Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014"

Transkript

1 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad indd 1 12/13/ :15:32 AM

2 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. Lindholm. TRYK Rosendahl's PRINT DESIGN MEDIA Landbrugsvej Odense S ISSN ADRESSEÆNDRING MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab, eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca eks. heraf 800 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er den 30. januar eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger. Fotokredit: Navngiv indsendte foto som du ønsker fotokreditten skal være. Læs TELEGRAFEN som E-blad: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. INDHOLD Hvad gør en god HQ-soldat Danske soldater er tilbage... Alle er nu orienteret Guld i en svær tid 70 milioner var i krig Kompetenceudvikling indenfor... Nye IT-supportere Gammel nok - til at klare sig selv Sport og sponsor Årets Soldat - årets idrætspris Divisionen undsætter flygtningelejr Fryd for ørerne Red Knight Personelnyt Forsidefoto Forside: "Danske Division (DDIV) har været på øvelse i det sydlige England, hvor lyset kan være helt fantastisk. Til den ene side var der palmer til den anden pigtråd og antennemaster. En gang var vi der som vikinger - nu som soldater i et tæt samarbejde". Foto: Major Kent Mosegaard DDIV. Læs mere på side 6 og 7. GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Telegrafens Venner Færdig Blad indd 2 12/13/ :15:32 AM

3 Brug af dobbelt udfoldecontainer (DUC) og kontor-containere samt telt er det grundlæggende materiel, der indsættes af MOTHQDEL. Her ser vi telt M/2000 med tilsluttet varmeenhed VA M/40. Hvad gør en god HQ-soldat Spids blyanten! Nu er der to flasker vin på højkant! Kontakt- og velfærdsofficeren ved Telegrafregimentet. KVO giver to flasker vin til bedste artikel i dette blad. Send din artikel til næste blad på: Denne artikel omhandler mine tanker som kompagnichef omkring udviklingen af en ny og bedre tilpasset funktionsuddannelse målrettet soldaterne i hovedkvarterskompagniet. Med artiklen vil jeg forsøge at give mit bud på, hvordan en mindre indsats over tid kan gøre en forskel på flere områder og medvirke til at skabe en motiverende effekt og et kompetenceløft. Situationen er ikke ukendt i Telegrafregimentet. Min oplevelse er, at flere enheder ved regimentet har nogenlunde de samme vilkår og dermed sagt: Udfordringer med Af kaptajn Anders Quade Bandholm, kompagnichef/hovedkvarterskompagniet/hovedkvartersbataljonen (KC/ HQKMP/HQBTN) Engelsk radioprocedure stille store krav til den enkelte soldat- her samarbejdes om modtagelse af 9-linier, anmodning om førstehjælp/evakuering (MEDEVAC). Telegrafens Venner 3 Færdig Blad indd 3 12/13/ :15:34 AM

4 at få mål og midler, opgaver og resurser til at hænge sammen. For HQKMP kan det beskrives således: HQKMP og dets personel oplever ofte en hverdag præget af mange forskelligt rettede aktiviteter. Kompagniets personel er ofte spredt indsat på kurser, afgivelser og øvelser. Desuden tilgår nyt personel til HQKMP løbende hele året. Det har vist sig vanskeligt at gennemføre en samlet funktionsuddannelse, idet personellet ofte mangler flere lektioner i et enkelt fag pga. fravær forårsaget af andre aktiviteter. Resultatet er reduceret kvalitet af funktionsuddannelsen af den enkelte soldat pga. spildt uddannelsestid, manglende motivation blandt elever og instruktører samt et uens uddannelsesniveau og et konstant behov for uddannelse af restanter. Situationen er utilfredsstillende ingen tvivl om det og heller ikke ukendt fra andre enheder men hvad gør de så? KMP kontaktede TACP- batteriet ved 1. Artilleriafdeling i Oksbøl for at høre nærmere om et nyt koncept: Den grundlæggende artilleriuddannelse (GAU). Konceptet er kort fortalt: Gennemfør funktionsuddannelsen som et kursus ved egen enhed for et begrænset antal soldater og planlæg på at gennemføre kurset løbende, indtil alle soldater har været igennem. >>> HQKMP mission og vision Fakta om grundlæggende Hovedkvarters Udddannelse (GHU) ved HQKMP Uddannelse i hærens C2IS på brugerniveau. Det tager ca. tre dage og omfatter blandt andet oprettelse af egen plan. Soldaterne får tildelt en rolle som f.eks. Chef for Operationssektionen (CH O) og skal herefter indlægge CH/O's dele af planen f.eks. O-kalken og dele af pkt. 3 i befalingen. GHU deltager i KMP SKYT uddannelsen for at skabe plads til instruktørernes forberedelse og skabe adspredelse i kursus - hér øvelse i indtrængen i hus. GHU forventes gennemført to gange årligt med en varighed på maksimalt otte uger for maksimalt otte soldater pr. GHUhold. Der er tilknyttet to faste instruktører, hvoraf den ene er kursusleder. GHU har deres egen øvelsesliste og deltager som udgangspunkt ikke i vagt, afgivelser, øvelser eller andre aktiviteter med resten af KMP. Uddannelsesmålet for soldaterne er, at de efter gennemført GHU skal kunne indgå i løsningen af normalt forekommende driftsopgaver og afgivelser i funktionen som kører og stabshjælper ved den motoriserede hovedkvartersdeling. Indholdet af GHU består af en række fag med tilpassede fagplaner samt en række integrerede uddannelsesdage (IU-dage). GHU afsluttes med en todages øvelse, som samtidig tjener som slutkontrol. 4 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 4 12/13/ :15:35 AM

5 God jul og godt nytår til alle Fra os i hovedkvartersbataljonen Med dette koncept i hånden er HQKMP i gang med at udvikle den grundlæggende HQ-uddannelse, herefter benævnt GHU. Formålet med udviklingen af GHU er at sætte HQKMP i stand til at gennemføre en samlet grundlæggende funktionsuddannelse af høj kvalitet for derved at understøtte kompagniets mission og vision samt bagvedliggende værdier og delmål. I skrivende stund er HQKMP ved at afslutte første hold GHU, og planen er herefter at evaluere og justere til kommende hold. Indtil videre er der positive tilbagemeldinger, men fremtiden vil vise, om resultatet står mål med indsatsen og resurserne. Mere følger i kommende numre af TELEGRAFEN. At kunne finde vej er en væsentlig kompetence for en HQ-soldat. Derfor gennemføres fagene kortlære og GPS i tilpasset form. F a d T g r V t s d t S n n s n M S 1 Samarbejde med containertransportgruppen (CTP GRP) er nødvendig ved de fleste indsættelser - og derfor også en del af GHU. Strøm- og generatoruddannelse med kompagniets elektriker udgør en væsentlig del af GHU. Desuden gennemgår soldaterne udvalgte dele af delingens standardprocedurer og lærer om standpladsskitser, floorplans og andre væsentlige begreber. TOC-øvelse hvor soldaterne øver alle fag lige fra opsætning af de fysiske rammer, udfærdigelse af en plan i HRN C2IS til gennemførelse af et signalspil, hvor deres egen plan udføres. Til øvelsen opstiller kadren en indspilcelle, der leverer både HICON og LOCON. Telegrafens Venner 5 Færdig Blad indd 5 12/13/ :15:36 AM

6 Danske soldater er tilbage i Cornwall For år siden var vi der som vikinger - nu er vi igen under sydens engelske palmer som kæmpende medspillere i et større sammenhæng. Af uddannelsesofficer major Kent Mosegaard, G5, Danske Division (DDIV). Danske soldater var tilbage i Cornwall i det sydvestlige England. Nærmere bestemt RAF flyvestation Mawgan tæt ved byen Newquay. Denne gang var det ikke som erobrere, men som del af Allied Rapid Reaction Corps (ARRC). Stab Danske Division deltog i november i øvelsen ARRCADE FUSION, der er en computerunderstøttet stabsøvelse. Mere end soldater deltog fra mere end 15 lande. Det var den største øvelse ARRC, der har været gennemført på engelsk jord i mange år. Palmer og pigtråd Formålet med øvelsen var, at HQ/ARRC, som det første af NATO high readiness hovedkvarterer, skulle opnå Initial Operating Capability, som et såkaldt Theatre level Integrated Land Command HQ. Danske Division deltog som affilieret division til ARRC med 100 mand. ST/DDIV var i denne opgave boosted med personel fra alle tjenestegrenscentre og skoler i hæren samt EAS fra Flyvevåbnet. DDIV opgave under øvelsen var, som LOCON, at gennemføre Major Combat Operationer i et tænkt scenarie, der geografisk var placeret i det østlige Afrika. Selv om divisionen var LOCON, og ikke primær øvelsestager, var øvelsen en meget vigtig aktivitet for at opretholde viden og færdigheder, der sætter DDIV i stand til at uddanne de danske og de 6 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 6 12/13/ :15:37 AM

7 tre affilierede brigader fra Baltikum. Øvelsens kompleksitet og mange højt specialiserede enheder gav enestående muligheder for på divisionsniveau at lære og øve de nyeste procedurer inden for alle de områder, der kendetegner en moderne konflikt. DDIV støttedes således af Air Defence specialist fra Canada, kollegaer fra hærkommandoerne i Letland og Litauen. Divisionen havde lejlighed til at gennemføre Air/land planlægning med 16 UK Air Assault Brigade, planlægge stabilisering med repræsentanter fra flere af de store civile organisationer, der kendes fra verdens brændpunkter. Scenariet på et stort terrænbord For at sikre, at alle enheder kendte opgaverne i detaljer, gennemførtes ROC-Drill (Rehearsal Of Concept) på et kæmpestort kort (terrænbord). Chefen for Danske Division Generalmajor M.A. Lollesgaard udtalte: Denne øvelse er en enestående mulighed for Hæren for at lære og øve de nyeste trends og doktrintiltag i NATO i et professionelt miljø. Det er derfor også med stor tilfredshed, at alle tjenestegrenscentre og skoler i Hæren har stillet personel til rådighed for divisionen både i planlægningen og under gennemførelsen af denne aktivitet. Jeg føler mig overbevist om, at ikke kun divisionens faste stab, men også de designerede tager en lang række nye erfaringer og ny viden med tilbage til Danmark. Sidst men ikke mindst får vi også mulighed for at vise HQ ARRC og UK, at Danmark er en troværdig partner Læs også side 21 DDIV undsætter flygtningelejr. Royal Air Force's Shackleton WL795 fly, som er udstillet på Mawgan Airbase. I aktiv tjeneste fra 1954 til Benyttet primært som maritim rekognoscering og senere også som Early warning og ubådsjager. (Bemærk dobbeltpropellerne på motorerne) Telegrafens Venner 7 Færdig Blad indd 7 12/13/ :15:37 AM

8 Sundhedstriaden er ophørt! Bestil dit tandeftersyn NU, ved vores annoncør, tandlæge Klaus Kristensen. Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid - tager den aldrig for givet. TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Har du militær ID-kort giver vi dig en speciel TELEGRAFEN-RABAT ring! Treldevej Fredericia HOLDER DU OGSÅ AF DIN BIL? RING OG FÅ ET GODT TILBUD - vi er de eneste der giver levetidsgaranti - også alt i autoglas Nu også mulighed for billeddokumentation Nu også! Bilplejecenter Erik Holgersen Indehaver Diskovej Vejle TELEGRAFEN-RABAT til alle ansatte ved Telegrafregimentet 8 Telegrafens Venner PavaVejle.dk Diskovej 20, 7100 Vejle Tlf PAVA er den eneste kæde der er tilsluttet PavaFredericia.dk Treldevej 150, 7000 Fredericia Tlf Færdig Blad indd 8 12/13/ :15:39 AM

9 Oberst Bager orienterede alt sit personel om forligsprocessen inden juleferien. Alle er nu orienteret Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Status i forberedelse af ny struktur Inden jul orienterede jeg alt personel om status i forberedelserne af vores nye struktur. Vi har endnu ikke fået en politisk godkendelse af den nye struktur, men vi har modtaget et udkast til Hærens Operative Kommandos (HOK) implementeringsdirektiv, som vi kan basere vores fortsatte forberedelser på. Regimentet forventer at udarbejde et udkast til transformationsplan under inddragelse af alle relevante enheder, herunder flyvevåbnets og søværnets repræsentanter. Alt sammen for at muliggøre, at vi kan implementere den nye struktur senest 1. maj På plads i slutningen af 2014 Vi skal naturligvis tilstræbe at kunne levere de taktiske føringsstøttekapaciteter, som Forsvaret efterspørger i hele transformationsperioden, men der skal naturligvis også bruges kræfter på at gennemføre de nødvendige etablissementsmæssige tilpasninger samt flytning af personel- og materiel. Vi forventer således tidligst at komme på plads i etablissementerne sidst i 2014, og materielopfyldningen forventes at ske løbende, forventeligt helt frem til ultimo I takt med overgangen til ny struktur iværksætter vi naturligvis en justering af vores ledelsesgrundlag og arbejdsprocesser med videre, så vi kan sikre et sømløst og effektivt samarbejde fra starten af. En udfordring at blive værnsfælles Den største forandring i den nye struktur er helt sikkert det værnsfælles aspekt. Vi vil i fremtiden skulle vænne os til, at vi bærer forskellige uniformer og har erfaringer fra forskellige indsættelsesmiljøer. Jeg håber, at vi får held med at kunne anlægge en blå baret som et synligt fællestræk i uniformeringen for dermed at bidrage til en vis fælles identitet, sammenhold og integritet i det nye værnsfælles Telegrafregiment. En ubalance i antallet af korporaler Status i bemandingsprocessen er, at HOK er i færd med at rulle hæren på tværs af alle NIV III myndighederne, for at få de sidste medarbejdere på plads. Det positive er fortsat, at intet tyder på, at der skal fyres medarbejdere, fordi der ikke er plads til dem i den nye struktur. Men der er en enkelt personelgruppe, der ikke kan bringes i balance fra starten af, og det er korporalerne. Vi forsøger at få tilladelse til at finde en lokal løsning inden for 1-2 år, så vi undgår at få beordret vores nuværende korporaler ud i resten af hæren, så vi derved mister faglighed. Internationale operationer (INT OPS) Der er også store forandringer i vores internationale engagement især i ISAF og i vores støtte til Søværnet. Jeg påskønner virkeligt jeres engagement og fleksibilitet både ude og hjemme, hvilket er en forudsætning for, at vi med kort varsel er i stand til at imødekomme rækken af ønsker om ændringer. I skal vide, at jeg kun modtager positive tilbagemeldinger om jeres indsats. I leverer bare den EW-støtte og den føringsstøtte, der er behov for, og det kan i være stolte af. Min anerkendelse omfatter også alle jer, der er med til at skabe forudsætningerne for, at vi kan levere relevante og kompetente føringsstøtte og EW-bidrag til INT OPS. Godt nytår til jer alle Jeg vil slutte med at ønske jer alle et godt og fredeligt nytår. Jeg ser frem til sammen med jer alle at sikre en sømløs overgang til den nye struktur, så Telegrafregimentet kan forblive en god og attraktiv arbejdsplads, der leverer en professionel føringsstøtte til Forsvarets enheder og stabe. En arbejdsplads, hvor vi respekterer hinanden og ser mangfoldighed som en styrke. Pas på jer selv og hinanden. Jeres RC Telegrafens Venner 9 Færdig Blad indd 9 12/13/ :15:40 AM

10 Racercykler til udlån Af seniorsergent Michael Ingemann Olsen, leder Uddannelsesmaterielkontoret/Ryes Kaserne (UMAK/RY). UMAK har nu fået to racercykler, der kan udlånes til alle ansatte på kasernen. Det kan være, du skal i bedre form, eller de kan benyttes i forbindelse med træningstilstandsprøverne (TTP). Hvordan gør du, hvis du vil låne en racercykel: 1. Du skriver navn, dato og tid for udlån på en mail til UMAK-kontrolpunktet på det interne netværk- (TGR-KTP-UMAK- FRC). 2. Du afhenter racercyklen og medbringer egen hjelm (Hvis du ikke selv har en hjelm, kan du også låne en af os). 3. Racercyklerne er monteret med de såkaldte SPD-clamps pedaler, så der kan bruges cykelsko med dette kliksystemet, men der kan også bruges almindelige kondisko. 4. Når du er færdig med brugen som aftalt ved udlånet, skal racercyklerne afleveres i rengjort stand. Ved EW-kompagniet kan man stadig låne mountainbikes og på Bülows Kaserne ved Materielkontoret kan der lånes racercykler. Guld til fodbold-veteranerne. Fra venstre Jan Stryhn, Jens Herzum Madsen, Lars Vandborg, Ole Steen Hansen (civ.) og Carmelo Potale (civ.). Guld i en svær tid Af korporal Lars Vandborg Stab/Telegrafregimentet. Ved DMI s mesterskaber i fodbold inde den 30/10 lykkedes det for FAGI's veteranhold at vinde guld. FAGI havde desværre kun det ene hold med. Dette skyldes ikke mindst virkningen af den nye idrætsbefaling, hvor man selv skal betale en fridag for at deltage. Jeg sidder samtidig i DMI's fodboldudvalg, og vi i udvalget må da også indrømme, at vi var en smule skeptiske, da der var ca deltagere fordelt på 32 hold. Som FAGI-mand var jeg selvfølgelig lidt skuffet over, at vi kun kunne stille et hold, men når så dette ene hold vinder guld, er det jo et godt plaster på såret og vor skepsis blev gjort til skamme. Vi lagde ud med tre sejre og et nederlag i de indledende kampe. Derefter vandt vi semifinalen og skulle i finalen møde den arrangerende idrætsforening fra Varde, og efter en tæt kamp vandt vi 3-2. Stor tak til jer, der brugte en fridag og ikke mindst til vores civile medlemmer. Ved obersten Efter veteranholdet vandt guldet, blev vi inviteret til et lille glas portvin eller en sodavand ved regimentschef oberst Susanne Bach Bager, der også er formand for DMI. På denne dag var hele holdet ikke samlet. Kim Mikkelsen (civil) var forhindret, men vi andre deltog - og fik rosende ord med på vejen for vores flotte indsats. Ny bog til salg DEN DANSKE KRIGSTELEGRAF Spændende bogudgivelse om telegraftroppernes udvikling fra 1860 og frem til 1. Verdenskrig. Bogen koster kun 199,- kr., og der er 336 siders spændende læsning og fotodokumentation. Bogen er skrevet af Torsten Friis og sælges via Telegrafregimentets Historiske Samling på Bülows Kaserne. De nye udlåns-racercykler fra UMAK skal nok få flere til at prøve denne form for motion. Der er allerede set i rimelig interesse for at låne cyklerne. Kontakt Paul Rochler: Telefon Eller via mail: 10 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 10 12/13/ :15:41 AM

11 70 millioner var i krig Der deltog mere end 70 millioner soldater i 1. verdenskrig. 13,4 millioner af dem var tyske eller deltog som soldater i den tyske hær. Af oversergent Jan Lindberg, Presse- og Informationssektionen/Danske Division En lille del af de 13,4 millioner, der deltog i 1. verdenskrig, var fra vores nuværende Sønderjylland, som dengang var en del af Tyskland. Formodentlig blev ca indkaldt fra det nuværende Sønderjylland til den tyske hær i løbet af de år, krigen foregik. De tyske/sønderjyske soldater var mellem 17 og 49 år gamle, de yngste årgange havde knapt forladt skolen, mens de ældre soldater ofte måtte forlade hustru, børn og arbejde. Mange døde i en krig - der ikke var deres egen Der var sønderjyske soldater i alle våbenarter, og de kæmpede på alle fronter. Krigsdeltagelsen og krigsoplevelsen kunne derfor være meget forskellig fra person til person. Nogle kom til at deltage i det ene store slag efter det andet, mens andre uddannede rekrutter bag fronten eller holdt vagt i Tyskland. Men langt de fleste var ved infanteriet og tjente på øst- eller vestfronten. Ved udbruddet af 1. verdenskrig blev de militærpligtige dansksindede sønderjyder tvunget til at kæmpe i den tyske hær. I løbet af de fire år blev der indkaldt ca sønderjyder af en befolkning på godt Mere end af dem faldt i krigen, mange for en sag, som "ikke var deres egen". 1. Verdenskrigs afslutning blev markeret i Haderslev Garnisonen i Haderslev markerede den 11. november med en lille højtidelighed på Damager Kirkegård, dagen for 1. verdenskrigs afslutning. Højtideligheden startede klokken ved de franske krigergrave og derefter ved mindestenen for de faldne sønderjyder fra 1. verdenskrig. Garnisonens næstkommanderende, major Hans Dam Henriksen, holdt en kort tale og lagde på vegne af hæren en krans. Haderslevs borgmester, Jens Christian Gjesing, lagde en krans fra civilsamfundet, hvorefter den franske konsul, repræsentanter fra Haderslev by, de lokale soldaterforeninger samt forsvarsbrødrene lagde kranse og blomster. DET NYE TELEGRAFEN FYLDER 1 år den 4. januar Formålet med TELEGRAFEN er at informere ansatte, pårørende, medlemmer af Telegrafens Venner (TV) samt regimentets samarbejdspartnere om Telegrafregimentets aktiviteter og opgaver. I det nye år kommer flere enheder til, når vi bliver værnsfælles og TV håber, at vi kan skaffe økonomi til at favne dem alle i det nye værnsfælles: Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter Vil du støtte Telegrafens Venner, så vores soldater og pårørende fortsat kan få TELEGRAFEN, så tegn et års abonnement for kun 150,- kr. - og du vil få TELEGRAFEN tilsendt på udgivelsesdagen. Du kan også støtte ved at overføre et beløb til konto: Reg.nr kontonr Send derefter en mail/sms med navn, enhed, forening eller firmanavn og skriv om din indbetaling. Mail til: SMS: Tak fordi du støtter soldaterne! Haderslevs borgmester Jens Christian Gjesing var blandt de, der 11. november var med til at mindes de sønderjyske soldater, der døde under 1. Verdenskrig fra Mange af dem var meget frustrerede over at skulle deltage i en krig, der ikke havde noget med dem selv at gøre. De var tvangsudskrevet, fordi Sønderjylland var blevet tysk. Om aftenen den 11. november havde Haderslev Kasernes Venner inviteret til foredrag i auditoriet på kasernen, hvor Jonas Schultz Thygesen fortalte om sin oldefars deltagelse i 1. verdenskrig. Foredraget tog udgangspunkt i bogen "Kun legetøj i deres hænder", som Jonas Schultz Thygesen udgav i Bogen er baseret på oldefaderens dagbog og breve, som han sendte hjem til familien via et postsystem, der virkelig var celeriter et secure - hurtig og sikker. Bogen handler om, hvordan soldater fra hele Sønderjylland oplevede og overlevede de voldsomme strabadser ved vestfronten. Telegrafens Venner 11 Færdig Blad indd 11 12/13/ :15:42 AM

12 Sensors idworks.dk Effectors Koncentreret - test af medarbejderne. Kompetenceudvikling inden for almen kvalificering og IT. Selvfølgelig er det da bittert, hvis man uddanner og udvikler sine medarbejdere, og de så forsvinder. Der er kun én ting, der er værre, nemlig at man ikke uddanner dem, og de så bliver! (Henrik Holt Larsen HRM: Licence to work) Af seniorsergent Morten H. Breum, forvaltningsbefalingsmand og uddannelsespilot ved 1. Hovedkvartersbataljon. Det er ikke et camouflagefarvet bånd, vi går efter. Alle kan udvikle sig! Connecting Sensors and Effectors in real time Terma delivers Mission Critical Command & Control systems through offering lowrisk integration of proven components including re-use of components from multiple proven systems. Der er godt 1,3 million danskere, der har svært ved at læse dansk eller løse almindeligt forekommende matematiske opgaver. Med ca ansatte i Forsvaret vil der være ansatte, som er en del af denne gruppe. I Forsvaret besluttede man i 2012 at starte to kompetenceudviklingsprojekter op med henblik på at kompetenceudvikle den enkelte medarbejder i almen kvalificering. Ved almen kvalificering forstår man fagene dansk, matematik og IT-færdigheder. Forsvarskommandoen (FKO) nedsatte i 2012 en styregruppe med repræsentanter fra Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK), HKKF, CS, HOK, Netværkslokomotivet og Bureauet Mars Merkur. De skulle styre projekterne. HOK skulle i samarbejde med Forsvarets Brancheudvalg, SCK, Netværkslokomotivet og Bureauet Mars Merkur gennemføre to kompetenceudviklingsprojekter således: 1. Kompetenceudviklingsprojekt: Uddannelsespiloter i Hæren. 2. Kompetenceudviklingsprojekt: Almen Kvalificering dansk, matematik og IT for militær ansatte på M100 og M200 niveau. Projektet Uddannelsespiloter i Hæren blev foretaget med henblik på at understøtte gennemførsel af test inden for det alment kvalificerende område. Uddannelsespiloten skulle udpeges blandt personel fra M100 og M200 gruppen, og derefter var målet at gennemføre en uddannelse af tre moduler i henholdsvis kommunikation, samtaletræning, personlighedstyper og coaching. Desuden at give uddannelsespiloten indsigt i mulige uddannelsesforløb i AMU og VUC-regi. De to kompetenceudviklingsprojekter blev ved TGR gennemgået på samarbejdsudvalgs-møde i november 2012 og derefter behandlet på TGR CH møde. Første opgave for TGR var at få udpeget personel, som kunne virke som uddannelsespiloter ved enhederne. Ved 1 Hovedkvartersbataljon (HQBTN) blev der udpeget en pilot ved hver underafdeling og en i staben. 22. januar 2013 var der indkaldt til informationsmøde for kommende uddannelsespiloter på Ryes kaserne, og projektet var i gang. I maj måned var alle tre uddannelsespiloter fra HQBTN uddannet, og samtidig stod VUC Syd og bankede på døren. De var klar til, at komme og gennemføre test af medarbejderne på Haderslev 12 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 12 12/13/ :15:43 AM

13 kaserne. Der blev indkaldt til koordinationsmøde for at planlægge, hvordan forløbet skulle strikkes sammen. Forløbet med gennemførsel af test af Haderslev garnisons personel blev sat til start 13. august med to dage med dansk og matematik og ugen efter to dage med IT. Sættevogn opsat i ydre kasernegård til gennemførelse af test 63 % af medarbejdergruppen på M100 og M200 på Haderslev Kaserne blev testet. 11 % af de testede medarbejdere var i målgruppe til at få gennemført en national ordblindetest. Testen tager ca. 1 time og viser, om medarbejderen er berettiget til ordblindeundervisning. Der tilbydes 72 lektioner gratis undervisning, med udgangspunkt i medarbejdernes behov. LEVERANDØR TIL DET DANSKE FORSVAR Mission critical training... Anytime - Anywhere IFAD leverer løsninger til træning i radiokommunikation, taktisk træning og FAC/AO træning. Naval training Close Air Support training Radio Communication - Simulator, C2 and Sensor interoperability... Anytime Anywhere IFAD T: % af medarbejderne var i målgruppe til at påbegynde Forberedende Voksenundervisning (FVU) i dansk, og 3,7 % var i målgruppen i FVU matematik. De medarbejdere, der har behov for FVU undervisning og ønsker det, vil blive tilbudt undervisning ud fra det behov den enkelte medarbejder har. Medarbejderne vil blive inddelt efter, hvilke FVU niveau de skal påbegynde undervisningen på. I uge 45 blev ordblindetesten gennemført med de første syv medarbejdere, og i uge 49 blev der afholdt en ny omgang test i dansk og matematik for at få alle medarbejdere testet, inden FVU uddannelsen starter op i Dele af uddannelsen vil blive gennemført i arbejdstiden, og dele vil blive gennemført i medarbejderens fritid. I planlægningen af FVU uddannelsen, der gennemføres i arbejdstiden, vil der naturligvis blive taget højde for den daglige tjeneste samt medarbejderens deltagelse i anden militær uddannelse og øvelsesaktivitet. Et klasseværelse på hjul. Fra CIS-Bataljonen er følgende blevet udlært IT-supportere. De kunne afslutte deres eksamen fredag den 29. november og "står" nu med et uddannelsesbevis i hånden. Det er med stor tilfredshed, at Telegrafregimentet ser så mange ansatte, der vil dygtiggøre sig og fortsat uddanne sig - kort sagt, det er godt at se, de ansatte vil være med og vil udvikle sig. Stort til lykke til de nye uddannede supportere. Nye IT-supportere er uddannet Fra venstre på billedet: KP V. H. Jensen OKS-1 K. R. Sørensen OKS-1 S. H. Kongshøj OKS-1 D. Carlsen, (Trænregimentet) OS T. Behr-Rasmussen OKS-1 L. Blom OKS-1 N.E. Halbro OKS-1 N. Sørensen OS M. Glückstadt Foto: Korporal Signe Behr-Rasmussen Telegrafens Venner 13 Færdig Blad indd 13 12/13/ :15:43 AM

14 Gammel nok - til at klare sig selv Telegrafregimentet kunne fejre den 22. fødselsdag den 1. november. Så er man voksen og klar til at flytte hjemmefra. Man har gjort sig erfaringer, kan samarbejde, men også stå alene. Vi ser en fremtid, der byder os at samarbejde og yde service indenfor alle tre værn i et fællesskab, hvor alle skal med. Målene skal sættes, så alle forstår dem, og retningen skal udpeges. Opgaverne ligger der, og vi skal løse dem. Helst bedre end forventet, men der venter også en fremtid, hvor alle skal fortælle om de resultater, der skabes - alle skal være med, og alle skulle gerne ville det her. Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen/Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. For nylig i kirken hørte jeg til et bryllup disse ord til brudeparret: "I er nu ikke længere to - men kun et kød" - den indstilling må vi få ind i Telegrafregimentets fremtidige virke som Forsvarets Føringsstøttecenter. Vi er ikke længere fra tre værn - kun et. Alle skal med - alle skal arbejde sammen og arbejde frem mod de mål, der er, og vil blive sat. Det er nok noget lettere sagt end gjort. I tv var der en udsendelse, hvor tre par blev gift ud fra data-matching. To par er stadig gift. Sagt på en anden måde. Det er ikke givet, at alle fra de tre værn har lige stor interesse i, at det her skal lykkes, og jeg synes da også at kunne mærke, at ikke alle har været lige aktive for at gå mod en værnsfælles fremtid. Det kan der være flere årsager til, men nu er vi efter nogles ønske i et tvangsægteskab - og bruden ser faktisk nogenlunde ud. Vi har jo set mange gode resultater fra øvelser værnene imellem, hvor det er 14 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 14 12/13/ :15:44 AM

15 CiIS-Bataljonen klar til parade inspektion i regnvejr. De viste en god ekcercits, der var tydeligvis blevet øvet op til fødselsdagen. gået rigtig godt i økonomiens, synergiens og fremtidens ånd, og nu er det tid til at komme videre. Vi går værnsfælles - sådan er det bare Ved Telegrafregimentet er vi blevet trimmet til det absolut strammeste. Personelreduktioner og opgaveændringer, men det hele passer ind i de visioner, vi har hørt om og set komme gennem de seneste fire-fem år. Forskellige regimentschefer har fået, båret og plejet idégrundlaget for det, der engang var fremtiden, men fra 2014 er det den nye virkelighed - den nye dagligdag - i et nyt forsvar. Jeg vil kun opfordre alle til at fortælle og skrive om jeres positive oplevelser, de nye udfordringer, og hvordan I møder dem. Lad os hjælpes ad - frem i det nye fællesværns soldaterliv, som vi kan se, der vil komme. Del ud af jeres erfaringer, arbejd sammen og sørg for, at vi nu konsoliderer os. Alle samfund er nu om dage mere afhængige af informationsteknologi og kommunikation end nogensinde før. Det samme afspejler sig i alle militære anliggender fra hverdag til øvelse og i krigen. Telegrafregimentet er med, og alle skal vide, hvorfor vi er der, og hvad vi kan. De skal få alt den føringsstøtte, de beder om, og når de vil have mere, eller nyt, er vi klar. Vil kunden betale, så får de varen - sådan er det i en sund virksomhed. Denne 1. november var vi samlet, stadig i det grønne tøj og med grønne baretter, men snart kan det også være skiftet. På Axeltorvet i Fredericia stod alle i en let vind, og regnen væltede ned. Der stod soldaterne og ventede på oberst Susanne Bach Bagers ankomst. Det blev et par minutter i rimelig stilhed. Tid til at tænke over tingene. Mange tænkte på den nye fremtid i et værnsfælles samarbejde - og tænkte: "Er jeg med på holdet i fremtiden"? Regimentschefens tale Det er ikke altid, soldaten til paraden hører alle ordene i de ofte lange taler. Fryser man fingrene, er man våd, træt eller andet, kan man godt stå og tænke sig til weekend eller et andet sted hen - men ikke i dag. Oberst Susanne Bach Bager modtog sine soldater og den samlede parade, som en oberst skal. Til rette tid, i rette påklædning og med de rette kommandoer. Alle ventede spændt på talen. Vi havde hørt om en reduktion på 59 ansatte ud af vores i alt 600, så 10 % i afgang. Holdt det så stramt, eller ville obersten afsløre nyt? Egentlig ved alle godt, at sådanne budskaber bringer obersten ikke på denne måde, men måske kom der antydninger, som ville give nye håb til en værnsfælles fremtid. Alle ventede med hver sine forudsætninger på talen, og her er den: Oberstens tale til fødselsdagsbarnet, der fyldte 22 år - og som fra januar 2014 starter sit eget liv - i en "ny familie" - ved et nyt år "0". Talen til paradens deltagere "Hr. general, kære gæster og soldater! Vi kan i år fejre vores 22-års fødselsdag og med stor sandsynlighed den sidste af slagsen med vores nuværende enheder. Telegrafens Venner 15 Færdig Blad indd 15 12/13/ :15:45 AM

16 En fælles brunch for staben - er altid et hit. Denne regnvåde dag var det en rigtig god start, og tallerkenerne blev fyldt, så der var noget at stå imod med. Næste år er vi transformeret over i et nyt Telegrafregiment - Forsvarets Føringsstøttecenter. I den forbindelse vil vi have afgivet Electronic Warfarekompagniet (EWKMP) til det nye Hærens Efterretningscenter. Endnu en ny start, som vi ved fælles kræfter skal få til at lykkes. Forandringerne er først og fremmest, som I alle ved, drevet af et behov for en knap tre mia. kr. årlig besparelse på Forsvarsbudgettet. Så det vil være naivt at forvente sig store forbedringer i vores vilkår, men der er på den anden side en række ting, som vi får mulighed for at gøre bedre og smartere. I dag kan vi se tilbage på i alt 22 hektiske måneder som Hærens Center for Føringsstøtte og EW. Vi ser tilbage på en lang række gode resultater, skabt af jer og jeres enheder. Vores bidrag til de internationale operationer er på et højt professionelt niveau, og vi får stor anerkendelse for vores opgaveløsning såvel nationalt som internationalt. Det gælder CIS og EW indsatsen i Helmand, DCM-Kompagniets indsats i Kandahar og Tyrkiet, EW støtten til søværnet i Operation Ocean Shield og vores mange enkeltmandsudsendelser. Jeres indsats herhjemme anerkendes også. Støtten til de missionsforberedende aktiviteter, ceremoniel i Fredericia såvel som Haderslev er blot nogle få eksempler herpå. For regimentsstaben fortjener især anerkendelse af det store arbejde med udarbejdelse af grundlaget for regimentets nye struktur, store fremskridt i implementeringen af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk samt gode resultater i udvikling og test af afsid- Paraden inspiceres inden talerne og overrækkelsen af idrætsprisen og titlen som Årets Soldat. det Battle Mannagement System (BMS) samt fremskridt i implementeringen af smartere føringsstøtteløsninger i hæren. HQ-kompagniet fortjener især stor anerkendelse for evnen til vedvarende at kunne tilpasse jer den stadigt omskiftelige øvelsescyklus og føringsstøtte til division og brigader senest i f.m. opgaverne i relation til reaktionskampgruppen. DCM-kompagniet fortjener især anerkendelse for med mindre end en måneds varsel at løse opgaven i Tyrkiet som en del af Operation Active Fence. 1 CIS-kompagni fortjener især anerkendelse for med få personelressourcer at have gennemført både Hærens Basisog Reaktionsstyrke Uddannelse og dermed at have uddannet nogle motiverede og engagerede unge mennesker, der kan hjemsendes som gode ambassadører for Forsvaret eller fortsætte på hærens reaktionsstyrkeuddannelse. CIS-operationscenteret (CISOC en) fortjener stor anerkendelse for den daglige drift af de operative IT-systemer, herunder også for udsendelse af arbejdshold til både ISAF og KFOR samt støtte til nationale øvelser. Hertil kommer arbejdet med nyttiggørelse af Wideband Global SATCOM (WGS-systemet), støtte til klargøring af Esbern Snare samt støtten til at transformere Afghanistan Mission Network til Federated Mission Network. 2 CIS-kompagni fortjener især anerkendelse for klargøringen af Reaktions Kampgruppe 2013-II. Electronic Warfarekompagniet fortjener især anerkendelse for forberedelse og indsættelse af detachementer i INT OPS herunder især indsatsen i forbindelse med Ocean Shield implementering af ny teknologi og den vedvarende uddannelse af nye EW operatører samt ikke mindst forberedelserne i forbindelse med overgangen til Hærens Efterretningscenter. Hele regimentets indsats i forbindelse med de mange materielanskaffelsesprojekter er forbilledlig og især jeres støtte til vore mange samarbejdspartnere. Hertil kommer den kolossale uddannelsesog kursusmængde, det fører med sig. En indsats der får en positiv feedback fra deltagere fra hele Forsvaret. Stabene på alle niveauer binder det hele sammen, både når det gælder den daglige drift og udvikling. I fortjener anerkendelse for en uvurderlig indsats. Slesvigske Musikkorps (SMUK) fortjener anerkendelse for jeres vidunderlige musik og utrættelige arbejde som ambassadører for Forsvaret. Vi kan således som regiment se tilbage på en uendelig række af flotte resultater og en utrættelig og påskønnelsesværdig støtte fra de mange foreninger og frivillige, der bakker os op. 16 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 16 12/13/ :15:46 AM

17 Et møgvejr uden lige. En paraply reddede oberstens nedskrevne tale, men da var obersten, ligesom sine soldater, gennemblødt. Med paradens afslutning kom det gode vejr. Så I har mange gode grunde til at være stolte af jeres egen og jeres fælles indsats, og jeg skylder jer alle en stor tak for de resultater, I skaber. Vi er klar til fremtidens udfordringer og venter blot på at få et implementeringsdirektiv fra Hærens Operative Kommando (HOK) for at kunne komme i gang med de nye opgaver som er værnsfælles taktisk føringsstøtte. En helt ny måde at levere føringsstøtte på især til reaktionskampgrupperne, men også til både brigaden, divisionen, flyvevåbnet og søværnet samt et endnu tættere samarbejde inden for vores føringsstøttespecialer nationalt og internationalt. Vi har i den nye struktur fastholdt de operative kapaciteter, men har måttet reducere i den administrative og faglige struktur samt i stabene. Vi har ikke haft noget valg. Som borgere i et demokrati, må vi naturligvis respektere politikernes prioritering af de økonomiske ressourcer, herunder en reduktion af forsvarsbudgettet. Vi må nu forene alle kræfter for at kunne levere den bedst mulige føringsstøtte under de nye vilkår. Endnu engang tusind tak for jeres indsats og tillykke med fødselsdagen. Jeg vil herefter vende mig til den årlige belønning af de, som har gjort en særlig indsats. Telegrafregimentet har i år haft seks personer udtaget til tre af de i alt seks militære landshold, nemlig til orienteringslandsholdet, skydelandsholdet og til femkamplandsholdet. De har alle repræsenteret regimentet på fineste vis. I de samme idrætsgrene afholdes der Forsvarsmesterskaber, og her har regimentet også haft deltagere med. Af resultater skal fremhæves syv førstepladser, som vores skydehold vandt ved det kombinerede Forsvarsmesterskab og DMI mesterskab i Skive her i september måned. Hertil kommer en række flotte idrætsresultater inden for den frivillige idræt i rammen af Dansk Militært Idrætsforbund. Med disse ord afsluttede oberst Bager sin tale til paraden og gik herefter til belønning af de soldater, som i årets løb har gjort en særlig indsats. Alt imens regnen nu væltede ned over soldaterne - alle var gennemblødte. Et stort krus som en stor tak. Hæder til obersten Formand for Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI), premierløjtnant Kristian Thestrup havde bedt om at ændre lidt i fødelsdagsparadens program, uden at oberst Susanne Bach Bager fik noget at vide om det. Obersten fik overrakt et flot krus med tilhørende motivation: "Jeg står her i dag som formand for FAGI. Vi, som idrætsforening, vil gerne hædre dig for din indsats i den frivillige idræt. Vi har en 95 år lang historie i FAGI, og vi har 32 gange tidligere tildelt FAGI's hæderskrus som et tegn på, at nogen har ydet en særlig indsats for den frivillige idræt. Vi i FAGI er stolte af, at du i april blev valgt som formand for Dansk Militært Idrætsforbund. Derfor vil jeg gerne på foreningens vegne overrække dig FAGI's hæderskrus nr. 33". - og igen blev der klappet! TV/LAL Electronic Warfarekompagni forsvinder fra Telegrafregimentet og overgår til Forsvarets Efterretningscenter, hvis hovedkvarter er i Varde, men kompagniets dagligdag vil stadig være i de sikrede bygninger på Ryes Kaserne. Telegrafens Venner 17 Færdig Blad indd 17 12/13/ :15:47 AM

18 Sport og sponsor Af Lars Vandborg - Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). Der er meget trange kår for sportsudøvere. Det gælder i hvert fald også i firma idrætten, hvor FAGI kan placeres. Derfor er det af meget stor betydning at have sponsorer i ryggen. Sponsorerne vil til gengæld helst sponsorere hold, der giver den bedste reklame, og det er selvfølgelig de bedste hold - de som skaber flest gode resultater. FAGI er blandt de bedste, og derfor har vi også kunnet finde sponsorer til at støtte en del af vores aktiviteter. Til gengæld håber vi så også, at vore medlemmer vil prøve at handle mere med de firmaer. LV/LL/RED Forslag - Bandereklame Egum Rideklub, str x 2440mm. - fordi du vil vinde! Tlf Ny bog til salg DEN DANSKE KRIGSTELEGRAF Spændende bogudgivelse om telegraftroppernes udvikling fra 1860 og frem til 1. Verdenskrig. Bogen koster kun 199,- kr., og der er 336 siders spændende læsning og fotodokumentation. Bogen er skrevet af Torsten Friis og sælges via Telegrafregimentets Historiske Samling på Bülows Kaserne. Kontakt Paul Rochler: Telefon Eller via mail: Flotte placeringer til FAGI. FAGI-nyt Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) har deltaget i Dansk Militært Forbunds mesterskaber i triathlon og cross. Triathlon blev afviklet i Holstebro med 900 meter svømning i Kraftværkssøen (kun 14 gr.), derefter 25 km cykling og til sidst 7.5 km løb. Frank Nielsen blev nr. 3 i oldboys med tiden (svømning 13.44, cross og løb 34.54), mens Karsten Olsen blev nr. 2 i veteranklassen med tiden (18.55/33.08/32.08) og Kaj Wagner blev nr. 6 i samme klasse med tiden 1.34,31 (21.09/37.26/35.55) I holdkonkurrencen blev FAGI nr. 4. I DMI cross, som blev afviklet på en tung bane i Karup, blev Kaj Wagener nr. 2 individuelt - og fik også en andenplads sammen med Jens J. Kramer i stafetkonkurrencen. KW/LL/RED Generalforsamling For medlemmer af Telegrafregimentets Fødselsdags Venner (TFV). Torsdag den 27. februar. kl i pejsestuen på Bülows Kaserne Dagsorden j.fr. vedtægterne - forslag skal være fremme inden 1. februar. Vi serverer kaffe og kage. Husk tilmelding på: 18 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 18 12/13/ :15:48 AM

19 Årets Soldat Oberst Susanne Bach Bager befalede: "Årets Telegrafsoldat" Sergent Niels Erik Nørrevang Høyer "Træd an"! Herefter kunne formanden for Telegrafregimenternes Soldaterforening - Erik Jensen - forestå overrækkelsen af pokalen. Sergent Niels Erik Nørrevang Høyer - Træd an! Efter denne kommando stillede han midt på Axeltorvet i Fredericia og blev hædret som - Årets Soldat Årets soldat Af Leon Lindholm Presse- og Informationssektionen/GSE/TGR. Det er en ære at blive udpeget som Årets Telegrafsoldat. Det er velfortjent, og der er mange om buddet. Der skal meget til for at få prisen - ingen tvivl om det. Når det så er sagt, kan det godt ærgre mig, at man i de år, hvor der er flere indstillet, ikke gør lidt mere ud af nummer to og tre. For der er mange, der gør et godt stykke arbejde, og jeg synes, at alle indstillede burde nævnes. Jeg kan kun håbe på, at enhederne fortæller dem, de har haft indstillet, at de var blandt de nominerede: Der er mange, der fortjener det skulderklap, det er, at nogle har indstillet dem til "Årets Soldat". Det skete med ordene: "Sergent Niels Erik Nørrevang Høyer (EWKMP) er en meget vellidt medarbejder, der har opnået stor respekt gennem sin flotte indsats, behagelige væremåde og ikke mindst sin store faglige viden. Han er i besiddelse af fine tekniske, faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Han kendetegnes ved en initiativrig og selvstændig opgaveløsning samt stor ildhu og engagement. Dette sammenholdt med hans særdeles gode fysiske form gør ham til en afholdt og forbilledlig medarbejder. Sergenten tildeles på ovennævnte baggrund hæderen som Årets Telegrafsoldat. Hjerteligt tillykke med æren af at være blevet udvalgt som Årets Telegrafsoldat. Med ordene fulgte en pokal og håndtryk samt den store ære. Der blev klappet over hele linjen. Årets Idrætspris Af Leon Lindholm Presse- og Informationssektionen/GSE/TGR. Så til det sidste punkt på programmet uddelingen af TGR Idrætspris Oberst Susanne Bach Bager sagde: "Det er mig nu en særlig glæde at bede chefen for 1 CIS-kompagni, kaptajn Mette Mathiasen om at træde an, for at modtage Telegrafregimentets Idrætspris på vegne af OKS-1 Jesper Edvard Hansen, som desværre ikke kan være med i dag på grund af endnu en operation. Mette Mathiasen - træd an! Motivationen lød: Overkonstabel af første grad Jesper Edvard Hansen (CISBTN) er beviset på, at flid, stædighed og vilje kan bringe én langt. Efter at have mistet det ene ben som følge af en vejsidebombe i Irak, har han været igennem et længere genoptræningsforløb og fået protese. Jesper varetager i dag funktionen som forsyningshjælper. Sideløbende med jobbet har Jesper startet en idrætskarriere som cykelrytter inden for handikapidrætten. I dag er han en etableret del af det danske handikaplandshold og en seriøs kandidat til at repræsentere Danmark ved de kommende par olympiske lege i Jesper deltager også i cykelløb på lige fod med atleter UDEN handikap. Her skal bl.a. nævnes DMI cykling, hvor Jesper deltog både i linjeløb og enkeltstart og fik fine midt-placeringer. I den daglige tjeneste går han også foran som det gode eksempel, ved at være i god form og løbende sætte nye mål. Efter Jesper har fået sin nye sportsprotese, har han sat det ambitiøse kortsigtede mål, at han i 2014 vil bestå træningstilstandsprøven m løb. På den lange bane er deltagelse ved de kommende par-olympiske lege i Rio de Janeiro 2016 drømmemålet. Jesper er et forbillede for os alle med sin ukuelige vilje til at overvinde de forhindringer, man møder på sin vej og løbende at sætte nye og udfordrende mål. Med disse ord kunne obersten afslutningsvis tilføje: Jesper Edvard Hansen hædres på baggrund af nævnte motivation med Årets Idrætspris 2013, der er skænket af Fredericia Garnisons Idrætsforening". Trods et manglende ben kæmper Jesper på lige fod med andre, der ikke har det handicap. Jesper er en velfortjent modtager af Årets Idrætspris Telegrafens Venner 19 Færdig Blad indd 19 12/13/ :15:50 AM

20 Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj STP9000 TETRA 1,8 W sendeeffekt IP-67 Forbedret GPS Man Down alarm Integreret RFID tag DMO repeater Forbedret fuld duplex lyd Wake-On-Alarm Fuldt integreret Bluetooth (option) STProtect modul (option) E2E kryptering (option) MicroSD kort Stor farveskærm og fuldt tastatur Stort udvalg af tilbehør Kræver Radio Manager 2 A COMPANY IN THE VHF GROUP ALT I SKOV-, HAVE- OG PARKMASKINER MASKINTEK ApS Tlf.: Tonne Kjærsvej 3, 7000 Fredericia SALG REPARATION SERVICE RESERVEDELE Vejlevej 50, 7000 Fredericia Telefon Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia Tlf CVR Medlem af Garanti Byg 20 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 20 12/13/ :15:51 AM

21 Divisionen undsætter flygtningelejr - og afskærer fjendtlig brigade Af uddannelsesofficer major Kent Mosegaard, G5, Danske Division (DDIV). Danske Division deltog i perioden fra den 16. november til og med den 29. november i Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), øvelse "ARRCADE FUSION", der var en stabsøvelse med deltagelse af ca soldater og civile fra mere end 20 lande. Øvelsen havde til formål at øve hovedkvarteret (HQ) ARRC som Theater- level Integrated Land Command HQ under anvendelse af Comprehensive Approach, i det som kaldes, en hybrid konflikt. I samarbejde med SAS-Regiment Danske Division deltog som lower control (LOCON), men havde en enestående mulighed for samtidig at øve egne procedurer og processer som et multinationalt hovedkvarter med canadisk, litauisk og lettisk deltagelse. Deltagelse i ARRC øvelser gav optimale muligheder for at lære om en lang række områder, vi nationalt har vanskeligt ved at portrættere. Danske Division har således haft lejlighed til at øve Air/Land-integration i forbindelse med en planlagt luftlandsætning af en battlegroup fra 16. UK Air Assault Brigade. Ligeledes har der været lejlighed til at drøfte indsættelse, battlespace management og extraction af special operations forces (SOF) med 22. Special Air Service SAS-regiment. En ganske relevant øvelseserfaring når det erindres at Danske Division i efteråret 2014 skal gennemføre SOF-øvelsen NIGHT HAWK i Danmark. Danske Division skulle sammen med 3. UK Division, som led i øvelsen, genetablere de internationalt anerkendte grænser mellem de to fiktive stater Tytan og Kamon. Kamon havde erobret et råstofrigt område kaldet Tory Pocket, der tilhører Tytan, og besat det med stærke konventionelle styrker. Inde i området var der flere flygtningelejre og internt fordrevne flygtninge, som nødvendiggjorde en hurtig iværksættelse af stabilisering efter en befrielse af området. En opgave, der har krævet en anderledes tilgang til både angreb og stabilisering, da de to militære aktiviteter fandt sted simultant i både tid og rum. For at løse opgaven i dette komplicerede scenarie med mange interessenter udviklede divisionen en ny version af stabilisering efter CLEAR-, HOLD-, BUILD-principperne. Den nye version, som Commander/ARRC fandt så interessant, at han ønskede Chefen for Danske Division (CH/DDIV) præsenterer Rolling Stabilization Concept for Commander Allied Rapid Reaction Force. den kendt i hele ARRC, er blevet kendt som Rolling Stabilization eller The Danish Model. I al sin enkelthed går det ud på at minimere tiden mellem CLEAR delen, hvor området er blevet befriet af NATO styrker og HOLD/BUILD delen, hvor lokale sikkerhedsstyrker kan overtage ansvaret for sikkerheden. Derved kan magtvakuummet minimeres, og stabiliseringen og tilbagevenden af lokale regeringsrepræsentanter kan iværksættes hurtigere og med et mindre islæt af soldater. Samtidig med at divisionens angrebsbrigade skulle gennembryde et feltbefæstet område og omringe en Tytan brigade, skulle divisionen også sikre, at der ikke blev gennemført overgreb på flygtninge i to flygtningelejre. Dette blev centralt, fordi Danmark i sidste ende kunne fremstå som ansvarlig for flygtningenes ve og vel. Evnen til at løse begge opgaver samtidigt udfordrede det logistiske system. Samtidigt fik staben lejlighed til at øve samarbejde mellem de enkelte centre under tidspres. Situations opdatering i Tactical Operations Center(TOC). Stabiliseringsrådgiver Morten Brodersen udtaler: Oprindeligt var øvelsesoplægget planlagt som mere kinetisk, men hurtigt fik stabilisering et øget fokus. For mig som civilt medlem af staben, var det meget positivt at se, hvor hurtigt de danske soldater formåede at omstille sig til helt nye betingelser". Kort efter, at generalen havde udgivet sin guidance om stabilisering, arbejdede alle målrettet mod denne nye udfordring. Telegrafens Venner 21 Færdig Blad indd 21 12/13/ :15:52 AM

22 Fryd for ørerne Telegrafregimentets Fødselsdags Venner er en civil forening, som alene har til formål at markedsføre Telegrafregimentet i det lokale samfund. Måden, vi gør det på, er ved at lave en koncert, der finansieres af støttebilletter solgt til store firmaer. Endvidere sælges billetter til kasernernes ansatte og på billetnet.dk. Efter koncerten inviterer TFV til reception, hvor regimentschefen er repræsentant for regimentet. Af Telegrafregimentets Fødselsdags Venner (TFV). Lad os starte lidt omvendt. Det her var ikke den sidste koncert - der kommer helt sikkert flere. For at det kan lade sig gøre, skylder vi at sige tak til Slesvigske Musikkorps (SMUK) - vores eget lille husorkester, som bare gør det super godt. De lagde bunden, vi sørgede for de ydre rammer, og sammen med publikum, dirigent Morten Friis, solisterne Maria Skuladottir og Jesper Lundgaard blev det en SMUK aften. Politik og musik Jakob Bjerregaard er folketingsmedlem og lokalpolitiker. Han står midt i en valgkamp, hvor han bevidst, sammen med sit parti, går efter borgmesterposten i Fredericia (hvilket i skrivende stund er lykkedes). Han tog sig tid til at tilsidesætte valgkampen for at støtte op om regimentet denne aften. Engageret på samme måde, som han er i forsvarsudvalget. Jakob Bjerregaard har været aktiv engageret i Telegrafregimentets fremtid og kasernernes placeringer. TFV siger: "Tak for støtten til Telegrafregimentet og denne koncert". Der var flere end Jacob, der denne aften tilsidesatte det politiske arbejde og deltog i koncerten. Tak til jer som fulgte og bar Lad det være sagt, at i alle de år, vi nu har lavet koncerter med TFV, er der kun tre, som har været med helt fra start. Den ene er Ole Steen Hansen, som tidligere var telegrafsoldat, men nu er ansat i Fredericia Kommune som idrætskonsulent. Ole stiller selv op til byrådet. Ved siden af egen opstilling er han kampagneleder for Jakob Bjerregaard. Ole har været med i TFV i alle årene. Han var der igen i år - Ikke for at pleje egne interesser og valgkamp, men Telegrafregimentets interesser. Stor tak til Ole, fordi du bliver ved. Tak for et godt samarbejde i alle årene skal lyde fra os i TFV. Vi er nogle, der ved, hvor megen tid en koncert kræver i forberedelse. Tak Ole, for din aldrig svigtende støtte tak skal også lyde til alle virksomheder, og en ekstra tak til major Rudolf Wolf, alle ved regimentet samt ansatte fra Lokalt Støtteelement Fredericia. En SMUK start Så er vi klar. Alle trængsler er lagt bort, placering midtfor på balkonen - fint. Lysene tændes over scenen, salen er udsolgt - kun enkelte er blevet forhindret, de får ikke det her med. SMUK's musik fylder langsomt salen og varmer sjælen op til en aften med store musikalske oplevelser. Og det var lige, hvad det var. En aften, hvor jeg, der ikke har meget forstand på musik, måske ikke var sat helt op til, hvad Jesper Lundgaard, Maria Skuladottir og SMUK tilsammen, under ledelse af Morten Friis, kunne præstere. Forarbejdet havde været stort, og nu kunne man i ro og mag sidde tilbagelænet og bare nyde det hele. Det var overraskende godt. Det var bare flot 22 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 22 12/13/ :15:53 AM

23 En sikker stemme uden at være politisk. Jesper Lundgaard er nu kendt af 800 flere. Han vil sent blive glemt. Han var rigtig god - og sikken humor. musik og store præstationer af de to solister, SMUK og dirigent Morten Friis (kendt som den ene af de to i Safri Duo), der bandt det hele sammen. Dirigent Morten Friis klarede det fremragende. Ingen glemmer, at han er en af dem fra Safri Duo, der er kendt for sit trommespil. Saftig duo eller Safri Duo Blandt publikum var der kun store og meget rosende ord til aftenens koncert. De to solister var fantastisk gode, og ingen vil glemme dem og denne aftens præstationer. Her skal nævnes, at Maria Skuladottir var højgravid, men klarede det fantastisk. Den udgave, hun leverede - hendes fortolkning af TV2 s "Hele verden fra forstanden" var bare exceptionel. Fantastisk stemme og SMUK's lyd fyldte teateret. Den efterfølgende klapsalve fra salen viste tydeligt - det var en favorit. Jesper Lundgaard har et alenlangt CV, men var ikke en solist, som jeg kendte meget til i forvejen, og flere i publikum havde det på samme måde. Men koncerten i år havde ikke en decideret toastmaster, men koncerten blev på en ny og god måde bundet sammen af Morten Friis som dirigent og Jesper Lundgaard, der tydeligvis var godt tilpas med et veloplagt publikum og en tændt mikrofon i hånden. Han prøvede at lægge lidt til og gav flere småbidder over i de lidt frække vittigheder, men på en meget tålelig måde. Han fik skabt en forrygende stemning og fyldte aftenen med sjov og god stemning mellem numrene. Numrene "Bridge over troubled water" og senere "Anthem" fra musicallen Chess var absolut publikumsfavoritter. Publikum var helt oppe på kanten af deres stole - super godt. I duetten med Maria til "The Music of Phil Collins" fik de igen grebet stemningen i salen og ingen var i tvivl om, at måden man kan klappe på, som alle blev belært om indledningsvis af Morten Friis - den havde publikum taget til sig. Efterfølgende prøvede jeg at lytte til publikum, for de, der betaler for at komme ind, har ofte forstand på musik og det mest omtalte efter koncerten var som en ældre herre sagde: "Ham fra Saftig Duo, der spillede trommer sammen med de to fra SMUK- det var vildt. Uha, det lød godt", og på jysk tror jeg, at det var tilpas underdrevet. Det var vildt godt - og man kunne se de to slagtøjsspilleres øjne og smil - de havde mødt deres genres Michael Laudrup - deres Tom Kristensen chauffør. Publikum blev væltet omkuld - fedt! Ost og rødvin Det var en god aften, og for at få den rundet af, har vi lavet det til en tradition, at særligt indbudte, solister og alle de firmaer, der køber støttebilletter, inviteres i officersmessen, hvor TFV er vært med ostebord, brød og rødvin. Her er der tid til personligt at sige tak til de, der har købt støttebilletter, og tid til at hilse på de mange inviterede gæster, som betyder så meget for Telegrafregimentet. Ostelagkagen er altid et tilløbsstykke, og med en fantastisk smagsoplevelse i munden, bliver det til en flot afslutning. Som en af gæsterne sagde: "Der er mange gode aftener i løbet af et år, men en sådan aften med noget til ørerne, Maria Skuladottir- højgravid. Maria præsterede til et 12 tal. Både solo og i duetterne med Jesper. Smuk solist til SMUK lyd. øjnene, sjælen og munden er en af de aftener, som jeg vil huske. Vi glæder os til næste år, hvor vi håber, at TFV vil fortsætte traditionen - også i de nye rammer som en værnsfælles enhed. Vi skal nok støtte sagen". Måske en kommende borgmester var i blandt os - og hvis han var lige så tilfreds med aftenen som alle andre gæster, så håber jeg, at TFV har gjort noget godt for regimentschef oberst Susanne Bach Bagers kommende enhed - "Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter". LL/RED Jesper Lundgaard havde også mindre pæne ikke planlagte vittigheder. Det var sjovt, og de gik rent ind. Her var det også en fornøjelse at se Inge Haaning fra SMUK. Jeg tror nok, det var sjovt! Telegrafens Venner 23 Færdig Blad indd 23 12/13/ :15:54 AM

24 IRIS blomster Gothersgade 35, 7000 Fredericia Ny annoncør. Støt dem drik lidt mere Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! Blomster i mere end 110 år fra M PELTOR COMTAC XP Hørende høreværn Øget effektivitet. Sikkerhed og pålidelighed. - Hør og tal i radio. Passer til alle militære radioer. - Velegnet til øvelser. Hør bedre med et aktivt høreværn. Ved skud beskyttes hørelsen. - Hørende høreværn til skydebanen. For mere information, kontakt konsulent Ole Nielsen, mobil V I G Ø R L I V E T LIDT GRØNNERE Gallauniformer udlejes Til: Gabrielfest, bryllup gallamiddag, barnedåb eller andet. Telegrafregimentet har seks gallauniformer til udlejning. Pris: 500,- kr. Betaling ved afhentning. Kontakt: Paul Rochler mobil eller privat Ib Bager: mobil Telegrafens Venner Færdig Blad indd 24 12/13/ :15:55 AM

25 at opgaverne til brigaderne var meget komplekse. Hensynet til civilbefolkningen og behovet for tæt samarbejde med de estiske myndigheder, militære og civile, måtte konstant inddrages i overvejelserne. Under øvelsen blev der produceret gode og brugbare planer, der tog udgangspunkt i en god doktrinforståelse. Planerne vil blive eksekveret under øvelse Yellow Knight i Oksbøl i april 2014, hvor brigaderne vil blive øvet i at gennemføre en offensiv operation under disse krævende forhold. War gaming er en vigtig del af planlægningsprocessen, hvor brigaderne afprøver egne planer i forhold til modstanderen. Red Knight 2013 Danske Division har netop gennemført Red Knight for at øve operativ planlægning og føring på det taktiske niveau. Øvelsen fandt sted i Litauen. Af kaptajn Mads Steffensen, Danske Division. En af Danske Divisions primære opgaver er at uddanne de to danske brigader og de tre affilierede brigader fra Estland, Litauen og Letland i operativ planlægning og føring. Som led i denne uddannelse gennemførte divisionen øvelse Red Knight den november i Rukla i Litauen for de tre baltiske brigader. Tilsvarende øvelse gennemførtes i Haderslev for de to danske brigader i uge 46. Uddannelse af chefer og stabschefer War gaming er en vigtig del af planlægningsprocessen, hvor brigaderne afprøver egne planer i forhold til modstanderen. Øvelse Red Knight dannede ramme for uddannelsen af cheferne, stabscheferne og brigadestabene i den operative planlægningsproces. Under øvelsen skulle brigaderne, på baggrund af en divisionsbefaling, planlægge en operation, som starter fra et beredskabsområde i Letland og ender i en offensiv operation, der skal befri Tallinn fra en sø- og luftlandsat modstander. Netop det, at den afgørende operation forventes at finde sted i en stor by som Tallinn, medførte, En god øvelse - godt udbytte Brigadestabene fik under Hot Wash-up en samlet tilbagemelding fra chefen for Danske Division, generalmajor Michael A. Lollesgaard. Projektofficer på øvelsen var chef for G5 ved Danske Division, oberstløjtnant Carsten Rasmussen. Han udtaler; Uanset hvor dygtige vi tror, at vi er, er der til stadighed behov for at opdatere og vedligeholde vores doktrinære viden og operative færdigheder. Hvis vi kan indsætte enheder i en meget intensiv operation i et komplekst operationsmiljø, skaber vi et godt fundament for at kunne løse alle de typer operative opgaver, hæren måtte blive konfronteret med engang i fremtiden. De tre brigadestabe var trætte, men tilfredse med øvelsens forløb og udbyttet af den. Brigadestabene fik under Hot Wash-up en samlet tilbagemelding fra chefen for Danske Division, generalmajor Michael A. Lollesgaard. Telegrafens Venner 25 Færdig Blad indd 25 12/13/ :15:56 AM

26 40 års jubilæum Følgende har været ansat i statens tjeneste i 40 år. Overassistent Ilse Johanne Ernst, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste/Lokal Støtteelement Fredericia, den 1. november. Personelnyt 25 års jubilæum Følgende har været ansat i statens tjeneste i 25 år. Kaptajn Jan Stryhn, Staben/Telegrafregimentet, 16. oktober. Udnævnelser Følgende er udnævnt premierløjtnanter 6. juli og er tilgået Telegrafregimentet: Bo Posselt Kristensen, 2 CIS-Bataljon. Uffe Claudius Kruse Jensen, Electronic Warfarekompagniet. Christian Jean Rodbjerg, DCM-Kompagniet/1. HQ-Bataljonen. Patrick Holmegaard Jensen,2. CIS- Bataljon. Andreas Juncher Høeg, 2. CIS-Bataljon. Antonio Vu Nguyen, Electronic Warfarekompagniet. Frederik Bentsen Hejnfelt, 2. CIS-Bataljon. Følgende er udnævnt seniorsergent: Jesper Noe Borg og Henrik Høgsman, begge Staben/Telegrafregimentet, 22. november. Følgende er udnævnt oversergent: Bo Kvist Olsen, Staben/Telegrafregimentet, 21. november. Følgende er udnævnt sergent den 18. oktober: Thomas Petersen, 1. HQ-Bataljon. Thomas Krogh Andersen, 1. HQ- Bataljon. Henrik Olander Strandbæk, 1. HQ- Bataljon. Christopher Herman Wagner, 2. CIS- Ilse Johanne Ernst havde 1. november været ansat i 40 år. 40 år i statens tjeneste Det er ikke muligt for ret mange at opleve et 40 års jubilæum i et og samme firma. Det er et valg, man gør, og for et firma er det ofte guld værd at have medarbejdere, der er "vokset" op i firmaet. Ilse er kendt for at være en rolig, fornuftig sønderjyde og en god medarbejder. Ilse startede i telegraftropperne i 1973 som konstabel, og med tiden blev der skiftet til kontorområdet, hvor Ilse i dag er overassistent og ansat i Forsvarets Bataljon. Bo Helge Frølich, 2. CIS-Bataljon. Henrik Bo Bjerre-Andersen, Electronic Warfarekompagniet. Julie Grønlund, 2. CIS-Bataljon. Christian Højsager, 2. CIS-Bataljon. René Myhre Nielsen, 2. CIS-Bataljon. Bygnings- og Etablisimentsdrift ved det lokale støtteelement på Ryes Kaserne. Det var også herfra, de kom i stort antal for at fejre Ilse på hendes 40 års jubilæumsdag. Samme dag, som Telegrafregimentet fyldte 22 år, og der var stor parade i den indre by. En dag, hvor to ting kunne fejres samtidig. Til lykke til Ilse fra alle os, der ikke kunne være der og til lykke fra alle venner og kolleger. ML/LAL/RED. Jonas Vammen Bruun, 2. CIS-Bataljon. Afsked Musiker Inge Haaning, Slesvigske Musikkorps, er med udgangen af november afskediget til aldersbetinget pension. (Læs mere i næste nummer). Materielassistent Jette Lindgreen er med udgangen af november afskediget til aldersbetinget pension. Henrik Høgsman og Jesper Noe Borg er udnævnt seniorsergent, 22. november. I den anledning var de ved oberst Susanne Bach Bager. Major og borgmester Major Kenneth Muhs, Staben/Telegrafregimentet er efter nye forhandlinger blevet venstre-borgmester i Nyborg kommune. Trods svære forhandlinger og utilfredshed fra socialdemokraterne i byen blev det til et flertal, som klart valgte spidskandidaten fra venstre. Kenneth er en utrolig dygtig chef, og han er respekteret af høj som lav ved Telegrafregimentet. Han er kendt for at kunne finde kompromiser, men kan også tage beslutninger, når det gælder. Til lykke fra os alle! 26 Personelnyt- oplysninger er modtaget fra Telegrafregimentets Nyhedsredaktion og dækker fra 1. oktober til 1. december Alle enheder og enkeltpersoner opfordres til at sende personeltnyt til redaktionen. Ønskes fotokredit på fremsendte foto bedes det anført med - husk tekst til billeder. Telegrafens Venner Færdig Blad indd 26 12/13/ :15:56 AM

27 Bøden for at tale i håndholdt mobil mens du kører er nu kr. Skoda Service Carepoint - Fredericia A/S, Egeskovvej 104, Tlf.; , Canon G-16 NYT! Lysstærkt objektiv f: x zoom ( mm) 10 x Zoom + 12,1 Mega pixel CMOS, DIGIC 6 processor, for super billedkvalitet op til ISO Intelligent billedstabilisator (IS) for skarpe optagelser. 5 akset Enhanced Dynamic IS for jævne film optagelser. 12 billeder/sek. på første 5 billeder. Derefter 9,3 billeder uafbrudt. Stor LCD-skærm 7,5 cm (3,0 ) Pure Colour II G Full HD video med op til 60 billeder/sek. Køb på udførsel! Skal du udsendes? Husk, at vi sælger på udførsel til alle ansatte i Forsvaret. Varen sendes til missionsområdet til laveste mulige pris, med dansk garanti. Vi fører alle de kendte mærker. Hør mere på TELEGRAFEN. Tilbud til alle ansatte, der er med i Fotoklubben "ZOOM". (Bliv medlem gratis på ). 1. Digitale foto 10 x 15 cm 1,- kr./stk. Ingen startgebyr hvis du afleverer billederne på cd eller lignende i en fotopose fra fotoklubben. 2. Fotoarbejde "udefra" - 20%. 3. Få en DEMO-aften, hvor I prøver foto- og videoudstyr inden I skal udsendes. Vi kommer til kasernen. Thomas Obbekjær & Per Adsbøl - Photocare i Fredericia & Kolding Tlf.: Mail: eller Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN! Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret - en moderne grafisk virksomhed... Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: Medlem af Dansk Optikkerforening Færdig Blad indd 27 12/13/ :15:59 AM

28 SitaWare nyt fra Systematic: SitaWare Headquarters WebCOP 2.3 (HRNC2IS) Nemmere opsætning af kort via WMS og ESRI Rest Redigering af HQ situationslag direkte i WebCOP Adgangskontrol på enkelt-lag SitaWare anvendt af New Zealand Defence Forces i Southern Katipo øvelsen 4 ugers øvelse i november 11 deltagende nationer 2200 øvelsesdeltagere 3 skibe 18 fly 21 SitaWare servere SitaWare Frontline anvendes af det finske forsvar i Afghanistan og Libanon KMP ramme Satelitkommunikation mellem køretøjer og hovedkvarter Positionsopdateringer i nær realtid Fortsat udvikling med Colt Canada Indirekte skydning med granatkaster (simple ballistikberegninger) støttet af SitaWare Edge og Sitaware Frontline Returadresse: TELEGRAFEN, Øster Voldagde 18, 7000 Fredericia. *Prisen dækker rejser indenfor EU- og EØS-landene samt Schweiz. Købes som tilvalgsdækning til indboforsikring. Har du råd til en tur over grænsen? Adresselabel Du sparer måske penge på sodavand, men det kan blive dyrt, hvis du sparer rejseforsikringen væk. Selv på en kort tur over grænsen kan uheldet nemlig være ude. Ring på og få en rejseforsikring til 266 kr*. Så er hele familien dækket hele året uanset hvor tit I rejser. GF TrekantOmrådet Treldevej 3, 7000 Fredericia GF Trekantområdet Butikstorvet 14B, 7190 Billund - Tlf. Tlf Butikstorvet 14 b Billund og Treldevej Fredericia Læs TELEGRAFEN på din Iphone, android, smartphone eller en tabet-pc. Hent applikation til at scanne barcodes/qr-codes. Scan dette felt og du er i gang. Læs TELEGRAFEN som E-blad Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN! Færdig Blad indd 28 12/13/ :15:59 AM

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Telegrafregimentet. Forsvarets Føringsstøttecenter. Nyhedsbrev for udsendte. Nr 4 Telegrafregimentet December 2013

Telegrafregimentet. Forsvarets Føringsstøttecenter. Nyhedsbrev for udsendte. Nr 4 Telegrafregimentet December 2013 Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Vi afventer i skrivende stund fortsat et implementeringsdirektiv fra Hærens Operative

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 2 marts 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 2 marts 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 2 marts 2014 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 1 Januar 2011

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 1 Januar 2011 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 1 Januar 2011 G R A F E N Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. Støt annoncørerne

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 1 13.indd 1 1/8/2013 1:55:01 PM Telegrafen INDHOLD 3 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 2 Marts 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 2 Marts 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 2 Marts 2013 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Redaktionen kan kontaktes på telefon 40532779 - Henrik Schiøler, eller via mail til telegrafen@mil.dk KORREKTUR Generalmajor

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Træning, træning og atter træning. Først cheferne så med brigadestabene. Først i Baltikum

Træning, træning og atter træning. Først cheferne så med brigadestabene. Først i Baltikum Af major Ole Lehmann Nielsen, G9/Stab 1. Brigade Træning, træning og atter træning. I dagene 12. 14. november gennemførte staben ved 1. Brigade træning i opgaveanalyse, planprocedure samt udarbejdelse

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan INDHOLD En kold fornøjelse en varm... 3 Tjenestegrensuddannelse 6 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus Kære Ok Melfar medlemmer, kære venner Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til Generalforsamlingen. Udvalgsarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Oberts Susanne Bach Bager. Der er nok at tage fat på Af regiments- og skolechef oberst Susanne Bach Bager. Kære soldater. Tak for jeres imødekommenhed under mit besøg ved ISAF i oktober måned. Jeg fik

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 4-2013.indd 1 6/21/2013 1:52:16 PM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade.

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Dragonfonden 2 Gruppe fra Vikingkompagniet i II JDR, der var udsendt til Afghanistan (RSM hold 4 fra FEB AUG 2016)

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 4 Juli 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 4 Juli 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 4 Juli 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 2 Marts 2011

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 2 Marts 2011 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 2 Marts 2011 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik Bliv frivillig fordi du gerne vil være ambassadør for badminton og badmintonsportens værdier du har stor kærlighed for badmintonsporten -

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk

Tilbage til www.sdrfelding.dk 1 Tilbage til www.sdrfelding.dk Borgmester Lars Krarups tale ved uddelingen af Herning Kommunes Kulturpris 2013 Onsdag 30. april 2014 klokken 14.30 i Byrådssalen Velkommen her i Byrådssalen. Og velkommen

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med Gymnastikhuset, der gerne vil lege med En forening sælger topklassefaciliteter til skolerne i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører styrer undervisningen i samarbejde med lærerne og

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere