KALUNDBORG MUSEUM. Projekt: Kalundborg som Nordens førende Korsridderby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG MUSEUM. Projekt: Kalundborg som Nordens førende Korsridderby"

Transkript

1 Ansøgning, Landdistriktspulje, Udvikling Nordvest Projekt: Kalundborg som Nordens førende Korsridderby Oplysninger på ansøger: Initiativet til dette projekt er taget dels af private aktører, foreninger og Kalundborg Museum. Ansøger er Kalundborg Museum, som ligeledes er projektansvarlig. Den økonomiske administration placeres hos Kalundborg Kommune. Projektet forankres efter 1. år hos Kalundborg Museum, VisitKalundborg der er Kalundborgs officielle turistorganisation og Cruise Kalundborg. Der er etableret en styregruppe, der i opstartsfasen vil bestå af Kalundborg Museum ved museumsleder Martin Borring Olesen som projektansvarlig, VisitKalundborg der er Kalundborgs officielle turistorganisation, Kalundborg kommune, Cruise Kalundborg, Konsulentfirmaet Manto, lokale foreninger samt en række private ildsjæle vil ligeledes deltage. Derudover vil der blive arbejdet på en bred forankring i det lokale foreningsliv, hvor dette måtte være relevant. Bilag 1, indeholder en oversigt over Styregruppens medlemmer og deres tilhørsforhold. Formål med projektet Formålet med projektet er at skabe autentisk og levende formidling af den utrolige, men ikke særligt kendte, rige kulturarv og historie som området i og omkring Højbyen indeholder. Kalundborg har et stort uudnyttet turismepotentiale. Kalundborg har en lang og levende historie som korsridderby en historie, der er stort set ukendt i både Danmark og udlandet. Potentialet kan realiseres ved, at Kalundborg levendegør og kapitaliserer på historien og kulturarven og markedsfører og brander byen som Nordens førende Korsridderby. Den historiske forankring i den Gamle Højby sikrer autenticitet og da markedet for historiske events og levendegørelse af historien er voksende har Kalundborg en unik mulighed for at gå fra at være relativt ukendt som international turistdestination til at kunne tiltrække langt flere turister i fremtiden. Styregruppen vil sammen drive en proces, der skal føre til udvikling og gennemførelse af en række markante events og udviklingen af et strategisk stærkt afsæt for en løbende turismemæssig satsning i højbyen. Projektets formål er at positionere Kalundborg som Nordens førende Korsridderby og tage de første skridt i retning af at udvikle et konkurrencedygtigt turismeprodukt, der er økonomisk bæredygtigt og som kan øge byens attraktionsværdi som turist og kulturby Projektdesign: Projektet er designet i 3 faser. Denne ansøgning omfatter kun de 2 første faser. Men vi har medtaget fase 3 for at vise perspektiverne i projektet.

2 Fase 1: Konceptudvikling, formidlingsplan og forankring Formålet med den første fase er at udvikle konkrete aktiviteter, der positionerer Kalundborg som Nordens førende korsridderby og afklarer projektets turismemæssige og økonomiske potentiale. I projektets første fase udvælger vi den retning, som giver konceptet de bedste forudsætninger, både i forhold til produktet, implementeringen og finansieringen af det. Konceptudviklingen hænger tæt sammen med en formidlingsindsats og første fase skal bruges til at udvikle og kvalificere forskellige formidlingsmæssige indsatser, der alle vil medvirke til at markere og positionere Kalundborg som Nordens førende korsridderby. Aktiviteter: Formidlingsstrategi og implemetering af formidlingsaktiviteter: Vi udarbejder en eventbaseret formidlingsstrategi med henblik på at skabe tilbagevendende events, der tilsammen skal symbolisere og levendegøre fortællingen om Kalundborg som centrum for korstogene til hele Østersø regionen og historien om Dannebrog. De events placeres strategisk i forhold til krydstogtanløb, højsæson og større kulturarrangementer således at der sikres kritisk masse i besøgstallet år 1. Formidlingsstrategien vil indeholde konkrete bud på brug af happenings, sociale medier, digital formidling og konkrete fysiske symboler på de historiske begivenheder og der vil efterfølgende blive igangsat moderne og nutidige formidlingsaktiviteter i gang i Højbyen, hvor ny teknologi bliver anvendt sammen med traditionelle kommunikationsformer som fx lokale guider, skilte og flyers. Der vil blive arbejdet med at formidle Kalundborgs korsridderhistorie inden for helt nye medieplatforme. Både augmented reality og 3-D mapping vil være nye typer af kommunikations- og eventformer som vil blive anvendt til at levendegøre byens historie. Begrebet Augmented Reality (AR) er begyndt at dukke op flere og flere steder og spås en stor fremtid inden for blandt andet informations- og underholdningsindustrien. Et eksempel på AR er at holde et kamera op mod et landskab. Billedinformationerne sammenlignes med en database, der genkender objekter på billedet, så kan man direkte på skærmen kan læse informationer om disse, f.eks. seværdigheder. 3D mappinger er kort fortalt, at der projekteres en animation og levende billeder op på en baggrund og der tilsættes lyd. Intet nyt her. Men hvor vi normalt ser den slags på et hvidt lærred, benyttes her bygninger, køretøjer mm. som baggrund ofte udendørs. Og gøres dette af nogle kreative hjerner, opstår en ekstraordinær sanseoplevelse i et unikt univers. Udvikling og design af events og produkter: Som et led i udviklingen af de markante events, vil vi inddrage stærke ressourcer fra lokalsamfundet. Vi udvælger de lokale interessenter, som har evnerne og ressourcerne til bidrage til udviklingen. Det er fx det lokale teater, formidlingspersonale fra Vor Frue Kirke og andre relevante interessenter, som vil kunne være med til at udvikle og efterfølgende gennemføre spændende happenings og andre aktiviteter, som bidrager til at levendegøre historien om Kalundborg som korsridderby. For at sikre projektets event og events får det ønskede kvalitetsniveau og rigtige visuelle identitet, vil der blive tilknyttet en ekspertgruppe til processen. Ekspertgruppen vil bestå at 3-5 fagpersoner fra fx Roskilde

3 Festivals kunst og eventafdeling og Danmarks Designskole, som skal vejleder og sikre kvaliteten af de forskellige events! Ekspertgruppen vil også inddrage og samarbejde med relevante undervisningsmiljøer fra de kreative skoler i København om udviklingen af projektets event og produkter. Derudover vil der i relation til projektet blive udviklet produkter og oplevelsestilbud der relaterer sig til korsridder temaet, der sælges gennem VisitKalundborg, Cruise Kalundborg og Kalundborg Museum. Dette skal sikre den økonomiske bæredygtighed årene fremover. Derudover vil der i relation til de events være tilknyttet brugerbetaling i enkelte udvalgte aktiviteter. I relation til udviklingen af de fysiske produkter og oplevelsestilbud vil der blive igangsat et uddannelsesforløb med det formål at skabe et lokalt professionelt og certificeret guidekorps. Formålet er at sikre en professionel formidling i relation til de produkter og produkttilbud der skal udbydes. Uddannelsen tilrettelægges af Cruise Kalundborg, vidensressourcer fra Kalundborg museum, Den Danske Guideskole og Incoming bureauer. Uddannelsen vil ikke kun lægge fokus på Korsriddertemaet men og andre temaer fra den øvrige del af Kalundborg Kommune. Baggrunden for dette er en erkendelse af at grupper ofte har flere besøg på forskellige lokationer i løbet af deres ophold. Bredde i uddannelsen vil kunne øge krydssalget til de øvrige attraktioner i og omkring Kalundborg. Det professionelle guidekorps vil sikre at vi kan udbyde professionelle produkter og oplevelsestilbud til krydstogtgæster, busgrupper, mindre grupper og dagsturister der besøger højbyen. Museal udvikling: I forbindelse med dette projektet vil Kalundborg Museum udvikle aktiviteter inde på museumsområdet der understøtter de øvrige aktiviteter i projektet. Man vil her inddrage udendørs og indendørs arealerne, hvor man vil konceptualisere en række tilbud til de besøgende i højbyen. Eksempler kunne være markedsdage, aktiviteter rettet specielt mod børn, temauger, taffel m.v. Kalundborg Museum vil målrettet formidle historien om Kalundborg som Nordens Korstogshovedstad gennem udstillinger, teknologiske formidlingsplatforme, bemandede aktiviteter og særlige temaarrangementer. I arbejdet vil museet bruge såvel sin egen matrikel som aktivt inddrage det omgivende middelalderlige kulturmiljø i Kalundborg Højby. Der vil konkret være formidlingsposter ved seks forskellige lokaliteter, der knytter an til det overordnede middelaldertema, nemlig ved: - Museet - Vestborgen - Kirken - Østborgen - Bispegården - Præstegadehuset Museet vil altså udnytte de unikke rammer som Højbyens miljø udgør til at skabe autentiske og stemningsmættede rammer omkring formidlingen. Det er målet, at formidlingen skal foregå gennem oplevelser, der etableres af et bredt spektrum af forskellige sanseindtryk. Nogle tilbud vil være faste installationer, der altid er tilgængelige, mens andre (særligt de bemandede aktiviteter) vil være til stede på udvalgte tidspunkter, f.eks. ved krydstogtsanløb eller andet. Formidlingstiltagene vil have en flerstrenget funktion, de skal kunne: - tilbyde spændende oplevelser og information til krydstogtsgæster, turister og lokale borgere - være identitetsskabende for Kalundborg både udadtil og indadtil i byen - skabe målrettede læringsrammer for skoler og uddannelsesinstitutioner

4 I arbejdet vil muset inddrage lokale kulturaktører, foreninger, frivillige og erhvervsdrivende. Demonstrationsprojekt: Foruden de markante events skal der over en årrække udvikles en fyrtårnsevent. Denne event skal have volumen og have internationalt format. I fase 1 vil der blive afprøvet et demonstrationsprojekt, der skal være skalerbart med henblik på at udvikle eventen til en markant event, som har til formål at tiltrække turister til Kalundborg og samtidig brande Kalundborgs position som korsridder by yderligere både i Danmark og uden for landets grænser. Det forventes at eventen vil tage udgangspunkt i Vor Frue Kirke og de enestående fysiske rammer som omgiver kirken og rumme en levendegørelse af centrale dele af historien. Resume af fase 1: 1. Formidlingsstrategi 2. Implementering af formidlingsaktiviteter 3. Udvikling af tilbagevendende events 4. Udvikling og placering af Korsridder symboler i højbyen 5. Udvikling af produkter og oplevelsestilbud 6. Uddannelse af guidekorps 7. Museal udvikling 8. Demonstrationsprojekt Fase 2: Test af koncept Resultaterne af første fase indsamles og bearbejdes i fase 2. Denne fase skal bruges til at teste og evaluere de konkrete resultater, som er opnået i fase1 og fungerer som en syretest af projektet. Aktiviteter: Oplevelsestjek: I fase 2 vil vi gennemføre et omfattende oplevelsestjek med henblik på at teste og evaluere de gennemførte events og aktiviteter. Et oplevelsestjek giver svar på, hvad brugeren oplever her og nu og om projektet skaber grundlag for at opnå de forventede effekter. Samtidig afdækker oplevelsestjekket eventuelle huller eller mangler i oplevelserne og forhold, som kan forbedres eller styrkes. Det kan både være overordnede elementer, der kan styrke oplevelsen af et godt flow eller konkrete ting i og omkring oplevelsen. Oplevelsestjekket udføres af erfarne etnologer, som både observerer og går i dialog med brugerne på stedet. Dynamisk evaluering: Ved hjælp af interviews og andre kvalitative metoder undersøger vi projektets udvikling med en konstant fokus på, at evalueringen matcher de behov og krav, der opstår undervejs. Dynamisk evaluering er med andre ord en effektiv og skræddersyet måde at evaluere på, og fungerer både som et styringsværktøj og som en konkret evaluering af projektets samlede mål og effekter. Resume af fase 2:

5 1. Oplevelsestjek. Input fra turister, borgere og andre interessenter 2. Evaluering og kvalitativ analyse: Interview med interessenter Tidsplan for projektet: Kalundborg kommune sikre en hurtigt tæt forløb af fase 1 & 2 gennem at påtage sig ansvaret for administration og likviditet i projektperioden. Kommunen vil påtage sig ansvaret for regnskab, budgetopfølgning og udlæg i forhold til projektets likviditetsbehov. Perspektiver: Fase 1 og 2 skal danne baggrund og interesse for i en fase 3 hvor der lægges vægt på markante og fysiske ændringer hvor der sigtes på at reetablere Højbyens historiske voldgrave, udgravning af byens 2 historiske brogruiner, reetablering af lille udsnit af den oprindelige bymur og andre historiske manifestationer, der tilsammen skal gendanne en fysisk og autentisk levendegørelse af fortællingen om Kalundborg som Nordens førende Korsridderby. Udpluk af historien: Skumsprøjt havde stået ind i hans ansigt under hele overfarten fra Århus, men det, der ramte ham, da de var nået i ly i den stille fjord, var langt kraftigere. Dér! Lige foran hans øjne, højt hævet og nøjagtig som beskrevet i den hellige skrift, dér lå den: Selveste Guds borg, det himmelske Jerusalem med fem tårne, der syntes at række helt op himmelen. Majestætisk, tronende og så nær og virkelig lige her i Kalundborg, i hjertet af hans eget land. I dette øjeblik forsvandt al hans frygt for de forestående kampe, al hans tvivl. Formålet med hans rejse, hans trængsler ja hele hans eksistens - stod med ét lysende klart: Han var Herrens stridsmand og skulle kæmpe den hellige kamp. Han skulle bringe Herrens ord og orden til hedningene på den anden side af vandet. Guds kraft var i sandhed stor! Han faldt på knæ og bad i taknemmelighed sit inderligste Pater Noster.

6 Ovenstående er selvfølgelig en helt frit tænkt episode. Men oplevelsen svarer ganske præcist til det billede, som ventede de skarer af korsfarer, der i løbet af middelalderen kom sejlende til Kalundborg for at samle sig, før de med sværd og kors drog ud i Østersøen for at kæmpe den hellige kamp mod de slaviske stammer, som beboede kysterne mod syd og øst. Højt hævet over fjorden lå Kalundborg Vor Frue Kirke med sine fem tårne og udgjorde det stærkest mulige symbol på selve kernemålet for den tidens korstogsideologi: Det Himmelske Jerusalem, som det på Dommedag beskrives i Johannes Åbenbaringen. Og kirkens planløsning afslører, at symbolikken var meget håndgribelig og direkte. Kirkeskibet havde bygmesteren således givet en omkreds på 144 måleenheder (4x36), hvilket er de præcise mål, som beskrives i Johannes Åbenbaringen. Den regelrette korsform med de præcist lige arme svarer ligeledes til tidens opfattelse af den perfekte Himmelstad. Opbygningen med de fire, bærende indvendige søjler i kirkens korsskæring er endvidere et velkendt billede på det helligste Gudstempel af alle: Gravkirken i Jerusalem. At dette, vel nok det stærkeste korstogssymbol opført noget sted i Europa, blev bygget i netop Kalundborg er naturligvis ikke tilfældigt. Fra bl.a. Saxo ved vi, at Kalundborg sammen med sit søsteranlæg Vordingborg var de centrale samlingssteder for ledingsflåden. Disse baser blev straks udbygget med stærke borge, da alliancen mellem Hvideslægten og Valdemarerne erobrede eneherredømmet i Danmark midten af tallet. Og de to anlæg blev kernen i den magtekspansion, der efterfølgende blev gennemførte ud i Østersøen med det resultat, at det meste af kystområdet fra Nordtyskland til Estland var under dansk herredømme o Esbern Snare, Kalundborgs grundlægger, var en drivende kraft bag og på de mange vendertogter, bl.a. i 1169, hvor hovedbyen på Rügen, Arkona, blev erobret og afguden Svantevit ødelagt. Vendertogterne havde fra starten et tydeligt religiøst isæt, det var ikke blot en kamp mod vendiske fjender og røvere, men også mod hedninge og afguder. Noget der var sanktioneret af Pave Eugen i 1147, hvor han sidestillede togter mod de hedenske slaver omkring Østersøen med korstog til Palæstina. I 1187 var Esbern også initiativtager til et dansk korstog til selve Det Hellige Land. Om det var Esbern Snare, der lagde grundstenen til Vor Frue Kirke vides ikke, men han døde i 1204, og kirken har sandsynligvis først stået færdig omkring det tidspunkt, hvor Estland erobres i Det er således ikke utænkeligt, at opførelsen af Vor Frue kan knyttes til det store korstog mod Estland i 1219 og det berømmelige slag, hvor Dannebrog ifølge legenden faldt ned fra Himlen. En krølle på den historie er, at den ældst kendte rigsbanner i middelalderen faktisk blev opbevaret i Kalundborg, indtil Erik af Pommern stjal det ved sin flugt fra Danmark. Var det den originale fane fra Estland? En interessant tanke er det i hver fald. Vor Frue Kirke må under alle omstændigheder være fuldført af Esberns efterfølger, hans svigersøn Peder Strangesen, der var en af Valdemar Sejrs mest betroede og indflydelsesrige mænd. Han døde i 1241 i Ribe på vej til Det Hellige Land. I Kalundborg var Jerusalem således levende og nærværende som nok intet andet sted i Europa. Her blev den religiøse forestilling om himmelstaden gjort fysisk, konkret og tilgængelig på en måde, som utvivlsomt har virket særdeles stærkt på middelalderens dybt troende mennesker ikke mindst de, der kom for at tage korset og drage i hellig krig, som den fiktive korsridder i indledningen. Vigtige datoer og begivenheder: 1095: Pave Urban 2. opildner til kamp mod de vantro muslimer på kirkemøde i Clermont i Frankrig. Forsamlingen svarer med råbene: Gud vil det! Gud vil det! (1096: De første Vesteuropæiske hære drager på Korstog) (1097: Den danske Prins Svend, der anførte et korstog i Tyrkiet, dræbes i et baghold. Han bliver efterfølgende en stærk dyrket korstogshelt i hele Europa) (1099: Jerusalem erobres af korsridderne) 1103: Prins Svends bror Erik Ejegod udruster en hær og drager på korstog mod Det Hellige Land, men dør på Cypern. Hans søn Valdemar (d. Store) sættes i pleje hos Hvideslægten og vokser op med Esbern Snare og Absalon. 1147: Pave Eugen sidestiller korstog i Østersøen med korstog til Det Hellige Land

7 (1147: Svend Grathe og Knud d. 5 tager på fælles togt mod venderne) 1157: Valdemar d. Store bliver enekonge i Danmark og danner stærk magtalliance med sine to fostbrødre Esbern Snarre og Absalon. o. 1169: Esbern Snare anlægger borgen ved Kalundborg 1169: Arkona på Rügen erobres af en hær med Esbern Snare og Absalon i spidsen : Danmark erobrer Holsten og Pommern og laver togter mod Finland og Estland 1219: Estland erobres i slaget ved Lyndanisse 15. juni. Det er ved dette slag, at Dannebrog skal være dalet ned fra himlen. I projektet er målet at: Skabe innovativt netværk imellem de relevante private aktører/foreninger så der skabes grundlag for netværksdannelse/samarbejde og mulighed for udvikling og formidling af Kalundborg som Nordens Korsridderby At skabe organisationsstruktur der sikre at aktiviteterne udviklet igennem projektet kan forsætte efter år 1. Konceptudvikling af events, produkter, oplevelsestilbud og formidling. I udviklingsarbejdet forsøges områdets stærke historie tænkt ind i et samlet koncept der er økonomisk bæredygtigt efter år 1. Synliggørelse og markedsføring Evaluering og erfaring der kan bruges fremadrettet til videreudvikling og branding af Kalundborg som Nordens Korsridderby. Baggrund for projektet herunder relevans og målgrupper Baggrund: Projektet er tænkt ind som en vigtig og meget synlig markør for kulturarven, der findes i denne del af Vestsjælland. Højbyen er kendetegnet af en meget stærk og unik historie der er ukendt regionalt, nationalt og internationalt. Der er derfor et stort potentiale i at fastholde og udvikle kulturarven således at der skabes en oplevelsesøkonomi der er stærk nok til at stimulere turismen og skabe arbejdspladser både direkte og indirekte via underleverandører. I udviklingsplanen for Helårsturisme er et af indsatsområderne i punkt 4.2. oplevelsesudvikling indenfor kunst og kultur. Derudover er det vigtigt at foreningslivet stimuleres positivt således at der skabes grobund for en større social og kulturel aktivitet i landdistrikterne. Her er det vigtigt at den organisatoriske infrastruktur opbygges og stimuleres. Projektet er herudover tænkt ind som en vigtig og meget synlig markør for områdets identitet.

8 Målgrupper: Målgruppen er bred. Borgerne, Krydstogtgæster, landliggere, turister og foreningslivet i landdistrikterne vil få glæde af udviklingen af oplevelsesprogrammerne samt formidlingen. I Helårsturismeprojektet er der fokus på det voksne publikum, og feriehusfolket. Projektet rammer dette meget præcist. Hvordan opfyldes aktionsgruppens udviklingsstrategi: Projektet rammer meget klart ind i strategiplanens punkt omkring helårsturisme og attraktive levevilkår i landdistrikterne hvori der står: Vi vil den sammenhæng arbejde for, at lokale turistorganisationer, turismevirksomheder, natur og kulturinstitutioner og samt organisationer og myndigheder i et samvirke tager initiativ til at skabe et helhedsorienteret udviklingsarbejde omkring helårsturisme og autentiske oplevelser. Oplevelsesudvikling med fokus på kultur er et af indsatsområderne i helårsturismeprojektet. Dette projekt rammer meget præcist ind udviklingsplanens punkt 4.2. Hvordan vedrøre projektet mindst 1 punkt af bekendtgørelsen Projektet vedrøre følgende punkter i bekendtgørelsen (punkt J) Bevarelse og formidling af kulturarven udvikling af turismeaktiviteter. Budget: Det skal bemærkes at en stor del af udgifterne knytter sig til udstyr som symboler, formidlingsteknologier, udannelse som kan bruges i årene fremover. Udgifter: Projekttimer projektledelse og afrapportering Kr Markedsføring Kr Formidlingsstrategi og formidlingsaktiviteter Kr Uddannelse af guidekorps guider Kr Udvikling af Events Kr Design og produktion af Symboler (flag,våbenskjold m.v.) Kr Indkøb og afvikling af 15 events og 1 demonstrationsprojekt Kr Oplevelsestjek Kr Evaluering Kr Revision Kr Frivillige timer kr

9 I alt Kr Indtægter: Anden finansiering Kr Udvikling Nordvestsjælland/landdistriksmidler Kr I alt: Kr

10 Bilag 1: Oversigt over Styregruppens medlemmer og deres tilhørsforhold Styregruppens medlemmer: Ole Rasmussen (Projektansvarlig) Centerchef og Naturvejleder Formidlingscenter Fugledegård René Bengtsson Turistchef VisitKalundborg Henning Fougt Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Region Sjælland Fonden Fugledegård, Bestyrelses Formand, Kalundborg Museum, Bestyrelses Formand Naturpark Åmosen, Bestyrelses Formand Flemming Larsen Friluftsrådet, Hovedbestyrelsen Fonden Fugledegård Dansk Vandrelaug Naturpark Åmosen Steffen Holberg Selvstændig iværksætter, Godthåb Mølle Friluftsnet Nordvestsjælland Underviser i Friluftsliv Forfatter Lene Salbo Bulbrogård (Den ældste Vikinge Kongsgård ved Tissø ligger på Bulbrogårds jord) Islandske Heste Projekt ansvarlig for Vikingehave på Fugledegård, Peter Eskemosegård Pensioneret Efterskole lærer Frilufts- og håndværk entusiast Karina Boye Aktivitetscentret Stejhøj, Kalundborg Kommune Keramiker og Glasmager Elizabeth Pien Aktivitetscentret Stejhøj, Kalundborg Kommune Tekstil, Læder og maling Flemming Larsen Metaldetektor entusiast, Opdagede vikingeboplads ved Tissø

11 Deltaget i udgravninger sammen med National Museet Foredragsholder Rene Klint Metaldetektor entusiast, Opdagede vikingeboplads ved Tissø Deltaget i udgravninger sammen med National Museet Foredragsholder Søren Rasmussen Hvidebæk Turistforening VisitKalundborg Inge Nielsen Kasser Hvidebæk Turistforening Hans Rasmussen Hvidebæk Turistforening

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND Udarbejdet af: Flemming Sørensen, Anita Kjølbæk & Jørgen Ole Bærenholdt Center for Oplevelsesforskning Roskilde Universitet For Region Sjælland Kulturregion Storstrøm

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Studienumre: 0213-2342, 0213-2303, 0213-2355 E-mail: Ldnielsen@mail.dmjx.dk Titel: Vikingeskibsmuseet en oplevelse for hele

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere