by. Det kræver, at man i byen tager ejerskab for udviklingen, kan nå frem til fælles mål og får mobiliseret en fælles handlekraft. Et mål med projektet er derfor at skabe en organisering på tværs af Hvalsøs forskellige interessenter, så alle, der brænder for det, kan komme i spil med deres forskellige viden, erfaringer, kompetencer og netværk. Organiseringen skal gerne omfatte såvel almindelige borgere som ildsjæle fra erhvervsliv og foreninger. Det er vigtigt, at organiseringen både giver rum for de, der ønsker at arbejde strategisk med byens langsigtede udvikling og de, der blot ønsker at gennemføre et temamæssigt eller tidsmæssigt afgrænset projekt. Før og under udarbejdelsen af denne projektbeskrivelse har Lejre Kommune været i tæt dialog med en række af byens interessenter, som gerne vil drive en udvikling i Hvalsø. Den tætte dialog med disse interessenter om kursen for arbejdet fortsætter i fase 1, hvor der også i dialog med interessenterne tages stilling til anvendelsen af ressourcer til samarbejde med fonde om visionsudvikling og gennemførelse af synlige her-og-nu-tiltag. Det forventes, at mobiliseringen i fase 1 vil føre til, at flere interesserede melder sig på banen, og på den bagrund vil projektteamet også konsultere de nye interessenter og bistå byens interessenter med at etablere et nyt forum for byen ultimo januar Tidsplan 2014 / fase 1 AUG SEP OKT NOV DEC Udarbejdelse af projektbeskrivelse Forberedelse af fase 1 & indretning af projektkontor Projektkontor åbner og byudviklingen starter op. Kortlægning, mobilisering og visionsproces Synlige her & nu tiltag Udarbejdelse af fondsansøgninger til byudviklingsprocessen 2015 / fase 2 JAN FEB MAR APR MAJ JUN Evaluering af aktiviteter og justering af proces Afrundende opsamling på proces & resultater Opsamling & produktion af udviklingskatalog Opsamling & produktion af projektbeskrivelser Forberedelse af fase 2 Byudviklingen fortsætter, Projektudvikling af konkrete projekter i Hvalsø Test af ideer 1:1 og midlertidige aktiviteter Forberedelse til fase 3 - driftsfasen side 14 Udarbejdelse af fondsansøgninger til specifikke projekter og initiativer i Hvalsø

15 11 Budget Fase 1 Økonomi (sept.-dec. 2014) Projektkontor istandsættelse, inventar og drift Husleje, varme, el, internet, istandsættelse og inventar ca kr. Kommunikation, dialog & formidling Fysisk model over Hvalsø Digitalt dialog & projektredskab Grafisk layout, bannere, PR m.m. ca kr. Pulje til her-og nu tiltag, event, workshop Mindre, synlige forandringer i byen, Materialer og forplejning til events, workshops, dialogmøder m.m. Ekstern bistand til visionsproces, workshops, dialogmøder, events m.m. PR og presse. ca kr. Fase 2 - Økonomi (jan.-juli 2014)* Beløb er skøn, der vil afhænge af erfaringerne fra fase 1 engagementet og deltagelsen fra byen, typen af projekter m.m.. Der er i 2015 afsat i alt 5.5 mio. kr. til byudvikling i hele Lejre Kommune. Der forventes at indgå følgende poster i fase 2: Projektkontor, drift (jan juli) Husleje, internetadgang, varme, el m.m. ca kr. Kommunikation og formidling Digitalt dialogværktøj (idébank)/katalog over projektideer PR/medieomtale Events i byen Evt. filmdokumentar ca kr. Pulje til realisering og udvikling af projekter fastsættes af ØU i feb Midler til arbejdet i byens nye forum Handlingsplaner for konkrete projekter (fysiske og sociale projekter) Midlertidige test af projektidéer Realisering af mindre projekter Events i byen Medfinansiering til fonde Rådgiverhonorar til skitser, illustrationer, design m.m. Alle beløb er eksklusiv moms side 15

16 Frigivelse af midler til fase 2 Det er endnu ukendt både, hvor mange midler, der politisk prioriteres til Vores Hvalsø i 2015, og hvilke projekter, der kræver økonomisk og procesmæssig støtte for at kunne realiseres. Det er også ukendt, hvilke potentialer, der er for at skaffe eksterne midler til projekterne, når vi endnu ikke kender projekterne. Udviklingen af Hvalsø har både i budget 2014 og i borgmesterens budgetforslag for 2015 høj prioritet. I opbygningen af projektet er der derfor taget udgangspunkt i, at Vores Hvalsø vil få høj prioritet. Det forventes, at den økonomiske ramme for fase 2 kan fastsættes af Økonomiudvalget på deres møde i februar Administrationen vil indstille, at rammen fastsættes på baggrund af dels den politiske prioritering af den samlede byudviklingspulje, dels et udviklingskatalog over de projektidéer, der er kommet frem i fase Kommunikationsstrategi Et visionært projekt med store potentialer for støttemidler Vores Hvalsø er et ambitiøst projekt, der skal positionere Lejre Kommune og tiltrække ekstern finansiering i form af fonde og puljer til større projekter i Hvalsø. Derfor skal Lejre Kommune fokusere på at tiltrække sig opmærksomhed i medier og offentlighed generelt: Lejre Kommune og Hvalsø projektet skal formidles, og der skal stilles skarpt på den innovative og virksomme udviklingsproces inden for arbejdet med borgerinvolvering og Byudvikling af mindre provinsbyer. Vores Hvalsø tænkes og tilrettelægges kommunikativt som en del af det igangværende brandingprojekt Lejre for Livet. De to projekter har store muligheder for fælles synergier. Dels er der mulighed for at Mit Hvalsø kan kommunikeres ud via Lejre for livets nyhedsmail, der kan skabes synergieffekt mellem brugere på begge projekters sociale medier, og rent mediemæssigt vil Lejre for Livet kunne bruge nogle af aktiviteterne fra Hvalsø som cases og vinkler. Dertil kommer arrangementer og planlagte events fra begge projekter, der skal tilrettelægges, så de ikke spænder ben for hinanden, men understøtter begge projekter. Kommunikation har høj prioritet i alle faser og i særdeleshed op til og i fase 1. Både imellem projektkontoret og lokalbefolkningen i Lejre og i forhold til at skabe synlighed i offentlighed og medier. I denne projektbeskrivelse redegøres for kommunikationsaktiviteterne for fase 1. Målgruppe 1: Hvalsøs interessenter Det primære formål med kommunikationen i og op til fase 1 bliver at synliggøre og formidle projektet, så lokalbefolkningen tager godt imod det, og får lyst til at blive en del af det. Budskaber til målgruppe 1 Nu sker der noget, vi er i gang Kommunen går aktivt ind i samarbejdet med Hvalsøs erhvervsliv, foreninger og borgere Sammen går det bedst: Om sammenhængskraft og samarbejde Velkommen inden for i Hvalsøs eget projektkontor side 16

17 I pressemeddelelser vil der indgå direkte citater, der adresserer ejerskab til projektet fra start, fra både borgere, foreninger- og erhvervsliv. Der er desuden brug for at udmelde og anerkende det arbejde, der allerede er pågået. At understrege, at arbejdet ikke er glemt, men det med Vores Hvalsø sættes ind i en ny fremadrettet agenda med afsæt i en langsigtet fælles vision. Fokus på; Vi har været længe undervejs, meget er sket siden sidst, men der er stadig masser at tage fat på. Nu er vi her, og nu går vi i gang med at realisere vores fælles drømme! Medier og kanaler for målgruppe 1 Lokalaviser Kommunens hjemmeside Lejre for Livet nyhedsmail Vores Hvalsø IT-platform (Andre relevante sociale medier) Plakater/fliers i Hvalsø Infoskilt i projektkontoret Oplev Lejre Foreningers hjemmeside, sociale medier og nyhedsmails Målgruppe 2: Offentligheden generelt (nationalt og regionalt) Budskaber til målgruppe 2 Velfærdssamfundet og det offentliges kerneydelser er udfordret. Landområderne og provinsbyerne affolkes. Der skal tænkes på nye måder, og vi må gå nye veje i nye fællesskaber det kræver mod, tillid og forandringsvilje hos alle involverede. Både det kommunale embedsværk og lokalsamfundet. I vores Hvalsø åbner vi kommunen op og flytter os derhen, hvor borgerne rent faktisk bor. Her skal vi lytte, støtte og samarbejde med lokalbefolkningen om at realisere deres drømme og ønsker. Kommunen flytter hjemmefra Mi Casa es su casa Vi kan kun gøre det sammen (collective impact) Medier og kanaler for målgruppe 2 DR 2 Morgen DR 2 Deadline TV2 Lorry, regionale nyheder Information Politiken Berlingske (business) P1 kultur P1 kultur (P1 morgen) Radio 24/7 side 17

18 Målgruppe 3: Relevante faggrupper, organisationer og tænketanke Budskaber til målgruppe 3 Det fysiske projektkontors betydning/metodisk tilgang Kollektiv effekt i udviklingen af landområder/provinsbyer Medier og kanaler for målgruppe 3 DR 2 Morgen P1 Morgen Nyhedsmails og relevante Linked-in grupper, seminarer og øvrige sociale medier side 18

19 side 19

20 side 20

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere