Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup"

Transkript

1 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011

2 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. "

3 52!" 65.2 '1*/()(7 32 (**(/7('') 5 # , :;(*7< 52 $%#%)* =2 %/7'(** - 2 ( ># 5?2!" >?2 &?2

4 ! " '( & / ') / '' B % '7 C 0 ' =0 '1 "?0 '/ (* '% (' '0 "(' '(*(' '(("?3(' '(); (7 '('B (7 # 7( -? (1 7) $(/ 7' 4 (% $ % (?(0 ) ",)* ' )* & 1( )( 1) )( 1'?)( 17 )( 1 )(

5 (0/),$% + # ## #3 ))**/? (17*(' +)**1 ;(*7:5#, # 3 #,#?#, #+ # 3 ##+##+,(* 3 )**,:<<,+)*** ) 3,, + 8 : <# & # #,, '****, # 3 +(** 3,? #? 3 : < 8 9+?93? -?? C # 3 #,?

6 ,?#3!" +,3 :< &? #?# &?) )**/ #,,,, $ # 3 &3 # & #?., #!3 5 '' = -? ( 4 %?(001: <# )*+(001: D<# '(00%: =3< )()***:< ))**/: 3 <

7 ! ) '(( & #, ),3 '(),3 C '(' 5 #,,, '(7 = 2 3?!? 3 $ 3 B # '(5 3,??++,, 3 ',# ')( ')) *+ &+ 5 # 3?,>#?, &+ =

8 ''( '') ''' ''7 '',- =,D, ') 6+#,,, C, :< E+ + # 3 # 6 3 ",,# 3 + #,3.+/ C,, '**** # 3 +, ((****, F!+ C,, #, (<+#)<3! '< 7< &,? )G?, 5# #? -??# )!)**(

9 # '7( '( '1( 0' 1/'/ = # # C,# 4? 2 B, */3(%,,,$?, 3 3 "?!" ) )**/3+,#?3, 8?2 $ - &456 &456 &456-3 */3(% % 1* 7 */3(7 / 1* 7 (73(% 7 1* 7 7* "3A */3(% % 1* 7 7* (%3)) ( 1* 7 7* ))3*/ *# 1* 7* ' - ))3*/ 3 3 * C? #3 >:<

10 B B, BB B 3,? BBB B,,$ -? ))**/ " '/( '/) 7 3 5, 3,=# 5? # :6 6 )*( () 7** 6 )*) () 7** 6 )*' () 7** '/' # %! 7 #H-3>H?, *,, 3 #, :-,D8 #?-3? -3*/:-, :=6#4$6< <!

11 '/7 '/ '/1 5 3 * : )*( = #=6 ) 6 )*) =6 ) 6 )*' =6 ) #.+ :* 6#(*(#' # < - 5 :3 + <,:>3<2 " >3! ' > *#**( & + + *#**( *#**( *#*( *#*) >3 3, $ 5#1, + + #, #,'/)#'/''/7 C (,,#,3 #,C,!!

12 $'/ -,, C ', ( -, 3 #, ', 7 5,3?-? # )!)**( $! -, #, C,# C, C #, ++3 &,#? -3))# >+ -3 >3 #,? 00G >3 #,, $, #E, 43!

13 ; 7 7 '%( 5,,! ' : ))**/< - ))**/ % 3/ :/(007< < 5 '(*( 5,0())**/ =!+ '(*) # 3 #, C 3 # H #. #?)*((H '(*' # I #. #?)*((H '(*7 8 # #, 3 2 '(((,))**/ :3+ 3 <!

14 > *' '()( C? # #3 3.+! / '()) C?,? #3!! C?+ $!' '()' C?, :,< 3! 3!, 3? 1/+ '()7 ;, 3 ;, ', + '('( J, 2 3,:#3 #!< 3? 3 +:+ <!

15 3 2 # : +## < 9, = +.+.!

16 # # 7(( 7() 7(' 7(7 >'3 C # #?3 #-: <#, 3? +! 5,:)/**/.<$ C?, #"C:,3 < > 5 +,, :<? :"3 < + = ),# - 6 4?3 5 C, +?3 8 C 3? 8,?+ 3 :<, ># -3?!

17 7( 7(1 7(/ # = #+ (** #,$,?3?#,? -? C,? +,. 8 "3 +, 69 # 3 3 >, C #?,,?3 "? 3 #, 3 -?? =' #!,,,# 3, # + # #,# # 3 + #,# 3 #, #!,, # -?!

18 ??3, 3 # 3 3? #? + F" F3 )/?)*(( -?, # +#!

19 ? ## $ -?, 3-? ## " # #?? KK00(** #?,# # -?#5 (%# /0#%(**6#,,3 L,) 5 3-? # C?# 3 3-? ** '***#3 & # (< #, )<, C #,3 #3, # 5?, 3-??3 -? # 3-? 3 # 8 # C,# C 3!

20 # # 3! 1, ",,) 1 &,?+ FF" +,) *2 " L C L 8, # LM

21 # & 7 "!-B!**!*)'013 > B C )7* -?+> ('3*/3)*(( )7( C )(3*/3)*(( )7 " >= *'3*%3)*(( )7% + *3*%3)*(( )( 4 & (/3*%3)*(( )), )'3*%3)*(( 1/ ( 5 7/,# 7 7 +'A -? %/0)1?)*(*?3 )+A -? (17*('+)**13 ) A -??'!(00' 7 A -??)!)**( 7 A -??7!(0% 3!

22

23 ELOPAK Hovmarken Lystrup MILJØANSØGNING Juli 2011 Produktionslinje for overfladebehandling af karton Bygning omfattet af ansøgningen Lars Lindgaard

24 MILJØANSØGNING - JULI 2011 Indholdsfortegnelse 0 Generelle oplysninger Side 3 A Oplysninger om ansøger og ejerforhold Side 3 B Oplysninger om virksomhedens art Side 3 C Oplysninger om etablering Side 5 D Oplysninger om virksomhedens beliggenhed Side 5 E Tegninger over virksomhedens indretning Side 6 F Beskrivelse af virksomhedens produktion Side 6 G Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik Side 6 H Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Side 7 I Forslag til vilkår og egenkontrol Side 9 J Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Side 9 K Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør Side 9 L Ikke teknisk resume Side 10 Bilag: 1 Oversigtsplan inkl. afkast samt støjkilder. 2 Bygningsplan inkl. afløb. 3 Støjberegninger. 4 Emissionsberegninger. 5 Info om elektrostatisk filter. 6 Emissionsrapporter fra anlæg hos Elocoat i Holland. 7 Procesflow Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma ApS 2

25 MILJØANSØGNING - JULI 2011 Generelle informationer Nærværende ansøgning for miljøgodkendelse af en ny produktionslinje for overfladebehandling af karton i en ny opført bygning, skal ses som en udvidelse af den eksisterende miljøgodkendelse af 25. april Oplysningerne angivet under de enkelte punkter i nedenstående omhandler alene den nye produktionslinje og nye bygning uanset at der er anvendt benævnelsen virksomheden. A Oplysninger om ansøger og ejerforhold A1 + A2 Elopak A/S Hovmarken Lystrup Tlf.: Matrikel nr. 1 bp m. fl. Lystrup By, Elsted CVR - nummer: P- nummer: A3 A4 SCHOUW & Co. A/S Chr. Filtenborgs Plads Århus C Tlf.: Niels Verner Nielsen Hovmarken Lystrup Tlf.: B B5 Oplysninger om virksomhedens art Virksomhedens hovedaktivitet er at fremstille overfladebehandlet karton i ruller, for fremstilling af kartonemballager for opbevaring af fødevarer. Overfladebehandlingen sker for at sikre, at den færdige emballage overholder kravene for opbevaring af fødevarer. Overfladebehandlingen sker ved pålægning af en film af polyethylen (PE). Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma ApS 3

26 MILJØANSØGNING - JULI 2011 Eksisterende fabriks forbrug af opløsningsmidler udgør pt. ca. 30 kg. pr. time og ca. 120 ton pr. år. Dette forbrug forøges i takt med at produktionen forøges, jf. miljøgodkendelsen af 25. april Nærværende projekt medfører ikke i sig selv betydende ændringer i forbruget af opløsningsmidler. Aktivitetens listebetegnelse er J104 i henhold til Bekendtgørelse 1640 af 13/ B6 Der ansøges om miljøgodkendelse af ny produktionslinje til overfladebehandling af karton. Overfladebehandlingen består i en pålægning af mellem 14 og 34 gram/m 2 polyethylen (PE). Polyethylen leveres som granulat og indblæses fra tankvogn til råvaresiloerne. Polyethylen er et standard produkt, som kan leveres fra en række forskellige leverandører. Produktionslinjen placeres i ny bygning i forbindelse med de eksisterende råvarehaller. Processen sker i dag udenfor virksomheden ved virksomhedens datter selskab i Holland. De overfladebehandlede kartonruller leveres i dag færdige til råvarelageret i Lystrup. For etablering af overfladebehandlingen installeres nye maskiner og udstyr. Maskiner og udstyr vil erstatte mindre effektivt, samt mindre miljøvenligt og mere energiforbrugende udstyr placeret i Holland og Ukraine. Etablering af produktionen i Lystrup vil give væsentlige besparelser i transport omfang, da råkartonen produceres i og leveres fra Finland til Holland og derfra tilbage til Danmark. B7 B8 Produktionen vurderes ikke at være omfattet af Miljøministeriets Bekendtgørelse, om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Det ansøgte projekt er ikke midlertidigt. Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma ApS 4

27 MILJØANSØGNING - JULI 2011 C C9 Oplysninger om etablering Det ansøgte kræver udvidelse af produktionsareal, lagre og medarbejdere faciliteter på i alt ca m 2 grundareal og ca m 2 etageareal. For at effektivisere den interne logistik skal der etableres ny tilkørsel til virksomheden, som godkendt ifbm. miljøgodkendelsen fra 25. april Tilkørslen etableres i første omgang som byggevej og vil ved byggeriets afslutning skulle erstatte eksisterende tilkørsel. Ved ibrugtagning af ny tilkørsel erstattes eksisterende og gennemkørsel imellem bygninger lukkes. C10 Byggearbejder og installation af produktionslinje vil ske over perioden oktober 2011 til ultimo D Oplysninger om virksomhedens beliggenhed D11 Oversigtsplan vedlagt som bilag 1. Af oversigtsplanen fremgår en del af de eksisterende forhold og bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med etablering af produktionslinjen, herunder veje og lukning af gennemkørsel. D12 D13 D14 Virksomheden forventer at fortsætte sin produktion på lokaliteten i Lystrup, hvor virksomheden i alt har mulighed for at udvide indenfor et samlet grundstykke på m 2. Virksomheden er i drift 24 timer om dagen 7 dage om ugen, 52 uger om året (eks. tiden omkring Jul, hvor der foretages hovedrengøring og støre reparationer). Fremtidig til og frakørsel vil af hensyn til lagre samt af produktionstekniske og sikkerhedsmæssige årsager ske via en ny vej for tung trafik og trafik til administration. Til og frakørsel vil ske tæt mod virksomhedens vest skel, se oversigtsplan bilag 1. Beregning af støjbelastningen i forbindelse hermed er vedlagt som bilag 3 Støjberegning. Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma ApS 5

28 MILJØANSØGNING - JULI 2011 E E15 Tegninger over virksomhedens indretning Placering af bygninger, afkast, støjkilder fremgår af oversigts tegning, bilag 1. Placering af afløb og tilslutningssteder, nedgravede tanke, rør mv. fremgår af plantegning bilag 2. F F16 Beskrivelse af virksomhedens produktion Virksomheden kan producere indtil 600 meter karton pr. min af brede 1,9 meter. Dette vil svare til en maksimal årlig produktion på ca. 580 mio. m 2 polyethylen behandlet karton. Virksomheden vil anvende i maksimalt 3600 kg PE pr. time, svarende til et årligt forbrug på ca ton. F17 Virksomhedens procesforløb fremgår af vedlagte bilag 7. F18 F19 Virksomhedens er tilsluttet den øvrige virksomheds varmeforsyningsanlæg, baseret på gas. Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift kan generelt forekomme, hvis de forskellige filtres effektivitet nedsættes. Der er truffet en række foranstaltninger for at imødegå dette, blandt andet filtervagt. F20 Der ikke særlige forhold i forbindelse med opstart og nedlukning af anlæggene der har væsentlig indflydelse på emissioner eller risikoen for drifts forstyrrelser eller uheld. G G21 Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik Den valgte teknologi er den bedst tilgængelige teknologi for denne type produktion. Den aktuelle proceslinje, dimensioneres og opbygges specifikt for denne produktion konkret for dette projekt. Bedste tilgængelig teknologi indgår som et krav i projekteringen. At placere produktionen i Lystrup vil nedbringe den samlede miljøbelastning fra transport betragteligt. Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma ApS 6

29 MILJØANSØGNING - JULI 2011 Råvarer Lagring for akklimatisering sker med minimalt energitab, i de eksisterende og godkendte råvarelagre. Coating linje I forbindelse med opbygningen af produktionslinjen for overladebehandling, vil der blive stillet krav om energieffektivitet og elektrostatiske filtre, på afsug fra linjens ekstrudere. Færdigvarer Færdigvarer køres enten direkte til det eksisterende lager eller direkte til produktion. En mindre del af produktionen vil blive udleveret og sendt til anden lokalitet for videre forarbejdning udenfor adressen. Intern transport Placeringen af produktionsanlægget minimerer afstande Høj grad af automatisering vil reducere transporten og dermed energiforbrug i den forbindelse. H Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. LUFTFORURENING H22 H23 H24 H25 Der er foretaget en opgørelse af emissioner i forbindelse med det nye anlæg. Opgørelsen bygger på emissionsmålinger på et tilsvarende anlæg i Holland. Se vedlagte bilag 6. Nye anlæg monteres med elektrostatiske filter, bilag 5. Der findes ikke emission fra diffuse kilder. Der er kun mindre afvigelser i emissionerne i forbindelse med opstart/ nedlukning af anlæg. Afkasthøjder fremgår af bilag 4 OML beregninger. SPILDEVAND H26 Virksomheden har som en del af sin miljøgodkendelse af 7. februar 1994 en spildevandstilladelse. Kloaker, brønde, spildevandstekniske anlæg i øvrigt fremgår af bilag 1. Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma ApS 7

30 MILJØANSØGNING - JULI 2011 Spildevandsteknisk beskrivelse: Udover sanitært spildevand afledes spildevand fra forskellige processer. Dette projekt medfører kun ændringer vedr. sanitært spildevand. H27 H28 Spildevand afledes til offentlig kloak. Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller hav. H29 Jf. H28. STØJ H30 H31 Støjkilder er angivet på vedlagte bilag 3, støjberegning. Der planlægges støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med nye maskiner og specielt afsugnings anlæg i forbindelse hermed. Etablering af ny bygning ved overkørsel mellem råvarelager og produktion vil reducere støjbidraget fra intern transport og transport syd for virksomheden. Flytning af vejen vil reducere den samlede støjpåvirkning fra de enkelte lastvogne. Dels fordi kørslen på Hovmarken bliver reduceret og dels fordi der kan køres mere jævnt når bilerne er drejet fra til virksomheden. H32 Der er foretaget en beregning af det fremtidige støjniveau, den samlede støjbelastning vurderes ikke at ville blive forøget væsentligt. AFFALD H33 H34 H35 Nyt affald vil i det væsentligste bestå af spild af overfladebehandlet board (pap) og rest PE. Alt pap - affald presses og afleveres til genbrug. Alt PE-affald opsamles i kar og afleveres til genbrug. 100 % af affaldsmængder vurderes at ville gå til nyttiggørelse. JORD OG GRUNDVAND H36 Den nye produktion indebærer ikke risiko for forurening af jord og grundvand. For den samlede virksomhed foretages en årlig døgnproportional måling på spildevandet der afledes til kloak. Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma ApS 8

31 MILJØANSØGNING - JULI 2011 I I37 Forslag til vilkår og egenkontrol Virksomheden foretager i dag følgende aktiviteter som egenkontrol af miljøpåvirkningen fra virksomheden: Alle filtre er forsynet med filtervagt og vedligeholdes løbende. Virksomheden har en nedfældet procedure for hvorledes uheld og eventuelle naboklager skal håndteres. VIRKSOMHEDENS FREMTIDIGE EGENKONTROL: Ud over den eksisterende egenkontrol forventes der ikke iværksat yder-ligere egenkontrol. J J38 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Særlige emissioner kan forekomme ved driftsforstyrrelser eller uheld i forbindelse med: Filtre og effektivitet Filtre og indregulering J39 J40 For at imødegå disse driftsforstyrrelser og uheld er der installeret alarmer og foretages løbende vedligehold. Der er installeret diverse au-tomatik til driftsovervågning samt foretages løbende effektivitetskontrol, jf. afsnit I. Der er ikke kendskab til økonomisk realistiske særlige foranstaltninger for yderligere at begrænse virkningerne for mennesker og miljø. K K41 L L42 Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør Virksomhedens ophør er ikke aktuel og der er derfor ikke gjort særlige forberedelser til et eventuelt ophør. Skulle det på et tidspunkt blive aktuelt at flytte virksomheden, vil der ikke blive efterladt konstruktioner eller installationer, affald eller spild som vil have negativ indvirkning på miljøet. Ikke-teknisk resume Elopak A/S har siden sin start i 1972 produceret emballage til fødevarer. Hovedproduktionen har været kartoner til flydende fødevarer Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma ApS 9

32 MILJØANSØGNING - JULI 2011 samt indenfor de seneste ca. 10 år plastdunke til hovedsagelig drikke-varer. Elopak A/S har i den forløbne periode arbejdet under forskellige miljøgodkendelser. Der har ikke været problemer med at overholde vilkårene i godkendelserne. Forholdet til naboer er generelt godt. Naboer i boligkvarteret nord for Hovmarken har været inviteret på virksomhedsbesøg og dialogen med naboerne er god. Der har været få naboklager eller forespørgsler vedrørende drifts-/ miljøforhold, indenfor de sidste år 2. Virksomheden har en procedure der sikrer at henvendelser fra naboer behandles hurtigt. For at bevare sin konkurrencedygtighed er det nødvendigt at udvide produktionen. Den fremtidige produktion vil blive tilrettelagt således at den udvides mht. mængder vil den samlede indflydelse på miljøet blive minimeret. Dette gælder både det interne og det eksterne miljø. Konkret vil minimeringen ske ved at forbedre til- og frakørselsforhold, automatisere den interne transport samt anvendelse af maskinudstyr med mindre forbrug af opløsningsmidler. Egentlig forureningsbegrænsende teknologier, støjdæmpning, filtre, driftsovervågning og -alarm, sikring mod spild og afledning af spild vil løbende blive udbygget. Elopak A/S er gennem sine ejere forpligtiget til at arbejde konkret og målrettet med energieffektiviseringer i produktionen og i forbindelse med transport. Energieffektiviseringer og øvrige tiltag for, at reducere virksomhedens samlede bidrag til udledning af drivhusgasser skal dokumenteres i en det årlige miljøregnskab. Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma ApS 10

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri Arla Foods amba Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3 9240 Nibe Virksomheder J.nr. MST-1270-01740 Ref. ASLIC/HEMHE Den 9. september 2015 Sendes med elektronisk post via virksomhedens CVR-nr. Og kopi til hlnis@arlafoods.com

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Miljøansøgning i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006

Miljøansøgning i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006 Miljøansøgning i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006 Behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi 1. juli 2009 1. juli 2009 - NJO/ahj Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Virksomhedstype: E56. Den 19. august 2015 er der afholdt miljøtilsyn hos Humlum Brød A/S, Christiansborgvej 7, 7560 Hjerm. Ved tilsynet deltog:

Virksomhedstype: E56. Den 19. august 2015 er der afholdt miljøtilsyn hos Humlum Brød A/S, Christiansborgvej 7, 7560 Hjerm. Ved tilsynet deltog: POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 19-08-2015 HUMLUM BRØD A/S Christiansborgvej 7 7560 Hjerm JOURNALNUMMER 09.30.05-K08-1-07 RÅDHUSET,

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøtilsynsrapport Samlet tilsyn

Miljøtilsynsrapport Samlet tilsyn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 01-09-2015 TM ALU PARTS ApS Fabriksvej 12 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.30.01-K08-4-07 RÅDHUSET,

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Autoopretning Vendsyssel ApS Suderbovej 14 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Miljøtilsynsrapport samlet tilsyn

Miljøtilsynsrapport samlet tilsyn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 04-09-2015 STRUER BRØD A/S Industrivej 5 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.30.05-K08-1-05 RÅDHUSET,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. marts 2015 CVR-nummer 28680872 P-nummer 1011255767 e-doc journal nr. 13/020946 Virksomhed Bånlev Biogas A/S

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.12.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1003352380 Virksomhed Forsorgshjemmet Østervang Adresse Trankær Mosevej

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B 9900 Frederikshavn. Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk]

Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B 9900 Frederikshavn. Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk] 17. november

Læs mere

Renseriet bør finde en løsning herpå. Jeg regner med en tilbagemelding fra dig, om hvilken løsning I vælger samt tidsperspektivet herfor.

Renseriet bør finde en løsning herpå. Jeg regner med en tilbagemelding fra dig, om hvilken løsning I vælger samt tidsperspektivet herfor. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Refina Vask & Rens Att. Allan Larsen Fremsendt på e-mail: al@refina.nu Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejledning Til indretning af boringer September 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

13.1 Anvendelsesområde

13.1 Anvendelsesområde Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Aarestrup, den 29. december 2015 Vedr.: Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og drift af go-kartbane i Nysum Motorsport Nordjylland ansøger hermed om miljøgodkendelse

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.12.2015 CVR-nummer 27055370 P-nummer 1009748233 e-doc journal nr. 13/027567 Virksomhed Dittokan A/S Adresse

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26121264 Virksomhedstype

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af højere grænseværdi for CO fra fluid bed kedlen på Grenaa Kraftvarmeværk

Ansøgning om miljøgodkendelse af højere grænseværdi for CO fra fluid bed kedlen på Grenaa Kraftvarmeværk Ansøgning om miljøgodkendelse af højere grænseværdi for CO fra fluid bed kedlen på Grenaa Kraftvarmeværk Prepared Niels Bo Hylander, 21. marts 2011 Checked Accepted Approved Doc. no. 925586 Project no.

Læs mere

VVM anmeldelse om etablering af 5.000 m 2 solfangeranlæg i relation til

VVM anmeldelse om etablering af 5.000 m 2 solfangeranlæg i relation til Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM anmeldelse om etablering af 5.000 m 2 solfangeranlæg i relation til Jerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport.

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 34432821 P-nummer 1017621234 e-doc journal nr. 14/026492 Virksomhed MN Biler I/S Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00067 Ref. benjo/pemje Dato: 14. december 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 75128711 Virksomhedstype

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.12.2014 CVR-nummer 87103412 P-nummer 1007904149 Virksomhed Adresse Postnummer og by A.A. Service & Transport

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb. Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb!" # #%&'#( )%#* +,(+,(- / 0'" #&- 1 (0* )/'' +," 2#'" 3- )04 5 ' 6#- #)( )!7 88 (,2,4 9':;"* /(,(00 "1 #,#

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00859 Ref. hahli/hechr Dato: 23. oktober 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00859 Ref. hahli/hechr Dato: 23. oktober 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00859 Ref. hahli/hechr Dato: 23. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 11933238 Virksomhedstype

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

VVM-screening af re-etablering af faciliteter til optimering af importfaciliteterne for råolieimport til Shell Raffinaderiet i Fredericia.

VVM-screening af re-etablering af faciliteter til optimering af importfaciliteterne for råolieimport til Shell Raffinaderiet i Fredericia. VVM-screening af re-etablering af faciliteter til optimering af importfaciliteterne for råolieimport til Shell Raffinaderiet i Fredericia. Med udgangspunkt i den faldende produktion af råolie i den dansk

Læs mere

For Novopan Træindustri A/S. Godkendt:... Afdelingsleder Civilingeniør. Retsbeskyttelsesperioden udløber den 21. december 2008

For Novopan Træindustri A/S. Godkendt:... Afdelingsleder Civilingeniør. Retsbeskyttelsesperioden udløber den 21. december 2008 MILJØGODKENDELSE For Novopan Træindustri A/S Godkendelsen omfatter: S Udvidelse af møllekapaciteten (DS3 mølle) S Ændringer i spånsepareringen Dato: 21. december 2000 Godkendt:...... Anders Maltha Rasmussen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 19. november 2015

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21.

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. februar 2006) Samrådsspørgsmål: Hvad kan ministeren oplyse omkring afviklingen af Skinnesvejseanlægget,

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev.

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 info@herningvand.dk www.herningvand.dk 30. november 2015 Kære beboer på Friskolevej,

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand

Ansøgning om tilslutning af spildevand Sendes til: Middelfart Kommune Natur og Miljø afdelingen Østergade 21 5580 Nr. Aaby Sag/akt: Ansøgning om tilslutning af spildevand 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.01.2016 CVR-nummer 16172782 P-nummer 1001048117 e-doc journal nr. 13/020810 Virksomhed Eurotank A/S Adresse

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Virksomhedstype: H51 - garageanlæg

Virksomhedstype: H51 - garageanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 25-08-2015 JOURNALNUMMER 09.30.00-K08-9-06 Venø Bussen - v/knud K Overgaard Lønningen 14 7600

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

Stena Recycling A/S Vissenbjerg

Stena Recycling A/S Vissenbjerg Den 7. juni 2016 Stena Recycling A/S Vissenbjerg Ansøgning om tillægsgodkendelse til etablering af nyt afkast fra spraydåseanlæg: Oplysninger om virksomheden jf. bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen A.

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6...

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6... Page 1 of 1 From: Kristian E. Beyer Sent: 10-05-2012 09:16:15 To: Birgit Madsen; Niels Kaalund Jensen CC: Egon Erlandsen; Mie Arildsen Subject: Opdateret projektbeskrivelse Fjernkøling Follow Up Flag:

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 16.09.2015 CVR-nummer 20165715 P-nummer 1002999152 Virksomhed Danfoss A/S Adresse Jens Juuls Vej 9 Postnummer

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Smørum Autoland ApS Hassellunden 10, 2765 Smørum september 2013

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.11.2015 CVR-nummer 21524174 P-nummer 1004992301 e-doc journal nr. 13/026743 Virksomhed Sletholm Auto Adresse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere