ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug"

Transkript

1 ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug

2 Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din radio - DAB...7 Valg af station - DAB...8 Visningsindstillinger - DAB...9 Sådan finder du nye stationer - DAB...10 Sekundære tjenester - DAB...10 Manuel tuning - DAB Signalstyrke display - DAB Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB...12 Udskillelse af stationer - DAB...13 Betjene din radio - Søg tuning FM...14 Manuel tuning - FM...15 Visningsindstillinger - FM...16 Søgefølsomheden - FM...17 FM Stereo/Mono (kun for høretelefoner)...18 Forindstillede stationer - DAB og FM...19 Favorit knap...20 Genkalde din favorit station...20 Software - version...21 Opgradering af software...21 Sprogfunktion...22 Nulstilling af system...23 Høretelefonindgang...24 Ekstra input - stik...24 Nogle få ord om batterier Display baggrundsbelysning...27 Generelt...28 Specifikationer...29 Kredsløbsfunktioner...29 Garanti

3 Betjeningsknapper (Øverst) Tuning/Vælger-knap 2. Oplad/Indikator for lavt batteri 3. Marche/Arrêt/Lydstyrke kontrol 4. DAB/FM knap 5. LCD display 6. Auto-Tuning-knap 7. Favorit knap 8. Info-knap 9. Forindst. knappen 2

4 Betjeningsknapper (Bagside) Service 10. Teleskopantenne 11. USB-stik (kun til serviceindgreb) 12. Ekstra input-stik 13. Høretelefonindgang 14. DC indgangsstik 15. Batterirum

5 Batteridrift med alkaline batterier (se også side 25) 1. Fjern batteridækslet på radioens bagside ved at skubbe batterilågens øverste stykke lidt indad og lade den glide nedad i pilens retning. 2. Flyt kontakten inden i batteriaflukket til positionen Alkaline. 3. Isæt fire LR6 (AA størrelse) Alkaline batterier i pladserne i rummet. Sørg for at alle batterier isættes med den korrekte polaritet, som vist inden i batteriaflukket. Sæt batteridækslet på plads igen. Vigtigt: når der bruges Alkaline batterier skal batterikontakten placeres i positionen Alkaline. Hvis ikke du gør dette kan det medføre alvorlig skade på batterierne eller radioen. Når batterierne er flade, vil oplade/indikator for lavt batteri lyse rødt i et kort øjeblik. Radioen slukker derefter af sig selv. Det er muligvis ikke muligt at tænde for radioen igen, indtil batterierne udskiftes, eller indtil radioen tilsluttes til lysnetadapteren. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen. Vi anbefaler af økonomiske årsager at Revival Mini altid bruges via AC adapteren når det er muligt, og at batterierne kun bruges lejlighedsvis. Hvis det forventes at lytte over en længere periode, anbefales det at bruge genopladelige batterier. Service Size AA VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding. Size AA Alkaline NiMH Size AA Size AA 1 4

6 Batteridrift med genopladelige batterier (se også side 25) Service De første par gange du oplader et nyt sæt batterier, kan du opleve af opladningen og spilletiden er meget kort. Normal drift opnås efter 3 eller 4 opladninger - afladningscykler. Batterierne oplades kun når radioen er tilsluttet til lysnettet via adapteren og den slukkes ved at bruge knappen On/Off. 1. Fjern batteridækslet på radioens bagside ved at skubbe batterilågens øverste stykke lidt indad og lade den glide nedad i pilens retning. 2. Flyt kontakten inden i batteriaflukket til positionen NiMH. 3. Isæt fire genopladelige LR6 (AA størrelse) batterier i pladserne i rummet. Sørg for at alle batterier isættes med den korrekte polaritet, som vist inden i batteriaflukket. Radioen er designet til at blive brugt med Nikkel-metalhydrid (NiMH) genopladelige batterier. Sæt batteridækslet på plads igen. 4. Tilslut lysnetadapteren til din radio og tilslut derefter adapteren til lysnettet. 5. Ladelampen blinker grønt for at angive at batterierne oplader. Batterierne vil blive fuldt opladet på cirka 3-7 timer afhængigt af deres kapacitet. Ladelampen viser en fast grøn lampe, når batteriopladningen er komplet. Displayet viser Battery Full. 6. I visse tilfælde kan indikatorlyset for opladning slukke efter at blinket et kort øjeblik. Dette kan ske, hvis batterierne allerede er helt opladede, eller hvis radioen opfanger, at du forsøger at genoplade alkaline-batterier. I så fald standses opladningen. Hvis opladningen standser efter kort tid, kan det være på grund af et defekt batteri. I så fald viser displayet Batterifejl og batterinummeret 1-4, som svarer til nummeret, der er trykt på batteridækslets inderside. Hvis dette sker, kan du forsøge at genoplade batterierne igen ved først at frakoble og herefter tilslutte AC-strømadapteren. Hvis meddelelsen vises igen, er batterierne sandsynligvis for gamle og bør udskiftes. Alkaline Size AA Size AA Size AA Size AA Bemærk: Forsøg aldrig at genoplade alkaline-batterier i radioen. Forsøg på genopladning af alkaline-batterier kan være farligt. Vigtigt: når der bruges genopladelige batterier skal batterikontakten placeres i positionen NiMH. Batterierne oplades kun når radioen er slukket og tilsluttet til vekselstrømsadapteren. 1 NiMH 5

7 Batteridrift med genopladelige batterier fort. Når batterierne er flade vil oplade/indikator for lavt batteri lyse rødt et kort øjeblik. Radioen slukker derefter af sig selv. Det er muligvis ikke muligt at tænde for radioen igen, indtil batterierne er genopladet, eller indtil radioen tilsluttes til lysnetadapteren. VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen. Brug af vekselstrømsadapteren 1. Sæt adapterens stik ind i fatningen DC IN-stik på bagsiden af din radio. 2. Sæt adapteren i en standard stikkontakt. Hver gang adapteren tilsluttes til radioen og tændes på lysnettet, afbrydes batterierne automatisk. Hvis adapteren er tilsluttet til radioen, men ikke er tændt, vil radioen køre på batterierne, hvis de er isat. Service Vekselstrømsadapteren skal afbrydes fra lysnettet og radioen når den ikke er i brug. VIGTIGT: Strømadapteren bruges til at forbinde radioen til stikkontakten. Stikkontakten som anvendes til radioen skal være tilgængelig under normal brug. For at afbryde radioen helt fra strømforsyningen, skal adapteren tages helt ud af stikkontakten. 6

8 Betjening af din radio - DAB 1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne helt ud. 2. Tryk og slip On/Off-knappen for at tænde din radio. Displayet viser Welcome to DAB. Første gang radioen tændes, vil den være i DABtilstand. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt Hvis det er første gang, du bruger radioen, udfører radioen en hurtig scanning af Band III DAB-kanaler. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station. 4. Under scanningsprocessen viser den nederste linje på displayet et søjlediagram der angiver scanningens fremskridt. 5. Når scanningen er færdig vælges den første station (i alfanumerisk rækkefølge A...Z). Radioen begynder herefter af spille den første station på listen. Displayet viser så navnet på radiostationen. 6. Hvis stationslisten stadig er tom efter scanningen, viser din radio Service not available. 7. Hvis der ikke findes nogle signaler, kan det være nødvendigt at omplacere din radio til en position der giver bedre modtagelse. Derefter kan du enten slukke eller tænde for din radio igen, eller tryk og slip knappen Auto Tune for at gentage scanningen. 7

9 Valg af station - DAB 1. Den øverste linje på displayet viser navnet på stationen der er valgt i øjeblikket. 2. Tryk og slip knappen DAB/FM indtil DAB-tilstanden er valgt Drej knappen Tuning for at bevæge gennem listen over tilgængelige stationer, på den nederste linje på displayet. Stop drejning af knappen Tuning når de finder den station du ønsker at høre. 4. Tryk og slip knappen Tuning for at vælge stationen. Displayet viser Now tuning, mens din radio finder den nye station. 3,4 5. Indstil Volume-knappen til den ønskede indstilling. Bemærk: Hvis displayet viser Service not available, efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal. 5 Brug af forindstillede radiostationer til valg af dine fortrukne radiostationer er beskrevet på side 19. 8

10 Visningsindstillinger - DAB Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden DAB. 1. Tryk på Info-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder. a. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. b. Programtype Viser hvilken type station, der lyttes til, som f.eks. Pop, Classic, News osv. c. Multiplex-navn Viser navnet på det DAB-multipleks den aktuelle station tilhører. d. Tid og dato Viser den aktuelle tid og dato. e. Frekvens Viser frekvensen for DAB multiplex for stationen der lyttes til. f. Bit-hastighed & lydtype Viser den digitale bithastighed & lydtype for stationen der lyttes til. g. Signalstyrke Viser et diagram for signalstyrken der modtages. Det gennemsigtige tomme rektangel angiver den mindste signalstyrke, der kræves for en tilfredsstillende DAB-modtagelse. 1 a b c d e f g 9

11 Sådan finder du nye stationer - DAB Med tiden bliver nye radiostationer tilgængelige. For at finde nye stationer følger du denne fremgangsmåde: 1. Tryk og slip Auto Tune-knappen. Displayet viser Scanning... og din radio udfører en scanning af DAB kanaler på Bånd III. Som nye stationer findes, stiger tælleren i højre side af displayet og radiostationerne tilføjes til listen gemt på radioen. 1 Sekundære tjenester - DAB 1. Visse radiostationer tilbyder en eller flere sekundære tjenester. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet til sig viser displayet >> ved siden af stationens navn på stationslisten. Den sekundære service vises derefter umiddelbart efter den primære service når du drejer knappen Tuning med uret. 1,2 2. Tryk og slip knappen Tuning for at vælge stationen. 3. Når den sekundære service lukker ned, vil din radio automatisk skifte tilbage til hoved radiostationen (eller primære service) hvis den stadig er tilgængelig. 10

12 Manuel tuning - DAB Manuel tuning tillader dig at indstille direkte til de forskellige DAB kanaler på Bånd III. 1. Tryk og hold Info-knappen nede. DAB-menuen vises nu på displayet Drej knappen Tuning indtil displayet viser Manual tune. Tryk og slip knappen Tuning. 3. Drej knappen Tuning for at vælge den ønskede DAB kanal. 4. Tryk og slip Tuning-knappen for at vælge den ønskede kanal. Grafen angiver signalstyrken, og den nederste linje viser navnet på den pågældende DAB Multiplex (gruppe af radiostationer). Det gennemsigtige tomme rektangel angiver den mindste signalstyrke, der kræves for en tilfredsstillende DAB-modtagelse. Hvis der findes yderligere stationer, bliver de tilføjet på listen over radioens lagrede stationer. 5. Tryk og slip knappen Tuning for at vende tilbage til tilstanden normal tuning. 2-5 Signalstyrke display-dab 1. Tryk gentagne gange og slip knappen Info indtil den nederste linje på displayet viser signalstyrken. 2. Flyt eventuelt din radio eller antenne til et sted, hvor den viser de fleste antal sorte rektangler på displayets signalstyrke. Normalt vil den bedste modtagelse være, når antennen er trukket helt ud og står lodret. 3. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse. 1 11

13 Indstillinger af Dynamic Range Control - DAB Dynamic Range Control (også kendt som DRC) kan gøre svage lyde lettere at høre når din radio bruges i et larmende miljø. 1. Tryk og slip On/Off-knappen for at tænde din radio Tryk og slip knappen DAB/FM indtil DAB-tilstanden er valgt. 3. Tryk og hold Info-knappen nede. DAB-menuen vises nu på displayet. 4. Drej knappen Tuning indtil displayet viser DRC Tryk og slip knappen Tuning for at gå ind tilstanden til justering. 6. Drej knappen Tuning for at vælge den ønskede DRC indstilling (standard er 0). 3 DRC 0 - DRC slukkes, udsendt DRC ignoreres. DRC 1/2 - DRC niveau er indstillet til 1/2 som sendes af radioudsendelsen. DRC 1 - DRC-niveauet svarer til det, radiostationen udsender Tryk og slip knappen Tuning for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til normal tuningsfunktion. Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke understøtter DRC, så vil musikanlæggets DRCindstilling ikke have nogen effekt. 12

14 Udskillelse af stationer - DAB Over tid vil nogle DAB-tjenester ophøre med at sende, eller de skifter sendested, så du ikke kan modtage stationen. For at flytte sådanne stationer fra listen over DAB-stationer, kan du bruge udrense-funktionen til at slette stationer på listen, der ikke længere kan modtages. De stationer, som ikke kan findes, eller som ikke har kunnet modtages i meget lang tid, vises på listen over radiostationer markeret med et spørgsmålstegn Tryk og slip On/Off-knappen for at tænde din radio. 2. Tryk og slip knappen DAB/FM indtil DAB-tilstanden er valgt Tryk og hold Info-knappen nede. DAB-menuen vises nu på displayet. 4. Drej på Tuning-knappen, indtil der står Prune på displayet. Tryk og slip knappen Tuning Drej knappen Tuning for at vælge Yes. Tryk og slip Tuning-knappen for at foretage en udrensning af stationslisten, så stationer, der ikke længere kan modtages, slettes på listen. 6. Hvis du ikke vil slette inaktive stationer, så vælg No i trin 5 og tryk og slip Tuning-knappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning. 4-6 Bemærk: Hvis du er flyttet med dit musikanlæg til en anden del af landet,skal du igen søge efter nye stationer (se afsnittet Sådan finder du nye stationer på side 10). 13

15 Betjene din radio - Søg tuning FM 1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne helt ud. 2. Tryk og slip On/Off-knappen for at tænde din radio Tryk og slip DAB/FM-knappen, indtil FM-funktionen kan vælges. 4. Tryk og slip omgående knappen Auto Tune, din radio scanner i opadgående retning (lav frekvens til høj frekvens) og stopper automatisk når den finder en station der er stærk nok. 5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn For at finde andre stationer, tryk og slip knappen Auto Tune som før. 7. For at scanne FM-båndet i en nedadgående retning (høj frekvens til lav frekvens) tryk og hold knappen Auto Tune nede i 2 sekunder og slip derefter. 8. Når du har nået bølgebåndets ende, vil din radio begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd Indstil Volume-knappen til den ønskede indstilling. Brug af forindstillede radiostationer til valg af dine fortrukne radiostationer er beskrevet på side 19. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet FM Stereo/Mono på side 18 for yderligere detaljer. 14

16 Manuel tuning - FM 1. Tryk og slip On/Off-knappen for at tænde din radio. 2. Tryk og slip DAB/FM-knappen, indtil du kan vælge FM-tilstand. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud for at få den bedste FM-modtagelse. 1,6 3. Drej knappen Tuning for at indstille til en station. Med hvert tryk på knappen, skifter frekvensen op eller ned med 50 khz. 4. Når du har nået bølgebåndets ende, vil dit musikanlæg begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd Indstil Volume knappen til den ønskede indstilling. 6. For at slukke for din radio tryk og slip knappen On/Off. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet FM Stereo/Mono på side 18 for yderligere detaljer

17 Visningsindstillinger - FM Din radio har et udvalg af visningsmuligheder, når den er i FM-tilstand. Radio Data System (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i dit musikanlæg. 1 a 1. Tryk og slip knappen Info for at gennemgå hver af indstillingerne. a. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. b. Programtype Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Classic, News osv. c. Tid og dato Viser den aktuelle tid og dato. d. Frekvens Viser frekvensen for stationen der lyttes til. b c d e. Lyd tilstand Display viser Auto (stereo) eller Mono. e Bemærk: Din radio viser No Radio Text på den nederste linje på displayet, hvis der ikke er nogen tilgængelig rullende tekst og No PTY hvis der ikke findes oplysninger om programtype. 16

18 Indstilling af søgefølsomheden - FM Dit musikanlæg søger normalt efter FM udsendelser, som er stærke nok til at give god modtagelse. Imidlertid kan du ønske at Auto-søgningen også er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra radiosendere længere væk. Dit musikanlæg inkluderer en local/distant indstilling for Auto-søgningen Tryk og slip On/Off-knappen for at tænde din radio. 2. Hvis du ønsker det, kan du trykke og slippe DAB/FM-knappen for at vælge FM-tilstand. 3. Tryk og hold på Info-knappen for at gå ind i FM-menuen Drej på Tuning, indtil displayet viser FM Scan Zone og tryk og slip Tuning igen for at gå ind i menuen, hvor du kan vælge scanningszone. Den aktuelle indstilling angives med en stjerne. 5. Drej knappen Tuning for at skifte mellem Local og Distant indstillinger på displayets nederste linje. Den Distant valgmulighed tillader radioen at finde svagere signaler under søgningen Tryk og slip knappen Tuning for at bekræfte dit valg. Radioen vender derefter tilbage til det normale informationsdisplay. Local- og Distant-indstilling gemmes på radioen, indtil den ændres eller indtil systemet nulstilles. 4-6 Bemærk: Den oprindelige indstilling (fra fabrikken, eller efter nulstilling af system) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler. 17

19 FM Stereo/Mono (kun for høretelefoner) 1. Hvis signalet fra den modtagne FM-station er svagt, kan der høres lidt støj. For at reducere dette kan du trykke og slippe Tuning-knappen, indtil displayet viser Switch to Mono. Din radio skifter så over til afspilning i mono. 2. For at vende tilbage til stereo kan du trykke og slippe Tuning-knappen, indtil displayet viser Switch to Auto. Din radio skifter så over til afspilning i stereo. 1 Bemærk: Det er kun muligt at lytte i stereo, hvis du bruger høretelefonerne. 18

20 Forindstillede stationer - DAB og FM For at gøre det lettere at indstille din radio til dine fortrukne stationer, kan du gemme valgte radiostationer som forindstillinger. Din radio gemmer forindstillinger adskilt fra DAB og FM radio tilstande. Du kan indstille lige så mange forindstillinger du vil i hver tilstand. Du kan let skifte mellem visning af alle DAB stationer (eller alle FM frekvenser) og kun at vise dem du har indstillet som forindstillinger. Enhver station eller frekvens som er blevet markeret som forindstillet, kan let have slettes hvis dine præferencer ændrer sig. Forindstillinger gemmes når din radio slukkes. 1. For at opsætte dine forindstillede stationer, indstil til den ønskede station. 2. Tryk og hold knappen Preset nede indtil displayet viser V-symbol ved siden af det næste navn på en radiostation eller frekvens. Dette angiver at radiostationen er markeret som en forindstilling. For at annullere den aktuelle markering, tryk og hold knappen Preset nede igen. 2,4 3. Gentag trin 1 og 2 som nødvendigt, for at andre stationer som du ønsker som forindstillinger. 4. For kun at vise de forindstillede stationer for det aktuelt indstillede bølgebånd under indstilling, tryk og slip knappen Preset så hjertesymbolet vises på displayet For at lytte til en af de forindstillede radiostationer, drej knappen Tuning indtil den ønskede radiostation vises. Tryk og slip knappen Tuning for at vælge og indstille denne station. 6. For at annullere visningen af de forindstillede stationer, tryk og slip knappen Preset så hjertesymbolet forsvinder fra displayet. Din radio vil være i stand til at gå ind på den fulde stationsliste ved at bruge knappen Tuning. 6 19

21 Favorit knap Din radio er udstyret med en knap til automatisk valg af det ønskede bølgebånd og til at indstille til din favorit radiostation. Med denne knap kan du gemme en favoritstation fra enten DAB eller FM bølgebånd. For at opsætte din favoritstation, skal disse trin følges: 1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne ud og tænd for din radio. 2. Vælg det ønskede bølgebånd (DAB eller FM) og indstil til den ønskede radiostation, som beskrevet på de foregående sider. 3. Tryk og hold knappen Favourite nede (i 5 sekunder) indtil displayet viser My Fav. saved. 3 Genkalde din favorit station 1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne ud og tænd for din radio. Hvis din radio er i tilstanden Auxiliary Input, tryk og slip knappen DAB/ FM for at vælge normal radiodrift. 2. Tryk kort på knappen Favourite, din radio vil automatisk vælge DAB eller FM bølgebånd som nødvendigt og derefter indstille til radiostationen gemt i favorit hukommelsen. 2 20

22 Software-version Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. 1. For at se software-versionen på displayet, skal du sikre dig at din radio er i DAB tilstand og tryk og hold knappen Info nede i 2 sekunder. 1,3 2. Drej knappen Tuning indtil displayet viser SW version. Tryk på knappen Tuning software-versionen vises på displayet. 3. Tryk på knappen Info for at vende tilbage til normal visning. 2 Opgradering af software I tilfælde af, at der findes en software-opdatering til din radio, kan du finde oplysninger om opdateringen på vores hjemmeside på 21

23 Sprogfunktion Din radio kan konfigureres til et andet sprog. 1. Tryk og slip On/Off-knappen for at tænde din radio Tryk og slip knappen DAB/FM indtil DAB-tilstanden er valgt. 3. Tryk og hold på knappen Info for at gå ind i DAB-menuen. * 4. Drej knappen Tuning indtil displayet viser Language Tryk og slip Tuning for at gå ind i menuen for sprogvalg. Den aktuelle indstilling angives med en stjerne. 6. Drej på Tuning-knappen, indtil det ønskede sprog vises på displayet Tryk og slip knappen Tuning for at bekræfte dit valg. Displayet ændres nu til det valgte sprog

24 Nulstilling af system Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller hvis nogle tal på displayet mangler eller ikke er hele, er det muligt at genoprette normal drift ved at udføre en nulstilling af systemet på din radio. Dette genopretter radioens indstillinger fra fabrikken. Ingen forindstillinger gemmes og listen over DAB radiostationer går tabt. Hvis du er flyttet til en anden del af landet og ønsker at slette de lokale DAB stationer som ikke længere er tilgængelig fra listen, kan du udføre den følgende procedure. Din radio scanner automatisk for DAB-stationer tilgængelige på din aktuelle placering igen, når den genstarter. 1. Tryk og slip On/Off-knappen for at tænde for radioen og kontrollér, om din radio er i DAB-eller FM-tilstand. 2. Tryk og hold knappen Info nede i 2 sekunder Drej knappen Tuning indtil displayet viser Factory Reset, tryk og slip derefter knappen Tuning. 4. Hvis du ønsker at udføre en nulstilling, tryk og slip knappen Tuning en gang til. En fuld nulstilling af din radio udføres. Alle forindstillinger og stationslister slettes. 3,4 5. Efter en systemnulstilling udføres en scanning af DAB-båndet. I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet eller kortvarige afbrydelser af strømforsyningen kan du nulstille produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis du ikke kan udføre nulstillingen som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendigt at frakoble strømforsyningen og tage batterierne ud. Hvis du har vedvarende problemer, henvises du til garantiafsnittet på bagsiden af denne brugsanvisning, hvor du kan finde teknisk assistance til din radio. 23

25 Service Service Høretelefonindgang Der findes en 3,5 mm Høretelefonsindgang på bagsiden af din radio til brug for enten høretelefoner eller en øresnegl. Ved at sætte stikket i frakobles den interne højttaler automatisk. Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi anbefaler derfor at du skruer ned for lyden, før høretelefonerne sluttes til radioen. VIGTIGT: For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen. For at forhindre høreskader bør du ikke lytte til musikken ved meget høj lydstyrke i længere perioder. Ekstra input-stik 1. Tilslut en stereo- eller mono lydkilde (f.eks. CD-afspiller, MP3-afspiller osv.) til det Aux In-stik. 2. Tryk og slip On/Off-knappen for at tænde din radio. Tryk og slip knappen DAB/FM indtil displayet viser AUX IN. Bemærk: at tilstanden Auxiliary Input kun kan vælges når der er sat et stik i fatningen. 3. Stil Volume-knappen på din afspiller, og på radioen på det ønskede niveau. 4. Tag kablet ud af Aux In-stik eller tryk og slip knappen DAB/FM for at annullere tilstanden Ekstra input

26 Nogle få ord om batterier Din Roberts Revival Mini radio er fremstillet til at kunne bruge forskellige strømkilder. Du kan tilslutte den til lysnettet ved at bruge den medfølgende høj-effektive adapter, eller for at bruge den væk fra lysnettet, kan du enten bruge alkaline eller genopladelige batterier. Vi anbefaler ikke brug af Zink-kul eller zink-chlorid batterier. Det er meget vigtigt at du læser råd og advarsler herunder. 1) Uanset hvilken type batterier du vælger at bruge, er det meget vigtigt at kontakten til valg af batteri under dækslet er indstillet til den korrekte type. a. Hvis der ikke er sat batterier i, så indstil knappen på Alkaline-indstillingen. Med denne indstilling formindskes strømforbruget, når du slukker for strømmen til din radio. b. Hvis Alkaline batterier er isat, skal kontakten skiftes til positionen Alkaline. c. Hvis der er isat genopladelige batterier, skal kontakten indstilles til positionen NiMH. Din radio er fremstillet til at blive brugt med Nikkelmetalhydrid (NiMH) genopladelige batterier. Der må ikke bruges nogen anden type genopladelige batterier i radioen. 2) Bland ALDRIG gamle og nye Alkaline batterier. De gamle batterier kan blive beskadiget og lække, hvilket kan beskadige din radio og genstanden den står på. 3) Bland ALDRIG gamle og nye genopladelige batterier. Dette kan medføre en upålidelig opladning og forkorte batteriets levetid. Bland andlrig forskellige typer eller kapaciteter af genopladelige batterier selvom de er nye. 4) Bland ALDRIG Alkaline og genopladelige batterier. Genopladning af Alkaline batteriet kan være meget farligt. Genopladelige batterier Din Revival Mini radio bruger et udvalg af metoder til at sikre korrekt og sikker ladning af genopladelige nikkel-metalhydrid batterier. De bruges til at beskytte dine batterier mod for høj ladning og afladning. Disse beskyttelser kan kun fungere korrekt hvis rådet herover følges. Især vil radioen ikke være i stand til at oplade batterierne korrekt. Hvis de kommer fra forskellige mærker eller forskellige aldre eller forskellige kapaciteter. Vi anbefaler at alle genopladelige batterier der bruges i din radio købes samlet som et sæt. De skal altid oplades og aflades sammen og ikke bruges på andre apparater fra tid til anden. Dette sikrer at de yder det maksimale i din radio. Vi anbefaler at de genopladelige batterier du bruger kommer fra et kvalitetsmærke, og bør have en minimum kapacitet på 2500 mah. Batterier med denne kapacitet bør forsyne din radio mellem 15 og 20 timer afhængigt af radioens lydstyrke, hvad enten der bruges DAB eller FM tilstand (DAB tilstand bruger lidt mere strøm end FM), og afhænger også af batteriernes tilstand. Højere kapacitet er tilgængelig og vil give længere levetid, men er sædvanligvis dyrere. Før du installerer et nyt sæt genopladelige batterier i din radio for første gang, skal du sikre at kontakten for batteritype under batteridækslet er i positionen NiMH. Installer batterierne ved at placere dem som vist inden i batteriaflukket. Tilslut lysnetadapteren til radioen og derefter til en stikkontakt. Når batterierne oplader bør indikatoren vise en grøn blinkende lampe. Når batterierne er fuldt opladt stopper indikatoren med at blinke og viser en fast grøn lampe. Den tid det tager for at oplade batterierne afhænger af hvor stor opladning de har brug for. Nye batterier kan oplades delvist når de isættes, men det er normalt at det tager flere timer for at oplade et sæt batterier fuldt ud (dette kan være mellem 3 og 7 timer afhængigt af batterikapaciteten og deres oprindelige ladetilstand). 25

27 Radioen viser en meddelelse, når genopladningen er fuldført. Hvis genopladningen er gennemført, eller hvis batterierne er næsten helt fyldte, viser displayet Battery Full. Hvis opladningen standser efter kort tid, kan det være på grund af et defekt batteri. I så fald viser displayet Batterifejl og batterinummeret 1-4, som svarer til nummeret, der er trykt på batteridækslets inderside. Hvis dette sker, kan du forsøge at genoplade batterierne igen ved først at frakoble og herefter tilslutte AC-strømadapteren. Hvis meddelelsen vises igen, er batterierne sandsynligvis for gamle og bør udskiftes. Hvis du bruger radioen med batterier, er indikatoren oplad/lavt batteri slukket indtil batterierne er flade. Indikatoren oplad/lavt batteri viser derefter en rød lampe et kort stykke tid før radioen slukker af sig selv. Den gør dette for at batterierne ikke aflades for meget. Ellers kan batterierne blive beskadiget og forkorte deres levetid. Hvis du bruger radioen tilsluttet til lysnettet, med genopladelige batterier isat, afbrydes opladningsprocessen indtil du slukker for radioen. Når du slukker for radioen ved at bruge knappen On/Off genoptages opladningen. Hvis batterierne allerede er opladt, oplader de kun i nogle få minutter før ladeindikatoren stopper med at blinke. Hvis du kun lytter til radio i korte perioder, er det ikke nødvendigt at tilslutte din radio til lysnettet for at oplade batterierne hver gang du bruger den. Hvis radioen imidlertid ikke skal bruges i nogle få uger, anbefaler vi at batterierne er helt opladt (ladeindikatoren lyser fast grøn) før radioen sættes væk. Hvis ikke har til hensigt at bruge din radio i nogle måneder, anbefaler vi at batterierne tages ud og gemmes væk på en køligt sted utilgængeligt for børn, væk fra fugt og således at ingen metalobjekter kan komme i kontakt med batteriterminalerne. Når de behandles forsigtigt, kan genopladelige batterier holde længe og udføre hundredvis af opladnings-og afladningscykler. Når dine genopladelige batterier ikke længere kan forsyne din radio korrekt, skal du bortskaffe dem ansvarligt ved et lokalt indsamlingspunkt. For at undgå fare og risiko for skade, bedes du venligst følge disse retningslinjer Forkert brug af batterier kan medføre lækage af væske, overophedning eller eksplosion. Batterivæske er ætsende og kan også være giftig. Batterivæske kan forårsage forbrændinger af huden, beskadige øjnene og være skadelig hvis den sluges. 1. Opbevar batterier utilgængeligt for børn. 2. Batterier må ikke opvarmes, stikkes hul i, mishandles eller bortskaffes ved brænding. 3. Bland ikke forskellige typer batterier og gamle og nye batterier. Udskift altid alle batterier samtidigt. 4. Bær eller opbevar ikke batterier således at metalgenstande kan komme i kontakt med endehætterne. 5. Tag batterierne ud af radioen hvis du er flade eller hvis den ikke skal bruge over en længere periode. 6. Udtag gamle eller slidte batterier med det samme og genbrug eller bortskaf den i overensstemmelse med de gældende regler for din placering. 7. Hvis et batteri ikke lækker, udtages alle batterier fra produktet, mens du er forsigtig med at undgå at røre ved den lækkende væske. Hvis væsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skal du omgående skylle med vand. Før der isættes nye batterier, skal aflukket rengøres grundigt med en fugtig papirserviet eller følge fabrikanten af batteriernes råd til rengøring. 26

28 Display baggrundsbelysning 1. Når radioen bruges med batterier tændes displayets baggrundsbelysning i ca. 12 sekunder når der trykkes på en knap. 2. Når radioen bruges tilsluttet til lysnettet med den medfølgende lysnetadapter, er display baggrundsbelysningen altid tændt, når der tændes for radioen. 3. Displayets baggrundsbelysning er tændt, når batterimeddelelsen vises (se side 5). 27

29 Generelt Denne radio må ikke udsættes for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, hvor for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lydkvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges. Datapladen er placeret på radioens bagside. Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser. Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation. Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet. Håndter med forsigtighed. Radioens finish i læderstof kan blive beskadiget, hvis det behandles forkert. Undgå kontakt med ridsende materialer, kemiske midler og rengøringsopløsninger. Du kan tørre radioen af med en ren og let fugtet klud. Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv. Sørg for, at produktet er frakoblet stikkontakten, før du foretager dette. 28

30 Specifikationer Tilslutningskrav Kredsløbsfunktioner Højttaler 75 mm fuldt område Strømtilslutning Batterier Batteriernes levetid Frekvensdækning AC volts, Hz (adapter) 4 x LR6 (AA størrelse) udelukkende Op til 20 timers lytning i 4 timer om dagen ved en normal lydstyrke med alkaline batterier. FM DAB 87,5-108 MHz 174, ,200 MHz Udgangseffekt Høretelefonindgang Ekstra input-stik 1,0 Watt 3,5 mm dia. 3,5 mm dia. Antennesystem FM Teleskopantenne DAB Teleskopantenne Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. 29

31 Garanti Dette produkt er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis. Garantien dækker ikke: 1. Skader forårsaget af forkert brug. 2. Følgeskader. 3. Produkt med fjernede eller ændrede serienumre. N.B. Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien. Fremgangsmåde: Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor produktet er købt. Det er højst sandsynligt, at din Roberts forhandler er i stand til at tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men hvis det er nødvendigt, sender forhandleren produktet tilbage til virksomhedens serviceafdeling med henblik på reparation. Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder. 30

32 Hjemmeside: Issue 1 DK 2014 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Funktion med batteri...4 Brug af vekselstrømsadapteren...4 Betjening af

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...-3 Batteridrift...4 Brug af strømadapter...5 Brug din radio - DAB...6 Vælg en station

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug ROBERTS DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift...4 Brug af vekselstrømsadapter...5 Betjening af din radio - DAB...6 Valg af en

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... -3 Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-4 Udskiftning af batteri i fjernbetjening...5 Brug af

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning T20TX-01NKL, T20TX-01NKM, T20/T60RX-01APL, T20/T60RX-01ARL, T60TX-01STL, T60TX-01STM, T60TX-02STM, T60TX-02STL, T20TX-02NKL, T20TX-02NKM, T20RX-02AKM, T20RX-02AKL, T20TX-03NKL,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning Register your product and get support at AE5252 DA Brugervejledning A a b c d e h g f n i j m k l B C D Progress bar Number of Stations found DA 1 Vigtigt Sikkerhed Høresikkerhed Lyt ved moderat lydstyrke.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere