Hovedprojektets BOSSID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedprojektets BOSSID"

Transkript

1 &!"#$#"%&'(&(*& (9.:#$5,-.$#/#"%&0(*(*&1 ;# &+2 Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson F1030 Navn F1031 F1032 Telefon -adresse 10. Familieboliger 30. Ungdomsboliger 31. Renoverede ungdomsboliger 35. Universitetsnære ungdomsboliger 40. Ældreboliger 46. Friplejeboliger med offentlig støtte 50. Servicearealer Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1020 Bygherre (kun ét kryds Almen boligorganisation (1 Kommune (2 Region (3 Selvejende institution (4 Privat bygherre (10 Selvejende ungdomsboliginstitution (11 Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12 Projekt (kun ét kryds Kommunalt projekt (1 Regionalt projekt (2 Boligorganisation og afdeling Boligorganisationsnr. i LBF Boligorganisationens navn Afdelings-edb-nummer i LBF Boligorganisationens afdelingsnavn Boligorganisationens afdelingsnummer Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer F1040 F1105 F1105 F &&< F1150 F1151 F1160 F1190 F1161 & Hovedprojektets BOSSID Støtteart, tilsagnsdato, løbenummer Etaper Etapenummer Etaper i alt Statsligt projekt (3 Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer F1185 F1170 F =+1&+(&(*&+*2(> 94 #&

2 Kreditinstitutter Realkredit Danmark (01 LR Realkredit (04 Andre kreditinstitutter Bygherre - navneoplysninger Navn Adresse Postnummer Telefonnummer -adresse F1250 F1250 F1250 KommuneKredit (05 F;A-"#$/#:&E F1251 F1251 F1251 F1110 F1111 ;# 02<1&0*0 #$G6!5#$8A=. F1112 F1120 F1130 Postdistrikt F1122 F :#$5 CVR-nummer *E*1E F1140 BRFkredit (02 Nykredit (03 F1250 EAN-nummer F1125 Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger #5-#/#:'< Forretningsførertype (kun ét kryds F1210 Navn F1215 Adresse ;!G '1 <&&&&'+ 45!$=. F1216 F1230 Postnummer F1241 Telefonnummer F adresse HIJK9KJLMN3OJK3KNP9 < Almen boligorganisation (1 Anden forretningsfører (2 Q!!8A$6 F1240 Postdistrikt F1200 F1200 CVR-nummer F =+1&+(&(*&+*2(>? 94 #*

3 F;A-"#$/#:&E! <&1'(2 Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre F2160 F2190 *ESNHST# #8US9.:#$5VA$ #$ F2100 <&1'(2 F;A-"#$/#:&E! F2160 F2190 Oplysninger om endelige ejendomsnumre F2161 *ESNHST# #8US9.:#$5VA$ #$ F2100 F2161 F2191 F2191 F2101 F2101 F2162 F2162 F2192 F2192 F2102 F2102 F2163 F2163 F2193 F2193 F2103 F2103 F2164 F2164 Grunderhvervelse Egen grund Areal af egen grund (i m² Købt grund Areal af købt grund (i m² Lejet grund F2194 F2104 Areal af lejet grund (i m² <000 ' 21=+1&+(&(*&+*2(> R 94 #< F2220 F2171 F2176 F2170 F2175 F2172 F2177 Grundsælger (hvis købt grund Kommune (1 Almen boligorganisation / almen afdeling (2 Byfornyelsesselskab (3 Region (4 Anden grundsælger (5 Øvrige grundoplysninger Planforhold OK F2194 F2104 F2181 F2182 F2183 F2184 F2185

4 Byggeperiode Påbegyndelsesdato Afleveringsdato &(2(*&' &(&*(*&+ Forventet F2310 F2350 F2320 F2360 Faktisk Ibrugtagningsdato F2370 Skæringsdato F2380 Udbudsformer (maks. 3 krydser F2231 / F2232 / F2233 Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise Offentligt udbud (1 (4 (7 Begrænset udbud Underhåndsudbud Diverse U modtaget (gælder tilsagn før (gælder tilsagn fra (F2235 (gælder tilsagn fra (F Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? (2 (3 F2260 Ja Nej (5 ^_agz[y]aa]chzhij XYZ[\]^_`^_abcdeaf[f\]Z (6 (8 (9 Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? (F2240 (gælder tilsagn fra (F2245 Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? Er krav til anvendelse af IKT opfyldt (udfyldes også, hvor projektet ikke er omfattet Ja Nej 3 IKT-koordinering (F Håndtering af digitale byggeobjekter (F Digital kommunikation og projektweb (F Anvendelse af digitale bygningsmodeller (F Digitalt udbud og tilbud (F Digital leverance ved byggeriets aflevering (F Digital mangelinformation (F2411 Er der afholdt projektkonkurrence ( 6? (F2406 Er der sket udbud med mængder ( 9? (F =+1&+(&(*&+*2(> W 94 #+

5 << < Boligoplysninger, antal Nybyggeri (Evt. køb + ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse (Evt. køb + ombygning af plejehjem / beskyttede boliger I alt Plejeboliger (udfyldes under tilknyttet serviceareal Antal bolig / rum boenhed pr Boligstørrelser I alt Heraf: - Fælles boligareal Arealer (i m 2 Bruttoetageareal Boliggennemsnit Fælleslokaler F3011Antal boliger F3014 F3016 Antal boenheder boliger / Areal (m² F3811 F3812 F3813 F3814 F Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra F3040 F30B40 **' < **' F3821 F3822 F3823 F3824 F3131 **' F3134 F3135 2' F3136 F3131 F3133 F3191 Bindende maksimumsbeløb Diverse Antal nedlagte plejehjemspladser Antal nedlagte beskyttede boliger Antal elevatorer *&='' 'S12 02 F1390 S +S0'* F1392 F1394 F1395 F1397 F3045 F3046 F F1106 F1106 Etage Antal (2 opfylder m² kravene som lavenergiklasse 2 til F3841 F3831 F3842 F3832 Bindende maksimumsbeløb (kr./m² Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m² Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Byggeri (kun ét kryds 2' F1106 Tæt/lavt (1 Blandet Antal (3 Felterne skal der både alene i opføres denne udfyldes, ramme tæt/lav- hvis og etageboliger boliger Tæt/lav Etage F3830 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 21'=&<(&(*&++& F3820 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra F3171 Førsynsrapport Tilknyttet serviceareal Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID F1040 F3151 (endeligt (udstykket F =+1&+(&(*&+*2(> k 94 #'

6 Grundudgifter Grundkøbesum lmnopqrppsotuvrqpsqwxsyz{{ } {~} ƒ ˆ{ Šƒ{ Œ Ž Š ˆŠ ˆŠ ~ S&' S S&'E S&' S S&' S 112 A B C Kr./m² K900 S<E S<E S&'E S<E S&'E &=<10 2* <S2' S<0& S<E <S2' <S2' &1=+12 S<0& S<0& &=2<E A B C Kr./m² K920 S<E S<E &10 S +S&<+ S +S&<+ S +S&<+ &E=<2< S<' S*<' S' S<' S<' &'1 S S*<' A S' S*<' &=++ B S' C Kr./m² S&*& S S ** K941 S S*E S&*& S S&*& S '<E S*E S*E &*+ S S+*+ S+*+ S S+*+ S &=EE+ Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening Tilslutningsafgifter Grundkøbslån (gælder kun familie-, ungdoms- og ældreboliger i Grundudgifter Københavns, Aarhus, i alt ( Odense, Frederiksberg og Aalborg kommuner Entrepriseudgifter Entreprisesum Bygherreleverancer Afsat til udtørring Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden Entrepriseudgifter Afsat til mindre reguleringer i alt ( og uforudsigelige udgifter Omkostninger Al teknisk rådgivning Byggesagshonorar Bestyrelsesudgifter Udlejningsudgifter Udgifter til byggeadministration Stiftelsesprovision Byggelånsrenter Ejendomsskatter og liggeomkostninger Øvrige Omkostninger finansielle i alt udgifter ( K900 K901 K902 K905 K903 K920 K927 K922 K923 K924 K925 K926 K941 K942 K943 K944 K945 K947 K948 K949 K946 K940 K901 K902 K905 K903 K927 K922 K923 K924 K925 K926 K942 K943 K944 K945 K947 K948 K949 K946 K940 K900 K901 K902 K905 K903 K920 K927 K922 K923 K924 K925 K926 K941 K942 K943 K944 K945 K947 K948 K949 K946 K940 G900 G901 G902 G905 G903 G920 G927 G922 G923 G924 K925 G926 G941 G942 G943 G944 G945 G947 G948 G949 G946 G940 21=+1&+(&(*&+*2(>? 94 #1

7 Gebyrer til offentlige myndigheder Bidrag til Byggeskadefonden Vurdering af bebyggelsen Statens promillegebyr Støttesagsgebyr til kommunen ( Byggetilladelse Gebyrer i alt og andre gebyrer Driftsresultat i byggeperioden Lejeindtægter i byggeperioden ( Driftsudgifter Driftsresultat i i byggeperioden Tilskud Tilskud Samlet Anskaffelsessum anskaffelsessum ekskl. tilskud lmnopq pmo mnoow sqwxsy z{{ } {~} ƒ ˆ{ Šƒ{ Œ Ž Š ˆŠ ˆŠ ~ S+0 S& S+0 S+0 *&E S&* S S A S& B S& S C Kr./m² ++ K961 S&' S&* S&* '< SE1 S&' SE1 S&' SE1 <E* 12 S A S B S C Kr./m² K970 S S S +S0'* A +S0'* B +S0'* C Kr./m² **=0 K985 A B C Kr./m² K999 5-års eftersyn (gælder kun renoverede ungdomsboliger med tilsagn før K961 K966_a K962 K963 K965 K964 K960 K970 K975 K980 K985 K999 K966_b K962 K963 K965 K964 K960 K975 K980 K999 K961 K966_c K962 K963 K965 K964 K960 K970 K975 K980 K985 G961 G966 G962 G963 G965 G964 G960 G970 G975 G980 G985 G999 21=+1&+(&(*&+*2(> R 94 #2

8 lmnopqrppsotuvrqpsqwxsy z{{ } {~} ƒ ˆ{ Šƒ{ Œ Ž Š ˆŠ ˆŠ ~ +S<'E S+0' S00 +S<'E S+0' A S00 +S<'E S+0' B S00 &0=<10 *=* C Kr./m² ++ F7380 š œ žÿ S&<0 +S0'* +S0'* +S0'* **=0 Anskaffelsessum i alt S&* (finansieringsberettiget anskaffelsessum S&'& S&<0 S&* A S&'& S&<0 S&* B S&'& 1&E C Kr./m² 12& '< K105_8 Kapitaludgifter i alt S' K105_9 Offentlige og andre faste udgifter S* S' S' ** A B C Kr./m² S+ S S S S< S* S* 0 S&* S+ S+ &E S S< S&* S< S&* &<< '< S S Dispositionsfond Variable udgifter S SE S< SE S< SE S< <1 &< Renholdelse S&' S S S& S* S& S* S&' S& S* S&' S0 S S0 S S0 S + Indtægter Diverse driftsindtægter Driftsudgifter i alt 21=+1&+(&(*&+*2(> W 94 #E Finansiering af anskaffelsessum Støttede lån Kommunalt/regionalt grundkapitallån Beboerindskud Kapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling ekskl. bidrag til kreditinstitut Bidrag til kreditinstitutter Driftsudgifter Ejendomsskatter Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt Renovation Forsikring Vand, varme og el i fællesarealer Administrationsbidrag Almindeligt vedligehold Diverse udgifter Uforudsete Henlæggelser udgiftsstigninger Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytning F7380 F7300 K409 F7390 K105_8 K101_4 K105_9 K106 K107 K109 K110 K111 K112_1 K112_2 K114 K115 K119 K137 K120 K121 K123 K203 K139 F7380 F7300 K409 F7390 K105_8 K101_4 K105_9 K106 K107 K109 K110 K111 K112_1 K112_2 K114 K115 K119 K137 K120 K121 K123 K203 K139 G7380 F7300 K409 F7390 G7300 G409 G7390 G105_8 K101_4 K106 K107 K109 K110 K111 K112_1 K112_2 K114 K115 K119 K137 K120 K121 K123 K203 K139 G101_4 G105_9 G106 G107 G109 G110 G111 G112_1 G112_2 G114 G115 G119 G137 G120 G121 G123 G203 G139

9 lmnopq pmo mnoow sqwxsy z{{ } {~} ƒ ˆ{ Šƒ{ Œ Ž Š ˆŠ ˆŠ ~ S&E S&E S&E E S* S1 S* A S1 B S1 S* C Kr./m² *2 0 F7760 El š œ žÿ S*1 S S S S&'& S*1 S*1 &&1 Forbrugsudgifter Øvrige forbrugsudgifter i alt S0 S*1 S&'& S&'& 12& S& S0 A S*1 S0 B S*1 + C Kr./m² &&1 S*22 S& S& ++ S*+& S*+& S*22 S*22 S*+& &=*<& &=2& Samlede boligudgifter i alt Samlede fællesantenne boligudgifter og øvrige ekskl. udgifter forbrugsudgifter og IT, F7795 Forbrugsudgifter Varme Vand Gas Samlede boligudgifter Kapitaludgifter i alt Driftsudgifter i alt Forbrugsafgifter i alt IT, fællesantenne og øvrige udgifter F7760 F7762 F7761 F7763 F7764 F7769 K105_9 K139 F7769 F7770 F7790 F7795 F7762 F7761 F7763 F7764 F7769 K105_9 K139 F7769 F7770 F7790 F7795 F7760 F7762 F7761 F7763 F7764 F7769 K105_9 K139 F7769 F7770 F7790 G7760 G7762 G7761 G7763 G7764 G7769 G105_9 G139 G7769 G7770 G7790 G =+1&+(&(*&+*2(> 94 #0

10 Totaløkonomi Vinduer Anlægsinvestering (i hele kroner Årsomkostninger (i hele kroner 2' < &' 1 & + F4200 F 4201 F4202 F4210 F4211 F4212 Tag Facader Er der foretaget korrektion af: - Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja F4220 F4221 F Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja F4230 F4231 F4232 Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja F4240 F4241 F =+1&+(&(*&+*2(> 94 #&

11 Fordeling af anskaffelsessum Anskaffelsessum ekskl. gebyrer + Gebyrer i alt ( + + Afsatte beløb ( + Forbrug af afsatte beløb Samlet anskaffelsessum godkendt Heraf indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden byggeperioden Driftsresultat i Tilskud ( maksimum Overskridelse (finansieres af bindende af Finansieringsberettiget bygherre anskaffelsessum Ved friplejeboliger med tilsagn fra : Maksimal realkreditbelåning Udgifter til garager / carporte Totaløkonomiske Støtteberettiget merinvesteringer sum anskaffelses- merinvesteringer (ekskl. totaløkonomiske Maksimal realkreditbelåning (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer Maksimal realkreditbelåning for totaløkonomiske merinvesteringer Friplejeboliger, bygherrefinansiering FamilieboligerUngdomsboliger universitetsnære/ Ældreboliger Friplejeboliger +SE11 SE1 +SE11 I alt S SE1 F7001 F7001 F7001 F7000 +S0'* S F5336 F5336 F5336 F5336 F5335 +S0'* F7251 F7251 F7251 F7251 F7250 F7261 F7261 F7261 F7261 F7260 F7101 F7101 F7101 F7101 F7100 S S F1396 F1396 F1396 F1396 F6370 F7231 F7231 F7231 F7231 +S0'* F7230 +S<'E +S0'* K985 +S<'E F7232 F7256 F7256 F7256 F7591 F7256 F7255 +S0'* S S F7258 F7258 F7258 F7252 F7258 F7257 +S<'E +S0'* +S<'E F7141 F7141 F7141 F7681 F7141 F7140 F7151 F7151 F7151 F7152 F7151 F7150 F7241 F7241 F7241 F7244 F7241 F7240 S+0' S S F7243 F7243 F7243 F7254 F7243 F7242 F7161 F7161 F7161 F7162 F7161 F7160 F7320 Ældreboliger u/serviceareal m/offentlig støtte F =+1&+(&(*&+*2(> 94 #&&

12 Godkendelse af skema A Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn Dato for Ministeriets tilsagn Frist for modtagelse af skema B Bygherre klar til indberetning af skema B Godkendelse af skema B Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse Frist for modtagelse af skema C Bygherre klar til indberetning af skema C &+(&(*&+ &+(2(*&' &+(&(*&+ F7912 &'(&(*&+ F7918 F7913 F7915 &(&(*&1 E(*(*&1 F7919 F7917 Godkendt ændringer Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema A Godkendt ændringer Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema B (status 40 Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema B (status 60-X Fristforlængelse af skema C F7931 F7935 F7932 &(<(*&1 F7938 F7936 F7916 Godkendelse af skema C Revisor - dato for underskrift F7922 Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse F7923 Godkendt ændringer F7933 Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema C F7937 Frist for berigtigelse af afsatte beløb F7924 Fristforlængelse til F7925 Dato for berigtigelse af afsatte beløb F7926 Dato vedrørende udnyttelse af tagetage Dato for kommunens godkendelse af udnyttelse af tagetage F7960 Datoer vedrørende forsøg Dato for Ministeriets godkendelse / tilsagn om tilskud Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn F1302 F1303 Bortfald Dato Årsager for bortfald til bortfald (udfyld ét af felterne Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest Fristen for indsendelse af skema B er overskredet F7954 F1401 F1401 Anden årsag F =+1&+(&(*&+*2(> 94 #&*

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID *!"#$#"%&'(*(&*' /0 1!2 +,-$#.#"%&'(*(&*' 3#$45$6,"#2,#2 #$, Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson F1030 Navn F1031 F1032 Telefon 78*9*0'7 #$:;5$6,"#2,#2

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &! " # $ # " % & ' ( * ( * & +, -. $ # / # " % & ' ( * ( * & + 0 1 2! 3 # $ - Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon F1030 4 5 $ 6 - " 6 3! 7!! 8 9 $ - 5!

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID *! " # $ # " % & ' ( ' ( & * +, -. $ # / # " % & ' ( ' ( & * + 0 1 2! 3 # $ - Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon F1030 4 5 $ 6 - " 6 3! 7!! 8 9 $ - 5!

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &! " # $ # " % & ' ( * ( + &, -. / $ # 0 # " % & ' ( * ( + &, 1 2 3! 4 # $. Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon 5 # $ 6 7 $ 8. " # 4. # 4 9 ' & : & 2, 9

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Opdateret: 1-6-215 Udskrevet: 3-6-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 849 Jammerbugt

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Opdateret: 3-6-215 Udskrevet: 4-9-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 849 Jammerbugt

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 216 Opdateret: 7-6-217 Udskrevet: 9-6-217 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 84 Rebild Kontaktperson

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Opdateret: 23-1-215 Udskrevet: 28-8-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 58 Aabenraa

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Udlændinge-, Integrations- Opdateret: 09-12-2014 og Boligministeriet udskrevet: 02-03-2016 Beliggenhedskommune ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG aq BO Cg KcnYTuneruTfner

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 MINISTERIET FOR BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 21 Opdateret: 17-12-214 Udskrevet: 2-7-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A bq C[X) Beliggenhedskommune Boligtype 1. Familieboliger

Læs mere

ST0TTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010

ST0TTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 MINISTERIET FOR BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER STTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 21 Op aterm: 21-11-214 Udskravet: 16- -215 ANSGNINGSSKEMA / INDTASTN1NGSBILAG A B _ C X Beliggenhedskommune Kc uuercmnef F11 Kanmunersvn

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 hmpaqrgmcsobtujtsotvqrcjw

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

file:///d:/migration%20server/work/20160330t140346.901/20160330t140347.213/a4efdb92-...

file:///d:/migration%20server/work/20160330t140346.901/20160330t140347.213/a4efdb92-... Page 1 of 1 From: Georg Schmidt Sent: 23-03-2016 10:23:57 To: Cc: Subject: Søren Lind; Ole Sig Johannes Friis Clausen (jc-friis@skjern-net.dk); Ebbe Johansson; Bo Christensen; Niels Erik Kjærgaard; Salih

Læs mere

Bygherre og kredit (fortsat fra forrige side)

Bygherre og kredit (fortsat fra forrige side) BOSSINF RENOVERING JULI 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

BOSSINF RENOVERING OKTOBER 2012

BOSSINF RENOVERING OKTOBER 2012 BOSSINF RENOVERING OKTOBER 2012 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) r s t u v w x w v y z { } ~ ~ z } } t x w w v y z ƒ z } ~ z } ~! " # $ % & $ ' ( ) * " # + " ) $, - *. # * & " / / 0 # ( 1 2 3 4 5 6 7 6 6 8 9 : 6 ; < = " >? % # @ * A. > > ( + " # @ ( # B C. > > ( * &

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) À D E F G H I J I H K L M N O P N L O Q P R F S T J I U I H K Q L N O V N L O Q P! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ? 0

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) Å Š Ê D E F G H I J I H K L M N O P N L O Q P R F S T J I U I H K Q L N O V N L O Q P! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ?

Læs mere

Navn. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) q D E F G H I J I H K L M N O P N P O L Q R F S T J I U I H K P V N O P N P O L Q! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ? 0

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 Opdateret: 11-11-2013 Udskrevet: 11-11-2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 a? STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Udlændinge-, Integrations- Opdateret: 1-12-215 og Boligministeriet Udskrevet: 2-3-216 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG AD B[] C[ Beiiggenhedskommune Kcir.TxnatCTiTEf

Læs mere

Allerød Mølle - servicearealer

Allerød Mølle - servicearealer Allerød Mølle - servicearealer Allerød Kommune Skema C Ansøgning om godkendelse af byggeprojekt efter lov om almene boliger m.v. DAB DAB - Finsensvej 33-2 Frederiksberg Allerød Mølle - servicearealer Allerød

Læs mere

Tønder Ældreboligselskab Afdeling 11702 - Lindevang Skema C - Byggeregnskab Skæringsdag 01.01.2011

Tønder Ældreboligselskab Afdeling 11702 - Lindevang Skema C - Byggeregnskab Skæringsdag 01.01.2011 Tønder Ældreboligselskab Afdeling 1172 - Lindevang Skema C - Byggeregnskab Skæringsdag 1.1.211 SOCALMNSTERET ') STØTTET BOLGBYGGER DECEMBER 21 16-11-211 :172-skema-C ANSØGNNGSSKEMA/NDTASTNNGSBLAG AQ B

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 OPLÆG Til Kopi Fra Inge Marie Vestergaard og Torben Harbo Jakobsen Emne Oplæg om etablering

Læs mere

Rødovre Kommune B mrk. PRJ Rådhuset, Rødovre BB

Rødovre Kommune B mrk. PRJ Rådhuset, Rødovre BB DM3 Rødovre Kommune B mrk. PRJ-2012-00006 Rådhuset, 3071 2610 Rødovre BB E-mail bb@dabbolig.dk Direkte tlf. 77 32 04 31 Dato 16. oktober 2015 Skema A ansøgning vedrørende nedrivning og genetablering at

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 10701 Kommunenr. 450 Fyns almennyttige Boligselskab 01-07 Højvangen - Ullerslev

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 01100 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-12 Mosegårdsparken

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 16900 Kommunenr. 430 Fyns almennyttige Boligselskab 01-69 Ringe Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab. 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab. 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2004-31. maj 2005 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab dab@dabbolig.dk

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 04101 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-40 Korsløkkeparken

Læs mere

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab. 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab. 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2005-31. maj 2006 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab dab@dabbolig.dk

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 0801 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Læs mere

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 9 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Eghøj Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Birkehusene

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2007 -

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2007 - Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2007-31. maj 2008 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab v/dab

Læs mere

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2014-31. maj 2015 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab v/dab

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Skæringsdato: 01-07-1977 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Afdeling - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Allerød Mølle. Allerød almennyttige Boligselskab Mertilsagn - 3 ældreboliger. Skema. Ansøgning om godkendelse af byggeprojekt

Allerød Mølle. Allerød almennyttige Boligselskab Mertilsagn - 3 ældreboliger. Skema. Ansøgning om godkendelse af byggeprojekt Allerød Mølle Allerød almennyttige Boligselskab Mertilsagn - 3 ældreboliger Skema C Ansøgning om godkendelse af byggeprojekt efter lov om almene boliger m.v. DAB DAB - Finsensvej 33-2000 Frederiksberg

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 260

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Cimbria c/o Postboks 506 Plejehjemmet Østerbro

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0551 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 376 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nykøbing F. Andelsboligforening II Guldborgsund Kommune c/o

Læs mere

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 28 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Fjællestien Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-06-2010 Regnskabsperiode til 31-05-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-06-2010 Regnskabsperiode til 31-05-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2010 Regnskabsperiode til 31-05-2011 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL Boligorganisation

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling VII Aalborg Kommune Hovvej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-10-2009 Regnskabsperiode til 30-09-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-10-2009 Regnskabsperiode til 30-09-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2009 Regnskabsperiode til 30-09-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 34 Midtgaarden - Lejligheder

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 34 Midtgaarden - Lejligheder Afdeling 34 Midtgaarden - Lejligheder Regnskab for året 1. januar 2015-31. december 2015 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2015 Regnskabsperiode til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 449 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Nyborg Nyborg Kommune

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0192 LBF-nr.: 044 Kommunenr.: 707 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: B45 Havnevej 128 B-P Norddjurs Kommune Engdalen 2 Havnevej 128

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 03101 Kommunenr 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Afd. 31 AAB SILKEBORG SILKBORG KOMMUNE ESTRUPSGADE

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 13,43% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 1 rum 2 86,00 111.004 1.290,74 1.137,91 2

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1401 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej Regnskab for året 1. januar 2015-31. december 2015 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2015 Regnskabsperiode til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. BEK nr 1226 af 14/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-7746 Senere

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015/2016 Budgetperiode fra 01-06-2015 Budgetperiode til 31-05-2016

Almene boligorganisationer Budgetår 2015/2016 Budgetperiode fra 01-06-2015 Budgetperiode til 31-05-2016 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-06-2015 periode til 31-05-2016 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 313 LBF's afdelingsnr. 501 Kommunenr.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 119 Kastanjegården Skæringsdato: 01-11-1983 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 4.995

Læs mere

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0013 LBF-nr.: 132 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Kristiansdal Afdeling 32, Nordatlantisk Hus

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 i',;i' :"' l- Udtændinge-, lntegrations- - og Boligministeriet l Opdateret: 13-1-216 Udskrevet: l4-1-216 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 216 ANSøGNTNGSSKEA/ NDTASTN NGSBILAG AI B Cn 479 Kontaktperson Navn Jane

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere