Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018"

Transkript

1 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

2 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société Générales Basisprospekt 2015 og Final Terms, tilsammen benævnt Prospektet, der er den bagvedliggende dokumentation for produktet. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse Prospektet, inden du investerer i JB NORDEA Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne brochure og Prospektet, er det Prospektet, der gælder. Du kan downloade Prospektet her. En eventuel investering i produktet sker på baggrund af og i henhold til Prospektet. SG Issuer, som er en del af Société Générale koncernen, er udsteder af JB NORDEA 2018 med Société Générale som garant. Prospektet anvendes efter aftale med udstederen og i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet af udstederen i Prospektet. JB NORDEA 2018 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 13. oktober /13

3 Indhold Side 4 Om JB NORDEA Baggrunden for JB NORDEA Diagram over afkastmuligheder for JB NORDEA Forklaring til afkastmulighederne for JB NORDEA Afkasttabel for JB NORDEA Alternativ forrentning 7 Risikomærkning 8 Om risikoen 10 Fakta om JB NORDEA Sådan er din investering sat sammen 11 Børsnotering 12 Hvis Jyske Bank annullerer investeringen 12 Tildeling ved overtegning 12 Beskatning af investorer 12 Skat - Generelt 12 Skat - Kursgevinst 13 Skat - Privatpersoner, frie midler 13 Skat - Virksomhedsskatteordningen 13 Skat - Selskaber 13 Pension 13 Ansvar 13 Interessekonflikt 13 Selling Restrictions 3/13

4 Om JB NORDEA 2018 Jyske Bank udbyder fra den 16. oktober til den 30. oktober 2015 det strukturerede produkt JB NORDEA Produktet er baseret på udviklingen i aktiekursen på Nordea Bank AB (publ) noteret på Stockholm Stock Exchange. Nordea Bank AB (publ) benævnes blot Nordea i resten af indeværende brochure. JB NORDEA 2018 udstedes i danske kroner (DKK). JB NORDEA 2018 er sammensat af en obligation og optioner (finansielle instrumenter), og der er ingen hovedstolsbeskyttelse. Det betyder, at du har risiko for at lide et tab. I værste fald kan du miste hele din investering. JB NORDEA 2018 henvender sig derfor kun til risikovillige investorer. Læs mere i afsnittet Om risikoen. JB NORDEA 2018 giver dig mulighed for en betinget kursgevinst på minimum 8,50% pr. halve år af den nominelle værdi, hvis kursen på Nordea-aktien er uændret eller steget. Samtidig modtager du ved udløb kurs 100, hvis Nordea-aktien er faldet med højst 30%. Hvis Nordea-aktien ved udløb er faldet mere end 30%, modtager du kurs 100 minus kursfaldet i procent. Den betingede kursgevinst fastsættes endeligt på handelsdagen. Beregnet den 24. september 2015 ville den betingede kursgevinst være fastsat til 9,70%. Den betingede kursgevinst kan både blive højere og lavere end 9,70% afhængig af markedsforholdene på handelsdagen. Hvis der ikke kan opnås en betinget kursgevinst på minimum 8,50% pr. halve år af den nominelle værdi vil udstedelsen ikke blive gennemført. 4/13

5 Baggrunden for JB NORDEA 2018 Jyske Bank har anbefalingen Stærkt Køb på Nordea-aktien, som afkastet beregnes ud fra, og som er aktivet bag det strukturerede produkt JB NORDEA Jyske Bank begrunder blandt andet anbefalingen med, at: Nøgleordene for Nordea er krydssalg og vækstambitioner på opsparingsmarkedet, og dette vil gradvist forbedre omkostningsstrukturen. Specielt krydssalgsmulighederne bliver kernen til fremtidig værdiskabelse. Udviklingen i rentemarginen vil have yderst positiv effekt på nettorenteindtægterne og vil være værdiskabende og sikre en egenkapitalforrentning på linje med de absolut bedste i Europa. Læs mere i aktieanalysen her. Nedenfor ses kursudviklingen for Nordea på Stockholm Stock Exchange de seneste fem år. Vær opmærksom på, at det er kursudviklingen på Stockholm Stock Exchange, som JB NORDEA 2018 er baseret på, og ikke kursudviklingen på Nordea noteret på Nasdaq OMX Copenhagen (tidligere Københavns Fondsbørs). Kurserne i grafen er derfor vist i svenske kroner. Kursudvikling Nordea /27/2010 9/27/2011 9/27/2012 9/27/2013 9/27/2014 Kilde: Reuters, egen tilvirkning. Husk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. Kurserne er angivet i svenske kroner. 5/13

6 Diagram over afkastmuligheder for JB NORDEA 2018 Afkastet på det strukturerede produkt JB NORDEA 2018 er afhængig af kursudviklingen i Nordeaaktien med nedenstående beskrevne afkastscenarier. Alle scenarier tager udgangspunkt i den mindst mulige betingede kursgevinst på 8,50% pr. halve år. Alle kurser er i danske kroner. STARTVÆRDI ½ år Efter ½ år: Er Nordea-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NORDEA 2018 uændret. Efter ½ år: Er Nordea-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 108,50, og JB NORDEA 2018 førtidsindfries. 1 år Efter 1 år: Er Nordea-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NORDEA 2018 uændret. Efter 1 år: Er Nordea-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 117, og JB NORDEA 2018 førtidsindfries. 1 ½ år Efter 1½ år: Er Nordea-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NORDEA 2018 uændret. Efter 1½ år: Er Nordea-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 125,50, og JB NORDEA 2018 førtidsindfries. 2 år Efter 2 år: Er Nordea-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NORDEA 2018 uændret. Efter 2 år: Er Nordea-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 134, og JB NORDEA 2018 førtidsindfries. 2 ½ år Efter 2½ år: Er Nordea-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NORDEA 2018 uændret. Efter 2½ år: Er Nordea-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 142,50, og JB NORDEA 2018 førtidsindfries. 3 år Efter 3 år (udløb): Er Nordea-aktien faldet i forhold til startværdien, er der to muligheder. Efter 3 år (udløb): Er Nordea-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 151, og JB NORDEA 2018 indfries. Er Nordea-aktien faldet mere end 30% i forhold til startværdien, indfries JB NORDEA 2018, og du modtager kurs 100 minus kursfaldet i procent, og der betales ingen kursgevinst. Er Nordea-aktien højst faldet med 30% i forhold til startværdien, modtager du kurs 100, og JB NORDEA 2018 indfries. Note: Alle afkast i diagrammet er beregnet under forudsætning af en betinget kursgevinst på 8,50% pr. halve år. Den beregnede kursgevinst pr. 24. september 2015 var 9,70% pr. halve år, men kan afhængig af markedsforholdene være både højere og lavere på handelsdagen. 6/13

7 Forklaring til afkastmulighederne for JB NORDEA 2018 Se her for en uddybning af afkastdiagrammet ovenfor og afkasttabellen nedenfor. JB NORDEA 2018 udbetaler en kursgevinst på 8,50% efter et halvt år, hvis aktiekursen på Nordea-aktien på dette tidspunkt er uændret eller steget i forhold til startværdien. Det gælder, uanset hvor meget eller lidt Nordea-aktien er steget, blot kursudviklingen er positiv eller uændret. Desuden førtidsindfries produktet, og du får din investering tilbage til kurs 100 i danske kroner. Hvis kursen på Nordea-aktien efter et halvt år er faldet i forhold til startværdien, fortsætter produktet uændret, og en ny måling foretages efter endnu et halvt år, det vil sige ét år efter udstedelsen. Der udbetales i så fald ingen kursgevinst efter det første halve år. JB NORDEA 2018 udbetaler en kursgevinst på 17% efter et år, hvis aktiekursen på Nordea på dette tidspunkt er uændret eller steget i forhold til startværdien (og JB NORDEA 2018 ikke blev førtidsindfriet efter et halvt år). Igen gælder det, at kursgevinsten udbetales, uanset hvor meget eller lidt Nordea-aktien er steget, blot kursudviklingen er positiv eller uændret. Desuden førtidsindfries produktet, og du får din investering tilbage til kurs 100 i danske kroner. Hvis kursen på Nordea-aktien efter et år er faldet i forhold til startværdien, fortsætter produktet uændret, og en ny måling foretages hvert halve år, det vil sige efter 1½ år, 2 år, 2½ år og 3 år efter første måledato med henblik på at opgøre, om kursen eventuelt på et af disse tidspunkter er uændret eller steget i forhold til startværdien. Hvis det er tilfældet, udbetales en akkumuleret kursgevinst, og produktet indfries. Ellers udløber produktet efter tre år enten til kurs 100 i danske kroner eller med et tab. Hvis kursen på Nordea-aktien ved udløb, altså efter tre år, er faldet med højst 30% i forhold til startværdien, indfries produktet, og du får din investering tilbage til kurs 100 i danske kroner, men ingen kursgevinst. Hvis kursen på Nordea-aktien ved udløb, altså efter tre år, er faldet med mere end 30% i forhold til startværdien, modtager du kurs 100 minus kursfaldet i procent. Der udbetales ingen kursgevinst, og produktet indfries. Hvis Nordea-aktien eksempelvis er faldet til 69% af startværdien, modtager du 69% af din nominelle investering tilbage i danske kroner og ingen kursgevinst. 7/13

8 Afkasttabel for JB NORDEA 2018 Alle nedenstående afkast er vist under forudsætning af ordinært udløb, det vil sige, at JB NORDEA 2018 ikke er førtidsindfriet. Alle eksempler er beregnet på baggrund af tilfældige scenarier. Alle kurser er vist i danske kroner. Hvis aktiekursen på Nordea ved udløb er Steget eller uændret i forhold til startværdien Faldet med højst 30% i forhold til startværdien Faldet med 40% i forhold til startværdien Faldet med 50% i forhold til startværdien Faldet med 60% i forhold til startværdien Faldet med 100% i forhold til startværdien Så Får du minimum kurs 151 tilbage Får du kurs 100 tilbage Får du kurs 60 tilbage Får du kurs 50 tilbage Får du kurs 40 tilbage Får du kurs 0 tilbage Hvis aktiekursen på Nordea falder mere end 30% i forhold til startværdien, lider du således et tab. Derudover vil du gå glip af den forrentning, som en alternativ investering kunne have givet i perioden. Alternativ forrentning Som alternativ til investering i JB NORDEA 2018 kan der eksempelvis investeres i en dansk statsobligation med udløb i november 2017 med en effektiv rente på cirka -0,30% p.a. før omkostninger. Et andet alternativ kunne være en dansk statsobligation med udløb november 2019, der har en effektiv rente på -0,03%. Begge er beregnet den 24. september Der findes ikke danske statsobligationer til sammenligning med udløb tættere på udløbet af JB NORDEA Risikomærkning Ifølge bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter er JB NORDEA 2018 karakteriseret som en Rød investering, hvilket efter bekendtgørelsens ordlyd betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produktet er vanskeligt at gennemskue. JB NORDEA 2018 er et komplekst produkt og kan dermed være svært at forstå. Hvis ikke investor forstår produktet eller dets risici fuldt ud, fraråder Jyske Bank at investere i produktet. Om risikoen Investeringen i JB NORDEA 2018 kan i værste fald blive værdiløs, og det vil sige, at investor kan miste hele sin investering. Investeringer på aktiemarkedet kan udsættes for store udsving, og kursudviklingen kan dermed være meget svingende eller med negativ udvikling i hele produktets løbetid. Kursen på JB NORDEA 2018 kan dermed i hele produktets levetid og ved udløb være under kurs 100, blandt andet afhængigt af kursudviklingen i Nordea-aktien. Den maksimale løbetid er frem til den 14. november 2018 med højst seks måledatoer undervejs, og det er således kursværdien på Nordea-aktien på lige præcis disse måledatoer, som bestemmer det endelige afkast. Dermed er afkastet meget følsomt overfor store kursudsving på og omkring de nævnte datoer. 8/13

9 Afhængigt af de aktuelle markedsforhold kan omsætteligheden i JB NORDEA 2018 være begrænset. JB NORDEA 2018 handles under normale markedsforhold med en kursforskel på 2 kurspoint mellem købs- og salgsprisen. Under unormale markedsforhold kan det være vanskeligt eller umuligt for investorer at købe og sælge JB NORDEA Dette betyder, at det kan være vanskeligt for investorer i JB NORDEA 2018 at komme ud af deres investering. SG Issuer, som er en del af Société Générale koncernen, er udsteder af JB NORDEA Société Générale, som har rating A2 fra Moody s og A fra Standard & Poor s, har udstedt en garanti for SG Issuers betalingsforpligtelser i henhold til JB NORDEA Investor har således en kreditrisiko på SG Issuer som udsteder af JB NORDEA 2018 og på Société Générale som følge af garantien. Det betyder, at hvis SG Issuer og Société Générale eksempelvis går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, kan investor risikere at tabe det investerede beløb. Læs mere om Société Générale her. Jyske Bank anbefaler, at investor som udgangspunkt beholder JB NORDEA 2018, til den bliver indfriet eller udløber, da det kun er på de mulige halvårlige måledatoer, at det afgøres, om JB NORDEA 2018 udbetaler den betingede kursgevinst. Corporate Actions i Nordea-koncernen kan have en indvirkning på kursen af JB NORDEA 2018 og afkastet heraf. For yderligere detaljer herom henvises til Prospektet. Listen over risici er ikke nødvendigvis udtømmende, og Jyske Bank opfordrer derfor kraftigt til at læse Prospektet for yderligere risici. JB NORDEA 2018 kan måske passe til dig, hvis... Du ønsker delvist at beskytte din investering og tror, at Nordea-aktien højst er faldet 30% ved udløb om tre år. Du ønsker en forudbestemt kursgevinst i tilfælde af, at Nordea-aktien stiger. Du ønsker at sprede dine investeringer på forskellige aktivtyper. JB NORDEA 2018 passer måske ikke til dig, hvis Du tror, at Nordea-aktien giver et afkast på mere end 17% om året hvert år de næste tre år. I så fald er det en bedre investering at købe aktien. Du tror, at Nordea-aktien vil falde mere end 30% over de næste tre år. Du ønsker en bund under din investering i tilfælde af, at Nordea-aktien falder mere end 30%. Du kan få behov for pengene med kort varsel, da det kun er på de mulige halvårlige måledatoer, at det afgøres, om JB NORDEA 2018 udbetaler den betingede kursgevinst. Du ikke ønsker en investering, der er risikoklassificeret som Rød. Du frygter, at SG Issuer eller Société Générale ikke kan betale indfrielseskursen ved udløb eller eventuel førtidsindfrielse. 9/13

10 JB NORDEA 2018 Fondskode XS , JB Udstedelseskurs Udstederrating Udstedelsesvaluta Må købes af Børsnotering Handelsstørrelse Kurtage Kurs 100 pr. 100 nominel danske kroner A/A2 ved S&P og Moody s gældende for Société Générale. (Jyske Banks rating er til sammenligning A-). SG Issuer har ikke en selvstændig rating Danske kroner Frie midler, VSO, selskaber Forventes på Luxembourg Stock Exchange Udbudsperiode oktober 2015 Min nominel danske kroner, derefter i nominel størrelse á danske kroner Nej Handelsdato 2. november 2015 Startværdi for Nordea Bank AB (publ) Fastsættes som officiel lukkekurs 2. november 2015 på Stockholm Stock Exchange på Nordea-aktien, ISIN SE Måledatoer 2. maj 2016, 2. november 2016, 2. maj 2017, 2. november 2017, 2. maj 2018, 2. november 2018 Udstedelsesdato 4. november 2015 Udløbsdato Senest den 12. november 2018 med forventelig betaling den 14. november 2018, dog vil produktet blive førtidsindfriet, hvis Nordeas aktiekurs er uændret eller steget i forhold til startværdien på en måledato. Observationsværdier Afvikling Kursgevinst Beregningsagent Udbytte Bloomberg kode Reuters kode Alle observationer foretages på baggrund af lukkekursen på Nordea-aktien på Stockholm Stock Exchange. Euroclear/Clearstream Betinget og min 8,50% pr. halve år pr. 100 nominel, ellers annulleres udstedelsen. Fastsættes på handelsdagen den 2. november Société Générale Eventuelt ordinært og ekstraordinært udbytte fra Nordea-aktien udbetales ikke NDA SS Equity /NDA.ST 10/13

11 Sådan er din investering sat sammen JB NORDEA 2018 er baseret på en obligationsdel og optioner. Her kan du se fordelingen af investeringen med udgangspunkt i markedsbetingelserne den 24. september Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Jyske Banks distributionshonorar Præmie for samlet optionsstrategi 100 DKK 99,82 DKK 1,50 DKK -1,68 DKK Med udgangspunkt i ovenstående priser svarer det til en betinget kursgevinst på 8,50% halvårligt. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,50% ved udløb efter 3 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,60% ved udløb efter 2½ år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,75% ved udløb efter 2 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 1,00% ved udløb efter 1½ år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 1,50% ved udløb efter 1 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 3,00% ved udløb efter ½ år i ovenstående eksempel Hertil kommer udenlandske depotomkostninger på 0,375% pr. år af den nominelle investering. De skitserede afkastscenarier ovenfor skabes ved hjælp af en sammensat optionsstrategi, som i den samlede opbygning har en negativ pris svarende til, at investor bliver betalt 1,68 DKK for at etablere den. Børsnotering JB NORDEA 2018 søges noteret på Luxembourg Stock Exchange, men en sådan notering kan ikke garanteres på forhånd. Afvikling sker gennem Euroclear/Clearstream. 11/13

12 Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Til og med udstedelsesdagen forbeholder Jyske Bank sig ret til at annullere udstedelsen uanset årsag. Den vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en betinget kursgevinst på mindst 8,50% pr. halve år, og hvis de aktuelle markedskonditioner og priser vurderes fornuftige. Skulle udstedelsen blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Tildeling ved overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank JB NORDEA 2018 i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Den udstedte mængde kan maksimalt være 250 mio. nominelt danske kroner. Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge det strukturerede produkt JB NORDEA Det følgende er en generel beskrivelse af de skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Beskrivelsen af skattereglerne afspejler reglerne på tidspunktet for udarbejdelsen af dette materiale, og skattereglerne kan senere blive ændret til ugunst for investor. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i JB NORDEA 2018 opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge JB NORDEA Skat - Generelt JB NORDEA 2018 behandles skattemæssigt som et finansielt instrument og beskattes derfor efter lagerprincippet. Gevinster og tab medregnes hvert år i den skattepligtige indkomst og opgøres som forskellen mellem værdien af JB NORDEA 2018 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Skat - Kursgevinst JB NORDEA 2018 udbetaler en såkaldt betinget kursgevinst af varierende størrelse, hvis bestemte betingelser opfyldes. Denne betingede kursgevinst behandles skattemæssigt som en del af den årligt opgjorte kursgevinst/kurstab på det strukturerede produkt. 12/13

13 Skat - Privatpersoner, frie midler For privatpersoner gælder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan efter særlige regler trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter fra samme år, og i øvrigt i det omfang gevinster fra tidligere år er blevet beskattet, dog tidligst Yderligere tab kan overføres til modregning i en samlevende ægtefælles gevinster på finansielle instrumenter samme år. Overskydende tab, der ikke kan modregnes i årets eller tidligere års gevinster på finansielle instrumenter, eller overføres til en ægtefælle kan i stedet for at blive fremført overføres helt eller delvist til modregning i årets gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Eventuelt overskydende tab kan modregnes i samlevende ægtefælles nettogevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Yderligere tab kan fremføres til et senere indkomstår til modregning i nettogevinst på finansielle kontrakter og aktier optaget til handel på et reguleret marked i samme rækkefølge som angivet ovenfor. Der kan derfor forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. Den marginale skattesats for positiv kapitalindkomst i 2015 er 42,7% inklusiv kirkeskat, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. Bemærk, at der ikke skal betales topskat af nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller (2015). Skat - Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB NORDEA Gevinster og tab regnes med ved beregningen af den skattepligtige indkomst i det enkelte skatteår. Tab på strukturerede produkter anskaffet i virksomheden er normalt omfattet af begrænsningen i fradraget, nævnt under Privatpersoner, frie midler. Skat - Selskaber Gevinster og tab medregnes i den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 23,5% (2015). Pension JB NORDEA 2018 må ikke købes til pensionsdepoter. Ansvar Jyske Bank A/S har udarbejdet denne brochure. Ved uoverensstemmelse mellem brochuren og Prospektet vil det være Prospektet, der gælder. Interessekonflikt Jyske Bank A/S kan muligvis have aktier i Nordea Bank AB (publ) før, under og efter udstedelsen af JB NORDEA 2018 Selling Restrictions THE SECURITIES HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE ACT ), AND MAY NOT BE AT ANY TIME OFFERED, SOLD, PLEDGED, ASSIGNED, DELIVERED, TRANSFERRED, EXCHANGED, EXERCISED OR REDEEMED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN THE ACT OR THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE OF 1986, AS AMENDED). THE SECURITIES ARE BEING OFFERED AND SOLD OUTSIDE THE UNITED STATES TO NON-U.S. PERSONS IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE ACT (OR, IN THE CASE OF THE RELATED GUARANTEE MAY ALSO BE OFFERED AND SOLD IN RELIANCE UPON THE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE ACT PROVIDED BY SECTION 3(a) (2) THEREOF AND IN COMPLIANCE WITH REGULATION S AS SUCH REGULATION IS INCORPORATED INTO THE REGULATIONS OF THE U.S. COMPTROLLER OF THE CURRENCY) AND MAY NOT BE LEGALLY OR BENEFICIALLY OWNED AT ANY TIME BY ANY U.S. PERSON. 13/13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

JB BMW Side 1 af 16

JB BMW Side 1 af 16 03-03-2017 JB BMW 2020 Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020... 4 Baggrunden for JB BMW 2020... 4 Diagram over afkastmulighederne for JB BMW 2020... 6 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB WAL-MART 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB WAL-MART 2020 II... 4 Baggrunden for JB WAL-MART 2020 II... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB Wal-mart 2020 ii...

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB BMW 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020 II... 4 Baggrunden for JB BMW 2020 II... 5 Forklaring til afkastmulighederne for JB BMW 2020 II... 8 Afkasttabeller

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016

Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016 Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB FINVEX 2016 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société Générales

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder Bull & Bear certifikater Nye muligheder Investering i råvarer Investering i aktieindeks Det danske aktieindeks: Høj præcision Lave omkostninger God likviditet Det europæiske aktieindeks: Det amerikanske

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere