Tilslutning til digital post og NemSMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutning til digital post og NemSMS"

Transkript

1 Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og andre med samme relevans ligger på NemSMS-og-fjernprint/Teknisk-dokumentation-ogvejledninger.

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen Begrebsafklaring, roller og hjælp Introduktion til digital post/nemsms Administrationsportalen som værktøj Roller og rettigheder Hjælp Hjælp til at komme på løsningen som borger Hjælp til at komme på løsningen som virksomhed Hjælp til myndigheder og leverandører der skal tilslutte systemer til løsningen Overblik over hele tilslutningsprocessen Anmodning om tilslutning af myndighed Oprettelse af kontakthierarki Tilslutning af afsendersystemer Tilslutning af evt. portaler og registre Gennemfør test Drift Proces for anmodning om tilslutning af myndighed Proces for oprettelse af myndighedens kontakthierarki Proces for tilslutning af afsendersystemer Tilslutte standard afsendersystem Tilslutning af ikke-standard-afsendersystem Tilslutning af afsendersystem Oprettelse af materialer Tilknytning af materialer til tilmeldingsgrupper Proces for tilslutning af portaler og registre Tilslutning af portal Tilslutning af register... 28

3 8. Test af myndighedens tilslutning og opsætning Ændring af systemer der er i drift Bilag I begreber i digital post/nemsms S i d e 2

4 1. Introduktion til vejledningen Denne vejledning henvendt til offentlige myndigheder, der vil anvende digital post og NemSMS og derfor har brug for kendskab til hvilke tilslutninger og opsætninger, der skal foretages, før der kan kommunikeres digitalt med borgere og virksomheder. Vejledningen beskriver overordnet: Begrebsafklaring, roller og hjælp. Proces for anmodning om tilslutning af myndighed Proces for oprettelse af myndighedens kontaktmuligheder. Processerne for oprettelse af myndighedens afsendersystemer. Processerne for ændringer af tilsluttede myndighedssystemer og opsætninger. Proces for bestilling af konsulentydelser fra e-boks. Proces for Teknisk bistand og kontakt. Dette er anden version af vejledning til tilslutning til digital post og NemSMS. Første version blev udarbejdet af e-boks, og det er input fra denne vejledning, der udgør størstedelen af denne vejledning. Imidlertid er vejledningen blevet begrebsmæssigt og indholdsmæssigt ført up to date, ligesom der henvises til andre vejledninger, hvor dette er hensigtsmæssigt. S i d e 3

5 2. Begrebsafklaring, roller og hjælp Dette afsnit søger at give en kort introduktion til digital post/nemsms-løsningen. Afsnittet består af: En overordnet beskrivelse af løsningen og det begrebsapparat der benyttes. En kort introduktion til brugerstyringen i digital post/nemsms. Henvisning til hvor man kan finde yderligere hjælp Introduktion til digital post/nemsms Digital post/nemsms er en samlet kommunikationsløsning, hvor borger og virksomheder sikkert kan kommunikere digitalt med offentlige myndigheder. Løsningen giver mulighed for, at myndigheden kan integrere deres systemer til digital post-løsningen og sende post og sms-beskeder til borgere eller virksomheder, så borgeren/virksomheden modtager sin post ét samlet sted. Digital post/nemsms opererer med en række centrale begreber. Disse er defineret i bilag I. Figur 1. S i d e 4

6 Figur 1 giver et samlet overblik over digital post / NemSMS løsningen. Den brugergrænseflade, som borgere og virksomheder møder, vil være en iframe, der som udgangspunkt vil være udstillet på borger.dk og virk.dk. Myndigheder kan imidlertid vælge at udstille digital post på deres egne hjemmesider. Odense Kommune har valg at benytte sig af denne mulighed. Dette er illustreret i figur 2. Figur 2. Der opereres med to typer forsendelser i digital post / NemSMS: 1. Meddelelser: et eksempel på en meddelelse er f.eks. Lønsedler. 2. Servicemeddelelser: et eksempel på en servicemeddelelse er f.eks. påmindelse om tid til en undersøgelse. Administrationsportalen er det sted hvor digital post / NemSMS-løsningen administreres: A) Profiloplysninger: Her angiver myndigheden sine generelle stamoplysninger, angiver en primær kontaktperson for e-boks samt uploader logo og beskrivelser af myndigheden hvilket vil være synligt for slutbrugeren. Heraf de grønne kasser, som angivet på illustrationen. B) Kontaktmuligheder: Her opretter myndighederne de postkasser der skal være synlige overfor borgere og virksomheder i adressebogen på brugergrænsefladen, S i d e 5

7 dvs. en myndigheds sikre postkasse, hvor myndigheden kan modtage post afsendt af slutbrugerne. Du kan læse mere om postkasser og hvordan disse oprettes i vejledningen. Sådan opretter du digitale postkasser. C) Tilmeldingsmuligheder: Her administreres de systemer, der udsender post til borgere og virksomheder. Den struktur der skal oprettes efter er følgende. o Afsendersystem (f.eks. KMD Løn), dvs. de systemer, der kan sende post til borgere og virksomheder. hvor der så knyttes nogle Tilmeldingsgrupper (f.eks. Lønsedler til ansatte i kommunen), som er de kategorier af post, som slutbrugeren kan vælge at modtage fra en myndighed. Som det fremgår af illustrationen, er tilmeldingsgrupperne synlige for borgere og virksomheder hvorfor den grønne kasse. Til de enkelte tilmeldingsgrupper kan der så tilknyttes de Materialer (f.eks. lønspecifikation), som er en indholdstype, der indgår i en tilmeldingsgruppe og som kan sendes til slutbrugere, der er tilmeldt tilmeldingsgruppen. Et materiale kan være en meddelelse eller en servicebesked. Du kan læse mere om dette i vejledningen. Skriv til digital post. D) Systemintegration: Her kan myndigheden angive en portal, der gør det muligt for slutbrugerne at få adgang til deres sikre boks fra en myndigheds hjemmeside (vha. en iframe) og tilslutte et register, der kan udveksle data om slutbrugerne med digital post/nemsms. E) Øvrige muligheder: Herudover findes der yderligere tre faneblade (sagsbehandling, brugerstyring og statistik) i administrationsportalen, som myndigheden herudover har adgang til i den daglige administration på følgende måde: o Sagsbehandling: her kan der oprettes bilag, som er en standardinformation uden personlige oplysninger, der kan vedlægges en meddelelse. Det er muligt at tilmelde/framelde modtagere til de enkelte tilmeldingsgrupper. Endelig kan der søges efter et dokument, som er sendt til en specifik slutbruger eller efter hvilke slutbrugere, der har modtaget et bestemt dokument. o Brugerstyring: her kan Administratoren oprette nye brugere af administrationsportalen og tildele dem en rolle, der bestemmer deres rettigheder på administrationsportalen. Dette punkt inkluderer også muligheden for at teste ens løsning vha. test-bruge. o Statistik: her kan myndighedens Administrator hente detaljeret statistik om forsendelser, henvendelser og tilmeldinger. S i d e 6

8 Integration til løsningen: Integrationen til løsningen gennemføres vha. de system-tilsystem snitflader, som digital post/nemsms stiller til rådighed. Disse snitflader giver bl.a. mulighed for at: sende meddelelser og servicebeskeder fra afsendersystemer som enkelt- eller masseforsendelser hos myndigheden, som borgeren tilmelder sig, via opsatte tilmeldingsgrupper, hvor der tilknyttes materialer. hente post sendt til postkasser via enten at videresende til eksisterende sikker e- mail-adresse eller direkte via et afhentningssystem (f.eks. et ESDH-system). udstille digital post/nemsms på myndighedens egen hjemmeside (iframe). Bemærk at et system hos myndigheden godt kan optræde som både et afsender- og et afhentnings-system. F.eks. et ESDH-system, der både afsender meddelelser og henter post sendt til postkasser direkte ind i ESDH-systemet. I afsnit 4. Hjælp kan du finde henvisning til, hvor du kan finde yderligere information og adgang til snitfladerne Administrationsportalen som værktøj Administrationsportalen er det værktøj, der anvendes til opsætning af en myndigheds digital post/nemsms baseret på den integration, der foretages af myndighedens systemer til løsningen gennem snitfladerne. Det bør understreges, at Administrationsportalen alene er værktøjet til at tilslutte de systemer, der skal integreres med løsningen. Myndigheden forestår i samarbejde med deres systemleverandører at foretage den nødvendige integration baseret på systemtil-system snitfladerne til løsningen. Forsiden af Administrationsportalen ser således ud for en administrator: S i d e 7

9 Figur 3. På forsiden af administrationsportalen findes alle relevante vejledninger om de tekniske snitflader og vejledninger i brug af løsningen. Link til administrationsportalen er: Roller og rettigheder Modellen for adgangskontrol til Administrationsportalen er rollebaseret. Den sikrer en nem administration og at en slutbruger kun opnår de rettigheder, der er nødvendige for det pågældende arbejdsområde. Modellen består af følgende elementer: Slutbrugere: slutbrugeren identificeres entydigt i forbindelse med login via Nem- Log-in / Virk BRS SSO. Roller: en slutbruger tildeles én rolle. Privatpersoner har altid rollen Borger. For medarbejdere i en virksomhed fremgår rollen af Virk.dk. For medarbejdere i en myndighed er rollen opsat i Administrationsportalen. Rettigheder: hver rolle har tilknyttet en eller flere rettigheder. Hver af disse rettigheder giver adgang til en eller flere operationer for et objekt. Eksempelvis har en myndigheds-medarbejder rettigheden til at tilmelde eller afmelde en borger til at modtage meddelelser fra myndigheden. De roller, der er relevante for myndighederne er beskrevet i vejledningen: Brugerstyring i digital post S i d e 8

10 Du finder vejledningen her: e-boks global administrator: er en speciel rolle, da det kun er e-boks ansatte, der kan tildeles denne rolle. Disse har adgang til et særligt administrationsmodul, der er et internt e-boks værktøj, som giver adgang til følgende funktioner: Rolle Rettigheder e-boks global administrator Tilslutte myndigheder Oprette og nedlægge roller Oprette og nedlægge rettigheder Tildele og fratage rettigheder Figur Hjælp Der er flere måder at hente hjælp til arbejdet med digital post/nemsms: Hjælp til at komme på løsningen som borger Se primært: Hjælp til at komme på løsningen som virksomhed Se primært: Hjælp til myndigheder og leverandører der skal tilslutte systemer til løsningen Hjælpemateriale rettet mod myndighederne og de leverandører til myndighederne, der skal integrerer deres systemer til digital post/nemsms, findes to steder: Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside Se: Her henvises særligt til menupunkterne: Til myndigheder. Teknisk dokumentation og vejledninger Administrationsportalen Der er løbende mulighed for at få mere hjælp til de specifikke elementer under hvert af disse områder direkte på administrationsportalen ved at klikke på Hjælp ude til højre på portalen. Nedenfor et eksempel på en hjælpetekst for Postkasser: S i d e 9

11 Figur Hjælp hos e-boks e-boks kan yde assistance, når en myndighed skal kobles på digital post. Konsulentbistand: Bestillingen af e-boks-konsulentydelser kan foregå via til En bestilling skal indeholde: Myndighedens navn, CVR-nr. og EAN-nr. Navn på kontaktperson hos myndighed Karakteren af den ønskede konsulentydelse Underskrift/signering og dato for myndighedens bestilling Myndigheden skal bestille konsulentydelse minimum 20 arbejdsdage før starttidspunktet for leverancen af konsulentydelsen. Hvis konsulentydelsen vedrører myndighedens anvendelse af digital post/nemsms efter tilslutning, er bestillingsfristen dog 5 arbejdsdage. Den komplette beskrivelse af e-boks-konsulentydelser findes i tilslutningsaftalens bilag 2. Teknisk bistand: e-boks tilbyder teknisk bistand til myndigheder, myndigheders systemleverandører og anden af myndigheden udpeget 3. mand. Denne bistand dækker spørgsmål af teknisk karakter, herunder anvendelse af snitflader. S i d e 1 0

12 Teknisk bistand faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt ¼ time. Bistand kan rekvireres telefonisk eller skriftligt ved hjælp af en kontaktformular på administrationsportalen. Dette er oplyst nærmere nedenfor. Åbningstider og kontaktinformation: Telefoniske henvendelser: Tlf Bestilling og fakturering: Ved henvendelse til teknisk support skal myndighedens CVR-nr. og EAN-nr. oplyses sammen med henvenders navn og kontaktoplysninger. Henvendelse kan udelukkende ske ved oplysning af CVR-nr. og EAN-nr. på en myndighed, der er berettigede til at anvende digital post/nemsms. Ved henvendelsen oprettes en sag og der sendes en med sagsoplysninger til den angivne -adresse. Hvis myndigheden allerede er tilsluttet digital post/nemsms, sendes endvidere en kopi af bestillingen til myndighedens administrator, som angivet ved tilslutningen til digital post/nemsms. Teknisk bistand faktureres til det EAN-nr., som myndigheden har angivet ved tilslutningen til digital post/nemsms. Hvis der er tale om en myndighed, som endnu ikke er tilsluttet, faktureres teknisk bistand til det EAN-nr., som angives ved henvendelsen. S i d e 1 1

13 3. Overblik over hele tilslutningsprocessen Forud for tilslutning af en myndighed samt oprettelse af postkassestruktur og tilslutning af afsendersystemer bør der hos myndigheden foregå en afklaring af, hvordan digital post/nemsms muligheder skal anvendes. Dette arbejde omfatter afklaring af, hvordan borgere og virksomheder skal kunne kontakte myndigheden via løsningen, f.eks. hvor mange postkasser skal oprettes i løsningen og hvordan skal de struktureres. Myndigheden skal også overveje, hvilke typer af post, der skal gøres tilgængelig for borgere og virksomheder i løsningen og dermed hvilke afsendersystemer, der skal tilsluttes. Du kan finde vejledninger, der hjælper dig med disse overvejelser på: Se under Myndigheder og Teknisk dokumentation og vejledninger Processen for at tilslutte en myndighed gennemføres i Administrationsportalen med følgende trin: Figur 6. For hvert trin findes yderligere dokumentation og vejledninger på administrationsportalen, ligesom det er muligt at tilkøbe konsulent og/eller teknisk bistand hos e-boks. Alternativt er det muligt at anvende egne konsulenter til eksempelvis opsætning af systemer eller integration baseret på snitfladerne i løsningen. Her gives en overordnet beskrivelse af de trin man skal igennem for at blive tilsluttet digital post/nemsms Anmodning om tilslutning af myndighed Første trin er, at myndigheden anmoder om tilslutning af myndigheden til digital post/nemsms ved at gennemføre en anmodningsproces. Anmodningsprocessen resulterer i, at myndigheden får tilsendt en tilslutningsaftale, som skal returneres i underskrevet stand, hvorefter myndighedens profil aktiveres af e-boks, og administrator får tilsendt en , og der kan arbejdes videre med opsætning i myndigheden. S i d e 1 2

14 Se afsnit: 4. Proces for anmodning om tilslutning af myndighed Oprettelse af kontakthierarki Næste trin er at oprette myndighedens kontaktmuligheder - også betegnet kontakthierarki. Det gennemføres ved at oprette sikre -adresser eller afhentningssystemer, som knyttes til postkasserne i den ønskede postkassestruktur. Som en del af denne opsætning oprettes emner, felter og nøgleord, der benyttes til at sikre, at borgere og virksomheder skriver de nødvendige oplysninger, så en henvendelse ender det rette sted i myndigheden. Se afsnit: 5. Proces for oprettelse af myndighedens kontakthierarki Tilslutning af afsendersystemer Tredje trin er, at myndighedens afsendersystemer skal tilsluttes. Hvis myndigheden vil tilslutte et afsendersystem, som allerede anvendes af andre myndigheder i digital post/nemsms, kan afsendersystemet umiddelbart tilsluttes via administrationsportalen, og der kan gennemføres tilslutningsprøve. For afsendersystemer, der ikke optræder som standard afsendersystemer, skal den nødvendige tilpasning til digital post/nemsms fortages, før afsendersystemet kan tilsluttes. Se afsnit: 6. Proces for tilslutning af afsendersystemer Tilslutning af evt. portaler og registre Fjerde trin er at tilslutte A) Portaler til integration med iframe med henblik på at udstille løsningen på myndighedens hjemmeside og B) registre, der kan udveksle data om slutbrugerne, kan oprettes på Administrationsportalen. Se afsnit: 7. Proces for tilslutning af portaler og registre Gennemfør test Femte trin er at gennemføre en test, som skal verificere, at løsningen fungerer som tilsigtet. Her testes det om den integration, der er foretaget til løsningen med myndighedens systemer og den opsætning, der er foretaget i Administrationsportalen, fungerer efter hensigten. Se afsnit: 8. Test af myndighedens tilslutning og opsætning Drift Sidste trin er at overgå til drift efter endt test. Dvs. gøre tilslutninger og opsætninger aktivt overfor slutbrugerne. Det er muligt at gennemføre processerne 2-6 igen, såfremt der skal foretages ændringer i tilslutningen eller tilsluttes yderligere systemer. S i d e 1 3

15 Se afsnit: 9. Ændring af systemer der er i drift S i d e 1 4

16 4. Proces for anmodning om tilslutning af myndighed Formål med processen: Anmodningen resulterer i, at administratoren får adgang til administrationsportalen og kan begynde at opsætte de nødvendige kontaktmuligheder og systemer, der skal anvendes til kommunikere med borgere og virksomheder. Vejledning i anmodningsprocessen findes her: hvor myndigheden også udfylder anmodningen om tilslutning. Anmodningsprocessens forløb: Figur 7. Hvem kan anmode: Det er den person, der administrerer myndighedens OCES-certifikater, som kan udfylde anmodningen. Denne person kaldes en LRA og administrerer certifikater udstedt af DanID. LRA en kan se hvilke OCES-certifikater, der er i organisationen ved at logge på DanIDs hjemmeside: Forudsætning for tilslutning: Det skal afklares, hvem der skal være kontaktperson i myndigheden, hvis der opstår spørgsmål fra e-boks til anmodningen. Det skal afklares, hvem der skal være administrator på administrationsportalen. En administrator kan: Oprette, redigere og slette organisationens postkasser. Tilslutte afsendersystem, register og portal (dvs. oprette men ikke opsætte). Brugeradministration: se, oprette, opdatere og slette brugere. Se statistik for sin myndighed. Stamoplysninger om organisationen, kontaktperson og administrator skal være afklaret. Desuden skal medarbejdercertifikatet, der kan identificere administrator være tilgængelig. Hvordan dette gøres er beskrevet i vejledningen Brugerstyring i digital post se nedenfor. S i d e 1 5

17 Yderligere vejledning i hvordan du tilslutter dig Administrationsportalen kan findes i: Brugerstyring i digital post Se afsnit 4. I gang med Administrationsportalen Se afsnit 6. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X.509 Du finder vejledningen her: S i d e 1 6

18 5. Proces for oprettelse af myndighedens kontakthierarki Formål med processen: Når denne proces er gennemført, er myndighedens kontaktmuligheder oprettet i digital post/nemsms, og myndigheden har taget stilling til, om henvendelser skal sendes videre til en sikker -løsning eller afhentes vha. et afhentningssystem. Kontaktmulighederne er herefter synlige i adressebogen for borgere og virksomheder i den offentlige digitale postløsning. Den brugergrænseflade, der møder borgere og virksomheder, er blevet navngivet myndighedens kontakthierarki, fordi digital post/nemsms giver forskellige muligheder for at opbygge mere eller mindre avancerede brugergrænseflader. Når denne proces er gennemført, er det muligt for borgere og virksomheder at rette henvendelse til myndigheden via digital post, som illustreret i figur 8. Figur 8. Figur 8 viser Bornholms Regionskommunes kontakthierarki. Ved at klikke på en postkasse som f.eks. Beskatning, får man adgang til at skrive til denne postkasse. S i d e 1 7

19 Hvem kan oprette: Administratorer eller superadministratorer. Forudsætning for oprettelse: Inden man begynder at oprette myndighedens kontakthierarki, bør man havde overvejet, hvordan myndigheden bedst muligt styrer borgerne og virksomhedernes henvendelser. Alt efter myndighedens kompleksitet og borger- og virksomhedskontakt, vil den enten kunne klare sig med et meget enkelt kontakthierarki (f.eks. blot en enkelt postkasse) eller med fordel kunne opbygge mere komplekse brugergrænseflader som det f.eks. er tilfældet med Bornholms Regionskommune. Det skal afklares: Hvilke postkasser skal oprettes (f.eks. Miljø og Teknik eller Borgerservice ), og hvilken struktur skal de have? Skal der oprettes emner, som borgere og virksomheder kan vælge imellem, når de vil skrive til myndigheden? Kunne f.eks. være et emne med navn Renovation under postkassen Miljø og Teknik. Hvilke felter skal evt. udfyldes af borgeren og virksomheden? Felterne defineres pr emne men der kan højest være to felter pr emne. Dette kunne eksempelvis være angivelse at boligens størrelse, når der er valgt emnet Boligstøtte under en postkasse, der hedder Borgerservice. Skal der knyttes nøgleord til emnerne, som skal sikre at modtaget post dirigeres til den rette modtager, kunne f.eks. være, at der til emnet Renovation skulle tilknyttes en særligt sagskode som nøgleord, så beskeder kan dirigeres direkte ind i f.eks. et ESDH-system. Du kan læse mere om dette i vejledningen: Læs om kontakthierarki - fordele og ulemper Du finder vejledningen her: Når man er afklaret omkring myndighedens kontakthierarki, kan man begynde at oprette postkasser og evt. mapper, emner og indtastningsfelter. Processens forløb: S i d e 1 8

20 Figur 9. Indtast postkassens navn og beskrivelse: til alle postkasser skal der tilknyttes et navn og en beskrivelse, som borgerne og virksomhederne kan se. Vælg en mappe den skal tilhøre: hvis myndigheden vælger at sortere postkasserne på mapper, vælges en mappe til den pågældende postkasse. Vælg om der skal gemmes en kopi af posten og sendes en kvittering: myndigheden kan vælge, om der skal gemmes en kopi af den post, der sendes til en given postkasse. Ligeledes kan myndigheden vælge, om der skal sendes en modtagerkvittering til borgeren eller virksomheden. Opret emner, indtastningsfelter og metadata: hvis man ønsker at benytte emner og indtastningsfelter oprettes de her. Videresend post til adresse eller hent afhentningssystem: myndigheden skal afklare om den post, som myndigheden modtager via digital post/nemsms, skal videresendes til en sikker eller hentes af et afhentningssystem. I praksis har stort set alle myndigheder i første omgang valgt at benytte sikre adresser som modtagersystem. Du kan læse mere om dette i vejledningen: Sådan opretter du digitale postkasser Du finder vejledningen her: S i d e 1 9

21 6. Proces for tilslutning af afsendersystemer Formålet med processen: For at kunne udsende post via digital post/nemsms kræver det, at der er tilsluttet mindst et afsendersystem. Processen for tilslutning af afsendersystem er således: Figur 9. Når denne proces er gennemført, er det muligt for borgere og virksomheder at tilmelde sig post fra myndigheden via digital post og fanebladet Tilmeldinger, som illustreret nedenfor: S i d e 2 0

22 Figur 10. Forud for tilslutning af afsendersystem undersøger administrator om afsendersystemet findes på listen over standard afsendersystemer. Et standardsystem er et, i forvejen, kendt system af e-boks, hvor leverandøren har meddelt, at systemet er klart til at afsende post via digital post/nemsms, og hvor tilhørende tilmeldingsgrupper og materialer automatisk bliver oprettet, når systemet tilsluttes. Denne liste findes på administrationsportalen ude til højre under fanebladet Tilmeldingsgrupper, som illustreret nedenfor: Figur 11. S i d e 2 1

23 Hvis afsendersystemet findes på listen, er det et standard afsendersystem og tilslutning samt tilslutningsprøve kan gennemføres i administrationsportalen. Hvis afsendersystemet ikke findes på listen over standard afsendersystemer, skal myndigheden i samarbejde med sin systemleverandør gennemføre den nødvendige systemtilpasning forud for tilslutning af afsendersystemet. Når tilpasningen er gennemført, tilsluttes afsendersystemet via administrationsportalen, hvorefter der gennemføres en integrationsprøve i testmiljøet, inden afsendersystemet overgår til driftsmiljøet, hvor der gennemføres tilslutningsprøve forud for udrulning til slutbrugere. En integrationsprøve er en test af, de af myndighedens opstillede, brugerscenarier og integrationer til systemer fungerer efter hensigten. Hurtig i gang med administrationsportalen Et eksempel på hvordan et afsendersystem tilsluttes kan finde i vejledningen: Sådan skriver myndigheder til digital post Processerne er detaljeret beskrevet i vejledningen på forsiden af administrationsportalen: Du finder vejledningen her: De seks forskellige tilslutningsprocesser introduceres i de følgende afsnit Tilslutte standard afsendersystem Formål med processen: At tilslutte et afsendersystem med tilmeldingsgrupper i digital post/nemsms, som myndigheden anvender til at udsende post. Systemet er et standardsystem, som allerede anvendes af andre myndigheder i digital post/nemsms. De tilmeldingsgrupper som tilsluttes, er synlig for borgere og virksomheder i slutbrugergrænseflade. En tilmeldingsgruppe er de kategorier af post, som slutbrugeren kan vælge at modtage fra en myndighed. S i d e 2 2

24 Processens forløb: Figur 12. Hvem kan oprette: Administratorer og superadministratorer. Forudsætning for oprettelse: For at tilslutte standardsystemet skal myndigheden tage stilling til følgende: skal tilmeldingsgrupperne være obligatoriske for slutbrugerne? Obligatorisk tilmelding er, når myndigheden tilmelder en slutbruger til en tilmeldingsgruppe. Det kan f.eks. være tilmelding af alle medarbejdere, som fremtidige modtagere af en lønseddel. Hvilken dato skal slutbrugerne kunne se og tilmelde sig tilmeldingsgruppen? Som absolut hovedregel vil tilmeldingsgrupperne ikke være obligatoriske. Der skal rettes henvendelse til leverandøren af et standard afsendersystem, såfremt der ønskes ændringer til opsætningen, så det sikres, at der fortsat kan sendes post til borgere og virksomheder med en ny opsætning. Vejledning i processen findes på forsiden af administrationsportalen: Hurtig i gang med administrationsportalen 6.2. Tilslutning af ikke-standard-afsendersystem Formål med processen: At oprette og tilslutte et afsendersystem med tilmeldingsgrupper, der ikke er kendt i forvejen i digital post/nemsms. De tilmeldingsgrupper, som tilsluttes, er synlig for borgere og virksomheder i dennes slutbrugergrænseflade. Den struktur, som skal oprettes, er følgende: Afsendersystem o Tilmeldingsgruppe Materialer S i d e 2 3

25 Processens forløb: Figur 13. Hvem kan tilslutte: Systemadministratorer og superadministratorer Tilslutning af afsendersystem Formål med processen: At tilslutte det nye afsendersystem. Processens forløb: Figur 14. Hvem kan oprette: Systemadministratorer og superadministratorer. Forudsætning for tilslutning: Følgende oplysninger skal være afklaret: Navnet på afsendersystemet og leverandøren af systemet Anvendes systemet som organisationens standardsystem? Navnet og -adressen på kontaktpersonen, der står for drift af systemet i din organisation. Det virksomhedscertifikat, der anvendes til at udveksle data mellem din organisation og systemet. Skal uploades ved oprettelse. Hvilket mobil-nr. skal bruges til at afsende sms? (Dette vil være synligt for slutbrugeren). Hvilken snitflade der anvendes i integrationen med digital post/nemsms? Disse skal anvendes af e-boks til at opsætte de bagvedliggende systemer korrekt. Forsendelsestype: sendes posten som enkelt- eller masseforsendelse? Skal anvendes af e-boks til at opsætte de bagvedliggende systemer korrekt. S i d e 2 4

26 Desuden skal myndigheden tage stilling til følgende: Skal der gemmes en kopi af afsendt post i digital post/nemsms, så der efterfølgende kan søges efter det i administrationsportalen under fanebladet Sagsbehandling for de brugere, der har rettighed til dette? Skal tilmeldingslisten der udveksles være komplet eller en ændringsliste? Tilmeldingslisten indeholder data med de slutbrugere som er tilmeldt til at modtage post fra organisationens tilmeldingsgrupper. Skal der sendes en kvittering fra digital post/nemsms til myndigheden, når posten er leveret og hvem skal i så fald modtage kvitteringen? Vejledning i processen findes på forsiden af administrationsportalen: Hurtig i gang med administrationsportalen Oprettelse af materialer Formål med processen: At oprette de materialer, som skal udsendes til slutbrugeres digitale postkasse. Processens forløb: Figur 15. Hvem kan oprette: Systemadministratorer og superadministratorer. Forudsætning for oprettelse: Følgende oplysninger skal være tilgængelige: navnet på afsendersystemet (-systemer), som genererer materialet samt leverandøren af systemet Vejledning i processen findes på forsiden af Administrationsportalen: Hurtig i gang med administrationsportalen Tilknytning af materialer til tilmeldingsgrupper Formål med processen: At oprette de materialer, som skal lande i slutbrugeres digitale postkasse. S i d e 2 5

27 Processens forløb: Figur 16. Hvem kan oprette: Systemadministratorer og superadministratorer. Forudsætning for oprettelse: Følgende oplysninger skal være tilgængelige: Navnet på materiale (fast tekst sat foran dokumenter). Navnet på tilmeldingsgruppe Vejledning i processen findes på forsiden af administrationsportalen: Hurtig i gang med administrationsportalen. Når denne proces er gennemført, er det muligt for borgere og virksomheder at tilmelde sig post fra myndigheden via digital post, som illustreret nedenfor: Figur 17. S i d e 2 6

28 7. Proces for tilslutning af portaler og registre Under fanebladet systemintegration i administrationsportalen kan integration med portaler og registre sættes op. Figur 18. Portalintegration omhandler integration af digital post som en iframe i andre portaler - fx borger.dk eller virk.dk. Registerintegration omhandler opsætning af systemer hos en myndighed, der skal udveksle data med digital post. Formål med processen: At tilslutte en portal, der gør det muligt at integrere digital post i en iframe i en anden portal som fx borger.dk, virk.dk eller anden myndigheds hjemmeside. Processens forløb: Hvem kan tilslutte: Systemadministratorer og superadministratorer Tilslutning af portal Forudsætning for tilslutning: For at tilslutte en portal skal der tages stilling til følgende: Navn på portal og der skal tilsluttes? Navn på leverandør af portalen? Virksomhedscertifikatet, som anvendes til at udveksle data mellem din organisation og portalen? Skal uploades ved tilslutning. S i d e 2 7

29 Kontaktperson i egen myndighed, der er ansvarlig for drift af portalen, hvis der opstår spørgsmål fra e-boks til tilslutningen. Vejledning i processen findes på forsiden af administrationsportalen: Hurtig i gang med administrationsportalen. Når denne proces er gennemført, er det muligt for borgere og virksomheder at tilgå deres sikre boks via myndighedens hjemmeside, når denne er integreret med de snitflader, løsningen stiller til rådighed. Dette er illustreret nedenfor: Figur Tilslutning af register Formål med processen: tilslutte et register i digital post/nemsms, der kan udveksle data om slutbrugerne med digital post/nemsms. Registre er en fællesbetegnelse for interne systemer, f.eks. fagsystemer, sagsbehandlingssystemer m.m., som skal kunne synkronisere slut-brugeroplysninger med digital post/nemsms. Slutbrugeroplysningerne, der kan opdateres er: mobiltelefonnummer, -adresser samt hvilken post, slutbrugeren er tilmeldt til at modtage fra myndigheden. S i d e 2 8

30 Processens forløb: Figur 20. Hvem kan tilslutte: Systemadministratorer og superadministratorer. Forudsætning for tilslutning: For at tilslutte et register skal der tages stilling til følgende: Navn på register og leverandør, der skal tilsluttes? Interval for opdatering af slutbrugeroplysninger og om opdateringen skal være den fulde liste eller en ændringsliste. Virksomhedscertifikatet, som anvendes til at udveksle data mellem din organisation og registret? Skal uploades ved tilslutning. Kontaktperson i egen organisationer, der er ansvarlig for drift af registret, hvis der opstår spørgsmål fra e-boks til tilslutningen. Vejledning i processen findes på forsiden af administrationsportalen: Hurtig i gang med administrationsportalen, S i d e 2 9

31 8. Test af myndighedens tilslutning og opsætning Myndigheden er ansvarlig for at kontrollere den opsætning af digital post, som er gennemført. Det gælder myndighedens stamdata, diverse beskrivelser, kontakthierarki og tilmeldingsmuligheder. Myndigheden er også selv ansvarlig for at afprøve, at de integrationer der er udviklet, virker efter hensigten. Kontrol af opsætning og interfaces kan gennemføres i testmiljøet eller i driftsmiljøet. Ved tilslutning af nye egne afsendersystemer anbefales det, at man først gennemfører kontrollen i testmiljøet, dvs. gennemfører en integrationstest, og efterfølgende gennemfører en lignende kontrol i driftsmiljøet: en tilslutningsprøve. For standardsystemer kan kontrollen gennemføres i driftsmiljøet, mens der for egne systemer gennemføres både en integrationsprøve i integrationstestmiljøet og en tilslutningsprøve i driftsmiljøet. Den generelle proces for prøve og test i begge miljøer er beskrevet nedenfor. Ved test i integrationstestmiljøet findes i administrationsportalen, under fanen Brugeradministration, 10 test-cvr-numre og 10 test-cpr-numre. Myndigheden kontrollerer opsætningen i digital post ved at oprette en post-boks til en eller flere testbrugere. Det er vigtigt at holde styr på, hvordan de enkelte test-brugere er brugt, hvad de er tilmeldt og hvad de har tilvalgt af privat visning osv. Allerede i udviklingsfasen, hvor myndighedens systemleverandør eller 3. part, som udvikler interfacet mellem digital post og afsendersystem, kan systemleverandøren efterspørge test-brugere. Myndigheden opretter i så fald testbrugere på det tidlige tidspunkt og informerer system-leverandøren om de anvendte CVR-numre eller CPR-numre. Myndigheden bør som minimum kontrollere opsætning af: Tilmeldinger: o Om myndigheden o Tilmeldingsmulighederne o Læs om meddelelsen o Under mine tilmeldinger kontroller at opsætning er korrekt Adressebog o Kontakthierarkiet o Opsætning af skriv besked emner og felter S i d e 3 0

32 Derudover bør myndigheden kontrollere de realiserede usecases. Du kan få adgang til de forskellige testmiljøer på nedenstående URL er. BEMÆRK: din myndigheds IP-adresse skal være godkendt af e-boks, før du kan få adgang, og adgangen kan kun ske fra den godkendte IP adresse. Administrationsportalen: Log på med CVR-nummer husk at sætte fluebenet i LRA Digital post Borger: Log på med borger CPR-nummer Digital post Virksomhed: S i d e 3 1

33 9. Ændring af systemer der er i drift En myndighed kan via administrationsportalen ændre sin driftsopsætning. Der er dog altid nødvendigt at overveje det grundigt, før der ændres direkte i driftsmiljøet og det anbefales, at alle ændringer afprøves i testmiljø inden det løftes i drift. Det er dog muligt, direkte i drift, at ændre myndighedens stamdata, logo og beskrivelse, ændre navn på eksisterende tilmeldingsgrupper og postkasser samt oprette nye standard tilmeldingsgrupper. Når der oprettes nye postkasser og nye tilmeldingsgrupper, anbefales det lige ligeledes, at det testes i testmiljøet, før det sættes i drift. Det bør understreges, at slettes eksisterende tilmeldingsgrupper, der er overført fra myndighedens eksisterende opsætning i e-boks, slettes også alle tilmeldinger til denne gruppe. Det anbefales tillige altid at tage kontakt til sin leverandør af systemer, som er afsender til løsningen, inden enhver form for ændring foretages af tilsluttede systemer. Herunder tilmeldingsgrupper og materiale for at sikre styr på forløbet for en ændring. S i d e 3 2

34 Bilag I begreber i digital post/nemsms Begreb Definition Afhentningssystem System hos myndigheden (f.eks. ESDH-system), der kan hente post fra slutbrugere direkte til myndighedens egne systemer. Afsendersystem Et system hos myndigheden (f.eks. KMD Løn eller ESDHsystem), der afsender post til slutbruger. Administrationsportal Administrationsportalen er det værktøj, der anvendes til opsætning af en myndigheds digital post/nemsms, baseret på den integration, der foretages af myndighedens systemer til løsningen gennem snitfladerne. Dokument En fil, der kan vedhæftes en meddelelse. Kan eksempelvis være i formatet PDF, DOC, ODF, OOXML, GIF, JPG eller tilsvarende. adresse -adresser bruges til at modtage post, der er sendt til en postkasse i digital post. -adresserne er ikke synlige for slutbrugerne. Emne Emner, som slutbruger skal angive for at skrive meddelelser til myndighederne fra en postkasse i digital post/nemsms. Forudsætter, at myndigheden har valgt at give mulighed for at vælge emner. iframe En iframe er muligheden for at udstille digital post / NemSMS på offentlige hjemmesider, eksempelvis Borger.dk og Virk.dk Indtastningsfelt Felt, der kan rumme et spørgsmål eller oplysning, som brugeren kan eller skal udfylde ved henvendelse via en Postkasse. Et indtastningsfelt kan f.eks. være Angiv barns personnummer. Felterne kan opsættes som valgfrie eller obligatoriske for slutbrugeren. Materiale Materiale er en indholdstype, som indgår i en tilmeldingsgruppe og som kan sendes til slutbrugere, der er tilmeldt tilmeldingsgruppen. Et materiale kan være en meddelelse eller en servicebesked. Meddelelse Tekst, der sendes mellem afsender og slutbruger, som lagres i slutbrugerens sikker boks og som kan læses af slutbruger slutbrugergrænseflade. Meddelelsen kan indeholde 0 eller flere dokumenter. Meddelelser kan indeholde fortrolig personfølsom information. Myndighed Ved myndighed(er) forstås alle statslige myndigheder og institutioner, ATP og ordninger administreret af ATP, samtlige S i d e 3 3

35 Nøgleord Portal Postkasse Postkassemappe Register Rettighed Servicebesked Servicebeskedmodtager Sikker boks kommuner og regioner samt visse selvejende institutioner med bevilling på finansloven, der er berettiget til at blive tilsluttet. Myndighed er identificeret med CVR-nummer. For hver myndighed kan der være flere afsendersystemer, afhentningssystemer, -registre og portaler. Er metadata, som er skjulte for slutbrugeren. Det er ord eller tal, som letter kategoriseringen af meddelelsen, når den modtages. Et eksempel på metadata er modtaget via borger.dk. Metadata kan bestå af et ord med en tilknyttet talværdi, der kan genkendes i det sagsbehandlingssystem, som modtager meddelelsen. En hjemmeside, som er drevet af en eller flere myndigheder og som udstiller dele af eller hele digital post/nemsms. Myndigheds sikre postkasse, hvor myndigheden kan modtage meddelelser og dokumenter sendt af slutbruger fra slutbrugers sikre boks i digital post/nemsms via adressebogen i slutbrugergrænsefladen. Mappe (f.eks. Kultur), der kan oprettes til at strukturere mange postkasser (f.eks. Kulturansøgning) Registre er en fællesbetegnelse for interne systemer som f.eks. fagsystemer, sagsbehandlingssystemer m.m., som skal kunne synkronisere slut-brugeroplysninger med digital post/nemsms. En rettighed i digital post/nemsms betyder, at man kan udføre en given funktion. Det kan være en rettighed til at sende post videre, at kunne uddelegere rettigheder til andre, at kunne opsætte myndighedsafsenderprofil, at kunne læse indhold i anden slutbrugers mapper mv. Rettigheden er altid knyttet til en bruger med en given rolle. Tekst, der sendes fra afsender til slutbruger og som kan modtages af slutbruger på eller SMS på baggrund af præferencer registeret i slutbrugerprofil. Ved servicebeskedmodtager forstås en bruger, virksomheder eller privat juridisk enhed, der er registeret i digital post/nemsms til at modtage servicebeskeder på telefon eller fra digital post/nemsms uden dog at være slutbruger. Sted i digital post/nemsms, hvor slutbruger gennem en slutbruger-grænseflade har en sikret adgang til meddelelser, do- S i d e 3 4

36 kumenter og servicebeskeder. Slutbruger Borger, virksomhed eller myndighed der modtager forsendelser fra myndigheder. En borger er identificeret ved ét CPRnummer. En virksomhed og en myndighed er identificeret ved ét CVR-nummer. Slutbrugeren er beskrevet i en slutbrugerprofil og der oprettes én sikker boks pr. slutbruger. Slutbrugergrænseflade Digital post/nemsmss brugergrænseflade på internettet hvortil slut-bruger har adgang til sikker boks. Slutbrugerprofil Indeholder slutbrugers mobiltelefonnummer, -adresse samt samtykker og præferencer og er tilgængelig for slutbruger i slutbrugergrænsefladen. Standard afsendersysteheder til udsendelse af post, hvor tilhørende tilmeldings- Eksisterende afsendersystem, der benyttes af andre myndiggrupper og materialer automatisk bliver oprettet, når systemet tilsluttes. Systemer Myndighedens systemer, herunder afsendersystem, afhentningssystem, register og portal. Tilmelding Tilmeldingen af slutbruger/servicebeskedmodtager i digital post/nemsms i overensstemmelse med bestemmelser i kontrakten. Tilmeldingen fører til oprettelse af en slutbrugerprofil. S i d e 3 5

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for superbrugere Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige...

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces.

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. For at gøre installationen af Fjernprint løsningen Strålfors Connect så effektiv som muligt, er det nødvendigt for jeres Myndighed,

Læs mere

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS 15. september 2009 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent 2948 7726, tra@e-boks.dk Dagsorden Dokumentboks / NemSMS. En hjørnesten i digitaliseringen Integration og snitflader

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 1 F.1 INTRODUKTION... 5 F.2 HENVISNINGER... 5 F.3 ROLLER OG RETTIGHEDER... 6 F.3.1 IDENTIFIKATION AF SLUTBRUGER TYPE... 6 F.3.2 ADGANG TIL DIGITAL

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan man opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan man opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Holdoversigt... 4 Data i holdvisning... 4 Søgefunktion... 4 Login funktion til medlemmer... 5 Validering og håndtering af login...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere