Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138"

Transkript

1 Aktstykke nr. 159 Folketinget (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidler til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt ,69 kr. til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) administration. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 3, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar Beløbet til fordeling svarer til 0.59 pct. af Kulturministeriets udlodning på pct. af Danske Spil A/S overskud og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S for regnskabsåret 2014 efter fradrag af administrationsbidrag. Hertil kommer tilbageførte beløb på ,85 kr. i Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to almennyttige puljer. Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1 Andel af overskud Andel til administration Tilbageførte tilskud i 2014 I alt ,84 kr ,00 kr ,85 kr ,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Fordelte tilskud, aktstykket Administration I alt ,69 kr ,00 kr ,69 kr. Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 AK001123

2 2 2. Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige udlodningspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 10 I alt modtaget 148 Kulturministeriet har i alt modtaget 148 ansøgninger om tilskud, hvoraf 138 opfylder kriterierne. Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 10 ansøgninger opfylder ikke kriterierne. De 138 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkendte, ansøgte formål. En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne pulje i årene sammen med det i 2015 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4: Tabel 4 foreninger der er indstillet til tilskud Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb Afrika Kontakt Formål: At støtte folkelige bevægelser og deres organisering samt forbedre deres vilkår for politisk indflydelse. At sikre de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder. 1. Indkøb af IT udstyr og teknik 2. Hjemmeside og tekniske løsninger 3. Støtte til kampagne om Klimakrisen* ,71 Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien. 1. Anskaffelser, Børnehjemmet Zatik i Armenien 2. Boldbane til børnehjemmet Blindeskolen i Armenien 3. Anskaffelser, pigehjemmet Regnbuehuset i Armenien 4. Reparation af køretøjer og værktøj, uddannelsesstedet Garagen i Armenien 5. Hjælp til Armenske / Syriske flygtninge i Armenien 6. Hjælp til internt fordrevne i Georgien 7. Sommerlejr for unge ved Sortehavet i Georgien 8. Hjælp til 2 kostskoler i bjerglandsbyer i Georgien (renovering af badeforhold og anskaffelser) 9. Anskaffelse af EDB / IT til brug i hjælpeorganisationen aibidji ,60

3 3 Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk. Amnesty International Formål: Arbejder for folks basale menneskerettigheder. Ampo. dk Formål: At støtte og oplyse om det humanitære arbejde. Assist Formål: En nonprofit og upolitisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet udviklingsbistand til fattige, marginaliserede og svage. Astma-Allergi Danmark Formål: At forebygge astma og allergi, forbedre vilkårene for astma- og allergipatienter samt hjælpe mennesker, der er berørt af astma og allergi på vej til hele løsninger og en bedre hverdag. Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds Formål: At forestå almennyttig med folkeoplysende virksom- 1. Opsætning og trykning af medlemsbladet Håndslag 2. Trykning og udgivelse af bog om modstandskampen 3. IT udstyr 4. Udgivelse af personlige beretninger fra frihedskampen 5. Udvikling af hjemmeside 6. tur til Kz-lejr 7. tur til Petrograd, byen der udstod 900 dages belejring 1. Oplysnings- og informationsarbejde om Amnesty International 2. Ny software til fundraising 3. Anskaffelse af IT, hardware 4. Menneskerettighedsundervisning (materialer) 5. Skriv for Liv (materialer) 6. Informationsmaterialer rettet mod aktive 7. Indkøb af inventar 1. Materialer til kørestole til handikappede 2. Udstyr til REHAB-klinik 3. Informationsmateriale 4. EDB-udstyr 1. Inventar til lederbolig, Mozambique 2. Inventar til gæstelærerbolig, Mozambique 3. Inventar til 2 elevværelser, Mozambique 1. Udstyr til redigering af instruktionsfilm 1. Videreførelse af IT-værksted (anskaffelser) 2. Indkøb af bøger og lukkede bogskabe 3. Brochuretryk-Foreningens projekter , , , , , ,13

4 4 hed, kulturelle og debatskabende arrangementer inden for folkeoplysningslovens rammer. Samt at forbedre livskvaliteten for alle, der er direkte eller indirekte berørt af astma og anden lunge-handicap ved afholdelse af kurser og undervisning. Axis Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder. Børn i Afrika Formål: At støtte arbejde for de værst stillede børn i Afrika. Børn i Rumænien Formål: At udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien. Børn Sulter Formål: At yde akut hjælp til børn, der er i overhængende fare for at dø af sult. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien og Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. Børn Uden Grænser Formål: At virke for et danskvestafrikansk samarbejde til gavn for de deltagende landes befolkninger, med særligt fokus på børn og unge. Børnefonden Formål: Med udgangspunkt i det enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet at arbejde indenfor sundhed, uddannelse og 4. Indkøb til musikværksted (instrumenter) 5. Indkøb af dvd-er mindfullness 7. Indkøb af Hjertestarter 1. Inventar til kontor 2. Jubilæumstidsskrift 3. Nyt logo - banner m. m. 6. Lokal partner opdatering af IT 7. Ebolaforebyggelse 1. Skolematerialer til uddeling i Uganda 2. IT-udstyr mv. til medarbejder i Kampala 3. Informationsmateriale 1. Nødhjælpstransporter 2. Computere til unge i Rumænien 1. Opførsel af børnehjem i Nepal 2. Inventar til skole i Tanzania 3. Inventar/renovering til børnehjem i Tanzania 4. Førstehjælpsudstyr til fire børnehjem 5. Opførelse af køkkenfacilitet ved skole i Tanzania 6. Ferieoplevelse for børnehjemsbørn i Tanzania og Nepal 1. Renovering af Jamorial Education Centre, Gambia 2. IT-udstyr til foreningen Børn uden Grænser 1. Anskaffelse af hardware til Børnefonden i Vestafrika 2. Tablets til Børnefondens udviklingscentre i Vestafrika 4.519, , , , , ,53

5 5 indtægtsskabende aktiviteter i den hensigt at støtte fattige børns udvikling over hele verden. Børneulykkesfonden Formål: At yde støtte til undervisning, information, uddannelse og/eller forskning eller andre almennyttige aktiviteter vedrørende børneulykker i private hjem, på skoler, i fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder idrætsforeninger, i trafikken og andre steder, hvortil der er adgang for offentligheden, eller på andre steder, hvortil børn eller bestemte grupper af børn har adgang herunder med sigte på forebyggelse af børneulykke og de fysiske og psykiske følger heraf for børn i alderen 0 18 år. CARE Danmark. Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til U-lande. Cykler til Senegal Formål: At samarbejde med den afrikanske landbrugssorg. Colufifa. At bane vej for bæredygtig fremtid i verden samt gensidig kulturudveksling. Danish African Aid Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpearbejde. Herunder afhjælpning af menneskelig nød og lidelser. 3. Optimering af hjemmeside og IT-systemer 4. Anskaffelse af hardware til Børnefonden i Danmark 1. Trykning af informationsmateriale 2. Materialer 3. IT-udstyr 1. Markedsføringsmateriale - trykning 2. Spejlreflekskamera 3. IPads til gadehververe 4. On-site backup løsning 1. Projekt Sesam anvendelse, Senegal 2. Kommunikationscenter, Senegal 1. Færdiggørelse af skole i Rutemba i South Kivu Provence i Dr. Congo 2. Opførsel af sundhedsklinik ved skole i Rutemba 3. Opførsel af børnehjem ved skolen i Rutemba 4. Plejehjem i Bukavuregionen i Dr. Congo. 5. Containertransporter til Bukavu-området i Dr. Congo 6. Vandbrønde i Bukavu-regionen i Dr. Congo , , , ,89

6 6 Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger. Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan. Dansk Blindesamfund Formål: At varetage blinde og svagsynedes interesser for her igennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet 7. Medicin, mad og vaccinationer til forældreløse børn i Bukavu-regionen 8. Opsætning af solcelleanlæg og generator ved skole i Rutemba 9. Renovering af hospital i byen Uvira 10. Fremstilling af hjemmeside og nyt logo 11. Inventar til bibliotek i Kaoma, Zambia 12. It-udstyr til Universitet i Bukavu, Dr. Congo 13. Computere og IT-udstyr til børnehjem i Kigoma. 1. Ergonomiske svanemærkede kontorstole stole til stort mødelokale 3. Plakatprinter 4. I-Macs til redaktionelle medarbejdere 5. Trykning af årsrapport 6. Afslibning og lakering af parketgulve 7. IPhones til medarbejdere 8. Trykning af informationsfoldere om 10 DN afdelinger 9. IPads til medarbejdere 10. Pc'er til medarbejdere 11. Tryk af fakta pjecen sådan ligger landet - tal om naturen 12. Genoptryk af fakta pjecer sådan ligger landet - tal om landbruget og tal om vandet 1. Medicinsk udstyr til Angola 1. Projekt vandforsyning i romalandsbyer, Rumænien 2. El-tilslutning til fattige i romalandsbyer, Rumænien 3. Medicin & medicinsk udstyr, Rumænien 4. Projekt tandpleje, Rumænien 5. Fødevarehjælp, Rumænien 1. Beskæftigelse af synshandicappede i Myanmar (anskaffelse af udstyr til lydstudie, instrumenter og materialer til produktion af hvide stokke) 2. Sommerlejre for blinde og stærkt svagsynede børn i Rwanda , , , ,71

7 7 og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i U-lande bl. a. igennem fadderskab Dansk Cyklistforbund Formål: Skabe større færdselssikkerhed for cyklister mm. Dansk Epilepsiforening Formål: At mennesker med epilepsi skal begrænses mindst muligt i deres levevilkår. At udbrede kendskabet til epilepsiens årsager, behandling og dens psykologiske og sociale konsekvenser. At støtte initiativer, der forbedrer behandlingsmuligheder, samfunds-, erhvervs- og levevilkår for personer med epilepsi. At fremme og støtte forskning til gavn for personer med epilepsi. At samle personer med 3. Fysisk aktivering og sport for synshandicappede i Mongoliet (anskaffelse af udstyr) 1. Renovering og udvidelse af drengebygning samt Renovering/færdiggørelse af undervisningsbygning, Ghana 2. Renovering af 10 klasseværelser, depotrum og inventar, Ghana 3. Renovering og udbygning samt toiletter på tre skoler, Ghana 4. Fælles kommunikationssystem og solcellesystem, Pakistan 5. Printer, computer, videokamera 6. Sikkerhedshegn og solcelleanlæg, Gambia 7. Pigebygning, Bangladesh 8. Renovering af køkken og spisesal samt lærerbolig, Gambia 9. Sportsplads til Pakistan Adv Seminary, Pakistan 10. Renovering af Patiensa Edc Center, Ghana 11. IT og inventar til New Jeshwang Center, Gambia 1. Forbedring og videreudvikling af Goldsprintanlæg 2. Produktion af nyt hvervemateriale 3. Ombygning og forbedring af Cyklistforbundets butikskontor 4. Indkøb af GPS udstyr 1. Tablet til foreningens hovedbestyrelse og ledelse 2. Medlemsbrev med tilhørende medlemskort inkl. Førstehjælpsråd 3. Ny kopimaskine 4. It-udstyr til landskontoret , , ,07

8 8 epilepsi og andre om disse opgaver. Dansk Folkehjælp Formål: At arbejde for og yde støtte til de socialt dårligt stillede, psykisk og fysisk handicappede og andre svage grupper såvel nationalt som internationalt Dansk International Bosætningsservice Formål: Fremme en bæredygtig og integreret bosætning blandt fattige i ulande. Dansk Rumænsk Venskabsog Folkeoplysningsvirksomhed 1. Udskiftning af gammelt EDB-udstyr på hovedkontoret 2. Anskaffelse af nyt regnskabsprogram til hovedkontoret 3. Anskaffelse af ny kopimaskine til erstatning af ældre kopimaskine 4. Nedrivning af forfalden feriekoloni 5. Anskaffelse af akustikbilleder til mødelokaler 6. Anskaffelse af udvendig solafskærmning til mødelokaler på hovedkontoret 7. Redigering og genoptryk af førstehjælpsbøger 8. Anskaffelse af udstyr til frivillige i Dansk Folkehjælps katastrofeenhed 9. Anskaffelse af samariterudstyr 12. Anskaffelse af førstehjælpspuder 14. Anskaffelse/udvikling af online evaluerings- og effektmålingsskemaer 15. Anskaffelser til social café i Herning 16. Udvikling af organisationens hjemmeside, medlemsforum og sociale medier 17. Udvikling og anskaffelse af videoklip om organisationens arbejde 18. Udvikling og anskaffelse af nyt informationsmateriale 19. Anskaffelse af Roll UP til 50 lokalafdelinger 20. Anskaffelse af kunst til udsmykning af udendørs område ved organisationens hovedkontor 21. Istandsættelse af grønne arealer omkring organisationens hovedkontor 1. IT-udstyr 2. Elektronik 3. Kontorudstyr 4. Tryk af informationsmateriale 1. Indkøb af vintertøj, fodtøj og støvler 2. Indkøb af sengelinned og boksmadrasser 3. Renovering og udskiftning af døre og vinduer + isoleringsmaterialer , , ,21

9 9 Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien. Dansk Russisk Forening Formål: Kulturel og folkeoplysende virksomhed mellem DK og Rusland. Dansk Røde Kors Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. Dansk Tanzaniansk Forening (DANTAN) Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem de to lande. Dansk Ugandisk Venskabsforening Formål: For at bygge bro mellem befolkningen i Uganda og Danmark ved at fremme interkulturel forståelse og interkulturelt samarbejde mellem nationerne. Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. 4. Tilskud til vaskemaskiner, tørretumbler og køkkenudstyr 5. Skolerekvisitter 6. IT-udstyr + fjernsyn 7. Udskiftning af inventar 8. Etablering af legeplads 9. Renovering af badeværelser 10. Skolerejse for børnehjemsbørn 1. It-udstyr, 4 digitalkameraer 2. It-udstyr, bærbar computer 3. Kontormaskineri, farve-laserprinter 4. Informationsmateriale, foreningsbrochure 1. Førstehjælpsudstyr til lokalt frivilligt førstehjælps- og samariterarbejde i Danmark 2. Produktion af forskelige informationsmaterialer om førstehjælp 3. Færdiggørelse af projekt Medical team (anskaffelse af udstyr) 1. Færdiggørelse af udstilling i National Museum of Tanzania 2. Undervisningsmateriale for børn om bestøvning og bier 1. Støtte til Lango Development Initiative 1. Projekt for fattige børn på indisk børnehjem 2. To klasselokaler til vegetarisk skole i Indien 3. To computerlokaler og computere til vegetarisk skole i Indien 4. Sunde vegetariske måltider til indiske børn 4.564, , , , ,75

10 10 Dansk-Armensk Forening Danarmen Formål: At fremme og udbygge mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Armenien og udvikle forståelse mellem de to landes befolkninger gennem folkeoplysende og kulturel virksomhed samt være samlingssted for møde mellem herboende armeniere og danskere. Dansk - Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien. 5. Materialer og computere til vegetarisk skoleprojekt 6. Kontormøbler og computere 8. Trykning af pjece om sult og fattigdom 9. Trykning af pjece om dyreetik og vegetarisk mad 10. Trykning af pjece om vegetarisk ernæring for gravide og børn 11. Genoptryk af intropjece 12. Genoptryk af pjece om kød og bæredygtighed 13. Trykning af pjece med vegetariske opskrifter 14. Trykning af opskrifter fra vegetariske blogs 16. Genoptryk af pjece til personale i offentlige køkkener 1. Hjælp til mindst 10 Syriske flytninger i Armenien med tøj og mad 2. Støtte til Syriske armenier med deres nyfødte børn 1. Renovering af vagtmandshus, Indien 2. Solcelledrevet batterisystem til vagtmandshus, Indien 3. En septiktank til sovesalen til børnehjemmet, Indien 4. 2 stk. Adobe programmer til PC/bærbar PC 5. Ekstern harddisk til PC 6. 4 stk. Roll-up bannere stk. bogmærker 8. 1 stk. trådløs mus 4.564, ,29

11 11 Danske Hospitalsklovne, Foreningen Formål: At sprede glæde blandt syge og udsatte børn. Danske Soldaterforeningers Landsråd Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger. Dansk-Nepalesisk Selskab Formål: At fremme dansk-nepalesisk samarbejde om bæredygtig udvikling, turisme, samhandel, kultur, m. m. 1. Trykning og produktion af informationsmateriale 2. Indbo og møbler 3. IT-udstyr 4. Materialer 5. Mindre projekter (istandsættelse mv) 1. Trykning af foreningsblade 2. IT-udstyr 1. Trykning af 2 stk. blade 2. Materialer til deltagelse i Mangfoldighedsfestivalen 3. Eksterne harddiske til back up , , ,09 DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer I udlandet. 1. IT-udstyr 3. AV-udstyr 4. Møbler 9.677,45 Demokratisk Forum - Rumænien Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. 1. International keramisk sommerlejr, Rumænien 2. Lokalt køb af humanitære materialer til børnehjemsbørn 3. Bustransport af materialer til børnehjem i Rumænien 4. Sommerlejr for børnehjemsbørn, Moldova 5. Sommeraktiviteter på børnehjem i Moldova 6. Nødgenerator til hospitalet i Moree, Ghana 7. Myggenet til børnehjemsbørn, Ghana 8. Madrasser og sengetøj til gadebørn, Ghana 9. Lokalt køb af undervisningsmaterialer til skoler, Ghana 10. Indkøb af frugttræer til børnehjem, Carpineni, Moldova 11. Reparation af børnehjemmets varmesystem, Moldova ,72

12 12 Den Danske Afghanistan Komite Formål: Aktiv humanitærhjælp til krigsofre og til landets genopbygning. Den Nordiske Lejrskoles Venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed. Det Europæiske Hus Formål: At virke for integration for de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund. 12. Renovering af taget, børnehjem, Carpineni, Moldova 13. Sommerlejr for gadebørn fra Trommeskolen, Ghana 14. Kulturelle arrangementer for og med gadebørn, Ghana 15. Trommeskolen som aktør ved danske festivaler m. m. 16. Teknisk udstyr til Trommeskolen, Ghana 17. Undervisningsudstyr til skolen i Moree, Ghana 18. Stationære Pc er til skolen i Moree, Ghana 19. Pc er til REMARs administration, børnehjem, Ghana 20. Renovering af specialskolen i Nisporeni, Moldova 21. Lokalt køb af bærbare Pc s, børnehjem, Moldova 22. Rensning af børnehjemmets drikkevand, Moldova 1. Opførelse af fødestue til sundhedsposten i landsbyen Taqcha, Afghanistan 2. Opgradering af hospitalets træningshall, Afghanistan 1. Renovering af toiletter i lejrskolebygningen 2. Renovering af tag og tagrender inkl. udskiftning af ovenlysvinduer 3. Udskiftning af vinduer i lejrskoleafdelingen 1. Indsamling af nødhjælp til Ukraines intelligenshandicappede (kampagne) 2. Mobile kørestolsramper 3. Sproglaboratorium (udstyr) 4. Informationspakke om DEH og socialøkonomisk virksomhed 5. Formidling af film materiale fra DEH s arbejde 6.116, , ,99 Dialogos Formål: At bistå befolkningsgrupper u-landende på deres 1. Indkøb af 2 bærbare Pc er og kontorartikler 1.542,91

13 13 selvvalgte vej væk fra fattigdom. At arbejde for demokrati og en retfærdig ressourcefordeling. At inddrage og aktivere de store ressourcer, der findes i Danmarks tætte net af foreninger, institutioner og virksomheder. Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien. Dyrenes Alliance Formål: At påvirke samfundet til at anerkende dyr som værende levende, følende individer, som har krav på rettigheder. Dyreværnet Foreningen til værn for værgeløse dyr Formål: At virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelse, modvirke al dyrplageri. Enable Formål: At yde bistand til børn, navnlig fattige og forældreløse børn. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Jysk afd. ) 1. Transportstøtte til nødhjælp 2. Hjælp til børn af roma herkomst (skolematerialer og hygiejneartikler mv. ) 3. Materialer til fanger (maleartikler) 1. Kampagnematerialer til uddeling (folder) 2. Kampagne-udstyr 3. Udvikling af hjemmeside 4. Kogebog med dyrevenlige opskrifter 5. Smartphones til koordinatorerne 6. Visualisering af foreningens profil (korte videoklip) 1. Procesudsugningsanlæg til dyrlægeklinik 2. Spuleanlæg 4. Kontormøbler 5. Rulleborde 6. Samtaleanlæg 1. Bibliotek, Indien 2. Mur omkring børnelandsbyen og overvågningskameraer, Indien 3. Vedligeholdelse (maling af mur- og træværk), Indien 4. Lille "stald" til køer og grise, Indien 5. Ny brønd, Indien 6. Førstehjælps udstyr, Indien 7. Nyt hus til 8-10 piger, Indien 8. Opsamling af regnvand til 2 huse, Indien 1. Ture (Kz-lejre i Østrig, 4. /5. maj i Fredericia og Kolding, Befrielsessamling 8.216, , , , ,13

14 14 Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sjællands afd., Roskilde) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne. Fair Trade Mærket Danmark Formål: Fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysningsvirksomhed; At virke til udbredelsen af bæredygtig handel og af fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende. på Skamlingsbanken og Ryvangen, tur til Bornholm) 1. Busser til Mindelunden 4. maj 2016 (udflugt) 2. Auschwitzdag d. 27. januar Tur til Tyskland efterår 2015, 6 dage 4. Tur i Danmark i foråret 2016, 4 dage 5. Trykning af jubilæumsnummer af bladet Modstandskampen Efterårstur for tidl. modstandsfolk m. fl. efteråret Mindetur til Rorupstenen 9. august Anskaffelse af bærbar PC og bærbar projektor 9. Blomster, kranse og bånd til mærkedagene sommeren 2015 og forår Tilskud til foreningens Grundlovsfest og Generalforsamling Anskaffelse af bærbare computere , ,65 Folk og Sikkerhed Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen. 1. Trykning af informationsmateriale til veteranarbejde 2.738,90 Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag 3. IT udstyr 5. Tur til Kz-lejr Mauthausen, Østrig 6. Tur til Petrograd ,19 Folkevirke 1. Bærbar pc inkl. software 5.979,93

15 15 Formål: At bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. At fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces. Fonden Danske Veteranhjem Formål: At yde støtte og hjælp til veteraner og pårørende samt at være et fristed for alle veteraner og pårørende. Fonden for Træer og Miljø Formål: Gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for, inden for landets grænser, at bevare eller ny skabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. Fontanas Venner Formål: Udbrede af kendskabet til behandlingsformer til afhjælpning af afhængighedssygdomme for at forbedre familiers vilkår i ind- og udland med særlig fokus på svage samfundsgrupper i udviklingslande. Foreningen Etiopiens børn Formål: Gennem donationer at støtte konkrete projekter til fordel for levevilkår og uddannelse hos børn i Etiopien. 3. Regnskabsprogrammet C5 4. Inspirationsmateriale på engelsk 5. Tilskud til udgivelse af "Folkevirke" 6. Efterårslejrophold for børn/bedstemødre 1. Fællesarrangementer 2. Ture 3. Feriekoloni 4. Idræt 5. Fornyelse/nyt inventar 6. Renovering af gulv og køkken 1. Renovering af Valdemar Petersens Rosensamling 2. Pjecer og informationsmateriale om Gerlevparken 1. Projekt En lettere Barndom anskaffelser til undervisningsbrug og handicapforanstaltninger 2. Drop-In Centeret i Khanh Hoa, Vietnam; Indretning af regionalt projektkontor 3. DøgnCenteret i Khanh Hoa; musikudstyr 4. Drop-In Centeret i Hanoi, Vietnam; indretning af regionalt projektkontor 5. Materialer til brug for et mobiliseringsarbejde til fordel for seksuelt misbrugte og rusmiddelbrugende gadebørn i Vietnam 6. Materialer til brug ifm. Sponsorarrangement til fordel for seksuelt misbrugte og rusmiddelbrugende gadebørn i Vietnam 1. Et mere selvforsynende børnehjem i Etiopien: Konsolidering af havebrug og hønsehold 2. Et mere selvforsynende børnehjem i Etiopien, projekt 2: Solcelleanlæg , , , ,24

16 16 Foreningen LittleBigHelp Formål: At indsamle penge til projekter med både langsigtede og akutte behov. LittleBigHelp er som udgangspunkt en dynamisk velgørenhedsorganisation, der har til formål at hjælpe flere steder i verdens fattigste områder. Foreningen Russiske Feriebørn i Kjellerup og omegn Formål: Indsamle tøj, sko og støvler til værtsfamilier i Murmansk, feriebørns ferieophold i Danmark. Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker. Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Formål: At arbejde for fjernelse af alle væsentlige hindringer for nydanskeres integration på det danske arbejdsmarked, og andre dermed i forbindelse stående aktiviteter efter bestyrelsens skøn. 1. Forbedring af Centre for Special Education med nyt terapeutisk udstyr & mobilitet træningsredskaber 2. Udvidelse af Shalimar Pre and Primary School i Kolkatas slum 3. Fundraising- og oplysningsmateriale i LittleBigHelp 1. Udflugter til de russiske feriebørn/tolke/ pædagoger 1. Temanummer af foreningens blad STRAATAG samt informationsfolder 2. Projektor, lærred, mikrofon til brug ved møder, foredrag, kurser 1. Opdatering af hjemmeside 2. Opdatering af Højtidskalender-app 3. Tryk af nyt materiale 4. Udvikling af online mentorkursus 5. Genoptryk af "Når mangfoldighed skaber værdi" 6. Indkøb af et filmkamera 7. Indkøb af to smartboards 8. Indkøb af otte mobiltelefoner 9. Indkøb af et mødebord til 15 personer inkl. Stole 10. Indkøb af et mødebord til 4 personer inkl. stole 8.627, , , ,82

17 17 Foreningen VIAid Cafe Retro Formål: At fremme næstekærlighed, eksistentiel refleksion og kreativitet. At igangsætte, udvikle og drive innovative projekter, er nonprofit og/eller udfører humanitært eller socialt arbejde og/eller tilbyder folkeoplysende aktiviteter. Fregatten Jylland, D. S. I. Formål: At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var om bord i de store træskibes tid. Friends International Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. FSC Danmark Formål: At fremme bæredygtig skovdrift ved at styrke FSC som brand i Danmark. Foreningens arbejde omfatter blandt andet: at styrke kendskabet i klart definerede målgrupper gennem aktiviteter og kampagner; kontrollere brugen af FSC s logo; servicere medlemmerne med henblik på at øge deres salg af certificerede produkter; øge certificeringen af danske skove; udvikle og revidere standarder til certificering; 1. Indbo og hårde hvidevarer 2. Møbler 3. Undervisningsmateriale og legetøj 4. Istandsættelse af ejendom 5. Udendørsareal 1. Informationsfolder 2. Medlemsblad 3. Trykning af guide* 4. Visuel fremvisning af konstruktionstegninger 5. It-udstyr, grafisk arbejde 6. It-udstyr, 3d optegning 7. Kontormøbler, administration 8. Udvikling af APP 9. Inventar, bibliotek 10. Hjemmeside, opgradering og oversættelse 13. Låsesystem 14. Skoletjeneste, opgavehæfte 16. Formidling, Fregatten som Kongeskib* 1. Inventar til et bibliotek og computerrum, LF School, Garissa, Kenya 2. Mad til skolebørn, LF School, Garissa, Kenya 1. Kamera og Studiebaggrund 2. Bærbar computer 3.651, , , ,94

18 18 pressearbejde og oplysning om FSC. Gambias Venner Formål: Generelt økonomisk støtte, udvikling, og hjælp til Gambia samt at fremme udveksling af information og udbygning af kontakt mellem Danmark og Gambia. Specielt administrerer foreningen sponsorkontrakter til gavn for Gambias børns uddannelse. Globale Skolepartnerskaber Formål: At fremme undervisningsbaserede skolepartnerskaber mellem danske skoler og skoler i den fattige del af verden. Help Your Next Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpearbejde i indog udland. Herunder afhjælpning af menneskelig nød og lidelse. At støtte og hjælpe udlændinge i Danmark til bedre integration og demokratiforståelse. 3. Færdiggørelse af IT-center i Sintet - Mur omkring bygningen 4. Færdiggørelse af IT-center - Elektriske installationer, internet mm 5. Solcelleanlæg til IT-center 1. Informationsmateriale: Tryk af årsrapport Informationsmateriale: Trykning af revideret manual 3. Informationsmateriale: Produktion af foldere og plakater 4. It-udstyr: 2 bærbare computere 5. It-udstyr: dockingstation og ekstern skærm 6. Software: Regnskabsprogram 7. Software: Design- og fotobehandlingsprogrammer 1. Hjemmeside og informationsmateriale 3. Renovering af skole for voldsramte kvinder i Dr. Congo 4. Renovering af sundhedsklinik Dr. Congo 5. Vandboringer til Uvira i Dr. Congo 6. Vandboringer til Indien 7. Mad og medicin til "slumbørn" i Indien 8. Transport af skole- og hospitalsudstyr 9. Projekt malaria-net til Østcongo 10. Udvidelse af skole Uvira-området i Dr. Congo 11. Bad- og sanitetsbygning til skole i Uvira-området i Dr. Congo 12. Humanitærhjælp til fordrevne i Nordirak 13. Mad, medicin og vaccinationer til Uvira-området 14. Majsmølle og hus til børnehjem 5.021, , ,49

19 19 Himmerlands Humanitære Forening (tidl. Nøragers Humanitære ) Formål: At fremskaffe hjælpemidler til at hjælpe dårligt stillede børn og unge, dels ved at afholde sommerlejr, dels ved at forbedre deres levevilkår og uddannelsesmuligheder i deres lokalområde. Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund. 1. Sommerlejr for russiske børnehjemsbørn 2. Tandlægeprojekt 3. Renovering af den nedslidte sygeafdeling 4. Etablering og fornyelse af opholdsrum samt sanserum til børnene 5. Renovering af trappeopgange til børnenes soverum 6. Etablering af en større overdækket terrasse 7. Renovering af eksisterende legeplads foran skolebygningen 8. Etablering af en ny legeplads 9. Indkøb af vinterstøvler 10. Indkøb af langrendsski, skistave, skistøvler, kælke og skøjter 1. Opbygning af IT klasse i Jelgava Letland 2. Renovering af el kørestole, hjælpemidler til Letland 3. Transport af materiel til social fond 4. Transport af materiel Børnehjem og Børnehaver , ,07 Hjælp til Litauens Børn, Foreningen Formål: Humanitær støtte for børnehjem, plejehjem og sygehuse i Litauen. 1. Beklædning og fodtøj 2. Sengelinnede og håndklæder 3. Transport ,19 Hospice Forum Danmark Formål: At udbrede kendskabet til hospice-tanken og på at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende. Humanity In Action Formål: At bidrage til viden om folkemord og racisme og at arbejde for demokrati, menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal i tolerance og interkulturel dialog. 1. Tryk af indstik til magasinet "Ældresagen Nu" til oplysningskampagne 2. Anskaffelse af to projektorer samt to lærreder 3. Anskaffelser til kontor (inventar, it, kontormaskiner) 1. Udvikling af ny hjemmeside og uddannelsesplatform 2. Indkøb af IT , ,38

20 20 Indien Gruppen Fyn Formål: Bæredygtig forbedring af levevilkår i den tredje verden, specielt Indien. International Aid Services Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande. Foreningen er bl. a. Den Danske Pinsebevægelses katastrofe- og udviklingshjælp til tredjelande. International Kontakt Formål: At arbejde for en styrkelse af international undervisning og oplysning på alle niveauer. At samarbejde med partnere i udviklingslande for at støtte projekter der sigter mod at forbedre levevilkårene i lokalsamfundet. At medvirke til international forståelse og solidaritet og indsigt i globale og nationale samfundsmæssige sammenhænge. Jysk landsbyudvikling i Nepal Formål: Med udgangspunkt i andelstanken og princippet om hjælp til selvhjælp støtter foreningen udvalgte nepalesiske landsbyer i deres bestræbelser på at løfte sig op over fattigdomsgrænsen. Kristen Børnefond Global Care Formål: At hjælpe nødlidende børn over hele verden, uafhængigt af religiøse, politiske og etniske forhold, der uden hjælp udefra vil mangle de mest basale livsfornødenheder til en sund opvækst, udvikling og uddan- 1. Etablering af en håndværkerskole for fattige unge i Indien (lokaleombygning og færdiggørelse) 2. At forbedre fattige landmænds indtægt ved indførelse af økologiske produktionsmetoder i Sunderbans, Vestbengalen, Indien 1. Indkøb af nyt IT-udstyr 2. Trykning af oplysningsmateriale 1. Cykelværksted-arbejdsplads og uddannelsessted for unge mænd, Mali 2. Sundhedsprojekt for skolebørn 1. En plakat og tilhørende dialogværktøj 2. Hallbyggeri til uddannelsescenter 3. AIDS-hjælpeprojekt 4. Udstyr til Klinik 5. Madprojekt Bangladesh 7. Trykning af informationsblad 8. Informationskampagne , , , , ,70

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 Offentligt Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr. Aktstykke nr. 143 Folketinget 2014-15 143 Kulturministeriet. København, den 22. maj 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidler

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2013

Læs mere

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4.

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4. Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 104 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. 104 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Andel af ekstra bevilling i 2012

Andel af ekstra bevilling i 2012 Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Aktstykke nr. 106 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 106 Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere Ansøgningsår 2005 Den 10.05.2005 Bilag 1 Aktstykke-puljen Kontorets forslag til fordeling i 2005 Samlet puljebeløb 13.388.896 kr. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips- og lottomidler indeværende

Læs mere

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Nyhedsblad nr. 60 August 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Aktiv nødhjælp til selvhjælp Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Stor uddeling i Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd!

Læs mere

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20)

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20) Aktstykke nr. 20 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. december 2013 Kulturministeriet. København, den 14. november 2013. 20 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Ansøgningsår 2006 Den 25. april 2006 Bilag 1 Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år ASF-Dansk

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 5. september 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0331 Dok.: AWE40359 Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Dansk Gede Union Beløb: 32.000

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Tilskudsmodtagere tilsagn Kristelig Handicapforening 98.118,80 Dansk Indisk Børnehjælp 66.866,65 Evangelisk Luthers Missionsforening 102.589,70

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende.

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Type kunde Kirkelig organisation Kommune + Privat virksomhed Skaffet

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

KORT FORTALT OM, HVORFOR DANSK ERHVERVSLIV STØTTER DANMARKS INDSAMLING. Præsentations-slides kan også bruges til virksomhedernes egne præsentationer

KORT FORTALT OM, HVORFOR DANSK ERHVERVSLIV STØTTER DANMARKS INDSAMLING. Præsentations-slides kan også bruges til virksomhedernes egne præsentationer KORT FORTALT OM, HVORFOR DANSK ERHVERVSLIV STØTTER DANMARKS INDSAMLING Præsentations-slides kan også bruges til virksomhedernes egne præsentationer ÅRETS TEMA > Hvert år dør over 3 millioner børn som følge

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 2012 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

Uddeling af mad og tøj i Estland

Uddeling af mad og tøj i Estland Nyhedsblad nr. 63 Maj 2013 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder Uddeling af mad og tøj i Estland SIDE 6 Årsberetning for 2012 SIDE 3 TRANSPORT TIL RUMÆNIEN SIDE 7 Mennesker

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

LIVET I NAKURU PÅ GADEN

LIVET I NAKURU PÅ GADEN NAKURU BY, KENYA LIVET I NAKURU PÅ GADEN KENYA ER 13 GANGE STØRRE END DANMARK NAKURU ER DEN 4. STØRSTE BY I KENYA I KENYA ER DER 250.000 300.000 BØRN SOM BOR OG ARBEJDER PÅ GADEN 15% AF DEN VOKSNE BEFOLKNING

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Børnehjem for babyer

Børnehjem for babyer Nyhedsblad nr. 58 Februar 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder FAMILIER SULTER OG FRYSER IHJEL SIDE 4 Hjælp! Vi mangler tøj! Børnehjem for babyer SIDE 6 SIDE 3

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina Engagement Udvikling Faglig kompetence Vi bygger bedre liv INGENIØRER UDEN GRÆNSER Palæstina Togo Vand & hygiejne Indien Byggeri & miljø Vi skaber udvikling Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 69 November 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Hallen er fyldt med gaver SIDE 4 Årets juletransport SIDE 5 Ny dreng på børnehjemmet SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr.

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 66 Feb. 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp 920 julegaver SIDE 3 16 TONS mel til Rumænien SIDE 3 Nyt fra Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd! Vi har brug for flere

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AFTENSKOLEPOLITIKISØNDERBORGKOMMUNE Aftenskolepolitik i Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Målsætning side 2 Værdigrundlag side 2 Aftenskolernes

Læs mere

DM-Aid... når helt ud

DM-Aid... når helt ud DM-Aid... når helt ud DM-Aid 2015 DM-Aid 10 års jubilæum Nadeem Niwaz Bestyrelsesformand 2005-2015 10 år er der gået siden DM-Aid blev stiftet. 10 gode år, hvor vi har lært meget gennem medgang og modgang,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere