(Navn, adresse, tlf. nr. og ) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne"

Transkript

1 Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse inkl. budget først og fremmest omhandler forprojekt til det egentlige projekt. Dette skyldes at forprojektets resultat er udformning af det projekt, som skal udvikles i kulturaftaleperioden For yderligere oplysninger skal projektleder kontaktes se nedenfor. (Navn, adresse, tlf. nr. og ) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne 2. Projektleder/Kontaktperson: Museumsleder Torben Holm tlf Projekt 3. Projektets titel og resume af projektbeskrivelsen (højst tre linier) M. I. S. Museernes Indsats Styrke Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger Museernes registreringer skal gøres klar til digital formidling. 4. Projektets totale omkostninger i DKK: kr. Samarbejdspartnere 5. Samarbejdspartner(e), som er kulturinstitution(er) Skriv navn, adresse, adresse, kontaktperson: A. Herning Museum Museumsgade 32, 7400 Herning Tlf.: Museumsdirektør Bent Bang Larsen B. Holstebro Museum Museumsvej 2 Postboks Holstebro Museumsdirektør Ole Nielsen

2 C. Ringkøbing Museum Herningvej Ringkøbing Museumsleder Helle Henningsen D. Lemvig Museum Vestergade Lemvig Museumsleder Ellen Damgaard E. Hjerl Hedes Frilandsmuseum Hjerl Hedevej Vinderup Museumsdirektør Poul Buskov F. Skjern-Egvad Museum Bundsbækvej Skjern Museumsleder Kim Clausen G. Struer Museum Postboks Struer Museumsleder Torben Holm 6. Øvrige samarbejdspartnere, firma(er)/person(er) m.m A. Konserveringstjenesten for museerne i Ribe og Ringkøbing amter Vestergade Ølgod Konservator Elmer Fabech B. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade København K Konsulent Eske Wohlfahrt

3 C. Uni-C Vermundsgade København Ø. Formåls- og projektbeskrivelse 7. Projektets formål og mål: Formål: De danske museers samlinger er et uvurderligt kulturhistorisk skatkammer. Dette faktum er imidlertid skjult for befolkningens store flertal og informationsteknologiens indlysende formidlingsmuligheder lader sig ikke anvende: de fleste registreringer er ikke umiddelbart egnet til digital formidling. Hvis der skal ske en demokratisering af adgangen til kulturarven, så skal der sættes ind med en ekstraordinær indsats for at undersøge registreringsproblemets reelle omfang, finde løsningsmuligheder og udarbejde modeller, der vil sætte museerne i stand til at løse denne vigtige kulturpolitiske opgave. Med en museumsfaglig indsatsstyrke, der bruger sin samlede viden og faglige kunnen på at gennemgå og kvalitetssikre museernes registreringer, ønsker vi med dette forprojekt at afprøve og konkretisere mulighederne for at åbne Vestjyllands kulturhistoriske skatkammer og formidle den regionale kulturarv digitalt på en kvalificeret måde. I første omgang via Kulturarvsstyrelsens nyetablerede digitale online-ressourcer REGIN og Kulturhistorieonline.dk, museernes egne hjemmesider og på sigt som en del af EU's Europas digitale bibliotek. Mål: Vi ønsker med forprojektet at etablere et musealt rejsehold, en særlig Museernes Indsats Styrke, der skaber oversigt over problemets omfang og karakter og som skaber resultater ved at bearbejde den mangfoldighed af formidlingsmæssige problemer, som de foreliggende genstandsregistreringer frembyder. F.eks.: Mange genstande er meget omhyggeligt og systematisk registreret, men (naturligvis) uden en egentlig formidlingssituation for øje. Registreringerne er uegnede til ubearbejdet publicering. Andre registreringer er overfladiske og mangelfulde, mens andre igen tendentielt kan beskrives med eksemplet Genstand nr. xxxx. Træsko. Fremstillet af træ. Endelig er genstandene på en række museer ikke digitalt dokumenterede i form af fotografier, der er nødvendige for den visuelle kommunikation, som internettet kræver. Vi vil på grundlag af undersøgelsen udvælge dele af de deltagende museers samlinger og gennemføre et pilotforsøg med opkvalificering, digitalisering og REGIN-baseret formidling

4 for at etablere et erfaringsgrundlag, der kan bygges videre på i et hovedprojekt. Samtidig gennemføres et kvalitetscheck af magasinforholdene og den til projektet tilknyttede konservator vurderer det aktuelle konserveringsbehov og udarbejder en rapport for den kort- og langsigtede indsats. Forprojektet vil munde ud i et konkretiseret hovedprojekt, der tænkes finansieret regionalt, nationalt og af EU's midler til etablering Europas digitale Bibliotek. 8. Projektets målgruppe(r): På sigt vil projektet være til gavn og glæde for alle, der ønsker at vide mere om den danske kulturarv, såvel borgere som turister. De deltagende museer vil få et betydeligt fagligt og formidlingsmæssigt udbytte af indsatsstyrkens arbejde. For museernes faste personale er det en næsten uoverskuelig opgave at skulle gennemgå en hel samling sideløbende med, at mange andre daglige opgaver skal løses. Desuden er det en kendsgerning, at registreringsarbejdet ofte er blevet forsømt eller varetaget af tilfældig arbejdskraft på mange museer i perioder, hvor den politiske bevågenhed har været rettet mod synlighed og særarrangementer. Med dette projekt får museerne nødvendig hjælp til at ændre situationen og samtidig trække på indsatsstyrkens specialviden og rådgivning i forhold til magasinforhold, konservering, registrering og formidlingshensyn. 9. Projektbeskrivelse: Kulturarvsstyrelsen lancerede i 2005 det nye online-registreringssystem REGIN, hvorfra der kan laves direkte udtræk til en offentligt tilgængelig hjemmeside kulturhistorieonline.dk Det var tanken, at den danske kulturarv, der p.t. gemmer sig i museernes magasiner dermed skulle gøres tilgængelige for hele den danske befolkning. Virkeligheden har imidlertid vist, at museernes registreringer langtfra alle sammen er egnede til direkte, ubearbejdet offentliggørelse. Det har nemlig i mange år været praksis at registrere genstande meget sagligt og nøgternt, da man forudsatte, at en formidlingssituation også ville inkludere en formidler, f.eks. en museumsinspektør, der i kraft af sin faglige specialviden ville kunne oversætte de nøgne fakta, og sætte den enkelte genstand ind i en relevant og perspektivrig sammenhæng. Pointen med at gøre danskernes kulturarv tilgængelig for folket er altså dermed reelt vanskelig at realisere meningsfuldt på det foreliggende grundlag. Museerne i Ringkøbing Amt ønsker at bruge en museumsfaglig indsatsstyrke at udvikle enkle løsningsmodeller på det fælles problem. Indsatsstyrken vil som minimum bestå af en konservator, en etnolog/historiker/arkæolog

5 med museumserfaring, en Regin-uddannet museumsassistent og en kommunikationsrådgiver med internetformidling som speciale. De enkelte museers samlingsansvarlige inspektør forventes at deltage aktivt i processen. Indsatsstyrken gennemgår de enkelte museers registreringer og sikrer sig, at der ligger gode beskrivende tekster til hver enkelt genstand som et ekstra lag over grundregistreringen. Disse tekster belyser specifikt hvorfor netop denne genstand er en del af vores kulturarv. Genstandene skal fotograferes, så brugere af kulturhistorie-online.dk også kan se dem. De for fagfolk relevante oplysninger skal naturligvis også være til stede. Med den samlede proces etableres desuden også et grundlag, hvorpå de enkelte museer kan gennemføre en grundig vurdering og eventuel revision af deres samlingers relevans, hvilket vil kvalificere de løbende overvejelser om mulige interne museumsspecialiseringer. 10. Projektets tidsplan (udfyld punkt A, B, C nedenfor) A. Projektets starttidspunkt (måned/år): 15. oktober 2006 B. Projektets sluttidspunkt (måned/år): 1. maj 2007 C: Gør rede for projektets faser. 15. oktober 1. november Etablering af projektgruppe. Identificering af interessenter 1. november 1. januar Repræsentativ undersøgelse af museernes registreringer og mængden af eksisterende digitaliseret materiale på museerne. Undersøgelse af mulighederne for medfinansiering af hovedprojekt fra EU. 1. januar : milepæl Udvælgelse af samlinger på baggrund af undersøgelsens resultat. 1. januar 1. februar Tilrettelæggelse og planlægning af pilotforsøg. 1. februar 1. april Gennemførelse af pilotforsøg med gennemgang og opkvalificering af dele af samlinger fra de deltagende museer. Afholdelse af temadag med præsentation af resultater og løsningsmodeller samt drøftelse af fremtidig indsats. 1. april 1. maj Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning vedr. hovedprojekt. 11. Hvordan vil projektet blive evalueret? Forprojektet evalueres på temadagen af samtlige involverede.

6 Evalueringen fastholdes skriftligt i en rapport med anbefalinger for det videre forløb. 12. Beskriv projektets fremtidsperspektiver og forankring i institutionen. Projektet vil gøre det muligt for museerne at spille en aktiv rolle i formidlingen af deres specifikke kulturarvsområde, som i stigende grad forventes synliggjort for omverdenen. Projektet ligger helt i tråd med Europarådets beslutning om at gøre netop den digitale formidling til et fælleseuropæisk fokusområde. Projektet vil endelig skabe tiltrængt opmærksomhed og tilføre nødvendig status til et musealt basisområde. 13. Hvilke unikke kvaliteter besidder projektet, som kan bidrage til erfaringsudveksling i netværket af kulturformidlende institutioner. Og på hvilken måde kan erfaringerne udveksles? En indsatsstyrke af den beskrevne karakter og med fællesmuseal opgave er aldrig set før. Den repræsenterer en effektiv løsningsmulighed i forhold til et problem med vidtrækkende betydning. Erfaringerne vil kunne bruges af hovedparten af danske museer til umiddelbar problemløsning. Resultater og delresultater vil løbende blive udvekslet med andre, der søger at bearbejde problematikken. Forprojektet alene vil resultere i mindst 1 artikel til Danske Museer og vil desuden blive formidlet via diverse digitale platforme. Et hovedprojekt med det skitserede sigte og omfang vil vække opsigt - også internationalt - indenfor museumsverdenen og det vil skabe konkrete erfaringer, resultater og en arbejdsmodel, der vil kunne anvendes af andre. Budget Projektledelse Projektmedarbejder Museumsassistent, ½ tid Kommunikationskonsulent Fundraising Udstyr, software mm Rejser, transport Subtotal Uforudset 5 % Total Finansiering Museerne i Ringkjøbing Amt 7 x Udviklingstilskud, Struer Kommune

7 Kommunernes fællesbidrag Kulturministeriet (EU-)fonde/puljer

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere