Vejen til et bedre projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til et bedre projekt"

Transkript

1 Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler på forløb 5 Eksempel 1 6 Eksempel 2 7 Ideer til opstart 8 EJBY MOSEVEJ GLOSTRUP TLF: FAX: MAIL: WEB:

2 2 Udvikling og læring gennem deltagelse Vestforbrænding har i mere end 10 år arbejdet med besøg og undervisning for borgere, skoler og virksomheder. Vi giver adgang til en virkelighed, der er skjult for de fleste lige fra de store forbrændingsovne til sorteringen på den lokale genbrugsstation. Vi ved, at gode løsninger kræver, at brugerne er med. Derfor arbejder vi på at bruge vores egen praktiske virkelighed til at skabe undervisning, hvor: deltagerne er med til at formulere både problem og løsning der er en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang, der trækker på flere forskellige former for viden, erfaring og arbejdsmetoder deltagerne arbejder med virkelighedens konkrete og komplekse problemer der er et samspil med relevante interessenter og fagpersoner. Disse tanker er foldet ud i vores nye redskab 100 Kort til handling. Det har som mål at give elever inspiration til at arbejde innovativt, tværfagligt og helhedsorienteret. For vi ved, at det er dét, der skal til for at skabe de bedste løsninger. God arbejdslyst! Flemming Sjølin Bauer Specialkonsulent, Vestforbrænding Glostrup, april 2012 Giv plads for nye tanker 100 Kort til handling er en samling metoder til brug i problemorienteret undervisning. Metoderne spænder vidt - fra informationssøgning på nettet og ekspertinterview til at arbejde med at bryde vaner og udvikle fremtidsscenarier. Metoderne inspirerer til at tænke på nye måder, for at finde løsninger på problemer gennem innovative processer, samarbejde og praktisk handling. Metoderne er fordelt på fire faser, som i materialet hedder SE, FIND, GØR og KAN. Faserne svarer til en proces, hvor eleven er med til at definere problemet, finde løsningen, teste og evaluere den. 100 Kort til handling findes både i en trykt version og i en digital. Dette materiale knytter sig især til den digitale version af kortene. Lærervejledningen er særligt rettet mod anvendelse af redskabet i projektopgaven i 9. klasse. Bagest i materialet finder du inspiration til øvelser, du kan bruge, før klassen går i gang med den egentlige projektopgave, og før I bruger metodekortene.

3 3 Sådan bruger I 100 Kort til handling Materialet består af mere end 100 metodekort, der kan bruges, når du og eleverne skal tilrettelægge projektopgaven. Alle kort er bygget op over følgende skabelon: Underfase STIL SPØRGSMÅL S17 Kortets nummer i den aktuelle fase. Hovedfase Ekstremt interview - Spørg eksperten og den uvidende Lav et interview med en ekspert og en, der kender lidt eller intet til jeres emne eller problemstilling. Eksperten kan hjælpe jer med teknisk viden, detaljer og har måske en faglig holdning til jeres emne. Personen, der ikke ved så meget, kan give jer en umiddelbar reaktion og friske øjne på jeres emne. Vælg jeres spørgsmål, så I også finder frem til eventuelle forskelle i holdning og forestillinger mellem eksperten og den, der ikke har særligt kendskab til emnet. SE... UDFORDRINGEN Beskrivelse af metoden Titel på den konkrete metode. Der er mere en 100 kort, der beskriver forskellige metoder som: Fremtidsscenarie, Bryd mønstre - vanens magt, Mindmap, Spørg en ekspert, Delphimetoden. Kortene giver eleverne inspiration til: at bruge nye og flere forskellige metoder til at afdække og indkredse et problem at finde løsninger, formidle og teste dem at evaluere deres resultater og proces Fra projektplan til rapport Når eleverne planlægger deres projekt, kan de enten lægge en plan for én fase ad gangen, eller de kan lægge en samlet plan fra start til slut. Begge fremgangsmåder har fordele og ulemper. Arbejdet med én fase kan give eleverne ny indsigt, som viser, hvilke kort de bør vælge i de efterfølgende faser. En samlet plan giver til gengæld overblik over det totale tidsforbrug. Dermed kan eleverne bedre overskue, om de kan nå at komme gennem processen indenfor den tid, de har til rådighed. Med en samlet plan kan eleverne også tage højde for, om de skal i kontakt med de samme personer flere gange i løbet af deres projekt. Selv om eleverne har planlagt alle faser på én gang, kan de godt revidere deres plan senere og ændre valget af kort. De kort, eleverne vælger, udgør tilsammen grundstammen i en slags drejebog til projektet. På side 5-7 er der eksempler på, hvordan en fase kan gribes forskelligt an, alt efter tema. Når eleverne har valgt deres kort ud, har de både grundstrukturen i en projektplan og samtidig hjælp til en disposition for deres afsluttende rapport.

4 4 Sådan bruger I den digitale version I den digitale version har eleverne en række fordele. Det er bl.a.: et grafisk overblik over den samlede projektplan en mulighed for løbende at tilpasse deres plan et krav om at begrunde deres valg af metoder De vælger kort til deres projekt, ved at klikke dem ned på de enkelte linjer i planlægningsområdet. Der er en linje for hver af de fire faser. Vis værktøjet for eleverne Uanset om I vælger et elev- eller lærerstyret valg af metodekort, så er det en god idé at starte med at demonstrere det digitale værktøj på en stor skærm/ Smartboard. Nogle kort kan bruges i andre faser, end den vi umiddelbart har knyttet dem til. Derfor er det muligt at sætte kort fra én fase på linjen for en af de andre faser. For eksempel kan en Foto-safari være ligeså relevant, når man i FIND-fasen skal have idéer til løsninger, som når man i SE-fasen skal blive klog på sit emne. Overblik og valg af kort Eleverne starter med, at skrive temaet for deres projekt og en foreløbig problemformulering ind i programmet. Herefter vælger de én af de fire faser SE, FIND, GØR eller KAN. Øverst i skærmbilledet kan de se ikoner for alle de kort, vi har knyttet til den valgte fase. Ved at klikke på det enkelte ikon, får de kortet frem i fuld størrelse. Det er også muligt at bruge det samme kort flere gange i den samme projektplan. For eksempel kan eleverne vælge at lave interview med vidt forskellige formål og dermed bruge metodekortet Interview på flere forskellige måder. Derfor kan eleverne f.eks. godt placere metodekortet Interview flere gange i SE-fasen eller både i SE-fasen og FIND-fasen, men med forskellige begrundelser.

5 5 Begrundelser Hver gang eleverne vælger et kort, skal de begrunde deres valg, ellers kan de ikke gemme kortet i deres projektplan. I begrundelserne kan eleverne f.eks. forholde sig til et eller flere af følgende spørgsmål: Hvorfor er kortet/metoden velegnet i arbejdet med jeres tema/problemstilling? STIL SPØRGSMÅL S16 Har I særligt gode muligheder for at bruge metoden? F.eks. i forhold til hvad I selv er gode til eller de rammer, I har for at arbejde med projektet? Interview - Forbered og vælg de rigtige personer Interviews kan give stor indsigt i et emne, hvis I har forberedt jer godt. Planlæg åbne spørgsmål, som ikke kan bevares med ja eller nej. På den måde får I som regel mere uddybende svar. Bed personen om at beskrive en situation, så I får en masse detaljer med. Spørg ikke: Vil du...?, Kan du...?, Har du...? Men spørg f.eks.: Hvad er vigtigst?, Hvorfor?, Hvordan?, Hvor? SE... UDFORDRINGEN Vi har stillet dette krav, for at de skal gøre hvert enkelt kort til deres eget, så det passer til lige netop deres projekt. Ved at tvinge eleverne til at begrunde deres valg vil de typisk også opdage, hvis nogle af valgene ikke hænger så godt sammen. Så kan det nemlig være svært at begrunde valget. Via deres begrundelser får de samtidig arbejdet med indholdet til den endelige rapport. Hvad håber I at få ud af at bruge metoden? Eleverne bliver også bedt om at estimere et konkret timetal, så de får overblik over, om det er realistisk at nå det hele eller om de skal træffe nye valg og prioritere om. I deres konkrete forløb er det op til eleverne selv, at skønne hvor lang tid de tror, den enkelte metode vil tage og hvor meget tid de vil bruge på den. Et teaterstykke kan f.eks. både udføres med flere akter og scener eller som en kort sketch. Og et interview eller en spørgeskemaundersøgelse kan gennemføres på meget forskellige niveauer. Andre metoder? Materialet rummer mange forskellige metoder men ikke alle. Derfor har vi lagt et tomt kort ind i hver af de fire faser. Vi har kaldt kortet: Andre metoder. Eleverne kan vælge disse kort og beskrive deres egne metoder sammen med deres begrundelse for at bruge dem i deres projekt. Konkrete eksempler på valg af kort 100 Kort til handling kan bruges i vidt forskellige forløb. Her kommer to eksempler på valg af kort til SE-fasen. Det første eksempel fokuserer på etiske, ideologiske og moralske aspekter. Og det andet eksempel lægger mere op til at arbejde innovativt og ret konkret.

6 6 Eksempel 1 I eksempel 1 er det overordnede tema Bag muren og problemformuleringen lyder: Hvad skal vi med fængsler og hvordan kan vi få dem til at tjene det formål, som vi ønsker de skal tjene? Bag muren/fængsler : SE-fasen: Kort S3: Kort S6: Kort S11: Kort S17: Kort S18: Kort S30: Kort S32: Historisk analyse Sæt jer i en andens sted Fotosafari Ekstremt interview Billedinterview Problemliste Vælg mellem to

7 7 Eksempel 2 I eksempel 2 er det overordnede tema: Verden med 10 milliarder mennesker. Og problemformuleringen lyder: Hvordan kan vi løse fremtidens affaldsproblemer, ved at se affaldet som en ressource? Verden med 10 milliarder mennesker/affald Efter hver fase bør eleverne slutte med at se på deres problemformulering og overveje, om den skal justeres. SE-fasen: Kort S2: Kort S29: Kort S13: Kort S31: Søg Information Emnekort Fremtidsscenarie Beskriv udfordringen kort

8 8 Inspiration til den fælles start på projektopgaven Når klassen skal i gang med et projektforløb, er det en god idé, at skabe en tryg og åben stemning, hvor det er tilladt at fejle. Det er sværere at være kreativ og komme frem med en god idé, hvis man er bange for, hvad de andre siger. Du kan med fordel starte med nogle øvelser for hele klassen, før eleverne går i gang med deres egne projekter. Lad eleverne arbejde sammen to og to. Så kommer alle elever til både at lytte og sige noget uden at nogen er på og bliver vurderet af andre. Det kan tage toppen af den værste nervøsitet og selv-begrænsning. Herunder har vi samlet lidt inspiration: Lav hold på en fordomsfri måde Når du laver hold, kan du undgå at fokusere på, hvad eleverne kan i forvejen. Holdene kan f.eks. dannes sådan: De to med størst og mindst skonummer går sammen De to med samme længde hår går sammen De to med... Øvelse 1: Indret en café I denne øvelse skal eleverne prøve at forestille sig, hvordan forskellige typer personer ville ønske sig, at en café var indrettet. Lav på forhånd et sæt kort til alle hold med sedler, hvor der er oplysninger om forskellige personer: Dreng 5 år (legeområde, tegnegrej, computer, is, plakater) Ældre dame Teenager på 15 år Turist på 20 år Skuespiller Forretningsmand Bager Hvert hold putter deres sedler ned i en pose. Nu skal eleverne på skift trække et kort op af posen og på 1 minut beskrive, hvordan cafeen ser ud, hvis personen på kortet skal tilgodeses. Drengen på 5 år vil måske have legeland, computerspil, børnemenuer, mens den ældre dame måske vil have god kaffe, ikke for mange trapper og behagelige stole osv. Hvis den ene elev går i stå, må den anden godt spørge: Hvordan er møblerne? eller Hvad er der på spisekortet? eller...

9 9 Øvelse 2: Tænk i nye sammensætninger I øvelsen skal eleverne prøve at se en velkendt ting på en helt ny måde. Man får f.eks. til opgave at beskrive en kjole med ord fra lugtenes univers. Så kan kjolen være stinkende fræk, eller velduftende frisk og flygtig. Men kjolen kunne også beskrives med ord fra transportens univers. Så kunne den kunne være både speedy eller langsom. Øvelsen skal gå hurtigt, så man ikke tænker for længe over tingene, men tillader sig at kaste nye og overraskende blikke på ting, man kender godt. Lad hvert hold lave 2 bunker med kort. I den ene bunke skal der være navne på ting. I den anden bunke skal der være universer. Universer er f.eks. lugte, transport, farver, musik osv.. Nu trækker eleverne på skift et kort fra hver bunke og beskriver tingen med ord inspireret af universet. Det kan altså være kjole+lugte eller kjole+transport. Øvelse 3: Kombinér to kendte ting I denne øvelse skal eleverne i deres fantasi prøve at kombinere to ting eller temaer, som de gerne vil have til at hænge sammen på en ny og overraskende måde. Temaerne kunne f.eks. være camping og kunst. Eleverne skal starte med at lave en liste med hvert tema. Listerne kunne se sådan ud: Camping Telt Pløk Camping-krus Sovepose Liggeunderlag Sol Kulde Rod Lommelygte Kunst Farver Landskab Pensel Lærred Maling Mosaik Glasur Halskæde Mønstre Nu skal eleverne kombinere tingene fra den ene liste med ting fra den anden. Det kunne f.eks. være en halskæde med små krus som vedhæng, et telt med mosaik-mønster, som var flot når solen skinnede igennem det, eller et maleri ophængt med pløkker osv. Nogle ideer kan virke vanvittige men det gør ikke noget. For sådan er det at arbejde kreativt. Man får normalt ikke DEN gode idé i ét hug. Alle de ubrugelige ideer er prisen for at nå frem til den ene rigtig gode. Eleverne kan selv få lov til at finde på temaer, eller du kan lave øvelsen som en bundet opgave, hvor du på forhånd har defineret to temaer.

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere