Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold"

Transkript

1 Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold

2 Indhold Indledning... 2 Målsætning for Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling... 2 Værdier i Solbjerg IF Fodbold... 3 Solbjerg IF Fodbold s værdigrundlag er:... 3 Politikker... 3 Alkoholpolitik... 3 Kørselspolitik... 4 Seksualpolitik... 4 Sportspolitik... 4 Fair play politik... 4 Minor politik... 4 Anti-doping politik... 4 Alkoholpolitik... 5 Pædofilipolitik... 5 Sportslige mål... 5 Ungdomsudvalgene for Solbjerg IF Fodbold... 5 Trænerens opgaver... 6 Kampfordeleren... 6 Holdleder... 7 Holdlederen/hjælpetræneren... 7 Forældrene... 8 De 10 forældrebud... 8 Retningslinjer for antal ugentlige træninger... 8 Børnefodbold 4-10 år Børnefodbold inddeling år år Drenge/Piger år Teknisk træning år Teknisk træning år Teknisk træning Taktisk træning

3 Indledning Fodbold er oplevelser, glæde, skuffelser, begejstring og resultat. Det er et faktum, uanset om fodboldspillet foregår på breddeniveau eller eliteniveau. Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling tilbyder fodbold for alle uanset niveau. Vores trænere tilbydes udvikling og uddannelse via kurser mv. Noget af det allervigtigste i ungdomsfodbold er aldersbestemt træning. Det vil sige, at den træning spilleren deltager i skal passe til spillernes alder og formåen på en række områder. Børn og ungdomsspillere er ikke små voksne børn opfatter ikke betydningen af sejr for enhver pris på samme måde som voksne. Børn bør og kan sagtens have mulighed for små sejre selv i en kamp, der resultatmæssigt ender med et nederlag. En god aflevering, en scoring eller eksempelvis en flot detalje kan også være en sejr for et barn. Fokusering på resultater og sejre i alt for tidlig en alder i ungdomsfodbold er ofte i direkte modstrid med at give en alsidig udvikling og udfordre dem på forskellige pladser på holdet. I Solbjerg IF Fodbold ønsker vi at bygge træningen op omkring alsidige bevægelsesaktiviteter, frem for tidlig specialisering (fx fast plads på holdet). Derved erhverver børnene sig en motorisk udvikling og bevægelsesbasis samt større taktisk forståelse, der senere kan anvendes som grundlag for mere systematisk og specifik træning. Denne håndbog er udarbejdet af ungdomskonsulenten i FC Skanderborg i samarbejde med den sportslige afdeling og formålet med håndbogen er at forberede ungdomstrænere på den gule tråd i klubben og at være en støtte for trænere, ledere, ungdomsudvalg mv. i hverdagen. Der er ved lavet aftale med FC Skanderborg, at Solbjerg IF Fodbold kan gøre brug af denne håndbog, og ændre indholdet så det passer til de faktiske forhold i Solbjerg. Håndbogen indeholder Solbjerg IF Fodbold s målsætninger, forventninger til trænere, spillere og forældre samt en plan for struktureret træningsplanlægning gennem ungdomsårgangene. Målsætning for Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling Vi vil arbejde for at forøge antallet af spillere og at fastholde spillerne i ungdomsafdelingerne øge antallet af trænere og at øge deres viden og kompetencer involvere forældre yderligere i det frivillige arbejde, således at flere opgaver kan løses, og at trænerne kan koncentrere sig om træneropgaven. give børnene optimale fodboldmæssige udviklingsmuligheder give børnene mange gode oplevelser såvel på som uden for fodboldbanen. Ungdomsarbejdet bliver til en succes ved at vores bestyrelse og udvalg bakker ungdomsarbejdet op. Imødekommen henvendelser om problemer, når de opstår, trænerne hjælper med at informere spillere og forældre mest muligt. planlægge i god tid. 2

4 Værdier i Solbjerg IF Fodbold Solbjerg IF Fodbold s værdigrundlag er: Fodbold for alle at tilbyde fodbold i alle rækker og på alle niveauer Hele mennesker alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker I samarbejde at give udfordringer og engagement Glæde, fairplay, tolerance, venskab og kvalitet skal præge alle aktiviteter. Kommunikationen dialog, åbenhed og information skal fremmes Dette søger vi at opnå ved at: bevidstgøre, udvikle, uddanne og inspirere trænere og ledere til funktioner på alle niveauer skabe en gennemskuelig struktur med klare retningslinjer for trænere og ledere igennem samarbejde at skabe bedre muligheder for at spille fodbold, med fokus på bredden give børn og voksne identitetsskabende oplevelser for at fremme en konstruktiv klubkultur/foreningsliv legen skal være det bærende princip det skal være sjovt at spille fodbold fairplay skal være grundlaget for fodbold i Solbjerg det skabes fra første træning på mindste årgang og vedbliver at være grundlaget igennem hele fodboldkarrieren sikre at fodbold ikke kun er at sparke til bolden der skal arbejdes med sociale, emotionelle, motoriske og intellektuelle aspekter fastholde og skabe tilgang af spillere sikre trygge rammer for børnene, blandt andet gennem stor genkendelighed involvere og delagtiggøre spillere og forældre i klubbens aktiviteter være i dialog med spillere, forældre og ledere holde et højt informationsniveau internt i forhold til spillere, forældre og ledere tilbyde gode fysiske rammer og muligheder for alle, både spillere, forældre, trænere og ledere fastholde og skabe tilgang af dommere i samarbejde med DBU og JBU skabe gode økonomiske ressourcer og forvalte disse forsvarligt Politikker For alle Solbjerg IF Fodbold s politikker og regler, gælder at alle tilstedeværende har indberetningspligt til relevant udvalg, til bestyrelsen ved observation af overtrædelser se Klubbens politikker kan altid findes på Alkoholpolitik Solbjerg IF Fodbold s holdning er, at fodbold og alkohol ikke hører sammen og klubben har i den forbindelse vedtaget følgende politik: Børn og unge under 18 år må ikke drikke alkohol i forbindelse med træning, kampe eller stævner, hverken i ind- eller udland. Unge mellem 16 og 18 år kan få tilladelse til at drikke alkohol ved sæsonafslutninger og lignende arrangementer med skriftlig accept fra forældrene. 3

5 Trænere og ledere må ikke møde op til kamp eller træning i alkoholpåvirket tilstand. Trænere og ledere må ikke drikke alkohol når de er sammen med og/eller ansvarlig for børn. Trænere har ret til at bortvise berusede tilskuere/forældre, der under kampe eller træning virker generende på omgivelserne. Alkoholpolitikkens regler er også gældende for alle andre former for rusmidler og euforiserende stoffer, som f.eks. hash, ecstasy, kokain m.m. Kørselspolitik Solbjerg IF Fodbold har som klub et ansvar for vore spilleres sikkerhed i forbindelse med kørsel til og fra kampe og stævner. Klubben har i den forbindelse vedtaget følgende politik: Al kørsel skal foregå i ædru tilstand. Alle passagerer skal fastspændes individuelt. Børn under 140 cm skal fastspændes i et særligt barnesæde. Chaufføren skal overholde gældende færdselsregler herunder hastighedsbegrænsning. Seksualpolitik For at sikre mod pædofili indhenter Solbjerg IF Fodbold børneattester hos Rigspolitiet på alle vores ungdomstrænere, jævnfør den lov der blev vedtaget i Folketinget i Ingen træner eller anden form for leder/mentor må have seksuelt samkvem med en person under 18 år, som lederen i forbindelse med sin rolle hos Solbjerg IF Fodbold fungerer som mentor, træner, underviser eller på anden måde har et styrende forhold overfor. Sportspolitik Lederen skal arbejde for Solbjerg IF Fodbold s vision, mission og samarbejde om klubbens valgte spillestil. Lederen skal følge Solbjerg IF Fodbold s værdier og medvirke til at præge andre klubpersoner i samme retning - værdierne kan ses på hjemmesiden Alle holdpersoner skal samarbejde om at sikre et fællesskab på årgangen ved at give lige muligheder for alle spillere på årgangen. Fair play politik Solbjerg IF Fodbold følger nedenstående punkter, for at udvise Fair Play: Respekt for dommerne Respekt for de frivillige i klubberne Respekt for den enkelte spiller Respekt for spillet Respektabel adfærd på sidelinjen Minor politik Solbjerg IF Fodbold følger DBU og UEFAs minor-regler for spillere under 18 år. Anti-doping politik 4

6 Solbjerg If Fodbold følger DBU og UEFAs politikker for at undgå doping, samt Alkoholpolitik I tilknytning til Solbjerg IF Fodbold s værdisæt har vi vedtaget en alkoholpolitik. Det betyder, at ingen børn og unge under 18 år må drikke alkohol på ture med Solbjerg IF Fodbold unge mellem 16 og 18 år kan få tilladelse til at drikke alkohol ved sæsonafslutninger og lignende arrangementer med skriftlig accept fra forældrene Pædofilipolitik Solbjerg IF Fodbold indhenter børneattester hos Rigspolitiet på alle vores ungdomstrænere, jf. den lov der blev vedtaget i Folketinget i Sportslige mål Solbjerg IF Fodbold ønsker gennem kompetent og inspirerende træning med engagerede og veluddannede trænere at udvikle den enkelte spiller. Vi vil fokusere på bredde fodbold, men sideløbende have opmærksomhed på spillere der udviser talent. Vi ønsker, at vore spillere op til U10 spiller fodbold med leg, glæde og udvikling som det vigtigste. Det er vores ønske, at man spiller på hold sammen med og mod børn på samme niveau som én selv. Som U11 begynder vi, at niveaudele de hold hvor spillermaterialet tillader det. Det er Solbjerg IF Fodbold s målsætning, at være repræsenteret i højest opnåelige række. Dette må dog ikke ske på bekostning af breddeholdene. Vores mål er, at der skal være et hold, der svarer til det niveau, den enkelte spiller ønsker og evner. Gennem vores samarbejde med FC Skanderborg og AGF ønsker vi at tilbyde klubbens mest talentfulde spillere endnu flere sportslige udfordringer gennem indstilling til deltagelse i fodboldtalentskolen, træningssamlinger mv. Vi håber ligeledes, at vi via dette samarbejde kan højne vore træneres niveau via FCS s og DBU s trænerkurser. Det er et mål for Solbjerg IF Fodbold, at tilbyde aktiviteter udover fodbold, der også inddrager forældrene, fx fælles arrangementer, ture, stævner og rejser. Her henviser vi til Rejsefonden på vores hjemmeside. Ungdomsudvalgene for Solbjerg IF Fodbold Solbjerg IF Fodbold ønsker med tiden, at oprette et pigeudvalg og et drengeudvalg. Sammen skal de varetage følgende opgaver: udarbejder overordnet målsætning for ungdomsafdelingen tilknytter tovholdere til de enkelte årgange fastsætter træningstider rekrutterer trænere definerer målsætning for de enkelte årgange fastholder et målrettet træningsprogram for hver årgang den røde tråd sikrer en grundig kommunikation såvel internt som eksternt 5

7 udarbejde en ny hjemmeside for Solbjerg IF Fodbold koordinerer holdtilmelding coacher trænerne giver feedback og inspiration planlægger træneruddannelsen planlægger stævner, ture og andre arrangementer planlægger og gennemfører sæsonopstartsmøder er behjælpelig med at rekruttere og inddrage forældre i diverse opgaver omkring holdene Trænerens opgaver skal samarbejde med øvrige trænere og ledere på årgangen skal medvirke til at skabe social tryghed for spillerne både på og uden for banen skal udvikle og forbedre spillernes og holdets sportslige og faglige niveau skal loyalt arbejde efter Solbjerg IF Fodbold s målsætning og overordnede retningslinjer, herunder alkoholpolitik skal møde velforberedt til kamp og træning skal til kamp kunne disponere over spillere på lavere rangerende hold skal i sit ordvalg og sin opførsel være et godt eksempel for spillerne skal absolut ikke kommentere dommerens præstationer skal tage godt imod dommere og modstandere og repræsentere Solbjerg IF Fodbold på værdig vis tilbydes gennem kurser og lignende at dygtiggøre sig både fagligt og menneskeligt skal i samarbejde med holdlederen udfylde holdkort og sørge for afsendelse af resultat til rette organisation snarest efter kampen slutning skal i samarbejde med kampfordeleren finde dommere til 5- og 8-mandskampene skal i samarbejde med kampfordeleren arrangere deltagelse i stævner skal modtage indmeldelser og videregive dem til kasseren Kampfordeleren Kampfordeleren fungerer som administrativ bindeled mellem holdlederen og DBU/JBU. Hvad I samarbejde med Hvornår Melde hold til turnering og træningsturnering Træner og holdleder Op til sommerpausen. Lave en årsplan over diverse fælles arrangementer for årgangen Træner og holdleder Før sæsonstart Bestille de nødvendige bolde og materialer hos den materialeansvarlige Bestyrelsen Før sæsonstart Indkalde og afholde opstartsmøde for forældre Træner og holdleder Ved sæsonstart Lave oversigt med spillernavne og adresser for årgangen Trænerne og holdleder Ved sæsonstart Evt. finde holdleder til årgangens hold Trænerne Før turneringsstart 6

8 Evt. lave kampfordelingsplan for holdene Trænerne og holdleder Før turneringsstart Indkalde og afholde trænermøder for trænerteamet Holdleder Efter behov Info-breve til forældre Holdleder Efter behov Koordinere tilmelding til diverse stævner for årgangens hold Holdleder Efter behov Sikre at trænerteamet udøver deres hverv i overensstemmelse med FC Skanderborgs værdier og målsætning Ungdomsudvalg og bestyrelsen Løbende Holdleder Holdlederen fungerer som trænernes forlængede arm for hele årgangen. Dvs. der stilles de samme forventninger til holdlederen som til træneren (se ovenfor). Her udover har holdlederen ansvaret for følgende opgaver: Hvad I samarbejde med Hvornår Formulere målsætning for året Trænerne Før sæsonstart Dele spillerne ind i et passende antal grupper Trænerne Før sæsonstart Holdlederen/hjælpetræneren Holdlederen/hjælpetræneren skal være trænerens højre hånd skal loyalt arbejde efter Solbjerg IF Fodbold s målsætning og overordnede retningslinjer, herunder alkoholpolitik ledsage holdet til kampe sørge for, at kampbolde og linjevogterflag findes frem før og lægges væk i materialerummet i forbindelse med hjemmekampe sørge for træningsbolde (pumpede) til ude- og hjemmehold ved hjemmekampe sørge for evt. forplejning (vand mv.) ved kampe opbevare spillernes punge og værdigenstande under kamp i samarbejde med træneren udfylde holdkort og sørge for resultatet kommer til rette organisation snarest efter at kampen er færdigspillet. Holde styr på DBU s Kamp Klar app, samt være bindeled overfor forældrenes spørgsmål til app en 7

9 Forældrene Vi ønsker, at forældrene er en del af Solbjerg IF Fodbold og tager del i klubbens opgaver. Det skal ikke nødvendigvis være omkring de sportslige opgaver. Der er masser af andre spændende opgaver omkring træningslejre, kørsel, sociale arrangementer mv. Der er opgaver nok, som trænerne ikke har tid til i hverdagen. Det er også vigtigt, at man viser sine børn, at man bakker op omkring barnets interesser. Det kan på sigt være med til at fastholde barnets interesse i fodbold. De 10 forældrebud Ti gode forældreråd - forældrebud fra DBU og Solbjerg IF Fodbold. 1. Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det. 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din datter eller søn. 3. Giv opmuntring i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 4. Respekter trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke. 7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet. 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke. 9. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig! Retningslinjer for antal ugentlige træninger Solbjerg Fodbold tager udgangspunkt i DBU s holdning til antal træningspas og træningsminutter, som der anbefales til hvert alderstrin. Rækker Antal træning om uge Antal minutter pr. træning U U U U U U U U U U U U16-U

10 9

11 Børnefodbold 4-10 år Udvikling og træning for 3-5- og 8-mands fodbold Solbjerg IF Fodbold ønsker, at skabe så optimale rammer for børns fodboldliv som muligt. Solbjerg IF odbold s børnefodbold tilsigter, at skabe og udbrede et fodboldmiljø omkring de 4-10-årige, som kan medvirke til, at udvikle børnenes fodboldglæde og kammeratskab på den bedste måde. Samtidig vil Solbjerg IF Fodbold gerne vise trænere, ledere og forældre, hvilke værdier der bør lægges vægt på i arbejdet med de alleryngste fodboldspillere. Børn bør afprøve flere forskellige idrætsgrene for at sikre sig, at de finder de aktiviteter, der egner sig bedst til deres behov, interesser, kropsbygning og fysiske evner. Dette vil medvirke til at øge børnenes succes i og glæde ved idræt generelt, og forhåbentligt være en succes for Solbjerg IF Fodbold på sigt. Træningsprincipper: Aktivitet glæde alsidighed tryghed Disse ord er dækkende for børns behov i forbindelse med fodbolden i Børnefodbold. Det er derfor vigtigt, at man som træner i Solbjerg IF Fodbold for disse aldersgrupper er sig disse ord bevidst. Det er trænernes vigtigste opgave at skabe trygge rammer, så det bliver rart at komme i Solbjerg IF Fodbold og på banen. Fællesskabet med børnene skal vægtes meget højt husk: fodbold er jo et holdspil! Hovedvægten er stadig, at træningen skal lægges på organiseret leg med bold. Solbjerg IF Fodbold bygger sine fodboldfilosofi op omkring DBU ś til enhver tid gældende retningslinjer. Børnefodbold inddeling Minifodbold dækker følgende aldersgrupper: 4-6 år 3-bold. Børnene er utrolig nysgerrige, videbegærlige, spørge- og fortællelystne. 6-7 år 3/5-mandsfodbold. Her er nogle af børnene ved at være lidt øvet i at spille fodbold. 7-8 år 5-mandsfodbold. Her begynder der at blive en større spredning blandt spillerne med hensyn til, hvad de kan år 5-mandsfodbold, men samtidig skal man til at tænke på at lære børnene overgangen fra 5-mands- til 8-mandsfodbold. 4-7 år Fodbolden skal for de yngste introduceres på børnenes præmisser igennem leg og sjove oplevelser, hvor alle har lov til at være med, uanset hvor øvet man er. Glæde og leg hører sammen, en leg hvor holdet er det naturlige samlingspunkt, og hvor banen er overskuelig for den enkelte spiller. For børnefodboldens begyndelse er det vigtigt, at der bliver gjort meget for den motoriske træning. Dårlig motorik gør bestræbelserne på at skabe en god fodboldspiller meget svær. Det er vigtigt at 10

12 integrere den motoriske træning i træningen (hoppe på et ben, slå kolbøtter, løbe baglæns osv.). Det er vigtigt, at vi træner denne form for bevægelse og arbejder med spillernes motorik allerede fra den første dag, de kommer i Solbjerg IF Fodbold. Det er meget vigtigt at skelne mellem, hvad der er motoriske lege, og hvad der er fysisk træning. Øvelsernes kvalitet bliver meget forringet i takt med en fysisk belastning, og derved mister man ofte det, som ønskes med motorisk træning, nemlig at spillerne bliver i stand til at kontrollere deres krop. Lad børnene lave de enkelte øvelser ud fra egen formåen og pas på, at de ikke forcerer tempoet mere end nødvendigt. Den motoriske del skal være korrekt, før tempoet i øvelserne sættes op. I Solbjerg IF Fodbold gælder det for de yngste at skabe et fundament, der kan bære en mere specialiseret fodbolduddannelse. Se i øvrigt børnetrænermanualen fra DBU. Udvikling/træning for 4-6 år og 6-7 år. 4-6 år 6-7 år Skabe tryghed og fællesskab Motorisk træning Viljen til at sparke, heade, drible mm. (Skal vægtes højere end den tekniske udførsel) Drible/skubbe bold Småspil Få kampe Lære de mest enkle regler (målspark, hjørne, give bolden op, straffe, frispark, indkast, udskiftning) Skoling til 5-mandsfodbold Bevare trygheden og fællesskabet Motorisk træning Indlæring af alle former for spark Tæmning af bold Drible, dreje Småspil med flere variationer Flere kampe (lære at tabe og vinde) Lære reglerne og korrekt udførsel skoling til 8-mandsfodbold. Gribeteknik (målmænd) Heade, tackle, finte Lytte til hinanden, gøre hvad træneren siger Lytte til hinanden, gøre hvad træneren siger Lære børnene at være sammen Engagere forældre som trænere og ledere Være opmærksom på mobning Undgå at låse spillerne på bestemte pladser Bevare lysten og udbygge den Vedligeholde forældrekontakten Være opmærksom på mobning 11

13 7-10 år Fodbolden skal for de ældste børnespilleres vedkommende stadig foregå på børnenes præmisser uden en egentlig opdeling. Børnene skal lære at acceptere medspillernes varierende fodboldevner for dermed at kunne indgå i en sammenhæng, hvor kammeratskab og social sammenspil går forud for personlig vinding. Der arbejdes i mindre grupper med meget småspil, så børnene har lettere ved at overskue situationen og derved kan drage nytte af en overskuelig træning, hvor bolden er det helt centrale redskab. Stadig arbejdes der med de øvelser, der indgår for de yngste. I løbet af perioden skal trænerne ud fra børnenes modenhed indføre en mere målrettet form for tekniktræning. Gennem en alsidig træning med mange forskellige former for spil-opgaver skabes muligheden for en bredere udvikling hos den enkelte spiller. Trænerne gør meget ud af for de ældste miniputter at skole børnene til 8-mands- fodbold. Udvikling/træning for 7-10 år 7-8 år 9-10 år Bevare trygheden, fællesskabet og glæden ved fodbold Motorisk træning Bevægelsestræning Indlæring af alle former for spark, begge ben Tæmning af bold Der arbejdes på at udbygge de forskellige spilleres kendskab til finter Tacklinger Headning, ramme rigtigt, brug af krop Aflevere/spille bolden Bevægelse Hjælpe hinanden Småspil med flere variationer Flere kampe (lære at tabe og vinde) Lære reglerne og korrekt udførsel Gribeteknik (målmænd) Bevare lysten og udbygge den Bevare trygheden, fællesskabet og glæden ved fodbold Motorisk boldføling Bevægelsestræning/koordinationstræning Indlæring af alle former for spark, begge ben Tæmning af bold, inderside/yderside, lår, krop Der arbejdes på at udbygge de forskellige spilleres kendskab til finter Tacklinger, mødet med bolden (udgangsstilling) Headning, ramme rigtigt, brug af krop Aflevere/spille nærmeste, hjælpe boldholderen Bevægelse Hjælpe boldholderen/presse modstanderen Småspil med flere variationer Flere kampe (lære at tabe og vinde) Lære reglerne og korrekt udførsel Gribeteknik (målmænd) Skoling til 8-mandsfodbold 12

14 Lytte til hinanden, gøre hvad træneren siger Bevare lysten og udbygge den Undgå at låse spillerne på bestemte pladser Undgå at låse spillerne på bestemte pladser Vedligeholde forældrekontakten Være opmærksom på mobning Vedligeholde forældrekontakten Være opmærksom på mobning Indordne sig socialt, respektere andre for deres forskellighed (nationalitet, køn, social Indordne sig socialt, respektere andre for deres forskellighed (nationalite baggrund, forskellige fodboldevner) social baggrund, forskellige fodboldevner) I øvrigt henvises til DBUs ATK år Målsætning: 1. holdet repræsenteret i højest opnåelige række. Øvrige hold repræsenteret i rækker svarende til niveauet. Ressourcer: Kvalificeret træning/trænere svarende til niveauet. Der skal foregå en løbende udvikling af trænerne, og der ønkses, at 1. holdstræneren deltager på DBU s basiskurser/b1-trænerkursus. Der skal tilbydes overnatningsstævner til alle på årgangen. De bedste spillere indstilles til AGF s Fodboldtalentskole. Der skal skabes en vedvarende glæde ved at spille fodbold. Der skabes en glidende overgang fra 5- mands- til 8-mandsfodbold. Der arbejdes med at forbedre koordinationsevnen mellem krop og bold. Der skal foretages en vedvarende vedligeholdelse af grundtekniske færdigheder. Alle grundregler og al teknik øves i bevægelse uden modstander. Der arbejdes lidt med hovedspillet, og der påbegyndes målmandstræning. Konditionstræning påbegyndes forsigtigt gennem løb, let muskeltræning og enkle småspil. Der skabes en god forståelse for opvarmning og strækøvelser. Alle træningspas afsluttes med let udstrækning. Taktisk startes med forståelse for spillezoner og anviste opgaver. Der indlæres bandespil og overlap. Individuel opdækning, bevægelse med og uden bold, spil i frie områder og dødboldsituationer. Alle regler gennemgås. Teknisk træning Spark o Alle former for spark indøves med begge ben. Førstegangsafleveringer. Inderside, yderside, lodret og halvliggende vristspark, hel- og halvflugtninger. o Inderside, bryst, lår, fodsål og vrist. Indøve retningsbestemte tæmninger. o Med begge ben, husk tempo- og retningsskift. Tæmning / Dribling o Arbejde med at udbygge spillernes finter, skab evt. ugens finte, som øves derhjemme. Finter / Tacklinger / Hovedstød: o Arbejde med den rigtige udgangsstilling samt glidende tacklinger. Husk at tackle igennem. 13

15 Hovedstød o Udvikle spillernes færdigheder med forskellige hovedstød. Husk både stående, i bevægelse og retningsbestemte hovedstød. Taktisk træning o Indlæring i spilsystemet, både forsvars- og angrebsmæssigt. o Indøve bandespil, boldovertagelse, overlap, bevægelse uden bold, spil i frie områder og sideforskydning. o Lad spillerne spille forskellige pladser. Dødbolde o Faste aftaler ved hjørnespark, frispark og målspark, straffe og indkast. o Husk både når vi har bolden, og når modstanderen har bolden. Fysisk o Koordinationstræning, løbeskoling, bevægelsestræning og hurtighed. Taktisk o Lære spillerne deres roller og at tage ansvar både på og uden for banen. Socialt o Deltage i opgaver, rydde op mv. o Deltage aktivt på hele holdet og hele årgangen. Drenge/Piger år Målsætning: 1. holdet repræsenteret i højest opnåelige række. Øvrige hold repræsenteret i rækker svarende til niveauet. Ressourcer: Kvalificeret træning/trænere svarende til niveauet. Der skal foregå en løbende udvikling af trænerne, og der ønskes, at 1. holdstræneren deltager på DBU s basiskurser/b1-trænerkursus. Der skal tilbydes træningslejre og sommerturneringer. De bedste spillere indstilles til unionsudtagelser, FC Skanderborg talent og AGF s Fodboldtalentskole. Der skal fortsat skabes glæde ved at spille fodbold. Den tekniske træning er fortsat i højsædet, men der videreudvikles også på den taktiske træning, samt glæden ved nærkamp og glæden ved sejr. Spillerne vil have meget forskellige fysiske forudsætninger på årgangen, så det er vigtigt, at vi ikke tilsidesætter de tekniske spillere til fordel for de fysisk stærke. Der skal foretages individuel differentieret træning, hvor man tilgodeser spillernes stærke og svage sider. Der trænes i udholdenhed og bevægelighed gennem omfattende løbetræning (med bold). Gymnastik, opvarmning, strækøvelser samt let aerobic kan være en del af træningen. Taktisk er det vigtigt, at man bygger videre på og udvider forståelsen ved at bruge øvelser, der tager udgangspunkt i spilsituationer. Der arbejdes med sideforskydning, presspil og opbakning. Dødboldsituationer aftales ved hjørnespark, frispark, målspark og straffe, både til os og til modstanderen. Der henvises i øvrigt til DBUs ATK manual. Eller se alle bøgerne og link til øvelser i Trænertasken. Teknisk træning Spark 14

16 o Alle former for spark indøves med begge ben under pres. o Forbedre og udvikle de svære spark. Arbejde med førstegangsafleveringer i spilsituationer. o Indøve afleveringer over lange afstande. Tæmning o Fortsætte og udvikle tæmningerne, retningsbestemte og under pres og i spilsituationer. Dribling o Med begge ben, lære at dække bolden ved at bruge benet længst væk fra modstanderen. o Husk tempo og i pressituationer. Finter o Arbejde med spillernes finter, højere tempo og under pres. Tacklinger o Udvide antallet af tacklinger og fokusere på hvornår og hvordan. :Hovedstød o Indøve alle former for hovedstød, både defensivt og i angrebssituationer, dødbolde mv. Taktisk træning o Fortsætte med spilsystemet, faste angrebs- og forsvarsopbygninger. Fokusere på spil under pres, sideskift og sideforskydning. Dødbolde o Faste aftaler ved hjørnespark, frispark, målspark, straffe og indkast. Husk både når vi har bolden, og når modstanderen har bolden. Fysisk o Distancetræning, intervalløb, løbeskoling, bevægelsestræning og hurtighedstræning. Motorisk Psykisk o Lære spillerne deres roller og at tage ansvar både på og uden for banen. Skærpe koncentrationen på og uden for banen ved kamp og træning. Socialt o Deltage i opgaver, rydde op mv. Respektere værdier, både menneskelige og materielle. Lære almindelig opførsel og respekt for andre år Målsætning: 1. holdet repræsenteret i højest opnåelige række. Øvrige hold repræsenteret i rækker svarende til niveauet. Ressourcer: Kvalificeret træning/trænere svarende til niveauet. Der skal foregå en løbende udvikling af trænerne, og der forventes som minimum, at 1. holdstræneren deltager på DBU s basiskurser/b1- trænerkursus. Der skal tilbydes træningslejre og sommerturneringer. De bedste spillere indstilles til unionsudtagelser og træningssamlinger i FC Skanderborg. Opstart: Det er vigtigt, at spillerne inddrages på et tidligt tidspunkt, hvor man belyser spillernes ambitioner, fastsætter kamptidspunkt af hensyn til spillernes fritidsjob, aftaler regler for fester, alkohol mv. dagen før en kamp. 15

17 Der skal skabes alternative sociale arrangementer. Det er vigtigt at give spillerne medindflydelse for at skabe et fælles ansvar. Træneren bør ikke være bange for at vise, hvem der har kompetencen, så spillerne aldrig er i tvivl om, hvem der leder holdet. Teknisk træning Spark: o Forbedre de svære spark, halvflugter, helflugter, saksespark mv. Træne førstegangsafleveringer i spilsituationer med højt tempo og pres. Fortsætte indøvning af afleveringer over lange afstande. Tæmninger: o Fortsætte indøvning af tæmninger, retningsbestemte og under pres i højt tempo. Dribling: o Driblinger med begge ben, højt tempo og under pres. Finter: o Udvide spillernes kendskab til finter, og skabe tempo og pres. Tacklinger: o Fortsætte indøvning af de forskellige former for tacklinger. Hovedstød: o Indøve de forskellige former for hovedstød, både i bevægelse og under pres. Taktisk træning o Fastholde spilsystemet, sideforskydning, sideskift, opbakning, presspil og returløb. Fysisk træning o Distancetræning, intervalløb, løbeskoling, bevægelsestræning og hurtighedstræning. Psykisk: o Fokusere på spillernes roller, både på og uden for banen. Holde høj koncentration, både ved kamp og træning. Socialt: o Deltage i opgaver, rydde op mv. o Respektere værdier, både menneskelige og materielle. o Lære almindelig opførsel og respekt for andre, bl.a. med- og modspillere, dommere, trænere, klubben mv. o Afbud til træning og kamp i god tid, via DBU app år Målsætning: 1. holdet repræsenteret i højest opnåelige række. Øvrige hold repræsenteret i rækker svarende til niveauet. Ressourcer: Kvalificeret træning/trænere svarende til niveauet. Der skal foregå en løbende udvikling af trænerne, og der forventes som minimum, at 1. holdstræneren deltager på DBU s basiskurser/b1- trænerkursus. Der skal tilbydes træningslejre og sommerturneringer. De bedste spillere indstilles til unionsudtagelser og træningssamlinger hos AGF og FC Skanderborg. Opstart: Der afholdes et møde ved opstart, hvor man belyser spillernes ambitioner, fastsætter kamptidspunkt, aftaler træningsmængden, aftaler regler for fester, alkohol mv. dagen før en kamp. Der skal skabes alternative sociale arrangementer. 16

18 Det er vigtigt at give spillerne medindflydelse for at skabe et fælles ansvar. Træneren skal vise, hvem der har kompetencen og ansvaret, så spillerne aldrig er i tvivl om, hvem der leder holdet. Teknisk træning Spark: o Vedligeholde de svære spark. Tæmninger: o Træne førstegangsafleveringer i spilsituationer med højt tempo og maksimalt pres. Afslutninger under pres. o Forskellige krav, tage bolden ned, tage den med retningsbestemt mv. Dribling: o Driblinger med begge ben, højt tempo, retningsskift og under pres. Finter: o Pleje spillernes finter, vedligeholde og udvide under pres og i højt tempo. Tacklinger: o Forskellige former for tacklinger. Hovedstød: o Vedligeholde og udvide forskellige former for hovedstød. Taktisk træning Fastholde spilsystemet, sideforskydning, sideskift, opbakning, presspil og returløb. Forskellige pladser på banen. Fysisk træning o Distancetræning, intervalløb, løbeskoling, bevægelsestræning og hurtighedstræning. o Styrketræning. Psykisk: o Fokusere på spillernes roller, både på og uden for banen. Høj koncentration, både ved kamp og træning. Socialt: o Deltage i opgaver, rydde op mv. o Respektere værdier, både menneskelige og materielle. o Lære almindelig opførsel og respekt for andre, bl.a. med- og modspillere, dommere, trænere, klubben mv. o Afbud til træning og kamp i god tid. 17

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator.....10

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Spillerudviklingsprogram.

Spillerudviklingsprogram. Spillerudviklingsprogram. Introduktion - HIKs fodboldmiljø rammer og målsætninger. I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Den gule tråd Sportslig og social målsætning for HOG Fodbold

Den gule tråd Sportslig og social målsætning for HOG Fodbold Den gule tråd Sportslig og social målsætning for HOG Fodbold Version 1.2. 06.04.2014 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning... 3

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Det skal være sjovt, og jeg vil være dygtigere

Det skal være sjovt, og jeg vil være dygtigere DEN RØDE TRÅD for Skagen Idræts Klub Den røde tråd er udviklet, da vi har et ønske om en klar, overskuelig og overordnet linje i fodbolden i SIK. Den røde tråd skal skabe overblik for alle, der er involveret

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2015 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 5 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 6 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD (DGT),

DEN GRØNNE TRÅD (DGT), Forord I Jetsmark IF/Jammerbugt FC er der blevet udarbejdet DEN GRØNNE TRÅD (DGT), med målet om at opkvalificere organisationen, samarbejdet, trænerne, træningen og udviklingen af klubbens spillere for

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

GFK VINTERFERIE CUP 2014. Glostrup Fodbold Klub og vores sponsor Select Sport byder velkommen til Vinterferie CUP 2014.

GFK VINTERFERIE CUP 2014. Glostrup Fodbold Klub og vores sponsor Select Sport byder velkommen til Vinterferie CUP 2014. GFK VINTERFERIE CUP 2014 Glostrup Fodbold Klub og vores sponsor Select Sport byder velkommen til Vinterferie CUP 2014. Stævnet afholdes i Glostrup Hal 2 & 3 Stadionvej 80. 2600 Glostrup. Mød op i god tid,

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

Håndbog for ungdomsafdelingen Bogense Gymnastik- & Idrætsforening DEN HVIDE LINIE

Håndbog for ungdomsafdelingen Bogense Gymnastik- & Idrætsforening DEN HVIDE LINIE Håndbog for ungdomsafdelingen Bogense Gymnastik- & Idrætsforening DEN HVIDE LINIE Formålet med denne håndbog er at beskrive opbygningen af børne- og ungdomsarbejdet og ideerne bag dette i BG & IF, samt

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000 Målmandsakademiet FA 2000 Målmænd i FA 2000, årgang 2001/2002 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Målmandstræning i FA 2000 Den blå tråd i målmandstræning Hvordan træner vi i FA 2000 Krav og forventninger

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Talentfulde fodboldpiger

Talentfulde fodboldpiger Talentfulde fodboldpiger U14, Mester >>Spillersamtale 2015

Læs mere

Kære trænere i EFB s børneafdeling

Kære trænere i EFB s børneafdeling Træning U11 Kære trænere i EFB s børneafdeling Hvert år betræder massevis af små og større fodboldspillere banerne i EFB alle i håbet om at have det sjovt og blive bedre fodboldspillere. Nogle drømmer

Læs mere

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLD 03 Introduktion DBU København og medlemsklubberne skal i fællesskab skabe de bedste rammer om DBU Københavns

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER

BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER HÅNDBOLD REGION ØST BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER Håndbog 2011-2012 til: Børnetrænere Børneledere Forældre Andre interesserede INDHOLDSFORTEGNELSE - HÅNDBOG BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Side 2 Side 3 Side 4-7 Side 7-9

Læs mere

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende Forældreinformation Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende grundlæggende værdier: Loyalitet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Angrebsspil og contra U-12

Angrebsspil og contra U-12 Angrebsspil og contra 11 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014 Børnefodbold i Randers Freja Februar 2014 Fælles bestemmelser Trænere og ledere Træningsprincipper Kampafvikling De 10 Forældrebud Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge-

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

TRÆNER/TEAMLEDER A-Å. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben. http://bui-fodbold.memberlink.

TRÆNER/TEAMLEDER A-Å. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben. http://bui-fodbold.memberlink. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben http://bui-fodbold.memberlink.dk/ 1 A Aflysning af kamp: Hvis man ikke kan stille hold til en kamp skal trænere kontakte

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Formålet med arbejdet i Pigeafdelingen følger naturligvis Den Gule Tråd i Skjold Birkerøds overordnede retningslinjer for udvikling og træning. Dvs. at alle

Læs mere

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF.

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. 23. november 2013 C-Licens Evaluering Forløb fra 19. april 2013-12. november 2013 (Online Eksamen - 25 spørgsmål indenfor en time) Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. December 2012 startede

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Indholdsfortegnelse : Forord side 3-5 Områder målmænd bør trænes i side 6 Grundlæggende teknik målmænd side 7-9 De 10 trænerbud side 10 Planlægning

Læs mere

LKB Fodbold: DEN RØDE TRÅD. Del 1: Oplæg til vision, værdier og organisation. Del 2: Oplæg til holdninger og handlinger for ungdomsfodbold

LKB Fodbold: DEN RØDE TRÅD. Del 1: Oplæg til vision, værdier og organisation. Del 2: Oplæg til holdninger og handlinger for ungdomsfodbold LKB Fodbold: DEN RØDE TRÅD Del 1: Oplæg til vision, værdier og organisation Del 2: Oplæg til holdninger og handlinger for ungdomsfodbold INDHOLDSFORTEGNELSE Forord den røde tråd (del 1)... 4 Formål...

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

Indledning. Udvikling af spillerne kræver både tid og tryghed. Hvorfor trænings- og kampmiljøet er af stor betydning for at kunne udvikle spillere.

Indledning. Udvikling af spillerne kræver både tid og tryghed. Hvorfor trænings- og kampmiljøet er af stor betydning for at kunne udvikle spillere. Indledning Denne trænermanual har til hensigt, at give alle trænere i Taastrup FC anbefalinger, retningslinjer og råd for hvordan Klubben gerne vil udvikle og fastholde vores mange fodboldspillere og hold.

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

HÅNDBOLD REGION ØST. BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Håndbog til: Børnetrænere. Børneledere. Forældre

HÅNDBOLD REGION ØST. BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Håndbog til: Børnetrænere. Børneledere. Forældre HÅNDBOLD REGION ØST BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Håndbog til: Børnetrænere Børneledere Forældre Senest opdateret d. 10. september 2013 Indhold Forord... 3 Børnehåndbold.... 4 Oversigt over HRØs Børnestævne-aktiviteter....

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 3

Indhold Formålet med vejledningen... 3 Indhold Formålet med vejledningen... 3 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 5 Det gode fodboldmiljø:... 7 Træningshjælp/Idéer:... 8 Hvad er god fodbold?... 8 Fokuser på udvikling:... 8 Brug kun de

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber Efb for life... EfB for life... Vores forventninger til dig er store Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber 13 teamregler for spillere i EfB EfB er en stor fodboldklub med omkring 700

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Seriøs fodbold for sjov

DEN RØDE TRÅD. Seriøs fodbold for sjov DEN RØDE TRÅD Seriøs fodbold for sjov Sportsafdelingen har i Svogerslev Boldklub valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød tråd, er at sikre sig den bedste

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub - ungdomsafdelingen byder alle velkommen til årets skolefodbold-stævne. Interessen

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 7.- 9. klasse - Håndboldteknik og spilstrategi Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE. KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Denne foreløbige undervisningsplan er udarbejdet af to af skolens undervisere i faget i løbet af skoleåret 209/2010. Planen er debatteret

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

DEN GRØNNE LINIE DEN GRØNNE LINIE. Er FHF klar til forandring For gør vi det her rigtigt, er der om 2 år en ny klub.

DEN GRØNNE LINIE DEN GRØNNE LINIE. Er FHF klar til forandring For gør vi det her rigtigt, er der om 2 år en ny klub. DEN GRØNNE LINIE U6 Senior Er FHF klar til forandring For gør vi det her rigtigt, er der om 2 år en ny klub. FHF har udarbejdet Den Grønne Linie med ønsket om at opkvalificere organisationen, trænerne,

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7 Retningslinier for SF.GIF`s Bestyrelse. side 2 SF.GIF`s Værdigrundlag.. side 2 Samværsformer. side 2 Pædofili side 3 Børnepolitik. side 3 Hvordan skaber vi et godt idrætsmiljø for børn i SF.GIF.. side

Læs mere