Brugsanvisning / Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning / Bruksanvisning"

Transkript

1 Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L Montage / Montering DK: Den medfølgende pakning monteres i slangens ene ende, hvorefter slangens anden ende skubbes ned gennem stenen (oppefra) til pakningen er på plads i stenens udløbshul og slangen er skjult. Monter den valgte slangestuds på pumpen og fastgør slangen på denne. Såfremt pumpen er med belysning, trækkes dennes ledning igennem stenen før pakning/ slange, og derefter reguleres lampen på plads efterfølgende. Husk at tømme beholderen for vand og tage pumpen op om vinteren. SE: Den medföljande packningen monteras i slangens ena ände, varefter du pressar den andra änden genom stenen (uppifrån), till packningen är på plats och slangen döljs. Kopplingen monteras på pumpen. Skall halogenbelysningen integreras placeras sladden i hålet innan slangen monteras. Montera lampan ca. 5 cm ner i utloppshålet. Tänk på att tömma behållaren och ta in pumpen på vintern. Mossvägen 17 S Arlöv SE: Tlf (0) DK Tlf SE: Fax 0046 (0) DK Fax Mail Mail Manual version

2 Dansk brugsanvisning Vandstenspumper Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden pumpen tages i brug. Minipumpe AQ350 / AQ350L (med lys), AQ700 / AQ700L (med lys), AQ1000 / AQ1000 L (med lys) og AQ1500 / AQ1500L (med lys) til vandsten, vandkunst m.m. Vandstenspumperne har indkapslet motor og er udelukkende beregnet til brug i neddykket tilstand i havedamme, terrassebassiner samt vandkunst (såvel udendørs som indendørs). Vandstenspumpen består af følgende: 1. Udendørs transformator (IP44), 2. Pumpehus med 7,5 meter kabel, (Forlængerkabel fås som ekstra tilbehør), 3. Filterkappe med skumfilter 4. Rotordæksel 5. Rotor 6. Plastslange, 7. 2 neoprenpakninger 8. 2 slangestudser. Garanti Pump och transformator omfattas av en garanti på 36 månader från inköpsdatum. Kvitto gäller som garanti och skall alltid kunna uppvisas vid garantianspråk. Vi avgör om pumpen skall repareras eller bytas ut. Garantin gäller inte normalt slitage och omfattar inte rotor och filtersvamp. På modeller med lampa omfattas inte skyddsglas och halogenlampa. OBS. Om ingrepp gjorts i pumpens elektriska delar eller kabeln kortats bortfaller garantin. Avfallshantering En skadad pump får inte slängas bland normalt avfall, utan måste inlämnas på en av kommunens återvinningsstationer för elektrisk utrustning, till exempel en miljöstation för elavfall. PondTeam är med i elkretsen för miljösäker återvinning och REPA när det gäller emballage. Vandstenspumper MED LYS består yderligere af: 9. Fastmonteret lampeholder m. 1,5 m. ledning 10. Beskyttelsesglas 11. Halogenstift 10 watt OBS: Da slangen efter nogen tid i kassen godt kan få nogle knæk, anbefales det at blødgøre den inden montering på pumpen. Dette kan gøres ved at lægge den i varmt vand i nogle minutter eller skylle den igennem med varmt vand. 2 11

3 Skötsel Motorn är helt inkapslad och behöver ingen speciell skötsel Om du märker att vattenflödet går ner skall filtret rensas. Dra försiktigt av filterkåpan och skölj filtersvampen i lite ljummet vatten. Någon gång / säsong kan du också göra rent rotorhus och kontrollera rotorn. Ta bort filterkåpan. Vrid rotorlocket ett kvarts varv motsols och dra locket rakt ut. Du kommer då åt axel och rotor. Tvätta axel och rotor i ljummet vatten. Finns det kalkbeläggningar kan pumpen läggas några timmar i avkalkningsmedel och därefter rengöras, Sätt försiktigt tillbaka rotor och axel. Skruva tillbaka rotorlocket. Var noga med att det inte kommer snett. Vattenstenspumparna bör endast användas tillsammans med den transformator som följer med. Halogenlampan i belysningen som sitter på t.ex 350L pumpen, kan bytas när den slutar lysa. Det är då en halogenlampa på 12 Volt och max 10 watt, som ska ersätta den trasiga lampan. Byte av halogenlampa: Bryt strömmen till pumpen och dra ut kontakten. Torka noggrant av belysningsenheten och kabeln. Dra försiktigt av skyddsglaset. Byt ut halogenlampan mot en ny. Rör absolut inte lampans stift med bara fingrarna. Tryck försiktigt skyddsglaset på plats - Om det går trögt kan du fetta in hållaren med lite vaselin eller silikonolja. Om kondens uppstår i skyddsglaset, ska det försiktigt dras av. Torka sedan noggrant av lampan och skyddsglaset med en mjuk trasa. Rör inte halogenlampans stift med fingrarna. Vinterförvaring Pumpen får inte frysa in. Pumpen tas upp och rengöres. Förvaras frostfritt, gärna i vatten så inte plastlagren torkar. Tekniske data. Pumpetype 350/350L 700/700L 1000/1000L 1500/1500L Strømforbrug 7w/17w 10w/20w 17w/27w 20w/30w Trafo IP44 12V 10,5W/21W 21W/30W 30W/45W 30W/45W Løftehøjde 0,9 m 1,2 m 1,85 m 1,85 m Kapacitet v. 0 m 350 l/t 700 l/t 1000 l/t 1500 l/t Kapacitet v. 0,5 m 220 l/t 440 l/t 750 l/t 1200 l/t Kapacitet v. 1,0 m 0 l/t 120 l/t 550 l/t 920 l/t Pumper med L (f.eks. 350L) er pumper med lys Sikkerhedsforanstaltninger Anvendelse af denne pumpe i forbindelse med vand er kun tilladt, når de elektriske installationer er i overensstemmelse med gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør. Før brugen skal man kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader. Den lokale netspænding og strømtype skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet på transformatoren. Transformatoren er godkendt til udendørs placering (IP44) i godkendt udendørs stikdåse. Lavvoltspumper og lys leveres med vandtætte stiktyper til de udendørs transformatorer, og da denne samling er lavvolt, er den helt risikofri. Såfremt samlingen udsættes for direkte regn anbefaler vi, at den afdækkes med vandfast tape. Inden man påbegynder arbejde med pumpe, bassin eller springvand skal man altid sørge for at kontakten er afbrudt og stikket er trukket ud pumpen må aldrig køre tør. Kablet kan ikke udskiftes, hvis der opstår skade på kabel eller stik, skal pumpen kasseres. Pumpen er kun beregnet for vand op til 35º C og må ikke anvendes i swimmingpools eller i badeværelser. Pumpen må ikke anvendes af børn eller personer, som ikke forstår hvordan den skal anvendes. 10 3

4 Justering af vandmængde Pumpens ydelse kan justeres i 5 trin med knappen for enden af indsugningsfiltret. Drej med uret for mindre ydelse, mod uret for større Vedligeholdelse Regelmæssig rensning af filter, rotor og pumpehus anbefales så snavs og kalkaflejringer fjernes, inden de kan blokere de bevægelige dele. Motoren er total indstøbt, sikret mod overophedning og behøver ingen pleje. Hvis pumpen standser, bør man først tjekke den elektriske forbindelse og, hvis denne er i orden trænger pumpen sikkert til at blive renset. Tekniska data. Pumpmodell 350/350L 700/700L 1000/1000L 1500/1500L Strömförbrukning 7w/17w 10w/20w 17w/27w 20w/30w Trafo. IP44-12V 10,5W/21W 21W/30W 30W/45W 30W/45W Lyfthöjd 0,9 m 1,2 m 1,85 m 1,85 m Flöde vid 0 m 350 l/t 700 l/t 1000 l/t 1500 l/t Flöde vid 0,5 m 220 l/t 440 l/t 750 l/t 1200 l/t Flöde vid 1,0 m 0 l/t 120 l/t 550 l/t 920 l/t Pumpar med L (t.ex. 350L) är pumpar med lampa. Rengøring Før ethvert indgreb i pumpen skal strømmen afbrydes og stikket trækkes ud. Træk indsugningsfiltret af pumpedelen. Drej rotordækslet mod uret og træk det af. Rotoren med akslen kan nu afmonteres. Rens omhyggeligt alle komponenter under rindende vand med en blød børste (f.eks. en tandbørste). Hvis der er kalkbelægninger, fjernes disse med et bad i eddike eller fortyndet eddikesyre (1:10) i et par timer. Børst derefter den løsnede kalk af og skyl komponenterne i vand inden montering. Sørg for at rotor og rotorleje er korrekt placeret inden indsugningsfiltret igen monteres. Vandstenspumper bør kun anvendes med den medfølgende trafo. Når nødvendigt kan halogen stiften udskiftes med en 12 Volt max. 10 watt halogen stift. Säkerhets åtgärder Användning av den här pumpen är bara tillåten när de elektriska installationerna är i överens stämmelse med gällande föreskrifter. Är du tveksam skall du rådfråga en auktoriserad elektriker. Innan pumpen tas i bruk skall du kontrollera att kabeln och kontakter är utan skador. Om transformatorn ansluts utomhus skall det vara i ett godkänt uttag. Om transformatorn riskerar att utsättas för direkt regn bör den täckas över. Transformatorn skall monteras så den får nödvändig luftcirkulation. Innan du arbetar i dammen skall du koppla bort transformatorn från elnätet. Inga ingrepp kan göras i transformatorn eller pumpens elektriska delar. Skadas pump eller transformator måste delen bytas ut. Pumpen får aldrig köras torr. (Garantin upphör att gälla.) Pumpen är avsedd för vatten med en temperatur på högst 35º C. Pumpen får inte användas av barn eller personer som inte förstår hur den skall användas. Udskiftning af halogen stift: Afbryd strømmen og træk stikket ud. Tør omhyggelig lampe og kabel af. Træk forsigtigt beskyttelsesglasset af. Justering av vattenmängd Udskift stiften med en ny. Rør ikke stiften med bare fingre. Pumpen kan justeras i fem steg med vredet som sitter på Tryk forsigtigt beskyttelsesglasset helt tilbage til stopkanten. filterkåpan. Vrid vredet medurs för att minska flödet och moturs för I tilfælde af kondensvand skal De forsigtig fjerne beskyttelsesglasset og att öka flödet. tørre dette og lampen omhyggeligt af med en blød klud. De må ikke berøre 4 9

5 Svensk bruksanvisning Vattenstenspumpar Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant, innan ni börjar använda pumpen. Vattenstenspump AQ350 / AQ350L (med lampa), AQ700 / AQ700L (med lampa), AQ1000 / AQ1000 L (med lampa) och AQ1500 / AQ1500L (med lampa) till vattensten, vattenkonst m.m. Vattenstenspumparna har en helt sluten motor och är endast avsedda att användas nersänkta i vatten, till olika vattenarrangemang. De lämpar sig för användning i dammar och andra typer av vattenkonst som t.ex. gårdspumpar och vattenstenar (både inom och utomhus). Vattenstenspumpen består av följande delar: 1. Utomhus transformator (IP44). 2. Pumphus med 7,5 meters kabel, (Förlängningskabel finns att köpa som extra tillbehör). 3. Filterkåpa med skumfilter. 4. Rotorlock. 5. Rotor. 6. Slang st. tätningsringar st. slanganslutningar. Vattenstenspumparna med Lampa består även av: 9. Fastmonterad lamphållare med 1,5 meters kabel. 10. Skyddsglas. 11. Halogenlampa 10 watt. halogenstiften med fingrene. Vinteropbevaring Beskyt pumpen mod at fryse til. Hvis den anvendes udendørs bør den om efteråret tages op, rengøres og renses for kalk som beskrevet ovenfor. Herefter lægges pumpen i en spand eller anden passende beholder med vand (det forhindrer pumpens lejer i at indtørre) og denne placeres i et frostfrit rum. Garanti Denne pumpe er dækket af en 36 måneders garanti mod produktions- og materialefejl, gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal pumpen indsendes til os gennem Deres forhandler bilagt dateret kopi af købsnotaen, der gælder som garantibevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien gælder ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning. Rotoren (sliddel) samt halogen stift og beskyttelsesglas er ikke dækket af garanti. Ved afkortning af kabler og uautoriseret indgreb i pumpen bortfalder enhver garanti. Affaldshåndtering En defekt pumpe må ikke lægges i den normale dagrenovation, men skal afleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel f.eks. en miljøstation. OBSERVERA. Om slangen efter en tid i kartongen fått ett veck, kan ni innan montering lägga den i lite varmt vatten, eller på ett element ett par minuter så rätas den ut. 8 5

6 Dele til vandstenspumper / Reservdelar till vattenstenspumpar Filterhus / Filterkåpa AQ350/350L = artnr AQ700/700L = artnr AQ1000/1000L = artnr AQ1500/1500L = artnr Rotorlåg / Rotorlock AQ350/350L = artnr Rotorlåg /Rotorlock AQ700/700L = artnr AQ1000/1000L = artnr AQ1500/1500L = artnr Slangestudser /Slangnipplar (?? -?? mm) AQ350/350L = artnr AQ700/700L = artnr Slangestudser /Slangnipplar (?? -??mm) AQ1000/1000L/1500/1500L inkl. i tilbehør artnr AQ1000/1000L/1500/1500L inkl. tillbehôr artnr Filtersvamp AQ350/350L = artnr AQ700/700L = artnr AQ1000/1000L = artnr AQ1500/1500L = artnr Neoprenpakninger /Tätningsringar Til alle modeller vandstenspumper = artnr i blisterpakning m 2 stk. Till alla vattenstenspumpar = artnr en frp. innehåller 2 st. tätningsringar Rotor AQ350/350L = artnr AQ700/700L = artnr AQ1000/1000L = artnr AQ1500/1500L = artnr Udendørs transformator (Type IP44-12 V) Utomhustransformator (Typ IP44-12 V) AQ350 = 12Volt/10,5 watt AQ350L = 12Volt/ 21 watt AQ700 = 12Volt/ 21 watt AQ700L = 12Volt/30 watt AQ1000 = 12Volt/30 watt AQ1000L = 12Volt/45 watt AQ1500 = 12Volt/30 watt AQ1500L = 12Volt/45 watt Beskyttelsesglas = artnr (blister m.2stk) Skyddsglas = artnr /frp. med 2 st.) Halogenstift 12V/ 5W = artnr (blister m. 2stk) Plastslange / Plastslang Halogenstift 12V/10W = artnr (blister m. 2 stk) Slangen findes ikke som reservedel - leveres kun Reservlampa 12V/5W = artnr (frp. med 2 st.) sammen med pumpe. Reservæampa 12V/10W= artnr (frp-med 2 st.) Slangen finns inte som reservdel - levereras endast tillsammans med pumpen. 6 7

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L Dansk brugsanvisning Vandstenspumper Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Dansk Brugsanvisning for Superflow Techno LAVVOLT (12 V) Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager

Læs mere

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt www.pondteam.com Brugsanvisning til Filterpumpe med UV 11 Watt Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe/Vattenstenspump AQ 2000 Dansk Brugsanvisning Vandstenspumpe AQ 2000 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden pumpen tages i brug. Da vi

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Kvartsglasholder / Kvartsglashålare 9. O-ring sort 67x4 mm 9. O-ring svart 67x4 mm Omløber / Låsring UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt UV-C lampe / UV-C lampa

Læs mere

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe/Vattenstenspump AQ 3000 Dansk Brugsanvisning Vandstenspumpe AQ 3000 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden pumpen tages i brug. www.pondteam.com

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

SuperJet 750 Superjet 1000

SuperJet 750 Superjet 1000 Brugsanvisning/Bruksanvisning SuperJet 750 Superjet 1000 Pumpehus / Pumphus Filterhus / Filterkåpa Fod / Fot Rotor Rotorlåg / Rotorlock Mossvägen 17 S-3 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-4611 DK Tlf. 0045 44669909

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter

Trykfilter/Tryckfilter Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000 Model 2012 UV Bioclear trykfilter 5000, 10000,15000 og 25000 Brugsanvisning dansk Læs denne brugsanvisning nøje

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

CombiClear 2000 CombiClear 4000

CombiClear 2000 CombiClear 4000 Brugsanvisning / Bruksanvisning CombiClear 2000 CombiClear 4000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail: info@pondteam.se

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail info@pondteam.se Mail

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual DK ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Vejledning for UV-system 18 W inklusive specialbeholder Artikelnummer: 1604 Komplet UV-system for integreret

Læs mere

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 DK Brugsanvisning Luftpumpe Airset 108-270 - 540 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i

Læs mere

CombiClear Brugsanvisning / Bruksanvisning. Brugsanvisning for CombiClear 1000

CombiClear Brugsanvisning / Bruksanvisning. Brugsanvisning for CombiClear 1000 CombiClear 1000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning for CombiClear 1000 Læs venligst denne brugsanvisning nøje igennem inden du anvender filtret. Tekniske data Pumpe Effekt Max løftehøjde Max

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Brugsanvisning Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Superflow Techno

Superflow Techno Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 3000-5000-6500-8000-10000 Dansk Brugsanvisning for Superflow Techno Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager pumpen i brug. Da vi hele

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9014560,565,570 Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger 220Volt Varenummer: 9014560,565,570 Introduktion: Denne fluefanger

Læs mere

Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500

Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500 Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500 Brugsanvisning for PondFriend FS 2500 Læs denne brugsanvisning nøje inden skimmeren tages i brug. Tekniske data: Max flow 2500 l/tim. Max

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B

SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Dansk Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

PondClean 9000 Techno Bassinstøvsuger 2014 Dammsugare 2014

PondClean 9000 Techno Bassinstøvsuger 2014 Dammsugare 2014 Brugsanvisning / Bruksanvisning PondClean 9000 Techno Bassinstøvsuger 2014 Dammsugare 2014 PondClean 9000 bassinstøvsuger Brugsanvisning Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden bassinstøvsugeren

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Luftpumpe / Luftpump SUPER 8500

Luftpumpe / Luftpump SUPER 8500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump SUPER 8500 DANSK Brugsanvisning Luftpumpe SUPER 8500 Vi anbefaler, at de tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede manualer. Læs venligst denne

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere