qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en go pædagogisk historie" fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg 2. april 2014 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

2 DU SKAL KENDE DIN FORTID FOR AT FORSTÅ DIN NUTID OG FORME DIN FREMTID Til Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger Alhambravej Frederiksberg C Rapport: Projektet "Børneinstitutionerne en go pædagogisk historie" Den 14. december 2011 fik vi den glædelige meddelelse at Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger havde bevilget DPHF , kr. til finansiering af et projekt der handler om at digitalisere en del af vores samling, dermed gøre den lettere tilgængelig for offentligheden. Vi gav projektet titlen: "Børneinstitutionerne en go pædagogisk historie" og beskrev i vores ansøgningen til fonden formålet som " at finde nye muligheder til formidling af den pædagogiske historie ved i større omfang at fokusere på løsninger som hjemmeside og digitale medier". I ansøgningen skitserede vi en række punkter bevillingen vil give foreningen muligheder for at arbejde med. At digitalisere vores samling af film og foto om børneinstitutionernes liv og hverdag tilbage fra og 60erne. Ved overspilning og scanning gøre dem tilgængelig for pædagoger, forskere og studerende og andre interesserede. At foreningens samling og udstillinger i større omfang gøres virtuel tilgængelige. At foreningen i større omfang kommer i dialog med brugerne via moderne medier, det kan være ved oprettelsen af Facebook side eller via en chatboks. At foreningens hjemmeside opdateres med projektets digitale materiale. Etablering af digitale "småskrifter" på hjemmesiden, som viser hvordan børnelivet for institutionsbørn udfoldede sig i og 60erne. Efter vi har fået bevillingen har vi forsøgt at lave en hensigtsmæssigt organisation omkring projektet som jo er den første store bevilling foreningen har fået til sin virksomhed Vi har nedsat en projektgruppe der har ansvar for projektets fremdrift og gennemførelse i forhold til projekts formål. Bestyrelsen fungerer som styregruppe og har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse og implementering. Projektets kommer til at løbe i 2012 og 2013 og er rent praktisk opdelt i tre faser: Første fase fra 1. januar juni 2012: Etablering af projektet, og indkøb af PC og Scanner. Første digitale redigering og overspilning til DVD af tre video. Etablering af en Facebook side 1

3 til blandt andet debat om projektet. Årsmøde i april - hvor projektet introduceres og der nedsættes en følgegruppe. Hjemmesiden opdateres med information om projektet og af projektets materiale. Anden fase fra 1. jun december 2012: 8 og 16 millimeter film og videoer (VHS) og foto overspilles og scannes. Hjemmeside opdateres med projektets materiale. Foredrag med brug af digitale input. Tredje fase fra 1. januar juni 2013: Færdiggørelsen af 8 og 16 millimeter film, video og foto som bliver overspillet og scannes. Hjemmeside opdateres med projektets materiale, og der laves digitale "småskrifter". I efteråret 2013 udarbejdes den afsluttende evaluering af projektet som rapporteres til fonden. Denne fase forlænget Velfærdsfonden efter indsendelse af Status og forslag til ændring af projektets budget den 16. september Hvad er der så sket? På foreningens generalforsamling i april 2012 blev projektets og fondens bevilling præsenteret og diskuteret og der blev nedsat en følgegruppe bestående af 4 af foreningens medlemmer. Før sommerferien i 2012 blev der købt en ny kraftig PC, en scanner, en printer og en projekter. Der blev ligeledes før sommerferien oprettet en Facebook gruppe for foreningen og samlingen. Gruppen har desværre været forbavsende lidt besøgt. I juli 2012 holdt vi møde med vores It-konsulent med det formål få afklaret, hvordan vi kan gøre hjemmesiden mere dynamisk og interaktiv både i forhold til formidling af DPHF og projektet om digitalisering af vores samling. Efter sommerferien i 2012 begyndte to ny uddannede arkitekter at scanne samlingens billeder og negativer. De to arkitekter har i kraft af deres uddannelse særlige kompetencer i forhold til scanning og billedbehandling. På nuværende tidspunkt er ca. halvdelen af samlingens billede materiale scannet Vi har i alt fået scannet 4000 billeder om børneinstitutionernes liv og hverdag, hvor en del af billederne allerede er lagt ud på vores nuværende hjemmeside Pr. dato er følgende materialer lagt ud hjemmesiden: En dvd "Møllegade - fritidsaktiviteter i 1960'erne"fra 2010, "Dagmar Carstens foredrag om Montesorri på ved overrækkelsen af Erna-prisen"2011, 4 udsendelser om Fröbel og hans samtid fortalt af tidligere seminarielektor Helgs Schwede. Vi har på nuværende tidspunkt fået digitaliseret 7 småskrifter og bogen Ni pionerer i dansk pædagogisk historie. Bestyrelsen har som mål at få digitaliseret alle foreningens småskrifter og studiematerialer. Det har vist sig mere kompliceret at få overført gamle film og videoer til Dvd er. Efterfølgende har vi været så heldige, at en person med tilknytning til bestyrelsen, har overført historiske filmoptagelse fra forskellige daginstitutioner til DVD. Det er lykkes at få overspillet 5 film til DVD, som er lagt ind på hjemmesiden. Et af vores medlemmer har gennemgået, udvalgt og tematiseret de fleste af Samlingens super 8 millimeter historiske film fra hverdagslivet, fester og på koloni i vuggestue, børnehave, fritidshjem og byggelegepladser fra erne. De er 2

4 overspillet og lagt ind på mindre harddiske. Disse er nu tilgængelige på Borgbygård og skal redigeres. Der vil senere blive udarbejdet en liste med oversigt og klip fra udvalgte film. En fra bestyrelsen vil stå for scanning af resten af foreningens småskrifter. Vi har med hjælp fra vores webmaster udarbejdet et helt nyt design til foreningens hjemmeside med flere nye menupunkter og indhold jf. ovenstående beskrivelse. Den ny hjemmeside udkom på nettet i efteråret Et bestyrelsesmedlem arbejder på at udvikle et oplæg til en tidslinje over de første 7 årtier fra før 1930 til og med 1970erne med en beskrivelse af, hvad der er kendetegnet ved samfundet i det pågældende årti, børns opvækstvilkår, børneinstitutionen, pædagoguddannelsen og pædagogikken. Der vil være to niveauer. Først en general orientering om området som appetitvækker og andet niveau vil der komme eksempler fra Samlingens kildemateriale, studiemateriale og småskrifter med videre til yderligere inspiration. På hjemmesiden er en illustration af opbygningen med et eksempel fra tiden før 1930erne. Projektgruppen: Projektgruppen har afholdt en række møder omkring digitaliseringen , Projektet har været og er desuden et fast punkt på dagsorden til bestyrelsesmøderne og været hovedtemaet på bestyrelsens lange sommerbestyrelsesmøder i august 2012 og Den 7. februar 2013 blev det tidligere omtalte medlemsmøde afholdt, hvor projektgruppen præsenterede de nye digitale muligheder. Følgegruppen: Projektet har undervejs været fulgt at en gruppe på 3 særligt interesserede medlemmer - følgegruppen - valgt på generalforsamlingen Gruppen har holdet 4 møder sammen med projektgruppen. Følgegruppens opgave har været at følge projektets udvikling og komme med ideer til hvordan de forskellige delelementer kunne udvikles og forbedres. Den 19.marts 2014 evaluerede følgegruppen projektet. Følgegruppen drøftede på dette møde i hvilken udstrækning, det var lykkedes at leve op til målet for digitaliseringsprojektet. Gruppen gav udtryk for, at der var lavet stort arbejde, og det var lykkedes at gøre samlingen og udstillingerne virtuelt tilgængelige. Gruppen havde også både kritik og ideer til at gøre digitaliseringen bedre. Man havde forventet at: - blive mere inddraget i det konkrete arbejde med at udvikle digitaliseringen - at foreningen i større omfang ville komme i dialog med brugerne via Facebook side eller via en chatboks. Facebook gruppen er oprettet, men bruges ikke af mange og siden skal være mere tilgængelig og ajourføres. - hjemmesiden skal gøres mere dynamisk og menupunktet Samlingens billeder mangler tilstrækkelige søgefunktioner. - hjemmesiden bør indeholde link til litteratur og andre historiske arkiver med fokus på daginstitutionerne. - medlemmerne blev inddraget i det praktiske arbejde med at scanne materiale 3

5 Det endelige regnskab, godkendt af foreningens revisore: De afsluttende ord: Summa summarum: Et eller andet sted må man sige at et sådan digitaliseringsprojekt i princippet er uendeligt. Der vil hele tiden komme nye materialer, billeder, film og andre arkivalier som også bør digitaliseres. Vi har med dette projekt få taget hul på opgaven og vi 4

6 har fået mulighed for at investere i det nødvendige udstyr til at kunne fortsætte digitaliseringsprocessen. Vi vil arbejde på at gøre hjemmesiden mere dynamisk. Vi vil gerne have sat ord på de levende billeder og udvikle forskellige søgefunktioner. Tidslinjen er en måde som formidler den pædagogiske historie organiseret i et kronologisk tidsperspektiv. Bestyrelsen har talt om at digitaliseringen af samlingen måske er dens eneste overlevelsesmulighed i et fremtidsperspektiv. Den helt store udfordring vil derfor være at få digitaliseret alle vores arkivalier, men det må komme med tiden og vil kræve flere ressourcer.. Venlig hilsen Bestyrelsen for Dansk Pædagogisk Forening og Samling Borgbygård 3. april

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2015 8 Erik Nielsens foredrag:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

VENSKABSFORENINGEN DANMARK-MALI Association des Amis du Mali REFERAT

VENSKABSFORENINGEN DANMARK-MALI Association des Amis du Mali REFERAT REFERAT 1/5 af den ordinære generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark-Mali mandag den 31. maj 2010, kl. 19 hos DanAfrika Kultur, Nordre Fasanvej 192-194, kld., 2000 Frederiksberg Deltagere: Karen

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 W e b s t r a t e g i S i d e 2 Indholdsfortegnelse Mål og baggrund... 3 Online borgerservice... 4 Indsatsområder... 5 Godt indhold... 7 Borgerinddragelse...

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere