Lønmagasin for privatansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønmagasin 2014. for privatansatte"

Transkript

1 Lønmagasin 2014 for privatansatte Inkl. Lønstatistik 2013 Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 01 ]

2 Indhold Forord Sådan bruger du Bibliotekarforbundet Sådan fastsætter du et lønkrav Lønstigninger det sidste år Hvor meget stiger priserne? Lønniveau hvad tjener andre, der ligner dig? Dimittendår... 9 Bibliotekar DB... 9 Kandidater... 9 Højere uddannelse giver højere løn og hurtigere stigning Lønspredning Vejledende mindsteløn Vælg den rigtige branche Stor lønforskel mellem forskellige typer af stillinger Stilling Ledelsesansvar Hovedstad og provins Mænd og kvinder Der er andet i ansættelsen end løn Hvad er de enkelte ting værd? Arbejdstid og merarbejde Beregn værdien af kortere arbejdstid, merarbejde eller betalt frokost Ferie ferie ferie! Resultatløn, bonus, provision Aktieløn m.v Erhvervsbegrænsende klausuler Graviditet og barsel Hvad kan du aftale? Frihed med løn på barns sygedag Omsorgsdage Personalegoder Hjemmearbejde Hvor meget vil du have at leve for som pensionist?.. 27 Start tidligt og betal nok Pensionsindbetalinger i dag for privatansatte Tilpas pensionen individuelt Hvordan kan man sammenligne lønnen for privatansatte og offentligt ansatte? Sådan forhandler du dig til bedre vilkår Begreber og teknik Hvilke elementer består den samlede lønpakke af? Hvordan fastsættes løn- og ansættelsesvilkår for privatansatte bibliotekarer? Funktionærloven og anden lovgivning... 19

3 Forord Dette magasin fra Bibliotekarforbundet er tænkt som en hjælp ved din lønforhandling. Du kan i magasinet finde oplysninger om de vilkår, der gælder i kraft af lovgivning, og du kan finde råd og vejledning om, hvad du bør forsøge at aftale dig frem til. Som privatansat vil du oftest selv skulle forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår. Der er de fleste steder hverken en kollektiv overenskomst eller en tillidsrepræsentant. Det betyder, at du selv skal sørge for at få en kontrakt, hvor der er aftaler om alle væsentlige løn- og ansættelsesvilkår som løn, arbejdstid, pension, overarbejde, feriefridage, barsel m.v. I disse fortsatte krisetider vil du måske mere eller mindre direkte få at vide, at der ikke er noget at komme efter lønmæssigt. Det bør dog absolut ikke afholde dig fra at bede om en lønforhandling og fremsætte dine gode argumenter for, at du skal have mere i løn. Det er muligt, du ikke helt opnår, det du havde håbet på, men du har fået gjort opmærksom på dig selv og derved gødet jorden for næste års forhandling. Magasinet giver langt fra svar på alle spørgsmål. Du kan finde flere oplysninger på Hvis du har yderligere spørgsmål, står forbundets konsulenter altid til rådighed med hjælp og vejledning. Tallene og vejledningerne i dette magasin kan danne grundlag for dine forslag ved nyansættelse eller ved den årlige forhandling om løn og andre arbejdsvilkår. Magasinet giver vejledning om, hvordan du fastsætter et rimeligt lønkrav, og hvad du kan gøre for at forbedre dine forhold. Det behøver jo ikke kun at være løn, men kan også være pension, fridage, bonusordning, efteruddannelse, frynsegoder eller andet. Du kan finde tabeller fra årets lønundersøgelse på God læselyst Søren Kløjgaard Formand for Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 03 ]

4 01 Sådan bruger du Bibliotekarforbundet Vejledning og bistand Du kan naturligvis søge råd og vejledning i Bibliotekarforbundets sekretariat om alle spørgsmål vedr. dit ansættelsesforhold. I forbindelse med jobskifte tilråder vi, at du søger vejledning om, hvad der f.eks. vil være et rimeligt lønkrav, og du kan få kontrakten set igennem og kommenteret, inden du underskriver. Du kan kontakte Bibliotekarforbundet pr. telefon, mail eller brev. Du kan også ringe og aftale tid for en personlig samtale. Ifølge funktionærlovens 10 må en ansat altid drøfte sine løn- og ansættelsesvilkår med den faglige organisation, og den faglige organisation har adgang til at begære en forhandling med virksomheden om disse forhold. I de fleste situationer ønsker medarbejderen selv at forsøge at løse problemerne med Bibliotekarforbundet på sidelinjen som sparringspartner. Af og til er situationen imidlertid så tilspidset, at forbundet efter medlemmets ønske går ind i sagen og kontakter arbejdsgiver. Brug Bibliotekarforbundet når du overvejer dit lønkrav i forbindelse med jobskifte. Brug også Bibliotekarforbundet til at få set din kontrakt igennem inden du skriver under. Hvis sagen ikke kan løses gennem forhandling, har Bibliotekarforbundet mulighed for, efter en konkret vurdering af sagen, at indlede og betale en retssag ved domstolene. Lønservice Du kan tilmelde dig et abonnement på Bibliotekarforbundets Lønservice. Det indebærer, at du hvert år forud for din lønforhandling vil modtage en mail med en række relevante op- [ 04 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

5 lysninger til brug for den forestående lønforhandling. Der vil være oplysninger om løn- og prisudvikling, sammenlignelige gruppers løn, gode råd om forhandling m.v. Du kan tilmelde dig denne service ved at sende en mail til Psykologhjælp Bibliotekarforbundet har indgået en aftale med Falck Healthcare. Aftalen indebærer, at vi kan tilbyde psykologbistand i forbindelse med afskedigelse og lign. Information Du kan rekvirere eller downloade en række pjecer, lønmagasiner, en standard ansættelseskontrakt med vejledning m.v. fra Bibliotekarforbundet. Pjecerne og standardkontrakten finder du på Klubdannelse På en række private arbejdspladser er der enten en AC-klub eller en BF-klub. Forbundet kan være behjælpelig med at formidle kontakt til disse eller hjælpe med at starte en klub op på din arbejdsplads. I Perspektiv Bibliotekarforbundets fagmagasin kan du i hvert nummer finde stof om job og karriere. Karriererådgivning Hos Bibliotekarforbundets karriererådgiver kan du aftale tid til en personlig karriererådgivning. På kan du desuden finde råd og vejledning om jobsøgning m.v. Jobformidling Du kan finde stillingsopslag både i Perspektiv og på Bibliotekarjob.dk. Derudover scanner Bibliotekarforbundet jobbørser for at finde stillinger, som er velegnet for bibliotekarer, og formidler vikariater og projektansættelser. Bibliotekarforbundets jobformidling omfatter flere led: Privatgruppen Privatgruppen er en såkaldt ansættelsesgruppe, der omfatter alle privatansatte medlemmer af Bibliotekarforbundet. Du optages automatisk i Privatgruppen, når du meddeler medlemsafdelingen, at du er ansat i en privat virksomhed. Privatgruppens bestyrelse vælges blandt alle privatansatte medlemmer på Privatgruppens generalforsamling. Privatgruppen afholder en række arrangementer, som er målrettet gruppens medlemmer. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på med forslag til arrangementer. Du kan også finde Privatgruppen på LinkedIn på hvor gruppen har navnet Privat gruppen Bibliotekarforbundet. BF s JobMail: Et nyhedsbrev som giver dig oversigt over relevante akademiske stillingsopslag, direkte i din mailboks. Tilmeld dig på BF s VikariatMail: Et nyhedsbrev, hvor vi annoncerer vikariater og projektansættelser. Tilmeld dig på nyhedsbreve. Bibliotekarjob: Bibliotekarforbundets jobdatabase på Her kan du oprette en jobagent og løbende få tilsendt s med de job, der passer netop dig. Perspektiv: Stillingsopslag i Bibliotekarforbundets fagmagasin og på bladets website. Bibliotekarforbundets øvrige tilbud Selv om du er privatansat og dermed medlem af Privatgruppen, vil du selvfølgelig kunne deltage i alle Bibliotekarforbundets øvrige medlemsaktiviteter og arrangementer samt netværk. Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 05 ]

6 02 Sådan fastsætter du et lønkrav Når du anvender tabellerne i dette lønmagasin i forbindelse med en lønforhandling, vil det oftest være en kombination af flere tabeller, der giver det bedste bud på et ambitiøst men realistisk lønkrav. Alle løntabeller indeholder oplysninger om lønniveau og lønspredning. Du kan også finde tabeller, der viser lønstigning. Lønniveau: For at finde frem til det rigtige lønniveau skal du sammenligne oplysninger fra flere af magasinets tabeller, så du både vurderer ud fra din erhvervserfaring, din uddannelse, din stilling, branche m.v. Du kan se på tabellernes oplysninger om bruttoløn og 50 %-fraktilen. Alle tal bortset fra nettoløn er inkl. evt. pensionsbidrag. Lønspredning: Der er stor individuel variation i lønnen. Du skal se på tabellernes oplysninger om 75 %-fraktil og 25 %-fraktil for at se, hvor stor lønspredningen er i en bestemt gruppe. Hvor du bør ligge, afhænger blandt andet af dine personlige kvalifikationer og erfaringer. I afsnittet Begreber og teknik bagest i magasinet kan du læse mere om disse lønbegreber. Lønstigning: Hvor meget din individuelle løn bør stige fra år til år, afhænger af flere forhold: Den generelle lønudvikling på det private arbejdsmarked, udviklingen i din branche og stilling, de resultater du har leveret, om din løn i forvejen ligger højt eller lavt osv Lønstigninger det sidste år Privatansatte bibliotekarer har det seneste år samlet set haft en lønudvikling på 1,5 %. Da priserne i samme periode er steget med 0,5 %, er der tale om en lille reallønstigning. Lønudviklingen sidste år var på 0 %. Gennemsnittet på 1,5 % dækker dog over forskelle mellem især de yngres og de ældres lønudvikling. Således har årgangene fra 2005 og derefter haft en højere lønudvikling, end de ældre årgange. I grafen nedenfor kan du se, hvad den årlige lønstigning har været i årene fra 1997 og frem til nu. Gennemsnitlig årlig lønstigning (alle privatansatte medlemmer) PROCENT 7,9% 5,32% 5,0% 4,6% 4,15% 4,3% 4,3% 3,9% 3,3% 3,5% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% ÅRSTAL 0% 1,5% Den årlige lønstigning varierer afhængigt af konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige lønstigning over de sidste 10 år har været 3,5 procent om året. [ 06 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

7 Det skal pointeres, at lønstigningen er et gennemsnit, som både omfatter lønstigninger i eksisterende job og ved jobskifte, og som rummer store forskelle afhængig af alder, uddannelse og karriereforløb. Det typiske forløb for akademikere er, at lønnen stiger meget i begyndelsen af karrieren, mindre i de næste 20 år, for så at flade ud. Det er især ved jobskifte, du får de store lønstigninger. Det kan være, fordi du får et mere krævende job, skifter til en mere vellønnet branche eller får chancen for at flytte fra en lavtlønsvirksomhed. Lønregulering er ikke en selvfølge på det private arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt i kontrakten at aftale, hvordan lønnen reguleres. Det kan f.eks. aftales, at lønnen reguleres efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor, eller at lønreguleringen følger de offentligt ansattes regulering. Hvis der ikke aftales en bestemt model for regulering, bør du som minimum aftale, at lønnen forhandles på et bestemt tidspunkt hvert år, men det giver dig kun ret til forhandling, ikke nødvendigvis en lønstigning Hvor meget stiger priserne Priserne på alt, hvad du skal betale (forbrugerprisindekset mad, bolig, transport, skatter m.v.), er steget med 0,5 procent fra september 2012 til september Det må betragtes som et absolut mindstekrav, at lønnen skal stige lige så meget som priserne. Ellers kan du ikke betale dine regninger næste år uden at skære ned på forbrug eller faste udgifter. Du kan finde aktuelle oplysninger om, hvor meget priserne stiger i Pejlemærker i lønforhandlingerne på det private forhandlingsområde på Når du forhandler løn, vil den nye løn typisk skulle gælde i et helt år. Det gælder derfor om at få aftalt en løn, der kan holde trit med de andres løn udvikling i samme periode. Når du forhandler løn, vil den nye løn typisk skulle gælde i et helt år. Det gælder derfor om at få aftalt en løn, der kan holde trit med de andres lønudvikling i samme periode. Statistikkens tal er fra september Når du forhandler løn, skal du derfor tage højde for lønudviklingen siden september 2013 samt den forventede fremtidige lønudvikling. Du bør derfor satse på en løn, der i starten af perioden ligger lidt over niveau, men som i slutningen af perioden vil ligge lidt under niveau. Du kan finde aktuelle oplysninger om, hvor meget lønninger stiger på siden Pejlemærker i lønforhandlingerne på det private forhandlingsområde på Tilmelder du dig Bibliotekarforbundets Lønservice vil du automatisk inden din årlige lønforhandling modtage en mail fra Bibliotekarforbundet med en række relevante oplysninger til brug før din forhandling. (Tilmelding til Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 07 ]

8 03 Lønniveau hvad tjener andre, der ligner dig? Hvordan finder du ud af, om din løn ligger højt eller lavt i forhold til den aktuelle markedspris? Desværre kan du ikke bare bruge lønstatistikken som en facitliste og finde andre, som er magen til dig og se, hvad de får i løn. For der er ikke andre magen til dig! Hver enkelt person, stilling og virksomhed er unik. Derfor får du mest ud af at sammenligne oplysninger fra mange af magasinets tabeller, så du både vurderer ud fra din uddannelse, din erhvervserfaring, din stilling, branche, geografiske placering m.v. for at få et rimeligt dækkende billede af, hvad der er et typisk lønniveau for en som dig. Lønspredningen kan være stor både indenfor en årgang og inden for den enkelte branche eller stillingskategori. Tabellernes fraktiler viser lønspredningen. [ 08 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

9 3.1. Dimittendår Bibliotekar DB fordelt efter dimittendår septemberløn 2013 Dimittendår Bruttoløn Nettoløn Pension 25 % 50 % 75 % Antal i alt fraktil fraktil fraktil medlemmer 1979 eller før eller senere Total Bibliotekarer DB, der har angivet, at de er blevet kandidater, er ikke medtaget i tabellen. Kandidater fordelt efter dimittendår som kandidat septemberløn 2013 Dimittendår Bruttoløn Nettoløn Pension 25 % 50 % 75 % Antal i alt fraktil fraktil fraktil medlemmer 1999 eller før eller senere Total Kandidater omfatter cand.scient.bibl., cand.mag. og cand.it. Fraktiler er bruttoløn. Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 09 ]

10 Højere uddannelse giver højere løn og hurtigere stigning Bibliotekarer har, som andre højere uddannede, et lønforløb, hvor lønnen stiger igennem mange år på grund af øget erfaring, jobudvikling, avancement, eller fordi man typisk prøver at flytte fra dårligere til bedre lønnede virksomheder, brancher og stillinger. Lønforløbet er forskelligt for de to uddannelser. Kandidaters startløn er højere og derudover stiger kandidaternes løn hurtigere. På dette felt svarer forholdene for BF s privatansatte medlemmer til resten af arbejdsmarkedet. Lønforløb fordelt efter uddannelse BRUTTOLØN GENNEMSNIT KANDIDATER BIBLIOTEKARER DB DIMITTENDÅR Figuren illustrerer, at kandidaters begyndelsesløn er noget højere, og kandidaterne stiger hurtigere. Lønspredning BRUTTOLØN n 75 %-FRAKTIL - HVER FJERDE I ÅRGAN- GEN TJENER MERE END DENNE LØN n 50%-FRAKTIL - DEN MIDTERSTE LØN I ÅRGANGEN n 25 %-FRAKTIL - HVER FJERDE I ÅRGAN- GEN TJENER MINDRE END DENNE LØN ANCIENNITET Figuren illustrerer en typisk lønspredning. [ 10 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

11 3.2. Lønspredning Der er MEGET stor individuel variation i lønnen. For to personer med samme dimittendtidspunkt og uddannelse kan der sagtens være en lønforskel på kr. om måneden. Statistikkernes gennemsnitsløn er altså ikke en facitliste for, hvad du kan, skal eller bør have i løn. Derfor indeholder løntabellerne også oplysninger om spredningen i løn. Det ses i kolonnerne om fraktiler. 50 %-fraktilen er den typiske løn for den pågældende gruppe, men tabellerne indeholder også oplysninger, der viser, hvad de højt- og lavtlønnede tjener. Ved at se på forskellen mellem 50 %-fraktilen og 25 %- og 75 %-fraktilerne, kan du se, hvor stor lønspredningen er på de forskellige dele af forbundets arbejdsmarked. Du kan læse om de statistiske begreber fraktiler, gennemsnit og lønspredning i afsnittet Begreber og teknik bagest i magasinet Vælg den rigtige branche Mange bliver i den samme branche i store dele af karrieren for at kunne bygge videre på deres erfaringer. Men det er ikke blot arbejdsindhold og kultur, der varierer fra branche til branche. Det gælder også løn- og ansættelsesvilkår. I tabellen på side 12 er vist gennemsnitslønnen for en række brancher. Lønforskelle mellem brancher kan have mange årsager. Det er næppe sådan, at virksomhederne i IT-branchen er specielt gavmilde, snarere efterspørger de medarbejdere med speciel viden og erfaring, som der p.t. er mangel på. Forskelle i medarbejdernes uddannelser, erfaringer og stillingstyper i de forskellige brancher kan også være en del af forklaringen på lønforskelle. Nogle brancher har relativ lav løn, men til gengæld mange fridage, løn under barsel og andre goder, mens andre har høj løn og tilsvarende lange arbejdsdage. Men der er også brancher, som både har høj løn og gode forhold i øvrigt Vejledende mindsteløn 2014 Bibliotekarforbundet har for 2014 fastsat en vejledende mindsteløn for en førstegangsansættelse på det private område. Lønnen indeholder såvel eget som arbejdsgiverens bidrag til pensionsordning. Vejledende mindsteløn kr. Den vejledende mindsteløn er den løn, forbundet anbefaler nyuddannede at stile efter i deres første job på det private arbejdsmarked. De relativt store lønforskelle brancherne imellem betyder dog, at der vil være brancher, hvor det kan være svært at opnå denne startløn, og at der vil være brancher, hvor du bør stile efter en højere startløn end den vejledende mindsteløn. Sammenhold derfor den vejledende mindsteløn med lønningerne i branchetabellen nedenfor. Din uddannelse har også betydning for vurdering af lønnen. Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 11 ]

12 Branche septemberløn 2013 fordelt efter branche Branche Bruttoløn Nettoløn Pension 25 % 50 % 75 % Antal i alt fraktil fraktil fraktil medlemmer Medievirksomhed og telefoni Forlag Medicinalvirksomhed Ingeniørvirksomhed Advokatvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Finansielle sektor IT/data Copyright- og patentbureauer Organisationer Museer/arkiver 3 Konsulentvirksomhed Anden branche Total Fraktiler er bruttoløn Stor lønforskel mellem forskellige typer af stillinger Der kan være penge at hente ved at gå efter skift i stillingsindhold og efter at få ledelsesansvar. Nedenfor er vist gennemsnitslønnen for en række stillinger og for medlemmer med ledelsesansvar. Der er ikke oplysning om dimittendår eller uddannelse. Så det kan godt være, at de store forskelle mellem stillingskategorier ikke betyder, at det automatisk giver højere løn at skifte fra en stilling til en anden, men at det er sådan, at det f.eks. kræver mere erfaring og evt. højere uddannelse at være konsulent end at være arkivmedarbejder. Stilling septemberløn 2013 fordelt efter stilling Stilling Bruttoløn Nettoløn Pension 25 % 50 % 75 % Antal i alt fraktil fraktil fraktil medlemmer Leder/Afdelingsleder/Projektleder Arkivar/Journalmedarbejder Bibliotekar Informationsmedarbejder Informationsspecialist/ Knowledge/Document manager Webmaster Systemkonsulent/Planlægger Researcher Konsulent/Sagsbehandler Anden stilling Total Fraktiler er bruttoløn. [ 12 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

13 Uddannelse betaler sig også lønmæssigt Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 13 ]

14 Når du skal forhandle din løn og andre vilkår, er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt, så du kan argumentere for, hvorfor netop du skal have højere løn eller bedre ansættelsesvilkår. Tilmeld dig Bibliotekarforbundets Lønservice. Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

15 Ledelsesansvar medlemmer med ledelsesansvar. Septemberløn 2013 fordelt efter dimittendår som bibliotekar DB eller kandidat Dimittendår Bruttoløn Nettoløn Pension 25 % 50 % 75 % Antal i alt fraktil fraktil fraktil medlemmer 1979 eller før el. senere Total Dimittendåret er det seneste dimittendår som enten bibliotekar DB eller kandidat. På kan du også se særskilt tabel over løn for medlemmer uden ledelsesansvar Hovedstad og provins Den gennemsnitlige løn i Københavnsområdet er typisk lidt højere end for privatansatte i provinsen. Geografi Septemberløn 2013 fordelt efter virksomhedens geografiske placering. Område Bruttoløn Nettoløn Pension 25 % 50 % 75 % Antal i alt fraktil fraktil fraktil medlemmer Hovedstadsområdet Øvrige land Total Fraktiler er bruttoløn Mænd og kvinder Mændenes gennemsnitsløn er knap 8 procent højere end kvindernes. Lønforskellen behøver dog ikke være begrundet i kønnet, men kan hænge sammen med forskelle i uddannelse, alder, branche, stilling m.v. Køn septemberløn 2013 fordelt efter køn Køn Bruttoløn Nettoløn Pension 25 % 50 % 75 % Antal i alt fraktil fraktil fraktil medlemmer Mand Kvinde Total Fraktiler er bruttoløn. Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 15 ]

16 04 Sådan forhandler du dig til bedre vilkår Når du skal forhandle din løn og andre vilkår, er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt, så du kan argumentere for, hvorfor netop du skal have højere løn eller bedre ansættelsesvilkår. Her er en række punkter, som måske kan inspirere dig, så du får et godt resultat: Gør din indsats synlig Rammerne for forhandlingen skabes i årets løb. Ved selve forhandlingen kan der typisk kun flyttes lidt på marginalerne. Sørg for at skabe resultater og sørg for at chefen ved det. Hvilke succeser har du haft? For eksempel store projekter, skaffet kunder. Har du (over)opfyldt de ønsker, ledelsen er kommet med? Har du gennemført relevante uddannelser, lært nye ting, opdyrket nye specialer? Sørg for at skabe resultater og sørg for at chefen ved det. Tag initiativ og hold fast Hvis du venter på, at chefen indbyder dig til lønforhandling, kan du komme til at vente længe. Forbered dig. Bed så om en lønsamtale. Kom tilbage igen og igen til du får et resultat. Brug lønstatistikken Få en ide om din markedsværdi ved at se, hvad arbejdsgiverne giver andre i løn. Husk at tallene i lønstatistikken allerede er forældede. De er opgjort pr. september Der skal derfor tages højde for den efterfølgende lønudvikling. [ 16 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

17 Tilmeld dig Bibliotekarforbundets Lønservice, så får du automatisk de relevante oplysninger før din forhandling. Løn er ikke alt Hvis du ikke kan få en tilstrækkelig lønforhøjelse, kan du prøve at aftale andre goder, for eksempel: Fridage med løn. Efteruddannelse. Bonus eller anden resultatafhængig løn. Øget pension. Personalegoder se side 27. Situationen i virksomheden Hvad har kollegerne i firmaet og hos konkurrenterne fået i lønstigning? Hvordan er firmaets situation? Er der over- eller underskud? Er der mange ordrer? Hvordan er budgetterne? Har firmaet brug for dig til overarbejde eller specialopgaver? Er der stort arbejdspres? Er der rekrutteringsproblemer? Skift job Hvis du ikke føler dig godt behandlet, må du overveje, hvilke andre muligheder du har. Det er normalt meget svært at få et stort spring i løn uden at skifte job men det er da værd at forsøge. Overvej om du kan forbedre dine forhold ved videreuddannelse, ved at flytte til anden landsdel, skifte branche, virksomhed eller stillingstype. Tænk ikke blot på løn, men på helheden af arbejdsindhold, løn, arbejdstid, ferie med videre. Lad forbundet gennemgå kontrakten før du skriver under. Som dimittend kan du ud over statistikken bruge forbundets anbefalede mindsteløn. Ændringer i dit job siden sidste forhandling Har du fået flere eller nye arbejdsområder? Har du fået mere ansvar, mere selvstændigt arbejde? Hvordan har din lønudvikling været sammenlignet med statistikken eller andre kolleger? Er dine vilkår forringet siden sidst? Har du for eksempel fået større arbejdspres, fået indføjet klausuler? Forberedelse Vær forberedt på hvad du vil sige, når du ikke får et ja. Forbered dig på lederens argumenter. Hvad er det mindste, du vil sige ja til? Overvej flere forskellige forløb og resultater. Samtalen Prøv at skabe en positiv stemning hvor du tager ansvar og initiativ. Det er dine forhold, det handler om. Vær konstruktiv. Lyt til hvad lederen siger og bed om begrundelser. Søg aftale om hvad du skal gøre for at få bedre resultat/ mere i løn fremover. Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 17 ]

18 05 Hvilke elementer består den samlede lønpakke af? 5.1. Hvordan fastsættes løn- og ansættelsesvilkår for privatansatte bibliotekarer? Hvis du ikke har klare skriftlige aftaler om løn, stillingsindhold, arbejdstid, merarbejde m.v., kan du komme ud for nogle kedelige overraskelser. Det er ikke givet, at arbejdstiden er 37 timer, heller ikke 37 timer plus frokost. Det er meget udbredt, at man ikke får hverken afspadsering eller penge for merarbejde. Pension, feriens længde, løn under barsel m.v. er alt sammen noget, du skal aftale. Og sørg for at få aftalerne underskrevet, før du siger dit gamle job op, og før du starter på det nye. Individuel kontrakt Omkring halvdelen af de privatansatte bibliotekarer er ansat på individuel kontrakt. De skal altså selv sørge for at aftale løn- og ansættelsesvilkår med arbejdsgiveren. Nogle forhold er reguleret i lovgivningen, men dels er det langt fra alle de centrale vilkår, der er fastsat ved lov, dels kan man på en række områder typisk aftale væsentligt bedre forhold end lovens minimum. Ferieloven giver ret til 5 ugers ferie. 84 procent har mindst 5 ekstra feriedage men det skal aftales! Kollektiv overenskomst På nogle private virksomheder er AC erne omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem virksomheden og en række AC-organisationer. Hver fjerde privatansatte bibliotekar er således ansat på kollektiv overenskomst. De største overenskomstdækkede arbejdspladser er DBC as og DR. Får du ansættelse på en overenskomstdækket virksomhed, kan tillidsrepræsentanten eller forbundet orientere dig nærmere om vilkårene i overenskomsten. [ 18 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

19 Som en mellemvej aftaler hver fjerde i den individuelle kontrakt, at en del forhold følger en kollektiv overenskomst. Det kan være den statslige overenskomst for akademikere eller en overenskomst, som gælder for andre faggrupper i virksomheden Funktionærloven og anden lovgivning Hvis du er privatansat bibliotekar, vil du normalt være omfattet af funktionærloven, hvis du er ansat mere end 8 timer om ugen. Der opstår dog af og til tvivl om, hvorvidt en stilling er omfattet af funktionærloven (f.eks. ved lederstillinger, underviserjob, freelancevirksomhed), og det er derfor altid en god idé at skrive i kontrakten, at funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet. Ved ansættelse i vikarbureauer er situationen typisk den, at du hverken vil have funktionærstatus i forhold til vikarbureauet eller til den virksomhed, du måtte blive sendt ud til. I vikarloven fra 2013 er der imidlertid indført nogle særlige rettigheder, når udsendelse som vikar sker gennem et vikarbureau. Kontakt derfor forbundet inden du evt. underskriver en aftale med et vikarbureau. Arbejder du som selvstændig, er det igen andre forhold, der gør sig gældende (se nærmere om Freelance-arbejde på Løn- og ansættelsesvilkår er også reguleret i en række andre love, f.eks. lov om ansættelsesbeviser, ferieloven, barselloven, ligebehandlingsloven, lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet m.v. Du kan læse mere om dette i de enkelte afsnit her i magasinet. På kan du finde en standardkontrakt med vejledning, samt læse nærmere om de enkelte ansættelsesvilkår Der er andet i ansættelsen end løn Det er ikke alt, der kan gøres op i penge. Man kan ikke sætte tal på værdien af et job med spændende indhold og udfordringer eller et velfungerende samarbejde med gode kolleger og ledere. Men der er trods alt mange andre forhold end løn, som der kan sættes tal på og beregnes. Det handler de næste sider om. Betragt din løn og øvrige vilkår som én samlet pakke. Du kan for eksempel have en høj løn og mange arbejdstimer eller en lavere løn og så til gengæld højere pension, længere ferie, løn under barsel eller andre goder. I det følgende gives oplysninger om de mest almindelige ansættelsesvilkår, i hovedsagen baseret på data fra medlemmernes besvarelse af lønundersøgelsen Hvad er de enkelte ting værd? For at kunne vurdere hele pakken af løn og andre vilkår skal du kunne lægge tallene rigtigt sammen. Du skal vide, hvordan du beregner prisen på merarbejde, arbejdstidsnedsættelse, ekstra fridage og så videre. Det gør man ved at omregne timer og dage til procenter af lønnen. En årlig fridag = 0,45 procent af lønnen En time mere eller mindre om ugen = 2,7 procent af lønnen for 37 timer. I det følgende er der en række eksempler på, hvordan disse simple nøgletal kan bruges i praksis. Arbejdstid og merarbejde Den daglige eller ugentlige arbejdstid skal stå i kontrakten. Det følger af lov om ansættelsesbeviser. Langt det mest udbredte er, at fuld tid er 37 timer, men det varierer meget, om frokostpausen er en del af den betalte arbejdstid, eller om den ligger ud over de 37 timer. Hvis frokostpausen er betalt af arbejdsgiver, skal du som udgangspunkt stå til rådighed og kan ikke forlade arbejdspladsen uden tilladelse. Hvis frokostpausen ikke er betalt af arbejdsgiver, kan du bruge den, som du vil. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer målt over en 4 måneders periode. Det fremgår af Arbejdstidsloven. Arbejdsmiljøloven fastsætter, at der normalt Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 19 ]

20 skal gives mulighed for en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet samt minimum ét fridøgn hver uge. Derudover er det op til dig at sørge for at få lavet en ordentlig aftale om arbejdstid! Placeringen af den daglige arbejdstid er det klogt at få skrevet ned. Man kan f.eks. angive en fast arbejdstid eller fixtider/flextider. Selv om der er aftalt en daglig arbejdstid, kan man godt pålægges at arbejde uden for dette tidspunkt, f.eks. ved presserende arbejdsopgaver, møder, arrangementer m.v. Men man er trods alt bedre stillet, end hvis der overhovedet ikke er aftalt noget om arbejdstidens placering. Beregn værdien af kortere arbejdstid, merarbejde eller betalt frokost Lønstatistik baserer sig på lønnen pr. effektiv arbejdstime. Tabellerne viser for privatansatte månedslønnen ved 37 timers effektivt arbejde. Hvis du arbejder kortere eller længere end dette, skal du omregne din løn for at få en reel sammenligning af din løn med de andre i statistikken. Kortere eller længere arbejdstid Hvis du har kortere eller længere arbejdstid end 37 timer, kan du omregne din løn, så den kan sammenlignes med statistikken ved at dividere din løn med din ugentlige arbejdstid og gange med 37. Månedsløn x 37 timer = Statistikkens løn Aftalt arbejdstid Betalt frokost Værdien af løn i frokostpausen er 2,5 timer á 2,7 procent, altså i alt ca. 7 procent. Hvis du for eksempel har 37 timer med betalt frokost, så har du 34,5 timers effektivt arbejde. Så skal du lægge de 7 procent til din løn for at få en reel sammenligning af din løn med de andre i statistikken. Hvis merarbejde hverken afspadseres eller betales særskilt, bør du sørge for, at månedslønnen er tilsvarende højere og/eller, at der er længere ferie eller flere fridage med løn. En times merarbejde/overarbejde om ugen kan sættes til 2,7 procent af lønnen for fuld tid. Overarbejde Gennemsnit pr. uge det sidste år Andel 0 timer 38 % Under 5 timer 41 % 5-9 timer 13 % Over 10 timer 2 % Ubesvaret 6 % De fleste privatansatte bibliotekarer arbejder længere, end de har aftalt. Af disse har langt de fleste under 5 timers merarbejde om ugen i gennemsnit. 15 procent arbejder mere end 1 time over hver dag i gennemsnit. Hvordan honoreres overarbejde? Andel Overarbejde afspadseres 47 % Overarbejde betales 2 % Kombination af afspadsering og betaling 6 % Hverken afspadsering eller betaling 35 % Ubesvaret 10 % Godt halvdelen (55 procent) oplyser, at de bliver kompenseret for overarbejde ved afspadsering og/eller særskilt betaling, mens 35 procent oplyser, at overarbejdet hverken afspadseres eller betales. Afspadsering er langt den mest udbredte form for honorering. Merarbejde Merarbejde/overarbejde er arbejde ud over den aftalte ugentlige arbejdstid. Men det er ingen selvfølge, at du skal betales for dette merarbejde eller afspadsere det. Det er derfor vigtigt i kontrakten at aftale, hvordan merarbejde/overarbejde skal afvikles eller honoreres. De fleste bibliotekarer tilrettelægger i høj grad selv deres arbejde, og dette kan indebære konflikter i forhold til arbejdsgiver med hensyn til, om merarbejdet er nødvendigt. Det er derfor en god idé at føre regnskab over merarbejdet og løbende sikre sig arbejdsgivers accept heraf. Ellers kan [ 20 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

21 Betragt din løn og øvrige vilkår som en samlet pakke. Løn i frokostpausen, ekstra feriedage, gode barselsvilkår, omsorgsdage mv. har også en økonomisk værdi.

22 du risikere, at arbejdsgiver betragter dit merarbejde som frivilligt. højere sats, eksempelvis får ansatte i staten 1,5 procent, og ansatte i kommuner/regioner 1,95 procent. Ferie Ferie Ferie! Ferieloven beskriver en lønmodtagers minimumsrettigheder. I forbindelse med indgåelse af en kontrakt kan du derfor forsøge at aftale forbedringer i forhold til loven, f.eks. længere ferie eller højere ferietillæg. Ferieloven giver alle ret til 5 ugers ferie. Men langt de fleste har flere ferie- eller feriefridage med løn. Feriefridage med løn ud over fem ugers ferie Andel 1-4 dage 2 % 5 dage 65 % Over 5 dage 19 % I den offentlige sektor har alle 6 ugers ferie. Oven i feriefridagene har langt de fleste frihed med løn på juleaftensdag, nytårsaftensdag og hel eller halv Grundlovsdag. Oversigten på nedenfor viser, hvor mange der har fri med løn på disse dage: Hvor mange har fri med løn? Andel Juleaftensdag 94 % Nytårsaftensdag 85 % Hel Grundlovsdag 64 % Halv Grundlovsdag 16 % Fredag efter Kristi Himmelfart 20 % 1. maj 25 % Kontant ferietillæg Ferieloven siger, at der skal udbetales et ferietillæg på 1 procent af foregående års ferieberettigede løn. Det sker enten i begyndelsen af ferieåret eller umiddelbart forud for hver ferieafholdelse. Mange steder har man aftalt en Ferieloven Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Derfor vil du som privatansat normalt være omfattet af loven. Der kan være tvivl om, hvorvidt du er lønmodtager, hvis du arbejder meget selvstændigt, er honorarlønnet, er direktør eller lignende. Det er derfor altid en god idé at skrive i kontrakten, at du følger reglerne i ferieloven. Alle har ret til 5 ugers ferie pr. år. Pengene til at holde ferien for optjener du gennem beskæftigelse eller fra A-kassen. Overførsel af ferie Du kan aftale med din arbejdsgiver, at ferie ud over 4 uger kan overføres til næste år. Hvis man overfører ferie over flere år, kan man samle sammen og overføre flere ugers ferie de næste år blot man holder mindst 20 dages ferie hvert ferieår. Overførsel af ferie giver dig mulighed for at tilrettelægge ferien mere fleksibelt. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke har ret til at tage den overførte ferie med over til en ny arbejdsgiver (den opsparede ferie vil ved fratræden normalt blive udbetalt). Bliver du opsagt/fritstillet er der risiko for at du kan pålægges at holde ikke afviklet ferie inden fratræden. Kontakt i så fald BF og få nærmere rådgivning. Hvornår holdes ferien? Ferie skal fastlægges efter forhandling med den ansatte, og vedkommendes ønsker skal, så vidt det er driftmæssigt muligt, imødekommes, herunder skal der tages hensyn til den ansattes ønske om at holde ferie i lønmodtagerens barns skolesommerferie. Arbejdsgiver skal give meddelelse om tidspunktet for hovedferien senest 3 måneder, før den begynder, og senest 1 måned før ferien begynder for øvrige feriedage (restferien). Hvis væsentlige driftmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiver ændre tidligere fastsat ferie. I så fald skal arbejdsgiver erstatte lønmodtagerens eventuelle økonomiske tab som følge af udskydelsen. Allerede begyndt ferie kan ikke afbrydes. [ 22 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

23 5.5. Resultatløn, bonus, provision Hver fjerde (29 procent) får ud over den faste løn også præstationsafhængig løn i form af bonus, provision, resultatløn eller andet. Betegnelsen og indholdet varierer, men typisk afhænger størrelsen af den enkeltes, afdelingens eller firmaets præstationer og resultater det pågældende år Aktieløn m.v. 6 procent af de privatansatte har i år fået tilbud om køb af medarbejderaktier m.v. For den ansatte kan disse ordninger give mulighed for at få del i virksomhedens overskud, og for virksomheden kan ordningerne være med til at motivere og fastholde medarbejderne (deraf udtrykket gyldne lænker ). Ordningerne er ofte svært gennemskuelige, og beskrivelsen af ordningerne er oftest ikke særligt fyldestgørende. Dertil kommer, at beskatningsreglerne også er ret komplicerede. Inden en kontrakt med aftale om aktieløn eller lignende underskrives, er det vigtigt at undersøge, om der er nogen økonomisk risiko forbundet med ordningen, eller om der er er tale om en ret, man på et givent tidspunkt kan vælge at udnytte/ikke udnytte. Ferieloven siger, at der skal udbetales et ferietillæg på 1 procent af foregående års ferieberettigede løn. 21 procent har aftalt et højere ferietillæg. Det er vigtigt at gøre sig klart, at et tilbud om køb af aktier m.v. til en på forhånd fastsat kurs måske ikke er noget værd. Det afhænger af udviklingen i aktiens kurs. Derfor skal du kunne leve af den almindelige løn og ikke være afhængig af udviklingen på aktiemarkedet. Kontakt evt. forbundet for nærmere vejledning. Læs mere om aktieløn på Erhvervsbegrænsende klausuler Det er kun en mindre del af medlemmerne, 8 procent, som måtte acceptere aftaler med arbejdsgiverne, som begrænser dem i deres muligheder for at finde anden beskæftigelse. Præsenteres du for en kontrakt, der indeholder en konkurrence- og/eller kundeklausul, bør du forsøge at få den ud eller begrænset i sit omfang. Sådanne klausuler kan nemlig vise sig Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 23 ]

24 at være meget begrænsende for fremtidige jobmuligheder. Du kan på finde en vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler. Kontakt forbundet og få nærmere rådgivning, hvis du præsenteres for en kontrakt med en sådan klausul Graviditet og barsel Hvad kan du aftale? Hvor lang barselsorloven er, og hvordan den kan deles mellem moderen og faderen, er fastsat ved lov. Du kan på www. bf.dk finde link til barselloven samt nærmere vejledning om mulighederne i den fleksible barselsorlov. Hvad du er berettiget til af løn under orloven, er imidlertid et andet spørgsmål, som afhænger af, hvad der er aftalt med arbejdsgiveren. Funktionærloven giver moderen ret til halv løn fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter fødslen væsentligt ringere vilkår end hvad der gælder for offentligt ansatte. Kvinder i staten kan holde barsel med fuld løn og pension fra 6 uger før forventet fødsel til 26 uger efter fødslen, i kommunerne fra 8 uger før forventet fødsel til 26 uger efter fødslen. I den resterende ulønnede del af barselsorloven får offentligt ansatte pension og optjener også ret til ferie med løn. Funktionærloven giver ingen rettigheder til orlov med løn for faderen. Man bør derfor individuelt eller kollektivt forhandle med arbejdsgiveren om vilkårene og aftale fuld løn i så stor en del af orloven som muligt. Prøv at få aftalt, at der bliver indbetalt til pensionen under barselsorlov, også i den del af orloven, hvor du måske ikke får fuld løn. Hvis du er på barselsorlov i ni måneder uden indbetaling til pensionsordningen, betyder det, at din årlige pension ved alderdom bliver 2,5 procent lavere, end hvis du ikke havde holdt denne pause i pensionsopsparingen. En simpel formulering er at skrive i kontrakten, at der er ret til fuld løn under barsel svarende til, hvad der gælder for kommunalt (eller evt. statsligt) ansatte akademikere. Hvis du absolut ikke kan få andet igennem, så aftal som minimum at arbejdsgiveren udbetaler det beløb, der kan fås fra den barselsfond, firmaet betaler til. Alle arbejdsgivere skal indbetale til en barselsfond og har dermed mulighed for at få refunderet lønudgifter under barsel op til et vist beløb (ca kr./mdr.). De største barselsfonde er DA-Barsel og Barsel.dk, der administreres af ATP og især bruges af virksomheder uden for de større arbejdsgiverforeninger (se nærmere på Frihed med løn på barns sygedag Frihed med løn på barns første sygedag er så udbredt, at mange tror, det er en lovbestemt rettighed men det er det ikke. 90 procent af de privatansatte oplyser, at de har denne rettighed. Så husk at checke hvad der gælder på din arbejdsplads og sørg eventuelt for at skrive det ind i kontrakten. Det bliver stadig mere udbredt at have endnu bedre forhold, typisk to dage eller anden fleksibilitet i forbindelse med barns sygdom. 42 procent har også fri med løn på barnets 2. sygedag. Hvis du har mindre børn, kan frihed med løn på barns sygedag være af en betragtelig værdi både familiemæssigt og økonomisk. Blot én dag årligt har en økonomisk værdi på 0,45 procent af lønnen Omsorgsdage Ret til omsorgsdage til at være sammen med dine børn er noget, du som privatansat normalt selv skal aftale dig til. På det offentlige område er der ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. år til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. En del overenskomster på det private arbejdsmarked giver ligeledes ret til omsorgsdage. Ret til omsorgsdage Procent Ja 14 % Nej 34 % Ubesvaret 52 % [ 24 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

25 14 procent af de privatansatte har ret til omsorgsdage, og blandt disse er det mest udbredte at have 2 omsorgsdage om året Personalegoder Topscorerne blandt personalegoder er frokostordning, sundhedsforsikring (som ofte er knyttet til pensionsordningerne) og internetforbindelse/hjemme-pc. Også fitness/massage m.v. og telefon er ganske udbredte goder. Hvis du bytter noget af lønnen ud med andre goder (lønpakker), skal du være opmærksom på skattereglerne. Visse personalegoder er skattefri, andre er omfattet af en bagatelgrænse (samlet kr. i 2014), og for visse personalegoder gælder særlige beskatningsregler, f.eks. fri telefon og sundhedsforsikring. Du kan læse nærmere om personalegoder og beskatning på hvor der også er link til SKAT s vejledning om beskatning af personalegoder. Sørg for at dine aftaler kan ændres, hvis dine behov eller skattelovgivningen ændres. Vær også opmærksom på om sådanne personalegoder påvirker størrelsen af din pensionsindbetaling. Sørg for at der bliver indbetalt til pensionen under barselsorlov, også i den del af orloven, hvor du måske ikke får fuld løn. Hjemmearbejde 88 procent oplyser, at de har mulighed for at arbejde hjemme. Det mest udbredte er at arbejde hjemme en eller to dage om måneden. Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 25 ]

26 88 procent oplyser, at de har mulighed for at arbejde hjemme. [ 26 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

27 Personalegoder Type Antal svar Andel Frokostordning hel eller delvis % Sundhedsordning/forsikring % Internetforbindelse % Fri (mobil)telefon helt eller delvist % Betalt/delvis betalt adgang til fitnesscenter/massage/wellness mv % Hjemme PC % Fri parkering % Feriehuse % Kontant ferietillæg mere end lovpligtige 1 % % Kontingenter til brancheforeninger og lign % Abonnement på aviser/tidsskrifter % Adgang til aktieaflønning 13 6 % Faglige kontingenter betalt 5 3 % Personalelån 5 3 % Fri bil, helt eller delvist 2 1 % Fri tog- og buskort 1 0,5 % Andre personalegoder % Antal medlemmer 202 Hver person kan have mere end et personalegode Hvor meget vil du have at leve for som pensionist Der er tre gode grunde til at indbetale til en pensionsforsikring: At sikre sig selv, hvis man lever længe. At sikre børn og partner, hvis man dør for tidligt. At sikre sig selv og familien, hvis man mister arbejdsevnen. Start tidligt og betal nok Det gælder om at blive optaget i forsikringsordningen, mens helbredet stadig er godt. Så kan du fortsætte resten af livet også hvis du holder pauser eller skifter til nye ansættelser. Dette er især vigtigt, hvis du er ansat et sted uden obligatorisk pensionsordning. Mange har desværre urealistiske forventninger til deres pension. De regner med at få langt mere udbetalt, end hvad der kommer ud af de beløb, de rent faktisk sparer op. Jo senere du starter opsparingen, jo mere skal der betales pr. år for at få den dækning, du ønsker. Så er du ikke allerede i gang med at spare op til din alderdom, er det måske på tide at begynde. Skemaet nedenfor viser den nødvendige årlige indbetaling, hvis du vil have en rimelig pension. Så meget skal du indbetale for at få en rimelig pension Din alder ved start Indbetaling 29 år 15 % 34 år 19 % 39 år 25 % 44 år 35 % 49 år 48 % 54 år 61 % Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 27 ]

28 Forudsætningerne for beregningerne er, at du går på pension, når du fylder 65 og ønsker livsvarig pension (inkl. folkepension og ATP) på 2/3 af din slutløn samt ordentlig dækning ved invaliditet eller død. Der er beregnet ud fra et gennemsnitligt lønforløb. Betal også til pensionen under orlov. Hvis du er på barselsorlov i ni måneder uden indbetaling til pensionsordningen, betyder det, at din årlige pension ved alderdom bliver 2,5 procent lavere, end hvis du ikke havde holdt denne pause i pensionsopsparingen. Det er ikke altid mest fordelagtigt at foretage opsparingen til alderdommen i en pensionsordning, selv om skattefordelen begunstiger pensionsopsparing. Det kan i visse tilfælde være bedre først at afdrage gæld i f.eks. ejerbolig eller på studielån. Men hvordan man sparer op, nedsætter ikke kravet til størrelsen af opsparingen. Det er indviklet, så søg i så fald professionel og uvildig rådgivning. Husk under alle omstændigheder at din arbejdsevne nok er dit største økonomiske aktiv, så hvis du ikke lægger din opsparing i en pensionsforsikring, så sørg for at få din arbejdsevne forsikret, så du kan bevare din indtægt i tilfælde af invaliditet/uarbejdsdygtighed og sikre dine efterladte ved dødsfald. Pensionsbidragets størrelse Samlet pension i % af løn Under 5 % 1 % 5-9 % 8 % % 60 % % 27 % Over 20 % 4 % Medlemmer med pensionsordning. Eget samt arbejdsgivers pensionsbidrag, procent af månedslønnen. Tilpas pensionen individuelt Pensionsordningen bør løbende justeres i forhold til dine faktiske behov for forsikringsdækning og opsparing til pensionering. Den skal tilpasses til, hvad du har af børn og ægtefælle/ samlever, hvad du har af opsparing og forpligtelser i bolig, hvor gammel du er osv. Du kan derfor overveje at tage en samtale med en pensionsrådgiver og gennemgå dine ønsker og forventninger til pensionsordningen. Det er vigtigt, at du ved, hvorfor din pensionsordning er sammensat, som den er. Pensionsindbetalinger i dag for privatansatte 93 procent af de privatansatte medlemmer har aftale om pension som del af ansættelsen. Den gennemsnitlige indbetaling udgør 13 procent af bruttolønnen. Der er typisk tale om kollektive pensionsordninger for virksomheden. Men der er stadig en lille del, der ikke via ansættelsen har opsparing til at supplere folkepension og ATP og ikke mindst til at sikre sig selv og familien ved invaliditet eller dødsfald. Kan du selv vælge, hvor du vil oprette en pensionsordning, har Bibliotekarforbundet indgået en aftale med PFA, der giver din arbejdsgiver mulighed for at indgå en pensionaftale for bibliotekarer i PFA. [ 28 ] Bibliotekarforbundet Lønmagasin 2014 for privatansatte

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

For privatansatte LØNMAGASIN Med lønstatistik Lønmagasin 2017 for privatansatte Bibliotekarforbundet 1

For privatansatte LØNMAGASIN Med lønstatistik Lønmagasin 2017 for privatansatte Bibliotekarforbundet 1 LØNMAGASIN 2017 For privatansatte Med lønstatistik 2016 Lønmagasin 2017 for privatansatte Bibliotekarforbundet 1 FORORD Forord 1. Sådan bruger du Bibliotekarforbundet 2. Sådan fastsætter du et lønkrav

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet bemærkninger om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3%

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3% L Ø NmAGASINET 2010 / 11 Forbundet Kommunikation og Sprog / december / 2010 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Når du får nyt job. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Når du får nyt job. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Når du får nyt job Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunals holdninger til OK15 HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunal har holdninger til OK15 Hvad siger medlemmerne? HK Kommunals overenskomster med KL og Regionerne skal fornys fra 1. april 2015.

Læs mere

Tidsbegrænset ansat i den private sektor

Tidsbegrænset ansat i den private sektor Tidsbegrænset ansat i den private sektor Bemærkninger til standardkontrakten om tidsbegrænset ansættelse Selv ved tidsbegrænsede ansættelser er det vigtigt, at vilkårene aftales og nedfældes skriftligt.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Lønmagasin 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner

Lønmagasin 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner Læs bl.a. også om arbejdstid, barselsvilkår, ferierettigheder, personalegoder og pensionsaftaler. Bibliotekarforbundet [ 01 ] Indhold Forord...3

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19.

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere