Bilforsikring. Betingelser nr. DM maj DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring"

Transkript

1 Bilforsikring Betingelser nr. DM maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej Frederiksberg Tlf

2 Information Dansk Magisterforening er en fagforening, som under navnet DM Forsikring, og i samarbejde med GF Forsikring, tilbyder forsikringer til deres medlemmer. Læs mere på Forsikringsgiver er GF Forsikring a/s, Jernbanevej 65, 5210 Odense NV, CVR GF Forsikring er et dansk kundeejet forsikringsselskab. Læs mere på GF Forsikring leverer forsikringen og varetager eventuel skadebehandling. Derfor vil du opleve, at der står GF Forsikring, når du læser forsikringsbetingelserne. Kontakt Har du spørgsmål til din forsikring, er du altid velkommen til at kontakte os. DM Forsikring Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf Aftalegrundlag Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder bl.a. lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Forsikringsaftalen mellem dig og GF Forsikring udgøres af disse forsikringsbetingelser og din police. Indhold Bilforsikring i GF Forsikring kan omfatte: Ansvarsforsikring Kaskoforsikring Delkaskoforsikring Friskade Førerulykke Autoulykke Værdiforringelse Bilafsavn Leasingpakke Superelitebarn Fordele Det fremgår af din police, hvilke dækninger der er købt. Ordforklaring Ord, der i betingelserne er markeret med*, er nærmere beskrevet i ordforklaringen. Ordforklaringen findes bagerst i betingelserne. Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstager* fortrydelsesret. Hvis forsikringen er nytegnet eller udvides den med tilvalg, gælder der særlige regler om fortrydelse. Oplysninger om fortrydelsesret fremgår af policen. Bilforsikring nr. DM maj

3 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen Ændringer i risikoen Forsikring i andet selskab Køb, salg eller afmelding Stilstandsforsikring Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Motorløb, øvelseskørsel m.m Regulering af trin og pris 10. Regulering af trin og pris... 9 Selvrisiko 11. Selvrisiko Regler for ansvarsforsikringen 12. Hvad dækker ansvarsforsikringen Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Regres for ansvarsskader Ansvarsforsikring for trækkrog Regler for kaskoforsikringen 16. Hvad dækker kaskoforsikringen Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Regres for kaskoskader Hvordan erstattes skaden Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring Regler for delkaskoforsikringen 22. Hvad dækker delkaskoforsikringen Hvad dækker delkaskoforsikringen ikke Regres for delkaskoskader Hvordan erstattes skaden Redningsforsikring i udlandet Friskade 27. Hvad dækker forsikringen Hvilke skader er omfattet Bilforsikring nr. DM maj

4 29. Særligt vedrørende glasskader Førerulykke 30. Hvem er dækket Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke Hvordan erstattes skaden Hvornår dækker forsikringen Forhold ved skadetilfælde og forældelse af krav Genoptagelse Uenighed om mengradens fastsættelse Autoulykke 38. Hvem er dækket Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke Hvordan erstattes skaden Forhold ved skadetilfælde og forældelse af krav Genoptagelse Uenighed om mengradens fastsættelse Værdiforringelse 45. Hvad dækker forsikringen Bilafsavn 46. Hvad dækker forsikringen Hvordan erstattes skaden Leasingpakke 48. Betingelser for køb Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke Hvis leasingselskabet rejser krav om erstatning eller udbedring af mangler Selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Superelitebarn 54. Hvad dækker forsikringen Betingelser for køb Hvem er dækket af forsikringen Trinregulering og anciennitetsoptjening Selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Bilforsikring nr. DM maj

5 Fordele 60. Fordele Nummerpladetyveri Trailerkørsel Fordelenes varighed og ophør Forhold i skadetilfælde 64. Anmeldelse af skade Fællesbetingelser 65. Betaling, afgifter og gebyrer Indeksregulering Ændringer af betingelser og pris m.v Forsikringens varighed og opsigelse Klagemuligheder 69. Kvalitetsafdeling/klageansvarlig Ankenævnet for Forsikring Syn og skøn Ordforklaring Forklarer de ord i betingelserne, der er markeret med * Bilforsikring nr. DM maj

6 INDHOLD FORDELE PRIS DÆKNING Bilforsikring Betingelser nr. DM maj 2016 Når du sammenholder dækningsoversigten med din police, har du mulighed for at danne dig et mere detaljeret overblik over indholdet af din bilforsikring. Betingelserne for at opnå erstatning fremgår af de konkrete afsnit i forsikringsbetingelserne. Ansvar Afsnit Kasko Afsnit (Tilvalg til Ansvar) Delkasko Afsnit (Tilvalg til Ansvar) Friskade Afsnit (Tilvalg til Kasko) Førerulykke Afsnit (Tilvalg til Ansvar, Delkasko eller Kasko) Autoulykke Afsnit (Tilvalg til Ansvar, Delkasko eller Kasko) Værdiforringelse Afsnit 45 (Tilvalg til Kasko) Bilafsavn Afsnit (Tilvalg til Kasko) Superelitebarn Afsnit (Tilvalg til Kasko) Leasingpakke Afsnit (Tilvalg til Kasko med Friskade) Fast pris: Prisen på forsikringen stiger IKKE, selvom du selv er skyld i skaden, eller der ikke er en ansvarlig modpart, der er skyld i skaden Ansvar selvrisiko 0 kr. - når der kun sker skade på andres ting og/eller person Trailerkørsel uforsikrede trailere dækket op til kr. (basisår 2016) ved kørselsuheld Nummerpladetyveri dækker et sæt standardnummerplader Erstatningsansvar jf. færdselslovens bestemmelser Brand, eksplosion og lynnedslag Tyveri af bilen Tyveri af bildele fx udstyr eller reservedele Indbrud i aflåst bil Nyværdierstatning indenfor det første år efter første registrering også for demobiler Udstyr til bilen Reservedele til bilen Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring Skader på bilen opstået under kørsel Skade på bilens frontrude Skader på andet af bilens glas Gratis reparation af stenslag i bilens frontrude Nedstyrtende genstande - fx tagsten, der blæser ned på bilen Personskade på bilens fører i forbindelse med færdselsuheld, når andet motordrevet køretøj ikke er impliceret Personskade på bilens fører og op til 8 passagerer, uanset andet motordrevet køretøj er impliceret eller ej Værdiforringelse i forbindelse med en skade på bilen Afsavn af bilen ved tyveri eller totalskade Børn eller børnebørn af forsikringstagers* husstand kan optjene op til fem års anciennitet indtil barnet fylder 26 år. Barnet skal have kørekort og må ikke have egen bil Ingen ekstra selvrisiko når børn eller børnebørn af forsikringstagers* husstand under 26 år fører bilen Leasing: Ved totalskade eller totaltyveri indenfor de første 12 måneder af leasingperioden dækning af den ekstraordinære leasingydelse Leasing: Pludselige skader, der skyldes uforudsete omstændigheder og som først konstateres ved afleveringsforretningen Leasing: Pludselig og uforudset opstået skade udelukkende i bilens mekaniske dele

7 Generelle betingelser 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse 1.1 For at købe og opretholde bilforsikring i GF Forsikring kræves medlemskab af en forsikringsklub*. Endvidere kræves det, at forpligtelserne over for klubben er overholdt. 1.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor GF Forsikring accepterer fx en begæring, anmodning via SKAT, fra et aftalt senere tidspunkt eller modtager accepteret tilbud. 2. Hvem er dækket af forsikringen 2.1 Forsikringstageren* og enhver, herunder virksomheder, der med forsikringstagerens tilladelse eller i forsikringstagerens interesse, benytter bilen som fører, er dækket af forsikringen. 2.2 Ved salg er ny ejer af bilen dækket i henhold til lovgivningen. Den nye ejer hæfter for en eventuel selvrisiko på forsikringen, uanset størrelsen af denne. 2.3 Andre sikrede* efter forsikringsaftalelovens 54 (fx ejer, panthaver eller leasinggiver) identificeres med forsikringstageren og kan derved kun opnå samme kaskodækning som forsikringstageren. Bestemmelserne i forsikringsaftaleloven (herunder 18, 20, 45 og 51) er fraveget. 3. Hvor dækker forsikringen 3.1 Ansvarsforsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grønt* kort ordningen, efter de pågældende landes love om biler. 3.2 Kaskoforsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsforsikringen dækker Det* Røde Kort. 3.3 GF Forsikring kan med 14 dages varsel ændre dækningen i udlandet uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 4. Ændringer i risikoen 4.1 En ændring i risikoen kan betyde, at prisen reguleres fra tidspunktet for ændringen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende pristarif eller at forsikringen opsiges. 4.2 Gives der ikke oplysninger om risikoændringer*, kan det medføre, at retten til erstatning efter en skade helt bortfalder, eller bliver opgjort forholdsmæssigt*. 4.3 Forsikringstager* skal straks give meddelelse til GF Forsikring: Hvis forsikringstageren eller registrerede bruger skifter bopæl eller navn Hvis motorstørrelsen er eller bliver ændret eller der i øvrigt bliver foretaget konstruktive ændringer ved motoren som påvirker motorens effekt fx ved chiptuning. Tilsvarende er gældende for ATV ere* Hvis bilens vægt bliver ændret Hvis værdien af den forsikrede bil inklusive udstyr bliver forøget Hvis der i øvrigt sker forandring i risikoen, fx bilens anvendelse, eller faktisk bruger, eller bilen udskiftes I forbindelse med køb af forsikringen og ved skade skal bilens kilometerstand aflæses og oplyses til GF Forsikring. Endvidere skal det gennemsnitlige* årlige kørselsforbrug oplyses. Kilometerstanden og det aftalte kørselsforbrug er noteret på policen. Bilforsikring nr. DM maj

8 Prisen er fastsat ud fra forsikringstagerens oplysninger om det forventede gennemsnitlige* årlige kørselsforbrug Hvis der sker ændringer i det gennemsnitlige* årlige kørselsforbrug, skal forsikringstageren straks give GF Forsikring besked og samtidig oplyse ny kilometerstand, så forsikringen kan ændres i overensstemmelse med det nye gennemsnitlige årlige kørselsforbrug Ændringer i det gennemsnitlige* årlige kørselsforbrug kan resultere i, at prisen stiger eller falder. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor GF Forsikring har fået kendskab til det Ved skade aflæses bilens kilometerstand og det gennemsnitlige* årlige kørselsforbrug beregnes. Hvis det gennemsnitlige årlige kørselsforbrug overstiger det årlige kørselsforbrug, som fremgår af policen, bliver skaden på bilen erstattet forholdsmæssigt*. Dette bevirker, at erstatningen svarer til forholdet mellem den betalte pris og den pris, der skulle have været betalt. Sker der en ansvarsskade, har GF Forsikring på samme måde ret til at kræve udbetalte beløb tilbagebetalt Erstattes skaden forholdsmæssigt*, kan erstatningen højst reduceres med kr. (basisår* 2016) pr. skade GF Forsikring har til enhver tid ret til at foretage besigtigelse af bilen og få oplyst bilens kilometerstand. Endvidere har GF Forsikring ret til at indhente oplysninger om bilens kilometerstand fra værksted, synsmyndighed m.m. 5. Forsikring i andet selskab 5.1 Er der dækning for samme type skade i et andet selskab, og fremgår det af dette selskabs forsikringsbetingelser, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er købt i andet selskab, gælder det også for denne forsikring, at dækningen falder bort eller indskrænkes. Erstatningen vil således blive betalt i det indbyrdes forhold mellem selskaberne. 6. Køb, salg eller afmelding 6.1 Forsikringstager* skal straks give meddelelse til eller GF Forsikring i tilfælde af køb af anden bil, salg eller afmelding af den forsikrede bil. 6.2 Hvis forsikringstager køber en anden bil, bliver den placeret ifølge den til enhver tid gældende tarif og betingelser. GF Forsikring kan se sig nødsaget til, at bringe forsikringen til ophør, eller indtegne den nyanskaffede bil på andre vilkår som selskabet fastsætter Hvis GF Forsikring ikke kan tilbyde forsikringstager samme vilkår for den nyerhvervede bil, er denne dækket i indtil 14 dage efter, at GF Forsikring har meddelt, at forsikring ikke kan købes som tidligere. 6.3 Afmelder forsikringstager den forsikrede bil, ophører hele forsikringen fra afmeldingsdatoen. 6.4 Forsikringen kan ikke overføres til ny ejer. 6.5 Hvad der er betalt for den tid, der ligger efter forsikringens ophør, tilbagebetales. 6.6 Optjent skadefri kørsel i GF Forsikring på en ophørt forsikring, kan inden for fem år overføres til en ny bilforsikring i GF Forsikring. 7. Stilstandsforsikring 7.1 Stilstandsforsikring kan tilbydes til uindregistrede biler, og til biler der ikke benyttes i en given periode Stilstandsperioden er minimum en måned. 7.2 Der optjenes ikke anciennitet i stilstandsperioden. 7.3 Stilstandsforsikringen dækker på samme måde som delkaskoforsikringen, jf. afsnit Dog er stilstandsforsikringen udvidet til også at dække skader som følge af hærværk, væltning og påkørsel*. Bilforsikring nr. DM maj

9 8. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m. 8.1 Forsikringen dækker ikke skader, der er en direkte eller indirekte følge af krig, neutralitetskrænkelse*, oprør eller borgerlige uroligheder samt jordskælv eller andre naturforstyrrelser Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, jf. punkterne 3.1 og 3.2, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil en måned efter konfliktens eller naturkatastrofens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages kørsel til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer og, at sikrede* ikke selv deltager i handlingerne. 8.2 Forsikringen dækker ikke skader, der sker ved udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 9. Motorløb, øvelseskørsel m.m. 9.1 Forsikringen dækker skade, som opstår under orienterings-, pålideligheds-, økonomiløb eller træning dertil, under forudsætning af: at kørslen foregår i Danmark, at Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves, at foreskrevne løbsregler overholdes, at der ikke er tale om terrænkørsel, at kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally*). 9.2 Forsikringen dækker øvelseskørsel (glatføre-, manøvrekørsel eller lignende) på steder i Danmark godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. 9.3 Forsikringen dækker ikke konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end dem, der er nævnt i punkterne 9.1 til 9.2. Regulering af trin og pris 10. Regulering af trin og pris 10.1 Når forsikringen købes beregnes pristrinnet, som forsikringen starter på. I beregningen indgår det antal år sikrede* har haft bil med forsikring i eget navn samt tidligere belastende* skader Er der kørt skadefrit i ét år på samme pristrin, rykkes der frem til et nyt og billigere pristrin ved næste hovedforfald*, indtil trin 8 (Elite) er nået. Adgang til trin 9 (Superelite), som er sluttrinnet, forudsætter, at kravene til husstandens samlede produktengagement i GF Forsikring er opfyldt. Kravene fremgår af din police Er forsikringstager placeret på trin 9 (Superelite), og er kravene til husstandens samlede produktengagement ikke længere opfyldt, rykkes der tilbage til trin 8 (Elite) på tidspunktet for ændringen i produktengagementet Ved belastende skade forbliver sikrede, fra næste hovedforfald, stående ét år ekstra på det pristrin, der var gældende på skadetidspunktet. I tilfælde af to eller flere skader inden for samme forsikringsår*, forbliver sikrede på samme trin indtil der er opnået ét års skadefrihed i et helt forsikringsår. Er der købt friskade er de særlige kaskoskader nævnt i punkt 28 og visse glasskader nævnt i punkt 29 ikke belastende Forsikringstageren har ret til at tilbagebetale GF Forsikrings skadeudgift efter afslutning af en skade og derved undgå, at blive trinmæssigt belastet af skaden i henhold til punkt En forudsætning er, at tilbagebetalingen sker senest én måned efter, forsikringstageren modtager meddelelse om skadens endelige omfang og økonomiske konsekvenser. Bilforsikring nr. DM maj

10 Selvrisiko* Det valgte selvrisikobeløb fremgår af policen. 11. Selvrisiko 11.1 Af enhver ansvar- og/eller kasko-/delkaskoskade bærer forsikringstageren* en selvrisiko, medmindre det er angivet på policen, at der ikke skal betales selvrisiko. Selvrisikobeløb indeksreguleres i henhold til afsnit 66. Forvoldes der ved samme begivenhed både ansvarsog del-/kaskoskade, beregnes der alene selvrisiko som for én skade. Er der købt friskade betales der ikke selvrisiko ved de særlige kaskoskader nævnt i punkt 28, og for visse glasskader nævnt i punkt 29.2 opkræves en selvrisiko på 50 % af den valgte selvrisiko angivet på policen Er den selvrisiko, der skal betales i forbindelse med en skade, større end den samlede skadeudgift, opkræves der kun selvrisiko svarende til skadeudgiften Ekstra selvrisiko Ved skader opstået under kørsel, hvor bilen føres af andre end forsikringstager, registreret bruger eller disses ægtefælle/samlever*, og er føreren under 26 år, gælder ud over den aftalte selvrisiko en ekstra selvrisiko på kr. (basisår* 2016) Hvis selvrisikoen er bortfaldet efter punkt 27-29, og 61, opkræves den ekstra selvrisiko, nævnt i punkt , ikke Der opkræves en ekstra selvrisiko på kr. (basisår* 2016), når skaden forvoldes af en fører, der på skadestidspunktet: havde en promille over 0,50, og/eller påviseligt havde indtaget euforiserende stoffer, og/eller bilen blev ført af en person uden gyldigt kørekort. Det er en forudsætning for opkrævning af den ekstra selvrisiko, at føreren kan pålægges et ansvar Der opkræves dog ikke ekstra selvrisiko som nævnt under punkt , såfremt forsikringstager ikke var fører af bilen og ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet. Det er en forudsætning, at forsikringstagerens manglende viden om forhold nævnt i punkt ikke skyldes grov uagtsomhed For retshjælpsforsikringen gælder særlig selvrisiko, jf. afsnit Der opkræves ikke selvrisiko hos forsikringstager, hvis: Der alene sker skade på frontruden, når frontruden repareres, i stedet for at udskiftes, hos GF Forsikrings samarbejdspartner Skadevolderen* er kendt og har anerkendt erstatningspligten eller skade, hvor skadevolderen er blevet idømt erstatningspligt. Dette gælder ikke, hvis skadevolderen er fører og sikret på policen af den forsikrede bil, og/eller hvis skadevolderen er den registrerede bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/samlever samt hele husstanden Der sker personskade på tredjemand i henhold til færdselslovens 101 og 103, når føreren af den forsikrede bil er uden skyld i skaden Skaden ikke medfører udgifter for GF Forsikring Sammen med selvrisikoen opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr, som forsikringstageren er forpligtet til at betale Betales selvrisikoen ikke til den anførte betalingsdato, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr, jf. punkt 65.3, for rykkerbrevet. Bilforsikring nr. DM maj

11 Regler for ansvarsforsikringen 12. Hvad dækker ansvarsforsikringen 12.1 Ansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar*, ifølge færdselslovens bestemmelser for skade forvoldt ved bilens brug som motorkøretøj, når den benyttes af en person, der er sikret* på policen, jf. afsnit 2. Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven. Ved kørsel uden for Danmark, jf. punkt 3.1, dækker forsikringen med de pågældende landes regler og erstatningssummer. Dog mindst med de forsikringssummer, der er gældende i Danmark GF Forsikring er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. Forsikringstageren* er pligtig til at befuldmægtige GF Forsikring til på sine vegne at føre eventuelle retssager og forhandlinger. 13. Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke 13.1 Ansvarsforsikringen dækker ikke: Skade forvoldt på føreren og dennes ting Skader på ting eller ejendom, der tilhører den registrerede bruger, forsikringstageren og disses ægtefælle/samlever*, eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse Skader på tilkoblet køretøj og påhængsvogne Skader på ting eller dyr, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj, når transporten sker mod betaling Skader, der indtræffer, imens bilen er udlejet Skader forvoldt med forsæt Skader forvoldt ved grov hensynsløs kørsel, jf. færdselsloven. 14. Regres* for ansvarsskader 14.1 GF Forsikring har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis GF Forsikring har måttet betale en skade, der ikke er dækket af ansvarsforsikringen. 15. Ansvarsforsikring for trækkrog 15.1 Ansvarsforsikringen dækker skade forvoldt af genstande, som er monteret på eller tilkoblet trækkrogen. Regler for kaskoforsikringen Det fremgår af policen, om denne dækning er købt. 16. Hvad dækker kaskoforsikringen 16.1 Kaskoforsikringen dækker enhver skade på og tyveri af bilen Udstyr, uanset om det er leveret med bilen fra fabrikken eller efterfølgende er købt til bilen, er dækket: Fastmonteret* udstyr til bilen er dækket Ikke fastmonteret og afmonteret udstyr til bilen, er dækket, jf. punkt Bilforsikring nr. DM maj

12 Originalt værktøjssæt, donkraft, lappekit, opladningsudstyr og lignende, der leveres med bilen fra fabrikken, er dækket, jf. punkt Eftermonteret* lovligt og godkendt AV-udstyr og andet elektronisk udstyr til bilen, fx lyd-, billede- og teleudstyr, internetudstyr, navigationsudstyr, og andet sender- og modtagerudstyr er dækket med indtil kr. (basisår* 2016) inkl. montering, arbejdsløn og moms. Dækningen kan udvides Op til 5 originale musik-cd er, DVD- eller Blu-Ray film, er dækket Reservedele, nye som brugte, til bilen er dækket indtil kr. (basisår 2016), når delene ikke tidligere har været monteret på bilen For udstyr der er afmonteret, herunder originalt værktøj mv., jf. punkt , til bilen, og reservedele, er det en betingelse ved tyveri, at genstandende opbevares i forsvarligt aflåst rum, og at voldeligt opbrud kan konstateres. Tyveri af opladningsudstyr er dækket, i de situationer hvor udstyret anvendes til opladning af bilen, selvom opladningsudstyret ikke opbevares i forsvarligt aflåst rum Sker der tyveri af bilnøglerne, og vurderer GF Forsikring, at der er risiko for tyveri af bilen, er der mulighed for at få dækket de nødvendige udgifter til omkodning af låse eller startspærre uden, at der opkræves selvrisiko efter reglerne i punkt Hvad dækker kaskoforsikringen ikke 17.1 Kaskoforsikringen dækker ikke: Skade, som følge af fabrikations- eller konstruktionsfejl samt skade omfattet af reklamationsret, kulance og garanti Forringelse af bilens værdi som følge af alder og brug herunder slitage, vejrlig, rusttæring, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder Skade, der alene opstår i bilens mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele, medmindre skaden skyldes brand*, eksplosion, tyveri og hærværk. Dog dækkes en eventuel følgeskade på dele, der ikke er mekaniske, elektriske og/eller elektroniske Skade som følge af påfyldning af forkert brændstof Skade påført bilen i forbindelse med erhvervsmæssig* reparation, herunder behandling eller bearbejdning medmindre: skaden skyldes brand, skaden er sket i selvbetjent vaskehal, skaden er sket under kørsel i forsikringstagerens* interesse Skade, der påføres bilen under privat* reparation, herunder behandling eller bearbejdning Skade påført bilen under kommission eller i forbindelse med erhvervsmæssig salg, medmindre skaden er sket under kørsel i forsikringstagerens interesse eller skaden skyldes brand, tyveri eller hærværk Skade, der er en følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade, der sker, når bilen er udlejet Tab og tyveri af brændstof Glemte, tabte eller forlagte genstande, der hører til bilen, fx bilnøgler Erstatningsbil Skade forvoldt med fortsæt* eller ved grov uagtsomhed. Bilforsikring nr. DM maj

13 Skade, der sker mens bilens fører er påvirket af alkohol, medicin, euforiserende stoffer eller lignende Skade sket mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed Skade, der skyldes, at bilen er ulovlig at benytte, jf. færdselsloven, på grund af ændringer, fejl og/eller mangler (fx pga. nedslidte dæk) Forsikringstager er dækket i skadetilfældene nævnt under punkterne til og med , hvis forsikringstager ikke var fører af bilen og ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet. Det er en forudsætning, at forsikringstagerens manglende viden om forhold nævnt under punkterne til og med ikke skyldes grov uagtsomhed. Forsikringstager er ikke dækket i følgende tilfælde: Når forsikringstagers ægtefælle/samlever* var fører. Når den registrerede bruger på policen eller dennes ægtefælle/samlever var fører. Når forsikringstagers hjemmeboende børn, eller superelitebarn*, var fører Andre rettighedshavere iht. forsikringsaftalelovens 54, kan ikke opnå erstatning som følge af en dækningsundtagelse jf. punkt Regres* for kaskoskader 18.1 Har GF Forsikring betalt erstatning for en skade, der ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod den ansvarlige skadevolder* Har GF Forsikring betalt erstatning til en panthaver eller andre for en skade, som ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod forsikringstager*. 19. Hvordan erstattes skaden 19.1 GF Forsikring kan vælge at erstatte en skade ved at lade bilen reparere, erstatte den skete skade med et kontant beløb eller genlevere, jf. punkterne 19.2, 19.3 og GF Forsikring kan forlange dokumentation for det rejste krav. Dokumentationen kan bestå i fx original købekontrakt, købsnota, finansierings-/leasingaftale eller regning. Såfremt der ingen dokumentation findes, er GF Forsikring berettiget til at fastsætte beløbet skønsmæssigt Reparation Ved reparation skal bilen sættes i samme stand som før skaden Forsikringstager* vælger som udgangspunkt selv, hvor reparationen skal udføres, medmindre andet fremgår af policen. Såfremt forsikringstager selv vælger reparatør, hæfter GF Forsikring ikke for fejl eller mangler fra værkstedets side. Hvis GF Forsikring finder det nødvendigt, har GF Forsikring ret til at bestemme, hvor reparationen skal udføres, og anvise leverandør af reservedele. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring eller GF Forsikrings taksator Medfører reparationen forbedring af bilen, (fx grundet rusttæring, slitage eller skader opstået forud for den aktuelle skade), skal forsikringstager selv betale den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter lakering eller forskelle i fælge efter reparation eller udskiftning af en eller flere fælge. Bilforsikring nr. DM maj

14 Forsikringstager bærer risikoen for, at reservedele svarende til de beskadigede ikke kan skaffes. Eventuel forringelse af bilens handelsværdi* som følge af reparationen eller skaden erstattes ikke Hvis en glasskade, lovligt og forsvarligt, kan repareres, betaler GF Forsikring kun en erstatning svarende til reparationsprisen, selvom forsikringstager ønsker udskiftning af bilens rude Er skaden forvoldt af reparatør eller forhandler og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser. Skader, der udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Kontanterstatning Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes værdien ud fra genanskaffelsesprisen på en bil og udstyr af samme mærke, alder og stand Ved tyveri eller røveri* er det en betingelse, at bilen ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet Nyværdierstatning Forsikringstageren* har ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, model og årgang som den skaderamte, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: personbiler, herunder biler købt som demobiler*, er registreret til privat personkørsel, bilen ikke er leaset, skaden er sket inden for det første år efter første registrering, reparationsomkostningerne overstiger 50 % af bilens nyværdi (inkl. leveringsomkostninger og eftermonteret* udstyr) på skadetidspunktet. For demobiler kan GF Forsikring vælge at genlevere en fabriksny bil af samme fabrikat, model og årgang som den skaderamte Ved modelskifte af den forsikrede bil, udgør nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede bil med tillæg af markedets gennemsnitlige prisstigning efter købet indtil skadedatoen Fastmonteret* udstyr, ikke fastmonteret udstyr, AV-udstyr og andet elektronisk udstyr, reservedele og standardværktøj, erstattes til handelsværdi* Moms (merværdiafgift) For biler, der tilhører momsregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejeren kan medregne moms til den indgående afgift for udbedring af såvel ansvars- og kaskoskader, lægger GF Forsikring moms ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring momsen, i henhold til den procent den pågældende ejer har momsfradrag for Ved kontanterstatning trækkes moms fra erstatningsbeløbet Genlevering GF Forsikring kan vælge at erstatte udstyr, reservedele og værktøj, med tilsvarende nyt eller brugt, så længe genstanden er i samme eller bedre stand og i al væsentlighed er identisk med eller svarer til den beskadigede genstand Ønsker forsikringstager ikke genstanden genleveret, udbetaler GF Forsikring kontanterstatning svarende til den pris, GF Forsikring skal betale for genstanden hos den leverandør, GF Forsikring har anvist. Bilforsikring nr. DM maj

15 19.7 Transportomkostninger gældende for bilen GF Forsikring betaler nødvendige transportomkostninger til nærmeste værksted under forudsætning af, at der er tale om en erstatningsberettiget kaskoskade, og at skaden på bilen nødvendiggør transport, og at der ikke er købt abonnement hos redningskorps eller lignende Kommer bilen til veje efter tyveri eller røveri* betales nødvendige omkostninger til transport af bilen til autoriseret værksted i nærheden af forsikringstagers* folkeregisteradresse i Danmark. 20. Redningsforsikring i udlandet 20.1 Kaskoforsikringen omfatter redningsforsikring i udlandet, når den forsikrede bils totalvægt højst udgør 3,5 tons. De fuldstændige vilkår for SOS Redningsforsikring i Udlandet findes i Det* Røde Kort, som kan rekvireres på eller på Retshjælpsforsikring 21.1 Kaskoforsikringen omfatter retshjælpsforsikring Dækning ydes i henhold til forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring udstedt af Forsikring & Pension, som gælder for alle forsikringsselskaber. Forsikringsbetingelserne kan hentes på Som almindelig vejledning kan oplyses, at retshjælpsforsikringen dækker sikredes* omkostninger ved visse tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den kaskoforsikrede bil. Dækningsmaksimum er kr. Dækningsmaksimum afhænger dog af, hvornår søgsmålsgrunden er opstået: Før den 1. januar 2005 op til kr. Mellem den 1. januar 2005 og 12. april 2013 op til kr. Efter den 12. april 2013 op til kr. med mulighed for yderligere forhøjelse ved eventuel anke. Selvrisiko* udgør 10 % af omkostningerne dog mindst kr. Hvis den sikrede kan opnå fri proces, beregnes der ikke selvrisiko. Hvis bilen ejes af en erhvervsvirksomhed, dækkes alene tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med den forsikrede bil For at opnå retshjælp i sager med en sagsværdi på højst kr. eller i anerkendelsessøgsmål, skal sikrede henvende sig til nærmeste byret for vejledning i småsager. Herefter indsendes småsagsblanket og relevante bilag til GF Forsikring. I sager med en sagsværdi over kr. skal sikrede kontakte en advokat. Hvis advokaten mener, at der er mulighed for at opnå retshjælp, skal advokaten anmode GF Forsikring om retshjælp på sikredes vegne, hvorefter GF Forsikring tager endelig stilling. Regler for delkaskoforsikringen Det fremgår af policen, om denne dækning er købt. Delkaskoforsikring kan ikke købes, hvis panthaverdeklaration er noteret. Der kan ikke købes delkaskoforsikring til ATV ere*. 22. Hvad dækker delkaskoforsikringen 22.1 Skader på bilen som følge af tyveri af aflåst bil samt røveri* Tyveri eller tyveri forsøg af fastmonteret* udstyr inde i aflåst bil eller udvendigt på bilen. Bilforsikring nr. DM maj

16 22.3 Skader på bilen som følge af brand*, eksplosion, og lynnedslag, når skaderne ikke opstår i forbindelse med kørsel eller påkørsel* Skader forvoldt af nedstyrtende* genstande som fx tagsten, der blæser ned fra et hus Skader alene på den forsikrede bils frontrude eller bagrude samt sideruder, lygteglas eller glas i sidespejle. Skaderne er også dækket under kørsel. Derudover dækning af tilfælde, hvor hele spejlenheden eller lygteenheden skal udskiftes. Skader på spejl eller lygter, som nødvendiggør udskiftning af hele spejlenheden eller hele lygteenheden, er kun en glasskade, når der også er sket skade på selve spejl- eller lygteglasset. For glasskader og skader, hvor hele lygten eller spejlet skal udskiftes, opkræves en selvrisiko* på 50 % af den valgte selvrisiko. Der opkræves ikke selvrisiko hos forsikringstager, hvis der alene sker skade på frontruden, når frontruden repareres i stedet for at udskiftes hos GF Forsikrings samarbejdspartner Udstyr, uanset om det er leveret med bilen fra fabrikken eller efterfølgende er købt til bilen, er dækket: 22.7 Fastmonteret* udstyr til bilen er dækket Ikke fastmonteret og afmonteret udstyr, inkl. standardværktøj, til bilen er dækket, jf. punkt Originalt værktøjssæt, donkraft, lappekit, opladningsudstyr og lignende der leveres med bilen fra fabrikken, er dækket Reservedele, nye som brugte, til bilen er dækket indtil kr. (basisår 2016), når delene ikke tidligere har været monteret på bilen Op til 5 originale musik-cd er, DVD- eller Blu-Ray film, er dækket Eftermonteret* lovligt og godkendt AV-udstyr og andet elektronisk udstyr til bilen, fx lyd-, billede- og teleudstyr, internetudstyr, navigationsudstyr, og andet sender- og modtagerudstyr er dækket med indtil kr. (basisår* 2016) inkl. montering, arbejdsløn og moms. Dækningen kan udvides. Tyveri af opladningsudstyr er dækket, i de situationer hvor udstyret anvendes til opladning af bilen, selvom opladningsudstyret ikke opbevares i forsvarligt aflåst rum For udstyr der er afmonteret, herunder originalt værktøj til bilen, og reservedele, er det en betingelse ved tyveri, at genstandende opbevares i forsvarligt aflåst rum, og at voldeligt opbrud kan konstateres. 23. Hvad dækker delkaskoforsikringen ikke 23.1 Delkaskoforsikringen dækker ikke: Skader sket ved hærværk, væltning eller anden kørsels- og påkørselsskade* Skade, som følge af fabrikations- eller konstruktionsfejl samt skade omfattet af reklamationsret, kulance og garanti Forringelse af bilens værdi som følge af alder og brug herunder slitage, rusttæring, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder Skade, der alene opstår i bilens mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele, medmindre skade er brand*, eksplosion og tyveri. Dog dækkes en eventuel følgeskade på dele, der ikke er mekaniske, elektriske og/eller elektroniske Skade som følge af påfyldning af forkert brændstof. Bilforsikring nr. DM maj

17 Skade påført bilen under erhvervsmæssig* reparation, herunder behandling eller bearbejdning medmindre: skaden skyldes brand*, skaden er sket i selvbetjent vaskehal Skade der påføres bilen under privat* reparation, herunder behandling eller bearbejdning Skade påført bilen under kommission eller i forbindelse med erhvervsmæssig salg medmindre skaden er sket under kørsel i forsikringstagerens interesse eller skaden skyldes brand* eller tyveri Skade som er en følge af frostsprængning Skade der sker, når bilen er udlejet Tab og tyveri af brændstof Glemte, tabte eller forlagte genstande, der hører til bilen, fx bilnøgler Erstatningsbil Skade forvoldt med forsæt* eller ved grov uagtsomhed Forsikringstageren* er dækket i skadetilfældene nævnt under punkt , hvis forsikringstageren ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, forudsat at det ikke skyldes grov uagtsomhed, at forsikringstageren eller dennes husstand ikke vidste det Andre rettighedshavere iht. forsikringsaftalelovens 54, kan ikke opnå erstatning som følge af en dækningsundtagelse jf. punkt Regres* for delkaskoskader 24.1 Har GF Forsikring betalt erstatning for en skade, der ikke er dækket af delkaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod den ansvarlige skadevolder*. 25. Hvordan erstattes skaden 25.1 GF Forsikring kan vælge at erstatte en skade ved at lade bilen reparere, erstatte den skete skade med et kontant beløb eller genlevere, jf. punkterne 25.2, 25.3 og GF Forsikring kan forlange dokumentation for det rejste krav. Dokumentationen kan bestå i fx original købekontrakt, købsnota, finansierings-/ leasingaftale eller regning. Såfremt der ingen dokumentation findes, er GF Forsikring berettiget til at fastsætte beløbet skønsmæssigt Reparation Ved reparation skal bilen sættes i samme stand som før skaden Forsikringstager* vælger som udgangspunkt selv, hvor reparationen skal udføres, medmindre andet fremgår af policen. Såfremt forsikringstager selv vælger reparatør, hæfter GF Forsikring ikke for fejl eller mangler fra værkstedets side. Hvis GF Forsikring finder det nødvendigt, har GF Forsikring ret til at bestemme, hvor reparationen skal udføres, og anvise leverandør af reservedele. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring eller GF Forsikrings taksator Medfører reparationen forbedring af bilen (fx grundet rusttæring eller slitage), skal forsikringstageren selv betale den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører. Bilforsikring nr. DM maj

18 GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter lakering eller forskelle i fælge efter reparation eller udskiftning af en eller flere fælge. Forsikringstager bærer risikoen for, at reservedele tilsvarende de beskadigede ikke kan skaffes. Eventuel forringelse af bilens handelsværdi* som følge af reparation eller skaden erstattes ikke Hvis en glasskade, lovligt og forsvarligt kan repareres, betaler GF Forsikring kun en erstatning svarende til reparationsprisen, selvom forsikringstager ønsker udskiftning af bilens rude Er skaden sket, mens bilen var solgt eller overladt til reparatør eller forhandler, og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser ekskl. moms. Skader, der udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Kontanterstatning Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes værdien ud fra genanskaffelsesprisen på en bil af samme mærke, alder og stand Ved tyveri eller røveri* er det en betingelse, at bilen ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet Nyværdierstatning Forsikringstageren* har ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil* af samme fabrikat, model og årgang som den skaderamte, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: personbiler, herunder biler købt som demobiler*, er registreret til privat personkørsel, bilen ikke er leaset, skaden er sket inden for det første år efter første registrering, reparationsomkostningerne overstiger 50 % af bilens nyværdi (inkl. leveringsomkostninger og eftermonteret* udstyr) på skadetidspunktet Ved modelskifte af den forsikrede bil, udgør nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede bil med tillæg af markedets gennemsnitlige prisstigning efter købet indtil skadedatoen Fastmonteret* udstyr, ikke monteret udstyr, AV-udstyr og elektronisk udstyr, reservedele og standardværkstøj, erstattes til handelsværdi* Moms (merværdiafgift) For biler, der tilhører momsregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejere kan medregne moms til den indgående afgift for udbedring af såvel ansvars- og kaskoskader, lægger GF Forsikring moms ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring momsen, i henhold til den procent den pågældende ejer har momsfradrag for Ved kontanterstatning trækkes moms fra erstatningsbeløbet Genlevering GF Forsikring kan vælge at erstatte udstyr, reservedele og værktøj, med tilsvarende nyt eller brugt, så længe genstanden er i samme eller bedre stand og i al væsentlighed er identisk med eller svarer til den beskadigede genstand Ønsker forsikringstager ikke genstanden genleveret, udbetaler GF Forsikring kontanterstatning, svarende til den pris, GF Forsikring skal betale for genstanden hos den leverandør, GF Forsikring har anvist. Bilforsikring nr. DM maj

19 25.7 Transportomkostninger gældende for bilen GF Forsikring betaler nødvendige transportomkostninger til nærmeste værksted under forudsætning af, at der er tale om en erstatningsberettiget skade, og at der ikke er købt abonnement hos redningskorps eller lignende Kommer bilen til veje efter tyveri eller røveri* betales nødvendige omkostninger til transport af bilen til forsikringstagers* folkeregisteradresse i Danmark eller nærmeste værksted. 26. Redningsforsikring i udlandet 26.1 Delkaskoforsikringen omfatter redningsforsikring i udlandet, når den forsikrede bils totalvægt højst udgør 3,5 tons. De fuldstændige vilkår for SOS Redningsforsikring i Udlandet findes i Det* Røde Kort, som kan rekvireres på eller på Friskade Det fremgår af policen, om dette tilvalg er købt. Tilvalget kan kun købes sammen med kaskoforsikring. For friskade gælder i øvrigt betingelserne i kaskodækningen i det omfang, disse kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. Der kan ikke købes friskade til ATV ere*. 27. Hvad dækker forsikringen 27.1 Forsikringen dækker: At der ikke betales selvrisiko, jf. punkt 11, ved de skader, som er nævnt i punkt 28. At der betales en reduceret selvrisiko, jf. punkt 11, ved udskiftning af glas, som beskrevet i punkt 29. At der ikke er trin- og prismæssige konsekvenser, jf. punkt 10, for skader omfattet af friskadeforsikringen. 28. Hvilke skader er omfattet 28.1 Brand*-, eksplosions- eller lynnedslagsskader Røveri* Tyveri af aflåst bil Tyveri eller tyveriforsøg af udstyr fastmonteret* inde i aflåst bil eller fastmonteret udvendigt på bilen Skader som følge af seriehærværk*, hvor der er øvet hærværk mod tre eller flere biler under samme hændelsesforløb, og som alle er anmeldt til, og kan bekræftes af politiet Skader forvoldt af nedstyrtende* genstande. 29. Særligt vedrørende glasskader 29.1 Omfattet af friskadedækningen er desuden skader, der alene opstår på den forsikredes bils frontrude eller bagrude samt sideruder, lygteglas eller glas i sidespejle Derudover dækning af tilfælde, hvor hele spejlenheden eller lygteenheden skal udskiftes. Skader på spejl eller lygter, som nødvendiggør udskiftning af hele spejlenheden eller hele lygteenheden, er kun en glasskade, når der også er sket skade på selve spejl- eller lygteglasset. For glasskader og skader, hvor hele lygten eller spejlet skal udskiftes, opkræves en selvrisiko* på 50 % af den valgte selvrisiko. Bilforsikring nr. DM maj

20 29.3 Hvis en glasskade, lovligt og forsvarligt, kan repareres, betaler GF Forsikring kun en erstatning svarende til reparationsprisen, selvom forsikringstager* ønsker udskiftning af bilens rude. Førerulykke* Det fremgår af policen, om dette tilvalg er købt. Der kan ikke købes førerulykke til ATV ere*. 30. Hvem er dækket 30.1 Forsikringen dækker personskade på bilens fører, når skaden direkte skyldes et kørselsuheld med den forsikrede bil som det eneste implicerede motordrevne køretøj Forsikringen dækker ikke, hvis føreren benytter bilen uden forsikringstagerens* accept Hvis føreren er tilknyttet et værksted, en servicestation, hotel eller anden virksomhed, som benytter bilen erhvervsmæssigt og/eller har bilen til reparation, service, salg, opbevaring eller lignende, vil der ikke være dækning. 31. Hvad dækker forsikringen 31.1 Forsikringen giver ret til erstatning for ulykkestilfælde, som er en direkte følge af kørselsuheld, når sikrede* befinder sig i bilen. Som kørselsuheld henregnes også skader, der opstår under ind- og udstigning af bilen Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, af den sikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge. 32. Hvad dækker forsikringen ikke 32.1 Førerulykkesforsikringen dækker ikke: Skade på ting - herunder briller Udgifter til medicin, hjælpemidler, behandling og befordring Hvis føreren er påvirket af alkohol, medicin, euforiserende stoffer eller lignende Forsætlige* eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser Hvis føreren ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed Hvis bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning Uheld der sker under transport af gods mod betaling Sygdom. Bestående sygdom eller sygdomsanlæg. Forværring af følgerne af skade som skyldes bestående eller tilstødende sygdom. Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen, er opstået eller forværret ved en skade. Slid, overbelastning eller andre ikke pludseligt opståede skader. Ildebefindende eller besvimelse Forsikringen dækker ikke følger af lægebehandling eller andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af en dækningsberettiget skade på forsikringen. Bilforsikring nr. DM maj

21 Tandskader. 33. Hvordan erstattes skaden Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummen*, som fremgår af policen, på skadetidspunktet. Er føreren fyldt 75 år på skadetidspunktet, beregnes erstatning på grundlag af 50 % af forsikringssummen ved død eller varigt men Erstatning ved død Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til førerens død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales dødsfaldssummen Dødsfaldssummen udbetales til førerens (afdødes) ægtefælle/registreret partner/samlever* efter lovgivningen eller umyndige børn og da i nævnte rækkefølge Dødsfaldssummen reduceres med eventuelt tidligere menerstatning for samme ulykkestilfælde Erstatning ved varigt men* Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at føreren pådrager sig varigt men, udbetales erstatning til føreren med så mange procent af forsikringssummen, som mengraden udgør Der udbetales erstatning, hvis skaden har medført varigt men på 5 % eller derover. Mengraden kan, for følger af samme ulykkestilfælde, ikke andrage mere end 100 % Dobbelterstatning. Der udbetales dobbelterstatning ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en mengrad på 30 % eller derover Hvis forsikrede før ulykkestilfældet havde et varigt men, kan dette ikke medføre, at mengraden for det aktuelle ulykkestilfælde bliver fastsat højere. Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (fx øjne eller ører), og der i forvejen er skade på det andet organ, fastsættes mengraden som forskellen mellem den oprindelige mengrad og den samlede mengrad for tab af begge organer Menerstatning udbetales til føreren. 34. Hvornår dækker forsikringen 34.1 Forsikringen dækker i forbindelse med solouheld*. 35. Forhold ved skadetilfælde og forældelse af krav 35.1 Føreren skal være under nødvendig behandling af læge og følge dennes forskrifter. GF Forsikring er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver, der behandler eller har behandlet føreren, og til at lade føreren undersøge af en læge GF Forsikring betaler for de attester, erklæringer og undersøgelser som GF Forsikring forlanger, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold m.m. i forbindelse med lægeundersøgelsen Ved forældelse af krav gælder de almindelige bestemmelser i forsikringsaftaleloven og dansk rets almindelige forældelsesregler. 36. Genoptagelse 36.1 Når en sag er afsluttet, kan forsikrede anmode om at få sagen genoptaget. Det kan ske, hvis de helbredsmæssige forhold er ændret så meget, at det er sandsynligt, at mengraden kan fastsættes højere. Bilforsikring nr. DM maj

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud 2 Bilforsikring med overskud Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR VEJLE BRAND BILFORSIKRING Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Prisen afhænger af risikoen Basisdækning Aftalegrundlag Prisen på

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Bilforsikring. Betingelser nr december 2017

Bilforsikring. Betingelser nr december 2017 Bilforsikring Betingelser nr. 11-23 december 2017 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for forsikringsaftalen

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF 100% ORIGINAL = KVALITET Med Forhandlerforeningens Bilforsikring henvises du altid til et autoriseret Peugeot værksted, hvor der benyttes originale

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF 500 FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER: Introforsikring Intro Kasko Intro Super ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING Dækker skader på din bil. Lånebil

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

ALFA ROMEO FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

ALFA ROMEO FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF ALFA ROMEO FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vælg mellem Intro Kasko eller Intro Super: Introforsikring Intro Kasko Intro Super Ansvarsforsikring (lovpligtig) Kaskoforsikring Dækker skader på din bil. Lånebil

Læs mere

Renault FORSIKRING i samarbejde med If

Renault FORSIKRING i samarbejde med If Renault FORSIKRING i samarbejde med If 100% original = kvalitet Med en Renault Forsikring henvises du altid til et autoriseret Renault værksted, hvor der benyttes originale reservedele. - Vil du sikre

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Personbil privat

Forsikringsbetingelser for Personbil privat Forsikringsbetingelser for Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 15T2 Gælder fra 15.02.2016 TJM 520 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/20 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-12. For bil og campingvogn til privatkørsel

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-12. For bil og campingvogn til privatkørsel Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-12 For bil og campingvogn til privatkørsel FORSIKRINGSBETINGELSER FOR BILFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER...3 ANSVAR OG KASKO...4 1 Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

HONDA FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

HONDA FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF HONDA FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vil du sikre din nye bil med højere erstatning ved totalskade? Ønsker du en ekstra god glasskadedækning på din forrude? Vil du undgå at bekymre dig om buler og småskader,

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere