Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138"

Transkript

1 Aktstykke nr. 159 Folketinget (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidler til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt ,69 kr. til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) administration. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 3, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar Beløbet til fordeling svarer til 0.59 pct. af Kulturministeriets udlodning på pct. af Danske Spil A/S overskud og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S for regnskabsåret 2014 efter fradrag af administrationsbidrag. Hertil kommer tilbageførte beløb på ,85 kr. i Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to almennyttige puljer. Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1 Andel af overskud Andel til administration Tilbageførte tilskud i 2014 I alt ,84 kr ,00 kr ,85 kr ,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Fordelte tilskud, aktstykket Administration I alt ,69 kr ,00 kr ,69 kr. Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 AK001123

2 2 2. Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige udlodningspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 10 I alt modtaget 148 Kulturministeriet har i alt modtaget 148 ansøgninger om tilskud, hvoraf 138 opfylder kriterierne. Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 10 ansøgninger opfylder ikke kriterierne. De 138 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkendte, ansøgte formål. En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne pulje i årene sammen med det i 2015 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4: Tabel 4 foreninger der er indstillet til tilskud Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb Afrika Kontakt Formål: At støtte folkelige bevægelser og deres organisering samt forbedre deres vilkår for politisk indflydelse. At sikre de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder. 1. Indkøb af IT udstyr og teknik 2. Hjemmeside og tekniske løsninger 3. Støtte til kampagne om Klimakrisen* ,71 Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien. 1. Anskaffelser, Børnehjemmet Zatik i Armenien 2. Boldbane til børnehjemmet Blindeskolen i Armenien 3. Anskaffelser, pigehjemmet Regnbuehuset i Armenien 4. Reparation af køretøjer og værktøj, uddannelsesstedet Garagen i Armenien 5. Hjælp til Armenske / Syriske flygtninge i Armenien 6. Hjælp til internt fordrevne i Georgien 7. Sommerlejr for unge ved Sortehavet i Georgien 8. Hjælp til 2 kostskoler i bjerglandsbyer i Georgien (renovering af badeforhold og anskaffelser) 9. Anskaffelse af EDB / IT til brug i hjælpeorganisationen aibidji ,60

3 3 Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk. Amnesty International Formål: Arbejder for folks basale menneskerettigheder. Ampo. dk Formål: At støtte og oplyse om det humanitære arbejde. Assist Formål: En nonprofit og upolitisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet udviklingsbistand til fattige, marginaliserede og svage. Astma-Allergi Danmark Formål: At forebygge astma og allergi, forbedre vilkårene for astma- og allergipatienter samt hjælpe mennesker, der er berørt af astma og allergi på vej til hele løsninger og en bedre hverdag. Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds Formål: At forestå almennyttig med folkeoplysende virksom- 1. Opsætning og trykning af medlemsbladet Håndslag 2. Trykning og udgivelse af bog om modstandskampen 3. IT udstyr 4. Udgivelse af personlige beretninger fra frihedskampen 5. Udvikling af hjemmeside 6. tur til Kz-lejr 7. tur til Petrograd, byen der udstod 900 dages belejring 1. Oplysnings- og informationsarbejde om Amnesty International 2. Ny software til fundraising 3. Anskaffelse af IT, hardware 4. Menneskerettighedsundervisning (materialer) 5. Skriv for Liv (materialer) 6. Informationsmaterialer rettet mod aktive 7. Indkøb af inventar 1. Materialer til kørestole til handikappede 2. Udstyr til REHAB-klinik 3. Informationsmateriale 4. EDB-udstyr 1. Inventar til lederbolig, Mozambique 2. Inventar til gæstelærerbolig, Mozambique 3. Inventar til 2 elevværelser, Mozambique 1. Udstyr til redigering af instruktionsfilm 1. Videreførelse af IT-værksted (anskaffelser) 2. Indkøb af bøger og lukkede bogskabe 3. Brochuretryk-Foreningens projekter , , , , , ,13

4 4 hed, kulturelle og debatskabende arrangementer inden for folkeoplysningslovens rammer. Samt at forbedre livskvaliteten for alle, der er direkte eller indirekte berørt af astma og anden lunge-handicap ved afholdelse af kurser og undervisning. Axis Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder. Børn i Afrika Formål: At støtte arbejde for de værst stillede børn i Afrika. Børn i Rumænien Formål: At udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien. Børn Sulter Formål: At yde akut hjælp til børn, der er i overhængende fare for at dø af sult. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien og Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. Børn Uden Grænser Formål: At virke for et danskvestafrikansk samarbejde til gavn for de deltagende landes befolkninger, med særligt fokus på børn og unge. Børnefonden Formål: Med udgangspunkt i det enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet at arbejde indenfor sundhed, uddannelse og 4. Indkøb til musikværksted (instrumenter) 5. Indkøb af dvd-er mindfullness 7. Indkøb af Hjertestarter 1. Inventar til kontor 2. Jubilæumstidsskrift 3. Nyt logo - banner m. m. 6. Lokal partner opdatering af IT 7. Ebolaforebyggelse 1. Skolematerialer til uddeling i Uganda 2. IT-udstyr mv. til medarbejder i Kampala 3. Informationsmateriale 1. Nødhjælpstransporter 2. Computere til unge i Rumænien 1. Opførsel af børnehjem i Nepal 2. Inventar til skole i Tanzania 3. Inventar/renovering til børnehjem i Tanzania 4. Førstehjælpsudstyr til fire børnehjem 5. Opførelse af køkkenfacilitet ved skole i Tanzania 6. Ferieoplevelse for børnehjemsbørn i Tanzania og Nepal 1. Renovering af Jamorial Education Centre, Gambia 2. IT-udstyr til foreningen Børn uden Grænser 1. Anskaffelse af hardware til Børnefonden i Vestafrika 2. Tablets til Børnefondens udviklingscentre i Vestafrika 4.519, , , , , ,53

5 5 indtægtsskabende aktiviteter i den hensigt at støtte fattige børns udvikling over hele verden. Børneulykkesfonden Formål: At yde støtte til undervisning, information, uddannelse og/eller forskning eller andre almennyttige aktiviteter vedrørende børneulykker i private hjem, på skoler, i fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder idrætsforeninger, i trafikken og andre steder, hvortil der er adgang for offentligheden, eller på andre steder, hvortil børn eller bestemte grupper af børn har adgang herunder med sigte på forebyggelse af børneulykke og de fysiske og psykiske følger heraf for børn i alderen 0 18 år. CARE Danmark. Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til U-lande. Cykler til Senegal Formål: At samarbejde med den afrikanske landbrugssorg. Colufifa. At bane vej for bæredygtig fremtid i verden samt gensidig kulturudveksling. Danish African Aid Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpearbejde. Herunder afhjælpning af menneskelig nød og lidelser. 3. Optimering af hjemmeside og IT-systemer 4. Anskaffelse af hardware til Børnefonden i Danmark 1. Trykning af informationsmateriale 2. Materialer 3. IT-udstyr 1. Markedsføringsmateriale - trykning 2. Spejlreflekskamera 3. IPads til gadehververe 4. On-site backup løsning 1. Projekt Sesam anvendelse, Senegal 2. Kommunikationscenter, Senegal 1. Færdiggørelse af skole i Rutemba i South Kivu Provence i Dr. Congo 2. Opførsel af sundhedsklinik ved skole i Rutemba 3. Opførsel af børnehjem ved skolen i Rutemba 4. Plejehjem i Bukavuregionen i Dr. Congo. 5. Containertransporter til Bukavu-området i Dr. Congo 6. Vandbrønde i Bukavu-regionen i Dr. Congo , , , ,89

6 6 Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger. Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan. Dansk Blindesamfund Formål: At varetage blinde og svagsynedes interesser for her igennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet 7. Medicin, mad og vaccinationer til forældreløse børn i Bukavu-regionen 8. Opsætning af solcelleanlæg og generator ved skole i Rutemba 9. Renovering af hospital i byen Uvira 10. Fremstilling af hjemmeside og nyt logo 11. Inventar til bibliotek i Kaoma, Zambia 12. It-udstyr til Universitet i Bukavu, Dr. Congo 13. Computere og IT-udstyr til børnehjem i Kigoma. 1. Ergonomiske svanemærkede kontorstole stole til stort mødelokale 3. Plakatprinter 4. I-Macs til redaktionelle medarbejdere 5. Trykning af årsrapport 6. Afslibning og lakering af parketgulve 7. IPhones til medarbejdere 8. Trykning af informationsfoldere om 10 DN afdelinger 9. IPads til medarbejdere 10. Pc'er til medarbejdere 11. Tryk af fakta pjecen sådan ligger landet - tal om naturen 12. Genoptryk af fakta pjecer sådan ligger landet - tal om landbruget og tal om vandet 1. Medicinsk udstyr til Angola 1. Projekt vandforsyning i romalandsbyer, Rumænien 2. El-tilslutning til fattige i romalandsbyer, Rumænien 3. Medicin & medicinsk udstyr, Rumænien 4. Projekt tandpleje, Rumænien 5. Fødevarehjælp, Rumænien 1. Beskæftigelse af synshandicappede i Myanmar (anskaffelse af udstyr til lydstudie, instrumenter og materialer til produktion af hvide stokke) 2. Sommerlejre for blinde og stærkt svagsynede børn i Rwanda , , , ,71

7 7 og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i U-lande bl. a. igennem fadderskab Dansk Cyklistforbund Formål: Skabe større færdselssikkerhed for cyklister mm. Dansk Epilepsiforening Formål: At mennesker med epilepsi skal begrænses mindst muligt i deres levevilkår. At udbrede kendskabet til epilepsiens årsager, behandling og dens psykologiske og sociale konsekvenser. At støtte initiativer, der forbedrer behandlingsmuligheder, samfunds-, erhvervs- og levevilkår for personer med epilepsi. At fremme og støtte forskning til gavn for personer med epilepsi. At samle personer med 3. Fysisk aktivering og sport for synshandicappede i Mongoliet (anskaffelse af udstyr) 1. Renovering og udvidelse af drengebygning samt Renovering/færdiggørelse af undervisningsbygning, Ghana 2. Renovering af 10 klasseværelser, depotrum og inventar, Ghana 3. Renovering og udbygning samt toiletter på tre skoler, Ghana 4. Fælles kommunikationssystem og solcellesystem, Pakistan 5. Printer, computer, videokamera 6. Sikkerhedshegn og solcelleanlæg, Gambia 7. Pigebygning, Bangladesh 8. Renovering af køkken og spisesal samt lærerbolig, Gambia 9. Sportsplads til Pakistan Adv Seminary, Pakistan 10. Renovering af Patiensa Edc Center, Ghana 11. IT og inventar til New Jeshwang Center, Gambia 1. Forbedring og videreudvikling af Goldsprintanlæg 2. Produktion af nyt hvervemateriale 3. Ombygning og forbedring af Cyklistforbundets butikskontor 4. Indkøb af GPS udstyr 1. Tablet til foreningens hovedbestyrelse og ledelse 2. Medlemsbrev med tilhørende medlemskort inkl. Førstehjælpsråd 3. Ny kopimaskine 4. It-udstyr til landskontoret , , ,07

8 8 epilepsi og andre om disse opgaver. Dansk Folkehjælp Formål: At arbejde for og yde støtte til de socialt dårligt stillede, psykisk og fysisk handicappede og andre svage grupper såvel nationalt som internationalt Dansk International Bosætningsservice Formål: Fremme en bæredygtig og integreret bosætning blandt fattige i ulande. Dansk Rumænsk Venskabsog Folkeoplysningsvirksomhed 1. Udskiftning af gammelt EDB-udstyr på hovedkontoret 2. Anskaffelse af nyt regnskabsprogram til hovedkontoret 3. Anskaffelse af ny kopimaskine til erstatning af ældre kopimaskine 4. Nedrivning af forfalden feriekoloni 5. Anskaffelse af akustikbilleder til mødelokaler 6. Anskaffelse af udvendig solafskærmning til mødelokaler på hovedkontoret 7. Redigering og genoptryk af førstehjælpsbøger 8. Anskaffelse af udstyr til frivillige i Dansk Folkehjælps katastrofeenhed 9. Anskaffelse af samariterudstyr 12. Anskaffelse af førstehjælpspuder 14. Anskaffelse/udvikling af online evaluerings- og effektmålingsskemaer 15. Anskaffelser til social café i Herning 16. Udvikling af organisationens hjemmeside, medlemsforum og sociale medier 17. Udvikling og anskaffelse af videoklip om organisationens arbejde 18. Udvikling og anskaffelse af nyt informationsmateriale 19. Anskaffelse af Roll UP til 50 lokalafdelinger 20. Anskaffelse af kunst til udsmykning af udendørs område ved organisationens hovedkontor 21. Istandsættelse af grønne arealer omkring organisationens hovedkontor 1. IT-udstyr 2. Elektronik 3. Kontorudstyr 4. Tryk af informationsmateriale 1. Indkøb af vintertøj, fodtøj og støvler 2. Indkøb af sengelinned og boksmadrasser 3. Renovering og udskiftning af døre og vinduer + isoleringsmaterialer , , ,21

9 9 Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien. Dansk Russisk Forening Formål: Kulturel og folkeoplysende virksomhed mellem DK og Rusland. Dansk Røde Kors Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. Dansk Tanzaniansk Forening (DANTAN) Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem de to lande. Dansk Ugandisk Venskabsforening Formål: For at bygge bro mellem befolkningen i Uganda og Danmark ved at fremme interkulturel forståelse og interkulturelt samarbejde mellem nationerne. Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. 4. Tilskud til vaskemaskiner, tørretumbler og køkkenudstyr 5. Skolerekvisitter 6. IT-udstyr + fjernsyn 7. Udskiftning af inventar 8. Etablering af legeplads 9. Renovering af badeværelser 10. Skolerejse for børnehjemsbørn 1. It-udstyr, 4 digitalkameraer 2. It-udstyr, bærbar computer 3. Kontormaskineri, farve-laserprinter 4. Informationsmateriale, foreningsbrochure 1. Førstehjælpsudstyr til lokalt frivilligt førstehjælps- og samariterarbejde i Danmark 2. Produktion af forskelige informationsmaterialer om førstehjælp 3. Færdiggørelse af projekt Medical team (anskaffelse af udstyr) 1. Færdiggørelse af udstilling i National Museum of Tanzania 2. Undervisningsmateriale for børn om bestøvning og bier 1. Støtte til Lango Development Initiative 1. Projekt for fattige børn på indisk børnehjem 2. To klasselokaler til vegetarisk skole i Indien 3. To computerlokaler og computere til vegetarisk skole i Indien 4. Sunde vegetariske måltider til indiske børn 4.564, , , , ,75

10 10 Dansk-Armensk Forening Danarmen Formål: At fremme og udbygge mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Armenien og udvikle forståelse mellem de to landes befolkninger gennem folkeoplysende og kulturel virksomhed samt være samlingssted for møde mellem herboende armeniere og danskere. Dansk - Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien. 5. Materialer og computere til vegetarisk skoleprojekt 6. Kontormøbler og computere 8. Trykning af pjece om sult og fattigdom 9. Trykning af pjece om dyreetik og vegetarisk mad 10. Trykning af pjece om vegetarisk ernæring for gravide og børn 11. Genoptryk af intropjece 12. Genoptryk af pjece om kød og bæredygtighed 13. Trykning af pjece med vegetariske opskrifter 14. Trykning af opskrifter fra vegetariske blogs 16. Genoptryk af pjece til personale i offentlige køkkener 1. Hjælp til mindst 10 Syriske flytninger i Armenien med tøj og mad 2. Støtte til Syriske armenier med deres nyfødte børn 1. Renovering af vagtmandshus, Indien 2. Solcelledrevet batterisystem til vagtmandshus, Indien 3. En septiktank til sovesalen til børnehjemmet, Indien 4. 2 stk. Adobe programmer til PC/bærbar PC 5. Ekstern harddisk til PC 6. 4 stk. Roll-up bannere stk. bogmærker 8. 1 stk. trådløs mus 4.564, ,29

11 11 Danske Hospitalsklovne, Foreningen Formål: At sprede glæde blandt syge og udsatte børn. Danske Soldaterforeningers Landsråd Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger. Dansk-Nepalesisk Selskab Formål: At fremme dansk-nepalesisk samarbejde om bæredygtig udvikling, turisme, samhandel, kultur, m. m. 1. Trykning og produktion af informationsmateriale 2. Indbo og møbler 3. IT-udstyr 4. Materialer 5. Mindre projekter (istandsættelse mv) 1. Trykning af foreningsblade 2. IT-udstyr 1. Trykning af 2 stk. blade 2. Materialer til deltagelse i Mangfoldighedsfestivalen 3. Eksterne harddiske til back up , , ,09 DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer I udlandet. 1. IT-udstyr 3. AV-udstyr 4. Møbler 9.677,45 Demokratisk Forum - Rumænien Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. 1. International keramisk sommerlejr, Rumænien 2. Lokalt køb af humanitære materialer til børnehjemsbørn 3. Bustransport af materialer til børnehjem i Rumænien 4. Sommerlejr for børnehjemsbørn, Moldova 5. Sommeraktiviteter på børnehjem i Moldova 6. Nødgenerator til hospitalet i Moree, Ghana 7. Myggenet til børnehjemsbørn, Ghana 8. Madrasser og sengetøj til gadebørn, Ghana 9. Lokalt køb af undervisningsmaterialer til skoler, Ghana 10. Indkøb af frugttræer til børnehjem, Carpineni, Moldova 11. Reparation af børnehjemmets varmesystem, Moldova ,72

12 12 Den Danske Afghanistan Komite Formål: Aktiv humanitærhjælp til krigsofre og til landets genopbygning. Den Nordiske Lejrskoles Venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed. Det Europæiske Hus Formål: At virke for integration for de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund. 12. Renovering af taget, børnehjem, Carpineni, Moldova 13. Sommerlejr for gadebørn fra Trommeskolen, Ghana 14. Kulturelle arrangementer for og med gadebørn, Ghana 15. Trommeskolen som aktør ved danske festivaler m. m. 16. Teknisk udstyr til Trommeskolen, Ghana 17. Undervisningsudstyr til skolen i Moree, Ghana 18. Stationære Pc er til skolen i Moree, Ghana 19. Pc er til REMARs administration, børnehjem, Ghana 20. Renovering af specialskolen i Nisporeni, Moldova 21. Lokalt køb af bærbare Pc s, børnehjem, Moldova 22. Rensning af børnehjemmets drikkevand, Moldova 1. Opførelse af fødestue til sundhedsposten i landsbyen Taqcha, Afghanistan 2. Opgradering af hospitalets træningshall, Afghanistan 1. Renovering af toiletter i lejrskolebygningen 2. Renovering af tag og tagrender inkl. udskiftning af ovenlysvinduer 3. Udskiftning af vinduer i lejrskoleafdelingen 1. Indsamling af nødhjælp til Ukraines intelligenshandicappede (kampagne) 2. Mobile kørestolsramper 3. Sproglaboratorium (udstyr) 4. Informationspakke om DEH og socialøkonomisk virksomhed 5. Formidling af film materiale fra DEH s arbejde 6.116, , ,99 Dialogos Formål: At bistå befolkningsgrupper u-landende på deres 1. Indkøb af 2 bærbare Pc er og kontorartikler 1.542,91

13 13 selvvalgte vej væk fra fattigdom. At arbejde for demokrati og en retfærdig ressourcefordeling. At inddrage og aktivere de store ressourcer, der findes i Danmarks tætte net af foreninger, institutioner og virksomheder. Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien. Dyrenes Alliance Formål: At påvirke samfundet til at anerkende dyr som værende levende, følende individer, som har krav på rettigheder. Dyreværnet Foreningen til værn for værgeløse dyr Formål: At virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelse, modvirke al dyrplageri. Enable Formål: At yde bistand til børn, navnlig fattige og forældreløse børn. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Jysk afd. ) 1. Transportstøtte til nødhjælp 2. Hjælp til børn af roma herkomst (skolematerialer og hygiejneartikler mv. ) 3. Materialer til fanger (maleartikler) 1. Kampagnematerialer til uddeling (folder) 2. Kampagne-udstyr 3. Udvikling af hjemmeside 4. Kogebog med dyrevenlige opskrifter 5. Smartphones til koordinatorerne 6. Visualisering af foreningens profil (korte videoklip) 1. Procesudsugningsanlæg til dyrlægeklinik 2. Spuleanlæg 4. Kontormøbler 5. Rulleborde 6. Samtaleanlæg 1. Bibliotek, Indien 2. Mur omkring børnelandsbyen og overvågningskameraer, Indien 3. Vedligeholdelse (maling af mur- og træværk), Indien 4. Lille "stald" til køer og grise, Indien 5. Ny brønd, Indien 6. Førstehjælps udstyr, Indien 7. Nyt hus til 8-10 piger, Indien 8. Opsamling af regnvand til 2 huse, Indien 1. Ture (Kz-lejre i Østrig, 4. /5. maj i Fredericia og Kolding, Befrielsessamling 8.216, , , , ,13

14 14 Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sjællands afd., Roskilde) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne. Fair Trade Mærket Danmark Formål: Fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysningsvirksomhed; At virke til udbredelsen af bæredygtig handel og af fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende. på Skamlingsbanken og Ryvangen, tur til Bornholm) 1. Busser til Mindelunden 4. maj 2016 (udflugt) 2. Auschwitzdag d. 27. januar Tur til Tyskland efterår 2015, 6 dage 4. Tur i Danmark i foråret 2016, 4 dage 5. Trykning af jubilæumsnummer af bladet Modstandskampen Efterårstur for tidl. modstandsfolk m. fl. efteråret Mindetur til Rorupstenen 9. august Anskaffelse af bærbar PC og bærbar projektor 9. Blomster, kranse og bånd til mærkedagene sommeren 2015 og forår Tilskud til foreningens Grundlovsfest og Generalforsamling Anskaffelse af bærbare computere , ,65 Folk og Sikkerhed Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen. 1. Trykning af informationsmateriale til veteranarbejde 2.738,90 Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag 3. IT udstyr 5. Tur til Kz-lejr Mauthausen, Østrig 6. Tur til Petrograd ,19 Folkevirke 1. Bærbar pc inkl. software 5.979,93

15 15 Formål: At bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. At fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces. Fonden Danske Veteranhjem Formål: At yde støtte og hjælp til veteraner og pårørende samt at være et fristed for alle veteraner og pårørende. Fonden for Træer og Miljø Formål: Gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for, inden for landets grænser, at bevare eller ny skabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. Fontanas Venner Formål: Udbrede af kendskabet til behandlingsformer til afhjælpning af afhængighedssygdomme for at forbedre familiers vilkår i ind- og udland med særlig fokus på svage samfundsgrupper i udviklingslande. Foreningen Etiopiens børn Formål: Gennem donationer at støtte konkrete projekter til fordel for levevilkår og uddannelse hos børn i Etiopien. 3. Regnskabsprogrammet C5 4. Inspirationsmateriale på engelsk 5. Tilskud til udgivelse af "Folkevirke" 6. Efterårslejrophold for børn/bedstemødre 1. Fællesarrangementer 2. Ture 3. Feriekoloni 4. Idræt 5. Fornyelse/nyt inventar 6. Renovering af gulv og køkken 1. Renovering af Valdemar Petersens Rosensamling 2. Pjecer og informationsmateriale om Gerlevparken 1. Projekt En lettere Barndom anskaffelser til undervisningsbrug og handicapforanstaltninger 2. Drop-In Centeret i Khanh Hoa, Vietnam; Indretning af regionalt projektkontor 3. DøgnCenteret i Khanh Hoa; musikudstyr 4. Drop-In Centeret i Hanoi, Vietnam; indretning af regionalt projektkontor 5. Materialer til brug for et mobiliseringsarbejde til fordel for seksuelt misbrugte og rusmiddelbrugende gadebørn i Vietnam 6. Materialer til brug ifm. Sponsorarrangement til fordel for seksuelt misbrugte og rusmiddelbrugende gadebørn i Vietnam 1. Et mere selvforsynende børnehjem i Etiopien: Konsolidering af havebrug og hønsehold 2. Et mere selvforsynende børnehjem i Etiopien, projekt 2: Solcelleanlæg , , , ,24

16 16 Foreningen LittleBigHelp Formål: At indsamle penge til projekter med både langsigtede og akutte behov. LittleBigHelp er som udgangspunkt en dynamisk velgørenhedsorganisation, der har til formål at hjælpe flere steder i verdens fattigste områder. Foreningen Russiske Feriebørn i Kjellerup og omegn Formål: Indsamle tøj, sko og støvler til værtsfamilier i Murmansk, feriebørns ferieophold i Danmark. Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker. Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Formål: At arbejde for fjernelse af alle væsentlige hindringer for nydanskeres integration på det danske arbejdsmarked, og andre dermed i forbindelse stående aktiviteter efter bestyrelsens skøn. 1. Forbedring af Centre for Special Education med nyt terapeutisk udstyr & mobilitet træningsredskaber 2. Udvidelse af Shalimar Pre and Primary School i Kolkatas slum 3. Fundraising- og oplysningsmateriale i LittleBigHelp 1. Udflugter til de russiske feriebørn/tolke/ pædagoger 1. Temanummer af foreningens blad STRAATAG samt informationsfolder 2. Projektor, lærred, mikrofon til brug ved møder, foredrag, kurser 1. Opdatering af hjemmeside 2. Opdatering af Højtidskalender-app 3. Tryk af nyt materiale 4. Udvikling af online mentorkursus 5. Genoptryk af "Når mangfoldighed skaber værdi" 6. Indkøb af et filmkamera 7. Indkøb af to smartboards 8. Indkøb af otte mobiltelefoner 9. Indkøb af et mødebord til 15 personer inkl. Stole 10. Indkøb af et mødebord til 4 personer inkl. stole 8.627, , , ,82

17 17 Foreningen VIAid Cafe Retro Formål: At fremme næstekærlighed, eksistentiel refleksion og kreativitet. At igangsætte, udvikle og drive innovative projekter, er nonprofit og/eller udfører humanitært eller socialt arbejde og/eller tilbyder folkeoplysende aktiviteter. Fregatten Jylland, D. S. I. Formål: At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var om bord i de store træskibes tid. Friends International Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. FSC Danmark Formål: At fremme bæredygtig skovdrift ved at styrke FSC som brand i Danmark. Foreningens arbejde omfatter blandt andet: at styrke kendskabet i klart definerede målgrupper gennem aktiviteter og kampagner; kontrollere brugen af FSC s logo; servicere medlemmerne med henblik på at øge deres salg af certificerede produkter; øge certificeringen af danske skove; udvikle og revidere standarder til certificering; 1. Indbo og hårde hvidevarer 2. Møbler 3. Undervisningsmateriale og legetøj 4. Istandsættelse af ejendom 5. Udendørsareal 1. Informationsfolder 2. Medlemsblad 3. Trykning af guide* 4. Visuel fremvisning af konstruktionstegninger 5. It-udstyr, grafisk arbejde 6. It-udstyr, 3d optegning 7. Kontormøbler, administration 8. Udvikling af APP 9. Inventar, bibliotek 10. Hjemmeside, opgradering og oversættelse 13. Låsesystem 14. Skoletjeneste, opgavehæfte 16. Formidling, Fregatten som Kongeskib* 1. Inventar til et bibliotek og computerrum, LF School, Garissa, Kenya 2. Mad til skolebørn, LF School, Garissa, Kenya 1. Kamera og Studiebaggrund 2. Bærbar computer 3.651, , , ,94

18 18 pressearbejde og oplysning om FSC. Gambias Venner Formål: Generelt økonomisk støtte, udvikling, og hjælp til Gambia samt at fremme udveksling af information og udbygning af kontakt mellem Danmark og Gambia. Specielt administrerer foreningen sponsorkontrakter til gavn for Gambias børns uddannelse. Globale Skolepartnerskaber Formål: At fremme undervisningsbaserede skolepartnerskaber mellem danske skoler og skoler i den fattige del af verden. Help Your Next Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpearbejde i indog udland. Herunder afhjælpning af menneskelig nød og lidelse. At støtte og hjælpe udlændinge i Danmark til bedre integration og demokratiforståelse. 3. Færdiggørelse af IT-center i Sintet - Mur omkring bygningen 4. Færdiggørelse af IT-center - Elektriske installationer, internet mm 5. Solcelleanlæg til IT-center 1. Informationsmateriale: Tryk af årsrapport Informationsmateriale: Trykning af revideret manual 3. Informationsmateriale: Produktion af foldere og plakater 4. It-udstyr: 2 bærbare computere 5. It-udstyr: dockingstation og ekstern skærm 6. Software: Regnskabsprogram 7. Software: Design- og fotobehandlingsprogrammer 1. Hjemmeside og informationsmateriale 3. Renovering af skole for voldsramte kvinder i Dr. Congo 4. Renovering af sundhedsklinik Dr. Congo 5. Vandboringer til Uvira i Dr. Congo 6. Vandboringer til Indien 7. Mad og medicin til "slumbørn" i Indien 8. Transport af skole- og hospitalsudstyr 9. Projekt malaria-net til Østcongo 10. Udvidelse af skole Uvira-området i Dr. Congo 11. Bad- og sanitetsbygning til skole i Uvira-området i Dr. Congo 12. Humanitærhjælp til fordrevne i Nordirak 13. Mad, medicin og vaccinationer til Uvira-området 14. Majsmølle og hus til børnehjem 5.021, , ,49

19 19 Himmerlands Humanitære Forening (tidl. Nøragers Humanitære ) Formål: At fremskaffe hjælpemidler til at hjælpe dårligt stillede børn og unge, dels ved at afholde sommerlejr, dels ved at forbedre deres levevilkår og uddannelsesmuligheder i deres lokalområde. Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund. 1. Sommerlejr for russiske børnehjemsbørn 2. Tandlægeprojekt 3. Renovering af den nedslidte sygeafdeling 4. Etablering og fornyelse af opholdsrum samt sanserum til børnene 5. Renovering af trappeopgange til børnenes soverum 6. Etablering af en større overdækket terrasse 7. Renovering af eksisterende legeplads foran skolebygningen 8. Etablering af en ny legeplads 9. Indkøb af vinterstøvler 10. Indkøb af langrendsski, skistave, skistøvler, kælke og skøjter 1. Opbygning af IT klasse i Jelgava Letland 2. Renovering af el kørestole, hjælpemidler til Letland 3. Transport af materiel til social fond 4. Transport af materiel Børnehjem og Børnehaver , ,07 Hjælp til Litauens Børn, Foreningen Formål: Humanitær støtte for børnehjem, plejehjem og sygehuse i Litauen. 1. Beklædning og fodtøj 2. Sengelinnede og håndklæder 3. Transport ,19 Hospice Forum Danmark Formål: At udbrede kendskabet til hospice-tanken og på at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende. Humanity In Action Formål: At bidrage til viden om folkemord og racisme og at arbejde for demokrati, menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal i tolerance og interkulturel dialog. 1. Tryk af indstik til magasinet "Ældresagen Nu" til oplysningskampagne 2. Anskaffelse af to projektorer samt to lærreder 3. Anskaffelser til kontor (inventar, it, kontormaskiner) 1. Udvikling af ny hjemmeside og uddannelsesplatform 2. Indkøb af IT , ,38

20 20 Indien Gruppen Fyn Formål: Bæredygtig forbedring af levevilkår i den tredje verden, specielt Indien. International Aid Services Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande. Foreningen er bl. a. Den Danske Pinsebevægelses katastrofe- og udviklingshjælp til tredjelande. International Kontakt Formål: At arbejde for en styrkelse af international undervisning og oplysning på alle niveauer. At samarbejde med partnere i udviklingslande for at støtte projekter der sigter mod at forbedre levevilkårene i lokalsamfundet. At medvirke til international forståelse og solidaritet og indsigt i globale og nationale samfundsmæssige sammenhænge. Jysk landsbyudvikling i Nepal Formål: Med udgangspunkt i andelstanken og princippet om hjælp til selvhjælp støtter foreningen udvalgte nepalesiske landsbyer i deres bestræbelser på at løfte sig op over fattigdomsgrænsen. Kristen Børnefond Global Care Formål: At hjælpe nødlidende børn over hele verden, uafhængigt af religiøse, politiske og etniske forhold, der uden hjælp udefra vil mangle de mest basale livsfornødenheder til en sund opvækst, udvikling og uddan- 1. Etablering af en håndværkerskole for fattige unge i Indien (lokaleombygning og færdiggørelse) 2. At forbedre fattige landmænds indtægt ved indførelse af økologiske produktionsmetoder i Sunderbans, Vestbengalen, Indien 1. Indkøb af nyt IT-udstyr 2. Trykning af oplysningsmateriale 1. Cykelværksted-arbejdsplads og uddannelsessted for unge mænd, Mali 2. Sundhedsprojekt for skolebørn 1. En plakat og tilhørende dialogværktøj 2. Hallbyggeri til uddannelsescenter 3. AIDS-hjælpeprojekt 4. Udstyr til Klinik 5. Madprojekt Bangladesh 7. Trykning af informationsblad 8. Informationskampagne , , , , ,70

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Aktstykke nr. 106 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 106 Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende.

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Type kunde Kirkelig organisation Kommune + Privat virksomhed Skaffet

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er:

Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er: 151 mio. børn verden over har mistet en eller begge forældre. Antallet af børn, der vokser op på gaden, på institutioner eller på flugt uden deres mor og far er væsentlig højere. I Afrika har AIDS alene

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd.

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd. Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd. Virksomhedsaftale med FAIR Danmark Virksomheders kasserede computere

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223. Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere Tilsagn 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.614,80 Afrika Kontakt 58.474,39 Agerskov Valgmenighed 59.403,93

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Fundraising for frivillige

Fundraising for frivillige Fundraising for frivillige Program Velkomst og præsentation Fundraisingens ABC (tal og fakta) Målgruppe og medlemsprofil Hvordan kan I gøre en forskel? - Fundraising i praksis Kommunikation og rollespil

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2005 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød maj 2011 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2010 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Heslegårdsvej 6, st-2 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Humanitær Hjælp. Grundlæggende principper

Humanitær Hjælp. Grundlæggende principper Humanitær Hjælp Oprettet: 31. oktober 2003 Grundlæggende principper Som Jesu Kristi disciple stræber medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige efter at følge Frelserens formaning om at bespise

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Virksomhedsaftale med FAIR

Virksomhedsaftale med FAIR Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Giv it-udstyr en længere levetid og vær med til at styrke skoler og lokalsamfund Computere kan være med til at give børn og unge

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 NYT FRA SKOLEN Skolen har netop afsluttet mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen bliver holdt fra uge 41. Derefter har børnene tre ugers Diwaliferie

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn Side 2 Kære læser, Vi er tilbage igen i år med anden udgave af VBVO Review, hvor du kan læse om vores projekter fra

Læs mere