Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm"

Transkript

1 Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver: Vejleder: Lise Mourier, Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Sider: 80 Anslag:

2 Abstract Terminological and lexicographical challenges at e-conomic international a/s an examination of approaches to creating a term base in MultiTerm e-conomic international a/s is the developer of an online accounting application, which is offered in nine countries. So far the company has managed its text production without a term base, but at the expense of consistency in use of terms and collocations etc. in the application and across its online media. This may potentially harm e-conomic s image, and in my capacity as a language employee at e-conomic, I therefore sought to examine ways of creating a term base in order to outline my recommended design of a tool that may solve this problem. My first step was to examine terminological and lexicographical approaches thus enabling me to formulate a theoretical foundation for my subsequent analysis of the needs of the potential users of a term base. My examination showed that the main characteristics of terminology are its focus on concepts, i.e. an onomasiological approach, and the importance of concept systems. Lexicography, on the other hand, employs a semasiological approach dealing with all meanings of a word, and lexicography s theory of functions has user needs as its main focus. I found the lexicographical approach to be the most suitable for this project mainly due to its focus on user needs and because the terminology of e-conomic covers too wide a field to be organized in concept systems. I based my analysis primarily on the work of Sven Tarp, a renowned scholar in the subject field. After drawing up a profile of the users, I concluded that the genuine purpose of the term base should be to assist the external translators as the primary user group and the international employees of e-conomic as the secondary user group in translation and proof-reading related situations going from English to any other target language supported in e-conomic. I then analyzed the needs of these users, after which I turned to the lexicographic theory of structures in order to examine how the data needs were best implemented in the terminology management system MultiTerm, for which e-conomic has a license.

3 In basing my needs analysis on the theory of Tarp, I had to include his distinction between monoand bilingual reference works. This resulted in a long range of potential needs depending on which tools the users consult, but due to the poly lingual concept-based structure of MultiTerm, many of these needs turned out to be redundant and were consequently eliminated. These included needs relating to equivalents in opposition to independent terms, synonyms and collocations of a given language. In the application, a one-to-one relation exists between terms etc. of the languages in e- conomic, meaning that no distinction is made between source or target language oriented terminology. Equivalents to source language data are thus identical to the independent target language data. After presenting my recommended design of the term base articles, I concluded that with minor adjustments the term base may also assist in text production and comprehension as well as cognitive situations. The concept-based structure of MultiTerm did not compromise my lexicographical approach in this thesis as the tool contains multiple customizable features catering for individual needs. However, the analytical process was rather complicated when having to distinguish between mono- and bilingual reference works. When completing the term base in a tool like MultiTerm, this distinction becomes irrelevant. Fortunately, much new lexicographic research is taking place, and special interest is paid to the potential of electronic resources a great advantage to Tarp s theoretical framework. 2

4 Indholdsfortegnelse Problemstilling Problemformulering Metode Afgrænsning Teoretisk Empirisk Terminologi Baggrund Begrebssystemer og karakteristiske træk Definitioner Leksikografi Baggrund Funktionsteoriens fokus og hovedelementer Det genuine Potentielle brugere Bruger Brugerbehov og ordbogsassistance Data fordelt på Sammenligning og valg af teoretisk udgangspunkt Tilgang og fokus Data i artikler Diskussion og valg af teori Analyse af brugere og kommunikative Brugergrupper Eksterne oversættere Internationale medarbejdere Kommunikative Eksterne oversættere Internationale medarbejdere Sammenfatning Termbasens genuine

5 9. sanalyse Oversættelse fra fremmedsprog til modersmål Receptionsfasen Overførselsfasen Produktionsfasen Korrektur af tekster oversat fra fremmedsprog til modersmål Receptionsfasen Vurdering af tekstoverførsel Vurdering af måltekst samt anmærkninger og ændringer Sammenfatning af behov ved oversættelse og korrektur og data Fordelingsstruktur Makrostruktur Søgefunktioner Mono- eller bilingvale opslagsværker Ækvivalenter Homonymi og polysemi Mikrostruktur og udformning af data Data på artikelniveau Data på indeksniveau Data på termniveau Instruktion i brug af termbasen Potentielle øvrige funktioner Artikelsamling Litteraturliste Bilag Bilag

6 1. Virksomheden e-conomic står bag et online regnskabsprogram, som tilbydes i ni forskellige lande til over kunder. Et tal, som stiger dagligt. Jeg har siden januar 2010 været ansat som sprogmedarbejder i e-conomic ved siden af mit studium. Foruden regnskabsprogrammet, også refereret til som applikationen, driver e-conomic forskellige landespecifikke hjemmesider, de såkaldte online-medier. Disse inkluderer blogs og fora samt e- copedias, som er virksomhedens hjælpefunktioner til applikationen. Der produceres hele tiden ny tekst til disse medier, og i forbindelse med programudvidelser og -udvikling produceres der også ny tekst til applikationen. Virksomhedssproget er engelsk, og vi opererer både med britisk engelsk, og det vi i e-conomic betegner som globalt engelsk, hvor sidstnævnte er udgangspunktet for oversættelse til de øvrige sprog. I forhold til applikationen bunder brugen af to typer engelsk i ønsket om at have lokale versioner for de lande, vi er repræsenteret i, samtidig med at vi har en neutral engelsk version uden landespecifikke termer, der er rettet mod de lande, vi ikke har kontorer i, og som kan bruges som kildetekst for oversættelser. Det giver også mulighed for at anvende specifikke britiske termer i UK-versionen, uden at det får betydning for oversættelserne. I forhold til online-medierne er tanken, at.com-hjemmesiden skal ses som en slags mor for virksomhedens øvrige hjemmesider, og her passer det bedst med tendensen for.com-hjemmesider, at sproget er US-engelsk. På sigt kan hjemmesiden således også rettes mod brugere i USA. For at vi kan operere med to engelsksprogede hjemmesider, skal der desuden af søgeoptimeringshensyn være 40 % forskel i indholdet, for at Google vil indeksere begge sider. Her hjælper forskellen mellem UK- og US-termer, udtryk, stavemåder osv. 1 Tekster til applikationen går igennem korrektur i sprogafdelingen, som består af tre medarbejdere, inkl. undertegnede. I samarbejde med udviklerne finder vi frem til den endelige version på globalt engelsk, og teksterne sendes så til oversættelse hos oversættelsesbureauet Xplanation til alle sprog på nær dansk, som vi i sprogafdelingen selv oversætter til. Omskrivningen til britisk engelsk sørger 1 Afgrænsningen og diskussionen af globalt engelsk vil blive uddybet i kapitel 3. Afgrænsning. 5

7 vi også selv for. Teksterne til online-medierne produceres af næsten samtlige medarbejdere i kraft af virksomhedens politik om, at alle skal kommunikere til kunderne for at afspejle, at vi er en online virksomhed. Vi skal altså vise, at vi hele tiden er til stede for at servicere kunderne, så der produceres dagligt blogindlæg, nyhedssider eller andet indhold til online-medierne. Sprogafdelingen producerer også danske og engelske tekster til disse, og vi sender en del af dem til oversættelse hos Xplanation. 1.1 Problemstilling I forbindelse med tekstproduktionen har e-conomic flere udfordringer. Applikationen blev oprindeligt udarbejdet på dansk og efterfølgende oversat til engelsk. I den forbindelse blev der ikke oprettet en termbase, hvorfor der er opstået inkonsekvens undervejs i oversættelsesforløbet ifm. termer og ordforbindelser. Oversættelsen fra engelsk til de andre sprog har ligeledes skabt inkonsekvens af samme årsag, og fordi der kun få steder er udarbejdet en beskrivelse til de enkelte tekststrenge i applikationen, hvilket ofte har gjort det svært for oversætterne at regne konteksten ud. Når vi sender tekster til oversættelse, sender vi et tekstudtræk af applikationen med i form af en Excel-fil med samtlige tekststrenge, der forekommer i applikationen. Disse består både af enkelte termer og af længere tekststykker. For at den skal gøre nogen gavn, kræves det dog, at oversætterne aktivt søger på en term i filen for at se, hvilken oversættelse der almindeligvis bruges og i hvilke kontekster. Selv hvis oversætterne gør dette, vil de ofte ikke være fuldkomment afklarede pga. de mange manglende kontekstbeskrivelser og pga. inkonsekvensen, hvor de vil kunne finde flere forskellige oversættelser af samme term eller ordforbindelse. Se fx følgende eksempel fra udtrækket, hvor en manglende beskrivelse har ført til, at imperativen i den danske sætning Udlign omkostninger. er blevet oversat til et, i øvrigt ikke korrekt, engelsk substantivsyntagme Write-off costs en fejl de tyske og spanske oversættere ikke har studset over, og som derfor går igen på disse sprog. 6

8 Kilde: del af tekstudtræk fra regnskabsprogrammet e-conomic Af disse udfordringer følger udfordringen med korrektur af tekster, vi får tilbage fra oversættelse. Vi har medarbejdere ansat med modersmål i hvert sprog, som læser korrektur på teksterne, men da de ikke har en termbase at støtte sig til, opdager de heller ikke altid inkonsekvente eller forkerte termvalg, i forhold til hvad vi normalt bruger. I forbindelse med tekstproduktion til hjemmesiderne kræves desuden et stort virksomhedsspecifikt ordforråd. Uden adgang til en termbase må medarbejderne således forlade sig på, hvad de i forvejen kan finde på hjemmesiderne eller på deres kendskab til applikationen. Det er især en udfordring for nye medarbejdere, og mange har ikke forståelse for vigtigheden af konsekvens og reflekterer derfor ikke dybere over, om det er den ene eller anden term, der skal bruges. Inkonsekvensen i termvalg kan potentielt blive et stort problem for e-conomic, efterhånden som applikationen udvides, og flere kunder og lande føjes til. Inkonsekvensen kan skabe forvirring hos kunderne, og i værste fald kan det skade e-conomics image som en professionel virksomhed. e-conomic har en licens til oversættelsesværktøjet Trados fra SDL 2, som også inkluderer termbaseværktøjet MultiTerm, men grundet manglende tidsmæssige ressourcer er MultiTerm aldrig taget i brug. 2 Leverandør af produkter og ydelser til informationsstyring. 7

9 1.2 Problemformulering På baggrund af de udfordringer en manglende termbase forårsager for e-conomic og ud fra terminologisk og leksikografisk teori, vil jeg undersøge forskellige metoder til opbygning af termbaser og ordbøger og på basis heraf udarbejde et forslag til et værktøj, som kan kvalitetssikre e- conomics tekstproduktion og -forståelse. For at nå frem til de mest optimale løsninger vil jeg analysere og diskutere følgende underspørgsmål: 1. Hvilke metoder benytter hhv. terminologien og leksikografien sig af til opbygning af termbaser og ordbøger? 2. Hvilke elementer fra de to teorier er relevante i forhold til den konkrete termbase, og hvordan kan de evt. kombineres? 3. Hvordan adskiller de potentielle brugere af termbasen sig fra hinanden, og hvilke elementer vil kunne opfylde deres behov? 4. Hvordan kan disse elementer realiseres i MultiTerm? 8

10 2. Metode I min undersøgelse af hvordan en optimal termbase til e-conomic skal opbygges, vil jeg lægge ud med at se på, hvilke muligheder hhv. terminologien og leksikografien tilbyder, da det er disse to fagområder, der danner det teoretiske grundlag for opbygning af opslagsværker. Herefter vil jeg sammenligne ligheder og forskelle mellem teorierne og på baggrund af e-conomics overordnede behov afgøre, hvilken tilgang der er det bedste udgangspunkt i dette speciale. Ud fra den teoretiske base vil jeg tegne en profil af de potentielle brugere af termbasen, hvorefter jeg vil fastlægge termbasens genuine og analysere mig frem til brugernes reelle behov. Når jeg har afdækket behovene, vil jeg undersøge, hvordan disse kan realiseres i MultiTerm. Jeg vælger MultiTerm som ramme for termbasen, da det er et professionelt værktøj baseret på forskning i brugerbehov, som har en bred funktionalitet, der kan tilpasses individuelle ønsker. Desuden har e- conomic en licens til programmet, hvilket er en væsentlig grund til at udnytte dets muligheder. Resultaterne skal munde ud i en række artikeleksempler, hvor jeg på basis af brugerbehovene og MultiTerms struktur vil give mit bud på indhold i de enkelte datafelter. Til sidst vil jeg konkludere på min problemformulering. Den valgte metode er deduktiv, i og med at jeg tager afsæt i et teoretisk analyseapparat, som jeg anvender til at løse et konkret problem i en specifik virksomhed. Jeg søger altså ikke at sige noget generelt om andre virksomheder baseret på e-conomics situation (Andersen 2008: 35; Rasmussen et al 2006: 51). Herudover benytter jeg mig af kvalitativ empiri (Andersen 2008: ) i form af tekster fra e- conomics regnskabsprogram og online-medier, SDL s værktøj MultiTerm samt min egen viden om virksomhedens termproblemer, brugernes sproglige og faglige forudsætninger og om deres opgaver. Karakteristisk for de kvalitative undersøgelser er manglen på klare retningslinjer for analyse af data og dermed for en vurdering af pålideligheden af undersøgelserne. Dertil kommer risikoen for at undersøgerens subjektive involvering i analysen og tolkningen af dataene påvirker resultaterne og dermed bringer pålideligheden af undersøgelsen i fare (ibid.: ; Rasmussen et al 2006: ). Som undersøger har jeg dog i forbindelse med bl.a. tekstproduktion, oversættelse, korrektur, 9

11 diskussion af termvalg m.m. samarbejdet med en stor del af de medarbejdere i e-conomic, der står for den største tekstproduktion. Dertil kommer min egen erfaring med oversættelse og kendskab til de professionelle standarder, som de eksterne oversættere skal leve op til, hvilket giver mig et relevant grundlag at vurdere brugergruppernes forudsætninger og behov på. Desuden betyder min involvering i tekst- og oversættelsesproduktionen, at jeg har forståelse for virksomhedens terminologi og har oplevet de problemer, der kan opstå i forbindelse hermed, og samtidig støtter jeg hele min analyse på anerkendt teori, hvilket sammenholdt med ovenstående gør min metode troværdig og brugbar. 10

12 3. Afgrænsning 3.1 Teoretisk Terminologi Man kan tale om tre overordnede tilgange til terminologiarbejde. Terminologi tilpasset lingvistikken, oversættelsesorienteret terminologi og terminologi fokuseret på sprogplanlægning. Målet for den lingvistiske tilgang er standardisering af termer inden for fagspecifikke områder med henblik på at præcisere kommunikationen blandt fageksperter. Inden for denne tilgang findes der oprindeligt tre forskellige skoler, som stammer fra hhv. Wien, Prag og Moskva. Den østrigske skole, som baserer sig på E. Wüsters arbejde, er den bedst kendte og danner grundlaget for en stor del af den terminologiske teori og moderne praksis (Cabré 1999: 12-13). Desuden er det denne skoles principper, som terminologiarbejdet i Central- og Nordeuropa, inkl. Danmark, bygger på, og jeg vil derfor kun kommentere på denne del af teorien. Udtrykket terminologi dækker over tre forskellige begreber (Cabré 1999: 32): 1. erne og idegrundlaget, som udgør studiet af termer 2. Den praktiske udarbejdelse af terminologiske artikler terminografisk arbejde 3. Et specifikt fagområdes sæt af termer Produktet af det terminografiske arbejde, de terminologiske artikler, præsenteres enten i en termbase eller bruges som grundlag for trykte fagordbøger. Jeg vil anvende udtrykket i alle tre betydninger, som vil kunne læses ud af konteksten. Leksikografi Leksikografisk arbejde dækker både over den praktiske udarbejdelse af ordbøger, men kan også beskæftige sig med ordbogsforskning dvs. teoretisk arbejde med ordbøger, også kaldet metaleksikografi. Metaleksikografien kan igen opdeles i hhv. brugerforskning, ordbogskritiske undersøgelser og systematisk ordbogsforskning (Bergenholtz & Tarp 1994: 27-28). Sidstnævnte omfatter udarbejdelse af teorier om koncipering af ordbøger, og det er teorier fra dette hjørne af leksikografien, jeg i dette speciale vil anvende som baggrund for mine analyser og praktiske eksempler på, hvordan termbaseartikler kan opbygges. Nærmere betegnet koncentrerer jeg mig om funktionsteorien, suppleret med strukturteori, da dette er den seneste teoretiske udvikling på et 11

13 område, hvor meget ny forskning stadig finder sted. Jeg fokuserer specielt på Sven Tarps 3 arbejde, da han er en af de førende forskere inden for faget, og den som har udviklet det seneste og til dato nok mest sammenhængende analyseapparat til koncipering af ordbøger ud fra funktionsteorien. Tarp fokuserer ikke på fagleksikografi, men udvikler i sin doktorafhandling først en generel leksikografi for derefter at koncentrere sig specifikt om lørnerleksikografi 4. Foruden supplerende artikler anvender jeg teori fra hele hans afhandling, da detaljegraden i hans argumentation gør det muligt for mig at justere analysen til mit. I mit arbejde har jeg valgt ikke at beskæftige mig med ordbogstypologiske opdelinger i ordbøger, glosarer, leksika, encyklopædier osv., da jeg ikke finder det relevant for løsningen af problemformuleringen, jf. afsnit 1.2 Problemformulering. Jeg følger Tarps skelnen mellem monoog bilingvale opslagsværker, men kommer således ikke nærmere ind på de forskellige værktøjer, disse kan dække over i forhold til mængden af informationer og om disse er af sproglig eller saglig karakter. Derfor anvender jeg betegnelserne ordbog, termbase, opslagsværk og værktøj som generelle overbegreber for trykte eller elektroniske værktøjer, hvor man kan finde data af forskellig art om ord. 3.2 Empirisk e-conomics fagområde er ikke skarpt afgrænset til regnskabsvæsen, men har også et it-mæssigt aspekt, i kraft af at regnskabsprogrammet er internet-baseret og kan integreres med andre interne og eksterne software-løsninger. Termbasen skal derfor også inkludere terminologi af it-mæssig karakter, og desuden almensproglige ord, som er relevante, hvor der er truffet faste beslutninger om ordvalg. Ved udvælgelsen af dokumentationsmateriale, hvori indholdet til termbasens artikler skal findes, sammensætter man ifølge både terminologisk og leksikografisk metode et korpus bestående af fagligt relevante tekster inden for de pågældende fagområder og på de forskellige sprog, basen skal dække. Disse tekster vil som regel bestå af primære kilder som videnskabelige artikler, lærebøger og leksika, men også sekundære kilder som fagordbøger kan inddrages (Madsen 1999:125; 3 Professor fra Center for Leksikografi på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 4 Leksikografi med fokus på opslagsværker henvendt til personer, som er i gang med at lære et fremmedsprog. 12

14 Bergenholtz & Tarp 1994: 93-97). I opbygningen af en termbase for en virksomhed vil korpus også indeholde tekster produceret af virksomheden selv. Dette korpusarbejde ligger dog uden for rammerne af dette speciale, da det hører til den praktiske udarbejdelse og ikke til mit teoretiske forslag til selve opbygningen af basen. Indholdet i artikeleksemplerne skal derfor ikke ses som endeligt, men skal blot eksemplificere opbygningen af termbasen. Selektionen af ord og ordforbindelser samt udarbejdelsen af definitioner til den endelige termbase vil naturligvis ske på baggrund af et egentligt korpus og i samarbejde med mine sprogligt og fagligt kyndige kollegaer. Foruden introspektion, hvorved jeg forstår brugen af min egen sproglige og faglige baggrund (ibid.: 91-93), vil jeg i dette speciale basere mig på tekstudtræk fra e-conomics regnskabsprogram og online-medier samt Regnskabsordbøgerne (Nielsen et al), som bygger på originaltekster inden for regnskabsstandarder, lovtekster og andre valide kilder. Den endelige termbase skal dække alle de sprog e-conomic repræsenterer, men da min kompetence udelukkende ligger inden for dansk og engelsk, vil artikeleksemplerne i dette speciale kun dække disse to sprog. Forsøget på at skelne mellem to versioner af engelsk har i e-conomic aldrig været underlagt en fast beslutning om, hvilke principper der skal følges. Det store problem er, at selvom vi bruger betegnelsen Globalt engelsk i både applikationen og på online-medierne, så er der ikke tale om den samme version, og ingen af dem er konsekvente. For online-medierne har man haft et svagt formuleret ønske om, at globalt engelsk skulle hælde mod US-terminologi og stavning, jf. indledningen, men denne regel er aldrig blevet implementeret konsekvent. Det har resulteret i en rodet terminologi med flere britiske termer og stavning. I applikationen er beslutningen om et neutralt engelsk ikke blevet ekspliciteret, så der findes ingen afklaring af, om det betyder, at terminologien i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) 5 skal følges, og heller ikke af, hvad der gælder i forhold til termer, som ligger uden for regnskabsområdet. Det er blot besluttet, at britisk stavemåde skal anvendes, men også britiske regnskabsudtryk har overvægt, så som profit and loss account. Det er klart, at der er et stort behov for, at e-conomic får ensrettet sit globale engelsk, og 5 I IFRS anvendes fortrinsvist US-terminologi med britisk ortografi og grammatik (Mourier 2004: 151). 13

15 argumenterne for at lægge det ene eller andet princip til grund kan pege i forskellig retning. e- conomics ønske om et neutralt sprog hvilket i sig selv er svært at opnå inden for et kulturbundet fag som regnskabsvæsen og det forhold, at e-conomic indtil videre primært opererer i Europa, taler for at hælde mod IFRS for regnskabsterminologi og britisk engelsk for terminologi, der ligger uden for dette. Ønsket om at ekspandere uden for Europa og evt. mod USA samt behovet for af søgeoptimeringshensyn at kunne adskille de engelsksprogede hjemmesider taler for konsistent brug af US-engelsk for alle termer. Dette er en beslutning, som skal tages på ledelsesplan. Det vil dog ikke påvirke min teoretiske udarbejdelse af rammerne for en termbase, og jeg vil derfor bevæge mig uden om problematikken i dette speciale. Når jeg taler om engelsk, er det således et globalt engelsk, jeg henviser til, som i skrivende stund dækker over inkonsekvent brug af amerikansk såvel som britisk engelsk og er således ikke endeligt defineret. Dette forudsættes afklaret inden den praktiske udarbejdelse af termbasen. 14

16 4. Terminologi Med en gennemgang af terminologiens grundlæggende principper vil jeg i dette kapitel søge at besvare den ene del af problemformuleringens første underspørgsmål: Hvilke metoder benytter hhv. terminologien og leksikografien sig af til opbygning af termbaser og ordbøger? 4.1 Baggrund et for at have et fastlagt sæt regler for termdannelse til rådighed udviklede sig i takt med internationaliseringen af videnskabelige discipliner i det 19. århundrede. Med den stigende teknologiske udvikling i det 20. århundrede opstod der dog også et behov for at opnå enighed om, hvilke termer, der skulle anvendes, og det var på den baggrund, at østrigeren E. Wüster lagde grundstenene til det, vi kan kalde den moderne terminologilære (Cabré 1999: 1-2). Wüster havde en baggrund som ingeniør, og det var behovet for systematisering og standardisering af termer inden for de tekniske sprog, der ansporede hans interesse for at skabe en disciplin, som kunne sikre entydig faglig kommunikation (Cabré 2003: 165). Det er således i fageksperters behov for systematisering og standardisering af fagspecifikke begreber, at den lingvistiske terminologi har taget sit udgangspunkt, men i dag er anvendelsen af terminologi dog bredere, og både Madsen (1999: ) og Cabré (2003: ) taler om forskellige brugergrupper, såsom oversættere og lægmænd, samt hensynet til deres behov. Terminologien er et interdisciplinært område med relation til både lingvistik, logik, ontologi, kommunikation m.m. Det betyder, at den låner sine teoretiske begreber fra disse discipliner og har udviklet sit eget felt på baggrund heraf (Cabré 1999: 25). Definitionen af terminologiens genstandsfelt, nemlig termen og begrebet, er også hentet fra lingvistikken, nærmere betegnet fra strukturalismens grundlægger Saussure, som skelner mellem et sprogligt tegns udtryk og indhold (Madsen 1999: 16). En term består således af et udtryk, det skrevne ord, som i terminologiens verden er et fagudtryk, og af indholdet, som er selve begrebet, der kendetegnes ved en række karakteristiske træk. 15

17 Det kan illustreres som i Figur 1: Term Udtryk Begreb Karakterisktiske træk Figur 1: Relationer mellem term, udtryk og begreb (Madsen 1999: 16). De karakteristiske træk dækker over et begrebs adskillende og supplerende træk, hvor de adskillende træk, som ordet antyder, adskiller et begreb fra andre sideordnede begreber. Dette uddybes i næste afsnit. Til forskel fra klassiske leksikografiske ordbøger tager terminologien udgangspunkt i begrebet i kraft af dens at systematisere begreber inden for nærmere afgrænsede fagområder. Definitionen kommer altså i første række, og udtrykket tilføjes til sidst, og en term har således kun én definition. Dette kaldes den onomasiologiske fremgangsmåde (Cabré 1999: 38). Et udtryk kan derimod dække over flere forskellige begreber, hvilket betegnes som homonymi eller polysemi 6. Det klassiske eksempel er udtrykket hane, som har forskellige betydninger, alt efter om vi taler om fuglen, vandhanen eller aftrækkeren på et skydevåben (Madsen 1999: 17). Inden for fagsprog er der ingen idé i at medtage begrebet, dvs. betydningen, fugl, hvis den pågældende termbase skal afdække termer inden for fagområdet VVS. I praksis kan der dog godt inden for afgrænsede fagområder forekomme udtryk med mere end én definition, hvor termerne har en hvis relation til hinanden, fx hvis de stammer fra forskellige grene af samme felt (Cabré 1999: 109). Ifølge den terminologiske metode skal disse termer så behandles i hver sin artikel med hver sin definition. 6 En definition af begreberne og forskellen mellem dem følger i afsnit Homonymi og polysemi. 16

18 4.2 Begrebssystemer og karakteristiske træk Systematisering af begreber er som sagt en del af kernen i terminologien. Mere specifikt vil systematisering i denne sammenhæng sige ordning af begrebers placering i forhold til andre begreber inden for samme emne. Til dette benytter terminologien sig af forskellige relationstyper, hvoraf de generiske, del-helheds- og temporale relationer er de vigtigste (Madsen 1999: 21-26). En generisk relation kaldes også en typerelation, hvorved skal forstås, at et begreb er en type af et andet begreb. Man taler her om over- og underbegreber, hvor underbegrebet arver overbegrebets karakteristiske træk (ibid.: 21). I en del-helheds-relation referer underbegrebet til en bestanddel af den entitet, som overbegrebet referer til (ibid.: 23). Her taler man også om del- og helhedsbegreber, men nedarvning af træk finder ikke sted mellem begreberne. Det samme gælder de temporale relationer, hvor man taler om forudgående og efterfølgende begreber, som betegner de enkelte faser i en proces (ibid.: 25). Uanset relationstypen vil begrebssystemet afspejle begrebernes karakteristiske træk, som beskriver begrebernes egenskaber fx ud fra enhedens, funktion, konstruktion, bestanddele, placering eller oprindelse (ibid.: 17). Trækkene kan illustreres i et begrebssystem vha. såkaldte trækstrukturer, som består af et antal trækspecifikationer (ibid.: 61). En trækspecifikation er et træknavn, også kaldet en attribut, samt dens tilhørende værdi. I Figur 2 er opstillet et simpelt begrebssystem med en generisk relation, hvor termerne nøglelås og kodelås begge har attributten funktionsmåde men adskiller sig fra hinanden med værdierne hhv. nøgle og kode. Det ses, at termerne har arvet trækspecifikationen fra kædelås, og kun de adskillende træk er forskellige fra overbegrebet. 17

19 lås FORMÅL: aflåsning af objekt kædelås FORMÅL: aflåsning af objekt KONSTRUKTION: kæde bøjlelås FORMÅL: aflåsning af objekt KONSTRUKTION: bøjle nøglelås kodelås FORMÅL: aflåsning af objekt KONSTRUKTION: kæde FUNKTIONSMÅDE: nøgle FORMÅL: aflåsning af objekt KONSTRUKTION: kæde FUNKTIONSMÅDE: kode Figur 2: Generisk begrebssystem med trækstrukturer. Ved at opstille trækstrukturer kan man sikre, at et begreb har den nødvendige yderligere trækspecifikation i forhold til sit overbegreb, samt at værdien i dette træk adskiller begrebet fra andre sideordnede begreber. Det er altså det adskillende træk, som er interessant. Med trækspecifikationerne kan man også se, om man mangler et begreb i det pågældende emne, eller det kan vise sig, at det træk, man først antog adskilte begreber, i virkeligheden ikke var specifikt nok. Man opbygger derfor nogle meget præcise oplysninger til de enkelte begreber og kan således udarbejde præcise og udtømmende definitioner, hvilket er emnet for næste afsnit. Det bør fremgå af denne gennemgang og påpeges også af Mourier & Vesterli (2009: 3), at 18

20 begrebssystemer egner sig bedst til substantiver, og de udgør da også størstedelen af alle termer (Cabré 1999: 112; Madsen 1999: 13). 4.3 Definitioner Der findes en række anerkendte principper for udarbejdelse af terminologiske definitioner, hvoraf de vigtigste skal nævnes her (Cabré 1999: ; Madsen 1999: 88-95). Definitioner skal være korte og helst ikke længere end én helsætning eller sætningsellipse Sproget og udformningen af definitioner skal tage hensyn til målgruppen. Definitioner må ikke indeholde termer, som brugerne ikke kan forudsættes bekendte med, medmindre de er defineret et andet sted i samme termbase. Det skal anføres, hvis et begreb kun anvendes i bestemte sammenhænge. Definitioner skal være gensidigt afstemt i forhold til andre begreber i den pågældende termbase. Dvs. de skal afspejle det begrebssystem, termerne indgår i, og ikke være indbyrdes modsigende. De skal indeholde et passende antal karakteristiske træk, så de ikke bliver hverken for snævre eller for brede. De skal være præcise, dvs. de må ikke indeholde unødvendige parafraser, som enten er vurderende eller sammenlignende, eller som ikke giver andre oplysninger, end hvad man kan udlede af termen selv. Derudover nævner Cabré (1999: 107), at definitioner skal starte med den samme grammatiske form som termen, og standarder som ISO kræver ofte, at de starter med lille begyndelsesbogstav og slutter uden punktum (Madsen 1999: 55). Foruden disse principper findes der forskellige metoder til udarbejdelse af definitioner. Ifølge Madsen er analysemetoden den mest hensigtsmæssige, og metoder som syntesemetoden, den implikative metode, den ostensive metode og synonymmetoden kan ikke anbefales (1999: 76). Under analysemetoden hører indholds-, omfangs- og bestanddelsdefinitioner, hvor de første er bedst egnede til overholdelse af de ovenfor opstillede principper (ibid.: 95). De giver også den bedste forudsætning for at vurdere ækvivalens mellem flere sprog (ibid.: 82). I analysemetoden analyserer man et begrebs karakteristiske træk. En ideel indholdsdefinition begynder med nærmeste overbegreb efterfulgt af det adskillende træk. Begrebssystemet er således 19

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Korrektur og retning som leksikografiske funktioner

Korrektur og retning som leksikografiske funktioner 117 Sven Tarp* Korrektur og retning som leksikografiske funktioner Abstract Thousands of people, in private or public companies and institutions, are daily engaged in text revision or marking. These people

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger En undersøgelse af hvordan juridiske fagordbøger behandler kollokationer med præposition og et forslag til hvordan emnet kan behandles Tascha

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

af Astrid Emborg Cand.ling.merc. i engelsk, Copenhagen Business School Oktober 2011

af Astrid Emborg Cand.ling.merc. i engelsk, Copenhagen Business School Oktober 2011 - et online opslagsværk af Astrid Emborg Cand.ling.merc. i engelsk, Copenhagen Business School Oktober 2011 Vejleder: Henrik Køhler Simonsen, Institut for internationale sprogstudier og vidensteknologi

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område Udviklingsseminar Fælles begreber og terminologi på det sociale område Dagens program Præsentation Nogle konkrete eksempler på begrebsarbejde på socialområdet Hvad er begrebsarbejde teori og øvelser Nogle

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Hvorfor? Oversigt Hvordan?

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Udarbejdet af: Helle Bækdal Vejlgård Dato: 12. januar 2010. Barbara Dragsted

Udarbejdet af: Helle Bækdal Vejlgård Dato: 12. januar 2010. Barbara Dragsted FUNKTIONEL OVERSÆTTELSESKRITIK AF JURIDISKE OG ØKONOMISKE TEKSTER FRA DANSK TIL ENGELSK EKSEMPLIFICERET VED EN ANALYSE AF DEN ENGELSKE OVERSÆTTELSE AF BEKENDTGØRELSE OM GODKENDTE REVISORERS ERKLÆRINGER

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Patrizia Paggio Center for Sprogteknologi Københavns Universitet patrizia@cst.dk Disposition Søgemaskiner i dag: nogle problemer Nogle krav til fremtidig

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere