Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529"

Transkript

1 Xerox ColorQube 9201/9202/ P19529

2 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen måde uden tilladelse fra Xerox Corporation. XEROX og Xerox-logoet er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Den påberåbte copyright-beskyttelse omfatter alle former for ophavsretligt materiale og information, der på nuværende tidspunkt er tilladt ved lov, eller som senere tillades, herunder, men ikke begrænset til materiale, udarbejdet vha. softwareprogrammer, som vises på skærmen i form af f.eks. ikoner, skærmbilleder, udseende osv. Der foretages regelmæssigt ændringer i dette dokument. Ændringer, tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl rettes i efterfølgende udgaver. Dokumentversion: September 2009

3 Indholdsfortegnelse Formålet med denne vejledning Før du starter Oversigt over multifunktionel maskine Tænd og sluk Ilægning af papir Ilægning af dokumenter Kopiering Udskrivning Afsendelse af fax Internetfax Serverfax Scanning af arbejdsdiagram Afsendelse af Forøget produktivitet Vedligeholdelse og forbrugsstoffer Hjælp

4 Indholdsfortegnelse 4

5 Xerox ColorQube -modellerne Tak, fordi du valgte denne multifunktionelle maskine. Denne vejledning er for alle brugere og administratorer, som skal anvende og vedligeholde ColorQube 9201/9202/9203. Formålet med denne vejledning Denne hurtige betjeningsvejledning giver dig en oversigt over de funktioner og indstillinger, som er tilgængelige på din maskine og dine ressourcer til at optimere maskinens ydeevne og effektivitet. Før du starter Maskinen skal først installeres. Se vejledningen til systemadministratorer angående konfiguration til anvendelse. Se vejledningen til systemadministratorer angående indstilling på et netværk. Se vejledningen til systemadministratorer angående installation af drivere. 5

6 Oversigt over multifunktionel maskine Oversigt over multifunktionel maskine Betjeningspanel: Berøringsskærm og numerisk tastatur. 1 6 Dokumentfremfører og glasplade: Anvendes til at scanne en eller flere dokumenter. Glaspladen kan anvendes til at scanne enkelte, indbundne eller ødelagte dokumenter med specialformat. Papirmagasin 1, 2 og 3: Disse magasiner er standardudstyr på maskinen. Magasin 1 og 2 anvendes til papir eller materiale med format på mellem A5 og A3. Magasin 3 anvendes til A4-papir. Magasin 4 (specialmagasin): Anvendes til specialpapir eller materiale Magasin 5: Et ekstra stort magasin, som kan fremføre A4-papir med lang fremføringskant. Der kan købes ekstraudstyr til fremføring af forskellige papirformater Magasin 6 (indsætningsmodul efter efterbehandling): Et ekstra papirmagasin, som kan anvendes sammen med den store efterbehandler (High Volume Finisher). Det bruges til indsætning af ark i kopisæt efter behandling Den store efterbehandler (High Volume Finisher): Kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier. Der kan installeresn en hæfte-/falseenhed samt moduler til 3-foldning og hulning på denne efterbehandler. Hæfte-/falseenhed og modul til 3-foldning: Dette er ekstraudstyr, som kan installeres med efterbehandleren, så pjecer kan hæftes eller foldes. Udfaldsbakke til forskudte sæt: Kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier. Office Finisher: Dette ekstraudstyr kan sortere, stakke, forskyde og hæfte dine kopier og udskrifter. Der findes desuden hulningsmoduler til denne efterbehandler. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger om alle funktioner og efterbehandlingsmuligheder. 6

7 Oversigt over multifunktionel maskine Konfiguration Følgende installation af maskinen og hardwaremuligheder, giver en af nedenstående konfigurationer. ColorQube 9201 ColorQube 9202 ColorQube 9203 Digital kopimaskine Standard Standard Standard Netværksudskrivning Standard Standard Standard Scanning af arbejdsdiagram Standard Standard Standard Standard Standard Standard Fax (1 eller 2 linjer indbygget) Funktion Funktion Funktion Internetfax og serverfax Funktion Funktion Funktion Netværkskontering Standard Standard Standard Magasin 1, 2, 3 og 4 Standard Standard Standard (specialmagasin) Magasin 5 Funktion Funktion Funktion (fremføringsplatform) Magasin 6 (indsætningsmodul efter efterbehandling) Funktion Funktion Funktion 80 GB harddisk Standard Standard Standard Office Finisher Funktion Funktion Funktion Udfaldsbakke til forskudte sæt Funktion Funktion Funktion High Volume Finisher (den Funktion Funktion Funktion store efterbehandler) Stor efterbehandler med hæfte-/falseenhed og 3-foldningsmodul Funktion Funktion Funktion FID (Foreign Interface Device) Funktion Funktion Funktion Betjeningsvejledning Standard Standard Standard Standard Standard Standard (denne vejledning) Vejledning til Standard Standard Standard systemadministratorer Telefonledning Standard Standard Standard Netledning Standard Standard Standard Dokumentmappe Standard Standard Standard 7

8 Oversigt over multifunktionel maskine Oversigt over betjeningspanelet Alle opgavetyper: Giver adgang til de funktioner, der findes på maskinen. 1 9 Funktioner: Går tilbage til det forrige kopi-, fax- eller scanningsskærmbillede, når der er valgt opgave- eller maskinstatus Opgavestatus: Anvendes til at kontrollere behandling af aktive opgaver eller til at se oplysninger om udførte opgaver. Maskinstatus: Anvendes til at kontrollere maskinens status, aflæsningstælleren, status for forbrugsstoffer og til at udskrive forskellige rapporter. Denne knap anvendes også til at få adgang til systemadministratormenuen Berøringsskærm: Anvendes til at vælge programmeringsfunktioner, se procedurer for udredning af papirstop og generelle oplysninger om maskinen Log ind/ud: Anvendes til at indtaste log ind- eller log ud-oplysninger. Numerisk tastatur: Anvendes til at indtaste alfanumeriske tegn Hjælp: Viser hjælpemeddelelser for maskinens funktioner Afbryd: Anvendes til at standse den aktuelle opgave for at fremstille en hastekopiopgave. Start: Anvendes til at starte en opgave. Slet alt: Tryk én gang for at slette en aktuel oplysning. Tryk to gange for at gå tilbage til standardindstillingerne. Stop: Stopper den aktuelle opgave. Energisparer: Anvendes til at vælge energisparerfunktion eller foretage hurtig genstart. Sprog: Anvendes til at vælge et andet sprog for skærmtekst. Opkaldspause: Anvendes til at indsætte en pause, når der ringes op til et faxnummer. C (Annuller): Annullerer forrige valg på det numeriske tastatur. 8

9 Tænd og sluk Tænd og sluk 1. Tænd (ON): Tryk på tænd/sluk-knappen på venstre side for at tænde for maskinen. Visse funktioner er klar før andre. Maskinen er klar til at scanne efter ca. 3 minutter. 2. Tænd (OFF): Tryk på tænd/sluk-knappen på venstre side for at slukke for maskinen. En meddelelse beder dig trykke på nedlukningsknappen. Bemærk: Maskinen slukkes automatisk efter 60 sekunder, hvis du ikke trykker på nedlukningsknappen. Nedlukning sletter alle opgaver på listen. Tænd ikke igen, inden maskinen er helt slukket. Flyt ikke maskinen, medmindre den har været slukket i mere end 30 minutter. Energisparer og hurtig genstart Knappen Energisparer på betjeningspanelet kan anvendes til flere strømfunktioner. Tryk på Energisparer-knappen på betjeningspanelet. Hvis der er valgt Energisparer, aktiverer maskinen straks den energisparerfunktion, som passer til konfigurationen. Hvis der er opgaver i listen, vises endnu et skærmbillede. For at genaktivere maskinen fra energisparerfunktionen skal du blot røre ved en knap på skærmen eller betjeningspanelet. Hvis der vælges Hurtig genstart, genstartes maskinen. Kopiopgaver i opgavelisten slettes, udskrivningsopgaver i opgavelisten gendannes. Hvis der vælges Annuller, annulleres nedlukningsfunktionerne, og maskinen er klar til brug. 9

10 Ilægning af papir Administration af energisparer Maskinen er designet til at være energibesparende, og reducerer automatisk strømforbruget, når den står ubrugt over længere tid. Systemadministratoren kan indstille følgende energisparerfunktioner. Automatisk klar: Aktiverer og inaktiverer automatisk baseret på maskinens anvendelse op til nu. Maskinen anvender algoritmer og indsamlet data fra en anvendelsesprofil til at forudsige perioder, hvor maskinen forventes at være i brug. Anvend disse oplysninger til automatisk at aktivere maskinen. Opgaveaktiveret starter, når der registreres aktivitet. Planlagt aktiverer og inaktiverer automatisk på faste tidspunkter hver dag. Maskinen kan indstilles til at blive aktiveret, når der registreres aktivitet eller på et bestemt tidspunkt. Fast genoptagelse reducerer den tid, det tager at aktivere. Derved ændres standardtimeout for energisparer/lavenergi, men energiforbruget øges. Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger om indstilling af Energisparer-funktioner. Ilægning af papir 1. Åbn papirmagasinet, og læg papir i magasinet. Læg IKKE papir i over maks. linjen. 2. Juster styrene, så de netop rører ved kanten af papiret. 3. Når magasinet lukkes, vises skærmbilledet for papirindstillinger. Indtast det ilagte papirs format, type og farve, og tryk på Bekræft. Bemærk: Der kan opstå papirstop, hvis et magasin åbnes, mens det er i brug. Åbn ikke magasin 1, hvis magasin 2 er åbent. Se afsnittet Sådan i betjeningsvejledningen angående ilægning af papir og papirmagasiner. 10

11 Ilægning af dokumenter Ilægning af dokumenter Originaler kan enten lægges i dokumentfremføreren eller på glaspladen. 1. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Juster øverste og nederste papirstyr, så de netop rører ved dokumenterne. Eller Løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, højre hjørne. Luk dokumentfremføreren. Bemærk: Originalerne scannes én gang, også selvom der er valgt mange kopier. Se afsnittet Sådan i betjeningsvejledningen angående ilægning af originaler. 11

12 Kopiering Kopiering 1. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Juster papirstyrene, så de netop rører ved dokumenterne. Eller... Løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, højre hjørne. Luk dokumentfremføreren. 2. Tryk en gang på Slet alt (AC) for at annullere alle foregående programmeringsvalg. 3. Tryk på Alle opgavetyper og vælg Kopiering. Funktionerne for Kopiering vises. 4. Vælg de ønskede funktioner på berøringsskærmen. Outputfarve anvendes til at gengive originalens farver eller til at ændre output til sort/hvid, farver eller en enkelt farve. Reduktion/forstørrelse kan anvendes til at reducere eller forstørre billedet mellem 25 og 400%. 1- eller 2-sidet anvendes til at fremstille 1-eller 2-sidede kopier. Papirvalg anvendes til at vælge det ønskede magasin og kopiformat. Levering anvendes til at vælge sortering, stakning, hæftning eller foldning (afhængig af det tilgængelige efterbehandlingsudstyr). 5. Indtast antallet af kopier på det numeriske tastatur, og tryk på Start for at scanne originalerne. 6. Fjern alle originaler fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført. Bemærk: Kopiopgaven placeres i opgavelisten og er klar til udskrivning. 7. Vælg Opgavestatus for at se opgavelisten og status for din opgave. Hvis en opgave angives som Tilbageholdt i listen, kræver den flere ressourcer for at kunne udskrives. Vælg opgaven og tryk på Opgaveinformation for at se hvilke ressourcer, der kræves. Når de nødvendige ressourcer er tilgængelige, udskrives opgaven. 12

13 Kopiering Flere kopifunktioner Fanen Billedkvalitet Du kan forbedre kopikvaliteten baseret på typen og kvaliteten af den original, der scannes. Originaltype: Optimerer kvaliteten (f.eks. farven) på de scannede billeder baseret på originalernes indhold. Lysere/mørkere: Anvendes til at gøre kopierne lysere eller mørkere. Baggrundsdæmpning: Anvendes til automatisk at reducere eller eliminere en mørk baggrund ved kopiering af farvede originaler eller avisudklip. Faste indstillinger for farver: Anvendes til at optimere funktioner for billedkvalitet. Farvejustering: Anvendes til at forbedre forholdet mellem mængden af farver på kopierne. Fanen Layout Originalretning: Anvendes til at angive retningen på de originaler, der er lagt i dokumentfremføreren. Originalformat: Anvendes til at angive, hvordan systemet registrerer originalernes format eller til at vælge brugerdefinerede eller blandede originaler. Billedforskydning: Anvendes til at justere billedets placering på kopien, f.eks. tættere eller længere væk fra forkanten. Bogkopiering: Indstiller funktioner for kopiering af bøger og andre indbundne originaler. Kantsletning: Benyt denne funktion til at slette pletter, uønskede streger, mærker og huller, der findes på originalen, men som ikke ønskes på kopierne. Billedbehandling: Anvendes til at kopiere en nøjagtig eller en spejlvendt negativ kopi af originalen. 13

14 Kopiering Fanen Outputformat Pjecer: Anvendes til at konvertere et sæt originaler til pjeceformat. Specialsider: Anvendes funktion til at føje specialsider til en opgave, f.eks. omslag, indsæt eller kapitelstart. Tilføjelser: Anvendes til at udskrive kommentar, sidetal og dato på kopierne. Transparentskilleark: Anvendes til at indsætte en blank side mellem hver transparent. Sidelayout: Denne funktion placerer et valgt antal originaler på den ene eller begge sider af papiret. Fanen Opgaver Udform opgave: Anvendes til at udforme en opgave, der kræver forskellige indstillinger for hver side i originalen til en enkelt kopiopgave. Prøveopgave: Udskriver et prøvesæt af en opgave med alle de valgte kopiindstillinger. De resterende sæt tilbageholdes, indtil du har kontrolleret prøvesættet. Gem aktuelle indstillinger/hent gemte indstillinger: Gemmer den aktuelle kopiindstilling eller henter en gemt indstilling. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger om kopiering. 14

15 Udskrivning Udskrivning 1. Kontroller, at den korrekte Xerox ColorQube -driver er installeret på din pc. Se vejledningen for systemadministratorer angående installation af printerdrivere. Printerdriverne findes også på cd'en med print- og faxfunktioner. 2. Åbn det dokument, der skal udskrives. Klik på Filer > Udskriv og vælg Xerox ColorQube -maskinen i listen over viste printere. 3. Klik på Egenskaber for at ændre standardindstillingerne for udskrivning. Printerdriveren har forskellige faner, som indeholder forskellige muligheder og egenskaber. Vælg fanen Papir/output til at vælge papir, format, farve og leveringsmuligheder, f.eks. 2-sidet udskrivning. Vælg fanen Specialsider for at tilføje omslag, indsæt eller undtagelser. Fanen Farvemuligheder gør det muligt at vælge farvevariationer. Fanen Layout/vandmærke viser forskellige muligheder for tilføjelse af vandmærker, billederetning (liggende eller stående) og anvendes til at udskrive pjecer eller flere sider pr. ark. Fanen Avanceret indeholder forskellige muligheder for fonte, dokumenter og udskrivning. Vælg de ønskede indstillinger for din opgave og klik på OK for at udskrive den. 4. Opgaven sendes til maskinen og vises i listen Aktive opgaver. Hvis du vil se listen på maskinen, skal du trykke på knappen Opgavestatus på betjeningspanelet. Hvis opgaven tilbageholdes i listen, er det fordi, den kræver flere ressourcer eller et kodeord for at kunne udskrives. Vælg opgaven og tryk på Opgaveinformation for at se hvilke ressourcer, der kræves. Når de nødvendige ressourcer er tilgængelige, udskrives opgaven. Hvis der kræves et kodeord, skal du vælge Frigiv og indtaste kodeordet. Se afsnittet Sådan i betjeningsvejledningen for flere oplysninger om udskrivning. 15

16 Udskrivning Flere udskrivningsfunktioner Roter billede Denne funktion gør det muligt at rotere siden 180 grader. Vælg fanen Avanceret og klik på Billedkvalitet. Vælg Aktiver for at rotere billedet 180 grader i forhold til den aktuelle retning. Vælg Inaktiver for at inaktivere funktionen. Gemte indstillinger Hyppigt anvendte funktioner for opgaver kan gemmes vha. funktionen Gemte indstillinger. Derved har du mulighed for at navngive, gemme og hente næsten alle valgbare funktioner for en udskrivningsopgave. Du kan gemme op til 50 forskellige opgaveindstillinger. Klik på fanen Papir/output for at anvende denne funktion. I rullemenuen Gemte indstillinger skal du vælge Gem som... for at gemme de aktuelle indstillinger. Indlæs en tidligere gemt indstilling i rullemenuen Gemte indstillinger ved at vælge den tidligere gemte indstilling. 16

17 Afsendelse af fax Afsendelse af fax 1. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Juster øverste og nederste styr, så de netop rører ved dokumenterne. Eller... Løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, højre hjørne. Luk dokumentfremføreren. 2. Tryk en gang på Slet alt (AC) for at annullere alle foregående programmeringsvalg. 3. Tryk på Alle opgavetyper og vælg Fax. Indstillingerne i Fax vises. 4. Indtast modtagerens faxnummer. Tasteopkald - Vælg indtastningsområdet og indtast nummeret vha. det numeriske tastatur. Manuelt opkald - Hvis der er sluttet et telefonrør til maskinen, skal du trykke på Manuelt opkald og indtaste nummeret på telefonen eller det numeriske tastatur. Hurtigopkald - Vælg indtastningsområdet, indtast det 3-cifrede hurtigopkaldsnummer og tryk på Hurtigopkald. Adressebog - Tryk på knappen Adressebog for at få adgang til faxadressebogen. Vælg det nummer i adressebogen, der skal føjes til modtagerlisten. Tilføj eventuelt flere modtagere og tryk på Luk for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. 5. Vælg Tilføj for at føje nummeret til modtagerlisten. Indtast evt. andre faxnumre. Faxen sendes til alle numrene på modtagerlisten. 17

18 Afsendelse af fax 6. Vælg de ønskede funktioner for din faxopgave på berøringsskærmen. Opkaldstegn er alfanumeriske tegn, som har en bestemt faxfunktion og som kan indtastes som en del af faxnummeret. Omslag gør det muligt at sende en fax med et omslag. 1- eller 2-sidet anvendes til at angive, om dine originaler er 1- eller 2-sidede. Originaltype anvendes til at angive originaldokumentet som tekst, tekst og foto eller foto. Opløsning kan anvendes til at optimere opløsningsindstillingerne. 7. Tryk på Start for at scanne originalerne og fortsætte med faxopgaven. Fjern alle originaler fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanningen er udført. Bemærk: Faxopgaven placeres i opgavelisten og er klar til afsendelse. 8. Vælg Opgavestatus for at se opgavelisten og status for din opgave. 18

19 Afsendelse af fax Flere faxfunktioner Fanen Billedkvalitet Denne funktion forbedrer outputkvaliteten baseret på typen og kvaliteten af de originaler, der scannes. Billedkvalitet: Anvendes til at gøre outputtet lysere eller mørkere. Billedforbedring: Anvendes til automatisk at reducere eller eliminere en mørk baggrund ved faxning af farvede originaler eller avisudklip. Fanen Layout Originalformat: Anvendes til at angive, hvordan systemet registrerer originalernes format eller til at vælge brugerdefinerede eller blandede originaler. Reducer/opdel: Denne funktion afgør, hvordan modtagermaskinen skal håndtere billeder, som er for store. Indstil modtagermaskinen til enten at reducere et stort dokument, så det passer til et mindre papirformat, eller opdele et stort dokument på flere sider. Bogfaxning: Indstiller funktioner for kopiering af bøger og andre indbundne originaler. Fanen Faxfunktioner Bekræftelsesrapport: Anvendes til at anmode om en bekræftelsesrapport, når faxen er sendt. Starthastighed: Indstiller starthastighed for faxtransmissionen. Udskudt afsendelse: Denne funktion angiver tidspunktet for faxafsendelse. Tekst for afsendelsesheader: Anvendes til at føje headertekst til faxdokumentet. Postbokse: Anvendes til at gemme indkommende fax til hentning og udskrivning på et senere tidspunkt. Postbokse anvendes også til at gemme dokumenter til polling. Lokal polling: Dokumenter kan gemmes på din maskine og hentes af en anden faxmaskine. Der findes sikkerhedsindstillinger til at begrænse adgang til dokumenterne, hvis det er nødvendigt. Ekstern polling: Poller en anden maskine for at modtage scannede dokumenter. 19

20 Afsendelse af fax Fanen Opgaver Udform opgave: Anvendes til at udforme en opgave, der kræver forskellige indstillinger for hver side i originalen til en enkelt faxopgave. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger om Fax. 20

21 Internetfax Internetfax 1. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Juster øverste og nederste styr, så de netop rører ved dokumenterne. Eller... Løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, højre hjørne. Luk dokumentfremføreren. 2. Tryk en gang på Slet alt (AC) for at annullere alle foregående programmeringsvalg. 3. Tryk på Alle opgavetyper og vælg Internetfax. Indstillingerne i Internetfax vises. 4. Indtast modtagerens adresse ved at trykke på knappen Ny modtager. Kontroller, at Til vises i rullemenuen. Indtast den ønskede modtagers adresse på berøringsskærmens tastatur. Brug pil-tilbage til at slette et tegn eller Slet tekst for at slette hele indtastningen. For at indtaste Kopier til i adressen skal du vælge Cc i rullemenuen og indtaste kopimodtagerens adresse. Vælg Tilføj for at føje adressen til modtagerlisten. Vælg Luk for at gemme og gå tilbage til forrige skærmbillede. Knappen Adressebog - Klik på et nummer i adressebogen og klik derefter på Tilføj for at føje det til modtagerlisten. Tryk på Luk. 5. Vælg de ønskede funktioner for din faxopgave på berøringsskærmen. Outputfarve anvendes til at gengive originalens farver eller til at ændre output til sort/hvid, gråtonet eller farvet. 1- eller 2-sidet anvendes til at angive, om dine originaler er 1- eller 2-sidede. Originaltype anvendes til at angive originaldokumentet som tekst, tekst og foto eller foto. 6. Tryk på Start for at scanne originalerne og fortsætte med Internetfaxopgaven. Fjern alle originaler fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført. Bemærk: Internetfaxopgaven placeres i opgavelisten og er klar til afsendelse. 7. Vælg Opgavestatus for at se opgavelisten og status for din opgave. 21

22 Internetfax Flere funktioner for Internetfax Fanen Avancerede indstillinger Denne funktion forbedrer outputkvaliteten baseret på typen og kvaliteten af de originaler, der scannes. Billedkvalitet: Anvendes til at gøre outputtet lysere eller mørkere. Billedforbedring: Anvendes til automatisk at reducere eller eliminere en mørk baggrund ved faxning af farvede originaler eller avisudklip. Opløsning: Anvendes til at justere opløsning for at opnå det ønskede faxoutput. Kvalitet/filstørrelse: Anvendes til at forbedre outputkvaliteten baseret på typen og kvaliteten af det ønskede output. Fanen Layout Originalretning: Indstiller retningen på de originaler, der er lagt i dokumentfremføreren. Originalformat: Anvendes til at angive, hvordan systemet registrerer originalernes format eller til at vælge brugerdefinerede eller blandede originaler. Fanen Internetfaxfunktioner Filformat: Anvendes til at bestemme den type fil, der oprettes, og kan ændres midlertidigt for den aktuelle opgave. Meddelelse: Anvendes til at oprette en meddelelse, der følger med Internetfaxopgaven. Svar til: Anvendes til at sende svar til en programmeret adresse. Bekræftelsesrapport: Aktiver denne indstilling for at udskrive en leveringsrapport, som bekræfter modtagelse af faxopgaven. Fanen Opgaver Udform opgave: Anvendes til at udforme en opgave, der kræver forskellige indstillinger for hver side i originalen til en enkelt faxopgave. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger om Internetfax. 22

23 Serverfax Serverfax 1. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Juster øverste og nederste styr, så de netop rører ved dokumenterne. Eller... Løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, højre hjørne. Luk dokumentfremføreren. 2. Tryk en gang på Slet alt (AC) for at annullere alle foregående programmeringsvalg. 3. Tryk på Alle opgavetyper og vælg Serverfax. Indstillingerne for Serverfax vises. 4. Indtast modtagerens faxnummer. Tasteopkald - Vælg indtastningsområdet og indtast nummeret vha. det numeriske tastatur. Faxtelefonnøgle - Tryk på knappen Faxtelefonnøgle og vælg et nummer for at føje det til modtagerlisten. 5. Vælg Tilføj for at føje nummeret til modtagerlisten. 6. Vælg de ønskede funktioner for din faxopgave på berøringsskærmen. Opkaldstegn er alfanumeriske tegn, som har en bestemt faxfunktion og som kan indtastes som en del af faxnummeret. 1- eller 2-sidet anvendes til at angive, om dine originaler er 1- eller 2-sidede. Originaltype anvendes til at angive originaldokumentet som tekst, tekst og foto eller foto. Opløsning kan anvendes til at optimere opløsningsindstillingerne. 7. Tryk på Start for at scanne originalerne og fortsætte med serverfaxopgaven. Fjern alle originaler fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført. Bemærk: Serverfaxopgaven placeres i opgavelisten og er klar til afsendelse. 8. Vælg Opgavestatus for at se opgavelisten og status for din opgave. 23

24 Serverfax Flere funktioner for serverfax Fanen Billedkvalitet Denne funktion forbedrer outputkvaliteten baseret på typen og kvaliteten af den original, der scannes. Billedkvalitet: Anvendes til at gøre outputtet lysere eller mørkere. Billedforbedring: Anvendes til automatisk at reducere eller eliminere en mørk baggrund ved faxning af farvede originaler eller avisudklip. Fanen Layout Originalretning: Indstiller retningen på de originaler, der er lagt i dokumentfremføreren. Originalformat: Anvendes til at angive, hvordan systemet registrerer originalernes format eller til at vælge brugerdefinerede eller blandede originaler. Fanen Faxfunktioner Udskudt afsendelse: Denne funktion angiver tidspunktet for faxafsendelse. Fanen Opgaver Udform opgave: Anvendes til at udforme en opgave, der kræver forskellige indstillinger for hver side i originalen til en enkelt faxopgave. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger om Serverfax. 24

25 Scanning af arbejdsdiagram Scanning af arbejdsdiagram Scanning af arbejdsdiagram giver brugeren mulighed for at scanne en original og konvertere den til en elektronisk fil. Filen placeres på et bestemt arkiveringssted på en netværksserver, arbejdsstation eller på maskinens harddisk. Indstillingerne bruges til at scanne den original, der er gemt i en skabelon. 1. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Juster øverste og nederste styr, så de netop rører ved dokumenterne. Eller... Løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, højre hjørne. Luk dokumentfremføreren. 2. Tryk en gang på Slet alt (AC) for at annullere alle foregående programmeringsvalg. 3. Tryk på Alle opgavetyper og vælg Scanning af arbejdsdiagram. Funktionerne for Scanning af arbejdsdiagram vises. 4. Vælg en skabelon for opgaven fra de skabeloner, der vises på listen. Alle de aktuelle indstillinger ændres til skabelonens indstillinger. 5. Vælg de ønskede funktioner for din scanningsopgave på berøringsskærmen. Rediger om nødvendigt skabelonindstillingerne på fanerne Scanning af arbejdsdiagram, Avancerede indstillinger, Layout og Arkivering: Outputfarve anvendes til at gengive originalens farver eller til at ændre output til sort/hvid, gråtonet eller farvet. 1- eller 2-sidet anvendes til at angive, om dine originaler er 1- eller 2-sidede. Side 2 kan roteres. Originaltype anvendes til at angive originaldokumentet som tekst, tekst og foto eller foto. Faste indstillinger for scanning anvendes til at vælge scanningsindstillinger for, hvordan billedet skal anvendes. 25

26 Scanning af arbejdsdiagram 6. Tryk på Start for at scanne originalerne og fortsætte med Scanning af arbejdsdiagram. Fjern alle originaler fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført. Bemærk: Scanning af arbejdsdiagram-opgaven placeres i opgavekøen og er klar til arkivering. 7. De scannede billeder arkiveres i den placering, der er angivet i skabelonen og er klar til at blive hentet af brugeren. Flere funktioner for arbejdsdiagram Fanen Avancerede indstillinger Billedkvalitet: Anvendes til at gøre output lysere eller mørkere. Billedforbedring: Anvendes til automatisk at reducere eller eliminere en mørk baggrund ved scanning af farvede originaler eller avisudklip. Opløsning: Anvendes til at justere opløsning for at fremstille det ønskede output. Kvalitet/filstørrelse: Anvendes til at forbedre outputkvaliteten baseret på typen og kvaliteten af det ønskede output. Opdater skabelon: Opdaterer eksisterende skabeloner, der er blevet ændrede, eller hvis der er oprettet nye skabeloner siden sidste opdatering. Fanen Avancerede indstillinger Originalretning: Anvendes til at angive retningen for de originaler, der er lagt i dokumentfremføreren. Originalformat: Anvendes til at angive, hvordan systemet registrerer originalernes format eller til at vælge brugerdefinerede eller blandede originaler. Kantsletning: Benyt denne funktion til at slette pletter, uønskede streger, mærker og huller, der findes på originalen, men som ikke ønskes på det scannede billede. 26

27 Scanning af arbejdsdiagram Fanen Arkivering Filnavn: Du kan vælge et filnavn for det dokument, der skal scannes, og hvad der skal ske, hvis der allerede findes en fil med samme navn. Filformat: Anvendes til at vælge det bedste filformat at gemme i og til at optimere filen kun til visning og udskrivning. Dokumentstyring: Lader dig indstille tilpassede felter, der skal afsluttes som del af skabelonen. Tilføj fildestinationer: Føj flere scanningsdestinationer til skabelonen. Fanen Opgaver Udform opgave: Anvendes til at udforme en opgave, der kræver forskellige indstillinger for hver side i originalen til en enkelt scanningsopgave. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger om Scanning af arbejdsdiagram. 27

28 Afsendelse af Afsendelse af 1. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Juster øverste og nederste styr, så de netop rører ved dokumenterne. Eller... Løft dokumentfremføreren. Læg dokumentet med tekstsiden nedad i glaspladens øverste, højre hjørne. Luk dokumentfremføreren. 2. Tryk en gang på Slet alt (AC) for at annullere alle foregående programmeringsvalg. 3. Tryk på Alle opgavetyper og vælg . funktionerne vises. 4. Tryk på Fra og indtast den adresse, som skal vises i feltet Fra. Bemærk: Dette felt kan være fastindstillet af administratoren og kan måske ikke redigeres. 5. Vælg feltet Emne for at angive et emne for en. Brug berøringsskærmens tastatur til at indtaste emnet. Vælg Gem for at gemme og gå tilbage til forrige skærmbillede. 6. Indtast modtagerens adresse ved at trykke på knappen Ny modtager. Kontroller, at Til vises i rullemenuen. Indtast den ønskede modtagers adresse på berøringsskærmens tastatur. Brug pil-tilbage til at slette et tegn eller Slet tekst for at slette hele indtastningen. For at indtaste en Kopier til adresse skal du vælge Cc eller Bcc vha. rullemenuen og indtaste modtagerens adresse. Vælg Tilføj for at føje adressen til modtagerlisten. Vælg Luk for at gemme og gå tilbage til forrige skærmbillede. Fortsæt med at tilføje adresser, indtil alle de ønskede modtagere er føjet til listen. 7. Hvis der er oprettet en adressebog, skal du trykke på Adressebog og indtaste modtagerens navn. Der søges i adressebogen og modtageren kan vælges blandt de navne, der findes. Du kan føje flere modtagere til modtagerlisten på denne måde. 28

29 Afsendelse af 8. Vælg de ønskede funktioner for din opgave på berøringsskærmen. Outputfarve anvendes til at gengive originalens farver eller til at ændre output til sort/hvid, gråtonet eller farvet. 1- eller 2-sidet anvendes til at angive, om dine originaler er 1- eller 2-sidede. Side 2 kan roteres. Originaltype anvendes til at angive originaldokumentet som tekst, tekst og foto eller foto. Faste indstillinger for scanning anvendes til at vælge scanningsindstillinger for, hvordan billedet skal anvendes. 9. Tryk på Start for at scanne originalerne og fortsætte med . Fjern alle originaler fra dokumentfremføreren eller glaspladen, når scanning er udført. Bemærk: opgaven placeres i opgavelisten og er klar til afsendelse. 10. Vælg Opgavestatus for at se opgavelisten og status for din opgave. Flere funktioner Fanen Avancerede indstillinger Billedkvalitet: Anvendes til at gøre output lysere eller mørkere. Billedforbedring: Anvendes til automatisk at reducere eller eliminere en mørk baggrund ved scanning af farvede originaler eller avisudklip. Opløsning: Anvendes til at justere opløsning for at opnå det ønskede scanningsoutput. Kvalitet/filstørrelse: Anvendes til at forbedre outputkvaliteten baseret på typen og kvaliteten af det ønskede output. 29

30 Afsendelse af Fanen Layout Originalretning: Anvendes til at angive retningen for de originaler, der er lagt i dokumentfremføreren. Originalformat: Anvendes til at angive, hvordan systemet registrerer originalernes format eller til at vælge brugerdefinerede eller blandede originaler. Kantsletning: Benyt denne funktion til at slette pletter, uønskede streger, mærker og huller, der findes på originalen, men som ikke ønskes på det scannede billede. Fanen funktioner Vedhæftelsesnavn: Angiver filnavnet på den vedhæftede opgave. Filformat: Anvendes til at vælge det bedste filformat at gemme i og til at optimere filen kun til visning og udskrivning. Meddelelse: Denne funktion giver dig mulighed for at oprette en meddelelse, som følger med den vedhæftede fil. Svar til: Anvendes til at programmere en "svar til" adresse, som modtageren af en kan svare til. Fanen Opgaver Udform opgave: Anvendes til at udforme en opgave, der kræver forskellige indstillinger for hver side i originalen i en vedhæftet fil i en. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger om . 30

31 Forøget produktivitet Forøget produktivitet Din Xerox ColorQube -maskine er et effektivt og multifunktionelt system med mange digitale funktioner integreret i én samlet enhed. Den er udformet til at understøtte store arbejdsgrupper i forskellige produktionsmiljøer. Du kan udføre mere med mindre og strømline din arbejdsgang vha. disse produktionsforbedrende funktioner, f.eks.: Online adressebøger Brugerdefinering efter dine arbejdskrav og processer Effektive dokumentationsfunktioner, f.eks. Pjecer, Specialsider, Udform opgave og Tilføjelser. For at maksimere produktiviteten skal du trykke på knappen Opgavestatus, som giver adgang til opgavelisten Aktive opgaver, så du kan styre dine opgaver. Anvend funktionen Ryk op, hvis opgaven haster. Hvis en opgave angives som Tilbageholdt i listen, kræver den måske flere ressourcer eller indtastning af et kodeord for at kunne udskrives. Årsagen til tilbageholdelsen vises under Opgaveinformation. Når der er tilføjet flere ressourcer eller kodeordet indtastet, frigives opgaven til udskrivning. Se betjeningsvejledningen eller vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger om brugerindstilling eller anvendelse af din maskine. 31

32 Vedligeholdelse og forbrugsstoffer Vedligeholdelse og forbrugsstoffer Der findes forskellige vedligeholdelseshandlinger, som skal udføres for at sikre, at maskinen fungerer optimalt. Udskiftning af tonerpatroner Tømning af beholder til brugt toner Udskiftning af rengøringsenhed Udskiftning af hæftekassetter (kun på Office Finisher/High Volume Finisher) Tømning af beholder til udstukne huller (kun på Office Finisher/High Volume Finisher) Rengøring Vedligeholdelse af printkvalitet Bestil forbrugsstoffer eller brugerudskiftelige dele hos din lokale Xerox-forhandler. Oplys firmanavn, produktnummer og maskinens serienummer. Tonerpatroner Isætning af tonerpatroner 1. Der kan indsættes op til 6 tonerpatroner for hver farve, mens maskinen er i drift. Ved isætning af tonerpatroner skal du kontrollere, at den korrekte farve sættes i den korrekte åbning. 1 Beholder til brugt toner Beholder til brugt toner 2. Denne beholder opsamler brugt toner efter vedligeholdelse af printhoved. Beholderen skal tømmes regelmæssigt. Printeren kan ikke fungere, hvis beholderen til brugt toner er fuld. Den brugte toner er ikke skadelig og kan kasseres som almindeligt affald. Rengøringsenhed 2 3 Rengøringsenheden 3 tilfører silikonolie til trykenheden. Udskift enheden ifølge instruktionerne på berøringsskærmen og i boksen med den nye enhed. Genbrug den brugte enhed som angivet på pakken eller kontakt din lokale Xerox-repræsentant. 32

33 Vedligeholdelse og forbrugsstoffer Hæftekassetter og beholder til udstukne huller Hvis maskinen er udstyret med en Office Finisher eller High Volume Finisher (stor efterbehandler), bliver du bedt om at udskifte hæftekassetten, når maskinen viser en meddelelse, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Hvis din efterbehandler er udstyret med hulningsmodulet (tilbehør), skal du også tømme beholderen til udstukne huller, når maskinen giver dig besked på det. Der vises også detaljerede instruktioner på berøringsskærmen. Følg alle instruktionerne på skærmen og på mærkaterne. Rengøring Regelmæssig rengøring sikrer, at der ikke opsamles støv eller snavs i maskinen. Maskinens låg, låger, betjeningspanel og berøringsskærm skal tørres af med en blød bomuldsklud, som er fugtet med lidt vand. Anvend Xerox-rengøringsvæske eller anti-statisk rengøringsmiddel til at rengøre glaspladen. Brug en klud. Hæld ikke væsken direkte på glaspladen. Tør hele området af med en ren klud eller papirserviet. Vedligeholdelse af udskrivningskvalitet Maskinen kører automatisk regelmæssige vedligeholdelsesrutiner, som sikrer god kopi- og udskrivningskvalitet. Den kontrollerer desuden regelmæssigt kvaliteten af det billede, som overføres til tromlen og registrerer og redigerer automatisk indstillinger, når det er nødvendigt. Hvis der registreres et problem i maskinen, køres blanke ark gennem papirgangen for at rengøre systemet. Siderne leveres i topbakken og skal kasseres. Kalibreringshandlinger kan også udføres af brugeren, hvis billedkvalitetsproblemerne opstår igen. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger om disse og alle vedligeholdelsesrutinerne. 33

34 Vedligeholdelse og forbrugsstoffer Problemløsning Der kan opstå situationer, som kan påvirke outputkvaliteten. Følg retningslinjerne i betjeningsvejledningen for at opnå de bedste resultater. Animeringen og fejlmeddelelserne på maskinen hjælper dig med hurtigt at identificere og løse et problem. Visse problemer kan kun løses ved at genstarte maskinen. Hvis problemet ikke er løst efter genstart, skal du kontrollere følgende områder for at identificere løsninger. Problem Løsning Maskinen kan ikke tændes Originaler kan ikke fremføres fra dokumentfremføreren Maskinen udskriver ikke fra en arbejdsstation Kan ikke sende Kontroller, at energisparerfunktionen ikke er aktiveret (den grønne indikator på betjeningspanelet). Tryk på skærmbilledet på betjeningspanelet for genaktivering. Kontroller, at netledningen er sat korrekt i. Kontroller, at du har valgt det rigtige skærmbillede. Kontroller, at alle hæfteklammer og clips er fjernet fra originalerne. Kontroller, at der ikke er lagt for meget papir i dokumentfremføreren (maks. 100 dokumenter). Kontroller, at kantstyrene netop rører ved originalens kanter. Kontroller, at der er sluttet et aktivt netværkskabel til arbejdsstationen. Kontroller, at netværksindstillingen er korrekt. Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger. Kontroller, at maskinen er sluttet til netværket. Kontroller, at er aktiveret. Se vejledningen for systemadministratorer for flere oplysninger. Undgå papirstop Hvis papiret buer for meget, skal du vende papiret i magasinet. Anvend papir fra en ny pakke. Kan ikke faxe et dokument Opgaven er scannet eller sendt fra pc'en, men udskrives ikke. Kontroller, at Fax-funktionen er aktiveret. Kontroller, at maskinen er tilsluttet et telefonstik, når der er valgt Fax eller netværket for andre faxfunktioner. Tryk på tasten Opgavestatus på betjeningspanelet. Hvis opgaven angives som Tilbageholdt, skal du vælge Opgaveoplysninger for at identificere de ressourcer, der kræves for at kunne udskrive opgaven. Hvis opgaven er en fortrolig opgave, skal du vælge Frigiv og indtaste kodeordet. 34

35 Vedligeholdelse og forbrugsstoffer Udredning af stop Der kan opstå papirstop af forskellige årsager. Når der opstår et papirstop, vises der instruktioner på skærmen for, hvordan stoppet udredes. Papirstop Skærmbilledet angiver placeringen af papirstoppet. Følg instruktionerne på skærmen for at fjerne papiret i papirgangen. Kontroller, at alle håndtag, låger og låg sættes tilbage til deres korrekte positioner. Bemærk: Områder til udredning af papirstop kan variere afhængig af maskinmodel og konfiguration. Rengøring af dokumentfremfører Skærmen angiver, når der registreres et originalstop. Følg instruktionerne på skærmen og fjern alle dokumenter fra dokumentfremføreren eller glaspladen. Illustrationen herunder viser områderne for udredning af problemer i dokumentfremføreren. Når du får besked på det, skal du lægge originalerne med samme rækkefølge, som ved begyndelsen af opgaven. Dokumenterne fremføres automatisk for at gendanne opgaven. Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger og hjælp. 35

36 Hjælp Hjælp Når du anvender maskinen, er der detaljeret og præcis hjælp tilgængelig. Der er adgang til hjælpeoplysninger og problemløsningsforslag på forskellige måder. På maskinen Tryk på knappen Hjælp på ethvert tidspunkt for at få adgang til online-hjælpens skærmbilleder. Meddelelser, skærminstruktioner og grafik giver yderligere hjælp. Rapporter Der er adgang til maskininformation på maskinen, så du kan udskrive eller se rapporter. Vælg Maskinstatus, Maskininformation og Informationsark. Vælg den ønskede information i listen og tryk på Udskriv. Fejl Du kan se fejl på maskinen. Skærmen viser en liste over fejl og maskinens fejllog. Fejlsiden er opdelt i tre muligheder. Aktuelle fejl Aktuelle meddelelser Fejlhistorik For at få adgang til fejlsiden skal du trykke på Maskinstatus, Fejl og vælge den ønskede mulighed. 36

37 Hjælp Dokumentation De fleste svar på dine spørgsmål findes i dokumentationen, som leveres sammen med din ColorQube -maskine. Betjeningsvejledningen giver instruktioner og information om maskinens funktioner vha. et interaktivt program og online vejledninger. Vejledning til systemadministratorer indeholder detaljerede instruktioner og information om tilslutning af din maskine til netværket og installation af ekstraudstyr. På printerdriveren Klik på? på skærmen eller tryk på [F1] på pc'ens tastatur for information om det viste printerdriverskærmbillede. Vha. Internet Services Åbn webbrowseren på pc'en for at få adgang til Internet Services. I feltet URL skal du indtaste efterfulgt af printerens IP-adresse og trykke på Accept for at se hjemmesiden. Klik på Indeks for at se Internet Services-stedets indhold. Klik på Hjælp for at gå til Xeroxs online support webside. Yderligere hjælp Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du se vores kundewebside på eller kontakte Xerox Welcome and Support Centre. Oplys maskinens serienummer. Hvis du vil se maskinens serienummer og kontaktinformation, skal du trykke på knappen Maskinstatus på betjeningspanelet. Oplysninger for kundesupport og maskinens serienummer vises på fanen Maskininformation 37

38 Hjælp 38

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Brugermenu. Kopiering

Brugermenu. Kopiering Kopiering Kopiering Outputfarve Auto-registrering Sort/hvid Farvet 1 farve Reduktion/forstørrelse Proportional % Individuel X - Y % Auto-centrering Variabel % Faste indstillinger Papirvalg 1- eller 2-sidet

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermenu. Kopiering

Brugermenu. Kopiering Kopiering Kopiering Outputfarve Auto-registrering Sort/hvid Farvet 1 farve Reduktion/forstørrelse Proportional % Individuel X - Y % Auto-centrering Variabel % Faste indstillinger Papirvalg 1- eller 2-sidet

Læs mere

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C175 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683707

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C175 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683707 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX COPYCENTRE C175 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox-logoet, CentreWare, WorkCentre og ColorQube er varemærker tilhørende Xerox

Læs mere

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven.

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven. CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 CopyCentre/ WorkCentre Pro Kort gennemgang af Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven Indholdsfortegnelse Kopiering

Læs mere

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C90 DIGITAL COPIER http://da.yourpdfguides.com/dref/3679587

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C90 DIGITAL COPIER http://da.yourpdfguides.com/dref/3679587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Xerox ColorQube. 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller

Xerox ColorQube. 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET...

MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET... Hurtig referencevejledning 604P18219 MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET......ved at udnytte alle de nye funktioner på din maskine optimalt. Der leveres en trænings- og informations cd sammen med maskinen.

Læs mere

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE 275 http://da.yourpdfguides.com/dref/3679680

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE 275 http://da.yourpdfguides.com/dref/3679680 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX COPYCENTRE 275 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til printerdriver

Vejledning til printerdriver Vejledning til printerdriver For Macintosh Release 7.0 Udarbejdet af: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA Oversat

Læs mere

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Detaljerede specifikationer CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C40 Colour vist med dobbeltsidet automatisk dokumentfremfører og ekstra modul med to magasiner. OUTPUTHASTIGHED CopyCentre TM C32 Colour Digital

Læs mere

WorkCentre 4150. Vejledningen Komme i gang

WorkCentre 4150. Vejledningen Komme i gang WorkCentre 4150 Vejledningen Komme i gang WorkCentre 4150 Vejledningen Komme i gang Xerox WorkCentre 4150 Vejledningen Komme i gang Tak for dit valg af Xerox WorkCentre 4150. Hvis du går igennem fremgangsmåderne

Læs mere

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5845 5855. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Vejledning til printerdriver

Vejledning til printerdriver Vejledning til printerdriver For Macintosh Version 6.3 29. august 2005 Udarbejdet af: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til printerdriver

Vejledning til printerdriver Vejledning til printerdriver For Macintosh Version 6.0 14. januar 2005 Udarbejdet af: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 5655

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 5655 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE 5655 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 7220 7225 http://da.yourpdfguides.com/dref/5128664

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 7220 7225 http://da.yourpdfguides.com/dref/5128664 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xerox Color 800/1000 Press Vejledning til systemadministratorer

Xerox Color 800/1000 Press Vejledning til systemadministratorer Version 2.1 August 2011 Deb VanLoan, Erik Nielsen 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, FreeFlow, GBC AdvancedPunch, SquareFold, Xerox printeract, MeterAssistant, SuppliesAssistant

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Informationsvejledning

Informationsvejledning Informationsvejledning Side 1 af 18 Informationsvejledning Menuen Hjælp Hjælpemenuen består af en række hjælpesider, der gemmes i multifunktionsprinteren (MFP) som PDF-filer. De indeholder oplysninger

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Professionelle farver.

Professionelle farver. printer-kopimaskine Stærk ydelse. Professionelle farver. Fleksibel interface til enhed! Stor pegeskærm i fuld farve er let at anvende og enkel at programmere. Tilpas tastaturet med de funktioner, du bruger

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Version 1.1 December 2013. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Betjeningsvejledning

Version 1.1 December 2013. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Betjeningsvejledning Version 1.1 December 2013 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX og XEROX og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://da.yourpdfguides.com/dref/4264573

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://da.yourpdfguides.com/dref/4264573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE PRO 255 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO C3545 http://da.yourpdfguides.com/dref/4278561

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO C3545 http://da.yourpdfguides.com/dref/4278561 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE PRO C3545 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800 Series Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 1.5 teknologi Betjeningsvejledning

Xerox WorkCentre 7800 Series Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 1.5 teknologi Betjeningsvejledning Xerox WorkCentre 7800 Series Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 1.5 teknologi 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder reserveres under copyright-lovgivningen

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Du skal være logget på som administrator for at få adgang til alle funktioner i Værktøjer.

Du skal være logget på som administrator for at få adgang til alle funktioner i Værktøjer. Værktøjsmenu Du skal være logget på som administrator for at få adgang til alle funktioner i Værktøjer. Maskinindstillinger Indtast PagePack-kodeord Generelt Energisparer Automatisk klar Opgaveaktiveret

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Betjeningsvejledning Kære kunde For din sikkerhed og komfort opfordrer vi dig til at læse kapitlet Sikkerhed [ 111] meget omhyggeligt før brug. Tillykke med købet af en ny generations kommunikationsterminal.

Læs mere

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Kortfattet startvejledning Kortfattet startvejledning Generelt Maskinens funktioner, placering af originaler og ilægning af papir. Kopiering

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

WorkCentre 7120 / 7125. User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português

WorkCentre 7120 / 7125. User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Xerox WorkCentre 7120 / 7125 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 7120 / 7125 User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida per l utente Benutzerhandbuch

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdt under copyright-lovgivningen i USA.

Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdt under copyright-lovgivningen i USA. Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdt under copyright-lovgivningen i USA. Indhold i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse

Læs mere

Du skal være logget på som administrator for at få adgang til alle funktioner i Værktøjer.

Du skal være logget på som administrator for at få adgang til alle funktioner i Værktøjer. Værktøjsmenu Du skal være logget på som administrator for at få adgang til alle funktioner i Værktøjer. Maskinindstillinger Generelt Energisparer Automatisk klar Opgaveaktiveret Planlagt Dato og klokkeslæt

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2 Side 1 Kiwi ID-kort Odense Multifunktionsprintere NemID medarbejdersignatur Næste møde er nu planlagt. Sæt kryds i kalenderen. Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1 Odense: den 8.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology Kort funktionsoversigt Primære funktioner... ii Produktrundtur... ii Kopiering... 1 Digital Sending... 5 Udskrivning fra pc'en... 7 Kontrol af jobstatus

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere