KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013"

Transkript

1 SUNDHEDSFREMME OG TRIVSEL KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013

2 VELKOMMEN KURSER OG UDANNELSER 2013 SundTrivsel har sammensat en kursus- og uddannelsesrække til alle jer, der ønsker at gøre noget ekstraordinært for jeres medarbejdere og jeres arbejdsplads i Mange af vores kurser er også velegnede som suppleringskurser til arbejdsmiljørepræsentanter. Sammensætningen af kursus- og uddannelsesrækken bygger på vores forståelse af det hele menneske. Trivsel kræver i vores optik en indsats på flere planer; på det fysiske og det mentale plan. Vi må derfor anskue vores medarbejdere som hele mennesker, der skal befinde sig godt i relationerne på arbejdspladsen og ikke mindst i egen krop. Sundhed og trivsel er et fælles ansvar, og derfor må der også sættes ind på flere niveauer i organisationen læs mere om hvordan i vores kursus- og uddannelseskatalog for 2013 OG LAD DIG ENDELIG INSPIRERE!

3 INDHOLD KURSER GRATIS INSPIRATIONSDAG DEN INTEGREREDE ARBEJDSMILJØINDSATS side 3 KURSUS 1 STRESSHÅNDTERING OG FOREBYGGELSE - Når stressen kommer snigende side 4 KURSUS 2 SUNDHEDSLEDELSE - Strategisk sundhedsfremme side 5 KURSUS 3 SOCIAL KAPTIAL - Et anker i forandringstider side 6 KURSUS 4 STRATEGISK SUNDHEDSFREMME - Skab værdi med sundhedsprofiler side 7 KURSUS 5 INTEGRERET ARBEJDSMILJØINDSATS - Få synergi mellem HR og AMO side 8 KURSUS 6 ULYKKESFOREBYGGELSE - Forebyg ulykker med forbyggende kultur side 9 KURSUS 7 LIVSSTILSÆNDRING - Livsstilsændring og mental styrketræning side 10 KURSUS 8 RYGESTOP side 11 LUKKEDE KURSER side 12 UDDANNELSER UDDANNELSE 1 TRIVSELSAMBASSADØR Side 13 UDDANNELSE 2 SUNDHEDSAMBASSADØR side 16 UDDANNELSE 3 SUNDHEDSLEDELSE I PRAKSIS side 19 UDDANNELSE 4 STRESS-SPOTTER side 22

4 GRATIS INSPIRATIONSDAG DEN INTEGREREDE ARBEJDSMILJØINDSATS INDHOLD OG UDBYTTE Vi stiller skarpt på den velkendte udfordring med at skabe synergi mellem HR- og arbejdsmiljøindsatserne i organisationen. Hvordan kan HR og AMO i højere grad bygge bro mellem deres indsatser og tilrettelægge arbejdet på en måde, som i højere grad skaber de nødvendige koblinger og dermed større værdi? SundTrivsel deler ud af erfaringer med metoder og løsningsmodeller, der reducerer silotænkningen og integrerer HR- og arbejdsmiljøindsatserne i organisationen. Du bliver desuden klogere på begreberne Social Kapital og Sundhedsledelse, ligesom du får en smagsprøve på, hvordan stressforebyggende initiativer implementeres med afsæt i IGLO-modellen. Sidst kan du afprøve vores mobile sundhedscafé, få målt dine værdier og få rådgivning omkring opretholdelse af en sund livsstil. Vi håber at se dig til en udbytterig eftermiddag, hvor du med garanti går hjem med konkrete idéer og værktøjer til at sætte sundhed og arbejdsmiljø på dagsordenen. TILMELDINGSFRIST Fredag d. 30. november 2012 via mail til KONTAKT Hvis du har spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Dagen er for HR- og arbejdsmiljøansvarlige i offentlige og private virksomheder. UNDERVISERE Erhvervspsykolog v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner Cand. Scient. San og direktør v. SundTrivsel Bende Næsted, Cand. Merc. HRM og konsulent v. SundTrivsel Tine Dam TID OG STED Torsdag d. 6. december 2012, kl , Roskilde PRIS Gratis 3

5 ÅBENT KURSUS 1 STRESSHÅNDTERING OG FOREBYGGELSE NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE INDHOLD OG UDBYTTE Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, med fokus på, at det tillærte kan operationaliseres hjemme på arbejdspladsen. Kurset indeholder følgende elementer: Hvad er stress? Rolleafklaring: Hvem har ansvar for hvad, når det handler om stressforebyggelse og stresshåndtering? Konkrete værktøjer til at forebygge, tale om og håndtere stress og travlhed. Viden om hvad, der kan skabe trivsel i din virksomhed Deltagerne forlader kurset med simple og effektfulde værktøjer til at forebygge forekomsten af stress blandt medarbejdere og ledere og imødegå den stressramte medarbejder, hvis skaden er sket. TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til HR- og medarbejderansvarlige i offentlige og private virksomheder. VARIGHED 6 timer UNDERVISER Erhvervspsykolog v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner TID OG STED Tirsdag d. 5. februar 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 7. maj 2013, kl. kl , Århus Tirsdag d. 17. september 2013, kl , Roskilde PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 2 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 4

6 ÅBENT KURSUS 2 - SUNDHEDSLEDELSE STRATEGISK SUNDHEDSFREMME INDHOLD OG UDBYTTE Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, med fokus på, at det tillærte kan operationaliseres hjemme på arbejdspladsen. Kurset indeholder følgende elementer: Hvad er sundhedsledelse, herunder ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø)? Hvordan opgraderer vi sundhedsfremme fra personalegode til en strategisk indsats? Konkrete værktøjer til at implementere sundhedsfremme på arbejdspladsen Deltagerne forlader kurset med en grundlæggende viden om, hvordan sundhedsledelse kan implementeres i organisationen. Deltagerne får desuden konkrete værktøjer til at indlede en strategisk sundhedsfremmeproces. TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til HR- og arbejdsmiljøansvarlige i offentlige og private virksomheder. UNDERVISER Cand. Scient. San og adm. direktør ved SundTrivsel, Marie-Louise Stokbæk TID OG STED Tirsdag d. 16. april 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 3. september 2013, kl , Århus Tirsdag d. 15. oktober 2013, kl , Roskilde PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 3 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 5

7 ÅBENT KURSUS 3 SOCIAL KAPITAL ET ANKER I FORANDRINGSTIDER INDHOLD OG UDBYTTE Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, med fokus på at det tillærte kan operationaliseres hjemme på arbejdspladsen. Kurset indeholder følgende elementer: Hvad er social kapital? Social kapital som et anker i forandringstider Hvordan måler man den sociale kapital? Hvordan operationaliseres teorien til praksis? Refleksioner over og konkrete bud på, hvordan den sociale kapital øges på virksomhedens forskellige niveauer (jf. IGLO-modellen) Deltagerne forlader kurset med en grundlæggende forståelse af teorien bag begrebet social kapital. Deltagerne vil desuden ved hjælp af konkrete værktøjer være i stand til at indlede arbejdet i at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til HR- og medarbejderansvarlige i offentlige og private virksomheder. UNDERVISER Erhvervspsykolog v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner VARIGHED 6 Timer TID OG STED Tirsdag d. 19. marts 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 10. september 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 1. oktober 2013, kl , Århus PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 3 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 6

8 ÅBENT KURSUS 4 STRATEGISK SUNDHEDSFREMME SKAB VÆRDI MED SUNDHEDSPROFILER INDHOLD OG UDBYTTE Kurset gør dig i stand til at opnå størst mulig succes med implementering af individuelle sundhedsprofiler i din virksomhed. Med den rette fremgangsmåde kan sundhedsprofiler opgraderes fra et personalegode til en strategisk indsats en målbar værdiskaber. Kurset omhandler: Etik i sundhedsfremme på arbejdspladsen - hvordan? Hvad er en sundhedsprofil/sundhedsalder? Måling af deltagernes egen sundhedsalder Hvorfor tilbyde medarbejderne individuelle sundhedsprofiler? Hvordan implementeres individuelle sundhedsprofiler på en hensigtsmæssig måde, i forhold til motivation og værdiskabelse? Målingerne er gennemført hvad gør vi nu og hvorfor? Hvordan evaluerer og måler vi effekten? TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til HR- og arbejdsmiljøansvarlige i offentlige og private virksomheder. UNDERVISERE Cand. Scient. San og direktør ved SundTrivsel, Bende Næsted samt sundhedskonsulent v. SundTrivsel Joan V. Hansen/ Iben Koller VARIGHED 6 timer TID OG STED Tirsdag d. 26. februar 2013, kl , Århus Onsdag d. 22. maj 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 19. november 2013, kl , Roskilde PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 3 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 7

9 ÅBENT KURSUS 5 INTEGRATION AF ARBEJDSMILJØINDSATSERNE FÅ SYNERGI MELLEM HR OG AMO EN FÆLLES MISSION INDHOLD OG UDBYTTE Samarbejdet mellem HR og AMO lider rigtig mange steder under en manglende gensidig forståelse for hinandens roller og værdiskabelse i organisationen. Traditionelt arbejder HR med fokus på trivsel og AMO med fokus på arbejdsmiljøfaktorer som to adskilte størrelser, og på den måde bremser vi mulige synergieffekter. Ikke overraskende har de to organer til tider svært ved at finde hinanden. Kurset hjælper HR og AMO til at øge samarbejdet i relation til at skabe og opretholde høj trivsel ved hjælp af et sundt arbejdsmiljø, psykisk som fysisk. Det sker dels ved: En introduktion til teori og forskning i relation til integration af arbejdsmiljøindsatserne, heriblandt IU (Integreret Ulykkesforebyggelse) og ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø) At sikre forståelse af gevinsten ved at integrere indsatserne At sikre forståelse og respekt for parternes roller i relation til trivsel, arbejdsmiljø og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Øvelser til identifikation af mulige synergier og fælles fokusområder i egen organisation Udarbejdelse af handlingsplan med udgangspunkt i egen organisation. KONTAKT OG TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til en HR-ansvarlig og en arbejdsmiljøansvarlig fra samme organisation, der deltager som et par. Denne konstellation øger kursisternes succes med at operationalisere det tillærte til praksis. UNDERVISERE Cand.Merc.HRM/konsulent ved SundTrivsel, Tine Goul Dam samt erhvervspsykolog v. SundTrivsel Vibeke Wagener Jørgensen VARIGHED En kursusdag á 7 timer TID OG STED (alle dage kl ) Mandag d. 22. april 2013, Roskilde Onsdag d. 4. september 2013, Århus Torsdag d. 12. september 2013, Roskilde PRIS PR. DELTAGER Ved tidlig tilmelding, senest 2 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 8

10 ÅBENT KURSUS 6 ULYKKESFOREBYGGELSE FOREBYG ULYKKER MED EN FOREBYGGENDE KULTUR INDHOLD OG UDBYTTE Virksomheder bliver pr. 1. januar 2013 pålagt at betale en afgift beregnet ud fra antallet af erstatninger, der er til arbejdsulykker og arbejdsskader i hele den pågældende branche. Afgiften øger branchernes incitament til at fokusere på ulykkesforebyggelse, hvilket unægtelig kræver en indsats i den enkelte virksomhed. Årsagerne til arbejdsulykker er mangeartede og ofte komplekse. De er ofte et sammenspil mellem individ-, gruppe-, arbejdsmæssige- og organisatoriske faktorer, og ulykkesforebyggelse må derfor foregå på flere planer. En kombination af tiltag rettet mod både adfærdspåvirkning, holdningspåvirkning og strukturelle ændringer har vist at have den største effekt. På kurset retter vi fokus mod hyppige årsager til ulykker, samt ulykkesforebyggelse ved påvirkning af adfærd og holdninger til arbejdsmiljøet. Deltagerne opnår viden om: Teorier og forskning i relation til arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse, heriblandt IU (Integreret Ulykkesforebyggelse), ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø) og BBS (adfærdsbaseret sikkerhed). Årsager til arbejdsulykker betydningen af holdninger og adfærd i relation til ulykkesforebyggelsen. Påvirkning af holdninger og adfærd til arbejdsmiljø og forebyggelse hvordan skabes en forebyggende kultur? Rolleafklaring/opgavefordeling: Refleksioner over og konkrete bud på, hvordan ulykkesforebyggelsen tager form på virksomhedens forskellige niveauer (jf. IGLO-modellen) Ledelsesengagementet til ulykkesforebyggelse en forudsætning for at lykkedes. Kurset henvender sig til driftsledere (og lign.) samt arbejdsmiljørepræsentanter gerne flere fra samme virksomhed. Denne konstellation øger deltagernes succes med at skabe et forebyggende mindset blandt ledere og medarbejdere i organisationen. UNDERVISERE Cand. Scient. San/direktør ved SundTrivsel, Marie-Louise Stokbæk samt erhvervspsykologer v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner, Vibeke Wagener Jørgensen VARIGHED 2 dage á 7 timers varighed TID OG STED (alle dage kl ) Torsdag d. 18. april og tirsdag d. 28. maj 2013, Roskilde Tirsdag d. 7. maj og torsdag d. 30. maj 2013, Århus PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 2 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. TILMELDING: Via mail Spørgsmål kan rettes til Tine Goul Dam, tlf

11 ÅBENT KURSUS 7 - VÆGTTAB LIVSSTILSÆNDRING OG MENTAL STYRKETRÆNING INDHOLD OG UDBYTTE SundTrivsel har udviklet et livsstilsændringskoncept, hvor fysik og psyke kobles. Som deltager opnår du ikke bare viden om sund kost og ernæring, men støttes samtidig mentalt ved hjælp af et supplerende coachingforløb på gruppe- og individniveau. Målet er ikke blot et vægttab, men en generel livsstilsændring, der øger deltagernes energi, overskud og livsglæde. Forløbet strækker sig over 8 moduler: TILMELDING Senest mandag d. 4. februar via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Alle, som ønsker at ændre livsstil ved hjælp af kostomlægning og øget mental styrke. Tag en kollega under armen, og støt hinanden i forløbet. UNDERVISERE Kost og ernæringsvejleder v. SundTrivsel Ann Sophia Bertelsen og psykolog v. SundTrivsel Vibeke Wagener Jørgensen VARIGHED Kurset afvikles i 6 moduler á 2 timers varighed samt 2 moduler med individuel coaching á 45 minutter. TID OG STED Roskilde, mandage kl modul: Kostvejledning 25. februar 2. modul: Mental styrketræning 4. marts 3. modul: Kostvejledning 11. marts 4. modul: Mental styrketræning 18. marts 5. modul: Individuel mental styrketr. Uge 14* 6. modul: Kostvejledning 8. april 7. modul: Mental styrketræning 29. april 8. modul: Individuel mental styrketr. Uge 20* *Tidspunkt aftales nærmere PRIS PR. DELTAGER kr. ekskl. moms. 10

12 ÅBENT KURSUS 8 RYGESTOP INDHOLD OG UDBYTTE Rygestopkurset er henvendt til dig, som overvejer at stoppe med at ryge. Kurset hjælper dig til at finde frem til netop din motivation for at stoppe, og du får værktøjer til at håndtere de abstinenser og stress, som følge af et eventuelt rygestop: Beslutningsprocessen hvad er deltagerens motivation for at stoppe? Sygdomme og rygning Kortlægning af rygerprofil Risikosituationer ved rygestop Forskellige redskaber til håndtering af abstinenser Tilbagefaldsrisiko Rygestop og sundhed Håndtering af stress efter et rygestop Kost, vægt og rygestop Tilbagefaldsforebyggelse Gennemgang af nikotinerstatningsprodukter, virkning og bivirkning Nedtrapning af nikotinerstatningsprodukter TILMELDINGSFRIST Tirsdag d. 11. december 2012 via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf , mail: UNDERVISERE SundTrivsels undervisere er uddannet rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse og har adskillige års erfaring med rygeafvænning på gruppe- og individniveau VARIGHED Kurset afviklet i 5 moduler over 6 uger á ca. 2 timer varighed TID OG STED Roskilde, torsdage kl : 1. mødegang: Torsdag d. 3. januar kl mødegang: Torsdag d. 10. januar kl mødegang: Torsdag d. 17. januar kl mødegang: Torsdag d. 24. januar kl mødegang: Torsdag d. 7. februar kl De første to gange forberedes rygestoppet. Mellem 2. og 3. mødegang aftaler holdet en fælles stopdato. De sidste tre gange bruges til at vedligeholde beslutningen om at forblive røgfri. PRIS PR. DELTAGER kr. ekskl. moms Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 11

13 LUKKEDE KURSER VIRKSOMHEDENS BEHOV SundTrivsel tilbyder lukkede kurser og foredrag, der oftest kan tilpasses netop jeres behov. Vores åbne kurser, beskrevet på de foregående sider, tilbydes også som lukkede kurser - øvrige lukkede kurser finder du herunder. FOR MEDARBEJDERE LIVSSTILSKURSER MED MENTAL STYRKETRÆNING KOSTVEJLEDNINGSKURSER RYGESTOPKURSER STRESSFOREBYGGELSESKURSER - INDIVIDET WORK/LIFE BALANCE-KURSER FOR LEDERE TRIVSELSVÆRKTØJSKASSEN KURSUS OM TRIVSELSFREMME STRESSFOREBYGGELSESKURSER INDIVIDET OG ORGANISATIONEN KONFLIKTHÅNDTERINGSKURSER Kurserne/foredragene kan tilpasses det aktuelle organisationsniveau, som I ønsker at påvirke. Kurser for ledere kan altså med fordel tilpasses medarbejdere, så indsatserne målrettes flere niveauer, jf. IGLO-metoden. UNDERVISERE Afhænger af emnet. SundTrivsel beskæftiger egne erhvervspsykologer samt egne sygeplejersker og professionsbachelorer indenfor ernæring og sundhed. TID OG STED På det sted og det tidspunkt, som passer netop jer. PRIS Prisen afhænger af omfanget af tilpasninger, antal deltagere, lokationen og tidspunktet for afholdelse. INDHOLD Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om, hvad kurset/foredraget konkret kan indeholde. Mulighederne er mange, og det vigtigste er, at kurset/foredraget tilpasses netop jeres kultur og behov. 12

14 ÅBEN UDDANNELSE 1 TRIVSELSAMBASSADØR FORMÅL OG UDBYTTE Uddannelsen til trivselsambassadør gør dig i stand til at forstå og iværksætte trivselsfremmende initiativer på organisationens forskellig niveauer. Trivselsambassadøren spiller en væsentlig rolle i forhold til forankringen af trivselsfremmende tiltag, da vedkommende har til opgave at holde trivslen i kog i samarbejde med beslutningstagere på trivselsfronten, eks. HR-afdelingen. Deltagere på trivselsambassadøruddannelsen opnår viden om trivselsfremme, motivation/kommunikation, proaktiv adfærd, stressforebyggelse, prioritering af indsatser jf. IGLO-modellen mm. Uddannelsen er målrettet organisationer, der ser værdi i at uddanne et større eller mindre korps af trivselsambassadører (to eller flere) til udvikling og forankring af organisationens trivselsindsatser. Som en del af undervisningen til trivselsambassadør forventes det, at deltagerne er villige til at tage udgangspunkt i eventuelle problemstillinger/successer fra egen arbejdsplads. Der vil mellem modulerne blive stillet opgaver, som skal løses med udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation. Læs mere om indholdet i modulerne på de følgende sider. TILMELDINGSFRIST Fredag d. 11. marts 2013 via mail Bemærk at tilmelding er bindende. Medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for arbejdspladsens trivsel. UNDERVISER Erhvervspsykologer v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner og Vibeke Wagener Jørgensen TID OG STED 3 moduler á 7 timers varighed, alle dage kl i Roskilde Modul 1: Mandag d. 24. april 2013 Modul 2: Mandag d. 13. maj 2013 Modul 3: Mandag d. 3. juni 2013 PRIS PR. DELTAGER Ved tilmelding inden 6. februar 2013: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved tilmelding efter 6. februar

15 ÅBEN UDDANNELSE 1 TRIVSELSAMBASSADØR MODUL 1 OG 2 INDHOLD MODUL 1 Modul 1 omhandler dels formåls-, begrebs- og rolleafklaring, der gør deltagerne bevidste om, hvad rollen som trivselsambassadør indebærer. Samtlige deltagere vil forud for modulet blive bedt om at udfylde et spørgeskema med en række reflekterende spørgsmål om rollen som trivselsambassadør, som deltageren skal besvare i samarbejde med en relevant person (evt. nærmeste leder) i organisationen. Temaer på modul 1: Præsentation af formål og forløb Forventningsafstemning med udgangspunkt i spørgeskemaet Hvad kendetegner god trivsel på arbejdspladsen - de 6 guldkorn og Social Kapital Hvad kendetegner god trivsel på deltagernes egen arbejdsplads Definition af rollen som Trivselsambassadør Hvorfor ønsker du at blive Trivselsambassadør? Hvilke udfordringer møder du som Trivselsambassadør? Etiske dilemmaer du skal være opmærksom på Afgrænsning af opgaver og ansvar Viden om hvem der kan hjælpe Målsætning og handleplan frem til næste modul (bl.a. i forhold til samarbejdet med din nærmeste leder) Facilitering af netværk mellem modulerne INDHOLD MODUL 2 På modul 2 retter vi fokus på konkrete kommunikationsværktøjer, som kan hjælpe deltagerne i deres arbejde med trivsel på deres arbejdsplads hvad enten de retter deres hjælp mod enkelte kolleger, eller mod deres afdeling eller team. Deltagerne introduceres for Appriciative Inquiry, coaching og basale kommunikationsmetoder tilgange som vil ruste deltagerne til at tage hul på trivselssnakken på deres arbejdsplads og hjælpe deres kolleger til at kunne hjælpe sig selv. Temaer på modul 2: Kommunikation hvordan sprog og kropssprog påvirker trivslen Appriciative Inquiry hvordan det vi fokuserer på er med til at skabe den virkelighed vi er en del af Coaching og hvordan man hjælper sine kolleger til at kunne hjælpe sig selv At tale om trivsel sammen - sprog og aktiv lytning Værktøjskasse så deltagerne selv kan gå hjem og øve Revidering af målsætninger og handleplan frem til næste modul (med inddragelse af nærmeste leder) 14

16 ÅBEN UDDANNELSE 1 TRIVSELSAMBASSADØR MODUL 3 INDHOLD MODUL 3 Modul 3 fokuserer på arbejdspladsens holdninger til arbejdet med trivsel. Modulet tager udgangspunkt i hvilke indsatser der fremmer trivsel på gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Temaer på modul 3: Hvad er det for forhold der henholdsvis skaber og forhindrer trivsel på deltagernes egen arbejdsplads? Hvordan kan vi spotte kilden til dårlig trivsel? Hvordan kan vi hjælpe med at holde fokus på kilden til trivsel? Hvordan kan vi arbejde med trivsel i et problemfyldt miljø? Afdelings- og organisationsniveau: Social og kollegial støtte på egen arbejdsplads Roller og ansvar i forhold til trivsel En fælles indgangsvinkel hvilken kultur og hvilke normer fremmer trivsel Dialog og åbenhed på hele arbejdspladsen Trivselspolitik Afklaring af deltagernes udfordringer med trivselsarbejdet Opsamling og målsætning for det videre trivselsarbejde hjemme på arbejdspladsen 15

17 ÅBEN UDDANNELSE 2 SUNDHEDSAMBASSADØR FORMÅL OG UDBYTTE Sundhedsambassadøruddannelsen klæder dig på til at styrke sundheden på arbejdspladsen på flere organisatoriske niveauer, ved implementering af konkrete indsatser, forankring og fastholdelse af sundhedsforståelsen. Sundhedsambassadøruddannelsen er derfor målrettet organisationer, der ønsker at opgradere sundhedsfremme fra et personalegode til en strategisk indsats og dermed opnå større effekt af indsatserne. Sundhedsambassadørernes tilstedeværelse på arbejdspladsen har til formål at fastholde et vedvarende sundhedsfokus, der er forankret i de enkelte afdelinger/lokationer, såvel som i organisationen som helhed. Formålet med uddannelsen er desuden, at sundhedsambassadørerne fungerer som en kollegial sparringspartner såvel som motivator og katalysator til små som store sundhedsjusteringer på individ- og organisationsniveau. Deltagerne vil i perioderne mellem modulerne bliver stillet over for mindre opgaver, som skal løses i egen organisation og som på det følgende modul præsenteres for de øvrige deltager. Målet er her vidensdeling, erfaringsudveksling og sparring. Læs mere om indholdet i modulerne på de følgende sider. TILMELDINGSFRIST Fredag d. 22. februar 2013 via mail Bemærk at tilmelding er bindende. Uddannelsen er målrettet organisationer, der ser værdien i at uddanne et korps af medarbejdere (to eller flere), til at synliggøre sundhedsfremme samt motivere og støtte kollegaer i dagligdagen. Det kunne være: Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere med interesse i at skabe en sund arbejdsplads. UNDERVISER Cand. Scient. San og direktør v. SundTrivsel Bende Næsted TID OG STED 4 moduler á 8 timers varighed, alle dage kl i Roskilde Modul 1: Onsdag d. 6. marts 2013 Modul 2: Onsdag d. 15. maj 2013 Modul 3: Onsdag d. 11. september 2013 Modul 4: Onsdag d. 6. november 2013 PRIS PR. DELTAGER Ved tilmelding inden 6. januar 2013: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved tilmelding efter 6. januar

18 ÅBEN UDDANNELSE 2 SUNDHEDSAMBASSADØR MODUL 1 OG 2 INDHOLD MODUL 1 Modul 1 er i udgangspunktet fokuseret på en gensidig forventningsafstemning imellem deltageren og deltagerens organisation. Samtlige deltagere modtager forud for modulet et skema med en række reflekterende spørgsmål, som deltageren skal besvare i samarbejde med en relevant (leder) person i organisationen. Vi stifter desuden bekendtskab med rollen som sundhedsambassadør og kendetegn for den gode rollemodel. Deltageren opnår desuden viden omkring etik i sundhedsfremme på arbejdspladsen, hvordan fokusområder udvælges og aktiviteter udformes inkluderende, og hvordan vaner ændres i forandringsprocesser. Afslutningsvis kommer deltagerne igennem en interaktiv og underholdende præsentation af KRAMS faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress). Alle deltager opstiller på første modul nogle virksomhedsspecifikke målsætninger og udarbejder en handlingsplan, som bliver deltagernes arbejdsredskab over det næste år. På den måde målrettes uddannelsen organisationens aktuelle behov. Temaer på modul 1: Intern forventningsafstemning i deltagerens organisation Sundhedsambassadørens rolle og den gode rollemodel Etik i sundhed på arbejdspladsen hvordan undgår vi stigmatisering? Forandringsprocesser vaner og vaneændring Kendskab til KRAMS-faktorerne INDHOLD MODUL 2 Modulet indledes med en erfarings- og idéudveksling ved gennemgang af de virksomhedsspecifikke handleplaner, som deltagerne hver især har udarbejdet på forrige modul. På Modul 2 opnår deltagerne viden og færdigheder omkring motivationsbegrebet og forskellige tilgange til motivation af kollegaer. Deltagerne introduceres til den motiverende samtale som metode og de spørgeteknikker, der er indlejret heri. Vi går desuden i dybden med effektfuld kommunikation og kommunikationens betydning for, hvorvidt sundhedsambassadøren er i stand til at hjælpe en kollega med et ønske om en eventuel livsstilsændring el. lign. På Modul 2 fokuserer vi på, hvordan vi operationaliserer motivations- og kommunikationsteori til praksis hjemme på arbejdspladsen. Modulet indeholder derfor en stor del casetræning og gensidig feed back deltagerne og undervisere imellem. Temaer på modul 2: Erfarings- og ide udveksling Motivations - og kommunikationsteori også i praksis Casetræning med udgangspunkt i de tillærte teorier Revidering/evaluering af handlingsplaner samt eventuelle nye målsætninger. 17

19 ÅBEN UDDANNELSE 2 SUNDHEDSAMBASSADØR MODUL 3 OG 4 INDHOLD MODUL 3 På modul 3 opnår deltagerne viden om, hvordan de forebygger nedslidende rutiner i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Deltagerne præsenteres for den nyeste forskning indenfor nedslidningsforebyggelse, og for hvordan organisationer skaber de nødvendige koblinger mellem sundhedsfremme og arbejdsmiljøet. Deltagerne introduceres til begrebet ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø) og arbejdet med begrebet konkretiseres ved hjælp af cases fra virksomheder, der arbejder med ISA. Deltagerne indføres i, hvordan initiativer kan implementeres i egen organisation med udgangspunkt i IGLO-modellen (Individ, Gruppe, Organisation, Ledelse) for en mere holistisk og effektfuld tilgang, hvor arbejdsmiljø og sundhed er sammentænkt. Temaer på modul 3: Erfarings- og idéudvekling med udgangspunkt i de individuelle handleplaner Forebyggelse af nedslidning Introduktion til begrebet ISA Implementeringsmuligheder med udgangspunkt i IGLO-modellen Revidering af handlingsplan og evt. nye målsætninger INDHOLD MODUL 4 På Modul 4 runder vi trivsel og det gode psykiske arbejdsmiljø, som et væsentligt fokusområde i relation til et sundt helbred på arbejdspladsen. Deltagerne præsenteres for den nyeste forskning indenfor psykisk arbejdsmiljø og afgørende faktorer med indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Deltagerne får konkrete værktøjer til at udvikle det psykiske arbejdsmiljø hjemme på arbejdspladsen, der nemt kan operationaliseret i dagligdagen. Deltagerne afprøver på undervisningsdagen værktøjerne på og med hinanden ud fra forskellige kombinationer af casetræning. På dette sidste modul samler vi desuden op på alle 4 moduler. Det sikrer, at sundhedsambassadørerne får skabt et fuldendt billede af, hvordan det fysiske, psykiske og sociale spiller sammen, når sundheden skal sættes på dagsordenen i organisationer. Dermed får deltagerne en forståelse for kompleksiteten af at fungere som sundhedsambassadør. Temaer på modul 4: Erfarings - og idéudveksling med udgangspunkt i handlingsplanerne. Psykisk arbejdsmiljø. Hvorfor og hvordan kan vi tale om det? De 6 Guldkorn (Indflydelse, Mening i arbejdet, Forudsigelighed, Social støtte, Belønning, Krav) Opsamling på det tillærte i de fire moduler Casetræning samt etablering af netværksgrupper for de interesserede 18

20 ÅBEN UDDANNELSE 3 SUNDHEDSLEDELSE I PRAKSIS FORMÅL OG UDBYTTE Der er et voksende behov for at HR og arbejdsmiljøansvarlige investerer mere tid på det strategiske niveau. Uddannelsen Sundhedsledelse i praksis giver dig viden om og færdigheder til at løfte sundheds- og trivselsfremmende indsatser fra at være personalegoder til at være delelementer i en strategisk indsats på lige fod med andre strategiske fokusområder i organisationen. Uddannelsen gør dig i stand til at varetage sundhedsledelsen på din arbejdsplads ud fra et strategisk og forretningsorienteret perspektiv. Deltagerne får et nuanceret indblik i, hvad der skal til - og på hvilke niveauer i organisationen ikke mindst - for at kunne forvente Return On Investment (ROI) af indsatserne. Formålet er endvidere at give deltagerne færdigheder til at arbejde med de strukturelle rammer i organisationen, samt at forstå sondringen imellem tilbudsorienterede og miljøorienterede indsatser og de forskellige effekter heraf. Med uddannelsen i baggagen kan du med rette udnævnes til sundhedsleder på din arbejdsplads, dvs. personen med overblikket over hvem, hvad, hvor og hvorfor i relation til at implementere og forankre sundheds- og trivselsfremmende tiltag i organisationen. Læs mere om indholdet i modulerne på de følgende sider. TILMELDINGSFRIST Fredag d. 15. marts 2013 via mail Bemærk at tilmelding er bindende. Uddannelsen er målrettet enkeltpersoner i organisationer, som ønsker (eller allerede er i gang med) at arbejde strategisk med sundheds- og trivselsfremme. Uddannelsen henvender sig til ledere på alle niveauer, HR ansvarlige, HR konsulenter og arbejdsmiljøansvarlige. UNDERVISER Cand. Scient. San og direktør v. SundTrivsel Bende Næsted TID OG STED 3 moduler á 8 timers varighed, alle dage kl i Roskilde Modul 1: Onsdag d. 10. april 2013 Modul 2: Onsdag d. 12. juni 2013 Modul 3: Onsdag d. 16. oktober 2013 PRIS PR. DELTAGER Ved tilmelding inden 6. februar 2013: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved tilmelding efter 6. februar

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag Kurser og foredrag Få del i den nyeste viden sfortegnelse 1 Din sunde fremtid fra intention til handling 2 Praktisk sundhed i din hverdag 3 Spis og sov dig i balance 4 Vejen til mere energi og overskud

Læs mere

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Uddannelsen giver dig den nyeste viden

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere