Når boblen brister. - Eksistentielle og teologiske (sjælesørgeriske) udfordringer i mødet med den alvorligt syge patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når boblen brister. - Eksistentielle og teologiske (sjælesørgeriske) udfordringer i mødet med den alvorligt syge patient"

Transkript

1 Når boblen brister - Eksistentielle og teologiske (sjælesørgeriske) udfordringer i mødet med den alvorligt syge patient Teologi for lægfolk, Århus Lørdag den 24. september 2011 Ole Raakjær, Sognepræst i Sulsted og præst på KamilianerGaardens Hospice og i Det palliative Team

2 Når boblen brister Min verden brød sammen, da jeg fik dødsdommen. Det var den dag boblen bristede, og jeg fandt ud, hvor sårbar og magtesløse, vi mennesker egentlig er! 50-årig kvinde, erhvervsleder

3 Gud som garanten for sammenhæng og stabilitet! Så længe man føler, at ens tilværelse hænger sammen og er stabil, er Gud garanten for denne sammenhæng og stabilitet. I det øjeblik sammenhængen forsvinder og opløses af sygdom og kaos, ændres billedet af Gud ofte tilsvarende voldsomt. Fra at være en god Gud ændres billedet af Gud til at blive en svigefuld og hård Gud. Busch, Christian Juul; Jensen, Tim; Oved, Marie (2002). Religion, eksistens og sygepleje. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 74

4 Når boblen brister Undertiden river en eller anden rystende begivenhed i ens liv hul i forsvarsmekanismernes beskyttende forhæng, så den rå dødsangst bryder ind i bevidstheden. Det ubevidste lapper dog hurtigt flængen og camouflerer atter angsten sande beskaffenhed! Yalom, Irvin D.; Eksistentiel psykoterapi, København 1998, s. 54 Men for den alvorligt syge patient er det oftest umuligt at lappe flængen/ genetablere boblen!!

5 Hvad er det for en boble, der brister? 3 grundantagelser: Verden er grundlæggende et godt sted at være (andre vil som hovedregel være mig velvilligt eller neutralt stemt) Verden er meningsfuld og beregnelig (den, der opfører sig rimeligt, kan forvente at blive behandlet nogenlunde rimeligt) Jeg er selv værdifuld (dvs. nogenlunde god, kompetent og anstændig) Den daglige bevidsthed/ grundforventningen til livet: Vi er ordentlige mennesker, som lever i en menneskevenlig, meningsfuld verden! Janoff-Bulman, R. (1992) Shattered Assumptions. Towards a New Psychology of Trauma, New York: The Free Press, s.6 og 12

6 Det kriseramte menneskes eksistentielle situation - og alle andres!! Den daglige bevidsthed/grundforventningen til livet/den sunde fortrængning - verden er grundliggende et trygt sted at være for mig og mine (lidelsen rammer kun naboen!) - livet er meningsfyldt, sammenhængende og forudsigeligt (vi kan planlægge og kontrollere livet/fremtiden) - man dør gammel og mæt af dage (der er op og ned på det, der sker i verden) - døden er en lægefejl/en medicinsk fiasko - jeg er et selvstændigt, frit og uafhængigt menneske (jeg kan og skal skabe mit eget liv) - gud er den, der beskytter mig mod det onde (hvad skal man ellers bruge en gud til?) Virkeligheden er - at vi hverken kan kontrollere livet eller fremtiden - at vi i grundliggende forstand er afmægtige og sårbare eksistenser - at der er lidelse i verden og den rammer tilfældigt og kan derfor også kan ramme mig - at døden ikke kun er noget, der kommer, når vi er mætte af dage/døden som vilkår - at det onde sker - også i vores liv - og der er ofte ikke nogen fornuftig forklaring eller mening med det - at vi er afhængig af andre at vi har brug for hjælp - at gud ikke er en succes-gud

7 Enhver medicinsk problemstilling involverer eller rejser eksistentielle og åndelige problemstillinger Det gælder uanset vedkommendes bevidste tro eller mangel på samme! Hvorfor det? Fordi ethvert menneske lever mere eller mindre bevidst med en bærende livsforståelse og et værdisystem ( Jeg har altid, Jeg har aldrig ) Denne bærende livsforståelse eller dette værdisystem aktualiseres i forhold til oplevelser af intensitet (forelskelse/fødsel) og grænser (sygdom, tab, død)! Når man rammes af (alvorlig) sygdom brister forestillingen om magt og kontrol og de sammenhænge, man hidtil har regnet for indlysende, smadres til ukendelighed. Dette kalder ofte både på fortvivlelse, sorg, vrede, afmagt og tvivl! Tvivl på alt det, man tidligere har regnet for sandt i sit liv (f.eks. at det altid er naboen, det rammer eller at det går de gode godt og de onde skidt) inklusiv den gud, der netop skulle være garanten for sammenhængen og stabiliteten!

8 Eksistentiel/åndelig krisedefinition I en eksistentiel og åndelig betydning er en krise derfor, at forståelsen af, hvad man selv er, og hvad der i èt dermed er det bærende i ens tilværelse, at det ødelægges eller ikke kan opretholdes. Holm, Kjeld (1986) Sorgens sprog træk af den principielle sjælesorg. Forlaget Aros Det vil sige, at når ens billede af, hvem man selv er og hvordan verden hænge sammen, ændres, trues identiteten, den eksistentielle/åndelige smerte er altså dybest set udtryk for en identitetskrise. Det er nemlig den smertefulde oplevelse af at skulle ud af alle relationer, som tidligere har været meningsfyldte og derfor meningsgivende. Lang, T.K. (1987): Eksistentiel og åndelig smerte. Omsorg. Tidsskrift for Palliativ Medicin 1987; nr. 2, p Dette rejser eksistentielle og åndelige spørgsmål!

9 Den eksistentielle/åndelige dimension! Det åndelige område Problemerne/ udfordringerne/byrderne De eksistentielle spørgsmål Arbejdet med at løse problemerne/ udfordringerne/ byrderne Livssyn (løsninger, strategier, svar) De to sider af modellen påvirker hinanden!! Stærke eksistentielle udfordringer kan skabe eller ændre en persons livsyn! Bestemte livssyn aktualiserer bestemte eksistentielle spørgsmål! Livssynet indeholder altid en virkelighedsopfattelse, et vurderingssystem og en grundholdning!

10 De eksistentielle spørgsmål Livssyn (løsninger, strategier, svar) 1. Har livet en mening? 2. Hvilken betydning (værdi) har mit liv, når jeg ikke kan gøre det, jeg plejer? 3. Hvordan kan jeg leve videre med den smerte og lidelse, som sygdommen har medført? Nej, det er meningsløst. Der er ikke noget, der er vigtigt mere. Alt ting føles ligegyldigt. Jeg skal selv give det mening. Det er den opgave, jeg nu har fået i livet. Det har allerede mening, fordi ingen kan tage den kærlighed og det liv fra mig, som jeg har fået. Jeg har en historie, som jeg altid vil have med mig. Det er meningsfyldt i sig selv. Jeg fortjener ikke at leve, når jeg ikke kan gøre det, jeg plejer Jeg gør mit bedste. Jeg har ikke magt over alt det, der sker i verden. Mit liv har mening og værdi, uanset, hvad jeg kan og gør. Jeg kan næsten heller ikke. Jeg slæber mig af sted og alt er gråt i gråt Smerten har en mening. Den skal lære mig noget! Den skal åbne mine øjne for, hvad der er værdifuldt i livet. Smerten er meningsløs, men den er den pris, jeg må betale for leve.

11 De eksistentielle spørgsmål Livssyn (løsninger, strategier, svar) 4. Er der et liv efter døden? 5. Hvorfor skulle det ramme mig/ vores familie? 6. Hvem holder af mig, når jeg ikke kan holde af mig selv? Jeg tror på, at der er noget, der hedder et evigt liv. Jeg bliver til jord ligesom alt muligt andet levende, men det levende ved mig er hos Gud Jeg tror på reinkarnation. Min sjæl bliver født igen i en anden krop. - Det er min egen skyld. Jeg skulle have passet bedre på. Jeg skulle have levet sundere, ikke røget så meget og været mindre stresset. Det er en straf for, at vi har haft de så godt i vores familie så længe! Vi har ikke skønnet nok på det. Højt at flyve, dybt at falde! Der er ingen forklaring på det. Det er tilfældigt. Vi tror altid kun det er naboen, der bliver ramt. Men det passer jo ikke. Livet er frygtelig skrøbeligt! Det gør min ægtefælle, min familie. Det gør mine venner Det gør Gud

12 Hvilke grundantagelser tvinges man til at omstrukturere ved alvorlig sygdom? At der er mig, der har kontrollen og styringen At jeg dør gammel og mæt af dage At der er en mening med alt det, der sker At jeg ved at være et ordentligt menneske, kan beskytte mig mod sygdom og lidelse At livet er retfærdigt, og at det går de gode godt og de onde skidt At gud eller evt. min egen moralske/ sundhedsmæssige opførsel er garant for denne retfærdighed Ole Raakjær

13 Det kriseramte menneskes eksistentielle situation - og alle andres!! Gamle grundantagelser Den daglige bevidsthed/grundforventningen til livet/den sunde fortrængning - verden er grundliggende et trygt sted at være for mig og mine (lidelsen rammer kun naboen!) - livet er meningsfyldt, sammenhængende og forudsigeligt (vi kan planlægge og kontrollere livet/fremtiden) - man dør gammel og mæt af dage (der er op og ned på det, der sker i verden) - jeg er et selvstændigt, frit og uafhængigt menneske (jeg kan og skal skabe mit eget liv) - gud er den, der beskytter mig mod det onde (hvad skal man ellers bruge en gud til?) Når boblen brister (omstrukturering af grundantagelser) kalder det på sorg, fortvivlelse, vrede, afmagt osv. Disse følelser er adækvate. De passer til situationen!!! Virkeligheden er - at vi hverken kan kontrollere livet eller fremtiden - at vi i grundliggende forstand er afmægtige og sårbare eksistenser - at der er lidelse i verden og den rammer tilfældigt og kan derfor også kan ramme mig - at døden ikke kun er noget, der kommer, når vi er mætte af dage - at det onde sker - også i vores liv - og der er ofte ikke nogen fornuftig forklaring eller mening med det - at vi er afhængig af andre at vi har brug for hjælp - at gud ikke er en succes-gud

14 Sorg er ikke sygdom! Hvis to mennesker elsker hinanden, så kan det kun ende ulykkeligt. Selvom de elsker hinanden til det sidste, så dør de ikke samtidig. Den ene efterlader en smerte hos den anden, så ulykken er indbygget. Hvis jeg elsker mine børn, så er jeg sikker på at blive ulykkelig, fordi på et eller andet tidspunkt siger de fra eller bliver ulykkelige. De bliver syge, eller de dør. Jeg kan ikke elske uden at vide, at ulykken bor i at sige ja. Men hvis det skulle få en til at mene, at man skulle lade være med at binde sig, så vil jeg svare: Tværtimod. Skynd dig at få noget, du kan blive ulykkelig over! Johannes Møllehave, Jyllandsposten 30. december 2001

15 I mødet med den alvorlig sygdom og død bliver vi gjort opmærksom på, hvor afhængige vi er af hinanden! At vi altid bærer en del af det andet menneskes liv i vores hænder! (K.E. Løgstrup) hvor sårbart og skrøbeligt livet er! Hvor lidt der skal til, for at det går galt! hvor afmægtige vi er overfor stærke sygdomskræfter! at vi er dødelige! Livet er en dødelig sygdom, der overføres seksuelt! at miste er ikke det særlige, det er det almindelige! at sorg ikke er sygdom, men kærlighedens pris! sorg er kærlighed, sådan som den ser ud i den elskedes fravær! sorg er hjemløs kærlighed! the price for less suffering is to care less.. (Emmy van Deurzen) at sorg kan og skal derfor heller ikke trøstes væk! at sorgen ikke går over. Det er den sørgende, der går over fra at være et sted med sig selv til at være et helt nyt og fremmed sted! at den største udfordring både professionelt og personligt er at være der, hvor man ikke kan lave om på situationen eller på den anden, uanset hvor meget man prøver! at det er vigtigt at skelne mellem problemer og byrder, fordi sorg, tab og død er ikke problemer kan løses, men byrder der skal bæres!

16 Ikke brud, men påmindelse Det, som i særlig grad sættes på spidsen hos den alvorligt syge patient og dennes pårørende, nemlig: - afhængigheden, - sårbarheden, - skrøbeligheden - afmagten og - dødeligheden repræsenterer et ikke et brud med menneskelivets grundvilkår, men er tværtimod en påmindelse om dem!

17 Hvad er det for en gud, der dukker op, når boblen brister?

18

19 Det er ikke Gud!

20 Konklusion: Vi har kun billeder af gud! Og de billeder, vi har, er ikke Gud! Gud er semper major, altid større end de billeder, vi gør os af ham. Kan man sige noget om disse (indre) billeder? Hvordan bliver de dannet og hvad præges de af?

21 Samtaleeksempel Ole: Hvis idé var det, at du skulle snakke med mig. Patient: Min kone! O: Det er altså din kone, der mener, du har brug for at snakke med nogen P: Ja O: Hvorfor tror du, hun mener, du brug for det? P: Hun synes ikke, jeg siger nok! O: Siger nok om hvad? P: Om min sygdom, om hvad jeg tænker? O: Tænker? P: Ja, tænker på, at jeg skal dø af den forbandede sygdom. O: Hvad synes du selv? Har du brug for at snakke med nogen om den svære situation, du er i lige nu? P: Nej, jeg vil helst ikke tænke for meget på det. Og hun (ægtefællen) minder mig hele tiden om det med sine spørgsmål. Jeg kan slet ikke få lov til at glemme det. O: Hvis hun nu ikke sagde noget, ville du så kunne glemme, at du var syg? P: Nej, det ville jeg vel ikke. Det er frygtelig besværligt for mig at trække vejret og jeg har også ondt og er ind imellem bange. O: Du virker vred, når du taler om det, er det du det? P: Ja, jeg er meget vred?

22 Eksempel, fortsat O: Hvem er du vred på? Er det på din kone? P: Nej, hun vil gøre alt for mig? Hun slider sig op med at passe mig? Hun springer rundt og forsøger at gætte hvad jeg gerne vil have, før jeg selv kan mærke det. O: Hvem er du så vred på? P: Det er uretfærdigt, at jeg skal blive syg. Jeg synes, jeg havde fortjent bedre. Jeg har altid betalt enhver sit, passet mit arbejde og aldrig forsømt en eneste dag. Jeg ikke ret gammel og jeg har en familie at tage vare på. Hvordan skal de klare sig, når jeg ikke er her mere? Hvorfor kunne det ikke bare var en af dem, der sidder som en grøntsag på et plejehjem. Hele mit liv har jeg arbejdet det samme sted. Og så fyrer de mig, fordi jeg bliver syg. Det urimeligt. O: Så du er vred og bitter over, at det er dig, der er blevet syg? P: Ja, hvis der er en gud, hvordan kan han så tillade det? Hvad er meningen med det? O: Tror du, at der er en mening med, at du er blevet syg? P: Ja, det må der vel være? O: Hvis vi siger, at der er en gud, hvordan forestiller du dig så, at han er? P: Det ved jeg ikke, det svært at svare på... altså, en der bestemmer over alt det, der sker! En streng far, man skal adlyde og gøre tilpas. En, der straffer en, hvis man ikke opfører sig ordentlig.

23 Eksempel, fortsat O: Hvordan var din egen far? P: Han var en hård hund. Jeg har aldrig haft det særlig godt med ham. Han døde for nogle år siden. Det var en lettelse, for han var altid på nakken af mig. Jeg kunne aldrig gøre noget godt nok i hans øjne. Jeg fik som barn altid skylden, uanset om var mig, der havde gjort det eller ej. Han kunne også finde på at slå. Det værste var næsten, at når han gjorde det, fortalte han mig altid, at det også gjorde ondt på ham, og han kun gjorde for min skyld. Jeg var altid bange for ham. Det blev selvfølgelig anderledes, da jeg blev voksen. Men han blev alligevel ved med at kunne gøre mig ked af, for hver gang jeg kom og ville fortælle ham om noget, jeg synes var godt, kunne han altid få det vendt om. Da vi skulle have vores yngste, var hans første kommentar, om det ikke var lidt for tidligt, og om vi havde råd til det? Eller da jeg blev værkfører, om jeg nu var sikker på, at jeg kunne klare det? Det gjorde mig ked af hver gang. Jeg blev også sur på mig selv over at jeg kom og fortalte ham det. Men jeg kunne ikke lade være. O: Da jeg for lidt siden spurgte dig om, hvordan du forestillede dig, at gud var, svarede du nogen i retningen af, at det vel var en, der bestemte over alt det, der skete! En streng far, man skal adlyde og gøre tilpas. En, der straffer en, hvis man ikke opfører sig ordentlig. Det lyder egentlig som om, at du forestiller dig at gud ligner din far. P: Det har jeg aldrig tænkt over, men nu du siger det. Ja, det tror du, du har ret i.

24 Eksempel, fortsat O: Og den gud, der ligner din far, kan jeg høre, du siger, du ikke kan bruge til noget! Du synes, at du hele dit liv har slidt og slæbt, forsøgt at være et ordentligt menneske, betalt enhver sit, og så er han ligesom din egen far alligevel ikke tilfreds med dig. Ja, han straffer dig måske oven i købet ved at ramme dig med sygdom. Og det gør dig både vred og ked af det. P: Ja (ser meget bevæget ud). Det er sådan, det er. Og så jeg også bange for, hvad der sker bagefter. O: Hvad tænker du på? P: Jo, du ved nok, om jeg nu kommer i... (han har svært ved at få det sagt) O: Mener du, om du kommer i himlen? P: Ja

25 Der er en dynamisk sammenhæng mellem forældrebilledet, selvbilledet og gudsbilledet i psyken Gudsbilledet Selvbilledet Forældrebilledet (forældrerelationen)

26 Der er forskel på det kognitivt prægede Gudsbillede (teologi) og den mere emotionelt prægede indre gudsrepræsentation Mange ved som udenadslektie, at Gud er kærlighed, men i eksistensen, dvs. i livet som det leves, har de sig en smålig, livsfjendsk og straffende Gud. Eller de forsøger på én gang at fastholde, at Gud er kærlig og almægtig, uden at have gjort op med sig selv og med Gud hvordan dét skulle kunne lade sig gøre. Falk, Bent, Kærlighedens pris, Anis 1998, s.33

27 Ifølge Ana-Maria Rizzuto er de indre billeder af gud sammensat af: - Billederne af forældrene og andre vigtigste nærmeste i barnets opvækst. - Egenskaber som barnets ikke vover at tillægge forældrene. - Egenskaber som barnet længes efter eller savner hos forældrene. - Kulturens og opvækstmiljøets fortællinger om og billeder af gud. Rizzuto, Ana-Maria (1979) The Birth of the Living God. A psychoanalytic Study, London and Chicago

28 Troen farves af den personlige (tros-)historie! Ingen mänsklig varelse kan ha en religiös tro utan att den färges hans personlige historie. Rizutto, Ana-Maria, Den kliniska betydelsen av patientens religiösa upplevelser, Sct. Lukasstiftelsen, 50- års jubileet, 25. november 1989, Stockholm, Sverige

29 Det ubevidste gudsbillede (gudsrepræsentationen) dukker typisk op i eksistentielle kriser gud kan ligge som en gemt bamse i et hjørne af pulterkammeret, glemt af alle, men døden, en stor sorg eller en intens glæde, kan bringe ham tilbage til et enkelt kram eller til yderligere dårlig behandling eller afvisning. Og så glemmes han igen! Rizutto, Ana-Maria, The Birth of the Living God. A Psychoanalytic Study, London and Chicago 1979 s.179 En vigtig del af fyldet i bamsen er tidlige relationserfaringer!

30 Det psykiske gudsbilledes grundstof er altså tidlige relationserfaringer!! Det å se og bli sett, danner grundlaget for all identitets- og relasjonsudvikling og også grunnlaget for et gudsforhold. Gry Stålsett Follesø, Gud, Thelle, Notto R. og Nils Jøran Riedl (red), Bind 4 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs 1996, Universitetet i Oslo 1998, p. 129

31 Gudsbilleder: Den autoritære far Den overbærende mor Den fraværende Den altid arbejdende Den kontrollerede Den uberegnelige Den grænseløse Den skrøbelige Den overbeskyttende Malm, Magnus, Bag billedet om den vanskelige og vidunderlige rejse fra billede til virkelighed, s , Boedal 2004

32 Gudsforgiftning! Köhn, Rosemarie & Sønderbo, Susanne (2003) Gode Gud? Gudsforgiftning og gudsbillede, Pax Forlag, Oslo

33 Eksempel, fortsat O: Jeg er sikker på, at den Gud, vi kan læse om i Det nye Testamente, den Gud, der er Jesu far, ikke ligner din far. Kunne du tænke dig at høre en historie fra Det nye Testamente om det. P: Ja, det vil jeg gerne. Jeg fortalte ham lignelsen om den fortabte søn (den barmhjertige far), og mindede ham også om den dåb, han selv engang var blevet døbt med, eller rettere, jeg fortalte den historie, der bliver brugt, hver gang et barn bliver døbt. Det fik manden til at se meget eftertænksom ud. P: Du mener altså, at Gud tager imod os, som dem vi er. At vi ikke skal kæmpe for at være gode nok, for at blive lukket ind? O: Ja, det er det, jeg synes, de to historier fortæller. I vores liv vokser vi ofte op med det, man kunne kalde ros for noget godt og ris for noget skidt, og vi kommer let til at overføre denne tankegang til livet som sådan og til Gud. Altså, at når der sker noget ondt i vores liv, så er der nok fordi, vi har gjort noget forkert. Men livet har ikke læst menneskerettighederne. Livet er ikke retfærdigt. Det er kun i amerikanske film, der går de gode godt og de onde skidt. Og kristendommens Gud er ikke en himmelske politibetjent, der straffer de onde og ulydige og belønner de gode og retfærdige. Hos Gud er det ok ikke at være ok. P: Du tror altså ikke, at der en mening med, at jeg er blevet syg og snart skal dø? O: Nej, jeg tror, det er nøjagtigt ligeså løst fra mening, som jeg kan høre du lige nu selv føler det. P: Det er en lettelse, selvom jeg stadigvæk er meget ked af, at jeg alt for tidligt skal forlade min kone og mine børn. O: Ja, og den byrde er der ingen, der kan tage fra dig!

34 Selvbilledet, gudsbilledet og foældrebilledet er dynamisk forbundne Et menneskes forhold til Gud, kosmos eller tilværelsens ytterste grund vil alltid avspeile grunnleggende relasjonsmønstre, slik de er dannet i barndommen og senere utviklet og endret gjennom nye erfaringer. Selvbildet og gudsbildet er dynamisk forbundet på samme måde som selvbildet og foreldrebildene. Endring av selvbildet krever et nytt gudsbildet for å befeste det nye selvbildet. Gry Stålsett Follesø, Gud, Thelle, Notto R. og Nils Jøran Riedl (red), Bind 4 i skriftserien "Etterutdanning for prester". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs 1996, Universitetet i Oslo 1998, p. 138

35 Hvordan får jeg selv en fornemmelse af, hvilket indre gudsbillede (gudsrepræsentation), jeg bærer rundt på? Hvad er min biografiske grundstemning? Hvilke livsmottoer eller livsoverskrifter er jeg sendt ud i verden med? Eksempler: Man kan, hvad man vil! Det er der ikke noget at gøre ved! Glæd andre, så glæder du dig selv! Skik dig vel, det spørges mindst! Se Raakjær, Ole (2011) Tro hjælp eller trussel? - om tro og gudsbilleder i mødet med den alvorligt syge og døende patient i Humanistisk Palliation, Teori, metode, etik og praksis, Dalgaard, Karen Marie og Jacobsen, Michael Hviid (red.), Hans Reitzels forlag, København

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Om den vanskelige og vidunderlige rejse fra billede til virkelighed. i samarbejde med Credo Forlag

Om den vanskelige og vidunderlige rejse fra billede til virkelighed. i samarbejde med Credo Forlag Om den vanskelige og vidunderlige rejse fra billede til virkelighed i samarbejde med Credo Forlag Magnus Malm 2003 Udgivet i Sverige på Artos bokförlag, 2003 Originaltitel: Bildfaktorn i Danmark: Boedal

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Fra sorgen til solen. Af Helle Kjærulf

Fra sorgen til solen. Af Helle Kjærulf Fra sorgen til solen Sorg har fyldt meget i Ilona Bechsgaards liv, både privat og professionelt, men hun har bevidst valgt glæden og taknemmeligheden og med det vist vej for andre. Af Helle Kjærulf Hun

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Åh alle disse tåbelige og farlige spil vi har for med hinanden og oftest bevidstløst leger med os selv.

Åh alle disse tåbelige og farlige spil vi har for med hinanden og oftest bevidstløst leger med os selv. Åh alle disse tåbelige og farlige spil vi har for med hinanden og oftest bevidstløst leger med os selv. Set ud fra en synsvinkel, er vi alle skuespillere på livets scene, hvor vi spiller vores roller så

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Poul Glargaards. Mette Glargaard Andersen

Poul Glargaards. Mette Glargaard Andersen Poul Glargaards Mette Glargaard Andersen Myten om Narcissus Myten stammer fra den gamle græske kultur og er fortællingen om to ulykkelige længselsfulde sjæle, der kun kan opnå ensidig kærlighed, men aldrig

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere