ESCO. Udbudsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESCO. Udbudsvejledning"

Transkript

1 ESCO Udbudsvejledning

2 Forord Indhold Denne ESCO-udbudsvejledning er udarbejdet af Dansk Erhverv, Brancheforeningen for Bygningsautomation, for at give offentlige bygherrer en guideline i, hvordan ESCO-projekter bliver en succes. Og for at sætte fokus på de udfordringer og faldgruber, der er ved at lave et ESCO-udbud En af udfordringerne ved et ESCO-udbud er, at bygherre skal udbyde et projekt, hvor leverancen ikke er specificeret på forhånd. Dermed skal bygherre være indstillet på de fordele et offentligt privat partnerskab åbner op for, samtidig med at de gældende udbudsregler overholdes. Forord Baggrund Hvad er det specielle ved at udbyde ESCO? 12 Forslag til et godt ESCO-udbud 16 Tildelingskriterier 20 Faldgruber ved ESCO-udbud ESCO-udbudsvejledningen er henvendt til bygherrer og bygherrerådgivere som et supplement til de overvejelser, de gør i forbindelse med udformningen af deres ESCO-udbudsmateriale. Dansk Erhvervs intention med denne udbudsvejledning er: At sikre at offentlig bygherre får større glæde af deres ESCOudbud. At foreslå hvorledes et ESCO-udbud laves, så det åbner op for fleksibilitet og styrker ESCO-samarbejdet. At undgå de faldgruber som gjort med tidligere udbud. Sekretariatschef, Brancheforeningen for Bygningsautomation Torben E. Hoffmann Rosenstock Dansk Erhverv 03

3 Baggrund ESCO-modellen, som er en forkortelse for Energy Service Company, har eksisteret i flere årtier, men er først rigtig kommet til Danmark indenfor de seneste 5 år. Middelfart Kommune var i 2007 den første offentlige bygherre, som indgik et ESCO-samarbejde med en privat virksomhed, og siden er flere kommuner som bl.a. Høje-Taastrup og Greve fulgt med. Samlet set er lidt mere end 20% af de danske kommuner kommet i gang med ESCO-samarbejder, og flere er på vej. Kommunernes motivation for at indgå et ESCO-samarbejde med private virksomheder er, at de på kort tid kan give hele - eller udvalgte dele af den kommunale ejendomsmasse et markant kvalitetsløft ved en massiv reduktion af energiforbruget, en forbedring af brugerkomforten og en effektiv indsats i retning af det bygningsefterslæb, som i flere kommuner har hobet sig op gennem årene. De direkte besparelser og de afledte Det er vigtigt, at målsætningerne ved ESCOprojektet er tænkt godt igennem, inden det sættes i gang. Der er gode muligheder for at bruge den fleksibilitet, der er i ESCO-samarbejdsmodellen til at slå flere fluer med ét smæk. Hvis man tænker det gode indeklima ind i projekterne, viser beregninger fra Dansk Erhverv, at der i såvel sygehuse som folkeskoler kan forventes besparelser og afledte gevinster i form af et generelt fald i sygefraværet, reducerede indlæggelsestider på hospitalerne og en forbedret koncentration og indlæringsevne i folkeskolerne. Dansk Erhvervs beregninger dokumenterer garanterede årlige energibesparelser på over 162 mio. kr. og en potentiel årlig besparelse i form af reduceret sygefravær hos lærerne svarende til 700 fuldtids-lærestillinger ved en gennemførelse af ESCO-projekter på samtlige danske folkeskoler. I tillæg til det har DTU angivet, at man ved prioritering af et forbedret indeklima forøger indlærings- og koncentrationsevnen i folkeskolen med 15%. (DTU rapporten Samfundsøkonomiske konsekvenser af bedre luftkvalitet i grundskolen Slotsholm A/S, 2012.) ESCO skaber øget beskæftigelse Igangsættelse af et ESCO-projekt vil skabe en forøget beskæftigelse inden for konstruktions-, installations og rådgivningsfagene. Da ESCO-projekterne som tommelfingerregel altid gennemføres i samarbejde med lokale underleverandører, skabes der værdi i lokalsamfundet i kraft af de beskæftigelsesmæssige effekter, der opnås. Beskæftigelseselementet bør derfor indgå i de samlede overvejelser

4 Krav til fleksibilitet ESCO-samarbejder er ikke ens. Det skyldes, at målsætninger, krav og ønsker varierer fra bygherre til bygherre. Grundet bygherrens ofte dynamiske ejendomsmasse viser det sig, at målsætninger, krav og ønsker kan ændre sig over tid, og det stiller krav til fleksibilitet i bygherres udbudsmateriale. Det stiller desuden bygherren overfor følgende udfordringer ved ESCO-udbud: At man som bygherre skal udbyde en ydelse/projekt, hvor resultatet ikke er specificeret på forhånd. Dermed skal bygherren åbne op for fleksibilitet i det fremadrettede arbejde, uden at det er i strid med udbudsreglerne. Udbudsmaterialet er meget vigtigt for et ESCO-samarbejde, da det kommer til at præge samarbejdet i hele kontraktperioden på både godt og ondt. Dansk Erhverv vil derfor gerne sætte fokus på, hvad det specielle er ved at udbyde et ESCO-projekt og på de faldgruber, som ESCO-udbuddene hidtil har været forbundet med. Forudsætningen for et godt og succesfuldt ESCO-samarbejde starter med et godt og gennemtænkt udbud. 06

5 Hvad er det specielle ved at udbyde ESCO? Udbud af ESCO-Projekt Skal samarbejdet fortsætte? JA/NEJ FASE 1 Analyse & Projektudv. Et ESCO-projekt, er det ikke bare en totalentreprise med en garanti? Det er det også, men der er flere nuancer til et ESCOprojekt. Nedenfor ses en faseinddeling af et ESCO-projekt med udbuddet og et ESCO-projekts 3 faser: FASE 2 Installation FASE 3 Garanti & Projektopfølgning 3-6 måneder 6-9 måneder 1-2 år 2-10 år ESCO-leverandøren står rigtig nok for totalentreprisen i Fase 2 og garantien i Fase 3, men det er også vigtigt at notere sig, at vinderen af ESCOudbuddet skal analysere alle ejendommene og stå for projektudviklingen i samarbejde med bygherre. ESCO-leverandøren står dermed for en rådgivningsydelse i Fase 1, hvor også ydelserne for Fase 2 og 3 bliver endeligt fastlagt. At ESCO-leverandøren udfører Fase 1 er en forudsætning for, at bygherren får en fast pris for installationen i Fase 2 og en garanti i Fase 3. Udbud med krav til fleksibilitet Bygherre står altså i en situation, hvor der skal udbydes en ydelse/projekt, hvor resultatet ikke er specificeret på forhånd. Det stiller krav til udbudsmaterialet om fleksibilitet i Fase 1, da det endelige projekt kan tage mange forskellige former, alt efter hvad der er muligt, kombineret med hvilke målsætninger, krav og ønsker bygherren har. Erfaring viser, at bygherres målsætninger, krav og ønsker kan ændre sig over tid, særligt i forbindelse med Fase 1, hvor bygherre får en bedre indsigt i ejendommenes tilstand og hvilke forbedringsmuligheder, det giver bygherre. Det samme gør sig gældende i Fase 2 og Fase 3, hvor politiske beslutninger og uforudsete ændringer i projektomfanget og omverdenen vil gøre ændringer til projektet nødvendige og/eller fordelagtige. Det er derfor uhensigtsmæssigt hvis bygherre stiller ultimative krav/betingelser vedrørende 08 09

6 projektomfanget i udbuddet, der ikke kan imødekomme nødvendige og/eller fordelagtige tilpasninger i hele ESCO-samarbejdet. Mulighed for at stoppe samarbejdet inden Fase 2 Bygherre vil måske være bekymret for, hvordan det endelige projekt vil blive, hvis der ikke stilles en række krav i udbudsmaterialet. Det er her vigtigt at notere sig, at bygherren kan afslutte samarbejdet med ESCO-leverandøren inden Fase 2, hvis resultatet af Fase 1 ikke lever op til bygherrens målsætninger, eller hvis samarbejdet kører dårligt. På samme vis kan ESCO-leverandøren opsige samarbejdet med bygherre, hvis bygherre ikke bidrager til samarbejdet. Samarbejde bør vægte mere end pris Når bygherre skal udbyde et ESCO-samarbejde, er der tale om et længerevarende samarbejde og ikke en engangsydelse som i en totalentreprise. og ressourcer som ESCO-leverandøren bringer med sig ind i ESCO-samarbejdet. Pris er altid et relevant kriterium i et udbud, men når det kommer til et ESCO-samarbejde bør samarbejde vægte mere end pris. Det skyldes, at der i ESCO-samarbejder skabes unikke projekter, som kan få vidt forskellige udformninger, alt efter hvilken skrædder som bliver valgt til opgaven. Som bygherre står man altså overfor at skulle vælge en af de mulige skræddere og altså ikke imellem identiske hyldevarer med forskellige logoer, hvor prisen er det vigtigste for valget. Den bedste måde at vurdere hvilken af skrædderne, der er bedst egnet til opgaven, skal findes primært i deres kvalifikationer og samarbejdsevner og sekundært i deres pris. Når man skal ansætte en ny medarbejder er den person, som forlanger mindst i løn, jo heller ikke nødvendigvis den bedste til jobbet. Som beskrevet tidligere vil der i samarbejdsperioden opstå behov for ændringer i projektet på grund af uforudsete begivenheder. Det er derfor vigtigt, at bygherre vælger en samarbejdspartner, der kan og vil være med til at få det bedste ud af hele samarbejdsperioden. Bygherre bør derfor have fokus på hvilke holdninger, metoder 11

7 FORSLAG TIL ET GODT ESCO-UDBUD Når en bygherre skal have udbudt et ESCO-projekt, er der mange overvejelser, som skal gøres for at sikre at få det optimale ud af ESCO-projektet. I den forbindelse er det vigtigt at vælge en kompetent udbudsrådgiver med omhu, som kan hjælpe med at navigere rundt i de muligheder som ESCO-samarbejdsformen giver og få det integreret i udbudsmaterialet. I dette afsnit beskrives der et forslag til et godt ESCO-udbud. Udbuddet og samarbejdet Det anbefales, at et ESCO-projekt udbydes som et bygge/anlægsprojekt i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 ( Udbudsdirektivet ), da det giver flest frihedsgrader for bygherre i projektforløbet. Her bør vælges begrænset udbud med 12 prækvalifikation og at tildelingen sker efter kriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor der bliver vurderet på kvalitative og økonomiske kriterier. Såfremt bygherre finder det bedste tilbud interessant, er det hensigten, at der skal indgåes en samarbejdsaftale med den vindende ESCOvirksomhed om at gennemføre kortlægning af energibesparelser, projektudvikling, gennemførelse af energieffektiviseringer samt garanti og opfølgning på de angivne bygninger. Indhold, omfang og fremdrift Et ESCO-projekt omfatter faserne 1, 2 og 3 hvoraf Fase 2 og Fase 3 er en option for bygherre. Derfor skal bygherre, såfremt bygherre vælger at fortsætte ESCO-samarbejdet efter Fase 1, indgå aftale for henholdsvis installationsfasen (Fase 2) og garanti- og opfølgningsfasen (Fase 3). Nedenfor ses faserne Udbud af ESCO-Projekt Skal samarbejdet fortsætte? JA/NEJ FASE 1 Analyse & Projektudv. FASE 2 Installation efterfulgt af en kort beskrivelse af dem. Fase 1: Detaljeret energianalyse og projektudvikling I denne fase skal ESCO-leverandøren og bygherren starte med at fastlægge baseline for projektet. Baseline angiver det energiforbrug som bygningerne i projektet vil have, hvis der ikke blev gennemført energieffektiviseringer. Baseline fungerer derfor som udgangspunktet for beregning af besparelserne i projektet. Efter baseline er fastlagt, vil ESCO-leverandøren undersøge alle bygningerne med henblik på at fastlægge behovet for investering i energieffektiviseringer og vurdere det dertilhørende potentiale for energibesparelser. I dialog med bygherre vil ESCO-leverandøren udvikle projektet i henhold til bygherrens målsætninger, krav og ønsker. FASE 3 Garanti & Projektopfølgning 3-6 måneder 6-9 måneder 1-2 år 2-10 år 13

8 Fasen afsluttes med et projektforslag, som beskriver hvilke energieffektiviseringer der foreslås gennemført, samt hvilken investering det kræver, og hvilken besparelsesgaranti det vil udløse. De typer af energieffektiviseringer der bliver set på er typisk: Optimering og styring af eksisterende tekniske anlæg Udskiftning/ændring af tekniske anlæg Forbedring af indeklima Forbedring af klimaskærm Etablering af vedvarende energi Fase 2: Installationsfasen I denne fase udføres entreprisearbejderne på grundlag af det godkendte projekt. Fasen afsluttes med en afleveringsforretning for hver enkelt bygning. Uddannelse af driftspersonale udføres i takt med at bygningerne afleveres. Fase 3: Garanti- og opfølgningsfasen Efter aflevering af entreprisearbejderne igangsættes garanti- og opfølgningsfasen. I denne fase overvåges præstationen af de enkelte bygninger i forhold til garantien. Underpræsterer projektet i forhold til garantien, så vil ESCO-leverandøren skulle betale differencen op til garantien. Den udstedte besparelsesgaranti skal være udformet således, at både ESCO-leverandøren og bygherren har et incitament til at projektet overpræsterer, så der skabes et win-win samarbejde gennem hele Fase 3. 14

9 ESCO-leverandørens garanti fungerer. Er der situationer hvor garantien ikke gælder? Er der en grænse for størrelsen på garantien? Er der tale om et engangsbeløb eller gælder garantien løbende gennem hele kontraktperioden? Osv... Tildelingskriterier vægtning Tildelingskriterier Dansk Erhverv, BBA anbefaler følgende tildelingskriterier til et ESCO-udbud, for at imødekomme et ESCO-samarbejde, hvor der er fokus på fleksibilitet og samarbejde via en dialogpræget projektudvikling gennem alle projektets 3 faser. Relevansen af de Kvalitative tildelingskriterier Evnen til at indtænke principperne om partnerskab: Et grundlæggende element i et ESCO-projekt er, at det er et offentlig-privat partnerskab. ESCO-leverandøren skal dermed også kunne tilkende, hvorledes den ser, at partnerskabsånden indgår i samarbejdet. Beskrivelse af garantimodellen: Garantien er et andet grundlæggende element i et ESCO-projekt, men kan en bygherre tage for givet at alle ESCO-leverandørers garantimodel er ens? Det er vigtigt for bygherre at vide hvorledes 16 Kvalitative tildelingskriterier Evnen til at indtænke principperne om partnerskab 15% Beskrivelse af garantimodellen 10% Beskrivelse af samarbejdsproces for Fase 1, 2 og 3 20% Projektorganisation og CV er 15% Kompetenceoverførsel til driftspersonalet 10% Økonomiske tildelingskriterier Pris for Fase 1 10% Årlig pris for Fase 3 10% Påvirkning af drift og vedligehold 5% Fordeling af overpræstation 5% Alternative økonomiske tildelingskriterier Forventet besparelse Kompetence og kreativitetstest 17

10 Beskrivelse af samarbejdsproces for Fase 1, 2 & 3: Ved at få ESCO-leverandøren til at beskrive samarbejdsprocessen, får bygherre at vide hvilke metoder og processer ESCO-leverandøren tilbyder i alle faserne. Organisation og CV er: Det er vigtigt at vide om ESCO-leverandøren har kompetente folk og en organisation, der kan drive projektet fremad som planlagt gennem alle tre faser. Kompetenceoverførsel til driftspersonalet: Det er relevant at få viden om hvordan ESCOleverandøren vil opkvalificere driftspersonalet, da driftspersonalet skal stå for driften af ejendommene både under og efter ESCO-projektet. Relevansen af de Økonomiske tildelingskriterier Pris for Fase 1: Det er centralt at vide, hvad Fase 1 koster, da Fase 2 og 3 er optioner. Årlig pris for Fase 3: Det er centralt at vide, hvilke løbende udgifter, der kommer i Fase 3, som kan løbe i flere år. Påvirkning af drift og vedligehold: Det vil være værdifuldt for bygherre at få en vurdering af hvilken effekt ESCO-projektet har på bygherres arbejde med drift og vedligehold. Fordeling af overpræstation: For at ESCO-leverandøren skal have incitament til at finde yderligere besparelser i ejendomsmassen i Fase 3, skal der være en gulerod i form af en andel af overpræstationen. Jo større andel ESCO-leverandøren får, jo større er incitamentet. Relevansen af de Alternative økonomiske tildelingskriterier Forventet besparelse: Fra tidligere ESCO-udbud har man set, at udbyder vil have de bydende til at angive den garanterede besparelse allerede i tilbudsfasen. At bede de bydende om en garanti, allerede i tilbudsfasen, er en vanskelig parameter at konkurrere på, da det kan vise sig at baseline ændres i Fase 1 og dermed besparelsen. Vælger bygherre at en forventet besparelse skal være et tildelingskriterium, kan det med fordel laves på den måde, at hvis besparelsen efter Fase 1 er mindre end den angivet besparelse i tilbudsfasen, så bliver prisen for Fase 1 reduceret. Hvis besparelsen efter Fase 1 er større end den angivet besparelse i tilbudsfasen, så skal bygherren belønne ESCO-leverandøren. Kompetence og kreativitetstest: Som en del af tilbuddet og evalueringen, kan der udarbejdes en energi- og klimaanalyse af en bygning. Analysen skal indeholde de nødvendige elementer for at kunne vurdere energi- og klimareduktion samt projektets lønsomhed. Analysen skal udformes som de endelige rapporter/analyser som entreprenører forventes at fremlægge i forbindelse med Fase 1. For at undgå lidt for optimistiske kreativitetstests er det vigtigt, at bygherren har allieret sig med en kompetent rådgiver, som kan dissekere kreativitetstestene og forstå de bagvedliggende forudsætninger, hvorved kun de relevante tiltag medregnes

11 Faldgruber ved ESCO-udbud 20 Nedenfor beskrives eksempler på faldgruber ved ESCO-udbud: At den garanterede besparelsesprocent vægter højt i udbuddet, hvilket motiverer de bydende til at angive en meget høj besparelse. Problemstillingen består i, at garantien gives ud fra en baseline, som typisk ikke er endelig fastlagt inden Fase 1, hvilket gør at størrelsen på besparelsen ikke kan angives præcist i udbudsfasen. Det at der stilles krav om en besparelsesgaranti på ejendomme, som ESCO-leverandøren ikke har haft mulighed for at besigtige, kan gøre at samarbejdet senere kan blive anstrengt. Med sådan et konkurrenceparameter vil firmaer måske vurdere besparelsespotentialet lidt for optimistisk, for at se godt ud i tilbudsfasen. Viser det sig i Fase 1, at de garanterede besparelser er vanskelige at opnå, så vil ESCO-leverandøren nedprioritere at imødekomme bygherrens målsætninger og ønsker, for kun at fokusere på at opnå besparelsesgarantien. I værste tilfælde bliver det altså ikke et samarbejde, men et modarbejde, som højest sandsynligt vil stoppe inden Fase 2. Der stilles forskellige krav i udbudsmaterialet, hvor det senere viser sig at blive umuligt at indfri alle kravene. F.eks ved at sige at 50% af investeringen skal gå til klimaskærmstiltag, men tilbagebetalingstiden må samtidig kun være 10 år, kan der opstå et dilemma. Eller ved at sige, at investeringen maksimalt må være 40 mio. kr., men at der samtidig skal opnås en garanteret besparelse på 25% af energiforbruget, kan der opstå et dilemma, fordi det kan vise sig, at det vil kræve en investering på 45 mio. kr. Der stilles krav i udbudsmaterialet vedrørende projektets udformning, som vanskeliggør, at bygherre får det projekt, som bygherren egentlig vil have, når projektet skal til at installeres i Fase 2. Det kan skyldes, at bygherren i takt med at Fase 1 gennemføres, bliver mere bevidst om de forbedringsmuligheder, der er i bygningerne og har måske fået øjnene op for nye muligheder. Nogle bygninger er måske også udgået af projektet, imens andre er kommet til. Bygherre har altså i løbet af Fase 1 ændret målsætninger, krav og ønsker til projektet, men kan ikke få gennemført det projekt, som bygherre egentlig vil have, grundet krav i udbudsmaterialet. Vælg din rådgiver med omhu det er et vanskeligt område at manøvrere i, og det har derfor stor betydning, at den rådgiver 21

12 bygherre vælger har kompetencerne til at løfte opgaven. Da det er et marked, hvor en række rådgivere har valgt at specialisere sig, anbefales det altid at kunden søger information om, hvilke lignende projekter rådgiveren tidligere har gennemført, også gerne med oplysning om resultatet, referencer osv. Fakta om Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA ) BBA er brancheorganisation for bygningsautomation i Danmark. Organisationen tæller medlemsvirksomhederne Schneider Electric, Honeywell og Siemens, der tilsammen repræsenterer majoriteten af bygningsautomationsmarkedet i Danmark. Brancheorganisationens primære funktion er, at promovere medlemmernes fælles interesser omkring produktion og udbud af anlæg og systemer indenfor bygninsautomation i forhold til de offentlige myndigheder og relevante brancher på det danske marked. Et af hovedfokus områderne har været Energy Service Company projekter (ESCO), der leverer en selvfinansieringsmodel til renovering og energieffektivisering af bygninger. BBA finder disse projekter yderst relevante og vigtige, da en tredjedel af de totale danske CO2-emissioner kommer fra bygninger. Som følge heraf er det en vigtig faktor, at disse emissioner bliver signifikant reduceret for at sikre, at Danmark kan vedholde og overholde deres ambitiøse 20% reduktionsmål inden

13 Papiret er PEFC godkendt

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt Opsummering helhedsplanen Hvad er ESCO? ESCO står for Energy Service Company, og i et ESCOsamarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Potentiel milliardgevinst ved energirenovering

Potentiel milliardgevinst ved energirenovering Potentiel milliardgevinst ved energirenovering af hospitalsbygninger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Danmarks

Læs mere

InnoBYG efterårskonference 2011

InnoBYG efterårskonference 2011 InnoBYG efterårskonference 2011 Energirenovering med garanteret energibesparelse 9. November 2011 Konceptet Bygningens driftsomkostninger Energi forbrug Teknisk drift Eksempler på hvad man kan gøre Optimere

Læs mere

ESCO-samarbejde. Kickstart til omkostningsneutral energirenovering

ESCO-samarbejde. Kickstart til omkostningsneutral energirenovering ESCO-samarbejde Kickstart til omkostningsneutral energirenovering ESCO - modellen gør kagen større at skære Danmark er for alvor ved at tage Energy Service Company (ESCO) - modellen til sig, selv om den

Læs mere

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Finansiering og ESCO KMO 205 Ver. 3.0 21.08.2013 Agenda Indledning Finansiering af energibesparelser ESCO og incitamentsmodeller Learning points Perspektivering

Læs mere

Vallensbæk k Kommunale Ejendomme. ESCO i Vallensbæk 1

Vallensbæk k Kommunale Ejendomme. ESCO i Vallensbæk 1 ESCO i Vallensbæk Vallensbæk k Kommunale Ejendomme ESCO i Vallensbæk 1 Indledning Et ESCO er en relativ ny forretningsmodel for energirigtig renovering af offentlige og private ejendomme påp det danske

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Energibesparelsesprojekt Bæk/Fosgåden,VA-afd. 58

Energibesparelsesprojekt Bæk/Fosgåden,VA-afd. 58 Baggrund BO-VEST har taget initiativ til et udviklingsprojekt til belysning af mulighederne for at få gennemført og finansieret yderligere energisparetiltag, som normalt ikke er omfattet af en traditionel

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an?

ESCO hvordan gribes det bedst an? ESCO hvordan gribes det bedst an? APRIL 2014 KMS 388 Ver. 5.0 Erfaringer med brug af ESCO-samarbejder til energirenovering Agenda Kort firmapræsentation Design af tilpasset ESCO model Formål/behov Forankring,

Læs mere

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Hvorfor er ESCO-konceptet interessant for Dansk Byggeri? Dansk Byggeri: 5.800

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

ESCO. Kommune-erfa nr. 6

ESCO. Kommune-erfa nr. 6 Kommune-erfa nr. 6 ESCO Når en kommune gør brug af energitjenester, eksempelvis i form af energirenovering af bygninger, bliver det ofte kaldt for et ESCOsamarbejde. ESCO står for Energy Service Company

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

ESCO-foranalyse. Ringsted Kommune

ESCO-foranalyse. Ringsted Kommune ESCO-foranalyse Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse Baggrund for igangsættelse af ESCO-foranalyse samt fremadrettet sigte... 2 ESCO foranalyse, metode... 2 Observationer og fokusområder... 3 Resultater...

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 RINGSTED Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Aabenraa Kommune Trafik og vej

Aabenraa Kommune Trafik og vej Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning

Læs mere

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Det korte svar: Vær præcis i krav og ønsker Giv så mange informationer

Læs mere

Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers

Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers 1. Indledning og erfaringsgrundlov 2. ESCO projekt for renovering af kommunale bygninger 3. Lidt om ESCO gadelys 4.

Læs mere

Projektbeskrivelse, maj 2008: Energi-optimering af ejendomme i Greve Kommune, via ESCOmodellen

Projektbeskrivelse, maj 2008: Energi-optimering af ejendomme i Greve Kommune, via ESCOmodellen Projektbeskrivelse, maj 2008: Energi-optimering af ejendomme i Greve Kommune, via ESCOmodellen Beskrivelse og rationale ved ESCO-modellen ESCO-modellen: Den efterfølgende beskrivelse er i hovedtrækkene

Læs mere

Forstudie Høje Taastrup Kommune

Forstudie Høje Taastrup Kommune Forstudie Høje Taastrup Kommune Arbejdsmøde 1, d. 17.2. 2009 We help the best buildings in the world get that way. Agenda 1. Dagsorden og målsætning 2. Udfordringer og projektide (15 min) 3. Forstudiet

Læs mere

Erfaringer med ESCO-modellen

Erfaringer med ESCO-modellen Erfaringer med ESCO-modellen Høje-Taastrup Kommune Tove Sanderbo Leder af Rådgiverteam, CEIS, Høje-Taastrup Kommune Casper Højgaard Salgschef, Schneider Electric, Energy Solutions Agenda 1. Introduktion

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse IKAST-BRANDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Vision: Vi bygger broer til fremtiden Den grønne vækstkommune

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Politiske forslag - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 MTU P523 Ansættelse af medarbejder til registrering af vej- og parkopgaver

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODENSE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen J Knudsen Driftsbudgettet Aftaleperiode Efter Aftaleperiode Processen Møde Ja/ Nej Ja/ Nej

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 GLADSAXE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Realisering af energibesparelser via ESCO

Realisering af energibesparelser via ESCO Realisering af energibesparelser via ESCO Foreløbige erfaringer fra et forskningsprojekt Jesper Ole Jensen, SBi-Aalborg Universitet Et kort CV Jesper Ole Jensen Civilingeniør Seniorforsker, PhD Forskningsområder:

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri

Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri Sagsnr: 2013-54403 Dokumentnr: 2013-244088 Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri Udbuds-/entreprise-/samarbejdsform Beskrivelse af modellen Rationale og effekt Bundtning og

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

ESCO. Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne

ESCO. Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne ESCO Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne Vi piller ikke ved misforståelsen mellem EPC og ESCO.men vi hører den tit brugt som undskyldning Hvilke ESCO potentialer er der i kommunerne

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune Teknisk dialog Silkeborg Kommune har i forbindelse med det kommende EU-Udbud af rengøring gennemført teknisk dialog med følgende fire virksomheder: ISS Facility

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 FAXE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på Analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag

Invitation til at afgive tilbud på Analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag N O T AT 19. december 2014 Invitation til at afgive tilbud på Analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag 1. Baggrund Som en del af Vækstaftalen af 14. juli 2014 har Klima-, Energi-

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 2. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Opponent til fremlæggelse af evalueringen på møde i Dansk Energi den 14.1.09 Fremragende arbejde! Vigtigt at få

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Fremtidens løsningsmodel for gadebelysning

Fremtidens løsningsmodel for gadebelysning Fremtidens løsningsmodel for gadebelysning Samarbejde for kollektiv værdiskabelse Uffe Høybye Middelfart Kommune Ulrich Borup Hansen EnergiMidt A/S AGENDA Kort om parterne Forudsætningerne for et godt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere