Undervisningsforløb 1 6 lektioner for klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier"

Transkript

1 Undervisningsforløb 1 6 lektioner for klasse Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 1

2 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Introduktion til forløbet Forberedelser Medbring et sæt spillekort og print af dokumentet Spørgeguide, Smart Board til filmvisning, Brev 1 (mobning) og Brev 2 (Digital mobning). Det er relevant at gennemgå Spørgeguiden i klassen, før eleverne skal give gode råd. Hvad er mobning? Nyere forskning viser, at mobning er et komplekst fænomen, som knytter sig til det fællesskab, som mobningen opstår i. I Børns vilkår benytter vi nedenstående definition på mobning: Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkel person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig (Rabøl Hansen, 2006). Definitionen benytter vi, da vi også i vores samtaler med børn og unge på BørneTelefonen og i SkoleTjenesten erfarer, at mobning bedst kan forstås som en kultur i et fællesskab. Mobning ser vi altså som et gruppefænomen. Alle børn er forskellige, og de har alle både styrker og svagheder, men mobning er hverken et udtryk for en iboende ondskab eller en iboende svaghed i et barn. Hvis fællesskabet i en klasse er presset og ekskluderende kan mobning udfylde en funktion, når klassen skal finde en måde at være sammen på. For nogle børn betyder dette, at de undlader at gøre noget imod mobning, selvom de ved, at det er forkert. Måske føles det ligefrem trygt at være inde i varmen, når en af de andre i klassen mobbes. Offeret er i klassen på en 2 slags tålt ophold og vil derfor på en og samme gang være ekskluderet og inkluderet i fællesskabet. Mobningen bliver en slags lim i fællesskabet, hvor eksklusionen kan siges at opretholde fællesskabet i klassen. Dermed kan mobning ses som en social orden, der fungerer efter sin egen logik. Den er så at sige selvopretholdende indenfor sit eget system, fordi den paradoksalt nok kan skabe en form for sammenhængskraft i en gruppe. Derfor imødekommes mobning også ved at forbedre og styrke fællesskabet i klassen. Det forbygger mobning at skabe et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. At klassen bliver et sted hvor eleverne griner sammen og ikke af hinanden. Læs mere på: eller på skoletjenesten Hvad er digital mobning? De digitale medier (fx mobiltelefon og internettet) er ikke de direkte årsager til mobning. Men de digitale medier benyttes ofte, når der er mobning i en børnegruppe. Forekommer der mobning over nettet eller sms, løser det ikke mobning som problem, hvis man fx forbyder mobiltelefoner i klassen. Mobningen vil stadig eksistere i gruppen. Børn og unge er ofte uvidende om, hvilke alvorlige konsekvenser det kan få, hvis en kammerat mobbes eller chikaneres gennem de digitale medier. Modsat traditionel mobning er den digitale mobning kendetegnet ved at: være hævet over tid og rum afsenderen lettere kan være anonym publikum til mobning kan være meget stort mobberen måske er mere modig/ grovere, da han/hun ikke står til ansigt til ansigt med den mobbede Vi hører ofte på BørneTelefonen, i BørneBrevKassen eller hos Skoletjenesten fra børn, der har mobbet hinanden via de digitale medier, at de fortryder, det der er sket. Mobningen er accelereret, har spredt sig som ringe i vandet og er kommet helt ud af kontrol. Det kan få store konsekvenser for alle involverede. Det er vigtigt at børn bl.a. kender til, at det er ulovligt at krænke og true hinanden på chatten eller via sms. Hvis det sker, er det vigtigt, at barnet fortæller om det og gemmer beviserne i form af fx sms er eller chatudskrifter. Trusler kan meldes til politiet.

3 Sæt trivsel på dagsordenen med et besøg af SkoleTjenesten Med 250 oplæg i 2010 om bl.a. digital mobning har Børns Vilkårs SkoleTjeneste gjort en massiv indsats for at skabe større trivsel i skoleklasser rundt om i Danmark. Ud over at hjælpe børn og unge med deres problemer gennem rådgivning, vil Børns Vilkår gerne skabe bedre rammer for trivsel. Det gør vi gennem SkoleTjenesten, der hvert år turnerer rundt på folkeskoler og holder oplæg om især mobning, digital mobning og som noget helt nyt også afholder såkaldte trivselsforløb. I 2010 blev der således afholdt 12 trivselsforløb, der skal ses som en forebyggende indsats, hvor en skoleklasse i en måned sætter fokus på børnenes sociale trivsel og samtidig inddrager forældrene såvel som lærere i arbejdet. Oplæg for børn og unge i 2010 Oplæg for voksne i 2010 Digital mobning og krænkelse Mobning Mod på livet Pubertet BørneTelefonen og BørneChatten Mobning lærere Mobning forældre Digital mobning og krænkelse lærere Digital mobning og krænkelse forældre Book online på bornsvilkar.dk/skoletjenesten medlemmer får et oplæg gratis 3

4 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 4

5 1. 3. lektion Fælles i klassen Gennemgå Spørgeguiden (15 min) Skriv på tavlen to kolonner: Mobning - Drilleri Lad eleverne tale sammen 2 og 2. Hvad er forskellen på mobning og drilleri? (15 min) Saml elevernes forslag på tavlen. Hvad er forskellen på drilleri og mobning? Drilleri Tilfældigt/spontan Enkelt tilfælde Stopper igen Hårdt, men ekskluderer ikke Kan også være for sjov/ blandt venner Mobning Står på i langere tid Mange mod een Stopper ikke Udstødelse af fællesskabet Læs Brev 1 højt i klassen (5 min). Afklar: Bliver A drillet eller mobbet? Find eksempler i brevet (10 min). Gruppearbejde (3 4 elever, 20 min) Hvilke gode råd vil I give? Brug spørgeguiden. Vælg 3 gode råd ud og lad en pennefører skrive dem på tavlen, så tavlen bliver fyldt med gode råd. Fælles i klassen (15 min) Læs klassens gode råd højt. Ligner de gode råd hinanden/er de forskellige? Kan rådene kategoriseres? Søg hjælp hos forældre, lærere, venner etc. Læs svaret fra BørneBrevkassen Hvordan er svaret fra BørneBrevKassen i forhold til klassens råd? Forskelle/ligheder? 5

6 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Kortøvelse samarbejdsøvelse i klassen (10 min) Intro til klassen: Der uddeles et kort til alle elever (udvalgt i rækkefølge: Fx Hjerter es, hjerter to, hjerter tre osv. og derefter spar es, spar to, spar tre osv.). På signal fra læreren skal klassen rejse sig og stille sig op i rækkefølge: Hjerter es, hjerter to efterfulgt af spar es, spar to osv. Ingen må tale sammen, men det er tilladt at vise sit kort og uden ord at hjælpe hinanden på plads. Ekstra til kortøvelsen Ta tid det er sjovt at konkurrere og blive bedre. Gentag gerne øvelsen et par gange. Evt. også senere på dagen. STOP OP: Hvordan kan man bedst hjælpe uden at sige noget? Var der nogen, som oplevede at få hjælp? Var der nogen, som så, at en kammerat havde brug for hjælp? Hvordan ser man, at en kammerat har brug for hjælp? Kan man hjælpe for lidt? Kan man hjælpe for meget? Stil stolene i rundkreds. Alle sidder på en stol og kortene deles ud. På signal fra læreren rejser alle sig op og skal uden at snakke sammen finde en plads. Hjerter es skal starte kredsen, men der er frit valg mellem alle stole. Hvordan finder klassen deres rækkefølge? Hvor lang tid tager det? Hvordan kan vi blive hurtigere? Ekstra skriveøvelse Forestil jer at være pigen A, der har skrevet brevet. Hvilke af rådene fra jer og BørneBrevKassen har hun lyst til at bruge? Skriv en historie der fortæller, hvad A vælger at gøre, så hun får hjælp. Et halvt år senere. Hvordan har A det nu? Hvilke af jeres råd brugte hun? Hjalp det på A s situation i klassen? Hvordan? Hvis ikke, hvordan har A det så nu? 6

7 4. 6. lektion Fælles i klassen (20 min) Digitalmobning Hvad er det? 2 og 2 diskuter kort: Hvad er digital mobning? Saml elevernes bud i to kolonner på tavlen Hvad er digital mobning? Mobiltelefon Dårlige sms er Ingen sms er (udelukkelse) Anonyme sms er Chikane/trusler Internet Ingen opdateringer Hadesider Fotos som forvrænges/redigeres Fotos som sendes rundt Andre ændrer/hacker ens profil Læs Brev 2 højt i klassen Gruppearbejde (3-4 elever, 10 min) Hvilke gode råd vil I give? Brug spørgeguiden? Fælles i klassen (30 min) Saml de gode råd på tavlen Læs svaret fra BørneBrevkassen. Det er vigtigt at eleverne bliver bekendte med, at det er forbudt at true hinanden på de digitale medier Et godt råd er, at huske at gemme bevis gem sms eller kopi af chat, hvis man bliver truet. Sammenlign klassens råd og svaret fra BørneBrevKassen. Hvad var der af ligheder/forskelle? Spørgsmål til inspiration: Hvor går min grænse? Er vores grænser forskellige? Er der sjov telefonfis og dårlig telefonfis? Hvordan får man sagt fra/stop? Hvad hvis det ikke stopper? Hvad gør man, hvis man bliver krænket/chikaneret? Hvad er reglerne for at offentliggøre fotos? (Man skal have tilladelse af vedkommende, før man lægger fotos ud på nettet/offentliggør fotos eller sender fotos videre) 7

8 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Kortøvelse samarbejdsøvelse i klassen (10 min) Stil fire stole i rummet. En stol til en familie. Vælg spillekort i de fire farver: Es, to, tre, fire, fem osv. Der skal være et kort til hver elev. Fortæl klassen at der findes en Hjerter-stol, Spar-stol, Klør-stol og en Ruder-stol. Alle får et kort og på tegn fra læreren, skal eleverne (uden at måtte sige noget) hjælpe hinanden og finde den stol, hvor de skal sætte sig i rækkefølgen: Nederst Es, ovenpå to, tre, fire, fem, seks. Bemærk: For nogle børn (fx af anden etnisk baggrund) kan det være grænseoverskridende at sidde på skødet af en kammerat af modsat køn. Eleverne kan evt. stå på række. Ekstra til kortøvelse Ta tid det er sjovt at konkurrere og blive bedre. Gentag gerne øvelsen et par gange. Evt. også senere på dagen. STOP OP: Hvordan kan man bedst hjælpe uden at sige noget? Var der nogen som oplevede at få hjælp? Var der nogen som så, at en kammerat havde brug for hjælp? Hvordan ser man, at en kammerat har brug for hjælp? Kan man hjælpe for lidt? Kan man hjælpe for meget? Øvelsen kan varieres Stolene er på forhånd bestemt til hjerter, ruder, spar, klør- familierne. Stolene er ikke på forhånd bestemt. Familierne skal selv vælge deres stol. Tilføj stole så eleverne kan sidde i sæt. Alle esser på en stol, alle toere på en stol osv. Fælles i klassen (10 min) Brainstorm: Tryghed i klassen Hvad er det? Klassen laver brainstorm på tavlen. Efterfølgende diskussion (10 min) o o o o o Synes vi alle sammen, at de samme ting gør os trygge? Hvordan finder vi ud af, hvad der er vigtigst for os som klasse? Er nogen af udsagnene lettere end andre at gøre? Hvad er sværest? Hvordan øver vi os bedst på at skabe tryghed i klassen? Usynlig film fra Friends (5 min) Vis filmen Usynlig. Du kan finde filmen på YouTube eller på bornsvilkar.dk/undervisning Diskussion i klassen (15 min) Hvad viser filmen? Hvad er budskabet? Filmens budskab er, at et enkelt HEJ fra kammeraterne kan gøre en stor forskel. Der skal ofte ikke så meget til, før at man føler sig set, anerkendt eller en del af fællesskabet. Kan vi bruge budskabet til noget i vores klasse? I forhold til vores ønsker om tryghed? Kan vi blive bedre til at se og anerkende hinanden? (Eks. sige hej/ vi ses til hinanden. Sige godmorgen til alle ikke bare mine venner. Spørge hinanden om man vil være med. Spørge hinanden, hvordan man har det. Rose hinanden). Fælles afslutning (10 min) Dagen kan afsluttes med en kort opsummering på dagens indhold. Hvad har været godt? Hvad har været mindre godt? Er der noget nyt, som du er kommet til at tænke over i løbet af dagen? Kan vi bruge noget fra i dag? Så det bliver bedre at være sammen i vores klasse? 8

9 Ekstra Det er relevant også at se filmen Rødhåret fra Friends Filmens budskab er, at det gør en forskel at vise sympati for hinanden og støtte hinanden, og at det kan gøres på mange måder. Inspiration: Sammen mod mobning 40 veje til bedre trivsel, DCUM 2008 Mobning sociale processer på afveje, 2009.j. Kofoed og D. M. Søndergaard (red.). Hans Reitzels Forlag. 9

10 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Brev og svar fra BørneBrevkassen Mobning hej bb jeg er pige på 10. jeg syntes på en måde jeg bliver mobbet sådan. Nærmest hver morgen når jeg kommer ind i klassen siger alle drengen: der kommer heksen. De har inden da lavet jokes med mig som ikke engang er sjove. Jeg har venner i klassen. særligt drengene er rigtige onde mod mig. De sparker og slår mig nogle gange uden grund. Nogle gange gør jeg også noget - forkert det ved jeg, men drengene gir meget hård gengæld og det er ikke sjovt. Vil I ikke nok hjælpe Det har snart været sådan i et halvt år. hilsen a Kære A Tak for dit brev. Det lyder ikke rart, at du skal starte din dag med at blive kaldt heks. Jeg kan godt forstå, at du har brug for hjælp lige nu. At kalde nogle noget er ikke sjovt, hvis den, der bliver kaldt det, ikke er med på legen og det kan jeg jo høre at du ikke er i dit tilfælde Jeg tænker, at du har bedt dem om at holde op, og når så de bliver ved går de langt over din grænse, og det er ikke i orden. Din klasse skal du være i hele dagen, så det er vigtigt, at alle har respekt for hinanden, og at der er rart at være. Det lyder ikke til at være det, du oplever lige nu. Jeg tænker, at det er vigtigt for din lærer, at hun får besked om, hvad der forgår, at du føler dig dårligt tilpas med at drengene kalder dig heks, som du skriver. Det er lærens ansvar sammen med eleverne at lave et godt miljø i klassen. Men for at læren kan hjælpe, er det vigtigt, at hun kender til, hvad der sker i klassen, når ikke hun er der. Det er ikke i orden, at du skal stå med det her alene. Du skal have hjælp af en voksen til at fortælle din klasselærer, hvordan du har det i klassen. Kunne du mon fortælle dine forældre det, og så kunne I sammen snakke med din lærer? Det kan også være, at der er andre i klassen, som ikke har det helt godt, men bare ikke har haft det mod, som du har til at søge hjælp. Det er rigtig godt, at du har sat ord på, hvordan det er i klassen. Du fortjener, at der bliver sagt ordentligt godmorgen, så du ikke skal få en dårlig start på dagen og være ked af det, og føle dig mobbet! Håber du kan bruge svaret. Du kan altid ringe til BørneTelefonen , hvor der sidder voksne klar til at snakke, hvis du har lyst til det. Kærlig hilsen BørneBrevKassen 10

11 Brev og svar fra BørneBrevkassen Digital mobning Kære BB. Jeg er 13 år. Jeg har problemer med nogle venner nede i skolen, her de sidste dage er jeg blevet mobbet og slået af dem. jeg har sagt det til mine forældre og de har også snakket med min lærer, Men det har ikke hjulpet. Nu er de begyndt at skrive beskeder til og om mig på Facebook, som jeg bliver meget ked af nogle gange. Jeg ved ikke altid hvem der gør det. Men pludselig står der noget om mig. Og der kan også være fotos. Jeg fik i går en sms, hvor der stod at nogen ville komme og slå min lillebror ihjel. De har skrevet min lillebrors navn i sms en, men kan ikke se hvem den er fra. Måske er det bare nogen der laver sjov, men jeg synes ikke at det er sjov. Ved I hvad jeg kan gøre for at få dem til at holde op? Hilsen PM Hej PM Allerførst tak fordi du skriver til os. Jeg kan godt forstå, du har det svært med, at dine klassekammerater mobber dig og slår dig, det skal du absolut ikke finde dig i, så det er rigtig godt, at du har taget fat i dine forældre og din lærer. Det er selvfølgelig ikke godt, at det ikke har hjulpet dig. Jeg synes helt klart at dig og dine forældre igen skal tage fat i dine lærere eller måske endda i skoleinspektøren. For der er ingen der skal finde sig i at blive mobbet. De fleste skoler i Danmark har en mobbepolitik, (det er nemlig lovpligtigt) den kan I nok finde på din skoles hjemmeside så måske kan dine forældre tage udgangspunkt i den, når de holder møde med skolen..? Det er tit svært med de digitale medier som fx Facebook, fordi mobningen pludselig bliver synligt for mange andre og som derfor nogle gange rammer hårdere. Men der er ting, der ikke må skrives på sådanne sider, så du kan anmelde dem til administrator af siden. Jeg synes helt klart, du skal vise dine forældre, hvad der bliver skrevet på Facebook, evt. printe det ud og tage det med, når I skal snakke med dine lærere. Det er særlig vigtigt, at du gemmer den trussel du har fået. Det er ulovligt at skrive sådan til hinanden, også selv om det bare er for sjov. Jeg tror, det er vigtigt at dine lærere får indkaldt forældrene i din klasse til en snak omkring mobning, det er ikke sikkert forældrene ved hvad deres børn går og laver og faktisk tror jeg at klassen vil være et bedre sted at være for jer alle sammen, hvis der kan skabes en rar stemning. Som det er nu gætter jeg på at mange af de andre også går rundt og er utrygge og frygter at det måske er dem, der bliver hængt ud næste gang... Min erfaring med mobning er, at det altid påvirker hele gruppen. Nogle gange, kan det være meget virksomt, hvis nogle af de andre siger fra overfor mobningen. Hvis du har en rigtig god ven eller veninde, kunne I måske sammen prøve at gå imod dem der mobber dig. Det skal du selvfølgelig gøre samtidig med, at du snakker med dine forældre. Jeg tror, det er nødt til at komme frem i lyset, at der foregår mobning i din klasse både i skolen og på Facebook. Så snak igen med dine forældre og lærere. Jeg håber, at dine lærere vil tage jer alvorligt, ellers må I tage en snak med skoleinspektøren. mange varme hilsner BørneBrevKassen 11

12 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier er udviklet af Børns Vilkårs SkoleTjeneste. Materialet er gratis og kan downloades på bornsvilkar.dk/skoletjenesten 12

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for klasse. Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for klasse. Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 7. 9. klasse Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning 1 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning Introduktion til forløbet Forberedelser Medbring

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

UDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

UDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE UDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

GRUNDSKOLER. Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen

GRUNDSKOLER. Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen Udarbejdet (dato): Februar 2013 Hvad forstår vi ved trivsel? Det vi forstår ved trivsel er, at eleven føler sig set, hørt, anerkendt og

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 2 4. 6. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 42 / 84%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

GOD DÅRLIG VENINDE VENINDE

GOD DÅRLIG VENINDE VENINDE GOD VENINDE DÅRLIG VENINDE Ringer og tjekker op på hvor du er. Slår dig. Tjekker dine sms er. Overrasker dig ved at møde op når du har fri fra skole. Kalder dig ved øgenavne. Fortæller dig hvilket tøj

Læs mere

Fri for Mobberi. Konference den 9. september 2009 Red Barnet

Fri for Mobberi. Konference den 9. september 2009 Red Barnet Fri for Mobberi Konference den 9. september 2009 Red Barnet PROGRAM FOR FORMIDDAGEN kl. 13.20 14.00 kl. 14.00 14.10 kl. 14.10 15.00 Præsentation, introduktion og lidt viden om mobning Pause med kaffe Praksiserfaringer

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016 Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse 4. - 9. klasse 16 Spørgsmål 1: Jeg føler mig godt tilpas og har lyst til at komme i skole? 6 6 55 51 5 3 11 9 1 Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Spørgsmål 2:

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Vi står sammen mod mobning

Vi står sammen mod mobning Vi står sammen mod mobning - Vi siger fra og gør noget ved det Thurø Skoles handleplan mod mobning - elev Kære elev Denne information er til dig, og vi håber den kan være en hjælp for dig, hvis du oplever

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev DISCIPLIN I SKOLEN Af Agnete Hansen, skoleelev Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin. Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt, er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Fællesskabets betydning for barnet

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Fællesskabets betydning for barnet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Fællesskabets betydning for barnet Når et barn møder i skolen den første dag, er det også mødet med et tvunget fællesskab, som barnet sandsynligvis, skal være en

Læs mere

Forkyndelsesmateriale til SOMMERLEJREN 2013

Forkyndelsesmateriale til SOMMERLEJREN 2013 Forkyndelsesmateriale til SOMMERLEJREN 2013 Indhold Introduktion... - 2 - Morgenandagt 1... - 4 - Morgenandagt 2... - 6 - Morgenandagt 3... - 8 - Morgenandagt 4... - 10 - Morgenandagt 5... - 12 - Introduktion

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76%

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76% ETU EUD Hovedforløb / Hold: admsk () / Antal besvarelser: Gennemført:.. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere