DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

2 Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene afspilleren. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Dette produkt er under stadig produktudvikling med henblik på kvalitetsforbedring og optimering af funktioner. Denne løbende udvikling kan medføre, at der er forskelle mellem udseende og funktionalitet på det faktiske produkt i forhold til de funktioner, specifikationer og design, der gennemgås i denne betjeningsvejledning. Vi beklager, at det ikke er muligt løbende at opdatere betjeningsvejledningen tilsvarende. Hvis du finder udeladelser eller fejl i denne vejledning, er du velkommen til at lade os det vide. Forsigtig 1. Udsæt ikke afspilleren for høje temperaturer, magnetfelter, fugtighed og stærk statisk elektricitet. 2. Undlad at kaste eller tabe afspilleren. 3. Brug aldrig skarpe genstande til at trykke på afspillerens knapper. 4. Undlad at rengøre afspilleren med nogen form for ætsende væske. 5. Denver påtager sig intet ansvar for tab eller sletning af data, der er gemt i afspilleren og går tabt i forbindelse med fejlbetjening, vedligeholdelse, skift af batterier eller af andre årsager. DK1

3 Indhold Knapper og kontroller 4 Afspilleren 5 Sådan tænder og slukker du 6 Hovedmenuen 6 Musik 6 1. Enter 6 2. Sådan ændrer du Modus 7 3. Valg af skæring 7 4. Kontrolmenuen under afspilning eller pause 7 Volumen 8 Afspilningsfunktion 8 Loop A-B 9 Equalizerfunktioner 9 Sådan sletter du en fil 9 Sådan sletter du alle filer Kontrolmenuen under afspilningsstop 10 Optagelse Sådan starter du en optagelse Filtyper Pause 11 Afspilning Afspilning Sådan ændrer du Modus Sådan vælger du en fil Kontrolmenuen under afspilning eller pause 12 DK2

4 5. Kontrolmenuen under afspilningsstop 12 Systemet Enter Sådan vælger og ændrer du en indstilling 12 Baggrundslys 12 Sprog 12 Indstilling for slukning 13 Kontrast 13 Filtyper 13 Kapacitet 13 Firmware version 13 USB lagermedie 13 Sådan kopierer du musikfiler over på din MP3 afspiller 14 NB vedrørende USB 17 Fejlfinding og specifikationer 19 Sikkerhedsanvisninger 20 DK3

5 Knapper og kontroller 1. VOLUMEN OP 2. VOLUMEN NED 3. OPTAG / OPTAG A-B / AFSPIL LOOP 4. TÆND / AFSPIL / PAUSE / SLUK 5. FREMAD / NÆSTE 6. TILBAGE / FORRIGE 7. MENU: ÅBNER DEN VALGTE UNDERMENU ELLER VENDER TILBAGE TIL HOVEDMENUEN 8. LÅS: LÅSER AFSPILLERENS KNAPPER ELLER LÅSER DEM OP (LÅSTE KNAPPER ER INAKTIVE) 9. UDTAG TIL HOVEDTELEFONER 10. INDBYGGET MIKROFON 11 DISPLAY 12. USB-STIK 13. BATTERIRUM DK4

6 Afspilleren Display Afspilning af filer Visning af sangtekster Denne afspiller understøtter LRC-filer til visning af sangtekster sammen med musikken. Hvordan ved jeg, om der findes sangtekster? Ikonet skifter til, hvis musikfilen har en tilhørende LRC-fil. Visning af batteristatus Afspilleren viser dig, hvordan den aktuelle batteristatus er. angiver, at afspillerens 1,5V batteri er fuldt. angiver, at batteriet er ved at være tømt og angiver, at det er nødvendigt at udskifte batteriet omgående. DK5

7 Sådan tænder og slukker du Sådan tænder du: Tænd afspilleren ved at trykke på knappen velkomstsskærm:.lcd displayet viser følgende Bemærk: Som standard starter afspilleren altid op indstillet til afspilning. Sådan slukker du: Sluk afspilleren ved at trykke på knappen displayet viser følgende nedlukningsskærm: og holde den inde. LCD Slip knappen, når nedtællingen er til ende. Bemærk: Det er ikke muligt at slukke afspilleren, mens en optagelse er i gang. Hovedmenuen Hvis du vil åbne hovedmenuen, skal du trykke på knappen kortvarigt på knappen under optagelse. og holde den inde eller trykke Musik Optagelse Afspilning System Musik 1. Enter Vælg funktionen "Musik" ved at trykke på knappen eller i hovedmenuen eller ved at trykke kortvarigt på knappen. Musik Optagelse Afspilning System Hvis der findes musikfiler i afspilleren, viser displayet følgende: DK6

8 Hvis der ingen musikfiler findes i afspilleren, viser displayet følgende: Hvis du vil vende tilbage til menuen under afspilning, skal du trykke på knappen den inde. Bemærk: Afspilning er altid standardindstillingen, når du tænder afspilleren. og holde 2. Sådan ændrer du Modus Tryk kortvarigt på knappen under afspilningsstop eller pause, hvis du vil starte afspilning. Stop modus Pause modus Afspilning Tryk kortvarigt på knappen under afspilning, hvis du vil holde pause i afspilningen. 3. Valg af skæring Tryk kortvarigt på knappen under afspilningsstop, pause eller afspilning, hvis du vil gå tilbage til foregående musikfil. Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil gå til næste musikfil. Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gå hurtigt fremad eller tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gå hurtigt tilbage. Hvis afspilningen er afbrudt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at begynde afspilning af den valgte musikfil. Hvis afspilleren er sat på pause, begynder afspilningen af den valgte musikfil automatisk. 4. Kontrolmenuen under afspilning eller pause Tryk kortvarigt på knappen under afspilning eller pause, hvis du vil åbne kontrolmenuen, der ser ud som vist herunder: DK7

9 Tryk på knappen eller, hvis du vil skifte undermenu, og tryk kortvarigt på knappen for at åbne undermenuen. Vælg punktet "exit" og tryk kortvarigt på knappen, når du vil lukke kontrolmenuen og vende tilbage til funktionen afspilning. Volumen Åben undermenuen "Volume" og tryk på knappen eller for at indstille lydstyrken. Tryk kortvarigt på knappen for at vende tilbage til afspilningsmodus. (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen). Hvis du vil justere lydstyrken direkte under afspilning, skal du trykke på knappen eller. Afspilningsfunktion Åben undermenuen "Loop", der vises på tegningen herunder: Der er 6 forskellige funktioner at vælge imellem: Normal Repeat one Repeat All Random Random loop Intro Afspilningen afbrydes, når den aktuelle fil er spillet igennem. Gentager den samme musikfil igen og igen. Gentager alle musikfiler i afspilleren igen og igen. Afspiller alle musikfiler i den aktuelle mappe i vilkårlig rækkefølge. Afspiller alle musikfiler i den aktuelle mappe i vilkårlig rækkefølge igen og igen - afspilningen standser først, når du afbryder den manuelt. Afspiller de første 10 sekunder af hver musikfil i den aktuelle mappe. Tryk på knappen eller og vælg den ønskede funktion. Tryk kortvarigt på knappen DK8

10 for at vende tilbage til afspilningsmodus. (Tryk på knappen vil vende tilbage til hovedmenuen). og hold den inde, hvis du Loop A-B Tryk på knappen REC/A-B for at indsætte startpunktet for dit loop og tryk på samme knap igen ved det sted, hvor du vil afslutte dit loop under afspilning eller optagelse. Afspilleren skifter til funktionen Loop A-B og begynder afspilningen af loop'et. Tryk på knappen REC/A-B igen, når du vil afbryde funktionen. Equalizerfunktioner Åben undermenuen "Sound effect", der vises på tegningen herunder: Du kan vælge mellem 5 forskellige indstillinger for equalizer. Tryk på knappen eller og vælg den ønskede indstilling. 1. Normal, 2. Rock, 3. Jazz, 4. Klassisk og 5. Pop. Tryk kortvarigt på knappen for at vende tilbage til afspilningsmodus. (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen). Sådan sletter du en fil Åben undermenuen "File delete", der vises på tegningen herunder: Tryk kortvarigt på knappen for at åbne undermenuen, der vises på tegningen herunder. (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen). Tryk på knappen eller og vælg "YES" (ja) eller "NO" (nej). Hvis du vælger "YES" og trykker kortvarigt på knappen, slettes den markerede fil, og afspilleren vender dernæst tilbage til afspilningsmodus. (Hvis du trykker på knappen og holder den inde, vender afspilleren tilbage til hovedmenuen uden at slette filen). DK9

11 Hvis du vælger "NO" og trykker kortvarigt på knappen, vender afspilleren tilbage til afspilningsmodus uden at slette den markerede fil. (Hvis du trykker på knappen og holder den inde, vender afspilleren tilbage til hovedmenuen uden at slette filen). Sådan sletter du alle filer Åben undermenuen "Delete all", der vises på tegningen herunder: Tryk kortvarigt på knappen for at åbne undermenuen, der vises på tegningen herunder. (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen). Tryk på knappen eller og vælg "YES" (ja) eller "NO" (nej). Hvis du vælger "YES" og trykker kortvarigt på knappen, slettes alle filer i afspilleren, og afspilleren vender dernæst tilbage til afspilningsmodus. (Hvis du trykker på knappen og holder den inde, vender afspilleren tilbage til hovedmenuen). 5. Kontrolmenuen under afspilningsstop Tryk kortvarigt på knappen for at åbne undermenuen under stop modus. Nærmere oplysninger om betjeningen for de forskellige punkter finder du i afsnit 4 "Kontrolmenuen under afspilning eller pause". Optagelse 1. Sådan starter du en optagelse Du kan starte en optagelse på to forskellige måder. A. Tryk på knappen eller og vælg punktet "Record" (optag) i hovedmenuen. Se tegningen herunder: Tryk kortvarigt på knappen for at åbne undermenuen, som vist på tegningen herunder: DK10

12 B. Tryk på knappen REC/A-B, hvis du vil starte en optagelse direkte. PS: Tryk på knappen og holder den inde, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen. 2. Filtyper Du kan vælge mellem to filtyper: Optagelse i god kvalitet og langtidsoptagelse. Nærmere oplysninger om betjeningen finder du i afsnittet "System". 3. Pause Tryk på knappen REC/A-B, hvis du vil holde pause i optagelsen. Se tegningen herunder. Tryk på knappen REC/A-B igen, når du vil genoptage optagelsen. Afspilning Sådan afspiller du filer på afspilleren. 1. Afspilning Tryk på knappen eller og vælg punktet "Play" (afspil) i hovedmenuen. Tryk kortvarigt på knappen for at starte afspilningen. Der er filer gemt i afspilleren Tryk kortvarigt på knappen for at begynde afspilningen af filen, og tryk på knappen igen, hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil gå tilbage til foregående musikfil, eller tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gå hurtigt tilbage. Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil gå til næste musikfil, eller tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gå hurtigt fremad. DK11

13 Tryk på knappen og holder den inde, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen under afspilning. 2. Sådan ændrer du Modus Nærmere oplysninger om dette punkt finder du i afsnittet af samme navn under emnet "Musik". 3. Sådan vælger du en fil Nærmere oplysninger om dette punkt finder du i afsnittet af samme navn under emnet "Musik". 4. Kontrolmenuen under afspilning eller pause Nærmere oplysninger om dette punkt finder du i afsnittet af samme navn under emnet "Musik". 5. Kontrolmenuen under afspilningsstop Nærmere oplysninger om dette punkt finder du i afsnittet af samme navn under emnet "Musik". Systemet 1. Enter Gå ind i hovedmenuen, tryk på knappen eller og vælg punktet "System", eller tryk kortvarigt på knappen for at åbne menuen "System". Tryk på knappen og hold den inde, når du vil vende tilbage til hovedmenuen fra undermenuen "System". 2. Sådan vælger og ændrer du en indstilling I undermenuen "System" skal du nu trykke på knappen eller og vælge det punkt i menuen, som du vil indstille. Tryk kortvarigt på knappen for at få adgang til at ændre indstillingen for det valgte menupunkt. (Hvis du f.eks. vælger punktet "Exit" og trykker kortvarigt på knappen, lukker afspilleren menuen "System" og vender tilbage til hovedmenuen). Baggrundslys Tryk på knappen eller for at foretage din indstilling. Tryk på knappen for at gemme din indstilling og vende tilbage til undermenuen "System". (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gemme og vende tilbage til hovedmenuen). Sprog Tryk på knappen eller for at foretage din indstilling. Tryk på knappen for at gemme din indstilling og vende tilbage til undermenuen "System". (Tryk på knappen og DK12

14 hold den inde, hvis du vil gemme og vende tilbage til hovedmenuen). Indstilling for slukning Tryk på knappen eller for at foretage din indstilling. Tryk på knappen for at gemme din indstilling og vende tilbage til undermenuen "System". (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gemme og vende tilbage til hovedmenuen). Kontrast Tryk på knappen eller for at foretage din indstilling for kontrast. Tryk på knappen for at gemme din indstilling og vende tilbage til undermenuen "System". (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gemme og vende tilbage til hovedmenuen). Filtyper Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede indstilling for optagekvalitet. Tryk på knappen for at gemme din indstilling og vende tilbage til undermenuen "System". (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gemme og vende tilbage til hovedmenuen). Kapacitet Her kan du kontrollere oplysninger om anvendt og ledig plads i afspilleren. Tryk på knappen for at vende tilbage til undermenuen "System". (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gemme og vende tilbage til hovedmenuen). Firmware version Her kan du se afspillerens model- og versionsnummer. Tryk på knappen for at vende tilbage til undermenuen "System". (Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil gemme og vende tilbage til hovedmenuen). USB lagermedie Denne afspiller kan anvendes som standard USB lagermedie og understøtter Windows ME, 2000 og XP uden installation af driver. Hvis du anvender Win98SE, skal du først installere en driver. Hvordan forbindes afspilleren til PC'en? Tænd PC'en og forbind din MP3-afspiller til PC'en ved hjælp af USB-kablet. Når forbindelsen mellem de to er oprettet, er der 3 mulige statusmeddelelser, der kan vises på displayet. DK13

15 1. Venter 2. Downloader 3. Uploader Sådan kopierer du musikfiler over på din MP3 afspiller Før du kan kopiere musikfiler over på din MP3-afspiller, skal du sikre dig, at filerne er konverteret til formatet MP3 eller WMA. OBS! Det er ikke muligt at kopiere standard musik/ audio CD direkte over på MP3-afspilleren. Selv om filerne kan overføres til afspilleren, vil afspilleren ikke efterfølgende kunne læse disse filer. Software til oprettelse af MP3 eller WMA filer medfølger ikke. 1. Forbind MP3-afspilleren til USB-terminalen på din PC. 2. "Træk og slip" de ønskede MP3 / WMA filer over i den bærbare afspiller i Windows Stifinder. 3. Færdig! MP3-afspilleren er nu klar til at afspille dine musikfiler. NB Hvis du har betalt for at downloade WMA musikfiler fra en musikportal som f.eks. itunes, TDC Musik, Box.dk, Payload eller lignende, skal du følge nedenfor beskrevne fremgangsmåde DK14

16 omhyggeligt. Bemærk: Følgende retningslinjer er baseret på anvendelse af Microsoft Media Player 9. Hvis du anvender en ældre version af Media Player, kan du hente den nyeste version gratis på Sådan kopierer du 1. Forbind MP3-afspilleren til USB-porten på din PC. 2. Kontrollér, at MP3-afspilleren genkendes som en flytbar enhed i Denne Computer. 3. Start afspilning af WMA-filen. 4. Klik på "Kopier til CD eller enhed" DK15

17 5. Sørg for, at MP3-afspilleren vises som en enhed i Windows Media Player. 6. Klik på "Kopier" Musikfilerne kopierers til din MP3-afspiller og kan herefter afspilles fra MP3-afspilleren. DK16

18 NB vedrørende USB Når du kobler MP3-afspilleren fra din PC, skal du følge anvisningerne i Windows. 1. Klik på ikonet for den flytbare media-afspiller på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen, hvorefter en dialogboks vises på skærmen. 2. Vælg "OK" for at fortsætte, som vist på tegningen: 3. Vælg "OK", hvorefter USB-enheden er frakoblet PC'en, som vist på tegningen: DK17

19 Forsigtig: Du skal følge anvisningerne i Windows og vælge "Stop" i dialogboksen "sikker fjernelse af hardware", inden du fjerner afspillerens kabel fra USB-stikket. Hvis du ikke gør det, kan filerne i afspilleren blive slettet, eller der kan opstå fejl i nogle af sektorerne i MP3-afspillerens flash-hukommelse. Sker det, kan afspilleren ikke længere afspille eller lagre filer normalt. Systemet kan dog genoprettes ved at formattere afspilleren og opgradere firmwaren. (Vi anbefaler, at du overlader dette til en fagmand). Bemærk: I denne afspillers systemmenu kan du vælge mellem mange forskellige sprog. Hvis du vælger at specificere et enkelt sprog, vil kun titel og sangtekster blive vist på det valgte sprog. Menuen er stadig på engelsk. Hvis der optræder forkerte tegn eller bogstaver under visningen af titler eller sangtekster, skal du tjekke dine indstillinger og kontrollere, om du har valgt det korrekte sprog. Hvis problemet ikke ligger dér, skal du som næste trin kontrollere, om der er fejl i den downloadede musikfil. DK18

20 Fejlfinding og specifikationer Ingen strøm Ingen lyd i hovedtelefonerne. Der er noget galt med teksten, der vises på displayet. Det kan ikke lade sig gøre at downloade musikfiler korrekt. Ydre mål Vægt Display USB format Strømkrav Optagelse Filformater Sprog Operativsystemer 1. Kontrollér, at der er batteri i afspilleren. 2. Kontrollér, at der er tændt for afspilleren. 1. Kontrollér indstillingen for volumen, er volumen indstillet til værdien 0? 2. Kontrollér forbindelsen mellem afspiller og hovedtelefoner. 3. Hvis du kan høre støj men ikke kan høre musikken fra filen, skal du kontrollere, om den aktuelle MP3-fil skulle være beskadiget. Kontrollér, om du har valgt det korrekte sprog (tegnsæt). 1. Kontrollér USB-kablet for skader og kontrollér, at afspilleren er korrekt tilsluttet PC'en. 2. Kontrollér, om der er installeret den korrekte driver (hvis driver er nødvendig). 3. Kontrollér, om der er plads nok i afspillerens flash-hukommelse til den fil, du vil downloade. 88 x 22 x 20 mm 27,5 gr. (uden batteri) FST LCD (128 x 32 pixel) blåt baggrundslys USB 2.0, fuld hastighed 1 stk. alkalisk batteri str. AAA Samplingsrate: 8KHz, 32KHz Optageformat: WAV MP3, WMA, WAV Tysk, Engelsk Win98SE / WinME / WinNT / Win2000 / WinXP DK19

21 Sikkerhedsanvisninger Elektriske apparater er ikke legetøj Lad aldrig børn anvende elektriske apparater, når der ikke er voksne til stede. Batterier / genopladelige batterier kan udgøre en stor fare, hvis de sluges. Sørg derfor for, at små børn ikke kan få fat i apparatet og batterierne til det. Hvis dit barn sluger et batteri, skal du omgående bringe barnet til læge. Genbrug Batterier og indpakningsmateriale bør ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Batterier bør bringes til et opsamlingssted for brugte batterier med henblik på genanvendelse. Hvis indpakningsmaterialet splittes op og bortskaffes efter materialetype, hjælper du med at skåne miljøet. Bortkast ikke dette apparat med det almindelige husholdningsaffald, når det engang når enden af sin livscyklus. Bring apparatet til et opsamlingssted for elektronikskrot, således at det kan bortskaffes til genanvendelse. Symbolet på produktet, betjeningsanvisningen eller indpakningen giver oplysninger om, hvorledes apparatet bortskaffes på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde. Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genanvendes. Ved at sørge for, at dette apparat - eller materialerne fra det - kan genbruges, er du medvirkende til at passe på miljøet. Spørg dit lokale renholdningsselskab hvordan, du bortskaffer elektronisk udstyr på miljømæssigt forsvarlig vis. Fugt og rengøring Denne afspiller er ikke vandtæt! Undlad at nedsænke MP3-afspilleren i vand, og lad den i det hele taget ikke komme i kontakt med væske. Hvis der trænger vand ind i MP3 / WMA-afspilleren, kan det forårsage stor skade. Undlad at anvende rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, rensebenzin eller skuremidler, da sådanne kan beskadige din MP3 / WMA-afspiller. Rengør afspilleren med en blød, let fugtet klud. DK20

22 Varme Undlad at afsætte afspilleren for direkte sollys. Sørg for, at afspilleren ikke udsættes for stærk varme fra andre varmekilder, så som radiatorer eller fra åben ild. Sørg for, at afspillerens ventilationsåbninger ikke blokeres. Vigtigt, pas på din hørelse Forsigtig! Din hørelse er vigtig både for dig og for os. Du bør derfor anvende denne afspiller med forsigtighed. Vi anbefaler, at du undgår at skrue for højt op for lyden. Hvis afspilleren skal anvendes af børn, bør du holde øje med, at der ikke skrues for højt op for lyden. OBS! Hvis der skrues for højt op for lyden, kan det medføre varig hørenedsættelse hos børn. Sådan vælger du en tilpas lydstyrke Hvis du konsekvent lytter ved høj lydstyrke, vil dine ører gradvist vænne sig til det, og lydstyrken vil forekomme lavere, end den reelt er. Den lydstyrke, du opfatter som normal, kan rent faktisk være høj nok til at give høreskader. Beskyt dig selv mod dette ved altid at starte med at lytte ved lav lydstyrke. Skru gradvist op for lyden, indtil du uden problemer kan høre musikken klart og tydeligt. Hvis du beskadiger din hørelse, kan skaden være uoprettelig. Hvis du oplever problemer med ørerne, bør du søge læge. Undlad at anvende afspilleren i trafikken I trafikken bør du udvise skærpet agtpågivenhed. Hvis du bærer hovedtelefoner og lytter til høj musik, nedsættes denne agtpågivenhed. Ligeledes kan du ikke høre udefra kommende lyde. Din manglende agtpågivenhed kan i værste fald blive årsag til trafikuheld. DK21

23 Interferens i andet udstyr Hvis der opstår interferens i andet udstyr, f.eks. et TV eller en radio, under anvendelsen af denne afspiller, bør du anvende afspilleren på et andet sted i værelset / bygningen. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DK22

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter adskillige formater, som f.eks. MP1, MP2, MP3, WMA, WAV o.s.v. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold Forholdsregler...... 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Features. 4 Oversigt over knapper og kontroller. 5 Grundlæggende betjening.. 6 Hovedmenuens ikoner og betjening via menuen..

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter formaterne MP3, WMA og WAV. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet og tiltalende ydre gør den

Læs mere

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug Oversigt over funktioner Raffineret design Ligger godt i hånden. Understøtter mange filformater Denne afspiller understøtter formaterne MP3, WMA, WAV etc. Driverfri USB-nøgle Hold styr på filerne på din

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning MP3-afspiller MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning i INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...1 Oplysning om regulativer: FCC stk. 15...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...4 Oversigt over afspilleren...6

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Vurdering af digitalt læringsmiddel:

Vurdering af digitalt læringsmiddel: Vurdering af digitalt læringsmiddel: Indholdsfortegnelse: 1) Beskrivelse af Photo Story 3.. 2 a. Trin 1.. 3 b. Trin 2.. 5 c. Trin 3.. 5 d. Trin 4.. 6 e. Trin 5.. 6 2) Konklusion. 7 Claus B. Jensen Side

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

2 Indholdsfortegnelse

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 3 Menuen Record... 26 Sådan begynder og slutter du en optagelse... 26 Indstillinger for optagelse... 26 Sådan finder du de indspillede filer... 27 Avancerede funktioner... 28 Equalizer...

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. DANISH DANSK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Betjeningsvejledning V1.1

Betjeningsvejledning V1.1 Betjeningsvejledning V1.1 Indhold Bemærk...2 Systemets mindstekrav...2 Knapper og kontroller...3 Indholdet i pakken...3 Sådan forbindes afspilleren til en PC...4 Tænd / Sluk...4 Menu-ikoner...4 Menufunktioner...5

Læs mere

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING Design Både de ikoner som man bruger i programmet, men også program ikonet, som bl.a. vises på skrivebordet. De nye ikoner ser sådan ud: Program ikon Ikoner til oplæsning

Læs mere

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË Digital Audio Player SA170 Quick start guide 1 Hurtig start 57 Guide de démarrage rapide 8 Nopea aloitus 64 Kurzanleitung 15 Rychlý přehled 71 Guía de inicio rápido 22 Gyors áttekintés 78 Handleiding voor

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Oversigt over funktioner Raffineret design Ligger godt i hånden. Understøtter mange filformater Denne afspiller understøtter formaterne MP3, WMA, WAV etc. Driverfri USB-nøgle Hold styr på filerne på din

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual Tak for at du har købt en EnVivio 4GB MP4 afspiller. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden du tager afspilleren i brug Indhold Indhold 1 Kapitel

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUGER VEJLEDNING VELKOMMEN PAKKENS INDHOLD Velkommen til Plantronics' familie af headsetprodukter. Plantronics tilbyder en lang række produkter - fra opgave- og

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere