Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører"

Transkript

1 Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen AMU-dialogmøde 1. juni 2010

2 Baggrund for analysen Større og bredere kompetencekrav til chaufførerne Mange formelle krav om certifikater og andre beviser for deltagelse i kompetenceudvikling EU-direktiver Ny standarder, fx vedrørende lastsikring og dyretransport Mange chauffører har kun meget kort skolebaggrund, og det betyder et stort pres i forhold til kompetencekravene Ønske om at finde metoder til at styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder

3 Metoder Der er gennemført interview med skoler og virksomheder om deres praksis i forhold til kursister/medarbejdere med læse-, skrive og regnevanskeligheder 12 interview med AMU-udbydere og VUC 10 interview med virksomheder Der er desuden indhentet informationer fra projekter, hvor skoler og virksomheder i fællesskab har sat fokus på temaet

4 Arbejdsopgaver, der kræver læsekompetencer Læsning anvendes f.eks., når medarbejderne skal: Anvende ny informationsteknologi Læse dagsplan for ruter og tidsplaner Læse og forstå køre- og hviletidsbestemmelser Læse og forstå vejledninger, regler og håndbøger Orientere sig i arbejdsmiljøregler Læse og forstå færdselsloven samt andre gældende bestemmelser på transportområdet Læse og forstå informationer om farligt gods

5 Arbejdsopgaver, der kræver skrivekompetencer Skrivning anvendes f.eks., når medarbejderne skal: Udfylde køreskiver Anvende GPS, computere og andre former for informationsteknologi Udfylde skadesanmeldelser Kommunikere skriftligt med kunderne eller kørselsledere Udfylde kørselsrapporter Udfærdige bilag til regninger

6 Arbejdsopgaver, der kræver regnekompetencer Regning anvendes f.eks., når medarbejderne skal: Udføre overslagregning for at vurdere, om en udregnet billetpris er korrekt Udfærdige regnskab over solgte billetter Vægtberegne ved påfyldning af brændstof

7 Samarbejde og dialog med jobcentre Ledige uddannes inden for transportområdet (chaufføruddannelse) Men mange der ikke består pga. manglende basale færdigheder Giver længere uddannelsesforløb eller ingen uddannelse Fordel at starte dialog inden uddannelsesforløb Ved usikkerhed: jobcenter kontakter skole vedr. vurdering af basale færdigheder i dansk og regning/matematik Tages højde for det i undervisningen

8 Samarbejde og dialog med virksomhederne Besøg i virksomheden Informationsmøde i virksomheden Fyraftensmøde for flere virksomheder Inddragelse af virksomhedens tillidsrepræsentanter De kan bidrage til at bære ideen om læse-, skrive- eller regneundervisning igennem Pas på, at de ikke kommer til at overtage skolens rolle med at informere detaljeret

9 Eksempler på tilgange til samarbejde mellem AMU-udbydere og arbejdspladser Deltagelse i netværksmøder Konsulentbesøg i virksomheden Åben rådgivning/vejledning på arbejdsplads (bod) Partnerskabsaftale/ Langsigtet strategisk samarbejde Infomøde for medarbejdere på arbejdspladsen Deltagelse i møde arrangeret af de faglige organisationer Fyraftensmøde for flere arbejdspladser hos AMU udbyder

10 Aktører i dialogen mellem uddannelsessted og arbejdsplads Skole og afdelingsledere Forvaltnings og institutionsledere Uddannelsessted Arbejdsplads AMU udbyder Faglærere Konsulenter FVU lærer Fagforening og andre aktører Ledelse FVU udbyder FVU lærere Ordblindelærere Uddannelseskonsulenter Tillidsrepræsentanter Medarbejdere

11 Vær opmærksom på At det på nogle arbejdspladser er et tabu at have læse-, skrive- eller regnevanskeligheder At det er vigtig at medbringe informationsmaterialer ved besøg At virksomheden kan udnævne nøglepersoner, der kan fungere som uddannelsesambassadører At skolen kan tilbyde virksomheden et kursus, der klæder nøglepersoner på til at informere og motivere til udvikling af læse-, skrive- og regnefærdigheder

12 Hvordan finder medarbejderne motivationen? Tilskyndelse fra ledelsen Tilskyndelse fra tillidsrepræsentanter Tilskyndelse fra faglige organisationer Et blidt puf fra konen Når de ser, at det hjælper at deltage i undervisning Når de får hjælpemidlet stillet til rådighed Husk: Motivation smitter!

13 Gevinster for medarbejderne og for virksomhederne Færre fejl Højere kundetilfredshed Højere kvalitet i løsning af arbejdsopgaverne Tidsbesparende Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Større arbejdsglæde og tilfredshed Øget selvværd, når det bliver lettere at løse arbejdsopgaverne Større motivation til og udbytte af at deltage i faglig efteruddannelse

14 Afdækning af kompetencer Vurdering af basale færdigheder i dansk - f.eks. Vejledende Læsetest for Voksne Vurdering af basale færdigheder i matematik - f.eks. Vejledende Matematiktest for Voksne

15 Fasemodel for vurdering af læsefærdigheder Fase 1: Information På arbejdspladsen: - Via partnerskabsaftaler - Via dialog med ledelse og tillidsrepræsentanter - Via dialog med faglige organisationer og tillidsrepræsentanter - Ved anden kursusaktivitet På AMU-kursus (eller på IKV-forløb) - Hjemmeside - Kursuskatalog - Ved indkaldelse til kursus - Ved kursusstart læreren informerer Fase 2: Tilmelding - Kollektivt fra arbejdsplads -Før kursus - Ved kursusstart - I forbindelse med IKV Fase 3: Vejledende læsetest for voksne - Kan foregå på arbejdspladsen eller på skolen - Løsning af testopgaver på pc eller papir - Varer ca. 30 min. Fase 4: Vurdering - Læreren vurderer resultatet - Indkalder til vejledningssamtale - Formidler relevante oplysninger til kollegaer Fase 5: Vejledningssamtale - Kan foregå på arbejdspladsen - Kan foregå i forbindelse med AMU-kursus - Kan foregå som del af den afsluttende samtale ved IKV i AMU

16 Hvem gør hvad ved vurdering af læsefærdigheder? Model 1. AMU-underviser står for opgaven AMU-underviseren informerer deltagerne om muligheden for vurdering. Underviseren gennemfører også vurderingen og giver deltagerne vejledning om resultatet. Model 2. AMU-underviser samarbejder med en kollega AMU-underviseren informerer deltagerne om muligheden for vurdering. En kollega f.eks. FVU-lærer, timelærer, administrativ kollega gennemfører vurderingen og giver deltagerne vejledning om resultatet. Model 3. AMU-underviser samarbejder med ekstern FVU-udbyder AMU-underviseren informerer deltagerne om muligheden for vurdering. En ekstern FVU-lærer gennemfører vurderingen og vejleder om resultatet.

17 Kvalificering af AMU-lærere Viden om vurderingsmetoder i forhold til læse- og skrivefærdigheder Viden om den vejledningssamtale, der skal gennemføres med deltageren Viden om relevante undervisningstilbud Viden om muligheder for støtte i forbindelse med deltagelse i AMU, f.eks. ord- og regneværksted Viden om tekniske hjælpemidler til læsning og skrivning Didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter

18 Undervisningsmuligheder Forberedende Voksenundervisning Herunder kombinerede AMU-FVU-forløb Ordblindeundervisning Sprogundervisning i dansk AMU-kurset Faglig læsning og skrivning Kan også kombineres med andre AMU-mål Almen voksenuddannelse, HF i dansk, kursus i øget læsehastighed etc. Ord- og regneværksted

19 Tekniske hjælpemidler Adgangforalle.dk er et gratis program, der gør det muligt at få læst en tekst på en computer højt. Det er der oplæser denne tekst. Det kræver adgang til Internettet at få læst en tekst højt. CD-ORD er et læse- og skriveværktøj, der enten kan købes eller lejes. Hvis man har svært ved at skrive, hjælper CD-ORD med at foreslå nogle ord, der passer ind i sammenhængen

20 Dictus Dictus er det første danske program, der giver dig mulighed for at skrive breve og s bare ved at tale til computeren. Det kræver lidt øvelser af tale roligt med korrekt og tydelig udtale. Men herefter skrives teksten ved hjælp af talegenkendelse. For mange er det en kærkommen mulighed for at skrive flere og længere dokumenter eller s. Og så går det stærkt, fordi de fleste af os taler hurtigere, end vi skriver.

21 AMU Hjælpemiddelservice Hjælper AMU-udbyderne med at afdække AMU-deltagernes behov for hjælpemidler Stiller hjælpemidler til rådighed for AMUdeltagere, der har læse- og skrivevanskeligheder, f.eks. en it-rygsæk med en computer med læseog skriveprogrammer Leverer og opstiller udstyret og hjælpemidlerne Instruerer AMU-deltageren i brugen af hjælpemidlerne Kontaktes på tlf

22 Spørgsmål? Mærsk Nielsen HR

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Grundlæggende faglig regning (47668)

Grundlæggende faglig regning (47668) Grundlæggende faglig regning (47668) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Afsnit 1. Kort orientering om Netværkslokomotivet... 3 1.1 Hvorfor et netværk?...

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse Læsning med ørerne den lige vej til læring Baggrund AMU Hjælpemiddelservice blev oprindeligt sat i verden af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Hjælp flere ordblinde og personer med læse-, skriveeller regnevanskeligheder og styrk motivationen til uddannelse og brug af it-værktøjer

Hjælp flere ordblinde og personer med læse-, skriveeller regnevanskeligheder og styrk motivationen til uddannelse og brug af it-værktøjer Vejledning og dialog-guide til sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser Hjælp flere ordblinde og personer med læse-, skriveeller regnevanskeligheder og styrk motivationen til uddannelse og brug af it-værktøjer

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer Udarbejdet for Uddannelsesstyrelsen af uddannelseskonsulent

Læs mere