HR-organisationen på NAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-organisationen på NAG"

Transkript

1 2012 HR-organisationen på NAG

2 HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser på det overordnede plan og mere lokalt i erfaringer fra HR arbejdet på NAG i skoleåret Dokumentet skal betragtes som dynamisk forstået på den måde, at dokumentet vil blive udviklet og justeret løbende i takt med de behov, der måtte opstå i organisationen. Gymnasiet som vidensarbejdsplads er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet og autonomi i forhold til tilrettelæggelse af eget arbejde på den ene side, og ved at der er diffus grænse mellem arbejdstid og fritid på den anden. Vidensarbejde indebærer også, at rammerne for kvalitet hviler på den enkelte både forberedelsen og gennemførelsen af undervisning kan altid blive bedre, og at fornemmelsen af, at man er færdig med den forstående opgave, kan være svær at finde. De krav, som bliver stillet til lærerne i dag, rækker videre end at kunne formidle sit fag. Det, at kunne arbejde tæt sammen med fagkollegaer og med kollegaer fra andre fag, at kunne håndtere relationer, hvor kollegial ledelse er en del af hverdagen, at deltage aktivt i udviklingsprojekter, at tænke innovativt, og at bidrage til organisationsudvikling kan alt sammen være med til at begejstre, men kan også for den enkelte lærer udgøre en betydelig belastning. Hertil kommer voksende og komplekse krav om at agere som leder i klasserummet. I HR sammenhæng er det vigtigt at bevare blikket for det gode i vidensarbejdet, herunder fordelene ved fleksibiliteten og de kreative elementer. Midt i hverdagens travlhed er det afgørende at give plads til at tale om det, der skal bevares både i relationer, normer, værdier, i kerneydelsen og i arbejdsprocedurer og praksisser i organisationen. At have fokus på det gode i organisationsudvikling kan være med til at styrke organisationens professionelle identitet. Dette skal dog ikke forveksles med det noget udvandede begreb 1

3 positivt psykologi, hvor man kun må tale om positive erfaringer. Det handler derimod at identificere og tale om det vigtige. Det kræver, at man stopper op som organisation og spørger sig selv Når noget fungerer godt, hvad skyldes det? Hvordan kan vi gøre mere af det, der allerede er godt? Hvad ønsker vi ikke at ændre på? Hvor må der gerne forekomme ændringer osv. Det peger i retning af at anvende evaluering som et fremadrettet redskab. HR på Nærum Gymnasium arbejder både på det strategiske og på det ikke-strategiske plan. Afhængig af opgavens karakter samarbejder HR på det strategiske plan med forskellige instanser i organisationen, herunder ledelsen, sikkerhedsudvalg, MIO, fagrådet, kursusledelsen mm. Formålet er at koordinere HR indsatsen med Nærum Gymnasiums mission og vision, og at understøtte de organisatoriske beslutningsprocesser på det overordnede niveau. HR kan deltage i udformningen af forskellige dele af personalepolitikken på Nærum Gymnasium, herunder principper for rekruttering, kompetenceudvikling mm. Det strategiske plan er med til at sikre, at HR ikke bliver en isoleret organisation i organisationen, men er en integreret del af helheden. På det ikke-strategiske plan fungerer HR som sparringspartner. Her er formålet ikke at påvirke, men at skabe et frirum for refleksion gennem kollegiale samtaler. Der er tale om et rum, hvor der kan tales om aktuelle vanskeligheder, problemer, relationer, forventninger, konkurrence og effekten af disse på den enkelte og på organisationen. Et sådant forum er en afgørende del af vedvarende arbejde med trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. HR funktionen i det gymnasiale regi er noget nyt, og arbejdet har karakter af pionerarbejde. At bygge en HR organisation op, som giver mening i den kulturelle kontekst som gymnasiet repræsenterer, kræver tålmodighed, skærpet opmærksomhed på de behov, der måtte opstå i organisationen, og viljen til at justere hen ad vejen. For at sikre kvaliteten i HR arbejdet må HR være opsøgende i forhold til samarbejde med andre gymnasier, hvor 2

4 formålet er at danne et HR netværk. I skoleåret er der aftalt samarbejde mellem Nærum Gymnasium og Ørestads Gymnasium. Fokuspunkter for HR arbejde på Nærum Gymnasium Fokus på Selvledelse og Work Life Balance: I sagens karakter er problematikker omkring selvledelse og Work Life Balance stærkt præget af den enkeltes livssituation, ambitionsniveau, coping strategier mm. Det der begejstrer, kan også være med til at belaste den enkelte. Og det, der begejstrer den ene, kan belaste en anden. Fra HR side kan man være med til at sætte fokus på, at medarbejderne udvikler kompetencer til at håndtere vidensarbejdets udfordringer. I denne sammenhæng er det vigtigt at kunne skelne mellem det, man kan forandre - nemlig ens egen indstilling - og det, man ingen indflydelse har på. HR vil sætte fokus på Selvledelse og Work Life Balance gennem kurser, og fællesdrøftelser og vil opbygge en vidensbank omkring temaet. På organisationsniveau vil HR arbejde på, at overvejelser omkring Work Life Balance indgår som en del af planlægningsprocesser i organisationen og drøftes i fora som MIO og ledelsens møde med HR. Hensigten er at gøre Work Life Balance til et fælles anliggende kollegaerne imellem og mellem ledelsen og medarbejderne. Fokus på samarbejde og konflikthåndtering : Tætte kollegiale samarbejde har store fordele i form af fagligt og socialt støtte, som åbner op for erfaringsudveksling og i nogle sammenhænge endda fælles forberedelse. Gode relationer til kollegaer og elever bliver også fremhævet gentagne gange af gymnasielærerne som et begejstrende element i arbejdslivet. I alle relationer ligger der dog et konfliktpotentiale. Faktisk fremhæver nyere organisationsteorier manglende konsensus som et grundvilkår i enhver organisation. At kunne håndtere situationer, hvor 3

5 der mangler konsensus, er derfor en central kompetence hos medarbejderne, som HR kan sætte fokus på i organisationen. Strategien for dette er på organisationsplan at afholde samarbejds- og konflikthåndteringskurser for interesserede grupper, herunder faggruppeledere og teamledere. HR kan også deltage i enkelte faggruppemøder eller teammøder, hvis teamet eller faggruppen ønsker dette. Det skal understreges i denne sammenhæng, at det ikke er HRs opgave at mægle i svære konflikt situationer, som kræver tydelig ledelsesmæssige beføjelser. Fokus på inklusion af nye lærere: Talrige undersøgelser viser, at arbejdsvilkårene for nye lærere i gymnasiet kan være krævende. Læringsskurven er stejl, og timerne til forberedelse kan hurtigt blive brugt op. Samtidigt skal man lære at navigere i en ny organisation og danne nye relationer. På Nærum Gymnasium bliver indsatsen over for nye lærere nu samlet under HR regi. Der er udarbejdet et introduktionsprogram for nye lærere uden pædagogikum, hvor HR samarbejder med tutorerne og kursusledelsen. Introduktionsprogrammet har til formål 1) at støtte nye lærere, der ikke er udrustet med den undervisningskompetence, et pædagogikum giver og 2) at opfange eventuelle problemer i tide, så der kan handles adækvat på dem. Introduktionsprogrammet er obligatorisk, og ledelsen afsætter et antal timer, som tildeles de nye lærere for deres deltagelse i programmet. Fokus på sparring omkring arbejdsrelaterede problematikker: Som tidligere nævnt er HR et forum i organisationen, hvor der vil være mulighed for at få sparring omkring konkrete arbejdsmæssige udfordringer i et fortroligt rum. Her vil samtalen være central. Erfaringer fra det første år viser, at henvendelserne har en bred karakter og berører arbejdsrelaterede temaer som stress, elevklager, lærerrollen i udfordrende klasser og samarbejde. Det er primært medarbejderne selv, der tager initiativet til at kontakte HR i denne sammenhæng. HR kan dog i visse sammenhæng spille en mere proaktiv rolle. 4

6 Tulu Hansen, Nærum Gymnasium, august

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere