Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. november 2013"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. november 2013 i sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for HK Handel mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv for Silvan Kæden Daugbjergvej Århus C Dommere: Henrik Dahl, Erik Kjærgaard, Asger Tue Pedersen, Johnny Skovengaard, Sanne Claudius Stadil, Niels Waage (retsformand) og Mads Øland. Indledning Sagen drejer sig om, hvorvidt Silvan Kæden har misbrugt ledelsesretten og derved overtrådt Hovedaftalens 4, stk. 1, ved at ændre virksomhedens praksis vedrørende indkvartering af medarbejdere på virksomhedens såkaldte produktkurser, således at overnatning som udgangspunkt sker på deleværelser, mens der tidligere var tale om overnatning på enkeltværelser. Parternes påstande Klagerne, Landsorganisationen i Danmark for HK Handel, har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes til HK Handel at betale en bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv for Silvan Kæden har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling Den 6. februar 2012 skrev HR-chef i Silvan, Morten Elbro, til en række ledere i Silvan bl.a.:

2 2 Jeg skal hermed gøre jer opmærksomme på, at vi fremadrettet kører med dobbeltværelser på de obligatoriske kurser, dette er af sparehensyn men også fordi det bliver sværere at finde steder vi kan være med så mange deltagere efterhånden. Der bliver selvfølgelig fordelt efter køn. I må gerne melde det ud til jeres medarbejdere så det ikke kommer som en overraskelse for dem. Den 8. februar 2012 udsendte HR-koordinator i Silvan, Christiana Rasmussen, en indkaldelse til et fritids-produktkursus. Modtagerne var en række ledere i Silvan butikkerne, og Christiana Rasmussen bad i den ledsagende lederne om at gøre de deltagende medarbejdere særligt opmærksomme på, at værelsesdeling ville forekomme på kurset. Af en evalueringsrapport fra et kursus afholdt af Silvan i begyndelsen af februar 2012 fremgår vedrørende besvarelser af spørgsmålet Hvad kunne godt have været bedre, at tre ud af de 54, som besvarede evalueringen, ikke var tilfredse med, at de var indkvarteret på deleværelser. Af en af 21. februar 2012 fra HR-chef Morten Elbro til faglig sekretær i HK, Anja Bentzen Weiss, fremgår bl.a.: Vores elever er på skole og sover sammen, kan ikke se noget problem der, vi har andre kurser hvor de sover sammen, heller ingen problemer der. Vi har meldt ud til husene at vi fremadrettet vil gøre det her idet at det kun drejer sig om en enkelt overnatning. Er der dog nogle som her en eller anden form for handicap eller sygdom som gør at de vil være kede af det, finder vi en løsning på dette og giver dem et enkelt værelse, På foranledning af HK Handel blev der den 9. maj 2012 afholdt organisationsmøde mellem HK og Dansk Erhverv om indkvarteringsforholdene på Silvans kurser, uden at enighed kunne opnås. Der afholdtes fællesmøde om spørgsmålet den 3. september Silvan benyttede bl. a. Byggecentrum Kursuscenter i Middelfart til sine kurser. Af en af 28. august 2012 fra Byggecentrum Kursuscenter til HR-koordinator Christiana Rasmussen fremgår bl.a.:

3 3 Silvan har på de seneste 3 kurser benyttet sig af 30 stk. enkeltværelser. Hvis jeg kigger på og 2012, så benytter følgende virksomheder sig af dobbeltværelser: Advodan Foren. ALFA 1 Alliance Optics Group Europe Berendtsen Textil Boligselskabernes Landsforening Danmarks Naturfredningsforening Dansk Røde Kors Dansk Sejlunion Danske Malermestre Dyrenes Beskyttelse Bankdata HK Københavns Universitet NIBE Lotus Hearing Systems Fliseringen OUH - BUPL Af en af 17. september 2012 fra Byggecentrum Kursuscenter til HR-chef Morten Elbro fremgår bl.a.: Efter aftale sender jeg dig her en kort redegørelse for indlogeringen af jeres medarbejdere ved jeres arrangement hos os den februar Efter ønske fra SILVAN skulle deltagerne indlogeres på 2-sengsværelser, idet deltagerprisen derved kunne reduceres. Da vi imidlertid kun råder over et begrænset antal permanente 2-sengsværelser, benyttede vi også enkelte enkeltværelser med en ekstra opredning (gæsteseng). Jeg beklager, at vi ikke i forbindelse med bookingen informerede om, at vi ville benytte gæstesenge, men da vi aldrig tidligere har modtaget kundeklager på grund af opredning på gæstesenge, betragtede vi det ikke som et problem. Vi er medlem af Horesta og vores kursuscenter er godkendt med 3 stjerner som hotel og 4 stjerner som kursuscenter. Alle vores værelser er således godkendt til formålet. Der er i sagen fremlagt en erklæring fra en medarbejder i Silvan, som beskriver sine oplevelser med indkvarteringen ved et Silvan isenkramkursus, som blev afholdt på Byggecentrum Kursuscenter den 7. og 8. november Medarbejderen overnattede sammen med en person, han ikke kendte, og som forstyrrede hans nattesøvn. Der er endvidere fremlagt en erklæring dateret den 26. september 2013 fra tillidsrepræsentant hos Silvan Anne Lise Haastrup. Hun oplyser, at hun i forbindelse med et formøde med bl.a. HR-chef Morten Elbro, som blev afholdt på Byggecentrum Kursuscenter, oplevede, at en Silvan-medarbejder ankom til kursusstedet og først ved indtjekningen blev klar over, at han

4 4 ikke ville få enkeltværelse. Forklaringer Kenneth Van Dijk har forklaret bl.a., at han arbejder i Silvan Gladsaxe, hvor de er ca. 90 medarbejdere. Han har været ansat i 4½ år. Han er uddannet elektriker. Han var på elkursus på Hotel Opus i Horsens i efteråret 2010 eller Der var to overnatninger i forbindelse med produktkurset, og han sov sammen med to kolleger i et værelse med dobbeltseng og en opredning i form af en ekstra seng, der var blevet sat ind på værelset. De to kolleger var fra Silvan Gladsaxe. Først da de kom frem til Hotel Opus, fandt de ud af, at de skulle sove sammen. Den ene af kollegerne sov med et iltapparat, som brummede hele natten. Selv hvis der ikke havde været dette problem, ville han ikke have brudt sig om at sove sammen med kolleger. Han nævnte det for sin chef, da han kom hjem. Efterfølgende har han været på et kombineret el- og VVS-kursus i Det foregik på Byggecentrum, og der var to overnatninger. Den første nat havde han eget værelse, den anden nat skulle han sove sammen med en kollega fra Silvan Gladsaxe. For begge kurser gjaldt det, at de kun brugte værelset til at sove på. Han gik i seng efter sine kolleger, som sov, da han kom ind på værelset. De stod op samtidig. Det er hans afdelingsleder, der har spurgt ham, om han ville på kurserne. Lederen oplyste ikke, at han skulle sove på værelse med kolleger. Han kunne på intranettet læse nærmere om kurserne. Ved det første kursus læste han ikke, at det kunne forekomme, at han sov sammen med andre. Han mener, at han læste om det forud for det andet kursus. Han kunne godt have sagt nej til at deltage i kurserne. I så fald ville en kollega have fået hans plads. Han har bedt om også at deltage i andre kurser end Silvans produktkurser. Han er ikke kommet med på disse andre kurser. Kim Jensen har forklaret bl.a., at han er faglig chef i HK Handel og ansvarlig for overenskomstforhandlinger mv. for butik og kontor. Før denne sag har HK ikke hørt klager fra medlemmer over, at de skulle sove sammen på kurser.

5 5 Foreholdt, at Byggecentrum i en til Silvan har oplyst, at HK selv bruger den praksis, at flere sover sammen, har han forklaret, at det trods forespørgsler ikke er lykkedes ham at finde nogen i HK, som gør dette. Men han kan ikke udelukke, at en lokal HK-klub gør det. Da Anja Bentzen fik den foreliggende sag ind fra tillidsrepræsentanten og forelagde den for ham, var det hans klare holdning, at Silvan havde handlet i strid med ledelsesretten. Medlemmerne følte sig krænkede i deres intimsfære. Derfor gik Anja Bentzen videre med sagen. Efter at sagen er startet op, er der kommet mange yderligere klager, herunder om folk, der skulle sove sammen med en kollega med alkoholproblemer eller en højlydt snorkende kollega. Kvindelige medarbejdere har også måttet sove i dobbeltsenge sammen, når de delte værelse. Han er ikke bekendt med, om nogle af de medarbejdere, der var berørt af disse forhold, havde bedt om og fået afslag på enkeltværelse, men på Byggecentrum er der ikke døgnbetjening i receptionen, så efter et bestemt tidspunkt er det ikke uden videre muligt at fremsætte ønske om et andet værelse. Han har set et af værelserne på Byggecentrum, og han ville ikke selv bryde sig om at bo på et sådant værelse med opredning til en kollega. Medlemmerne får sædvanlig løn for 7,4 timer pr. dag, når de er på kursus. HK har været i dialog med Silvan og Dansk Erhverv om klagerne. Som udgangspunkt har han forståelse for, at HR-chefer gerne vil udbyde samme niveau af kurser på et skåret budget, og tillidsrepræsentanten har forsøgt at gå i dialog med Silvan om dette. De ville have en ordning, hvor det klart blev meldt ud, at der var dobbeltværelser, men at der kunne stilles enkeltværelser til rådighed efter individuelle ønsker og uden, at medarbejderne skulle redegøre for sygdom, handicap eller andet. Hvis en medarbejder så ikke kunne få et enkeltværelse, skulle det være frivilligt for medarbejderen at melde fra. Det, der skiller parterne ad, er, om der skal være en lokalaftale indgået med tillidsrepræsentanten, eller om vilkårene for indkvartering er noget, som virksomheden selv kan melde ud lokalt. Han mener ikke, at deltagelsen i kurserne reelt er frivillig. Han er ikke bekendt med medarbejdere, der har sagt nej til at deltage. Freddy Lauridsen har forklaret bl.a., at han har arbejdet hos Silvan i 15 år, siden 2008 som

6 6 administrerende direktør. Silvan har 38 selvstændige butikker og ca medarbejdere i alt. Butikkerne har medarbejdere i gennemsnit. I faldt omsætningen betydeligt, og der blev iværksat en ny strategi med øget fokus på kompetenceløft hos medarbejderne. Antallet af kurser og adgangen til e-learning mv. blev derfor opgraderet. Markedsvilkårene er fortsat ikke gunstige, og derfor fik HR-afdelingen i 2012 færre penge til rådighed, men har alligevel forsøgt at tilbyde lige så mange kurser som hidtil. Begrebet obligatoriske kurser skal forstås sådan, at hver butik gerne skal stille med mindst én medarbejder. Det har ikke været hensigten, at kurserne skulle være obligatoriske for den enkelte medarbejder, men der har heldigvis været en stor søgning til kurserne. Det er ikke usædvanligt, at medarbejderne kommer på kurser på tværs af deres specialer, så f.eks. en person fra EL kommer på kursus i VVS. Der er en høj medarbejdertilfredshed i Silvan. 96 % af medarbejderne angiver, at de ville anbefale arbejdspladsen til andre, og der er lavt sygefravær. Det er afgørende for ham at holde medarbejdertilfredsheden i top. Silvan har et intranet, som alle medarbejdere har adgang til, og det er den måde, ledelsen kommunikerer med medarbejderne på. Den normale procedure er, at medarbejderne tjekker intranettet, når de møder, og inden de går hjem. Det står også i personalehåndbogen, at medarbejderne skal holde sig orienterede på intranettet. Morgen Elbro har forklaret bl.a., at han er HR-chef i Silvan Kæden. Han har 26 års erfaring fra detailhandlen, heraf 17 års erfaring med HR. Silvan tilbyder medarbejderne e-learning, lederkurser og produktkurser. Der gennemføres i gennemsnit otte produktkurser pr. år. Deltagerantallet på produktkurserne har været på medarbejdere. Deltagerantallet afhænger at søgningen til kurserne. Obligatorisk kursus betyder, at hvert varehus skal sende mindst én medarbejder. Enkelte gange har man oplevet, at en butik eller to ikke har stillet med en medarbejder. Mange butikker sender flere medarbejdere. Hvis en butik kun sender én medarbejder, deler denne værelse med en medarbejder fra en anden butik, hvis vedkommende ikke har bedt om enkeltværelse.

7 7 Baggrunden for, at HR-afdelingen i en af 8. februar 2012 bad om, at medarbejderne særligt blev gjort opmærksom på, at værelsesdeling ville forekomme, var blot, at man som en service ville oplyse dette. Værelsesdeling har kunnet forekomme siden den 1. marts 2011, og der kom fra starten information herom på intranettet. Foreholdt en af 6. februar 2012 til chefer i Silvans varehuse, har vidnet fastholdt, at værelsesdeling ikke var nyt på dette tidspunkt, Baggrunden for, at der blev indført værelsesdeling var, at HR-afdelingen fik skåret i sit budget til kursusaktiviteter. I perioden er de samlede VEU-midler blevet beskåret med 3 mio. kr., og HR-afdelingen har derudover fået beskåret Silvans eget budget til uddannelse. Han måtte finde en løsning på dette, og han har stikprøvevis spurgt medarbejdere, om de ville foretrække, at der blev skåret i antallet af kurser, eller om de ville foretrække en rationalisering i forhold til udgifterne til overnatning mv. Tilbagemeldingen var, at de adspurgte medarbejdere foretrak det sidste. HR-afdelingen har også skåret i forplejningen på kurserne. Før man rationaliserede i forhold til overnatningen på Byggecentrum, tjekkede man med Byggecentrum, at forholdene var i orden. Han er bekendt med mange andre virksomheder, som i mange år har praktiseret, at medarbejdere deler værelser, når de er på kurser, som virksomhederne tilbyder. Ønsker en medarbejderne hos Silvan at få et enkeltværelse, kan vedkommende bede om det ved henvendelse til HR-afdelingen eller til Byggecentrum og skal ikke angive en bestemt grund til dette ønske. Dette fremgår ikke af kursusbeskrivelserne på intranettet, men varehuscheferne har givet denne information til medarbejderne. Det er kun få medarbejdere, der efter deltagelsen i kurser har klaget over overnatningsfaciliteterne. Hans korrespondance den 21. februar 2012 med Anja Bentzen fra HK fandt sted i forsættelse af en korrespondance om opslag i nogle butikker. Hans udtalelse i korrespondancen om, at medarbejdere med handicaps eller sygdomme kan få enkeltværelse, skyldtes, at han var irriteret over HK s holdning.

8 8 Det er længe siden, at HR-afdelingen hos Silvan har hørt noget fra tillidsrepræsentanterne om utilfredshed med indkvarteringsforholdene under Silvans produktkurser. Han har for nylig fået en , hvor fire ud af i alt seks tillidsrepræsentanter tilkendegav, at de er tilfredse med den nuværende ordning. Der er kun seks Silvan-butikker, der har en tillidsrepræsentant. I Silvans kompetencefondsudvalg er det besluttet, at midler, der ikke bruges til uddannelse, skal overgå til produktkurser. Dette blev besluttet ultimo 2011 eller primo Der var i udvalget enighed mellem de to repræsentanter for HK og de to repræsentanter for ledelsen om dette. Det drejede sig om ca kr., der blev overført, og dette var langt fra nok til at dække udgifterne til produktkurserne. Lars Buch Sørensen har forklaret bl.a., at han er regionschef i Silvan og chef for fem varehuse, herunder Silvan Gladsaxe. Der udarbejdes en kalender over produktkurserne, som afdelingscheferne benytter til for et år ad gangen at tilmelde medarbejdere fra det enkelte varehus. Der planlægges lang tid i forvejen. Der er stor søgning til kurserne. I de varehuse, som han er chef for, har man sendt mellem én og fem medarbejdere på de enkelte kurser. Enkelte mere voksne medarbejdere har af familiemæssige grunde ikke ønsket at deltage i kurser med overnatning. En medarbejder kan godt sige nej tak til at komme på kursus. Antallet af tilmeldinger til kurserne er ikke faldet, siden ordningen vedrørende indkvartering på delte værelser blev indført. Før denne sag kom frem, havde han ikke fået nogen alvorlige indikationer om, at medarbejderne fandt det grænseoverskridende at skulle dele værelse. Det er kommet bag på ham, at denne sag blev omtalt på Facebook og i Ekstrabladet. Hverken han eller afdelingschefen i Silvan Gladsaxe husker, at Kenneth van Dijk i 2010 eller 2011 klagede over et ophold på Hotel Opus i Horsens. Palle Berdin har forklaret bl.a., at han er regionschef i Silvan og chef for fem varehuse, herunder Silvan Nørrebro. Hans medarbejdere står i kø for at få lov til at komme på produktkurser. Han sender ofte to medarbejdere fra hver butik, men i hans mindre butikker kan det godt forekomme, at man på grund af bemandingen ikke kan sende nogen. Han har ikke hørt noget fra medarbejderne om utilfredshed med indkvarteringen.

9 9 Sandra Büchel har forklaret bl.a., at hun har arbejdet hos Silvan i 15 år, de sidste 10 år som produktchef. Hun var indholdsansvarlig for et farvekursus i februar Det strakte sig over to dage på Byggecentrum, hvor hun også var til stede. Der var nogle medarbejdere, der ikke havde været klar over, at de skulle sove to og to sammen. De blev utilfredse, og der blev derfor sørget for, at de medarbejdere, som ønskede det, fik enkeltværelser. Det drejede sig om 3-4 medarbejdere. Hun informerede efterfølgende HR-afdelingen. Der var 54, som afgav evaluering om kurset, og kun tre har i feltet Hvad kunne godt have været bedre skrevet henholdsvis: Enkeltværelser til alle, Boligforhold og Enkeltværelser til alle. Christiana Rasmussen har forklaret bl.a., at hun de sidste 8 år har været HR-koordinator i Silvans HR-afdeling, og at hun i alt har arbejdet i 17 år hos Silvan. Hun er bl.a. ansvarlig for kurserne til medarbejdere i Silvan, og hun arbejder med koordinering af alle produktkurserne. Hun deltog i dialogen om at ændre indkvarteringsordningen med henblik på at kunne opretholde kursusudbuddet til medarbejderne. Ud over at indkvartere kursusdeltagerne på tosengsværelserne har man sparet på forplejningen, men man har samtidig forsøgt at opretholde kvaliteten. Hun har aftalt med Byggecentrum, at Silvan hver gang får stillet 10 enkeltværelser til rådighed, og hun har haft en aftale om, at hvis det ikke var nok, så kunne der indkvarteres på Hindsgavl eller et andet sted i Middelfart. Der har hver gang været brugt 3-4 enkeltværelser hos Byggecentrum. Når medarbejdere har henvendt sig til HR-afdelingen og bedt om et enkeltværelse, har de fået det. Medarbejdere er ikke blevet bedt om at oplyse om grunden til ønsket om enkeltværelse. Da hun blev bekendt med, at Byggecentrum havde indkvarteret Silvan-medarbejdere på enkeltværelser med opredning, klagede hun til Byggecentrum, og det er hendes opfattelse, at Byggecentrum herefter holdt op med at bruge denne type dobbeltværelse. Hun har ikke i 2012 eller senere fået klager fra medarbejdere over, at de skulle sove to sammen på hvert værelse. Man sætter kun personer af samme køn sammen, og man prioriterer at sætte folk fra samme butik sammen. Men medarbejderne har også mulighed for at ønske, hvem de gerne vil dele værelse med. Er der kun én person fra en butik, sættes denne på værelse med en person fra en anden butik.

10 10 Det er hendes opfattelse, at det er normal procedure og kutyme også hos andre virksomheder, at medarbejdere skal dele værelse. Parternes argumenter Klagerne har gjort gældende bl. a., at Silvan har misbrugt ledelsesretten, jf. Hovedaftalens 4, ved at indføre den nye praksis om overnatning på delte værelser ved produktkurser for virksomhedens butiksfunktionærer. På baggrund af Silvans hidtidige tilrettelæggelse af lignende kurser og branchens normale forhold må medarbejderne kunne forlange, at de ikke skal dele værelse og slet ikke seng - med andre, når de deltager i internatkurser pålagt og arrangeret af virksomheden. Silvans nye praksis opleves af flere medarbejdere som en væsentlig ulempe og en krænkelse af deres personlige integritet, jf. Normens 17. At gå i seng og stå op er en privat situation, som kan sidestilles med at gå på toilettet. Man gør det kun, når man er sig selv eller sammen med sine nærmeste, og medarbejderne har ret til et vist fritids- og privatliv, når de deltager i virksomhedsarrangerede kurser. Allerede ved det første kursus med værelsesdeling var der tre deltagere, der gjorde indsigelse mod overnatningsforholdene. Flere medarbejdere har ikke været forberedte på, at de skulle bo på dobbeltværelser. Den driftsmæssige begrundelse for den nye praksis hos Silvan er uklar, og Silvan er med den nye praksis langt inde i medarbejdernes private sfære. Medarbejderne får kun løn for 7,4 timer, selv om kurserne indebærer overnatning. Den tid, medarbejdere opholder sig på værelset, er fritid, fordi Silvan ikke betaler løn. Silvans butiksfunktionærer er ikke ansat til at sove sammen. Det ligger ikke i deres stillingsbeskrivelse, at de skal på kursus, og det er en ny praksis hos Silvan, at medarbejderne skal sove sammen, så medarbejderne har ikke kunnet forudse denne situation, da de blev ansat i Silvan. Det er ikke gjort klart for medarbejderne, at de uden videre kunne forlange enkeltværelser, og uanset de afgivne forklaringer i sagen må det lægges til grund, at dette heller ikke er tilfældet. Dette følger af sagens skriftlige materiale, og det støttes også af, at Silvan ikke har ønsket at

11 indgå en aftale med tillidsrepræsentanterne om indlogeringsforholdene, og af, at Silvan melder ud til medarbejderne, at de skal sove på dobbeltværelse. 11 Der er en forventning til medarbejderne om, at de tager på kursus, og kurserne opleves ikke som frivillige. Det er en skærpende omstændighed, at virksomheden har brugt kompetenceudviklingsmidler til finansiering af interne kurser, uden at dette er godkendt i virksomhedens uddannelsesudvalg. Det er ikke korrekt, når det hævdes, at det er en normal standard, at medarbejdere deler værelser på kurser. Der er således ikke en dokumenteret praksis eller branchestandard vedr. værelsesdeling. Ledelsesretten er en retlig standard, der er afhængig af tiden, den konkrete situation og kravet om, at man ikke må krænke den enkeltes personlige integritet. Det er ikke en bombe under efteruddannelsessystemet at give klagerne medhold i denne sag, for man kan blot aftale sig frem til en ordning. Dette har Silvan imidlertid ikke ønsket at gøre. Indklagede har gjort gældende bl.a., at Silvan Kæden ikke har misbrugt sin ledelsesret. Det er generelt helt sædvanligt, at medarbejdere indlogeres på dobbeltværelser i forbindelse med interne virksomhedskurser. Dette gælder såvel inden for som uden for den branche, som Silvan er i. De kurser, som sagen vedrører, har ikke været obligatoriske for den enkelte medarbejder, og utilfredsheden med indkvarteringsforholdene blandt de deltagende medarbejdere har været minimal. Klagerne har ikke ført nogen tillidsrepræsentanter som vidner vedrørende utilfredshed blandt medarbejderne med indkvarteringsforholdene. Utilfredshed understøttes kun af én medarbejders forklaring under sagen. Der har alene været tale om en enkelt overnatning, hvor deltagerne forud et blevet gjort bekendt med, at værelsesdeling ville forekomme, og hvor medarbejderne har haft indflydelse på, hvem de skulle overnatte sammen med. Desuden har medarbejderne efter eget ønsket kunnet anmode om at overnatte på enkeltværelse. Byggecentrum er et 4-stjernet kursuscenter. Den måde, som Silvan har håndteret indkvarteringen i forbindelse med virksomhedens kurser

12 12 på, kan derfor under ingen omstændigheder anses for at indebære en krænkelse af ledelsesretten eller af medarbejdernes personlige integritet. Det er da også muligt at sige nej tak til at deltage i produktkurserne. Der var en rimelig og saglig begrundelse for, at Silvan gik over til at benytte indkvartering på dobbeltværelser i forbindelse med kurserne. Det skyldtes nemlig, at Silvan mistede VEUmidler, og at Silvans efteruddannelsesbudget blev beskåret. Når efteruddannelse bliver stadig vigtigere og får en stadig mere fremtrædende rolle i overenskomsterne, må medarbejderne også stille sig velvillige over for virksomhedernes måde at arrangere dette på. Det vil være en bombe under efteruddannelsessystemet, hvis Arbejdsretten giver klagerne medhold. Medarbejderne hos Silvan har siden den 1. marts 2011 kunnet orientere sig på intranettet om, at medarbejderne skulle bo på værelse sammen. Silvan har ikke været forpligtet til i forbindelse med kursustilmeldingen at reklamere med, at der var mulighed for at få enkeltværelse. Hensigten var jo, at Silvan skulle spare penge. Det bestrides ikke, at Silvan har brugt kompetencefondsmidler til produktkurserne, men dette er aftalt, og kompetencefondsmidlerne udgør kun en brøkdel af udgifterne til produktkurserne. I øvrigt verserer der en selvstændig sag om anvendelsen af kompetencefondsmidlerne. Arbejdsrettens bemærkninger og resultat I mangel af kollektive aftaler om den nærmere tilrettelæggelse af en virksomheds kursusaktivitet er det i kraft af ledelsesretten arbejdsgiveren, der afgør, hvorledes denne skal afvikles, herunder hvordan en eventuel indkvartering af kursusdeltagerne skal foregå. Som andre af de beføjelser, som udledes af ledelsesretten, er beføjelserne til at arrangere og gennemføre kurser undergivet begrænsninger. Således skal arbejdsgiveren handle ud fra saglige grunde, og arbejdsgiverens dispositioner skal være begrundet i driftsmæssige hensyn. Ledelsesretten skal endvidere udøves under hensyntagen til lønmodtagernes interesser, og arbejdsgiveren må ikke uden videre gøre indgreb i lønmodtagerens fritid eller private forhold, jf. f. eks. Ole Hasselbalch Den Danske Arbejdsret 2009 Bind III, s ff. Naturligvis må en arbejdsgiver heller ikke udøve ledelsesretten på en sådan måde, at der opstår risiko for lønmodtagernes sikkerhed og sundhed, eller at lønmodtageren udsættes for en personlig integritetskrænkelse, jf. herved Normens 17.

13 13 Den foreliggende sag drejer sig om, at den indklagede virksomhed har ændret praksis, således at deltagerne i virksomhedens såkaldte produktkurser, som Arbejdsretten opfatter som en art efteruddannelseskurser, nu som udgangspunkt overnatter to og to på samme værelse, mens de tidligere overnattede i enkeltværelser. Den indklagede virksomheds økonomiske situation og ønsket om på trods heraf at kunne opretholde den hidtidige efteruddannelsesaktivitet har efter Arbejdsrettens opfattelse givet virksomheden en fuldt saglig og driftsmæssig begrundelse for denne praksisændring, hvilket for så vidt heller ikke er bestridt af klageren. Spørgsmålet er herefter, om det forhold, at kursusdeltagerne som udgangspunkt skal overnatte to og to på samme værelse, udgør en sådan manglende hensyntagen til de enkeltes personlige integritet, at der foreligger et bodspådragende misbrug af ledelsesretten. Dette må efter Arbejdsrettens opfattelse forudsætte, at det er påvist, at der i dagens samfund gælder en almindeligt accepteret norm, der indebærer, at det anses for krænkende for voksne personer af samme køn at skulle overnatte i samme værelse i en arbejdssituation, f. eks. i forbindelse med et efteruddannelseskursus. Arbejdsretten finder ikke, at klageren har sandsynliggjort, at der findes en sådan norm. Arbejdsretten henviser herved til, at det fremgår af de foreliggende oplysninger, at Byggecentrum, hvis kursusfaciliteter den indklagede virksomhed benytter, i vid udstrækning udbyder indkvartering af deleværelser til mange forskellige firmaer og organisationer. Dette ville næppe kunne forekomme, såfremt indkvartering på deleværelser generelt anses som en krænkelse af de pågældende kursusdeltagere. Endvidere henviser Arbejdsretten til, at de kurser, som den indklagede virksomhed arrangerer, efter det oplyste fortsat har stor søgning på trods af ordningen med overnatning på deleværelser, og til, at der kun er forelagt Arbejdsretten ganske få eksempler på, at ordningen, som efter det oplyste har omfattet et stort antal personer, har givet anledning til utilfredshed eller ubehag. Herefter findes klageren ikke at have godtgjort, at indkvartering på deleværelser indebærer et misbrug af ledelsesretten, hvorfor klageren må henvises til at søge sit ønske om, at der i forbindelse med den indklagede virksomheds kurser sker indkvartering på enkeltværelser, gennemført ved indgåelse af kollektiv aftale herom.

14 Efter det således anførte frifindes indklagede for den nedlagte bodspåstand. 14 Thi kendes for ret: Indklagede Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv for Silvan Kæden frifindes. I sagsomkostninger for Arbejdsretten betaler Landsorganisationen i Danmark for HK Handel inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom kr. til Arbejdsretten. Niels Waage

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Afgørelse nr. 18/2003 truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Skindergade 38, 2 1159 København K Tlf. 3392 3311 Fax. 3391 3115 E-mail naevn@lige.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0196 afsagt den 24. oktober 2012 ****************************** KLAGER J H (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Risskov Travel Partner A/S Risskov Travel

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 26. marts 2009 i Faglig voldgiftssag FV. 2008.0223: HK Handel (Advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for 7-Eleven, Stationscentret 5 i Roskilde (Advokat

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 i sag nr. A2004.244: Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0188 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER SM (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Alcudia, Mallorca.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0339 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 I sag nr.: A2008.041 Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark mod Interflex ApS Fabrikvej 8 8260 Viby J CVR Nr.: 14 37 94

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 13. maj 2008 i faglig voldgiftssag: Teknisk Landsforbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Byggeri for Expan A/S (konsulent Marie Gjesing Fynsk) - 2 - INDLEDNING Expan

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Coop Danmark A/S (advokat, HR-chef Anders Terp-Hansen) Uoverensstemmelsen angår aflønningen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere