HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL"

Transkript

1 HK Kommunals holdninger til OK15 HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

2 HK Kommunal har holdninger til OK15 Hvad siger medlemmerne? HK Kommunals overenskomster med KL og Regionerne skal fornys fra 1. april Forhandlingerne begynder omkring årsskiftet, så efter sommerferien begynder vi for alvor at forberede os. Resultatet af OK15 er vigtigt, fordi det har stor betydning for medlemmernes vilkår, fx n Hvordan er din løn n Hvordan er din arbejdstid n Hvad får du i pension n Får du efteruddannelse n Din ferie og frihed n Er der et godt samarbejde og tillid n Seniordage til alle over 60 år n Barselsregler n Hvad hvis du mister dit job n Har du et godt arbejdsmiljø Vi ved endnu ikke, hvilke udfordringer vi møder fra arbejdsgiverne ved OK15. Men vi ved, at vi kan blive presset. Tænk på overenskomstforhandlingerne sidste gang, hvor der var krav om at svække arbejdstidsreglerne, fjerne seniordagene for de årige og forringe nogle af vilkårene for vores TR- og samarbejdssystem. Vi sikrede et godt resultat, fordi vi stod sammen. Og vi fik endda et gennembrud på kompetenceområdet med Kompetencefond og midler til ekstra indsats. Men vi er hele tiden nødt til at se på, om vores regler virker efter hensigten og passer til medlemmernes ønsker. HK Kommunal og HK-afdelingerne har derfor afsat de to første uger i september til at besøge nogle af vores mange arbejdspladser for at få talt om, hvad der optager medlemmerne mest, så HK Kommunal får det bedst mulige grundlag for at prioritere indsatsen ved de kommende overenskomstforhandlinger. Diskussionen på din arbejdsplads er vigtig. Hvad er det, der optager medlemmerne? Diskutér det og bring det videre i debatten i HK og når I drøfter hvilke forslag, HK Kommunal skal gå videre med. Du kan følge med i debatten og i nyheder om OK15 i Kommunalbladet og i HK Kommunals nyhedsbrev og på Med venlig hilsen Bodil Otto HK KOMMUNAL

3 Løn Din lønudvikling afhænger både af de generelle lønstigninger til alle, der aftales ved overenskomstforhandlingerne, og af hvordan det går med den lønudvikling, der aftales lokalt på arbejdspladserne. Der kom ikke de store generelle lønstigninger ved OK13. I lyset af krisen og den lave lønudvikling på det private arbejdsmarked var det heller ikke noget, vi kunne forvente. Og efter de private OK-forlig fra foråret 2014 ved vi, at vi heller ikke kan forvente nogen lønfest ved OK15! Generelle lønstigninger til alle er vigtige, så vi kan fastholde reallønnen bedst muligt, selvom priserne heldigvis stiger meget langsomt i disse år. Derfor er det også vigtigt, at fastholde den reguleringsordning, der sikrer, at vi følger med lønudviklingen på det private arbejdsmarked, når krisen vender. Den lokale lønudvikling har vanskelige vilkår. I de sidste 15 år har HK ernes lønudvikling været baseret på udviklingen i funktioner og kvalifikationer og ikke anciennitet. Det kræver, at der er penge til det! Arbejdsgiverne har i de senere år været imod at sætte puljer af til lokale forhandlinger. Det er derfor op til kommuner og regioner selv. Men det er en vanskelig udfordring, når de samtidig skal spare. Det er helt afgørende for HK Kommunal, at medlemmerne kan se udviklingen i funktioner og kvalifikationer på lønsedlen. På nogen arbejdspladser afsættes der penge til de lokale lønforhandlinger, på andre bliver det meldt ud, at der ingen penge er. Statistikken viser, at nogle får en lønfremgang, fx fra de 6 trin for 7 års erfaring. Men hvordan går det hos jer? n Er der midler til lokal løn på din arbejdsplads? n Har I en lønpolitik, der siger noget om, hvad der skal til for at få mere i løn? n Hvad skal der til, for at få lokal løn til at fungere bedre hos jer? FAKTA: HVORDAN ER DET GÅET MED LØNNEN VED OK13 Det aftalte OK-13 resultat var på knap 2,2%, fordelt med godt 1,9% til løn og 0,25% til pension og kompetenceudvikling. Skemaet viser, hvordan det faktisk gik med lønnen. Gennemsnitligt har vi holdt trit med priserne, og når man ser på den enkelte ansatte (identiske personer), så er der en lønfremgang. Pension og kompetencemidler kommer oveni. Aftalt generel lønudvikling (incl. regul.ordning) 1,9% Faktisk generel lønudvikling (incl. regul.ordning) 1,6% Gennemsnitlig lønudvikling for alle 2,1% Gennemsnitlig lønudvikling for identiske personer* 3,1% Inflation ,0% Inkl. skøn over reguleringsordningen på 0,50% * Personer der var ansat både i 2013 og Inkl. værdi af tillæg og stillingsskift HK KOMMUNAL

4 Kompetenceudvikling og efteruddannelse Kommuner og regioner har brug for veluddannet arbejdskraft. HK Kommunals medlemmer er veluddannede, men vi skal følge med gennem efter- og videreuddannelse, så vi fortsat er en attraktiv arbejdskraft og kan udvikle os i jobbet eller få et andet job, hvis vi bliver ledige eller fx for at få en bedre løn. HK Kommunal har som mål, at langt flere skal have en akademi- eller kommunom-efteruddannelse og en diplomuddannelse ovenpå. På den måde matcher det uddannelsesniveauet, som også mange nyuddannede har, fx vores egne administrationsbachelorer. Vi ved, at kommuner og regioner er pressede økonomisk, og fokuserer mere på de aktuelle driftsopgaver, når det gælder efteruddannelse. Det er også vigtigt. Men vi skal også sikre et højere grundlæggende uddannelsesniveau, som bl.a. kommunom- og diplomuddannelserne sikrer. Ved sidste OK-forhandling afsatte vi derfor en pulje til ekstra indsats for kompetencegivende uddannelse i regionerne og lavede en egentlig kompetencefond i kommunerne, så man kunne få kr om året. Det var en benhård politisk prioritering. Men vi ved, at uddannelse kommer igen som løn og bedre jobs. Uddannelse er en investering i fremtiden, som både kan sikre din markedsværdi og mere i løn. I løbet af to måneder tømte 335 HK ere den regionale pulje. Fx fik rigtig mange lægesekretærer nu mulighed for at få en sundhedskommunom. Ansøgningerne til Den Kommunale Kompetencefond strømmer også ind. Efter kun 9 måneder er der mere end HK ere, der har søgt fonden om midler. Der er ingen tvivl om, at behovet har været der og at det dokumenterer et stort efterslæb, især i regionerne. Kompetencemidlerne har gjort det meget lettere for medlemmer og ledere at få det på dagsordenen. Spørgsmålet er, hvordan vi kommer videre? n Hvordan ser det ud med din egen og kollegernes efteruddannelse? n Taler I efteruddannelse i MUS-samtaler? n Har I udviklingsplaner? n Skal vi fortsætte og udbygge kompetencefondene i KL og Regionerne? FAKTA: KOMPETENCEMIDLER Den Kommunale Kompetencefond i KL Kompetencemidler i Regionerne Aftalt for OK13 og OK15 perioden Kun aftalt for OK13 perioden. Skal genforhandles igen ved OK15 27 mio. kr. 6,5 mio. kr. Flere end 2000 har søgt indtil nu 335 fik bevilget 200 flere nåede at søge før stop for ansøgninger Arbejdstid Rammerne omkring arbejdstiden er afgørende for den enkeltes tryghed. Der skal være regler, der beskytter den enkelte mod urimeligheder, og som giver en god ramme for arbejdstidens placering og sikrer at flekstidsordninger m.m. kan fastlægges lokalt. Vi ved, at arbejdspresset er højt, og at mange er pressede på arbejdstid og pauser, så der er brug for en større bevidsthed hos ledelserne om, at vi skal have et ordentlig tidsmiljø. Det skal være grundlæggende, når man fastlægger arbejdstid. Arbejdsgiverne taler ofte om mere fleksible regler og om behovet for mere arbejdstid. Og ofte rumler det i pressen med angreb på den betalte frokostpause. HK KOMMUNAL

5 HK erne er meget fleksible. Aftalerne på de enkelte arbejdspladser om arbejdstidens placering og flekstidsordninger giver både arbejdsgivere og medlemmer en fleksibilitet. Men de kan også føre til, at der spares rigtig mange timer sammen som måske i virkeligheden også dækker over, at der er meget overarbejde, der ikke betales for. Nogle steder arbejder man med helt at afskaffe flekstidsreglerne. Der er også plustid for dem, der gerne vil arbejde op til 42 timer om ugen. Men det er der jo stort set ingen arbejdsgivere, der har villet benytte sig af og betale for. Arbejdstidsaftaler skal tage særligt hensyn til alle de medlemmer, der har svært ved selv at påvirke arbejdstidens placering, fx lægesekretærer, bibliotekspersonale og borgerservicemedarbejdere, bare for at nævne nogle. Men arbejdstidsregler skal desuden give mulighed for, at de der selv kan planlægge og placere deres arbejdstid får gode muligheder for det. n Hvordan er arbejdstiden på jeres arbejdsplads? n Hvordan fungerer jeres flekstidsaftale? Hvordan får I kompensation for ekstra timer? n Frokostpausen har vi betalt. Hvad mener vi, hvis arbejdsgiverne vil købe den? n Ville de HK ere, der selv planlægger deres arbejde, være interesserede i endnu enklere regler - fx mod et rådighedstillæg som AC'erne? n Hvordan sikrer vi et godt tidsmiljø for alle, så vi ikke presses for meget og ender i det grænseløse arbejde? n Hvordan fungerer arbejdstidsreglerne for lægesekretærer og andre i vagter? FAKTA: HOVEDPUNKTER I DE FLESTE OVERENSKOMSTERS ARBEJDSTIDSREGLER FOR FULDTIDSANSATTE Kontor og IT m.fl. op til grundløn 36 Lægesekretærer 37 timer om ugen 37 timer om ugen i gennemsnit over en normperiode. Normperiodens længde aftales lokalt. Minimum 4 uger. Hvis ikke aftalt længde, så 14 uger Fordelingen af timer på de enkelte dage Mellem 5 og 12 timer forhandles/fastsættes af ledelsen Overtidsbetaling når timetallet på den enkelte dag overskrides, hvis det er beordret overarbejde og ikke selvvalgt flekstid Flekstidsordninger kan aftales (og reelt betyde helt andre vilkår, fx om fordeling af timer på dage) ½ times betalt frokost, hvor man står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet Mødeplanen skal kendes 4 uger forud. Varsel for ændring af mødeplan aftales lokalt, min. 1 døgn ellers ekstrabetaling. Arbejde ud over daglige arbejdstid er overarbejde ½ times betalt frokost, hvor man står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet HK KOMMUNAL

6 Arbejdsmiljø Uanset om man er lægesekretær, klinikassistent eller administrativ medarbejder, så føler det enkelte medlem et stort ansvar for at løse kerneopgaven. Kvaliteten af relationerne på arbejdspladsen har afgørende betydning for trivsel og et godt arbejdsmiljø. Er relationerne præget af høj grad af Social Kapital tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven, så gavner det kvaliteten af arbejdet og dermed arbejdet om kerneopgaven. Mange arbejdspladser er præget af et højt arbejdstempo, og det kan opleves som et kronisk tidspres, hvor der ikke er den nødvendige tid til relationel koordinering og sparring, og hvor arbejdsmiljøet kan være psykisk belastende. Det er HK Kommunals målsætning, at HK erne skal have arbejdsforhold, hvor der er overensstemmelse mellem opgavemængde, kompetencer og tid. n Er der overensstemmelse mellem opgavemængde, kompetencer og tid på din arbejdsplads? n Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Frihed Vi har kæmpet for 6 ugers ferie. Og fået 5 seniordage til alle over 60 år. Og en arbejdstid på 37 timer incl. frokostpausen. Vi er kommet meget længere med vores overenskomster, end det vi ville have haft efter lovgivningen uden overenskomster. Men vi har også betalt en pris for det i form af øget arbejdspres, for vi skal lave det samme. Når vi har sat arbejdstiden ned, så er der ikke kommet kompensation for det. Og vi ved, at mange medlemmer n ikke får holdt den 6. ferieuge, men får den udbetalt i stedet n får udbetalt seniordagene i stedet for at holde dem n arbejder mere end 37 timer HK KOMMUNAL

7 HK Kommunal står vagt om det, vi har kæmpet os til. Men vi må også spørge os selv, om vi har det rigtige miks mellem frihed og løn? Kommuner og Regioner har kæmpet for, at aldersgrænsen for seniordage og bonus skulle sættes op, når pensionsalderen blev forhøjet. Vi har fastholdt, at det var et vigtigt gode, når man nu skulle være meget længere på arbejdsmarkedet. For i dag er vi vel ikke seniorer som 60 årige? n Har vi fået for meget frihed ind i overenskomsterne, når vi nu ikke kan holde det alt sammen? n Er det forkert, at frihed kan veksles til penge eller skal vi bestemme det hver især? n Er seniordage og bonus vigtige? n Hvad skal der ellers til, så den sidste del af arbejdslivet bliver bedst muligt? FAKTA: FERIE OG FRITID Ferie Udbetaling? Seniordage til 60+ årige i KL Udbetaling? Seniorbonus til 60+ årige i Regionerne Udbetaling? 6 uger i alt, 5 uger efter ferieloven Den 6. uge kan udbetales 5 dage Alle 5 dage kan udbetales Et beløb svarende til 5 dage Op til 4 dage (efter alder) afholdes eller udbetales. Resten skal udbetales Pension Gode pensionsordninger er afgørende, når vi skal opretholde en levestandard efter et langt liv på arbejdsmarkedet. Og vi skal selv sikre økonomien til det. Efterlønsordningen er jo helt på vej væk. En stærk satsning på gode pensionsbidrag har altid været HK Kommunals særkende. Vi har før mange andre kæmpet for høje bidrag, så alle HK ere i kommuner og regioner i dag har et pensionsbidrag på over 15%. Og arbejdsgiverne betaler hele bidraget, hvor mange privatansatte selv betaler 1/3. Der er fleksibilitet. De fleste kan vælge at få pensionsbidrag udover 15% udbetalt som løn, men man kan omvendt også selv beslutte at få indbetalt mere (som fratrækkes bruttolønnen). Kun få benytter sig af de muligheder. Pension er et kollektivt gode, som vi har et fælles ansvar for. Ved OK13 indførte HK Kommunal delpension, så medlemmer over 60 år kunne gå max 1/3 ned i tid, og få udbetalt en forholdsmæssig del af pensionen. Og på den måde fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet med fortsat pensionsindbetaling fra resten af lønnen. En ny måde at tænke seniorvilkår på, som mange medlemmer har været interesseret i. n Skal vi højere op i pensionsbidrag? n Er du klar over dine muligheder for selv at forhøje pensionsbidraget? n Skal vi gøre noget særligt for de helt unge elever under 25, der ikke har pension? FAKTA: PENSIONSBIDRAG Kontor- og IT, jobkonsulenter m.fl. 15,5% KL Ledere KL 17,7% Chefer KL 18,75% Lægesekretærer 15,2% Kontor- og IT, Regionerne 15,2%-15,3% HK KOMMUNAL

8 Samarbejde Et godt samarbejde på arbejdspladsen er et af de kernepunkter der sikrer et godt arbejdsmiljø og er med til at løse problemer i tide. Rygraden i det gode samarbejde er HK Kommunals tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der jo er HK på arbejdspladsen - bakket op af HK s afdelinger. Og samarbejdet er forankret i reglerne om MEDindflydelse, der sikrer, at der er MED-udvalg på arbejdspladserne. Regler sikrer ikke i sig selv et godt samarbejde og hvis et samarbejde er rigtig godt, betyder regler ikke så meget. Det er viljen, der er afgørende. Men regler er et nødvendigt sikkerhedsnet, hvis samarbejdet knirker. Ved OK13 satte arbejdsgiverne mange spørgsmålstegn ved vores regler, og ved vores regler om TR-beskyttelse. Nogle steder knirker samarbejdet. Og der er nogle steder kommet en ledelsesholdning, der ikke forstår det ligeværdige samarbejde mellem to parter. Det er en stor udfordring, vi har svært ved at løse med regler. For HK Kommunal er det det ligeværdige samarbejde, der er i fokus. Ikke reglerne. Og når der er et godt samarbejde, så er der brug for stor frihed til at udvikle det. Og det skal regler ikke stå i vejen for. Men regler kan heller ikke undværes som sikkerhedsnet under TR og MED-udvalg. Det står HK Kommunal vagt om. n Hvordan er samarbejdet på din arbejdsplads? n Hvad er der behov for at gøre bedre? n Er det svært at få valgt TR og AMR? Tillid OAO, som er et samarbejde mellem de fleste LO-organisationer i det offentlige, og som HK Kommunal er med i, har sammen med FTF, AC og KL og Regionerne indgået en aftale om at forny den offentlige sektor, i daglig tale omtalt som tillidsreformen. Fornyelsen skal hvile på 7 principper, herunder mere tillid og dialog og mindre kontrol. HK KOMMUNAL

9 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer n Hvordan oplever I styringen på jeres arbejdsplads? n Har I frihed til selv at tilrettelægge opgaverne og inddrage jeres faglighed? n Hvordan kan man komme i gang med at arbejde med de 7 principper hos jer? n Skal medarbejderne tage initiativet? Tage det op i MED? Hvis du mister dit job? Overenskomsterne sikrer, at hvis du afskediges, så får HK Kommunal det altid at vide. Hvis der er særlige oplysninger omkring din afsked, så er det kun det enkelte medlem selv, der får de oplysninger. Derfor er det altid vigtigt at kontakte HK afdelingen, så du kan få hjælp til at udtale dig, og så HK kan gå ind i sagen og hjælpe dig så godt som overhovedet muligt. Ender det med afsked, så vil HK arbejde på at lave en aftale med arbejdsgiveren om de bedst mulige vilkår. Det er også kun HK Kommunal, der kan videreføre en sag om usaglig afskedigelse ved et afskedigelsesnævn, hvor det normalt er en højesteretsdommer, der tager stilling til sagen. Sker der afsked på grund af økonomi eller omstruktureringer, har vi aftalt Tryghedspuljen i KL. Der kan man søge kr til kurser, coaching eller lignende i forbindelse med afsked. Det er der underligt nok kun få, der har benyttet. n Hvordan er evt. afskedigelser pga nedskæringer eller omstruktureringer håndteret hos jer? n Er der brug for flere redskaber til at sikre afskedigede? n Hvorfor bruges Tryghedspuljen kun af få? n Er der blevet flere afskedigelser på grund af sygdom? n Er der lokale personalepolitikker, og virker de? HK KOMMUNAL

10 Barsel Vi har gennem årene opnået forbedrede barselsregler i kommuner og regioner, hvor langt de fleste medlemmer er kvinder. Det grundlæggende i vores regler er, at der ud over lovgivningen er 2 uger mere til mor inden fødslen, og efter barselsorloven er der 6 uger til moderen, 6 uger til faderen og 6 uger til deling mellem far og mor. Danske fædre tager dog langt mindre orlov end fædrene i de øvrige skandinaviske lande, hvor der i højere grad er øremærket orlov til fædrene. Erfaringen viser, at individuelle rettigheder har en positiv effekt på længden af fædres orlov med deres børn, som igen har betydning for ligestilling og ligeløn. Skal vi videre med ligestillingen, skal vi gøre mere for fædrene. Selvfølgelig uden at tage noget fra moderen. Så flere mænd tilskyndes til at holde mere orlov sammen med deres lille barn uden at det går ud over moderens orlov. Her er der brug for, at HK Kommunal og de andre organisationer igen går forrest, for at sikre børnefamilierne. n Hvordan bruges de nuværende orlovsmuligheder på jeres arbejdsplads? n Skal vi gøre noget særligt for mændene? n Skal orlovsmulighederne forbedres på andre måder? FAKTA: BARSELSREGLER Før fødsel Barselsorlov (efter fødsel) Forældreorlov (efter 14. uge) * Mor: 8 uger Mor: 14 uger Far: 2 uger Hvis begge forældre er ansat i kommune eller region: 6 uger til mor, 6 uger til far og 6 uger til deling.* * Hvis kun den ene forælder er ansat i kommune eller region: 6+6 uger til den kommunalt/ regionalt ansatte forælder. Den anden forælder er omfattet af barselsreglerne i den overenskomst, vedkommende er ansat under, eller er omfattet af reglerne i lovgivningen. HK KOMMUNAL

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner)

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013 Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Kravsforslag til medlemshøring Den 15. marts 2012 Indhold Forord... 3 01. Bibliotekarforbundets

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Information om OK08 KL-KTO forliget

Information om OK08 KL-KTO forliget F a g l i g t Fæ l l e s Fo r b u n d t r a n s p o r t g r u p p e n Fornyelse af overenskomst for buschauffører Odense Bybusser og Århus Sporveje, Busselskabet Information om OK08 KL-KTO forliget www.3f.dk

Læs mere

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Indledning Sundhedskartellet har den 28. februar indgået forlig med både Danske Regioner og KL. Begge aftaler er 2-årige og indeholder blandt andet følgende forbedringer:

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN FLYTTER UD - GUIDE TIL TR

NÅR ARBEJDSPLADSEN FLYTTER UD - GUIDE TIL TR Side 1 af 14 Mit HK Tillidsvalgt Håndbog Når arbejdspladsen flytter ud - guide til TR NÅR ARBEJDSPLADSEN FLYTTER UD - GUIDE TIL TR 08. oktober 2015 Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg spiller en

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 11. december 2017 HKB/jb Sagsnr.: 17-0221.76 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2018 på KL s område Den økonomiske krise er ovre. Det

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

AFTALE OM KOMPETENCEFOND

AFTALE OM KOMPETENCEFOND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F FOA FAG OG

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger 10.5.2007 Notat 13710 Siko/lijn Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger I går offentliggjorde Familie- og Arbejdslivskommissionen en række anbefalinger, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Seniorordning. Kommunalt og regionalt ansatte

Seniorordning. Kommunalt og regionalt ansatte Seniorordning Kommunalt og regionalt ansatte Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 (2 seniordage) - 61 (3 seniordage)

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Direktionen 16-jul-2009 AKHA Journalnummer: - Dokumentnavn: 67798.(Gældende) Lokalaftale for TAP (1.jan.2010).doc Lokalaftale for det Teknisk Administrative

Læs mere

FAQ. - Ofte Stillede Spørgsmål til Den Regionale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ. - Ofte Stillede Spørgsmål til Den Regionale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ - Ofte Stillede Spørgsmål til Den Regionale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt?

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007.

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007. Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1202.10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0611 18. december 2007 Vedr.: 1. politiske forhandling mellem RLTN og KTO. /. Også ved den første politiske forhandling på det

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lyngby-Taarbaek Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lyngby-Taarbaek Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lyngby-Taarbaek Kommune Vores gode

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Overenskomst hvad er det? Nyansat i staten. Børn og familie Senior i staten. På job i staten. HK-overenskomsten kort fortalt 2013-2015

Overenskomst hvad er det? Nyansat i staten. Børn og familie Senior i staten. På job i staten. HK-overenskomsten kort fortalt 2013-2015 Overenskomst hvad er det? Nyansat i staten Børn og familie Senior i staten På job i staten HK-overenskomsten kort fortalt 2013-2015 Forandringer i din arbejdssituation Hverdag i staten Karriere, kompetence

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere