KALUNDBORG MUSEUM. Projekt: Kalundborg som Nordens førende Korsridderby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG MUSEUM. Projekt: Kalundborg som Nordens førende Korsridderby"

Transkript

1 Ansøgning, Landdistriktspulje, Udvikling Nordvest Projekt: Kalundborg som Nordens førende Korsridderby Oplysninger på ansøger: Initiativet til dette projekt er taget dels af private aktører, foreninger og Kalundborg Museum. Ansøger er Kalundborg Museum, som ligeledes er projektansvarlig. Den økonomiske administration placeres hos Kalundborg Kommune. Projektet forankres efter 1. år hos Kalundborg Museum, VisitKalundborg der er Kalundborgs officielle turistorganisation og Cruise Kalundborg. Der er etableret en styregruppe, der i opstartsfasen vil bestå af Kalundborg Museum ved museumsleder Martin Borring Olesen som projektansvarlig, VisitKalundborg der er Kalundborgs officielle turistorganisation, Kalundborg kommune, Cruise Kalundborg, Konsulentfirmaet Manto, lokale foreninger samt en række private ildsjæle vil ligeledes deltage. Derudover vil der blive arbejdet på en bred forankring i det lokale foreningsliv, hvor dette måtte være relevant. Bilag 1, indeholder en oversigt over Styregruppens medlemmer og deres tilhørsforhold. Formål med projektet Formålet med projektet er at skabe autentisk og levende formidling af den utrolige, men ikke særligt kendte, rige kulturarv og historie som området i og omkring Højbyen indeholder. Kalundborg har et stort uudnyttet turismepotentiale. Kalundborg har en lang og levende historie som korsridderby en historie, der er stort set ukendt i både Danmark og udlandet. Potentialet kan realiseres ved, at Kalundborg levendegør og kapitaliserer på historien og kulturarven og markedsfører og brander byen som Nordens førende Korsridderby. Den historiske forankring i den Gamle Højby sikrer autenticitet og da markedet for historiske events og levendegørelse af historien er voksende har Kalundborg en unik mulighed for at gå fra at være relativt ukendt som international turistdestination til at kunne tiltrække langt flere turister i fremtiden. Styregruppen vil sammen drive en proces, der skal føre til udvikling og gennemførelse af en række markante events og udviklingen af et strategisk stærkt afsæt for en løbende turismemæssig satsning i højbyen. Projektets formål er at positionere Kalundborg som Nordens førende Korsridderby og tage de første skridt i retning af at udvikle et konkurrencedygtigt turismeprodukt, der er økonomisk bæredygtigt og som kan øge byens attraktionsværdi som turist og kulturby Projektdesign: Projektet er designet i 3 faser. Denne ansøgning omfatter kun de 2 første faser. Men vi har medtaget fase 3 for at vise perspektiverne i projektet.

2 Fase 1: Konceptudvikling, formidlingsplan og forankring Formålet med den første fase er at udvikle konkrete aktiviteter, der positionerer Kalundborg som Nordens førende korsridderby og afklarer projektets turismemæssige og økonomiske potentiale. I projektets første fase udvælger vi den retning, som giver konceptet de bedste forudsætninger, både i forhold til produktet, implementeringen og finansieringen af det. Konceptudviklingen hænger tæt sammen med en formidlingsindsats og første fase skal bruges til at udvikle og kvalificere forskellige formidlingsmæssige indsatser, der alle vil medvirke til at markere og positionere Kalundborg som Nordens førende korsridderby. Aktiviteter: Formidlingsstrategi og implemetering af formidlingsaktiviteter: Vi udarbejder en eventbaseret formidlingsstrategi med henblik på at skabe tilbagevendende events, der tilsammen skal symbolisere og levendegøre fortællingen om Kalundborg som centrum for korstogene til hele Østersø regionen og historien om Dannebrog. De events placeres strategisk i forhold til krydstogtanløb, højsæson og større kulturarrangementer således at der sikres kritisk masse i besøgstallet år 1. Formidlingsstrategien vil indeholde konkrete bud på brug af happenings, sociale medier, digital formidling og konkrete fysiske symboler på de historiske begivenheder og der vil efterfølgende blive igangsat moderne og nutidige formidlingsaktiviteter i gang i Højbyen, hvor ny teknologi bliver anvendt sammen med traditionelle kommunikationsformer som fx lokale guider, skilte og flyers. Der vil blive arbejdet med at formidle Kalundborgs korsridderhistorie inden for helt nye medieplatforme. Både augmented reality og 3-D mapping vil være nye typer af kommunikations- og eventformer som vil blive anvendt til at levendegøre byens historie. Begrebet Augmented Reality (AR) er begyndt at dukke op flere og flere steder og spås en stor fremtid inden for blandt andet informations- og underholdningsindustrien. Et eksempel på AR er at holde et kamera op mod et landskab. Billedinformationerne sammenlignes med en database, der genkender objekter på billedet, så kan man direkte på skærmen kan læse informationer om disse, f.eks. seværdigheder. 3D mappinger er kort fortalt, at der projekteres en animation og levende billeder op på en baggrund og der tilsættes lyd. Intet nyt her. Men hvor vi normalt ser den slags på et hvidt lærred, benyttes her bygninger, køretøjer mm. som baggrund ofte udendørs. Og gøres dette af nogle kreative hjerner, opstår en ekstraordinær sanseoplevelse i et unikt univers. Udvikling og design af events og produkter: Som et led i udviklingen af de markante events, vil vi inddrage stærke ressourcer fra lokalsamfundet. Vi udvælger de lokale interessenter, som har evnerne og ressourcerne til bidrage til udviklingen. Det er fx det lokale teater, formidlingspersonale fra Vor Frue Kirke og andre relevante interessenter, som vil kunne være med til at udvikle og efterfølgende gennemføre spændende happenings og andre aktiviteter, som bidrager til at levendegøre historien om Kalundborg som korsridderby. For at sikre projektets event og events får det ønskede kvalitetsniveau og rigtige visuelle identitet, vil der blive tilknyttet en ekspertgruppe til processen. Ekspertgruppen vil bestå at 3-5 fagpersoner fra fx Roskilde

3 Festivals kunst og eventafdeling og Danmarks Designskole, som skal vejleder og sikre kvaliteten af de forskellige events! Ekspertgruppen vil også inddrage og samarbejde med relevante undervisningsmiljøer fra de kreative skoler i København om udviklingen af projektets event og produkter. Derudover vil der i relation til projektet blive udviklet produkter og oplevelsestilbud der relaterer sig til korsridder temaet, der sælges gennem VisitKalundborg, Cruise Kalundborg og Kalundborg Museum. Dette skal sikre den økonomiske bæredygtighed årene fremover. Derudover vil der i relation til de events være tilknyttet brugerbetaling i enkelte udvalgte aktiviteter. I relation til udviklingen af de fysiske produkter og oplevelsestilbud vil der blive igangsat et uddannelsesforløb med det formål at skabe et lokalt professionelt og certificeret guidekorps. Formålet er at sikre en professionel formidling i relation til de produkter og produkttilbud der skal udbydes. Uddannelsen tilrettelægges af Cruise Kalundborg, vidensressourcer fra Kalundborg museum, Den Danske Guideskole og Incoming bureauer. Uddannelsen vil ikke kun lægge fokus på Korsriddertemaet men og andre temaer fra den øvrige del af Kalundborg Kommune. Baggrunden for dette er en erkendelse af at grupper ofte har flere besøg på forskellige lokationer i løbet af deres ophold. Bredde i uddannelsen vil kunne øge krydssalget til de øvrige attraktioner i og omkring Kalundborg. Det professionelle guidekorps vil sikre at vi kan udbyde professionelle produkter og oplevelsestilbud til krydstogtgæster, busgrupper, mindre grupper og dagsturister der besøger højbyen. Museal udvikling: I forbindelse med dette projektet vil Kalundborg Museum udvikle aktiviteter inde på museumsområdet der understøtter de øvrige aktiviteter i projektet. Man vil her inddrage udendørs og indendørs arealerne, hvor man vil konceptualisere en række tilbud til de besøgende i højbyen. Eksempler kunne være markedsdage, aktiviteter rettet specielt mod børn, temauger, taffel m.v. Kalundborg Museum vil målrettet formidle historien om Kalundborg som Nordens Korstogshovedstad gennem udstillinger, teknologiske formidlingsplatforme, bemandede aktiviteter og særlige temaarrangementer. I arbejdet vil museet bruge såvel sin egen matrikel som aktivt inddrage det omgivende middelalderlige kulturmiljø i Kalundborg Højby. Der vil konkret være formidlingsposter ved seks forskellige lokaliteter, der knytter an til det overordnede middelaldertema, nemlig ved: - Museet - Vestborgen - Kirken - Østborgen - Bispegården - Præstegadehuset Museet vil altså udnytte de unikke rammer som Højbyens miljø udgør til at skabe autentiske og stemningsmættede rammer omkring formidlingen. Det er målet, at formidlingen skal foregå gennem oplevelser, der etableres af et bredt spektrum af forskellige sanseindtryk. Nogle tilbud vil være faste installationer, der altid er tilgængelige, mens andre (særligt de bemandede aktiviteter) vil være til stede på udvalgte tidspunkter, f.eks. ved krydstogtsanløb eller andet. Formidlingstiltagene vil have en flerstrenget funktion, de skal kunne: - tilbyde spændende oplevelser og information til krydstogtsgæster, turister og lokale borgere - være identitetsskabende for Kalundborg både udadtil og indadtil i byen - skabe målrettede læringsrammer for skoler og uddannelsesinstitutioner

4 I arbejdet vil muset inddrage lokale kulturaktører, foreninger, frivillige og erhvervsdrivende. Demonstrationsprojekt: Foruden de markante events skal der over en årrække udvikles en fyrtårnsevent. Denne event skal have volumen og have internationalt format. I fase 1 vil der blive afprøvet et demonstrationsprojekt, der skal være skalerbart med henblik på at udvikle eventen til en markant event, som har til formål at tiltrække turister til Kalundborg og samtidig brande Kalundborgs position som korsridder by yderligere både i Danmark og uden for landets grænser. Det forventes at eventen vil tage udgangspunkt i Vor Frue Kirke og de enestående fysiske rammer som omgiver kirken og rumme en levendegørelse af centrale dele af historien. Resume af fase 1: 1. Formidlingsstrategi 2. Implementering af formidlingsaktiviteter 3. Udvikling af tilbagevendende events 4. Udvikling og placering af Korsridder symboler i højbyen 5. Udvikling af produkter og oplevelsestilbud 6. Uddannelse af guidekorps 7. Museal udvikling 8. Demonstrationsprojekt Fase 2: Test af koncept Resultaterne af første fase indsamles og bearbejdes i fase 2. Denne fase skal bruges til at teste og evaluere de konkrete resultater, som er opnået i fase1 og fungerer som en syretest af projektet. Aktiviteter: Oplevelsestjek: I fase 2 vil vi gennemføre et omfattende oplevelsestjek med henblik på at teste og evaluere de gennemførte events og aktiviteter. Et oplevelsestjek giver svar på, hvad brugeren oplever her og nu og om projektet skaber grundlag for at opnå de forventede effekter. Samtidig afdækker oplevelsestjekket eventuelle huller eller mangler i oplevelserne og forhold, som kan forbedres eller styrkes. Det kan både være overordnede elementer, der kan styrke oplevelsen af et godt flow eller konkrete ting i og omkring oplevelsen. Oplevelsestjekket udføres af erfarne etnologer, som både observerer og går i dialog med brugerne på stedet. Dynamisk evaluering: Ved hjælp af interviews og andre kvalitative metoder undersøger vi projektets udvikling med en konstant fokus på, at evalueringen matcher de behov og krav, der opstår undervejs. Dynamisk evaluering er med andre ord en effektiv og skræddersyet måde at evaluere på, og fungerer både som et styringsværktøj og som en konkret evaluering af projektets samlede mål og effekter. Resume af fase 2:

5 1. Oplevelsestjek. Input fra turister, borgere og andre interessenter 2. Evaluering og kvalitativ analyse: Interview med interessenter Tidsplan for projektet: Kalundborg kommune sikre en hurtigt tæt forløb af fase 1 & 2 gennem at påtage sig ansvaret for administration og likviditet i projektperioden. Kommunen vil påtage sig ansvaret for regnskab, budgetopfølgning og udlæg i forhold til projektets likviditetsbehov. Perspektiver: Fase 1 og 2 skal danne baggrund og interesse for i en fase 3 hvor der lægges vægt på markante og fysiske ændringer hvor der sigtes på at reetablere Højbyens historiske voldgrave, udgravning af byens 2 historiske brogruiner, reetablering af lille udsnit af den oprindelige bymur og andre historiske manifestationer, der tilsammen skal gendanne en fysisk og autentisk levendegørelse af fortællingen om Kalundborg som Nordens førende Korsridderby. Udpluk af historien: Skumsprøjt havde stået ind i hans ansigt under hele overfarten fra Århus, men det, der ramte ham, da de var nået i ly i den stille fjord, var langt kraftigere. Dér! Lige foran hans øjne, højt hævet og nøjagtig som beskrevet i den hellige skrift, dér lå den: Selveste Guds borg, det himmelske Jerusalem med fem tårne, der syntes at række helt op himmelen. Majestætisk, tronende og så nær og virkelig lige her i Kalundborg, i hjertet af hans eget land. I dette øjeblik forsvandt al hans frygt for de forestående kampe, al hans tvivl. Formålet med hans rejse, hans trængsler ja hele hans eksistens - stod med ét lysende klart: Han var Herrens stridsmand og skulle kæmpe den hellige kamp. Han skulle bringe Herrens ord og orden til hedningene på den anden side af vandet. Guds kraft var i sandhed stor! Han faldt på knæ og bad i taknemmelighed sit inderligste Pater Noster.

6 Ovenstående er selvfølgelig en helt frit tænkt episode. Men oplevelsen svarer ganske præcist til det billede, som ventede de skarer af korsfarer, der i løbet af middelalderen kom sejlende til Kalundborg for at samle sig, før de med sværd og kors drog ud i Østersøen for at kæmpe den hellige kamp mod de slaviske stammer, som beboede kysterne mod syd og øst. Højt hævet over fjorden lå Kalundborg Vor Frue Kirke med sine fem tårne og udgjorde det stærkest mulige symbol på selve kernemålet for den tidens korstogsideologi: Det Himmelske Jerusalem, som det på Dommedag beskrives i Johannes Åbenbaringen. Og kirkens planløsning afslører, at symbolikken var meget håndgribelig og direkte. Kirkeskibet havde bygmesteren således givet en omkreds på 144 måleenheder (4x36), hvilket er de præcise mål, som beskrives i Johannes Åbenbaringen. Den regelrette korsform med de præcist lige arme svarer ligeledes til tidens opfattelse af den perfekte Himmelstad. Opbygningen med de fire, bærende indvendige søjler i kirkens korsskæring er endvidere et velkendt billede på det helligste Gudstempel af alle: Gravkirken i Jerusalem. At dette, vel nok det stærkeste korstogssymbol opført noget sted i Europa, blev bygget i netop Kalundborg er naturligvis ikke tilfældigt. Fra bl.a. Saxo ved vi, at Kalundborg sammen med sit søsteranlæg Vordingborg var de centrale samlingssteder for ledingsflåden. Disse baser blev straks udbygget med stærke borge, da alliancen mellem Hvideslægten og Valdemarerne erobrede eneherredømmet i Danmark midten af tallet. Og de to anlæg blev kernen i den magtekspansion, der efterfølgende blev gennemførte ud i Østersøen med det resultat, at det meste af kystområdet fra Nordtyskland til Estland var under dansk herredømme o Esbern Snare, Kalundborgs grundlægger, var en drivende kraft bag og på de mange vendertogter, bl.a. i 1169, hvor hovedbyen på Rügen, Arkona, blev erobret og afguden Svantevit ødelagt. Vendertogterne havde fra starten et tydeligt religiøst isæt, det var ikke blot en kamp mod vendiske fjender og røvere, men også mod hedninge og afguder. Noget der var sanktioneret af Pave Eugen i 1147, hvor han sidestillede togter mod de hedenske slaver omkring Østersøen med korstog til Palæstina. I 1187 var Esbern også initiativtager til et dansk korstog til selve Det Hellige Land. Om det var Esbern Snare, der lagde grundstenen til Vor Frue Kirke vides ikke, men han døde i 1204, og kirken har sandsynligvis først stået færdig omkring det tidspunkt, hvor Estland erobres i Det er således ikke utænkeligt, at opførelsen af Vor Frue kan knyttes til det store korstog mod Estland i 1219 og det berømmelige slag, hvor Dannebrog ifølge legenden faldt ned fra Himlen. En krølle på den historie er, at den ældst kendte rigsbanner i middelalderen faktisk blev opbevaret i Kalundborg, indtil Erik af Pommern stjal det ved sin flugt fra Danmark. Var det den originale fane fra Estland? En interessant tanke er det i hver fald. Vor Frue Kirke må under alle omstændigheder være fuldført af Esberns efterfølger, hans svigersøn Peder Strangesen, der var en af Valdemar Sejrs mest betroede og indflydelsesrige mænd. Han døde i 1241 i Ribe på vej til Det Hellige Land. I Kalundborg var Jerusalem således levende og nærværende som nok intet andet sted i Europa. Her blev den religiøse forestilling om himmelstaden gjort fysisk, konkret og tilgængelig på en måde, som utvivlsomt har virket særdeles stærkt på middelalderens dybt troende mennesker ikke mindst de, der kom for at tage korset og drage i hellig krig, som den fiktive korsridder i indledningen. Vigtige datoer og begivenheder: 1095: Pave Urban 2. opildner til kamp mod de vantro muslimer på kirkemøde i Clermont i Frankrig. Forsamlingen svarer med råbene: Gud vil det! Gud vil det! (1096: De første Vesteuropæiske hære drager på Korstog) (1097: Den danske Prins Svend, der anførte et korstog i Tyrkiet, dræbes i et baghold. Han bliver efterfølgende en stærk dyrket korstogshelt i hele Europa) (1099: Jerusalem erobres af korsridderne) 1103: Prins Svends bror Erik Ejegod udruster en hær og drager på korstog mod Det Hellige Land, men dør på Cypern. Hans søn Valdemar (d. Store) sættes i pleje hos Hvideslægten og vokser op med Esbern Snare og Absalon. 1147: Pave Eugen sidestiller korstog i Østersøen med korstog til Det Hellige Land

7 (1147: Svend Grathe og Knud d. 5 tager på fælles togt mod venderne) 1157: Valdemar d. Store bliver enekonge i Danmark og danner stærk magtalliance med sine to fostbrødre Esbern Snarre og Absalon. o. 1169: Esbern Snare anlægger borgen ved Kalundborg 1169: Arkona på Rügen erobres af en hær med Esbern Snare og Absalon i spidsen : Danmark erobrer Holsten og Pommern og laver togter mod Finland og Estland 1219: Estland erobres i slaget ved Lyndanisse 15. juni. Det er ved dette slag, at Dannebrog skal være dalet ned fra himlen. I projektet er målet at: Skabe innovativt netværk imellem de relevante private aktører/foreninger så der skabes grundlag for netværksdannelse/samarbejde og mulighed for udvikling og formidling af Kalundborg som Nordens Korsridderby At skabe organisationsstruktur der sikre at aktiviteterne udviklet igennem projektet kan forsætte efter år 1. Konceptudvikling af events, produkter, oplevelsestilbud og formidling. I udviklingsarbejdet forsøges områdets stærke historie tænkt ind i et samlet koncept der er økonomisk bæredygtigt efter år 1. Synliggørelse og markedsføring Evaluering og erfaring der kan bruges fremadrettet til videreudvikling og branding af Kalundborg som Nordens Korsridderby. Baggrund for projektet herunder relevans og målgrupper Baggrund: Projektet er tænkt ind som en vigtig og meget synlig markør for kulturarven, der findes i denne del af Vestsjælland. Højbyen er kendetegnet af en meget stærk og unik historie der er ukendt regionalt, nationalt og internationalt. Der er derfor et stort potentiale i at fastholde og udvikle kulturarven således at der skabes en oplevelsesøkonomi der er stærk nok til at stimulere turismen og skabe arbejdspladser både direkte og indirekte via underleverandører. I udviklingsplanen for Helårsturisme er et af indsatsområderne i punkt 4.2. oplevelsesudvikling indenfor kunst og kultur. Derudover er det vigtigt at foreningslivet stimuleres positivt således at der skabes grobund for en større social og kulturel aktivitet i landdistrikterne. Her er det vigtigt at den organisatoriske infrastruktur opbygges og stimuleres. Projektet er herudover tænkt ind som en vigtig og meget synlig markør for områdets identitet.

8 Målgrupper: Målgruppen er bred. Borgerne, Krydstogtgæster, landliggere, turister og foreningslivet i landdistrikterne vil få glæde af udviklingen af oplevelsesprogrammerne samt formidlingen. I Helårsturismeprojektet er der fokus på det voksne publikum, og feriehusfolket. Projektet rammer dette meget præcist. Hvordan opfyldes aktionsgruppens udviklingsstrategi: Projektet rammer meget klart ind i strategiplanens punkt omkring helårsturisme og attraktive levevilkår i landdistrikterne hvori der står: Vi vil den sammenhæng arbejde for, at lokale turistorganisationer, turismevirksomheder, natur og kulturinstitutioner og samt organisationer og myndigheder i et samvirke tager initiativ til at skabe et helhedsorienteret udviklingsarbejde omkring helårsturisme og autentiske oplevelser. Oplevelsesudvikling med fokus på kultur er et af indsatsområderne i helårsturismeprojektet. Dette projekt rammer meget præcist ind udviklingsplanens punkt 4.2. Hvordan vedrøre projektet mindst 1 punkt af bekendtgørelsen Projektet vedrøre følgende punkter i bekendtgørelsen (punkt J) Bevarelse og formidling af kulturarven udvikling af turismeaktiviteter. Budget: Det skal bemærkes at en stor del af udgifterne knytter sig til udstyr som symboler, formidlingsteknologier, udannelse som kan bruges i årene fremover. Udgifter: Projekttimer projektledelse og afrapportering Kr Markedsføring Kr Formidlingsstrategi og formidlingsaktiviteter Kr Uddannelse af guidekorps guider Kr Udvikling af Events Kr Design og produktion af Symboler (flag,våbenskjold m.v.) Kr Indkøb og afvikling af 15 events og 1 demonstrationsprojekt Kr Oplevelsestjek Kr Evaluering Kr Revision Kr Frivillige timer kr

9 I alt Kr Indtægter: Anden finansiering Kr Udvikling Nordvestsjælland/landdistriksmidler Kr I alt: Kr

10 Bilag 1: Oversigt over Styregruppens medlemmer og deres tilhørsforhold Styregruppens medlemmer: Ole Rasmussen (Projektansvarlig) Centerchef og Naturvejleder Formidlingscenter Fugledegård René Bengtsson Turistchef VisitKalundborg Henning Fougt Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Region Sjælland Fonden Fugledegård, Bestyrelses Formand, Kalundborg Museum, Bestyrelses Formand Naturpark Åmosen, Bestyrelses Formand Flemming Larsen Friluftsrådet, Hovedbestyrelsen Fonden Fugledegård Dansk Vandrelaug Naturpark Åmosen Steffen Holberg Selvstændig iværksætter, Godthåb Mølle Friluftsnet Nordvestsjælland Underviser i Friluftsliv Forfatter Lene Salbo Bulbrogård (Den ældste Vikinge Kongsgård ved Tissø ligger på Bulbrogårds jord) Islandske Heste Projekt ansvarlig for Vikingehave på Fugledegård, Peter Eskemosegård Pensioneret Efterskole lærer Frilufts- og håndværk entusiast Karina Boye Aktivitetscentret Stejhøj, Kalundborg Kommune Keramiker og Glasmager Elizabeth Pien Aktivitetscentret Stejhøj, Kalundborg Kommune Tekstil, Læder og maling Flemming Larsen Metaldetektor entusiast, Opdagede vikingeboplads ved Tissø

11 Deltaget i udgravninger sammen med National Museet Foredragsholder Rene Klint Metaldetektor entusiast, Opdagede vikingeboplads ved Tissø Deltaget i udgravninger sammen med National Museet Foredragsholder Søren Rasmussen Hvidebæk Turistforening VisitKalundborg Inge Nielsen Kasser Hvidebæk Turistforening Hans Rasmussen Hvidebæk Turistforening

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Korsridder + Innovatoriet To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Innovationsforløb i 4 dele: Introduktion til emnet Innovation Præsentation Indfrielse af

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Introduktion til projektet Oplev Vækst.

Introduktion til projektet Oplev Vækst. Punkt 6. Introduktion til projektet Oplev Vækst. 2014-4764. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender nedenstående redegørelse om projekt Oplev Vækst til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering. Sagsbeskrivelse

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 5. - 6. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Ansøgningsmateriale: Mod.Strøm-projekter i. Kerteminde Kommune

Ansøgningsmateriale: Mod.Strøm-projekter i. Kerteminde Kommune Ansøgningsmateriale: Mod.Strøm-projekter i Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse 3 Hvad er Mod.Strøm? 4 Fælles fynsk kulturfestival 5 Kerteminde Kommunes Mod.Strøm lokalitet er Muus siloen 6 Åbent hus-arrangement

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Effektvurdering af begivenheder

Effektvurdering af begivenheder Effektvurdering af begivenheder VIBE Produktion og evaluering Agenda Oplevelsesøkonomisk effektvurdering: Model og værktøj Case: Frederiksund vikingespil Metode: Effektvurdering i praksis Gruppearbejde

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere