Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019"

Transkript

1 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

2 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter, og indeværende notat redegør for perioden Ved indgangen til 2016 vil Midtjylland forventelig have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia. kr. 1. I perioden vil gælden blive konsolideret med 129,0 mio. kr. årligt og være på ca. 3,8 mia. kr. ved udgangen af Alt imens, at den almindelige langfristede gæld falder, vil regionen i perioden midlertidigt have behov for låneoptag til de nye hospitalsbyggerier. Med lånefinansieringen af kvalitetsfondsprojekterne vil regionen primo 2016 have en langfristet gæld på 5,5 mia. kr. og stigende til 5,9 mia. kr. ved udgangen af 2019, når der er indregnet et nettosalgsprovenu på 390 mio. kr. i 2017 fra salget af Tage Hansens Gade og en egenfinansiering på 209,1 mio. kr. i Nedenstående tabel opsummerer de vigtigste nøgletal for den langfristede gæld og nettorenteudgifter, som efterfølgende bliver beskrevet i notatet. Tabel 1. Nøgletal for den langfristede gæld i og nettorenteudgifter i 2016 Mio. kr. Budget Budgetoverslagsår Almindelig langfristet gæld, primo 4.291, , , ,7 Gæld kvalitetsfondsprojekterne, primo (1) 1.256, , , ,0 Langfristet gæld i alt, primo 5.548, , , ,7 Nettolåneoptag (2) 249,8 24,0 47,7 37,6 Langfristet gæld i alt, ultimo (3) 5.798, , , ,2 Nettorenteudgifter i alt: 62,5 heraf til sundhed 53,6 heraf til socialområdet 7,7 heraf til regional udvikling 1,2 (1) I gælden til kvalitetsfondsprojekter er der modregnet for afdrag på lånene til energiinvesteringer fra 2017, og tallene er derfor forskellige fra tabel 5. (2) Nettolåneoptaget er lån til hospitalsbyggerierne og lån til refinansiering af afdrag i , mens årets afdrag på den almindelige gæld er fratrukket. Ligeledes er nettosalgsindtægten på 390 mio. kr. fra Tage Hansens Gade i 2017 fratrukket og regionens egenfinansiering til nedbringelse af lån på 209,1 mio. kr. i 2019 fratrukket. (3) Ultimo 2019 består den langfristede gæld på i alt 5.907,2 mio. kr. af almindelig langfristet gæld på 3.776,2 mio. kr. og gæld vedr. kvalitetsfondsprojekterne på 2.131,0 mio. kr. Hovedparten af låneoptaget til de nye hospitalsbyggerier vil blive indfriet med salgsindtægterne fra de ledige hospitalsmatrikler, og den første større salgsindtægt kommer i 2017 fra salget af Tage Hansens Gade, hvor der er et forventet nettosalgsprovenu på 390 mio. kr. Salgsindtægterne fra de øvrige hospitalsmatrikler vil blive indarbejdet, når der er indgået aftale om salg. Lånene til hospitalsbyggerierne bliver hjemtaget med variabel rente, da lånene vil blive indfriet efter en kort årrække. Det betyder, at regionens andel af lån med variabel rente vil stige i en periode. Der er en forventning om, at 57 % af regionens langfristede gæld på 5,5 mia. kr. er med variabel rente primo Det har derfor stor betydning for renteudgifterne, hvad der sker på de finansielle markeder med hensyn til renterne. I 2015 er de danske renter blevet historisk lave, i februar 2015 sænkede Nationalbanken renten på indskudsbeviser, så denne rente kom på -0,75 %. Den negative rente har haft en afsmittende 1 Den almindelige langfristede gæld er eksklusiv leasing og lån til de nye sygehusbyggerier. 2 Den langfristede gæld ultimo 2019 er 5,9 mia. kr., hvoraf den alm. langfristede gæld er 3,8 mia. kr. og gælden vedr. kvalitetsfondsprojekterne er 2,1 mia. kr. 1

3 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter effekt på mange renter, og for Midtjylland er de historisk lave renter en fordel, da regionen har en overvægt af lån med variabel rente, og et midlertidigt stort behov for lånefinansiering som følge af hospitalsbyggerierne. I juni 2015 har regionen optaget et lån på 345,4 mio. kr. til kvalitetsfondsprojektet i Aarhus med en negativ variabel rente, og derfor får regionen sidst på året i 2015 en renteindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende dette lån. Meget tyder på, at renterne fortsat vil være lave i en årrække, og med det udgangspunkt er der i forslaget til rentebudgettet for 2016 indarbejdet en sikkerhedsmargen på ca. 0,50 % i forhold til det variable renteniveau i august På baggrund af denne forudsætning er renteudgiften for 2016 beregnet til 83,5 mio. kr. og renteindtægterne til 21 mio. kr., og dermed bliver budgetforslaget for nettorenteudgifterne i 2016 på 62,5 mio. kr.. Nettorenteudgifterne på 62,5 mio. kr. vil blive finansieret med 7,7 mio. kr. fra socialområdet, 1,2 mio. kr. fra det regionale område og 53,6 mio. kr. fra sundhedsområdet. Der er i dette notat lavet en afgrænsning af den langfristede gæld, så den ikke indeholder leasinggælden, da finansieringen af de årlige leasingydelser indgår i driftsbudgetterne. 1.2 ens langfristede gæld i 2016 Midtjylland vil ved indgangen til 2016 have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia. kr., men med lånefinansieringen af kvalitetsfondsprojekterne vil regionen primo 2016 have en langfristet gæld på 5,5 mia. kr., jf. tabel 2. ens langfristede gæld primo 2016 består af en ordinær gæld på 4,1 mia. kr., gæld vedrørende udskudt skat på 0,2 mia. kr., som er rente- og afdragsfri, og lån til kvalitetsfondsprojekterne på 1,3 mia. kr. Det indgår i forudsætningerne for budgettet i 2016, at regionen hjemtager lån på 138,6 mio. kr. til refinansiering af afdrag og lån på samlet 403,5 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne Det Nye hospital i Vest og til shospitalet Viborg. Der er i alt forudsat låneoptag i 2016 på 542,1 mio. kr. Tabel 2. Langfristet gæld i 2016 (ekskl. leasinggæld) Mio. kr. Nuværende gæld: Lang gæld primo 2016 Nye lån i 2016 Afdrag i 2016 Lang gæld ultimo 2016 Ordinær gæld 4.058,3 292, ,1 Lån vedr. udskudt skat 233,4 233,4 Lån til kvalitetsfondsprojekterne 1.256, ,4 I alt, nuværende gæld 5.548,1 0,0 292, ,9 Ny gæld: Lån til refinansiering af afdrag 138,6 138,6 Lån til kvalitetsfondsprojekterne 403,5 403,5 I alt 5.548,1 542,1 292, ,0 Den langfristede gæld vil ved udgangen af 2016 være på 5,8 mia. kr., når det er forudsat, at der bliver optaget nye lån for 542,1 mio. kr. i 2016, og der bliver betalt afdrag for 292,2 mio. kr. Generelt er afdragene beregnet ud fra vilkårene for de enkelte lån. 1.3 Sammenligning af regionens gennemsnitlige gæld Midtjylland har i sammenligning med de andre regioner i flere år haft en gennemsnitlig langfristet gæld. Som følge af de midlertidige låneoptag til kvalitetsfondsprojekterne er Midtjyllands langfristede gæld ved indgangen til 2015 lidt over gennemnittet. 2

4 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter For regionerne er den langfristede gæld ultimo 2014 i gennemsnit på kr. pr. indbygger, og Midtjyllands langfristede gæld er på kr. pr. indbygger. Med en forskel på 408 kr. pr. indbygger er det lige over gennemsnittet, jf. tabel 3. Midtjyllands gæld er primo 2014 omtrent på gennemsnittet. Tabel 3. Langfristet gæld pr. indbygger primo 2014 og ultimo 2014 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Gennemsnit Gæld pr. indbygger primo Gæld pr. indbygger ultimo Kilde: Tallene for langfristet gæld (ekskl. leasing) er fra Danmarks statistik. Befolkningstallet er fra Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og optalt pr. 1/ Syddanmark er med en gæld ultimo 2014 på kr. pr. indbygger den region med mindst gæld pr. indbygger, mens Sjælland med en gæld på kr. pr. indbygger er den region med mest gæld pr. indbygger. Midtjyllands langfristede gæld er i 2014 lidt større end den gennemsnitlige gæld for regionerne, men til gengæld er renten på gælden lavere end den gennemsnitlige rente på regionernes langfristede gæld. Midtjylland betaler ultimo 2014 i gennemsnit 2,0 % p.a. på den langfristede gæld, og det er 0,6 procentpoint under gennemsnittet for alle regioner, jf. tabel 4. Midtjyllands gennemsnitlige rente på den langfristede gæld er ultimo 2014 steget lidt fra ultimo 2013, og det skyldes, at regionens to gældsplejeaftaler i 2014 ikke leverer samme tilfredsstillende resultat som i Tabel 4. Beregnet gennemsnitlig rente på regionernes langfristede gæld primo og ultimo 2014 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Gennemsnit Primo ,9 % 2,8 % 3,9 % 1,6 % 3,5 % 2,9 % Ultimo ,6 % 3,1 % 3,2 % 2,0 % 2,9 % 2,6 % Kilde: Tallene for renteudgifterne på regionernes langfristede gæld (ekskl. leasing) og den langfristede gæld (ekskl. leasing) er fra Danmarks Statistik. Syddanmark er med en gennemsnitlig rente på 3,2 % den region, som betaler den højeste rente på den langfristede gæld, mens Hovedstaden med en gennemsnitlig rente på 1,6 % har den forholdsvis laveste rente ultimo Udviklingen i regionens langfristede gæld i Der er en forventning om, at regionens almindelige langfristede gæld vil falde med gennemsnitligt 129,0 mio. kr. i perioden og dermed løbende blive konsolideret og være på 3,8 mia. kr. ultimo 2019, når der bliver set bort fra låneoptag til kvalitetsfondsprojekterne. I perioden vil regionen imidlertid have behov for låneoptag til de nye hospitalsbyggerier. Omfanget af låneoptaget fremgår af finansieringsprofilerne fra Sundhedsog Ældreministeriet fra juli 2015 for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, shospitalet Viborg og Det Nye hospital i Vest. Med udgangspunkt i finansieringsprofilerne vil regionen optage lån for samlet 2,8 mia. kr. til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, Det Nye hospital i Vest og ombygningen på shospitalet i Viborg i perioden , jf. tabel 5. 3

5 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter Tabel 5. Lån til kvalitetsfondsprojekterne i perioden Mio. kr., Pris- og lønniveau Låneoptag Budget Budgetoverslagsår Lån til kvalitetsfondsprojekter (1) 1.052,4 403,5 0,0 0,0 0, ,9 Udvidet låneadgang til kvalitetsfondsprojekter 0,0 0,0 563,0 212,5 409, ,8 Lån til energiinvesteringer 204,0 0 0,0 0,0 0,0 204,0 Lån til kvalitetsfondsprojekter i alt 1.256,4 403,5 563,0 212,5 409, ,7 Nettosalgsprovenu til nedbringelse af lån 0, ,0 0,0 0,0-390,0 Egenfinansiering til nedbringelse af lån 0,0 0 0,0 0,0-209,1-209,0 Nettolåneoptag til kvalitetsfondsprojekter i alt 1.256,4 403,5 173,0 212,5 200, ,6 Akkumuleret låneoptag til kvalitetsfondsprojekter 1.256, , , , , ,7 Renter til kvalitetsfondsprojekter (2) 0,6 5,5 19,1 27,8 30,9 83,9 (1) Låneomfanget er beregnet på baggrund af finansieringsprofilerne for DNU, DNV og RHV fra juli (2) I renteudgifterne er der indregnet en sikkerhedsmargin på ca. 0,50 % i forhold til renteniveauet i august en har fra 2014 optaget lån til kvalitetsfondsprojekterne, da en del af finansieringen af de nye hospitalsbyggerier skal ske via lån. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne på i alt 1,5 mia. kr. i perioden vil blive hjemtaget som afdragsfrie lån, da de bliver indfriet i takt med, at salgsindtægterne fra de ledige hospitalsmatrikler kommer. Den første større salgsindtægt kommer i 2017 fra salget af Tage Hansens Gade, hvor der er et forventet nettosalgsprovenu på 390 mio. kr. Salgsindtægterne fra de øvrige hospitalsmatrikler vil blive indarbejdet, når der er indgået aftale om salg Fra 2017 vil regionen få udvidet låneadgang til kvalitetsfondsprojekterne for at få finansieringen til at hænge sammen. Den udvidede låneadgang på i alt 1,2 mia. kr. vil kun blive delvis indfriet af salgsprovenuet fra hospitalsmatriklerne, mens den resterende andel vil blive indfriet med regionens egenfinansiering til kvalitetsfondsprojekterne fra 2019 og nogle år frem. I finansieringsprofilerne er det forudsat, at regionen i 2019 bruger egenfinansiering på 209,1 mio. kr. til nedbringelse af lån. en har derudover fået mulighed for i 2015 at optage lån på i alt 0,2 mia. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne, og ydelserne på disse lån vil blive finansieret via energibesparelserne på de nye hospitaler og bliver indarbejdet i regionens budget for Størrelsen på renteudgifterne på lånene til hospitalsbyggerierne vil afhænge af renteniveauet, det endelige låneomfang og tidspunktet for indbetalingerne af salgsindtægterne for hospitalsmatriklerne. I renteudgifterne til lånene er der i tabel 5 indregnet en sikkerhedsmargin på ca. 0,50 % i forhold til renteniveauet i august 2015, og med denne forudsætning er renteudgifterne til kvalitetsfondsprojekterne budgetteret til 5,5 mio. kr. i 2016 stigende til 30,9 mio. kr. i Med lånene til kvalitetsfondsprojekterne vil regionen primo 2016 have en langfristet gæld på 5,5 mia. kr., og den lange gæld vil midlertidigt vokse til 5,9 mia. kr. ved udgangen af 2019, når der bliver indregnet et nettosalgsprovenu på 390 mio. kr. i 2017 fra salget af Tage Hansens Gade og en egenfinansiering på 209,1 mio. kr. i 2019, jf. tabel 6. I alt 4

6 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter Tabel 6. Forventet langfristet gæld, nye lån og afdrag i mio. kr. i perioden Mio. kr., Pris- og lønniveau Budget Budgetoverslagsår Langfristet gæld, primo 5.548, , , ,6 Afdrag 292,3 298,0 329,5 325,4 Finansiering af afdragene: -Socialområdet (1) 22,8 22,8 22,8 22,8 -Hospitalernes driftsbudgetter (el-projekter) 16,1 37,0 37,4 37,9 -Sundhedsområdet 106,4 80,6 95,6 92,9 -al udvikling 8,3 8,6 8,8 9,1 -Lån til afdrag (refinansiering) 138,6 149,0 164,7 162,7 Finansiering i alt: 292,3 298,0 329,5 325,3 Nettosalgsprovenu til nedbringelse af lån - 390,0 - - Egenfinansiering til nedbringelse af lån ,1 Nye ordinære lån (2) 138,6 149,0 164,7 162,7 Nye lån til kvalitetsfondsprojektet 403,5 563,0 212,5 409,4 Langfristet gæld ultimo 5.798, , , ,3 (1) Det er forudsat, at Socialområdet hvert år betaler 22,8 mio. kr. til afdrag, men beløbet vil ændre sig i forhold til områdets aktivmasse. (2) I er det forudsat, at der bliver optaget lån til refinansiering af afdrag. Der vil i perioden være årlige udgifter til afdrag på gennemsnitlig ca. 311 mio. kr. I økonomiaftalen for 2016 er der afsat en lånepulje på 650 mio. kr. til refinansiering af regionale afdrag. Det er forudsat i dette notat, at Midtjylland i 2016 og i de følgende år får adgang til at låne til omtrent halvdelen af afdragene. Eftersom halvdelen af regionens afdrag ikke er forudsat lånefinansieret i perioden , vil regionens almindelige langfristede gæld falde med gennemsnitlig 129,0 mio. kr. årligt i årene fremover, mens regionens samlede gæld vil stige som følge af de midlertidige lån til kvalitetsfondsprojekterne. 1.5 ens nettorenteudgifter De danske renter har i flere år været historisk lave, og i februar 2015 sænkede Nationalbanken renten på indskudsbeviser, så denne rente kom på -0,75 %. Den negative rente har haft en afsmittende effekt på mange renter, herunder bl.a. renterne på lån med variabel rente, som har været negative, og nogle er det fortsat. For Midtjylland er de historisk lave renter en fordel, da regionen har en overvægt af lån med variabel rente, og i disse år har regionen desuden behov for yderligere lånefinansiering som følge af sygehusbyggerierne. Det kan i den sammenhæng nævnes, at regionen i juni 2015 har optaget et lån på 345,4 mio. kr. til kvalitetsfondsprojektet i Aarhus med en negativ variabel rente, og derfor får regionen sidst på året i 2015 en renteindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende dette lån. ens andel af lån med variabel rente vil stige fra 2015 til 2016, da det er forudsat, at de almindelige lån til hospitalsbyggerierne vil blive hjemtaget med variabel rente. Der er en forventning om, at 57 % af regionens langfristede gæld på 5,5 mia. kr. primo 2016 er med variabel rente og 43 % er med fast rente, jf. tabel 7. Tabel 7. Den politisk fastsatte ramme for gældsplejen og den forventede fordeling primo 2016 Rentetype Politisk fastsat ramme: Politisk fastsat ramme: Den forventede fordeling Andel af gælden Andel af gælden af gælden skal minimum være på skal maksimum være på primo 2016 Variabel rente 25 % 75 % 57 % Fast rente 25 % 75 % 43 % 5

7 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter Den forventede fordeling primo 2016 opfylder den finansielle politik, hvor andelen af lån med fast rente skal udgøre mellem 25 % og 75 % af gælden, og andelen af lån med variabel rente må udgøre mellem 25 % og 75 % af gælden. Med et midlertidigt stort lånebehov og en stigende andel lån med variabel rente har det stor betydning for renteudgifterne, hvad der sker på de finansielle markeder. I henhold til de langsigtede modeller for renteudvikling, som administrationen kigger på, så tyder meget på, at renterne fortsat vil være lave i en årrække. Og med det udgangspunkt er der beregnet forskellige rentescenarier, som viser, hvad renteændringer på 0,25 2 procentpoint i forhold til det nuværende renteniveau betyder for regionens renteudgifter, jf. tabel 8. Tabel 8. Renteudgiften i mio. kr. i afhængig af udviklingen i den variable rente Renteudgifter i mio. kr. (1) Ved gennemsnitlig variabel rente på 0,02 %, august ,3 77,1 85,0 87,1 Renteændring på 0,25 procent point (gns. var. rente på 0,27 %) 75,5 86,9 95,0 97,4 Renteændring på 0,50 procent point (gns. var. rente på 0,52 %) 83,5 96,7 104,9 107,5 Renteændring på 0,75 procent point (gns. var. rente på 0,97 %) 91,7 106,6 115,0 117,9 Renteændring på 1,0 procent point (gns. var. rente på 1,02 %) 99,8 116,5 125,0 128,2 Renteændring på 1,25 procent point (gns. var. rente på 1,27 %) 108,0 126,3 135,0 138,5 Renteændring på 1,5 procent point (gns. var. rente på 1,52 %) 116,1 136,1 145,0 148,7 Renteændring på 2,0 procent point (gns. var. rente på 2,02 %) 132,3 155,8 165,0 169,3 (1) Renteudgifterne i tabellen er inkl. renter vedr. lån til kvalitetsfondsprojekterne, men ekskl. renter til lån vedr. leasing. Renteændringen er i forhold til renteniveauet i august 2015 På den del af regionens langfristede gæld, som har variabel rente, er den gennemsnitlig rente i på nuværende tidspunkt på 0,02 % (august 2015), hvilket er et meget lavt niveau. For at have en lille buffer til renteudsving i 2016, så foreslås det, at regionen i 2016 indarbejder en sikkerhedsmargin på 0,50 procentpoint i forhold til renteniveauet i august En sikkerhedsmargin på 0,50 procentpoint i forhold til renteniveauet i august 2015 vil svare til, at renten på de variabelt forrentede lån i gennemsnit vil være på ca. 0,52 % p.a., og give regionen en renteudgift på 83,5 mio. kr. i For Midtjylland giver de lave danske renter lavere renteudgifter, men de betyder også lavere renteindtægter fra regionens formue. De historisk lave renter betyder, at regionen løbende skal tilpasse sig, da regionen i perioder får negativ rente ved almindelig indskud i banken og positiv rente ved træk på kreditten i banken. Det resulterer i anden måde at optimere regionens formue- og gældspleje end i de foregående år. I forslaget til budgettet for 2016 er der indarbejdet en forudsætning om, at regionen sammenlagt får en renteindtægt på 21 mio. kr. Med en forudsætning om renteudgifter på 83,5 mio. kr. og renteindtægter på 21 mio. kr. bliver regionens nettorenteudgifter på 62,5 mio. kr. i Nettorenteudgifterne bliver fordelt på de tre finansieringskredsløb i Midtjylland, jf. tabel 9. Tabel 9. Fordeling af nettorenteudgifter i 2016 Beløb til Social og al Mio. kr. fordeling Sundhed Specialund. Udvikling I alt Nettorenteudgifter 62,5 53,6 7,7 1,2 62,5 Fordeling af nettorenter i ,6 7,7 1,2 62,5 Fordelingsnøgle mlm. Sundhed og al Udvikling (1) 97,8% 2,2% 100,0% (1) Fordelingsnøglen er beregnet i forhold til områdernes andel af driftsresultatet før finansiering. Renteudgifterne til lån til kvalitetsfondsprojekterne går forlods til sundhedsområdet. Nettorenteudgifterne på 62,5 mio. kr. vil blive finansieret med 7,7 mio. kr. fra socialområdet, 1,2 mio. kr. fra det regionale område og 53,6 mio. kr. fra sundhedsområdet. 6

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

7.32.27.4 Deponerede beløb for lån mv. -72.000-96.000-119.000-119.000 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

7.32.27.4 Deponerede beløb for lån mv. -72.000-96.000-119.000-119.000 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Foreløbige skøn for finansposter 2012-2015 Skønnene for Økonomiudvalgets finansposter i budget 2012 blev udarbejdet i december 2010 af Økonomiforvaltningen

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 4 19. februar 2007 Lånepolitik Med henvisning til mødet 13. december 2006 har direktionen udarbejdet et udkast til en lånepolitik for Lynettefællesskabet. Udkast

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketingets økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Baggrund og forudsætninger Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold,

Læs mere

N OTAT. Kommunernes aktuelle likviditet

N OTAT. Kommunernes aktuelle likviditet N OTAT Kommunernes aktuelle likviditet Finansieringssiden er atter et hovedtema i økonomiforhandlingerne for 2015. I den forbindelse må der forventes et betydeligt fokus på kommunernes likviditet. Dette

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Analyse af førstegangskøbere

Analyse af førstegangskøbere 8. april 2013 Analyse af førstegangskøbere Analyseinstituttet Epinion har på vegne af Realkreditrådet gennemført en undersøgelse om førstegangskøbere. Undersøgelsen er baseret på interviews via internettet

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Rudersdal Kommune. Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015.

Rudersdal Kommune. Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015. Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015. Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose

Læs mere

Alder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF

Alder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 04.08.2014 Reference: Maria M. Sølvkjær Direkte telefon: 89591840 E-mail: mms@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget NOTAT Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2018-2021 Indledning Dette notat viser budget 2018-2021 vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere