KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013"

Transkript

1 SUNDHEDSFREMME OG TRIVSEL KURSUS- OG UDDANNELSESKATALOG 2013

2 VELKOMMEN KURSER OG UDANNELSER 2013 SundTrivsel har sammensat en kursus- og uddannelsesrække til alle jer, der ønsker at gøre noget ekstraordinært for jeres medarbejdere og jeres arbejdsplads i Mange af vores kurser er også velegnede som suppleringskurser til arbejdsmiljørepræsentanter. Sammensætningen af kursus- og uddannelsesrækken bygger på vores forståelse af det hele menneske. Trivsel kræver i vores optik en indsats på flere planer; på det fysiske og det mentale plan. Vi må derfor anskue vores medarbejdere som hele mennesker, der skal befinde sig godt i relationerne på arbejdspladsen og ikke mindst i egen krop. Sundhed og trivsel er et fælles ansvar, og derfor må der også sættes ind på flere niveauer i organisationen læs mere om hvordan i vores kursus- og uddannelseskatalog for 2013 OG LAD DIG ENDELIG INSPIRERE!

3 INDHOLD KURSER GRATIS INSPIRATIONSDAG DEN INTEGREREDE ARBEJDSMILJØINDSATS side 3 KURSUS 1 STRESSHÅNDTERING OG FOREBYGGELSE - Når stressen kommer snigende side 4 KURSUS 2 SUNDHEDSLEDELSE - Strategisk sundhedsfremme side 5 KURSUS 3 SOCIAL KAPTIAL - Et anker i forandringstider side 6 KURSUS 4 STRATEGISK SUNDHEDSFREMME - Skab værdi med sundhedsprofiler side 7 KURSUS 5 INTEGRERET ARBEJDSMILJØINDSATS - Få synergi mellem HR og AMO side 8 KURSUS 6 ULYKKESFOREBYGGELSE - Forebyg ulykker med forbyggende kultur side 9 KURSUS 7 LIVSSTILSÆNDRING - Livsstilsændring og mental styrketræning side 10 KURSUS 8 RYGESTOP side 11 LUKKEDE KURSER side 12 UDDANNELSER UDDANNELSE 1 TRIVSELSAMBASSADØR Side 13 UDDANNELSE 2 SUNDHEDSAMBASSADØR side 16 UDDANNELSE 3 SUNDHEDSLEDELSE I PRAKSIS side 19 UDDANNELSE 4 STRESS-SPOTTER side 22

4 GRATIS INSPIRATIONSDAG DEN INTEGREREDE ARBEJDSMILJØINDSATS INDHOLD OG UDBYTTE Vi stiller skarpt på den velkendte udfordring med at skabe synergi mellem HR- og arbejdsmiljøindsatserne i organisationen. Hvordan kan HR og AMO i højere grad bygge bro mellem deres indsatser og tilrettelægge arbejdet på en måde, som i højere grad skaber de nødvendige koblinger og dermed større værdi? SundTrivsel deler ud af erfaringer med metoder og løsningsmodeller, der reducerer silotænkningen og integrerer HR- og arbejdsmiljøindsatserne i organisationen. Du bliver desuden klogere på begreberne Social Kapital og Sundhedsledelse, ligesom du får en smagsprøve på, hvordan stressforebyggende initiativer implementeres med afsæt i IGLO-modellen. Sidst kan du afprøve vores mobile sundhedscafé, få målt dine værdier og få rådgivning omkring opretholdelse af en sund livsstil. Vi håber at se dig til en udbytterig eftermiddag, hvor du med garanti går hjem med konkrete idéer og værktøjer til at sætte sundhed og arbejdsmiljø på dagsordenen. TILMELDINGSFRIST Fredag d. 30. november 2012 via mail til KONTAKT Hvis du har spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Dagen er for HR- og arbejdsmiljøansvarlige i offentlige og private virksomheder. UNDERVISERE Erhvervspsykolog v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner Cand. Scient. San og direktør v. SundTrivsel Bende Næsted, Cand. Merc. HRM og konsulent v. SundTrivsel Tine Dam TID OG STED Torsdag d. 6. december 2012, kl , Roskilde PRIS Gratis 3

5 ÅBENT KURSUS 1 STRESSHÅNDTERING OG FOREBYGGELSE NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE INDHOLD OG UDBYTTE Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, med fokus på, at det tillærte kan operationaliseres hjemme på arbejdspladsen. Kurset indeholder følgende elementer: Hvad er stress? Rolleafklaring: Hvem har ansvar for hvad, når det handler om stressforebyggelse og stresshåndtering? Konkrete værktøjer til at forebygge, tale om og håndtere stress og travlhed. Viden om hvad, der kan skabe trivsel i din virksomhed Deltagerne forlader kurset med simple og effektfulde værktøjer til at forebygge forekomsten af stress blandt medarbejdere og ledere og imødegå den stressramte medarbejder, hvis skaden er sket. TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til HR- og medarbejderansvarlige i offentlige og private virksomheder. VARIGHED 6 timer UNDERVISER Erhvervspsykolog v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner TID OG STED Tirsdag d. 5. februar 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 7. maj 2013, kl. kl , Århus Tirsdag d. 17. september 2013, kl , Roskilde PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 2 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 4

6 ÅBENT KURSUS 2 - SUNDHEDSLEDELSE STRATEGISK SUNDHEDSFREMME INDHOLD OG UDBYTTE Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, med fokus på, at det tillærte kan operationaliseres hjemme på arbejdspladsen. Kurset indeholder følgende elementer: Hvad er sundhedsledelse, herunder ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø)? Hvordan opgraderer vi sundhedsfremme fra personalegode til en strategisk indsats? Konkrete værktøjer til at implementere sundhedsfremme på arbejdspladsen Deltagerne forlader kurset med en grundlæggende viden om, hvordan sundhedsledelse kan implementeres i organisationen. Deltagerne får desuden konkrete værktøjer til at indlede en strategisk sundhedsfremmeproces. TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til HR- og arbejdsmiljøansvarlige i offentlige og private virksomheder. UNDERVISER Cand. Scient. San og adm. direktør ved SundTrivsel, Marie-Louise Stokbæk TID OG STED Tirsdag d. 16. april 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 3. september 2013, kl , Århus Tirsdag d. 15. oktober 2013, kl , Roskilde PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 3 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 5

7 ÅBENT KURSUS 3 SOCIAL KAPITAL ET ANKER I FORANDRINGSTIDER INDHOLD OG UDBYTTE Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, med fokus på at det tillærte kan operationaliseres hjemme på arbejdspladsen. Kurset indeholder følgende elementer: Hvad er social kapital? Social kapital som et anker i forandringstider Hvordan måler man den sociale kapital? Hvordan operationaliseres teorien til praksis? Refleksioner over og konkrete bud på, hvordan den sociale kapital øges på virksomhedens forskellige niveauer (jf. IGLO-modellen) Deltagerne forlader kurset med en grundlæggende forståelse af teorien bag begrebet social kapital. Deltagerne vil desuden ved hjælp af konkrete værktøjer være i stand til at indlede arbejdet i at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til HR- og medarbejderansvarlige i offentlige og private virksomheder. UNDERVISER Erhvervspsykolog v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner VARIGHED 6 Timer TID OG STED Tirsdag d. 19. marts 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 10. september 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 1. oktober 2013, kl , Århus PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 3 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 6

8 ÅBENT KURSUS 4 STRATEGISK SUNDHEDSFREMME SKAB VÆRDI MED SUNDHEDSPROFILER INDHOLD OG UDBYTTE Kurset gør dig i stand til at opnå størst mulig succes med implementering af individuelle sundhedsprofiler i din virksomhed. Med den rette fremgangsmåde kan sundhedsprofiler opgraderes fra et personalegode til en strategisk indsats en målbar værdiskaber. Kurset omhandler: Etik i sundhedsfremme på arbejdspladsen - hvordan? Hvad er en sundhedsprofil/sundhedsalder? Måling af deltagernes egen sundhedsalder Hvorfor tilbyde medarbejderne individuelle sundhedsprofiler? Hvordan implementeres individuelle sundhedsprofiler på en hensigtsmæssig måde, i forhold til motivation og værdiskabelse? Målingerne er gennemført hvad gør vi nu og hvorfor? Hvordan evaluerer og måler vi effekten? TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til HR- og arbejdsmiljøansvarlige i offentlige og private virksomheder. UNDERVISERE Cand. Scient. San og direktør ved SundTrivsel, Bende Næsted samt sundhedskonsulent v. SundTrivsel Joan V. Hansen/ Iben Koller VARIGHED 6 timer TID OG STED Tirsdag d. 26. februar 2013, kl , Århus Onsdag d. 22. maj 2013, kl , Roskilde Tirsdag d. 19. november 2013, kl , Roskilde PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 3 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 7

9 ÅBENT KURSUS 5 INTEGRATION AF ARBEJDSMILJØINDSATSERNE FÅ SYNERGI MELLEM HR OG AMO EN FÆLLES MISSION INDHOLD OG UDBYTTE Samarbejdet mellem HR og AMO lider rigtig mange steder under en manglende gensidig forståelse for hinandens roller og værdiskabelse i organisationen. Traditionelt arbejder HR med fokus på trivsel og AMO med fokus på arbejdsmiljøfaktorer som to adskilte størrelser, og på den måde bremser vi mulige synergieffekter. Ikke overraskende har de to organer til tider svært ved at finde hinanden. Kurset hjælper HR og AMO til at øge samarbejdet i relation til at skabe og opretholde høj trivsel ved hjælp af et sundt arbejdsmiljø, psykisk som fysisk. Det sker dels ved: En introduktion til teori og forskning i relation til integration af arbejdsmiljøindsatserne, heriblandt IU (Integreret Ulykkesforebyggelse) og ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø) At sikre forståelse af gevinsten ved at integrere indsatserne At sikre forståelse og respekt for parternes roller i relation til trivsel, arbejdsmiljø og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Øvelser til identifikation af mulige synergier og fælles fokusområder i egen organisation Udarbejdelse af handlingsplan med udgangspunkt i egen organisation. KONTAKT OG TILMELDING Via mail Bemærk at tilmelding er bindende. Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Kurset henvender sig til en HR-ansvarlig og en arbejdsmiljøansvarlig fra samme organisation, der deltager som et par. Denne konstellation øger kursisternes succes med at operationalisere det tillærte til praksis. UNDERVISERE Cand.Merc.HRM/konsulent ved SundTrivsel, Tine Goul Dam samt erhvervspsykolog v. SundTrivsel Vibeke Wagener Jørgensen VARIGHED En kursusdag á 7 timer TID OG STED (alle dage kl ) Mandag d. 22. april 2013, Roskilde Onsdag d. 4. september 2013, Århus Torsdag d. 12. september 2013, Roskilde PRIS PR. DELTAGER Ved tidlig tilmelding, senest 2 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 8

10 ÅBENT KURSUS 6 ULYKKESFOREBYGGELSE FOREBYG ULYKKER MED EN FOREBYGGENDE KULTUR INDHOLD OG UDBYTTE Virksomheder bliver pr. 1. januar 2013 pålagt at betale en afgift beregnet ud fra antallet af erstatninger, der er til arbejdsulykker og arbejdsskader i hele den pågældende branche. Afgiften øger branchernes incitament til at fokusere på ulykkesforebyggelse, hvilket unægtelig kræver en indsats i den enkelte virksomhed. Årsagerne til arbejdsulykker er mangeartede og ofte komplekse. De er ofte et sammenspil mellem individ-, gruppe-, arbejdsmæssige- og organisatoriske faktorer, og ulykkesforebyggelse må derfor foregå på flere planer. En kombination af tiltag rettet mod både adfærdspåvirkning, holdningspåvirkning og strukturelle ændringer har vist at have den største effekt. På kurset retter vi fokus mod hyppige årsager til ulykker, samt ulykkesforebyggelse ved påvirkning af adfærd og holdninger til arbejdsmiljøet. Deltagerne opnår viden om: Teorier og forskning i relation til arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse, heriblandt IU (Integreret Ulykkesforebyggelse), ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø) og BBS (adfærdsbaseret sikkerhed). Årsager til arbejdsulykker betydningen af holdninger og adfærd i relation til ulykkesforebyggelsen. Påvirkning af holdninger og adfærd til arbejdsmiljø og forebyggelse hvordan skabes en forebyggende kultur? Rolleafklaring/opgavefordeling: Refleksioner over og konkrete bud på, hvordan ulykkesforebyggelsen tager form på virksomhedens forskellige niveauer (jf. IGLO-modellen) Ledelsesengagementet til ulykkesforebyggelse en forudsætning for at lykkedes. Kurset henvender sig til driftsledere (og lign.) samt arbejdsmiljørepræsentanter gerne flere fra samme virksomhed. Denne konstellation øger deltagernes succes med at skabe et forebyggende mindset blandt ledere og medarbejdere i organisationen. UNDERVISERE Cand. Scient. San/direktør ved SundTrivsel, Marie-Louise Stokbæk samt erhvervspsykologer v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner, Vibeke Wagener Jørgensen VARIGHED 2 dage á 7 timers varighed TID OG STED (alle dage kl ) Torsdag d. 18. april og tirsdag d. 28. maj 2013, Roskilde Tirsdag d. 7. maj og torsdag d. 30. maj 2013, Århus PRIS Ved tidlig tilmelding, senest 2 mdr. før kursusstart: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved senere tilmelding. Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. TILMELDING: Via mail Spørgsmål kan rettes til Tine Goul Dam, tlf

11 ÅBENT KURSUS 7 - VÆGTTAB LIVSSTILSÆNDRING OG MENTAL STYRKETRÆNING INDHOLD OG UDBYTTE SundTrivsel har udviklet et livsstilsændringskoncept, hvor fysik og psyke kobles. Som deltager opnår du ikke bare viden om sund kost og ernæring, men støttes samtidig mentalt ved hjælp af et supplerende coachingforløb på gruppe- og individniveau. Målet er ikke blot et vægttab, men en generel livsstilsændring, der øger deltagernes energi, overskud og livsglæde. Forløbet strækker sig over 8 moduler: TILMELDING Senest mandag d. 4. februar via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf og mail: Alle, som ønsker at ændre livsstil ved hjælp af kostomlægning og øget mental styrke. Tag en kollega under armen, og støt hinanden i forløbet. UNDERVISERE Kost og ernæringsvejleder v. SundTrivsel Ann Sophia Bertelsen og psykolog v. SundTrivsel Vibeke Wagener Jørgensen VARIGHED Kurset afvikles i 6 moduler á 2 timers varighed samt 2 moduler med individuel coaching á 45 minutter. TID OG STED Roskilde, mandage kl modul: Kostvejledning 25. februar 2. modul: Mental styrketræning 4. marts 3. modul: Kostvejledning 11. marts 4. modul: Mental styrketræning 18. marts 5. modul: Individuel mental styrketr. Uge 14* 6. modul: Kostvejledning 8. april 7. modul: Mental styrketræning 29. april 8. modul: Individuel mental styrketr. Uge 20* *Tidspunkt aftales nærmere PRIS PR. DELTAGER kr. ekskl. moms. 10

12 ÅBENT KURSUS 8 RYGESTOP INDHOLD OG UDBYTTE Rygestopkurset er henvendt til dig, som overvejer at stoppe med at ryge. Kurset hjælper dig til at finde frem til netop din motivation for at stoppe, og du får værktøjer til at håndtere de abstinenser og stress, som følge af et eventuelt rygestop: Beslutningsprocessen hvad er deltagerens motivation for at stoppe? Sygdomme og rygning Kortlægning af rygerprofil Risikosituationer ved rygestop Forskellige redskaber til håndtering af abstinenser Tilbagefaldsrisiko Rygestop og sundhed Håndtering af stress efter et rygestop Kost, vægt og rygestop Tilbagefaldsforebyggelse Gennemgang af nikotinerstatningsprodukter, virkning og bivirkning Nedtrapning af nikotinerstatningsprodukter TILMELDINGSFRIST Tirsdag d. 11. december 2012 via mail Bemærk at tilmelding er bindende. KONTAKT Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Tine Goul Dam, tlf , mail: UNDERVISERE SundTrivsels undervisere er uddannet rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse og har adskillige års erfaring med rygeafvænning på gruppe- og individniveau VARIGHED Kurset afviklet i 5 moduler over 6 uger á ca. 2 timer varighed TID OG STED Roskilde, torsdage kl : 1. mødegang: Torsdag d. 3. januar kl mødegang: Torsdag d. 10. januar kl mødegang: Torsdag d. 17. januar kl mødegang: Torsdag d. 24. januar kl mødegang: Torsdag d. 7. februar kl De første to gange forberedes rygestoppet. Mellem 2. og 3. mødegang aftaler holdet en fælles stopdato. De sidste tre gange bruges til at vedligeholde beslutningen om at forblive røgfri. PRIS PR. DELTAGER kr. ekskl. moms Ved tilmelding til flere kurser i vores kursusrække opnår du 10 % rabat på det samlede beløb. 11

13 LUKKEDE KURSER VIRKSOMHEDENS BEHOV SundTrivsel tilbyder lukkede kurser og foredrag, der oftest kan tilpasses netop jeres behov. Vores åbne kurser, beskrevet på de foregående sider, tilbydes også som lukkede kurser - øvrige lukkede kurser finder du herunder. FOR MEDARBEJDERE LIVSSTILSKURSER MED MENTAL STYRKETRÆNING KOSTVEJLEDNINGSKURSER RYGESTOPKURSER STRESSFOREBYGGELSESKURSER - INDIVIDET WORK/LIFE BALANCE-KURSER FOR LEDERE TRIVSELSVÆRKTØJSKASSEN KURSUS OM TRIVSELSFREMME STRESSFOREBYGGELSESKURSER INDIVIDET OG ORGANISATIONEN KONFLIKTHÅNDTERINGSKURSER Kurserne/foredragene kan tilpasses det aktuelle organisationsniveau, som I ønsker at påvirke. Kurser for ledere kan altså med fordel tilpasses medarbejdere, så indsatserne målrettes flere niveauer, jf. IGLO-metoden. UNDERVISERE Afhænger af emnet. SundTrivsel beskæftiger egne erhvervspsykologer samt egne sygeplejersker og professionsbachelorer indenfor ernæring og sundhed. TID OG STED På det sted og det tidspunkt, som passer netop jer. PRIS Prisen afhænger af omfanget af tilpasninger, antal deltagere, lokationen og tidspunktet for afholdelse. INDHOLD Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om, hvad kurset/foredraget konkret kan indeholde. Mulighederne er mange, og det vigtigste er, at kurset/foredraget tilpasses netop jeres kultur og behov. 12

14 ÅBEN UDDANNELSE 1 TRIVSELSAMBASSADØR FORMÅL OG UDBYTTE Uddannelsen til trivselsambassadør gør dig i stand til at forstå og iværksætte trivselsfremmende initiativer på organisationens forskellig niveauer. Trivselsambassadøren spiller en væsentlig rolle i forhold til forankringen af trivselsfremmende tiltag, da vedkommende har til opgave at holde trivslen i kog i samarbejde med beslutningstagere på trivselsfronten, eks. HR-afdelingen. Deltagere på trivselsambassadøruddannelsen opnår viden om trivselsfremme, motivation/kommunikation, proaktiv adfærd, stressforebyggelse, prioritering af indsatser jf. IGLO-modellen mm. Uddannelsen er målrettet organisationer, der ser værdi i at uddanne et større eller mindre korps af trivselsambassadører (to eller flere) til udvikling og forankring af organisationens trivselsindsatser. Som en del af undervisningen til trivselsambassadør forventes det, at deltagerne er villige til at tage udgangspunkt i eventuelle problemstillinger/successer fra egen arbejdsplads. Der vil mellem modulerne blive stillet opgaver, som skal løses med udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation. Læs mere om indholdet i modulerne på de følgende sider. TILMELDINGSFRIST Fredag d. 11. marts 2013 via mail Bemærk at tilmelding er bindende. Medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med interesse for arbejdspladsens trivsel. UNDERVISER Erhvervspsykologer v. SundTrivsel Katrine Bastian Meiner og Vibeke Wagener Jørgensen TID OG STED 3 moduler á 7 timers varighed, alle dage kl i Roskilde Modul 1: Mandag d. 24. april 2013 Modul 2: Mandag d. 13. maj 2013 Modul 3: Mandag d. 3. juni 2013 PRIS PR. DELTAGER Ved tilmelding inden 6. februar 2013: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved tilmelding efter 6. februar

15 ÅBEN UDDANNELSE 1 TRIVSELSAMBASSADØR MODUL 1 OG 2 INDHOLD MODUL 1 Modul 1 omhandler dels formåls-, begrebs- og rolleafklaring, der gør deltagerne bevidste om, hvad rollen som trivselsambassadør indebærer. Samtlige deltagere vil forud for modulet blive bedt om at udfylde et spørgeskema med en række reflekterende spørgsmål om rollen som trivselsambassadør, som deltageren skal besvare i samarbejde med en relevant person (evt. nærmeste leder) i organisationen. Temaer på modul 1: Præsentation af formål og forløb Forventningsafstemning med udgangspunkt i spørgeskemaet Hvad kendetegner god trivsel på arbejdspladsen - de 6 guldkorn og Social Kapital Hvad kendetegner god trivsel på deltagernes egen arbejdsplads Definition af rollen som Trivselsambassadør Hvorfor ønsker du at blive Trivselsambassadør? Hvilke udfordringer møder du som Trivselsambassadør? Etiske dilemmaer du skal være opmærksom på Afgrænsning af opgaver og ansvar Viden om hvem der kan hjælpe Målsætning og handleplan frem til næste modul (bl.a. i forhold til samarbejdet med din nærmeste leder) Facilitering af netværk mellem modulerne INDHOLD MODUL 2 På modul 2 retter vi fokus på konkrete kommunikationsværktøjer, som kan hjælpe deltagerne i deres arbejde med trivsel på deres arbejdsplads hvad enten de retter deres hjælp mod enkelte kolleger, eller mod deres afdeling eller team. Deltagerne introduceres for Appriciative Inquiry, coaching og basale kommunikationsmetoder tilgange som vil ruste deltagerne til at tage hul på trivselssnakken på deres arbejdsplads og hjælpe deres kolleger til at kunne hjælpe sig selv. Temaer på modul 2: Kommunikation hvordan sprog og kropssprog påvirker trivslen Appriciative Inquiry hvordan det vi fokuserer på er med til at skabe den virkelighed vi er en del af Coaching og hvordan man hjælper sine kolleger til at kunne hjælpe sig selv At tale om trivsel sammen - sprog og aktiv lytning Værktøjskasse så deltagerne selv kan gå hjem og øve Revidering af målsætninger og handleplan frem til næste modul (med inddragelse af nærmeste leder) 14

16 ÅBEN UDDANNELSE 1 TRIVSELSAMBASSADØR MODUL 3 INDHOLD MODUL 3 Modul 3 fokuserer på arbejdspladsens holdninger til arbejdet med trivsel. Modulet tager udgangspunkt i hvilke indsatser der fremmer trivsel på gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Temaer på modul 3: Hvad er det for forhold der henholdsvis skaber og forhindrer trivsel på deltagernes egen arbejdsplads? Hvordan kan vi spotte kilden til dårlig trivsel? Hvordan kan vi hjælpe med at holde fokus på kilden til trivsel? Hvordan kan vi arbejde med trivsel i et problemfyldt miljø? Afdelings- og organisationsniveau: Social og kollegial støtte på egen arbejdsplads Roller og ansvar i forhold til trivsel En fælles indgangsvinkel hvilken kultur og hvilke normer fremmer trivsel Dialog og åbenhed på hele arbejdspladsen Trivselspolitik Afklaring af deltagernes udfordringer med trivselsarbejdet Opsamling og målsætning for det videre trivselsarbejde hjemme på arbejdspladsen 15

17 ÅBEN UDDANNELSE 2 SUNDHEDSAMBASSADØR FORMÅL OG UDBYTTE Sundhedsambassadøruddannelsen klæder dig på til at styrke sundheden på arbejdspladsen på flere organisatoriske niveauer, ved implementering af konkrete indsatser, forankring og fastholdelse af sundhedsforståelsen. Sundhedsambassadøruddannelsen er derfor målrettet organisationer, der ønsker at opgradere sundhedsfremme fra et personalegode til en strategisk indsats og dermed opnå større effekt af indsatserne. Sundhedsambassadørernes tilstedeværelse på arbejdspladsen har til formål at fastholde et vedvarende sundhedsfokus, der er forankret i de enkelte afdelinger/lokationer, såvel som i organisationen som helhed. Formålet med uddannelsen er desuden, at sundhedsambassadørerne fungerer som en kollegial sparringspartner såvel som motivator og katalysator til små som store sundhedsjusteringer på individ- og organisationsniveau. Deltagerne vil i perioderne mellem modulerne bliver stillet over for mindre opgaver, som skal løses i egen organisation og som på det følgende modul præsenteres for de øvrige deltager. Målet er her vidensdeling, erfaringsudveksling og sparring. Læs mere om indholdet i modulerne på de følgende sider. TILMELDINGSFRIST Fredag d. 22. februar 2013 via mail Bemærk at tilmelding er bindende. Uddannelsen er målrettet organisationer, der ser værdien i at uddanne et korps af medarbejdere (to eller flere), til at synliggøre sundhedsfremme samt motivere og støtte kollegaer i dagligdagen. Det kunne være: Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere med interesse i at skabe en sund arbejdsplads. UNDERVISER Cand. Scient. San og direktør v. SundTrivsel Bende Næsted TID OG STED 4 moduler á 8 timers varighed, alle dage kl i Roskilde Modul 1: Onsdag d. 6. marts 2013 Modul 2: Onsdag d. 15. maj 2013 Modul 3: Onsdag d. 11. september 2013 Modul 4: Onsdag d. 6. november 2013 PRIS PR. DELTAGER Ved tilmelding inden 6. januar 2013: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved tilmelding efter 6. januar

18 ÅBEN UDDANNELSE 2 SUNDHEDSAMBASSADØR MODUL 1 OG 2 INDHOLD MODUL 1 Modul 1 er i udgangspunktet fokuseret på en gensidig forventningsafstemning imellem deltageren og deltagerens organisation. Samtlige deltagere modtager forud for modulet et skema med en række reflekterende spørgsmål, som deltageren skal besvare i samarbejde med en relevant (leder) person i organisationen. Vi stifter desuden bekendtskab med rollen som sundhedsambassadør og kendetegn for den gode rollemodel. Deltageren opnår desuden viden omkring etik i sundhedsfremme på arbejdspladsen, hvordan fokusområder udvælges og aktiviteter udformes inkluderende, og hvordan vaner ændres i forandringsprocesser. Afslutningsvis kommer deltagerne igennem en interaktiv og underholdende præsentation af KRAMS faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress). Alle deltager opstiller på første modul nogle virksomhedsspecifikke målsætninger og udarbejder en handlingsplan, som bliver deltagernes arbejdsredskab over det næste år. På den måde målrettes uddannelsen organisationens aktuelle behov. Temaer på modul 1: Intern forventningsafstemning i deltagerens organisation Sundhedsambassadørens rolle og den gode rollemodel Etik i sundhed på arbejdspladsen hvordan undgår vi stigmatisering? Forandringsprocesser vaner og vaneændring Kendskab til KRAMS-faktorerne INDHOLD MODUL 2 Modulet indledes med en erfarings- og idéudveksling ved gennemgang af de virksomhedsspecifikke handleplaner, som deltagerne hver især har udarbejdet på forrige modul. På Modul 2 opnår deltagerne viden og færdigheder omkring motivationsbegrebet og forskellige tilgange til motivation af kollegaer. Deltagerne introduceres til den motiverende samtale som metode og de spørgeteknikker, der er indlejret heri. Vi går desuden i dybden med effektfuld kommunikation og kommunikationens betydning for, hvorvidt sundhedsambassadøren er i stand til at hjælpe en kollega med et ønske om en eventuel livsstilsændring el. lign. På Modul 2 fokuserer vi på, hvordan vi operationaliserer motivations- og kommunikationsteori til praksis hjemme på arbejdspladsen. Modulet indeholder derfor en stor del casetræning og gensidig feed back deltagerne og undervisere imellem. Temaer på modul 2: Erfarings- og ide udveksling Motivations - og kommunikationsteori også i praksis Casetræning med udgangspunkt i de tillærte teorier Revidering/evaluering af handlingsplaner samt eventuelle nye målsætninger. 17

19 ÅBEN UDDANNELSE 2 SUNDHEDSAMBASSADØR MODUL 3 OG 4 INDHOLD MODUL 3 På modul 3 opnår deltagerne viden om, hvordan de forebygger nedslidende rutiner i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Deltagerne præsenteres for den nyeste forskning indenfor nedslidningsforebyggelse, og for hvordan organisationer skaber de nødvendige koblinger mellem sundhedsfremme og arbejdsmiljøet. Deltagerne introduceres til begrebet ISA (Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø) og arbejdet med begrebet konkretiseres ved hjælp af cases fra virksomheder, der arbejder med ISA. Deltagerne indføres i, hvordan initiativer kan implementeres i egen organisation med udgangspunkt i IGLO-modellen (Individ, Gruppe, Organisation, Ledelse) for en mere holistisk og effektfuld tilgang, hvor arbejdsmiljø og sundhed er sammentænkt. Temaer på modul 3: Erfarings- og idéudvekling med udgangspunkt i de individuelle handleplaner Forebyggelse af nedslidning Introduktion til begrebet ISA Implementeringsmuligheder med udgangspunkt i IGLO-modellen Revidering af handlingsplan og evt. nye målsætninger INDHOLD MODUL 4 På Modul 4 runder vi trivsel og det gode psykiske arbejdsmiljø, som et væsentligt fokusområde i relation til et sundt helbred på arbejdspladsen. Deltagerne præsenteres for den nyeste forskning indenfor psykisk arbejdsmiljø og afgørende faktorer med indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Deltagerne får konkrete værktøjer til at udvikle det psykiske arbejdsmiljø hjemme på arbejdspladsen, der nemt kan operationaliseret i dagligdagen. Deltagerne afprøver på undervisningsdagen værktøjerne på og med hinanden ud fra forskellige kombinationer af casetræning. På dette sidste modul samler vi desuden op på alle 4 moduler. Det sikrer, at sundhedsambassadørerne får skabt et fuldendt billede af, hvordan det fysiske, psykiske og sociale spiller sammen, når sundheden skal sættes på dagsordenen i organisationer. Dermed får deltagerne en forståelse for kompleksiteten af at fungere som sundhedsambassadør. Temaer på modul 4: Erfarings - og idéudveksling med udgangspunkt i handlingsplanerne. Psykisk arbejdsmiljø. Hvorfor og hvordan kan vi tale om det? De 6 Guldkorn (Indflydelse, Mening i arbejdet, Forudsigelighed, Social støtte, Belønning, Krav) Opsamling på det tillærte i de fire moduler Casetræning samt etablering af netværksgrupper for de interesserede 18

20 ÅBEN UDDANNELSE 3 SUNDHEDSLEDELSE I PRAKSIS FORMÅL OG UDBYTTE Der er et voksende behov for at HR og arbejdsmiljøansvarlige investerer mere tid på det strategiske niveau. Uddannelsen Sundhedsledelse i praksis giver dig viden om og færdigheder til at løfte sundheds- og trivselsfremmende indsatser fra at være personalegoder til at være delelementer i en strategisk indsats på lige fod med andre strategiske fokusområder i organisationen. Uddannelsen gør dig i stand til at varetage sundhedsledelsen på din arbejdsplads ud fra et strategisk og forretningsorienteret perspektiv. Deltagerne får et nuanceret indblik i, hvad der skal til - og på hvilke niveauer i organisationen ikke mindst - for at kunne forvente Return On Investment (ROI) af indsatserne. Formålet er endvidere at give deltagerne færdigheder til at arbejde med de strukturelle rammer i organisationen, samt at forstå sondringen imellem tilbudsorienterede og miljøorienterede indsatser og de forskellige effekter heraf. Med uddannelsen i baggagen kan du med rette udnævnes til sundhedsleder på din arbejdsplads, dvs. personen med overblikket over hvem, hvad, hvor og hvorfor i relation til at implementere og forankre sundheds- og trivselsfremmende tiltag i organisationen. Læs mere om indholdet i modulerne på de følgende sider. TILMELDINGSFRIST Fredag d. 15. marts 2013 via mail Bemærk at tilmelding er bindende. Uddannelsen er målrettet enkeltpersoner i organisationer, som ønsker (eller allerede er i gang med) at arbejde strategisk med sundheds- og trivselsfremme. Uddannelsen henvender sig til ledere på alle niveauer, HR ansvarlige, HR konsulenter og arbejdsmiljøansvarlige. UNDERVISER Cand. Scient. San og direktør v. SundTrivsel Bende Næsted TID OG STED 3 moduler á 8 timers varighed, alle dage kl i Roskilde Modul 1: Onsdag d. 10. april 2013 Modul 2: Onsdag d. 12. juni 2013 Modul 3: Onsdag d. 16. oktober 2013 PRIS PR. DELTAGER Ved tilmelding inden 6. februar 2013: kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning kr. (ekskl. moms) inkl. forplejning ved tilmelding efter 6. februar

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS)

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) 1 Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) Formål Sidder du med ansvaret for at udvikle arbejdet med sundhed på arbejdspladsen eller arbejder du med sundhed på arbejdspladsen og har et ønske om at

Læs mere

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Uddannelsen giver dig den nyeste viden

Læs mere

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG ABONNEMENTER - DER BETALER SIG APV NATHOLDSTJEK KOMPETENCE APV Få det mest optimale ud af jeres APV, ved at lade SundTrivsel stå for hele processen med en APV Grundpakke og de tilvalg der passer til jeres

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Trivsel og stresshåndtering

Trivsel og stresshåndtering www.piafrahm.dk Trivsel og stresshåndtering Kursus for Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Helsingør Kommune Erhvervspsykolog Pia Frahm, Østergade 13, 1100 København K, tlf. 27208736, mail@piafrahm.dk

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen

Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Succesfuld implementering af strategisk sundhed på arbejdspladsen Workshop nr. 406 AM2013 Tirsdag den 12. nov. 2013 V/ Just B. Justesen og Mads Andreasen 2 Vi har ikke råd til at lade være!! Vi skal være

Læs mere

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse

»Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse »Fra vision til praktisk arbejdsmiljøledelse Vibeke Rasmussen. vira@alectia.com »Program for resten af dagen Præsentation af Colas Lederudvikling hos Colas forløb og formål Eksempler Samarbejdet Colas

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

ROBUST MENTAL SUNDHED

ROBUST MENTAL SUNDHED ROBUST MENTAL SUNDHED Individuel rådgivning Mindfulness Online Kurser Foredrag Holdundervisning Workshop Mindfulness som faglig kompetence INDHOLD Mindbusiness 1 2 3 4 5 6 Individuel rådgivning Mindfulness

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter Pathfinder intensive en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter 2 // Pathfinder INTENSIVE Få et kraftfuldt indspark til dit projekt, din karriere eller din personlige udvikling. Deltag

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere