Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt."

Transkript

1 Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Herefter blev John, Lange Ole og Lis Meiniche valg som stemmetællere Formanden fik ordet til beretningen. Formandens beretning Dødsfald: Siden sidst er der 5 stk. medlemmer der er afgået ved døden. Medlem nr Bent Larsen indmeldt afgået ved døden august 2010 Medlem nr. 429 Finn Hendil indmeldt og afgået ved døden Finn Hendil var jo manden bag verdens mest sete fjernsynsudsendelse, nemlig prøvebilledet som Finn havde tegnet. Han havde også en stor finger med i AP Navigatoren, var medlem af kanonlavet og ikke mindst tidligere bestyrelsesmedlem i SSF. Medlem nr Erik Nilsson indmeldt afgået ved døden Erik Nielsson var tidligere medlem af SSF og i perioden var han formand for foreningen. Medlem nr. 868 Holger Møller indmeldt afgået ved døden Holger Møller har tidligere været redaktør af SSF bladet og var med i hele startfasen omkring Amager Strandpark. Medlem nr Ayoe Kjeldsen indmeldt afgået ved døden Jeg skal bede generalforsamlingen rejse sig og ære vore afdøde medlemmer, herunder også dem som måtte være gået bort uden vores viden. Æret være deres minde. Jubilarer: Vi har i denne omgang 7 jubilarer, 3 stk. 25 år jubilarer, 2 stk. 40 års, 1 stk. 50 års samt 1 stk. 60 års jubilar. Vi starter med 25 års jubilarerne. Medlem nr. 23 Svend Albrechtsen. Kaldet stillads-svend. Han er ejer af en damjolle med navnet TUT der ligger på nordre mole og hvilken han bruger til at fiske fra. Medlem nr. 504 Thomas Gerhardt Thomas har fiskejollen Alaska som han bruger til at fiske fra, og i havn ligger den ved nordre mole. Medlem nr. 413 Carsten Scharff Rasmussen. Carsten er tredje generation i SSF og han fisker også, hans motorbåd Plet ligger også på nordre mole. 40 Års Jubilarer. Medlem nr. 302 Erik BASSE Povlsen. Basse er mest kendt som tidligere kapsejladschef, underviser på tovværkskursus, og mangeårigt medarrangør og dommer ved utallige kapsejladser, både i SSF, naboklubberne og rundt om i landet. Basse er national baneleder og er baneleder på vores kommende DM for Nordiske Folkebåde i juli. Han ligger på nordre mole med motorsejleren Ann, som om sommeren bruges til at sejle med Elin og børnebørnene. Medlem nr. 63 Jørgen Rasmussen. Jørgen er sammen med fru Birthe ejer af platgatteren Isabella, der ligger på søndre mole og Jørgen har været lærer på sejlerskolen samt været medlem af bestyrelsen. 50 År. Medlem nr Lizzie Schultz. Lizzie er enke efter en af brandmændene, dem som byggede moler i 70erne, hun beholdt deres båd i en periode efter hans død. Senere har hun nydt sin have på søndre mole og haft mange hyggestunder med hr. og fru Juul Andersen. Først for nylig har hun afgivet sin have.

2 Side 2 af 9 60 År. Medlem nr. 565 Ivan Frisch Ivan har sejlet hele sit liv, han har sejlet på ferie med familien og mange kapsejladser i sine yngre år. Han har nu Balladen Magda, som ligger på søndre mole. Nu hygger han sig i havnen og sejler pænt med Birthe og så giver han den gas når han sejler vildt på de årlige ture rundt i Danmark og Sverige med Jørgen Enøje, Protokol. På den nylig afholdte generalforsamling i går i Odense var der opstillet forslag om kontingentforhøjelse i vores bidrag til unionen. Det var opdelt i 2, hvoraf den ene var en 4 kr. forhøjelse grundet den almindelige prisstigning, dette blev vedtaget. Så var der forslag om yderligere forhøjelse på kr. 7. Dette var foranlediget af den nye strategi og strukturplan som 9 forskellige udvalg med i alt 80 personer har deltaget i, dette for at bringe Dansk Sejlunion videre i udviklingen, dels for at have penge til opdatering af hjemmesiden, for at styrke kommunikationen mellem union og medlemmer og til at lave en DS stander som alle medlemmer af DS skal have udleveret, dette for at gøre opmærksom på, at vi er medlem af DS og ikke mindst i det fællesskab, som det indebærer. Dette forslag blev også vedtaget, så fra 2012 skal vi betale 92 kr. i kontingent til unionen pr. medlem. Desuden blev det vedtaget at alle poster i unionens bestyrelse fremover vælges direkte til deres poster, og ikke som tidligere, hvor det var kredsformanden, der automatisk havde plads i bestyrelsen. Dette syntes undertegnede er en styrkelse af bestyrelsen i unionen, herved opnår man at få personer ind som er dedikerede til den opgave de stiller op til, og skulle det så være at der kommer flere fra samme kreds, betyder dette ikke en svækkelse, men blot at det er de bedste der er blevet valgt. Beretning. Amagerbanksagen har vi brugt en hel generalforsamling på at snakke om, derfor blot en konstatering, banken bliver genstand for en uvildig undersøgelse, og vi afventer som så mange andre afgørelsen på denne, for derefter at vurdere sammen med vore rådgivere, de følgende skridt der skal tages i en eventuel sag. Havn og plads. Ved vores nyligt overståede ekstraordinære generalforsamling, fortalte vi om konsekvenserne omkring bolværkerne, her præsenterede vi en løsning, der gik ud på at vi ville udsætte opstarten af renoveringen, til starten af det nye år, dette har vi med nyligt overstået vinter in mente, genovervejet og er nået til den konklusion at opstarten vil vi flytte til , herefter er pengene til renoveringen klar på vores konto. Sejlsæsonen er næsten overstået, og der bør være mulighed for at nå temmelig langt og muligvis blive færdig inden vinter, således at molerne står klar til sæsonen Vi har igen strammet op på vores regler omkring havn og plads, dette har betydet en uddeling af gebyrer til medlemmer, som desværre ikke helt har forstået love og vedtægter. Lad mig her gøre opmærksom på at det er det eneste værktøj, vi som bestyrelse har at arbejde med og det er blot det vi gør. Er der noget i vore love og regler man er utilfreds med er det blot at stille forslag om ændringer eller fjernelse af disse. Klubhus og Bygninger: Vores ombygningsplaner, som vi præsenterede på vores medlemsmøde, her mener jeg naturligvis, udbygningen af klubhusfaciliteter med nye handikapforhold og toilet, puslerum, samt nye herre- og dametoiletter. Dette opstartes efter aftale den 15-8 og forventes færdiggjort på ca. 2½-3 måneder. Dette betyder at der i adgangen til restauranten i den periode skal benyttes indgang fra terrassen. Arbejdet vil blive budt ud, og vore rådgivere er ved at lægge sidste hånd på projektet, herunder også ansøgninger til kommunen. Som lovet vil dette byggeri ikke betyde nogen forhøjelser i kontingentet, det er indlagt i vores budget, som Flemming præsenterede på den ekstraordinære generalforsamling. Udover dette vil alle afdelinger i klubben være ekstra opmærksom på pengene og hvilke projekter der er nødvendige og hvilke der kan afvente, der vil helt klart blive en vurdering af alt som måtte komme.

3 Side 3 af 9 Vores beddinglaug har holdt møde og vi afventer resultatet af dette med spænding. Dette vil naturligvis som alle andre aktiviteter i SSF blive i samarbejde med bestyrelsen. Vi har af energihensyn fået termograferet vores klubhus for at se hvordan det står til med isoleringsværdien af dette, det var ikke et opløftende resultat og dette er en af de ting vi vil sætte fokus på i den nærmeste fremtid. Samarbejdet med forpagter fungerer godt, der afholdes møder med bestyrelsen og når og hvis der opstår noget løser vi det hurtigt og effektivt. Det nye kølerum er for længst færdigt og i drift og fungerer til alles tilfredshed. Fester: Her har der været afholdt juletræsfest, intern SSF julefrokost, bankospil og fastelavnsfest. Disse forløb med rigtig godt humør og god deltagelse. Der er næsten en standerhejsningsfest på plads, dette foregår den 7-5, og Hanne vil sørge for at vi får noget god mad og underholdning, mød op og deltag i dette, det er hyggeligt og sjovt. Sejlerskolen: Efter vinterpausen venter der endnu en travl sæson for sejlerskolen. Vinterpausen er blevet brugt til instruktørmøde, hvor den kommende sæson er blevet planlagt. En certificering af sejlerskoler er startet af Dansk Sejlunion og nogle sejlerskoler er allerede blevet godkendt. Sejlerskolen i SSF har startet en proces, der gerne skulle ende ud i, at vi også bliver certificeret. Uddannelsen af 4 kommende instruktører er under tilrettelæggelse mht. kurser samt for vores egen interne oplæring. Der er også en, der har meldt sig som vikar for de instruktører, som er i systemet i forvejen, så det ser ganske godt ud for fremtiden. Den kommende sæson startes med et opstartsmøde den 9-4 kl for tilmeldte elever. På nuværende tidspunkt er der ingen tilmeldte til uddannelsen i motorbåd, så her er der altså frie pladser, på sejlbådene er der fuldt booket og lukket for tilmelding. Efter åbningsmødet den 9-4 vil sejlerskolen starte i ugen efter og bådene forventes klargjort og søsat omkring den 1-5, hvor sejladserne herefter vil starte. En stor tak til alle instruktører og alle som på mange måder hjælper på sejlerskolen skal lyde fra skolechefen og undertegnede. Uden instruktører og den fine opbakning fra foreningen, samt andre der hjælper til, ville det ikke være muligt at drive skolen med så gode resultater. Ungdom joller og kajak. På kajakfronten har bestyrelsen deltaget i møder med repræsentanter fra kajak. Dette drejer sig om sikkerhedsregler for kajakroere, der ror i klubgrej og generelle sikkerhedsregler. Her ønsker bestyrelsen at lave et regelsæt, som lever op til de krav, som kajakklubber generelt har. Dette arbejde pågår i øjeblikket, og bliver forhåbentlig færdiggjort inden længe, så vi fra bestyrelsen kan frigive vore klubkajakker til roerne igen. Som alle andre afdelinger i klubben er der naturligvis behov for regler i afdelingen. Ungdomsafdelingen har afholdt fællestur til kolonien Saunte i opstarten af det nye år. Dette var en stor succes, og der kører undervisning og fysisk træning hver mandag i det maritime ungdomshus. Afdelingen har fået penge sponsoreret til en ny optimistjolle. Kapsejlads. Der er i forbindelse med DM i Nordisk Folkebåd nedsat et udvalg, som arbejder med projektet og her er brikkerne så smat begyndt at falde på plads. Vi har fået officielt godkendt sejladsbestemmelserne og indbydelsen af DS. Sponsorpjece er blevet lavet og udleveret flere steder, det samme med pjece til sejlerne. Man kan på nuværende tidspunkt allerede tilmelde sig på SSFs hjemmeside, og vi afventer blot den første tilmelding.

4 Side 4 af 9 De medlemmer som deltager i udvalget udviser stor ivrighed og er kommet godt af sted. Sponsorer bliver søgt med stor iver, der er allerede kommet en stor del præmier, og en del penge, og vi er langt fra færdige endnu. Der arbejdes også på et projekt vi kalder folkelig folkebåd. Det har et mål nemlig at præsentere sejlsport for baglandet. Her søger vi også penge for at afholde sejlture for ikke-sejlere i dagene op til DM start, noget underholdning og konkurrencer for ikke-sejlere omkring vindere af dagens sejlads eller andet. Vi har allerede en god stab at hjælpere til DM, men kan sagtens bruge flere, så kom bare til undertegnede eller skriv en mail til mig, så kan du være med til at opleve noget rigtig godt. SSF er også deltagere i Amager cup og torsdagskapsejladser. På dommersiden er det primært Basse og Mogens Fuglsang der er drivkræften, det har de været i rigtig mange år, og det varer nok lidt før de forsvinder, det er jo også dejligt at vide, at dem der repræsenterer os er rutinerede og respekterede. Motorbåde, sikkerhed og vagt. Motorbåde. I efteråret havde vi den årlige superfisketur, i kraftig blæst, men såvel mandskab som både kom hjem i god behold. Vi havde alle en god dag afsluttende med præmieoverrækkelse, fællesspisning i restauranten. Sikkerhed. Der er planlagt, og vedtaget, opsætning af 10 stk. nye redningsposter jævnt fordelt over havnen, grundet den nuværende økonomiske situation er projektet sat på standby. Vagtmandsordning. Det er første sæson, hvor ordningen er omlagt til edb, med manuel tilmelding sideløbende, for de medlemmer der ikke anvender computer. Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra medlemmer om, at det nye system er en lettelse. Nu kan man sidde hjemme og tilmelde sig, efter at man har set om der er ledige vagter på hjemmesiden og tilmelde sig på et skema, og derefter få en mailbekræftelse på vagten, ikke som før, hvor men skulle i klubben to gange for tilmelding og ved selvsyn se om man havde fået vagt. Vores system har dog den svaghed, at der ikke er online opdatering, hvormed webmaster skal indkode vagter på hjemmesiden. Dette skyldes vores edb, da dette er utilstrækkeligt. Hjemmesiden. Her ligger vi hele tiden i overvejelse om fornyelse af denne, med moderne opsætning og flere muligheder, i øjeblikket holder vi øje med hvor mange der reelt bruger denne. Med dette fremlægger jeg min beretning. Formandens beretning slut Dirigenten spurgte om nogen ønskede ordet til beretningen Beretning slut 540 Ib Johansen gjorde opmærksom på, at skal man skrive til bestyrelsen skal man skrive så det absolut ikke kan misforstås og venter nu på svar om det med at ligge i vandet om vinteren. Flemming svarer: Der er ting vi kan gøre bedre og beklager at du ikke har fået fyldestgørende svar. Vi prøver at følge reglerne i vores love og reglementer og det har været svært for mange medlemmer. Jeg kan skrive en tyk bog med undskyldninger for hvorfor medlemmer ikke har overholdt reglerne. 550 Lewis Zakariasen beklager at man ikke respekterer generalforsamlingen ved at flage og bad om at medlemmerne ville stryge topsejlet her i salen. 700 Svend Erik Sokkelund er generelt meget utilfreds med hjemmesiden og ønsker bl.a. at alle medlemmer får en mail når der er nyt på sitet. 345 Erling lindgreen kom med et mindre foredrag om broerne i Christianshavns Kanal, der vil prøve at lægge sag an og ønskede at SSF vil støtte sagen. Flemming svarer: SSF er medlem af den forening der hedder Havneforum og støtter sagen den vej.

5 Side 5 af Poul Christensen. Jeg har nu i 15 år været redaktør af bladet og er nu fortsat med hjemmesiden. I alle de år har jeg forsøgt at lave en redaktionsgruppe, men ingen har været interesseretu er det hjemmesiden det gælder, men problemet er det samme, Medlemmerne har mange ønsker om hvad der skal ske på hjemmesiden, men ingen ønsker at deltage i det praktiske arbejde. Så hermed en opfordring til medlemmerne, kom og vær med i en nyhedsgruppe så hjemmeside kan blive bedre, der kan bruges både journalister og edb-kyndige. Beretningen blev herefter godkendt. Regnskab Flemming gennemgik regnskabet kort og åbnede for spørgsmål til indtægter. 230 Mogens Iversen spurgte om indtægter fra restauranten. Flemming svarer at indtægterne står under Cafe Sundby Sejl og klubhuset og gjorde opmærksom på, at medlemmer, der ønsker en dybere indsigt er velkommen på kontoret og se regnskab og bilag Engstrøm ønskede en forklaring på hvorfor der var en forskel på mellem regnskabet og budgettet Flemming svarer at forskellen er en forpagtningsafgift. 801 Søren Jacobsen spurgte til havnepenge for gæster. Kassereren oplyste at det står under administration spurgte om hvor alle de nylig udskrevne gebyrer kan findes. Flemming svarer, at under indtægter står straffegebyrer og dem der er udskrevet i år er med i 2011 regnskabet. 230 Mogens Iversen ønskede oplysninger fra kommunen. Flemming svarer, at under administration står der tilskud fra kommunen, det ligger under udgifter og når der står et minus foran, er det en indtægt. Dirigenten konstaterer at der ikke er flere spørgsmål til indtægter og åbner for spørgsmål til udgifter. 42 Ib Petersen ønsker en forklaring på at areallejen er faldet fra kr. til 573 kr. Flemming svarer at posterne er flyttet lidt i regnskabet, men vi har fået mere i tilskud end tidligere. 230 Mogens Iversen spurgte til lejeindtægt på Flemming svarer at, forpagtningsafgiften og lejeindtægten for lokalerne er sammenregnet og at vi i starten gav et tilskud til forpagningsafgiften. 549 Flemming Foss manglede opgørelse for beholdning af dieselolie i tanken. Flemming svarer at lagerværdien ikke bliver opgjort, der bliver kun medtaget køb og salg. 926 Søren Rasmussen spørger til status omkring brandforsikringen om hvorvidt den er samme juridiske person som SSF Kallesøe, SSF s revisor mener der er samme juridiske enhed, men vi vil stille spørgsmålet videre. 230 Mogens Iversen var generelt utilfreds med opstillingen af regnskab budget, han mener det er alt for uoverskueligt for medlemmerne. Mogens gav også klart udtryk for at man har vor vane at tage meget let på referaterne i SSF, fordi Mogens ikke var citeret ordret i referatet af sidste ordinære generalforsamling. Med ønsket om at Mogens blev citeret korrekt læste han følgende fra talerstolen: Lad mig sige det med det samme Mit budskab er forkast regnskab og budget begrundet med følgende: Der mangler overblik i regnskaber og budgetter for medlemmerne. Budgetter skjuler indtægter for f.eks. forpagter, kommunen, arrangementer osv Indtægter som bliver skjult i medregninger i udgifter. Kommunen optræder med ca. kr som skjult indtægt i modregning i udgifterne. Forpagterindtægter skjules i modregning i klubhuset. Alt skal gøres op i indtægter og udgifter så de er synlige for medlemmerne. Udgifter for at se hvor der kan spares/rationaliseres Indtægter for at se hvad der kan gøres bedre. Klubhuset skal selvstændigt gøres op i indtægter og udgifter. Det koster medlemmerne kr at få de indtægter vi får på restauranten.

6 Side 6 af 9 I og 2010 er der huller i budgetterne så det sløres for medlemmerne så de ikke kan drage sammenligninger. Det samme gør sig gældende for regnskaberne. Det er bestyrelsens fornemmeste opgave at rette sig efter budgetterne. F.eks. skred budgettet for klubhuset allerede efter 8 måneder. Hvad er forklaringen på det? Alt i alt er det en ommer og regnskab og budget skal udformes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Alle ovennævnte eksempler i regnskaber og budgetter er ikke god regnskabsskik, derfor bør begge forkastes og bringes i overensstemmelse god regnskabsskik. Enhver revisor og bestyrelse med respekt for dit hverv bør lave et regnskab og budget som er overskueligt f. medlemmer. TILBUD: Kvit og frit Exell regneart. 30. oktober Kallesøe SSF s revisor svarer: Det var jo lidt af en alvorlig anklage, det der netop karakteriserer det regnskab vi har her i den her forening er den ekstremt store specifikationsgrad, som gør at alle medlemmer kan følge med, man kan selv sidde der hjemme og lege med tallene og flytte dem rundt som man har lyst til. 230 Mogens Iversen giver ret i at der er en stor specifikationsgrad men holder fast i at det er svært at sammenholde tingene, for de er skjult forskellige steder og det er svært at overskue de enkelte poster 1045 Kallesøe SSF s revisor svarer: Nu tager jeg de sidste bemærkninger i en positiv ånd. En gang i mellem ynder jeg at sige at, hvis der er nogle luskede poster, skal man bare vise dem på forsiden, så er der ikke nogen der ser dem. At vise et regnskab er en journalistisk opgave. Vi har tallene, som kassereren har overladt til de to revisorer og de går i dybden så det er en ren fornøjelse med det resultat som bliver forelagt her og det har vi kigget meget grundigt på. Nogle ting kan dog stilles mere eller mindre pædagogisk op og det lytter vi efter. Alle grundelementerne er i det regnskab vi har forelagt. Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål til udgifter og gik over til afstemning om regnskabet. Regnskabet er godkendt. Dirigenten gik videre til næste punkt budgettet og gav ordet til Flemming, som gennemgik budgettet punkt for punkt på Powerpoint så alle kunne følge med. Dirigenten åbnede for spørgsmål til budgettet. 929 Per Østergaard mente at vi skulle revidere budgettet, da der først skulle lånes til byggeriet til næste år. Flemming svarer: Det har været lidt usikkerhed i forbindelse med Amagerbanken. Vi har ikke for vane at lave rullende budgetter i SSF, men i denne helt specielle situation har vi valgt at fremlægge det som det er. 926 Søren Rasmussen fortalte at, det er normalt at konkursboet, som med Amagerbanken, sætter vurderingen meget lav, så vi kan have en forventning om at få lidt flere penge tilbage nå konkursboet er opgjort. Søren spørger om man har tænkt sig at gøre krav på tabet overfor konkursboet og at det skal være et krav om max. beløbet. Formanden svarer at vi er i løbende kontakt med vores rådgivere og gør hvad vi kan for at få penge tilbage. 345 Erling spurgte om lånet til ombygningen er tilbagebetalt i Flemming svarer at, det drejer sig om ca. 1 mill. vi skal låne, så det må forventes at tage lidt længere tid. Vi sikrer os at vi får det bedste lån og at det er inden for tidsrammen med vores lejekontrakt. 42 Ib Petersen konstaterede med glæde at den nye leje er mindre end i hans formandstid. 703 Bjarne Osborg mente der var svaret fuldt på spørgsmålet om vi vil gøre krav om erstatning fra Amagerbankens krak. Formanden: Vi tager alle forholdsregler for at gøre hvad der skal gøres og advokat og revisor er med i denne rådgivnig, Så, ja vi tager de tiltag der skal gøres mener ikke der er forhold mellem at bruge kr. til et regnskabsprogram og kun kr. til en hjemmeside der ikke fungerer optimalt. Flemming svarer: De kr. er alt under administration og ikke kun administrationsprogrammet. Vi kigger på flere forskellige programmer og har været på besøg i nabohavnene og på kursus hos FLID for at se hvilke muligheder der er.

7 Side 7 af 9 Dirigenten konstaterer, at der ikke er flere spørgsmål til budgettet og går videre til næste punkt, valg. På valg Valg Sekretær Poul Christensen genvælges Skolechefen Jan Lauritsen genvælges Motorbåd og sikkerhedsrepræsentant søren Rasmussen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår 368 Niels fuglsang og han vælges Havneudvalg Lars Fure genvælges Festudvalg Hanne Nielsen genvælges Suppleant Niels Axelsen genvælges Webredaktør Poul Christensen genvælges Revisor Bjarne kallesøe genvælges Revisor Brian Frisendahl genvælges for 1år Revisorsuppleant Tom Benda genvælges Kassereren Britta Scharf genvælges Kasserersuppleant Lillian Green genvælges. Der holdes 5 minutters pause. Dirigenten genoptager generalforsamlingen og går over til punkt 5, lovændringsforslag. Dirigenten oplæser bestyrelsens forslag 1 og giver ordet til medlemmerne. Bestyrelsens forslag 1 og 2 var, kort fortalt, at afskaffe rabatordninger på kontingent og pladslejer på i alt kr. årligt, som ydes til en særlig gruppe pensionister. Efter en del talere og nogle ændringsforslag, er forslag 1 og 2 og ændringsforslagene blandet så forvirrende sammen, at det var mere forvirring omkring emnet end fakta. Bestyrelsen valgte derfor at trække både forslag 1 og 2. Bestyrelsen trækker forslag 1 og 2 Dirigenten går videre til andre forslag og oplæser forslag 1 fra bestyrelsen. Ordet gives til medlemmerne. 473 Lillian Green ønsker at pælepenge er en rest fra gammel tid og at de få penge der kommer ind kan lægges over på havneleje i stedet for at stige. Benævnelsen Pælepenge er et gammelt levn og bør nedlægges eller får en ny betegnelse. 550 Lewis mener at man skulle overveje at forhøje indskuddet for nye medlemmer kraftigt og helt fjerne pælepenge. Nicolaj er glad for at der er en vagtordning i SSF og foreslår at man hæver gebyret for ikke gået vagt til f.eks. 1000,- kr. 230 Mogens er ikke enig med forrige taler om at hæve gebyret. Mogens ønsker også st vide om skurlejen går til at vedligeholde skurene. Mogens fortæller at gebyr er et forkert udtryk, prøv at se hvad der står i gebyrloven. Flemming svarer at, bestyrelsen prøver at få denne forening til at fungere og være et godt sted at være og der skal bruges nogle penge for at få det til at løbe rundt. Til det kan vi skrue på nogle forskellige knapper. Vi har været inde og se på de enkelte beløb og mener at de foreslåede beløb er rimelige. Skurlejen går både til den store pengekasse og til at vedligeholde skurene f.eks. træbeskyttelse, som er meget dyrt, til de medlemmer som vedligeholder deres skure. 926 Søren Rasmussen foreslår flere gebyrer hævet mere end bestyrelsens forslag. Lewis mener ikke at alle knapper er brugt og at der skal skrues på nye medlemmer. 929 Per Østergaard ikke der skal lægges hindringer i vejen for nye medlemmer. Dirigenten afslutter debatten og går over til afstemning.

8 Side 8 af 9 Forslaget 1 er vedtaget Dirigenten oplæser forslag 2 fra bestyrelsen. Der var ingen kommentarer og dirigenten gig til afstemning. Forslag 2 forslaget vedtaget Forslag 3 blev afvist, forslagsstilleren var ikke til stede. Forslag 4 Dirigenten oplæser forslaget og giver ordet til forsamlingen. Forslagsstilleren Søren Rasmussen er kommet med et tillægsforslag, gebyr for ikke gået vagt hæves til 1000,- kr. Flemming: Den resterende del af bestyrelsen anbefaler at stemme nej til forslaget 8 Jens Svendborg kan heller ikke tilslutte sig forslaget. 926 Søren Rasmussen har det synspunkt at har man en båd skal man selv gå sin vagt, en der går købevagter har mere interesse i at tjene penge end at passe på havnen. Mogens Krasser mener ikke ordningen skal ændres. Flemming: Bestyrelsen mener at systemet med købevagter kører godt og ønsker ikke nogen ændringer Dirigenten går til afstemning om forslag og tillægsforslag. Forslag 4 nedstemt. Dirigenten går videre til eventuelt hvor alt kan siges men intet kan vedtages gør opmærksom på en pæl med to ledninger på søndre plads og vil vide hvad der sker. 173 Jan ønsker et tag ud for terrassen til rygerne. 524 Jørgen henstiller til bestyrelsen at der bliver ryddet op på vinterpladserne og reklamerer lidt for pladser til både udefra. Flemming: Jørgen, du er hermed indkaldt til at arbejde på havnen. Vedr. pælen, til sommer når bådene er væk bliver der gravet kabler ned og elstandere bragt i orden. Der har været overgang i strømmen, derfor er det midlertidig nedtaget. Der bliver et overdækket område ved de nye indgangsparti hvor der kan ryges. Flemming Voss, pladsmanden har lovet at lægge et tykt kabel med flere udtag ud til brug her i foråret. 179 Jens Green henstiller til bestyrelsen at finde en løsning på problemet med en udgående motorbåd og en tværgående kajak, så vi undgår et sammenstød. DMU er ved at arrangere en hjertestarter og det kunne være et forslag at koble sig på det projekt. 926 Søren Rasmussen opfordrer bestyrelsen til at lave et udendørs rygerum lidt væk fra indgangspartiet, så man ikke skal kæmpe sig gennem en mur af røg for at komme ind og ud af klubhuset. 625 Birger Hansen ønsker at vide hvilke plads på land han har haft i 35 år. Flemming svarer at meningen med at meddele at man bliver i vandet er, at man kan leje pladsen ud. Der vil blive forsøgt lagt nogle kabler ud til forårsbrug. Der arbejdes fortsat med hjertestarter. 635 Claus Rønnow ønsker at vide om det er rigtigt at diesel fra en tank er farligt for en bådmotor 540 Ib Johansen betaler leje for hele året, en plads i vandet om sommeren og en plads på land om sommeren og mener derfor ikke den kan lejes ud om vinteren. Flemming gentager at vi har nogle vedtægter og det er dem vi retter os efter og hvis i ønsker det anderledes må det komme som forslag på en generalforsamling. 230 vender tilbage til det med at flytte for ejerens regning og risiko. Risikoen er den der flytter tingene, altså klubben. 625 Ris Hansen havde stor ros til dirigenten, selvom det er svært at skelne mellem om han er ironisk eller sarkastisk. Hansen vil stadig gerne have påvist den plads han har betalt for i 35 år. Han gør også opmærksom på at hvis man ikke overholder reglerne må det have nogle konsekvenser, omvendt må reglerne være i modstrid med gældende lov. 891 Poul, redaktøren opfordrede igen medlemmerne til at blive aktive omkring hjemmesiden, så den kan blive så god som medlemmerne ønsker.

9 Side 9 af 9 Dirigenten giver ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden: Tak til Søren for at han har kørt vagtordning indtil nu, og søren skal have en undskyldning for at vi har glemt at købe en flaske vin til ham, den kommer senere. Også Hans skal have en undskyldning for at jeg ved sidste generalforsamling glemte at takke Hans for hans kyndige ledelse af vores ekstraordinære generalforsamling og tusind tak for at du ville tage hvervet i dag. Tak til alle for god ro og orden og håber vi vil ses til næste generalforsamling og et senere medlemsmøde. Generalforsamlingen slut kl. 12. Hans Guldager Dirigent Poul Christensen Referent

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Sten Lykkebo Kim Pisk Andersen, Elin Brinkland, Jan Lauridsen, John Jacobsen,

Sten Lykkebo Kim Pisk Andersen, Elin Brinkland, Jan Lauridsen, John Jacobsen, Navn Adresse Amager Strandvej 15 2300 Købehavn S Telefon +45 3259 3580 E-mail ssf@sundby-sejlforening.dk Dato 27-10-2014 Næste 24-11-2014 kl 18.30 Mødereferat Subjekt: Tid og sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere