Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter"

Transkript

1 Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og printersoftwaren. Udskrivningsidéer Sådan kan flere projekter udskrives på forskellige typer papir. Vedligeholdelse Sådan passer du på blækpatronerne og bestiller forbrugsstoffer. Generel fejlfinding Fejlmeddelelser, udskriftskvalitetsproblemer, papirstop og meget mere. Januar

2 Udgave: Januar 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT SOM DET ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af det eller de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark måtte finde passende, uden at det medfører nogen som helst form for forpligtelse over for dig. Du kan købe yderligere kopier af de publikationer, der er relateret til dette produkt, ved at ringe på I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0) I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i denne publikation til produkter, programmer eller tjenester er ikke ensbetydende med, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor produktet forhandles. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle funktionelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar. Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Color Jetprinter og Photo Jetprinter er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. Øvrige varemærker tilhører de respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. 2

3 Indhold Kapitel 1: Printeroversigt... 5 Om printerdelene... 5 Brug af hukommelseskort (kun Lexmark P700 Series)... 7 Brug af printersoftware... 9 Brug af papirtyperegistrering Kapitel 2: Udskrivningsidéer Udskrivning på almindeligt papir Udskrivning af fotografier Udskrivning på premium-papir Udskrivning på begge sider af papiret Udskrivning af kort Udskrivning af konvolutter Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid Udskrivning af en brochure Udskrivning af etiketter Udskrivning af uddelingskopier Udskrivning af stryg-på-ark Udskrivning af transparenter Udskrivning af dokumenter i omvendt rækkefølge Udskrivning af et banner Udskrivning af en plakat Udskrivning på brugerdefineret papir Kapitel 3: Vedligeholdelse Udskiftning af blækpatroner Angivelse af indstillinger for blækpatroner i printersoftwaren Justering af blækpatroner Indhold 3

4 Forbedring af udskriftskvalitet Opbevaring af blækpatroner Bestilling af forbrugsstoffer Kapitel 4: Fejlfinding af installationsprogrammet Kontrolliste til fejlfinding Når jeg lægger cd'en med printersoftwaren i, sker der ingenting Løsning af problemer ved installation af printersoftware Kapitel 5: Generel fejlfinding Løsning af problemer med udskrivning via netværk Om fejlmeddelelser og indikatorer Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning Genoprettelse, når computeren ikke svarer Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Løsning af problemer med specialpapir Bekendtgørelser Ordliste Stikordsregister Indhold 4

5 1 Printeroversigt Om printerdelene Lexmark Z700 Series Color Jetprinter USB-kabeltilslutning Strømforsyningstilslutning Papirstøtte Papirstyr og udløsertap Frontdæksel Knappen Papirfødning Afbryderknap Udskriftsbakke Printeroversigt 5

6 Lexmark P700 Series Photo Jetprinter USB-kabeltilslutning Strømforsyningstilslutning Papirstøtte Papirstyr og udløsertap Frontdæksel Knappen Papirfødning Afbryderknap Hukommelseskortplads USB-kortlæser Udskriftsbakke Brug: Frontdæksel Hukommelseskortplads Udskriftsbakke Hvis du vil: Installere eller udskifte blækpatroner. Afhjælpe papirstop. Åbne fotografierne. Stable papir efter udskrivning. Om printerdelene 6

7 Brug: Knappen Papirfødning Papirstyr og udløsertap Papirstøtte Afbryderknap Strømforsyningstilslutning USB-kabeltilslutning USB-kortlæser Hvis du vil: Føre et papir ud af printeren. Kontrollere printerens status. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer på side 63 for at få yderligere oplysninger. Kontrollere, at papir føres korrekt ind i printeren. Være sikker på, at papiret ligger lige i arkføderen. Tænde eller slukke printeren. Kontrollere printerens status. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer på side 63 for at få yderligere oplysninger. Forsyne printeren med strøm. Slutte printeren direkte til computeren. Overføre data fra et hukommelseskort til computeren. Brug af hukommelseskort (kun Lexmark P700 Series) I de fleste digitale kameraer bruges et hukommelseskort til lagring af fotografier. Du kan sætte hukommelseskortet i printeren og udskrive fotografierne eller gemme dem på computeren. Indsættelse af hukommelseskort Printeren understøtter følgende digitale medier: CompactFlash I og II IBM Microdrive Secure Digital MultiMedia Card Memory Stick Smartmedia Brug af hukommelseskort (kun Lexmark P700 Series) 7

8 USB-kortlæseren i printeren har fire kortpladser, som kan anvendes til disse medier. På illustrationen vises, hvor du skal indsætte hvert enkelt af de understøttede hukommelseskort. CompactFlash I og II, IBM Microdrive Secure Digital, MultiMedia Card Memory Stick SmartMedia Inden du indsætter hukommelseskortet, skal du være opmærksom på følgende: Printeren genkender én kilde til fotografier ad gangen. Indsæt kun ét hukommelseskort ad gangen. Der tændes en lille knap oven på kortlæseren, når kortet er blevet korrekt installeret. Hvis du indsætter et hukommelseskort af denne type: CompactFlash I og II IBM Microdrive Memory Stick Secure Digital MultiMedia Card SmartMedia Kontroller, at: Etiketten med navnet vender ned mod printeren. Det guldbelagte område vender væk fra printeren. Det guldbelagte område vender ned mod printeren. Brug af hukommelseskort (kun Lexmark P700 Series) 8

9 Når du indsætter hukommelseskortet i USB-kortlæseren, vises der på skrivebordet et ikon, der repræsenterer et nyt drev. Når først det nye drev vises, kan du arbejde med filerne på samme måde, som du gør med alle flytbare medier, f.eks. en diskette. Træk ikonet til affaldskurven, når du er færdig med hukommelseskortet. Du kan derefter fjerne hukommelseskortet. Brug af printersoftware Printeren tilpasser sig Dialogboksen Sideopsætning og Dialogboksen Udskriv, der leveres sammen Mac OS 9. Den cd, der leveres sammen med printeren, indeholder desuden Kontrolpanel. Se Dialogboksen Sideopsætning på side 10 og Dialogboksen Udskriv på side 11, hvis du vil tilpasse indstillingerne for dokumentet. Yderligere oplysninger om, hvilke indstillinger der skal vælges til dokumentet, finder du under Udskrivningsidéer på side 16. Når du installerer printersoftwaren, er dialogboksene Sideopsætning og Udskriv indstillet til følgende standardindstillinger: Udskriftskvalitet: Normal Papirstørrelse: A4 eller US Letter Papirtype: Automatisk Retning: Stående Bemærk! Printeren har en funktion til registrering af papirtyper, der automatisk registrerer de fleste papirtyper. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. Brug af printersoftware 9

10 Dialogboksen Sideopsætning Brug dialogboksen Sideopsætning til at vælge indstillinger, f.eks. papirstørrelse, mens det dokument, du vil udskrive, er åbent. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Sideopsætning: 1 Vælg Filer Sideopsætning i programmet. 2 Rediger indstillingerne efter behov. Vælg følgende i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne: Vælg mellem: Hvis du vil: Generelt Papirstørrelse Vælge en papirstørrelse eller oprette en brugertilpasset papirstørrelse. Skalering Redigere værdien for skalering af dokumentet. Gyldige værdier er mellem 25% og 400%. Papirretning Vælge mellem stående og liggende. Vandmærke Vandmærke Vælge et vandmærkedesign. Dit aktuelle program Tæthed Skalering Justere fra let til svær vandmærkeprægning. Tilpasse størrelsen af vandmærkedesignet. Vælge programspecifikke indstillinger til udskrivning. Programnavnet og de tilgængelige indstillinger varierer, alt efter hvilket program der anvendes. Bemærk! Klik på Hjælp for at få flere oplysninger om disse indstillinger. 3 Klik på OK for at anvende indstillingerne og lukke dialogboksen Sideopsætning. Brug af printersoftware 10

11 Dialogboksen Udskriv Mens dokumentet er åbent, kan du bruge dialogboksen Udskriv til at vælge de indstillinger, der påvirker dokumentets udseende. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Udskriv: 1 Vælg Filer Udskriv i programmet. 2 Rediger indstillingerne efter behov. Vælg følgende i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne: Vælg: Hvis du vil: Generelt Kopier Angive det antal kopier, du vil udskrive (fra 1 til 1999). Papirtype/ Kvalitet Udskriv sætvis Sider Lad siderne tørre Papirtype Udskriftskvalitet Sortere flere kopieringsjob. Udskrive alle sider i et dokument eller udskrive en række sider. Have, at der skal gå længere tid imellem, når siderne forlader printeren. Vælg denne indstilling, når du vil undgå udtværing på dokumentet. Angive den type papir, der lægges i papirskuffen. Automatisk registrering er standardindstillingen. Med denne indstilling registrerer printeren automatisk visse papirtyper. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. Klikke på Hurtig udskrivning, Normal, Bedre eller Bedst. Udskriftskvaliteten Normal anbefales til de fleste dokumenter. Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive. Brug af printersoftware 11

12 Vælg følgende i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne: Vælg: Hvis du vil: Layout Uden ramme Udskrive fotografier uden rammer på fotopapir eller fotokort. Farve Baggrundsudskrivning Dit aktuelle program Brochure Plakat Sider/Ark Udskriv sidste side først Udskriv på begge sider ColorSync farvetilpasning Indbygget farvetilpasning Udskriv i: Forgrunden Udskriv i: Baggrunden Udskrivningstid Udskrive en brochure. Udskrive en plakat. Udskrive flere sider på et enkelt ark papir. Udskrive dokumenter med rammer. Bemærk! Rammeindstillingen er kun tilgængelig for dokumenter, der har to eller fire sider pr. ark. Udskrive siderne i omvendt rækkefølge, så dokumentets første side ligger øverst i stakken i udskriftsbakken. Udskrive dokumentet på begge sider af papiret. Vælge indbindingskanten Sidehæftet eller Tophæftet. Vælge printerprofilen fra en oversigt over gemte farveprofiler og - indstillinger, som kan fås hos ColorSync. Angive dokumentets gengivelsestype. Du kan vælge mellem Automatisk, Fotografisk eller Firmagrafik. Vælge den relevante farvetype til dokumentet. Udskrive, når du har begrænsede systemressourcer. Udskrive de fleste dokumenter. Udskrivning i baggrunden anbefales til alle job, medmindre der opstår et problem. Angive Haster for et udskriftsjob. Indstille udskrivningstiden til Normal (standard). Vælge den nøjagtige dato og det nøjagtige klokkeslæt for det dokument, der skal udskrives. Sætte et udskriftsjob i venteposition. Vælge programspecifikke indstillinger til udskrivning. Programnavnet og de tilgængelige indstillinger varierer, alt efter hvilket program der anvendes. Bemærk! Hvis du vil have yderligere oplysninger om indstillingerne i dialogboksen Udskriv, skal du klikke på Hjælp. 3 Klik på Gem indstillinger, hvis du vil gemme indstillingerne til fremtidige udskriftsjob. 4 Klik på Vend tilbage til standard for at ændre indstillingerne til de oprindelige fabriksindstillinger. 5 Klik på Udskriv for at anvende indstillingerne og udskrive dokumentet. Brug af printersoftware 12

13 Kontrolpanel Brug Kontrolpanel til at overvåge printeren og printerens forbrugsstoffer. Du kan: Isætte/skifte blækpatroner Justere blækpatroner Rense printdyser Vælge en printer Kalibrere papirtyperegistreringen Udskrive en testside Få oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer Få oplysninger om softwareversioner Konfigurere en netværksprinter Tjekke de særlige tilbud (Kun USA og Canada) Brug af kontrolpanelet 1 I Apple-menuen skal du vælge Kontrolpaneler Z700-P700 Series Kontrolpanel. Klik på: Vælg: Hvis du vil: Fanen Blækpatroner Isæt/Skift blækpatron Juster blækpatroner Angive indstillinger for blækpatroner i printersoftwaren, når du installerer eller udskifter patroner. Se Fjernelse af brugte blækpatroner på side 51 for at få yderligere oplysninger. Justere blækpatronerne. Se Justering af blækpatroner på side 55 for at få yderligere oplysninger. Brug af printersoftware 13

14 Klik på: Vælg: Hvis du vil: Fanen Blækpatroner Fanen Om Menuen Avanceret Rens blækdyser Tilbud Vælg printer Udskriv testside Tilbehørsinformation Netværksprinterkonfiguration Kalibrer papirtyperegistrering Forbedre udskriftskvaliteten ved at rense tilstoppede blækdyser. Se Rens dyserne på blækpatronen. på side 56 for at få yderligere oplysninger. Kontrollere, at printeren fungerer korrekt. Bestille forbrugsstoffer, f.eks. blækpatroner, på Lexmarks websted. Se Bestilling af forbrugsstoffer på side 58 for at få yderligere oplysninger. Besøge Lexmarks websted for at se tilbuddene. Bemærk! Kun USA og Canada. Have oplysninger om softwareversioner. Vælge en printer og gøre den til standardprinter. Finde IP-adressen på den valgte printer. Tilføje en printer, der befinder sig på et eksternt undernet. Du kan tilføje en enkelt printer eller søge i undernettet efter alle tilgængelige printere. Have vist en liste over alle USB-printere, USB-udskriftsdelte printere samt netværksprintere. Konfigurere en netværksprinter. Have vist en liste over netværksprintere. Sikre dig, at papirtyperegistreringen fungerer korrekt. 2 Klik på? for at få vist yderligere oplysninger om, hvad du kan udføre med printeren. 3 Klik på knappen i øverste venstre hjørne for at lukke Kontrolpanelet. Brug af papirtyperegistrering I printeren findes en funktion til registrering af papirtype, som kan registrere følgende papirtyper, der lægges i printeren, og som automatisk kan justere indstillingen Papirtype i dialogboksen Udskriv i overensstemmelse hermed: Almindelig Coated Glossy/Fotopapir Transparent Når du installerer printeren, er papirtyperegistrering angivet til Automatisk (standard). Hvis du vil deaktivere papirtyperegistreringen og vælge papirtypen manuelt, skal du gøre følgende: 1 Vælg Filer Udskriv i programmet. 2 Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. 3 Vælg den ønskede papirtype i genvejsmenuen Papirtype. Brug af papirtyperegistrering 14

15 4 Klik på Gem indstillinger, hvis du vil gemme indstillingen til fremtidig brug. 5 Klik på Udskriv. Bemærk! Selvom printeren kan registrere den papirtype, der bruges, kan den ikke registrere papirstørrelsen. Kontroller, at du vælger den korrekte papirstørrelse i dialogboksen Dialogboksen Sideopsætning på side 10. Brug af papirtyperegistrering 15

16 2 Udskrivningsidéer Udskrivning på almindeligt papir Du kan udskrive op til 100 ark brugerdefineret papir ad gangen afhængigt af papirets tykkelse. Trin 1: Ilægning af papir Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Tving ikke papiret ned i printeren. Klem om papirstyret, og skub det hen til papirets venstre side. Bemærk! Hvis du bruger papir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Udskrivningsidéer 16

17 Trin 2: Tilpasning af printerindstillingerne Hvis du bruger papir i A4- eller Letter-størrelse og vil have udskriftskvaliteten Normal, behøver du ikke at justere indstillingerne. Hvis du bruger specialpapir, skal du tilpasse indstillingerne ved at udføre trinene for den pågældende papirtypen. Trin 3: Udskrivning af dokumentet 1 Vælg Filer Udskriv i programmet. 2 Klik på Udskriv. Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 sider, skal du fjerne de første 50 ark og derefter fortsætte udskrivningen. Udskrivning af fotografier Du kan lægge op til 50 ark foto- eller glossy papir i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse. Det er en god idé at udskrive fotografier på almindeligt papir, inden du ilægger fotopapir og ændrer indstillingerne. Det sikrer, at du ikke spilder fotopapir på arbejdet med at gøre det billede, du vil udskrive, perfekt. Hvis du vil udskrive på fotokort, skal du se Udskrivning af kort på side 24. Trin 1: Ilægningaffotopapir For at opnå det bedste resultat skal du bruge fotopapir, der er beregnet til inkjetprintere. Hvis der fulgte en vejledning med fotopapiret, skal du læse den omhyggeligt. Læg papiret i, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Udskrivning af fotografier 17

18 Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget. Kontroller, at den glossy eller den coatede side vender opad. Tving ikke papiret ned i printeren. Klem om papirstyret, og skub det hen til papirets venstre side. Bemærk! Hvis du bruger fotopapir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d Vælg en passende papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Hvis du vil udskrive fotografier uden rammer, skal du vælge en af følgende papirstørrelser til udskrivning uden rammer: U.S. Letter A4 U.S. 4 x 6 Photo Se Udskrivning på brugerdefineret papir på side 49, hvis du vil indstille en brugerdefineret papirstørrelse. Under Papirretning skal du klikke på ikonet for stående eller liggende. Klik på OK. Udskrivning af fotografier 18

19 2 Vælg papirtype, udskriftskvalitet og farveindstilling: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Glossy/Fotopapir som papirtype. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Klik på Bedre eller Bedst under Udskriftskvalitet. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. d e f Vælg Farve i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Klik på Indbygget farvetilpasning. Vælg Naturlige farver i genvejsmenuen Dokumentfarve. 3 Sådan udskrives fotografier uden rammer: a b Kontroller, at du har valgt en af de understøttede papirstørrelser til udskrivning uden ramme under Papirstørrelse i dialogboksen Sideopsætning. Angiv margenerne til nul i programmet. Bemærk! Se bort fra dette trin, hvis programmet ikke understøtter margenindstillinger. c Kontroller på skærmen, at billedet fylder hele siden. d Vælg Filer Udskriv. e f Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste, venstre hjørne. Klik på Uden ramme. Trin 3: Udskrivning af fotografier Klik på Udskriv. Bemærk! Fjern hvert fotografi, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger fotografierne oven på hinanden, så udtværing forhindres. Du kan desuden angive, at der skal gå ekstra tid imellem siderne, når de forlader printeren. Se Lad siderne tørre på side 11 for at få hjælp. Udskrivning af fotografier 19

20 Udskrivning på premium-papir Du kan lægge op til 100 ark premium-papir eller coated papir i printeren ad gangen, afhængigt af papirets tykkelse. Trin 1: Ilægning af premium-papir Hvis der fulgte en vejledning med papiret, skal du læse den omhyggeligt. Læg papiret lodret i, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget. Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Tving ikke papiret ned i printeren. Klem om papirstyret, og skub det hen til papirets venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger papir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Udskrivning på premium-papir 20

21 Trin 2: Tilpasningaf udskriftsindstillinger 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d Vælg en papirstørrelse til dokumentet i genvejsmenuen Papirstørrelse. Se Udskrivning på brugerdefineret papir på side 49, hvis du vil indstille en brugerdefineret papirstørrelse. Under Papirretning skal du klikke på ikonet for stående eller liggende. Klik på OK. 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Coated som papirtype. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Vælg den ønskede udskriftskvalitet under Udskriftskvalitet. Normal er standardindstillingen. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. Trin 3: Udskrivning af dokumentet Klik på Udskriv. Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 sider, skal du fjerne de første 50 ark og derefter fortsætte udskrivningen. Udskrivning på begge sider af papiret Du sparer papir ved at udskrive på begge sider. Du kan lægge op til 100 ark papir i printeren ad gangen, afhængigt af papirets tykkelse. Du opnår den bedste udskriftskvalitet ved at anvende tykt papir. Udskrivning på begge sider af papiret 21

22 Trin 1: Ilægning af papir Læg papiret lodret i, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Tving ikke papiret ned i printeren. Klem om papirstyret, og skub det hen til papirets venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger papir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d Vælg en papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Se Udskrivning på brugerdefineret papir på side 49, hvis du vil indstille en brugerdefineret papirstørrelse. Under Papirretning skal du klikke på ikonet for stående eller liggende. Klik på OK. Udskrivning på begge sider af papiret 22

23 2 Vælg papirtype, udskriftskvalitet og layout: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Almindelig som papirtype. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Vælg den ønskede udskriftskvalitet under Udskriftskvalitet. Normal er standardindstillingen. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. d e f Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Klik på Udskriv på begge sider. Klik på ikonet for indbindingskanten (Tophæftet eller Sidehæftet) for dokumentet. Hvis du vælger tophæftet, vendes siderne i dokumentet som siderne i et juridisk dokument. Hvis du vælger sidehæftet, vendes siderne i dokumentet som siderne i et tidsskrift. Trin 3: Udskrivning af dokumentet 1 Klik på Udskriv. Siderne med ulige numre udskrives, og du bliver bedt om at ilægge papiret igen. 2 Fjern papirstakken fra udskriftsbakken. 3 Læg papirstakken i printeren igen med den udskrevne side væk fra dig selv og med pilene pegende ned i papirstøtten. Udskrivning på begge sider af papiret 23

24 4 Klik på Fortsæt. Siderne med lige numre udskrives. Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 sider, skal du fjerne de første 50 ark og derefter fortsætte udskrivningen. Udskrivning af kort Du kan lægge op til 25 lykønskningskort, kartotekskort, fotokort eller postkort i papirstøtten, afhængigt af kortenes tykkelse. Trin 1: Ilægningaf kort Hvis der fulgte en vejledning med kortene, skal du læse den omhyggeligt. Læg kortene i lodret, så de hviler mod papirstøttens højre side. Kontroller, at kortene ikke er brugt eller beskadiget. Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Tving ikke kortene ned i printeren. Udskrivning af kort 24

25 Klem om papirstyret, og skub det hen til kortenes venstre kant. Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillingerne 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d Vælg en passende kortstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Hvis du vil udskrive fotografier på kort uden rammer, skal du vælge en af følgende kortstørrelser til udskrivning uden rammer: U.S. 4 x 6 Card A6-kort Hagaki Postcard Under Papirretning skal du klikke på ikonet for stående eller liggende. Klik på OK. 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Glossy/Fotopapir til fotokort og Almindelig til andre korttyper. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Klik på Bedre eller Bedst under Udskriftskvalitet for foto- og lykønskningskort og på Normal for andre korttyper. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. Udskrivning af kort 25

26 3 Sådan udskrives fotografier uden rammer på kortene: a b Kontroller, at du har valgt en af de understøttede kortstørrelser til udskrivning uden ramme under Papirstørrelse i dialogboksen Sideopsætning. Angiv margenerne til nul i programmet. Bemærk! Se bort fra dette trin, hvis programmet ikke understøtter margenindstillinger. c Kontroller på skærmen, at billedet fylder hele siden. d Vælg Filer Udskriv. e f Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Klik på Uden ramme. Trin 3: Udskrivning af kort Klik på Udskriv. Bemærk! Fjern hvert kort, når det forlader printeren, og lad det tørre, inden du lægger kortene oven på hinanden for at forhindre udtværing. Eller du kan angive, at der skal gå ekstra tid imellen, når kortene forlader printeren. Se Lad siderne tørre på side 11 for at få hjælp. Udskrivning af konvolutter Du kan lægge op til 10 konvolutter i printeren afhængigt af konvolutternes tykkelse. Trin 1: Ilægning af konvolutter Bemærk! Brug ikke konvolutter med huller, vinduer, kraftig prægning, snorelukning, metalhængsler eller andre metalelementer. Udskrivning af konvolutter 26

27 Læg konvolutterne lodret i, så de hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at konvolutterne ikke er brugt eller beskadiget. Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Kontroller, at frimærkehjørnet er placeret i øverste venstre hjørne. Tving ikke konvolutterne ned i printeren. Klem om papirstyret, og skub det hen til konvolutternes venstre kant. Udskrivning af konvolutter 27

28 Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillingerne 1 Vælg konvolutstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c Vælg en passende konvolutstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Se Udskrivning på brugerdefineret papir på side 49, hvis du vil indstille en brugerdefineret papirstørrelse. Husk at klikke på ikonet for Liggende under Papirretning. Bemærk! Mange programmer er udformet, så indstillinger for konvolutter i Sideopsætning ignoreres. Kontroller, at papirretningen Liggende også er valgt i programmet. d Klik på OK. 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Almindelig som papirtype. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Vælg den ønskede udskriftskvalitet under Udskriftskvalitet. Normal er standardindstillingen. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. Trin 3: Udskrivning af konvolutter Klik på Udskriv. Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 10 konvolutter. Hvis du vil udskrive mere end 10 konvolutter, skal du fjerne de første 10 konvolutter og derefter fortsætte udskrivningen. Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid Du kan udskrive farvebilleder i sort/hvid. Bemærk! Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er installeret en sort blækpatron. Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid 28

29 Trin 1: Ilægning af papir Læg papiret lodret i, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget. Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Tving ikke papiret ned i printeren. Klem om papirstyet, og skub det hen til papirets venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger papir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Vælg en farveindstilling: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Farve i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid 29

30 c d Klik på Indbygget farvetilpasning. Vælg Kun sort i genvejsmenuen Dokumentfarve. 2 Fortsæt tilpasning af dokumentet ved at følge trinene for din papirtype. Trin 3: Udskrivning af dokumentet Klik på Udskriv. Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 ark papir, skal du fjerne de første 50 ark og derefter fortsætte udskrivningen. Udskrivning af en brochure Du kan udskrive og samle dokumentet til en brochure. Du kan lægge op til 100 ark papir i papirstøtten, afhængigt af papirets tykkelse. Trin 1: Ilægning af papir Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Tving ikke papiret ned i printeren. Udskrivning af en brochure 30

31 Klem om papirstyet, og skub det hen til papirets venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger papir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Trin 2: Tilpasningaf udskriftsindstillinger 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d Vælg en papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Se Udskrivning på brugerdefineret papir på side 49, hvis du vil anvende en brugerdefineret papirstørrelse. Husk at klikke på ikonet for Stående under Papirretning. Klik på OK. 2 Vælg papirtype, udskriftskvalitet og layout: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Almindelig som papirtype. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Vælg den ønskede udskriftskvalitet under Udskriftskvalitet. Normal er standardindstillingen. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. d e Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Klik på Brochure. Udskrivning af en brochure 31

32 f Vælg et antal ark, der skal bundtes (1, 2, 4, 8, 16 eller 32 ark pr. bundt), i genvejsmenuen Brochure. Bemærk! Et bundt er en gruppe sider, der er foldet på midten og stablet oven på hinanden før indbinding. Hvis du udskriver på tykt papir, skal du vælge færre ark i bundtet for at gøre indbindingen lettere. Trin 3: Udskrivning af en brochure 1 Klik på Udskriv. Når den første halvdel af brochuren er udskrevet, bliver du af printerprogrammet bedt om at lægge papiret i igen. 2 Fjern papirstakken fra udskriftsbakken. 3 Læg papirstakken i printeren igen med den udskrevne side væk fra dig selv og med pilene pegende ned i papirstøtten. 4 Klik på Fortsæt. Trin 4: Opbygning af brochuren Stabl og indbind brochuren, når dokumentet er udskrevet. Sådan opbygges brochuren: 1 Fjern det første bundt fra udskriftsbakken, fold det på midten, og læg det derefter til side. 2 Fjern det næste bundt, fold det på midten, og læg det derefter ovenpå det første bundt. Udskrivning af en brochure 32

33 3 Fortsæt med at lægge bundterne oven på hinanden, indtil brochuren er færdig. 4 Bind bundterne sammen for at færdiggøre brochuren. Udskrivning af etiketter Du kan lægge op til 25 etiketark i papirstøtten, afhængigt af arkenes tykkelse. Trin 1: Ilægning af etiketter Brug kun etiketter, der er beregnet til inkjetprintere. Hvis der fulgte en vejledning med etiketterne, skal du læse den omhyggeligt. Læg etiketterne i lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at etiketterne ikke er brugt eller beskadiget. Udskriv ikke nærmere end 1 mm fra kanten af en etiket. Udskrivning af etiketter 33

34 Kontroller, at der ikke mangler etiketter, eller at de er krøllede. Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Tving ikke etiketarkene ned i printeren. Klem om papirstyret, og skub det hen til etiketternes venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger etiketpapir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d Vælg en passende papirstørrelse i menuen Papirstørrelse. Se Udskrivning på brugerdefineret papir på side 49, hvis du vil anvende en brugerdefineret papirstørrelse. Husk at vælge papirretningen Stående under Papirretning. Klik på OK. 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Almindelig som papirtype. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Vælg den ønskede udskriftskvalitet under Udskriftskvalitet. Normal er standardindstillingen. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. Udskrivning af etiketter 34

35 Trin 3: Udskrivning af etiketter Klik på Udskriv. Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 10 etiketark. Hvis du vil udskrive mere end 10 ark, skal du fjerne de første 10 ark og derefter fortsætte udskrivningen. Udskrivning af uddelingskopier Du kan spare papir ved at udskrive uddelingskopier. Uddelingskopier er flere sider af et dokument, der er udskrevet på et enkelt ark papir. Du kan lægge op til 100 ark papir i papirstøtten, afhængigt af papirets tykkelse. Trin 1: Ilægning af papir Hvis der fulgte en vejledning med papiret, skal du læse den omhyggeligt. Læg papiret lodret i, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget. Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Tving ikke papiret ned i printeren. Udskrivning af uddelingskopier 35

36 Klem om papirstyet, og skub det hen til papirets venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger papir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Trin 2: Tilpasning af printerindstillingerne Du kan udskrive uddelingskopierne på én side eller begge sider af papiret. 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d Vælg en passende papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Se Udskrivning på brugerdefineret papir på side 49, hvis du vil anvende en brugerdefineret papirstørrelse. Under Papirretning skal du klikke på ikonet for stående eller liggende. Klik på OK. 2 Vælg et layout: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b c d Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Klik på Sider/Ark. Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark, i genvejsmenuen Sider/Ark. Den viste grafik illustrerer, hvordan den udskrevne side kommer til at se ud. e Hvis du vil udskrive en ramme omkring hver side, skal du klikke på Udskriv rammer. Bemærk! Rammeindstillingen er kun tilgængelig for dokumenter, der har to eller fire sider pr. ark. Udskrivning af uddelingskopier 36

37 3 Hvis uddelingskopierne skal udskrives på den ene side af papiret, skal du fortsættte med Trin 3: Udskrivning af uddelingskopier. Sådan udskrives uddelingskopierne på begge sider af papiret: a Klik på Udskriv på begge sider. b Klik på illustrationen af indbindingskanten (Tophæftet eller Sidehæftet). Hvis du vælger tophæftet, vendes siderne i uddelingskopierne som siderne i et juridisk dokument. Hvis du vælger sidehæftet, vendes siderne i uddelingskopierne som siderne i et tidsskrift. c Fortsæt med næste trin for at udskrive uddelingskopierne. Trin 3: Udskrivning af uddelingskopier 1 Klik på Udskriv. Hvis du formaterede uddelingskopierne, så der kun udskrives på den ene side af papiret, er du færdig. Hvis du formaterede uddelingskopierne, så der udskrives på begge sider af hvert ark, skal du fortsætte med næste trin. 2 Når den første halvdel af uddelingskopierne er udskrevet, bliver du af printerprogrammet bedt om at lægge papiret i igen. Læg papiret i printeren igen med den udskrevne side væk fra dig selv og med pilene pegende ned i papirstøtten. 3 Klik på Fortsæt. Udskrivning af uddelingskopier 37

38 Udskrivning af stryg-på-ark Du kan lægge op til 100 stryg-på-ark i printeren, afhængigt af deres tykkelse. Det kan være en god ide at udskrive billedet på almindeligt papir, før du udskriver det på et stryg-på-ark. Dette sikrer, at du ikke spilder et stryg-på-ark på at få det billede, du vil udskrive, til at se perfekt ud. Når billedet udskrives tilfredsstillende, skal du lægge stryg-på-arkene i. Bemærk! Det bedste resultat opnås, hvis du lægger ét stryg-på-ark i ad gangen. Trin 1: Ilægningaf stryg-på-ark Hvis der fulgte en vejledning med stryg-på-arkene, skal du læse den omhyggeligt. Læg stryk-på-arkene lodret i, så de hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at stryg-på-arkene ikke er brugt eller beskadiget. Kontroller, at udskriftssiden (tom) vender opad. Tving ikke stryg-på-arkene ned i printeren. Udskrivning af stryg-på-ark 38

39 Klem om papirstyret, og skub det hen til stryg-på-arkenes venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger stryg-på-ark i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Vælg en papirstørrelse: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c Vælg en passende papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Klik på OK. 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b c Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Vælg Stryg-på-ark i genvejsmenuen Papirtype. Bemærk! Hvis du vælger Stryg-på-ark, bliver det billede, du vil udskrive, automatisk spejlvendt. Kontroller, at du ikke vælger en indstilling fra programmet, der spejlvender billedet. d Vælg den ønskede udskriftskvalitet under Udskriftskvalitet. Normal er standardindstillingen. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. Udskrivning af stryg-på-ark 39

40 Trin 3: Udskrivning af stryg-på-ark Klik på Udskriv. Bemærk! Fjern hvert stryg-på-ark, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger stryg-på-arkene oven på hinanden, så udtværing forhindres. Du kan desuden angive, at der skal gå ekstra tid imellem siderne, når de forlader printeren. Se Lad siderne tørre på side 11 for at få hjælp. Udskrivning af transparenter Du kan lægge op til 50 transparenter i printeren afhængigt af transparenternes tykkelse. Trin 1: Ilægning aftransparenter Brug kun transparenter, der er beregnet til inkjetprintere. Hvis transparenterne har beskyttende papir på bagsiden, skal du fjerne papiret fra transparenterne, inden du lægger dem i. Hvis der fulgte en vejledning med transparenterne, skal du læse den omhyggeligt. Læg transparenterne lodret i, så de hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at transparenterne ikke er brugt eller beskadiget. Kontroller, at den ru side (udskriftssiden) af transparenterne vender opad. Hvis transparenterne har en aftagelig strimmel, skal du kontrollere, at strimlen vender nedad og mod printeren. Tving ikke transparenterne ned i printeren. Udskrivning af transparenter 40

41 Klem om papirstyret, og skub det hen til transparenternes venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger transparenter i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d Vælg en papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Under Papirretning skal du klikke på ikonet for stående eller liggende. Klik på OK. 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Transparent som papirtype. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Vælg den ønskede udskriftskvalitet under Udskriftskvalitet. Normal er standardindstillingen. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. Udskrivning af transparenter 41

42 Trin 3: Udskrivning af transparenter Klik på Udskriv. Bemærk! Fjern hver transparent, når den kommer ud af printeren, og lad den tørre, før du lægger transparenterne oven på hinanden, så udtværing forhindres. Du kan desuden angive, at der skal gå ekstra tid imellem siderne, når de forlader printeren. Se Lad siderne tørre på side 11 for at få hjælp. Det kan tage op til 15 minutter, før en transparent er tør. Udskrivning af dokumenter i omvendt rækkefølge Trin 1: Ilægning af papir Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Tving ikke papiret ned i printeren. Klem om papirstyet, og skub det hen til papirets venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger papir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Udskrivning af dokumenter i omvendt rækkefølge 42

43 Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d Vælg en passende papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Under Papirretning skal du klikke på ikonet for stående eller liggende. Klik på OK. 2 Vælg et layout til dokumentet: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b c Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Udskriv sidste side først er markeret. 3 Fortsæt med at tilpasse dokumentet ud fra papirtypen. Trin 3: Udskrivning af dokumentet Klik på Udskriv. Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 ark, skal du fjerne de første 50 ark og derefter fortsætte udskrivningen. Udskrivning af et banner Bemærk! Visse softwareprogrammer og nogle operativsystemer understøtter ikke udskrivning af bannere. Udskrivning af et banner 43

44 Trin 1: Ilægning af bannerpapir Kontroller, at bannerpapiret ikke er brugt eller beskadiget. 1 Fjern alt papir fra papirstøtten. 2 Placer en stak bannerpapir med kun det antal ark, du har brug for til at udskrive banneret, bag ved printeren. Printeren kan rumme et banner med en maksimumlængde på 20 ark i endeløse baner. Bemærk! Hvis du lægger for meget bannerpair i printeren, kan det forårsage papirstop. Se Der er opstået papirstop i printeren på side 68 for at få hjælp. 3 Læg den løse, forreste ende af bannerpapiret i printeren mod højre side af papirstøtten. Udskrivning af et banner 44

45 4 Klem om papirstyret, og skub det hen til bannerpapirets venstre kant. Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b Vælg Banner (A4) eller Banner (Letter) i genvejsmenuen Papirstørrelse. Bemærk! Hvis du ikke vælger den korrekte papirstørrelse, kan bannerpapiret måske forårsage papirstop. Se Der er opstået papirstop i printeren på side 68 for at få hjælp. c d Under Papirretning skal du klikke på ikonet for stående eller liggende. Klik på OK. 2 Vælg papirtype, udskriftskvalitet og layout: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Almindelig som papirtype. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Vælg den ønskede udskriftskvalitet under Udskriftskvalitet. Normal er standardindstillingen. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. d e Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Udskriv sidste side først ikke er markeret. Udskrivning af et banner 45

46 Trin 3: Udskrivning af banneret 1 Klik på Udskriv. 2 Tryk på knappen Papirfødning, når banneret er udskrevet, for at føre eventuel ekstra bannerpapir gennem printeren. Udskrivning af en plakat Du kan forstørre et enkelt sidebillede, så det skal udskrives på flere sider, og således lave en plakat. Plakatstørrelserne er 2 x 2 (fire sider), 3 x 3 (ni sider) og 4 x 4 (16 sider). Afhængigt af softwareprogrammet kan du få behov for at tilpasse størrelsen af plakatteksten, vælge en skrifttype og typografien og for at justere dokumentlayoutet inden udskrivningen. Trin 1: Ilægning af papir Læg papiret lodret i, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget. Tving ikke papiret ned i printeren. Udskrivning af en plakat 46

47 Klem om papirstyet, og skub det hen til papirets venstre kant. Bemærk! Hvis du bruger papir i Letter-størrelse, er det måske ikke nødvendigt at justere papirstyret. Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Vælg papirstørrelse og -retning: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b Vælg en passende papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Bemærk! Sørg for, at der ikke er valgt Banner og Konvolut, fordi disse indstillinger er ikke kompatible med Plakat. c d Under Papirretning skal du klikke på ikonet for stående eller liggende. Klik på OK. 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet: a Vælg Filer Udskriv i programmet. b Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. Bemærk! Hvis der ikke er valgt Automatisk i genvejsmenuen Papirtype, skal du vælge Almindelig som papirtype. Se Brug af papirtyperegistrering på side 14 for at få yderligere oplysninger. c Vælg den ønskede udskriftskvalitet under Udskriftskvalitet. Normal er standardindstillingen. Bemærk! Indstillinger for højere udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men det tager muligvis længere tid at udskrive dokumenterne. Udskrivning af en plakat 47

48 3 Vælg et layout: a b c Vælg Layout i genvejsmenuen øverst i venstre hjørne i dialogboksen Udskriv. Klik på Plakat. Vælg en plakatstørrelse. Indstillingerne er 2 x 2 (fire sider), 3 x 3 (ni sider) og 4x4(16 sider). Trin 3: Udskrivning af plakaten Klik på Udskriv. Trin 4: Samling af plakaten 1 Skær de hvide kanter af to sider, der støder op til hinanden, på hvert enkelt ark. Skær f.eks. de hvide kanter af foroven og til venstre på hvert ark. Udskrevne sider, hvor den hvide kant er skåret af to sider, der støder op til hinanden Afskårne kanter Ikke-afskårne kanter 2 Placer siderne, så alle afskårne kanter overlapper en ikke-afskåret hvid kant. 3 Tape bagsiden af siderne sammen. 4 Skær de sidste hvide kanter af for at gøre plakaten færdig. Udskrivning af en plakat 48

49 Udskrivning på brugerdefineret papir Du kan lægge op til 100 ark brugerdefineret papir i papirstøtten på én gang, afhængigt af papirets tykkelse. Trin 1: Ilægning af brugerdefineret papir Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant. Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget. Kontroller, at papirstørrelsen ligger inden for disse mål: Bredde: 76 til 216 mm Højde: 127 til 432 mm Kontroller, at udskriftssiden vender opad. Tving ikke papiret ned i printeren. Klem om papirstyret, og skub det hen til papirets venstre kant. Udskrivning på brugerdefineret papir 49

50 Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger 1 Opret en brugerdefineret papirstørrelse: a Vælg Filer Sideopsætning i programmet. b c d e f Vælg Rediger brugerdefinerede papirstørrelser i genvejsmenuen Papirstørrelse, og klik derefter på Ny. Vælg tommer eller mm (millimeter) i genvejsmenuen Enheder, og angiv derefter målene for den brugerdefinerede papirstørrelse. Vælg Letter, Konvolut, Kort eller Foto i genvejsmenuen Type, og indtast derefter et navn på din brugerdefinerede papirstørrelse i feltet Navn på papirstørrelse. Klik på Gem, og klik derefter på Udført. Klik på OK i dialogboksen Sideopsætning. 2 Fortsæt med at tilpasse dokumentet ud fra papirtypen. Trin 3: Udskrivning af dokumentet 1 Vælg Filer Udskriv i programmet. 2 Klik på Udskriv. Udskrivning på brugerdefineret papir 50

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotovejledning Marts 2003 www.lexmark.com Udgave: Marts 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning Lexmark 1500 Series Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret trådløs

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Brugervejledning. Indhold

Brugervejledning. Indhold Brugervejledning Indhold Sådan finder du rundt i brugervejledningen.......................... 2 Installation..................................... 3 Sådan tilsluttes printeren med et parallelt printerkabel...............

Læs mere

Brugervejledning. Z65 Color Jetprinter. Brugervejledning. December

Brugervejledning. Z65 Color Jetprinter. Brugervejledning. December Brugervejledning Z65 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Brugervejledning Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X version 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (december 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z32

Din brugermanual LEXMARK Z32 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP Deskjet 2540 series Hjælp... 1 2 Lær din HP Deskjet 2540 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Trådløse indstillinger...

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z12 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260142

Din brugermanual LEXMARK Z12 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260142 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fra installation til udskrivning. Z45 Color Jetprinter. Fra installation til udskrivning. Januar

Fra installation til udskrivning. Z45 Color Jetprinter. Fra installation til udskrivning. Januar Fra installation til udskrivning Z45 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z65N

Din brugermanual LEXMARK Z65N Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X1100 Series All-In-One

X1100 Series All-In-One X1100 Series All-In-One Brugervejledning Få mere at vide om All-In-One Om softwaren Brug af All-In-One Vedligeholdelse Fejlfinding www.lexmark.com Udgave: Maj 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

E321-, E323-printer. Brugervejledning. Oktober 2002. www.lexmark.com

E321-, E323-printer. Brugervejledning. Oktober 2002. www.lexmark.com E321-, E323-printer Brugervejledning Oktober 2002 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com

Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com Forms Composer Brug af Forms Composer Oktober 2002 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Installation af DriverPrint - Windows

Installation af DriverPrint - Windows Installation af DriverPrint - Windows DriverPrint er hvor du installer FollowMePrint printeren på din computer, hvilket giver dig mulighed for at printe direkte fra dokumentet i stedet for at printe det

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere