Når boblen brister. - Eksistentielle og teologiske (sjælesørgeriske) udfordringer i mødet med den alvorligt syge patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når boblen brister. - Eksistentielle og teologiske (sjælesørgeriske) udfordringer i mødet med den alvorligt syge patient"

Transkript

1 Når boblen brister - Eksistentielle og teologiske (sjælesørgeriske) udfordringer i mødet med den alvorligt syge patient Teologi for lægfolk, Århus Lørdag den 24. september 2011 Ole Raakjær, Sognepræst i Sulsted og præst på KamilianerGaardens Hospice og i Det palliative Team

2 Når boblen brister Min verden brød sammen, da jeg fik dødsdommen. Det var den dag boblen bristede, og jeg fandt ud, hvor sårbar og magtesløse, vi mennesker egentlig er! 50-årig kvinde, erhvervsleder

3 Gud som garanten for sammenhæng og stabilitet! Så længe man føler, at ens tilværelse hænger sammen og er stabil, er Gud garanten for denne sammenhæng og stabilitet. I det øjeblik sammenhængen forsvinder og opløses af sygdom og kaos, ændres billedet af Gud ofte tilsvarende voldsomt. Fra at være en god Gud ændres billedet af Gud til at blive en svigefuld og hård Gud. Busch, Christian Juul; Jensen, Tim; Oved, Marie (2002). Religion, eksistens og sygepleje. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 74

4 Når boblen brister Undertiden river en eller anden rystende begivenhed i ens liv hul i forsvarsmekanismernes beskyttende forhæng, så den rå dødsangst bryder ind i bevidstheden. Det ubevidste lapper dog hurtigt flængen og camouflerer atter angsten sande beskaffenhed! Yalom, Irvin D.; Eksistentiel psykoterapi, København 1998, s. 54 Men for den alvorligt syge patient er det oftest umuligt at lappe flængen/ genetablere boblen!!

5 Hvad er det for en boble, der brister? 3 grundantagelser: Verden er grundlæggende et godt sted at være (andre vil som hovedregel være mig velvilligt eller neutralt stemt) Verden er meningsfuld og beregnelig (den, der opfører sig rimeligt, kan forvente at blive behandlet nogenlunde rimeligt) Jeg er selv værdifuld (dvs. nogenlunde god, kompetent og anstændig) Den daglige bevidsthed/ grundforventningen til livet: Vi er ordentlige mennesker, som lever i en menneskevenlig, meningsfuld verden! Janoff-Bulman, R. (1992) Shattered Assumptions. Towards a New Psychology of Trauma, New York: The Free Press, s.6 og 12

6 Det kriseramte menneskes eksistentielle situation - og alle andres!! Den daglige bevidsthed/grundforventningen til livet/den sunde fortrængning - verden er grundliggende et trygt sted at være for mig og mine (lidelsen rammer kun naboen!) - livet er meningsfyldt, sammenhængende og forudsigeligt (vi kan planlægge og kontrollere livet/fremtiden) - man dør gammel og mæt af dage (der er op og ned på det, der sker i verden) - døden er en lægefejl/en medicinsk fiasko - jeg er et selvstændigt, frit og uafhængigt menneske (jeg kan og skal skabe mit eget liv) - gud er den, der beskytter mig mod det onde (hvad skal man ellers bruge en gud til?) Virkeligheden er - at vi hverken kan kontrollere livet eller fremtiden - at vi i grundliggende forstand er afmægtige og sårbare eksistenser - at der er lidelse i verden og den rammer tilfældigt og kan derfor også kan ramme mig - at døden ikke kun er noget, der kommer, når vi er mætte af dage/døden som vilkår - at det onde sker - også i vores liv - og der er ofte ikke nogen fornuftig forklaring eller mening med det - at vi er afhængig af andre at vi har brug for hjælp - at gud ikke er en succes-gud

7 Enhver medicinsk problemstilling involverer eller rejser eksistentielle og åndelige problemstillinger Det gælder uanset vedkommendes bevidste tro eller mangel på samme! Hvorfor det? Fordi ethvert menneske lever mere eller mindre bevidst med en bærende livsforståelse og et værdisystem ( Jeg har altid, Jeg har aldrig ) Denne bærende livsforståelse eller dette værdisystem aktualiseres i forhold til oplevelser af intensitet (forelskelse/fødsel) og grænser (sygdom, tab, død)! Når man rammes af (alvorlig) sygdom brister forestillingen om magt og kontrol og de sammenhænge, man hidtil har regnet for indlysende, smadres til ukendelighed. Dette kalder ofte både på fortvivlelse, sorg, vrede, afmagt og tvivl! Tvivl på alt det, man tidligere har regnet for sandt i sit liv (f.eks. at det altid er naboen, det rammer eller at det går de gode godt og de onde skidt) inklusiv den gud, der netop skulle være garanten for sammenhængen og stabiliteten!

8 Eksistentiel/åndelig krisedefinition I en eksistentiel og åndelig betydning er en krise derfor, at forståelsen af, hvad man selv er, og hvad der i èt dermed er det bærende i ens tilværelse, at det ødelægges eller ikke kan opretholdes. Holm, Kjeld (1986) Sorgens sprog træk af den principielle sjælesorg. Forlaget Aros Det vil sige, at når ens billede af, hvem man selv er og hvordan verden hænge sammen, ændres, trues identiteten, den eksistentielle/åndelige smerte er altså dybest set udtryk for en identitetskrise. Det er nemlig den smertefulde oplevelse af at skulle ud af alle relationer, som tidligere har været meningsfyldte og derfor meningsgivende. Lang, T.K. (1987): Eksistentiel og åndelig smerte. Omsorg. Tidsskrift for Palliativ Medicin 1987; nr. 2, p Dette rejser eksistentielle og åndelige spørgsmål!

9 Den eksistentielle/åndelige dimension! Det åndelige område Problemerne/ udfordringerne/byrderne De eksistentielle spørgsmål Arbejdet med at løse problemerne/ udfordringerne/ byrderne Livssyn (løsninger, strategier, svar) De to sider af modellen påvirker hinanden!! Stærke eksistentielle udfordringer kan skabe eller ændre en persons livsyn! Bestemte livssyn aktualiserer bestemte eksistentielle spørgsmål! Livssynet indeholder altid en virkelighedsopfattelse, et vurderingssystem og en grundholdning!

10 De eksistentielle spørgsmål Livssyn (løsninger, strategier, svar) 1. Har livet en mening? 2. Hvilken betydning (værdi) har mit liv, når jeg ikke kan gøre det, jeg plejer? 3. Hvordan kan jeg leve videre med den smerte og lidelse, som sygdommen har medført? Nej, det er meningsløst. Der er ikke noget, der er vigtigt mere. Alt ting føles ligegyldigt. Jeg skal selv give det mening. Det er den opgave, jeg nu har fået i livet. Det har allerede mening, fordi ingen kan tage den kærlighed og det liv fra mig, som jeg har fået. Jeg har en historie, som jeg altid vil have med mig. Det er meningsfyldt i sig selv. Jeg fortjener ikke at leve, når jeg ikke kan gøre det, jeg plejer Jeg gør mit bedste. Jeg har ikke magt over alt det, der sker i verden. Mit liv har mening og værdi, uanset, hvad jeg kan og gør. Jeg kan næsten heller ikke. Jeg slæber mig af sted og alt er gråt i gråt Smerten har en mening. Den skal lære mig noget! Den skal åbne mine øjne for, hvad der er værdifuldt i livet. Smerten er meningsløs, men den er den pris, jeg må betale for leve.

11 De eksistentielle spørgsmål Livssyn (løsninger, strategier, svar) 4. Er der et liv efter døden? 5. Hvorfor skulle det ramme mig/ vores familie? 6. Hvem holder af mig, når jeg ikke kan holde af mig selv? Jeg tror på, at der er noget, der hedder et evigt liv. Jeg bliver til jord ligesom alt muligt andet levende, men det levende ved mig er hos Gud Jeg tror på reinkarnation. Min sjæl bliver født igen i en anden krop. - Det er min egen skyld. Jeg skulle have passet bedre på. Jeg skulle have levet sundere, ikke røget så meget og været mindre stresset. Det er en straf for, at vi har haft de så godt i vores familie så længe! Vi har ikke skønnet nok på det. Højt at flyve, dybt at falde! Der er ingen forklaring på det. Det er tilfældigt. Vi tror altid kun det er naboen, der bliver ramt. Men det passer jo ikke. Livet er frygtelig skrøbeligt! Det gør min ægtefælle, min familie. Det gør mine venner Det gør Gud

12 Hvilke grundantagelser tvinges man til at omstrukturere ved alvorlig sygdom? At der er mig, der har kontrollen og styringen At jeg dør gammel og mæt af dage At der er en mening med alt det, der sker At jeg ved at være et ordentligt menneske, kan beskytte mig mod sygdom og lidelse At livet er retfærdigt, og at det går de gode godt og de onde skidt At gud eller evt. min egen moralske/ sundhedsmæssige opførsel er garant for denne retfærdighed Ole Raakjær

13 Det kriseramte menneskes eksistentielle situation - og alle andres!! Gamle grundantagelser Den daglige bevidsthed/grundforventningen til livet/den sunde fortrængning - verden er grundliggende et trygt sted at være for mig og mine (lidelsen rammer kun naboen!) - livet er meningsfyldt, sammenhængende og forudsigeligt (vi kan planlægge og kontrollere livet/fremtiden) - man dør gammel og mæt af dage (der er op og ned på det, der sker i verden) - jeg er et selvstændigt, frit og uafhængigt menneske (jeg kan og skal skabe mit eget liv) - gud er den, der beskytter mig mod det onde (hvad skal man ellers bruge en gud til?) Når boblen brister (omstrukturering af grundantagelser) kalder det på sorg, fortvivlelse, vrede, afmagt osv. Disse følelser er adækvate. De passer til situationen!!! Virkeligheden er - at vi hverken kan kontrollere livet eller fremtiden - at vi i grundliggende forstand er afmægtige og sårbare eksistenser - at der er lidelse i verden og den rammer tilfældigt og kan derfor også kan ramme mig - at døden ikke kun er noget, der kommer, når vi er mætte af dage - at det onde sker - også i vores liv - og der er ofte ikke nogen fornuftig forklaring eller mening med det - at vi er afhængig af andre at vi har brug for hjælp - at gud ikke er en succes-gud

14 Sorg er ikke sygdom! Hvis to mennesker elsker hinanden, så kan det kun ende ulykkeligt. Selvom de elsker hinanden til det sidste, så dør de ikke samtidig. Den ene efterlader en smerte hos den anden, så ulykken er indbygget. Hvis jeg elsker mine børn, så er jeg sikker på at blive ulykkelig, fordi på et eller andet tidspunkt siger de fra eller bliver ulykkelige. De bliver syge, eller de dør. Jeg kan ikke elske uden at vide, at ulykken bor i at sige ja. Men hvis det skulle få en til at mene, at man skulle lade være med at binde sig, så vil jeg svare: Tværtimod. Skynd dig at få noget, du kan blive ulykkelig over! Johannes Møllehave, Jyllandsposten 30. december 2001

15 I mødet med den alvorlig sygdom og død bliver vi gjort opmærksom på, hvor afhængige vi er af hinanden! At vi altid bærer en del af det andet menneskes liv i vores hænder! (K.E. Løgstrup) hvor sårbart og skrøbeligt livet er! Hvor lidt der skal til, for at det går galt! hvor afmægtige vi er overfor stærke sygdomskræfter! at vi er dødelige! Livet er en dødelig sygdom, der overføres seksuelt! at miste er ikke det særlige, det er det almindelige! at sorg ikke er sygdom, men kærlighedens pris! sorg er kærlighed, sådan som den ser ud i den elskedes fravær! sorg er hjemløs kærlighed! the price for less suffering is to care less.. (Emmy van Deurzen) at sorg kan og skal derfor heller ikke trøstes væk! at sorgen ikke går over. Det er den sørgende, der går over fra at være et sted med sig selv til at være et helt nyt og fremmed sted! at den største udfordring både professionelt og personligt er at være der, hvor man ikke kan lave om på situationen eller på den anden, uanset hvor meget man prøver! at det er vigtigt at skelne mellem problemer og byrder, fordi sorg, tab og død er ikke problemer kan løses, men byrder der skal bæres!

16 Ikke brud, men påmindelse Det, som i særlig grad sættes på spidsen hos den alvorligt syge patient og dennes pårørende, nemlig: - afhængigheden, - sårbarheden, - skrøbeligheden - afmagten og - dødeligheden repræsenterer et ikke et brud med menneskelivets grundvilkår, men er tværtimod en påmindelse om dem!

17 Hvad er det for en gud, der dukker op, når boblen brister?

18

19 Det er ikke Gud!

20 Konklusion: Vi har kun billeder af gud! Og de billeder, vi har, er ikke Gud! Gud er semper major, altid større end de billeder, vi gør os af ham. Kan man sige noget om disse (indre) billeder? Hvordan bliver de dannet og hvad præges de af?

21 Samtaleeksempel Ole: Hvis idé var det, at du skulle snakke med mig. Patient: Min kone! O: Det er altså din kone, der mener, du har brug for at snakke med nogen P: Ja O: Hvorfor tror du, hun mener, du brug for det? P: Hun synes ikke, jeg siger nok! O: Siger nok om hvad? P: Om min sygdom, om hvad jeg tænker? O: Tænker? P: Ja, tænker på, at jeg skal dø af den forbandede sygdom. O: Hvad synes du selv? Har du brug for at snakke med nogen om den svære situation, du er i lige nu? P: Nej, jeg vil helst ikke tænke for meget på det. Og hun (ægtefællen) minder mig hele tiden om det med sine spørgsmål. Jeg kan slet ikke få lov til at glemme det. O: Hvis hun nu ikke sagde noget, ville du så kunne glemme, at du var syg? P: Nej, det ville jeg vel ikke. Det er frygtelig besværligt for mig at trække vejret og jeg har også ondt og er ind imellem bange. O: Du virker vred, når du taler om det, er det du det? P: Ja, jeg er meget vred?

22 Eksempel, fortsat O: Hvem er du vred på? Er det på din kone? P: Nej, hun vil gøre alt for mig? Hun slider sig op med at passe mig? Hun springer rundt og forsøger at gætte hvad jeg gerne vil have, før jeg selv kan mærke det. O: Hvem er du så vred på? P: Det er uretfærdigt, at jeg skal blive syg. Jeg synes, jeg havde fortjent bedre. Jeg har altid betalt enhver sit, passet mit arbejde og aldrig forsømt en eneste dag. Jeg ikke ret gammel og jeg har en familie at tage vare på. Hvordan skal de klare sig, når jeg ikke er her mere? Hvorfor kunne det ikke bare var en af dem, der sidder som en grøntsag på et plejehjem. Hele mit liv har jeg arbejdet det samme sted. Og så fyrer de mig, fordi jeg bliver syg. Det urimeligt. O: Så du er vred og bitter over, at det er dig, der er blevet syg? P: Ja, hvis der er en gud, hvordan kan han så tillade det? Hvad er meningen med det? O: Tror du, at der er en mening med, at du er blevet syg? P: Ja, det må der vel være? O: Hvis vi siger, at der er en gud, hvordan forestiller du dig så, at han er? P: Det ved jeg ikke, det svært at svare på... altså, en der bestemmer over alt det, der sker! En streng far, man skal adlyde og gøre tilpas. En, der straffer en, hvis man ikke opfører sig ordentlig.

23 Eksempel, fortsat O: Hvordan var din egen far? P: Han var en hård hund. Jeg har aldrig haft det særlig godt med ham. Han døde for nogle år siden. Det var en lettelse, for han var altid på nakken af mig. Jeg kunne aldrig gøre noget godt nok i hans øjne. Jeg fik som barn altid skylden, uanset om var mig, der havde gjort det eller ej. Han kunne også finde på at slå. Det værste var næsten, at når han gjorde det, fortalte han mig altid, at det også gjorde ondt på ham, og han kun gjorde for min skyld. Jeg var altid bange for ham. Det blev selvfølgelig anderledes, da jeg blev voksen. Men han blev alligevel ved med at kunne gøre mig ked af, for hver gang jeg kom og ville fortælle ham om noget, jeg synes var godt, kunne han altid få det vendt om. Da vi skulle have vores yngste, var hans første kommentar, om det ikke var lidt for tidligt, og om vi havde råd til det? Eller da jeg blev værkfører, om jeg nu var sikker på, at jeg kunne klare det? Det gjorde mig ked af hver gang. Jeg blev også sur på mig selv over at jeg kom og fortalte ham det. Men jeg kunne ikke lade være. O: Da jeg for lidt siden spurgte dig om, hvordan du forestillede dig, at gud var, svarede du nogen i retningen af, at det vel var en, der bestemte over alt det, der skete! En streng far, man skal adlyde og gøre tilpas. En, der straffer en, hvis man ikke opfører sig ordentlig. Det lyder egentlig som om, at du forestiller dig at gud ligner din far. P: Det har jeg aldrig tænkt over, men nu du siger det. Ja, det tror du, du har ret i.

24 Eksempel, fortsat O: Og den gud, der ligner din far, kan jeg høre, du siger, du ikke kan bruge til noget! Du synes, at du hele dit liv har slidt og slæbt, forsøgt at være et ordentligt menneske, betalt enhver sit, og så er han ligesom din egen far alligevel ikke tilfreds med dig. Ja, han straffer dig måske oven i købet ved at ramme dig med sygdom. Og det gør dig både vred og ked af det. P: Ja (ser meget bevæget ud). Det er sådan, det er. Og så jeg også bange for, hvad der sker bagefter. O: Hvad tænker du på? P: Jo, du ved nok, om jeg nu kommer i... (han har svært ved at få det sagt) O: Mener du, om du kommer i himlen? P: Ja

25 Der er en dynamisk sammenhæng mellem forældrebilledet, selvbilledet og gudsbilledet i psyken Gudsbilledet Selvbilledet Forældrebilledet (forældrerelationen)

26 Der er forskel på det kognitivt prægede Gudsbillede (teologi) og den mere emotionelt prægede indre gudsrepræsentation Mange ved som udenadslektie, at Gud er kærlighed, men i eksistensen, dvs. i livet som det leves, har de sig en smålig, livsfjendsk og straffende Gud. Eller de forsøger på én gang at fastholde, at Gud er kærlig og almægtig, uden at have gjort op med sig selv og med Gud hvordan dét skulle kunne lade sig gøre. Falk, Bent, Kærlighedens pris, Anis 1998, s.33

27 Ifølge Ana-Maria Rizzuto er de indre billeder af gud sammensat af: - Billederne af forældrene og andre vigtigste nærmeste i barnets opvækst. - Egenskaber som barnets ikke vover at tillægge forældrene. - Egenskaber som barnet længes efter eller savner hos forældrene. - Kulturens og opvækstmiljøets fortællinger om og billeder af gud. Rizzuto, Ana-Maria (1979) The Birth of the Living God. A psychoanalytic Study, London and Chicago

28 Troen farves af den personlige (tros-)historie! Ingen mänsklig varelse kan ha en religiös tro utan att den färges hans personlige historie. Rizutto, Ana-Maria, Den kliniska betydelsen av patientens religiösa upplevelser, Sct. Lukasstiftelsen, 50- års jubileet, 25. november 1989, Stockholm, Sverige

29 Det ubevidste gudsbillede (gudsrepræsentationen) dukker typisk op i eksistentielle kriser gud kan ligge som en gemt bamse i et hjørne af pulterkammeret, glemt af alle, men døden, en stor sorg eller en intens glæde, kan bringe ham tilbage til et enkelt kram eller til yderligere dårlig behandling eller afvisning. Og så glemmes han igen! Rizutto, Ana-Maria, The Birth of the Living God. A Psychoanalytic Study, London and Chicago 1979 s.179 En vigtig del af fyldet i bamsen er tidlige relationserfaringer!

30 Det psykiske gudsbilledes grundstof er altså tidlige relationserfaringer!! Det å se og bli sett, danner grundlaget for all identitets- og relasjonsudvikling og også grunnlaget for et gudsforhold. Gry Stålsett Follesø, Gud, Thelle, Notto R. og Nils Jøran Riedl (red), Bind 4 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs 1996, Universitetet i Oslo 1998, p. 129

31 Gudsbilleder: Den autoritære far Den overbærende mor Den fraværende Den altid arbejdende Den kontrollerede Den uberegnelige Den grænseløse Den skrøbelige Den overbeskyttende Malm, Magnus, Bag billedet om den vanskelige og vidunderlige rejse fra billede til virkelighed, s , Boedal 2004

32 Gudsforgiftning! Köhn, Rosemarie & Sønderbo, Susanne (2003) Gode Gud? Gudsforgiftning og gudsbillede, Pax Forlag, Oslo

33 Eksempel, fortsat O: Jeg er sikker på, at den Gud, vi kan læse om i Det nye Testamente, den Gud, der er Jesu far, ikke ligner din far. Kunne du tænke dig at høre en historie fra Det nye Testamente om det. P: Ja, det vil jeg gerne. Jeg fortalte ham lignelsen om den fortabte søn (den barmhjertige far), og mindede ham også om den dåb, han selv engang var blevet døbt med, eller rettere, jeg fortalte den historie, der bliver brugt, hver gang et barn bliver døbt. Det fik manden til at se meget eftertænksom ud. P: Du mener altså, at Gud tager imod os, som dem vi er. At vi ikke skal kæmpe for at være gode nok, for at blive lukket ind? O: Ja, det er det, jeg synes, de to historier fortæller. I vores liv vokser vi ofte op med det, man kunne kalde ros for noget godt og ris for noget skidt, og vi kommer let til at overføre denne tankegang til livet som sådan og til Gud. Altså, at når der sker noget ondt i vores liv, så er der nok fordi, vi har gjort noget forkert. Men livet har ikke læst menneskerettighederne. Livet er ikke retfærdigt. Det er kun i amerikanske film, der går de gode godt og de onde skidt. Og kristendommens Gud er ikke en himmelske politibetjent, der straffer de onde og ulydige og belønner de gode og retfærdige. Hos Gud er det ok ikke at være ok. P: Du tror altså ikke, at der en mening med, at jeg er blevet syg og snart skal dø? O: Nej, jeg tror, det er nøjagtigt ligeså løst fra mening, som jeg kan høre du lige nu selv føler det. P: Det er en lettelse, selvom jeg stadigvæk er meget ked af, at jeg alt for tidligt skal forlade min kone og mine børn. O: Ja, og den byrde er der ingen, der kan tage fra dig!

34 Selvbilledet, gudsbilledet og foældrebilledet er dynamisk forbundne Et menneskes forhold til Gud, kosmos eller tilværelsens ytterste grund vil alltid avspeile grunnleggende relasjonsmønstre, slik de er dannet i barndommen og senere utviklet og endret gjennom nye erfaringer. Selvbildet og gudsbildet er dynamisk forbundet på samme måde som selvbildet og foreldrebildene. Endring av selvbildet krever et nytt gudsbildet for å befeste det nye selvbildet. Gry Stålsett Follesø, Gud, Thelle, Notto R. og Nils Jøran Riedl (red), Bind 4 i skriftserien "Etterutdanning for prester". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs 1996, Universitetet i Oslo 1998, p. 138

35 Hvordan får jeg selv en fornemmelse af, hvilket indre gudsbillede (gudsrepræsentation), jeg bærer rundt på? Hvad er min biografiske grundstemning? Hvilke livsmottoer eller livsoverskrifter er jeg sendt ud i verden med? Eksempler: Man kan, hvad man vil! Det er der ikke noget at gøre ved! Glæd andre, så glæder du dig selv! Skik dig vel, det spørges mindst! Se Raakjær, Ole (2011) Tro hjælp eller trussel? - om tro og gudsbilleder i mødet med den alvorligt syge og døende patient i Humanistisk Palliation, Teori, metode, etik og praksis, Dalgaard, Karen Marie og Jacobsen, Michael Hviid (red.), Hans Reitzels forlag, København

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris. Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.dk Ansvar Stærkt foruroligende Fællesskab Mellem egoisme og offer

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Mental sundhed i skolen

Mental sundhed i skolen TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED JANUAR 2011 Mental sundhed i skolen Af Professor Karen Wistoft Hvad vil det sige at kunne se mening med tingene, at have et positivt selvbillede og samtidig kunne indgå i ordentlige

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere