Aktiviteter i Store Mødesal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter i Store Mødesal"

Transkript

1 Aktiviteter i Store Mødesal Læringsteknologier m.m. Webinarer Ordet Webinar er en sammentrækning af webbaseret og seminar, og er den teknologibårne læringsform, som ligger tættest på konventionel undervisning. Webinarundervisning foregår over internettet og fungerer via lyd eller video. Den indeholder både 2-vejskommunikation, som vi kender det fra skype, men også nogle mere undervisningsspecifikke funktioner så som slidedeling og whiteboard funktioner, samt række-fingeren-op knapper for kursisterne. Denne form for undervisning lægger sig tæt op af tilstedeværelsesundervisning og fordrer særligt forbindelsen til underviseren, og fornemmelsen af at være en del af et hold, til trods for at man sidder geografisk adskilt. Asynkrone, tekstbaserede, sociale former (CSCL, diskussionsfora, mv.) Når man bruger tekstbaseret kommunikation til at understøtte læring, vil det altid have en grad af asynkronisitet. Selv når man bruger chat, er det kun næsten-synkront, da man kan gå fra computeren, vende tilbage og se, hvad der er blevet skrevet de sidste par minutter. Denne læring kommer i mange formater, og er særligt god til den kontinuerlige diskussion og til at fordre kursist-til-kursist-læring. Klassisk e-learning E-learning som vi kender det: asynkron, klik-til-næste-skærm. Denne form for teknologiunderstøttet læring tillader kursisten at opnå læring uafhængigt af underviser eller andre kursister. Læringsmetoden er forskellig fra tekstbaserede medier, da det klassiske e-learning format integrerer eller kan integrere både tekst, lyd, video, animation, automatiseret interaktion og tests. 1

2 Kombinationsformer Forskellige former for viden tilegnes (bedst) på forskellige måder. Da mange kurser har læringsmål, som indeholder flere forskellige former for viden, kan man med fordel kombinere flere forskellige læringsformer. Når man kombinerer forskellige teknologisk understøttede læringsformer med for eksempel konventionel tilstedeværelsesundervisning, så kaldes det blended learning. Denne form bliver særligt interessant, når man kombinerer den med flipped classroom modellen, som har den fordel at videnstilegnelsen flyttes ud af klasseværelset, og i stedet flytter vidensbearbejdningen ind. Clickerundervisning Clickerundervisning er en type teknologi, der kan engagere den lærende i langt højere grad end tidligere. En clicker er en lille boks som kursisten kan bruge til at give udtryk for sin mening. Teknologien bruges særligt i klassisk undervisning og tillader underviseren at lave afstemninger, undersøge kursisternes viden og bede om feedback, mens undervisningen foregår. Dette gøres kun lettere af, at det nu er blevet muligt at anvende mobiltelefoner som clickers, hvilket vil sige, at der ikke kræves noget specielt udstyr. Mobil læring Mobiltelefoner er efterhånden allemandseje, og efterhånden som skærmene bliver større, og hardwaren og netværkene bliver hurtigere og hurtigere, bliver det lettere og mere oplagt at bruge dem til læring. Mobiltelefonerne erstatter i mange tilfælde nu computeren, og kan derfor bruges til mange af de samme former læring, så som klassisk e-learning, videndeling, diskussion og så videre. Nogle former for læring kan stort set kun foretages via mobile enheder. En af dem er clickerundervisning, som dog inkluderer augmentet om reality, hvor den mobile enhed tilføjer et nyt lag til virkeligheden. Et andet eksempel er aktiv læring, hvor mobiltelefonernes GPS muligheder udnyttes. Kursusportalen v. Charlotte Friis Jensen, Teamleder i Læringsteknologi og - effekt Kursusportalen fungerer som understøttende metode til teorien om flipped classroom, som i stigende grad indgår som en blandt flere undervisningsmetoder i Region Hovedstaden. Hensigten er at præsentere, hvordan Kursusportalen kan opbygge kurser, der ikke blot er almindelige fremmødekurser, som kursister almindeligvis tilmelder sig for deltagelse. Der vil være en gennemgang af funktionerne Grupperum og Forum, som er en aktiv del af kursusaktiviteten, samt hvordan dokumenter og 2

3 for eksempel interaktive PDF-filer kan bruges som en del af undervisningsforløbet inden selve fremmødeaktiviteten. Der gives også eksempler på, hvordan andre ressourcer såsom e-learning og skemaer kan forberede eller følge op på et kursus. På Uddannelseskonferencen bliver der også fortalt om fremtidsperspektiverne vedrørende brugen af Kursusportalen. Sundhedsplatformen v. Implementeringskonsulent Ann-Sofie Holm Henriksen, CIMT Sundhedsplatformen er en ny måde at organisere hospitaler og sygehuse på. Det er et tidsvarende sundhedsit-system, som samler patientens informationer ét sted og som kan håndtere tværsektorielt samarbejde, patientmodtagelse, medicinering, tilsyn, stuegang, udskrivning med mere. Sundhedsplatformens delprogram Implementering har blandt andet til opgave at uddanne de ca medarbejdere, der er ansat på Region Hovedstadens og Region Sjællands hospitaler og sygehuse. For at kunne varetage uddannelsesopgaven, skal delprogrammet udarbejde undervisnings- og læringsplaner til certificering af medarbejderne i de to regioner. På Uddannelseskonferencen præsenteres principperne for uddannelse af alle de aktører, der vil være involveret i processen. I den forbindelse fortælles også om kaskademodellen, læringsstile, uddannelsesforløb, ledelsesundervisning, tidslinje for undervisningen, kvalitetssikring af uddannelse og meget mere. Kontakt: RegionH TV v. Lars Wallin, Web TV konsulent, Center for Kommunikation Video som undervisningsmetode. RegionH TV er en del af Center for Kommunikation og holder til på Regionsgården i Hillerød. Virksomheden er indtægtsdækket, og derfor kan alle ansatte i Region Hovedstaden hente rådgivning og vejledning til, hvordan levende billeder kan benyttes til for eksempel undervisning, klinisk video, symposier og patientrettede film. Videoerne produceres med en fast timepris inklusiv det tekniske udstyr. Kontakt: 3

4 Workshops Interaktivt kommunikations rollespil ved Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) v. Mie Skaarup, pædagogisk konsulent, CEKU Bliv udfordret i et interaktivt rollespil mellem en læge og en skuespiller. I denne workshop får du en smagsprøve på, hvordan lægestuderende på 4. semester kandidat trænes og udfordres i at informere patienter om alvorlige beskeder på et obligatorisk kommunikationskursus. Der tages time-out af facilitator undervejs i rollespillet, hvor workshopdeltagerne får mulighed for at påvirke samtalens udfald. OBS! Praktisk information og rammer der bedes opfyldt: Du bedes indfinde dig senest, når fløjten lyder, hvilket er 1 minut før, introduktion og rollespil går i gang. Under rollespillet bedes du være stille og blive på din plads. Introduktion og rollespil afvikles i: Første rul: fra kl Andet rul: fra kl Tredje rul: fra kl Efter rollespillet kan workshopdeltagerne stille spørgsmål vedrørende samtaletræningen til den studerende, skuespilleren og kursuslederen. Kontakt: Færdighedstræning for nyuddannede sygeplejersker (Godt på vej i sygeplejen) ved CEKU v.mikael Bitsch, overlæge og klinisk lektor, CEKU Sygeplejerskeuddannelsen er blevet meget teoretisk og for at opkvalificere de nyuddannede sygeplejerskers praktiske færdigheder har Region Hovedstaden etableret kurset Godt på vej i sygeplejen. Kurset består af 10 moduler, hvor de nyuddannede sygeplejesker trænes i forskellige klinisk praktiske færdigheder. I forbindelse med Uddannelseskonferencen vil der blive vist to eksempler på træning af klinisk færdighed. Kontakt: Kroniske patienter som undervisere (Patienter som undervisere) ved CEKU v. Anne Marie Rieffestahl, projektmedarbejder, CEKU Patienter som undervisere er et koncept, hvor patienter med kroniske sygdomme (gigt, lænde-ryg, KOL, hjerte, diabetes, demens) kvalificeres til at undervise sundhedsprofessionelle og studerende inden for sundhedsområdet. Ved at involvere patienter med deres erfaringsbaserede viden i sundhedsuddannelserne, skaber deres erfaringsbaserede viden en autentisk læring om patienter med kroniske sygdomme og deres individuelle behov og udfordringer i hverdagen og i mødet med sundhedsvæsnet. Mød to patientundervisere som lever med gigt. Ved hjælp af hands-on træning vil patientunderviserne guide kursisterne gennem, hvordan en hensynsfuld ledundersøgelse udføres. Via dialogbaseret samtale vil patientunderviserne dele ud af deres viden om, hvordan det er at leve med gigt. Det vil desuden være muligt at høre den konceptansvarlige fortælle mere om hele konceptet. Kontakt: 4

5 Velkommen på operationsstuen ved Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) v. Anne Sofie Mundt, sygeplejerske, DIMS Baggrund: På lejet ligger en patient (en dukke), der er sterilt afdækket, omgivet af instrumenter og anæstesiapparater. Patienten er ved at få fjernet sin galdeblære ved et laparoskopisk indgreb. Operationsstuen er et komplekst sted at arbejde. Der stilles høje krav til tekniske og kliniske færdigheder i et dynamisk miljø, hvor forskellige faggrupper skal arbejde tæt sammen. Formål: For at få patienten hurtigt og sikkert gennem et kirurgisk indgreb kræves færdigheder i kommunikation, samarbejde, situationsbevidsthed, lederskab og beslutningstagning. Disse færdigheder kaldes ikke-tekniske færdigheder og er fokus i den træning, som Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) varetager. Metode: Standen viser det set up, vi bruger, når vi på DIMS træner det tværfaglige operationsteam (operationspersonale, kirurger og anæstesisygeplejersker) i ikke-tekniske færdigheder på operationsstuen. Kontakt: Den mobile simulatorenhed ved SimNord v. Susanne Christoffersen, Leder af SimNord, Nordsjællands Hospital Baggrund: In situ træning i de kliniske afdelinger er en læringsform i fremdrift, og den giver mange spændende muligheder for at optimere kliniske færdigheder, arbejdsgange og implementering af nye tiltag. Den mobile enhed er en måde at understøtte in situ træning, så der opnås mulighed for efterfølgende debriefing med refleksion over optagede sekvenser af simulationen. At facilitator og operatør kan kommunikere sammen via headsæt under in situ træning, vil i mange tilfælde give en langt bedre styring af selve simulationen. Formål: At give deltagerne mulighed for at se og opleve, hvordan en mobil enhed er bygget op, og hvordan den fungerer sammen med en trådløs simulationsdukke. Metode: En kort gennemgang af den mobile enhed og praktiske øvelser, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med enheden. Endvidere en dialog med deltagerne om behov, og hvor forkromet en løsning man skal anvende. Kontakt: 5

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis?

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? 0 Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? afviklet på Glostrup Hospital i perioden 01.08.2008-31.12.2009 Udarbejdet december 2009 af Hanne Selberg

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER En inspirationsguide til videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med digitale læringsteknologier INDHOLD Denne publikation er tænkt

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet.

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. Turi Neubauer & Vibe Jelsbak Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. 1. artikel af 6 om Design af kommunikationsplatform 2009 Fokusgruppeinterview som metode

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere