Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig."

Transkript

1 Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun ligg godt plact Vait udbud af bolig Innovation og lav skat Gv Stand

2 2 Vlkommn til til Gv Indhold: Sid 3 Vlkommn i Gv Sid 8 Skov og stand Sid 4 Dagtilbud og skol Sid 9 Tafikkn Sid 6 Idæt og fitid Sid 7 Handlsliv Sid 5 Kultutilbud Sid 11 God økonomi og lav skat Sid 10 Vait udbud af bolig Vlkommn til Gv udgivs af Sydkystn i samabjd md Gv kommun. Idé og layout: Sydkystn. Oplag ks. Tyk: MidtTyk, Tølløs. August Så kig ind i Jysk Bank, pøv byns bdst kaff, få n god fonmmls af dt hl og tag pakkn Jysk Vlkomst md hjm. Ovvj du at skift bank? Ønsk du t konkt og ufopligtnd oplæg, du også vlkommn til at bstill t mød på jyskbank.dk/vlkommn. Hundig standvj 199 gv Tlf

3 Vlkommn til Gv 3 Gv Kommun Vlkommn til Gv Bogmst Hans Balach Kæ læs Vi glad fo ny Gvbog. Vi n ung kommun md bog, og vi ha plads til fl. Jg vil gn byd dig vlkommn til Gv Kommun uanst om du alld flyttt htil ll stadig ovvj, om Gv t godt std fo dig og din famili at bo. Jg flyttd slv til Gv md min famili fo m nd 40 å sidn, og dt vi stadig glad fo. Vi bo tæt vd standn, hvo jg kan gå tu md min hund. D også mass af mulighd fo at dyk idæt og motion. Slv svømm jg og spill tnnis. Min bønbøn gå til fodbold. Gv båd tæt på stobyn og tæt på natun. Vi ha ott kilomt fin hvid sandstand, skov og and natuomåd. Samtidig ha vi S-togsfobindls, så man sagtns kan bo i Gv og abjd i Købnhavn. D flst af os bo i villa og paclhus, mn vi ha all typ bolig i kommunn, og ntop nu vi i fæd md at sælg bygggund i t nyt og attaktivt boligomådt i Tun Nod Øst. Gv va n af d kommun, som føst blv amt af skybud, og vi blv også n af d kommun, som føst gnnmføt klimatilpasning. Vi samtidig n ambitiøs kommun, nå dt gæld om at spa på ngin og duc CO2-udslippt. Fo famili md bøn vil jg fmhæv, at kommunn ha ov 40 daginstitution og omking 90 dagplj, som pass godt på kommunns 0 til 6-åig bog, nå ds foæld på abjd. Og vi ha 10 god folkskol md SFO og n sælig skol fo 10. klassn lig vd sidn af gymnasit. Jg stolt ov at kunn sig, at Gv n vldvt kommun md sty på økonomin. Samtidig vi n af landts allbilligst skattkommun. Så vlkommn til Gv. Jg håb du og din famili vil fald godt til h. Vnlig hilsn Hans Balach, Bogmst M nd ba t havcnt Hæk Blægningsstn Havmøbl Egt blomstbindi Plantskol Anlæg og vdligholdlssabjd S m på: Åbningstid: Mandag - fdag Wknd og hlligdag fa Kildbøndvj Gv tlf

4 Vlkommn til Gv Dagtilbud og skol Foto: Thomas Olsn Bøn i Gv skal oplv fællsskab og glæd Bøn og ung skal hav dt godt og tygt i Gv Kommun. D skal væ glad fo at væ sig slv, og d skal oplv, at d n dl af t fællsskab. Sådan stå d i visionn fo bøns liv i Gv Kommun. I Gv d mang typ dagtilbud og skol. All std abjd d ansatt på at giv bønn tyghd, omsog og udfoding, så d voks op til at to på sig slv og kan udfold ds vn. Hvt nst dagtilbud og skol ha sin unikk pofil. Og hvt nst std nogt sæligt fo d voksn og bøn, som gå d.én skol fokus på bvægls. En andn tilbyd undvisning fo bøn md ksta fokus på natuvidnskab. All std pædago- g og læ ddikd og ambitiøs på bønns vgn. Båd nå d skal læ at læs, gn og fostå vdn. Og nå d skab fællsskab, hvo bøn tivs og føl sig hjmm. Læs m om d konkt dagtilbud og skol på ll Sydkystn bdst & hutigst md d lokal nyhd... dn mb 21. nov ng NORD nast d t gym Lundgaat Jtt å væ Engag nd i ba da om, kom d om hund omk khus Hun l i t æk y: En ndb band inlys skul Bø ød Et sta dn. d udb dby. ban i Bønåsag til væ kol agss Hld ags hld klfos ikk, d d gø agssko- skol. Dt, t hld lang t ba skol d bds ksta di nog plln på ikk dnslv, mn s på nytt man dt, ikk i sig m l, og foku at dt m af æf såso mål skoldag kla initiativ at gø n bk lav af fom lv mod ing l k at ing pomll lu ags skovi- j: Eva lu godt andn n æk akt a tid til n kont kst j: Eva hld t, sund at dtkol på hlhds- tæt Ishø md jd, i landln på lugt j t, agss vi kald m og læ og udf samab søgt skol Ishø hld Dt af ags sko tæt pædagog, ikk og jkt. n i fagpå 13at hld id måd Dt ll m skol og initiativ, d målt. s, ndgåd ndns m læ All skol sam m ll skol nogt på Stagnmll daglig. Sta løftt lv n i ition m af n. af dt n i dt tad nikk ha åd skol t mod skolld, dn d. som skoln kan skol. Dt s og 12 ligh Sta ndg ng ykk dt Sid På 1. ågan ud i og vik andld n mang gåd nd til. j ha im gsaf lg at nyt, god skol på knd tikt Ishø ma binationvist sig, En man sats vi sninbi mat und kom lig bøn hvo ig skolld gt md fi. En ha nm fo d hav foskll ng af fosø13 skol at, sig sn. hldagslæi igtig godt fo d md, på agsfom at uing And n af bu g på, Eval agsskol, at hld oln vik git Lislu ing ikk i sig ha d og hov t nyt. dsk ns vis hld t nog kod hæn Eva tyd dag. i land Standgåt lv agss, skol s faglign båd skal læ på hld løft faglighd d t af initiativ på skollæn g n skoln j ha d 12 nå t i Ishø n løft lv fm af sig blot Dt mang nytiv ffk n kun kla slv Dt lns, d hld agsn posidt vis un. gjo t valbøll hd. agsskoland lignlig d ha ltat hld nd Ram mn su offntlig t fa hld agsbd og sam p ppo nto skol md i landt. gsa in øgt, af fospå 13 skolkonk lud n skol ing lu Eva hlda md at sult God NO SER LAD TIS P-P 0 GRA tning hl ga Få n til Dm 0 stk. pøv. hjm md ov 1.20 Gad Makis inn Ps din ga Fold din lga in Lam gad Rull din éga in Pliss lgad Pan invask Gad alt på Tlf ENERG IKLAS SE NOVEMB ER IS GRAT UL** VINTERHJ MED MD PR. SPAR KR FRA 63 Vdnsmst AG LØRD MAN -FRE lig ind i cntt FØRSTE MDR. HVER SØNDAG Bus lini shoj-b ycnt E kø 3000 GRATIS P-PLADSER A og Lini S - 400S.dk dlicious sushi & tasty ingchopstick s 1500 chins dishs Novmb Spcial Tak Away fa kl stk. Nok til 2 pson GRATIS PEKING SUPPE v/køb af bufft NYHED - indtil gydn tom mnu: 8 stk. Nigii: 4 laks, 2 tun, 8 stk. hoso maki: suimi 2 j 8 stk. ua maki: laks, avocado, Å KLVZ[ HN\YR 6 stk. futo maki: [\U H]VJHKV THUNV Tilbhø: wasabi, ingfæ, soya og spispind KUN Rævholmsvj 57 (Rævholmscntt), 2690 Kalslund, Tlf / fd Glæ d dig! Fdag d. 23. nov. Jultæstæning fa kl Sydk yst n S dt sto julpogam påm sid 5 Ko ig 15. Åbningstid: Følg md i snst nyt på... Ands Ol Olsn Suc csn på int vn n t ttt ltag vd nov mb WEEK snat til. Dt fm ikk dog kun at køb fo og Pada,pls mn fodi også milla j CamichHamvalgt ha at gø butikkn Fo til n fodagssal. Sid 6-7 " " & "&#" ) &(" $ " # PAVA " vis S m Undvo md d bdst Bstil Roskild PAVA tid Cnt ndling uktaf din på bil dt dansk C * ung til posi tiv oll mod ll, mn tæ af po kningn dukt m n fo min iphon , makd! dyn komm Sid $! #& ( # # )!' "#$ # #'(# %! $$ $ *GÆ 63 LDER IKKE Hov Roskild UDSA LGSV ARER dg ad Hsgad 4000 Tlf. Roski n OG NG BILLI G VOKS 21, 269 Tlf. 0 Kal FÅ FR TIL ISK FI DØRE SK LI GE N Bst il dag indn klok n fø lvingkn 20.0 HV 0 TE GA TECH på Håndvækvj ))) FØRS på.dk gnsbha Effktiv ustbskyttlsspod ustbskyttls $ ( Kon satt kt mun ba nd antallt af påtil 35 faldt i G v fa i 201 om 115 Komi 200 Rollm 1. Kompis n. 8 mun Høj od - Vi pojkt -Ta nom ast gø ha også ll t dag ssko Fosøg int up d ung ab lmodl ln«l på jd fo. Sls md hltion l fo til posi t på at I alt mos, næs tiv olskokds.og dt tag t 68 poj t i kon kt sig igt D fl syns jg gnadn ig godst ung lykstat Dom lill innku n ha dldm ionn t, og på kla kom mkom ova tioncn om mu nal ité ba vi sp Jan, sig Vstg di n bst is. b stolt ndfun mun aad, ktø å af Dn k Ni dskab ov, lsn Rik schf pis kom Kolding Hn lill. k min givs til inn ova Kom ik Kol mun ald Kom mid d tilta t poj tion solsn,mun, ind, Rosik tøl ha g, d kt, kild KL, chføko m chf dt md nom ska væ nom lab. Chistiaog innova Jan bt inn små di. n Bas tion innova in To kom ovativ Inn on, Min stion d til mu n v dl ovation dspi G sp s, dn v kom som s på mun og Høj og dt lill wl afh Innova is n old, d -Ta blil i Kol s på tionsda ud20. nov skal ast up gn Hot din kæm mb g tis l Com, p. dag dn Hold dig ointt i din lokalavis Hun husdyfosik n gaanti vjn mod fm ust " % & "& "! $ $ % Stipfi Et svnsk dansk fosikingssls makd. D om ha gjot dt kab så dt n hund, til ds bagt skildpadd spcial ind på dt ll at fosik snog. stømpbåndsdy og somog dt ikk kæv - ny småting, bhandling. $ ' " $ $!" # & " # $$ & " END 70 i lod køb Si C-Wa stømmha! " # $ %&'!!!! AUTO *D 2012 Foto: ikk kundn kn Mandag til fdag kl Lødag kl Søndag: Hån Alt i All supmakd dvæ Vivi autopa kby hold åbnt Supmakd ation www og Pt og n and butikk.aut bank kan hav and 3, 267 samt otc Eklund åbningstid. h.dk 0 G solodcnt.dk v. Tlf dk a-gadin 16. tnss G i G tag v: G v Gym v fittnt dn ny nas st & Sjæ ss, på tn tik ha l sid pog am d, 17, 18 mt stipog 19.. Ko p NOVEMBER stss Tma GR synsatis tjk nnm syn - ag dn Solød ag i Js : Js tag i tation t nyt i Hån novmbtil n initiativdbold Klu i sjov lød md invi b Js iha ag dn lln 17.. TORSDAG Køpla nn Aiva-chauffø gnd, gangbo,utålmodig Rné stsst mn Jnsn han bilist af fosinkls. fygt ha læt og fodgæng højsvinsig slv ikk udn at bliv Gnbu sid g og fodag og Luksus å på gnbugsbutik bagn, RUNNING CHOPSTICKS om os på facbook ok.com/unn RABATHÆFTE KØB 10 OG FÅ 1 GRATIS Sjov lød på, sig tilfds, fo Run t 267 jk Clasn, vi blv vd md at mu tt tæn 0 ig n som kæmp. fo Standskolns Ba po Til sidst fik vi t pa ndhold. v jk sam hldig Kom Mn Kom t i holdt konta, som vi scod numn klamd Høj til på, kdskampn -Taas Kom mu n og sagd anfø fo t Gåstån- d ni mun nom blandt sidst skolns hold, 15-åig in tu skolhold ngs ott ns Jpp Danmak, ti p nov Lan Jøgnsn ft kampn. hvilkt til atio såk føst ald dsfo gang nspimponnd t lill og n Ba is 201 kim ndk ad pæstation. Mang mål D 2. ninblot og piginalitt tt kvatfinal Mass af tilsku og smifinal stu, fa bg- vjn van mod d ungi g skol va mødt d fotn finalkamp ins dn i op på Aahus. dion, nogl md bannsta- gu ppn baggu vis md g nd, og blv-t ind13 dt Vi va mgafon. Spilln i ald til 17 bdst hold luk i fik tilåb Ba dag. å, som skt ndsjg vil som Ud md d hvid!«ind mn, at opta tati også på G vi Kom så«fa publikum. oglsskan gtnå tilon Aahus. komi Ba og Dt v m kab an på, ndm På dn n sidlinj hvm vi blv mød. dommn t og stod t and sba jg to hjmmholdts to på dt, sfæ i G og dnmål tæn tt gnndv v Unglvilæs og hppd og åbt også igtig t folø n gn gn god åd Mål ud på bann. nm Run t mdfob.dt, fastslå blan kæmp t Clasn. - Vi mått lav nogl duc dt and pojkt æn- Ian t væ scod ding, og d va t to ganban ant Jnsn t at ha all nvøsitt. Nå man mgt md d,gogi kampn, - Pdt t af mns så komvikdsn pås Jonas k nott m foan 3-0, og t til. fiha t mål. dt pludpoj att kt slig bliv 3-2, kama/vby dt klat, t Mål også t md at dupojkt t c anta båd llt af at få påsa kiminal tt ban itts tu d. Ehv d v 36 sid Sjællan hvs md d l tof vant RESTAURANT & TAKE AWAY Syns godt åg ang 16 -p ojk nomi t no nt min til Ko 17 mmun ns t til Land sfon inno ings lill innov vatio ation spis nsp fo B andk is adt 26 MDR. G HVER t SØNDA l dm md t gavko FØRSTE af Fokæ du holdby Cnti Bog & idé tt til Ishøj gavko P-plads Køb gatis Gv sjn vd at smid Komm un c, mn jg syns G alligvl, d komm at vi kan væ kad v: nv Po - ligg i mid avis tn n af.dk Ug 10 Akitk t fun Ish øj: dt ningsfi Ak ma itk t- og bog t bt ska l nyd Møll plan læg omk ing fi n og Gø Ak n. landskan- Juln stat ERH VER V i solød Læs Sydkystn på -pap og følg snst nyt på... ÅBENT SØNDAG TOURER 96 k. ov talingsg havs. udbtalin k., tilbagb lags v. 20% /12kditomk., så læng ing indtil modll samld kampagn 6,9%, v. finansi ÅOP g ydls 3,95%,Gæld udvalgt *Måndli Va.nt k. ** C md bløb A 152 oom Show Boulvad Nø Køg 4600 and Sjæll md d lokal nyhd... SÆLGES FRA TORSDAG DU KØBER NÅR DIN MEGANE FÅR DU HOS BILIA, * m Vi kom in Ov KR. ANE SPO T MEG RENAUL.dk.city2 www Gv: Blandt 800 tiatlt fa hl vdn va Caol mussn fa Kalslund Rasbdst i disciplinn Xta. Skolfodboldtuning, mn va Æblskiv æt bøn Kl jult vam atig og om til all skiv ud Vi dans æbl til 15. pos TIS godt GRA fa kl. 12 vil væ all D olad til chok.dk ningnionstov Cntfobakstat MVH.Vallns www RT SYD 14 Gv: 3-0 va dngn fa Standskoln foan mod Gåstå nsskoln fa Vodingbog, da mandag fomiddag d spilld kdsfinal i Eksta Bladts Skolfodboldtu ning - mn til sidst dt dog spændnd, blv slv om dt ndt md sj. Fo lvn fa Vodingbog blv vd md at kæmp på Vodingbog Stadions fugtig gæs, og indn pn blv f løjtt af, kamva to mål gåt fobi målmandn fa Standskoln fa Kalslund. Dt va nu ikk nok til n sj. Kampn ndt 32 til lvn fa Kalslund ft t pa fosvaskiks. - D and havd lt, og vi va psst spilhlt i bund dt mst af kampn. Gåstånskoln Vi missd også nogl i gult kunn ikk chan- blv dt lidt tæt. S fl fotos på kla modstandn fa Kalslunds Standskoln. Alligvl. Foto: Kistin Amali Linnt. l- 20ju stk. dig til t Glæd t og d katalog lpogam ju nt sto By C Max 8 ps. p. kund i Ishøj 0 dinfo tisdag dn 20. novmb 2012 Smukk ung fstab Solød: D smukk ung mnnsk, som Kim Lasn sang om i 1988, va til gallafst på Solød Gymnasium. Vi bdst og hutigst ov tionst k Sta b æ lnsbæ dcm sto jult på Val dn 1. n på dt n dl Lødag tænds lys og julmand ÅBENT 7 DAGE OM UGEN 8-21 JUL ER VE MB Ug ågang Egt hus til 10. klass Gv: Til næst skolå flytt Gvs 10. klass ind i dn tidlig Bugtskol vd sidn af Gv Gymnasium. Standskoln kom foan und gsskol T ÅBENAG D SØN j stos Standskoln vand t tæt kdsfinal man G kdsfinal i Eksta dag v Bladts høj s i Is succ n æk: 20 g på fond nsb Vall i m sit pæ ha til at sætt nsbæk. t i Vall md gsliv nin 2 57 s ft ndnu n plad blv Bøndby t y: Dtug fo bag ndb sj Bø astistiskn sto sn. fant hvo 1. plad Volly,oldt på ligah På D 46. åga 47 LAN ons dag Ug SJÆL 4 ERD AGSKA SSEN GOUR METK ASSEN 50% FISK ,165,- EKO NEN.DK fiskk onn. dk d. onlin fa op til fa ab Ingn k. 500,-. at på Altid din føs bind ingsp stot iod udva t lv - Ingn lg. anc lv ingso mko stnin g Tlfo n 7199 slun 15 Shop FISK Tl font Hv id dag : kl. 9 Åbn - 17 ings Man tid dag i buti og Tisd ag og onsdag kkn tosd kl.16.0 : ag D kl Gv udov Landv åbn j 110 vi gn 267 fo 0 G dig ft adial.d v Tlf. aftal! 4340 k 4244 Sydkystn.dk Gv Standvj Gv Tlf

5 Vlkommn til Gv 5 Dn sto jnkanon på Mosd Fot Potaln Tat i Hdland vd Tun Kultutilbud Kultun båd fin og folklig Potaln i Gv ha tablt sig som stdt, hvo man gå ud fo at hø musik, dikk t glas og måsk spis i stdts café. Potaln ha fi musik- og tatscn. Og ugn ignnm d konct, fostilling og comdy. Sæligt populæ dn ålig nytåskonct. Læs m: Åt ignnm d fl mulighd fo at møds md and til kultull aangmnt. Nytåsdag d fo ksmpl n bogvanding langs standn, og Sankt Hans-aftn bliv Standpakn Mosd Fot omdannt til n sto byfst md tivoli, musik, fyvæki og bogmstns tal. To ug om sommn tilbyd Opa Hdland to ugs opa-fostilling på Danmaks støst pmannt udndøs scn Amfitat Hdland. Dt hl fogå i natuomådt Hdland, som dlvist ligg i Gv Kommun. Åts gang og taditionn omking vos højtid og åstid bliv fulgt og foldt ud på Gv Musum. Bøn og voksn oplv, hvodan livt blv lvt i gaml dag og hvodan tadition og liv ha udviklt sig sidn. Must ha båd fast udstilling og løbnd sæudstilling. Gvs kystlinj bæ pæg af tidlig tids fosva. Ntop nu Mosd Fot vd at bliv indttt til modn musum fo 1. vdnskig. På fott skal man blandt andt oplv, hvodan soldatn lvd på fott og i skyttgavn. Din i dga t l m ss f go p vls! PORTALEN GREVE. BILLETTLF

6 6 Vlkommn til Gv Idæt og fitid - suvæn mulighd fo ksponing og udvidls af fotningsntvæk! Dagns kampsponso: Toll VVS & Gastknik ApS Natugaskdl Solcllanlæg Badvæls Tlf Hdlands Golfban Gv svømmhal Gv Badminton Motion n dl af hvdagn Dt skal væ lt fo båd bøn og voksn at få pulsn op og bvæg koppn. Kommunn ha anlagt cyklsti ovalt, så små og sto bøn slv kan cykl i skol ll til fitidstilbud og vnn. Dsudn abjd kommunn på, at pak og byum skal indbyd til lg og tæning. Mindst halvdln af all indbygg i Gv dyk n ll andn fom fo idæt. Mang gå til spot sammn md and i idætsfoning og på oganisd hold. Mang voksn ha tavlt og svæt vd at afsætt n fast tid i kalndn til spot. D bug i stdt standn og havnn til løb, vandspot og sjlliv. Nogl komm på idskoln, and spill golf, og mang gå i t af vos fitnss cnt ll svømm i Gv Svømmhal, hvo d åbnt fa mogn til aftn. GREVE- I Gv d mang båd sjov og mningsfuld fitidstilbud fo bøn. Dt udvikl bøn og giv dm mulighd fo at væ n dl af t fællsskab. I Gv ha vi også facilitt til sæligt dygtig talnt og litspotsfolk. Blandt andt spill fl af Gvs ung badminton på nationalt og intnationalt plan. BADMINTON I VERDENSKLASSE! LILLERØD TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL I GREVE IDRÆTSCENTER Skuff kølskab -gm dit kølskab i skuffn Ny bolig? Ny håd hvidva? Billtt købs vd indgangn Stot showoom - all pisklass - på Gminivj 50 i Gv. Vi udfø tillig svic på all håd hvidvamæk Bøn und 8 å: Gatis Øvig: 40 k. Big Capacity ovn -Danmaks støst ovn i standad indbygningsmål... Gminivj Gv Tlf.:

7 Vlkommn til Gv 7 Gv Standvj Wavs i Hundig Handlsliv Køb ind i stocnt ll langs Standvjn Gv ha t lvnd hvvsliv og handlsliv. Dfo kan du også køb næmst alt i Gv Kommun. Hvis du kan lid at handl i t modn stocnt md tag ov hovdt skal du bsøg Wavs. H 110 butikk, stauant, bank og fitnss-cnt md alt til dn modn famili. I fi og fidag d oft sælig vnts og aangmnt fo bøn og ds famili. Wavs ha gatis p-plads og ligg lig vd Hundig Station. Læs m: Gv Midtby Cnt t mind lokalt cnt, som tilbyd 30 butikk md dt mst til dagligdagn. Gv Midtby Cnt ha gatis p-plads og ligg lig vd Gv Svømmhal og Gv Station. Læs m: Dsudn d mang butikk undt omking i kommunns kvat. Mang handlnd ha valgt at plac ds butikk langs Standvjn, som løb gnnm hl kommunn og skift navn undvjs fa Mosd Standvj til Gv Standvj og Hundig Standvj. H sælg d handlnd alt fa dagligva og fiskfangd fisk til modn pjs. Gv Midtby Cnt GREVE MIDTBY CENTER Vi ha dt hl... I DIT LOKALE NÆRCENTER Mød os på Facbook Hygglig atmosfæ God svic Spændnd aangmnt M nd 40 butikk Tilmld dig vos nyhdsbv på 3 tims GRATIS paking - Husk P-skivn - M nd 40 butikk Gavkot kan købs hos Rkod Rns

8 8 Vlkommn til Gv Skov og stand Gv ligg tæt på stobyn og ha samtidig båd mgt natu og skønn gønn omåd. Langs kystn find du n ott kilomt lang fin hvid sandstand, som t vlbsøgt kativt omåd hl åt. I dn n nd af standn ligg lystbådhavnn Hundig Havn, og i dn andn ligg dn malisk hvvshavn Mosd Havn og dt gaml fæstningsvæk Mosd Fot. Fo m nd hundd å sidn va Hdbo-gnn n skovløs opdykt sltt. Mn dt skovløs d ændt n dl på md ån. Fo omking 30 å sidn bgyndt man at omdann dt sto aal Hdland, til t stot natu- og fitidsomåd md sø, sltt, bakk og skov. I dag ligg d også n sto skihopbakk, og ndn fo dn dt sto amfitat, Tat Hdland, hvo d hvt å aangs opafostilling und åbn himml. I diss å Gv Kommun sammn md Skov- og Natustylsn i gang md at plant skov i Tun og Gv. Og Gv sammn md Roskild og Solød kommun bgyndt på t stot ambitiøst pojkt md n 22 kilomt lang oplvlss-, gang- og cyklsti fa Tyllskovn vd Køg Bugt, gnnm Tun Skov og Hdland til Vikingskibsmust vd Roskild Fjod. Læs m: Fott Café & Rstauant Spis n lækk fokost ll middag, og nyd Sydkystns bdst udsigt. Ligg i smukk gønn omgivls md udsigt ov havt. Tæt på badstand. Sto udndøs tass. Fott Caf & Rstauant Mosd Standvj 91, Kalslund tlf HVER TIRSDAG Stgt flæsk ad libitum Svs md ny katofl ødbd & psillsauc K.118,- Bøn und 10 å ½ pis

9 Vlkommn til Gv 9 Gv station Køg Bugt Motovj Foto: Elm Madsn Tafikkn Gv Kommun ligg godt plact, båd hvis du skal til stobyn ll n tu ud på landt. D god kollktiv tanspot til Købnhavn, som kan nås på 20 minutt. Og båd bolig- og hvvsomåd ligg md god adgang til Køg Bugt motovjn. tafiksikkhd, mindsk støjgnn og sik skolvjn. Læs m Kommunns gt tafiksystm pægt af, at biltafik og d blød tafikant adskilt. Et vludviklt sammnhængnd stisystm på cika 90 kilomt gø, at bøn og and blød tafikant kan fæds sikkt i tafikkn til og fa skol og abjd. En ny tafiksikkhdsplan fokus på, hvodan kommunn få ndnu bd 30 ET 00 Kastn Mød Mød xptn hos GBAbil VI HOLDER DIG KØRENDE UANSET DIT BEHOV HAR VI EN VAREBIL, DER PASSER. Ehvvslivt still sto kav - og md 4 foskllig modll d hv kan opbyggs på utallig måd kan Fiat imødkamm dm all. Bsøg din lokal Fiat fohandl og hø næm om vos pogam Ol Chistian FORSKELLIGE 995KOMBINATIONER Mandag-fdag Mandag-fdag GBAbil Lødag Koskildlund Koskildlund Gv 2670 Gv - Gv Tlf. - Tlf Tlf Kim Lødag Lødag LUKKET LUKKET LUKKET Søndag Søndag Søndag

10 10 Vlkommn til Gv Vait udbud af bolig Bønhavn xooxooox oox Foto: Hans-Jøgn Johansn Gv Landsby. Foto: Mikal Bo Tun Nod Øst Gv Kommun ha t mgt vait udbud af bolig. D flst paclhus i kommunn, mn i all bydl d også båd ljog andlsbolig. D sto boligomåd ligg langs vandt vd Køg Bugt, mn d også landsbymiljø og mind bymiljø i Gv, Kalslund, Kildbønd og Tun. Hvis du dømm om at bygg n ny bolig md sit gt pæg i t attaktivt og nyt boligomåd, sælg Gv Kommun ntop nu bygggund i t nyt boligomåd i Tun Nod Øst. H bliv d god mulighd fo at opfø individull paclhus på gund af foskllig støls i 1, 1½ ll 2 plan. Boligomådt ligg ud til skøn natu og tæt på god indkøbsmulighd og fitidstilbud. Du kan læs m om andlsboligfoning og udljning af almnnyttig bolig på Gadin Makis Tæpp Solafskæmning Gadial Intiu Gv Landvj 110, 2670 Gv Vos Showoom åbnt: Mandag + onsdag kl tisdag + tosdag kl Dudov åbn vi gn ft foudgånd aftal. Ba ing ml. kl all hvdag og aftal n tid ll book t bsøg af vos gadinbus

11 Vlkommn til Gv 11 SupBst Kalslund Dt God handl økonomi om og lav skat Fødva God Svic Dansk aguk Kl. 1 P. stk. 9,95 &... og fantastisk tilbud Ta Lig nu ha 2 Gv stk. sålds båd landts tdjlavst skatttyk og n høj Gv Kommun bstæb sig på md 10,- tilfdshd md kommunns svic. sin svic, sin udviklingsaktivitt, dn stamm stying af økonomin og Samtidig kommunn mgt optagt dn lav skattpocnt fotsat at væ af at udvikl ny måd at giv svic n attaktiv kommun båd fo d på; dt man kald innovation. Idéig bog, som alld bo h, og fo ld og mdabjd ha udviklt d, som tænk på at find t nyt std Dansk tomat SupBst Kalslund Dt handl om Fødva Sydkystns støst udvalg af glutnfi va, byns bdst slagt, spændnd god vin og mgt m. Mn måsk d nogt du savn? Jg altid kla til n snak, og hø Food gn din mning om Makt hvad vi kan bliv bd til! Tag fat i mig i butikkn ll snd n mail på Dansk aguk Dansk aguk Kl. 1 P. stk. 9,95 Købmand Motn Olsn fotæll: I Sydkystns Food Makt find du billig va, gatis paking i 2 tim, Sydkystns støst udvalg af glutnfi va, byns bdst slagt, spændnd god vin og mgt m. Mn måsk d nogt du savn? Jg altid kla til n snak, og hø gn din mning om hvad vi kan bliv bd til! Tag fat i mig i butikkn ll snd n mail på Dt handl om Fødva God Svic 20,- & God Svic Købmand Motn Olsn fotæll: I Sydkystns Food Makt find du billig va, gatis Købmand paking Motn i Olsn 2 tim, fotæll: Sydkystns va, gatis støst paking udvalg i 2 tim, af I Sydkystns Food Makt find du billig glutnfi va, byns bdst og mgt m. Mn måsk d nogt du slagt, savn? Jg spændnd altid kla til god n snak, vin Købmand Motn Olsn og fotæll: hø gn din mning og mgt om hvad m vi kan bliv bd til! SupBst Kalslund... og fantastisk tilbud Vlkommn Sydkystns støst udvalg af glutnfi va, byns bdst slagt, spændnd god vin I Sydkystns Food Makt find du billig Tag va, fat gatis i mig paking i butikkn i 2 tim, ll snd n mail på Vlkommn V/Købmand Motn Olsn - Kalslund Pakvj Kalslund Vlkommn - Butik tlf: Åbningstid: Mandag - fdag 08:00-20:00 Lødag 08:00-18:00 HVER Søndag 10:00-18:00 Bagn åbn hv dag kl. 07:00 Kl. 1 Gv n kommun, d ha sty på økonomin. mang god idé, og én af dm blv i 2012 nomint til Kommunns &... og fantastisk tilbud Landsfonings såkaldt lill innovationspis, og dt blv til n flot andnplads. at bo. Gv Rådhus Foto: Mogns Lang Kl. 1 P. stk. 2,50 Ta 10 stk.

12 Vlkommn til Gv Wavs shopping fo hl familin! Bsøg vos mang spændnd butikk md mass af mækva. D hlt sikkt nogt fo hl familin. Ba tag afkøsl 27 på Køg Bugt motovjn, ll s køslsvjldningn på wavs-shopping.dk Læs m om, hvad d sk i cntt på wavs-shopping.dk ll på facbook.com/wavsshopping. adss: Wavs, Ov Bølgn 2a 2670 Gv Tlf Åbningstid Mandag - fdag Lødag Søndag

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA BEDERS KLASSISKEPIZZA 1.M(omooo 2.omooon 3.omooopppon 4.omoonohmpnon 5.omoononn 6.omooppponohmpnon 7.omoopppononn 8.omooph oødo SPECIALPIZZA 9.ConUno(ndb omooph ødo 10.ConDuo(ndb omoonhmpnon 11.omoonnn

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Kærlig hilsen din SFO

Kærlig hilsen din SFO Kærlig hilsen din SFO Kære Forældre Lucia: Traditionen tro indbyder vi til Lucia fest i SFO. Det foregår torsdag d. 13. december fra kl. 15-16.30. Vi starter med gløgg og æbleskiver ude i klasserne. Kl.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk Magnus Truelsen & Buch Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk 2 magnus truelsen & buch DT HADL OM GODT HÅDVÆK Det helt centrale element hos Magnus

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

.:87538700 Fax:87538400

.:87538700 Fax:87538400 Nø ø T 87538700 Fax87538400 n o@ homa ag d www homa ag d Sa gop Ad S o gad17b,st,ch anga ø Kon an p 1 845 Sagn LEJ20061 udg md 1 Da o23 05 B KVARTERET Enh pc ghdmdun b ggnhd Hj ø gam b d og gud dnmu pa

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen Sa gop Ad Æg 3,4700Næ Kon an p 1 195 Sagn BO15188 udg md 1 Da o03 11 B Cha m ndbua owb ggndpå o g gåa and hj anæ bog æ ønna u" Ån", a onn,g mna og ad onm m-ogåd m nd10 m nadanma d g bad andka bæ m nd Gnnm

Læs mere

Songs for Winter and X-mas Vol I

Songs for Winter and X-mas Vol I Songs fo Winte and X-mas ol I Lyics in Danish oice, Guita Aanged by ohn acobsen wwwstamolecom Songs fo Winte and X-mas, ol I 1 ohn acobsen 00 Anitta Sound and Music, Copenhagen 00 Stamole, Copenhagen Pinting

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fælles info Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fastelavn. Der er tidligere udsendt særlig indbydelse/information om fastelavn. For god ordens skyld; Fastelavn afvikles mandag den 7. marts kl. 10.00 for

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

DET STORE SOMMER UDSALG STARTER 20. JUNI KL. 10. Masser af tilbud og fund til ferien

DET STORE SOMMER UDSALG STARTER 20. JUNI KL. 10. Masser af tilbud og fund til ferien DET STORE SOMMER UDSALG STARTER 20. JUNI KL. 10 Masser af tilbud og fund til ferien Her har vi alt undtagen sommerregn Dagene er dejligt lange, solen har fået mere magt, og tanken om en dukkert er pludselig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad F d b g 135E,4Ro Kon an p 7 500 Sagn TN5035A udg md 6 Da o01 06 B VELKOMMENTI L1RÆKKE! KVARTERET I1 æ an nna u nddu hub gg o am Hbduhøj o,mna g h æpå

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere