EU udbud, levering af ledningsmateriel drift af vand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU udbud, levering af ledningsmateriel drift af vand"

Transkript

1 EU udbud, levering af ledningsmateriel drift af vand Info Version 1 URL Extern udbuds reference Id Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse :59 Slutdato :00 Dokumentfrist :59 Ændret dato :55 Åbnings dato :00 Indkøber Firma SamAqua Addresse Vandværksvej 7 Postnr/By 5250 Odense SV Danmark Side 1 af 17

2 Beskrivelse SamAqua A/S, udbyder på vegne af sine ejere; VandCenter Syd (VCS) Vandværksvej Odense C, Vand og Affald A/S (V&A) Ryttermarken Svendborg Kerteminde Forsyning -Varme A/S (KF) Kohaven Kerteminde NFS Vand A/S (NFS) Gasværksvej 2, 5800 Nyborg. Derudover kan nedenfor nævnte selskab komme ind i rammaftalen, på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktperioden. Dette skal i givet fald meddeles aftaleleverandøren med et rimeligt varsel som minimum 3 måneder. Ærø Vand (ÆV) Industrivej Marstal. Følgende ledningsmateriel til drift af vand, udbydes, som 6 delaftaler udbydes som rammeaftaler. 1. PE rør 2. Skydeventiler 3. Stikledningsventiler, POM 4. Stikledningsventiler, afzinkningsfri messing 5. Materialer til mekanisk samlinger 6. Diffusionstætte rør Der vil blive valgt en leverandør pr. delaftale. Den samlede værdi forventes at være, ca. kr mio. kr. Den anslåede værdi for de enkelte delaftaler, vil fremgå af de enkelte delaftaler. Kontrakten har en varighed af 2 år med, option på 2 x 12 mdr. CPV koder Kode Beskrivelse Rørledninger til drikkevand Vanddistribution. Informationer Dato Navn Beskrivelse Side 2 af 17

3 :01 Svar på spørgsmål modtaget Vedr Stuk-fittings 20)Skal det være korte stukfittings eller skal det være langbenede stuk -/el-fittings (engelsk: spigot fittings) Der ønskes pris på de fittings produkter, der er på tilbudsbesvarelsen og som overholder kravspecifikationen. Vedr Rørkoblinger 21)Der skrives at bolte skal være i A2 rustfrit stål, og skiver / møtrikker i A4 rustfrit stål. Kan det accepteres at alle dele (bolte, skiver, møtrikker) er i A4 rustfrit stål? Lige såvel som træksikringerne er i syrefast rustfrit stål A4. Det accepteres at alle dele er i A4 rustfrit stål. Side 3 af 17

4 :39 Svar på spørgsmål modtaget og Spørgsmål modtaget og ) Her er uddybende kommentar til dig vedr. 7) Møtrikken sidder i et spor i selve ventilen og er ikke støbt fast i ventilen som den ved Fast skydemøtrik. Fordelen ved dette er den kan klare en lille afvinkling mellem skyderen og ventilen Der er vedhæftet billede af det. Det accepteres, at der tilbydes ventil med løs skydemøtrik. 14)Spurgte i spørgsmål 11 om grunden til at der IKKE måtte være synlige svejsetråde, dette svares der ikke på, men kun at kravet fastholdes, så spørgsmålet er: Hvad er grunden til, at der IKKE må være synlige svejsetråde i ELsvejsefittings?? Som tidligere nævnt (spørgsmål 11) fastholder vi vore kravspecifikationer. Kravspecifikationerne er et krav fra vore teknikkere/montører derfor ingen synlige svejsetråde. 15)Spurgte i spørgsmål 12, om der er nogle rørfabrikanter der vil godkende og give garanti på svejsningen, hvis der svejses fittings på et kappe rør efter fjernelse af kappen, uden at røret skrabes?? der svares at kravet fastholdes?? spørgsmål: Hvem af rørfabrikanterne, eller for den sags skyld af fittings leverandørerne vil garantere for en svejsning af ELsvejsefittings uden at røret skrabes, uanset om det leveres med kappe eller ej?? Jeg har forstået dit(spørgsmål 12) således, om der er nogle rørfabrikanter, der vil godkende og give garanti på svejsningen, hvis der svejses fittings på et kappe rør, efter fjernelse af kappen, uden at røret skrabes. Hvem af rørfabrikanterne, eller for den sags skyld fittings leverandørerne, der vil garanterer svejsning af El- svejsefittings uden røret skrabes, uanset om det leveres med kappe eller ej. Dette spørgsmål kan vi først besvare, når vi har modtaget og gennemlæst de indkomne tilbud her vil vi i givet fald kunne se, hvad den enkelte tilbudsgiver, kan garanterer. Derfor fastholder vi vore kravspecifikationer. Punkt, Teknisk og eller faglig formåen. 16)Referenceliste, skal referencerne være leveret gennem byderen eller vil leveringer gennem brydernes leverandør accepteres. Referencelisten, skal henvise til de produkter der tilbydes via tilbudsbesvarelsen, og det acceptres at der er brugt anden leverandør som distributør. Vedr. Punkt Skydeventiler med Svejsender 17)Vi ønsker at tilbyde skydeventiler med løs skyder møtrik. Det vil sige at skyder møtrik er monteret på skyderen i en konstruktion der der holder møtrik fast på skyder samt giver jævnt press til lukke funktion på skyder. Vil denne konstruktion kunne accepteres? (Hawle konstruktion.) Det accepteres, at der tilbydes ventiler, med løs skydemøtrik. Side 4 af 17

5 18)Vedr. bolte i ventil overdel nævnes El-galvaniserede top bolte omsluttet af gummipakningen og forseglet. kan 8.8 stål bolte accepteres? Dækket med forseglings voks? (hawle) Spørgsmål er ligeledes gældende for flange ventiler Det accepteres, at der tilbydes ventiler, 8.8 stål bolte. Vedr Garniture 19)Hvilke længder skal der tilbydes pris for faste garniture samt teleskop garniture? er nævnt fra mm For fast garniture, beskrives den standard længde, der passer til det produkt der tilbydes. Side 5 af 17

6 :11 Svar på spørgsmål modtaget Nye spørgsmål modtaget Vedr. punkt Rørkoblinger 8)Vi ønsker at tilbyde koblinger som minimum kan afvinkle +-4 gr. Og samlet minimum +-8 gr. Hvordan forholder SamAqua sig til det? Vi fastholder kravet, hvis produktet ikke findes i tilbudsgivers sortiment, kan det tilbydes som skaffevare. Vedr. punkt Rørkoblinger Vi ønsker at tilbyde koblinger som minimum kan afvinkle +-4 gr. Og samlet minimum +-8 gr. 9)Kravet ønskes ændret så der kan opnås konkurrence på delaftalen. Hvordan forholder SamAqua sig til det? Vi accepterer ændringen - Vi acceptere at koblinger som minimum kan afvikle +-4 gr. Og samlet minimum +-8 gr. Vedr. Delaftale 1 10)Er det ikke muligt at tilbyde Stuk-el fittings og EL-fittings uden at tilbyde rør? Nej Under punkt Eletrosvejsefittings skrives der: El-fittings må IKKE være udført med synlige svejsetråde? Spørgsmål: 11) Hvad ligger der til grund for dette? En svejsning med fittings med synlige svejsetråde vil i det tilfælde at der vælges fittings af mærket Frialen være mere homogen, da der er direkte kontant mellem Fitting og rør, som hvis der vælges fittings med skjule svejsetråde, og der opstår heller ikke iltlaget i disse fittings, da iltlaget er på PE materialet og ikke på svejsetrådene. Vi fasholder kravet at, El-fittings må IKKE være udført med synlige svejsetråde? 12)El-fittings SKAL kunne monteres på rør med PP-kappe, uden der stilles krav til skrabning efter fjernelse af PP-kappe: Spørgsmål: Har talt med flere af de kendte rør leverandører, og ingen af disse vil garantere for svejningen, hvis røret også efter fjernelse af PP-kappe IKKE skrabes? Vi fastholder kravet, at El-fittings SKAL kunne monteres på rør med PPkappe, uden der stilles krav til skrabning efter fjernelse af PP-kappe Side 6 af 17

7 :25 Svar på sprøgsmål Vedr. punkt Skydeventiler med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør. 6)Vi ønsker at tilbyde ventiler med glatte PE-rør i indstiksmuffen i ventilhuset. Hvordan forholder SamAqua sig til det? Det kan godt accepteres. 7)Vi ønsker at tilbyde ventiler med løs skydemøtrik af afzinkningsfri messing. Hvordan forholder SamAqua sig til det? Uddyb venligst funktionen, med løs skydemøtrik, at der menes? Vedr. punkt Rørkoblinger Vi ønsker at tilbyde koblinger som minimum kan afvinkle +-4 gr. Og samlet minimum +-8 gr. Hvordan forholder SamAqua sig til det? Vi fastholder kravet, hvis produktet ikke findes i tilbudsgivers sortiment, kan det tilbydes som skaffevare. Side 7 af 17

8 :49 Svar på sprøgsmål stille til udbud på ledningsmateriel ) Hvis der kommer en råvare prisstigning på plast-produkter som er omhandlet i udbudet må denne justering pålægges varerne i kontrakt perioden. Det er meget svært at få en leverandør til at afgive en pris til os på pe-rør hvis dette ikke må foretages. Hvis dette må foretages kan der aftales en varsling på x- antal mdr. før pris-justering af varerne. Der henvises til 14 i rammeaftalen, hvor prisregulering er beskrevet. 2) Er vareleveringen sikret ved kontrakt-underskrivning eller har udbyder mulighed for køb anden steds under kontrakt-perioden af disse produkter, som er nævnt i udbuds-materialet Der vil kunne opstå et akutbehov, hvor en hasteordre skal rekvireres hurtigst muligt. Den vindende leverandør, vil blive spurgt, og kan leverandøren ikke levere hasteordren, vil man rekvirere ordren fra anden leverandør. Henvises i øvrigt til 8, i rammeaftalen. 3) Ang. vareprøver, skal der leveres fulde lgd af pe-rørene eller må der leveres afskårne endestykker. Stykker på 1,5 2 meter er passende. 4) Ang. vareprøver, hvad skal der ske med dem efter kontraktunderskrivning som der er stillet til rådighed hvis vi som leverandør ikke får leverancen. Må vi sende en faktura på disse produkter. De vareprøver der kan sendes retur, bliver returneret og andre vareprøver, betales for. Dette gælder også PE-rør, men her betales for de rørstykke leverandøren sender. 5) Hvad stilles der af krav til reference-listen som skal oplyses, f.eks direkte handel til andre vandforsyningsselskaber eller salg til entreprenører der arbejder med disse produkter til daglig...????? Referencelisten skal indeholde referencer, som benytter de tilbudte produkter som er beskrevet i udbudsmaterialet. Det kan være vandforsyninger, entreprenører eller tilsvarende Side 8 af 17

9 Tildelingskriterier Tildelingskriterier: Økonomisk mest fordelagtige tilbud Krav Niveau Beskrivelse 1 Generelt Nej Kun information Alle tilbudte produkter, skal være produceret på virksomheder, der er svarende til DS/ISO 9001 certificeret. Samlings- og monteringsvejledninger samt øvrige instruktioner og forskrifter skal leveres på dansk. Selskaberne arbejder målrettet på at sikre en lang levetid på deres vandforsyningsanlæg og stiler mod en levetid på 100 år. Der arbejdes desuden med tiltag for at sikre en god hygiejne i forbindelse med renovering af ledningsnet og i den daglige drift. Her ud over er der fokus på at rør og komponenter i ledningsnettet giver minimal afsmitning til vandet. For at sikre en vis ensartethed og et højt kvalitetsniveau er det valgt at opstille en række tekniske krav til rør og formstykker. Disse krav stilles for at sikre, at producenterne kan leve op til de funktionelle egenskaber (bl.a. 100 års levetid, ringe afsmitning mv.) som selskaberne stiller krav om til vores vandforsyningsanlæg. Alle egenskaber specificeret nedenfor skal være kontrolleret og dokumenteret ved tredjeparts kontrol af akkrediteret prøvningsinstitut. Dokumentation skal foreligge inden indgåelse af kontrakt. PE-rør og formstykker, der er INSTA-CERT-certificeret (mærket med Nordic Poly Mark) anses for at opfylde både de skærpede tekniske krav og krav til proces- og kvalitetsstyring, som er specifikt beskrevet nedenfor. Det er således ikke nødvendigt at fremlægge yderligere dokumentation for rør og formstykker, der er mærket med Nordic Poly Mark - dog skal der fremvises supplerende dokumentation for overholdelse af specificerede krav vedrørende afsmitning (nærmere specificeret i Bilag 7 bilag) Rør, formstykker og ventiler skal være produceret efter følgende eller tilsvarende: DS/EN Specific rules for Nordic Certification in accordance with EN Plastics piping systems for water supply Polyethylene (PE) Part 1: General, Part 2: Pipes, Part 3: Fitting, Part 4: Valves, Part 5: Fitness for purpose of the system DS/EN 1074 Valves for water supply Fitness for purpose requirements and appropriate vertication tests Part 1: General requirements, Part 2: Isolation valves Alle produktgrupper skal i øvrigt overholde gældende dansk lovgivning og normer. Udbyder forbeholder sig ret til at opsige aftalen, hvis de leverede rørprodukter ikke overholder ovenstående. Der vil ved valg af leverandør, blive lagt vægt på montagevenlighed for komponenter og for rør og fittings vil svejseparametre og svejse-/køletid blive vægtet. 2 Delaftale PE rør Nej Side 9 af 17

10 Trykrør (Delaftale 1) Trykrør i dimensionerne Ø32-Ø75 leveres i materialet polyethylen som PE-80 rør i trykklassen PN10. Trykrørene fra 63 mm og større, leveres i materialet polyethylen som PE-100 rør i trykklassen PN10, undtaget 63 mm der leveres i PN16, med PP beskyttelseskappe i farven blå eller brun. PP-kappe skal være udført således det ikke er nødvendigt at skrabe røret efter fjernelse af PP-kappe i forbindelse med elektrosvejsning. Hvis der fra rørproducentens side stilles krav til fjernelse af PP-kappe inden stuksvejsning, for rørdimensioner større end 63mm skal rørene leveres med 25 mm fjernet PP-kappe i enderne. Dimensioner fra Ø 32 mm til Ø 315 mm som nedenfor anført. Rørtype Dimension Mm Trykklasse PE 80 Ø PN 10 / SDR 11 PE 100 Ø 63 PN 16 / SDR 11 PE 100 Ø PN 10 / SDR 17 For dimensionerne Ø32 Ø75 skal rørene kunne leveres i længder á 12 m eller i ruller. I dimensioner > Ø 75 skal rørene leveres i lige længder á 12 m. Ved tilbudsafgivelse oplyses det, om det er muligt at få rør leveret i længder á 18 m. Der skal udføres migrationstest i henhold til (Bilag 7 bilag), som dokumenterer, at der ikke sker afsmitning til drikkevandet. Svejseparametre skal vedlægges tilbuddet. Side 10 af 17

11 Sammen med tilbuddet skal der vedlægges migrationstest udført i henhold til Bilag 7. Har leverandøren fået udført en migrationstest inden for de sidste 6 måneder (gældende fra udbudstidspunktet) og er der ikke sket ændringer i materialesammensætning/leverandørforhold kan denne test benyttes. upvc-rør og fittings skal være godkendt i henhold til DS/EN og være certificeret efter INSTA SBC 1452 og mærket med Nordic Poly Mark. Segmentsvejst og formstøbt fittings skal være i henhold til DS/EN og certificeret efter INSTA SBC 12201:2003 eller efter tilsvarende internationale standarder og leverandøren skal kunne dokumentere en høj kvalitet ved sammensvejsning med øvrige PE 100 og PE 80 produkter i trykklasse PN 6,3, PN 10 og PN 16. Flangestykker skal leveres som lange med 140 mm PE-rør for opspænding i stuksvejser. Elektrosvejsefittings skal være i henhold til DS/EN og certificeret efter INSTA SBC 12201:2003 eller efter tilsvarende internationale standarder og leverandøren skal kunne dokumentere en høj kvalitet ved sammensvejsning med øvrige PE 100 og PE 80 produkter i trykklasse PN 6,3, PN 10 og PN 16. Elektrosvejsefittings skal være forsynet med stregkode, der skal kunne anvendes til indlæsning af svejsedata (svejsestrøm, tid, afkøling mv.) i svejsemaskine, så svejsningen udføres automatisk og korrekt. El-fittings må ikke være udført med synlige kobbertråde. El-fittings skal kunne monteres på rør med PP-kappe, uden der stilles krav til skrabning af PE-rør efter fjernelse af PP-kappe. Anboringsbøjler skal leveres med underskål, og skal kunne monteres uden specialværktøj. Hvis el-muffer kan fås som lange, skal prisen på disse oplyses. Svejseparametre skal vedlægges tilbuddet Opføringsrør for stikledningsgarniture og ventilgarniture Opføringsrør skal være udført i 110 x 3,2 mm PVC og leveres i længder på ca. 1 m. Kan leveres som standard kloakrør med muffesamling i den ene ende. Side 11 af 17

12 3 Delaftale 2 Skydeventiler Nej Side 12 af 17

13 Skydeventiler og tilbehør (Delaftale 2) Ventiler skal være godkendt til anvendelse i forbindelse med drikkevand af WRAS, DVGW eller tilsvarende europæisk godkendelsesorgan. Mål, flanger mv. i henhold til DIN-normer Skydeventiler med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør Ventilen skal være en blødtættende skydeventil med PE-ender for direkte sammensvejsning med PE-rør. Ventilen skal være med fuldt gennemløb. Hus og top i GGG-400, PN 16 eller friktionssvejset polyacetal for dimensioner mindre end 75 mm. PE-ender skal være med støbt gevindende, der er skruet ind i ventilhus. PE-ender skal være minimum 150 mm. Skyder skal være i GGG, vulkaniseret indvendig og udvendig med EPDM gummi, der skal sikre en tæt afspærring. Fast skydemøtrik af afzinkningsfri messing. Spindel i rustfrit stål forsynet med stopring og rullet gevind. Ventilen skal have et lavt drejningsmoment. Spindelpakninger der sikrer mod spændingskorrosion og udefra kommende urenheder. Gummipakning mellem hus og top skal være nedlagt i reces, så den sikres mod udblæsning i tilfælde af trykstød. El-galvaniserede topbolte omsluttet af gummipakningen og dækket med forseglingslim. Epoxycoating i henhold til DIN 30677, Part 2 - indvendig og udvendig. Hele ventilen skal være trykprøvet og lækagetestet i henhold til DIN 3230, del 4, og skal være fremstillet af svarende til ISO 9001 certificeret producent. Ventiler skal leveres med afproppede rørender. Flangeventiler skal opfylde samme krav som ventiler med PE-ender og være af samme fabrikat som de tilbudte PE-ventiler. Side 13 af 17

14 Garniture skal leveres med PE-beskyttelse i længder fra 600 mm til 2900 mm Teleskopspindel skal være i varmgalvaniseret stål kval Beskyttelsesrør, top- og bunddæksel samt kappeovergang i PE. Kappeovergangen skal beskytte garnituren og ventil-/spindel-forbindelsen. Spindelovergangen skal kunne fastgøres til ventilen med rustfri split eller med fastgørelsesanordning, der kan monteres uden brug af værktøj. Side 14 af 17

15 4 Stikledningsventil POM med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør (delaftale 3) Nej Ventilen skal være en blødtættende skydeventil med PE-ender for direkte sammensvejsning med PE-rør, PN16. Ventilen skal være med fuldt gennemløb. Hus og top som friktionssvejset polyacetal. PE-ender skal være med støbt gevindende, der er skruet ind i ventilhus. PE-ender skal være minimum 150 mm. Skyder skal være i afzinkningsfri messing udvendigt vulkaniseret med EPDM gummi, med styrespor og forhøjet tætningsflade. Ventilen skal have et lavt drejningsmoment. Spindel i rustfrit stål med rullet gevind. Spindelpakning med min. 2 EPDM O-ringe monteret på spindel. Stikledningsventiler skal leveres med afproppede rørender. Stikledningsventiler skal kunne leveres i samme fabrikat uden PE-ender med indstiksmuffer for PE-rør Garniture Garniture skal leveres som teleskopgarniture med PE-beskyttelse i længder fra 800mm til 2000 mm Teleskopspindel skal være i varmgalvaniseret stål kval Beskyttelsesrør, top- og bunddæksel samt kappeovergang i PE. Kappeovergangen skal beskytte garnituren og ventil-/spindel-forbindelsen. Spindelovergangen skal kunne fastgøres til ventilen med rustfri split eller med fastgørelsesanordning, der kan monteres uden brug af værktøj 5 Stikledningsventil Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PErør (delaftale 4) Nej Side 15 af 17

16 Stikledningsventil Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør (delaftale 4) Ventilen skal være en blødtættende skydeventil med PE-ender for direkte sammensvejsning med PE-rør, PN16. Ventilen skal være med fuldt gennemløb. Hus og top udført i afzinkningsfri messing. PE-ender skal være minimum 150 mm. Skyder skal være i afzinkningsfri messing udvendigt vulkaniseret med EPDM gummi, med styrespor og forhøjet tætningsflade. Ventilen skal have et lavt drejningsmoment. Spindel i rustfrit stål med rullet gevind. Spindelpakning af 2 EPDM O-ringe monteret på spindel. Stikledningsventiler skal leveres med afproppede rørender. Stikledningsventiler skal kunne leveres i samme fabrikat uden PE-ender med indstiksmuffer for PE-rør, PRKkobling og indv. rørgevind. Garniture skal leveres som teleskopgarniture med PE-beskyttelse i længder fra 800mm til 2000 mm Teleskopspindel skal være i varmgalvaniseret stål kval Beskyttelsesrør, top- og bunddæksel samt kappeovergang i PE. Kappeovergangen skal beskytte garnituren og ventil-/spindel-forbindelsen. Spindelovergangen skal kunne fastgøres til ventilen med rustfri split eller med fastgørelsesanordning, der kan monteres uden brug af værktøj. 6 Materialer til mekaniske samlinger (Delaftale 5) Nej Side 16 af 17

17 Materialer til mekaniske samlinger (Delaftale 5) Rørkoblinger skal være trækfaste til alle rørtyper og med rustfrie bolte i kvalitet A2, skiver og møtrikker i kvalitet A4. Koblinger skal være udført, så det er muligt at vinkle rørene ved samling ± 5 gr. og samlet ± 10 gr. Bolte og møtrikker skal være tefloncoatet. Pakninger skal være udført i EPDM eller NBR, der er godkendt til drikkevand Koblingshus og trykringe skal være udført i duktilt støbejern og være epoxycoatet i henhold til DIN Krop skal som minimum være udført i rustfri stål i kvalitet AISI 304, bolte minimum i A2, skiver og møtrikker i A4. Bolte og møtrikker skal være tefloncoatet Pakning skal være udført i EPDM eller NBR, der er godkendt til drikkevand. Bandagemuffer skal være med håndtag for nemmere montage. Fittings skal være udført i afzinkningsfri messing eller PP/POM materiale og med pakninger i EPDM eller NBR, der er godkendt til drikkevand. Fittings skal være trækfaste på PE-rør. Reparationsmuffer skal være udført som skydemuffer uden stop. 7 Diffusionstætte rør (Delaftale 6) Nej Diffusionstætte rør (Delaftale 6) Der ønskes afgivet pris på et diffusionstæt rørsystem, udført i svejsbart PE-materiale, med tilbehør der kan anvendes til omvikling af anboringssadler, stophaner m.m. De diffusionstætte PE-rør, skal opfylde de samme krav som beskrevet for trykrør i afsnit 4.0 og 4.1. Der skal foreligge dokumentation for, at rørene er diffusionstætte og hvilke stoffer, de er diffusionstætte overfor. Side 17 af 17

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials September 2012 Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials En vital infrastruktur stiller ekstreme krav under overfladen Wavin/AVK ventilerne indgår som en del af vandforsyningsnettet,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Vand

Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Vand Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Alment 2 3. Grundlag 2 4. Materialer 3 4.1 Rør 3 4.2 Anboringer 3 4.3 Stophane 3 4.4 Hovedledningsventiler 4 4.5 Garniture 4 4.6 Underlag og dæksler 4 4.7 Brandhaner

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

AV K b r A a V n K d hhay d n er a n o tge rti l b e h ø r A V K D a n m a r k A / S

AV K b r A a V n K d hhay d n er a n o tge rti l b e h ø r A V K D a n m a r k A / S AVK brandhaner AVK hydranter og tilbehør AVK Danmark A/S 2 Brandhaner og tilbehør Ild er af afgørende betydning for vor udvikling. Under kontrol er ilden uvurderlig, men ude af kontrol kan den være alt-ødelæggende.

Læs mere

INDHOLD SKYDEVENTILER... 3 TILBEHØR TIL SKYDEVENTILER... 4 SPADEVENTILER... 5 BUTTERFLYVENTILER... 7 KUGLEHANER... 8 AKTUATORER...

INDHOLD SKYDEVENTILER... 3 TILBEHØR TIL SKYDEVENTILER... 4 SPADEVENTILER... 5 BUTTERFLYVENTILER... 7 KUGLEHANER... 8 AKTUATORER... INDHOLD SKYDEVENTILER.................................................................................... 3 TILBEHØR TIL SKYDEVENTILER....................................................................

Læs mere

Velkommen til Scanvand - din leverandør af rørsystemer i plast!

Velkommen til Scanvand - din leverandør af rørsystemer i plast! Velkommen til Scanvand - din leverandør af rørsystemer i plast! Skal du bruge rør, fittings m.m. i plast, så sidder du med det helt rigtige produkt-/priskatalog foran dig. Vores speciale og primære forretningsområde

Læs mere

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning Carsten Hammer Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998 Renovering og nyanlæg af vandledning Odense Vandforsyning Grundlagt 1853 Odense Vandselskab as Dannet i 1994 Navneskifte 1. januar 2010 til VandCenter

Læs mere

EU-udbud af to delaftaler, en om levering af sand og faldsand og en omkring rensning/supplering

EU-udbud af to delaftaler, en om levering af sand og faldsand og en omkring rensning/supplering EU-udbud af to delaftaler, en om levering af sand og faldsand og en omkring rensning/supplering Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/40145150.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Silkeborg Varme A/S. Distributionsnet Funder Bakke.

Silkeborg Varme A/S. Distributionsnet Funder Bakke. Silkeborg Varme A/S. Distributionsnet Funder Bakke. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41711582.aspx Ekstern udbuds ID 366780-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk.

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. Vinkler 90 63 58 58 108 L 1072507 077701067 477701067 C5-1-2 139,00 75 28 73 127 L 1075338 077701079 477701079 C5-1-2 188,00 90 20 82 154 L 1052093 077701094 477701094 C5-1-2 243,00 110 15 91 153 L 1033653

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

EU udbud koldvandsmålere til drikkevand

EU udbud koldvandsmålere til drikkevand EU udbud koldvandsmålere til drikkevand Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38668924.aspx External tender reference id 20012-316523 Tender type Tender Procurement procedure Open procedure

Læs mere

Notat. Bilag 2 Tillægsnotat afsmitning (prækvalifikation) Specifikke detaljer til udbudsmateriale (afsmitning)

Notat. Bilag 2 Tillægsnotat afsmitning (prækvalifikation) Specifikke detaljer til udbudsmateriale (afsmitning) Notat KONCEPT FOR UDBUDSMATERIALE - LEVERANCER AF PLASTRØR TIL VANDFORSYNING Vejledning 18. november 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Anbefalinger ved prækvalifikation,

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte.

Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42252237.aspx Ekstern udbuds ID 410429-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj.

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32679116.aspx Ekstern udbuds ID 107763-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere

Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus.

Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus. Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41834459.aspx Ekstern udbuds ID 375556-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer.

Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer. Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41367719.aspx Ekstern udbuds ID 336674-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

12 tons Lastbil med Kran

12 tons Lastbil med Kran 12 tons Lastbil med Kran Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/39517279.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 26-06-2013 11:32 Slutdato

Læs mere

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet.

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. 14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47006905.aspx Ekstern udbuds ID 333513-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år, Letvægtskrybber, Barnevogne herunder tvillingebarnevogne og klapvogne, samt div. babyartikler.

Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år, Letvægtskrybber, Barnevogne herunder tvillingebarnevogne og klapvogne, samt div. babyartikler. Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år, Letvægtskrybber, Barnevogne herunder tvillingebarnevogne og klapvogne, samt div. babyartikler. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39974202.aspx Ekstern

Læs mere

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Side 0 Ajourført 20021010 : Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Dette anneks har samme status som SBC 23. This anneks forms an integral part of SBC 23. Forord Kriterier for visuel bedømmelse

Læs mere

Levering af interaktive projektor og whiteboards

Levering af interaktive projektor og whiteboards Levering af interaktive projektor og whiteboards Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45092135.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 26-06- 09:21

Læs mere

Kørsel af ældre og handicappede borgere til og fra institutioner i Langeland Kommune.

Kørsel af ældre og handicappede borgere til og fra institutioner i Langeland Kommune. Kørsel af ældre og handicappede borgere til og fra institutioner i Langeland Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/39194018.aspx Ekstern udbuds ID 279895-2013 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Von Roll koblinger for afløbssystemer

Von Roll koblinger for afløbssystemer Von Roll koblinger for afløbssystemer Raufoss Water & Gas AS Afd. Danmark Sindalvej 1 4600 Køge Tlf.: 56 65 65 71 - Fax: 56 65 65 73 Side 1 Von Roll koblinger for afløbssystemer Samle- og overgangsmuffer

Læs mere

PE-/uPVC -trykrør og -fittings

PE-/uPVC -trykrør og -fittings Wavin PE-/uPVC drikkevandssystem wavin.dk PE-/uPVC -trykrør og -fittings Sikker transport af drikkevand Wavins PE-/uPVC-rør og fittings sikrer det rene drikkevand under transporten. Vores fire forskellige

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af biblioteksmaterialer

Udbud af biblioteksmaterialer Udbud af biblioteks Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/25200865.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 22-10-2010 09:34 Slutdato 01-09-2010 12:00 Dokumentfrist 01-09-2010 11:59

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Vi får tingene til at hænge sammen...

Vi får tingene til at hænge sammen... Vi får tingene til at hænge sammen... lfotech er mere end blot en leverandør. Vi deler vores viden og erfaring med dig. Vi udvikler specifikke løsninger i tilfælde af driftssituationer der ikke dækkes

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Jobsko - sko, støvler og sandaler.

Jobsko - sko, støvler og sandaler. Jobsko - sko, støvler og sandaler. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36069097.aspx Ekstern udbuds ID 327153-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Fjernvarme. Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall A/S

Fjernvarme. Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall A/S Fjernvarme Sav NAVA helsvejste KUGEVENTIER illerød Kraftvarmeværk, Vattenfall A/S SAV Naval helsvejste kugleventiler 3 SAV Naval helsvejst stålkugleventil 7 SAV Naval helsvejst stålkugleventil, FU BORE

Læs mere

Genudbud interaktive tavler og tilbehør

Genudbud interaktive tavler og tilbehør Genudbud interaktive tavler og tilbehør Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/25296617.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 07-07-2010 14:31 Slutdato 01-09-2010 10:00 Dokumentfrist

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

PRODUKT LISTE 2014. Hawle

PRODUKT LISTE 2014. Hawle PRODUKT LISTE 2014 Hawle Induflow, Agerhatten 16 A 8, DK-5220 Odense Sø Tel: (+45) 63 10 00 36, Fax: (+45) 63 10 00 37, www.induflow.dk Mobil: John Rønhave (+45) 26 39 80 63 Søren Kjærsgaard (+45) 53 63

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Slutdato 30-04-2012 23:59. Ændret dato 30-03-2012 08:27

Slutdato 30-04-2012 23:59. Ændret dato 30-03-2012 08:27 Sundhedsforsikring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32597585.aspx Ekstern udbuds ID 102629-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Udbud efter forhandling

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v.

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/48052656.aspx

Læs mere

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund.

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36989702.aspx Ekstern udbuds ID 403928-2012 Udbudstype Tildeling af

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Butterflyventiler, blødtættende

Butterflyventiler, blødtættende er Type : 3430 BUTTERFLYVENTILer, blødtættendebutterflyventilerwafer m/centreringshuller for PN10/16 Wafer m/centreringshuller for PN10/16 Anvendelse: Væsker, gasser og pulverformige medier. Afhængig af

Læs mere

VAFOS ESCO ventilprogram

VAFOS ESCO ventilprogram Ventiler og tilbehør VAFOS ESCO ventilprogram ovedledningsventiler, stikledningsventiler, udluftningsventiler og tilbehør VAFOS Vand- og afløbsprodukter VAFOS Vand- og afløbsprodukter Med agenturet fra

Læs mere

Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune.

Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune. Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41117071.aspx Ekstern udbuds ID 320691-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39452672.aspx Ekstern udbuds ID 191123-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER HNC Group har et hjælpemiddel til vore kunder som arbejder med kompensatorer. En regnestok som på en nem og overskuelig måde kan vise længdeudvidelse af en given rørstreng

Læs mere

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1 PP-H Prisliste 2016 Version 2016.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: Polypropylen PP-H 100 alphaplus.

Læs mere

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/32303922.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser

Læs mere

PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02. www.avalco.dk

PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02. www.avalco.dk PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02 www.avalco.dk OM VIRKSOMHEDEN AVS blev sammen med andre AVS-firmaer i forskellige europæiske lande grundlagt i 1972, med det formål at forsyne industrikunder med

Læs mere

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 www.nordicpolymark.com Velkommen 2 1. Generel information 2 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2 1.2 Hvad er frivillig produktcertificering? 2 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 1.4. Hvad indebærer

Læs mere

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet.

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40089234.aspx Ekstern udbuds ID 236309-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

FLEKSIBLE FORBINDELSER

FLEKSIBLE FORBINDELSER A U T O M A T I O N & P R O C E S FLEKSIBLE FORBINDELSER PRODUKTOVERSIGT GUMMIKOMPENSATORER ANVENDELSE INDENFOR ET STORT ANTAL OMRÅDER F.EKS. AKSIALE OG LATERALE BEVÆGELSER, HNC LAGERFØRER ET STORT UDVALG

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

Trykreduktionsventiler

Trykreduktionsventiler Trykreduktionsventil(DRV), selvvirkendetype : 303-6/302-6 TRYKREDUKTIONSVENTILERTrykreduktionsventilerTRYKREDUKTIONSVENTIL(DRV), SELVVIRKENDE Anvendelse: Primært: Drikkevand og ikke aggressive/klæbende

Læs mere

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter:

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Koncessionsaftaler om etablering, drift, vedligehold og finansiering af elladestandere på rastepladser langs det danske motorvejsnet.

Koncessionsaftaler om etablering, drift, vedligehold og finansiering af elladestandere på rastepladser langs det danske motorvejsnet. Koncessionsaftaler om etablering, drift, vedligehold og finansiering af elladestandere på rastepladser langs det Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/42322984.aspx Ekstern udbuds ID 286319-2014

Læs mere

2012/S 101-167908 Udbud af flagprodukter og plastikposer

2012/S 101-167908 Udbud af flagprodukter og plastikposer 2012/S 101-167908 Udbud af flagprodukter og plastikposer Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/33429305.aspx Ekstern udbuds ID 376728-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

FITTINGS & VENTILER. EV Standardvareprogram. www.evmetal.dk

FITTINGS & VENTILER. EV Standardvareprogram. www.evmetal.dk FITTINGS & VENTILER Kravefittings Kompressionsfittings Rørgevindfittings Slangenipler Slanger & kobberrør Nåleventiler Kontraventiler Sikkerhedsventiler Oliefyrstilbehør EV Standardvareprogram www.evmetal.dk

Læs mere

Rengøringsservice Billund Kommune.

Rengøringsservice Billund Kommune. Rengøringsservice Billund Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/30164815.aspx Ekstern udbuds ID 30042-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

VAFOS Målerbrønde og armaturer

VAFOS Målerbrønde og armaturer plug and play versioner og armaturer Et montagevenligt kvalitetsprodukt Ulefos producerer to typer målerbrønde, én udført i korrugeret PE/PP anlægsrør og én fuldisoleret i helstøbt PU. Fælles for de to

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Teknisk assistance, reservedele og vedligeholdelse af T-17 fly.

Teknisk assistance, reservedele og vedligeholdelse af T-17 fly. Teknisk assistance, reservedele og vedligeholdelse af T-17 fly. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/34828183.aspx Ekstern udbuds ID 216302-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Isoleret sektion. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen bliver vand- og tryktæt.

Isoleret sektion. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen bliver vand- og tryktæt. Sektionsskorsten anvendes til alle former for kedler og fastbrændselfyr. Konstruktionen sikrer et professionelt resultat, der holder mange år fremover. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen

Læs mere

Køb af rekrutteringsydelser.

Køb af rekrutteringsydelser. Køb af rekrutteringsydelser. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35193722.aspx Ekstern udbuds ID 255243-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184730-2012:text:da:html DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler. BIS Rørbøjler BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Rørbøjler (M8/10) BIS 2S Rørbøjler (M8/10, G½")

BIS Metal Rørbøjler. BIS Rørbøjler BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Rørbøjler (M8/10) BIS 2S Rørbøjler (M8/10, G½) B BIS Metal Rørbøjler BIS Rørbøjler BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Rørbøjler (M8/10) BIS 2S Rørbøjler (M8/10, G½") BIS Industri Rørbøjler BIS Industri Rørbøjler HD500 (M8/10,

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune.

Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune. Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44210418.aspx Ekstern udbuds ID 290303-2014

Læs mere

Indkøb af opbevaringsskabe til tablets og bærbare computere.

Indkøb af opbevaringsskabe til tablets og bærbare computere. Indkøb af opbevaringsskabe til tablets og bærbare computere. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/47578792.aspx Ekstern udbuds ID (udbud.dk) 0000-003677 Udbudstype Forhåndsmeddelelse Dato

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Indkøb af div. AV udstyr til nyt hovedkontor

Indkøb af div. AV udstyr til nyt hovedkontor Indkøb af div. AV udstyr til nyt hovedkontor Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/26627869.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Fri mnd. + 30 dage Dato for offentliggørelse 17-11-2010

Læs mere

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt MILJØstyrelsen 27. november 2005 Vand 2041-0066/67 SR/KRH/4 Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Baggrund

Læs mere

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016 ACO VVS ACO ShowerDrain Gældende for Januar 06 Design & funktion ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure www.aco.dk ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design har vi fokus

Læs mere

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46778584.aspx Ekstern udbuds ID (udbud.dk) 0000-003492 Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense.

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/38992740.aspx Ekstern udbuds ID 377458-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt udbud Kontrakt

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Delaftale 8 - Certificeret stål

Delaftale 8 - Certificeret stål Delaftale 8 - Certificeret stål Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/31622583.aspx Tender type Ausschreibung Payment condition Cash on delivery Publish date 17.02.2012 14:58 Bid due date

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Frugtordning til elever i Glostrup Kommune.

Frugtordning til elever i Glostrup Kommune. Frugtordning til elever i Glostrup Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38523385.aspx Ekstern udbuds ID 207300-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Levering og montring af inventar til fællesområder til 144 almene boliger i caresektoren, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse.

Levering og montring af inventar til fællesområder til 144 almene boliger i caresektoren, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse. Levering og montring af inventar til fællesområder til 144 almene boliger i caresektoren, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/39974541.aspx Ekstern udbuds

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af screeningsudstyr til detektering af alkohol i udåndingsluft

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af screeningsudstyr til detektering af alkohol i udåndingsluft Aftalebilag 5 og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af screeningsudstyr til detektering af alkohol i udåndingsluft til "Udbudsbetingelser screeningsalkometer" Spg. 1 15. juli

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Referat Høringsmøde afholdt på Materielgården den 26.02.2016 fra kl. 10:00 12:00

Referat Høringsmøde afholdt på Materielgården den 26.02.2016 fra kl. 10:00 12:00 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 01. marts 2016 Referat Høringsmøde afholdt på Materielgården den 26.02.2016 fra kl. 10:00 12:00 Deltagere på leverandørsiden (markedet): Würth, Bygma, Viggo Sørensen, Stark,

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere