SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat"

Transkript

1 SA Projektnr.: EGB SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat Ilulissat 07/03/2016 Side 1 / 17

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse 02 II. Tegningsfortegnelse Almindelige bestemmelser for alle faggrupper Tømre & snedker arbejde Malerarbejde Vvs-arbejde El-installationer 16 Bilag 1 Køkken model fordelt på adresse Side 2 / 17

3 TEGNINGSFORTEGNELSE Tilbuds nr: Emne: Mål: Dato: Rev.: HEAA4764 Plan, opstalter, perspektiv, type HEAA4765 Plan, opstalter, perspektiv, type HEAA4766 Plan, opstalter, perspektiv, type HEAA4768 Plan, opstalter, perspektiv, type HEAA4769 Plan, opstalter, perspektiv, type Side 3 / 17

4 1: ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAGGRUPPER. 1.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle i denne beskrivelse nævnte arbejder, samt de til enhver entreprise hørende naturlige følgearbejder såfremt disse ikke udtrykkeligt er krævet udført af andre. Bygningen B-1095, Atersuit er opført i Alle lejemål må forventes at være beboet under udskiftningen. Arbejdet omfatter udskiftning af 15 køkkener, herunder: Tømrer/snedker: Demontering af eks. køkkener og bryggerselementer Demontering af linoleumsgulv Levering og montering af udluftningsventil i ydervæg for emhætte Levering og montering af linoleumsgulv inkl. fodlister Montering af nye køkken samt bryggers elementer Levering og montering af hulkelister og div. Lister Bortskaffelse af alle nedbrudte materialer Maler: Maling af vægge, lofter, gerigter, lister og tekniske installationer i hele køkkenet efter montage af nye køkkenelementer. Rengøring i køkken og bryggers efter færdiggørelse. VVS: Demontering af blandingsbatteri og afløbsinstallation. Levering og montering af nyt blandingsbatterier, køkken- og bryggersvask Forberedelse for tilslutninger til opvaskemaskiner Isolering af alle eksisterende rørinstallation i teknikskab Levering og montering af ventilationsrør til emhætte. Levering og montering af husbrandslange Elektriker: Demontering af eksisterende lysarmaturer og komfurer Levering og Montering af nye komfurer Levering og montering af nye lysarmaturer Levering og montering af emhætter Udskiftning af kontaktmateriel incl. forberedelse af tilslutning til opvaskemaskine Andet el-arbejde i forbindelse med udskiftning af køkken Side 4 / 17

5 Projektet. Projektet består af nærværende SA med tilhørende tegninger incl. specifikationer i henhold til tegningsfortegnelse. Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden således, at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet et sted. Ikke nævnte biarbejder henregnes, såfremt det er byggemæssigt sædvane, til det pågældende fag. Alle entreprenører opfordres til at gennemlæse alle afsnit. 1.2 ARBEJDSGRUNDLAG Gældende bestemmelser. Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en førnævnt har gyldighed frem for en efterfølgende: 1. De i Grønland gældende love og forskrifter. 2. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette Mål. Mål på tegninger i større målforhold gælder frem for mål på tegninger i mindre målforhold. 1.3 MATERIALER Kvalitet. Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der er behæftet med skadelige eller skæmmende fejl, må ikke anvendes i byggeriet Navngivne materialer. Navngivne materialer eller fabrikater - angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre - skal betragtes som ufravigelige, med mindre materialer er angivet ved "som katalog..." Standardiserede materialer. Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer. Side 5 / 17

6 1.4 ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitet. Arbejdet udføres efter arbejdsgrundlaget. Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, i overensstemmelse med de i DIF`s normer, forskrifter og betingelser givne arbejdsanvisninger og i henhold til fabrikanternes forskrifter, når sådanne foreligger for bestemte materialers vedkommende Beskyttelsesforanstaltninger. Der skal træffes foranstaltninger for, at allerede udført konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af de senere arbejder. Disse foranstaltninger henhøre under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne Før aflevering Efterreparationer og oprydning udføres under hvert fag i fornødent omfang, inden arbejdets aflevering. Entreprenøren skal inden afleveringen fremlægge kvalitetsplanen ajourført og med dokumentation for opfyldelse af de krævede prøvninger. Alle ændringer i konstruktions- eller installations udførelse skal dokumenteres i afvigerapporter og påføres de udsendte tegninger og straks efter arbejdets udførelse afleveres et sæt afvige rapporter og rettede tegninger til byggeledelsen. Side 6 / 17

7 9: TØMRERARBEJDET. ARBEJDSGRUNDLAG Nærværende fagbeskrivelse, samt SB og afsnit 1 i SA, tegninger samt Dansk Standard og gældende normer, der har relation til nærværende omtalte materialer og arbejder. Anvendelses- og udførelsesforskrifter og øvrige anvisninger for materialer udarbejdet af de respektive producenter og leverandører. Forskrifter gældende for Grønland. GB ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter. Arbejdet omfatter levering af materialer og udførelse af arbejdet på værksted og på byggeplads. Tømrer/snedker: Demontering af eks. køkkener og bryggers (kun i type 4&5) Demontering af masonitplader og linoleumsgulv Levering og montering af masonitplader, linoleumsgulv og fodlister Levering og montering af nye køkkenelementer incl. stænkplade iht. tegningsfortegnelsen samt nye bryggerselementer (kun i type 4&5) Teknikskabe opbygges med mdf-plade. Levering og montering af udluftningsventil i ydervæg for emhætte, det steder hvor der ikke er noget. Levering og montering af lister Bortskaffelse af alle nedbrudte materialer Oprydning og rengøring efter eget arbejde. 9.2 MATERIALER Tømmer, planker, brædder og lægter Tømmer skal opfylde betingelserne for kvalitetskrav og sorteringsregler, som angivet i DS 413, svarende til foreskrevne kvalitetsklasse. Hvor intet andet er nævnt skal trækvalitet være det til formålet bedst egnede og i henhold til DIF s normer. Fugtindholdet må ikke overstige 18 % ved træets indbygning Indfatninger, lister og mdf Skal være grundet fyrretræ, hvor ikke andet er beskrevet. Indfatninger 15x68 mm Fugelister 19x45 mm Hjørnelister 19x125 mm Hulkelister, iht tegningens specifikation. Fodlister 14x65 mm, ubehandlet. Mdf-plader til teknikskabe. Side 7 / 17

8 Skruer. Skruer til samlinger og til fastgørelse af beslag, skal være i dertil afpassende dimensioner. Ved fastgørelse af beslag skal der overalt anvendes skruer af tilsvarende materialer og behandlet ligesom det pågældende beslag Søm. Hvor intet andet er nævnt, anvendes firkantede stifter eller søm med forsænket, karret hoved og tilsvarende dykkere i en til den pågældende anvendelse forsvarlig dimension. Stifter i udvendigt arbejde skal være varmforzinkede Fugemateriale. Fugemasse skal være som Sikaflex 15LM enkomponent polyurethan fugemasse og bagstopningsmateriale Ethafoam. Primning i henhold til fabrikantens anvisninger Beslag. Alle beslag til komponenter i byggeriet skal være standard og leveres fra fabrik sammen med komponenterne. Det er endvidere et krav til beslagene, at de kan udskiftes og justeres på stedet Linoleum Linoleum skal være som FORBO Marmoleum Real, banevarer 2,5 mm tykkelse. Linoleum skal leveres fabriksbonet. Farve: 3236 dark bistre Svejsetråd Skal være i fabrikat som linoleum og farve som belægning Klæbestoffer Limtype og metode skal være skal være godkendt af belægnings- og lim leverandøren og udførelse skal ske i henhold til leverandørens forskrifter Spartelmasse Spartelmasse skal være i henhold til GSO gulvfakta kapitel Primer Primer i henhold til spartelfabrikantens anvisninger Køkken- og bryggers elementer I henhold til tegningsfortegnelsen Teknikskabe Opbygges i mdf-plader. Låger som køkkenlåger Side 8 / 17

9 9.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Demontering Alle eksisterende køkkenelementer og linoleumsgulve demonteres og bortskaffes Gulv, masonitplade, samt lægning og limning af linoleum Masonitplader udlægges, fastgøres og spartles så gulvet fremstår som en vandret jævn flade. Skal ske i fuld flade i henhold til fabrikantens anvisninger. Baner skal pålægges med passende overlæg for renskæring og tilskæring, som skal ske tæt til vægbeklædning. Overskud af lim i samlinger fjernes straks efter limning. Svejsning med svejsetråd og svejseapparat skal ske i henhold til de respektive fabrikanters anvisninger. Svejsning må først ske når limen er afbundet. Færdigt gulv skal afdækkes med svært afdækningspap Køkken- og bryggerselementer Opsætning af køkken og stænkplader, sker: - iht. tegningsfortegnelsen. Bryggerselementer kun i køkkentype 4&5. Teknikskabe skal opbygges med mdf-plade. Låger om køkkenlåger Efterreparationer. Efterreperationer af vægge udføres af materialer som eksisterende. Efterreperationer efter såvel egne som øvrige entreprenørers arbejder i nødvendigt omfang og i flere omgange, såfremt dette måtte kræves. Alle efter- reparationer skal udføres så de ikke kan ses, men heller ikke savnes. Side 9 / 17

10 16. MALERARBEJDET 16.1 ARBEJDSGRUNDLAG Nærværende fagbeskrivelse samt SB og afsnit 1 i SA, tegninger samt Dansk Standard og DIF-normer, der har relation til nærværende omtalte materialer og arbejder. Anvendelses- og udførelsesforskrifter og øvrige anvisninger for materialer udarbejdet af de respektive producenter og leverandører. Forskrifter gældende for Grønland. GB Malerfagets behandlingskatalog MBK, i seneste reviderede udgave, samt gældende brancheaftaler ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle i denne beskrivelse omtalte og på tegningerne viste arbejder, idet arbejdet også omfatter sådanne biydelser, som hører med til arbejdets færdiggørelse, uanset om de ikke direkte er nævnte eller vist på tegningerne. I hovedtræk kan nævnes: Maling af lofter, vægge, træværk, vinduer og døre i hele køkkenet samt bryggers (kun i type 4&5) Maling af tekniske kanaler, synlige Rengøring efter eget arbejde MATERIALER De anvendte materialer skal opfylde de i MBK anførte normer, Malerfagligt Behandlingskatalog Spartelmaterialer skal være af godkendte typer til de enkelte formål Materialerne skal leveres på byggepladsen i originalemballage med original etikette ring i ubeskadiget stand Vandbaserede og vandfortyndende malinger og bundmaterialer skal opbevares forskriftmæssigt Mellemmaling skal være acrylplastmaling Hvor intet andet er angivet er alle malermaterialer af kvalitet som Beck & Jørgensen A/S malervarer. Side 10 / 17

11 16.4 ARBEJDETS UDFØRELSE Forundersøgelser Før arbejdet påbegynder foretages omhyggelig besigtigelse på stedet, og nødvendige forbehold og evt. ændringsforslag fremsendes skriftligt. Især har det betydning hvor overfladerne ikke er afleveret forskriftsmæssigt eller hvor forsinkelse hos anden entreprenør gør det umuligt for maler entreprenøren at overholde de af ham indgåede forpligtigelser Arbejdets udførelse Alt malerarbejde skal udføres i nøje overensstemmelse med de respektive leverandører og fabrikanters anvisninger Konstruktionsdele der ikke skal behandles Malerentreprenøren skal forebygge pletter og stænk af maling på alle bygningsdele, materialer og udstyr, ved omhyggelig afdækning. Eventuelle pletter og stænk af maling skal straks fjernes, uden nogen form for beskadigelse af de pågældende emner Malervarer rester Malervarer rester og lign. må ikke tømmes i bygningernes afløb, men skal fjernes fra bygningen på behørig vis ved henlæggelse i container, der er opstillet af tømrer-entreprenøren til formålet Behandlinger Hver behandling skal have den nødvendige tid til tørring og/eller hærdning. Behandling af konstruktionsdele med højt fugtindhold eller med overfladefugt må ikke forekomme Kulører Kulører er angivet i NCS (Natural Color System) koder. Der udføres prøver af alle kulører, udført med de påtænkte produkter på de aktuelle materialer og justeringer skal påregnes. Prøverne forelægges tilsynet i god tid Udfaldskrav Det forventede udfald af de enkelte behandlinger er angivet under disse og de skal opfyldes, ligesom de anførte prøver for vedhæftning og afsmitning skal kunne foretages med et positivt resultat Rengøring Malerpletter og stænk fjernes overalt. Rengøring foretages umiddelbart inden arbejdets foreløbige aflevering af malerentreprenøren eller - ved hans foranstaltninger og under hans ansvar - af et rengøringsselskab og omfatter rengøring af alle berørte overflader. Der må ikke anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr. Side 11 / 17

12 16.5 INDVENDIGE ARBEJDER Betonlofter Behandling : MBK V 1133C Kulør : NCS 500, hvid efter prøve Glans : 20 Omfang : Betonlofter i køkken Vægge Behandling : MBK V 4223C Kulør : NCS 500, hvid efter prøve Glans : 20 Omfang : Vægge i køkken Træværk. Behandling : MBK V 4156 Kulør : NCS 1000, hvid efter prøve Glans : 50 Omfang : Fodlister, paneler Rør, bæringer m.v. Behandling : MBK V 7704 Kulør : Indfarves i vægfarven Glans : 30 Omfang : Synlige og skjulte installationer i køkken Bryggersskabe opbygget af MDF plade (teknikskabe) Behandling : MBK V 4294 Kulør : Perlehvid som øvrige køkkenlåger Glans : 30 Omfang : Køkkenskabe opbygget af MDF plade Side 12 / 17

13 19: VVS-ARBEJDET ARBEJDSGRUNDLAG Nærværende fagbeskrivelse, samt SB og afsnit 1 i SA, tegninger samt Dansk Standard og gældende normer, der har relation til nærværende omtalte materialer og arbejder. Anvendelses- og udførelsesforskrifter og øvrige anvisninger for materialer udarbejdet af de respektive producenter og leverandører. Forskrifter gældende for Grønland. GB ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter. Arbejdet omfatter alle de i nærværende SA beskrevne og på tilhørende tegninger viste installationer, omfattede: Demontering af eksisterende vvs-installationer (brandslange, blandingsbatteri, afløbsinstallationer) i 15 køkkener og 6 bryggers Forberedelse af installationstilslutninger til opvaskemaskine Levering og montering af vvs-installationer, herunder blandingsbatteri, håndvask i 15 køkkener og 6 stk bryggers Levering og montering af ny husbrandslange, i alt 15 stk. Oprydning og rengøring efter eget arbejde. Arbejdet omfatter levering af materialer og udførelse af arbejdet på værksted og byggeplads for opnåelse af det fulde driftsklare og afprøvede installationer, inkl. alle ydelser som reglementet for vandinstallationer måtte kræve Huller VVS-entreprenøren udfører boring for fastgørelse af rør bæringer, beslag håndvask, bl. Batteri m.v Prøvning Brugsvandsinstallationer styrkeprøves i henhold til normens krav. Vandinstallationer trykprøves med vandtryk fra forsyningsledning. Trykprøve overværes af tilsynet MATERIALER Håndvask Skal være som Juvel køkkenvask K480B til køkken og til bryggers en 310x270 eller lignende. Side 13 / 17

14 Blandingsbatteri Skal være som Damixa køkkenarmatur krom 1-greb til køkken Husbrandslage Skal være som NOHA husbrandslange eller lignende Godkendelser Alle materialer anvendt til brugsvand skal være VA-godkendte. Alle materialer anvendt til afløb skal være VA-godkendte ARBEJDETS UDFØRELSE Demontering Demontering af blandingsbatteri, vask, brandslange og afløb Køkken Der foretages udskæring i bordplade for håndvask og disse monteres. Afløbsinstallation retableres, og ny brandslange monteres i bryggers. På eksisterende vand- og afløbsinstallationer laves en tilslutningsmulighed for en opvaskemaskine Efterreparationer. Efterreperationer af rør udføres af materialer som eksisterende.efterreperationer efter såvel egne som øvrige entreprenørers arbejder i nødvendigt omfang og i flere omgange, såfremt dette måtte kræves. Alle efterreperationer skal udføres så de ikke kan ses Generelt Arbejdet skal udføres under hensyntagen til bygningens øvrige arbejder. Arbejdet skal udføres smukt og solidt. Monteringsforskrifter for navngivne produkter skal følges. Under udførelsen suppleres med relevante tilslutnings- og overgangsstykke således at resultatet bliver funktionsdygtigt og håndværksmæssigt forsvarligt. Arbejderne skal udføres i henhold til gældende normer og anvisninger, samt krav stillet af Nukissiorfiit Renholdelse og aflevering Åbne ender af systemet skal holdes midlertidigt lukket under arbejdets udførelse og ved arbejdets aflevering skal hele systemet gennemskylles og renses for fremmedlegemer af enhver art, således at anlægget er fuldt færdigt til brug. Side 14 / 17

15 Afgratning Efter afskæring skal alle grater - såvel indvendig som udvendig - fjernes fuldstændig med en fil eller lignende Rengøring til maling Ved uisolerede rør skal alt overflødigt pakkegarn samt overskydende loddematerialer og grater fra brugen af rørtænger og andet værktøj fjernes Aflevering Forinden aflevering skal hele rørsystemet udskylles for snavs og andre fremmedlegemer GENERELT VEDRØRENDE VVS-PROJEKTET Arbejdet udføres i overensstemmelse med tegninger og beskrivelse. Hvor projektet ikke yder tilstrækkelig vejledning til arbejdets udførelse eller noget i det foreliggende materiale må stå entreprenøren uklart skal entreprenøren i tide indhente nærmere instruks herom hos byggeledelsen der i særlige tilfælde søger om tilladelse til ændring af projektet. Side 15 / 17

16 26: EL-ARBEJDET ARBEJDSGRUNDLAG Nærværende fagbeskrivelse, samt SB og afsnit 1 i SA, tegninger samt Dansk Standard og gældende normer, der har relation til nærværende omtalte materialer og arbejder. Anvendelses- og udførelsesforskrifter og øvrige anvisninger for materialer udarbejdet af de respektive producenter og leverandører. Forskrifter gældende for Grønland. GB ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter. Arbejdet omfatter levering af materialer og udførelse af arbejdet på værksted og byggeplads, inkl. alle ydelser som stærkstrømsreglementet måtte kræve. Udskiftning af alt eksisterende stik/afbrydere med nye (kontaktmateriel). Nyt el-stik til opvaskemaskine Hvert køkkenbordsrække skal have en el-stik over køkkenbordet. Til indbygnings køle/frys skal der være el-stik. Demontering af eksisterende lysarmaturer. Demontering af komfurer. Komfurer oplagres i INI anvist lager. Levering og montering af 15 stk keramiske el-komfurer, type VOSS Elektrolux EKC6030CJW Levering og montering af 15 stk emhætter, type Gorenje DF 615W eller tilsvarende. Levering og montering af i alt 15 stk. grundarmaturer 15W AS under overskabe Levering og montering af 18 stk. køkkenarmaturer (loftarmatur) Prima 2*18W, i køkkentype 1, 3, 4, og 5 skal der være 1 stk. loftarmatur. Og 2 stk i køkkentype MATERIALER Materialer Materialer skal være 1. klasses, fejlfrie og nye. Alt installationsmateriel skal være typegodkendt og opfylde de af Demko stillede krav. Ledningsmateriel og kabler skal i kvalitet svare til NKT`s fabrikater. Side 16 / 17

17 26.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Generelt Eksisterende lysarmaturer og komfurer/emhætter demonteres. Alle eksisterende stikkontakter og afbrydere udskiftes med nye. Der opsættes nyt el-stik til opvaskemaskine. Nye lysarmaturer monteres under køkkenskabe og i loft. Nye komfurer og emhætter monteres. Såfremt eksisterende komfur og emhætter ser nyt ud, skal det nye afleveres til INI. Eksisterende komfur og emhætter som er udskiftet afleveres til lager i Edv. Sivertsenip Aqq. (kontakt Ole Leibhardt, telefon ) Arbejdet er inkl. alle ydelser som strømreglementet må kræve det Byggestrøm. Elinstallatøren skal sørge for, at de andre håndværkere kan få strøm fra husets eksisterende installationer eller lignende under hele byggeperioden GENERELT VEDRØRENDE EL-PROJEKTET Arbejdet udføres i overensstemmelse med tegninger og beskrivelse. Hvor projektet ikke yder tilstrækkelig vejledning til arbejdets udførelse eller noget i det foreliggende materiale må stå entreprenøren uklart skal entreprenøren i tide indhente nærmere instruks herom hos byggeledelsen der i særlige tilfælde søger om tilladelse til ændring af projektet. Alle ændringer i installationens udførelse skal påføres de udsendte tegninger og straks efter udførelsen leveres et sæt rettede tegninger til byggeledelsen. Side 17 / 17

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

TILBUDSLISTE. fast pris Montering og andet arbejde til komplet fuldført opgave 1.05 jf. pkt. 1.03. Sted & dato Firmastempel Byders underskrift

TILBUDSLISTE. fast pris Montering og andet arbejde til komplet fuldført opgave 1.05 jf. pkt. 1.03. Sted & dato Firmastempel Byders underskrift Dato: 29. april 2016 Sag: EGB 30-399-700-550 Udskiftning af køkken TILBUDSLISTE I overensstemmelse med den af A/S Boligselskabet INIs udarbejderede fordelingsliste tilbyder undertegnede at udfør de omhandlende

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 03.08.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 0: Nedrivning af bygning 4 og 6 tnt

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Renovering af plejecenter krydsrum arkitekter side 1 af 6 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE ARBEJDER BB.01 Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende elementer m.v. BB.02 Køkkener: Levering og montering af nye

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage. Tilbudslister: Team Ejendomme Direkte tlf.: 74 92 92 78 3187747474929260749292721300903 Mail: jf@toender.dk Sags id.: 82.00.00-G00-1-11 Dokument : 8. august 2011 Vedr. afgivelse af tilbud: Ved afgivelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38 Orientering Entreprenøren skal levere og montere samt nedrive og aflukke alle de på tegningerne viste installationer. Samt aflukning og bortskaffelse af evt. skjulte installationer. Entreprenøren skal

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve ISERIT A/S Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen vægge - lofter - gulve 1 Vejledning til vedligeholdelse Normalistandsættelse af boligen Der er placeret mange forskellige materialer, installationer

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

MONTAGESERVICE FAST PRIS - TRYGT OG ENKELT

MONTAGESERVICE FAST PRIS - TRYGT OG ENKELT MONTAGESERVICE FAST PRIS - TRYGT OG ENKELT Sådan fungerer det BAUHAUS Montageservice tilbyder montering og installering af udvalgte produkter som du har købt i BAUHAUS. Montageservice går i al sin enkelthed

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard malerbehandlinger og farver Gældende fra: 15. april 2016 Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Definitioner... 4 Dokumentation... 4 Malerbehandling

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Følgende reglement er en beskrivelse af de regler for vedligeholdelse, der særligt gør sig gældende for afdeling 20.

Læs mere

Generelt. Rengøringsstandard 3. Alle overflader fremtræder rengjorte. Der tages forbehold for misfarvning som følge af slid og ælde.

Generelt. Rengøringsstandard 3. Alle overflader fremtræder rengjorte. Der tages forbehold for misfarvning som følge af slid og ælde. Standard-vedligeholdelsesreglement Bikuben kollegiet afd. 21-01 Vedligeholdelsesordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Side 1 af 4 RUMSKEMA Den 3. november 2014 Sag : Møntergade 19, 1116 København K Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Specificerende rumskema: Butik -kælder Rum nr.: 0.01 Loftsinstallationer

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 250 - Enebærvej Godkendt på afdelingsmødet den 24.08.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 25.01.2014 Bytoften III Gjøl 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan 3 Facader 4 Materialebeskrivelse

Læs mere

Beskrivende tilbudsliste for: 18.03.2016 Tømrer, gulvmand, elektriker & maler

Beskrivende tilbudsliste for: 18.03.2016 Tømrer, gulvmand, elektriker & maler 1 Beskrivende tilbudsliste for: 18.03.2016 Tømrer, gulvmand, elektriker & maler Hermed tilbydes alt Tømrer, gulvmand, elektriker & maler udført for: Tømrer eksklusiv moms kr.: Gulv eksklusiv moms kr.:

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

04. Tilbudsliste: 08.01.2012

04. Tilbudsliste: 08.01.2012 04. Tilbudsliste: 08.01.2012 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken 1. Murerentreprisen Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at

Læs mere

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 01.04.2016 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv Kørestrømsanlæg Dokument: SAB K-ophæng udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K NG VPE

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 26 Side 1 af 13 sider 3. udgave af 31.08.2005 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

013 - Høllevang Skole 014 - Agerskov Skole 015 - Toftlund Skole

013 - Høllevang Skole 014 - Agerskov Skole 015 - Toftlund Skole Tilbudsliste - VVS Undertegnede tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise til FAST TID OG PRIS, med alle de til entreprisens gennemførelse nødvendige ydelser af enhver art, i henhold til materiale

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Afd. 10 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje Dato: 25.01.2014 Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje (ekskl. 4 m 2 skur) Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg N Parklampe

Læs mere

Montering. Kvik køkken

Montering. Kvik køkken Montering. Kvik køkken Tillykke med dit nye Kvik køkken! Inden du kan tilberede første måltid står du nu overfor monteringen. Med denne guide vil vi forberede dig på monteringen, sikre dig en god proces

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Engholm Søpark Fink Byg Etape 3

Engholm Søpark Fink Byg Etape 3 Engholm Søpark Fink Byg Etape 3 Flotte nybyggede kædevillaer i Herning BILAG 3 Kontantpris kr. 1.925.000 midterbolig Kr. 1.995.000 - enderækkebolig 115 m 2 bolig + 24 m² carport og redskabsrum Opført af

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Afd. 37 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 02:

RETTELSESBLAD NR. 02: Rettelsesblad nr. 02 af 30.10.2014 Side 1 af 11 RETTELSESBLAD NR. 02: GENERELT: ALLE: Præcisering: Til orientering fastholdes licitationsdato og tidspunktet d. 6 november kl. 10.00 i Terndrup Hallens Cafeteria.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD.

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 27 side 1 af 13 sider 5. udgave af 01.06.10 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Samle- og installationsvejledning. Model 6139B

Samle- og installationsvejledning. Model 6139B Samle- og installationsvejledning Model 6139B 1 Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning...2 Tegning og beskrivelse af medfølgende dele...3 Montering

Læs mere

VVS: Sanitetsliste Sign./ Side JBC/ALO / 2 Tegn. nr. V.03 SAG: Randers Egnsteater, Talentskole Sag nr. 13.01.008 Dato 18.09.2014 Rev. 07.01.

VVS: Sanitetsliste Sign./ Side JBC/ALO / 2 Tegn. nr. V.03 SAG: Randers Egnsteater, Talentskole Sag nr. 13.01.008 Dato 18.09.2014 Rev. 07.01. VVS: Sanitetsliste Sign./ Side JBC/ALO / 2 SANITETSLISTE Efterfølgende specifikationer af sanitetsporcelæn, sanitetsgenstande, armaturer mv. skal danne grundlag for arbejdets udførelse. I arbejdet indgår

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement Afd. 35 Nørager Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen - kort fortalt Lejeren

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 06 Hulegårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00360-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 05 Pileparken 1. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

Råderet. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark. Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007

Råderet. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark. Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Råderet 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Råderet Generelt om boligændringer og boligforbedringer i en almen bolig. Udvidet råderet inde i boligen. Udvidet

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Nicolai Gädda Dato: 30. november 2015 Roskildevej 44, st. th. J.nr. Roskildevej 44, st. th. 2000 Frederiksberg Ref.: Bb

Nicolai Gädda Dato: 30. november 2015 Roskildevej 44, st. th. J.nr. Roskildevej 44, st. th. 2000 Frederiksberg Ref.: Bb Nicolai Gädda Dato: 3. november 215 Roskildevej 44, st. th. J.nr. Roskildevej 44, st. th. 2 Frederiksberg Ref.: Bb Vurderet af Bent Bünning - VEVU-Byggeteknik Vurderingsrapport Rev. 3.11.215 A/B Solbjerg

Læs mere

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 22 Mødedato 15.05.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere