Regnskab Remy CVR: DK januar 2014 til 31. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014"

Transkript

1 Regnskab januar 2014 til 31. december 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side DRIFTSREGNSKAB Side BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side (1001) Salg DK (med moms) Side (1002) Salg DK (uden moms) Side (1003) Salg EU - (med moms) Side (1004) Salg EU - Vare (uden moms) Side (1005) Salg EU - Ydelser (uden moms) Side (1006) Salg Udland Side (1007) Reklame indtægt (med moms) Side 9 3. SALGSFREMMENDE OMKOSTNINGER (SFO) Side (1401) Reklamer og Annoncer Side (1402) Online Reklame (Facebook) Side KAPACITETSOMKOSTNINGER (KKO) Side (1601) Udgifter til domæner Side (1602) Webhosting Side (1603) Småanskaffelser Side (1604) Telefon, Mobil og Internet Side (1605) Revision Side AFSKRIVNINGER Side (1801) Afskrivninger Side FINASIELLE POSTER Side (2001) Renteindtægter Side (2002) Renteudgifter Side (2003) Bankgebyr mv. Side EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER Side (2201) Ekstraordinære Indtægter Side (2202) Ekstraordinære Udgifter Side LIKVIDE BEHOLDNINGER Side (3001) Bank Side TILGODEHAVENDER Side (3201) Debitorsamlekonto Side ANLÆGSAKTIVER Side 25

3 10.1 (3401) Inventar Side (3402) Varelager Side OFFENTLIGE KREDITORER Side (4001) Salgsmoms Side (4002) Købsmoms Side (4003) * Salgsmoms EU (Med Moms) Side (4004) * Salgsmoms EU (Vare) Side (4005) * Salgsmoms EU (Ydelser) Side (4006) * Salgsmoms Udland Side (4007) * Købsmoms EU (Vare) Side (4008) * Købsmoms EU (Ydelser) Side (4009) * Købsmoms Udland (Vare) Side (4010) * Købsmoms Udland (Ydelser) Side (4011) Momsafregning Side KREDITORER Side (4201) Kreditorer Side (4202) Mellemværende, Privat Side (4203) Skyldige Omkostninger Side PERIODENS RESULTAT Side (4401) Periodens Resultat Side (4402) Egenkapital, Primo Side (4403) Hævet Privat Side (4404) Mellemregning Side (4405) Betalt B-skat/am. bidrag (løbende) Side BOGFØRINGER Side Bilag 0 til 7 Side 46

4 DRIFTSREGNSKAB Regnskab 2014 Side 1 ud af 46 OMSÆTNING 1001 Salg DK (med moms) kr. 756, Salg DK (uden moms) kr. 0, Salg EU - (med moms) kr. 0, Salg EU - Vare (uden moms) kr. 0, Salg EU - Ydelser (uden moms) kr. 0, Salg Udland kr. 0, Reklame indtægt (med moms) kr. 0,00 OMSÆTNING I ALT kr. 756,00 VARIABLE OMKOSTNINGER (VO) 1201 Varekøb (DK) kr. 0, Varekøb (EU) kr. 0, Ydelseskøb (EU) kr. 0, Varekøb (Udland) kr. 0, Ydelseskøb (Udland) kr. 0,00 VARIABLE OMKOSTNINGER I ALT kr. 0,00 DÆKNINGSBIDRAG kr. 756,00 SALGSFREMMENDE OMKOSTNINGER (SFO) 1401 Reklamer og Annoncer kr. 0, Online Reklame (Facebook) kr. 0,00 SALGSFREMMENDE OMKOSTNINGER I ALT kr. 0,00 MARKEDSFØRINGSBIDRAG kr. 756,00 KAPACITETSOMKOSTNINGER (KKO) 1601 Udgifter til domæner kr. -285, Webhosting kr. 0, Småanskaffelser kr. 0, Telefon, Mobil og Internet kr. 0, Revision kr. 0,00 KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT kr. -285,60 INDTJENINGSBIDRAG kr. 470,40 AFSKRIVNINGER 1801 Afskrivninger kr. 0,00 AFSKRIVNINGER I ALT kr. 0,00 DRIFTSRESULTAT kr. 470,40 FINASIELLE POSTER 2001 Renteindtægter kr. 0, Renteudgifter kr. 0, Bankgebyr mv. kr. 0,00 FINASIELLE POSTER I ALT kr. 0,00 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER 2201 Ekstraordinære Indtægter kr. 0, Ekstraordinære Udgifter kr. 0,00 EKSTRAORDINÆRE I ALT kr. 0,00 NETTORESULTAT kr. 470,40

5 BALANCE Regnskab 2014 Side 2 ud af 46 AKTIVER LIKVIDE BEHOLDNINGER 3001 Bank kr. 588,00 LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT kr. 588,00 TILGODEHAVENDER 3201 Debitorsamlekonto kr. 0,00 TILGODEHAVENDER I ALT kr. 0,00 ANLÆGSAKTIVER 3401 Inventar kr. 0, Varelager kr. 0,00 ANLÆGSAKTIVER I ALT kr. 0,00 AKTIVER IALT kr. 588,00 PASSIVER OFFENTLIGE KREDITORER 4001 Salgsmoms kr. 189, Købsmoms kr. -71, Momsafregning kr. 0,00 OFFENTLIGE KREDITORER I ALT kr. 117,60 KREDITORER 4201 Kreditorer kr. 0, Mellemværende, Privat kr. 0, Skyldige Omkostninger kr. 0,00 KREDITORER I ALT kr. 0,00 EGENKAPITAL PERIODENS RESULTAT 4401 Periodens Resultat kr. 470, Egenkapital, Primo kr. 0, Hævet Privat kr. 0, Mellemregning kr. 0, Betalt B-skat/am. bidrag (løbende) kr. 0,00 EGENKAPITAL I ALT kr. 470,40 PASSIVER IALT kr. 588,00

6 OMSÆTNING 1001 Salg DK (med moms) Side 3 ud af 46 Bilag Nr. Dato Tekst Beløb Sum Faktura 1 kr. 189,00 kr. 189, Faktura 2 kr. 189,00 kr. 378, Faktura 3 kr. 189,00 kr. 567, Faktura 4 kr. 189,00 kr. 756,00

7 OMSÆTNING 1002 Salg DK (uden moms) Side 4 ud af 46

8 OMSÆTNING 1003 Salg EU - (med moms) Side 5 ud af 46

9 OMSÆTNING 1004 Salg EU - Vare (uden moms) Side 6 ud af 46

10 OMSÆTNING 1005 Salg EU - Ydelser (uden moms) Side 7 ud af 46

11 OMSÆTNING 1006 Salg Udland Side 8 ud af 46

12 OMSÆTNING 1007 Reklame indtægt (med moms) Side 9 ud af 46

13 SALGSFREMMENDE OMKOSTNINGER (SFO) 1401 Reklamer og Annoncer Side 10 ud af 46

14 SALGSFREMMENDE OMKOSTNINGER (SFO) 1402 Online Reklame (Facebook) Side 11 ud af 46

15 KAPACITETSOMKOSTNINGER (KKO) 1601 Udgifter til domæner Side 12 ud af 46 Bilag Nr. Dato Tekst Beløb Sum Registering af izap.dk kr. 95,20 kr. 95, Registering af i-zap.dk kr. 95,20 kr. 190, Registering af i-loan.dk kr. 95,20 kr. 285,60

16 KAPACITETSOMKOSTNINGER (KKO) 1602 Webhosting Side 13 ud af 46

17 KAPACITETSOMKOSTNINGER (KKO) 1603 Småanskaffelser Side 14 ud af 46

18 KAPACITETSOMKOSTNINGER (KKO) 1604 Telefon, Mobil og Internet Side 15 ud af 46

19 KAPACITETSOMKOSTNINGER (KKO) 1605 Revision Side 16 ud af 46

20 AFSKRIVNINGER 1801 Afskrivninger Side 17 ud af 46

21 FINASIELLE POSTER 2001 Renteindtægter Side 18 ud af 46

22 FINASIELLE POSTER 2002 Renteudgifter Side 19 ud af 46

23 FINASIELLE POSTER 2003 Bankgebyr mv. Side 20 ud af 46

24 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER 2201 Ekstraordinære Indtægter Side 21 ud af 46

25 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER 2202 Ekstraordinære Udgifter Side 22 ud af 46

26 LIKVIDE BEHOLDNINGER 3001 Bank Side 23 ud af 46 Bilag Nr. Dato Tekst Beløb Sum Faktura 1 kr. 236,25 kr. 236, Registering af izap.dk kr. -119,00 kr. 117, Registering af i-zap.dk kr. -119,00 kr. -1, Faktura 2 kr. 236,25 kr. 234, Faktura 3 kr. 236,25 kr. 470, Faktura 4 kr. 236,25 kr. 707, Registering af i-loan.dk kr. -119,00 kr. 588,00

27 TILGODEHAVENDER 3201 Debitorsamlekonto Side 24 ud af 46

28 ANLÆGSAKTIVER 3401 Inventar Side 25 ud af 46

29 ANLÆGSAKTIVER 3402 Varelager Side 26 ud af 46

30 OFFENTLIGE KREDITORER 4001 Salgsmoms Side 27 ud af 46 Bilag Nr. Dato Tekst Beløb Sum Faktura 1 kr. 47,25 kr. 47, Faktura 2 kr. 47,25 kr. 94, Faktura 3 kr. 47,25 kr. 141, Faktura 4 kr. 47,25 kr. 189,00

31 OFFENTLIGE KREDITORER 4002 Købsmoms Side 28 ud af 46 Bilag Nr. Dato Tekst Beløb Sum Registering af izap.dk kr. -23,80 kr. -23, Registering af i-zap.dk kr. -23,80 kr. -47, Registering af i-loan.dk kr. -23,80 kr. -71,40

32 OFFENTLIGE KREDITORER 4003 * Salgsmoms EU (Med Moms) Side 29 ud af 46

33 OFFENTLIGE KREDITORER 4004 * Salgsmoms EU (Vare) Side 30 ud af 46

34 OFFENTLIGE KREDITORER 4005 * Salgsmoms EU (Ydelser) Side 31 ud af 46

35 OFFENTLIGE KREDITORER 4006 * Salgsmoms Udland Side 32 ud af 46

36 OFFENTLIGE KREDITORER 4007 * Købsmoms EU (Vare) Side 33 ud af 46

37 OFFENTLIGE KREDITORER 4008 * Købsmoms EU (Ydelser) Side 34 ud af 46

38 OFFENTLIGE KREDITORER 4009 * Købsmoms Udland (Vare) Side 35 ud af 46

39 OFFENTLIGE KREDITORER 4010 * Købsmoms Udland (Ydelser) Side 36 ud af 46

40 OFFENTLIGE KREDITORER 4011 Momsafregning Side 37 ud af 46

41 KREDITORER 4201 Kreditorer Side 38 ud af 46

42 KREDITORER 4202 Mellemværende, Privat Side 39 ud af 46

43 KREDITORER 4203 Skyldige Omkostninger Side 40 ud af 46

44 PERIODENS RESULTAT 4401 Periodens Resultat Side 41 ud af 46

45 PERIODENS RESULTAT 4402 Egenkapital, Primo Side 42 ud af 46

46 PERIODENS RESULTAT 4403 Hævet Privat Side 43 ud af 46

47 PERIODENS RESULTAT 4404 Mellemregning Side 44 ud af 46

48 PERIODENS RESULTAT 4405 Betalt B-skat/am. bidrag (løbende) Side 45 ud af 46

49 BOGFØRINGER Regnskab 2014 Side 46 ud af 46 Bilag 0-1. januar Kontobalance primo -- Ingen bogføringer -- Bilag maj Faktura Salg DK (med moms) kr. 189, Salgsmoms kr. 47, Bank kr. 236,25 Bilag maj Registering af izap.dk 1601 Udgifter til domæner kr. 95, Købsmoms kr. -23, Bank kr. -119,00 Bilag maj Registering af i-zap.dk 1601 Udgifter til domæner kr. 95, Købsmoms kr. -23, Bank kr. -119,00 Bilag maj Faktura Salg DK (med moms) kr. 189, Salgsmoms kr. 47, Bank kr. 236,25 Bilag maj Faktura Salg DK (med moms) kr. 189, Salgsmoms kr. 47, Bank kr. 236,25 Bilag maj Faktura Salg DK (med moms) kr. 189, Salgsmoms kr. 47, Bank kr. 236,25 Bilag maj Registering af i-loan.dk 1601 Udgifter til domæner kr. 95, Købsmoms kr. -23, Bank kr. -119,00

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 2001 til 31. december 2001. 3. driftsår. Side 1 af 1 Driftsregnskab Indtægter. 2001 2000 Salg af el til BOE... 2.229.205,06 kr. Pristillæg...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Afdelingsregnskab 2011 Akt. Udv.

Afdelingsregnskab 2011 Akt. Udv. Akt. Udv. 1 af 40 Indtægt Kontingent 1110 Kontingent - Voksne 0,00 0,00 0 5.000 1120 Kontingent - Børn og Unge 0,00 0,00 0 500 1140 Andet kontingent 0,00 0,00 0 0 Kontingent i alt 0,00 0,00 0 5.500 Tilskud

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere