Jobcentrets VITAS business case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcentrets VITAS business case"

Transkript

1 Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med borgere 15. december 2015

2 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side 3 Gevinster og omkostninger Side 4 Gevinstdiagrammet hvordan skaber projektet værdi Side 6 STAR leverancer - uddybning Side 7 Forandring i adfærd hos Jobcentrets medarbejdere - uddybning Side 8 Business casens forudsætninger Side 9 Business casens KPI er til opfølgning og styring Side 10 Arbejdsgivernes gevinster [afventer input fra virksomheder] Side 11 2

3 Formålet med business casen er at synliggøre de gevinster VITAS vil give jobcentre og arbejdsgivere samt de tilhørende omkostninger NUVÆRENDE SITUATION OG MULIGHEDER Jobcentrenes nuværende håndtering af virksomhedspraktik (VP) og løntilskud (LT) foregår ved brug af PDF blanketter, hvilket resulterer i udfordringer, der kan løses gennem digitalisering, f.eks.: Der bruges tid på dialog med virksomheder om forkert udfyldte blanketter. Blanketter bliver væk, eller bliver glemt hos medarbejdere, der er fraværende Det er vanskeligt at overholde lovgivning (forholdstal) Brugen af PDF blanketter giver også arbejdsgivere udfordringer, der kan løses via digitalisering, f.eks.: Blanket udfyldelsen tager længere tid end nødvendigt, da arbejdsgiverne ikke bliver effektivt guidet i blanketudfyldelsen, og de ikke kan genbruge gamle ansøgninger. De har ikke overblikket over hvor mange der er i praktik eller jobtilskud og bruger måske ikke ordningerne optimalt Disse udfordringer skaber behov for kontakt til jobcentre. FREMTIDIG SITUATION Arbejdsgiverne bruger VITAS til ansøgning om løntilskudsplader og virksomhedspraktik, og jobcentrenes medarbejdere bruger VITAS til at behandle ansøgningerne og udarbejde bevillingerne, samt til support og vejledning af arbejdsgivere. Det betyder, at der spares tid hos både jobcentre og virksomheder, bl.a. ved at: Blanketterne er korrekt udfyldt pga. god vejledning Blanketter bliver ikke væk, så der ikke bruges tid på at finde dem Det er nemmere at yde arbejdsgivere support Lovgivning om forholdstal er hurtigere at kontrollere Arbejdsgivere kan se antal af borgere i VP og LT, og dermed se muligheder for eventuelt at for at få flere i VP eller LT. Jobcentermedarbejdere vil efter implementeringen af VITAS kun personligt supportere en mindre del af arbejdsgiverne, mens den resterende del får tilsendt vejledninger og kan udføre en stor del af ansøgningen selv. PDF blanketter for VP og LT er helt udfasede. ANBEFALING Med en tilbagebetalingstid på to til tre år afhængig af lokale jobcenterforskelle, anbefaler STAR, at jobcentrene implementerer VITAS. STAR anbefaler, at jobcentrene tilpasser denne business case for implementeringen af VITAS, så en jobcenterspecifikke business case ligger til grund for beslutningen om implementering af VITAS, og at denne jobcenterspecifikke business case derefter ligger til grund for realiseringen af jobcentrets gevinster. Ud over gevinsterne for jobcentrene vil implementeringen af VITAS også give en betydelig gevinst for kommunens arbejdsgivere, og der er en forventning om, at antallet af borgere i virksomhedspraktik og løntilskud vil stige. 3

4 Investeringen i VITAS har en tilbagebetalings tid på ca. 2½ år. Beregningerne er lavet for en kommune med indbyggere OMKOSTNINGER TIL IMPLEMENTERING KVANTIFICEREDE GEVINSTER JOBCENTRE OMKOSTNINGER TIL IMPLEMENTERING Antal dage GEVINSTER JOBCENTRE Enhed Projektledelse til implementering 45 Superbruger(e) 35 Styregruppe 6 Anden ledelse 6 Jobcenter medarbejdere træningstid (6) 8 IT (1) 6 Administrator 3 Besparelse i administration pr. ansøgning (3) Antal ansøgninger for kommune med indbyggere pr. år (4) Antal dage sparet pr. år (16 min. x 1400 ansøgn.) 16 min./ansøgning 1400 ansøgninger/år 50 dage SUM OMKOSTNINGER TIL IMPLEMENTERING 109 dage SUM GEVINSTER PR. ÅR 50 dage / år OMKOSTNINGER LØNENDE DRIFT TILBAGEBETALINGSTID FOR JOBCENTRET OMKOSTNINGER TIL LØBENDE DRIFT OG SUPPORT Tid brugt på drift i jobcentret og IT på VITAS Antal dage / år 6 dage / år TILBAGEBETALINGSTID Beregning: 109 dage / (50-6 dage) pr. år Antal år 2,5 år SUM OMKOSTNINGER TIL ÅRLIG DRIFT 6 dage / år TILBAGEBETALINGSTID 2,5 ÅR Noter 1) IT omfatter adgang til VITAS og oprettelse af brugere. Det kan i nogen jobcentre også være en ekstern omk. på kr. 2) Driftsomkostninger pr. år omfatter løbende oprettelse af nye brugere, support og vedligehold af VITAS. Evt. ekstra driftsomkostninger til anden software for at køre VITAS som Internet Explorer 10 er ikke inkluderet. 3) Vurderes til at være et konservativt skøn af repræsentanter fra review kommuner (Tårnby, Skive og Albertslund kommuner.) Det konservative skøn er baseret alene på en administrative besparelse, jf. næste slide. Den administrative besparelser er baseret på Slotsholm Fast Track Business case, 19. december 2013 samt interviews af repræsentanter fra pilotkommuner. 4) Beregnet ud fra Antal fuldtidsbeskæftigede på fra 1. halvår 2015 på løntilskud og virksomhedspraktik i Næstved kommune. Det reelle antal ansøgninger er højere, da afslag er ikke inkluderet og der er ikke justeret for at ikke alle ansøgninger er fuld tid. 5) Tilbagebetalingstid beregnes sådan: Omkostninger til implementering / (gevinster pr. år driftsomkostninger pr. år) = Tilbagebetalingstid 6) Baseret på uddannelse af jobcentermedarbejdere i én time. Ekstra sparring fra superbrugere er medtaget under superbrugere 4

5 Ud over de kvantificerede gevinster forventes det, at jobcentret kan realisere en række andre ikke kvantificerede gevinster KVANTIFICEREDE GEVINSTER DER INDGÅR I BC Kvantitative gevinster - De 16 minutter (KUN JOBCENTRE) Attestering af blanketter Kontrol er delvist automatiseret Sparet dialog med arbejdsgivere, da blanketter nu er rigtigt udfyldt Kørsel til og fra virksomheder Fjernelse af behov for forsendelse af blanket og følgebrev GEVINSTER DER IKKE ER MEDREGNINGET I BC IKKE KVANTIFICEREDE GEVINSTER (KUN JOBCENTRE) Arbejdsgivere får afslag i ansøgningsprocessen det rammer sjældent en jobcentermedarbejder Medarbejdere kan overlappe hinanden Blanketter ender ikke på et skrivebord eller bliver væk. Journalisering bliver elektronisk Det er nemmere at yde virksomhederne support Brug af team funktionen med automatisk fordeling af opgaver INPUT FRA REVIEW KOMMUNER Business casen er blevet reviewet af repræsentanter fra Albertslund, Skive og Tårnby kommuner. Deres umiddelbare vurdering af business casen var: De opstillede gevinster ved implementering og ibrugtagning af VITAS virker konservative, og tilbagebetalingstiden virker til at være for lang FÅ ALLE GEVINSTERNE MED Business casen skal tilpasses det enkelte jobcenter. Dels efter kommunestørrelse, men også ud fra en vurdering af om de nuværende ikke kvantificerede gevinster bør indgå i business casen Vurder hvor store de ikke kvantificerede gevinster er, og opjuster eventuelt det antal dage jobcentret kan frigøre, så det afspejler den samlede gevinst I forventer at realisere. 5

6 Gevinstdiagrammet viser hvordan værdiskabelsen sker i jobcentret og for arbejdsgiverne efter VITAS er færdig implementeret Projektleverancer Kompetencer (vi kan noget nyt) Adfærd (vi gør noget nyt) Gevinster Formål VITAS systemet STAR pakken med vejledninger og værktøjer til implementering (Se næste slide) VITAS leverancer Lokale leverancer Lokal markedsføring (LinkedIN eller lign.) Træning inkl. materiale til Superbrugere, brugere og ledere Evaluering af std. proces og evt. ny organisation. i jobcentret Lokal tilpasninger af generiske vejledninger Projektgrundlag inkl. tilpasset BC og plan Organisatorisk implementering Arbejdsgivere kan bruge VITAS til elektronisk ansøgning VP og LT mv. Superbrugere kan agere administrator, kan undervise, sparre med jobcentermedarbejdere og arbejdsgivere forstår den samlede proces 5 4 Jobcenter medarbejdere kan bruge VITAS og forstå det samlede systemlandskab Jobcenter ledelse kan motivere (hvorfor VITAS), følge op på VITAS KPI er og sikre brug af VITAS Løn og personale medarbejder kan bruge VITAS til kommunale VP og LT ansættelser (kan se timeberegning og tilskudssatser) Arbejdsgivere bruger VITAS til elektronisk ansøgning om VP og LT mv. Superbrugere leverer VITASsupport til arbejdsgivere og jobcenter medarbejdere 3 Jobcenter medarbejder: Bruger VITAS til godkendelse og attestering af ansøgninger Kontrollerer forholdstal på tværs af jobcentre Håndterer bevillinger Anbefaler VITAS til arbejdsgivere. Giver hovedparten af Arbejdsgivere velkomstpakker forudfylder ikke ansøgninger Vejleder borgere i at tage vejledninger om VITAS med til arbejdsgivere Jobcenter ledelse motiverer og følge op på VITAS KPI er og sikrer brug af VITAS Løn-og personalemedarbejder bruger VITAS til kommunale ansættelser (VITAS har timeberegning og tilskudssatser) Arbejdsgivere får overblik over aftaler kan se hvor de kan få flere i VP/LT Effektivitets forbedringer for arbejdsgivere Lettere indgåelse af aftaler mellem borgere og arbejdsgivere Borgere tager vejledninger om VITAS med til arbejdsgivere Job bliver offentliggjort i alle jobcentre, hvis de ikke besættes lokalt Effektivitets forbedringer for Jobcenter medarb. Bedre imødekommelse af lovgivning (bl.a. kontrol af forholdstal) (Ikke kvantificeret) Miljøgevinst / besparelse. Mindre papir. (Ikke kvantificeret) Effektivitetsforbedring (Ikke kvantificeret) Flere beskæftigelses tilbud fra arbejdsgiver Ansøgningsbehandlingstiden (tid fra ansøgning til svar) hos jobcentre falder (Ikke kvantificeret) 16 min. kortere procestid/ ansøgning hos jobcenter medarb. 2 Bedre tilbud/service til borgerne (Ikke kvantificeret) Kortere procestid/ ansøgning hos arbejdsgivere 50 dage/år. Sparet i Jobcenter for kommune på borgere 1 VITAS skal give: Mere effektiv og hurtigere sagsbehandling med højere kvalitet Bedre service til arbejdsgivere Bedre tilbud og service til borgere Jobcentrets KPI er (De områder vi følger op på under og efter implementeringen af VITAS) 6 De røde rammer markerer de mest centrale dele af diagrammet for jobcentrets gevinstrealisering

7 STAR stiller en leverancepakke til rådighed, der ud over VITAS systemet også indeholder vejledninger, business case og implementeringsguide LEVERANCEOVERSKRIFT LEVERANCEBESKRIVELSE BEHOV FOR JOBCENTER TILPASNING VITAS systemet Standard procesbeskrivelse for ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskud Business case til jobcentre Implementeringsguide System til digital håndtering af arbejdsgiveres ansøgninger om at få borgere i VK eller LT Standard procesbeskrivelse for jobcentrets håndtering af ansøgninger om VP og LT Business case til jobcentre der, viser gevinster og omkostninger ved implementering af VITAS baseret på en standard kommune med borgere Implementeringsguide til jobcentrets organisatoriske implementering af VITAS Intet behov for tilpasning Standard procesbeskrivelsen skal tilpasses det enkelte jobcenter, så den viser den fremtidige proces for behandling af VP og LT Business casen er lavet for en kommune på borgere og skal tilpasses det enkelte jobcenter Implementeringsguidens plan og organisering skal tilpasses det enkelte jobcenter Vejledning til IT-opsætning Vejledning til IT-opsætning af VITAS systemet i jobcentret Intet behov for tilpasning Guide til administrationsfunktionerne i VITAS Guide til opsætning af teams, tilknytning af brugere til teams, oprettelse af fordelingsregler, samt tekstskabeloner til standardafgørelser. Intet behov for tilpasning Superbrugervejledning Superbrugervejledning til jobcentrets superbrugere Intet behov for tilpasning Vejledning til jobcentermedarbejdere Vejledningen til brug af VITAS for jobcentermedarbejdere Skal evt. tilpasses ud fra jobcentrets arbejdsfordeling på forskellige roller (virksomhedskonsulent, sagsbehandler mv.) Borgerrettet vejledning Borgerrettet vejledning Bør gennemgås for behov for kommunal tilpasning Segmenteret startpakke til arbejdsgivere Segmenteret startpakke til arbejdsgivere (link til VITAS samt log på information) Bør gennemgås for behov for kommunal tilpasning 7

8 Ny adfærd beskrevet på roller efter implementering er færdig ROLLE NY ADFÆRD FORDELT PÅ OPGAVER Jobcentermedarbejder godkender, attesterer og kontrollerer (bl.a. forholdstal) ansøgning om VP eller LT. Jobcentermedarbejdere overlader opgaven med at udfylde ansøgninger til arbejdsgivere med støtte fra vejledninger. Kun en mindre del af ansøgningerne er udfyldt med praktisk hjælp fra jobcentermedarbejdere. Jobcentermedarbejder Jobcentermedarbejder bruger VITAS til at yde support til arbejdsgivere, der ikke selv kan færdigudfylde blanket. Indledningsvist vil der også være et behov for at hjælpe arbejdsgivere med at få adgang til VITAS. Jobcentermedarbejder forudfylder ansøgninger via VITAS for den lille del af ansøgningerne, hvor arbejdsgiverne ikke selv er i stand til det. Jobcentermedarbejderen instruerer borgere i at tage VITAS-vejledninger med til arbejdsgivere. Jobcentermedarbejder sagsbehandler, godkender og udbetaler bevillinger ud fra VITAS dokumentation. Superbruger Superbruger (e) er centrale i forankringen af Vitas i jobcentret. De uddanner nye jobcentermedarbejdere, støtter i brugen af VITAS og besvarer spørgsmål. Superbrugerne holder sig opdateret om ny VITAS funktionalitet f.eks. ved deltagelse i netværksmøder. Jobcenterledelse Motiverer for brugen af VITAS, følger op på brugen af VITAS vha. KPI er og igangsætter de tiltag der er nødvendige for at VITAS bliver fuldt implementeret. Løn-og personale medarbejder Løn og personale medarbejder i kommunen bruger VITAS til kommunale ansættelser (VITAS indeholder timeberegning og tilskudssatser). Arbejdsgivere Arbejdsgivere benytter VITAS til ansøgninger om ansættelser af borgere i VP eller LT med hjælp fra vejledninger. De fleste arbejdsgivere får ikke personlig vejledning. 8

9 Forudsætninger for business casens gevinster og omkostninger Forudsætninger for Business casen Vigtighed Usikkerhed Business casen og implementeringsplanen tilpasses kommunens størrelse og behov Flertallet af arbejdsgiverne i kommunen kan anvende VITAS uden brug af personlig vejledning fra jobcentret Der spares 16 minutter pr. ansøgning (baseret på ren administrationsbesparelse) Gamle processer inklusiv papirblanketter udfases helt. Alle i jobcentret skal derfor kende til VITAS og til hvilke opgaver systemet bruges Jobcentret kan frigøre en projektleder med kompetencen til at lede implementeringen af VITAS Jobcentrets ledelse investerer de anbefalede ressourcer i VITAS implementeringen IT afdelingen i kommunen kan oprette adgang til VITAS og oprette brugere KOMMENTARER [Indsæt eventuelt kommentarer] STØRRELSES INDIKATOR Lav Medium Høj 9

10 Projektet bør følge op på kompetence og adfærds KPI er undervejs og herefter overdrage opfølgningen på KPI er til driftsorganisationen Gevinster og KPI er Projekt / Drift periode: Projekt Projektslut Drift Drift Drift Nr. KPI / målepunkt Baseline: Slutmål: + 2 md. fra projektstart + 3 md. fra projektstart + 4 md. fra projektstart +6 md. fra projektstart + 12 md. fra projektstart : Slut gevinst 1 50 mandedage hos jobcenter medarbejder(e) frigivet i jobcentret 0 dage frigivet 50 dage frigivet Ingen måling Ingen måling Ingen måling 50 dage frigivet 50 dage frigivet Gevinst indikator på effektivitet 2 Antal godkendte ansøgninger om VP og LT i VITAS 0 styk. Antal ansøgninger fra året før + 10% 5% af antallet fra samme måned året før 40% af antallet fra samme måned året før 80% af antallet fra samme måned året før 100% af antallet fra samme måned året før 110% af antallet fra samme måned året før Adfærd: 3 % Godkendte VP og LT ansøgninger behandlet i VITAS 0% 100% 5% 40% 80% 100% 100% Kompetencer: 4 5 % af Jobcentermedarbejdere,der skal arbejde med VITAS, har behandlet 3 ansøgninger i VITAS % jobcentermedarbejdere, der skal bruge VITAS, har modtaget træning 0% 100% 10% 70% 100% Ingen måling Ingen måling 0% 100% 30% 100% Ingen måling Ingen måling Ingen måling Bemærk: Gevinster og KPI er skal tilpasses det enkelte jobcenter samt den tilpassede plan for jobcentrets implementering af VITAS KPI nr. 1 kræver at jobcenterledelsen identificerer den eller de medarbejdere, der skal bruge mindre tid på VP og LT (fordi færre kan klare opgaven), og derfor skal løfte andre opgaver KPI nr. 2, 3 og 4: Data kan hentes i VITAS samt jobcentrets fagsystem KPI nr. 5 kræver at jobcentret definerer og følger op på hvem af de jobcentermedarbejdere, der skal have træning i VITAS, der har fået det. 10

11 Arbejdsgiver gevinster Når konklusionen fra undersøgelsen om arbejdsgivernes gevinster foreligger inkluderes en slide om virksomhedernes gevinster i business casen 11

12 Verden er til at forandre.

Gevinstrealisering. En struktureret tilgang Den lille investering med den store forskel. 31. Januar 2018

Gevinstrealisering. En struktureret tilgang Den lille investering med den store forskel. 31. Januar 2018 Gevinstrealisering En struktureret tilgang Den lille investering med den store forskel 31. Januar 2018 Program 16.00 16.10 Velkommen (Jesper Lind) Introduktion til gevinstrealisering de ekstra lag (Jesper

Læs mere

VITAS. 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd)

VITAS. 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd) VITAS 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd) 3. november 2015 Lovgrundlaget At gennemføre kontanthjælps- og beskæftigelsesreformens krav om at der oprettes en landsdækkende digital løsning til

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

VITAS Implementeringsguide

VITAS Implementeringsguide VITAS Implementeringsguide Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter implementeringsguidens indhold Formål og baggrund Side 3 Projektorganisation Side 4 Projekt-

Læs mere

VITAS. 25-26. november 2015

VITAS. 25-26. november 2015 VITAS 25-26. november 2015 Program 9.00-9.30 Velkomst og morgenmad 9:30-10:30 Kort intro til flowet i VITAS Introduktion til VITAS modul (Virksomhed) Kort pause (15 min) 10:45-11:45 Opgave (Support en

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen Projektleder Karen Zacchi/STAR Præsentation Projektleder ekstern konsulent: Karen L. Zacchi Kontoret for Digitalisering og Support (DOS) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Indledning frontavenue har efter bedste evne gennemgået interessante beregningsfaktorer i den nye COWI Rapport finansieret af LO. Cowi-rapporten bygger på data og anbefalinger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Peace of mind. Wherever you work IT FUTURE 2013. Copyright 2013 FUJITSU

Peace of mind. Wherever you work IT FUTURE 2013. Copyright 2013 FUJITSU Peace of mind. Wherever you work IT FUTURE 2013 BREAKOUT SESSIONS 13.00 13.35 14.40 15.15 Big Data: What s the big deal? Digiservice en komplet selvbetjeningsplatform Business Intelligence Legacy Modernization

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD)

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) PARATHEDSANALYSE Kommunespecifikke produkter * Formulér SMARTe mål Udarbejd plan for uddannelse af øvrige brugere Udfør konfigureringsopgaver

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND

STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND ADMINISTRATION OG DIGITALISERING STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND STRATEGI OG DIGITALISERING HÅND I HÅND KL driver i samarbejde med Implement A/S et netværk - Strategi og Digitalisering hånd i hånd

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

LetBlanket. EDS - Netværksmøde om bølge 4 d. 23.og 24 februar 2015 25-02-2015 1

LetBlanket. EDS - Netværksmøde om bølge 4 d. 23.og 24 februar 2015 25-02-2015 1 LetBlanket EDS - Netværksmøde om bølge 4 d. 23.og 24 februar 2015 25-02-2015 1 Punkter 1. Blanketterne baggrund og problemstillinger i dag 2. LetBlanket-projektet hvad går det ud på? 3. Resultater hvad

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE FORMÅL OG PRÆSENTATIONSRUNDE Formålet med opstartsmødet er: At skabe et fælles fundament for det videre projektforløb, herunder At få input og ønsker til Rambølls

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Business Planning & Management software

Business Planning & Management software Business Planning & Management software EffectMakers - profitabel udvikling af forretning med nøglekunder EffectMakers Business Management System (BMS) er svaret på leverandørernes væsentligste udfordringer

Læs mere

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte?

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte? Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28. april 2016 20:56 Til: Martin J Ernst Emne: April nyhedsbrev

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333. Notat. Børn, Unge og Kulturudvalget. Styregruppen Fremtidens Dagtilbud. www.odder.

Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333. Notat. Børn, Unge og Kulturudvalget. Styregruppen Fremtidens Dagtilbud. www.odder. Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børn, Unge og Kulturudvalget Styregruppen Fremtidens Dagtilbud Evalueringsaftale vedr. Fremtidens Dagtilbud Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter

Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter v/bodil Thomsen, Borgerservice & IT chef, KTCs årsmøde Fredag den 21. september 2012 Udgangspunktet s Borgerservicecenter efteråret 2009 Kontanthjælp

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 22. februar 2016 08:01 Til: Martin J Ernst Emne: Alt for mange

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen?

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gennemgang af små praksis eksempler koblet på målemetoder af små praksis eksempler koblet på målemetoder Ivan Kjær Lauridsen Velfærdsteknologichef

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

EVALUERING OG BUSINESS CASES

EVALUERING OG BUSINESS CASES EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL HVAD ER EN BUSINESS CASE? Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Hvorfor en fællesoffentlig aftale? Grundlæggende skal den nuværende papirbårne portobaserede post i størst mulige omfang udfases til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Forår, gevinstrealiseringsplan, disruptive innovation - og en gratis business case skabelon...

Forår, gevinstrealiseringsplan, disruptive innovation - og en gratis business case skabelon... Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 17. marts 2016 11:28 Til: Martin J Ernst Emne: Marts nyhedsbrev

Læs mere

VITAS. 21. oktober 2015 Netværksmøde med teamledere og virksomhedskonsulenter (AMK Nord)

VITAS. 21. oktober 2015 Netværksmøde med teamledere og virksomhedskonsulenter (AMK Nord) VITAS 21. oktober 2015 Netværksmøde med teamledere og virksomhedskonsulenter (AMK Nord) Dagsorden 1. Introduktion 2. Visionen 3. Udviklingsprocessen 4. Systemet 5. Demo 6. Implementering 7. Eventuelt Lovgivningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5 Råderumsforslag Politikområde 70 Tema: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 Politikområde: 70 til konto 5 Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Læs mere

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015 Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi

Læs mere

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig Jobcenter Esbjerg Baggrund I 2009 indledte Jobcenter Esbjerg et pilotprojekt om resultatbaseret styring og progressionsmålinger af borgernes vej til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for projektet var at

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder Omkostningsvurdering af Processuelle Netværksmøder Oktober 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

Anvendelse af BPT til manuel test

Anvendelse af BPT til manuel test DIAS 1 Konference HP Test brugergruppen Anvendelse af BPT til manuel test Agenda DIAS 2 _ Præsentation af mig selv _Manuel BPT _ Manuel BPT i KMD _Konklusion _ Diskussion og spørgsmål Præsentation DIAS

Læs mere

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn Omkostningsvurdering af De Utrolige År - Småbørn Marts 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST)

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST) Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST) November 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere