Årsresultat som forventet Resultatet for 2007/08 lever op til ledelsens forventninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsresultat som forventet Resultatet for 2007/08 lever op til ledelsens forventninger"

Transkript

1 Annual The Årsrapport 2007/08 Årsresultat som forventet Resultatet for 2007/08 lever op til ledelsens forventninger Gabriel fastholder strategi Gabriel vokser med verdens største Gabriel Innovation Nye innovationspartnere. Gabriel Innovation Center snart i nye omgivelser Nye innovative løsninger Skabes i samarbejde med kunder Udflytning af farveri i slutfase Forventes afsluttet i løbet af 1. kvartal 2009

2 02 Gabriels resultat for 2007/08 lever op til ledelsens forventninger Ledelsen udtaler: Koncernen realiserede et primært resultat (EBIT) på 23 mio. kr., hvilket lever op til ledelsens forventninger efter 1. halvår. Omsætningen på 280 mio. kr. er hidtidig rekordomsætning, men som følge af en svagere ordreindgang i 4. kvartal, blev den forventede omsætning på 285 mio. kr. ikke nået fuldt ud. Finanskrisen, der yderligere tiltog i oktober 2008 forventes at give en negativ påvirkning i ordreindgang og indtjening i indeværende regnskabsår 2008/09. Der er derfor foretaget en omgående tilpasning af planlagte aktiviteter, budget og organisation med det formål at forsvare indtjeningen på kort sigt. Udviklingen på det internationale marked for erhvervsmøbler er svær at forudsige, men indikationer fra markedsledende kunder lyder på en nedgang i efterspørgslen på ca. 25% i indeværende regnskabsår. Resumé Omsætningen steg fra 278 mio. kr. til 280 mio. kr. Resultat af primær drift (EBIT) blev 23 mio. kr. (25 mio. kr.). Overskudsgraden (EBIT-margin) blev 8,2% (9,0%). Forrentning af den investerede kapital (ROIC) blev 20% (23%). Pengestrøm fra driften blev øget til 23 mio. kr. (15 mio. kr.). Resultat pr. aktie (EPS) blev 9 kr. (10 kr.). Soliditeten pr udgør 79%. I indeværende regnskabsår 2008/09 forventer ledelsen en omsætning i niveauet mio. kr. mod 280 mio. kr. i 2007/08 samt et primært resultat (EBIT) for hele 2008/09 i et niveau på mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen i Gabriel Holding A/S den 16. december 2008: Udbytte for 2007/08 fastsættes til 20% (22%) svarende til 4 kr. pr. aktie à 20 kr. pr. stk. svarende til en payout ratio på 49% (49%). Definition af nøgletal for koncernen Investeret kapital: Passiver i alt fratrukket ikke rentebærende gæld og udskudt skat. Overskudsgrad (EBIT-margin): Resultat af primær drift (EBIT) i procent af nettoomsætning. Afkastningsgrad (ROIC): Resultat af primær drift (EBIT) i procent af gennemsnitlig investeret kapital. Resultat pr. aktie (EPS), basis: Resultat efter skat divideret med det gns. antal aktier. Resultat pr. aktie (EPS-D), udvandet: Resultat efter skat divideret med det gns. antal udvandede aktier. Egenkapitalens forrentning: Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Soliditet: Egenkapitalens andel af den samlede aktivmasse. Indre værdi ultimo: Egenkapital i forhold til aktiekapitalen i procent. Børskurs ultimo: Aktiernes noteringskurs på OMX. Børskurs/indre værdi: Børskurs i forhold til indre værdi. Price Earnings (PE): Børskurs i forhold til resultat pr.aktie. Price Cash Flow (PCF): Børskurs i forhold til cash flow pr. aktie. Dividend Yield: Udbytte i forhold til børskursen ultimo. Payout ratio: Udbytte i forhold til resultat efter skat.

3 Annual 03 Hovedtal og nøgletal for koncernen Hovedtal Enhed 2007/ / / / /04 Koncernomsætning mio. kr. 279,7 278,2 240,7 218,2 185,1 Index Heraf eksport mio. kr. 243,8 236,5 198,2 179,3 149,7 Eksportandel % Resultat af primær drift (EBIT) mio. kr. 23,0 24,9 22,2 20,8 14,2 Finansiering mv., netto mio. kr. 0,0 0,1 0,3 2,0 1,9 Resultat før skat mio. kr. 23,0 25,0 22,5 22,8 16,1 Skat mio. kr. -5,9-6,1-6,3-6,3-4,8 Resultat efter skat mio. kr. 17,1 18,9 16,2 16,5 11,3 Pengestrøm fra: Driftsaktivitet mio. kr. 23,3 15,3 13,6 19,1 14,5 Investeringsaktivitet mio. kr. -35,0 5,7-18,9-4,3-5,6 Finansieringsaktivitet mio. kr. -8,4-7,6-7,6 5,9-4,2 Årets pengestrømme mio. kr. -20,1 13,4-12,9 8,9 4,7 Investeringer i materielle aktiver mio. kr. 32,1 7,2 5,6 2,7 4,7 Af- og nedskrivninger mio. kr. 4,9 3,9 4,9 4,5 6,8 Egenkapital mio. kr. 122,6 113,8 102,5 95,6 85,2 Balancesum mio. kr. 154,5 147,7 135,8 128,2 115,4 Investeret kapital mio. kr. 122,7 113,8 102,7 97,4 86,7 Antal medarbejdere antal Omsætning pr. medarbejder tkr Index Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) % 8,2 9,0 9,3 9,5 7,7 Afkastningsgrad (ROIC) % 19,5 23,0 22,2 22,6 17,0 Resultat pr. aktie (EPS) kr. 9,0 10,0 8,5 8,7 5,9 Egenkapitalforrentning % 14,5 17,5 16,4 18,3 13,8 Soliditet % 79,3 77,0 75,4 74,6 73,8 Indre værdi, ultimo kr Børskurs, ultimo kr Børskurs indre værdi 1,8 3,0 2,8 2,2 1,4 Price Earnings (PE) kr. 13,1 18,3 18,0 12,6 10,8 Price Cash Flow (PCF) kr. 9,6 22,6 21,5 10,9 8,8 Foreslået udbytte pr. 20 kr. aktie kr. 4,0 4,4 4,0 4,0 3,0 Dividend Yield % 3,4 2,4 2,6 3,6 4,7 Payout ratio % De anførte indextal er med basisår 2003/04. Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 2005 vejledning i nøgletalsberegning. Nøgletallene er tilpasset aktiesplittet, som skete i 2007/08, hvor aktiestørrelsen er nedsat fra 100 kr. pr. aktie til 20 kr. pr. aktie. The Gabriel Annual 2007/08 l Hovedtal og nøgletal for koncernen

4 Silent Solution er et nyt innovativt produkt fra Gabriel med mange anvendelsesmuligheder. Det er et miljøvenligt, lydabsorberende materiale, som er lavet af recirkulerede fibre. Silent Solution kan lamineres med Gabriels tekstiler og anvendes til møbler, skærmvægge, skydedøre, væg- og loftsbeklædning med mere. Silent Solution kan udstanses i individuelle størrelser og figurer og kan også formgives i tredimensionelle silhuetter. Designet er frit. Gabriel Holding A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg T F Resultatet for 2007/08 lever op til ledelsens forventninger Gabriel vokser med verdens største snart i nye omgivelser Skabes i samarbejde med kunder Forventes afsluttet i løbet af 1. kvartal Indhold Side Årets resultat/resumé 02 Definition af nøgletal for koncernen 02 Hovdtal og nøgletal for koncernen 03 Gabriel profil 05 Regnskabsberetning 09 Årsberetning Gabriel Contract 12 Gabriel Home 14 Innovation i Gabriel Time-to-market 3 5 år 16 Gabriel Kina 18 Udflytning af Gabriels farveri til Scandye UAB i Litauen 19 Koncernens bygningskompleks i Aalborg 20 Forventninger 2008/09 20 Strategiske forretningsenheder fokus på værdiskabelse 21 Nye produkter og løsninger 24 Gabriels CSR-aktiviteter 26 Styring af forretningsmæssige risici 27 Gabriel og god selskabsledelse 29 Aktionærinformation 30 Selskabsoplysninger 32 Ledelsespåtegning 33 Den uafhængige revisors påtegning 34 Resultatopgørelse for året Balance pr Egenkapitalopgørelse koncern 38 Egenkapitalopgørelse moderselskab 39 Pengestrømsopgørelse 40 Noter til regnskabet 41 Årsrapport 2007/08 Gabriel Holding A/S The Annual Årsrapport 2007/08 Årsresultat som forventet Gabriel fastholder strategi Gabriel Innovation Nye innovationspartnere. Gabriel Innovation Center Nye innovative løsninger Udflytning af farveri i slutfase Forside: Gabriels stand på Orgatec 2008 i Køln verdens største messe for erhvervsmøbler. The Gabriel Annual 2007/08 Koncernen har hjemsted i Aalborg på adressen: Gabriel Hoding A/S CVR nr Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Tlf.: Fax:

5 Annual 05 Gabriel profil Idégrundlag Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i Gabriels idégrundlag. Gabriel er en nichevirksomhed, der udvikler, producerer og sælger møbelstoffer og beslægtede produkter og serviceydelser. Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumenteret kvalitets- og miljøstyring. Vision Gabriel skal opnå Blue Ocean-status gennem et innovativt forretningskoncept samt opnåelse af patenter, licenser o. l. Gabriel skal være den foretrukne udviklingspartner og leverandør til udvalgte internationalt markedsledende producenter og storbrugere af polstermøbler, sæder og polstrede flader. Gabriel skal have status som en særligt attraktiv arbejdsplads og partnervirksomhed for kompetente medarbejdere og virksomheder. Gabriel Innovation Center er legeplads for innovative virksomheder med tilknytning til Gabriels værdikæde. Økonomiske mål Under normale konjunkturer tilstræber Gabriel at opnå: en gennemsnitlig årlig vækst i resultatet pr. aktie på mindst 15%. en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på mindst 10%. Brugerområder Gabriels salgsindsats er rettet mod 2 brugerområder: Contract (erhvervsmøbler og sæder til transportmidler, teatre, koncert- og biografsale, auditorier, hospitaler og forsorg m.v.). Home (møbler til private hjem). Vækststrategi Gabriel vokser med de største Gabriels vækst er baseret på samarbejde med ca. 50 udvalgte storkunder i en global strategi. Frem til 2010 er der heraf udvalgt 20 Topfokus-kunder. Det er Gabriels mål at opnå den største andel af hver af de udvalgte topkunders køb af møbelstoffer og andre komponenter i værdikæden. Muligheder for akkvisitioner, alliancer og nye forretningsområder vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens konkurrenceevne og værdiskabelse. Virksomhedsmodel Gabriels vision og mål søges opfyldt gennem koncernens strategi, der gennemføres med fokus på 4 kerneprocesser: Gabriel har siden 2002 anvendt Balanced Score Card (BSC) modellen til sikring af strategiens gennemførelse. På næste side ses Gabriels værdiskabelsesmodel, som senest er justeret i Modellen afspejler, at overskuds- og afkastningsgrad er de overordnede økonomiske mål. Værdiskabelse Gabriels virksomhedsmodel fordrer en procesorienteret arbejdsform, der over flere år er blevet indført i organisationen. et afkast af den investerede kapital (ROIC) på mindst 15% før skat. en stigende overskudsgrad (EBIT-margin). Globale key account salgsaktiviteter Produkt- og procesinnovation Logistik Priskonkurrenceevne Silent Solution, der er et nyt miljøvenligt og lydabsorberende materiale, ses her anvendt på indersiden af buen. The Gabriel Annual The Gabriel 2007/08 Annual l Gabriel 2007/08 profil

6 06 Gabriels værdiskabelsesmodel Overskudsgrad (EBIT-margin) Afkastningsgrad (ROIC) Økonomi Markedsandel Omsætning vækst Potentiale Indtjening vækst Investeret kapital Kunder Tilfredshed Topkunde /Forhandler /Slutbruger Processer Global Account Management Logistik Produktog procesinnovation Priskonkurrenceevne Ressourceoptimering Innovation og læring Kompetente medarbejdere/partnere Tilfredshed medarbejdere /partnere Videndeling Strategiforståelse Brugergrupper Idégenerering og analyser Gabriels historie, idégrundlag og vision Gabriel har siden 2002 anvendt Balanced Score Card-modellen (BSC), som tager udgangspunkt i de 4 perspektiver: Økonomi Kunder Processer Innovation og læring Økonomiperspektivet (resultatmål) omfatter Gabriels mål for afkastningsgrad (ROIC), overskudsgrad (EBIT-margin), konkret defineret omsætningspotentiale hos Gabriels udvalgte kunder samt mål for vækst i salg og indtjening. Kundeperspektivet omfatter tilfredsheden hos kunder, forhandlere og slutbrugere, der gennem målinger udtrykkes som resultater af de gennemførte processer. satsmål (KPI-mål) i hver af de valgte kerneprocesser. Efter 6 års anvendelse af BSC-modellen er der opnået erfaring med sammenhænge mellem indsats og resultater, hvilket indgår i de løbende strategi- og ledelsesprocesser. I Innovation og læring tilstræbes, at alle medarbejdere er tilfredse, motiverede, Nye produkters andel af omsætningen og antal af frigivne produkter Andel af omsætningen i % Antal frigivne produkter har de rette kompetencer, forstår strategien, deler viden og får nye idéer. Gabriels procesoverblik På modsatte side ses Gabriels procesoverblik, der senest er justeret september Alle støtteprocesserne udføres af selvstændige, strategiske forretningsenheder med egne visioner, mål, Gennemsnitlig leveringssikkerhed I forhold til kundernes ønsker i % I forhold til ordrebekræftelse i % Processerne er valgt på basis af koncernens strategi, og det er her indsatsen sker for at skabe resultaterne i økonomiog kundeperspektiv. Der er fastlagt ind Real 04/05 Real 05/06 Real 06/07 Real 07/08 Mål 08/ Real 03/04 Real 04/05 Real 05/06 Real 06/07 Real Mål 07/08 08/09 The Gabriel Annual 2007/08 l Gabriel profil

7 Annual 07 Gabriels procesoverblik Strategiprocessen Medarbejder information Ledelsesopfølgning Ressourceoptimering Investor Relations Aktionærer Analytikere m.fl Ledelsesprocesser A og B1 kunder KAM fra potentiale til løbende kunderelation Produkt- og procesinnovation fra idé til salgsmodnet produkt/ny proces A-kunder Alle kunder Logistik fra kundeordre til leveret produkt Priskonkurrenceevne Laveste kostpris Leverandører Kerneprocesser DyeMaster SampleMaster DesignMaster FurnMaster KAM-Master LogisticMaster Innovation- Master IT-Master FinanceMaster Gabriel China MarketingMaster StockMaster Støtteprocesser Q&E Master Leverandører og partnere Gabriel ejendom Teknik og Anlæg ProjectMaster strategiske forretningsenheder strategier, handlingsplaner og budgetter (se afsnit om Gabriels strategiske forretningsenheder side 21). Ledelsessystemer I Gabriel-koncernen anvendes følgende ledelsessystemer: Kvalitetsstyring iht. DS/ISO 9001 siden 1991 (Kina fra 2006) Miljøstyring iht. EMAS/ISO siden 1996 (Kina fra 2006) Virksomhedsmodel Balanced Score Card siden 2002 Miljømærkede hovedprodukter siden 2003 Udvikling Blue Ocean Strategy siden 2005 Innovation Cup-deltager i 2006 og 2007 Hele Gabriel opdelt i selvstændige MASTER-enheder fra 2007/08. Værdikæde Gabriels værdikæde dækker alle led fra idé til møbelbruger. Innovation Det tilstræbes, at nye produkter og ydelser indeholder exceptionelt funktionel eller emotionel nytteværdi for brugeren. Tæt samspil i Gabriels netværk af kunder, brugere, leverandører, rådgivere og kompetente medarbejdere sikrer evaluering af nye idéer og muligheder. Det er målet, at mindst 30% af omsætningen stammer fra produkter og ydelser, der er lanceret for mindre end 5 år siden. I 2007/08 var andelen 27%. Antallet af One stop Gabriel innovation i værdikæden Idé Design udvikling Garn Råstykke Farvning Finishing Tilskæring Syning Polstring Montage Gabriel Contract Key Accounts Råmateriale Polstermateriale Forhandlere Metervare/ kupon Udskåret stof/syet betræk Delmonteret stof Møbeldel Færdigt møbel Gabriel Home Andre Accounts Møbelbrugere The Gabriel Annual 2007/08 l Gabriel profil

8 08 Gabriels nye produkter og løsninger fik en positiv modtagelse på Orgatec messen. frigivne produkter tjener som early warner. I 2007/08 blev der realiseret 10. Logistik Gabriels logistikproces omfatter opgaver i hele værdikæden. Leveringssikkerheden er høj og vurderes at ligge i branchens top. Priskonkurrenceevne Udviklingen i Gabriels priskonkurrenceevne måles i kostprisindeks, der omfatter alle omkostningsarter, som indgår i hvert produkt. Udviklingen i indekset påvirkes af den løbende indsats, der foretages over for de væsentligste bidragydere, som er: Procesinnovation i værdikæden Produkt- og materialeinnovation Outsourcing og leverandøraftaler Optimering af materialer Kvalitets- og miljøstyring I 2007/08 var kostprisindekset under pres som følge af stigninger i råvarepriser og fragtrater. Medarbejdere Alle medarbejdere hos Gabriel kender vision og strategi og arbejder for at nå fælles mål. Gabriel ønsker at tiltrække og fastholde ambitiøse kvalificerede medarbejdere, der søger og tager imod udfordringer. Den daglige dialog og uddelegering af ansvar skaber dynamik og effektivitet. Konstante forandringer, krav til hurtig handling og tilpasning kræver tankemæssig og faglig fleksibilitet hos alle. Den enkelte medarbejders kvalifikationer og faglige kompetence ajourføres løbende gennem jobudvikling og relevant uddannelse. Gabriel har et godt og uformelt arbejdsklima, der bygger på tillid, troværdighed, gensidig respekt og bevidsthed om fælles ansvar. Kvalitet og Miljø Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution foregår under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste det ydre miljø. Gabriel fremstår som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001 og ISO samt EMAS-ordningen. Gabriel A/S har licens til miljømærkning med EU-blomsten, som sikrer ansatte under fremstillingsprocessen, brugerne af møbelstofferne samt det ydre miljø. For yderlige information om miljøforhold herunder oplysninger om miljøhandlingsprogrammet for 2008/09 se venligst miljøredegørelse, som kan downloades fra virksomhedens hjemmeside: Miljøredegørelsen forventes offentliggjort januar The Gabriel Annual 2007/08 l Gabriel profil

9 Annual 09 Regnskabsberetning Resultat årets resultat som forventet Resultat af primær drift (EBIT) i 2007/08 blev 23,0 mio. kr. mod 24,9 mio. kr. i 2006/07. Efter skat blev resultatet 17,1 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. sidste år. Resultatet svarer til de forventninger, som selskabet udtrykte i forbindelse med halvårsrapporten i maj 2008 om et primært resultat i niveauet 23 mio. kr. for hele regnskabsåret 2007/08. Koncernens omsætning voksede til 279,7 mio.kr. mod 278,2 mio. kr. sidste år. Ledelsens forventninger fra maj 2008 om en omsætning i niveauet 285 mio. kr. blev således ikke indfriet. Dette skyldes, at regnskabsårets 4. kvartal ( ) udviste en faldende tendens. Det forventede koncernresultat blev nået til trods for, at den realiserede omsætning i 4. kvartal blev 8% mindre end forventet. Resultatet blev positivt påvirket af en mindre stigning i bruttoavancen. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger samt afskrivninger blev realiseret som forventet. Omkostninger og investeringer, der er rettet mod gennemførelse af både kortog langsigtede udviklings- og innovationsprojekter hos Gabriel, udgjorde 9,7 mio. kr. mod 9,1 mio. kr. sidste år. Koncernens driftsaktiviteter har i 2007/ 08 givet et positivt cash flow på 23,3 mio. kr. mod 15,3 mio. kr. sidste år. Koncernens overordnede økonomiske mål en afkastningsgrad (ROIC) på mindst 15% blev realiseret med en afkastningsgrad på 19,5% mod 23,0% sidste år. Gabriels gennemsnitlige årlige vækstmål blev ikke indfriet i regnskabsåret. Omsætningen blev fastholdt på samme niveau som sidste år, overskudsgraden blev på 8,2% mod 9,0% året før, og resultatet pr. aktie blev 9 kr. pr. aktie mod 10 kr. pr. aktie i 2006/07. Omsætningen steg med 1% Totalomsætningen steg med 1% til 279,7 mio. kr. Eksportomsætningen steg med 3% til 243,8 mio. kr. og udgjorde 87% af totalomsætningen. Salget i Danmark faldt med 14% til 35,9 mio. kr. Samtlige primære markeder melder om faldende efterspørgsel, ligesom produktmix har tendens mod sortimentets lavere prisgrupper. Mulighederne for på kort Resultat af primær drift (EBIT) og afkastningsgrad (ROIC) Resultat af primær drift (EBIT) i mio. kr. Afkastningsgrad (ROIC) /04 04/05 05/06 06/07 07/08 Polsterløsning med Electro Welding udviklet af Gabriels forretningsenhed DesignMaster. The Gabriel Annual 2007/08 l Regnskabsberetning

10 10 Regnskabsberetning (fortsat) sigt at påvirke omsætningsstørrelsen i forhold til markedstendenserne anses for begrænsede i det kriseramte internationale marked for erhvervsmøbler. Som senere beskrevet satser Gabriel på tæt samarbejde med strategiske partnere og kunder, hvortil der udvikles løsninger, som også vil være interessante og attraktive i et negativt marked. Koncernen fastholder derfor sin strategi om at vokse med de største og skærper yderligere fokus mod de 50 udvalgte topkunder, der i 2007/08 aftog 61% af omsætningen. Salgsdivisionen Gabriel Contract (andel 85%), der afsætter møbelstoffer til erhvervsmøbler, sæder til transportmidler mv., omsatte for 238,7 mio. kr. mod 231,9 mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på 3%. I Gabriel Home (andel 15%), der afsætter møbelstoffer til privatmøbler, blev omsætningen 41,1 mio. kr. mod 46,3 mio. kr. sidste år, svarende til et fald på 12%. Udviklingen i salgsdivisionerne omtales på side 13. Vareforbrug bruttoavance Den realiserede bruttoavance i 2007/08 blev marginalt forbedret i indeværende år. Personaleomkostninger Koncernens personaleomkostninger steg som forventet med 4% til 55,3 mio. kr. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger steg med 2% til 42,0 mio. kr. Afskrivninger Koncernens afskrivninger udgør 4,9 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. sidste år. De seneste års høje aktivitetsniveau inden for udvikling og innovation har medført stigende af- og nedskrivninger af projekter. Resultat af investeringen i det litauiske farveri Scandye UAB I årets resultat før skat er der indregnet -0,5 mio. kr. som andel af resultatet efter skat i Scandye UAB, hvilket ligger i det forventede niveau. Finansielle poster og skat Koncernens finansielle poster viser en indtægt på 0,5 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. sidste år. Den effektive skatteprocent for koncernen udgør 25,7% mod 24,5% sidste år, som var positivt påvirket af nedsættelsen af skatteprocenten. Balancen Koncernens samlede balancesum udgør 154,5 mio. kr. pr. 30. september 2008 mod 147,7 mio. kr. sidste år. Varebeholdninger Koncernens varebeholdninger blev reduceret til 42,9 mio. kr. mod 44,2 mio. kr. sidste år. Egenkapital og forrentning af egenkapital Omsætning og overskudsgrad Omsætning i 10 mio. kr. Overskudsgrad i % Egenkapital i mio. kr. Forrentning af egenkapital i % Pengestrøm og Price Cash Flow Pengestrøm i mio. kr. Price Cash Flow (PCF) i kr. 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 The Gabriel Annual 2007/08 l Regnskabsberetning

11 Annual 11 Øvrige aktiver og investeringer Den regnskabsmæssige værdi af grunde og bygninger er øget med 30,6 mio. kr. som følge af byggeaktiviteten. Udviklingsprojekter er vokset med 0,7 mio. kr. Værdien af tekniske anlæg og inventar er reduceret med 2,3 mio. kr. Som følge af at koncernens investeringer i Gabriel Innovation Center ind til videre er egenfinansieret, er den likvide beholdning faldet fra 20 mio. kr. sidste år til ca. 0 kr. ved regnskabsårets udgang. Gabriel har en uudnyttet driftskreditramme gennem koncernens bankforbindelse og har endvidere et lånetilsagn til delvis finansiering af byggeprojektet. Pengestrøm Koncernen har øget pengestrømmen fra driftsaktiviteten til 23,3 mio. kr. mod 15,3 mio. kr. sidste år. Årets pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør -35,0 mio. kr. Finansieringsaktiviteten udgør -8,4 mio. kr. i forbindelse med udlodning af udbytte. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 30. september ,6 mio. kr. mod 113,8 mio. kr. på samme tidspunkt året før. Soliditeten udgør 79% på balancedagen. Udbytte På grundlag af det opnåede resultat og koncernens solide finansielle beredskab indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at udbyttet for 2007/08 fastsættes til 20% svarende til 4 kr. pr. aktie à 20 kr. pr. stk. Årets udbytte svarer til en payout ratio på 49%. Udbyttet vil være til disposition den 22. december Møbelstoffer, der behandles i Electro Welding, udviser god vækst hos Gabriels kunder. The Gabriel Annual 2007/08 l Regnskabsberetning

12 12 Electro Welding er en teknik, hvor stof og fyld lamineres og ved hjælp af elektrisk påvirkning, kan man lave tredimensionelle mønstre og helt unikke løsninger til hver enkelt møbelmodel. The Gabriel Annual 2007/08 l Årsberetning Udvikling i salgsdivisionerne

13 Annual 13 Gabriel Contract Vækst på 3% styrket position hos udvalgte topkunder og nye produkter Også i 2007/08 styrkede Gabriel sin position som innovations- og udviklingspartner hos de udvalgte topkunder. Gabriel Contract udgør 85% af Gabriels samlede omsætning. I 2007/08 steg omsætningen i Gabriel Contract med 3% til 238,7 mio. kr. Året blev påvirket af den negative udvikling i markedssituationen, hvor samtlige markeder melder om faldende efterspørgsel. Gennem Gabriels forretningsenhed Furn- Master er der i 2007/08 udviklet og lanceret en række løsninger til Gabriels topkunder i erhvervsmøbelmarkedet. Især møbelstoffer, der behandles i Electro Welding processer, udviser god vækst i et ellers faldende totalmarked. Ved at fokusere på udvikling af produkter og ydelser inden for Gabriels værdikæde, er der identificeret et uændret potentiale hos udvalgte producenter af erhvervsmøbler på ca. 900 mio. kr. svarende til en markedsandel på 25%. Potentialet forventes at være stabilt i 2008/09, primært drevet af enkelte nye topkunder, nye polsterløsninger og relevante services, der tilbydes i Gabriels forretningsmodel. I oktober 2008 deltog Gabriel for 13. gang på verdens største messe for erhvervsmøbler, Orgatec, der blev afholdt i Køln. Et udvalg af Gabriels forretningsenheder var repræsenteret på standen. Resultatet af dette var et stort antal besøgende. Der var en positiv modtagelse af Gabriels nye produkter og ydelser fra tekstiler, over polsterløsninger (FurnMaster), prøvematerialer (SampleMaster), udvikling og design (DesignMaster), til Innovationsprocesser (InnovationMaster). The Gabriel Annual 2007/08 l Årsberetning Udvikling i salgsdivisionerne

14 14 Gabriel Home Nedgang i omsætning på 12% Udviklingen i privatmøbelmarkedet har især i regnskabsårets anden halvdel været påvirket af finanskrisens negative indflydelse på efterspørgslen efter private forbrugsgoder. Omsætningen i Gabriel Home udgjorde i 2007/08 41,1 mio. kr. mod 46,3 mio. kr. året før, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Salget til privatmøbelmarkedet udgjorde i alt 15% af Gabriels samlede omsætning. I Home kan der ligesom i Contract konstateres et skift mod lavere prisgrupper. Der er i flere år investeret i udvikling af nye produkter til Home. Det seneste er møbelstofserien Poetic Utility, der er et tekstilkoncept udviklet og lanceret i direkte samarbejde med internationalt markedsledende privatmøbelproducenter og som er blevet vel modtaget i markedet. Gabriel Home arbejder efter samme strategi som Gabriel Contract på at udvikle og tilbyde produkter og ydelser inden for hele værdikæden fra idé til møbelbruger. Disse ydelser udvikles inden for Gabriels forretningsenheder (FurnMaster, SampleMaster, InnovationMaster, DesignMaster) i et tæt samarbejde med den enkelte topkunde. Privatmøbelmarkedet er mere kortsigtet og fashion-præget end det mere smagsmæssigt homogene og stabile erhvervsmøbelmarked. Derfor er discipliner, der ligger inden for Gabriels styrkeområde herunder fleksibilitet, kort udviklingstid, værdiskabende design, produktdokumentation, effektive logistikløsninger og prismæssig konkurrenceevne af afgørende betydning. Potentialet i det internationale privatmøbelmarked er større end erhvervsmøbelmarkedet. Selv om Gabriel har valgt at fokusere på den del af kvalitetssegmentet, der understøttes bedst af Gabriels kerneprocesser, er Gabriels markedsandel beskeden og vækstmulighederne tilsvarende store. Ved udgangen af 2007/08 er der identificeret et potentiale hos de topkunder, der bearbejdes, i niveauet 300 mio. kr., svarende til en markedsandel på ca. 14%. Fremtidig rapportering om Gabriel Contract og Gabriel Home Samarbejdet med internationalt markedsledende topkunder, på såvel erhvervsmøbelmarkedet som på privatmøbelmarkedet, foregår efter den samme fokusstrategi som på udvalgte topkunder. I stigende grad producerer disse topkunder både erhvervsmøbler og privatmøbler til den kvalitetsmæssigt bedste ende af markedet. På den baggrund vælger Gabriel i indeværende regnskabsår (2008/09) at give en samlet rapportering om udvikling og omsætning i Gabriel Contract og Gabriel Home. The Gabriel Annual 2007/08 l Årsberetning Udvikling i salgsdivisionerne

15 Annual 15 Det nye møbelstofkoncept til privatmøbelmarkedet, Poetic Utility, er inspireret af hverdagens poesi. Konceptet kombinerer funktionalitet og følelser og er blevet positivt modtaget i markedet. The Gabriel Annual 2007/08 l Årsberetning Udvikling i salgsdivisionerne

16 16 Innovation i Gabriel Time-to-market 3 5 år InnovationMaster InnovationMaster understøtter Gabriels strategi og vision om at være den foretrukne udviklingspartner og leverandør til udvalgte storkunder samt opnå Blue Ocean status gennem et innovativt forretningskoncept, patenter og licenser. I relation til Gabriels kerneproces, produkt- og procesinnovation, tilbyder InnovationMaster sig som servicepartner, primært hvor en Gabriel kunde har ønsker om at etablere og gennemføre radikal produkt- og/eller procesudvikling. Dette gøres i et åbent innovationsmiljø med strategiske partnere. Pera Innovation Ltd. er som tidligere oplyst en af InnovationMasters strategiske samarbejdspartnere med lang erfaring i etablering af åbne innovationsnetværk. Projektportefølje Samarbejdet med Pera har i 2007/08 resulteret i etablering af projekter målrettet Gabriels værdikæde samt afdækning af nye muligheder inden for området tekniske tekstiler. Der er i løbet af året etableret en projektportefølje med betydelige omend usikre, forventede indtjeningspotentialer og en forventet time-to-market på 3-5 år. Projektporteføljen rummer ved afslutningen af året 3 projekter med fokus på reduktion af CO 2 og øget sundhed. Et af projekterne befinder sig i fasen Prototype. I sidste kvartal af 2007/08 blev der i forbindelse med projektet indgivet en patentansøgning. En nærmere beskrivelse af projektet og det anmeldte patent vil ske senere. De to øvrige projekter befinder sig i fasen Idéudvikling. Kompetenceudvikling InnovationMaster har igennem året øget sine kompetencer inden for innovationsuddannelse og -ledelse. I 2007/08 gennemførte InnovationMaster i samarbejde med Danfoss Universe et kompetenceudviklingsprojekt for alle medarbejdere i Gabriel under overskriften: Fra idé til innovation en rejse for alle i Gabriel. Formålet hermed er at bibringe den enkelte medarbejder operationelle evner og forståelse for idégenerering, der indgår som et værktøj til generering af nye ideer og gennemførelse af procesforbedringer. Derved øges forudsætnin- The Gabriel Annual 2007/08 l Årsberetning

17 Annual 17 Gabriels medarbejdere oplevede nye sider af sig selv og viste stor entusiasme under kompetenceudviklingsprojektet Fra idé til innovation en rejse for alle i Gabriel. gerne for at sikre innovation i såvel kerneprocesser som i de enkelte forretningsenheder. Gabriel Innovation Center i samarbejde med SmartCityDK I 2007/08 har InnovationMaster etableret et samarbejde med SmartCityDK, som er et eksperimentarium, demonstrations- og kompetencecenter for byggeerhvervet i Nordjylland. Samarbejdet rummer blandt andet udvikling af et operationelt innovations- og forretningsudviklingsværktøj, der skal indgå som kompetenceelement i SmartCityDK og Gabriel Innovation Center. Værktøjet bygger på en videreudvikling af InnovationMasters innovationsværktøj og understøttes af en case mellem Aalborg Portland A/S og Gabriel A/S. I udviklingen deltager også Pera Innovation Ltd. og NorthPeople, som er en nystartet konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i facilitering af forandrings-, innovations- og strategiprocesser. InnovationMaster eventuelt selvstændigt datterselskab I forbindelse med den hastigt stigende aktivitet med udviklingen af perspektivrige produktområder samt den i samme forbindelse stigende behov for samarbejde med eksterne kompetente partnere arbejder bestyrelse og ledelse i Gabriel Holding på at lade forretningsenheden InnovationMaster udskille som et selvstændigt datterselskab af Gabriel Holding A/S. En udskillelse vil samle rettigheder og innovationsaktiviteter og derved synliggøre de reelle værdier i et separat selskab. For Gabriel Holdings aktionærer og interessenter vil det således være muligt at vurdere den løbende værdi af koncernen for såvel kernevirksomhed som innovationsselskab. Bestyrelsen forventer at træffe endelig afgørelse om udskillelse af Innovation- Master i et selvstændigt aktieselskab i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde den 16. december The Gabriel Annual 2007/08 l Årsberetning

18 18 Gabriel Kina Gabriel har en positiv udvikling i sine aktiviteter i Kina. Det gælder såvel salg af egne designede og producerede produkter i Kina samt udvikling og sourcing af produkter til salg gennem Gabriel i Danmark. På trods af EU s beslutning om at pålægge antidumping told på udvalgte farvede/vævede tekstiler fra Kina har Gabriel været i stand til at øge indkøb i Kina og skabe en positiv nettoindkomst for koncernen i 2007/08. Salgsaktiviteter gennem Gabriel (Tianjin) International Trading Co. Ltd. udvikler sig positivt, og salget er mere end fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år. Gabriel Kina flyttede i 2007/08 i nye lokaler i Beijing Central Business District. Herved blev der opnået omkostningsbesparelser, og der blev samtidigt opnået den fordel at komme tættere på topkunders salgskontorer i området. Gabriel Kina har gennem året arbejdet fokuseret på at etablere og udbygge samarbejdet med markedsledende møbelproducenter. De gode resultater bekræfter, at Gabriels strategi virker med hensyn til at være globalt tæt på topkunderne. Herudover er der en række lovende udviklingsprojekter i pipeline, og det forventes, at disse projekter vil støtte Gabriels kerneprocesser i bestræbelserne på at reducere det relative omkostningsniveau og styrke salget i Europa/USA såvel som i Kina. Leverandørbasen i Kina er i årets løb blevet udviklet og udvidet med henblik på fremskaffelse af miljødokumenterede produkter til globalt konkurrencedygtige priser. I overensstemmelse med miljøstyringssystemet i henhold til ISO er miljømål for godkendte leverandører blevet formuleret og er under løbende opfølgning. Investeringen i Kina er begyndt at give de forventede afkast, og aktiviteterne forventes samlet set i 2008/09 at bidrage med en stigende nettoindtægt på koncernniveau. Pr. november 2008 er der 7 ansatte i Gabriel Kina. Såfremt salget i den første del af indeværende regnskabsår forløber tilfredsstillende, er det planlagt at udvide salgsstyrken. The Gabriel Annual 2007/08 l Årsberetning

19 Annual 19 Erfarne operatører fra Gabriel træner nye operatører fra Scandye i Litauen. Udflytning af Gabriels farveri til Scandye UAB i Litauen I regnskabsåret 2007/08 er alle væsentlige investeringer i en ny infrastruktur gennemført hos Scandye. Nye anlæg til produktion af damp og procesvand er taget i anvendelse med et tilfredsstillende resultat, og de bygningsmæssige rammer, som omfatter m 2, er færdigrenoverede. Installationen af en ny tørreovn har været ramt af forsinkelser, men er under indkøring primo november Dette anlæg giver den forøgelse af optørringskapaciteten, der fordres for, at farveriet kan opnå den fornødne kvalitet, volumen og indtjening. Scandye har gennem regnskabsåret udført en stigende produktion af farvning for Gabriel. Derved er der opbygget den nødvendige know-how, hvilket er en forudsætning for, at den planlagte overflytning af produktion fra Gabriel kan finde sted på forsvarlig vis. Gabriel ejer 40% af farveriet Scandye UAB, Litauen og vil fremover sammen med anden hovedaktionær belægge hovedparten af produktionskapaciteten. Overførsel af produktionen er i en afsluttende fase, hvor det resterende produktionsudstyr til farvning, vask og anden efterbehandling sker fra Gabriel til Scandye i løbet af 1. kvartal Resultatet af investeringen i Scandye UAB påvirker Gabriels resultat før skat negativt med 478 tkr. i regnskabsåret 2007/08. Resultatet ligger på niveau med ledelsens forventninger og betragtes som et tilfredsstillende resultat under det forløbne års forudsætninger. Der forventes en betydelig stigning i Scandyes produktion og produktivitet gennem 2008/09, og Gabriels ledelse forventer på den baggrund et forbedret resultat i selskabet for 2008/09. I indeværende regnskabsår er der ikke indregnet mulige besparelser for koncernen ved udflytningen af produktionen. Først fra regnskabsåret 2009/10 forventes mærkbare besparelser af udflytningen. The Gabriel Annual 2007/08 l Årsberetning

20 20 Gabriel Innovation Center er indflytningsklart primo Koncernens bygningkompleks i Aalborg Efter godkendelse af projektet i august 2007 blev byggeriet igangsat oktober Projektet omfatter bygningsrenovering, tilbygning til centralbygning og udvikling af et innovationscenter i koncernens ejendom, som er centralt placeret i Aalborg. Der etableres et godt 2.000m 2 fleksibelt kontormiljø, konference- og kantinefaciliteter, der vil huse Gabriels forretningsenheder og andre innovative virksomheder. Byggefasen er forløbet efter planen således, at bygningerne tages i anvendelse ultimo Investeringen vil andrage ca. 50 mio. kr., hvoraf der pr. 30. september 2008 er afholdt ca. 36 mio. kr., som er finansieret over det løbende cash flow. Det færdige innovationscenter indgår som et vigtigt omdrejningspunkt for de innovationsaktiviteter, der skal danne grundlag for Gabriels langsigtede indtjening og vækst. Forventninger 2008/09 Konsekvenserne af den internationale finanskrise har haft negativ indflydelse på ordreindgangen i sidste kvartal af 2007/08. Denne tendens er tiltaget i de 2 første måneder af indeværende regnskabsår 2008/09. Gabriel forventer en omsætning i niveauet mio. kr. mod 280 mio. kr. i 2007/08. Ledelsen gennemførte i oktober 2008 en tilpasning af budget og handlingsplan for 2008/09. Endvidere blev der gennemført en slankning af organisationen. Der vil i 1. kvartal af 2008/09 (okt.-dec.) blive hensat ca. 3 mio. kr. til godtgørelser i forbindelse med opsigelserne. Samtidig med overflytning af farveriet til Scandye UAB i Litauen vil antallet af timelønnede medarbejdere blive reduceret. Ledelsen forventer et primært resultat (EBIT) for 2008/09 i et niveau på mio. kr. Forventningerne er forbundet med usikkerhed på grund af den internationale økonomiske krise. Ledelsen er imidlertid af den opfattelse, at der med den gennemførte korrigerede forretningsplan er handlet rettidigt i forhold til at forsvare indtjeningen. The Gabriel Annual 2007/08 l Årsberetning

21 Annual 21 Strategiske forretningsenheder fokus på værdiskabelse Gennem de seneste år har ledelsen valgt at opdele driften og den interne rapportering af koncernen i selvstændige strategiske forretningsenheder. Denne proces er blevet udbygget yderligere i regnskabsåret med følgende formål: at finde nye veje til fremtidig vækst uden, at fokus på gennemførelsen af Gabriels overordnede strategi i kerneprocesserne mistes at sikre et konstant forbedret afkast af den investerede kapital at blive mindre afhængig af overheads i kerneforretningen at sikre konkurrencedygtighed i hele værdikæden fra idé til møbelbruger at klarlægge den faktiske værdiskabelse for Gabriels topkunder at klarlægge de faktiske omkostninger og dækningsbidrag på kunder og ydelser at der for den enkelte medarbejder i Gabriel-koncernen opnås nærhed til resultat og konsekvens af egen og fælles indsats i de enkelte enheder. Forretningsenhederne drives som selvstændige profitcentre med egne idégrundlag, visioner, mål, strategier, handlingsplaner og budgetter. Intern afregning mellem enhederne sker til markedspriser og i konkurrence med eksterne leverandører. De enkelte profitcentre har ret og pligt til at skabe indtjeningsvækst gennem ekstern handel med varer og tjenesteydelser, hvor det er relevant, ligesom det forventes, at den enkelte forretningsenhed køber sine ydelser, hvor de er mest konkurrencedygtige inden for såvel som uden for Gabriel-koncernen. I Gabriels procesoverblik nedenfor fremgår det, at de strategiske forretningsenheder udgør støtteprocesser til Gabriels 4 kerneprocesser. På de følgende sider gives der en profil af de enkelte forretningsenheder. DyeMaster er en forretningsenhed, der tidligere udgjorde Gabriels afdeling for farveri og færdigbehandling af møbelog skærmvægstoffer. DyeMaster sælger sine ydelser til Gabriel og i mindre grad til eksterne kunder. Produktionsanlægget er under udflytning fra Aalborg til samarbejdspartneren Scandye UAB i Litauen, og processen varetages i stor Gabriels procesoverblik Strategiprocessen Medarbejder information Ledelsesopfølgning Ressourceoptimering Investor Relations Aktionærer Analytikere m.fl Ledelsesprocesser A og B1 kunder KAM fra potentiale til løbende kunderelation Produkt- og procesinnovation fra idé til salgsmodnet produkt/ny proces A-kunder Alle kunder Logistik fra kundeordre til leveret produkt Priskonkurrenceevne Laveste kostpris Leverandører Kerneprocesser DyeMaster SampleMaster DesignMaster FurnMaster KAM-Master LogisticMaster Innovation- Master IT-Master FinanceMaster Gabriel China MarketingMaster StockMaster Støtteprocesser Q&E Master Leverandører og partnere Gabriel ejendom Teknik og Anlæg ProjectMaster strategiske forretningsenheder The Gabriel Annual 2007/08 l Strategiske forretningsenheder

22 22 Strategiske forretningsenheder fokus på værdiskabelse (fortsat) I samarbejde med leverandører og Gabriels topkunder er der udviklet og introduceret en række nye produktserier i Gabriels værdikæde. KAM-Master består af en række Key Account Managers, der hver især drives som selvstændige salgsenheder med fokus på udvalgte topkunder. KAM-Masters kernekompetencer er koordinering og optimering af samarbejdet mellem Gabriels forretningsenheder med det formål at skabe maksimal værdi for hver enkelt topkunde. Broderi giver en unik mulighed for at præge interiøret i en personlig retning. Her vist på Europost. LogisticsMaster varetager vareflow fra ordre til leveret produkt. Gennem udvidelsen af værdikæden varetages logistikprocessen for en række produkter og løsninger fra tekstiler til færdigmonterede møbler. udstrækning af ledere og medarbejdere med tilknytning til DyeMaster. Når udflytningen er gennemført i foråret 2009, vil DyeMaster fortsat have ansvaret for produktfrembringelsen som et vigtigt strategisk element i Gabriel-koncernen. Aktiviteten i 2008/09 vil som omtalt være påvirket af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med udflytningen og indkøringen af produktionen hos Scandye UAB. SampleMaster udvikler og producerer prøve- og salgsmateriale til Gabriel og eksterne kunder. I 2007/08 er kundeporteføljen blevet udvidet med flere interessante kunder, og de har bidraget positivt til enhedens udvikling og resultat. SampleMaster forventer et lavere aktivitetsniveau i 2008/09 pga. den generelle afmatning hos hovedkunderne. DesignMaster er specialiseret i udvikling og design af nye tekstiler og polsterløsninger, der i videst mulig omfang skaber exceptionelt emotionel eller funktionel værdi for brugerne. DesignMasters udviklingsprojekter ligger typisk i området Time-to-market på 3-18 måneder. FurnMaster tilbyder udvikling og underleverancer i form af logistikløsninger, tilskæring, syning, polstring og montering af møbler og skærmvægge til Gabriels topkunder. Leveringssikkerheden fra Gabriel ligger på et højt niveau og vurderes af kunder til at ligge i branchens top. InnovationMaster Se omtale side IT-Master sikrer, at alle koncernens operative IT-systemer fungerer tilfredsstillende og er i stand til at understøtte Gabriels strategiske og forretningsmæssige udvikling. FinanceMaster understøtter Gabriels strategi og sikrer troværdighed og relevans i virksomhedens løbende regnskabsrapportering både internt og eksternt. FinanceMaster deltager aktivt i synliggørelsen af værdiskabelsen i hele The Gabriel Annual 2007/08 l Strategiske forretningsenheder

23 Annual 23 koncernen og varetager virksomhedens finansielle styring og risk management. Gabriel Kina omfatter Gabriels repræsentationskontor og handelsselskabet Gabriel (Tianjin) International Trading Co. Ltd. og er nærmere beskrevet i årsberetningen side 18. MarketingMaster tilbyder marketingydelser og assistance til Gabriels øvrige forretningsenheder samt eksterne kunder. Gabriel Ejendom varetager administration og udlejning af Gabriels ejendomskompleks i Aalborg inklusive udendørsarealer med parkeringspladser. Ultimo 2008 forventes det omtalte byggeprojekt at stå færdigt. Der vil i 2008/09 være fokus på udlejning i Gabriel Innovation Center, der er beliggende i attraktive og tidssvarende lokaler midt i Aalborg. Teknik og Anlæg tilbyder ydelser inden for reparation og vedligeholdelse af tekstilmaskiner, herunder alle former for smede-, maskin- og el-arbejder samt vedligeholdelse af bygninger. Forretningsenheden vil i 2008/09 spille en central rolle i forbindelse med overflytningen af udstyr og maskiner til Scandye i Litauen. ProjectMaster er på vej til at blive et centralt omdrejningspunkt i Gabriels styring af alle væsentlige projekter i koncernen. Systemet skal synliggøre porteføljen af projekter samt rapportere fremdriften og anvendte ressourcer. ProjectMaster vil give ledelsen et bedre økonomisk overblik til prioriteringer og opgørelse af potentialer. StockMaster tilbyder lagerføring, kuponskæring, emballering og distribution af møbelstoffer, beslægtede tekstilprodukter og møbeldele til kunder i hele verden. StockMaster styrer i dag operative lagre i Danmark, Litauen og USA. Q&E Master (Quality and Environment) understøtter Gabriels forretningsudvikling gennem optimering af kvalitets- og miljøforhold i alle produkter, ydelser og processer. Q&E Master påtager sig et direkte ansvar for produktkvaliteten i alle produkter og ydelser, der afsættes, og er over for sine kunder beslutningsansvarlig vedr. alle kvalitets- og miljømæssige forhold i forsyningskæden. The Gabriel Annual 2007/08 l Strategiske forretningsenheder

24 24 Nye produkter og løsninger Polster design Udvalg af polster designs til kontorstole. Silent Solution Silent Solution beklædt med Comfort EW anvendt på skydedøre fra Inova. Poetic Utility En ny kollektion af møbelstoffer specielt udviklet til møbler i private hjem. Arlanda Arlanda er et nyt uldtekstil i Gabriels kollektion. Europost med Electro Welding Hay anvender Europost EW til puder og gulvtæpper. The Gabriel Annual 2007/08 l Resultatopgørelse The Gabriel Annual 2007/08 l Nye produkter og løsninger

25 Annual 25 Comfort med print Odder Barnevogne beklædt med Comfort med Leaf print. Balance Nyt tredimensionelt tekstil udviklet eksklusivt til Herman Millers nye kontorstol. Atlantic med print Flower Power print på møbler og skærmvægge fra Sedus Stoll. Polsterløsning Polsterløsning med Flex EW og Comfort EW udviklet til Sitags nye kontorstol. Cover design Pimp up your chair covers designet til Iskus 80 års jubilæum. Leather+ En ny, miljøvenlig og slidstærk kunstlæder. Her vist med Electro Welding. The Gabriel Annual 2007/08 l Nye produkter og løsninger

26 26 Gabriels CSR-aktiviteter Udviklingen i virksomhedens miljøpåvirkninger og gennemførelsen af miljøhandlingsprogram for 2007/08 blev tilfredsstillende. Årets miljøindsats blev i stort omfang rettet mod farveriet Scandye UAB, hvoraf Gabriel ejer 40%. Der er valgt reneste teknologi, og alle anlæg har styringssystemer, som giver de nødvendige forudsætninger for at optimere driften. Gabriel forsætter arbejdet med miljømærkning i form af EU s mærke Blomsten og Økotex. Hovedparten af produktprogrammet er omfattet af ordningerne. Forbrugerne har i stigende omfang fokus på sikkerhed og sundhed. Således har anvendelse af farvestoffer uden tungmetaller og andre sundhedsskadelige stoffer stor betydning. Gabriels miljøledelsessystem sikrer, at alle miljøpåvirkninger og sundhedsforhold optimeres i hele forsyningskæden efter vugge til grav princippet. EU s nye kemikalielovgivning REACH er trådt i kraft. Gabriel anvender kun kemikalier og farvestoffer, som opfylder kravene. I regnskabsåret blev leverandørsamarbejdet udbygget yderligere, hvor systematiske audits og anden leverandøropfølgning sikrer, at Gabriels krav til miljø og konstante forbedringer føres ud i livet. Disse aktiviteter omfatter også CSR-området, hvor bl.a. arbejdsmiljø vurderes. Global opvarmning, som følge af udledning af CO 2 og andre drivhusgasser, er vor tid største miljømæssige udfordring. Gabriel har gennem 12 års systematisk miljøstyring nedbragt denne påvirkning betydeligt. Området er yderligere prioriteret og indgår i miljøhandlingsprogrammet for de kommende år. Gabriels miljøredegørelse kan downloades på The Gabriel Annual 2007/08 l Gabriels CSR-aktiviteter

27 Annual 27 Styring af forretningsmæssige risici I Gabriels forretning indgår en række kommercielle og finansielle risici, som er væsentlige, når koncernens fremtid skal bedømmes. Ledelsen søger at imødegå og begrænse de risici, som koncernen via egne handlinger kan påvirke. Det er endvidere Gabriels politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Styringen retter sig således alene mod de risici, der er en direkte følge af koncernens drift, investeringer og finansiering. Konkurrencesituation Gabriel har salgsmæssigt størst fokus på udvikling, produktion og salg af møbelstoffer til det internationale marked for erhvervsmøbler og er inden for denne niche blandt de førende i verden. Gabriel arbejder konstant på at udvikle og befæste sin position som den foretrukne leverandør af møbelstoffer og relaterede komponenter til strategisk udvalgte, internationale møbelproducenter. Det sker gennem en konsekvent udvikling af Blue Ocean-produkter og -ydelser inden for hele den værdikæde, Gabriel er en del af. Kunder og markeder Gabriel har gennem de seneste år målrettet sin salgsstrategi mod større udvalgte storkunder. I dag udgør salget til de 100 største kunder 80% af koncernomsætningen. Heraf udgjorde den største kunde 12% af omsætningen og den næststørste 5% i 2007/08. Omsætningen sker til mange lande og er geografisk koncentreret i Skandinavien og Europa. USA og Kina forventes at være vækstmarkeder for Gabriel i de kommende år. Gabriel søger risikospredning ved at tilbyde nye produktløsninger i en større del af værdikæden. Det sker gennem udvikling af fremtidens møbelstoffer, møbelkomponenter og ydelser i samarbejde med de strategisk udvalgte topkunder. Produkter Introduktionstiden for nye færdigudviklede møbelstoffer til erhvervsmøbler ligger gennemsnitligt på 2-3 år. Markedet stiller samtidig krav om konstant innovation nye produkter og løsninger. Møbelstoffer til privatmøbler har en hurtigere introduktionstid og en generelt kortere levetid. Ligeledes kræver markedet konstant lancering af nye produkter. I takt med outsourcingen af Gabriels produktion har koncernen gennem en årrække øget design- og produktudviklingsindsatsen og har sat som mål, at mindst 30% af omsætningen skal udgøres af produkter, der er lanceret for mindre end 5 år siden. Ved udgangen af 2007/08 var andelen 27%. Omsætning fordelt på lande Andre Sverige Finland Frankrig Holland 20% 7% 7% 7% 9% Norge 24% 14% Danmark 12% Tyskland Styring af etiske risici i leverandørkæden Code of Conduct Gabriel har udarbejdet en Code of Conduct for arbejdsvilkår hos leverandører under titlen Gabriel Working and Social Environment Requirements. Denne foreskriver under hvilke forhold, produktionen skal foregå og forbyder blandt andet børne- og slavearbejde, dårlige sikkerhedsforanstaltninger og andre forhold, der bedømmes som uacceptable for medarbejderne. Opfyldes forskrifterne ikke, kan aftaler, ordrer og kontrakter annulleres umiddelbart og uden kompensation til leverandøren. I regnskabsåret 2008/09 vil der ske en opdatering af den nuværende Code of Conduct. Valutarisici Koncernen foretager afdækning af valutarisici under hensyntagen til forventede fremtidige betalingsstrømme og forventet fremtidig kursudvikling. Salget til kunder i Europa faktureres som hovedregel i kundens valuta, mens der for øvrige lande fortrinsvis afregnes i euro. Valutakursrisici på indtægtssiden er således begrænsede, da langt størstedelen faktureres i skandinaviske valutaer eller euro. Den væsentligste del af virksomhedens indkøb afregnes i danske kroner eller euro. Renterisici Koncernen har gennem de sidste år kunnet generere et positivt cash flow. I indeværende år er der investeret i et nyt innovationscenter, og det har medført, at virksomheden hverken har likvider eller bankgæld på balancedagen. Koncernens finansielle tilgodehavender er kontraktmæssigt baseret på en fast rente i hele lånetiden. The Gabriel Annual 2007/08 l Styring af forretningsmæssige risici

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er igen i år en fornøjelse at skulle aflægge bestyrelsens beretning om regnskabsåret,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er en fornøjelse at aflægge bestyrelsens beretning om regnskabsåret 2013/14, der blev

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

The. 10% vækst i omsætning. Forbedring af samtlige nøgletal. Fokus på opkøb. Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale

The. 10% vækst i omsætning. Forbedring af samtlige nøgletal. Fokus på opkøb. Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale The Årsrapport 2010/2011 Gabriel Holding A/S 10% vækst i omsætning Forbedring af samtlige nøgletal Fokus på opkøb Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale 02 Årsrapport 2010/2011 Stigning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Annual. ISO certificering i Kina. Møbelstof i anvendelse. Fremgang på alle markeder Nyt innovationscenter. The. Årsrapport 2005/06

Annual. ISO certificering i Kina. Møbelstof i anvendelse. Fremgang på alle markeder Nyt innovationscenter. The. Årsrapport 2005/06 Annual The ISO certificering i Kina Årsrapport 2005/06 Møbelstof i anvendelse Fremgang på alle markeder Nyt innovationscenter Årets resultater levede op til forventningerne Koncernen realiserede det resultat,

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Gabriel nåede rekordresultat, der levede op til årets forventninger

Gabriel nåede rekordresultat, der levede op til årets forventninger Meddelelse nr. 7/2007 22.11.2007 Årsregnskabsmeddelelse Gabriel Holding A/S 01.10.2006-30.09.2007 (Resumé samt årsregnskabsmeddelelse 2006/07 i pdf-format, i alt 14 sider) Gabriel nåede rekordresultat,

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere