Historier fra Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historier fra Risskov"

Transkript

1 Historier fra Risskov Da Aarhus cyklede til dans på Risskov Badehotel Udsendt af Grundejerforeningen Vejlby Fed foråret 2015

2 Et hotel og en cykelbane adehotellet i Riis Skov. Det lyder af noget, men det var det også, da det blev etableret i Bygningen eller rettere dele af komplekset ligger endnu gerskabet. Mange har imidlertid glemt eller aldrig hørt om, at bygningen oprindelig blev opført til et helt andet formål. Stedet skulle være et moderne cykelsportshotel, hvor cykelryttere kunne indlogeres, for herfra var der let adgang til den fine cykelbane, ben, frit kunne cykle langs kysten ud til Risskov og cykelbanen. Var man ikke medlem, skulle der købes en særlig cykelbillet, hvorfor der i begge ender af cykelstien var indrettet en lille billetbygning. Det var Aarhus Bicykle Club, der ikke blot havde fået tilladelse til anlæggelse af cykelstien, men som også drev den flotte cykelbane, der dengang blev karakteriseret som den største i Norden. Indvielsen fandt sted 6. maj 1894 og var sådan set en erstatning for en ældre jordbane som Aarhus Bicykle Club havde haft på Galgebakken inde i byen. Der var bundet mange ressourcer i projektet, for naturligvis skulle rytterne herude tilbydes de bedste faciliteter. Der var derfor ikke tale om en traditionel jordbane, men om en cementbane, som det blev oplyst til den lokale presse, der begejstret fortalte om projektet, der også rummede en mindre tribune, så tilskuerne rigtigt kunne følge rytterne. Efter svedige omgange på den 400 meter lange cement-ring, tilbød anlægget herude også moderne badefaciliteter dog alene med koldt vand. Aarhus Bicykle Club afholder cykelløb på banen på Vejlby Fed i 1898, året før banen nedlægges Udeservering ved Badehotellet. bag jernbaneskinnerne ud mod Bugten. Mange lokale ved naturligvis, at den hvide bygning engang var adresse for et fint badehotel, hvor aarhusborgere kunne flytte ud for at nyde den friske luft og den dejlige strand med det hvide sand. En frisk dukket i det rene havvand var kommet på mode blandt bor- der var anlagt tæt på. Ideen var sådan set god nok, for langs jernbanen til Ryomgård, der var anlagt i 1870erne, blev der noget senere anlagt en cykelsti, hvorefter man, hvis man var medlem af cykelklub- Side 2 Side 3

3 Cykelbanen, der havde fået det imponerende navn - Aarhusbanen - lå sådan set godt herude næsten under træerne fra Riis Skov. For tilskuerne var det også let at komme herud, da Statsbanerne, der havde overtaget driften af den oprindelige privatbane til Ryomgård, ikke blot havde et trinbræt, men en rigtig stationsbygning. Herfra var der også bekvem adgang for det fine borgerskab, der havde opført de store villaer oven for skoven. Her havde eksempelvis rådmand Liisberg opført sin store villa, der bar navnet Krathuset. Entreprenørerne bag cykelprojektet havde været for optimistiske. Økonomien i cykelbanen hang ikke sammen, da de cykelsportsinteresserede blev borte. Der kunne herefter hurtigt spores et vist forfald med alvorlige frostsprængninger af den tidligere så fine cykelring, der ikke blev vedligeholdt, hvorfor publikums interesse for stedet helt forsvandt. Forfaldet blev tydeligere og resterne af cykelbanen blev fjernet, mens der trods alt var en smule penge i tribunen, der blev solgt til nedbrydning. Tømmer havde ejeren af stedet til gengæld en smule forstand på, for det var tømrermester Lauritz Petersen, der havde opført hotellet, og havde skøde på de 4,5 tdr. land som cykelbanen var opført på. Det lykkedes tømmerhandleren at få etablissementet solgt til den initiativrige restauratør Charles A. Ehlers, der åbnede stedet igen den 15. maj Han havde set helt nye muligheder i at kombinere et badehotel med forlystelser. Gæsterne kunne jo let nå frem med toget fra hovedbanen over Østbanegården til stationen midt i skoven, hvor Ehlers kunne tage imod gæster og bagage. Endnu en transportmulighed blev tilbudt de rejsende fra 1906, da et lille lokalt dampskibsselskab indsatte Aarhus Bicykle Club etablerede cykelsti fra Aarhus til Risskov. Denagang lå den mellem vandet og banen. Stationsbygningen lå, hvor der nu er P-plads mellem skoven og Stationsgade. Bygningen blev revet ned ca 1970 og efter sigende genopført et sted på Sjælland. Side 4 Side 5

4 Endnu er der få sommerhuse i Risskov. dampbåden Risskov på en rute fra Midtermolen inde i havnen til den lange anlægsbro neden for Sjette Frederiks Kro. Helt frem til 1919 havde den populære vært ansvaret for Risskov Badehotel, som han benyttede som forretningsnavn for foretagendet, der vist nok også nu havde fået en rigtig postadresse: Lindevangsvej 7. Ehlers var allerede ved overtagelsen af badehotellet en kendt skikkelse i restaurations- og forlystelsesbranchen i byen. Han var også godt kendt lokalt herude i skoven, da han tidligere havde været vært på en af restauranterne på Ferdinandpladsen midt i Riis Skov. Forstand på bedre mad havde han også, da han havde haft en fortid som restauratør i Paradisgade i Håndværkerforeningens store bygning. Ehlers forstod sig på tidens muligheder. Automobiler var på vej, men fortsat var der mange restriktioner på, hvor de måtte køre. Alt det satte han sig ind i, hvorefter han søgte amtet om tilladelse til, at automobilerne måtte befare vejen til hotellet. Tilladelsen blev givet, og det førte naturligvis til stadig flere gæster, for en lille køretur med lav hastighed til badehotellet var passende for den tids udflugter. Ehlers havde bundet mange penge i badehotellet. Det var udvidet flere gange, og bl.a. var der tilføjet en stor veranda i Det havde været en økonomisk fornuftig disposition, efter at gæsterne som nævnt fra 1906 havde fået mulighed for at sejle ud til skoven med små dampskibe, der anløb anlægsbroen neden for Sjette Frederiks Kro. Herfra var der en mindre spadseretur frem til Badehotellet og den gode kaffe, der netop en sommerdag blev serveret på den fine terrasse. Stedet var så populært, at der endog blev fremstillet særlige postkort, der kunne købes på hotellet og sendes ud i verden til venner og bekendte. Hotellet havde fra starten plads til 26 pensionærer, men ofte var tilstrømningen større, hvorfor værten ofte måtte leje villaer i kvarteret for at huse gæsterne. Området lå ikke længere øde hen. Folk fra byen havde set, at det var rart at komme på landet og til vandet. Området blev langsomt bebygget med større villaer og mindre sommerbeboelser mellem hinanden. Det kvarter vi i dag kender under navnet Strandvænge-kvarteret var for alvor på vej. Det tog restauratørerne og værterne på badehotellet dog let på. Her skulle der fortsat være fest og glade dage med åbne døre og levende musik inde så vel som ude, på den store plæne. En kort periode kunne beboerne ånde lettet op, for efter Ehlers død gik det tilbage, men blot indtil den ny vært kom til. Han hed Alberth Leth og havde en fortid som vært Den gamle skovpavillon som fik konkurrence fra Badehotellet. Side 6 Side 7

5 Sommersøndag på Fedet i 30 erne, som kunstneren Steen Djervad, Risskov, forestiller sig det. Med musik dans og spisning. Side 8 Side 9

6 Stranden ved Risskov. Tegningen er fra 1932 og blev oprindelig bragt i et satireblad, der hed Vaskebrættet, som forfatteren Hakon Mielche stod bag. Teksten lyder: En Turist søger efter Aarhusbugten. Badelivet på Vejlby Fed udfoldede sig under den hede Sommer i en ganske usædvanlig Grad. på Teatercaféen inde i byen. Af sognerådet fik han lov til at holde åbent til klokken 2 om natten. Det sidste var et stort aktiv, som ikke mange kolleger inde i byen havde opnået. Det betød også, at et nyt publikum strømmede til stedet. Det var nu for alvor ungdommen, der indtog det gamle badehotel. Der kom store stjerner, hvis navne i dag for mange er helt glemte. Statsbanernes motortog bragte gæster frem og tilbage. Et nyt begreb blev tilført sproget: Aarhusianeraftener. Det var næsten vilde fester her i de første år af 1930erne. Nogle startede måske om eftermiddagen på stranden for at slutte på badehotellet og endelig tage tilbage til byen med den sidste motorvogn til Østbanen eller måske helt ind til den nye flotte hovedbanegård. Det badeliv har forfatteren og tegneren Hakon Mielche gengivet i det satireblad, han udgav i 1932 under navnet Vaskebrættet. En forklaring på områdets store popularitet skal måske også ses i lyset af, at Statsbanerne i 1925 havde indsat nyt materiel på strækningen mellem Skolebakken inde i byen og Vejlby Fed. Det var næsten en bybane, der var skabt med korte afstande mellem standsningsstederne, for stationer kunne man ikke tale om. Et af Geodætisk Instituts gamle målebordsblade oplyser således om holdepladser (Hpl) ved Salonen, ved stationen i Risskov og med endnu en holdeplads ved Strandvænget, før toget fortsatte en kort tur til holdepladsen ved Fortevejen og Grenå Landevej, som det er noteret. Jo, det var blevet let at komme ud til de mange oplevelser og det nye villakvarter, der voksede frem her lidt nord for købstaden, for her tøffede det lille benzindrevne tog frem og tilbage som en forløber for vor tids nærbane. Gæsterne strømmede derfor ud til forlystelserne, og restauratøren på det gamle badehotel kunne næsten ikke få nok. Han søgte derfor også teaterbevilling, så der kunne opføres varieteer og mindre teaterstykker herude. Det var muntert og måske også for muntert. Pludselig blev der sagt stop. Det var sognerådet, der ikke længere kunne tåle de mange klager over det muntre liv. Det blev gjort ganske enkelt: Spiritusbevillingen blev nægtet, og Leth, der nu havde afstået teatercafeen trak sig helt tilbage. Livet på det gamle badehotel blev herefter et helt andet. Det fik også konkurrence, idet der blev skabt en Bellevue-restaurant lidt længere ude på kysten. Siden rykkede det glade Aarhus endnu længere ud, idet rutebilejer Ingemann Schmidt, der senere blev sognerådsformand i Vejlby-Risskov byggede restaurant i trediverne. Her fik han spiritusbevilling, men dog på den betingelse, at der ikke blev natklub eller lignende. Sognerådet ønskede ikke en gentagelse af udviklingen i Strandvænget. Til gengæld fik stedet her mulighed for at leve stille og roligt videre. Kort fra 1890, hvor der endnu er meget få veje på Fedet. Side 10 Side 11

7 Efterhånden døde interessen for badehotellet som badehotel. I 1970erne blev det gamle badehotel revet ned, mens det store baghus stadig eksisterer. Med tiden fik denne bygning helt nye muligheder. Den var så stor, at den med fordel kunne udstykkes. Livet for det gamle badehotel blev derfor som ejerlejligheder, nu som ejendomsmæglerne udtrykker det i et af Aarhus mest mondæne kvarterer og fortsætter: Gamle patriciervillaer og funkisvillaer fra 20erne og 30erne skaber en helt speciel stemning tæt ved skov og strand. Og så føjer ejendomsmæglerne til, at der til lejlighederne hører et stort skur med plads til cykler Historien vender næsten tilbage. Nu mangler blot cykelbanen som endnu kan anes i terrænet mellem Lindevangsvej og Hyldevej. Maleren Julius Petersen sad her en dag kort efter århundredskiftet og malede et vidunderligt billede af udsigten ind mod byen set fra Risskov. En cykel er parkeret i forgrunden i et primitivt men effektivt cykelstativ. På højre side op mod skoven ses banesporene, der blev etableret i 1876 som en privatbane. Hurtigt gik den fallit og Statsbanerne måtte overtage ansvaret for togforbindelsen over Ryomgård videre til Grenå. Tekst: Henrik Fode, historiker Foto forside og bagside: Aage Lund Layout: Øjvind Serup Side 12 Side 13

8 Bernhard Jensen - borgmester i Aarhus skriver i sin bog fra 1966 Som Aarhus Morede sig : I 1911, da fru Anna Larssen (Bjørner) var gået over til pinsebevægelsen, engagerede Ehlers hende til at læse op i glasverandaen. Til dette celebre intermezzo var der reserverede pladser á 1,00 krone. Programmet var usædvanligt for et forlystelsessted:»julen«af Carl Ewald,»Abels død«af Paludan-Muller og»verdens dejligste rose«af H. C. Andersen. Senere den sommer optrådte Sophus Erhardt med mere gemytlige ting. Rigmor Nathansen, Johs. Herskind og Gerda Christophersen sang, Sankt Hans aften var der midsommerfest med bål ved stranden og senere et ferie-børnebal under ledelse af krigsassessor Petersen! Og så kunne man nu oven i købet sejle til Badehotellet og bade om formiddagen, spise frokost og tage med båden hjem igen, idet skipperen lå og ventede et par timer. Ehlers satte derfor flere badehuse ud. Den driftige vært havde jo ellers hænderne fulde i forvejen. I Kasino rykkede han i 1912 ind som enedirektør efter at have drevet varieteens restaurant siden Her havde han stiftet bekendtskab med musikeren Hakon Rindom og lod i sommeren 1913 denne dirigere et orkester på en nyindrettet friluftstribune i Badehotellets have. Der var ingen ende på Ehlers dristighed: I 1916 besluttede han at lave en række soiréer (eftermiddags- eller aftenunderholdning med korte indslag, red.). 14 i alt blev det til i løbet af sommeren og altid mandag aften. Man kunne i forvejen købe billetter á kr. 1,50 i Århus musikhandel. Danskebilleder.dk Side 14 Side 15

9

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1999

Vejby-Tibirke årbog 1999 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

Fra skaldynge til Mollerup New Course

Fra skaldynge til Mollerup New Course I forbindelse med indvielsen af klubbens 18 hullers bane i 1995 en stor begivenhed i klubbens historie skrev Jørgen Østergaard Nielsen efterfølgende artikel, der stod at læse i MOLLIGAN, juni 1995. Vi

Læs mere

75 års Jubilæumsskrift

75 års Jubilæumsskrift 75 års Jubilæumsskrift DUI 1929 2004 Indledning Dette jubilæumsskrift udgives i anledning af at DUI Hvidovre afdeling har bestået i 75 år. Formålet med skriftet er at give et lille tilbageblik på en svunden

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

Jonas fik nyt liv. Se side 21. Bjert-dreng henter medaljer i dans Se side 5. Kendte ansigter i nyt el-firma i Stenderup Se side 3

Jonas fik nyt liv. Se side 21. Bjert-dreng henter medaljer i dans Se side 5. Kendte ansigter i nyt el-firma i Stenderup Se side 3 Nummer 5, 14. årgang, maj 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jonas fik nyt liv Se side 21 Bjert-dreng henter medaljer i dans Se side 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE Indledning og forord til denne beretning En beretning som ikke rigtig er en Jubilæumsskrift, men alligevel en rejse gennem tiden i de 75 år Horne Idrætspark har

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Nå, hjem kom vi, på 3 forsøg, og vi gik aftentur og så byen fra den ene ende til den anden, lidt spil, tegning og hygge derefter i seng. Hvem er jeg?

Nå, hjem kom vi, på 3 forsøg, og vi gik aftentur og så byen fra den ene ende til den anden, lidt spil, tegning og hygge derefter i seng. Hvem er jeg? Søndag d.28.06.09 Endelig er det søndag og sommerferien begyndt, og vi skal på lejr. Vi er særligt heldige, for vi skal til POLEN. I løbet af formiddagen bliver vi samlet, nogle kommer til Løgstør og resten

Læs mere

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST 200 års JUBILÆUMSSKRIFT Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 PROFILAVIS 3. SEKTION DJURSLANDSPOSTEN 28. MAJ 2013 Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 GRENAA HAVN: Kenny Jensby Indhold En

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

Egebjerg september 2008. Besøg Bodils mini-museum. Besøg Bodils mini-museum. Læs mere på bagsiden. Læs mere på bagsiden

Egebjerg september 2008. Besøg Bodils mini-museum. Besøg Bodils mini-museum. Læs mere på bagsiden. Læs mere på bagsiden Besøg Bodils mini-museum Besøg Bodils mini-museum Læs mere på bagsiden Læs mere på bagsiden Yonex badmintontaske med lynlåsrum i begge sider. Der er remme, så den også kan bæres på ryggen. Den er meget

Læs mere

Kapitel 10. Et år i USA

Kapitel 10. Et år i USA 1 Kapitel 10 Et år i USA 1. Et år i USA 2.Rejsen 3. Vi lejer et hus 4. Vi får nye venner 5. National Institute of Health 6. Familieliv 7. Ferie i Florida 8. Besøg af Svigermor og Svigerfar 9. Den sidste

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG 2004 2 Kære grundejer! Vi har fornøjelsen at levere jer Grundejerforeningen Bramsnæsvig s blad! Bladet er gratis og vil udkomme én gang årligt, til alle vest for Ejby Strandvej.

Læs mere

SLAGELSE NU TEMA: FRITIDSLIV. Løb - fra motionister til verdenselite. Lokalråd får tingene til at ske. Slagelse Naturskole - ud i det fri

SLAGELSE NU TEMA: FRITIDSLIV. Løb - fra motionister til verdenselite. Lokalråd får tingene til at ske. Slagelse Naturskole - ud i det fri SLAGELSE NU online-magasin om det gode liv i Slagelse Kommune Løb - fra motionister til verdenselite Slagelse Naturskole - ud i det fri NR. 2 2014 Lokalråd får tingene til at ske Foreningslivet - alle

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere