Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob"

Transkript

1 Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet godkendt 3) Nyt om personale Fritidsklubberne afvikles ved udgangen af juni. Der er udsendt brev til medarbejderne omkring opsigelsesvarsel. Der afventes afklaring ml. KFU og BUU omkring etablering af fritidstilbud fx i folkeskoleregi. Der er indbudt til fælles morgenmad for personalet 14/2, og der indkaldes til informationsmøde, så snart der foreligger en afklaring på mulighederne for opsagt personale. MED-udvalget peger på vigtigheden i at holde humøret oppe i de kommende måneder. Det skal drøftes om fritidsklubberne skal lave en fælles afslutning. Åbenhed omkring processen og information til både børn, forældre og ansatte efterspørges. Nyt budget udmeldes pr. mail efter vinterferien. 4) Tilbud om MED-uddannelse (se bilag 1 og 2) Det giver mening at deltage i uddannelsen men vi afventer personalesituationen og udskyder evt. MED-uddannelse til efteråret ) Drøftelse af handleplan v. vold (se bilag 3) I forbindelse med en episode blev det drøftet om en handleplan for vold skulle supplere personalehåndbogen på dette område. Det besluttetedes, at det skal den ikke. 6) Høring omkring arbejdsbetinget stress (Høringsfristen er mandag, den 17. februar 2014). Læs høringsbrev og politik her:

2 Der er positive tilbagemeldinger omkrig temadagen om stress i Skørping Idrætscenter og den fremsendte politik. 7) Godkendelse af kriterier for afskedigelse (se bilag 4) Punktet udgår da besparelsen på som en del af etablering af økonomisk råderum er indeholdt i den samlede afvikling af fritidsklubområdet. 8) Evt. og fastlæggelse af næste møde Den årlige arbejdsmiljødrøftelse kommer til at indeholde en indsats omkring at højne arbejdsglæden for de mange ansatte, der er berørt af fritidsklubbernes lukning, og den uvished der naturligt følger med. Næste møde er fastlagt til 4/4 kl i Ungdomshuset i Skørping Referent: Jens Skov Jørgensen

3 MED kurser i Rebild Kommune Læs videre for at få oplysninger om MED uddannelsen: Hvad er formål og undervisningsmetoder? Hvem skal deltage på uddannelsen? Hvem er underviser? Hvor afholdes uddannelsen, holdstørrelse og hvor mange dage? Hvad koster det og hvordan tilmelder jeg mig? MED uddannelsens formål og metoder Det overordnede formål er at kvalificere ledelses og medarbejderrepræsentanter til at indgå i samarbejde om opgaverne i MED systemet. Undervisningen tager udgangspunkt i Rebild Kommunes værdigrundlag og MED system, og bygger på så stor aktiv inddragelse af deltagerne som muligt. Gennem uddannelsen får du som deltager mulighed for at reflektere over og inddrage egne erfaringer med MED systemet. Herudover kan du hente idéer og videndele med de øvrige deltagere på kurset. Deltagere og underviser I Rebild Kommunes MED aftale står: Alle medlemmer af MED udvalg forventes at deltage i en MED uddannelse ( 13). Det betyder, at du skal melde dig til uddannelsen, hvis du er leder, AMR, TR eller medarbejderrepræsentant i et udvalg og ikke allerede har en MED uddannelse. Underviser er HR udviklingskonsulent Pernille Byskov Hillersborg. Jeg er uddannet intern og lokal MED underviser i november For størst muligt udbytte vil jeg som underviser anbefale at forløbet gennemføres i kronologisk rækkefølge. Det kan desuden anbefales, at så mange som muligt fra lokaludvalget deltager på samme forløb (og gerne både leder(e) og medarbejdere), da det vil give et godt fælles udgangspunkt for det videre samarbejde i MED udvalget. 1

4 Uddannelsens længde, holddannelse og antal deltagere MED uddannelsen er på 3 dage 1 og er sammensat af 2 moduler á dages varighed. Undervisningen foregår fra kl Kurserne afholdes internt i kommunen. Åbne MED kurser MED kurserne gennemføres som åbne hold, hvor deltagere fra forskellige institutioner og udvalg følger hinanden fra start til slut. Undtagelsesvis kan der ved eksempelvis sygdom ske skift fra et hold til et andet. MED kurser afholdes med minimum 12 deltagere og max. 25 deltagere. Lukkede MED kurser Der kan efter aftale udbydes lukkede MED kurser for hele lokal og sektorudvalg. Deltagerantallet skal minimum være personer. Prisen er den samme som på de åbne kurser. Prisen nedsættes, hvis udvalget selv står for forplejning, lokaler og administration. Når alle 3 dage er gennemført modtager deltagerne et kursusbevis, som HR og Udvikling efterfølgende lægger på den enkeltes P sag som dokumentation. Pris Den samlede pris er fastlagt til 2250,00 kr. pr deltager for den 3 dages MED uddannelse. Prisen inkluderer materiale samt forplejning. Ved lukkede MED kurser, hvor udvalget selv står for forplejning og lokaler er den samlede pris 1500 kr. pr. deltager pr. kursus. Kurserne afregnes via OPUS. Derfor skal I på tilmeldingsblanketten oplyse, hvilket omkostningssted udgiften skal konteres fra. Kursuspladserne fordeles efter først til mølle princippet Blanket til tilmelding og betalingsvilkår Ønsker du at tilmelde dig et MED kursus skal du udfylde tilmeldingsblanketten. Er du medarbejderrepræsentant skal tilmeldingsblanketten sendes af din leder. Den udfyldte tilmeldingsblanket sendes til mailadressen Tilmelding skal ske senest 3 uger før opstart af modul 1 af hensyn til den praktiske planlægning. Tilmelding er bindende 3 uger før kursusstart, hvor det samlede kursusbeløb (2250, ) forfalder til betaling. Kursusbeløbet refunderes ikke ved evt. forfald. I stedet tilbydes gratis deltagelse på et senere kursus. Alternativt kan arbejdspladsen sende en anden medarbejderrepræsentant i stedet. Ved afbud på selv kursusdagen grundet sygdom faktureres 150 kr. til den forplejning, som allerede er bestilt. Vi ses Pernille Byskov Hillersborg MED underviser HR og Udvikling 1 Rebild Kommunes interne MED-uddannelse er pr forkortet fra 5 til 3 dage med fokus på, at så mange som muligt får en uddannelse. Se referat af møde i Hovedudvalget den 10. juni

5 MED-kurser 2014 Hold 1 Grundmodul Torsdag den 16.januar 2014 Samarbejds og udviklingsmodul Onsdag den 26. og torsdag den 27. marts 2014 Hold 2 Grundmodul Tirsdag den 13. maj 2014 Samarbejds og udviklingsmodul Tirsdag den 16. september og onsdag d. 17. september

6 torsdag den 16. januar 2014 Handleplan i forbindelse med vold og udadreagerende adfærd Forholdsregler hvis du er ene voksen: - Vurder situationen? - Udsætter barnet sig selv eller andre for fare? - Tilkald kollega hvis muligt Send evt. et/flere børn afsted - Handl ud fra mindste indgrebs princippet. Kan en konflikt stoppes ved at du trækker dig og får resten af børnene med ud er dette bedste løsning. Vurder om det udadreagerende barn er til skade for sig selv. Observer løbende. - Skab ro omkring situationen. Gå om nødvendigt imellem den udadreagerende og de andre børn og afskærm denne fysisk fra de andre. husk fastholdelse er absolut sidste mulighed, men kan være nødvendigt. - Få de andre børn væk fra situationen. - Er der nogen tilskadekomne? Dette kan være en vurdering af om der er brug for akut hjælp eller om der er akut brug for at være hos den udadreagerende. Tilkald læge/ ambulance hvis nødvendigt. - Når konflikten er ovre, giv trøst og omsorg. - Kontakt leder. Lav aftale om hvem der kontakter de impliceredes forældre. - Ingen går hjem før det er talt igennem Leder laver opfølgning indenfor 2 dage. - Har det været nødvendigt med en fastholdelse, skal denne dokumenteres skriftligt inden et døgn. 1

7 torsdag den 16. januar 2014 Forholdsregler hvis I er flere voksne: - Vurder situationen? - Udsætter barnet sig selv eller andre for fare? - Aftal hvem der gør hvad. En tager sig af det udadreagerende barn, den anden får de andre børn væk fra situationen. - Handl ud fra mindste indgrebs princippet. Kan en konflikt stoppes ved at I trækker dig og får resten af børnene med ud er dette bedste løsning. Vurder om det udadreagerende barn er til skade for sig selv. En voksen bliver enten i lokalet eller lige udenfor og observerer. - Skab ro omkring situationen. Gå om nødvendigt imellem den udadreagerende og de andre børn og afskærm denne fysisk fra de andre. husk fastholdelse er absolut sidste mulighed, men kan være nødvendigt. - Er der nogen tilskadekomne? Tilkald læge/ambulance hvis nødvendigt. - Når konflikten er ovre, giv trøst og omsorg. - Kontakt leder. Lav aftale om hvem der kontakter de impliceredes forældre. - Ingen går hjem før det er talt igennem Leder laver opfølgning indenfor 2 dage. - Har det været nødvendigt med en fastholdelse, skal denne dokumenteres skriftligt inden et døgn. Husk at børn gør som du gør og ikke nødvendigvis som du siger, d.v.s. hvis du forholder dig rolig, vil det have en afsmittende effekt på børnene, og hvis du panikker vil du påvirke børnene i den retning (er det her så farligt at de voksne er bange, så er der grund til at være bange). 2

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere