Referat fra 1. møde i projektledergruppen for fælles kronikerdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 1. møde i projektledergruppen for fælles kronikerdata"

Transkript

1 Dato: Vor ref.: CEW Referat fra 1. møde i projektledergruppen for fælles kronikerdata Dato: Mandag den 19. marts 2012 Sted: Deltagere: Hotel Hvide Hus, Aalborg Tina Heide, Region Nordjylland Helen Houmøller Rasmussen, Region Nordjylland Lene Birket-Smith, Aalborg Sygehus Lone Mylund, Aalborg Sygehus Birgitte Kvist, Frederikshavn Kommune Carsten Stanley Mortensen, Aalborg Kommune Marianne Nielsen, Aalborg Kommune Maj-Britt Gulstad, Jammerbugt Kommune Niels Henrik Hjøllund, Region Midtjylland Louise Pape Larsen, Region Midtjylland Allan Nasser, Region Syddanmark Tina Riegels-Jakobsen, Esbjerg Kommune Betty Dencker Hansen, Vejle Kommune Michael Mølkær Jensen, Region Sjælland Torben Lage Frandsen, Region Hovedstaden Frederik Endsleff, Region Hovedstaden Anne Frølich, Bispebjerg Hospital Steen Dalsgaard Jespersen, SST Jette Blands, SST Ivan Lund Pedersen, NSI Mikkel Schou-Nielsen, RSI Mette Grønholt Harbo, Danske Regioner Charlotte Meyer Henius, KL Nicolai Kirkegaard, Danmarks Lungeforening Søren Worsøe Laursen, Kræftens Bekæmpelse Hans-Henrik Lervang, Dansk Endokrinologisk Selskab Glenn Petersen, 7N Bente Jensen, KMD Jan Petersen, MedCom Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom Svend Juul Jørgensen, MedCom Michael Due Madsen, MedCom Christina E. Wanscher, MedCom Casper Dahl Marcussen, MedCom Iben Søgaard, MedCom (referent)

2 Referat: 1. Velkommen og bordet rundt Velkomst v. Christina. Der er uddelt en lille kronikerbrochure samt godtgørelsesseddel til transportudgifter. Kort præsentationsrunde bordet rundt. 2. Introduktion til projektet Fælles Kroniker Data, herunder tidsplan for projektet v/henrik Henrik gav en kort introduktion til projektet. SST har for nogle år siden udarbejdet en række forløbsprogrammer for kronisk syge, og det er dem, MedCom prøver at understøtte i forbindelse med kronikerprojektet. Henrik fortalte kort om, hvem MedCom er. MedCom har eksisteret siden 1994 og arbejder i projektperioder som regel 2-årige. Der er netop udgivet en pjece, som beskriver indholdet i MedCom8-projektperioden Denne blev uddelt og kan rekvireres i flere eksemplarer hos MedCom. I takt med deltagelsen fra regioner og kommuner i projektet, vil vi involvere de respektive leverandører. KMD er dog allerede inddraget i projektet og har udviklet et test- og demosystem. Næste projektledermøde er planlagt til 30. april i Århus muligvis også sundhedsfaglig og teknisk gruppe. Der er kronikerstyregruppemøde 16. maj og endnu et projektledermøde 4. juni. Henrik præsenterede Danmarkskort over de projekter, der indtil videre deltager fra henholdsvis 5 regioner og 6 kommuner. De 2 store projekter er TeleCare Nord i Region Nordjylland og Shared Care i Region Syddanmark. Herudover er der KIH (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering) i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Der er AmbuFlex i Region Midtjylland og Helbredsprofilen i Region Sjælland. Kommunesiden er repræsenteret ved Jammerbugt, Aalborg, Frederikshavn, Vejle, Odense og Esbjerg kommuner. Projekterne er mange steder allerede i gang og har eget fokus, egen organisation, egen plan og egen økonomi. Alt dette er det ikke meningen at pille ved, men derudover vil MedCom gerne have, at projekterne udveksler MedComs fælles kronikerdata via den standard, der er udviklet. Det skal foregå nationalt mellem regioner og tværsektorielt mellem region, læge, kommune og borger. Projekterne udvikler eget system, så det kan udveksle fælles kronikerdata. MedCom kommer med et bud på en tidsplan, konturerne af en infrastruktur og noget sundhedsfagligt indhold. Vi skal nu finde ud af, om det passer til projekterne. Charlotte ønskede, at formålet med fælles kronikerdata blev præciseret. Henrik præciserede, at henholdsvis lægepraksis-, sygehus- og kommunesystemer heldigvis har deres egne EPJ-systemer, og vi skal ikke kende alt indholdet af disse systemer, men kunne udveksle de informationer, som har fælles interesse for alle 3 sektorer. På sigt vil der sandsynligvis komme flere systemer med som fx fysioterapi- og ergoterapisystemer m.m. 2

3 SST s forløbsprogrammer for kronikere klares af primærsektoren. Det skal være planlagt, sømløst forløb mellem læge (tovholder), kommuner, sygehus/specialist samt patienten. Fælles kronikerdata omfatter de mest relevante patientdata, der benyttes i SST s forløbsprogrammer. Udgør et fælles (min) dataindhold i regionernes (og KL og andres) kroniker-it-systemer. Kan i stort omfang opdateres automatisk fra eksisterende centrale datakilder (og med eksisterende MedComstandarder). Bruges til udveksling på tværs mellem regioner, mellem sygehus, læger og kommuner. Henrik præsenterede overordnet tidsplan. Der er lavet en standard version 0, som ligger på MedComs hjemmeside på Der arbejdes videre på den, og der kommer en version 1 pr. 1. juli 2012 og en version 2 pr. 1. juli Den nationale infrastruktur forventes at være klar pr. 1. januar 2013, herunder NSP (national serviceplatform) og sundhed.dk. Systemudvikling og integration fra 1. oktober 2012 til 1. april 2013 og herefter pilotdrift for de projekter, der er med. KIH kører dog lidt forskudt i forhold til de øvrige projekter. I den uddelte brochure omkring kronikerprojektet kan man se de 15 dataelementer, som indgår i det fælles kronikerdatasæt. 3. EU-projekt Smart Care EU har besluttet sig for at lave et kald inden for hjemmemonitorering med deadline den 15. maj. Projektet skal indeholde minimum 8 member states og med et budget på 120 mio kr., heraf 50 % egenfinansiering. Projektet handler om storskala udrulning af integrerede behandlings- og plejetilbud inden for primært hjemmemonitorering af kronisk syge borgere. Casper sendte A4-ark rundt, som beskriver projektet. Der forventes, at være rigtig mange regioner i Europa, der gerne vil deltage, og derfor er der en forholdsvis skrap pilotudvælgelsesprocedure. Hvis man er interesseret i at deltage, kan man henvende sig til Casper Dahl Marcussen, MedCom kommer meget gerne ud og fortæller om det også. 4. Understøttelse af den tværfaglig og tværsektorielle kommunikation. Forslag til minimumsdatasæt for diabetes, KOL og hjerteinsufficiens. Introduktion v/svend Juul Jørgensen Kronikerstandarden omfatter i første omgang KOL, diabetes og hjerteinsufficiens. Inddrager KRAM-data fra kommunernes systemer og om muligt PRO/strukturerede patientnotater. I version 2 er der plan for udrulning til andre sygdomme og helt sikkert PRO/strukturerede patientnotater. Herudover målepunkter fra forløbsprogrammer og kvalitetsdata. Et forløbsprogram er en standardiseret beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats, der sikrer videst mulig anvendelse af evidens overfor en given kronisk tilstand og indeholder en beskrivelse af opgavefordeling, koordinering og kommunikation mellem involverede parter. MedComs forslag til et fælles kronikerdatasæt kan benyttes som fælles referencegrundlag og give et fælles overblik for almen praksis, sygehus, kommune og borger gennem et langvarigt kronisk sygdomsforløb. Det kan blive et aktivt kommunikationsværktøj for patienten. 3

4 Indgangen til at komme ind i et forløbsprogram er, at der bliver stillet en diagnose. Det er her, at kronikerdatasættet kommer på banen, og patienten skal give sit samtykke til, at disse data må deles mellem parterne. Tilgængelige datasæt: NIP/RKKP, DAK-E, FMK, LPR, laboratoriesystemer, kliniske retningslinjer og referenceprogrammer, kommunesystemer. Borgerens side oprettes, når henvisningen modtages. Stamoplysninger, diagnoser, labsvar og aktuel medicin opdateres automatisk. Borgeren giver samtykke. Kontaktoplysninger sendes fra kommune og sygehus. Borgeren bidrager med pårørende og dagbog. Borgerens kalender opdateres løbende af sygehus, kommune og læge. Borgeren kan om-booke en reservation. Hjemmemonitoreringsdata indføres gradvist. Herudover er der ønske om mulighed for meddelelse til patienten, data fra kommunernes pleje- og sundhedscentersystemer, KRAM-data, oplysninger om funktionsevne, PRO/patientens journalnotater, kvalitetsdata, komorbiditet opfanges fra LPR. Der blev spurgt til, om vi har afprøvet, hvor meget data fra en typisk kroniker vil fylde. Vi har fået tilladelse fra 59 kroniske patienter, men har haft lidt tekniske problemer med at hente data, så vi har ikke overblikket endnu. Indtil videre arbejder vi med KOL, diabetes og hjerteinsufficiens, men Kræftens Bekæmpelse er også meget interesseret i at inddrage deres patientgruppe, og ligeledes er gruppen af allergikere interesseret. Hans-Henrik Lervang kom med et bud på et datasæt for type 2 diabetes. Kliniske data: Diabetestype (diagnose) og debutår. Vægt, højde og BMI. BT, øjenundersøgelse og fodstatus. Herudover kunne ønskes oplysning fra patienten om lave blodsukre. Laboratoriedata: HbA1c, urin-albumin/kreatinin-ratio, lipider. Herudover medicin, behandlingsmål og behandlingsansvar. Hvordan fanges data lokalt? Regionale PAS m.m., diverse laboratoriesystemer, KMS (indtastningssystem i det gamle Frederiksborg Amt), DiabetesRask (i Region Hovedstaden og Sjælland), DiaLog (Region Syddanmark og Aalborg), SDC (Steno Diabetes Center), Datafangst 1 (Region Midtjylland) og Datafangst 2 (almen praksis). Hvordan genereres data centralt? LPR NIP-diabetes, FMK, DAK-E og Diabase. Kommunikation: Primært behandlingsansvar, givne behandlings-/rehabiliteringstilbud, tilbudte inkl. afviste behandlings-/rehabiliteringstilbud, tværsektorielle tilbagemeldinger, tværsektorielle force majeure-meldinger/advis samt patientmeldinger. Charlotte fra KL undrer sig over, at man ikke har funktionsevne med. Lene Birket-Smith og Lone Mylund: Der er udarbejdet et KOL-undersøgelsesprogram. Det kører i deres EPJ. De måler på: Lungefunktionsundersøgelse med og uden medicin, forværringer, ekspektorat, højde, vægt, rygning, MRC-skala (målinger på åndenød), iltbehandling, mundtlig og skriftlig information, fysisk test, videre forløb, koordinering. Det er indbygget i systemet, hvilke oplysninger der skal indberettes til NIP. Herudover er der kommet indberetningskrav til KRAM, som de skal have indbygget i systemet også. 70 patienter har telemedicinsk udstyr hjemme, så de kan sende telemedicinske data, herunder SaO2, puls, blodtryk, svar på sygdomsspecifikke symptomer, ilt samt antal timer/døgn ilt anvendes. Projektet er lavet i samarbejde med it-afdelingen, så de kan hele tiden lægge nye ting ind, som de gerne vil have med. Der er et par studerende fra Aalborg Universitet koblet på projektet også, så man kan få lavet en algoritme på, hvilke data der er vigtigst at få ind. Igen talte vi om at holde det simpelt altså kun dele de data, der er relevante for alle parter. 4

5 På sigt kunne de godt tænke sig at få CO2-målinger med også samt INR og vægt. Charlotte synes, det er rigtig godt, at det er et testsystem, vi bygger, så vi alle sammen kan blive klogere. I testen kunne Charlotte godt tænke sig, at man testede nogle få kommunale data, som sygehusene i dag ikke efterspørger, men om de kunne have betydning for sygehusene. MedCom vil tage en snak med hjerteinsufficiensområdet også, og så vil vi arbejde videre med input. 5. Opdeling i projektleder-/teknisk gruppe og sundhedsfaglig gruppe Projektleder/Teknisk gruppe: Alle projektlederne gennemgik deres projekter mht. tidsplan og leverancer. Tina Heide gennemgik projektet og tidsplanen for projektet. I 2012 fokuseres der på en business case og beslutningsproces, hvorefter man vil implementere og teste i Sideløbende med dette vil forskning, dokumentation og evaluering finde sted. Allan Nasser præsenterede Shared Care Platformen. Leverandør er valgt for projektet og tidsplanen for projektet betyder at man vil være foran den oprindelige tidsplan med implementering afsluttet ved udgangen af Niels Henrik Hjøllund præsenterede VestKronik. NSI ved Ivan præsenterede den Nationale Service Platform og konceptet omkring denne. Glenn Petersen fra 7N præsenterede et forslag til en kroniker infrastruktur. Michael Due Madsen præsenterede services til testsystemet, mens Henrik samlede op og man blev enige om et snarligt møde i teknikker gruppen. Sundhedsfaglig gruppe: a. Konkret anvendelse af kronikerdata som ledelsesværktøj og i kvalitetsmonitorering v/anne Førlich I Region Hovedstaden har de lavet en evaluerings- og analysemodel for forløbsprogrammer til løbende kvalitetsmonitorering af forløbsprogrammer. Evalueringsmodellen fremkommer med en lang række resultater vedrørende kvaliteten og effekten af de samlede sundhedsfaglige indsatser for mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. I regionen har man lavet en sygdomsalgoritme for kroniske sygdomme, da ikke alle har fået en diagnose. Man har identificeret de data, som er mulige rapporteringsinteressante. Man har kigget på, hvilke data, der kan være interessant for de personer, som har det overordnede ansvar for forløbsprogrammerne. Der er forskellige målgrupper, og de har forskellige behov. Man har kigget på, hvordan indhold, form, hyppighed, anvendelse etc. af modellens forskellige resultater skal udformes i forhold til brugerne. Data skal være valide, opdaterede, og de skal komme ud på en hensigtsmæssig måde. Der ligger masser af data, som aldrig bliver brugt. 5

6 Inddatering til kvalitetsdatabaser skal indbygges i systemerne, så de ikke skal tastes flere gange. På den måde bliver indholdet også mere validt. b. PRO (Patient Reported Outcome) og individuel selvmonitorering som integreret del af kronikerdatasæt v/niels Henrik Hjøllund Niels Henrik præsenterede en model for Health Outcome. Se præsentation. PRO-data anvendes til visitation/stratificering, kvalitet af anamnese, klinisk beslutningsstøtte, individuel prognose, kvalitetsudvikling, klinisk forskning, reallokering af ressourcer, selvmonitorering, selvmanagement, kontinuitet over sektorgrænser, patientselvforvaltning samt nye modeller for kliniker-patientpartnerskab. VestKronik leverer PRO til følgende kliniske kvalitetsdatabaser: DanCap (prostatacancer), EsoLife (Esofagus & cardia cancer), hofte/knæ alloplastik (DanPROM), DaRenCa (nyre cancer). AmbuFlex: PRO anvendes i forbindelse med fleksible ambulante forløb. PRO anvendes til klinisk beslutningsstøtte. Vi bør kigge på patientgrupperne. Hvilke patientgrupper kan selv indrapportere data, og hvilke kan ikke, og hvem har ansvaret, hvis patienten ikke selv rapporterer ind? Måske er det meget vigtigt at få indrapporterede patientdata med i kronikerdatasættet. c. Diskussion: Det videre forløb, herunder den fremtidige inddragelse af flere sygdomsgrupper v/alle MedCom vil gerne kigge på de input til datasættet, som vi har fået i dag. Vi vil gerne tage en snak med projektkommunerne og finde ud af, hvilke data vi skal have med fra kommunerne. Svend foreslår et møde inden næste møde den 30. april. Charlotte har styregruppemøde i hendes projekt i morgen, hvor hun vil komme med hendes forslag til, hvilke data der skal med fra kommunerne, og hun sender det selvfølgelig ud til de involverede kommuner. Charlotte sender en Doodle ud til de respektive kommuner og MedCom, og så må man selv finde ud af, hvilke folk der skal deltage fra de respektive steder. Næste møde er den 30. april, hvor MedCom forventer at have et færdigt oplæg til indhold i datasættet for de 3 testsygdomme. Både DSAM og DAK-E er inviteret til mødet i dag, men har måttet melde afbud. Hvis man har spørgsmål eller input, kan man skrive til ligesom man kan læse mere om projektet på 6. Opsamling i plenum og tak for nu Der er lidt tvivl om, hvor langt NSI er med NSP inden for i år. AmbuFlex har måske et problem med tidsplanen. Ivan mener, det haster lidt at mødes i teknikgruppen. Det næste møde er den 30/4, men der bør i mellemtiden foregå nogle bilaterale møder. 6

7 Den sundhedsfaglige problemstilling er meget enkel. Der samles op på input fra i dag og tages kontakt til hjerteinsufficiens. Ligeledes vil man mødes i kommunalt regi og komme med input, og der vil være et endeligt oplæg til indhold på næste møde den 30/4 i Århus. 7

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

MedComs Kronikerprojekt linie 1. projektleder-møde i Fælles Kroniker Data

MedComs Kronikerprojekt linie 1. projektleder-møde i Fælles Kroniker Data MedComs Kronikerprojekt linie 1. projektleder-møde i Fælles Kroniker Data Formiddagens program 10:00 Velkommen & Bordet rundt 10:20 Intro til Kronikerprojektet 11:00 EU projektet SmartCare 11:15 Sundhedsfagligt

Læs mere

Kroniker Info-møde 27/

Kroniker Info-møde 27/ Kroniker Info-møde 27/2 10-15 1. Velkommen Præsentation Henrik 2. Meddelelser 3. Tidsplan? 4. National Infrastruktur? Glenn 5. Sundhedsfagligt indhold? Svend 6. Testsystem Bente - KMD 7. Projekterne rundt

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke IT understøttelse af kronikere

RSI statusrapport for pejlemærke IT understøttelse af kronikere 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 5-6 kronikerstandard MedCom Fælles Kroniker Data med afsæt i RSIs pejlemærkeprojekt IT understøttelse af kronikere Version 010313 1.0

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/

National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/ National Kroniker Infrastruktur Udkast 30/10 2012 Resume MedCom s Kroniker Datasæt (KD) har til formål at IT understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Britta

Læs mere

1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen

1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen R E F E R A T Emne 1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen Mødedato 24. februar 2014 kl. 13.30-15.00

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics PL- Leverandørforum PL- Leverandørforum PL leverandør / MC møde 20 septmber 2012 PL- leverandørforum møde september 2012 1. Referat fra sidste møde d. 10. maj http://www.medcom.dk/dwn5362 2. Siden sidst

Læs mere

Fælles Kroniker Data (KD) Sammenfatning

Fælles Kroniker Data (KD) Sammenfatning st Notat til MedComs styregruppe 25-04-2011 Fælles Kroniker Data (KD) Sammenfatning MedComs nationale kronikerstandard har til formål at IT understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model

Læs mere

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Informationsmøde Odense 27.2.2012 sjj@medcom.dk Forløbsprogrammer Beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige

Læs mere

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t.

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t. RSI KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel n/a p.t. Fælles Kroniker Data (KD) Dato + version 26. april 2011, version 0.3 RSI tema RSI pejlemærke Patient enpowerment

Læs mere

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 Program 10.00-10.30 Velkomst, program og MedCom8 kort fortalt v. souschef,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronikere Klares af primærsektoren Planlagt, sømløst forløb mellem Læge (tovholder) Laver stratificering

Læs mere

Udkast til projektplan. MedCom8, projektlinje 1: AFPRØVNING AF FÆLLES KRONIKER DATA

Udkast til projektplan. MedCom8, projektlinje 1: AFPRØVNING AF FÆLLES KRONIKER DATA Udkast til projektplan MedCom8, projektlinje 1: AFPRØVNING AF FÆLLES KRONIKER DATA 01.01.12 31.12.13 4. oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forkortelser... 3 Projektgrundlag...

Læs mere

MedComs Kronikerprojekt

MedComs Kronikerprojekt PL møde 5/10 11 MedComs Kronikerprojekt Forberedelse 2011 Organisering?? Kroniker data ver0 30/6 2011 Revieu efterår KMD testsystem 1/12 2011 NS Guide ultimo 2011 Afprøves 2012 13: RSI storskalaprojekt

Læs mere

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet Opfølgning på prøvesvar Udbredelse af PRO i almen praksis It-understøttelse af forløbsplaner Blanketter og journaludtræk i almen praksis Opfølgning på prøvesvar

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Referat fra Teknikermøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Teknikermøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 22.08.2012 Vor ref.: CBE Referat fra Teknikermøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 22.08.2012 Sted: Deltagere: MedCom, Rugårdsvej 15, 2. Odense Torben Lage Frandsen (torben.lage.frandsen@regionh.dk)

Læs mere

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san.

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. AmbuFlex Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. Louise Pape Larsen Ph.d. studerende, sygeplejerske, cand. scient.

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter NetKOL Brugernes erfaringer Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015 Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH projektet Gravide m. komplikationer

Læs mere

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 23.05.12 Vor ref.: CBE Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 23.5.2012 Sted: Deltagere: MedCom, Rugårdsvej 15, 2. Odense Kristjar Skajaa, Århus Universitetshospital

Læs mere

Referat fra 2. møde i kronikergrupperne

Referat fra 2. møde i kronikergrupperne Referat fra 2. møde i kronikergrupperne Dato: 11.05.12 Vor ref.: HBJ Dato: Mandag den 30. april 2012 Sted: Deltagere: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Århus Tina Heide, Region Nordjylland Helen Houmøller

Læs mere

Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12.

Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12. 8. marts 2016 Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12. februar 2016 Til stede: Christian Boel, Region Midtjylland (formand);

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015 Dialogmøde Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed d. 2. november 2015 Velkomst og rammesætning Lars Ole Dybdal It-direktør Region Midtjylland Agenda 12.30 Velkommen og rammesætning

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten TeleCare Nord - storskala Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have gavn af projektets løsning skal have den tilbudt. Uanset:

Læs mere

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san.

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. AmbuFlex Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. Louise Pape Larsen Ph.d. studerende, sygeplejerske, cand. scient.

Læs mere

National Kroniker Infrastruktur. Oplæg til teknikgruppe Aarhus den 30. april 2012

National Kroniker Infrastruktur. Oplæg til teknikgruppe Aarhus den 30. april 2012 National Kroniker Infrastruktur Oplæg til teknikgruppe Aarhus den 30. april 2012 Indhold Den Nationale Infrastruktur NPI og dens eventuelle rolle Interessenter sundhed.dk Kroniker projekter EPJ leverandører

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hotel Knudsens Gaard, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagens møde Formål med mødet fortsættelse af mødet 30.10: Hjemmepleje-sygehusgruppens faglige anbefalinger

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Den fynske model for diabetesbehandling

Den fynske model for diabetesbehandling Den fynske model for diabetesbehandling Jan Erik Henriksen Overlæge, Klinisk lektor, PhD Formand for Fyns Diabetes Udvalg Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Den fynske model - Idégrundlag

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Økonomi og plan E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@slb.regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7940 5974 Dato: 23. oktober 2012 Mødereferat

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde

Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: 07.10.13 Vor ref.: Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: Torsdag den 26. september 2013 Sted: Deltagere: MedCom Maren Holst-Jørgensen, TegnKom Joachim Børndum, TegnKom Dorte Alstrup

Læs mere

Referat af 8. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 15. december 2011

Referat af 8. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 15. december 2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1002020 Dok. Nr.: 760294 Dato: 1. februar 2012 Referat af 8. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 15. december

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Evaluerings- og Videnscenter for Rehabilitering af Mennesker med kronisk sygdom.

Evaluerings- og Videnscenter for Rehabilitering af Mennesker med kronisk sygdom. Evaluerings- og Videnscenter for Rehabilitering af Mennesker med kronisk sygdom. Trin 1 - et pilotprojekt vedr. metode til systematisk dataindsamling for sundhedsmæssige effekter af rehabilitering af kronisk

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 29.10.2014 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

TeleCare Nord Resultater og erfaringer

TeleCare Nord Resultater og erfaringer TeleCare Nord Resultater og erfaringer Hvorfor Global udfordring med øget antal kronikere Pilot og forskningsprojekter viste potentiale Kronisk sygdom udgør en stor og stigende del af sundhedsbudgettet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Dagsorden Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 14. dec. 2015 kl 15.30-17.30 i mødelokale SAN, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune (kommunal

Læs mere

UNIK unikke løsninger for borgere med kroniske lidelser. Digital journal shared care platform

UNIK unikke løsninger for borgere med kroniske lidelser. Digital journal shared care platform UNIK unikke løsninger for borgere med kroniske lidelser Digital journal shared care platform UNIK 4-årigt partnerskab Ca. 80 partnere Budget: 53 mio. DKK Basis-bevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation

Læs mere

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 1. marts 2012

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 1. marts 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 848000 Dato: 5. maj 2012 Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 1. marts 2012

Læs mere

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes Det tværsektorielle forum for Diabetes type 2 Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 10 50 www.kronikerenheden.dk Referat af mødet den 19. maj 2009 i det tværsektorielle forum for Type 2 diabetes. Dagsorden:

Læs mere

Referat. Styregruppemøde for projektet Den Digitale Landevej 11. Marts 2016 Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 Kl. 13:00 til 14:30.

Referat. Styregruppemøde for projektet Den Digitale Landevej 11. Marts 2016 Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 Kl. 13:00 til 14:30. Referat Styregruppemøde for projektet Den Digitale Landevej 11. Marts 2016 Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 Kl. 13:00 til 14:30 Deltagere: Kommunale: Arne Nikolajsen, Esbjerg kommune, Sundheds direktør

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Opsamling på bilaterale dialogmøder om MedCom10

Opsamling på bilaterale dialogmøder om MedCom10 MedComs formandskab Klar skelnen mellem allerede vedtagne projekter og boblere, herunder FMK cave/beslutningsstøtte (Lægepraksis og kommuner) Svangre/vandrejournal (RSI) Fælles Sprog III implementering

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord storskala Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have gavn

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Reel brugerinddragelse Hvordan?

Reel brugerinddragelse Hvordan? Reel brugerinddragelse Hvordan? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Oplægget Om Danske Patienter Fremtidens patienter og udfordringer Det brugercentrerede sundhedsvæsen Inddragelse af patienter

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Referat af møde 28. januar 2015 i Dansk Netværk for regional Kvalitetsudvikling i Almen Praksis

Referat af møde 28. januar 2015 i Dansk Netværk for regional Kvalitetsudvikling i Almen Praksis Referat af møde 28. januar 2015 i Dansk Netværk for regional Kvalitetsudvikling i Almen Praksis Deltagere Se vedlagte deltagerliste Stiftelse af netværk Kort præsentationsrunde (jf. deltagerliste) Hvad

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere