Emneord: familievold, vold mod ældre, børn og unge, Andre redskaber. Printet den:15. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneord: familievold, vold mod ældre, børn og unge, Andre redskaber. Printet den:15. april 2016"

Transkript

1 AM Ø - Grov vold, familievold, mindreårigt barn, børnemishandling, slag med flad og knyttet hånd, spark i hoved og på krop, slag med redskaber, brændt med lighter, halsgreb, læsioner af varierende alder, T1 1 år+9 mdr, udvisning, T2 9 mdr bet, pt 2 år, udvisning Emneord: familievold, vold mod ældre, børn og unge, Andre redskaber Printet den:15. april 2016

2 S278500D- BES UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2013 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Karen-Anke Tørring og Morten Uhrskov Christensen (kst.) med domsmænd). 23. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod I) Tt (cpr.nr. t=øtl! ltr=t'1 (advokat Irene Zehngraff, besk.) 2) T2_ (cpr.nr. f1,wf (Ct!Y (advokat Kenneth Tygesen, besk.) Roskilde Rets dom af3. september 2013 (9-3300/2013) er anket af med påstand om fiifindelse, subsidiært formildelse. T2 Anklagemyndigheden har over for nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse og har anket dommen for så vidt angår med påstand om domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse. T I Tl omfang og til dels formildelse. har kontraanket med påstand om fiifindelse i det ikke erkendte Sagens oplysninger

3 Der har under hovedforhandlingen været afspillet to videooptagelser vedrørende afhøringer af ~ den 5. februar og den 13. marts Der har endvidere været afspillet to private videoo.ptagelser af F i 2 spisesituationer. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne vicestatsobducent byretten. VI, adjunkt V2., der alle har forklaret i det væsentlige som i Der er endvidere afgivet forklaring af vidnerne, psykiater V S og af Vb V3 Tiltalte TI har supplerende forklaret blandt andet, at ikke alt i gengivelsen af hans forklaring i byretten er korrekt, men "lad det bare være". 1'2 begyndte allerede i Polen at slå F. 'TZ har slået F, siden hun var 2 år gammel. Det blev alt sammen klart efter at psykiateren kom ind i billedet. Han anede ikke, hvordan han skulle reagere. Han sagde noget flere gange, men det hjalp ikke. Han har ikke talt med politiet herom, for man angiver ikke sin familie. Han tog billedet, hvor F brændte sig under foden, og videoerne, hvor F spiste ved bordet tor at kunne dokumentere fij opførsel. Det er ikke kun ham, der har taget disse billeder, det har hans kone også. F har været til både en psykolog og psykiater, men han måtte ikke komme med, for han er ikke 1-l.s biologiske far. Det er hans kone, der har talt med dem. Han har ikke i Danmark fortalt nogen, at F blev slået, men hans mor er bekendt med det. Det skete, når F havde tirret sin mor. Det var ret tit. Han så to gange, at F blev slået med et kabel, det var to gange den 31. januar 2013 og en gang tidligere. Normalt slog 'TZ F i ansigtet med flad hånd. Han arbejdede meget, så han har hørt om det, når 'T2 ringede og fortalte om konflikterne. Han sagde, at man ikke skulle slå barnet, men søge hjælp hos specialister. Derfor gik de til psykolog og psykiater i Polen. T2 har sagt, at hendes datter var i Polen hos hans mor fra september 2011 og til april2012. Det er ikke sandt. Hun befandt sig dengang hos sin bedstefar. Han kan forevise en erklæring fra en skole i Polen, der ligger i den by, hvorfra 12.. stammer. Efter denne erklæring skulle F have gået i skolen fra den 3. oktober 2011 til den 2. april2012. Det var der, hvor 12J.t far boede. Han fastholder, at han kun har slået F den 31. januar Han har ikke slået hende før. Når han havde tid, var han sammen med F. Han har som-

4 - 3. metider kørt på udflugter sammen med F. De har sammen besøgt forskellige slotte, legepladser og indkøbscentre. Under sådanne udflugter har F fortalt, at hendes mor slog hende, og sagt, at hun hellere ville være sammen med ham. Han havde et bedre forhold til F, end moderen havde. I oktober 2012 skrev han F op i en karateklub, men i december måtte han tage hende ud af klubben, fordi hun ikke havde lyst til at dyrke karate. Da F blev sendt til Polen første gang, var TZ gravid, og F. gik hende på nerverne. F blev anbragt hos tiltaltes mor. Hun var der i to måneder. Tiltaltes mor er pædagog. 12 valgte at føde i Polen, for der får man penge i forbindelse med en fødsel, og det gør man ikke i Danmark. Hans mor har foreslået, at de skulle søge råd hos en psykiater eller en psykolog. T2. bestemte, at det skulle være en psykolog. Psykologen bestemte, at t- skulle opholde sig hos T2 1.{ familie. F fik medicin fra september til oktober, hvor de kontaktede en psykiater i. Psykiateren oplyste, at medicinen ikke kunne udleveres i Danmark. Pillerne blev taget fra F F tabte kontakten til virkeligheden. Han opfordrede T1. til at søge et arbejde, men hun lo og sagde, at hun fik penge fra kommunen. Han tjente på det tidspunkt ikke penge. Det er hans opfattelse, at T2 har indoktrineret F, og at det er grunden til, at hun på videoen siger, at han har slået hende. Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at hun ikke turde gribe ind overfor den vold, som -r1 udøvede mod F. Hun var bange for selv at få samme behandling. Selvom hun vidste, det var værre for et barn at blive udsat for vold, greb hun ikke ind. Der var en episode med en træliste i 2011, og siden den og indtil midten af december var det nogenlunde i orden, men så begyndte det at eskalere, og det kulminerede den 3l.januar Det var den værste dag. Hun var meget bange. Hun frygtede for både sit eget og p.r liv. Hvis det havde været i Polen ville myndighederne ikke have grebet ind. De ville være kommet, men være kørt igen. Hun levede med det håb, at det ville blive bedre, og det var grunden til, at hun ikke søgte hjælp hos venner i Danmark. Vidnet vicestatsobducent VI har supplerende forklaret blandt andet, at frisk vold er vold, der er udøvet inden for 24 timer. Det er imidlertid ikke til at sige, om en læsion er tilføjet 16 eller 32 timer før besigtigelsen. Oplysningerne kommer blandt andet fra undersøgtes mor, der selv er blevet undersøgt i forbindelse med sagen. Det er skadernes antal, sværhedsgrad, alder og placering, der fører til konklusionen "battered child syndrome". Der blev i blodprøverne konstateret forhøjet kreatinkinase, hvilket tyder på muskellæsioner. Det kan objektivt ses, at det må have været ømt.

5 , Anklagemyndighedens Vidensbase Vidnet adjunkt V2 har supplerende forklaret blandt andet, at F var øm ved berøring i d_e områder, hvor der var underhudsblødninger. Hun havde imidlertid et normalt bevægemønster på trods heraf. Man kunne få det indtryk, at hun var vant til at have ondt. Sammenlignet med andre børn var hendes reaktion mindre udtalt, end man normalt ville forvente. Da hun efter undersøgelsen skulle tage sine joggingbukser på, mistede hun balancen og landede på ballerne på en stol Hun jamrede sig lidt, men bed tænderne sammen. Hun græd ikke. Vidnet undrede sig lidt over det, hun ville nok have forventet en mere udtalt reaktion. Reaktionen skal måske ses i lyset af, at der var mange tilstede og situationen var uvant for 1=" Vidnet V3 har forklaret blandt andet, at han har arbejdet sammen med T1 i 5 år. De var kollegaer, men også venner. Han har været med Tf i Polen. Han er kommet en del i TI 1 J hjem. I perioder var det flere gange om ugen, at han kom forbi. De bor 500 m fra hinanden. Han har også besøgt TI, hvor resten af familien var til stede. Han oplevede dem som andre familier, men selvfølgelig kunne han ikke forstå, hvad de sagde, når de talte indbyrdes, men samtalen foregik i almindeligt toneleje. Sidste gang han så TI var før jul 2012, hvor vidnet kom forbi med en gave fra finnaet Han var der kun kortvarigt ved den lejlighed. Vidnet V4 ~har forklaret blandt andet, at han har kendt 11 i tre år. De lærte hinanden at kende gennem sprogskolen, hvor de gik om lørdagen. Han har besøgt TI 3-4 gange. Det var løbende over deres bekendtskab. Sidste gang, han var på besøg hos 11, var i november eller december De gange han har været der, var 11 '.s kone og to børn også tilstede. Han har ikke spist hos dem. Han har ikke registreret nogen dårlig stemning i -n Js hjem. Vidnet psykiater V S' ungdomspsykiatrisk læge på _har forklaret blandt andet, at hun er ansat som børne- og sygehus, og at F har været til undersøgelse der. Vidnet har måttet læse sagen op til i dag, for hun kunne ikke huske den. Første gang hun så F var i november i 2012, hvor l- var blevet henvist af en læge. Det fremgik, at der var problemer med at spise og r havde mange konflikter i skolen. r ' moderen og stedfaderen kom til samtale med vidnet og en afdelingssygeplejerske, X. Forældrene beskrev en problematisk adfærd og fortalte, at der var mange konflikter med F. Som eksempler nævnte de, at F for eksempel kunne

6 sætte ild på stedfars seng, at hun havde ødelagt sin stedfars bil, at hun kunne lide onde ting, at hun kunne lide at se andre børn slås, hun kunne kaste op efter egen beslutning og at hun spiste afføring. For~ldrene fortalte, at F var misundelig på sin lillesøster, og at hun ikke kunne mærke smerte. Forældrene fortalte også, at F havde forsøgt at kvæle sin lillesøster, og at hun kun havde lidt forståelse for andre. Vidnet fik mistanke om spiseforstyrrelse og om autisme. V b. har forklaret, at hun kommer fra Udviklingscenter, der hører under kommunen. Hun har kommunens samtykke til hendes fremmøde. 12 og de to børn har det godt. Den store pige går i skole og den lille i institution. "TZ. går på sprogskole. rz vil få en bolig gennem kommune indenfor en overskuelig periode. De arbejder sammen med T2 om at udarbejde et CV for hende og om at få tilrettelagt et uddannelsesforløb for hende. Kommunen vil være bag hende så langt, det måtte være nødvendigt, også selvom T2.. og børnene må flytte. Landsrettens begrundelse og resultat Også efter bevisførelsen for landsretten findes de tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldige som fastslået i byrettens dom. Straffen for tiltalte T I, der fastsættes efter de i byrettens dom nævnte bestemmelser, forhøjes til fængsel i l år og 9 måneder. Landsretten har ved strafudmålingen lagt vægt på de samme momenter som byretten. Straffen for tiltalte T2, der fastsættes efter de i byrettens dom nævnte bestemmelser, torhøjes til fængsel i 9 måneder, idet landsretten herved har lagt vægt på grovheden og varigheden af den udøvede vold, mishandling og tvang, som tiltalte i sin egenskab af mor og indehaver af forældremyndighed over 'F burde have grebet ind over for i hvert fald, da forholdene forværredes i begyndelsen af december Idet landsretten af de af byretten anførte grunde tiltræder, at udvisning ikke for nogen af de tiltaltes vedkommende kan antages at virke særlig belastende, jf. udlændingelovens 26, stk. l, eller i strid med Danmarks internationale forpligtelser, tager landsretten i medfør af de i byretsdommen citerede bestemmelser, samt udlændingelovens 32, stk. 2, de af anklagemyndigheden nedlah,rte påstande om udvisning af de tiltalte til følge.

7 ' - -6 Anklagemyndighedens Vidensbase - Indrejseforbuddets længde fastsættes for tiltalte li efter urllændingelavens 32 stk. 2, nr. 3 og for tiltalte T2 efter udlændingelovens 32, stk. 2, nr. l. Der findes ikke grundlag for at gøre udvisningerne betinget. Henset til den periode volden har været udøvet i og i øvrigt af de i byretsdommen anførte grunde stadfæster de juridiske dommere afgørelsen om tortgodtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens 26, stk. 3. Dommens bestemmelse om konfiskation tiltrædes. Tiltalte T1 har været frihedsberøvet under anken. Thi kendes for ret: Byrettens dom i sagen mod TI og T2 stadfæstes med den ændring at, TI straffes med fængsel i l år 9 måneder og at \2. straffes med fængsel i 9 måneder. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte dom. T2 ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig De tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte TI pålægges indrejseforbud i 12 år. Tiltalte T z pålægges indrejseforbud i 4 år. Fristen for indrejseforbudene regnes fra den l. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, idet de dog for så vidt angår forsvarersalær hver alene hæfter for salæret til egen advokat.

8 - 7- Tiltalte 'T( skal inden 14 dage til, c/o advokat Nina Nielsen,, betale kr. med tillæg af procesrente fra den l. august Tiltalte r-z skal inden 14 dage til F, c/o advokat Nina Nielsen,, betale l kr. med tillæg af procesrente fra den l. august (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræfte. Østre Landsret, den 17. december 2013

9 . RETTEN l ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM afsagt den 3. september Rettens nr /2013 Politiets nr Anklagemyndigheden mod TI cpr-nummer ~ t'll4 T2 cpr-nummer R.M l(t8l{ Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 21. august T I og er tiltalt for l. a. legcmsangreb af særlig rå. brutal eller farlig karakter og mishandling efter straffelol'ens 245. stk. 1, og trusler efter straffelovens 266. \ed en gang omkringjuli måned 2011 samt i perioden fra april2012 til den JO. j anuar 2013 på bopælen,, i forening at have udsat deres biologiske datter og steddatter F, født den 18. august 2005, for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter og mishandling samt trusler, idet tiltalte TI adskillige gange i perioden: tildelte hende slag med flad og knyttet hånd i hovedet og på kroppen, sparkede hende på hovedet og kroppen adskillige gange, tildelte hende slag i hovedet med boger, tildelte hende slag på hænderne og kroppen med en kagerulle, metalstoleben og en ledning, brændte hende flere steder på kroppen med en lighter,

10 side 2 tog halsgreb på hende, samt holdt en kniv mod F og udtalte "jeg slår dig ihjel" eller lignende, hvilket var egnet til, at skabe frygt for hendes liv, helbred eller velfærd, hvilket tiltalte u var vidende om, og til dels også overværede og lod passere, ligesom T2 i enkelte tilfælde sel\' tildelte 'F slag med knyttet hånd. b. legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter og mishandling efter straffelovens 245. stk. t. ved i løbet af eftermiddagen den 31. januar 2013 og morgenen den l. februar 2013 på bopælen, i, at have udsat F for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter og mishandling, idet tiltalte 'TI tildelte flere slag på kroppen med et metalstoleben, imens hun lå ned, slæbte hende rundt på adressen, imens han tildelte hende slag i hovedet med flad og knyttet hånd, smed hende ned på gulvet, hvor tiltalte slog og sparkede hende adskillige gange på lcroppen, tildelte hende adskillige slag på kroppen med en ledning, tildelte hende flere slag med en gaslighter og brændte hende flere gange, herunder 4 gange på ballen, tildelte hende flere slag i hovedet med en bog, h:vilket alt forårsagede adskillige underhudsblødninger på kroppen og flere. grads forbrændinger på ballen, hvilket tiltalte T2 var :v.idende om, og til dels også overværede og lod passere. 2. Mepd i. perioden fra april 2012 til den l. februar 2013 ca. kl på bopæ- ~n, -, i flere tilfælde, i forening ved trussel om vold, Uhave tvunget F til at spise sit eget opkast, samt brænde selv under fødderne med en lighter, hvilket T2 overværede e11er var vidende om og lod passere.

11 side 3 3. n legemsangreb af særlig rå. brutal eller farlig karakter og mishandling efter straffclol'ens 245. stk. 1, ved i perioden fra omkring juli 201 I til den I. februar 2013, i, i flere tilfælde at have udsat for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter og mishandling, idet tiltalte tildelte Tl. adskillige slag og spark på kroppen og i ho\'edet. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 4 stoleben, 2 børnebøger, I strygejern, l kagerulle, l sort lighter og l sort ledning, jf. straffelovens 75, stk. 2, nr. l. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om. at de tiltalte i medfør af udlændingelovens 49, stk. l, j f. 24, nr. l, j f. 22, nr. 6, og 24, nr. 2, jf. 32, stk. 2, udvises med indrejseforbud i et tidsrum, som retten fastsæt1er. Tiltalte Tiltalte n T2. har nægtet sig skyldig. har nægtet sig skyldig. Ingen af de tiltalte har bemærkninger til konfiskationspåstanden. Advokat Nina Nielsen har på vegne F påstået, at de tiltalte hver skal betale kr. i tortgodtgørelse til F De tiltalte har bestridt erstatningspligten og kravets størrelse. Sagens oplysninger Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af de tiltalte og af VIdneme vicestatsobducent VI og retspatolog V2 De afgivne forklaringer er ikke optaget i retsbogen og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 4. Der har endvidere været afspillet to videooptagelser vedrørende afhøringer af F den 5. februar og den 13. marts T2 I en erklæring vedrørende personundersøgelse af det bl.a.: "KONKLUSION: F hedder

12 side 4 Ved undersøgelsen den , kl af F... fandtes en efter det oplyste 7-årig pige, som forekom let nedtrykt. Undersøgte var opmærksom og fortalte relevantog-alderssvarende om det passerede. Undersøgte medvirkede villigt ved undersøgelsen. Der fandtes ingen punktformede blødninger i øjnenes bindehinder, i øjenlågshuden, i ansigtshuden i øvrigt, i huden bag ørerne eller i mundslimhinden. Aftegn på vold påvistes talrige og udbredte underhudsblødninger og hudafskrab mnger i panden, på begge arme og hænder, begge skuldre, ryggen, lænden, på sædebalderne, begge hofteregioner og begge!k Sædebalderne var desuden med udtalt blødning i bløddelene samt hævelse. Disse læsioner var af varierende alder, men overvejende friske eller af nyere dato, opstået ved let moderat stump vold. Læsion l kan meget vel være opstået, som i sagen oplyst, ved krads. Læsionerne 5-9 og 12 kan være opstået, som i sagen oplyst, ved slag med en afrundet, aflang genstand, for eksempel en kagerulle, mens læsion IO kan være opstået, som i sagen oplyst, ved slag med en stump genstand med et mindre overfladeareal, for eksempel enden af en kagerulle. Læs1on 15 og 16 var ukarakteristiske men kan være opstået som i sagen oplyst, ved kast fra en vis højde. Læsion 21 var karakteristisk for slag med en aflang, smal genstand og kan være opstået, som i sagen oplyst, ved slag med stoleben eller anden aflang genstand. Læsion 22 indeholdt læsioner, især 22a., 22b. og 22c., som var karakteristiske for slag med aflang, buet genstand og kan meget vel, som i sagen oplyst, være opstået ved flere slag med ombukket kabel eller ledning. Disse karakteristiske læsioner,22a., 22b. og 22c., var alderssvarende og havde indbyrdes skiftende retninger og kan meget vel være opstået ved forskellige lejtigheder og på forsketlige tidspunkter. Den påviste udtalteunderhuds-og bløddelsblødning med bloddelshævelse af sædebalderne (læsion 22) var frisk, opstået ved moderat stump vold, meget vel ved slag med genstand. Det kan ikke udelukkes at eventuelle ældre læsioner i området blev skjult af de omfattende friske læsioner. Af yderligere tegn på vold påvistes fire sår på venstre sædebalde. Disse læsioner var friske, og kan være 2. grads forbrændinger, opstået som i sagen oplyst, ved forbrænding med flamme fra lighter. Derudover påvistes aftegn på vold underhudsblødninger på ryggen, højre og venstre skulder, højre knæ og venstre lår. Disse læsioner var af ældre dato, opstået ved let til moderat stump vold, og kan være opstået ved slag. Derudover påvistes af tegn på vold slimhindeafskrabning i mundstimhinden og en underhudsblødning på begge fodrygge. Disse læsioner var af nyere dato, opstået ved stump vold og kan meget vel være opstået på den i sagen oplyste måde ved bid og tryk fra fodtøj. Der påvistes ingen tegn på sygdom. Samlet må det således konkluderes, at der ved undersøgelsen er påvist et om fanende antal læsioner af varierende alder, som det typisk kan ses ved battered c hild syndrome (børnemishandling). "

13 side 5 en erklæring vedrørende personundersøgelse af bl.a.: er "KONKLUSION: Ved undersøgelsen den , kl , af T2,... fandtes en efter det oplyste 28-årig kvinde med udseende svarende til alderen. Undersøgtes ernæringstilstand var under middel og hun fremstod afmagret. Undersøgte forklarede relevant og beredvilligt om hændelsen og fremstod med sænket stemningsleje. Undersøgte forekom ikke påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer. Aftegn på vold påvistes underhudsblødninger på højre albue og over højre hoftebenskam. Disse læsioner var friske, opstået ved let stump vold, meget vel som i sagen oplyst ved slag og spark. Af yderligere tegn på vold påvistes underhudsblødninger på venstre lår, på ryggen og på højre sædebal de. Disse læsioner var af ældre dato, opstået ved let til moderat stump vold, meget vel som i sagen oplyst ved slag og spark." TI er ikke tidligere straffet. IFiltalte har vedstået de oplysninger om sine personlige forhold, der fremgår en personundersøgelseserklæring af 29. maj 2013 og har supplerende r~ v"'"''"'' at han har yderligere en datter og resten af sin familie i Polen. han fortsat gift med medtiltalte men ønsker skilsmisse. M en udtalelse af l. august 2013 fra Udlændingestyrelsen fremgår blandt "Det er til sagen oplyst, at anklagemyndigheden forventer pågældende idømt fængsel i ikke under l år og 3 måneder.. Det er endvidere oplyst til sagen, at anklagemyndigheden finder, at der under straffesagen bør nedlægges påstand om udvisning med indrejse forbud. Længden af n '.I lovlige ophold i relation til udvisningsbestemmelserne regnes fra den 23. marts 2010, hvor pågældende senest blev meddelt registreringsbevis ved Stats forvaltningen. n har således- når den i udlændingelovens 27, stk. 5, nævnte periode fratrækkes- haft lovligt ophold i Danmark i ca. 2 år og l OY2 måned. Udvisningshjemmelen Udlændingestyreisen er af den opfattelse, at opholdets længde fører til, at betingelserne for en eventuel udvisning skal søges i udlændingelovens 24, nr. J, jf. 22, nr. 6, eller 24, nr. 2. Vedr. Polen

14 side 6 Særligt vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der er risiko for, at T uden for de i 7, stk. l og 2 (asylbegrundende forhold), nævnte tilfælde vil lide overlast i det land, hvor han efter udvisningen kan ventes at tage ophold, skal styrelsen bemærke, at styrelsen ikke efter de i sagen foreliggende oplysninger finder, at der er risiko for, at den pågældende vil blive udsat for særlig byrdefulde strafforanstaltninger ved tilbagevenden til Polen, eller for at T der vil risikere at blive straffet for den samme lovovertrædelse, som han måtte blive dømt for i Danmark. Udtalelse om udvisningsspørgsmålet Det bemærkes indledningsvis, at det følger af bestemmelsen i udlændingelovens 26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter 22-24, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Udlændingestyrelsen skal i øvrigt bemærke, at det følger af udlændingelovens 2, stk. 3, at de begrænsninger, der følger afkapitel3-5 kun finder anvendelse på udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, i det omfang det er foreneligt med disse regler, samt at det følger af EU-domstolens praksis, at udvisning af en EUÆØSstatsborger kun er berettiget, såfremt den pågældendes tilstedeværelse eller adfærd udgør en virkelig og tilstrækkelig alvorlig trussel mod grundlæggende samfundshensyn. Udlændingestyreisen skal endelig henlede opmærksomheden på Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/38/EF af29. april2004's artikel28 som vedlægges i kopi. Vi har ikke hermed taget stilling til, hvorvidt EU-reglerne i det konkrete tilfælde er til hinder for en udvisning. På baggrund af anklagemyndighedens oplysninger om kriminalitetens karakter, og om at den pågældende forventes idomt en frihedsstraf af l år og 3 måneders varighed, sammenholdt med de i udlændingelovens 26, stk. 2 nævnte hensyn, kan Udlændingestyreisen tiltræde anklagemyndighedens indstilling om udvisningsspørgsmål et. " lf1ltalte har under sagen været frihedsberovel fra l. februar T2 er ikke tidligere straffet. en personundersøgelseserklæring fremgår, at T2. er egnet til modtage en hel eller delvis betinget dom eventuelt med vilkår om samfunds en udtalelse af 1. august 2013 fra Udlændingestyrelsen vedrørende T2 fremgår blandt andet: "Det er til sagen oplyst, at anklagemyndigheden forventer pågældende idømt 4-6 måneders fængsel. Det er endvidere oplyst til sagen, at anklagemyndigheden finder, at der under straffesagen bør nedlægges påstand om udvisning med indrejseforbud. Længden af lovlige ophold i relation til

15 side 7 udvisningsbestemmelserne regnes fra den 18. juli 20 Il, hvor pågældende blev tilmeldt folkeregisteret, jf. herved udlændingelovens 27, stk. l. T2. har således haft lovligt ophold i Danmark i ca. 2 år. Udvisningshjemmelen Udlændingestyreisen er af den opfattelse, at opholdets længde fører til, at betingelserne for en eventuel udvisning skal søges i udlændingelovens 24, nr. l, jf. 22, nr. 6, eller 24, nr. 2. Vedr. Polen Særligt vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der er risiko for, at 12 uden for de i 7, stk. J og 2 ( asylbegrundende forhold), nævnte tilfælde vil lide overlast i det land, hvor han efter udvisningen kan ventes at tage ophold, skal styrelsen bemærke, at styrelsen ikke efter de i sagen foreliggende oplysninger finder, at der er risiko for, at den pågældende vil blive udsat for særlig byrdefulde strafforanstaltninger ved tilbagevenden til Polen, eller for at T'2 der vil risikere at blive straffet for den samme lovovertrædelse, som hun måtte blive domt for i Danmark. Udtalelse om udvisningsspørgsmålet Det bemærkes indledningsvis, at det følger af bestemmelsen i udlændingelovens 26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter 22-24, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Udlændingestyrelsen skal i øvrigt bemærke, at det folger af udlændingelovens 2, stk. 3, at de begrænsninger, der følger af kapitel 3-5 kun finder anvendelse på udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, i det omfang det er foreneligt med disse regler, samt at det folger af EU-domstolens praksis, at udvisning af en E VIEOSstatsborger kun er berettiget, såfremt den pågældendes tilstede\'ærelse eller adfærd udgør en virkelig og tilstrækkelig alvorlig trussel mod grundlæggende samfunds hensyn. Udlændingestyreisen skal endelig henlede opmærksomheden på Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/38ÆF af29. april 200-t's artikel28 som vedlægges i kopi. Vi har ikke hermed taget sti Iling til, hvorvidt EU-reglerne i det konkrete tilfælde er 111 hinder for en udvisning. På baggrund af anklagem~ndighedens oplysninger om kriminalitetens karakter, og om at den pågældende forventes idømt en frihedsstraf af 4-6 måneders varighed, sammenholdt med de i udlændingelovens 26, stk. 2 nævnte hensyn, kan Udlændingestyreisen tiltræde anklagemyndighedens indstilling om udvisningssporgsmålet. " begrundelse og afgørelse F l-1 troværdige forklaring, der støttes af tilforklaring, er det bevist, at tiltalte T l

16 forklaring, der støttes af de lægelige oplysninger og af FI-l forklaring, er det bevist, at tiltalte i ""r"''n"'" fra december 2012 til den l. februar 2013 udøvede vold mod 12. som beskrevet i anklageskriftet, hvilket henset til tidsrumside 8 en gang omkringjuli måned 2011 samt i perioden fra december 2012 til den 20. januar 2013 gentagne gange udøvede vold mod F samt truede hende som beskrevet i anklageskriftet, idet det dog ikke findes bevist, at han slog hende i hovedet med bøger eller sparkede hende i hovedet. Retten!finder, at volden på grund af de anvendte redskaber og det tidsrum, hvori volden er udøvet, med rette er henført under straffelovens 245, stk. l. r 1.s forklaring er det endvidere bevist, at i flere tilfælde overværede voldsudøvelsen og i enkelt tilfælde selv slog F, idet det dog ikke er bevist, at der var tale om et knytnæveslag. Det lægges endvidere til grund, at hun udøvede volden under tvang fra tiltalte 'TI' J side. Forhold l b (begge de tiltalte): På grundlag af P.s troværdige forklaring. der støttes af de lægelige oplysninger i sagen og til dels af tiltalte T2'.s forklaring, er det bevist, at tiltalte T1 den 31. januar og den l. februar 2013 udøvede vold mod F som beskrevet i anklageskriftet, idet det dog ikke findes bevist, at han sparkede hende på kroppen. Retten finder, at volden på grund af de anvendte redskaber og den samlede voldsudøveises karakter af mishandling med rette er henført under straffelovens 245, stk. l. Det findes endvidere bevist, at dele af denne voldsudøvelse. \2 overværede i hvert fald 'Forhold 2 (becge de tiltalte): På grundlag af F'.s forklaring findes de tiltalte i dette forhold skyldige som beskrevet i anklageskriftet. Det lægges således til grund, at tiltalte T2 i alle de ovenstående forhold var vidende om de overgreb, som medtiltalte udsatte F for uden at gribe ind, hvilket hun som mor til F havde en særlig anledning til. Hun kan således straffes efter de i tiltalen rejste bestemmelser ved at have undladt at stoppe overgrebene. Retten finder dog ikke, at forholdene kan antages at være begået "i forening" med medtiltalte, idet 12. undlod at gribe ind tidligere end hun gjorde af frygt for TI ~ reaktion. TI t

17 side 9 met med rette er betegnet som mishandling efter straffelovens 245, stk. l. 'TI traffen fastsættes til fængsel i l år og 6 måneder, jf. straffelovens 245, stk. l, 266, og 260, stk. l. F, som findes særdeles har lagt vægt på navnlig volden mod henset til tidsrummet, hvori forholdene blev begået samt de enkelte forkarakter, herunder at der blev anvendt redskaber til at slå med samt en til at påføre barnet forbrændinger. Retten har endvidere tillagt det tlr!pt'li'\pt'li1p betydning, at barnet var i de tiltaltes varetægt og helt forsvarsløs for overgrebene. fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens 245, stk. l, 266, 260, stk. l. skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er nedenfor,jf. straffelovens 56, stk. 2. har lagt vægt på, at T2. som mor til ~ burde grebet ind langt tidligere end sket, men har anset det som en forrnilomstændighed, at hun selv blev udsat for vold fra medtiltaltes side og handlede under pres fra hans side. tager udvisningspåstanden vedrørende tiltalte TI til i medfør af udlændingelovens 49, stk. l,jf. 24, nr. l, jf. 22, nr. 6, sning ikke kan antages at virke særlig belastende, j f. udlændinge- 26, stk. l, eller at være i strid med Danmarks internationale for. Retten har herved navnlig lagt vægt på tiltaltes relativt kortvarige i Danmark og hans ringe tilknytning til landet. T2 tager udvisningspåstanden vedrørende tiltalte i medfør af udlændingelovens 49, stk. l, jf. 24, nr. 2, da udviskan antages at virke særlig belastende, jf. udlændingelovens 26, eller at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Retten navnlig lagt vægt på tiltaltes relativt kortvarige ophold i Danog hendes ringe tilknytning til landet. tager påstanden om konfiskation til følge, j f. straffelovens 75, stk., med undtagelse af et strygejern, der ikke er omfattet af tiltalen. bestemmelse tages påstanden om tortgodtgørelse i af erstatningsansvarslovens 26, stk. 3, til følge som nedenfor idet retten herved har lagt vægt på, at den udøvede vold, herunder

18 side 10 moderens manglende indgriben, må have medført alvorlig angst og utryghed hos barnet med risiko for psykiske men til følge. Thi kendes for ret: Tiltalte TI straffes med fængsel i l år og 6 måneder. Tiltalte T2 straffes med fængsel i 6 måneder. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte T2. ikke begår noget strafbart i en prøvetid på l år fra endelig dom. De tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte Tiltalte n T2 pålægges indrejseforbud i 6 år. pålægges indrejseforbud i 4 år. Fristen for indrejseforbudene regnes fra den l. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Hos de tiltalte konfiskeres 4 stoleben, 2 børnebøger, en kagerulle, en sort lighter og en sort ledning. De tiltalte skal betale sagens omkostninger. Tiltalte TI skal inden 14 dage til t- c/o advokat Nina Nielsen, betalc kr. med tillæg af procesrente fra den l. august T2. skal inden 14 dage til F c/o advokat Nina Nielsen, betale l kr. med tillæg af procesrente fra den 1. august Jørgen Lougart tfdskriftens rigtighed bekræftes., den Il. september 20 13

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T D O M afsagt den 6. august 2015 Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014. D O M afsagt den 3. april 2014 Rettens nr. 1-676/2014 Politiets nr. 4100-73241-00588-13 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 Sag 143/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jane Ranum, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 5. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014).

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014). D O M afsagt den 28. august 2014 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Kristian Petersen, John Lundum og Tine Børsen Smedegaard (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 0779 14 Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.09.28Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge;anke kære og genoptagelse; Stikord: Vold mod børn, slag i bagdelen, anke af indenretlig advarsel, 10 dg bet, pt 1 år,

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2012.11.05B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: familievold; Stikord: Vold i familieforhold, 13 årig datter, lussinger, tømt indhold af glas rødvin i ansigtet, 40 dg bet, pt 1 år, samf tj 40 t, tilsyn

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016 AM2014.04.14B2 - Udvisning, italiensk statsborger, vold, trusler, ulovlig tvang, ulovlig indtrængen begået mod kæreste, tidl straffet, T 9 mdr, større tilknytning til oprindelsesland end til DK Emneord:

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 Sag 362/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat C. A. Fabritius Tengnagel, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2012.01.27Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 S3081006- VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 27. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A.

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A. Retten i Kolding DOM Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A X-by Sagens baggrund Ved Retten i Koldings dom af 19. december 2007 blev

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.04.16V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge; Stikord: Vold mod børn, simpel vold, tildelt 3-årig ét slag i bagdelen, F i s varetægt, ej tidl. straffet, 20 dg. bet,

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 18. maj 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0062-2015 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97431-00664-14.

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 Sag 258/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 18. august 1998 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag S-1897-98 Anklagemyndigheden mod T (Advokat Sv. E. Albrechtsen, Skive). Den indankede

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Forældremyndighed over 9-årig pige blev overført til faderen efter moderens ugrundede beskyldninger om seksuelle krænkelser af pigen.

Forældremyndighed over 9-årig pige blev overført til faderen efter moderens ugrundede beskyldninger om seksuelle krænkelser af pigen. OE2009.B-1999-09 TFA2010.211 Forældremyndighed over 9-årig pige blev overført til faderen efter moderens ugrundede beskyldninger om seksuelle krænkelser af pigen. Familieret 3314.2. Forældre til nu 9-årig

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013.

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. RETTEN I Udskrift af dombogen D O M afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. er tiltalt for overtrædelse af 1. 1, jf. 26, stk. 3, jf. 30,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015 Tilbud Indgreb Voksne SKEMA 1 125-128 Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse (personlig alarm, pejlesystem, fastholdelse i hygiejnesituation er mv.) Voksne SKEMA 2 126, stk. 1 Registrering

Læs mere

AM2013.10.21B2 - Fredskrænkelser, overtrædelse af tilhold, stalking, chikane, ex-kone og familie, T 6 mdr.

AM2013.10.21B2 - Fredskrænkelser, overtrædelse af tilhold, stalking, chikane, ex-kone og familie, T 6 mdr. AM2013.10.21B2 - Fredskrænkelser, overtrædelse af tilhold, stalking, chikane, ex-kone og familie, T 6 mdr. Emneord: fredskrænkelser Printet den:15. april 2016 Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen

Læs mere

AM2014.02.25V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016

AM2014.02.25V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016 AM2014.02.25V2 Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald Printet den:15. april 2016 DOM afsagt den 25. februar 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommeme Eva Staal, Olav

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2013.12.02Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling Stikord: Varetægtsfængsling, asylansøger, syrisk statsborger, indrejst på falske papirer, indrejst via andre lande, søgt asyl i

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 29. november 2017 Rettens nr. K01-4710/2017 Politiets nr. 3300-70661-00001-15 Anklagemyndigheden mod T1 f. 1981 T2 f. 1980 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 21. februar 2014 og er berigtiget under hovedforhandlingen.

Anklageskrift er modtaget den 21. februar 2014 og er berigtiget under hovedforhandlingen. D O M afsagt den 1. april 2014 Rettens nr. 9-1499/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T D O M afsagt den 23. juni 2014 Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13 Anklagemyndigheden mod 1 Denne sag er behandlet som tilståelsessag. Retsmødebegæring er modtaget den 2. april 2014.

Læs mere

Emneord: røveri i private hjem (hjemmerøveri), strafskærpelse, - nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016

Emneord: røveri i private hjem (hjemmerøveri), strafskærpelse, - nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016 AM2013.12.30H - Røveri i private hjem, egentligt hjemmerøveri, i forening, medbragt flaske som våben, grov vold, slag med glasflaske i hovedet, forurettede ældre og svagelig, beskedne skader, beskedent

Læs mere

Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 19. november Rettens nr. 2A-1734/2014 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T1.

Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 19. november Rettens nr. 2A-1734/2014 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T1. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 19. november 2014 Rettens nr. 2A-1734/2014 Politiets nr. 1200-77289-00132-13 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere