Jesper Pedersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Steen Jensen som dirigent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Pedersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Steen Jensen som dirigent."

Transkript

1 Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: mandag, 11. maj 2015 Sted: Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C Deltagere: ca. 40 deltagere (4.844 stemmer, heraf 20 enkelttilsluttede og 19 boligafdelinger), 3 deltagere uden taleret og stemmeret, 1 journalist fra Århus Stiftstidende samt medarbejdere fra Stofa Jesper Pedersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Steen Jensen som dirigent. 1. Valg af dirigent Henrik Steen Jensen blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger imod den udsendte dagsorden. 2. Beretning for det forløbne år Jesper Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning med følgende ordlyd: Bestyrelsen Efter den ordinære generalforsamling i maj 2014 så bestyrelsen sådan ud: Formand Jesper Pedersen Næstformand Anders Andersen Sekretær Flemming Fallentin Christensen Bestyrelsesmedlem Aase Asmus Christensen Bestyrelsesmedlem Morten Glud Bestyrelsesmedlem Tom Møller Sørensen Bestyrelsesmedlem Rene Skoubo Frandsen 1. suppleant Claus Pilgaard Bestyrelsen har i det forløbne år beskæftiget sig med følgende hovedemner: Foreningens fremtid og synlighed Investeringer Foreningens kapital Medlemmerne Teknologien fiber / coax Priser og pakker Antenneforeningens fremtid Bestyrelsen startede med at opliste de muligheder, vores forening havde i fremtiden: Afhænde foreningen hvilket ville medføre, at foreningens medlemmer ville blive stillet væsentligt anderledes og i vores opfattelse meget ringere end i dag, vilkårene ville være af samme karakter som hos YouSee, Waoo og andre udbydere, den påvirkning, som vi i dag har som forening ville være væk.

2 Bevare foreningen og lade den være en aktiv medspiller i konkurrencen på markedet for TV og Internet, og dermed lade foreningens kapital komme i spil til gavn for medlemmerne, og dermed være et anderledes alternativ til YouSee og Waoo. Fortsætte samarbejdet med Stofa eller finde en anden samarbejdspartner At finde en anden samarbejdspartner ville betyde, at den eksisterende kontrakt med Stofa skulle opsiges, hvilket ville betyde, at Antenneforeningen Aarhus ville skulle overtage Stofas ejerandel i vores anlæg. En overtagelse ville betyde, at foreningen skulle ud og skaffe formentlig et beløb på omkring 500 mio. dkk, hvilket bestyrelsen anser for urealistisk, medmindre vi ville kunne få en af de større udbydere i markedet med som investor. Om det er muligt kan man ikke vide, men én ting er sikkert, at i en sådan situation ville det skulle betinges af en godkendelse hos konkurrence-myndighederne, hvilket man kan tvivle på vil kunne opnås. Fortsætte samarbejdet og ejerskabet med Stofa Som aktiv i udviklingen og udbygningen af anlægget er den vej vi nu arbejder på sammen med Stofa. Der er allerede aftalt en investeringsstrategi, hvor foreningen nu investerer i anlægget og servicen til medlemmerne. Ny organisering i Antenneforeningen Aarhus Et af de første nye tiltag for medlemmerne var at etablere en servicebutik, hvor medlemmerne kan blive personligt betjent med hjælp til brug af udstyr og vejledning, så medlemmerne får de produkter, som passer netop til dem. Etableringen af en medlemsbutik medfører mange konsekvenser, bl.a. at det nu bliver en kommerciel aktivitet, som betyder skatte- og momspligt. Disse problematikker har bestyrelsen rådført sig med advokat og revisor om. Anbefalingerne var, at foreningen opretter et af foreningen 100 % ejet holdingselskab, som så opretter et selskab til butiksaktiviteter og et selskab til drift af TVAarhus, da der også her er den samme problematik, da TVAarhus jo sælger reklamer og dette ønskes styrket. Dette vil der blive orienteret om under generalforsamlingen for TVAarhus umiddelbart efter denne generalforsamling. Der er pr. 22. december 2014 stiftet et holdingselskab, som så har stiftet IN-TV Aarhus A/S, hvor butik og kommercielle aktiviteter vil blive udført i. Ligeledes har holdingselskabet stiftet et Tv-selskab, som det er planen at overføre TVAarhus til, som vi skal drøfte senere også på denne generalforsamling. Investeringer Foreningens Kapital Foreningens kapital har også været et emne, som bestyrelsen har beskæftiget sig en del med. Det er jo en større sum, som er øget en del de senere år. Dette skal ses som en opsamling af kapital til investering i anlægget, og disse investeringer sker dels løbende, men også i større klumper, så som den nu forestående neddeling af øer, der giver øget kapacitet og som nu er startet op. Da det som bekendt ikke er muligt at få renter af kontante indeståender i bankerne, har vi truffet aftale med to kapitalforvaltere, som forvalter vores formue på en sådan måde, at hvis der bliver behov for investeringer, som ikke er planlagt til nu, så kan vi trække på en kassekredit, som er til en mindre rente end det afkast, vi formentlig kan opnå i formueforvaltningen. Selv om beløbet er stort, så er det trods alt mindre end kr. pr. medlem.

3 Medlemmerne Medlemsbutik Det første store skridt til synliggørelse og øget service for foreningens medlemmer har været at etablere en servicebutik, da der har været stor efterspørgsel fra vores medlemmer efter en servicebutik. Medlemsbutikken skulle have en placering, hvor man skulle kunne komme til med offentlige transportmidler men også med parkeringsmuligheder, hvis man kommer i bil. Det lykkedes at finde et lejemål, der opfylder disse betingelser; det blev H.H. Seedorffs Stræde 3-5 i Aarhus C, hvor næsten alle bybusser holder lige uden for butikken, og 100 m henne ad gaden er der et parkeringshus. Medlemsbutikken åbnede 2. januar 2015, og medlemsbutikken er bemandet med medarbejdere fra Stofa, og i en stor del af åbningstiden kan man også møde medlemmer af Antenneforeningen Aarhus bestyrelse. Det er her vigtigt at sige, at medlemsbutikken er antenneforeningens og drives af denne. For at oplyse medlemmerne om den nye medlemsbutik udgav Antenne-foreningen Aarhus et medlemsblad, som blev husstandsomdelt omkring nytår, men desværre kom bladet ikke til de medlemmer, der har nej tak til reklamer til trods for, at vi i aftalen med det bureau, vi entrerede med, var blevet lovet, at når der ikke var reklamer i bladet, ville det komme ud til alle. For at kompensere for den manglende omdeling på en hurtig måde sendte vi en reklameblok på TV2 Østjylland i 2 uger. Sådanne reklamer er ikke billige, men vi har formået at få bureauet til at betale disse. Ligeledes indrykkede vi reklameblokke i en række lokalradioer i Aarhus området. For yderligere at gøre reklame for antenneforeningen, medlemsbutikken og Stofa indgik vi aftaler med Aarhus Håndbold om bandereklamer til 4 håndboldkampe i NRGi Arena, hvortil vi også tilbød gratis billetter til kampene; alt dette er blevet annonceret på TVAarhus, som også har produceret reklamerne. Der er allerede nu lavet en lignende aftale med Cirkus Dannebrog, hvor vi får et antal billetter til uddeling blandt vores medlemmer, når de henvender sig i medlemsbutikken, så hold øje med TV Aarhus, hvor de vil blive annonceret. Arrangementet med Aarhus Håndbold er blevet godt modtaget af vores medlemmer; trods kun få dages annoncering er det blevet udleveret små 200 billetter fra vores medlemsbutik, hvor disse skulle afhentes. Gratis TV program til alle medlemmer I forbindelse med introduktion af en ny kanal Comedy Central, indgik vi aftale om, at alle medlemmer fik denne kanal gratis i december 2014 samt i januar, februar og marts Efterfølgende er den resten af 2015 at finde i den store tv-pakke uden at pakken er steget i pris - betaling i 2015 afholdes af foreningen. Fiber Coax Vi bliver tit i foreningen forholdt, at vores anlæg ikke er tidssvarende, da en del af vores anlæg består af coaxkabler. Vi vil gerne på det kraftigste afvise, at coaxkabler skulle medføre, at anlægget ikke er tidssvarende, og i øvrigt består vores anlæg for en stor dels vedkommende af fiber; ingen steder er der over 300 m til et fiberkabel i vores anlæg.

4 Vi har undersøgt udviklingen på coax, som absolut ikke er slut. Pr. 1. februar i år lancerede vi hastigheder på internet i vores anlæg på 300 Mb, også i den del, der består af coax. Udviklingen på coax er absolut ikke slut, og den vil fortsætte. 400 mio. husstande har TV og internet via et coaxkabel. Vi har undersøgt udviklingen hos vores leverandører af udstyr til coax, hvor der er udviklingsprojekter i gang, som forventes klar til kommercielt salg i 2017, og nye vil komme til; udviklingen er så langt, at vi forventer at kunne tilbyde op til Mb hastighed ved årsskiftet. Når man ser på udviklingen i kabelanlæg i USA, som er det sted i verden, hvor der findes flest kabel-tv anlæg, så tales der ikke om, hvilken teknologi man har. Forbrugeren fortæller, hvad de ønsker leveret, og så må udbyderne leve op til det, hvis de vil være med. Det er naturligt, at nye installationer udføres med fiber; alternativt lægges som minimum tomrør, hvor fiber så senere kan ilægges. Udskiftning af eksisterende coax er brug af unødvendige midler, da et coaxanlæg kan opgraderes til at kunne yde det samme som fiber for blot 20 % af, hvad det koster at udskifte til fiber. En stor del af vores anlæg i antenneforeningens hovedanlæg er allerede opgraderet, og der opgraderes løbende for altid at kunne tilbyde det optimale. Men i de enkelte husstandsinstallationer er der mange steder udstyr, der skal opgraderes, hvis man ønsker topydelser, men også dette kan vi foreningen tilbyde vores medlemmer til rigtig gode priser. Sluk for analoge signaler For at vores anlæg hele tiden kan leve op til de kapaciteter og ydelser, der efterspørges, besluttede vi ved årsskiftet at slukke for endnu en del af de analoge kanaler, og de sidste vil blive slukket til september i år. For de medlemmer, der har et ældre tv, der ikke kan modtage digitale signaler, har vi i vores medlemsbutik tilbudt en boks, der kan omsætte digitale signaler til analoge, og det vil selvfølgelig også gøre, når vi til september slukker for de sidste. Priser og tv-pakker Priser og tv-pakker er hele tiden det store diskussionsemne, og senest er der bebudet et lovforslag, der vil ændre markedet, så man ikke kan indgå kollektive aftaler; et sådan indgreb vil betyde, at 85 % af de forbrugere, der i dag har en kollektiv aftale vil komme til at betale mere, er det demokrati? Det er netop den kollektive aftale, der gør, at man kan opnå en lavere pris, og det var jo netop denne mulighed for kollektiv aftaler, der var årsag til, at man oprettede antenneforeninger landet over, hvilket vi jo her i Aarhus haft stor succes med, vi kan jo bare se på forskellen på prisen på en kollektiv aftale og den individuelle. Hvad gør vi aktuelt her i Antenneforeningen Aarhus? Vi arbejder hele tiden med TV-pakkerne og mulighederne for sammensætning af deres indhold, men det er ikke enkelt, da der er mange hensyn at tage:

5 Kanalproducenternes krav Almindeligt købmandsskab Hensynet til mulighederne for størst muligt fravalg Være konkurrencedygtig Vi arbejder i foreningen i øjeblikket med at prøve på at kortlægge de enkelte konsekvenser, men da der jo indgået aftaler med programleverandører, kan disse aftaler først forsøges ændret, når det bliver tid til genforhandling. Én mulighed kunne være at lave en grundpakke kun indeholdende licenskanalerne med en tillægspakke med de resterende de betalingskanaler, som i dag er i grundpakken, men det er kompliceret, da det kræver ændringer i de eksisterende aftaler. Kulturministerens udmelding om en ændring af lovningen omkring kollektive aftaler for boligafdelinger, er som tidligere nævnt en ændring, der vil betyde højere priser for de fleste, da den rabat, der kan opnås ved fælles indkøb dermed ikke er en mulighed. Det er forunderligt, at kulturministeren ikke starter med at feje for egen dør. Vi skal alle betale licens, selvom vi ikke ser alle DR-kanaler, og ligeledes er der også en stor forskelsbehandling, når vi ser på CopyDan afgifterne. Vi skal ved distribution via kabel betale afgift også for DR-kanaler til trods for, at vi betaler licens, hvorimod hvis man ser DR-kanaler via BOXER Tv, skal man ikke betale CopyDan afgiften. Endelig er en af de Tv-kanaler, der har haft store stigninger i program-afgifterne de seneste år, mærkværdigvis Kulturministerens egen TV2 kanal. Endelig ville det være bedre for alle, hvis kulturministeren ville se på kanalproducenternes adfærd, når de sælger deres kanaler, her trænges der virkelig til oprydning og demokratisering. Så kære kulturminister! Brug krudtet på mere retfærdighed i egne rækker og lad være med at angribe demokratiet. Vi vil fortsat arbejde på så gode løsninger for vores medlemmer som muligt, og vi vil meget gerne have medlemmernes tilkendegivelser! Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, medlemmerne og Stofa for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Kommentarer til årsberetningen: Fra Edvin Juhl, Youssef Abdul Kader og Morten Laursen, som alle fik svar af Jesper Pedersen. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab René S. Frandsen fremlagde og kommenterede de reviderede regnskaber. Kommentarer og spørgsmål til regnskabet fra Jytte Laursen, Karsten Laursen, Poul Erik Nielsen, Rasmus Værum, Edvin Juhl og Youssef Abdul Kader, som alle fik svar af Anders Andersen og Jesper Pedersen. Regnskabet blev godkendt. Dirigenten forslog medlemmer til et stemmeudvalg bestående af:

6 Mogens Nielsen Susanne Kjær Søgaard John Christiansen Stemmeudvalget blev godkendt. 4. Indkomne forslag Fra Morten Laursen: a. Vedtægternes 5, pkt. 12 ændres således, at et medlem, der møder på generalforsamlingen, maksimalt kan medbringe 10 fuldmagter Morten Laursen begrundede sit forslag: De fleste boligforeninger har valgt at afstå fra at stemme kollektivt og igennem en årrække har det alene været Brabrand Boligforening, der med stemmer har kunnet bestemme over samtlige af foreningens medlemmer. Foreningens vedtægter har med andre ord ikke fulgt med udviklingen og fremstår i dag som udemokratiske. Forslaget blev drøftet, og den skriftlige afstemning gav følgende resultat: 1 blank 106 ja nej Forslaget faldet. b. Den nuværende aftale med Stofa opsiges med det formål at genforhandle vilkår, der sikrer at foreningen en optimal position mht. pris og kvalitet og vilkår i øvrigt Morten Laursen begrundede sit forslag: Der har tidligere været en tendens til at afstå antenneanlæg til de store operatører, men på det seneste har en lang række - endda mindre - foreninger med stor succes valgt selv at forestå udbud af tjenesterne på antenneanlæggene, og dermed sikre billigere tjenester til medlemmerne. På den baggrund bør Antenneforeningen Aarhus som landets største forening kunne skabe sig væsentligt forbedrede vilkår. Forslaget blev drøftet, og den skriftlige afstemning gav følgende resultat: 1 blank 6 ja nej Forslaget faldet. c. Bestyrelen pålægges at få gennemført en objektiv seriøs markedsanalyse. Resultatet forelægges på en ekstraordinær generalforsamling inden årets udgang Morten Laursen begrundede sit forslag:

7 Argument: Udbud og brugeradfærd ændrer sig langt hurtigere end forudset, og det er i den forbindelse vigtigt, at man får kortlagt trends og muligheder i markedet, så man kan sikre en fremadrettet løsning, der kan rumme denne udvikling bedst muligt. Forslaget blev drøftet, og den skriftlige afstemning gav følgende resultat: 97 blank ja nej Forslaget faldet. Fra bestyrelsen for Antenneforeningen Aarhus: a. købe aktiviteterne i foreningen TVAarhus og placere dem i TV-Selskabet af 1. januar 2015 ApS Forslaget blev drøftet, og den skriftlige afstemning gav følgende resultat: 1 blank ja 146 nej Forslaget vedtaget. 5. Valg af bestyrelse a. valg af formand Forslag: Jesper Pedersen Morten Laursen stemme mangler Jesper Pedersen valgt for 2 år ifølge vedtægterne b. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Anders Andersen Aase Asmus Christensen Rene Skoubo Frandsen Forslag: Anders Andersen modtager genvalg Aase Asmus Christensen modtager genvalg Rene Skoubo Frandsen modtager genvalg Morten Laursen Rasmus Værum Nezar Ajjawi Youssef Abdul Kader Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: Anders Andersen stemmer valgt Aase Asmus Christensen stemmer valgt Nezar Ajjawi stemmer valgt

8 for 2 år ifølge vedtægterne 6. Valg af revisor På valg er: Kurt Stabell modtager ikke genvalg Forslag: Edvin Juhl valgt uden afstemning for 2 år ifølge vedtægterne 7. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor a. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter På valg er: 1. suppleant Claus Pilgaard modtager genvalg 2. suppleant Ilham Mohamed modtager ikke genvalg Forslag: Rasmus Værum Youssef Abdul Kader Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: Rasmus Værum Claus Pilgaard stemmer 1. suppleant stemmer 2. suppleant Begge valgt for 1 år ifølge vedtægterne b. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Edvin Juhl opstiller ikke Forslag: Helle Bøjsen valgt uden afstemning for 1 år ifølge vedtægterne 8: Eventuelt Jesper Pedersen ønskede de genvalgte og nyvalgte tillykke med valget og velkommen til arbejdet. Jesper Pedersen takkede derudover for en god, konstruktiv og lang generalforsamling. Afslutningsvis takkede Jesper Pedersen Stofas medarbejdere for fremmødet, og endelig rettede Jesper Pedersen en stor tak til Henrik Steen Jensen for hans ledelse af mødet. Henrik Steen Jensen (sign.) Dirigent Jesper Pedersen (sign.) Bestyrelsesformand

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere