Referat fra Generalforsamlingen marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts"

Transkript

1 Referat fra Generalfrsamlingen marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid Kl Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling 1. Valg af dirigent 1 2. Kntrakten til afstemning 1 3. Bestyrelsens beretning fr det frløbne år Fremlæggelse af revideret regnskab til gdkendelse 3 5. Fastsættelse af kntingent fr det kmmende år 3 6. Indkmne frslag Valg af bestyrelsesmedlemmer 7 8. Valg af Revisr 7 8. Valg af Suppleanter 7 9. Eventuelt 8 1. Valg af dirigent Indkaldelsen retmæssig indkaldt. Ja. Der blev gjrt pmærksm fra Stig & Lisbeth Mølgaard at de ikke havde mdtaget indkaldelsen g dette var nu 2 år i træk. DFF tjekker g adresse fr, at sikre det er krrekt så de kan sikre at de fremver mdtager denne/andet. Mrten Duehlm Larsen blev freslået g valgt. Herefter mtalt m dirigent Stemmetællere 3 ikke stemme berettiget deltager er valgt Ønske m ændring af dagsrden, således at afstemning m kntrakten bliver taget først. Dette blev gdkendt. 2. Kntrakten til afstemning Kntrakten blev vedtaget g gdkendt, ved afstemning; 38 fr, g 1 imd. 1-8

2 3. Bestyrelsens beretning fr det frløbne år Bestyrelsens beretning fr det frgangne år (2012) Et krt resume af året der gik. Det har været nget af et hårdt g turbulent år, - ingen tvivl m det. Det startede med en udsættelse af sidste års generalfrsamling, g endte med en ekstra rdinær GF. Indimellem det frløb har der krt frtalt været, En trist stemning g rygtet m at den siddende bestyrelse var blevet kuppet spredte sig ver det ganske land! Og DFF har været udsat fr mere end ét hacker angreb på vres hjemmeside, et regnskabsprgram der gik tabt da harddisken gik i stykker. Trusler, rygter, manglende tillid sv.. Alt dette kan der læses mere m i vres referater. Vi plevede gså en ubeskrivelig tragisk ulykke hs et par af vres medlemmer, sm har berørt s alle lige p til g under g efter kåring øst, Regnvejr til begge kåringer.hvilket vi ikke har plevet i mange år. Endnu et år med ekstrardinær generalfrsamling, gudskelv var der lige nk tilstede til at få en fuldtallig bestyrelse igen, men gså kun lige! MEN Nk m det negative! Nu til det psitive g det er, at vi er så mange sm er mødt frem i dag, vejret til trds, hvilket virkeligt er et udtryk fr vres fælles engagement. Uden engagement ingen frening! Vi fik igen gde resultater til kåringerne, Et strt tillykke til alle, naturligvis specielt årets champins! Og krn kåringer m.m. Super flt g sm gså er blevet rst g mtalt utrligt psitivt i såvel Phrys samt på KFPS s hjemmeside. Igen i år var der kæmpe resultater her i lille Danmark, g Vi km igen fr alvr på Frieser landkrtet i Hlland til central kåringen, hvr flere danske g dansk avlede heste deltg. Et strt tillykke familien Fynb g til Lars Klttrup samt Srtemsegård fr deres deltagelse. Så havde vi året hvr DFF fyldte 25 år, - g Vi var mere end 150 DFF flk samlet til fælles jubilæumsmiddag i Herning - g sikke en fest ja det det kan Vi i hvert fald da gdt finde ud af, altså at feste sammen, Tak fr en utrlig g hyggelig aften/nat g Nej hvr var vi mange med ndt i hvedet! I samme frbindelse med Kåring Vest havde Vi arrangeret, at et lkalt TV hld skulle lave en 30 minutters udsendelse m frieserhesten, en fantastisk alsidig g indhldsrig dkumentar, sm blev frlænget på deres hjemmeside grundet et højt seertal, g sm allerede er genudsendt en gang på TV. En rigtig gd reklame fr vres dejlige frieserhest! Et strt tak skal lyde til Heidi g Jørgen fra Stutteri Ellemse, fr at de ville være en del af dette! Vi fik gså den stre frnøjelse at få besøg fra flere avlsgdkendte, diverse shw g søde drenge g piger i unifrm fra gardehusarerne km frbi g spillede et nummer fr s. Vi hldte fr første gang kvalificering til KFPS ungheste/dressur champinat, g tak til såvel KFPS g Ids fr at gøre det til en mulighed, g tak til alle deltagerne der mdigt kastede sig ud i det nye tiltag, g naturligvis ikke mindst tillykke til de t danske heste der blev kvalificeret Henriette Lmhlt på Vera Marksate, g Ida Thmsen på Thijs S, hvraf sidstnævnte fik en flt 2 plads til finalen i Hlland. Der har været flt deltagelse g gde resultater på dyreskuerne, g vres fantastisk engagerede lkalfreninger g shwgrupper har frmået at arbejde sammen g levere ngle fantastiske shw. Fantastisk reklame g et gdt arbejde der bliver lagt her! - En str tak til jer alle. Vi har fået ny hjemmeside, da den anden vi har haft, vldte s stre prblemer, g Vi ønskede en ny, der skulle være nem g hurtig at betjene, -gså fr nye kmmende bestyrelser! Og derudver at nedbringe mkstningerne yderligere hvilket jeg trr lykkedes! Super flt arbejde syntes Vi selv 2-8

3 Vi har fået et nyt øknmiprgram, da vres harddisk gik i stykker, g Vi dermed mistede alt vres regnskab, Hvilket gjrde, at Vi besluttede at dette Ikke måtte ske igen - g derfr har vi nu valgt et nline regnskabsprgram, sm de fleste med lidt IT baggrund kan betjene. Vi har fået styr på medlemslisten (trr jeg) g iværksat genfrhandling af Kntrakten med KFPS. Vi har i den frbindelse samlet input g bemærkninger fra medlemmerne. Disse er blevet undersøgt g frhandlet ind i den kntrakt, sm er til medlemmernes gdkendelse på denne GF. Endeligt er det meget psitivt, at vi i bestyrelsen, måtte trække ld m hvem af s (bestyrelsesmedlemmer) sm skulle stille på valg på denne generalfrsamling. Vi skal have valg, men har kun et enkelt medlem af bestyrelsen - ønsker ikke genvalg! Det må da siges, at være det mest psitive, fr ligesm deltagelse her i dag, tyder dette på et super engagement! vi er heldigvis stadigvæk mange der vil vres frening det gdt, det er et gdt fundamentet at bygge fremtiden på! Fremadrettet ønsker vi r i g mkring bestyrelsen, så Vi igen i år kan have mulighed fr at lave ngle gde kåringer, til glæde fr alle dem sm elsker vres hesterace! Vi håber at vres medlemmer er med s, g at vi kan stå sammen m at få et gdt år Tak til alle! På Dirigentens frespørgsel m spørgsmål blev der ytret ønske fra Helle Fynb m, at beretningen indehlder antal af medlemmer. Beretningen blev herefter gdkendt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til gdkendelse Pia Tanghus- undrer sig ver de høje kørselsudgifter, g hun har ikke kunnet finde dem i tidligere ref. Der blev frtalt at dette er skrevet flere gange i ref. Kan man fremad rettet få denne frm fr fyldigt regnskab, så man kan følge det. Dette er gså bestyrelsens eget ønske Helle Fynb - Ønske- kørselsudlæg bliver udbetalt inden fr samme år kvartalsvis evt. Regnskabet blev gdkendt med én bemærkning: Pia Tanghus vil gerne have, at man fremadrettet skal lave et regnskab sm 2012 med nter, synlighed g åbenhed. Dem der er mms.reg. Må gerne sende en mail til Fleur, da det er en helt anden faktura de skal have fra NL. Helle Fynb DFF bør verveje at få indskrevet i kntrakten kurs på EURO der afregnes til mellem KFPS g DFF fr at kurssikre DFF. 5. Fastsættelse af kntingent fr det kmmende år Støttekntingent: 100,- 34 fr g 2 imd. Vedtaget Alm Kntingent stigning i 2014: 700 kr. 33 fr g 1 imd. vedtaget Husstandskntingent stigning i kr. 36 fr. Vedtaget 3-8

4 6. Indkmne frslag Ønske m at afstemning af frslag fregår på papir mere end 10 % ønskede dette. Hvis der frekmmer stavefejl eller andre afvigelser fra det riginalt indsendte frslag er det riginalen der er gældende. Frslag til behandling Frslag fra Stemmer fr Stemmer imd Kmmentar 2,4 At højne kvaliteten i avlen i Danmark, herunder at fremme brugen af kårede hpper g gdkendte avlshingste. Thrsten 28 3 Vedtaget 3 bland 3.3 Stemmeret pnås ved medlemskab, Pernner, freninger, hustande, firmaer g selskabers stemmeret er begrænset til 1 stemme Thrsten Da der var 2 frslag til samme vedtægt. Thrsten trak hans g vi stemmer m Lines 3.3 Stemmeret pnås ved medlemskab, et medlemskab Line 2 Blanke EJ VEDTAGET giver 1 stemme, freninger, firmaer g selskaber er begrænset til 1 stemme * Alm kntingent giver 1 stemme * Husstandskntingent giver 2 stemmer * Støttekntingent giver ingen stemmeret 4.2 Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 4. år Thrsten Der var 2 frslag til samme vedtægt. Thrsten trak hans g vi stemmer m Fleur g s 4.2 Bestyrelsen bliver valgt fr en 4 årig peride Første gang 2014 De 4 best. Medlemmer dem sm ikke var på valg 2013 herefter hver 4 år. De 3 best. Medlemmer sm blev valgt i 2013 på gamle vedtægter. Herefter på valg hver 4 år. 6.3 Ved freningens pløsning tilfalder evt. midler De Kninklijke Vereninging Het Friesch Paarden-Stambek (KFPS) Hlland 4.6 Kassereren skal løbende vervåge frbundets pengefrhld g føre kassebg. På den rdinære generalfrsamling skal der freligge et revideret skriftligt årsregnskab. & Fleur IKKE vedtaget Thrsten 30 8 Frslaget er VEDTAGET Line 39 2 Frslaget er VEDTAGET Regnskabet skal verhlde gd regnskabspraksis g sm minimum indehlde. Fakturaer skal være udstedt til Dansk Frieser Frbund. Bilag på udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer skal indehlde tid, sted g frmål Alt indkøbt PR materiale skal udgiftsføres i anskaffelsesåret En samlet liste ver aktiver der er Dansk Frieser Frbunds ejendm, g hvem der er ansvarlig fr 4-8

5 det enkelte aktiv, g værdiansættes i regnskabet til 0 DKK. Omkstninger skal udgiftsføres når den truer, dvs. mkstninger til eksempelvis kørsel g kåring er udgiftsført i det regnskabsår hvr i de er afhldt. Indtægter skal kun indtægtsføres når de er realiseret, dvs. hvis DFF medlemmer ikke har betalt, indtægtsføres kntingentet ikke, g de regnes ikke længere fr medlemmer Udbetalinger til bestyrelsens medlemmer samt suppleanter, i frbindelse med udførsel af bestyrelsesarbejde, det være sig transprt, frtæring, vernatning g repræsentatin, må gennemsnitlig udgøre max 6000,- Dkr pr. år pr. bestyrelsesmedlem g suppleant. 4.6 Regnskabet skal præsenteres med detaljeret nter på de største udgiftspster Line Blank Frslaget er VEDTAGET. Supplere de andre frslag 4.6 der er vedtaget Line Blank Frslaget er VEDTAGET- Supplere de andre frslag 4.6 der er vedtaget Nyt vedtægts punkt. Frslag 1 fra privatpersner under flere lkalfreninger. Stig & Lisbeth, Kasper, Sara Lin M.V Frslaget er IKKE vedtaget Frslag 2 Det er lkalfreningerne (Frieser Nrd, Frieser Midt, Frieser Syd, Frieser Øst eller Fyn slands Frieser), der vælger deres respektive shwrepræsentanter til lkale dyrskuer g avlsskuer. Stig & Lisbeth, Kasper, Sara Lin M.V blanke Frlaget er IKKE vedtaget Frslag 3 Landskuets udvælgelse af shwrepræsentanter går på skift mellem Frieser Nrd, Frieser Midt g Frieser Syd. Stig & Lisbeth, Kasper, Sara Lin M.V Blanke Frslaget er VEDTAGET Frslag 4 DFF udvælger racerepræsentanter Blanke Frslaget er VEDTAGET Frslag 5 Der prettes et lkalfreningsudvalg, hver lkalfrening indstiller en repræsentant til lkalfreningsudvalget, sm skal varetage lkalfreningernes samarbejde med DFF Stig & Lisbeth, Kasper, Sara Lin M.V Blank Frslaget er VEDTAGET 5-8

6 Frslag Bestyrelsen består af 7 Persner + 2 suppleanter. Bestyrelsen bliver valgt på generalfrsamlingen. Ved mindre ind 5 tilbage i bestyrelsen, skal der indkaldes til ekstrardinær generalfrsamling, hvr der vælges nye bestyrelsesmedlemmer til de manglende bestyrelses pster, så Bestyrelsen bliver fuldtallig igen Blank Frslaget er IKKE vedtaget Spørgsmål m Suppleanter så vertager det afgående bestyrelsesmedlems anciennitet g dermed valgperide, dvs. kan være mere end et år. Frslag Indkaldelse til rdinær generalfrsamling g evt. ekstra rdinær generalfrsamling bliver ffentliggjrt på hjemmesiden med mindst 1 måneds varsel. Frslag Alle vedtægtsændringer træder øjeblikkelig i kraft efter endt generalfrsamling Frslag 1 Supplerende til eksisterende punkt Medlemmer uden kntingentrestance, g med min. 3 måneders anciennitet har stemmeret Frslag 2 Supplerende til eksisterende punkt 3.5 Bestyrelsen kan udelukke medlemmer midlertidigt, hvis de gennem handlinger, pførsel eller mtale skader andre medlemmer eller freningens interesse, frmål g anseelse Frslaget er IKKE vedtaget Blanke Frslaget er VEDTAGET g Fleurhar slettet frslaget. Supplerende til eksisterende punkt 2 16 Resten Blanke - Frslaget er IKKE vedtaget - En del af gældende freningslv. Input at det var væsentlig med retningsliner m hvrdan bestyrelsen skulle præsentere rammen. Frslag 3 Supplerende til eksisterende punkt 3.5 Bestyrelsen kan udelukke medlemmer midlertidigt, hvis de gennem handlinger, pførsel eller mtale skader andre medlemmer eller frenings interesse, frmål g anseelse. Frslag 4 Nyt punkt i vedtægterne Lkalfreninger skal gdkendes på Generalfrsamlingen g indskrives derefter i vedtægterne sm lkalfreninger efter en samarbejdstale er underskrevet af DFF g Fleur g Fleur g Fleur trækker frslaget 2 13 Frslaget er IKKE vedtaget 6-8

7 Frslag 5 Nyt punkt i vedtægterne Definitinen, samt retningslinjer fr hvad en lkalfrening under DFF er, udfrmes af DFF, g gerne i samarbejde med de nuværende lkale freninger samt evt. interessegrupper. Frslaget fremlægges til gdkendelse, til næstkmmende GF, sm herefter hvis gdkendt, bliver indskrevet i vedtægterne. Fr at en frening kan ansøge DFF m ptagelse sm lkalfrening, skal alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, sm minimum have alm. Medlemskab hs DFF g Fleur g Fleur trækker frslaget g Fleur trækker frslaget Frslag vedrørende vedtægt punkt 4.6 fra Line Grundtvig Sørensen, var der flere frslag der var tænkt sm at supplere hinanden, g IKKE erstatte hinanden. Dirigenten pfrdrede til at vi fr en sikkerhedsskyld stemte m det var OK, at de supplerede g IKKE erstattede hinanden. Der var 31 fr, at det var OK at de supplerede hinanden. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 er på valg. Rikke Nielsen, Mdtager ikke genvalg Drthe Andersen Mdtager genvalg Christina Maria Arsland Mdtager genvalg Helle Rsenkrans - Kandidat til bestyrelsen Da der ikke kampvalg er alle 3 Kandidater valgt ind, Drthe Andersen, Christina Maria Arsland g Helle Rsenkrans 8. Valg af Revisr Heidi Jørgensen mdtager genvalg Heidi Jørgensen er valgt sm Revisr 8. Valg af Suppleanter Valg af suppleanter 2 til bestyrelsen Pia Tang, Kandidat til suppleant - 42 Melissa Mark, Kandidat til suppleant - 35 stemmer Susan Martin stiller p, men bestyrelsen har anbefalet Susan ikke at stille p på grund af persnlig tvist, m bl.a. et dmænenavn. 25 stemmer Valg af Revisr Suppleant Thrsten Skv, ønsker ikke genvalg Lisbeth Mølgaard, Valgt sm revisr suppleant 7-8

8 9. Eventuelt Annie Smith; Dansk Ride frbunds vedtægter angående afhldelse af stævne. Frespørgsel m DFF vil verveje at købe en frsikring - ca Dkr pr. år. Annie sender link, så m end Erikshlt har så kan det være hjælp til lkalfreningerne. Susan bakker p m frslaget, med den kmmentar, at DFF skal være pmærksm på, at det gså skal kmme DFF s medlemmer til gde. Stig Mølgaard; Møde lkalfreninger imellem, masser af frslag til aktiviteter. Der vil ver en weekend blive arrangeret en Frieser FESTIVAL, hvr alle medlemmer af lkalfreninger kan deltage. Shw, kørsel sv. Lkalfreningerne håber, det kan blive i 2014, g evt. i samarbejde med DFF. Nærmere plæg m tid, sted mv. vil kmme. Sara Lin; Frmålet med mødet i lkalfreningerne var, at finde fælles aktiviteter, på tværs af lkalfreninger, ikke at mdarbejde DFF. Skytte, DFF Frmand var psitiv ver initiativet g ønsket m samarbejde, hvilket er gensidig. Mrten Duehlm Larsen Frslg at bestyrelsen skal nedsætte en kmmitté, sm skal arbejde md et sæt nye vedtægter, g evt. arbejde md en ny struktur sm hs DV/KFPS med reginer der har repræsentanter i hvedbestyrelsen. Dvs.et fast antal lkalfreninger, eks. 5 vælger et bestyrelsesmedlem, g evt. en suppleant således ekstrardinær generalfrsamling kunne undgås, sm så varetager medlemmernes interesse. Således at et samlet kntingent dækker såvel lkalfreninger g DFF. Samarbejde på evt. nyheder så man samler kræfterne g krdinere. Ville ligeledes gøre, at avlerne var mere lkalt engageret. Der skal gøres en indsats fr, at det ikke på mindre justeringer bliver frkastet til næste generalfrsamling, evt. bør det ffentligøres g være debat i gd tid før generalfrsamlingen. 8-8

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013.

Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013. Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013. Sted: Hættevej 59, 4100 Ringsted Dato: 6. januar 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere