KALUNDBORG MUSEUM. Projekt: Kalundborg som Nordens førende Korsridderby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG MUSEUM. Projekt: Kalundborg som Nordens førende Korsridderby"

Transkript

1 Ansøgning, Landdistriktspulje, Udvikling Nordvest Projekt: Kalundborg som Nordens førende Korsridderby Oplysninger på ansøger: Initiativet til dette projekt er taget dels af private aktører, foreninger og Kalundborg Museum. Ansøger er Kalundborg Museum, som ligeledes er projektansvarlig. Den økonomiske administration placeres hos Kalundborg Kommune. Projektet forankres efter 1. år hos Kalundborg Museum, VisitKalundborg der er Kalundborgs officielle turistorganisation og Cruise Kalundborg. Der er etableret en styregruppe, der i opstartsfasen vil bestå af Kalundborg Museum ved museumsleder Martin Borring Olesen som projektansvarlig, VisitKalundborg der er Kalundborgs officielle turistorganisation, Kalundborg kommune, Cruise Kalundborg, Konsulentfirmaet Manto, lokale foreninger samt en række private ildsjæle vil ligeledes deltage. Derudover vil der blive arbejdet på en bred forankring i det lokale foreningsliv, hvor dette måtte være relevant. Bilag 1, indeholder en oversigt over Styregruppens medlemmer og deres tilhørsforhold. Formål med projektet Formålet med projektet er at skabe autentisk og levende formidling af den utrolige, men ikke særligt kendte, rige kulturarv og historie som området i og omkring Højbyen indeholder. Kalundborg har et stort uudnyttet turismepotentiale. Kalundborg har en lang og levende historie som korsridderby en historie, der er stort set ukendt i både Danmark og udlandet. Potentialet kan realiseres ved, at Kalundborg levendegør og kapitaliserer på historien og kulturarven og markedsfører og brander byen som Nordens førende Korsridderby. Den historiske forankring i den Gamle Højby sikrer autenticitet og da markedet for historiske events og levendegørelse af historien er voksende har Kalundborg en unik mulighed for at gå fra at være relativt ukendt som international turistdestination til at kunne tiltrække langt flere turister i fremtiden. Styregruppen vil sammen drive en proces, der skal føre til udvikling og gennemførelse af en række markante events og udviklingen af et strategisk stærkt afsæt for en løbende turismemæssig satsning i højbyen. Projektets formål er at positionere Kalundborg som Nordens førende Korsridderby og tage de første skridt i retning af at udvikle et konkurrencedygtigt turismeprodukt, der er økonomisk bæredygtigt og som kan øge byens attraktionsværdi som turist og kulturby Projektdesign: Projektet er designet i 3 faser. Denne ansøgning omfatter kun de 2 første faser. Men vi har medtaget fase 3 for at vise perspektiverne i projektet.

2 Fase 1: Konceptudvikling, formidlingsplan og forankring Formålet med den første fase er at udvikle konkrete aktiviteter, der positionerer Kalundborg som Nordens førende korsridderby og afklarer projektets turismemæssige og økonomiske potentiale. I projektets første fase udvælger vi den retning, som giver konceptet de bedste forudsætninger, både i forhold til produktet, implementeringen og finansieringen af det. Konceptudviklingen hænger tæt sammen med en formidlingsindsats og første fase skal bruges til at udvikle og kvalificere forskellige formidlingsmæssige indsatser, der alle vil medvirke til at markere og positionere Kalundborg som Nordens førende korsridderby. Aktiviteter: Formidlingsstrategi og implemetering af formidlingsaktiviteter: Vi udarbejder en eventbaseret formidlingsstrategi med henblik på at skabe tilbagevendende events, der tilsammen skal symbolisere og levendegøre fortællingen om Kalundborg som centrum for korstogene til hele Østersø regionen og historien om Dannebrog. De events placeres strategisk i forhold til krydstogtanløb, højsæson og større kulturarrangementer således at der sikres kritisk masse i besøgstallet år 1. Formidlingsstrategien vil indeholde konkrete bud på brug af happenings, sociale medier, digital formidling og konkrete fysiske symboler på de historiske begivenheder og der vil efterfølgende blive igangsat moderne og nutidige formidlingsaktiviteter i gang i Højbyen, hvor ny teknologi bliver anvendt sammen med traditionelle kommunikationsformer som fx lokale guider, skilte og flyers. Der vil blive arbejdet med at formidle Kalundborgs korsridderhistorie inden for helt nye medieplatforme. Både augmented reality og 3-D mapping vil være nye typer af kommunikations- og eventformer som vil blive anvendt til at levendegøre byens historie. Begrebet Augmented Reality (AR) er begyndt at dukke op flere og flere steder og spås en stor fremtid inden for blandt andet informations- og underholdningsindustrien. Et eksempel på AR er at holde et kamera op mod et landskab. Billedinformationerne sammenlignes med en database, der genkender objekter på billedet, så kan man direkte på skærmen kan læse informationer om disse, f.eks. seværdigheder. 3D mappinger er kort fortalt, at der projekteres en animation og levende billeder op på en baggrund og der tilsættes lyd. Intet nyt her. Men hvor vi normalt ser den slags på et hvidt lærred, benyttes her bygninger, køretøjer mm. som baggrund ofte udendørs. Og gøres dette af nogle kreative hjerner, opstår en ekstraordinær sanseoplevelse i et unikt univers. Udvikling og design af events og produkter: Som et led i udviklingen af de markante events, vil vi inddrage stærke ressourcer fra lokalsamfundet. Vi udvælger de lokale interessenter, som har evnerne og ressourcerne til bidrage til udviklingen. Det er fx det lokale teater, formidlingspersonale fra Vor Frue Kirke og andre relevante interessenter, som vil kunne være med til at udvikle og efterfølgende gennemføre spændende happenings og andre aktiviteter, som bidrager til at levendegøre historien om Kalundborg som korsridderby. For at sikre projektets event og events får det ønskede kvalitetsniveau og rigtige visuelle identitet, vil der blive tilknyttet en ekspertgruppe til processen. Ekspertgruppen vil bestå at 3-5 fagpersoner fra fx Roskilde

3 Festivals kunst og eventafdeling og Danmarks Designskole, som skal vejleder og sikre kvaliteten af de forskellige events! Ekspertgruppen vil også inddrage og samarbejde med relevante undervisningsmiljøer fra de kreative skoler i København om udviklingen af projektets event og produkter. Derudover vil der i relation til projektet blive udviklet produkter og oplevelsestilbud der relaterer sig til korsridder temaet, der sælges gennem VisitKalundborg, Cruise Kalundborg og Kalundborg Museum. Dette skal sikre den økonomiske bæredygtighed årene fremover. Derudover vil der i relation til de events være tilknyttet brugerbetaling i enkelte udvalgte aktiviteter. I relation til udviklingen af de fysiske produkter og oplevelsestilbud vil der blive igangsat et uddannelsesforløb med det formål at skabe et lokalt professionelt og certificeret guidekorps. Formålet er at sikre en professionel formidling i relation til de produkter og produkttilbud der skal udbydes. Uddannelsen tilrettelægges af Cruise Kalundborg, vidensressourcer fra Kalundborg museum, Den Danske Guideskole og Incoming bureauer. Uddannelsen vil ikke kun lægge fokus på Korsriddertemaet men og andre temaer fra den øvrige del af Kalundborg Kommune. Baggrunden for dette er en erkendelse af at grupper ofte har flere besøg på forskellige lokationer i løbet af deres ophold. Bredde i uddannelsen vil kunne øge krydssalget til de øvrige attraktioner i og omkring Kalundborg. Det professionelle guidekorps vil sikre at vi kan udbyde professionelle produkter og oplevelsestilbud til krydstogtgæster, busgrupper, mindre grupper og dagsturister der besøger højbyen. Museal udvikling: I forbindelse med dette projektet vil Kalundborg Museum udvikle aktiviteter inde på museumsområdet der understøtter de øvrige aktiviteter i projektet. Man vil her inddrage udendørs og indendørs arealerne, hvor man vil konceptualisere en række tilbud til de besøgende i højbyen. Eksempler kunne være markedsdage, aktiviteter rettet specielt mod børn, temauger, taffel m.v. Kalundborg Museum vil målrettet formidle historien om Kalundborg som Nordens Korstogshovedstad gennem udstillinger, teknologiske formidlingsplatforme, bemandede aktiviteter og særlige temaarrangementer. I arbejdet vil museet bruge såvel sin egen matrikel som aktivt inddrage det omgivende middelalderlige kulturmiljø i Kalundborg Højby. Der vil konkret være formidlingsposter ved seks forskellige lokaliteter, der knytter an til det overordnede middelaldertema, nemlig ved: - Museet - Vestborgen - Kirken - Østborgen - Bispegården - Præstegadehuset Museet vil altså udnytte de unikke rammer som Højbyens miljø udgør til at skabe autentiske og stemningsmættede rammer omkring formidlingen. Det er målet, at formidlingen skal foregå gennem oplevelser, der etableres af et bredt spektrum af forskellige sanseindtryk. Nogle tilbud vil være faste installationer, der altid er tilgængelige, mens andre (særligt de bemandede aktiviteter) vil være til stede på udvalgte tidspunkter, f.eks. ved krydstogtsanløb eller andet. Formidlingstiltagene vil have en flerstrenget funktion, de skal kunne: - tilbyde spændende oplevelser og information til krydstogtsgæster, turister og lokale borgere - være identitetsskabende for Kalundborg både udadtil og indadtil i byen - skabe målrettede læringsrammer for skoler og uddannelsesinstitutioner

4 I arbejdet vil muset inddrage lokale kulturaktører, foreninger, frivillige og erhvervsdrivende. Demonstrationsprojekt: Foruden de markante events skal der over en årrække udvikles en fyrtårnsevent. Denne event skal have volumen og have internationalt format. I fase 1 vil der blive afprøvet et demonstrationsprojekt, der skal være skalerbart med henblik på at udvikle eventen til en markant event, som har til formål at tiltrække turister til Kalundborg og samtidig brande Kalundborgs position som korsridder by yderligere både i Danmark og uden for landets grænser. Det forventes at eventen vil tage udgangspunkt i Vor Frue Kirke og de enestående fysiske rammer som omgiver kirken og rumme en levendegørelse af centrale dele af historien. Resume af fase 1: 1. Formidlingsstrategi 2. Implementering af formidlingsaktiviteter 3. Udvikling af tilbagevendende events 4. Udvikling og placering af Korsridder symboler i højbyen 5. Udvikling af produkter og oplevelsestilbud 6. Uddannelse af guidekorps 7. Museal udvikling 8. Demonstrationsprojekt Fase 2: Test af koncept Resultaterne af første fase indsamles og bearbejdes i fase 2. Denne fase skal bruges til at teste og evaluere de konkrete resultater, som er opnået i fase1 og fungerer som en syretest af projektet. Aktiviteter: Oplevelsestjek: I fase 2 vil vi gennemføre et omfattende oplevelsestjek med henblik på at teste og evaluere de gennemførte events og aktiviteter. Et oplevelsestjek giver svar på, hvad brugeren oplever her og nu og om projektet skaber grundlag for at opnå de forventede effekter. Samtidig afdækker oplevelsestjekket eventuelle huller eller mangler i oplevelserne og forhold, som kan forbedres eller styrkes. Det kan både være overordnede elementer, der kan styrke oplevelsen af et godt flow eller konkrete ting i og omkring oplevelsen. Oplevelsestjekket udføres af erfarne etnologer, som både observerer og går i dialog med brugerne på stedet. Dynamisk evaluering: Ved hjælp af interviews og andre kvalitative metoder undersøger vi projektets udvikling med en konstant fokus på, at evalueringen matcher de behov og krav, der opstår undervejs. Dynamisk evaluering er med andre ord en effektiv og skræddersyet måde at evaluere på, og fungerer både som et styringsværktøj og som en konkret evaluering af projektets samlede mål og effekter. Resume af fase 2:

5 1. Oplevelsestjek. Input fra turister, borgere og andre interessenter 2. Evaluering og kvalitativ analyse: Interview med interessenter Tidsplan for projektet: Kalundborg kommune sikre en hurtigt tæt forløb af fase 1 & 2 gennem at påtage sig ansvaret for administration og likviditet i projektperioden. Kommunen vil påtage sig ansvaret for regnskab, budgetopfølgning og udlæg i forhold til projektets likviditetsbehov. Perspektiver: Fase 1 og 2 skal danne baggrund og interesse for i en fase 3 hvor der lægges vægt på markante og fysiske ændringer hvor der sigtes på at reetablere Højbyens historiske voldgrave, udgravning af byens 2 historiske brogruiner, reetablering af lille udsnit af den oprindelige bymur og andre historiske manifestationer, der tilsammen skal gendanne en fysisk og autentisk levendegørelse af fortællingen om Kalundborg som Nordens førende Korsridderby. Udpluk af historien: Skumsprøjt havde stået ind i hans ansigt under hele overfarten fra Århus, men det, der ramte ham, da de var nået i ly i den stille fjord, var langt kraftigere. Dér! Lige foran hans øjne, højt hævet og nøjagtig som beskrevet i den hellige skrift, dér lå den: Selveste Guds borg, det himmelske Jerusalem med fem tårne, der syntes at række helt op himmelen. Majestætisk, tronende og så nær og virkelig lige her i Kalundborg, i hjertet af hans eget land. I dette øjeblik forsvandt al hans frygt for de forestående kampe, al hans tvivl. Formålet med hans rejse, hans trængsler ja hele hans eksistens - stod med ét lysende klart: Han var Herrens stridsmand og skulle kæmpe den hellige kamp. Han skulle bringe Herrens ord og orden til hedningene på den anden side af vandet. Guds kraft var i sandhed stor! Han faldt på knæ og bad i taknemmelighed sit inderligste Pater Noster.

6 Ovenstående er selvfølgelig en helt frit tænkt episode. Men oplevelsen svarer ganske præcist til det billede, som ventede de skarer af korsfarer, der i løbet af middelalderen kom sejlende til Kalundborg for at samle sig, før de med sværd og kors drog ud i Østersøen for at kæmpe den hellige kamp mod de slaviske stammer, som beboede kysterne mod syd og øst. Højt hævet over fjorden lå Kalundborg Vor Frue Kirke med sine fem tårne og udgjorde det stærkest mulige symbol på selve kernemålet for den tidens korstogsideologi: Det Himmelske Jerusalem, som det på Dommedag beskrives i Johannes Åbenbaringen. Og kirkens planløsning afslører, at symbolikken var meget håndgribelig og direkte. Kirkeskibet havde bygmesteren således givet en omkreds på 144 måleenheder (4x36), hvilket er de præcise mål, som beskrives i Johannes Åbenbaringen. Den regelrette korsform med de præcist lige arme svarer ligeledes til tidens opfattelse af den perfekte Himmelstad. Opbygningen med de fire, bærende indvendige søjler i kirkens korsskæring er endvidere et velkendt billede på det helligste Gudstempel af alle: Gravkirken i Jerusalem. At dette, vel nok det stærkeste korstogssymbol opført noget sted i Europa, blev bygget i netop Kalundborg er naturligvis ikke tilfældigt. Fra bl.a. Saxo ved vi, at Kalundborg sammen med sit søsteranlæg Vordingborg var de centrale samlingssteder for ledingsflåden. Disse baser blev straks udbygget med stærke borge, da alliancen mellem Hvideslægten og Valdemarerne erobrede eneherredømmet i Danmark midten af tallet. Og de to anlæg blev kernen i den magtekspansion, der efterfølgende blev gennemførte ud i Østersøen med det resultat, at det meste af kystområdet fra Nordtyskland til Estland var under dansk herredømme o Esbern Snare, Kalundborgs grundlægger, var en drivende kraft bag og på de mange vendertogter, bl.a. i 1169, hvor hovedbyen på Rügen, Arkona, blev erobret og afguden Svantevit ødelagt. Vendertogterne havde fra starten et tydeligt religiøst isæt, det var ikke blot en kamp mod vendiske fjender og røvere, men også mod hedninge og afguder. Noget der var sanktioneret af Pave Eugen i 1147, hvor han sidestillede togter mod de hedenske slaver omkring Østersøen med korstog til Palæstina. I 1187 var Esbern også initiativtager til et dansk korstog til selve Det Hellige Land. Om det var Esbern Snare, der lagde grundstenen til Vor Frue Kirke vides ikke, men han døde i 1204, og kirken har sandsynligvis først stået færdig omkring det tidspunkt, hvor Estland erobres i Det er således ikke utænkeligt, at opførelsen af Vor Frue kan knyttes til det store korstog mod Estland i 1219 og det berømmelige slag, hvor Dannebrog ifølge legenden faldt ned fra Himlen. En krølle på den historie er, at den ældst kendte rigsbanner i middelalderen faktisk blev opbevaret i Kalundborg, indtil Erik af Pommern stjal det ved sin flugt fra Danmark. Var det den originale fane fra Estland? En interessant tanke er det i hver fald. Vor Frue Kirke må under alle omstændigheder være fuldført af Esberns efterfølger, hans svigersøn Peder Strangesen, der var en af Valdemar Sejrs mest betroede og indflydelsesrige mænd. Han døde i 1241 i Ribe på vej til Det Hellige Land. I Kalundborg var Jerusalem således levende og nærværende som nok intet andet sted i Europa. Her blev den religiøse forestilling om himmelstaden gjort fysisk, konkret og tilgængelig på en måde, som utvivlsomt har virket særdeles stærkt på middelalderens dybt troende mennesker ikke mindst de, der kom for at tage korset og drage i hellig krig, som den fiktive korsridder i indledningen. Vigtige datoer og begivenheder: 1095: Pave Urban 2. opildner til kamp mod de vantro muslimer på kirkemøde i Clermont i Frankrig. Forsamlingen svarer med råbene: Gud vil det! Gud vil det! (1096: De første Vesteuropæiske hære drager på Korstog) (1097: Den danske Prins Svend, der anførte et korstog i Tyrkiet, dræbes i et baghold. Han bliver efterfølgende en stærk dyrket korstogshelt i hele Europa) (1099: Jerusalem erobres af korsridderne) 1103: Prins Svends bror Erik Ejegod udruster en hær og drager på korstog mod Det Hellige Land, men dør på Cypern. Hans søn Valdemar (d. Store) sættes i pleje hos Hvideslægten og vokser op med Esbern Snare og Absalon. 1147: Pave Eugen sidestiller korstog i Østersøen med korstog til Det Hellige Land

7 (1147: Svend Grathe og Knud d. 5 tager på fælles togt mod venderne) 1157: Valdemar d. Store bliver enekonge i Danmark og danner stærk magtalliance med sine to fostbrødre Esbern Snarre og Absalon. o. 1169: Esbern Snare anlægger borgen ved Kalundborg 1169: Arkona på Rügen erobres af en hær med Esbern Snare og Absalon i spidsen : Danmark erobrer Holsten og Pommern og laver togter mod Finland og Estland 1219: Estland erobres i slaget ved Lyndanisse 15. juni. Det er ved dette slag, at Dannebrog skal være dalet ned fra himlen. I projektet er målet at: Skabe innovativt netværk imellem de relevante private aktører/foreninger så der skabes grundlag for netværksdannelse/samarbejde og mulighed for udvikling og formidling af Kalundborg som Nordens Korsridderby At skabe organisationsstruktur der sikre at aktiviteterne udviklet igennem projektet kan forsætte efter år 1. Konceptudvikling af events, produkter, oplevelsestilbud og formidling. I udviklingsarbejdet forsøges områdets stærke historie tænkt ind i et samlet koncept der er økonomisk bæredygtigt efter år 1. Synliggørelse og markedsføring Evaluering og erfaring der kan bruges fremadrettet til videreudvikling og branding af Kalundborg som Nordens Korsridderby. Baggrund for projektet herunder relevans og målgrupper Baggrund: Projektet er tænkt ind som en vigtig og meget synlig markør for kulturarven, der findes i denne del af Vestsjælland. Højbyen er kendetegnet af en meget stærk og unik historie der er ukendt regionalt, nationalt og internationalt. Der er derfor et stort potentiale i at fastholde og udvikle kulturarven således at der skabes en oplevelsesøkonomi der er stærk nok til at stimulere turismen og skabe arbejdspladser både direkte og indirekte via underleverandører. I udviklingsplanen for Helårsturisme er et af indsatsområderne i punkt 4.2. oplevelsesudvikling indenfor kunst og kultur. Derudover er det vigtigt at foreningslivet stimuleres positivt således at der skabes grobund for en større social og kulturel aktivitet i landdistrikterne. Her er det vigtigt at den organisatoriske infrastruktur opbygges og stimuleres. Projektet er herudover tænkt ind som en vigtig og meget synlig markør for områdets identitet.

8 Målgrupper: Målgruppen er bred. Borgerne, Krydstogtgæster, landliggere, turister og foreningslivet i landdistrikterne vil få glæde af udviklingen af oplevelsesprogrammerne samt formidlingen. I Helårsturismeprojektet er der fokus på det voksne publikum, og feriehusfolket. Projektet rammer dette meget præcist. Hvordan opfyldes aktionsgruppens udviklingsstrategi: Projektet rammer meget klart ind i strategiplanens punkt omkring helårsturisme og attraktive levevilkår i landdistrikterne hvori der står: Vi vil den sammenhæng arbejde for, at lokale turistorganisationer, turismevirksomheder, natur og kulturinstitutioner og samt organisationer og myndigheder i et samvirke tager initiativ til at skabe et helhedsorienteret udviklingsarbejde omkring helårsturisme og autentiske oplevelser. Oplevelsesudvikling med fokus på kultur er et af indsatsområderne i helårsturismeprojektet. Dette projekt rammer meget præcist ind udviklingsplanens punkt 4.2. Hvordan vedrøre projektet mindst 1 punkt af bekendtgørelsen Projektet vedrøre følgende punkter i bekendtgørelsen (punkt J) Bevarelse og formidling af kulturarven udvikling af turismeaktiviteter. Budget: Det skal bemærkes at en stor del af udgifterne knytter sig til udstyr som symboler, formidlingsteknologier, udannelse som kan bruges i årene fremover. Udgifter: Projekttimer projektledelse og afrapportering Kr Markedsføring Kr Formidlingsstrategi og formidlingsaktiviteter Kr Uddannelse af guidekorps guider Kr Udvikling af Events Kr Design og produktion af Symboler (flag,våbenskjold m.v.) Kr Indkøb og afvikling af 15 events og 1 demonstrationsprojekt Kr Oplevelsestjek Kr Evaluering Kr Revision Kr Frivillige timer kr

9 I alt Kr Indtægter: Anden finansiering Kr Udvikling Nordvestsjælland/landdistriksmidler Kr I alt: Kr

10 Bilag 1: Oversigt over Styregruppens medlemmer og deres tilhørsforhold Styregruppens medlemmer: Ole Rasmussen (Projektansvarlig) Centerchef og Naturvejleder Formidlingscenter Fugledegård René Bengtsson Turistchef VisitKalundborg Henning Fougt Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Region Sjælland Fonden Fugledegård, Bestyrelses Formand, Kalundborg Museum, Bestyrelses Formand Naturpark Åmosen, Bestyrelses Formand Flemming Larsen Friluftsrådet, Hovedbestyrelsen Fonden Fugledegård Dansk Vandrelaug Naturpark Åmosen Steffen Holberg Selvstændig iværksætter, Godthåb Mølle Friluftsnet Nordvestsjælland Underviser i Friluftsliv Forfatter Lene Salbo Bulbrogård (Den ældste Vikinge Kongsgård ved Tissø ligger på Bulbrogårds jord) Islandske Heste Projekt ansvarlig for Vikingehave på Fugledegård, Peter Eskemosegård Pensioneret Efterskole lærer Frilufts- og håndværk entusiast Karina Boye Aktivitetscentret Stejhøj, Kalundborg Kommune Keramiker og Glasmager Elizabeth Pien Aktivitetscentret Stejhøj, Kalundborg Kommune Tekstil, Læder og maling Flemming Larsen Metaldetektor entusiast, Opdagede vikingeboplads ved Tissø

11 Deltaget i udgravninger sammen med National Museet Foredragsholder Rene Klint Metaldetektor entusiast, Opdagede vikingeboplads ved Tissø Deltaget i udgravninger sammen med National Museet Foredragsholder Søren Rasmussen Hvidebæk Turistforening VisitKalundborg Inge Nielsen Kasser Hvidebæk Turistforening Hans Rasmussen Hvidebæk Turistforening

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Korsridder + Innovatoriet To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Innovationsforløb i 4 dele: Introduktion til emnet Innovation Præsentation Indfrielse af

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Kalundborg Museumsforening Oktober 2014

Kalundborg Museumsforening Oktober 2014 Kalundborg Museumsforening Oktober 2014 Lindegården en tidlig morgen bag den nyfriserede Vestborg. Foto: Patricia Mortensen. Museumsforeningen på korsridderfestival Museumsforeningen var naturligvis også

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

projektets lokalområde - - -

projektets lokalområde - - - Baggrund Projektet udspringer af en stålsat vilje, og beslutsomhed hos borgerne i Ballum. Ballum er en af Tønder Kommunes mindre landsbyer, som efter lukningen af den lokale skole i 2011 blev stærkt bekymret

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Sydfynsk Synlighed Det hele liv et projekt med fokus på sydfyns kvaliteter,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere