Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm"

Transkript

1 Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver: Vejleder: Lise Mourier, Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Sider: 80 Anslag:

2 Abstract Terminological and lexicographical challenges at e-conomic international a/s an examination of approaches to creating a term base in MultiTerm e-conomic international a/s is the developer of an online accounting application, which is offered in nine countries. So far the company has managed its text production without a term base, but at the expense of consistency in use of terms and collocations etc. in the application and across its online media. This may potentially harm e-conomic s image, and in my capacity as a language employee at e-conomic, I therefore sought to examine ways of creating a term base in order to outline my recommended design of a tool that may solve this problem. My first step was to examine terminological and lexicographical approaches thus enabling me to formulate a theoretical foundation for my subsequent analysis of the needs of the potential users of a term base. My examination showed that the main characteristics of terminology are its focus on concepts, i.e. an onomasiological approach, and the importance of concept systems. Lexicography, on the other hand, employs a semasiological approach dealing with all meanings of a word, and lexicography s theory of functions has user needs as its main focus. I found the lexicographical approach to be the most suitable for this project mainly due to its focus on user needs and because the terminology of e-conomic covers too wide a field to be organized in concept systems. I based my analysis primarily on the work of Sven Tarp, a renowned scholar in the subject field. After drawing up a profile of the users, I concluded that the genuine purpose of the term base should be to assist the external translators as the primary user group and the international employees of e-conomic as the secondary user group in translation and proof-reading related situations going from English to any other target language supported in e-conomic. I then analyzed the needs of these users, after which I turned to the lexicographic theory of structures in order to examine how the data needs were best implemented in the terminology management system MultiTerm, for which e-conomic has a license.

3 In basing my needs analysis on the theory of Tarp, I had to include his distinction between monoand bilingual reference works. This resulted in a long range of potential needs depending on which tools the users consult, but due to the poly lingual concept-based structure of MultiTerm, many of these needs turned out to be redundant and were consequently eliminated. These included needs relating to equivalents in opposition to independent terms, synonyms and collocations of a given language. In the application, a one-to-one relation exists between terms etc. of the languages in e- conomic, meaning that no distinction is made between source or target language oriented terminology. Equivalents to source language data are thus identical to the independent target language data. After presenting my recommended design of the term base articles, I concluded that with minor adjustments the term base may also assist in text production and comprehension as well as cognitive situations. The concept-based structure of MultiTerm did not compromise my lexicographical approach in this thesis as the tool contains multiple customizable features catering for individual needs. However, the analytical process was rather complicated when having to distinguish between mono- and bilingual reference works. When completing the term base in a tool like MultiTerm, this distinction becomes irrelevant. Fortunately, much new lexicographic research is taking place, and special interest is paid to the potential of electronic resources a great advantage to Tarp s theoretical framework. 2

4 Indholdsfortegnelse Problemstilling Problemformulering Metode Afgrænsning Teoretisk Empirisk Terminologi Baggrund Begrebssystemer og karakteristiske træk Definitioner Leksikografi Baggrund Funktionsteoriens fokus og hovedelementer Det genuine Potentielle brugere Bruger Brugerbehov og ordbogsassistance Data fordelt på Sammenligning og valg af teoretisk udgangspunkt Tilgang og fokus Data i artikler Diskussion og valg af teori Analyse af brugere og kommunikative Brugergrupper Eksterne oversættere Internationale medarbejdere Kommunikative Eksterne oversættere Internationale medarbejdere Sammenfatning Termbasens genuine

5 9. sanalyse Oversættelse fra fremmedsprog til modersmål Receptionsfasen Overførselsfasen Produktionsfasen Korrektur af tekster oversat fra fremmedsprog til modersmål Receptionsfasen Vurdering af tekstoverførsel Vurdering af måltekst samt anmærkninger og ændringer Sammenfatning af behov ved oversættelse og korrektur og data Fordelingsstruktur Makrostruktur Søgefunktioner Mono- eller bilingvale opslagsværker Ækvivalenter Homonymi og polysemi Mikrostruktur og udformning af data Data på artikelniveau Data på indeksniveau Data på termniveau Instruktion i brug af termbasen Potentielle øvrige funktioner Artikelsamling Litteraturliste Bilag Bilag

6 1. Virksomheden e-conomic står bag et online regnskabsprogram, som tilbydes i ni forskellige lande til over kunder. Et tal, som stiger dagligt. Jeg har siden januar 2010 været ansat som sprogmedarbejder i e-conomic ved siden af mit studium. Foruden regnskabsprogrammet, også refereret til som applikationen, driver e-conomic forskellige landespecifikke hjemmesider, de såkaldte online-medier. Disse inkluderer blogs og fora samt e- copedias, som er virksomhedens hjælpefunktioner til applikationen. Der produceres hele tiden ny tekst til disse medier, og i forbindelse med programudvidelser og -udvikling produceres der også ny tekst til applikationen. Virksomhedssproget er engelsk, og vi opererer både med britisk engelsk, og det vi i e-conomic betegner som globalt engelsk, hvor sidstnævnte er udgangspunktet for oversættelse til de øvrige sprog. I forhold til applikationen bunder brugen af to typer engelsk i ønsket om at have lokale versioner for de lande, vi er repræsenteret i, samtidig med at vi har en neutral engelsk version uden landespecifikke termer, der er rettet mod de lande, vi ikke har kontorer i, og som kan bruges som kildetekst for oversættelser. Det giver også mulighed for at anvende specifikke britiske termer i UK-versionen, uden at det får betydning for oversættelserne. I forhold til online-medierne er tanken, at.com-hjemmesiden skal ses som en slags mor for virksomhedens øvrige hjemmesider, og her passer det bedst med tendensen for.com-hjemmesider, at sproget er US-engelsk. På sigt kan hjemmesiden således også rettes mod brugere i USA. For at vi kan operere med to engelsksprogede hjemmesider, skal der desuden af søgeoptimeringshensyn være 40 % forskel i indholdet, for at Google vil indeksere begge sider. Her hjælper forskellen mellem UK- og US-termer, udtryk, stavemåder osv. 1 Tekster til applikationen går igennem korrektur i sprogafdelingen, som består af tre medarbejdere, inkl. undertegnede. I samarbejde med udviklerne finder vi frem til den endelige version på globalt engelsk, og teksterne sendes så til oversættelse hos oversættelsesbureauet Xplanation til alle sprog på nær dansk, som vi i sprogafdelingen selv oversætter til. Omskrivningen til britisk engelsk sørger 1 Afgrænsningen og diskussionen af globalt engelsk vil blive uddybet i kapitel 3. Afgrænsning. 5

7 vi også selv for. Teksterne til online-medierne produceres af næsten samtlige medarbejdere i kraft af virksomhedens politik om, at alle skal kommunikere til kunderne for at afspejle, at vi er en online virksomhed. Vi skal altså vise, at vi hele tiden er til stede for at servicere kunderne, så der produceres dagligt blogindlæg, nyhedssider eller andet indhold til online-medierne. Sprogafdelingen producerer også danske og engelske tekster til disse, og vi sender en del af dem til oversættelse hos Xplanation. 1.1 Problemstilling I forbindelse med tekstproduktionen har e-conomic flere udfordringer. Applikationen blev oprindeligt udarbejdet på dansk og efterfølgende oversat til engelsk. I den forbindelse blev der ikke oprettet en termbase, hvorfor der er opstået inkonsekvens undervejs i oversættelsesforløbet ifm. termer og ordforbindelser. Oversættelsen fra engelsk til de andre sprog har ligeledes skabt inkonsekvens af samme årsag, og fordi der kun få steder er udarbejdet en beskrivelse til de enkelte tekststrenge i applikationen, hvilket ofte har gjort det svært for oversætterne at regne konteksten ud. Når vi sender tekster til oversættelse, sender vi et tekstudtræk af applikationen med i form af en Excel-fil med samtlige tekststrenge, der forekommer i applikationen. Disse består både af enkelte termer og af længere tekststykker. For at den skal gøre nogen gavn, kræves det dog, at oversætterne aktivt søger på en term i filen for at se, hvilken oversættelse der almindeligvis bruges og i hvilke kontekster. Selv hvis oversætterne gør dette, vil de ofte ikke være fuldkomment afklarede pga. de mange manglende kontekstbeskrivelser og pga. inkonsekvensen, hvor de vil kunne finde flere forskellige oversættelser af samme term eller ordforbindelse. Se fx følgende eksempel fra udtrækket, hvor en manglende beskrivelse har ført til, at imperativen i den danske sætning Udlign omkostninger. er blevet oversat til et, i øvrigt ikke korrekt, engelsk substantivsyntagme Write-off costs en fejl de tyske og spanske oversættere ikke har studset over, og som derfor går igen på disse sprog. 6

8 Kilde: del af tekstudtræk fra regnskabsprogrammet e-conomic Af disse udfordringer følger udfordringen med korrektur af tekster, vi får tilbage fra oversættelse. Vi har medarbejdere ansat med modersmål i hvert sprog, som læser korrektur på teksterne, men da de ikke har en termbase at støtte sig til, opdager de heller ikke altid inkonsekvente eller forkerte termvalg, i forhold til hvad vi normalt bruger. I forbindelse med tekstproduktion til hjemmesiderne kræves desuden et stort virksomhedsspecifikt ordforråd. Uden adgang til en termbase må medarbejderne således forlade sig på, hvad de i forvejen kan finde på hjemmesiderne eller på deres kendskab til applikationen. Det er især en udfordring for nye medarbejdere, og mange har ikke forståelse for vigtigheden af konsekvens og reflekterer derfor ikke dybere over, om det er den ene eller anden term, der skal bruges. Inkonsekvensen i termvalg kan potentielt blive et stort problem for e-conomic, efterhånden som applikationen udvides, og flere kunder og lande føjes til. Inkonsekvensen kan skabe forvirring hos kunderne, og i værste fald kan det skade e-conomics image som en professionel virksomhed. e-conomic har en licens til oversættelsesværktøjet Trados fra SDL 2, som også inkluderer termbaseværktøjet MultiTerm, men grundet manglende tidsmæssige ressourcer er MultiTerm aldrig taget i brug. 2 Leverandør af produkter og ydelser til informationsstyring. 7

9 1.2 Problemformulering På baggrund af de udfordringer en manglende termbase forårsager for e-conomic og ud fra terminologisk og leksikografisk teori, vil jeg undersøge forskellige metoder til opbygning af termbaser og ordbøger og på basis heraf udarbejde et forslag til et værktøj, som kan kvalitetssikre e- conomics tekstproduktion og -forståelse. For at nå frem til de mest optimale løsninger vil jeg analysere og diskutere følgende underspørgsmål: 1. Hvilke metoder benytter hhv. terminologien og leksikografien sig af til opbygning af termbaser og ordbøger? 2. Hvilke elementer fra de to teorier er relevante i forhold til den konkrete termbase, og hvordan kan de evt. kombineres? 3. Hvordan adskiller de potentielle brugere af termbasen sig fra hinanden, og hvilke elementer vil kunne opfylde deres behov? 4. Hvordan kan disse elementer realiseres i MultiTerm? 8

10 2. Metode I min undersøgelse af hvordan en optimal termbase til e-conomic skal opbygges, vil jeg lægge ud med at se på, hvilke muligheder hhv. terminologien og leksikografien tilbyder, da det er disse to fagområder, der danner det teoretiske grundlag for opbygning af opslagsværker. Herefter vil jeg sammenligne ligheder og forskelle mellem teorierne og på baggrund af e-conomics overordnede behov afgøre, hvilken tilgang der er det bedste udgangspunkt i dette speciale. Ud fra den teoretiske base vil jeg tegne en profil af de potentielle brugere af termbasen, hvorefter jeg vil fastlægge termbasens genuine og analysere mig frem til brugernes reelle behov. Når jeg har afdækket behovene, vil jeg undersøge, hvordan disse kan realiseres i MultiTerm. Jeg vælger MultiTerm som ramme for termbasen, da det er et professionelt værktøj baseret på forskning i brugerbehov, som har en bred funktionalitet, der kan tilpasses individuelle ønsker. Desuden har e- conomic en licens til programmet, hvilket er en væsentlig grund til at udnytte dets muligheder. Resultaterne skal munde ud i en række artikeleksempler, hvor jeg på basis af brugerbehovene og MultiTerms struktur vil give mit bud på indhold i de enkelte datafelter. Til sidst vil jeg konkludere på min problemformulering. Den valgte metode er deduktiv, i og med at jeg tager afsæt i et teoretisk analyseapparat, som jeg anvender til at løse et konkret problem i en specifik virksomhed. Jeg søger altså ikke at sige noget generelt om andre virksomheder baseret på e-conomics situation (Andersen 2008: 35; Rasmussen et al 2006: 51). Herudover benytter jeg mig af kvalitativ empiri (Andersen 2008: ) i form af tekster fra e- conomics regnskabsprogram og online-medier, SDL s værktøj MultiTerm samt min egen viden om virksomhedens termproblemer, brugernes sproglige og faglige forudsætninger og om deres opgaver. Karakteristisk for de kvalitative undersøgelser er manglen på klare retningslinjer for analyse af data og dermed for en vurdering af pålideligheden af undersøgelserne. Dertil kommer risikoen for at undersøgerens subjektive involvering i analysen og tolkningen af dataene påvirker resultaterne og dermed bringer pålideligheden af undersøgelsen i fare (ibid.: ; Rasmussen et al 2006: ). Som undersøger har jeg dog i forbindelse med bl.a. tekstproduktion, oversættelse, korrektur, 9

11 diskussion af termvalg m.m. samarbejdet med en stor del af de medarbejdere i e-conomic, der står for den største tekstproduktion. Dertil kommer min egen erfaring med oversættelse og kendskab til de professionelle standarder, som de eksterne oversættere skal leve op til, hvilket giver mig et relevant grundlag at vurdere brugergruppernes forudsætninger og behov på. Desuden betyder min involvering i tekst- og oversættelsesproduktionen, at jeg har forståelse for virksomhedens terminologi og har oplevet de problemer, der kan opstå i forbindelse hermed, og samtidig støtter jeg hele min analyse på anerkendt teori, hvilket sammenholdt med ovenstående gør min metode troværdig og brugbar. 10

12 3. Afgrænsning 3.1 Teoretisk Terminologi Man kan tale om tre overordnede tilgange til terminologiarbejde. Terminologi tilpasset lingvistikken, oversættelsesorienteret terminologi og terminologi fokuseret på sprogplanlægning. Målet for den lingvistiske tilgang er standardisering af termer inden for fagspecifikke områder med henblik på at præcisere kommunikationen blandt fageksperter. Inden for denne tilgang findes der oprindeligt tre forskellige skoler, som stammer fra hhv. Wien, Prag og Moskva. Den østrigske skole, som baserer sig på E. Wüsters arbejde, er den bedst kendte og danner grundlaget for en stor del af den terminologiske teori og moderne praksis (Cabré 1999: 12-13). Desuden er det denne skoles principper, som terminologiarbejdet i Central- og Nordeuropa, inkl. Danmark, bygger på, og jeg vil derfor kun kommentere på denne del af teorien. Udtrykket terminologi dækker over tre forskellige begreber (Cabré 1999: 32): 1. erne og idegrundlaget, som udgør studiet af termer 2. Den praktiske udarbejdelse af terminologiske artikler terminografisk arbejde 3. Et specifikt fagområdes sæt af termer Produktet af det terminografiske arbejde, de terminologiske artikler, præsenteres enten i en termbase eller bruges som grundlag for trykte fagordbøger. Jeg vil anvende udtrykket i alle tre betydninger, som vil kunne læses ud af konteksten. Leksikografi Leksikografisk arbejde dækker både over den praktiske udarbejdelse af ordbøger, men kan også beskæftige sig med ordbogsforskning dvs. teoretisk arbejde med ordbøger, også kaldet metaleksikografi. Metaleksikografien kan igen opdeles i hhv. brugerforskning, ordbogskritiske undersøgelser og systematisk ordbogsforskning (Bergenholtz & Tarp 1994: 27-28). Sidstnævnte omfatter udarbejdelse af teorier om koncipering af ordbøger, og det er teorier fra dette hjørne af leksikografien, jeg i dette speciale vil anvende som baggrund for mine analyser og praktiske eksempler på, hvordan termbaseartikler kan opbygges. Nærmere betegnet koncentrerer jeg mig om funktionsteorien, suppleret med strukturteori, da dette er den seneste teoretiske udvikling på et 11

13 område, hvor meget ny forskning stadig finder sted. Jeg fokuserer specielt på Sven Tarps 3 arbejde, da han er en af de førende forskere inden for faget, og den som har udviklet det seneste og til dato nok mest sammenhængende analyseapparat til koncipering af ordbøger ud fra funktionsteorien. Tarp fokuserer ikke på fagleksikografi, men udvikler i sin doktorafhandling først en generel leksikografi for derefter at koncentrere sig specifikt om lørnerleksikografi 4. Foruden supplerende artikler anvender jeg teori fra hele hans afhandling, da detaljegraden i hans argumentation gør det muligt for mig at justere analysen til mit. I mit arbejde har jeg valgt ikke at beskæftige mig med ordbogstypologiske opdelinger i ordbøger, glosarer, leksika, encyklopædier osv., da jeg ikke finder det relevant for løsningen af problemformuleringen, jf. afsnit 1.2 Problemformulering. Jeg følger Tarps skelnen mellem monoog bilingvale opslagsværker, men kommer således ikke nærmere ind på de forskellige værktøjer, disse kan dække over i forhold til mængden af informationer og om disse er af sproglig eller saglig karakter. Derfor anvender jeg betegnelserne ordbog, termbase, opslagsværk og værktøj som generelle overbegreber for trykte eller elektroniske værktøjer, hvor man kan finde data af forskellig art om ord. 3.2 Empirisk e-conomics fagområde er ikke skarpt afgrænset til regnskabsvæsen, men har også et it-mæssigt aspekt, i kraft af at regnskabsprogrammet er internet-baseret og kan integreres med andre interne og eksterne software-løsninger. Termbasen skal derfor også inkludere terminologi af it-mæssig karakter, og desuden almensproglige ord, som er relevante, hvor der er truffet faste beslutninger om ordvalg. Ved udvælgelsen af dokumentationsmateriale, hvori indholdet til termbasens artikler skal findes, sammensætter man ifølge både terminologisk og leksikografisk metode et korpus bestående af fagligt relevante tekster inden for de pågældende fagområder og på de forskellige sprog, basen skal dække. Disse tekster vil som regel bestå af primære kilder som videnskabelige artikler, lærebøger og leksika, men også sekundære kilder som fagordbøger kan inddrages (Madsen 1999:125; 3 Professor fra Center for Leksikografi på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 4 Leksikografi med fokus på opslagsværker henvendt til personer, som er i gang med at lære et fremmedsprog. 12

14 Bergenholtz & Tarp 1994: 93-97). I opbygningen af en termbase for en virksomhed vil korpus også indeholde tekster produceret af virksomheden selv. Dette korpusarbejde ligger dog uden for rammerne af dette speciale, da det hører til den praktiske udarbejdelse og ikke til mit teoretiske forslag til selve opbygningen af basen. Indholdet i artikeleksemplerne skal derfor ikke ses som endeligt, men skal blot eksemplificere opbygningen af termbasen. Selektionen af ord og ordforbindelser samt udarbejdelsen af definitioner til den endelige termbase vil naturligvis ske på baggrund af et egentligt korpus og i samarbejde med mine sprogligt og fagligt kyndige kollegaer. Foruden introspektion, hvorved jeg forstår brugen af min egen sproglige og faglige baggrund (ibid.: 91-93), vil jeg i dette speciale basere mig på tekstudtræk fra e-conomics regnskabsprogram og online-medier samt Regnskabsordbøgerne (Nielsen et al), som bygger på originaltekster inden for regnskabsstandarder, lovtekster og andre valide kilder. Den endelige termbase skal dække alle de sprog e-conomic repræsenterer, men da min kompetence udelukkende ligger inden for dansk og engelsk, vil artikeleksemplerne i dette speciale kun dække disse to sprog. Forsøget på at skelne mellem to versioner af engelsk har i e-conomic aldrig været underlagt en fast beslutning om, hvilke principper der skal følges. Det store problem er, at selvom vi bruger betegnelsen Globalt engelsk i både applikationen og på online-medierne, så er der ikke tale om den samme version, og ingen af dem er konsekvente. For online-medierne har man haft et svagt formuleret ønske om, at globalt engelsk skulle hælde mod US-terminologi og stavning, jf. indledningen, men denne regel er aldrig blevet implementeret konsekvent. Det har resulteret i en rodet terminologi med flere britiske termer og stavning. I applikationen er beslutningen om et neutralt engelsk ikke blevet ekspliciteret, så der findes ingen afklaring af, om det betyder, at terminologien i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) 5 skal følges, og heller ikke af, hvad der gælder i forhold til termer, som ligger uden for regnskabsområdet. Det er blot besluttet, at britisk stavemåde skal anvendes, men også britiske regnskabsudtryk har overvægt, så som profit and loss account. Det er klart, at der er et stort behov for, at e-conomic får ensrettet sit globale engelsk, og 5 I IFRS anvendes fortrinsvist US-terminologi med britisk ortografi og grammatik (Mourier 2004: 151). 13

15 argumenterne for at lægge det ene eller andet princip til grund kan pege i forskellig retning. e- conomics ønske om et neutralt sprog hvilket i sig selv er svært at opnå inden for et kulturbundet fag som regnskabsvæsen og det forhold, at e-conomic indtil videre primært opererer i Europa, taler for at hælde mod IFRS for regnskabsterminologi og britisk engelsk for terminologi, der ligger uden for dette. Ønsket om at ekspandere uden for Europa og evt. mod USA samt behovet for af søgeoptimeringshensyn at kunne adskille de engelsksprogede hjemmesider taler for konsistent brug af US-engelsk for alle termer. Dette er en beslutning, som skal tages på ledelsesplan. Det vil dog ikke påvirke min teoretiske udarbejdelse af rammerne for en termbase, og jeg vil derfor bevæge mig uden om problematikken i dette speciale. Når jeg taler om engelsk, er det således et globalt engelsk, jeg henviser til, som i skrivende stund dækker over inkonsekvent brug af amerikansk såvel som britisk engelsk og er således ikke endeligt defineret. Dette forudsættes afklaret inden den praktiske udarbejdelse af termbasen. 14

16 4. Terminologi Med en gennemgang af terminologiens grundlæggende principper vil jeg i dette kapitel søge at besvare den ene del af problemformuleringens første underspørgsmål: Hvilke metoder benytter hhv. terminologien og leksikografien sig af til opbygning af termbaser og ordbøger? 4.1 Baggrund et for at have et fastlagt sæt regler for termdannelse til rådighed udviklede sig i takt med internationaliseringen af videnskabelige discipliner i det 19. århundrede. Med den stigende teknologiske udvikling i det 20. århundrede opstod der dog også et behov for at opnå enighed om, hvilke termer, der skulle anvendes, og det var på den baggrund, at østrigeren E. Wüster lagde grundstenene til det, vi kan kalde den moderne terminologilære (Cabré 1999: 1-2). Wüster havde en baggrund som ingeniør, og det var behovet for systematisering og standardisering af termer inden for de tekniske sprog, der ansporede hans interesse for at skabe en disciplin, som kunne sikre entydig faglig kommunikation (Cabré 2003: 165). Det er således i fageksperters behov for systematisering og standardisering af fagspecifikke begreber, at den lingvistiske terminologi har taget sit udgangspunkt, men i dag er anvendelsen af terminologi dog bredere, og både Madsen (1999: ) og Cabré (2003: ) taler om forskellige brugergrupper, såsom oversættere og lægmænd, samt hensynet til deres behov. Terminologien er et interdisciplinært område med relation til både lingvistik, logik, ontologi, kommunikation m.m. Det betyder, at den låner sine teoretiske begreber fra disse discipliner og har udviklet sit eget felt på baggrund heraf (Cabré 1999: 25). Definitionen af terminologiens genstandsfelt, nemlig termen og begrebet, er også hentet fra lingvistikken, nærmere betegnet fra strukturalismens grundlægger Saussure, som skelner mellem et sprogligt tegns udtryk og indhold (Madsen 1999: 16). En term består således af et udtryk, det skrevne ord, som i terminologiens verden er et fagudtryk, og af indholdet, som er selve begrebet, der kendetegnes ved en række karakteristiske træk. 15

17 Det kan illustreres som i Figur 1: Term Udtryk Begreb Karakterisktiske træk Figur 1: Relationer mellem term, udtryk og begreb (Madsen 1999: 16). De karakteristiske træk dækker over et begrebs adskillende og supplerende træk, hvor de adskillende træk, som ordet antyder, adskiller et begreb fra andre sideordnede begreber. Dette uddybes i næste afsnit. Til forskel fra klassiske leksikografiske ordbøger tager terminologien udgangspunkt i begrebet i kraft af dens at systematisere begreber inden for nærmere afgrænsede fagområder. Definitionen kommer altså i første række, og udtrykket tilføjes til sidst, og en term har således kun én definition. Dette kaldes den onomasiologiske fremgangsmåde (Cabré 1999: 38). Et udtryk kan derimod dække over flere forskellige begreber, hvilket betegnes som homonymi eller polysemi 6. Det klassiske eksempel er udtrykket hane, som har forskellige betydninger, alt efter om vi taler om fuglen, vandhanen eller aftrækkeren på et skydevåben (Madsen 1999: 17). Inden for fagsprog er der ingen idé i at medtage begrebet, dvs. betydningen, fugl, hvis den pågældende termbase skal afdække termer inden for fagområdet VVS. I praksis kan der dog godt inden for afgrænsede fagområder forekomme udtryk med mere end én definition, hvor termerne har en hvis relation til hinanden, fx hvis de stammer fra forskellige grene af samme felt (Cabré 1999: 109). Ifølge den terminologiske metode skal disse termer så behandles i hver sin artikel med hver sin definition. 6 En definition af begreberne og forskellen mellem dem følger i afsnit Homonymi og polysemi. 16

18 4.2 Begrebssystemer og karakteristiske træk Systematisering af begreber er som sagt en del af kernen i terminologien. Mere specifikt vil systematisering i denne sammenhæng sige ordning af begrebers placering i forhold til andre begreber inden for samme emne. Til dette benytter terminologien sig af forskellige relationstyper, hvoraf de generiske, del-helheds- og temporale relationer er de vigtigste (Madsen 1999: 21-26). En generisk relation kaldes også en typerelation, hvorved skal forstås, at et begreb er en type af et andet begreb. Man taler her om over- og underbegreber, hvor underbegrebet arver overbegrebets karakteristiske træk (ibid.: 21). I en del-helheds-relation referer underbegrebet til en bestanddel af den entitet, som overbegrebet referer til (ibid.: 23). Her taler man også om del- og helhedsbegreber, men nedarvning af træk finder ikke sted mellem begreberne. Det samme gælder de temporale relationer, hvor man taler om forudgående og efterfølgende begreber, som betegner de enkelte faser i en proces (ibid.: 25). Uanset relationstypen vil begrebssystemet afspejle begrebernes karakteristiske træk, som beskriver begrebernes egenskaber fx ud fra enhedens, funktion, konstruktion, bestanddele, placering eller oprindelse (ibid.: 17). Trækkene kan illustreres i et begrebssystem vha. såkaldte trækstrukturer, som består af et antal trækspecifikationer (ibid.: 61). En trækspecifikation er et træknavn, også kaldet en attribut, samt dens tilhørende værdi. I Figur 2 er opstillet et simpelt begrebssystem med en generisk relation, hvor termerne nøglelås og kodelås begge har attributten funktionsmåde men adskiller sig fra hinanden med værdierne hhv. nøgle og kode. Det ses, at termerne har arvet trækspecifikationen fra kædelås, og kun de adskillende træk er forskellige fra overbegrebet. 17

19 lås FORMÅL: aflåsning af objekt kædelås FORMÅL: aflåsning af objekt KONSTRUKTION: kæde bøjlelås FORMÅL: aflåsning af objekt KONSTRUKTION: bøjle nøglelås kodelås FORMÅL: aflåsning af objekt KONSTRUKTION: kæde FUNKTIONSMÅDE: nøgle FORMÅL: aflåsning af objekt KONSTRUKTION: kæde FUNKTIONSMÅDE: kode Figur 2: Generisk begrebssystem med trækstrukturer. Ved at opstille trækstrukturer kan man sikre, at et begreb har den nødvendige yderligere trækspecifikation i forhold til sit overbegreb, samt at værdien i dette træk adskiller begrebet fra andre sideordnede begreber. Det er altså det adskillende træk, som er interessant. Med trækspecifikationerne kan man også se, om man mangler et begreb i det pågældende emne, eller det kan vise sig, at det træk, man først antog adskilte begreber, i virkeligheden ikke var specifikt nok. Man opbygger derfor nogle meget præcise oplysninger til de enkelte begreber og kan således udarbejde præcise og udtømmende definitioner, hvilket er emnet for næste afsnit. Det bør fremgå af denne gennemgang og påpeges også af Mourier & Vesterli (2009: 3), at 18

20 begrebssystemer egner sig bedst til substantiver, og de udgør da også størstedelen af alle termer (Cabré 1999: 112; Madsen 1999: 13). 4.3 Definitioner Der findes en række anerkendte principper for udarbejdelse af terminologiske definitioner, hvoraf de vigtigste skal nævnes her (Cabré 1999: ; Madsen 1999: 88-95). Definitioner skal være korte og helst ikke længere end én helsætning eller sætningsellipse Sproget og udformningen af definitioner skal tage hensyn til målgruppen. Definitioner må ikke indeholde termer, som brugerne ikke kan forudsættes bekendte med, medmindre de er defineret et andet sted i samme termbase. Det skal anføres, hvis et begreb kun anvendes i bestemte sammenhænge. Definitioner skal være gensidigt afstemt i forhold til andre begreber i den pågældende termbase. Dvs. de skal afspejle det begrebssystem, termerne indgår i, og ikke være indbyrdes modsigende. De skal indeholde et passende antal karakteristiske træk, så de ikke bliver hverken for snævre eller for brede. De skal være præcise, dvs. de må ikke indeholde unødvendige parafraser, som enten er vurderende eller sammenlignende, eller som ikke giver andre oplysninger, end hvad man kan udlede af termen selv. Derudover nævner Cabré (1999: 107), at definitioner skal starte med den samme grammatiske form som termen, og standarder som ISO kræver ofte, at de starter med lille begyndelsesbogstav og slutter uden punktum (Madsen 1999: 55). Foruden disse principper findes der forskellige metoder til udarbejdelse af definitioner. Ifølge Madsen er analysemetoden den mest hensigtsmæssige, og metoder som syntesemetoden, den implikative metode, den ostensive metode og synonymmetoden kan ikke anbefales (1999: 76). Under analysemetoden hører indholds-, omfangs- og bestanddelsdefinitioner, hvor de første er bedst egnede til overholdelse af de ovenfor opstillede principper (ibid.: 95). De giver også den bedste forudsætning for at vurdere ækvivalens mellem flere sprog (ibid.: 82). I analysemetoden analyserer man et begrebs karakteristiske træk. En ideel indholdsdefinition begynder med nærmeste overbegreb efterfulgt af det adskillende træk. Begrebssystemet er således 19

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Vigdis Jensen CLM-speciale 2011

Vigdis Jensen CLM-speciale 2011 Undersøgelse af et sammenligneligt, bilingvalt ad hockorpus som fagsprogligt og fagspecifikt hjælpemiddel ved oversættelser inden for et nyt fagområde: Design og indsamling af et repræsentativt specialkorpus

Læs mere

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse en korpusbaseret analyse af kilde og målsprogsorientering i oversatte lovtekster Af Mette Melchior Juni 2011 Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 NorNa begrebsindeks og

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden -Speciale ved Peter Gaarde Dejbjerg Jensen IT-Universitetet, juni 2006 -Vejleder: John Gøtze

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole 127 Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole Abstract In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Der er en verden uden for sproget. Om at sikre kvalitet i oversættelse af fagsproglige tekster

Der er en verden uden for sproget. Om at sikre kvalitet i oversættelse af fagsproglige tekster Joel Nordborg Nielsen* 91 Der er en verden uden for sproget. Om at sikre kvalitet i oversættelse af fagsproglige tekster Abstract Translation of LSP-texts is not merely the transfer of "the meanings of

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

TOLKE OG TOLKEPROCESSEN

TOLKE OG TOLKEPROCESSEN TOLKE OG TOLKEPROCESSEN En analyse af tolkning som kommunikationsproces og tolkenes sprog- og personprofil som forudsætning for denne proces Speciale Københavns Handelshøjskole Željka C. Rasmussen København

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE STRATEGIER I ET HYPERKOMPLEKST MASSEMEDIESAMFUND

CORPORATE GOVERNANCE STRATEGIER I ET HYPERKOMPLEKST MASSEMEDIESAMFUND Copenhagen Business School Cand.Merc.Kom (2011) CORPORATE GOVERNANCE STRATEGIER I ET HYPERKOMPLEKST MASSEMEDIESAMFUND Corporate Governance Strategies in a Hypercomplex Mass Media Society Kandidatafhandling

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K H? E M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Agile metoder i en traditionel organisation

Agile metoder i en traditionel organisation Agile metoder i en traditionel organisation - Med dynamikken fra kulturen Specialeprojekt ved Center for IT-Ledelse, Aalborg Universitet Forfatter: Lasse Storgaard Jensen Titelblad Projekttitel: Agile

Læs mere