Projektbeskrivelse Borgermillionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Borgermillionen"

Transkript

1 Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: Dok.nr: Projektbeskrivelse Borgermillionen Indledning Projekt Borgermillionen har til hensigt at fremme aktiv borgerinddragelse i Ballerup Kommune ved at lade borgerne være med til direkte at fordele nogle af de penge, der er afsat til forskønnelse af kommunen. Tanken er, at 1 million kroner fordeles direkte af borgerne og ikke indirekte gennem KMB, som det foregår i dag. Formål og målgruppe Borgermillionen tager udgangspunkt i Vision 2020 Vi satser på mennesker, og skal som et forsøg afprøve nye metoder til inddragelse af borgere i udviklingen af kommunens velfærdsydelser, helt konkret anlæg til forskønnelse af kommunen. Formålet med projektet er at: Inddrage borgerne i udviklingen af velfærdsydelser Inddrage borgerne i udførelse af velfærdsydelser Styrke den lokale identitet i kommunes fire bydele Indsamle erfaringer med metoder til inddragelse af borgere. Projektets målgruppe er borgere bredt set i Ballerup Kommunes fire bydele: Skovlunde, Måløv, Ballerup Nord og Ballerup Syd. Projektet skal søge at inddrage borgere mere bredt end de grupper, der typisk indgår i kommunal borgerinddragelse.

2 Organisering Projektet ledes af udviklingskonsulenterne Mette Moes Nørgaard (MMNO) og Erik Sassersen Møller (EIM), S-UK, der har det daglige ansvar for projektet og for projektets fremdrift. Projektet følges tæt af styregruppen, som består af Centerchef Karin Langendorff (C-MT) Trine Baarstrøm (C-MT) Michael Høyer (C-MT) Lars Algreen (C-MT) Styregruppen refererer til Teknik og Miljøudvalget. MMNO og EIM er ansvarlige for at forberede kommunikationen til Teknik og Miljøudvalget i samarbejde med Karin Langendorff. Foruden deltagerne i styregruppen, vil udvalgte medarbejdere fra Center for Miljø og Teknik deltage i projektet mhp. at opnå læring om relevante metoder, hvormed man kan nå - og inddrage borgere på området. Eftersom det må forventes, at projektets målgruppe kommer til at overlappe med målgrupper i de øvrige fagcentre, vurderes der også at være mulige medarbejderressourcer at trække på herfra. Ligeledes kan der være ressourcer i lokalområdet, der qua projektets emne, ønsker at bidrage. Det kunne være lokale virksomheder, arkitekter, kunstnere og lignende. Projektets faser Projektet består af følgende faser: Side 2

3 AFKLARING Afklaringsfasen består af følgende aktiviteter: Dialog med borgmesteren o Projektbeskrivelse o Beslutning i TMU og ØKU Planlægnings-workshop o Endelig målgruppe afgrænsning o Foreløbig procesplan Formålet med fasen er at blive klogere på en række dumme spørgsmål om indsatsen som må betragtes som værende centrale for den videre planlægning og succes af projektet: Dialog med borgmesteren Dialogen med borgmesteren har til formål at afklare den overordnede vision og målgruppe for projektet, samt at drøfte forskellige rammespørgsmål relateret til projektet. Herunder projektets sammenhæng med kommunens strategier og visioner, projektets politiske forankring, risici samt den politiske beslutningsproces. Projektbeskrivelsen tilpasses på baggrund af dialogen med borgmesteren og lægges op til beslutning i TMU (2. april) og i ØKU (23. april). På baggrund af beslutningen, udarbejdes en pressemeddelelse til kommunens borgere, ligesom beslutningen formidles til medarbejderne på giraffen og/eller i Aben. Planlægningsworkshop På baggrund af dialogen med borgmesteren afholdes en planlægningsworkshop på cirka 5 timers varighed. Formål Formålet med workshoppen er, at afklare: 1. Hvilke overordnede strategier, hører projektet ind under og hvorfor? 2. Hvilket problem ønsker man at løse vha. projektet. Hvordan fungerer borgerinddragelse vedr. forskønnelse i dag og hvorfor er der ikke tilstrækkeligt medborgerskab i dag? 3. (På baggrund af hvilken målgruppe er da i fokus for projektet og hvad kendetegner målgruppen: o Hvilken aldersgruppe er der tale om? o Hvilke interessefællesskaber har målgruppen (fx bor i samme beboelsesområde, har børn i institutioner og skoler mv.)? o Hvad ved centrale fagcentre og lokale borgerrepræsentanter om målgruppens behov? o Hvor befinder målgruppen sig geografisk? o Mv. 4. Hvilke effekter skal der komme ud af projektet (måles 1 år efter projektperiodens ophør) 5. Hvilke forandringer skal projektet skabe på kort og langt sigt for at kunne indfri disse effekter? 6. Hvilke konkrete aktiviteter kan lede til disse ønskede forandringer? Side 3

4 7. Konklusion vedr. indsats for borgerinddragelse. Deltagere Workshoppen kan rumme cirka 15 deltagere. Følgende deltagere vurderes at være relevante på workshoppen: Borgmesteren (eventuelt kun med deltagelse indledningsvist) Styregruppen og udvalgte medarbejdere fra C-MT Fagcentre med kontakt og interesse i den overordnede målgruppe, fx o C-SI o C-BKE o C-SS Borgerrepræsentanter: o Skal afklares efter dialog med borgmesteren Lokale medspillere, fx o Ungdomsråd o Grønt råd o Idrætslivet o Lokale virksomheder o Lokale kunstnere o Mv. Indsatsbeskrivelse På baggrund af workshoppen udarbejdes en overordnet indsatsbeskrivelse, der består af de konklusioner, der er blevet truffet omkring målgruppen, de ønskede effekter, forandringer og aktiviteter. UNDERSØGELSE Undersøgelsesfasen består af følgende aktiviteter: Viden udefra Fokusgruppe Bearbejdning af input Endelig plan for borgerinddragelse Viden udefra I undersøgelsesfasen indsamles erfaringer udefra. Bl.a. indsamles Kolding Kommunes erfaringer med denne type indsats, ligesom det undersøges, om vi kan hente viden fra andre lande med lignende borgerinddragelsesindsatser. Fokusgruppe Med udgangspunkt i de konklusioner, der bliver truffet mht. projektets målgruppe afholdes der 2-3 fokusgrupper med repræsentanter fra målgruppen 1. Det kan fx være børnefamilier i udvalgte bydele. Formålet med fokusgrupperne er at få en bedre forståelse af målgruppen for indsatsen. Herunder: Hvad der giver den pågældende målgruppe livskvalitet (hvilke fælles forståelser findes)? På hvilken måde projektet kan være med til at løse de sociale udfordringer som den pågældende målgruppe oplever i dagligdagen. Eksempelvis bedre 1 Den antropologiske tilgang til brugerne er inspireret af rapporten Radical Effiencey different, better, lower cost public services, udarbejdet af innovation Unit. Side 4

5 muligheder for at dyrke motion, bedre muligheder for rekreative og kulturelle aktiviteter? Hvilke alternative kompetencer og ressourcer, man kunne trække på i forbindelse med projektet? BORGERINDDRAGELSE På baggrund af undersøgelsesfasen vil der blive udarbejdet et samlet forslag til inddragelse af borgerne. Forslaget vil bl.a. beskrive: Hvilket emne der er i fokus for indsatsen Hvilken type proces, der vil egne sig godt til at generere idéer sammen med borgerne Hvor og hvornår borgerne skal inddrages Hvordan borgerne vil blive rekrutteret Hvordan borgerne skal inddrages Hvordan de konkrete idéer skal udvælges. Projektets borgerinddragende processer bør baseres på et sæt tildelingskriterier, som projektet afklarer i de indledende faser. Det er samtidig vigtigt, at kriterierne giver borgerne i målgruppen reel mulighed for selv at beslutte, hvilken indsats de ønsker at anlægge med midlerne. Ikke mindst er det vigtigt, at de borgerinddragende processer understøtter en konstruktiv dialog med borgerne om forskønnelse af kommunen, og at det politiske niveau har mulighed for at deltage mhp. høre borgernes ønsker. BEARBEJDNING Bearbejdningsfasen består af følgende aktiviteter: Udarbejdelse af skitser Juridisk og økonomisk vurdering af idéerne. BESLUTNING Beslutningsfasen består af følgende aktivitet: Endelig borgerbeslutning. ANLÆG Anlægsfasen består af følgende aktiviteter: Anlægsbevilling Indhentning af tilbud Etablering. FEJRING Anlægget følges op af en konkret markering af selve anlægget, f.eks. en rød snor, der klippes over, video med borgmesteren eller lignende, afhængig af anlæggets konkret karakter. Til fejringsfasen hører også kommunikation af anlægget i interne medier som ballerup.dk, Giraffen (intern læring om borgerinddragelse) og Aben (intern læring om borgerinddragelse) samt eksterne medier som Ballerup Bladet via f.eks. pressemeddelelser. Side 5

6 Fejringsfasen består af følgende aktiviteter: Fejring Pressedækning EVALUERING & BESLUTNING De involverede interessenter inddrages i vurderingen af projektets proces- og målopfyldelse. Fokus skal være på bl.a. borgerens oplevelse af projektet, og dets legitimitet samt på organisationens læring om borgerinddragelse. Evaluerings- og beslutningsfasen består af følgende aktiviteter: Evaluering af projektets metode i samarbejde med bl.a. TMU Evaluering af den interne læring i C-MT Evaluering af den interne læring i organisationen i øvrigt Styregruppens drøftelser og beslutning om fremtidig praksis. Effekt Det forventes, at projektet vil bidrage med følgende effekter: - Større oplevelse af medinddragelse ift. byens forskønnelse hos byens borgere - Større ejerskab til de grønne områder hos byens borgere i form af investering af ressourcer til vedligehold af områderne - Input til en kommende strategi for aktivt medborgerskab. Tidsplan Planlægning og borgerinddragende processer, herunder beslutningsfasen, gennemføres før sommerferien Anlæg, fejring og evaluering gennemføres i efteråret Side 6

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere