Elforsyningens tariffer & elpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elforsyningens tariffer & elpriser"

Transkript

1 Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015

2 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum 1. oplag Dansk Energi Dansk Energi ASSOCIATION OF DANISH ENERGY COMPANIES Vordroffsvej 59 DK 1900 Frederiksberg C Telf: (+45) Fax: (+45)

3 Indholdsfortegnelse Forord Figur 1. Elprisens elementer - eksklusive afgifter Figur 2. Net- og forsyningspligtområder Tabel 1. Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Tabel 2. Ændringer i samlet elpris Tabel 3. Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Tabel 4. Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 5. Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 6. Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 7. Samlet pris på el pr. kwh - opdelt på landsdele Tabel 8. Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Tabel 9. Abonnement til standardleverandør Tabel 10. Betaling til systemansvar - Energinet.dk Tabel 11. Tarifperioder Tabel 12. Tilslutningsbidrag for parcelhuse Forsyningspligtselskaber/oprindelige bevillingshavere Netselskaber Oversigt over forsyningspligtselskaber/oprindelige bevillingshavere Oversigt over netselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

4 Forord Tariffer og elpriser pr. 1. januar 2015 Denne publikation beskriver net- og forsyningspligtige virksomheders mest almindelige tariffer pr. 1. januar Hovedvægten er lagt på at give sammenlignelige oplysninger om publicerede tariffer for energi og netydelser m.v. til forskellige typer af kunder på denne dato. Fra 1. januar 2003 har alle kunder frit kunnet vælge, om de vil købe kommerciel el fra det lokale forsyningspligtige selskab eller købe fra et andet el-handelsselskab. Elbranchens monopolområder, dvs. systemansvar, netdrift m.v. er dog fortsat offentligt reguleret. På disse områder har kunder ikke frit valg. Pr. 1. januar 2005 kan kunderne købe hele deres andel af el hos en elleverandør efter eget valg. Kunder der ikke ønsker at gøre brug af det frie elvalg vil få el leveret fra den elleverandør, der har forsyningspligt-bevilling i deres område. I 2013 og 2014 blev en del af forsyningspligtbevillingerne sendt i udbud. Det har betydning for de kunder, som bor i de berørte områder. Læs mere om udbud af forsyningspligtbevillinger på side 6. Denne publikation omhandler monopolområderne samt priser på kommerciel el fra forsyningspligtige selskaber samt fra tidligere bevillingshavere. Elprisens sammensætning Kundernes betalinger kan opdeles i følgende elementer: Tilslutningsbidrag, som er et engangsbeløb der betales ved tilslutning og ved forøgelse af tilslutningens størrelse. Tilslutningsbidraget varierer med den tilsluttede installations størrelse. Abonnementsbetaling og eventuelt effektbetaling, som er faste årlige betalinger. Abonnementsbetalingen varierer typisk efter tilslutningsstedets spændingsniveau mens effektbetalingen, når den forekommer, oftest er en betaling pr. ampere. Betaling for selve energien samt transport:. Kommerciel el (fri el). Offentlige forpligtelser - PSO-tarif (denne betaling skal dække selskabernes omkostninger i forbindelse med en række offentlige forpligtelser, herunder udførelse af forskning og udvikling af miljøvenlige elproduktionsteknologier, samt opretholdelse af lagre af hensyn til forsyningssikkerhed). Transport af el m.v. (net- og transmissionstariffer). Med hensyn til energibetalingen og nettariffen vil der typisk være den forskel mellem store (ofte erhverv) og små (ofte private) kunder, at en enhedstarif benyttes til de mindre kunder, mens større kunder afregnes efter en tretidstarif. I forbindelse med tretidstariffer - er der i denne publikation brugt samme fordeling af lavlast, højlast og spidslast (50%, 30% og 20%) for alle selskaber. Dette for at kunne sammenligne selskabernes priser. Priserne i publikationen er pr. 1. januar Aktuelle priser kan oplyses hos de enkelte selskaber. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

5 Statslig regulering / markedskræfter I henhold til elforsyningsloven skal kollektive elforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser anmeldes til Energitilsynet. Gennem anmeldelsessystemet sikres offentlig adgang og indsigt i net- og forsyningspligtige selskabers tarifudformning. Priser og tariffer som kunderne oplever vil både være påvirket af offentlig regulering og markedskræfter se figur herunder. Den offentlige regulering slår således igennem på tariffer for transport af el (net-tarif), hvor de enkelte selskabers fastsatte indtægtsrammer er afgørende. Markedskræfterne bestemmer prisen på den kommercielle el som el-handelsselskaber og elleverandører med forsyningspligt-bevilling må betale før videresalg. Når det drejer sig om elleverandører med forsyningspligt-bevilling vil kundens pris desuden påvirkes af en offentlig godkendelsesprocedure. Disse selskaber skal anmelde og have godkendt en fast pris pr. kvartal. I områder hvor forsyningspligtbevillingen har været i udbud (se side 6) skal den tidligere bevillingshaver udbyde et handelsprodukt til de kunder, som ikke aktivt har skiftet leverandør eller produkt. Øvrige el-handelsselskaber videresælger på markedsvilkår. Denne publikation fokuserer på netselskabers tariffer og forsyningspligtige virksomheders priser, herunder også pris på det handelsprodukt, der gives til ikke-aktive kunder. Monopolområder Offentligt reguleret (obligatorisk alle brugere) Markedsreguleret Markedskræfter (valgfri for forbrugere) Netselskaber Elleverandør med forsyningspligt (offenligt godkendte priser) Systemansvarligt selskab Handelsselskaber - herunder også tidligere bevillingshavere Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

6 Udbud af forsyningspligt I denne publikation beregnes den gennemsnitlige betaling til leverandøren ud fra det elprodukt der aftages af flest forbrugere. Siden elmarkedets fulde åbning i 2003 har en stor del af forbrugerne skiftet elprodukt og/eller elleverandør. Dog har de fleste mindre forbrugere, indtil videre, aftaget det såkaldte forsyningspligtprodukt, der derfor er brugt til beregning af den gennemsnitlige elpris i publikationen. Folketinget vedtog i december 2012 nye regler om forsyningspligt. De nye regler betyder, at leverandørernes bevillinger til forsyningspligt sendes i udbud, når de udløber. I forbindelse med disse udbud placeres de forbrugere, som ikke aktivt har valgt andet, på et produkt hos den tidligere bevillingshaver. Indtil efteråret 2014 var pris og betingelse på dette produkt overvåget af Energitilsynet, men siden da har produktet været et almindeligt handelsprodukt. I de områder, som har været i udbud, vil forsyningspligtproduktet fremover kun blive automatisk tildelt de forbrugere, der ikke har en anden leverandør. Det gælder f.eks. forbrugere, der flytter uden at have en aftale på forhånd med en anden elleverandør. Det samme gælder, hvis en forbruger af andre årsager mister sin nuværende leverandør. Forsyningspligt kan også vælges som et almindeligt produkt. På baggrund af ovenstående er den gennemsnitlige elpris i årets publikation beregnet ud fra ovennævnte handelsprodukt i de områder, hvor forsyningspligt har været i udbud, mens forsyningspligtprisen er anvendt i øvrige områder. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

7 Statslige afgifter Samtlige priser i publikationen er eksklusive statslige afgifter på el pr. 1. januar ,80 øre pr. kwh for almindelig elafgift 38,00 øre pr. kwh for elvarme afgift (som betales for elforbrug over 4000 kwh, hvis ejendommen er registreret med elvarme i BBR registeret) Hertil kommer moms (25 %), som også beregnes af ovennævnte afgifter. Kundetyper i denne publikation For øget sammenlignelighed mellem selskabernes priser - har Dansk Energi i denne publikation defineret nogle typiske kundetyper. Der er fastlagt en række kriterier vedrørende spændingsniveau, sikringsstørrelse, maksimum belastning, benyttelsestid samt fordeling af forbruget i lavlast, højlast samt spidslast (se skema herunder). Forbrug Maks. belastning Spændingsniveau Sikringsstørrelse Benyttelsestid Fordeling af forbrug 1) kwh/år kwh/år kv Amp kw timer Lavlast Højlast Spidslast , Enhedstarif , Enhedstarif , Enhedstarif , , , , / ) Hvor selskaberne ikke har tidstarif anvendes selskabets enhedstarif for det aktuelle forbrug. Signaturforklaringer - nul 0 mindre en ½ af den anvendte enhed. kan efter sagens natur ikke forekomme... oplysninger foreligger ikke.. for usikker Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

8 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2014 og 2015 Elprisens elementer: Elprisen er sammensat af en del forskellige elementer. Fig. 1 viser elprisens sammensætning i 2014 og 2015 ved henholdsvis 4000 og kwh/år kwh/år er et typisk forbrug for en familie i parcelhus kwh/år er forbrug for lille erhvervsvirksomhed. 120,00 øre/kwh 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet Abonnement forsyningspligt Abonnement og effektbetaling net PSO Energinet.dk net- og systemtarif Overliggende nettarif Lokal nettarif Kommerciel el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

9 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2014 og 2015 Abonnement forsyningspligt Abonnement og effektbetaling net kwh/år kwh/år 4000 kwh/år kwh/år Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet 2,64 3,00 2,78 0,11 0,12 0,11 2,61 3,00 2,77 0,10 0,12 0,11 14,62 10,92 13,12 3,03 1,10 2,25 14,87 13,08 14,14 2,92 1,20 2,21 PSO 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Energinet.dk netog systemtarif Overliggende nettarif 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 0,68 0,18 0,48 0,68 0,18 0,48 0,69 0,18 0,48 0,69 0,18 0,48 Lokal nettarif 14,79 27,76 20,05 13,20 27,58 19,03 14,59 26,03 19,28 13,16 25,83 18,36 Kommerciel el 30,04 32,94 31,22 30,04 32,94 31,22 35,28 38,68 36,67 35,28 38,68 36,67 Total 90,96 103,01 95,85 75,25 90,13 81,29 93,93 106,87 99,24 78,05 91,91 83,74 Forklaring: Kommerciel el kaldes også fri el. I denne udgivelse er anvendt priser på forsyningspligtprodukt. I områder hvor bevilling til forsyningspligt har været i udbud, anvendes dog pris på handelsprodukt til ikke-aktive kunder (se side 6). Lokal nettarif er det lokale netselskabs egne tariffer for transport af elektricitet, energirådgivning m.v. Overliggende nettarif dækker betaling til andre netselskaber for transport gennem deres elnet. Nogle netselskaber ejer selv elnettet frem til transmissionsnettet hos disse er der ikke nogen overliggende nettarif. Energinet.dk net og systemtarif dækker net- og systembetaling til transmissionsnettet som administreres af Energinet.dk både vest og øst for Storebælt. Offentlige forpligtelser (PSO-tarif) dækker omkostninger til f.eks. at sikre den fysiske balance i elsystemet, beredskabslagre, forskning, udvikling m.v. Abonnement og effektbetaling netselskab. Abonnement dækker selskabernes udgifter til administration m.v. Enkelte har en tarifstruktur, der indeholder effekt-betaling. Effektbetalingen afhænger af størrelsen af forbrugerens elinstallation. Både abonnement og effektbetaling oplyses normalt som årlige betalinger - her omregnet til øre/kwh. Abonnement til forsyningspligtselskabet. Oplyses normalt som et årligt abonnement her omregnet til øre/kwh. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

10 Figur 2 Net- og forsyningspligtområder 1. januar 2015 Nyfors Energi Nord Netselskabsgrænser Energi Fyn Dong Energy 95 Forsyningspligtområde er identisk med netområdet og leverandør er koncernforbunden med netselskab Tabeller Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

11 Tabel 1 Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Pr. 1. januar 2015 øre/kwh Vest for Storebælt 108,14 90,96 78,38 75,25 Øst for Storebælt 116,92 103,01 92,80 90,13 Hele landet 111,71 95,85 84,21 81,29 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til elleverandør er vægtet med salg af el i bevillingsområdet Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

12 Tabel 2 Ændringer i samlet elpris Pr. 1. januar 2015 Ændring i gennemsnitspriser øre/kwh Vest for Storebælt -3,27-2,97-2,80-2,80 Øst for Storebælt 1) -6,03-3,86-2,27-1,78 Hele landet -4,44-3,39-2,65-2,45 Procentvis ændring Vest for Storebælt -2,93-3,16-3,45-3,59 Øst for Storebælt 1) -4,91-3,62-2,39-1,94 Hele landet -3,82-3,42-3,05-2,92 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til elleverandør er vægtet med salg af el i bevillingsområdet Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

13 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2015 Net- og transmissionstarif samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Nordjylland 14 Hornum 68,55 47,30 31,72 30,99 28,03 26, Nibe 68,55 47,30 31,72 30,99 28,03 26, Kongerslev 61,89 40,64 25,06 22,09 20,99 19, Nyfors 61,51 40,26 24,68 17,96 17,45 17,20 14, Nord Energi 66,10 41,10 22,77 17,50 15,66 15,24 15, HEF 61,89 40,64 25,06 22,09 20,24 19,04 18,29 12,35 51 Frederikshavn 50,20 32,70 19,87 15,90 15,40 13,83 13,82 9,76 84 Aars 68,55 47,30 31,72 30,99 28,03 26, Læsø 87,45 56,68 34,11 28,36 26,89 26, Hirtshals 47,10 32,10 21,10 17,70 17,66 17, Nord Energi (Taars) 66,10 41,10 22,77 17,50 15,66 15,24 15,24... Nordjylland Højeste pris 87,45 56,68 34,11 30,99 28,03 26,54 18,29 12,35 Lavest pris 47,10 32,10 19,87 15,90 15,40 13,83 13,82 9,76 Gennemsnit 1) 62,42 40,36 24,18 20,10 18,48 17,59 16,72 12,08 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

14 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2015 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Midtjylland 131 EnergiMidt 56,12 42,37 32,29 30,89 29,53 22,51 19,11 12, Hammel 48,00 34,25 24,17 20,57 20,98 20,26 20, Kjellerup 51,00 36,50 25,87 22,78 20,77 19, Aura BE 44,03 30,28 20,20 19,05 15,99 14,46 14, Aura VE 44,20 30,45 20,37 17,68 14,08 12, Aura GE 49,35 35,60 25,52 21,81 19,23 17, Bjerringbro 47,67 37,17 29,47 19,60 19,89 18,91 16, NRGi 31,44 24,24 18,96 17,68 14,32 13,66 13,66 10, Verdo Randers 49,05 36,55 27,38 27,25 17,38 16,42 15, Energi Viborg 54,64 39,64 28,64 25,24 17,25 16,35 15,05... Midtjylland Højeste pris 56,12 42,37 32,29 30,89 29,53 22,51 20,44 12,36 Lavest pris 31,44 24,24 18,96 17,68 14,08 12,28 13,66 10,81 Gennemsnit 1) 44,86 33,82 25,73 24,12 21,17 17,84 16,29 11,59 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Sydøstjylland 232 Aura ØE 48,75 35,00 24,92 22,57 18,81 17,61 16, TREFOR 45,31 33,46 24,77 27,27 17,59 15,90 15,76 10, MES 37,89 29,39 25,66 28,87 20,55 19,77 19,77... Sydøstjylland Højeste pris 48,75 35,00 25,66 28,87 20,55 19,77 19,77 10,76 Lavest pris 37,89 29,39 24,77 22,57 17,59 15,90 15,76 10,76 Gennemsnit 1) 45,25 33,35 24,90 26,42 18,18 16,69 16,42 10,76 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

15 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2015 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Vestjylland 331 Thy-Mors 58,60 45,10 35,20 25,33 22,49 21,07 20,87 12, GEV 34,64 34,64 23,64 26,44 21,40 19,15 18,02 15, Ikast 52,70 37,70 26,70 23,50 21,10 19,90 19, Jysk Energi 49,10 33,43 21,93 19,48 16,19 14,54 14,53 11, RAH 61,61 46,51 35,44 25,34 22,62 21, Vestforsyning 53,57 38,57 27,57 28,57 18,78 16,19 16, Struer 51,02 36,02 25,02 20,24 19,04 18,44 18, RAH 2 64,56 46,44 33,14 28,31 24,49 22, Aal 39,36 29,36 22,03 22,56 21,76 20, Hjerting 32,76 24,51 18,46 18,51 17,16 16, Hurup 51,80 36,80 25,80 24,80 22,20 18, Tarm 51,06 34,81 22,89 23,36 20,48 19, Videbæk 54,85 37,35 24,52 21,45 20,49 18, Kibæk 55,10 41,35 31,27 30,73 29,89 28, Sunds 53,36 39,36 29,09 28,36 27,76 22, Sdr. Felding 53,25 39,50 29,42 26,30 29,43 26, Vildbjerg 61,76 46,76 35,76 34,99 33,05 32, Vestjylland Højeste pris 64,56 46,76 35,76 34,99 33,05 32,08 20,87 15,78 Lavest pris 32,76 24,51 18,46 18,51 16,19 14,54 14,53 11,45 Gennemsnit 1) 54,85 40,59 29,64 24,58 20,95 19,26 17,84 12,53 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Sønderjylland og Ærø 344 SYD Energi 56,47 40,22 28,30 23,32 20,68 19,36 16,46 12,16 Sønderjylland og Ærø Højeste pris 56,47 40,22 28,30 23,32 20,68 19,36 16,46 12,16 Lavest pris 56,47 40,22 28,30 23,32 20,68 19,36 16,46 12,16 Gennemsnit 1) 56,47 40,22 28,30 23,32 20,68 19,36 16,46 12,16 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

16 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2015 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Fyn 531 Ravdex 57,68 42,68 31,68 30,18 20,32 18,34 15,28 11, LEF 55,88 40,88 29,88 29,48 27,32 26, SEF 50,88 39,63 31,38 30,18 23,18 21,68 18, Energi Fyn 52,88 38,13 27,31 26,35 20,93 19,08 15,74 12, FFV 54,66 39,21 27,88 25,06 23,68 22,99 17, Bårdesø 50,28 35,53 24,71 21,37 21,97 21, Nr. Broby-Vøjstrup 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18, Midtfyns 53,98 39,68 29,19 26,23 23,05 21,46 21, Ullerslev 47,18 34,68 25,51 26,18 23,78 22, Paarup 44,68 32,68 23,88 24,72 22,30 21, Brenderup 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19, Rolfsted 30,24 25,24 21,57 21,49 20,58 20, Ejby 38,09 30,34 24,66 19,49 19,33 19, Hasmark-Egense 50,58 40,58 33,25 30,98 30, Fyn Højeste pris 57,68 42,68 33,25 30,98 30,74 26,24 21,46 12,36 Lavest pris 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 18,34 15,28 11,73 Gennemsnit 1) 52,67 38,46 28,05 26,89 21,54 19,82 16,30 12,31 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

17 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2015 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Sjælland og Lolland-Falster 740 SEAS-NVE 63,49 48,49 37,49 34,09 33,73 33,55 20,90 10, Verdo Hillerød 56,61 40,36 28,44 25,01 25,39 20,50 20, Helsingør 55,38 42,78 33,54 22,32 19,69 18,37 18, DONG Energy 54,20 45,50 39,12 38,03 21,23 20,88 18,53 10, Nakskov 55,61 36,31 22,16 17,78 16,91 15,21 15, Næstved 51,90 35,50 23,47 20,00 17,36 16, Vordingborg 43,73 33,53 26,05 18,59 20,28 18, SK Elnet 49,60 35,85 25,77 22,65 20,65 19,11 19,11... Sjælland og Lolland-Falster Højeste pris 63,49 48,49 39,12 38,03 33,73 33,55 20,90 10,82 Lavest pris 43,73 33,53 22,16 17,78 16,91 15,21 15,21 10,80 Gennemsnit 1) 56,87 46,00 38,03 36,07 24,87 24,48 19,24 10,81 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Bornholm 911 Østkraft 57,40 43,65 33,57 29,84 26,34 24, Bornholm Gennemsnit 1) 57,40 43,65 33,57 29,84 26,34 24, ) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

18 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2015 Net- og transmisionstarif samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Vest for Storebælt Højeste pris 87,45 56,68 35,76 34,99 33,05 32,08 21,46 15,78 Lavest pris 18,55 18,55 18,46 15,90 14,08 12,28 13,66 9,76 Gennemsnit 1) 51,73 37,19 26,50 24,01 20,28 18,29 16,54 11,84 Øst for Storebælt Højeste pris 63,49 48,49 39,12 38,03 33,73 33,55 20,90 10,82 Lavest pris 43,73 33,53 22,16 17,78 16,91 15,21 15,21 10,80 Gennemsnit 1) 56,88 45,96 37,96 35,96 24,89 24,49 19,24 10,81 Hele landet Højeste pris 87,45 56,68 39,12 38,03 33,73 33,55 21,46 15,78 Lavest pris 18,55 18,55 18,46 15,90 14,08 12,28 13,66 9,76 Gennemsnit 1) 53,82 40,75 31,15 28,86 22,15 20,81 17,67 11,36 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

19 Tabel 4 Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2015 Tariffer til lokalt netselskab 1) 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Nordjylland 10,90 10,90 10,90 10,68 9,90 9,90 9,27 4,75 Midtjylland 15,51 15,51 15,51 15,07 12,87 10,30 8,73 4,47 Sydøstjylland 14,35 14,35 14,46 15,00 9,09 9,09 8,42 3,57 Vestjylland 16,20 16,20 16,20 10,36 9,53 9,30 8,73 4,19 Sønderjylland og Ærø 16,87 16,87 16,87 11,82 11,82 11,82 8,50 5,03 Fyn 14,52 14,52 14,52 14,33 9,55 9,55 6,13 3,10 Vest for Storebælt 14,79 14,79 14,80 13,20 10,96 10,13 8,43 4,34 Sjælland og Lolland-Falster 27,85 27,85 27,85 27,76 17,12 17,08 11,48 3,64 Bornholm 22,80 22,80 22,80 16,90 16,90 16, Øst for Storebælt 27,76 27,76 27,76 27,58 17,12 17,08 11,48 3,64 Hele landet 20,05 20,05 20,06 19,03 13,46 12,95 9,70 4,01 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

20 Tabel 5 Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2015 Overliggende nettarif samt net- og systemtarif til Energinet.dk 1) 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Nordjylland 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,10 7,10 Midtjylland 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,26 7,10 Sydøstjylland 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 Vestjylland 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 8,51 8,21 Sønderjylland og Ærø 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 Fyn 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,71 9,45 9,18 Vest for Storebælt 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,55 7,43 Sjælland og Lolland-Falster 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,25 7,10 Bornholm 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7, Øst for Storebælt 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,25 7,10 Hele landet 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,42 7,28 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

21 Tabel 6 Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2015 Abonnement og effektbetaling 1) 10kV 50/60kV øre/kwh mio. 1 mio. 25 mio. Nordjylland 44,13 22,07 5,88 2,02 1,19 0,30 0,35 0,24 Midtjylland 22,06 11,03 2,94 1,77 1,01 0,25 0,30 0,02 Sydøstjylland 23,80 11,90 3,34 4,32 1,99 0,50 0,90 0,09 Vestjylland 29,18 14,93 3,98 4,76 1,96 0,50 0,60 0,13 Sønderjylland og Ærø 32,50 16,25 4,33 4,40 1,76 0,44 0,86 0,03 Fyn 28,41 14,20 3,79 2,82 2,26 0,57 0,73 0,03 Vest for Storebælt 29,16 14,93 3,98 3,03 1,54 0,39 0,56 0,07 Sjælland og Lolland-Falster 21,74 10,87 2,90 1,02 0,46 0,11 0,51 0,07 Bornholm 27,50 13,75 3,67 5,84 2,34 0, Øst for Storebælt 21,83 10,92 2,91 1,10 0,49 0,12 0,51 0,07 Hele landet 26,19 13,12 3,51 2,25 1,12 0,28 0,54 0,07 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

22 Tabel 7 Samlet pris på el pr. kwh - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2015 Forsyningspligt eller handelsprodukt i bevillingsområder 1) øre/ kwh Vest for Storebælt 14 Handel Hornum 32,99 29,99 27,79 27,11 15 Handel Nibe 32,99 29,99 27,79 27,11 23 Handel Nyfors 36,52 34,02 32,19 31,62 42 Handel Thy-Mors 35,41 33,01 31,25 30,71 44 Handel Energi Nord 35,90 32,90 30,70 30,02 51 Handel Frederikshavn 32,00 29,50 27,67 27,10 52 Fpligt Aalborg City 34,75 31,75 29,55 28,87 84 Handel Aars 32,99 29,99 27,79 27,11 95 Handel Hirtshals 29,40 28,15 27,23 26,95 96 Handel Energi Nord (Taars) 35,90 32,90 30,70 30, Handel EnergiMidt 35,15 32,15 29,95 29, Handel Aura 33,36 31,36 29,89 29, Handel EnergiMidt 35,15 32,15 29,95 29, Handel NRGi 37,32 34,32 32,12 31, Fpligt Verdo Randers 33,78 30,78 28,58 27, Handel Viborg 35,30 32,30 30,10 29, Handel Tre-For 36,57 34,07 32,24 31, Handel Sinus 35,29 32,89 31,13 30, Handel Syd Energi 35,09 32,59 30,76 30, Handel Jysk Energi 35,53 33,03 31,20 30, ) Handel Scanenergi 35,29 32,89 31,13 30, ) Handel Vestforsyning :Sinus El 35,29 32,89 31,13 30, ) Handel Samstrøm 35,42 33,02 31,26 30, ) Handel RAH 35,38 32,98 31,22 30, ) Handel MES 35,38 32,98 31,22 30, ) Handel Thy-Mors 35,41 33,01 31,25 30, ) Handel Struer 35,38 32,98 31,22 30, Handel Hjerting 35,42 33,02 31,26 30, Handel Syd Energi 35,09 32,59 30,76 30, Handel Ideelle A/S 33,00 30,75 29,10 28, Handel LEF 24,00 24,00 24,00 24, Fpligt SEF 34,22 31,97 30,32 29,81 Fortsættes... Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

23 Tabel 7 Samlet pris på el pr. kwh - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2015 Forsyningspligt eller handelsprodukt i bevillingsområder 1) øre/ kwh Vest for Storebælt (fortsat) 543 Fpligt Energi Fyn 33,96 31,56 29,80 29, Fpligt FFV 35,64 32,64 30,44 29, Fpligt Nr. Broby 34,25 31,85 30,09 29, Fpligt Midtfyn 34,09 31,69 29,93 29, Handel Energi Fyn 33,09 30,69 28,93 28, Handel Energi Fyn 33,09 30,69 28,93 28, Handel Energi Fyn 33,09 30,69 28,93 28,39 Vest for Storebælt Højeste pris 37,32 34,32 32,24 31,67 Laveste pris 24,00 24,00 24,00 24,00 Gennemsnit 1) 35,31 32,67 30,74 30,14 Øst for Storebælt 740 Handel SEAS-NVE Strømmen 38,97 35,97 33,77 33, Fpligt Verdo Hillerød 37,53 34,53 32,33 31, Handel Forsyning Helsingør 38,98 35,98 33,78 33, Handel DONG Energy 39,02 36,02 33,82 33, Fpligt SK Energisalg 37,57 34,57 32,37 31, Fpligt Østkraft 37,43 34,43 32,23 31,55 Øst for Storebælt Højeste pris 39,02 36,02 33,82 33,14 Laveste pris 37,43 34,43 32,23 31,55 Gennemsnit 1) 38,94 35,94 33,74 33,06 Hele landet Højeste pris 39,02 36,02 33,82 33,14 Laveste pris 24,00 24,00 24,00 24,00 Gennemsnit 1) 36,79 34,00 31,96 31,33 1) I bevillingsområder, hvor forsyningspligtbevilling har været i udbud vises pris på det handelsprodukt der gives til kunder som ikke har skiftet. I øvrige områder vises forsyningspligtpris. 2) I bevillingsområdet Scanenergi (353) har nogle lokale selskaber udskilt deres kunder. På tarifblade kan ses hvilke netområder de enkelte priser dækker. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

24 Tabel 8 Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2015 Forsyningspligt eller handelsprodukt i bevillingsområderne 1) øre/ kwh Vest for Storebælt 30,04 30,04 30,04 30,04 Øst for Storebælt 32,94 32,94 32,94 32,94 Hele landet 31,22 31,22 31,22 31,22 1) I områder, hvor forsyningspligtbevilling har været i udbud anvendes pris på det handelsprodukt der gives til kunder som ikke har skiftet. I øvrige områder anvendes forsyningspligtpris Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

25 Tabel 9 Abonnement til standardleverandør Pr. 1. januar 2015 Forsyningspligt eller handelsprodukt i bevillingsområderne 1) Vest for Storebælt 5,27 2,64 0,70 0,11 Øst for Storebælt 6,00 3,00 0,80 0,12 Hele landet 5,57 2,78 0,74 0,11 1) I områder, hvor forsyningspligtbevilling har været i udbud anvendes pris på det handelsprodukt der gives til kunder som ikke har skiftet. I øvrige områder anvendes forsyningspligtpris Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

26 Tabel 10 Betaling til systemansvar - Energinet.dk Pr. 1. januar 2015 Betaling til systemansvar - offentlige forpligtelser (PSO) Vest for Storebælt Øst for Storebælt Alle forbrugsstørrelser Alle forbrugsstørrelser Lavlast øre/kwh 21,10 21,10 Højlast øre/kwh 21,10 21,10 Spidslast øre/kwh 21,10 21,10 Gennemsnit * øre/kwh 21,10 21,10 * Gennemsnit beregnet med 50% lavlast, 30% højlast og 20% spidslast Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

27 Tabel 11 Tarifperioder Pr. 1. januar 2015 Tarifperioder Lavlast Hele året 21:00-06:00 Højlast Vinter (oktober-marts) 06:00-08:00 12:00-17:00 19:00-21:00 Sommer 06:00-08:00 12:00-21:00 Spidslast Vinter (oktober-marts) 08:00-12:00 17:00-19:00 Sommer 08:00-12:00 Lavlastdage: alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

28 Tabel 12 Tilslutningsbidrag for parcelhuse Pr. 1. januar 2015 Antal selskaber Område < >15000 Samlet Nordjylland Midtjylland Sydøstjylland Vestjylland Sønderjylland og Ærø Fyn Sjælland/Lolland-Falster Bornholm Total Forsyningspligtselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

29 14 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 14 Hornum Elforsyning Forsyningspligtvirksomhed A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 26,99 26,99 26,99 26,99 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 32,99 29,99 27,79 27,11 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 14 Hornum Elforsyning Forsyningspligtvirksomhed A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 14 - Hornum Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

30 15 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 15 Nibe Elforsyning Elsalg A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 26,99 26,99 26,99 26,99 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 32,99 29,99 27,79 27,11 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 15 Nibe El-Forsyning Elsalg A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 15 - Nibe Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

31 23 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 23 Nyfors Forsyning A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,52 31,52 31,52 31,52 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,52 34,02 32,19 31,62 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 23 - Nyfors Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

32 42 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 30,61 30,61 30,61 30,61 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,41 33,01 31,25 30,71 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: Thy-Mors Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

33 44 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,88 24,88 24,88 24,88 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,88 24,88 24,88 24,88 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 29,90 29,90 29,90 29,90 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,90 32,90 30,70 30,02 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 16 - Kongerslev 31 - Nord Energi 44 - HEF Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

34 51 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 51 Frederikshavn Forsyningspligt A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 27,00 27,00 27,00 27,00 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 32,00 29,50 27,67 27,10 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 51 Frederikshavn Forsyningspligt A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 51 - Frederikshavn 85 - Læsø Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

35 52 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 52 Aalborg City Forsyning A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 28,75 28,75 28,75 28,75 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 34,75 31,75 29,55 28,87 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 52 Aalborg City Forsyning A/S Dette bevillingsområde har ikke været i udbud pr. 1. januar *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 44 - HEF (kun tidligere AKE område) Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

36 84 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 84 Aars El-Forsyning A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 26,99 26,99 26,99 26,99 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 32,99 29,99 27,79 27,11 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 84 Aars El-Forsyning Forsyningspligtvirksomhed A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 84 - Aars Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

37 95 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,88 24,88 24,88 24,88 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,88 24,88 24,88 24,88 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 95 Hirtshals El-forsyningsselskab Fast pris 1. kvt øre/kwh 26,90 26,90 26,90 26,90 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 29,40 28,15 27,23 26,95 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 95 Hirtshals El-forsyningsselskab A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 95 - Hirtshals Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

38 96 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 96 Energi Nord A/S (Taars) Fast pris 1. kvt øre/kwh 29,90 29,90 29,90 29,90 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,90 32,90 30,70 30,02 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 96 Energi Nord A/S (Taars) *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 44 - HEF (kun Taars område - tidligere netområde 96) Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

39 131 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 131 EnergiMidt Handel A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 29,15 29,15 29,15 29,15 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,15 32,15 29,95 29,27 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 131 EnergiMidt Handel A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: Energi Midt Hammel Kjellerup Bjerringbro Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

40 144 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 144 AURA Energi a.m.b.a Fast pris 1. kvt øre/kwh 29,36 29,36 29,36 29,36 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 33,36 31,36 29,89 29,44 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 144 AURA Energi a.m.b.a *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: Aura El-net BE Aura El-net VE Aura El-net GE Aura El-net ØE Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

41 149 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 131 EnergiMidt Handel A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 29,15 29,15 29,15 29,15 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,15 32,15 29,95 29,27 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 131 EnergiMidt Handel A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: Energi Midt (kun ELRO område - tidligere netområde 149) Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

42 151 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 25,18 25,18 25,18 25,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 25,18 25,18 25,18 25,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 151 NRGi Elsalg A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,32 31,32 31,32 31,32 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,32 34,32 32,12 31,44 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 151 NRGi Elsalg A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: NRGi Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

43 152 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 152 Verdo Randers El-Forsyning A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 27,78 27,78 27,78 27,78 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 33,78 30,78 28,58 27,90 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 152 Verdo Randers El-forsyning A/S Dette bevillingsområde har været i udbud i Bevilling er fra 22. Februar 2015 overgået til Aura Energi. *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: VERDO Randers Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

44 154 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 24,18 24,18 24,18 24,18 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud. Forbrugere som modtog forsyningspligtprodukt da bevilling var i udbud, og som ikke aktivt har skiftet produkt eller leverandør, blev overført til andet produkt. Fra oktober 2014 er dette produkt ikke reguleret, men et frit handelsprodukt. Herunder vises det produkt som forbrugere blev overført til efter første udbud af bevilling i dette område Oprindelig bevilling: 154 Energi Viborg Forsyning A/S Fast pris 1. kvt øre/kwh 29,30 29,30 29,30 29,30 Abonnement Kr/år Samlet pris handelsprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,30 32,30 30,10 29,42 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 154 Energi Viborg Forsyning A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: Viborg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elforsyningens nettariffer & priser

Elforsyningens nettariffer & priser Elforsyningens nettariffer & priser Pr. 1. januar 2016 Juni 2016 Elforsyningens nettariffer & priser pr. 1. januar 2016 Juni 2016 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr.

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr. S i d e 74 Bilag Bilag 1 Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ 305.595,9 kr. *100 = 2,44 % Øre-besparelse forventet per kwh S i d e 75 Bilag 2 Forbrugernes

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET AUGUST 2016 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 3 Indhold Hovedkonklusioner 4 Baggrund

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 1. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2-1 01-2 -3-5 -6 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1.

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2.

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3. kvartal 2010 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav Sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LAA, LIC, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 1 1. Energitilsynet traf

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet Til Netvirksomheder med bevilling til at drive kollektivt distributionsnet Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet 1. maj 2014 BJA/IMA Dok. 13/89692-310 1/16 Arbejdsgruppe Notatet er udarbejdet

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 31 10. Februar 2016 14-15488-73 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status E2E-test 4. Status afregningstest 5. Status datakonsistens

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere

2. og 3. kvartal 2012

2. og 3. kvartal 2012 2. og 3. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3 2 1 0-1 -2-3 -4 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt.

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation. 1. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation. 3 2 1 0-1 -2-3 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt.

Læs mere

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde)

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde) A2 Forbrugstarif data: Kunden er tilsluttet og målt på kv station. Der måles på 10 kv niveau. Kunden ejer selv 10 kv kabel, transformere mm. efter måleren. Stikledning er tilsluttet på 10 kv niveau på

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Lidt højere vækst i elforbruget i 2. kvartal 2007.

Lidt højere vækst i elforbruget i 2. kvartal 2007. 2. kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. P ro cent 2 0 -. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt..

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

Uændret vækst i elforbruget i 3. kvartal 2007.

Uændret vækst i elforbruget i 3. kvartal 2007. . kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 2 0-4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt..

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

Markant stigning i elforbruget i 4. kvartal 2010.

Markant stigning i elforbruget i 4. kvartal 2010. 4. kvartal 2010 4 3 2 1-1 0-2 -3-5 -6 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 4 3 2 1-1 0-2 -3-5 -6 Procent

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Lidt lavere vækst i elforbruget i 1. kvartal 2007.

Lidt lavere vækst i elforbruget i 1. kvartal 2007. . kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. P ro cent 2 0-2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4.

Læs mere

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars tlf 98624000 fax 98621333 Aut. bobestyrer E-mail: advokat@bindslev-kjeldsen.dk Giro nr. 8 34 40 00 CVR nr. 30525965 RKI autoriseret

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt 5 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter i elforsyningspligtområder

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 2. KVARTAL 215 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/9 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Væksten i elforbruget omkring halvanden procent

Væksten i elforbruget omkring halvanden procent . kvartal 2006 2 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 0-2 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december ENERGITILSYNET HØRINGSUDKAST Punkt x Energitilsynets møde den 28. januar 2014 13.11.2013 D&D «Sagsnummer» LAA/KHRI/LIC Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december 2012 1 Resumé 1.

Læs mere

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2009.

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2009. 4. kvartal 2009 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4.

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 1. kvartal 2003 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Uændret elforbrug Udviklingen i elforbrugspanelet viser

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2008.

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2008. 4. kvartal 2008 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 1 0-1 -2-3 Procent 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1.

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. . kvartal 2005 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 Procent 0-2 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. JULI 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. JULI 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 I alt ekskl. moms 153,03 153,41

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Lidt lavere vækst i elforbruget i 4. kvartal 2006.

Lidt lavere vækst i elforbruget i 4. kvartal 2006. 4. kvartal 2006 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3 Procent 2 1 0-1 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt.

Læs mere

Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning. Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016

Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning. Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016 Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016 Afregningsmodellens formål Sikre de 92 deltagere i den fælles elforsyning en andel i indtægten fra solcelleanlægget

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT X ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 21. september 2016 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KHRI, LAA, HECH 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift 22-02-2016 1 Idriftsættelsesparametre status 1/2 Emne Status 1 E2E-test

Læs mere

1. kvartal Stigning i elforbruget på 0,3 procent i 1. kvartal 2004

1. kvartal Stigning i elforbruget på 0,3 procent i 1. kvartal 2004 . kvartal 2004 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 2 0 - -2 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

KOPI. Måleraflæsning den 31. marts skønnet af DONG Energy Måleraflæsning den 2. juli via telefon

KOPI. Måleraflæsning den 31. marts skønnet af DONG Energy Måleraflæsning den 2. juli via telefon Side 6 af 10 Årsopgørelse - detaljeret oversigt 1 af 2: Dit elforbrug i perioden den 2. juli 2015 til den 31. marts 2016. Måleraflæsning den 31. marts 2016 - skønnet af DONG Energy Måleraflæsning den 2.

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 20. december 2016 Detail & Distribution 16/03110 IRT, KHRI, LAA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet skal

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2007 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3 P ro c e n t 2 1 0-1 1. K v t. 2. Kv t. 3. K v t. 4. Kv

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere